HOLMAMYRANE PROSPEKT. Bustaddraumen i hjartet av Balestrand. Kontaktinfo NBH Sogn Eigedom as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOLMAMYRANE PROSPEKT. Bustaddraumen i hjartet av Balestrand. Kontaktinfo NBH Sogn Eigedom as"

Transkript

1 HOLMAMYRANE PROSPEKT Bustaddraumen i hjartet av Balestrand Kontaktinfo NBH Sogn Eigedom as Einar Øvregard Mobil: E-post: Heidi Helle Mobil: E-post: NBH Sogn Eigedom as

2 NBH Sogn Eigedom as PROSPEKT Kontaktinfo NBH Sogn Eigedom as Einar Øvregard Mobil: E-post: Heidi Helle Mobil: E-post:

3 HOLMAMYRANE Velkommen til Holmamyrane Sentralt plassert i Balestrand sentrum Nye bustader med fantastisk fjordutsikt Her får du lyse og lettstelte bueiningar Fritidsbustader Bueiningane kan også kjøpast som fritidsbustader

4 HOLMAMYRANE Plan Sogn 1 og Sogn 2

5 HOLMAMYRANE Illustrasjonsfoto

6 HOLMAMYRANE Illustrasjonsfoto

7 HOLMAMYRANE Len deg attende og nyt livet ved fjorden Nyt livet med flotte fjell og natur i nærleiken og panoramautsikt til Sognefjorden Kanskje ynskjer du ein bustad der du slepp å tenkje på grasklypping, snømåking, måling og vedlikehald? Eller du har venta på ein mogelegheit til å tilbringa ferien i Balestrand? Ein stad der du kan lena deg attende og nyta livet? Her på Holmamyrane kan du gjere nett det.

8 HOLMAMYRANE Bilen kan få stå i ro i carporten Har du lyst på ein tur til fjells er det berre å gå ut av døra og fortsetja oppover lia langs dei mange turstiane i området. Like lett kjem du til fjorden om du vil spasera gjennom Balestrand sentrum eller om du vil nyta fjorden frå båt eller kajakk. Ungane i området har ein trygg og god gangveg til skulen som ligg ein liten kilometer opp i lia. Her finn ein barne- og ungdomskule med fine leikeareal og idrettsanlegg for dei litt større ungane. Dei aller minste vil ha fine mogelegheiter for leik inne på tunet som ligg godt skjerma frå trafikken i hovudvegane i området. Handleturen kan du ta til fots langs ein hyggeleg lokalveg med liten trafikk. Frå Holmmyrane er det om lag 500 m til handlegata i Balestrand sentrum.

9 HOLMAMYRANE Plan for utbygging 32 bustadeiningar i 3 tun Tun 1 vert bygd ut først Bustadeiningar 58/77/95m2 eksklusiv bod og carport Konsept/Elementbygg 1 carport/parkeringsplass og utebod pr bustadeining + gjesteparkering Sameige med fellesutgifter til forsikring, brøyting, gartnararbeid mm Nausttomt

10 HOLMAMYRANE Evt Felles naust - Sameigarane i TUN 1 vil stå som eigarar av nausttomta og vil ha bruksrett denne - Fellesnaust må evt byggast av sameige Evt Flytebrygge - Flytebrygge må evt byggast av sameige

11 HOLMAMYRANE Tun1

12 HOLMAMYRANE Type bueiningar Tun 1 på Holmamyrane På tunet vil det bli bygd 3 fleirmannsbustader med totalt 12 lyse og lettstelte bueiningar som går over 1 plan Alle bueiningane har eigen carport med praktisk utebod Sogn 1 kr ,- BRA 58 kvm, eksklusiv utebod og carport 1 soverom, gang, bad, bod, stove og kjøkken Terrasse/altan Carport Sogn 2 kr ,- BRA 77 kvm, eksklusiv utebod og carport 2 soverom, evt kontor, gang, bad, bod, stove og kjøkken Terrasse/altan Carport Sogn 3 kr ,- BRA 95 kvm, eksklusiv utebod og carport 3 soverom, evt kontor, gang, bad, bod, stove og kjøkken Terrasse/altan Carport Det er mange fordelar med å kjøpa ny bustad - Låg dokumentavgift. Du betalar berre 2,5% dokumentavgift av tomteverdien, ikkje av heile kjøpesummen - Ingen bodrundar - Ingen oppussing - Låge bukostnadar. Energieffektive bustadar som gjev låge kostnadar til oppvarming - 5 års reklamasjonsrett - Berre nytt er nytt! - 1 års befaring av bustaden - Det at ingen har budd i bustaden før deg gjev ein heilt spesiell følelse

13 HOLMAMYRANE Leiligheter Nr. Type Etasje 1 Sogn Sogn Sogn Sogn Sogn Sogn Sogn Sogn Sogn Sogn Sogn Sogn 1 2

14 PLANLØYSING SOGN 1 OG 3

15 FASADER SOGN 1 og 3

16 PLANLØYSING SOGN 2 OG 2

17 FASADAR SOGN 2 og 2

18 SNITT SOGN 1, 2 OG 3

19 HOLMAMYRANE - Finansieringstilskot FINANSIERINGSTILSKOT Balestrand kommune har fått 2 millionar i tilskotsmidlar frå Husbanken, som skal fordelast mellom kvalifiserte søkjarar. Det er ikkje sett krav frå Husbanken om kva type bustader som skal byggast, men er tenkt som ein motivasjon for å få til bustadbygging i Balestrand. Det er mogeleg å søka om eit tilskot på mellom kr ,-, med talet på søkarar og type søkarar vert avgjerande for kor stort tilskot søkarane får. Søknadsfristen er sett til 15. september Grunnlaget for søknaden er ein signert avtale mellom NBH Sogn Eigedom as og kjøpar/søkjar.

20 HOLMAMYRANE

21 HOLMAMYRANE - Leveransar Entre Laminatgolv i lasert lys eik. Vegg med ferdigmalte kvite panelplater og kvite himlingsplater. Bad Grått golvbelegg med varmekablar. Kvite flismønstra baderomsplater på vegg og kvite himlingsplater. Heildekkande servant med underskap, speil med lys, 90*90 dusjvegger, vegghengt toalett og kvit slett baderomsinnredning. Bod/teknisk rom Grått golvbelegg med varmekablar på golv. Vegg med ferdigmalte kvite panelplater og kvite himlingsplater. Sentralstøvsugar og varmegjenvinningsanlegg. Soverom Laminatgolv i lasert lys eik. Vegg med ferdigmalte kvite panelplater og kvite himlingsplater. Garderobeskap. Stove Ekstra takhøgde i stove og kjøkken. Laminatgolv i lasert lys eik. Vegg med ferdigmalte kvite panelplater og kvite himlingsplater. Utgang til terrasse/altan. Kjøkken Ekstra takhøgde i stove og kjøkken. Laminatgolv i lasert lys eik. Vegg med ferdigmalte kvite panelplater og kvite himlingsplater. «Kitchenboard» i grått over kjøkkendisken. Kjøkkeninnredning av type kvit slett med integrerte kvitevarer: Kombi fryse- og kjøleskap, koketopp, komfyr, oppvaskmaskin og avtrekksvifte. Oppvarming Elektrisk og varmepumpe.

22 HOLMAMYRANE Laminatgolv

23 HOLMAMYRANE - Vegger

24 HOLMAMYRANE -Tak

25 HOLMAMYRANE - Dørar

26 HOLMAMYRANE Plan kjøkken

27 HOLMAMYRANE - Kjøkken

28 HOLMAMYRANE - Kjøkken

29 HOLMAMYRANE - Baderomspanel

30 HOLMAMYRANE Bad/vaskerom

31 HOLMAMYRANE Bad/vaskerom

32 HOLMAMYRANE - Leveransar Sameige Det vert oppretta sameige for kvart tun og det vert fellesutgifter til oppretting av sameige, forsikring, drift og vedlikehald, brøyting mm Kjøpar pliktar å vera medlem av sameige og forpliktar seg til å følgja sameige sine vedtekter. Utomhusanlegg Tunet vert opparbeida med grusa felles veg og grasareal. All anna opparbeiding skal utførtast og driftast av sameiget. Bustadoppføringslova Bueiningane vert selde ihht bustadoppføringslova. Atterhald som ikkje gjev grunnlag for kompensasjon til kjøpar: - Nok interessentar for igangsetting av bygging - Det kan førekomma mindre endringar av areal som følgje av detaljprosjektering - Teikningar for kjøkken og bad i prospektet er ikkje endelege og kan difor avvika frå leveransen - Ein del illustrasjonar, teikningar og salgsmateriell er meint som eksempel og kan vise forhold som ikkje samsvarar heilt med leveransen. Det kan vera eksteriør, møblering, fargevalg, tal og form på vinauge og dørar, bygningsmessige detaljar, detaljar på fellesareal, materialval, beplantning o.l. - Mindre vesentlege avvik kan førekomma på bustadane og i bueiningane som følgje av detaljprosjekteringa - Plassering av teknisk utstyr vert endeleg bestemt i detaljprosjekteringa og kan medføra mindre endringar

33 Holmamyrane - midt i Balestrand sentrum. Her finn du lyse og lettstelte bustadar med fantastisk fjordutsikt! Len deg attende og nyt livet ved fjorden..