Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen"

Transkript

1 Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

2

3 Verden Befolkningsendring

4 BNP/Etterspørselsvirkning Europa Russland USA Kina Japan Afrika India

5 Dette viser Hordaland fylkes-kommune sine nye prognosar I vårt hovudalternativ venter vi oss innbyggjarar i Hordaland i Om etterspørselen etter eksportvarer produsert i landet blir stabilt høg som i dag (med jamn auke), venter vi oss innbyggjarar i Om etterspørselen etter eksportvarer blir noko lågare enn i dag, venter vi oss innbyggjarar i

6

7 Alle alternativa er «høge»: Tabellen viser vekst frå til i fylket, bergensregionen* og «restfylket» i dei tre alternativa: Hordaland Bergensregionen «Restfylket» Høgalternativ (37 %) (40 %) (23 %) Hovudalternativ (32 %) (36 %) (20 %) Lågalternativ (28 %) (31 %) (17 %) * Bergensregionen = Bergen, Samnanger, Os, Vaksdal, Osterøy, Sund, Fjell, Øygarden, Askøy, Meland, Lindås, Radøy 8

8

9 1998K4 1999K2 1999K4 2000K2 2000K4 2001K2 2001K4 2002K2 2002K4 2003K2 2003K4 2004K2 2004K4 2005K2 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 Samvarians eksport og flytting: Nettoinnflytting til Hordaland (glatta fire kvartal) Nasjonal ordretilgangsindeks eksportmarknad (glatta fire kvartal), k Kjelder: SSB Statistikkbanken (originaldata) Hordaland fylkeskommune (glatting og skyving) 10

10 Nokre felles føresetnader: Etterspørselen etter arbeidskraft held seg Arbeidsplassar til «alle» som ynskjer det Bustader til alle Om det ikkje blir bygd nok bustader, kan folkeveksten framleis liggje latent utan å bli realisert, med redusert folkevekst kombinert med auka press i bustadmarknaden som resultat. Om det ikkje blir nok tilbod av arbeidsplassar eller om vi i framtida ikkje treng menneske til å produsere varer og tenester i same mon som i dag vil folkeveksten korkje vere latent eller realisert, med redusert folkevekst og redusert press i bustadmarknaden som resultat. 12

11 Pendling

12 Framtidas pendling Pendlingsprognose frå 2013, basert på befolkningsprognose fram til Befolkninga i 2030 var i 2013-prognosen Dette svarer til befolkninga i 2033 i 2015-prognosen. Ei enkel oppdatering av pendlingsprognosen vil vere å seie at 2030 i gamal prognose 2033 i ny prognose. 14

13 40 % auke i dagpendling på 21 år 2012 «2033» Auke Sysselsette med bustad i fylket som pendlar ut av eigen region Dagpendlarar (1) med bustad eller arbeidsstad i fylket Langtidspendlarar (2) med bustad eller arbeidsstad i fylket Arbeidsreiser mellom regionane i fylket per dag (3) Arbeidsreiser inn og ut av Bergen per dag (u/gjennomreiser) Arbeidsreiser for dagpendlarar per år (4) (1) Dei som pendlar internt i fylket eller mellom Sunnhordland og Haugalandet. (2) Dei som elles pendlar ut av eller inn til fylket. (3) Under føresetnad om 80 % stilling i snitt. (4) Under føresetnad om 230 arbeidsdagar per år. Arbeidsreiser inn og ut av Bergen per år (u/gjennomreiser)

14 Pendling i

15 Pendling i «2033» 17

16 NB: Ingen nye vegar! Ei innvending mot pendlingsprognosen vil vere at det i prognosen ikkje er teken høgde for nye samferdsleprosjekt, og heller ikkje for om det er sprengt kapasitet på eksisterande vegar. Om både Voss, Hardanger og Sunnhordland blir betre knytt til Bergen innan 2033, og det har vore nok tid til å etablere nye busettings- og sysselsettingsmønstre på tvers av regionane, kan ein kanskje tillate seg å gjere nokre samanlikningar med regionar som i dag er tett på Bergen. Men først: samvariansen mellom avstand og pendling 18

17 Samvarians mellom avstand og pendling til Bergen Kjelde: Statens vegvesen via SSB (KVU for sotrasambandet, 2008) 19

18 Voss Voss har litt fleire sysselsette enn Osterfjorden, men tar vi høgde for at Voss også i framtida kjem til å ligge lengre unna Bergen enn Osterfjorden, kan vi samanlikne dei to. Potensialet for arbeidsmarknadsintegrering mellom Voss og Bergen blir da maksimalt likt pendlingsprognosen for Osterfjorden «2033» Frå Voss til Bergen Frå Osterfjorden til Bergen Max effekt av ny veg og bane Frå Bergen til Voss Frå Bergen til Osterfjorden Max effekt av ny veg og bane

19 Hardanger Hardanger har ein del fleire sysselsette enn Voss, men store deler ligg lengre unna Bergen, og regionen har omtrent den same pendlinga til og frå Bergen som Voss. Potensialet for arbeidsmarknadsintegrering mellom Hardanger og Bergen blir da maksimalt likt potensialet for Voss (= Osterfjorden) «2033» Frå Hardanger til Bergen Frå Voss til Bergen Frå Osterfjorden til Bergen Max effekt av ny veg Frå Bergen til Hardanger Frå Bergen til Voss Frå Bergen til Osterfjorden Max effekt av ny veg

20 Sunnhordland Sunnhordland har omtrent dobbelt så mange sysselsette som Nordhordland. Om vi antek at pendling frå Nordhordland til Bergen er kort (Knarvik/Frekhaug til Bergen), mens pendling frå Bergen til Nordhordland er lang (Bergen til Mongstad), vil potensialet for pendling frå Bergen til Sunnhordland vere maksimalt 2X Bergen-Nordhordland, mens pendling frå Sunnhordland til Bergen vil vere mindre enn 2X Nordhordland-Bergen «2033» Frå Sunnhordland til Bergen Frå Nordhordland til Bergen X 1, Max effekt av ny veg Frå Bergen til Sunnhordland Frå Bergen til Nordhordland X Max effekt av ny veg

21 Nytt Sotrasamband Ikkje lett å finne samanlikningsgrunnlag, anna enn dagens prognosar med føresetnad om berre eksisterande bruer. Om vi tenkjer oss at ny Sotrabru vil tredoble kapasiteten til og frå Sotra, men at kapasiteten til og frå Askøy vil vere den same, og at nytt Sotrasamband vil ta i seg ein del av den allereie venta veksten, kan vi grovt rekne ein 50 % auke i pendlingskapasiteten mellom Bergen og øyane i vest «2033» Frå Vest til Bergen Frå Vest til Bergen X 1, Max effekt av ny veg Frå Bergen til Vest Frå Bergen til Vest X 1, Max effekt av ny veg

22 Summen av alle desse gjettingane : 2012 «2033» Auke Arbeidsreiser inn og ut av Bergen per dag (u/gjennomreiser) Arbeidsreiser inn og ut av Bergen per dag (u/gjennomreiser) med max effekt av nye vegar og pendlingsmønstre Arbeidsreiser inn og ut av Bergen per år (u/gjennomreiser) Arbeidsreiser inn og ut av Bergen per år (u/gjennomreiser) med max effekt av nye vegar og pendlingsmønstre

23 Konklusjonar Høy befolkningsvekst Avhenger av industrien = Ny kompetanse Nye markedsmuligheter Økt transportbehov Press på infrastruktur 25

24 «Bygg veiene, og jobbene vil komme» Tommy Thompson

25 Føresetnader for kommunane Flyttemønsteret endrar seg ikkje som følgje av a) endring i type bustader som blir bygd. b) endring i kvar i kommunane nye bustader blir bygd. c) nye bruer, vegar, tunnelar. d) sprengt kapasitet om det ikkje kjem nye bruer, vegar, tunnelar. Usikkerheita gjer at vi er tryggare på veksten i ein bu- og arbeidsregion, enn i dei einskilde kommunane. 27

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag Vegsamband over Ytre Steinsund Oppgradert kostnadsoverslag Region vest Leikanger, R.vegktr Utgreiingsseksjonen Dato: 22.02.2012 Innhald 1. Innleiing 2 2. Tidlegare utgreiingar 3 3. Endring i føresetnader

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Kulturaksen frå Bryggen mot nord

Kulturaksen frå Bryggen mot nord Kulturaksen frå Bryggen mot nord Av museumsdirektør Erik Småland I arbeidet med kulturminnevern har det vore lagt stadig større vekt på den visuelle omgjevnaden og dei historiske samanhengane kulturminna

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

men vi tilpassar oss alt klimaendringane

men vi tilpassar oss alt klimaendringane men vi tilpassar oss alt klimaendringane Døme på faktisk klimatilpassing i Sogn og Fjordane Idun A. Husabø Kontekst Behov for nasjonal strategi for klimatilpassing Utkast til utgreiing lagt fram i mai

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen Småkraft AS er eit produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer