Ad hoc arbeidsgruppe i Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som"

Transkript

1

2 Ad hoc arbeidsgruppe i Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som kulturhus med regional status frå Aafk, og tilsegn om investeringstilskot. I september 2011 gjorde kommunestyret vedtak om at det ikkje skulle byggjast regionalt kulturhus i Valle, og kopi av vedtak vart sendt til Aafk (som då lenge hadde etterspurt avklaring) Sidan har ingenting skjedd før det vart nedsett ei hurtigarbeidande arbeidsgruppe i Arbeidsgruppa har hatt ein meir eller mindre grundig gjennomgang av følgjande bygg: Hylestad soknehus, Storstoga, idrettshallen, Spelestoga, det gamle meinigheitshuset og det gamle heradshuset/ folkebiblioteket. Kulturhusrådgjevar Rune Håndlykken har vore med på dette. Arbeidsgruppa leverte sin rapport i mai 2013.

3 FORDI: Tilskotsordningane for regionale kulturhus er ikkje som dei ein gong var MEN: Tilskot: Til regionalt kulturhus: 2 mill. Til lokalt kulturhus: 1 mill. Desse reglane skal no reviderast, og AAfk gir heilt klare signal om at tilskotssummen til regionale kulturarenaer skal hevast Eit (regionalt) kulturhus vil forplikte: Det vil krevje ein målretta/prioritert ressursbruk og innsats i høve t.d. service, personale og opningstider, og, ikkje minst, aktivitet og marknadsføring. Når det er sagt: det regionale aspektet treng ikkje å liggje i storleiken på bygget men like gjerne innhald/funksjon. Leiar for Norsk kulturhus nettverk, Thor Olav Fjellhøi, seier: - Mange nye kulturhus er riktig flotte bygg, men med ulike resultat. Arkitekturen og signaleffekten har noen steder blitt viktigere enn funksjonalitet og fleksibilitet. ( ) Fleksibilitet i drift er viktig. Kulturhuset må være i daglig bruk og bli en del av folks hverdag. Man må se kulturhuset som en møteplass. Det er viktig å rive ned terskelen for å kome inn og inkludere alle. Vi ser at effektene av et kulturhus som fungerer bra er veldig store for kommunene og lokalmiljøene.

4 Fleire alternativ har vore sett på tidlegare : Alt. 1, skuleområdet Fordelar Fellesfunksjonar, utnytte eksisterande anlegg med omsyn til toalett og dusjar, foajé m/kiosk Stort areal Mykje brukt på kveldstid i samband med idrettsaktivitetar, fritidsklubb osb. Fordel for skulen, bruk av felles fasilitetar så som scene/atrium og ev bibliotek Utfordringar Opningstider og service, drift Liten kapasitet på kiosken/ kafeen Miljø; idrettshallpreg Støy frå idrettsaktivitetar kan aktivitetane kome i konflikt med kvarandre? Usentralt i høve til kor både fastbuande og turistar ferdast, ikkje minst i helger og feriar, vil det kunne fungere som uformell møtestad? «Konkurrerer» med eksisterande sentrum og dreg aktiviteten bort der frå Fagmiljøet anbefaler IKKJE Alt. 2 a, sentrum, frittståande Høve til å integrere ulike aktivitetar/ funksjonar, så som kyrkjestove og møteplass for lag/organisasjonar, kontorfellesskap Vil kunne fungere om uformell møtestad Sentralt i forhold til sentrum og andre servicefunksjonar som trekkjer folk Styrkjer sentrum og støttar opp om næringsliv/aktivitetar der, og kan også her ev kombinerast med nytt bibliotek og galleri Opningstider og service, drift, disponering av personale Plassering, kor er det areal nok? Parkering Kostnader blir det vesentleg dyrare enn å byggje i skuleområdet? Er det heldig å spreie idretts- og kulturaktivitetar på to stader/ anlegg? Fagmiljøet anbefaler Alt. 2 b, sentrum, lokalisert til allereie eksisterande bygg Ikkje utgreidd, men erfaringsvis veit ein at ombygging, oppgradering (m.a. til universell utforming) og modernisering ofte kostar nesten like mykje som eit nytt bygg.

5 JA faktisk er det folkebibliotek som er det mest presserande. Berre sjå på utforming, standard, tilkomst, opningstider, romdisponering Rett og slett ikkje eigna som lokale for eit tidsriktig, moderne og framtidsretta bibliotek. Og «fagfolka» er eintydige på at eit folkebibliotek det må vere mest mogleg tilgjengeleg for flest mogleg. Men kva er eigentleg eit moderne bibliotek? Ein formidlings-, opplevings- og kulturarena Universell utforming Ein uformell møtestad ein stad å «henge» ingen terskel Bøker lydbøker studierom storskjerm eit leikent rom Utstillingar amfi konsertsal festsal Sjølvbetjening side om side-betjening Samarbeid med frivillige Informasjonsskranke kaffibar Landemerke og «signalbygg» i tydinga bygdas stoltheit?

6 Bibliotek Sal/scene/bygdekino Små og store konsertar Studiestad, vaksenopplæring Kyrkjelege aktivitetar Kulturelle aktivitetar retta inn mot alle aldersgrupper, samla på ein stad Uformelle aktivitetar i regi av frivillige MØTESTAD alt frå pensjonisttreff til dataparty

7 Eit samarbeid! Nokre av dei som har kontor der skal også bidra til den daglege drifta, for å ha folk i skranken så mange timar som mogleg. Det kan vere Bibliotekar Kultur og fritid (leiar + ungdomsarbeidar) Servicetorg/reiseliv Frivilligheitskoordinator Prosjektstillingar? Ein må planleggje ut frå ulike behov til ulike sesongar (sommar/vinter), og kan t.d. i periodar ha opent laurdagar men stengt måndagar osb. Kan det frivillige også bidra på dette området?

8 Opningstider veke 35-8: Kvardagar kl Tysdag-torsdag Laurdag kl PROGRAM PARTALSVEKER: Måndag: Kl 1030: Barnehagen på besøk, eventyrstund og aktivitetar. Ansvar: barnehagen, bibliotekar deltek i eventyrstund Tysdag Kl 12: Eldrekaffi & quiz. Ansvar: bibliotekar Torsdag Kl 13: Fleirkulturell kafé & nyheitsbar. Ansvar: frivilligheitssentralen Kl 18 og kl 20: Bygdekino. Ansvar: teknisk og kultur Fredag Kl 19: Ungdomskafé/spelkveld. Ansvar. Kultur v/ungdomsarbeidar Laurdag Kl 14: Lunsjkonsert. Ansvar: frivillige og/eller kultur Sundag Kl 12: Sundagsskule. Ansvar: Kyrkja Vaktliste veke 35-8 (sept.-febr.), skranke/resepsjon Mån-fre kl Kl M bibliotekar T bibliotekar O bibliotekar T kultur og fritid F frivilligheitskoordinator Veke Veke Veke Veke Veke Veke assistent assistent bibliotekar Laur kl 11-15, 6 vekers turnus: Frivilligheitskoordinator Kultur og fritid Frivillige Bibliotekar Kultur og fritid Assistent

9 Ei arbeidsgruppe for kulturhus i Valle har kome med ei tilråding om oppgradering og oppussing av Hylestad soknehus Ei arbeidsgruppe frå det lokale næringslivet planlegg leikeplass-/rasteplass i sentrum. Tiltaket har fått kr i spelemidlar. Det skal opprettast ei arbeidsgruppe for å sjå på effekt av/moglegheit for å flytte folkebiblioteket frå eksisterande lokale til Setesdalsmuseet Det skal opprettast ei arbeidsgruppe som skal sjå på uteområda rundt museet, ned til sentrum og bort til soknehuset

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Plan for idrett og. fysisk aktivitet 2007-2010. Midsund kommune Rådmannen

Plan for idrett og. fysisk aktivitet 2007-2010. Midsund kommune Rådmannen Midsund kommune Rådmannen Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dato 2006/344-3/G10 Ann-Heidi Paulsen Orvik 05.12.2006 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2007-2010 Innhald 1.0 Status Midsund kommune...3

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel VEDLEGG 1 Samandrag av høyringsinnspel Kommunar: AUSTRHEIM KOMMUNE (politisk vedtak) - 2.2 Føremål Fagområda: Ønskjer å få med sine satstingområde innan kvart område: Havsport, turstiar, gang- og sykkelveg,

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland-f.kommune.no/fylkesbibl/emne-ord/ Bibliotekleiarmøte og konferanse i Eidfjord 6. - 7. juni. s. 1 Nye

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

Innleiing, visjonar og mål s. 2

Innleiing, visjonar og mål s. 2 Innhald Innleiing, visjonar og mål s. 2 KAP. 1: Skulebiblioteka som pedagogisk ressurs s. 4 1.1 Læringsmiljø og læringsrammer s. 4 1.2 Skulebibliotek, læringssenter eller studieverkstad s. 5 1.3 Personale

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer