SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400"

Transkript

1 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08 08/2488 Gründerprisen /08 08/2582 Møteplass for ungdom Sakliste Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside: Sogndal, 20.november 2008 Albert Andersen Øydvin leiar Elin Reinås ungdomsleiar Pkt. 1 OPNING A. Konstituering av møtet * Møtet lovleg sett med følgjande tilstades: Ole Henrik Lund, Eirik Hove, Sondre Årethun, Ingvil L. Kvåle, Andrea B. Kvam, Tuva Kvåle, Anna Heide, Trude Øygard, Vilde Øvstetun, Sondre Dalaker og Albert A. Øydvin. * Godkjenning av innkalling og sakliste. * Møteleiar: Albert A. Øydvin. * Ope møte. 15. B. Godkjenning av møteprotokoll frå møte 13. oktober I referat står det ein feil dato: Kulturhelg for ungdom er ikkje oktober, men 13.-

2 februar Pkt. 2. ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå ordførar. Det er viktig at ungdomsrådet engasjerer seg i økonomiplanarbeidet. Det er viktig at alle engasjerer seg i arbeidet rundt ungdomsrådet og er engasjert i møta. B. Orientering frå utval. Informasjon om Fylkesting for ungdom, som var oktober v/albert og Sondre Å. Fylkesting for ungdom er ei samling av ungdom frå heile fylket. Helga var delt i ulike tema og ulike arbeidsformer. Vi fekk opplæring i generell møte- og taleteknikk, delta i ulike diskusjonar. Tinget gjekk gjennom Politisk måldokument, som er et dokument som er førande for politikarane. Ungdoms politisk utval, UPU, skal gjennom heile året arbeide for at politikarane skal arbeide for saker i måldokumentet. Det var og gruppearbeid rundt tema som: gradert førarkort, stemmerett for 16-åringar og 13-årig skule. D. Orientering frå administrasjonen. Økonomiplan v/rådmann. Rådmann ønskjer innspel frå medlemmane i ungdomsrådet på: aktivitetar som er viktige vert vidareført, løyvingar i budsjettet og behov som det ikkje er løyvd pengar til i dag. Planen vert lagt ut til høring 27. november. Sakskomitè for klima- og energiplan ønskjer innspel frå medlemmane i ungdomsrådet. Ingen frå sakskomiteen kom på møtet, men ungdommane ønska likevel å diskutere klima og energi. Dette er ungdom i ungdomsrådet oppteken av: betre kollektiv tilbod: busstilbodet er for dårleg, det går få bussar, det er for dyrt og det er ofte fulle bussar slik at alle ikkje får plass. Ein bør ha fokus på energieffektive bygningar når ein setter opp nybygg. Skru av alle lys om natten, både privat, næring og kommunale/statlege bygningar. Kvar einskild bør tenkje på tomgangskøyring og kanskje ungdomsrådet kan setje i gang ein aksjon med fokus på dette. Ungdomsrådet sa at det var for liten tid til dette tema, det er mange ungdommar som er engasjert i framtida innan klima og energi og at ungdom ønskjer å komme inn i fleire diskusjonar innan dette tema. Open hall. Neste Open hall vert fredag 23. januar. Vi må tenkje litt nytt og ungdomsgruppa for Open hall fekk desse innspela frå medlemmane i ungdomsrådet: betre marknadsføring, påmeldingsfristen bør komme fram i marknadsføringa, ikkje berre sportslege aktivitetar, basket, klatring i blinde, hoppe sleng tau x2, innebandy, squash, playstation cup på storskjerm, lan, levande musikk, hoppeslott, diskotek, populær musikkgruppe og dans. Møtegodtgjersle. Dersom medlemmane i ungdomsrådet skal ha møtegodtgjersle må dei levere skattekort og kontonummer innan 20. november. Ungdomsstipend. Orientering om prosessen så langt. Utdeling vert gjort i Kommunestyremøte 11. desember som er opent for alle. 7 gode søkjarar i år. Ungdomsbasen: presentasjon av nye ungdomsarbeidarar Ralph Kruger og Mathilde Mortensen. Sjå oppdatert aktivitetskalender på

3 Desse innspela kom: få til ein møteplass for ungdom med Ungdomsbasen tilstades. Møteplassen kan og nyttast av nattuglene på kveld/natt. Betre marknadsføring, gjerne på facebook eller eiga nettside. Det er ikkje mange ungdomar som går inn på sogndal.kommnue.no. E. Drøftingar Næringsfond for ungdom. Oppfølging frå møtet 13. oktober. Medlemmane kom med desse innspela om korleis ein kan nå ungdom som ønskjer å starte bedrift: bruke media, avis og sett tema på dagsorden. Opprett ein felles nettstad for ungdom i Sogndal og bruk denne til marknadsføringa. Sogndal ungdomsråd kan gå ut i media for Sogn næring for å nå ungdom. ***** Neste møte i arbeidsutvalet er: 8. januar, alle kan levere inn saker til ungdomsrådet til dette møtet. Neste møte i Sogndal ungdomsråd er 20. januar.

4 Sak 9/08 "Ungdom-kultur-helg" Arbeidsutvalet si tilråding vert at Sogndal ungdomsråd skal gjennom gruppearbeid: Komme med forslag til namn på kulturhelga Komme med forslag til aktivitetar til helga Sette ned ei gruppe med 4-6 ungdommar som skal vere ei arbeidsgruppe til kulturhelga. Vere med på planlegging, marknadsføring og gjennomføring. På grunn av tidsnød vart det bestemt at arbeidsgruppa skal arbeide med namn på helga og ulike aktivitetar. Desse vart vald inn i arbeidsgruppa: Vilde Øvstetun Andrea Kvam Tuva Kvåle Ingvil L. Kvåle Arbeidsgruppa får invitasjon til møte dei nærmaste vekene. Sak 10/08 Gründerprisen 2008 Medlemmane i Sogndal ungdomsråd kjem med innspel til aktuelle gründarar til Gründerprisen Saka er handsama i Sogndal ungdomsråd 14. november 2008.

5 Medlemmane i Sogndal ungdomsråd kom med dette forslaget på gründar til Gründerprisen 2008: Daniel Volle, Sogndal. Sekretær sender eit eige brev med informasjon på sak 08/2488. Sak 11/08 Møteplass for ungdom Sogndal ungdomsråd ønskjer å arbeida med å få til ein uformell møteplass for ungdom i Sogndal sentrum. Det er viktig at eit skikkeleg arbeid vert gjort i forkant av oppstart til ein slik møteplass. Kartlegging, undersøking osv. Saka er handsama i møte i Sogndal ungdomsråd 14. november Ungdomsrådet vil arbeide vidare med: Kartlegging om ungdom ønskjer ein møteplass Kor møteplassen bør vera Kvifor vil ungdom ha ein møteplass Kven er møteplassen for Korleis skal møteplassen drivast Når bør møteplassen vere open Kor ofte skal møteplassen vere open Kva innhald bør det vere på møteplassen Kan møteplassen drivast i samarbeid med elevbedrift på sal/service. Kanskje ei intern konkurranse om kven som får drive møteplassen i nokre periodar av året Solhov er prøvd ut tidlegare og ligg for langt frå sentrum og i for dårleg stand Dette vert eigen sak på neste møte i ungdomsrådet.

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Møteprotokoll (09/127)

Møteprotokoll (09/127) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/127) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/129 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 2014 i Trondheim, Bergen og Oslo Framtidsfylket AS Postboks 600 6804

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer