Fagopplæring Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter"

Transkript

1 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Årets lærling 8: Aktiviteter i Buskerud 11: 2008 Tilskudd til 14: lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Nyutdannet helsefagarbeider i arbeid les mer på side 3. Foto: Cathrine S. Johansen

2 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Seksjonslederen har ordet Det er utfordrende tider for mange lærebedrifter, men det å beholde og videreutvikle kompetanse i bedriften er fortsatt avgjørende for en konkurransedyktig framtid. Faglig dyktige fagarbeidere med omstillingsevne er ettertraktet. Videreutvikling av kompetanse i bedrift er sentralt, og læring i arbeid og tett på verdiskaping er suksesskriterier. Vi må vel derfor kunne hevde at læretid i bedrift er mer framtidsrettet enn det er en tradisjon. Årets søkere til læreplass har også et håp om at læretid i bedrift skal være en viktig del av deres framtid. Fagopplæringssystemet står på nytt overfor utfordringer. Blir læreplasser prioritert? Heldigvis tikker det daglig inn meldinger om bedrifter som har bestemt seg for ny lærling. Vi ser at bedrifter som er berørt av permitteringer sammen med arbeidstakerorganisasjonene skjermer lærlingene og prioriterer nye læreplasser. Jo, fagopplæring i skole og bedrift kan fortsatt være framtida. Men det gjenstår mange avgjørelser i enkeltbedrifter før alle årets søkere har fått et tilbud om læreplass. Bodil Onsaker Berg Seksjonsleder fagopplæring Viktig info til lærling og lærebedrift: Lærlinger som skal søke stipend/lån fra høsten 2009, må søke til Lånekassen på nett. Papirsøknad er nemlig historie. Mer informasjon finnes på Stipend og lån baserer seg på opplysninger om lærekontrakten. Derfor er det svært viktig at nye lærekontrakter blir sendt inn til fagopplæringsseksjonen for godkjenning så snart læreforholdet er opprettet! Nyhetsbrev Mai Redaktør: Kari Knudsen. Utgitt av fagopplæringsseksjonen Buskerud fylkeskommune. Tlf.: Fax: E-post: Mottakere: Godkjente lærebedrifter, kommuner, videregående skoler, ungdomsskoler, prøvenemnder, forvaltningsorganer. Grafisk design: Kolbjørn Holm AS - Opplag:

3 Første helsefagarbeider i Buskerud Mari Kjeksrud Vreim er historisk! Damen fra Hønefoss er nemlig den aller første som har avlagt fagprøve i helsearbeiderfaget i Buskerud. Fagprøven ble avlagt i mars og gikk over 3 dager. Der fikk praksiskandidaten vist prøvenemnda at hun tilfredsstiller kravene til å bli helsefagarbeider. Hun vil få utdelt sitt fagbrev i Hønefoss 11. juni -09. Mari Kjeksrud Vreim har nå fagarbeiderstatus og kan søke jobb som helsefagarbeider både i kommuner og sykehus. Hun har vært i helsesektoren siden 1999, i deltidsstilling og vikariater. Nå er hun deltidsansatt i Hole kommune. Ny utdanning Helsefagarbeider er et nytt yrke som skal erstatte det som før het omsorgsarbeider og hjelpepleier. De første elevene på VG1 helsefag startet utdanningen høsten 2006 og begynte i lære i De første lærlingene kan ta fagprøven i Trim i hverdagen gir overskudd og glede. Foto: Cathrine S. Johansen Praksiskandidatordning Det er også mulig for voksne å utdanne seg til helsefagarbeider. Da kreves det fem års praksis og godkjent teoriprøve før de kan gå opp til fagprøve. Hva gjør en helsefagarbeider? En helsefagarbeider jobber med varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeide i helse- og sosialtjenesten. Denne nye utdanningen har tatt det beste fra de to utdanningene hjelpepleier og omsorgsarbeider, og byr på et bredere arbeidsfelt. Fakta om helsefaglærlinger i Buskerud: Vi har per lærlinger i helsearbeiderfaget. 95 har søkt læreplass fra høsten av disse har læreplass som sitt første ønske. Bildet viser fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås idet han overrekker glasskunst til Buskeruds første helsefagarbeider. Glasskunsten er laget av Haugiani Glass. Foto: Ingvild Bellen Wear 3

4 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Læreplass uavhengig av navn og hudfarge Denne overskriften provoserer sikkert noen, mens andre mener at det er et uoppnåelig mål. Prosjektleder Egil Schau ved Åssiden videregående skole skal bruke 50 prosent av arbeidstiden sin i tre år for å bidra til at overskriften blir en realitet. Elever ved Åssiden videregående skole, fra venstre bak: Maciej i midten: Chawan Osman Mousa, Christabelle Khan, Michalina Rapporter fra fagopplæringsseksjonen levner ingen tvil om at det er langt vanskeligere for flerspråklige elever å få seg læreplass. Dette gjelder også dersom vi sammenligner flerspråklige elever som er gode i norsk, har gode karakterer og lite fravær, med hele gruppen av Ola og Kari. Årsakene er sammensatte og like mangfoldige som antallet elever og bedrifter. Dermed er det mye å ta tak i for å oppnå resultater i dette prosjektet. Dette første året blir det gjennomført samtaler og oppfølging av alle 182 flerspråklige elever ved Åssiden videregående skole - i nært samarbeid med kontaktlærere og avdelingsledere. Også minoritetsrådgiver Anders Liverud fra Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDI) bidrar i dette arbeidet - idet han ser at gjennomføring av utdanning kan være et godt virkemiddel i arbeidet mot tvangsekteskap. Samtalene fungerer som kartlegging, som grunnlag for å iverksette effektive tiltak og som peptalk og informasjon om hva bedrifter forventer ved utplassering og i læretid. Samarbeid med næringslivet Vi som deltar i prosjektet vet at opplæringskontorene er viktige aktører i læreplassformidlingen - og håper at de vil bidra ved å dele sin kompetanse med skolen og bidra aktivt til en formidling uten fargesyn. Gjennom arbeidet så langt har vi oppdaget at det er store ressurser i gruppen av flerspråklige elever. Et stort antall 4

5 Kacper Brzozowski, Mateusz E Tumasz, Master Piches Puiwong, Badindet Ravangkhonburi, Watcharaphong Tueai-Tun, Maciej Michalak, Weronika Szczepanska, Foran: Deepika Bhatt. Foto: Åssiden videregående skole av disse elevene har allerede opparbeidet mer erfaring og lært seg flere språk enn mange av oss vil gjøre gjennom hele livet. De fleste av dem er også vant til å jobbe både hjemme og i bedrifter, noe som kommer til nytte for de bedriftene som tar sjansen på å høre fremmede dialekter rundt seg. Opplæringskontorer og bedrifter inviteres Leksehjelp for alle og etablering av små undervisningsgrupper etter skoletid er blant dette årets aktiviteter. Fra neste år øker skolen satsingen i grunnleggende norskopplæring ytterligere, og det vil bli gjennomført grundig kartlegging ved skolestart for å kanalisere disse ressursene riktig. Arbeidslivets forventninger og norsk arbeidslivskultur er selvfølgelig også viktige temaer og nettopp i denne sammenhengen inviterer vi opplæringskontorer og bedrifter til å bidra med sin kompetanse. Utplassering er avgjørende Denne gruppen elever mangler nettverk i Norge, derfor er utplassering i bedrift ofte eneste sjanse for å møte lærebedriftene. For å øke mulighetene kunne man for eksempel se for seg frivillige avtaler om intervju med minst en minoritetssøker, så fremt det finnes kvalifisert søker til faget. Finanskrisen vil føre til økende arbeidsledighet, men vi oppfordrer bedriftene i Buskerud til å tenke langsiktig og sørge for å ta inn alle kvalifiserte læreplass-søkere! 5

6 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Kongsberg med innovative lø Den 1. august 2008 ble Kongsberg Technology Training Centre as (K-tech) offisielt godkjent som lærebedrift i åtte lærefag. Flere av de store industribedriftene som var medlemmer i Kongsberg opplæringskontor var med og dannet fundamentet i den nystartete lærebedriften. Gjennom nøye vurderinger hadde miljøet i Kongsberg funnet en ny måte å organisere opplæringen av lærlinger på. I denne artikkelen lar vi daglig leder av K-tech, Svein Erik Lurdalen, beskrive hvordan K-tech er bygd opp og hvilke strategier de har for å utdanne fremtidens fagarbeidere. Foto side 6 og 7: Playfilms/Octagon Daglig leder Svein Erik Lurdalen Nøyaktighet er et "must" for de som velger dimensjonskontrollfaget. Lærling Ola Hagen har valgt denne veien. K-tech har blitt Buskeruds største lærebedrift med rekordfart! De tre største industrikonsernene på Kongsberg, FMC technologies, Volvo Aero Norge og Kongsberg Defence & Aerospace gikk sammen i 2008 og dannet Kongsberg Technology Training Centre as eller K-tech som de også kalles. K-tech er et unikt opplæringsselskap, som skal drive både med fagopplæring og generell opplæring av alle de 5500 ansatte i eierbedriftene. Ved skoleslutt våren 2009 vil K-tech ha ansatt i underkant av 80 lærlinger innen ti forskjellige fagområder. De fleste innen mekaniske fag som rekrutteres fra TIP, men også innen fag som automasjon fra elektro, og IKT-service, pluss logistikk fra service og samferdsel. De største fagområdene er industrimekaniker og CNC-operatør, som utgjør ca 60% av alle lærlinger. Men også fagområder som polymerkompositt og dimensjonskontroll er svært hot i Kongsberg. Innen disse fagområdene vil industrien i Kongsberg ha stort behov for fagarbeidere i årene som kommer. Hva er så unikt med K-tech? Svaret er ikke så opplagt. Når man ser på puslespillbrikkene K-tech er bygd opp av, så kjenner man igjen alle brikkene. Men måten de er lagt på, er helt ny. Samarbeid mellom bedrifter er ikke noe nytt innen fagopplæring, enten det er opplæringskontor eller opplæringsringer. Det nye med K-tech er at alle lær- 6

7 sninger innen fagopplæringen lingene er ansatt i K-tech, selv om de får noe av opplæringen sin ute i bedriftene. Dette arbeidsgiveransvaret med lønnsforpliktelser K-tech har for sine lærlinger, fører oss til enn annen unik side, nemlig selskapets økonomi. Når en av eierne skal ha en CNC-operatør utlært av K-tech, må de betale i overkant av 1,2 millioner kroner. Selv om CNC-operatører er de dyreste fagarbeiderne å utdanne, så gir dette et bilde på betydelige beløp. K-tech omsetter for flere 10-talls millioner rundt fagopplæringen. Modellen i dag bygger på at man bruker mesteparten av læretiden til opplæring, også store deler av lærlingenes verdiskapningstid. Modellen innebærer at lærlingene får mesteparten av opplæringen i en av bedriftene pluss K-tech, og utplassering i minst en av de andre. Dette er en utfordring, selv om vi har 6 instruktører som hver dekker flere fagområder. K-tech har også faggrupper på tvers av bedriftene, som gir råd om hvor opplæringen av de forskjellige kompetansemålene bør skje. For de som velger CNC-maskineringsfaget er det en fordel å ha gode dataferdigheter. Instruktør Pål Muggerud følger med når lærling Milan Subotic legger inn endringer i programmet. Den mest synlige unike siden ved K-tech er lokalitetene med innhold. De drøye 1000 kvm store moderne lokalene er fylt med en imponerende maskinpark, totalt ca 30 manuelle og CNC-styrte maskiner. Her finnes tre 5-aksede Multus-maskiner 2008 årgang, en Zeiss målemaskin 2009 årgang og automasjonsutstyret som ble brukt under WorldSkills finalen i Japan i I tillegg finner man undervisnings- og programmeringsrom, teknologisk software og simuleringsprogrammer. Totalt er det investert ca 30 millioner kroner i dette opplæringssenteret som ligger midt i Kongsberg Næringspark. Den siste og viktigste siden med K-tech er målsettingene om kvalitet og bredde i den opplæringen som blir gitt. Dette er en utvidet modell fra gamle Kongsberg Våpenfabrikk. Fram til KV opphørte i 1987, kom elever fra hele Norge for å få sin fagopplæring og sitt fagbrev fra KV. Etter avsluttet fagopplæring var dette et fagbrev som førte til jobb nesten hvor som helst. De som velger mekanikerfaget må ha et våkent blikk på det meste. Lærling Kristine Amundsen og instruktør Nils Erik Lande Zahl følger nøye med på en sammenstillingsjobb. Vi er helt avhengige av et betydelig planverk, som inneholder detaljert lokal opplæringsplan for den enkelte lærling med faginnhold, tidsspesifiseringer og utplasseringer. Ansvarsfordelingen i de forskjellige opplæringstiltakene svært viktig. Det betyr blant annet at alle bedriftene har sine godkjente faglige ledere, i tillegg til instruktører og veiledere i den hverdagslige opplæringen. Summen av alle disse opplæringstiltakene gir våre lærlinger en bred kompetanse, samtidig som dybden som kreves til fagprøven blir ivaretatt. Godt mottatt av elever. Årets søkertall viser at K-tech sitt tilbud er godt mottatt blant læreplassøkerne i år. I 2008 hadde K-tech ca 60 søkere til 40 læreplasser, mens i år har vi passert 200 søkere til de 40 plassene. I dag har K-tech søkere fra hele Norge, og vi vil bevisst også rekruttere fra videregående skoler utenfor Buskerud. 7

8 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Årets lærling 2008 Lasse Johansen fra Skoger i Drammen, ble Årets lærling 2008 i Buskerud. Den 10. februar mottok han prisen for en særdeles dyktig utført svenneprøve i tømrerfaget. Ifølge prøvenemnda hadde denne kandidaten svært gode kunnskaper i faget, både i teori og praksis, og det var ingenting å utsette på denne prøven! Lasse Johansen har vært lærling hos Villa Wiig A/S, som er tilknyttet Opplæringskontoret for Bygghåndverksfagene i Buskerud. Her ser vi Årets lærling i Buskerud 2008 under arrangementet i Drammens Teater 10. februar. Informasjon om prisen Årets lærling i Buskerud finnes på Foto: Bjørn Johnsen Nordisk Mesterskap i anleggsgartnerfaget Mange var møtt frem torsdag 23. april på Gjennestad gartnerskole i Vestfold for å overvære premieutdelingen under Åpent Nordisk Mesterskap. Og det ble full jubel da den norske dommeren, Linda Algrov fra SOA (senter for opplæring i anleggsgartnerfaget), kunne meddele at det var det norske laget som gikk av med seieren. Ett lag fra Sverige, ett fra Finland, to fra England og ett lag fra Norge deltok i konkurransen. Her ser vi det norske laget: Håvard Borgevad, Buskerud og Jostein Bjørnstad, Vestfold. De ser fram til OL i Calgary i september 09. Foto: Nina Åshaug Yrkes-NM i Calgary høsten 2009! I september reiser Yrkeslandslaget til Calgary for å konkurrere med de 1000 beste yrkesutøverne i verden. Laget er i full gang med forberedelsene til årets WorldSkills Competition (Yrkes-VM). Yrkeslandslaget består av 20 ungdommer i alderen 19 til 22 år. Deltakerne er tatt ut av de respektive bransjene gjennom ulike konkurranser og kvalifiseringsrunder. Fra nå av vil alle sammen trene og bruke mye tid på å dyktiggjøre seg i de oppgavene de forventer å møte under konkurransene i Calgary i dagene 1. til 6. september. Buskerud vil være representert i to fag med disse deltakerne: Anleggsgartnerfaget - Håvard Borgevad (19) fra Lier. Fram til sommeren er han lærling hos Hyggen Fjære AS i Lier. Automatikerfaget - Glenn Augerud (19) fra Hvittingfoss, som arbeider i K-Tech i Kongsberg. Han ble nylig nummer to i en treningskamp mot Sverige og skal utover våren gjennomføre landskamper mot Sverige og Irland. Les mer om WorlsSkills Competition på 8

9 Nye lærlinger i 2009 Årets formidling er i gang.. Frist for søknad til læreplass var 1. mars. I år har vi omlag 1000 søkere - av disse har 807 læreplass som første ønske. Det er stabil søking til læreplass i Buskerud. Søkertallene har holdt seg på omtrent samme høye nivå de siste årene. Vi finner likevel endringer i antall søkere i enkelte fag. Fagopplæringsseksjonen håper at bedriftene er klare til utvelgelsesprosessen, og vil ta kontakt med søkerne. Det er viktig med tilbakemelding om inntak av lærling så snart som mulig. Svarfristen er 24. mai Noen trenger kanskje mer tid - da håper vi å få en foreløpig tilbakemelding om hvor mange lærlinger dere regner med å ansette, og hvor lang tid dere trenger. Oversikt over alle søkere i det enkelte lærefag ble sendt alle godkjente lærebedrifter i faget i uke 16 og 17. Har din bedrift mottatt oversikt over søkere til læreplass? Dersom bedriften ikke har mottatt slik oversikt kan grunnen være: bedriften er ikke godkjent det er ingen søkere til faget De som ikke har mottatt søkerlister, men ønsker lærling - ta kontakt med: Fagopplæringsseksjonen tlf E-post (Bedrifter som er medlem av et opplæringskontor skal ta kontakt via opplæringskontoret) Fag uten søkere Noen fag har få eller ingen søkere. Likevel kan det finnes muligheter for å finne potensielle lærlinger. Et eksempel på dette er at bedriften på bestemte vilkår kan tegne lærekontrakt med en som har feil skolebakgrunn i forhold til det som er fastsatt i læreplanen. Fagopplæringsseksjonen har kontakt med søkere som kan være aktuelle. Søkere fra andre fylker Vi har kontaktpersoner i alle fylkene. Vi kan etterlyse søkere i fag som bedrifter i Buskerud savner søkere til. Søkere i 2009 med læreplass som 1. ønske Lærefag Antall AMBULANSEFAGET 8 ANLEGGSGARTNERFAGET 5 ANLEGGSMASKINFØRERFAGET 10 AUTOMATIKERFAGET 1 AUTOMATIKKMEKANIKERFAGET 1 AUTOMATISERINGSFAGET 37 BAKERFAGET 2 BANEMONTØRFAGET 1 BARNE-OGUNGDOMSARBEIDERFAGET 44 BETONGFAGET 7 BILFAGET, LETTE KJØRETØY 46 BILFAGET, TUNGE KJØRETØY 6 BILLAKKERERFAGET 3 BILSKADEFAGET 6 BLOMSTERDEKORATØRFAGET 11 BOREOPERATØRFAGET 1 BRØNNFAGET, KABELOPERASJONER 1 BUTIKKSLAKTERFAGET 2 CNC-MASKINERINGSF. 13 DATAELEKTRONIKERFAGET 8 DIMENSJONSKONTROLLFAGET 2 ELEKTRIKERFAGET 69 ENERGIMONTØRFAGET 6 FEIERFAGET 1 FINMEKANIKERFAGET 3 FJERNSTYRTE UNDERVANNSOPERASJ 3 FOTOGRAFFAGET 1 FRISØRFAGET 4 6 GLASSHÅNDVERKERFAGET 1 HEISMONTØRFAGET 2 HELSEARBEIDERFAGET 82 HESTEFAGET 3 HOVSLAGERFAGET 4 IKT-SERVICEFAGET 32 INDUSTRIELL MATPRODUKSJON 1 INDUSTRIMEKANIKERFAGET 16 INSTITUSJONSKOKKEFAGET 8 KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET 1 KOKKFAGET 24 KONDITORFAGET 7 KONTOR- OG ADMINISTRASJON 9 LANDBRUKSMASKINMEKANIKERFAGET 3 LOGISTIKKFAGET 3 LÅSESMEDFAGET 3 MALERFAGET 10 MASKØR- OG PARYKKMAKERFAGET 1 MATROSFAGET 1 MEDIEGRAFIKERFAGET 3 MOTORMANNFAGET 2 MOTORMEKANIKERFAGET 1 MURERFAGET 20 MØBELSNEKKERFAGET 1 PLATEARBEIDERFAGET 5 PRODUKSJONSELEKTRONIKERFAGET 3 PROFILERINGSDESIGNFAGET 1 REISELIVSFAGET 2 RESEPSJONSFAGET 6 RESERVEDELSFAGET 4 RØRLEGGERFAGET 33 SALGSFAGET 10 SERVITØRFAGET 6 SIGNALMONTØRFAGET 1 SKOGFAGET 4 STILLASBYGGERFAGET 1 SVEISEFAGET 6 TAVLEMONTORFAGET 1 TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET 11 TRELASTFAGET 1 TREVARE-/BYGGINNREDNINGSFAGET 9 TØMRERFAGET 101 VEI- OG ANLEGGSFAGET 3 VENTILASJON/BLIKKENSLAGER 4 VERKTØYMAKERFAGET 2 YRKESSJÅFØRFAGET 11 Sum 807 9

10 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Blir.no - nettbasert dokumentasjonssystem for lærling og bedrift Jan Larsen - Opplæringskontoret Tre-Ringen eies av ca. 40 medlemsbedrifter i Buskerud og Vestfold. Tre-Ringen arbeider aktivt med kvalitetssikring av opplæringen i medlemsbedriftene, og er kontaktledd i samarbeidet mellom skole og bedrift. Rekruttering til trevare- og innredningsbransjen er også en viktig del av jobben. I samarbeid med medlemsbedriftene har vi lang tradisjon med å følge opp lærlingenes faglige utvikling - og bedriftene har i økende grad etterspurt et helhetlig dokumentasjonssystem som kan følge 4-års løpet fra skole og ut i bedrift. De har vært tydelige på at de trenger bedre kunnskap om elevenes faglige bakgrunn fra skolen enn hva de i dag får igjennom karakterene. Daglig er det et høyt tempo ute i bedriftene, og det stilles store krav til effektivitet og riktig kompetanse. Bedriftene vet at det er mye å hente på framdriften i opplæringen når de raskere kan bli kjent med lærlingens kompetanse. Trevare- og innredningsbransjen i Buskerud og Vestfold har derfor tatt imot blir.no med åpne armer, fordi vi ser at dette vil bli et gjennomgående dokumentasjonssystem som er lett å bruke for alle involverte. Vi valgte å være med blant de første som tok systemet i bruk ute i bedrift for nye lærlinger og lærekandidater som startet høsten Allerede etter kort tids bruk ser vi at dette vil gi lærlingene og lærekandidatene en god faglig progresjon, idet de i større grad blir bevisst sin opplæring. Systemet fremsto med en gang som tiltalende. Den enkelte bedrift får en rask og god forståelse av den nye læreplanen for faget i Kunnskapsløftet. Her er det lett å se om opplæring i de enkelte mål er gitt eller ikke. I dagens teknologiske verden fremstår blir.no som lett tilgjengelig for alle. Systemet gir lærling og instruktør god oversikt over hvilken opplæring lærlingen skal få i bedriften, og lærlingen får et godt utgangspunkt for å dokumentere sin egen opplæring - man kan legge inn tekst, lyd, film og bilder. Instruktøren kan til alle døgnets tider gå inn fra en pc eller en moderne telefon og se hva lærlingen har gjort av dokumentasjon. Et fint utgangspunkt for rosende og rådgivende kommentarer! Vi ser at lærlingene ofte har kommet lengre i bruk av digitale hjelpemidler enn både bedriften og instruktøren. I dette ligger en positiv mulighet hvor lærlingen kan bidra med litt opplæring også. Tre-Ringen ser frem til at systemet tas i bruk i hele løpet, slik at riktig bruk av blir.no er godt kjent for lærlingen når han/hun starter opp i bedrift. Og vi anbefaler alle som driver med opplæring å ta blir.no i bruk! Les mer om dette på 10 Bildet viser to av våre lærlinger på Fjerdingstad Trevarefabrikk AS, som har tatt blir.no i bruk, Salih Mutu og Andreas Iversen. Instruktør Ståle Guneriussen i midten.

11 AKTIVITETER I BUSKERUD 2008 Det var aktivitet i til sammen 125 fag 1023 nye lærekontrakter ble inngått - høyeste antall i Buskerud hittil 67 nye opplæringskontrakter ble inngått 946 fag-/ svenneprøver ble gjennomført. Av disse ble 69 prøver bedømt til ikke bestått 26 kompetanseprøver ble avlagt Buskerud hadde 1698 løpende lærekontrakter per lærekontrakter og 14 opplæringskontrakter ble hevet i 2008 Lærebedrifter og opplæringskontorer Per har vi 611 godkjente lærebedrifter (utenfor opplæringskontor) I tillegg har vi 45 bedrifter som er godkjent som opplæringsbedrift for lærekandidater i deler av enkelte fag. Buskerud har 31 godkjente opplæringskontorer - herav 10 opplæringskontorer med adresse i Buskerud. Antall medlemsbedrifter i opplæringskontorer er 768. Kurs for lærebedrifter og prøvenemnder Fagopplæringsseksjonen gjennomførte til sammen 42 kurs for faglige ledere og instruktører i bedrifter. Antall deltakere var 864. Det ble også holdt 4 kurs for prøvenemndene med totalt 220 deltakere. Lærekontrakter som er hevet Antall lærekontrakter som ble hevet i 2008 er noe høyere enn i Ut fra tilbakemeldinger ved heving ser vi at det har sammenheng med arbeidsmarkedets høykonjunktur. I de aller fleste tilfellene var det enighet om å avslutte læreforholdet. Flere lærekandidater I 2008 hadde vi igjen en økning i antall søkere til opplæringskontrakt, og antall inngåtte opplæringskontrakter er 67. Fagopplæringsseksjonen samarbeider godt med videregående skoler og næringsliv for å sikre et best mulig helhetlig løp. Tabellen under viser en oversikt over opplæringskontrakter fordelt på fag. LÆREKANDIDATER OPPLÆRINGSKONTRAKTER NYE OPPLÆRINGSKONTRAKTER AVLAGTE LÆREFAG LØPENDE PER INNGÅTT I 2008 KOMPETANSEPRØVER 2008 Aktivitør 1 Anleggsgartner 2 1 Anleggsmaskinførerfaget 6 1 Barne/ungdomsarbeider Betongfaget Bilfaget lette kjøretøy 2 1 Billakkererfaget 1 1 Butikkfaget Butikkslakterfaget 4 2 Forskalingsfaget Frisørfaget 1 Gjenvinningsfaget 1 Helsearbeiderfaget 1 Hestefaget 3 3 Hjulutrustningsfaget Idrettsanleggsfaget 1 IKT-driftsfag IKT servicefag Industrimalerfaget 1 1 Industrimekanikerfaget 1 1 Industrimontørfaget 2 Institusjonskokkfaget 9 2 Kokkfaget Kontor- og administrasjonsfaget 1 1 Logistikkfaget 2 1 Metallvareproduksjon 1 1 Motormekanikerfaget 3 Murerfaget 2 1 Produksjonselektroniker 3 3 Reservedelsfaget 1 Salgsfaget 1 1 Salg av byggevarer 3 Servitørfaget 2 Skogsarbeiderfaget 2 1 Skogsmaskinførerfaget 1 Sveisefaget 1 Tekstilrenholdsfaget 1 1 Terminalarbeiderfaget 1 Trevare- og bygginnredningsfaget 2 Trevare- og møbelsnekkerfaget 1 1 Tunnel- og fjellarbeid 1 Tømrerfaget Vaskerifaget 1 Vei- og anleggsfaget 1 Yrkessjåførfaget 2 1 SUM

12 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 FAG NYE LÆREKONTRAKTER INNGÅTT I 2008 LØPENDE LÆREKON- TRAKTER PER TOTALT AVLAGTE PRØVER I 2008 LÆRLINGER PRAKSIS- KANDIDATER VKII Service og samferdsel BUTIKKFAGET IKT-SERVICEFAGET IKT-DRIFTSFAGET KONTOR OG ADMINISTRASJON KONTORFAGET LOGISTIKK/TERMINALARBEIDERFAGET REISESERVICEFAGET RESEPSJONSFAGET SALGSFAGET VEKTERFAGET YRKESSJÅFØRFAGET Helse og sosialfag AMBULANSEFAGET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HELSEARBEIDER OMSORGSARBEIDER RENHOLDSOPERATØR Naturbruk AKVAKULTURFAGET ANLEGGSGARTNER HESTEFAGET HOVSLAGERFAGET IDRETTSANLEGGSFAGET SKOGSARBEIDER SKOGSMASKINFØRER Design og håndverk AKTIVITØR BLOMSTERDEKORATØR BUNADTILVIRKER FRISØRFAG DAMEFRISØR FILIGRANSARBEIDER GLASSHÅNDVERKER GULLSMED HERREFRISØR KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET MØBELTAPETSERER MØBELSNEKKERFAGET PROTESE- OG ORTOSEMAKER TAKSIDERMIST Medier og kommunikasjon FOTOGRAF MEDIEGRAFIKER Restaurant- og matfag BAKER BUTIKKSLAKTER FISKEHANDLER INDUSTRIELL MATPRODUKSJON INDUSTRIELL NÆRINGSMIDDELPRODUKSJON INSTITUSJONSKOKK KJØTTSKJÆRER KOKK KONDITOR PØLSEMAKER SERVITØR SLAKTER Bygg- anleggsteknikk ANLEGGSMASKINFØRER ASFALT BANEMONTØR BERGVERKSFAGET FJELL OG BERGVERKSFAGET BETONGINDUSTRI BETONG OG GRUNNARBEID BYGGTAPETSERER FEIERFAGET BETONGFAG (FORSKALINGSFAGET) GLASSFAGET INDUSTRMALER ISOLATØRFAGET

13 TOTALT AVLAGTE PRØVER I 2008 FAG NYE LÆREKONTRAKTER INNGÅTT I 2008 LØPENDE LÆREKON- TRAKTER PER LÆRLINGER PRAKSIS- KANDIDATER VKII KOBBER- OG BLIKKSLAGER LIMTREPRODUKSJON MALERFAGET MURERFAGET TREVARE- BYGGINNREDNINGSFAGET TREVARE- MØBELSNEKKERFAGET RØRLEGGERFAGET TRELASTFAGET SALG AV BYGGEVARER TUNNEL- OG FJELLARBEIDSFAGET TØMRER VEG- OG ANLEGGSFAGET VENTILASJON/BLIKKSLAGERFAGET TAKTEKKERFAGET Elektrofag AUTOMATIKERFAGET ELEKTRIKER ELEKTROMOTOR- OG TRANSF.REP ELEKTROREPARATØR ENERGIMONTØR ENERGIOPERATØRFAGET FLYMOTORMEKANIKER HEISMONTØR KULDE- OG VARMEPUMPEMONTØR PRODUKSJONSELEKTRONIKER SERVICEELEKTRONIKERFAGET SIGNALMONTØR TAVLEMONTØR TELEKOMMUNIKASJONSMONTØR TOGELEKTRIKER VIKLER- og TRANSFORMATORMONTØRFAGET Teknikk og industriell produksjon (TIP) ANLEGGSMASKINREPARATØR AUTOMATIKKMEKANIKERFAGET BILFAGET, LETTE KJØRETØY BILFAGET, TUNGE KJØRETØY BILLAKKERER BILSKADEFAGET BRØNNFAGET DIMENSJONSKONTROLLFAGET FAGOPERATØR KJEMISK TEKNISK INDUSTRI FINMEKANIKER GJENVINNINGSFAGET GRAFISK EMBALLASJE HJULUTRUSTNING INDUSTRIMEKANIKER INDUSTRIMONTØR KAROSSERIMAKER KJEMIPROSESS KRANFAGET KULDEMONTØR LABORATORIEFAGET LANDBRUKSMASKIN (MEKANIKER) FAGET LÅSESMED MASKINARBEIDER CNC-MASKINERING MATERIALADMINISTRASJONSFAGET METALLFORMER MOTORMANN/MEKANIKER MOTORSYKKELFAGET PLATEARBEIDER RESERVEDELSFAGET FOR KJØRETØY SERIGRAFI SMED SVEISEFAGET TRYKKER URMAKER VASKERIFAGET VERKTØYMAKER SUM

14 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 Tilskudd til lærebedrifter i 2009 Midlertidig økning av tilskuddet for alle lærlinger med løpende lærekontrakt i 2009! I Regjeringens krisepakke inngår en midlertidig økning i tilskuddet til alle lærebedrifter som har lærlinger i Økningen er 400 kroner per måned per lærling for opplæring som er gitt i For lærekontrakter som er løpende i hele 2009, vil totalt ekstra tilskudd gi en økning i tilskudd til bedriften på kroner. Dette beløpet kommer i tillegg til ordinære tilskudd (se satser under) og gjelder for alle lærekontrakter - uavhengig av tilskuddsordning. Utbetaling vil skje sammen med ordinære tilskudd. Fra og med 1. januar 2009 gjelder følgende satser: Basistilskudd I gis for lærlinger og lærekandidater som har rett til videregående opplæring. Basistilskudd I er nå kroner per lærling eller lærekandidat for ett år fulltids opplæring. Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift. Kontraktene er tilskuddsberettiget fra den dato læreforholdet begynner. MÅNEDSSATS KATEGORI LÆREKONTRAKT kroner i 24 måneder For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett, som følger hovedmodellen - dvs 1 år opplæring og 1 år verdiskapning. Opplæringslova 3-3 tredje ledd kroner i 36 måneder For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett, som har 2 år opplæring og 1 år verdiskapning i bedrift. Opplæringslova 3-3 fjerde ledd kroner i 48 måneder For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett, som får hele opplæringen i bedrift - dvs 3 år opplæring og 1 år verdiskapning. Opplæringslovas forskrift For lærekontrakter med annen læretid i bedrift enn henholdsvis to, tre eller fire år, gjelder samme prinsipp som nevnt over. Basistilskudd gis kun for opplæringsdelen og ikke for verdiskapningsdelen. Det er altså opplæringsdelen i bedrift som avgjør hvor mye tilskudd som utbetales. På bakgrunn av læretidens lengde kan fylkeskommunen regne ut månedssats. Små håndverksfag under opplæringslova som utløser ekstra tilskudd For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett som tegner lærekontrakt i fag som er definert som verneverdige, gir fylkeskommunen tilskudd som for lærlinger og lærekandidater for øvrig. I tillegg til basistilskudd I, gis et ekstra tilskudd med kroner per lærling eller lærekandidat per år for læretiden i bedrift, også for verdiskapningsdelen. 14

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2012 Fagopplæring i Rogaland 2012 har vært et aktivt år for området fag- og yrkesopplæring. I løpet av året ble det signert 2850 ny lære. Innstrammingene i VG3-påbygg ga en

Detaljer

Fagopplæring 5: 11: 14: 1.10. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2009. Lærlingtilskudd 2010

Fagopplæring 5: 11: 14: 1.10. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2009. Lærlingtilskudd 2010 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.10 3: 5: 11: 14: Nye søkere til læreplass Instruktørkurs Aktiviteter i Buskerud 2009 Lærlingtilskudd 2010 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Fagopplæring 3: 9: 11: 13: 1.08. Læreplanene for opplæring i bedrift er klare. Kurs for bedrifter og prøvenemnder. Årets lærling

Fagopplæring 3: 9: 11: 13: 1.08. Læreplanene for opplæring i bedrift er klare. Kurs for bedrifter og prøvenemnder. Årets lærling Fagopplæring Nyhetsbrev 1.08 3: 9: 11: 13: Læreplanene for opplæring i bedrift er klare Kurs for bedrifter og prøvenemnder Årets lærling Aktiviteter i Buskerud 2007 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder,

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Programområde Søkers hjemkommun e Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Ambulansefaget LARVIK Skogmo videregående skole 1 NØTTERØY

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.11 3: 6: 11: 14: Nye søkere til læreplass Nye prøvenemnder Aktiviteter i Buskerud 2010 Lærlingtilskudd 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere 2016 uten læreplass pr. 28. juni 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 453 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet)

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet) Kontaktpersoner for de ulike lærefagene Fargekoder: ❶Bygg og anleggsteknikk ❷Design og håndverk ❸Elektrofag ❹Helse- og oppvekstfag ❺Medier og kommunikasjon ❻Naturbruk ❼Restaurant og matfag ❽Service- og

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 29.08.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Karmøy... 7 Haugesund... 7 Sola... 8 Hå... 8

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 05.09.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Karmøy... 7 Haugesund... 7 Sola... 8 Strand...

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 12.09.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 5 Karmøy... 6 Haugesund... 6 Gjesdal... 7 Sola...

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Formidling til læreplass 2014/2015 20.11.2014 Innhold Fagopplæringen i Vest-Agder Samfunnskontrakten Formidlingen 2014

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2015 Fagopplæring i Rogaland Det stod ikke på ambisjonene Til tross for at antallet nye kontrakter i landet har økt hvert år, ble det i 2015 inngått drøyt 2000 færre kontrakter

Detaljer

Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011

Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 3: 5: 15: Rapport fra din bedrift Gjennomgående dokumentasjon Kurs våren 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Jul hos Hjemme

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 07.08.2017 Innhold Stavanger... 1 Sandnes... 2 Karmøy... 3 Haugesund... 3 Sola... 4 Hå... 4 Eigersund... 4 Gjesdal... 5 Strand... 5 Time... 5

Detaljer

Fagopplæring 3: 4: 12: 1.07. Nyhetsbrev. Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2006

Fagopplæring 3: 4: 12: 1.07. Nyhetsbrev. Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2006 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.07 3: 4: 12: Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet Instruktørkurs Aktiviteter i Buskerud 2006 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften!

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 15.08.2017 Innhold Stavanger... 1 Sandnes... 2 Karmøy... 3 Haugesund... 3 Sola... 4 Hå... 4 Gjesdal... 4 Strand... 5 Eigersund... 5 Klepp... 5

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal Rogaland fylkeskommune Seksjon for fag- og yrkesopplæring Jofrid Fludal Fag- og yrkesopplæring 6000 Antall lærlinger pr. 01.10.2015 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fag- og yrkesopplæring i tall: 5600 løpende

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Fagopplæring. 10: Nye prøvenemnder 1.12. Nyhetsbrev. Lærekandidatkoordinator 6: er på plass. Ny lærling i 2012-9: VIGObedrift er stedet

Fagopplæring. 10: Nye prøvenemnder 1.12. Nyhetsbrev. Lærekandidatkoordinator 6: er på plass. Ny lærling i 2012-9: VIGObedrift er stedet Fagopplæring Nyhetsbrev 1.12 Lærekandidatkoordinator 6: er på plass Ny lærling i 2012-9: VIGObedrift er stedet 10: Nye prøvenemnder 15: 2012 Tilskudd til lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret ÅRSRAPPORT 2013 Fagopplæringskontoret Fagopplæring Hordaland fylkeskommune ved Fagopplæringskontoret administrerer fagopplæringa i Hordaland. Om lag 50 % av elevane i vidaregåande opplæring i Hordaland

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass

Søkere 2016 uten læreplass Søkere 2016 uten læreplass Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget 719 Aluminiumskonstruksjonsfaget Totalt 1 Ambulansefaget 704 Skogmo videregående skole 2 706

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016 Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Ambulansefaget LARVIK Skogmo videregående skole 1 NØTTERØY

Detaljer

Fagopplæring. 12: Besøk fra Frankrike 14: Nye tilskuddssatser 2.07. Godkjenning av 4: lærebedriftene

Fagopplæring. 12: Besøk fra Frankrike 14: Nye tilskuddssatser 2.07. Godkjenning av 4: lærebedriftene Fagopplæring Nyhetsbrev 2.07 Godkjenning av 4: lærebedriftene 12: Besøk fra Frankrike 14: Nye tilskuddssatser Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Sandra Pedersen

Detaljer

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING Johnny Haugland Rådgiver Stab for fag- og yrkesopplæring Undervisningsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsrådet for yrkesutdanning, SRY Departementene

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 30. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 30. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 30. april 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 651 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARBEIDE LÆRLING R

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARBEIDE LÆRLING R NISER A G T OR A RLÆRLING R B EID E Fellesforbundet er et LO-forbund og det største forbundet i privat sektor. Vi organiserer et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor. Her kan du finne faget ditt

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 29. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 29. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 29. april 2016 Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Horten videregående skole 1 Ambulansefaget LARVIK

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere 2016 uten læreplass pr. 16. juni 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 530 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. august 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Gjennestad videregående

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon.

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon. Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Bygg- og anleggsteknikk. Elektrofag. Medier og kommunikasjon. Restaurant- og matfag. Design og håndverk. Helse- og sosialfag. Naturbruk.

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon Teknikk og industriell Ved å velge Teknikk og industriell kan du få arbeid i store og små industribedrifter og verksteder for alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner. Du kan også få arbeid på skip, ved

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatist/ P/L Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Mandag 18. mai. EL6019 VKII Elektriker, elektriske bygningsinstallasjoner.

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

3. Kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten følges opp årlig med dialogmøter med administrasjonen samt oppfølgingsmøter ute på virksomhetene.

3. Kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten følges opp årlig med dialogmøter med administrasjonen samt oppfølgingsmøter ute på virksomhetene. Saknr. 11/2218-2 Ark.nr. Saksbehandler: Inger Masdal STATUS FOR OPPLÆRING I BEDRIFT I HEDMARK 2010 Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkessjefen for videregående opplæring

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2002-12 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater for perioden 1. mai 2002-30. april 2004 Dato:

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/ L Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Fredag 21.mai AMM3002 Anleggsmaskinmekanikerfaget Forberedelsesdag

Detaljer

Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring

Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/694-1 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Utdanningskomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fafo-seminar 7.mai 2010 Nye fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring tradisjonelt i håndverksfagene,

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg 2 på yrkesfaglige utdanningsprogram ordningen kort oppsummert

Overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg 2 på yrkesfaglige utdanningsprogram ordningen kort oppsummert Disposisjon Overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg 2 på yrkesfaglige utdanningsprogram ordningen kort oppsummert Modulstrukturert opplæring for voksne Yrkesfaglærerløftet Høring om endringer i tilbudsstrukturen

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Fleire læreplassar i Sogn Sogn Regionråd 04.12.2015

Fleire læreplassar i Sogn Sogn Regionråd 04.12.2015 Fleire læreplassar i Sogn Sogn Regionråd 04.12.2015 Løpande kontraktar region Sogn (inkl Gulen, Solund og Hyllestad) Akvakultur 3 (3) Anleggsmaskinførar 13(17) Automatikar 10(11) Barne- og ungdomsarbeidar

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole VESTFOLD Ny skole i 2014 sentralt i Tønsberg http://ferdervgs.vfk.no/ Studieforberedende utdanningsprogram Studieforberedende Formgiving Påbygg 3 (etter 2 år yrkesfag) Påbygg 4 (etter fagbrev) TAF (Studieforberedende

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Ved Inger Anita Sjømæling/Ola Ivar EikebøUtd-avd i Møre og Romsdal oie2011 Fagopplæringssystemet på fylkesnivå -Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Service og samferdsel

Service og samferdsel Service og samferdsel Er du utadrettet, glad i å ha kontakt med andre mennesker og serviceinnstilt? Service og Samferdsel gir deg grunnlag for jobber innen butikk, kontor, reiseliv, resepsjon, transport

Detaljer

Fagopplæring i ferdigbetongbransjen. Nye muligheter i bransjen Svein Hyggen Industriskolen

Fagopplæring i ferdigbetongbransjen. Nye muligheter i bransjen Svein Hyggen Industriskolen Fagopplæring i ferdigbetongbransjen Nye muligheter i bransjen Svein Hyggen Industriskolen 1. år 2. år Idrettsfag Idrettsfag Arbeidsmaskiner Musikk, dans og drama Musikk, dans og drama Automatisering Studiespesialisering

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Fagopplæring i Buskerud framover

Fagopplæring i Buskerud framover Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2015 og antall lærlinger fra 2013 Buskerud Fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda Vedtatt 27.09.11 1. Forord Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2017 og antall lærlinger fra 2015 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2013 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2.

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling/sakliste I Til Medlemmene Eventuelt forfall må meldes snarest på epost til postmottak@bfk.no Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Møtested:

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren espen.lynghaug@nhomatogbio.no g@ g Tlf 97586495 Fagsjef kompetanse og fagopplæring g NHO Mat og Bio Skal ha ledende d kompetanse på: Bransjenes fremtidige kompetansebehov

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Opplæringskontorer med godkjenning i Vestfold

Opplæringskontorer med godkjenning i Vestfold Opplæringskontorer med godkjenning i Vestfold Navn på opplæringskontor Kontaktinformasjon Godkjent i følgende fag Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor BLOK Opplæringskontor Design og Håndverk ODH Senter

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

ÅRSRAPPORT Opplæringskontoret for Indre Hordaland. Side 1 av 5

ÅRSRAPPORT Opplæringskontoret for Indre Hordaland. Side 1 av 5 ÅRSRAPPORT 2012 Opplæringskontoret for Indre Hordaland Side 1 av 5 Verksemda si art og lokalisering: Verksemda organiserer opplæring av lærlingar i faga: Fag Aktivitørfaget Anleggsgartnar Anleggsmaskinførarfaget

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Lærling 2015. Versjon: 2 (Gammel) Status endret : 29.01.2015 08:07:28. Innledning. Jeg søker herved

Lærling 2015. Versjon: 2 (Gammel) Status endret : 29.01.2015 08:07:28. Innledning. Jeg søker herved Lærling 2015 Versjon: 2 (Gammel) Status endret : 29.01.2015 08:07:28 Innledning Søknad om utdanning i Forsvaret Dette søknadsskjemaet bruker du for å søke om læreplass i Forsvaret. Du kan lese mer om mulighetene

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse 08.10.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møtested: Nesodden vgs, Kjartan Veldes vei 12, 1450 Nesodden Møtedato: 08.10.2013 Tid: 15:00 Saksliste 50/13 Hevinger

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer