Fagopplæring Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter"

Transkript

1 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Årets lærling 8: Aktiviteter i Buskerud 11: 2008 Tilskudd til 14: lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Nyutdannet helsefagarbeider i arbeid les mer på side 3. Foto: Cathrine S. Johansen

2 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Seksjonslederen har ordet Det er utfordrende tider for mange lærebedrifter, men det å beholde og videreutvikle kompetanse i bedriften er fortsatt avgjørende for en konkurransedyktig framtid. Faglig dyktige fagarbeidere med omstillingsevne er ettertraktet. Videreutvikling av kompetanse i bedrift er sentralt, og læring i arbeid og tett på verdiskaping er suksesskriterier. Vi må vel derfor kunne hevde at læretid i bedrift er mer framtidsrettet enn det er en tradisjon. Årets søkere til læreplass har også et håp om at læretid i bedrift skal være en viktig del av deres framtid. Fagopplæringssystemet står på nytt overfor utfordringer. Blir læreplasser prioritert? Heldigvis tikker det daglig inn meldinger om bedrifter som har bestemt seg for ny lærling. Vi ser at bedrifter som er berørt av permitteringer sammen med arbeidstakerorganisasjonene skjermer lærlingene og prioriterer nye læreplasser. Jo, fagopplæring i skole og bedrift kan fortsatt være framtida. Men det gjenstår mange avgjørelser i enkeltbedrifter før alle årets søkere har fått et tilbud om læreplass. Bodil Onsaker Berg Seksjonsleder fagopplæring Viktig info til lærling og lærebedrift: Lærlinger som skal søke stipend/lån fra høsten 2009, må søke til Lånekassen på nett. Papirsøknad er nemlig historie. Mer informasjon finnes på Stipend og lån baserer seg på opplysninger om lærekontrakten. Derfor er det svært viktig at nye lærekontrakter blir sendt inn til fagopplæringsseksjonen for godkjenning så snart læreforholdet er opprettet! Nyhetsbrev Mai Redaktør: Kari Knudsen. Utgitt av fagopplæringsseksjonen Buskerud fylkeskommune. Tlf.: Fax: E-post: Mottakere: Godkjente lærebedrifter, kommuner, videregående skoler, ungdomsskoler, prøvenemnder, forvaltningsorganer. Grafisk design: Kolbjørn Holm AS - Opplag:

3 Første helsefagarbeider i Buskerud Mari Kjeksrud Vreim er historisk! Damen fra Hønefoss er nemlig den aller første som har avlagt fagprøve i helsearbeiderfaget i Buskerud. Fagprøven ble avlagt i mars og gikk over 3 dager. Der fikk praksiskandidaten vist prøvenemnda at hun tilfredsstiller kravene til å bli helsefagarbeider. Hun vil få utdelt sitt fagbrev i Hønefoss 11. juni -09. Mari Kjeksrud Vreim har nå fagarbeiderstatus og kan søke jobb som helsefagarbeider både i kommuner og sykehus. Hun har vært i helsesektoren siden 1999, i deltidsstilling og vikariater. Nå er hun deltidsansatt i Hole kommune. Ny utdanning Helsefagarbeider er et nytt yrke som skal erstatte det som før het omsorgsarbeider og hjelpepleier. De første elevene på VG1 helsefag startet utdanningen høsten 2006 og begynte i lære i De første lærlingene kan ta fagprøven i Trim i hverdagen gir overskudd og glede. Foto: Cathrine S. Johansen Praksiskandidatordning Det er også mulig for voksne å utdanne seg til helsefagarbeider. Da kreves det fem års praksis og godkjent teoriprøve før de kan gå opp til fagprøve. Hva gjør en helsefagarbeider? En helsefagarbeider jobber med varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeide i helse- og sosialtjenesten. Denne nye utdanningen har tatt det beste fra de to utdanningene hjelpepleier og omsorgsarbeider, og byr på et bredere arbeidsfelt. Fakta om helsefaglærlinger i Buskerud: Vi har per lærlinger i helsearbeiderfaget. 95 har søkt læreplass fra høsten av disse har læreplass som sitt første ønske. Bildet viser fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås idet han overrekker glasskunst til Buskeruds første helsefagarbeider. Glasskunsten er laget av Haugiani Glass. Foto: Ingvild Bellen Wear 3

4 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Læreplass uavhengig av navn og hudfarge Denne overskriften provoserer sikkert noen, mens andre mener at det er et uoppnåelig mål. Prosjektleder Egil Schau ved Åssiden videregående skole skal bruke 50 prosent av arbeidstiden sin i tre år for å bidra til at overskriften blir en realitet. Elever ved Åssiden videregående skole, fra venstre bak: Maciej i midten: Chawan Osman Mousa, Christabelle Khan, Michalina Rapporter fra fagopplæringsseksjonen levner ingen tvil om at det er langt vanskeligere for flerspråklige elever å få seg læreplass. Dette gjelder også dersom vi sammenligner flerspråklige elever som er gode i norsk, har gode karakterer og lite fravær, med hele gruppen av Ola og Kari. Årsakene er sammensatte og like mangfoldige som antallet elever og bedrifter. Dermed er det mye å ta tak i for å oppnå resultater i dette prosjektet. Dette første året blir det gjennomført samtaler og oppfølging av alle 182 flerspråklige elever ved Åssiden videregående skole - i nært samarbeid med kontaktlærere og avdelingsledere. Også minoritetsrådgiver Anders Liverud fra Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDI) bidrar i dette arbeidet - idet han ser at gjennomføring av utdanning kan være et godt virkemiddel i arbeidet mot tvangsekteskap. Samtalene fungerer som kartlegging, som grunnlag for å iverksette effektive tiltak og som peptalk og informasjon om hva bedrifter forventer ved utplassering og i læretid. Samarbeid med næringslivet Vi som deltar i prosjektet vet at opplæringskontorene er viktige aktører i læreplassformidlingen - og håper at de vil bidra ved å dele sin kompetanse med skolen og bidra aktivt til en formidling uten fargesyn. Gjennom arbeidet så langt har vi oppdaget at det er store ressurser i gruppen av flerspråklige elever. Et stort antall 4

5 Kacper Brzozowski, Mateusz E Tumasz, Master Piches Puiwong, Badindet Ravangkhonburi, Watcharaphong Tueai-Tun, Maciej Michalak, Weronika Szczepanska, Foran: Deepika Bhatt. Foto: Åssiden videregående skole av disse elevene har allerede opparbeidet mer erfaring og lært seg flere språk enn mange av oss vil gjøre gjennom hele livet. De fleste av dem er også vant til å jobbe både hjemme og i bedrifter, noe som kommer til nytte for de bedriftene som tar sjansen på å høre fremmede dialekter rundt seg. Opplæringskontorer og bedrifter inviteres Leksehjelp for alle og etablering av små undervisningsgrupper etter skoletid er blant dette årets aktiviteter. Fra neste år øker skolen satsingen i grunnleggende norskopplæring ytterligere, og det vil bli gjennomført grundig kartlegging ved skolestart for å kanalisere disse ressursene riktig. Arbeidslivets forventninger og norsk arbeidslivskultur er selvfølgelig også viktige temaer og nettopp i denne sammenhengen inviterer vi opplæringskontorer og bedrifter til å bidra med sin kompetanse. Utplassering er avgjørende Denne gruppen elever mangler nettverk i Norge, derfor er utplassering i bedrift ofte eneste sjanse for å møte lærebedriftene. For å øke mulighetene kunne man for eksempel se for seg frivillige avtaler om intervju med minst en minoritetssøker, så fremt det finnes kvalifisert søker til faget. Finanskrisen vil føre til økende arbeidsledighet, men vi oppfordrer bedriftene i Buskerud til å tenke langsiktig og sørge for å ta inn alle kvalifiserte læreplass-søkere! 5

6 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Kongsberg med innovative lø Den 1. august 2008 ble Kongsberg Technology Training Centre as (K-tech) offisielt godkjent som lærebedrift i åtte lærefag. Flere av de store industribedriftene som var medlemmer i Kongsberg opplæringskontor var med og dannet fundamentet i den nystartete lærebedriften. Gjennom nøye vurderinger hadde miljøet i Kongsberg funnet en ny måte å organisere opplæringen av lærlinger på. I denne artikkelen lar vi daglig leder av K-tech, Svein Erik Lurdalen, beskrive hvordan K-tech er bygd opp og hvilke strategier de har for å utdanne fremtidens fagarbeidere. Foto side 6 og 7: Playfilms/Octagon Daglig leder Svein Erik Lurdalen Nøyaktighet er et "must" for de som velger dimensjonskontrollfaget. Lærling Ola Hagen har valgt denne veien. K-tech har blitt Buskeruds største lærebedrift med rekordfart! De tre største industrikonsernene på Kongsberg, FMC technologies, Volvo Aero Norge og Kongsberg Defence & Aerospace gikk sammen i 2008 og dannet Kongsberg Technology Training Centre as eller K-tech som de også kalles. K-tech er et unikt opplæringsselskap, som skal drive både med fagopplæring og generell opplæring av alle de 5500 ansatte i eierbedriftene. Ved skoleslutt våren 2009 vil K-tech ha ansatt i underkant av 80 lærlinger innen ti forskjellige fagområder. De fleste innen mekaniske fag som rekrutteres fra TIP, men også innen fag som automasjon fra elektro, og IKT-service, pluss logistikk fra service og samferdsel. De største fagområdene er industrimekaniker og CNC-operatør, som utgjør ca 60% av alle lærlinger. Men også fagområder som polymerkompositt og dimensjonskontroll er svært hot i Kongsberg. Innen disse fagområdene vil industrien i Kongsberg ha stort behov for fagarbeidere i årene som kommer. Hva er så unikt med K-tech? Svaret er ikke så opplagt. Når man ser på puslespillbrikkene K-tech er bygd opp av, så kjenner man igjen alle brikkene. Men måten de er lagt på, er helt ny. Samarbeid mellom bedrifter er ikke noe nytt innen fagopplæring, enten det er opplæringskontor eller opplæringsringer. Det nye med K-tech er at alle lær- 6

7 sninger innen fagopplæringen lingene er ansatt i K-tech, selv om de får noe av opplæringen sin ute i bedriftene. Dette arbeidsgiveransvaret med lønnsforpliktelser K-tech har for sine lærlinger, fører oss til enn annen unik side, nemlig selskapets økonomi. Når en av eierne skal ha en CNC-operatør utlært av K-tech, må de betale i overkant av 1,2 millioner kroner. Selv om CNC-operatører er de dyreste fagarbeiderne å utdanne, så gir dette et bilde på betydelige beløp. K-tech omsetter for flere 10-talls millioner rundt fagopplæringen. Modellen i dag bygger på at man bruker mesteparten av læretiden til opplæring, også store deler av lærlingenes verdiskapningstid. Modellen innebærer at lærlingene får mesteparten av opplæringen i en av bedriftene pluss K-tech, og utplassering i minst en av de andre. Dette er en utfordring, selv om vi har 6 instruktører som hver dekker flere fagområder. K-tech har også faggrupper på tvers av bedriftene, som gir råd om hvor opplæringen av de forskjellige kompetansemålene bør skje. For de som velger CNC-maskineringsfaget er det en fordel å ha gode dataferdigheter. Instruktør Pål Muggerud følger med når lærling Milan Subotic legger inn endringer i programmet. Den mest synlige unike siden ved K-tech er lokalitetene med innhold. De drøye 1000 kvm store moderne lokalene er fylt med en imponerende maskinpark, totalt ca 30 manuelle og CNC-styrte maskiner. Her finnes tre 5-aksede Multus-maskiner 2008 årgang, en Zeiss målemaskin 2009 årgang og automasjonsutstyret som ble brukt under WorldSkills finalen i Japan i I tillegg finner man undervisnings- og programmeringsrom, teknologisk software og simuleringsprogrammer. Totalt er det investert ca 30 millioner kroner i dette opplæringssenteret som ligger midt i Kongsberg Næringspark. Den siste og viktigste siden med K-tech er målsettingene om kvalitet og bredde i den opplæringen som blir gitt. Dette er en utvidet modell fra gamle Kongsberg Våpenfabrikk. Fram til KV opphørte i 1987, kom elever fra hele Norge for å få sin fagopplæring og sitt fagbrev fra KV. Etter avsluttet fagopplæring var dette et fagbrev som førte til jobb nesten hvor som helst. De som velger mekanikerfaget må ha et våkent blikk på det meste. Lærling Kristine Amundsen og instruktør Nils Erik Lande Zahl følger nøye med på en sammenstillingsjobb. Vi er helt avhengige av et betydelig planverk, som inneholder detaljert lokal opplæringsplan for den enkelte lærling med faginnhold, tidsspesifiseringer og utplasseringer. Ansvarsfordelingen i de forskjellige opplæringstiltakene svært viktig. Det betyr blant annet at alle bedriftene har sine godkjente faglige ledere, i tillegg til instruktører og veiledere i den hverdagslige opplæringen. Summen av alle disse opplæringstiltakene gir våre lærlinger en bred kompetanse, samtidig som dybden som kreves til fagprøven blir ivaretatt. Godt mottatt av elever. Årets søkertall viser at K-tech sitt tilbud er godt mottatt blant læreplassøkerne i år. I 2008 hadde K-tech ca 60 søkere til 40 læreplasser, mens i år har vi passert 200 søkere til de 40 plassene. I dag har K-tech søkere fra hele Norge, og vi vil bevisst også rekruttere fra videregående skoler utenfor Buskerud. 7

8 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Årets lærling 2008 Lasse Johansen fra Skoger i Drammen, ble Årets lærling 2008 i Buskerud. Den 10. februar mottok han prisen for en særdeles dyktig utført svenneprøve i tømrerfaget. Ifølge prøvenemnda hadde denne kandidaten svært gode kunnskaper i faget, både i teori og praksis, og det var ingenting å utsette på denne prøven! Lasse Johansen har vært lærling hos Villa Wiig A/S, som er tilknyttet Opplæringskontoret for Bygghåndverksfagene i Buskerud. Her ser vi Årets lærling i Buskerud 2008 under arrangementet i Drammens Teater 10. februar. Informasjon om prisen Årets lærling i Buskerud finnes på Foto: Bjørn Johnsen Nordisk Mesterskap i anleggsgartnerfaget Mange var møtt frem torsdag 23. april på Gjennestad gartnerskole i Vestfold for å overvære premieutdelingen under Åpent Nordisk Mesterskap. Og det ble full jubel da den norske dommeren, Linda Algrov fra SOA (senter for opplæring i anleggsgartnerfaget), kunne meddele at det var det norske laget som gikk av med seieren. Ett lag fra Sverige, ett fra Finland, to fra England og ett lag fra Norge deltok i konkurransen. Her ser vi det norske laget: Håvard Borgevad, Buskerud og Jostein Bjørnstad, Vestfold. De ser fram til OL i Calgary i september 09. Foto: Nina Åshaug Yrkes-NM i Calgary høsten 2009! I september reiser Yrkeslandslaget til Calgary for å konkurrere med de 1000 beste yrkesutøverne i verden. Laget er i full gang med forberedelsene til årets WorldSkills Competition (Yrkes-VM). Yrkeslandslaget består av 20 ungdommer i alderen 19 til 22 år. Deltakerne er tatt ut av de respektive bransjene gjennom ulike konkurranser og kvalifiseringsrunder. Fra nå av vil alle sammen trene og bruke mye tid på å dyktiggjøre seg i de oppgavene de forventer å møte under konkurransene i Calgary i dagene 1. til 6. september. Buskerud vil være representert i to fag med disse deltakerne: Anleggsgartnerfaget - Håvard Borgevad (19) fra Lier. Fram til sommeren er han lærling hos Hyggen Fjære AS i Lier. Automatikerfaget - Glenn Augerud (19) fra Hvittingfoss, som arbeider i K-Tech i Kongsberg. Han ble nylig nummer to i en treningskamp mot Sverige og skal utover våren gjennomføre landskamper mot Sverige og Irland. Les mer om WorlsSkills Competition på 8

9 Nye lærlinger i 2009 Årets formidling er i gang.. Frist for søknad til læreplass var 1. mars. I år har vi omlag 1000 søkere - av disse har 807 læreplass som første ønske. Det er stabil søking til læreplass i Buskerud. Søkertallene har holdt seg på omtrent samme høye nivå de siste årene. Vi finner likevel endringer i antall søkere i enkelte fag. Fagopplæringsseksjonen håper at bedriftene er klare til utvelgelsesprosessen, og vil ta kontakt med søkerne. Det er viktig med tilbakemelding om inntak av lærling så snart som mulig. Svarfristen er 24. mai Noen trenger kanskje mer tid - da håper vi å få en foreløpig tilbakemelding om hvor mange lærlinger dere regner med å ansette, og hvor lang tid dere trenger. Oversikt over alle søkere i det enkelte lærefag ble sendt alle godkjente lærebedrifter i faget i uke 16 og 17. Har din bedrift mottatt oversikt over søkere til læreplass? Dersom bedriften ikke har mottatt slik oversikt kan grunnen være: bedriften er ikke godkjent det er ingen søkere til faget De som ikke har mottatt søkerlister, men ønsker lærling - ta kontakt med: Fagopplæringsseksjonen tlf E-post (Bedrifter som er medlem av et opplæringskontor skal ta kontakt via opplæringskontoret) Fag uten søkere Noen fag har få eller ingen søkere. Likevel kan det finnes muligheter for å finne potensielle lærlinger. Et eksempel på dette er at bedriften på bestemte vilkår kan tegne lærekontrakt med en som har feil skolebakgrunn i forhold til det som er fastsatt i læreplanen. Fagopplæringsseksjonen har kontakt med søkere som kan være aktuelle. Søkere fra andre fylker Vi har kontaktpersoner i alle fylkene. Vi kan etterlyse søkere i fag som bedrifter i Buskerud savner søkere til. Søkere i 2009 med læreplass som 1. ønske Lærefag Antall AMBULANSEFAGET 8 ANLEGGSGARTNERFAGET 5 ANLEGGSMASKINFØRERFAGET 10 AUTOMATIKERFAGET 1 AUTOMATIKKMEKANIKERFAGET 1 AUTOMATISERINGSFAGET 37 BAKERFAGET 2 BANEMONTØRFAGET 1 BARNE-OGUNGDOMSARBEIDERFAGET 44 BETONGFAGET 7 BILFAGET, LETTE KJØRETØY 46 BILFAGET, TUNGE KJØRETØY 6 BILLAKKERERFAGET 3 BILSKADEFAGET 6 BLOMSTERDEKORATØRFAGET 11 BOREOPERATØRFAGET 1 BRØNNFAGET, KABELOPERASJONER 1 BUTIKKSLAKTERFAGET 2 CNC-MASKINERINGSF. 13 DATAELEKTRONIKERFAGET 8 DIMENSJONSKONTROLLFAGET 2 ELEKTRIKERFAGET 69 ENERGIMONTØRFAGET 6 FEIERFAGET 1 FINMEKANIKERFAGET 3 FJERNSTYRTE UNDERVANNSOPERASJ 3 FOTOGRAFFAGET 1 FRISØRFAGET 4 6 GLASSHÅNDVERKERFAGET 1 HEISMONTØRFAGET 2 HELSEARBEIDERFAGET 82 HESTEFAGET 3 HOVSLAGERFAGET 4 IKT-SERVICEFAGET 32 INDUSTRIELL MATPRODUKSJON 1 INDUSTRIMEKANIKERFAGET 16 INSTITUSJONSKOKKEFAGET 8 KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET 1 KOKKFAGET 24 KONDITORFAGET 7 KONTOR- OG ADMINISTRASJON 9 LANDBRUKSMASKINMEKANIKERFAGET 3 LOGISTIKKFAGET 3 LÅSESMEDFAGET 3 MALERFAGET 10 MASKØR- OG PARYKKMAKERFAGET 1 MATROSFAGET 1 MEDIEGRAFIKERFAGET 3 MOTORMANNFAGET 2 MOTORMEKANIKERFAGET 1 MURERFAGET 20 MØBELSNEKKERFAGET 1 PLATEARBEIDERFAGET 5 PRODUKSJONSELEKTRONIKERFAGET 3 PROFILERINGSDESIGNFAGET 1 REISELIVSFAGET 2 RESEPSJONSFAGET 6 RESERVEDELSFAGET 4 RØRLEGGERFAGET 33 SALGSFAGET 10 SERVITØRFAGET 6 SIGNALMONTØRFAGET 1 SKOGFAGET 4 STILLASBYGGERFAGET 1 SVEISEFAGET 6 TAVLEMONTORFAGET 1 TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET 11 TRELASTFAGET 1 TREVARE-/BYGGINNREDNINGSFAGET 9 TØMRERFAGET 101 VEI- OG ANLEGGSFAGET 3 VENTILASJON/BLIKKENSLAGER 4 VERKTØYMAKERFAGET 2 YRKESSJÅFØRFAGET 11 Sum 807 9

10 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Blir.no - nettbasert dokumentasjonssystem for lærling og bedrift Jan Larsen - Opplæringskontoret Tre-Ringen eies av ca. 40 medlemsbedrifter i Buskerud og Vestfold. Tre-Ringen arbeider aktivt med kvalitetssikring av opplæringen i medlemsbedriftene, og er kontaktledd i samarbeidet mellom skole og bedrift. Rekruttering til trevare- og innredningsbransjen er også en viktig del av jobben. I samarbeid med medlemsbedriftene har vi lang tradisjon med å følge opp lærlingenes faglige utvikling - og bedriftene har i økende grad etterspurt et helhetlig dokumentasjonssystem som kan følge 4-års løpet fra skole og ut i bedrift. De har vært tydelige på at de trenger bedre kunnskap om elevenes faglige bakgrunn fra skolen enn hva de i dag får igjennom karakterene. Daglig er det et høyt tempo ute i bedriftene, og det stilles store krav til effektivitet og riktig kompetanse. Bedriftene vet at det er mye å hente på framdriften i opplæringen når de raskere kan bli kjent med lærlingens kompetanse. Trevare- og innredningsbransjen i Buskerud og Vestfold har derfor tatt imot blir.no med åpne armer, fordi vi ser at dette vil bli et gjennomgående dokumentasjonssystem som er lett å bruke for alle involverte. Vi valgte å være med blant de første som tok systemet i bruk ute i bedrift for nye lærlinger og lærekandidater som startet høsten Allerede etter kort tids bruk ser vi at dette vil gi lærlingene og lærekandidatene en god faglig progresjon, idet de i større grad blir bevisst sin opplæring. Systemet fremsto med en gang som tiltalende. Den enkelte bedrift får en rask og god forståelse av den nye læreplanen for faget i Kunnskapsløftet. Her er det lett å se om opplæring i de enkelte mål er gitt eller ikke. I dagens teknologiske verden fremstår blir.no som lett tilgjengelig for alle. Systemet gir lærling og instruktør god oversikt over hvilken opplæring lærlingen skal få i bedriften, og lærlingen får et godt utgangspunkt for å dokumentere sin egen opplæring - man kan legge inn tekst, lyd, film og bilder. Instruktøren kan til alle døgnets tider gå inn fra en pc eller en moderne telefon og se hva lærlingen har gjort av dokumentasjon. Et fint utgangspunkt for rosende og rådgivende kommentarer! Vi ser at lærlingene ofte har kommet lengre i bruk av digitale hjelpemidler enn både bedriften og instruktøren. I dette ligger en positiv mulighet hvor lærlingen kan bidra med litt opplæring også. Tre-Ringen ser frem til at systemet tas i bruk i hele løpet, slik at riktig bruk av blir.no er godt kjent for lærlingen når han/hun starter opp i bedrift. Og vi anbefaler alle som driver med opplæring å ta blir.no i bruk! Les mer om dette på 10 Bildet viser to av våre lærlinger på Fjerdingstad Trevarefabrikk AS, som har tatt blir.no i bruk, Salih Mutu og Andreas Iversen. Instruktør Ståle Guneriussen i midten.

11 AKTIVITETER I BUSKERUD 2008 Det var aktivitet i til sammen 125 fag 1023 nye lærekontrakter ble inngått - høyeste antall i Buskerud hittil 67 nye opplæringskontrakter ble inngått 946 fag-/ svenneprøver ble gjennomført. Av disse ble 69 prøver bedømt til ikke bestått 26 kompetanseprøver ble avlagt Buskerud hadde 1698 løpende lærekontrakter per lærekontrakter og 14 opplæringskontrakter ble hevet i 2008 Lærebedrifter og opplæringskontorer Per har vi 611 godkjente lærebedrifter (utenfor opplæringskontor) I tillegg har vi 45 bedrifter som er godkjent som opplæringsbedrift for lærekandidater i deler av enkelte fag. Buskerud har 31 godkjente opplæringskontorer - herav 10 opplæringskontorer med adresse i Buskerud. Antall medlemsbedrifter i opplæringskontorer er 768. Kurs for lærebedrifter og prøvenemnder Fagopplæringsseksjonen gjennomførte til sammen 42 kurs for faglige ledere og instruktører i bedrifter. Antall deltakere var 864. Det ble også holdt 4 kurs for prøvenemndene med totalt 220 deltakere. Lærekontrakter som er hevet Antall lærekontrakter som ble hevet i 2008 er noe høyere enn i Ut fra tilbakemeldinger ved heving ser vi at det har sammenheng med arbeidsmarkedets høykonjunktur. I de aller fleste tilfellene var det enighet om å avslutte læreforholdet. Flere lærekandidater I 2008 hadde vi igjen en økning i antall søkere til opplæringskontrakt, og antall inngåtte opplæringskontrakter er 67. Fagopplæringsseksjonen samarbeider godt med videregående skoler og næringsliv for å sikre et best mulig helhetlig løp. Tabellen under viser en oversikt over opplæringskontrakter fordelt på fag. LÆREKANDIDATER OPPLÆRINGSKONTRAKTER NYE OPPLÆRINGSKONTRAKTER AVLAGTE LÆREFAG LØPENDE PER INNGÅTT I 2008 KOMPETANSEPRØVER 2008 Aktivitør 1 Anleggsgartner 2 1 Anleggsmaskinførerfaget 6 1 Barne/ungdomsarbeider Betongfaget Bilfaget lette kjøretøy 2 1 Billakkererfaget 1 1 Butikkfaget Butikkslakterfaget 4 2 Forskalingsfaget Frisørfaget 1 Gjenvinningsfaget 1 Helsearbeiderfaget 1 Hestefaget 3 3 Hjulutrustningsfaget Idrettsanleggsfaget 1 IKT-driftsfag IKT servicefag Industrimalerfaget 1 1 Industrimekanikerfaget 1 1 Industrimontørfaget 2 Institusjonskokkfaget 9 2 Kokkfaget Kontor- og administrasjonsfaget 1 1 Logistikkfaget 2 1 Metallvareproduksjon 1 1 Motormekanikerfaget 3 Murerfaget 2 1 Produksjonselektroniker 3 3 Reservedelsfaget 1 Salgsfaget 1 1 Salg av byggevarer 3 Servitørfaget 2 Skogsarbeiderfaget 2 1 Skogsmaskinførerfaget 1 Sveisefaget 1 Tekstilrenholdsfaget 1 1 Terminalarbeiderfaget 1 Trevare- og bygginnredningsfaget 2 Trevare- og møbelsnekkerfaget 1 1 Tunnel- og fjellarbeid 1 Tømrerfaget Vaskerifaget 1 Vei- og anleggsfaget 1 Yrkessjåførfaget 2 1 SUM

12 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 FAG NYE LÆREKONTRAKTER INNGÅTT I 2008 LØPENDE LÆREKON- TRAKTER PER TOTALT AVLAGTE PRØVER I 2008 LÆRLINGER PRAKSIS- KANDIDATER VKII Service og samferdsel BUTIKKFAGET IKT-SERVICEFAGET IKT-DRIFTSFAGET KONTOR OG ADMINISTRASJON KONTORFAGET LOGISTIKK/TERMINALARBEIDERFAGET REISESERVICEFAGET RESEPSJONSFAGET SALGSFAGET VEKTERFAGET YRKESSJÅFØRFAGET Helse og sosialfag AMBULANSEFAGET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HELSEARBEIDER OMSORGSARBEIDER RENHOLDSOPERATØR Naturbruk AKVAKULTURFAGET ANLEGGSGARTNER HESTEFAGET HOVSLAGERFAGET IDRETTSANLEGGSFAGET SKOGSARBEIDER SKOGSMASKINFØRER Design og håndverk AKTIVITØR BLOMSTERDEKORATØR BUNADTILVIRKER FRISØRFAG DAMEFRISØR FILIGRANSARBEIDER GLASSHÅNDVERKER GULLSMED HERREFRISØR KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET MØBELTAPETSERER MØBELSNEKKERFAGET PROTESE- OG ORTOSEMAKER TAKSIDERMIST Medier og kommunikasjon FOTOGRAF MEDIEGRAFIKER Restaurant- og matfag BAKER BUTIKKSLAKTER FISKEHANDLER INDUSTRIELL MATPRODUKSJON INDUSTRIELL NÆRINGSMIDDELPRODUKSJON INSTITUSJONSKOKK KJØTTSKJÆRER KOKK KONDITOR PØLSEMAKER SERVITØR SLAKTER Bygg- anleggsteknikk ANLEGGSMASKINFØRER ASFALT BANEMONTØR BERGVERKSFAGET FJELL OG BERGVERKSFAGET BETONGINDUSTRI BETONG OG GRUNNARBEID BYGGTAPETSERER FEIERFAGET BETONGFAG (FORSKALINGSFAGET) GLASSFAGET INDUSTRMALER ISOLATØRFAGET

13 TOTALT AVLAGTE PRØVER I 2008 FAG NYE LÆREKONTRAKTER INNGÅTT I 2008 LØPENDE LÆREKON- TRAKTER PER LÆRLINGER PRAKSIS- KANDIDATER VKII KOBBER- OG BLIKKSLAGER LIMTREPRODUKSJON MALERFAGET MURERFAGET TREVARE- BYGGINNREDNINGSFAGET TREVARE- MØBELSNEKKERFAGET RØRLEGGERFAGET TRELASTFAGET SALG AV BYGGEVARER TUNNEL- OG FJELLARBEIDSFAGET TØMRER VEG- OG ANLEGGSFAGET VENTILASJON/BLIKKSLAGERFAGET TAKTEKKERFAGET Elektrofag AUTOMATIKERFAGET ELEKTRIKER ELEKTROMOTOR- OG TRANSF.REP ELEKTROREPARATØR ENERGIMONTØR ENERGIOPERATØRFAGET FLYMOTORMEKANIKER HEISMONTØR KULDE- OG VARMEPUMPEMONTØR PRODUKSJONSELEKTRONIKER SERVICEELEKTRONIKERFAGET SIGNALMONTØR TAVLEMONTØR TELEKOMMUNIKASJONSMONTØR TOGELEKTRIKER VIKLER- og TRANSFORMATORMONTØRFAGET Teknikk og industriell produksjon (TIP) ANLEGGSMASKINREPARATØR AUTOMATIKKMEKANIKERFAGET BILFAGET, LETTE KJØRETØY BILFAGET, TUNGE KJØRETØY BILLAKKERER BILSKADEFAGET BRØNNFAGET DIMENSJONSKONTROLLFAGET FAGOPERATØR KJEMISK TEKNISK INDUSTRI FINMEKANIKER GJENVINNINGSFAGET GRAFISK EMBALLASJE HJULUTRUSTNING INDUSTRIMEKANIKER INDUSTRIMONTØR KAROSSERIMAKER KJEMIPROSESS KRANFAGET KULDEMONTØR LABORATORIEFAGET LANDBRUKSMASKIN (MEKANIKER) FAGET LÅSESMED MASKINARBEIDER CNC-MASKINERING MATERIALADMINISTRASJONSFAGET METALLFORMER MOTORMANN/MEKANIKER MOTORSYKKELFAGET PLATEARBEIDER RESERVEDELSFAGET FOR KJØRETØY SERIGRAFI SMED SVEISEFAGET TRYKKER URMAKER VASKERIFAGET VERKTØYMAKER SUM

14 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 Tilskudd til lærebedrifter i 2009 Midlertidig økning av tilskuddet for alle lærlinger med løpende lærekontrakt i 2009! I Regjeringens krisepakke inngår en midlertidig økning i tilskuddet til alle lærebedrifter som har lærlinger i Økningen er 400 kroner per måned per lærling for opplæring som er gitt i For lærekontrakter som er løpende i hele 2009, vil totalt ekstra tilskudd gi en økning i tilskudd til bedriften på kroner. Dette beløpet kommer i tillegg til ordinære tilskudd (se satser under) og gjelder for alle lærekontrakter - uavhengig av tilskuddsordning. Utbetaling vil skje sammen med ordinære tilskudd. Fra og med 1. januar 2009 gjelder følgende satser: Basistilskudd I gis for lærlinger og lærekandidater som har rett til videregående opplæring. Basistilskudd I er nå kroner per lærling eller lærekandidat for ett år fulltids opplæring. Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift. Kontraktene er tilskuddsberettiget fra den dato læreforholdet begynner. MÅNEDSSATS KATEGORI LÆREKONTRAKT kroner i 24 måneder For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett, som følger hovedmodellen - dvs 1 år opplæring og 1 år verdiskapning. Opplæringslova 3-3 tredje ledd kroner i 36 måneder For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett, som har 2 år opplæring og 1 år verdiskapning i bedrift. Opplæringslova 3-3 fjerde ledd kroner i 48 måneder For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett, som får hele opplæringen i bedrift - dvs 3 år opplæring og 1 år verdiskapning. Opplæringslovas forskrift For lærekontrakter med annen læretid i bedrift enn henholdsvis to, tre eller fire år, gjelder samme prinsipp som nevnt over. Basistilskudd gis kun for opplæringsdelen og ikke for verdiskapningsdelen. Det er altså opplæringsdelen i bedrift som avgjør hvor mye tilskudd som utbetales. På bakgrunn av læretidens lengde kan fylkeskommunen regne ut månedssats. Små håndverksfag under opplæringslova som utløser ekstra tilskudd For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett som tegner lærekontrakt i fag som er definert som verneverdige, gir fylkeskommunen tilskudd som for lærlinger og lærekandidater for øvrig. I tillegg til basistilskudd I, gis et ekstra tilskudd med kroner per lærling eller lærekandidat per år for læretiden i bedrift, også for verdiskapningsdelen. 14

Fagopplæring 3: 4: 12: 1.07. Nyhetsbrev. Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2006

Fagopplæring 3: 4: 12: 1.07. Nyhetsbrev. Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2006 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.07 3: 4: 12: Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet Instruktørkurs Aktiviteter i Buskerud 2006 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften!

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52 Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING kompetanse for arbeidslivet s. 4 avansert bioraffineri 11 senter for grønn glede 28 hypermoderne klasserom 52 innhold Leder...

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Vi ønsker våre lesere En Riktig God Jul! Innhold

Vi ønsker våre lesere En Riktig God Jul! Innhold Nr. 4 - desember 2007 Fagblad om yrkesopplæring Fra trailersjåfør til rørlegger side 10 Voksenopplæring på anbud 9 Sportsfiskelandslinja 16 Trives som transportlærling 18 Låsesmed - et etisk yrke 26 Innhold

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN UTDANNING 2015 Form din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN 2 UTDANNING Fredag 30. januar 2015 Gudbrandsdølen Dagningen Innhold: SKOLESTUGU: Nå er det din

Detaljer

Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06

Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06 Møteinnhold Kort om: Private skoler og internasjonale muligheter Om karakterberegning Om skolene på Nedre Romerike Om gangen i rådgivningen Om bruk av Internett Om søknad på Internett med bruk av M Hva

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Til bedriftens personalansvarlige. www.vilbli.no

Til bedriftens personalansvarlige. www.vilbli.no Til bedriftens personalansvarlige Gjørtler utdøende yrke www.vilbli.no Du kan bli hva du vil Stephan ble gjørtler Farfar Kaare Ramberg lærer bort triksene i et truet fag til barnebarnet Stephan. Han visste

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 innhold Lederartikkel: Viktig forsøk... 3 Tradisjonsrikt

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer