Fagopplæring 5: 15: Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011"

Transkript

1 Fagopplæring Nyhetsbrev : 5: 15: Rapport fra din bedrift Gjennomgående dokumentasjon Kurs våren 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Jul hos Hjemme hos på Eikersenteret i Hokksund, hvor Yvette Skibrek Olsen begynte å jobbe etter å ha tatt fagbrev i salgsfaget. Foto: Olav F. Horne

2 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 Seksjonslederen har ordet Hvordan vet vi nok om kvalitet i fag- og yrkesopplæring? Har vi en fagopplæring for framtida? Nasjonalt jobbes det med et kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringen. Det kan telles og analyseres på mange måter, men kanskje kan vi også telle oss blinde slik at vi ikke vektlegger de riktige tingene. Statsråd Kristin Halvorsen har stort fokus på NY GIV for å bedre gjennomføringen i videregående opplæring. Samtidig viste hun et stolt engasjement for de dyktige deltakerne på yrkes-nm. Under konferansen Praktisk talt! på Lillehammer i tilknytning til yrkes-nm var det fokus på kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæring. Er systemet med representasjon og forankring et kvalitetssystem i seg sjøl? Er prosessen for å komme fram til et kvalitetsvurderingssystem viktigere enn hvilket system man ender med? Forskeren Ole Johnny Olsen, UiB påpekte behovet for at vi trenger bærekraftige lærefag for at vårt fagopplæringssystem skal virke. I dette nummeret varsler vi at vi både vil be om rapportering fra lærebedrifter og invitere lærlinger til å besvare en lærlingundersøkelse. Begge tiltak er forankret i behovet for å vite mer om kvaliteten. På nyåret vil vi også utfordre forankringen av fagog yrkesopplæring når vi ber arbeidslivets parter om forslag til kandidater i prøvenemnder for perioden La oss få en NY GIV for en forankret kvalitet! Bodil Onsaker Berg Seksjonsleder fagopplæring Nyhetsbrev Desember Redaktør: Kari Knudsen. Utgitt av fagopplæringsseksjonen Buskerud fylkeskommune. Tlf.: Fax: E-post: Mottakere: Godkjente lærebedrifter, kommuner, videregående skoler, ungdomsskoler, prøvenemnder, forvaltningsorganer. Grafisk design: Kolbjørn Holm AS - Opplag: God Jul! Vi i fagopplæringsseksjonen takker alle våre forbindelser for samarbeidet i året som har gått! 2

3 Rapport fra din bedrift! Har lærebedriften systemet for opplæring i orden? Lærebedriften skal ha intern kvalitetssikring, slik at lærlingen eller lærekandidaten får opplæring i samsvar med opplæringsloven og forskrifter til denne ( 4-7). I tråd med samme paragraf skal lærebedriften årlig rapportere til fylkeskommunen om opplæringa. Rapportering kan ha ulik form, og til nå har fagopplæringsseksjonen ikke etterspurt slik rapportering i bestemt form. Form på rapportering har vært drøftet med opplæringskontor enkeltvis og felles løsninger er bestilt sammen med andre fylkeskommuner. Utvikling av felles løsninger tar tid, og for å få en status fra aktive lærebedrifter ber vi om en rapportering i begynnelsen av Det vil komme elektronisk henvendelse til lærebedriften i begynnelsen av Det bes der om en egenrevisjon av at lærebedriften har system for opplæring i tråd med lov og forskrift. Vi vet at systemene for opplæring i lærebedriftene varierer, og i ulik grad er integrert i bedriftens øvrige kompetanseutviklingssystemer. Spørsmålene vil derfor være relativt generelle og ta høyde for at systemene kan være ulike men samtidig oppfylle intensjonene. Henvendelsen vil gå til epost-adressen som vi har registrert på bedriften. Vi ber om at dere er behjelpelig med å besvare spørsmålene. Svarene vil være viktige for vår oppfølging av kvaliteten i lærebedriftene og bidra til å trygge at godkjente lærebedrifter holder tilstrekkelige kvalitet. Følg med på epost! Sluttvurdering for lærlinger-oppnådd kompetanse blir nå dokumentert i vitnemålet Alle lærlinger som består fag- eller svenneprøve etter Kunnskapsløftets læreplaner vil få dokumentert dette med vitnemål i tillegg til fageller svennebrev. 3

4 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 Nå har også Bilbransjens Opplæringskontor tatt i bruk blir.no Thor Strand Bilbransjens Opplæringskontor Fredrik Kristensen er lærling hos RSA i Drammen. Her er han i gang med å dokumentere opplæring sammen med Per Erik Fredriksen. Foto: Arne Hvinden Bilbransjens Opplæringskontor (BOB) har fra 2006 hatt et nært og godt samarbeid med de videregående skolene i Buskerud. Arbeidet har i hovedsak dreid seg om å skape en felles forståelse for hva som ligger i de enkelte læreplanmålene, samt å kunne ha et felles dokumentasjonssystem. Dette arbeidet har vært arbeidskrevende, men premien for gjennomført arbeid har medført at vi alle etter all sannsynlighet blir.no Alle våre lærlinger som starter opp høsten 2010 vil benytte blir.no som dokumentasjonssystem for gjennomført opplæring i bedrift. I år har vi 50 nye lærlinger. Den første utprøvingen av systemet har enkelte hatt som elever ved skolen i PTF-faget (prosjekt til fordypning) og flere bedrifter har gitt positive tilbakemeldinger. Systemet inneholder klare konkretiseringer på hvilke mål lærlingene skal nå - mål som bransje og skole i fellesskap har utarbeidet. I tillegg sikrer systemet at lærling og bedrift hele tiden må evaluere opplæringen. En kan si at vi får en kontinuerlig kompetansekartlegging. Brukervennligheten er stor, mulighet for å tilpasse læreplanmålene til egen bedrift er store, og ikke minst gir den bransjen mulighet for å dele læreplaner med hverandre på en enkel måte. Det er mange bedrifter som driver god opplæring. Nå tror vi at flere kan få del i hvordan de gjør dette. Den gamle opplæringsboka er nå en saga blott. Blir.no vil heretter være vår web-baserte opplæringsbok - en enkel måte å dokumentere opplæringen på for lærlingene. Vi er klar over at alle nye endringer vil kunne skape litt frustrasjon, men med så høy grad av brukervennlighet som blir.no har, er vi rimelig sikre på at alle brukerne vil bli tilfredse! F y l k e s k o m m u n e n t i l b y r k u r s i b l i r. n o s e s i d e 1 5 i d e t t e b l a d e t! 4

5 Gjennomgående dokumentasjon av opplæringen i skole og bedrift Etter innføring av Kunnskapsløftets læreplaner ser partene i arbeidslivet behov for å få dokumentert hvilke læringsaktiviteter elev/lærling/lærekandidat har deltatt i gjennom sin opplæring. På bakgrunn av dette har Utdanningsdirektoratet fått i oppdrag å utprøve en gjennomgående dokumentasjonsordning i fag- og yrkesopplæringen. Buskerud er ett av 5 fylker som deltar i dette prosjektet. Formålet med gjennomgående dokumentasjon er: Ordningen skal dekke arbeidsgivers behov for dokumentasjon av hva eleven/lærlingen har deltatt i av læringsaktiviteter. Ordningen skal dekke elvens/lærlingens/- fagarbeiderens behov for dokumentasjon av det vedkommende har deltatt i av læringsaktiviteter. Utprøvingsperioden finner sted i skoleåret 2010/ og gjelder Vg1, Vg2 og Vg3 (læretid i bedrift). I Buskerud omfatter utprøvingen to programområder - Elektro og Teknikk, og Industriell Produksjon. Følgende videregående skoler i Buskerud deltar med ca 150 elever: Kongsberg videregående skole Hønefoss videregående skole Åssiden videregående skole Næringslivet i Buskerud deltar med ca. 50 lærlinger og er representert ved El fagenes opplæringskontor, Opplæringskontoret elektro Østlandet, Bilbransjens Opplæringskontor, Opplæringskontoret for industribedrifter, og noen lærebedrifter som ikke er tilknyttet opplæringskontor. Prosjektleder i Buskerud er Gro Inger Narheim, som er leder av eksamenskontoret. Buskerud fylkeskommune har allerede på bakgrunn av ønsker/behov fra næringslivet, utviklet et webbasert datasystem (blir.no) som skal ivareta gjennomgående dokumentering. Blir.no vil bli benyttet i dette prosjektet av skolene og de fleste bedriftene. For øvrig viser vi til tidligere omtale av blir.no i våre Nyhetsbrev nr 1/10 og 1/09. Lærling Fredrik Kristensen i arbeid med fronten på en buss. Foto: Arne Hvinden 5

6 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 Søkere i 2010 som har fått læreplass Lærefag Antall lærlinger AKTIVITØRFAGET 1 AMBULANSEFAGET 12 ANLEGGSGARTNERFAGET 9 ANLEGGSMASKINFØRERFAGET 16 ANLEGGSMASKINMEKANIKERFAGET 2 ASFALTFAGET 1 AUTOMATISERINGSFAGET 15 BAKERFAGET 2 BANEMONTØRFAGET 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 27 BETONGFAGET 13 BILFAGET, LETTE KJØRETØY 42 BILFAGET, TUNGE KJØRETØY 8 BILLAKKERERFAGET 4 BILSKADEFAGET 7 BLOMSTERDEKORATØRFAGET 4 BOREOPERATØRFAGET 1 CNC-MASKINERINGSFAGET 14 DATAELEKTRONIKERFAGET 4 DIMENSJONSKONTROLLFAGET 1 ELEKTRIKERFAGET 83 ENERGIMONTØRFAGET 13 FILIGRANSSØLVSMEDFAGET 1 FJELL- OG BERGVERKSFAGET 3 FOTOGRAFFAGET 1 FRISØRFAGET 37 GLASSFAGET 1 GRAFISK EMBALLASJEFAGET 1 HELSEARBEIDERFAGET 73 HESTEFAGET 11 IKT-SERVICEFAGET 24 INDUSTRIMEKANIKERFAGET 12 INDUSTRIMONTØRFAGET 2 INSTITUSJONSKOKKFAGET 5 KJEMIPROSESSFAGET 8 KOKKFAGET 27 KONDITORFAGET 4 KONTOR- OG ADMINISTRASJON 7 KULDE- OG VARMEPUMPEMONTØRFAG 1 LANDBRUKSMASKINMEKANIKERFAGET 5 LOGISTIKKFAGET 4 LÅSESMEDFAGET 1 MATROSFAGET 2 MEDIEGRAFIKERFAGET 2 MOTORMEKANIKERFAGET 1 MURERFAGET 11 MØBELSNEKKERFAGET 1 PLATEARBEIDERFAGET 7 POLYMERKOMPOSITTFAGET 1 REISELIVSFAGET 2 RESEPSJONSFAGET 6 RESERVEDELSFAGET 5 RØRLEGGERFAGET 17 SALGSFAGET 10 SERVITØRFAGET 5 SIGNALMONTØRFAGET 3 SIKKERHETSFAGET 3 SKOGFAGET 3 SVEISEFAGET 1 TAVLEMONTØRFAGET 2 TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET 1 TOGELEKTRIKERFAGET 2 TREVARE-/BYGGINNREDNINGSFAGET 9 TØMRERFAGET 86 URMAKERFAGET 1 VEI- OG ANLEGGSFAGET 2 VENTILASJON/BLIKKENSLAGERFAGET 2 VERKTØYMAKERFAGET 4 VIKLER- OG TRANSFORMATORMONTØR 2 YRKESSJÅFØRFAGET 9 6

7 Mange ungdommer fikk læreplass i søkere har fått læreplass i Dette er omtrent samme antall som i Vi berømmer bedriftene i Buskerud som er positive til å ansette lærlinger! Søkere til læreplass Det var 1008 søkere som hadde læreplass som sitt 1. ønske ved årets formidling. Dette er en økning på ca 100 søkere sammenlignet med Andelen formidlede lærlinger i 2010 viser derfor en nedgang i forhold til i Formidlingen til læreplass for 2010 er nå avsluttet, og alle søkere med opplæringsrett har hatt et tilbud. 29 søkere har startet i alternativt Vg3, da vi ikke kunne gi alle søkere ett tilbud i bedrift. Disse elevene vil avlegge fag/svenneprøve etter et års opplæring på skole. Flest søkere sto uten læreplass i helsearbeiderfaget og i IKT-servicefaget. Behov for flere læreplasser i 2011 Vi oppfordrer alle bedriftene til å tenke langsiktig på rekrutteringen i sitt fag og se på muligheter til å ansette mange lærlinger også 2011! I 2011 er det enda flere elever i skolen som vil kunne søke helsearbeiderfaget. Vi oppfordrer derfor spesielt kommunene til å øke inntaket av lærlinger i 2011! Skal din lærling søke stipend/lån i Lånekassen? Stipend og lån er basert på opplysninger om lærekontrakten. Derfor er det viktig at nye lærekontrakter blir sendt Fagopplæringsseksjonen for godkjenning så snart læreforholdet er opprettet! Mer informasjon finnes på 7

8 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 Lytt til ungdommen, det er framtida! 15. september gikk ungdomskonferansen RESPEKT av stabelen på Union Scene i Drammen. Om lag 200 ungdommer var i publikum, på og bak scenen og bidro til et arrangement som har satt spor i Buskerud. Konferansen var i forbindelse med 250-årsmarkeringen av Buskerud fylke, hvor man ønsket å sette fokus på ungdom og se framover, da ungdom er framtiden. Det å lytte til ungdom er en god idé med tanke på at det er disse som skal føre nasjonen og verden videre. For å få til en god utvikling er det viktig at ungdom er med og sier sin mening, men også at voksenverdenen er lydhøre og interessert i ungdommens stemme. Ved å gi ungdom plass og rom til å utvikle seg og bli trygge, kan de bidra med kreativitet og utvikling også i bedriftene. Klarer vi å skape et samfunn som ungdom vil og har forutsetninger for å ta del i? Det å ha lærlinger er en indikasjon på at bedriften tenker langsiktig og ønsker faglig utvikling. Dette bør synliggjøres og anerkjennes. Buskerud fylkeskommune stiller krav om at leverandører er godkjente lærebedrifter når anbud vurderes. Dersom godkjent lærebedrift var et synlig kvalitetsmerke på linje med svanemerking av vaskemidler og nøkkelhullsmerking av mat kunne det få status i fagmiljøene og hos kjøpere av tjenester eller produkter. Dette innførte Nord Trøndelag i 2007 og kanskje gjør det at bedrifter ser det mer attraktivt å ta inn lærlinger. Det er viktig å stille krav til lærebedriftene for å kvalitetssikre at lærlingene blir gode fagarbeidere samtidig som man sikrer læreplasser til flere. Elev- og lærlingombudet i Buskerud: jobber for at elever og lærlinger i videre gående opplæring skal få opplæringen etter regelverket alle kan kontakte ombudet og få svar på spørsmål om rettigheter og plikter har taushetsplikt Annie Birgitte Andersen Elev- og lærlingombudet i Buskerud Tlf: / e-post: 8

9 Lærlingundersøkelse i 2010/11 Kan kvalitet i fag- og yrkesopplæring måles gjennom en elektronisk lærlingundersøkelse? I midten av januar vil alle lærlinger i Buskerud som er i sitt andre læreår motta en e-post fra Utdanningsavdelingen i Buskerud, med anmodning om å svare på en del spørsmål. Spørreundersøkelsen er nettbasert. Brukernavn og passord blir tildelt den enkelte lærling per e-post. Spørsmålene gjelder forskjellige områder - som motivasjon, læring, trivsel, veiledning, vurdering, medbestemmelse, utstyr/hjelpemidler, helse, miljø og sikkerhet. Formålet med Lærlingundersøkelsen er at lærlinger skal få si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet i lærebedrifter. Samtidig får fylkeskommunene og opplæringskontorene/ lærebedriftene viktig informasjon om lærlingenes læringsmiljø. Resultatene fra brukerundersøkelsen vil også bli benyttet nasjonalt. Det skal vurderes om lærlingundersøkelsen skal være en obligatorisk del av et kvalitetsvurderingssystem. Buskerud er et av flere fylker som skal være med i et utvalg som skal undersøke det. Fagopplæringsseksjonen forventer at bedriftene vil bidra ved å motivere sine lærlinger til å svare på spørsmålene i undersøkelsen! Mer informasjon om undersøkelsen finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: (http://www.utdanningsdirektoratet.no/brev/ Brukerundersokelser/Larlingundersokinga-og- Instruktorundersokinga /) 9

10 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 Foto: Kolbjørn Sverre Holm Salgsfaget et lærefag Butikkfaget så dagens lys i 1994, og de første lærebedriftene ble etablert de påfølgende årene. I 1996 startet de første lærlingene i faget, og sommer 1998 avla det første kullet med lærlinger i Butikkfaget fagprøven. Reform 94 ble i 2008 avløst av Kunnskapsløftet og i dag har Butikkfaget endret navn til Salgsfaget. Antallet lærebedrifter og antallet lærlinger har steget jevnt under hele perioden og i dag har vi nærmere 90 godkjente bedrifter som kan ta inn lærlinger i faget. Variasjonen i bedriftenes virksomhet spenner fra cafe, musikk, tele, kolonial, kraftselskap, klær, elektriske artikler, sport, møbler m.m. Denne spennvidden av bedrifter fører til at lærlingene som ønsker seg ut i Salgsfaget, må være svært bevisste på hvilken type virksomhet som passer best for nettopp de. Det å være medarbeider i en klesforretning eller i en kolonialforretning stiller ulike krav til lærlingen mht både kompetanse og personlige egenskaper. På samme måte er bedriftene også på jakt etter akkurat den lærlingen som vil passe inn i deres bransje. Jeg trives med å selge, sier Caroline som jobber som lærling på Bohus. Hun trekker frem møtet med kundene i en salgssituasjon som noe av det mest spennende med å jobbe innenfor Salgsfaget. Det er morsomt å kunne avslutte et salg med at kunden har kjøpt en sofa eller en seng og er godt fornøyd når han forlater oss fortsetter hun. 10

11 Foto: Kolbjørn Sverre Holm Foto: Lærling i fotograffaget Tine Elise Vatn med mange muligheter! Slik utviklingen har vært, hvor Butikkfaget er avløst av Salgsfaget og hvor lærlingordningen tidligere var forbeholdt de tradisjonelle butikkene, er det nå også mulig å være lærling i bedrifter som driver med salg på en litt annen måte, uten at de nødvendigvis jobber i en butikk. Eksempler på aktuelle områder kan være eiendomsmegling, forsikring, kraftselskap, grossister m.m. Dersom deres bedrift er nysgjerrig på om Salgsfaget kan være for dere, er det bare å sende en e-post til og vi vil svare så fort som mulig. En effekt av denne dreiningen av faget er at bedrifter som tidligere har tenkt at Butikkfaget ikke helt matchet deres virksomhet (eller kanskje ikke har tenkt på faget i det hele tatt), nå vil oppleve at en lærling i Salgsfaget kan passe svært godt. Lærling Caroline Fuhre Krogstad og daglig leder Mette Wilberg prøver ut en av Bohus sine mange sittegrupper. Foto: Lærling i fotograffaget Tine Elise Vatn 11

12 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 INTERNASJONALISERING SAMARBEID PÅ TVERS AV LANDEGRENSER HVEM KAN DELTA? Fagopplæringsseksjonen i Buskerud ønsker først og fremst å sende lærlinger som er over halvveis i læretiden. Det er selvsagt gunstig at lærlingen er faglig dyktig, men enda viktigere er det at lærlingen kan klare et opphold over så lang tid i et land med andre skikker og en annen kultur. Ofte er det svært fordelaktig at to lærlinger drar til samme vertsbedrift i utlandet. Det forutsettes at bedrift og lærling er enige om premissene for oppholdet i en annen bedrift. VARIGHET AV OPPHOLDET I utgangspunktet anbefaler fagopplæringsseksjonen at oppholdets varighet er på 3 mnd, men vi har også gjennomført prosjekter der lærlingen har vært 8 uker i utlandet. SØKNADEN For å kunne motta økonomisk støtte til et slikt opphold, må fagopplæringsseksjonen søke til SIU - et EU-program som bevilger midler for å fremme internasjonalt samarbeid på tvers av landegrensene i Europa. I søknaden må det blant annet være informasjon om: Lærebedrift i utlandet Fadder / faglig ansvarlig i denne bedriften Plan for fritidsaktiviteter for lærlingen Faglig nivå / utbytte av oppholdet, arbeidsopp gaver i vertsbedrift. Skal en av lærlingens instruktører være tilstede under deler av oppholdet? Hvem betaler lærlingen lønn under oppholdet? Skal noen sendes motsatt vei, bedriftene kan gjerne utveksle både lærling (4-12 uker) og instruktører (1-3 uker). Søknaden til SIU må være velbegrunnet. Bare ca halvparten av søkerne blir tildelt midler. Hvorvidt man får tildelt midler henger nøye sammen med hvor godt søknaden oppfyller søkerkriteriene. TIDSPUNKT FOR OPPHOLDET Med utgangspunkt i søknadsfristen til SIU anbefaler fagopplæringsseksjonen at oppholdet legges til påfølgende vinter/vår. Søker man for eksempel innen fristen blir det naturlig at oppholdet avvikles vinter/vår ØKONOMI Forventet tilskudd fra Leonardo per lærling: 2500,- euro (tilsvarer ca nok). Lærlingen kan søke lånekassa om borteboerstipend i utvekslingsperioden. Her er det av betydning om lærlingen er over eller under 19 år for beløpets størrelse. Tilskudd for å sende faglig leder eller annen aktuell person fra bedriften til samme bedrift som lærlingen: 1 uke euro (tilsvarer ca nok). 12

13 Det er opp til bedriftene (avsender og mottaker) hvordan de vil lønne lærlingen i utvekslingsperioden. Tilskuddet som bedriften mottar fra fagopplæringsseksjonen i den perioden som lærlingen er i utlandet kan kanskje brukes i denne sammenheng?! Utgifter som må dekkes er blant annet: Reise tur/retur Boutgifter Lommepenger lærling UTBYTTE AV Å DELTA FOR BEDRIFT OG LÆRLING For lærlingen kan et opphold medføre: Økte språklige kunnskaper. Vokser trolig med utplasseringen - som person og arbeidstaker Ny faglig innsikt innenfor eget fagområde. Lærlingen kan få et Europass - et dokument som viser at lærlingen har avlagt deler av utdanningen i et av EU landene. Dette er en god referanse videre. For bedriften kan det føre til følgende positive effekter: Bedriften sender signaler til fremtidige lærlinger om at det er mulig å kombinere fagutdanning i deres bedrift med arbeid i utlandet, noe som trolig gjør bedriften mer attraktiv, fagområdet mer attraktivt! Bedriften kan tilegne seg spesialkompetanse ved å sende faglig leder til samme bedrift. Bedriften knytter internasjonale kontakter som kan benyttes i andre sammenhenger. INTERNASJONALISERING - FREMDRIFT Fagopplæringsseksjonen ønsker tilbakemelding fra bedrifter som ønsker å være med på dette prosjektet - innen året før søknadsfristen utløper. Fagopplæringsseksjonen er behjelpelig med å informere nærmere om forutsetningene og retningslinjene som ligger til grunn for et slik utplassering/utveksling. Intensjonsavtaler med mottakerbedrifter må være klare innen ofte en lang prosess! Søknadene sendes SIU innen INTERNASJONALISERING - ANDRE SOM JOBBER MED DETTE I Buskerud er det slik at flere av Opplæringskontorene jobber med internasjonale prosjekter. Er man lærling og har kontrakt gjennom et opplæringskontor kan det være lurt å høre med disse hvilke muligheter som finnes for å ta deler av læretiden i et annet land. 13

14 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 Gull til Buskerud! Yrkes-NM 2010 ble arrangert på Lillehammer oktober. Her foregikk mange yrkeskonkurranser i en rekke yrkesfag, samtidig med yrkesmesse hvor alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring var representert. Det ble konkurrert i nesten 30 forskjellige yrkesfag. Målgruppe for arrangementet var elever i 9.- og 10. skoletrinn, elever i videregående skole, foreldre og foresatte, lærere, representanter for bedrifter og opplæringskontor, organisasjoner, m.m. Vi har all grunn til å være stolte: ungdommene som representerte Buskerud gjorde det svært bra med til sammen 5 gull! Vinnerne er: Fag Plassering Navn Arbeidsgiver Anleggsmaskinfører 1 Eirik Hermanrud Åsmund Pettersen & Sønn AS Hønefoss Hjullaster Automatisering 1 Axel Gunnarson K-Tech/FMC Kongsberg Automatisering 1 Milan Subotic K-Tech/FMC Kongsberg Billakkererfaget 1 Fredrik Røed Meek Opplæringskontoret for Bilfag, Oslo Arbeidssted: Slemmestad Billakkering CNC Maskinering 1 Andreas Hansen Aker Solutions, Lier Rørleggerfaget 1 Bjørn Øyvind Kronstad Opplæringskontoret for Bygghåndverksfagene i Buskerud Arbeidssted: Hurum Rør, Hurum 14

15 Instruktørkurs og andre kompetansetiltak i fag- og yrkesopplæringen Har du lærling? Delta på instruktørkurs i regi av utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune!! Kursene er tilpasset alle lærefag og gir nyttige tips og bevissthet om hvordan man kan tilrettelegge for best mulig opplæring for lærlingen(e) i lærebedriften. Her er vårens fastsatte instruktørkurs. (Flere kurs er under planlegging. Følg med på våre nettsider og i lokalavisen) Instruktørens ABC (dagskurs) 29. mars First Hotel, Drammen 26. mai Pers hotell, Gol Den gode veileder (dagskurs) 24. mai 2011 Quality Grand Hotel, Kongsberg NB! Deltakelse på Den gode veileder forutsetter at Instruktørens ABC er gjennomført. Blir.no kurs 21. februar 2011, Åssiden videregående skole (2,5 timer) Buskerud fylkeskommune har utviklet som vurderings- og dokumentasjonsverktøy til hjelp i bedriftsopplæringen. Les mer på Her kan du også melde deg på. Spesialkurs Opplæringskontor og større bedrifter som ønsker egne tilpassede kurs når det gjelder innhold, omfang, tid og sted kan ta kontakt. Kurset kan f eks inngå som en del av annen bedriftsintern opplæring. Minimum antall deltakere: 15 Vi har et utstrakt samarbeid med opplæringskontorene i Buskerud. Mange av disse tilbyr egne kurs og samlinger. Ta evt. kontakt med ditt opplæringskontor for mer informasjon. Kontaktperson: Ingunn Ek Pedersen: tlf / Kompetansehevingsplan for helhetlig fag- og yrkesopplæring Denne planen beskriver hvilke kompetansehevingstiltak innenfor helhetlig fag- og yrkesopplæring Buskerud fylkeskommune gjennomfører 2010/2011. Planen vektlegger at alle aktører i fag- og yrkesopplæringen skal få anledning til å utvikle felles forståelse for et helhetlig opplæringstilbud i både skole og bedrift. For 2010/2011 er følgende tiltak vektlagt: Prøvenemndsskolering, fellesarenaer skole og bedrift yrkesfaglige nettverk, hospiteringsordninger, instruktørkurs, blir.no kurs og lærekandidatkurs. Les mer på I tillegg har Buskerud fylkeskommune fått øremerkede midler til hospiteringsordninger innenfor service og samferdsel og bygg og anleggsteknikk. 15

16 Returadresse: Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Fylkeshuset, 3020 Drammen E-post: Fagopplæring Bodil Onsaker Berg Leder av fagopplæringsseksjonen. Har driftsansvar, personalansvar og budsjettansvar i fagopplæringsseksjonen. Tlf: E-post; Svein Helge Nygard Saksbehandler for frisørfag og lærefagene fra Restaurantog matfag (unntatt institusjonskokk) Tlf: e-post Mariann Gustavsen Formidlingsleder Tlf: E-post: Sæbjørn Nærø Saksbehandler for Teknikk og industriell produksjon, logistikk og yrkessjåfør. Kontakt for realkompetanse og OPUS. Tlf: E-post: Lisbeth Paulsen Formidling av søkere til læreplass Tlf: Ingvild Bellen Wear Saksbehandler for Helse og sosialfagene, institusjonskokk og aktivitør. Tlf: E-post; Leif Chr. Andersen Saksbehandler for lærefagene fra Naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk (unntatt tømrer), samt blomsterdekoratør. Tlf: E-post: Olav F. Horne Saksbehandler for lærefagene fra Service og samferdsel (unntatt resepsjonsfaget). Internasjonalisering. Tlf: E-post: Arne Hvinden Saksbehandler for elektrofag og tømrerfag. Tlf: E-post: Trude Fagerheim Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Klagesaker fag- og svenneprøver. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Bedrifts-web. Tlf: E-post: Solveig Skorta Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Klagesaker fag- og svenneprøver. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Ansvar for bedriftsregistrering i VIGO-opplæring. Tlf: E-post: Tonje Eriksen Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fag- og svennebrevutdeling. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Tlf: mail: Kari Knudsen Saksbehandler for lærefagene fra Medier og kommunikasjon og Design og håndverk (unntatt aktivitør, blomsterdekoratør og frisør). Ansvar for tilskudd, ekstraordinært tilskudd. Skoleopplæring for lærlinger. Nyhetsbrev. Tlf: E-post: Liv B. Kristensen Saksbehandler for lærekandidater. Tlf: E-post: Ingunn Ek Pedersen Kompetanseutvikling, kurs- og instruktøropplæring. Redaktør for fagopplæringens internettsider. Tlf: E-post: Grete Echholt Holm Regnskap for hele utdanningsavdelingen. Honorering av prøvenemnder. Tlf: E-post:

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2012 Fagopplæring i Rogaland 2012 har vært et aktivt år for området fag- og yrkesopplæring. I løpet av året ble det signert 2850 ny lære. Innstrammingene i VG3-påbygg ga en

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Fagopplæring 5: 11: 14: 1.10. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2009. Lærlingtilskudd 2010

Fagopplæring 5: 11: 14: 1.10. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2009. Lærlingtilskudd 2010 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.10 3: 5: 11: 14: Nye søkere til læreplass Instruktørkurs Aktiviteter i Buskerud 2009 Lærlingtilskudd 2010 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Programområde Søkers hjemkommun e Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Ambulansefaget LARVIK Skogmo videregående skole 1 NØTTERØY

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 29.08.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Karmøy... 7 Haugesund... 7 Sola... 8 Hå... 8

Detaljer

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere 2016 uten læreplass pr. 28. juni 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 453 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.11 3: 6: 11: 14: Nye søkere til læreplass Nye prøvenemnder Aktiviteter i Buskerud 2010 Lærlingtilskudd 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 05.09.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Karmøy... 7 Haugesund... 7 Sola... 8 Strand...

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 12.09.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 5 Karmøy... 6 Haugesund... 6 Gjesdal... 7 Sola...

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Formidling til læreplass 2014/2015 20.11.2014 Innhold Fagopplæringen i Vest-Agder Samfunnskontrakten Formidlingen 2014

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 07.08.2017 Innhold Stavanger... 1 Sandnes... 2 Karmøy... 3 Haugesund... 3 Sola... 4 Hå... 4 Eigersund... 4 Gjesdal... 5 Strand... 5 Time... 5

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 15.08.2017 Innhold Stavanger... 1 Sandnes... 2 Karmøy... 3 Haugesund... 3 Sola... 4 Hå... 4 Gjesdal... 4 Strand... 5 Eigersund... 5 Klepp... 5

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2015 Fagopplæring i Rogaland Det stod ikke på ambisjonene Til tross for at antallet nye kontrakter i landet har økt hvert år, ble det i 2015 inngått drøyt 2000 færre kontrakter

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Fagopplæring. 10: Nye prøvenemnder 1.12. Nyhetsbrev. Lærekandidatkoordinator 6: er på plass. Ny lærling i 2012-9: VIGObedrift er stedet

Fagopplæring. 10: Nye prøvenemnder 1.12. Nyhetsbrev. Lærekandidatkoordinator 6: er på plass. Ny lærling i 2012-9: VIGObedrift er stedet Fagopplæring Nyhetsbrev 1.12 Lærekandidatkoordinator 6: er på plass Ny lærling i 2012-9: VIGObedrift er stedet 10: Nye prøvenemnder 15: 2012 Tilskudd til lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig

Detaljer

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet)

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet) Kontaktpersoner for de ulike lærefagene Fargekoder: ❶Bygg og anleggsteknikk ❷Design og håndverk ❸Elektrofag ❹Helse- og oppvekstfag ❺Medier og kommunikasjon ❻Naturbruk ❼Restaurant og matfag ❽Service- og

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Utdanningsavdelingen Arbeider sammen på tvers av seksjoner for helhetlig fagog yrkesopplæring til beste for elever og lærlinger/

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal Rogaland fylkeskommune Seksjon for fag- og yrkesopplæring Jofrid Fludal Fag- og yrkesopplæring 6000 Antall lærlinger pr. 01.10.2015 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fag- og yrkesopplæring i tall: 5600 løpende

Detaljer

Fagopplæring 3: 9: 11: 13: 1.08. Læreplanene for opplæring i bedrift er klare. Kurs for bedrifter og prøvenemnder. Årets lærling

Fagopplæring 3: 9: 11: 13: 1.08. Læreplanene for opplæring i bedrift er klare. Kurs for bedrifter og prøvenemnder. Årets lærling Fagopplæring Nyhetsbrev 1.08 3: 9: 11: 13: Læreplanene for opplæring i bedrift er klare Kurs for bedrifter og prøvenemnder Årets lærling Aktiviteter i Buskerud 2007 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder,

Detaljer

Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring

Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/694-1 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Utdanningskomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret ÅRSRAPPORT 2013 Fagopplæringskontoret Fagopplæring Hordaland fylkeskommune ved Fagopplæringskontoret administrerer fagopplæringa i Hordaland. Om lag 50 % av elevane i vidaregåande opplæring i Hordaland

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass

Søkere 2016 uten læreplass Søkere 2016 uten læreplass Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget 719 Aluminiumskonstruksjonsfaget Totalt 1 Ambulansefaget 704 Skogmo videregående skole 2 706

Detaljer

Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon Teknikk og industriell Ved å velge Teknikk og industriell kan du få arbeid i store og små industribedrifter og verksteder for alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner. Du kan også få arbeid på skip, ved

Detaljer

Fagopplæring. 12: Besøk fra Frankrike 14: Nye tilskuddssatser 2.07. Godkjenning av 4: lærebedriftene

Fagopplæring. 12: Besøk fra Frankrike 14: Nye tilskuddssatser 2.07. Godkjenning av 4: lærebedriftene Fagopplæring Nyhetsbrev 2.07 Godkjenning av 4: lærebedriftene 12: Besøk fra Frankrike 14: Nye tilskuddssatser Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Sandra Pedersen

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Har du andre spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt på

Har du andre spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt på Utdanningsdirektoratets spørringer til Skole-Norge Merk at der dere er flere involvert i besvarelsen oppfordrer vi til å fylle ut spørreundersøkelsen på forhånd. PDF-versjon finnes ved å følge lenken under.

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt)

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Anbefaling fra faglig råd (mai 2016) Anbefaling fra Udir (sept. 2016) Høringsforslag

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016 Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Ambulansefaget LARVIK Skogmo videregående skole 1 NØTTERØY

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere 2016 uten læreplass pr. 16. juni 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 530 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg 2 på yrkesfaglige utdanningsprogram ordningen kort oppsummert

Overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg 2 på yrkesfaglige utdanningsprogram ordningen kort oppsummert Disposisjon Overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg 2 på yrkesfaglige utdanningsprogram ordningen kort oppsummert Modulstrukturert opplæring for voksne Yrkesfaglærerløftet Høring om endringer i tilbudsstrukturen

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 29. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 29. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 29. april 2016 Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Horten videregående skole 1 Ambulansefaget LARVIK

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 30. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 30. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 30. april 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 651 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring VELKOMMEN til kurs for faglig ledere/ instruktører og veiledere i lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Hans Egil Berg Kursprogram Våre dagers unge? Våre dagers

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Årets lærling 8: Aktiviteter i Buskerud 11: 2008 Tilskudd til 14: lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Nyutdannet helsefagarbeider

Detaljer

motivert ungdom søker motiverte bedrifter

motivert ungdom søker motiverte bedrifter motivert ungdom søker motiverte bedrifter Det er behov for flere lærlingeplasser ert ungdom r motiverte bedrifter Der skole møter yrkesliv om ipraxis Ipraxis (tidligere Opplæringskontoret for Industribedrifter

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

ÅRSRAPPORT Opplæringskontoret for Indre Hordaland. Side 1 av 5

ÅRSRAPPORT Opplæringskontoret for Indre Hordaland. Side 1 av 5 ÅRSRAPPORT 2012 Opplæringskontoret for Indre Hordaland Side 1 av 5 Verksemda si art og lokalisering: Verksemda organiserer opplæring av lærlingar i faga: Fag Aktivitørfaget Anleggsgartnar Anleggsmaskinførarfaget

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Buskerud fylkeskommune har gjennomført Udirs lærlingundersøkelse dette året, og hovedresultatene oppsummeres i denne rapporten. Svarprosenten

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Fagopplæringsseksjonen Kai Tore Flottorp, fagopplæringssjef Tove Karlsrud, seniorrådgiver Transport og logistikkfag,

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. august 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Gjennestad videregående

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARBEIDE LÆRLING R

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARBEIDE LÆRLING R NISER A G T OR A RLÆRLING R B EID E Fellesforbundet er et LO-forbund og det største forbundet i privat sektor. Vi organiserer et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor. Her kan du finne faget ditt

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Opplæringskontoret for håndverk og industrifag

Opplæringskontoret for håndverk og industrifag o Opplæringskontorenes rolle i yrkesutdanning o Hvordan jobber vi o Begrepsavklaring o Gjennomgående dokumentasjon o Utfordringer skole/næringsliv o Forankring av fagbrev i næringslivet o Fremtidig behov

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer