Fagopplæring 5: 15: Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011"

Transkript

1 Fagopplæring Nyhetsbrev : 5: 15: Rapport fra din bedrift Gjennomgående dokumentasjon Kurs våren 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Jul hos Hjemme hos på Eikersenteret i Hokksund, hvor Yvette Skibrek Olsen begynte å jobbe etter å ha tatt fagbrev i salgsfaget. Foto: Olav F. Horne

2 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 Seksjonslederen har ordet Hvordan vet vi nok om kvalitet i fag- og yrkesopplæring? Har vi en fagopplæring for framtida? Nasjonalt jobbes det med et kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringen. Det kan telles og analyseres på mange måter, men kanskje kan vi også telle oss blinde slik at vi ikke vektlegger de riktige tingene. Statsråd Kristin Halvorsen har stort fokus på NY GIV for å bedre gjennomføringen i videregående opplæring. Samtidig viste hun et stolt engasjement for de dyktige deltakerne på yrkes-nm. Under konferansen Praktisk talt! på Lillehammer i tilknytning til yrkes-nm var det fokus på kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæring. Er systemet med representasjon og forankring et kvalitetssystem i seg sjøl? Er prosessen for å komme fram til et kvalitetsvurderingssystem viktigere enn hvilket system man ender med? Forskeren Ole Johnny Olsen, UiB påpekte behovet for at vi trenger bærekraftige lærefag for at vårt fagopplæringssystem skal virke. I dette nummeret varsler vi at vi både vil be om rapportering fra lærebedrifter og invitere lærlinger til å besvare en lærlingundersøkelse. Begge tiltak er forankret i behovet for å vite mer om kvaliteten. På nyåret vil vi også utfordre forankringen av fagog yrkesopplæring når vi ber arbeidslivets parter om forslag til kandidater i prøvenemnder for perioden La oss få en NY GIV for en forankret kvalitet! Bodil Onsaker Berg Seksjonsleder fagopplæring Nyhetsbrev Desember Redaktør: Kari Knudsen. Utgitt av fagopplæringsseksjonen Buskerud fylkeskommune. Tlf.: Fax: E-post: Mottakere: Godkjente lærebedrifter, kommuner, videregående skoler, ungdomsskoler, prøvenemnder, forvaltningsorganer. Grafisk design: Kolbjørn Holm AS - Opplag: God Jul! Vi i fagopplæringsseksjonen takker alle våre forbindelser for samarbeidet i året som har gått! 2

3 Rapport fra din bedrift! Har lærebedriften systemet for opplæring i orden? Lærebedriften skal ha intern kvalitetssikring, slik at lærlingen eller lærekandidaten får opplæring i samsvar med opplæringsloven og forskrifter til denne ( 4-7). I tråd med samme paragraf skal lærebedriften årlig rapportere til fylkeskommunen om opplæringa. Rapportering kan ha ulik form, og til nå har fagopplæringsseksjonen ikke etterspurt slik rapportering i bestemt form. Form på rapportering har vært drøftet med opplæringskontor enkeltvis og felles løsninger er bestilt sammen med andre fylkeskommuner. Utvikling av felles løsninger tar tid, og for å få en status fra aktive lærebedrifter ber vi om en rapportering i begynnelsen av Det vil komme elektronisk henvendelse til lærebedriften i begynnelsen av Det bes der om en egenrevisjon av at lærebedriften har system for opplæring i tråd med lov og forskrift. Vi vet at systemene for opplæring i lærebedriftene varierer, og i ulik grad er integrert i bedriftens øvrige kompetanseutviklingssystemer. Spørsmålene vil derfor være relativt generelle og ta høyde for at systemene kan være ulike men samtidig oppfylle intensjonene. Henvendelsen vil gå til epost-adressen som vi har registrert på bedriften. Vi ber om at dere er behjelpelig med å besvare spørsmålene. Svarene vil være viktige for vår oppfølging av kvaliteten i lærebedriftene og bidra til å trygge at godkjente lærebedrifter holder tilstrekkelige kvalitet. Følg med på epost! Sluttvurdering for lærlinger-oppnådd kompetanse blir nå dokumentert i vitnemålet Alle lærlinger som består fag- eller svenneprøve etter Kunnskapsløftets læreplaner vil få dokumentert dette med vitnemål i tillegg til fageller svennebrev. 3

4 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 Nå har også Bilbransjens Opplæringskontor tatt i bruk blir.no Thor Strand Bilbransjens Opplæringskontor Fredrik Kristensen er lærling hos RSA i Drammen. Her er han i gang med å dokumentere opplæring sammen med Per Erik Fredriksen. Foto: Arne Hvinden Bilbransjens Opplæringskontor (BOB) har fra 2006 hatt et nært og godt samarbeid med de videregående skolene i Buskerud. Arbeidet har i hovedsak dreid seg om å skape en felles forståelse for hva som ligger i de enkelte læreplanmålene, samt å kunne ha et felles dokumentasjonssystem. Dette arbeidet har vært arbeidskrevende, men premien for gjennomført arbeid har medført at vi alle etter all sannsynlighet blir.no Alle våre lærlinger som starter opp høsten 2010 vil benytte blir.no som dokumentasjonssystem for gjennomført opplæring i bedrift. I år har vi 50 nye lærlinger. Den første utprøvingen av systemet har enkelte hatt som elever ved skolen i PTF-faget (prosjekt til fordypning) og flere bedrifter har gitt positive tilbakemeldinger. Systemet inneholder klare konkretiseringer på hvilke mål lærlingene skal nå - mål som bransje og skole i fellesskap har utarbeidet. I tillegg sikrer systemet at lærling og bedrift hele tiden må evaluere opplæringen. En kan si at vi får en kontinuerlig kompetansekartlegging. Brukervennligheten er stor, mulighet for å tilpasse læreplanmålene til egen bedrift er store, og ikke minst gir den bransjen mulighet for å dele læreplaner med hverandre på en enkel måte. Det er mange bedrifter som driver god opplæring. Nå tror vi at flere kan få del i hvordan de gjør dette. Den gamle opplæringsboka er nå en saga blott. Blir.no vil heretter være vår web-baserte opplæringsbok - en enkel måte å dokumentere opplæringen på for lærlingene. Vi er klar over at alle nye endringer vil kunne skape litt frustrasjon, men med så høy grad av brukervennlighet som blir.no har, er vi rimelig sikre på at alle brukerne vil bli tilfredse! F y l k e s k o m m u n e n t i l b y r k u r s i b l i r. n o s e s i d e 1 5 i d e t t e b l a d e t! 4

5 Gjennomgående dokumentasjon av opplæringen i skole og bedrift Etter innføring av Kunnskapsløftets læreplaner ser partene i arbeidslivet behov for å få dokumentert hvilke læringsaktiviteter elev/lærling/lærekandidat har deltatt i gjennom sin opplæring. På bakgrunn av dette har Utdanningsdirektoratet fått i oppdrag å utprøve en gjennomgående dokumentasjonsordning i fag- og yrkesopplæringen. Buskerud er ett av 5 fylker som deltar i dette prosjektet. Formålet med gjennomgående dokumentasjon er: Ordningen skal dekke arbeidsgivers behov for dokumentasjon av hva eleven/lærlingen har deltatt i av læringsaktiviteter. Ordningen skal dekke elvens/lærlingens/- fagarbeiderens behov for dokumentasjon av det vedkommende har deltatt i av læringsaktiviteter. Utprøvingsperioden finner sted i skoleåret 2010/ og gjelder Vg1, Vg2 og Vg3 (læretid i bedrift). I Buskerud omfatter utprøvingen to programområder - Elektro og Teknikk, og Industriell Produksjon. Følgende videregående skoler i Buskerud deltar med ca 150 elever: Kongsberg videregående skole Hønefoss videregående skole Åssiden videregående skole Næringslivet i Buskerud deltar med ca. 50 lærlinger og er representert ved El fagenes opplæringskontor, Opplæringskontoret elektro Østlandet, Bilbransjens Opplæringskontor, Opplæringskontoret for industribedrifter, og noen lærebedrifter som ikke er tilknyttet opplæringskontor. Prosjektleder i Buskerud er Gro Inger Narheim, som er leder av eksamenskontoret. Buskerud fylkeskommune har allerede på bakgrunn av ønsker/behov fra næringslivet, utviklet et webbasert datasystem (blir.no) som skal ivareta gjennomgående dokumentering. Blir.no vil bli benyttet i dette prosjektet av skolene og de fleste bedriftene. For øvrig viser vi til tidligere omtale av blir.no i våre Nyhetsbrev nr 1/10 og 1/09. Lærling Fredrik Kristensen i arbeid med fronten på en buss. Foto: Arne Hvinden 5

6 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 Søkere i 2010 som har fått læreplass Lærefag Antall lærlinger AKTIVITØRFAGET 1 AMBULANSEFAGET 12 ANLEGGSGARTNERFAGET 9 ANLEGGSMASKINFØRERFAGET 16 ANLEGGSMASKINMEKANIKERFAGET 2 ASFALTFAGET 1 AUTOMATISERINGSFAGET 15 BAKERFAGET 2 BANEMONTØRFAGET 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 27 BETONGFAGET 13 BILFAGET, LETTE KJØRETØY 42 BILFAGET, TUNGE KJØRETØY 8 BILLAKKERERFAGET 4 BILSKADEFAGET 7 BLOMSTERDEKORATØRFAGET 4 BOREOPERATØRFAGET 1 CNC-MASKINERINGSFAGET 14 DATAELEKTRONIKERFAGET 4 DIMENSJONSKONTROLLFAGET 1 ELEKTRIKERFAGET 83 ENERGIMONTØRFAGET 13 FILIGRANSSØLVSMEDFAGET 1 FJELL- OG BERGVERKSFAGET 3 FOTOGRAFFAGET 1 FRISØRFAGET 37 GLASSFAGET 1 GRAFISK EMBALLASJEFAGET 1 HELSEARBEIDERFAGET 73 HESTEFAGET 11 IKT-SERVICEFAGET 24 INDUSTRIMEKANIKERFAGET 12 INDUSTRIMONTØRFAGET 2 INSTITUSJONSKOKKFAGET 5 KJEMIPROSESSFAGET 8 KOKKFAGET 27 KONDITORFAGET 4 KONTOR- OG ADMINISTRASJON 7 KULDE- OG VARMEPUMPEMONTØRFAG 1 LANDBRUKSMASKINMEKANIKERFAGET 5 LOGISTIKKFAGET 4 LÅSESMEDFAGET 1 MATROSFAGET 2 MEDIEGRAFIKERFAGET 2 MOTORMEKANIKERFAGET 1 MURERFAGET 11 MØBELSNEKKERFAGET 1 PLATEARBEIDERFAGET 7 POLYMERKOMPOSITTFAGET 1 REISELIVSFAGET 2 RESEPSJONSFAGET 6 RESERVEDELSFAGET 5 RØRLEGGERFAGET 17 SALGSFAGET 10 SERVITØRFAGET 5 SIGNALMONTØRFAGET 3 SIKKERHETSFAGET 3 SKOGFAGET 3 SVEISEFAGET 1 TAVLEMONTØRFAGET 2 TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET 1 TOGELEKTRIKERFAGET 2 TREVARE-/BYGGINNREDNINGSFAGET 9 TØMRERFAGET 86 URMAKERFAGET 1 VEI- OG ANLEGGSFAGET 2 VENTILASJON/BLIKKENSLAGERFAGET 2 VERKTØYMAKERFAGET 4 VIKLER- OG TRANSFORMATORMONTØR 2 YRKESSJÅFØRFAGET 9 6

7 Mange ungdommer fikk læreplass i søkere har fått læreplass i Dette er omtrent samme antall som i Vi berømmer bedriftene i Buskerud som er positive til å ansette lærlinger! Søkere til læreplass Det var 1008 søkere som hadde læreplass som sitt 1. ønske ved årets formidling. Dette er en økning på ca 100 søkere sammenlignet med Andelen formidlede lærlinger i 2010 viser derfor en nedgang i forhold til i Formidlingen til læreplass for 2010 er nå avsluttet, og alle søkere med opplæringsrett har hatt et tilbud. 29 søkere har startet i alternativt Vg3, da vi ikke kunne gi alle søkere ett tilbud i bedrift. Disse elevene vil avlegge fag/svenneprøve etter et års opplæring på skole. Flest søkere sto uten læreplass i helsearbeiderfaget og i IKT-servicefaget. Behov for flere læreplasser i 2011 Vi oppfordrer alle bedriftene til å tenke langsiktig på rekrutteringen i sitt fag og se på muligheter til å ansette mange lærlinger også 2011! I 2011 er det enda flere elever i skolen som vil kunne søke helsearbeiderfaget. Vi oppfordrer derfor spesielt kommunene til å øke inntaket av lærlinger i 2011! Skal din lærling søke stipend/lån i Lånekassen? Stipend og lån er basert på opplysninger om lærekontrakten. Derfor er det viktig at nye lærekontrakter blir sendt Fagopplæringsseksjonen for godkjenning så snart læreforholdet er opprettet! Mer informasjon finnes på 7

8 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 Lytt til ungdommen, det er framtida! 15. september gikk ungdomskonferansen RESPEKT av stabelen på Union Scene i Drammen. Om lag 200 ungdommer var i publikum, på og bak scenen og bidro til et arrangement som har satt spor i Buskerud. Konferansen var i forbindelse med 250-årsmarkeringen av Buskerud fylke, hvor man ønsket å sette fokus på ungdom og se framover, da ungdom er framtiden. Det å lytte til ungdom er en god idé med tanke på at det er disse som skal føre nasjonen og verden videre. For å få til en god utvikling er det viktig at ungdom er med og sier sin mening, men også at voksenverdenen er lydhøre og interessert i ungdommens stemme. Ved å gi ungdom plass og rom til å utvikle seg og bli trygge, kan de bidra med kreativitet og utvikling også i bedriftene. Klarer vi å skape et samfunn som ungdom vil og har forutsetninger for å ta del i? Det å ha lærlinger er en indikasjon på at bedriften tenker langsiktig og ønsker faglig utvikling. Dette bør synliggjøres og anerkjennes. Buskerud fylkeskommune stiller krav om at leverandører er godkjente lærebedrifter når anbud vurderes. Dersom godkjent lærebedrift var et synlig kvalitetsmerke på linje med svanemerking av vaskemidler og nøkkelhullsmerking av mat kunne det få status i fagmiljøene og hos kjøpere av tjenester eller produkter. Dette innførte Nord Trøndelag i 2007 og kanskje gjør det at bedrifter ser det mer attraktivt å ta inn lærlinger. Det er viktig å stille krav til lærebedriftene for å kvalitetssikre at lærlingene blir gode fagarbeidere samtidig som man sikrer læreplasser til flere. Elev- og lærlingombudet i Buskerud: jobber for at elever og lærlinger i videre gående opplæring skal få opplæringen etter regelverket alle kan kontakte ombudet og få svar på spørsmål om rettigheter og plikter har taushetsplikt Annie Birgitte Andersen Elev- og lærlingombudet i Buskerud Tlf: / e-post: 8

9 Lærlingundersøkelse i 2010/11 Kan kvalitet i fag- og yrkesopplæring måles gjennom en elektronisk lærlingundersøkelse? I midten av januar vil alle lærlinger i Buskerud som er i sitt andre læreår motta en e-post fra Utdanningsavdelingen i Buskerud, med anmodning om å svare på en del spørsmål. Spørreundersøkelsen er nettbasert. Brukernavn og passord blir tildelt den enkelte lærling per e-post. Spørsmålene gjelder forskjellige områder - som motivasjon, læring, trivsel, veiledning, vurdering, medbestemmelse, utstyr/hjelpemidler, helse, miljø og sikkerhet. Formålet med Lærlingundersøkelsen er at lærlinger skal få si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet i lærebedrifter. Samtidig får fylkeskommunene og opplæringskontorene/ lærebedriftene viktig informasjon om lærlingenes læringsmiljø. Resultatene fra brukerundersøkelsen vil også bli benyttet nasjonalt. Det skal vurderes om lærlingundersøkelsen skal være en obligatorisk del av et kvalitetsvurderingssystem. Buskerud er et av flere fylker som skal være med i et utvalg som skal undersøke det. Fagopplæringsseksjonen forventer at bedriftene vil bidra ved å motivere sine lærlinger til å svare på spørsmålene i undersøkelsen! Mer informasjon om undersøkelsen finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: (http://www.utdanningsdirektoratet.no/brev/ Brukerundersokelser/Larlingundersokinga-og- Instruktorundersokinga /) 9

10 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 Foto: Kolbjørn Sverre Holm Salgsfaget et lærefag Butikkfaget så dagens lys i 1994, og de første lærebedriftene ble etablert de påfølgende årene. I 1996 startet de første lærlingene i faget, og sommer 1998 avla det første kullet med lærlinger i Butikkfaget fagprøven. Reform 94 ble i 2008 avløst av Kunnskapsløftet og i dag har Butikkfaget endret navn til Salgsfaget. Antallet lærebedrifter og antallet lærlinger har steget jevnt under hele perioden og i dag har vi nærmere 90 godkjente bedrifter som kan ta inn lærlinger i faget. Variasjonen i bedriftenes virksomhet spenner fra cafe, musikk, tele, kolonial, kraftselskap, klær, elektriske artikler, sport, møbler m.m. Denne spennvidden av bedrifter fører til at lærlingene som ønsker seg ut i Salgsfaget, må være svært bevisste på hvilken type virksomhet som passer best for nettopp de. Det å være medarbeider i en klesforretning eller i en kolonialforretning stiller ulike krav til lærlingen mht både kompetanse og personlige egenskaper. På samme måte er bedriftene også på jakt etter akkurat den lærlingen som vil passe inn i deres bransje. Jeg trives med å selge, sier Caroline som jobber som lærling på Bohus. Hun trekker frem møtet med kundene i en salgssituasjon som noe av det mest spennende med å jobbe innenfor Salgsfaget. Det er morsomt å kunne avslutte et salg med at kunden har kjøpt en sofa eller en seng og er godt fornøyd når han forlater oss fortsetter hun. 10

11 Foto: Kolbjørn Sverre Holm Foto: Lærling i fotograffaget Tine Elise Vatn med mange muligheter! Slik utviklingen har vært, hvor Butikkfaget er avløst av Salgsfaget og hvor lærlingordningen tidligere var forbeholdt de tradisjonelle butikkene, er det nå også mulig å være lærling i bedrifter som driver med salg på en litt annen måte, uten at de nødvendigvis jobber i en butikk. Eksempler på aktuelle områder kan være eiendomsmegling, forsikring, kraftselskap, grossister m.m. Dersom deres bedrift er nysgjerrig på om Salgsfaget kan være for dere, er det bare å sende en e-post til og vi vil svare så fort som mulig. En effekt av denne dreiningen av faget er at bedrifter som tidligere har tenkt at Butikkfaget ikke helt matchet deres virksomhet (eller kanskje ikke har tenkt på faget i det hele tatt), nå vil oppleve at en lærling i Salgsfaget kan passe svært godt. Lærling Caroline Fuhre Krogstad og daglig leder Mette Wilberg prøver ut en av Bohus sine mange sittegrupper. Foto: Lærling i fotograffaget Tine Elise Vatn 11

12 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 INTERNASJONALISERING SAMARBEID PÅ TVERS AV LANDEGRENSER HVEM KAN DELTA? Fagopplæringsseksjonen i Buskerud ønsker først og fremst å sende lærlinger som er over halvveis i læretiden. Det er selvsagt gunstig at lærlingen er faglig dyktig, men enda viktigere er det at lærlingen kan klare et opphold over så lang tid i et land med andre skikker og en annen kultur. Ofte er det svært fordelaktig at to lærlinger drar til samme vertsbedrift i utlandet. Det forutsettes at bedrift og lærling er enige om premissene for oppholdet i en annen bedrift. VARIGHET AV OPPHOLDET I utgangspunktet anbefaler fagopplæringsseksjonen at oppholdets varighet er på 3 mnd, men vi har også gjennomført prosjekter der lærlingen har vært 8 uker i utlandet. SØKNADEN For å kunne motta økonomisk støtte til et slikt opphold, må fagopplæringsseksjonen søke til SIU - et EU-program som bevilger midler for å fremme internasjonalt samarbeid på tvers av landegrensene i Europa. I søknaden må det blant annet være informasjon om: Lærebedrift i utlandet Fadder / faglig ansvarlig i denne bedriften Plan for fritidsaktiviteter for lærlingen Faglig nivå / utbytte av oppholdet, arbeidsopp gaver i vertsbedrift. Skal en av lærlingens instruktører være tilstede under deler av oppholdet? Hvem betaler lærlingen lønn under oppholdet? Skal noen sendes motsatt vei, bedriftene kan gjerne utveksle både lærling (4-12 uker) og instruktører (1-3 uker). Søknaden til SIU må være velbegrunnet. Bare ca halvparten av søkerne blir tildelt midler. Hvorvidt man får tildelt midler henger nøye sammen med hvor godt søknaden oppfyller søkerkriteriene. TIDSPUNKT FOR OPPHOLDET Med utgangspunkt i søknadsfristen til SIU anbefaler fagopplæringsseksjonen at oppholdet legges til påfølgende vinter/vår. Søker man for eksempel innen fristen blir det naturlig at oppholdet avvikles vinter/vår ØKONOMI Forventet tilskudd fra Leonardo per lærling: 2500,- euro (tilsvarer ca nok). Lærlingen kan søke lånekassa om borteboerstipend i utvekslingsperioden. Her er det av betydning om lærlingen er over eller under 19 år for beløpets størrelse. Tilskudd for å sende faglig leder eller annen aktuell person fra bedriften til samme bedrift som lærlingen: 1 uke euro (tilsvarer ca nok). 12

13 Det er opp til bedriftene (avsender og mottaker) hvordan de vil lønne lærlingen i utvekslingsperioden. Tilskuddet som bedriften mottar fra fagopplæringsseksjonen i den perioden som lærlingen er i utlandet kan kanskje brukes i denne sammenheng?! Utgifter som må dekkes er blant annet: Reise tur/retur Boutgifter Lommepenger lærling UTBYTTE AV Å DELTA FOR BEDRIFT OG LÆRLING For lærlingen kan et opphold medføre: Økte språklige kunnskaper. Vokser trolig med utplasseringen - som person og arbeidstaker Ny faglig innsikt innenfor eget fagområde. Lærlingen kan få et Europass - et dokument som viser at lærlingen har avlagt deler av utdanningen i et av EU landene. Dette er en god referanse videre. For bedriften kan det føre til følgende positive effekter: Bedriften sender signaler til fremtidige lærlinger om at det er mulig å kombinere fagutdanning i deres bedrift med arbeid i utlandet, noe som trolig gjør bedriften mer attraktiv, fagområdet mer attraktivt! Bedriften kan tilegne seg spesialkompetanse ved å sende faglig leder til samme bedrift. Bedriften knytter internasjonale kontakter som kan benyttes i andre sammenhenger. INTERNASJONALISERING - FREMDRIFT Fagopplæringsseksjonen ønsker tilbakemelding fra bedrifter som ønsker å være med på dette prosjektet - innen året før søknadsfristen utløper. Fagopplæringsseksjonen er behjelpelig med å informere nærmere om forutsetningene og retningslinjene som ligger til grunn for et slik utplassering/utveksling. Intensjonsavtaler med mottakerbedrifter må være klare innen ofte en lang prosess! Søknadene sendes SIU innen INTERNASJONALISERING - ANDRE SOM JOBBER MED DETTE I Buskerud er det slik at flere av Opplæringskontorene jobber med internasjonale prosjekter. Er man lærling og har kontrakt gjennom et opplæringskontor kan det være lurt å høre med disse hvilke muligheter som finnes for å ta deler av læretiden i et annet land. 13

14 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 Gull til Buskerud! Yrkes-NM 2010 ble arrangert på Lillehammer oktober. Her foregikk mange yrkeskonkurranser i en rekke yrkesfag, samtidig med yrkesmesse hvor alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring var representert. Det ble konkurrert i nesten 30 forskjellige yrkesfag. Målgruppe for arrangementet var elever i 9.- og 10. skoletrinn, elever i videregående skole, foreldre og foresatte, lærere, representanter for bedrifter og opplæringskontor, organisasjoner, m.m. Vi har all grunn til å være stolte: ungdommene som representerte Buskerud gjorde det svært bra med til sammen 5 gull! Vinnerne er: Fag Plassering Navn Arbeidsgiver Anleggsmaskinfører 1 Eirik Hermanrud Åsmund Pettersen & Sønn AS Hønefoss Hjullaster Automatisering 1 Axel Gunnarson K-Tech/FMC Kongsberg Automatisering 1 Milan Subotic K-Tech/FMC Kongsberg Billakkererfaget 1 Fredrik Røed Meek Opplæringskontoret for Bilfag, Oslo Arbeidssted: Slemmestad Billakkering CNC Maskinering 1 Andreas Hansen Aker Solutions, Lier Rørleggerfaget 1 Bjørn Øyvind Kronstad Opplæringskontoret for Bygghåndverksfagene i Buskerud Arbeidssted: Hurum Rør, Hurum 14

15 Instruktørkurs og andre kompetansetiltak i fag- og yrkesopplæringen Har du lærling? Delta på instruktørkurs i regi av utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune!! Kursene er tilpasset alle lærefag og gir nyttige tips og bevissthet om hvordan man kan tilrettelegge for best mulig opplæring for lærlingen(e) i lærebedriften. Her er vårens fastsatte instruktørkurs. (Flere kurs er under planlegging. Følg med på våre nettsider og i lokalavisen) Instruktørens ABC (dagskurs) 29. mars First Hotel, Drammen 26. mai Pers hotell, Gol Den gode veileder (dagskurs) 24. mai 2011 Quality Grand Hotel, Kongsberg NB! Deltakelse på Den gode veileder forutsetter at Instruktørens ABC er gjennomført. Blir.no kurs 21. februar 2011, Åssiden videregående skole (2,5 timer) Buskerud fylkeskommune har utviklet som vurderings- og dokumentasjonsverktøy til hjelp i bedriftsopplæringen. Les mer på Her kan du også melde deg på. Spesialkurs Opplæringskontor og større bedrifter som ønsker egne tilpassede kurs når det gjelder innhold, omfang, tid og sted kan ta kontakt. Kurset kan f eks inngå som en del av annen bedriftsintern opplæring. Minimum antall deltakere: 15 Vi har et utstrakt samarbeid med opplæringskontorene i Buskerud. Mange av disse tilbyr egne kurs og samlinger. Ta evt. kontakt med ditt opplæringskontor for mer informasjon. Kontaktperson: Ingunn Ek Pedersen: tlf / Kompetansehevingsplan for helhetlig fag- og yrkesopplæring Denne planen beskriver hvilke kompetansehevingstiltak innenfor helhetlig fag- og yrkesopplæring Buskerud fylkeskommune gjennomfører 2010/2011. Planen vektlegger at alle aktører i fag- og yrkesopplæringen skal få anledning til å utvikle felles forståelse for et helhetlig opplæringstilbud i både skole og bedrift. For 2010/2011 er følgende tiltak vektlagt: Prøvenemndsskolering, fellesarenaer skole og bedrift yrkesfaglige nettverk, hospiteringsordninger, instruktørkurs, blir.no kurs og lærekandidatkurs. Les mer på I tillegg har Buskerud fylkeskommune fått øremerkede midler til hospiteringsordninger innenfor service og samferdsel og bygg og anleggsteknikk. 15

16 Returadresse: Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Fylkeshuset, 3020 Drammen E-post: Fagopplæring Bodil Onsaker Berg Leder av fagopplæringsseksjonen. Har driftsansvar, personalansvar og budsjettansvar i fagopplæringsseksjonen. Tlf: E-post; Svein Helge Nygard Saksbehandler for frisørfag og lærefagene fra Restaurantog matfag (unntatt institusjonskokk) Tlf: e-post Mariann Gustavsen Formidlingsleder Tlf: E-post: Sæbjørn Nærø Saksbehandler for Teknikk og industriell produksjon, logistikk og yrkessjåfør. Kontakt for realkompetanse og OPUS. Tlf: E-post: Lisbeth Paulsen Formidling av søkere til læreplass Tlf: Ingvild Bellen Wear Saksbehandler for Helse og sosialfagene, institusjonskokk og aktivitør. Tlf: E-post; Leif Chr. Andersen Saksbehandler for lærefagene fra Naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk (unntatt tømrer), samt blomsterdekoratør. Tlf: E-post: Olav F. Horne Saksbehandler for lærefagene fra Service og samferdsel (unntatt resepsjonsfaget). Internasjonalisering. Tlf: E-post: Arne Hvinden Saksbehandler for elektrofag og tømrerfag. Tlf: E-post: Trude Fagerheim Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Klagesaker fag- og svenneprøver. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Bedrifts-web. Tlf: E-post: Solveig Skorta Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Klagesaker fag- og svenneprøver. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Ansvar for bedriftsregistrering i VIGO-opplæring. Tlf: E-post: Tonje Eriksen Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fag- og svennebrevutdeling. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Tlf: mail: Kari Knudsen Saksbehandler for lærefagene fra Medier og kommunikasjon og Design og håndverk (unntatt aktivitør, blomsterdekoratør og frisør). Ansvar for tilskudd, ekstraordinært tilskudd. Skoleopplæring for lærlinger. Nyhetsbrev. Tlf: E-post: Liv B. Kristensen Saksbehandler for lærekandidater. Tlf: E-post: Ingunn Ek Pedersen Kompetanseutvikling, kurs- og instruktøropplæring. Redaktør for fagopplæringens internettsider. Tlf: E-post: Grete Echholt Holm Regnskap for hele utdanningsavdelingen. Honorering av prøvenemnder. Tlf: E-post:

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Årets lærling 8: Aktiviteter i Buskerud 11: 2008 Tilskudd til 14: lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Nyutdannet helsefagarbeider

Detaljer

Fagopplæring 3: 4: 12: 1.07. Nyhetsbrev. Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2006

Fagopplæring 3: 4: 12: 1.07. Nyhetsbrev. Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2006 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.07 3: 4: 12: Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet Instruktørkurs Aktiviteter i Buskerud 2006 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften!

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013 Møtested: Kuben yrkesarena, Kuben kurs & teknologisenter (KKT) Møtedato: 07.10.2013 Tid: 13:00 Minner om fellesmøte med YON Oslo, start

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2017 og antall lærlinger fra 2015 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda september 2013 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2.

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men får jeg slippe til?

Jeg vil, jeg vil, men får jeg slippe til? Jeg vil, jeg vil, men får jeg slippe til? En studie av frafall i videregående opplæring med fokus på avbruddsprosessen til ungdom som opplevde avbrudd i fagopplæringen etter videregående trinn 2. Elisabet

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer