Fagopplæring 5: 11: 14: Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud Lærlingtilskudd 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagopplæring 5: 11: 14: 1.10. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2009. Lærlingtilskudd 2010"

Transkript

1 Fagopplæring Nyhetsbrev : 5: 11: 14: Nye søkere til læreplass Instruktørkurs Aktiviteter i Buskerud 2009 Lærlingtilskudd 2010 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Andreas Nøbben Aalton er lærling i skogfaget hos Sigmund Bergan AS, Krøderen. Her på lunneplass, hvor han sorterer tømmer for videre transport. Foto: Leif Chr. Andersen

2 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.10 Seksjonslederen har ordet Årets læreplass-søkere har synliggjort sine ønsker. Vil Buskerud fortsatt være best i klassen? Også i 2009 var sannsynligheten for å få læreplass størst hvis du kom fra Buskerud. Nå er det opp til lærebedriftene. Alle lærebedriftene har et stort engasjement i å følge opp sine lærlinger. Vi håper at årets søkere også får slippe til og får benytte den unike porten til arbeidslivet som læretiden utgjør. I disse dager gjøres oversikt over årets søkere tilgjengelig for lærebedriftene gjennom bedriftsweb-portalen. Kanskje blir det kamp om årets søkere til læreplass, for å sikre seg det beste rekrutteringsgrunnlaget for framtidige fagarbeidere. Nyhetsbildet i vinter har tydet på et stort behov både for rekruttering av banemontører og signalmontører. Og jammen har det vært bruk for både brøytemannskaper og vedprodusenter også. 850 læreplass-søkere sier nå hva de vil. Vi håper det stemmer overens med arbeidslivets behov. Yrkesopplæringsnemnda ga i februar et nytt råd om tilgangen på læreplasser i 2011 og behovet for fagarbeidere i Disse rådene er svært sentrale når det nå legges plan for framtidig skolestruktur i fylket. Bodil Onsaker Berg Seksjonsleder fagopplæring Nyhetsbrev Mars Redaktør: Kari Knudsen. Utgitt av fagopplæringsseksjonen Buskerud fylkeskommune. Tlf.: Fax: E-post: Mottakere: Godkjente lærebedrifter, kommuner, videregående skoler, ungdomsskoler, prøvenemnder, forvaltningsorganer. Grafisk design: Kolbjørn Holm AS - Opplag:

3 Internettjeneste for lærebedrifter! De fleste bedrifter vil i år få oversikt over søkere til læreplass elektronisk gjennom Internettjenesten for lærebedrifter: Alle godkjente lærebedrifter har fått brev om dette. Mange bedrifter har ikke svart, og vi minner derfor om at bedriftene må melde tilbake hvem som skal være systemadministrator. I løpet av kort tid vil nettstedet videreutvikles til å omfatte flere funksjoner, bla oversikt over lærekontrakter i bedriften, utbetaling av tilskudd for lærlinger og oppdatering av bedriftsinformasjon. Nye lærlinger i 2010 Buskerud-bedriftene best i landet på ansettelse av lærlinger 709 søkere fikk læreplass i Andelen søkere som fikk læreplass er høyest i landet. Vi berømmer bedriftene i Buskerud som er positive til å ansette lærlinger! Vi håper bedriftene er klare for å ansette mange nye lærlinger også i Årets formidling er i gang.. Frist for søknad til læreplass var 1. mars. Ved fristens utløp har 843 søkt læreplass som første ønske. I tillegg har 105 søkere læreplass som et lavere ønske. Dette er totalt en økning på ca 60 søkere sammenlignet med samme tidspunkt i Oversikt over søkere pr lærefag finner du på neste side. Fagopplæringsseksjonen vil sende ut oversikt over søkere til Opplæringskontorer og godkjente lærebedrifter før påske. Mange bedrifter vil i år få denne oversikten elektronisk. Oversikt over nye søkere Lærefag Antall AMBULANSEFAGET 6 ANLEGGSGARTNERFAGET 6 ANLEGGSMASKINFØRERFAGET 12 ANLEGGSMASKINMEKANIKERFAGET 2 AUTOMATISERINGSFAGET 30 BAKERFAGET 3 BANEMONTØRFAGET 1 BARNE- OGUNGDOMSARBEIDERFAGET 37 BETONGFAGET 12 BILFAGET, LETTE KJØRETØY 48 BILFAGET, TUNGE KJØRETØY 5 BILLAKKERERFAGET 5 BILSKADEFAGET 8 BLOMSTERDEKORATØRFAGET 5 BOREOPERATØRFAGET 2 BUTIKKSLAKTERFAGET 2 CNC-MASKINERINGSF. 18 DATAELEKTRONIKERFAGET 14 ELEKTRIKERFAGET 91 ENERGIMONTØRFAGET 16 FEIERFAGET 1 FJELL- OG BERGVERKSF. 1 FJERNSTYRTE UNDERVANNSOPERASJ 1 FLYSYSTEMMEKANIKERFAGET 1 FOTOGRAFFAGET 2 Lærefag Antall FRISØRFAGET 33 GLASSFAGET 2 GULLSMEDFAGET 2 HEISMONTØRFAGET 2 HELSEARBEIDERFAGET 112 HESTEFAGET 2 HOVSLAGERFAGET 1 IKT-SERVICEFAGET 43 INDUSTRIMEKANIKERFAGET 20 INDUSTRIMONTØRFAGET 2 INSTITUSJONSKOKKEFAGET 4 KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET 4 KOKKFAGET 26 KONDITORFAGET 5 KONTOR- OG ADMINISTRASJON 8 KONTOR- OG ADMINISTRASJON, LK 1 LABORATORIEFAGET 1 LANDBRUKSMASKINMEKANIKERFAGET 6 LOGISTIKKFAGET 7 LÅSESMEDFAGET 3 MALERFAGET 4 MASKØR- OG PARYKKMAKERFAGET 1 MATROSFAGET 1 MEDIEGRAFIKERFAGET 2 MURERFAGET 15 Lærefag Antall PLATEARBEIDERFAGET 4 POLYMERKOMPOSITTFAGET 2 REISELIVSFAGET 3 RESEPSJONSFAGET 7 RESERVEDELSFAGET 1 RØRLEGGERFAGET 24 SALGSFAGET 16 SERVITØRFAGET 4 SIGNALMONTØRFAGET 2 SIKKERHETSFAGET 6 SKOGFAGET 3 STILLASBYGGERFAGET 1 SVEISEFAGET 4 TAVLEMONTØRFAGET 1 TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET 8 TRELASTFAGET 2 TREVARE-/BYGGINNREDNINGSFAGET 10 TØMRERFAGET 88 URMAKERFAGET 1 VEI- OG ANLEGGSFAGET 6 VENTILASJON/BLIKKENSLAGER 2 VERKTØYMAKERFAGET 2 YRKESSJÅFØRFAGET 10 SUM 843 3

4 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.10 Kjære instruktør- si meg hva jeg kan gjøre for å bli enda bedre? Som instruktør er du en viktig støttespiller for lærlingen. Du har en unik mulighet til å være med på å forme framtidens fagarbeidere. Dette er ofte en krevende rolle, men tilbakemeldingene fra instruktører viser også at veldig mange opplever dette som meningsfylt og motiverende. Forskning viser at også lærlinger og lærekandidater blir mer motivert og lærer bedre dersom de får tilbakemelding og framovermelding underveis i opplæringen. Forskriften til opplæringslova om individuell vurdering i grunnopplæringen gjelder fra 1. august Denne gjelder også for lærlinger og lærekandidater. Her står det bl.a at: Lærlingene/lærekandidatene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem (tydelige mål og kriterier) Lærlingene/lærekandidatene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen Lærlingene/lærekandidatene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg Lærlingene/lærekandidatene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen og skal gi lærlingen/lærekandidatene vurdering både i forhold til hva de har lært og hvordan de kan arbeide videre for å bli enda bedre. Det er kompetansemålene i læreplanen som skal være tema for samtalen. Forskriftens 3-14 sier nå at det er instruktøren som skal gjennomføre halvårsvurderingen. Utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune tilbyr blant annet instruktørkurs for å gjøre lærebedriftene tryggere i forhold til den nye forskriften, læreplanene og veilederrollen. Vi har også et tett samarbeid med fylkets videregående skoler, opplæringskontor og større bedrifter når det gjelder skoleringstiltak. Det nettbaserte vurderings- og dokumentasjonssystemet blir.no tilbys lærebedriftene som et verktøy i opplæringen av lærlinger og lærekandidater. Les mer om blir.no og våre kurstilbud i egne artikler i dette bladet. 4

5 Instruktørkurs vår 2010 INSTRUKTØRENS ABC (dagskurs kl til kl.15.30) Kurset er satt opp 2 ganger denne våren: 29. april 2010 First Hotell Ambassadeur Drammen 8. juni 2010 på Tyrifjord Hotel DEN GODE VEILEDER (dagskurs kl til kl.15.30) 27.mai 2010 på Quality Grand Hotell, Kongsberg NB! Deltakelse på DEN GODE VEILEDER forutsetter at INSTRUKTØRENS ABC er gjennomført. LÆREKANDIDATKURS (dagskurs kl til kl.15.30) 3. juni 2010 på Klækken Hotell Kurset er spesielt tilpasset bedrifter som har eller skal ta inn lærekandidater. Kompetansetiltak skjer også gjennom samarbeid med opplæringskontorene og de yrkesfaglige nettverkene. I Buskerud er det opprettet fagnettverk for alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Mandatet til de yrkesfaglige nettverkene er å bidra til helhetlig fag- og yrkesopplæring ved å skape fellesarenaer for kompetanseutvikling. Les mer om kursene på Her kan du også melde deg på! Kontaktperson: Ingunn Ek Pedersen Tlf: / E-post: BLIR.NO (3 timers kurs kl til kl ) 3. mai 2010 på Åssiden videregående skole Vurderings- og dokumentasjonssystem til bruk i opplæringen. Instruktørkurs hos Norske Skog Her ser vi noen av deltakerne. Foto: Ingunn Ek Pedersen 5

6 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.10 Blir.no system for dokumentasjon og vurdering Nå blir det lettere å være instruktør og veileder! Blir.no hjelper til med å holde orden på kompetansemål, opplæring, dokumentasjon og vurdering av lærlingene. Blir.no er et nettbasert system som gir instruktøren tilgang til alle læreplaner i Kunnskapsløftet, med hovedområder og kompetansemål støtte for å lage lokale læreplaner med konkretiseringer og nivåtilpasning av måloppnåelse et verktøy for å vurdere lærlingens måloppnå else, knyttet til kompetansemål og konkretisering dokumentasjon på at opplæring og underveisvurdering er gitt Blir.no gir lærlingen tilgang til å legge inn dokumentasjon av opplæringen et verktøy for å vurdere egen måloppnåelse tydelig underveisvurdering fra instruktør Stadig flere opplæringskontorer og lærebedrifter viser sin interesse for blir.no, og de som har tatt systemet i bruk kommer med positive tilbakemeldinger. Alle videregående skoler i Buskerud benytter blir.no fra skoleåret 2009/10 til lokale læreplaner/ prosjekt til fordypning. Slik vil dette gi en kontinuitet i opplæringen for elever som inngår lærekontrakt eller opplæringskontrakt, idet de kjenner systemet fra før. Ca. 50 bedrifter i Buskerud har hittil tatt i bruk blir.no, eller er i ferd med å gjøre det. Fagopplæringsseksjonen har i 2009 holdt tre kurs, 3. mai holdes neste kurs. Opplysninger om dette vil bli lagt ut på våre hjemmesider Det er vårt ønske at så mange som mulig av våre lærebedrifter tar systemet i bruk. De som ønsker brukerrettigheter, kan ta kontakt med aktuell fagkonsulent i fagopplæringsseksjonen! 6

7 Deltakere på prøvenemndsamling i Drammen for mekaniske fag. Representanter fra videregående skoler og bedrifter deltok på kurset sammen med prøvenemndene. Foto: Ingunn Ek Pedersen PRØVENEMNDSAMLINGER TRINN /2010 Alle prøvenemndsmedlemmer i Buskerud fylkeskommune har i løpet av vinteren 2009/2010 vært innkalt til trinn 2 i prøvenemndsskoleringen. Samlingene har hatt til hensikt å sikre best mulig kompetanse til fagpersonene som skal bedømme de første fag-/ svenneprøvene og kompetanseprøvene etter normalløpet i Kunnskapsløftet. De 9 samlingene som har vært gjennomført, har i hovedsak tatt utgangspunkt i utdanningsprogram. Representanter fra skole, opplæringskontor og lærebedrifter har også deltatt på disse samlingene, slik at fellesforståelse sikrer at fag- og svenneprøvene har sammenheng med tolking av læreplanen i lærebedrifter, opplæringskontor og de videregående skolene. Kursevalueringene viser at prøvenemndsmedlemmene har opplevd godt utbytte av samlingene i forhold til sin rolle som prøvenemnd. De fremhever særlig fokuset samlingene har hatt på vurderingskriterier, god vurderingspraksis og dokumentasjon. Muligheten til å arbeide i grupper og deltakelsen fra skole og bedrift har også i særlig grad blitt fremhevet som positivt. Nemndene gis nå mulighet til å samles enkeltvis og fortsette arbeidet som ble startet på samlingene. Dette avklares på forhånd med fagkonsulenten. For kontinuerlig å bidra til å utvikle og kvalitetssikre vurderingskompetansen i prøvenemndene, vil fylkeskommunen vurdere å innkalle til årlige samlinger for prøvenemndsmedlemmer. De første lærlingene/ lærekandidatene etter Kunnskapsløftet skal opp til fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve denne våren. Fylkeskommunen ønsker kandidat og prøvenemnd lykke til med gjennomføringen! God vurderingspraksis kjennetegnes av 1. Lærlingen/lærekandidaten kjenner målene for opplæringen 2. Lærlingen/lærekandidaten vet hva som kreves for å oppnå ulik grad av kompetanse (positiv) 3. Lærlingen/lærekandidaten får tilbakemelding om hva hun skal gjøre for å bli bedre (framovermeldinger) 4. Lærlingen/lærekandidaten deltar i vurderingen av eget arbeid 7

8 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.10 Lærekandidat Foto: Liv.kristensen I Buskerud har vi etter hvert god erfaring med lærekandidater. Svært mange bedrifter, både små og store, er positive til ordningen. Fra høsten 2007 og fram til nå er det en økning på 51 løpende opplæringskontrakter. I 2007 hadde vi 56 kontrakter, per hadde vi 93 løpende opplæringskontrakter. Av søkerne i 2009 som tegnet lærekontrakt/opplæringskontrakt var ca 8% lærekandidater. Grunnen til de gode resultatene vi har i Buskerud, er at samspillet mellom bedrifter, skoler, søkere og fagopplæringen fungerer godt. Uten så mange positive bedrifter i Buskerud hadde frafallet fra videregående opplæring vært mye større. Ut fra tilbakemeldinger vi får fra lærekandidatene trives de fleste godt - og har god faglig utvikling. Bedriftene er også fornøyd og mange får mye verdiskapning tilbake. Erfaringen så langt med ordningen er at mange ungdommer vokser mye i løpet av to år i arbeidslivet, de får tilbake troen på seg selv og blir trygge. Ikke minst er følelsen av mestring viktig. En del av lærekandidatene fortsetter i bedriften etter at de har avlagt prøve og fått kompetansebeviset, og mange har som mål å ta fullt fag/svennebrev på sikt. Litt om opplæringsløpet Hovedmodellen for lærekandidater er to år på skole (Vg1 og Vg2) og to år i lære. Det er ingen krav om at lærekandidaten må ha bestått i alle fag. Mange lærekandidater har fullført deler av Vg1 og Vg2, noen få har bestått hele Vg1 og Vg2, mens andre har lite teori fra skolen. Fagopplæringsseksjonen anbefaler at dersom lærekandidaten har forutsetning for å bestå programfagene (yrkesteorien) forsøker de det. 8

9 I løpet av 1. og 2. året på videregående skole er det viktig at eleven får råd og veiledning, slik at eleven har mulighet for å ta et realistisk valg av utdanning og yrke. Dersom skolen får til en avtale med en bedrift i løpet av Vg2 og ungdommen har vært i utplassert i bedriften, er mulighetene store for at vi klarer å få til en opplæringskontrakt. En lærekandidat som har inngått en opplæringskontrakt tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er å nå alle målene i læreplanen, sikter lærekandidaten mot arbeidsoppgaver innenfor et begrenset antall mål i læreplanen og en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Målet er at lærekandidaten mestrer opplæringssituasjonen. Målet er at kandidaten skal oppnå så høy kompetanse som mulig ut fra forutsetninger og evner, slik at han/hun etter endt kompetanseprøve er best mulig kvalifisert for arbeidslivet. I løpet av kort tid etter at læretiden starter, blir det laget en individuell plan ut fra den nasjonale læreplanen i et lærefag. Planen blir utarbeidet i samarbeid med bedrift, fagopplæringsseksjonen og lærekandidat, ut fra kandidatens evner og forutsetninger. Målene i planen kan justeres underveis i læretiden. Lærekandidatplanen danner grunnlaget for kompetanseprøven. Etter endt opplæring vil lærekandidaten få utstedt et kompetansebevis. Dersom det etter hvert viser deg at lærekandidaten har muligheter for å klare å nå alle målene i faget, kan opplæringskontrakt i løpet av læretida endres til ordinær lærekontrakt. Vi trenger flere bedrifter som vil ta imot lærekandidater - ta kontakt med fagopplæringsseksjonen dersom dere ønsker mer informasjon! Som nevnt øker antall lærekandidatsøkere, og fagopplæringsseksjonen har fortsatt stort behov å komme i kontakt med bedrifter som kan tenke seg å gi opplæring til lærekandidat. Bedriften trenger ikke å være en fullt ut godkjent lærebedrift. Det kan være alle typer bedrifter/arbeidssteder som får en tidsbegrenset godkjenning pga av at bedriften ikke dekker hele læreplanen. Fagopplæringsseksjonen har besøkt kjøkkenet på Eikertun i Hokksund, hvor Espen Rosland Ruud er lærekandidat. Espen trives veldig godt, og har hatt en svært god utvikling siden han startet. Faglig leder Bjørn Gundersen og alle medarbeidere på kjøkkenet er også godt fornøyd. Han er 2. års lærekandidat og skal opp til kompetanseprøve høsten Espen har hatt en god framgang i opplæringen. Mulighetene for at Espen på sikt kan ta fullt fagbrev som institusjonskokk er store. Han lager god mat, har ansvaret to dager i uka for kantina hvor han lager lunsj som består av salatbar, karbonader, smørbrød, gryteretter, pizza, lasagne, supper og lignende. Han lager deler av middagen, han baker og tilbereder frokost. Og tar sin del av oppvaska og rydding på kjøkkenet. Ut fra de arbeidsoppgavene han nå utfører vil han nå nesten alle målene fullt ut i læreplanen i løpet av læretiden. Bildene viser Espen i arbeid på kjøkkenet sammen med veileder John David Borgen 9

10 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.10 Årets lærling Håvard Borgevad ble Årets lærling 2009 i Buskerud. Den 9. februar mottok han prisen for en særdeles dyktig utført fagprøve i anleggsgartnerfaget. Håvard Borgevad har vært lærling hos Hyggen Fjære AS i Lier, som er tilknyttet Senter for opplæring i anleggsgartnerfag (SOA) Det er prøvenemndene som kan komme med forslag på kandidater til Årets lærling, og hovedutvalget for utdanning fatter vedtak. Statutter og vurderingsskjema for Årets lærling i Buskerud finnes på utdanning/skjemaer/søknader! Utdeling av fagbrev og kompetansebevis Foto: Bjørn Johnsen Fagopplæringsseksjonen arrangerer hvert år fem utdelinger av fag-/ svennebrev og kompetansebevis i forskjellige regioner i Buskerud, hvor kandidater som har bestått fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve i løpet av det siste året blir invitert. 18. november var det utdeling av fagbrev og kompetansebevis i Filadelfia, Drammen. 55 forskjellige fag var representert. Fylkesordfører Roger Ryberg holdt tale til de nye fagarbeiderne og ønsket alle lykke til i fremtidig arbeidsliv. Drammens Jerns musikkorps og Sylling sangkor sto for underholdningen. 345 nye fagarbeidere i Drammensregionen var invitert. Av disse var det 130 som kom for å motta sitt fagbrev og kompetansebevis. Stolte fagarbeidere! Fra venstre: Marlin Teres Stokka - kontorfaget Nina Opshal Johansen - kontorfaget Martin Hellum Pedersen - elektrikerfaget Jan Remi Nilsen - elektrikerfaget Christian Munkhaugen - energimontørfaget Marlena D. Magnussen - salgsfaget Nytt elev- og lærlingombud Annie Birgitte Andersen heter jeg og er Buskeruds nye elevog lærlingombud. Jeg er 25 år og kommer opprinnelig fra Bodø. Jeg skal informere elever, lærlinger og lærekandidater om rettigheter og plikter. Det er mange lærlinger og lærekandidater i fagopplæringen, og av og til kan konflikter oppstå. Da kan det være behov for noen som ivaretar deres interesser - f eks ved å bistå i møter, gi veiledning og råd om hvordan man går fram for å løse konflikten, eller hjelpe til med formulering og ekspedisjon av klager. Jeg kommer gjerne til deres bedrift, kontakt meg på telefon: eller e-post: 10

11 AKTIVITETER I BUSKERUD 2009 det var aktivitet i til sammen 88 fag 1611 løpende lærekontrakter per nye lærekontrakter ble inngått 67 nye opplæringskontrakter ble inngått 952 fag-/svenneprøver ble gjennomført av disse ble101prøver bedømt til ikke bestått 26 kompetanseprøver ble avlagt 112 lærekontrakter og 17 opplæringskontrakter ble hevet Lærebedrifter og opplæringskontorer: Per hadde vi 625 godkjente lærebedrifter (utenfor opplæringskontor) samt 37 godkjente opplæringsbedrifter for lærekandidater i deler av enkelte fag. Buskerud har 29 godkjente opplæringskontorer 10 av disse har adresse i Buskerud. Antall medlemsbedrifter i opplæringskontorer er 815. Kurs for lærebedrifter og prøvenemnder Det har vært avholdt 28 kurs for faglige ledere og instruktører i bedrifter og prøvenemnder. Antall deltakere var: Instruktørkurs 367, blir.no kurs 31, prøvenemndsamlinger 105. Mange av kursene har vært spesialkurs i samarbeid med opplæringskontor og større bedrifter. Skolene deltar i økende grad på tiltak rettet mot lærebedrifter. Flere lærekandidater I 2009 hadde vi igjen en økning i antall søkere til opplæringskontrakt. Fagopplæringsseksjonen samarbeider godt med videregående skoler og næringsliv for å sikre et best mulig helhetlig løp. Lærekontrakter som er hevet Antall lærekontrakter som ble hevet i 2009 er lavere enn i I de aller fleste tilfellene var det enighet om å avslutte læreforholdet. LÆREKANDIDATER OPPLÆRINGSKONTRAKTER NYE OPPLÆRINGSKONTRAKTER AVLAGTE LÆREFAG LØPENDE PER INNGÅTT I 2009 KOMPETANSEPRØVER 2009 Aktivitørfaget Anleggsgartnerfaget 1 1 Anleggsmaskinførerfaget 6 3 Barne- og ungdomsarbeider Betongfaget 1 1 Bilfaget lette kjøretøy Billakkererfaget 1 2 Butikkfaget 1 1 Butikkslakterfaget 1 Forskalingsfaget 1 Frisørfaget 1 Gjenvinningsfaget 1 1 Helsearbeiderfaget 1 1 Hestefaget Hjulutrustningsfaget 1 1 Idrettsanleggsfaget 1 1 IKT-driftsfag 1 IKT servicefag 1 Industrimalerfaget Industrimekanikerfaget 1 Industrimontørfaget 2 2 Institusjonskokkfaget Kokkfaget Kontor- og administrasjonsfaget 1 Logistikkfaget 2 2 Metallvareproduksjon 1 Motormekanikerfaget 3 3 Murerfaget Produksjonselektroniker 3 Reservedelsfaget 1 1 Salgsfaget 1 3 Salg av byggevarer 3 1 Servitørfaget 2 2 Skogsarbeiderfaget 2 Skogsmaskinførerfaget 1 Sveisefaget 1 1 Tekstilrenholdsfaget 1 Terminalarbeiderfaget 1 Trevare- og bygginnredningsfaget 2 2 Trevare- og møbelsnekkerfaget Tunnel- og fjellarbeid 1 Tømrerfaget 5 2 Vaskerifaget 1 1 Vei- og anleggsfaget 1 1 Yrkessjåførfaget SUM

12 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.10 FAG LÆREKONTRAKTER inngått i 2009 LÆREKONTRAKTER Løpende AVLAGTE FAG/SVENNEPRØVER 2009 Lærlinger Praksiskandidater Elever Bygg og anleggsteknikk ANLEGGSMASKINFØRERFAGET ASFALTFAGET 1 1 BANEMONTØRFAGET BETONGFAGET FEIERFAGET FJELL- OG BERGVERKSF FORSKALINGSFAGET 2 GLASSFAGET 2 1 MALERFAGET MURERFAGET RENHOLDSOPERATØRFAGET 14 RØRLEGGERFAGET TREVARE-/BYGGINNREDNINGSFAGET TØMRERFAGET VEI- OG ANLEGGSFAGET VENTILASJON/BLIKKENSLAGER Design og håndverk AKTIVITØRFAGET BLOMSTERDEKORATØRFAGET FRISØRFAGET GULLSMEDFAGET 1 KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET MØBELSNEKKERFAGET 1 2 MØBELTAPETSERERFAGET 1 SEILMAKERFAGET 1 STORURMAKERFAGET 1 TAKSIDERMISTFAGET 1 Elektrofag AUTOMATISERINGSFAGET AUTOMATIKERFAGET 8 AUTOMATIKKMEKANIKERFAGET 10 DATAELEKTRONIKERFAGET ELEKTRIKERFAGET ELEKTROREPARATØRFAGET 1 1 ENERGIMONTØRFAGET ELEKTROMOTOR- OG TRANFORMATOR 1 ENERGIOPERATØRFAGET 1 1 HEISMONTØRFAGET 3 KULDE- OG VARMEPUMPEMONTØRFAG 1 2 SIGNALMONTØRFAGET TAVLEMONTØRFAGET TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET TOGELEKTRIKERFAGET VIKLER- OG TRANSFORMATORMONTØR Helse- og sosialfag AMBULANSEFAGET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET HELSEARBEIDERFAGET OMSORGSARBEIDERFAGET 2 Medier og kommunikasjon FOTOGRAFFAGET MEDIEGRAFIKERFAGET

13 FAG LÆREKONTRAKTER inngått i 2009 LÆREKONTRAKTER AVLAGTE FAG/SVENNEPRØVER 2009 Løpende Lærlinger Praksiskandidater Elever Naturbruk ANLEGGSGARTNERFAGET HESTEFAGET HOVSLAGERFAGET 2 SKOGFAGET Restaurant og matfag BAKERFAGET 3 2 BUTIKKSLAKTERFAGET INDUSTRIELL MATPRODUKSJON 3 INSTITUSJONSKOKKEFAGET KJØTTSKJÆRERFAGET 1 KOKKFAGET KONDITORFAGET SERVITØRFAGET SJØMATHANDLERFAGET 1 Service og samferdsel IKT-SERVICEFAGET/ IKT DRIFTSFAG KONTOR- OG ADMINISTRASJON LOGISTIKKFAGET/MATERIALADMINISTR REISELIVSFAGET/ REISESERVICEFAGET RESEPSJONSFAGET SALGSFAGET/BUTIKKFAGET SIKKERHETSFAGET 1 YRKESSJÅFØRFAGET Teknikk og industriell produksjon ANLEGGSMASKINREP.FAGET 1 2 BILFAGET, LETTE KJØRETØY BILFAGET, TUNGE KJØRETØY BILLAKKERERFAGET BILSKADEFAGET BRØNNFAGET 2 CNC-MASKINERINGSF/ MASKINARBEIDER DIMENSJONSKONTROLLFAGET 7 8 FINMEKANIKERFAGET GJENVINNINGSFAGET 1 GRAFISK EMBALLASJEFAGET 6 4 HJULUTRUSTNINGSFAGET INDUSTRIMEKANIKERFAGET INDUSTRIMONTØRFAGET 5 5 INDUSTRIRØRLEGGERFAGET 1 KJEMIPROSESSFAGET LANDBRUKSMASKINMEKANIKERFAGET LANDBRUKSMASKINFAGET 1 MOTORMEKANIKERFAGET 1 MOTORSYKKELFAGET PLATEARBEIDERFAGET POLYMERKOMPOSITTFAGET 1 1 PRODUKSJONSTEKNIKK 3 RESERVEDELSFAGET SERIGRAFIFAGET 1 SVEISEFAGET TRYKKERFAGET 1 1 VERKTØYMAKERFAGET

14 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.10 Tilskudd til lærebedrifter 2010 Midlertidig økning av tilskuddet for alle lærlinger og lærekandidater med løpende lære- kontrakt i 2010! I regjeringens krisepakke inngikk en midlertidig økning i tilskuddet til alle lærebedrifter som hadde lærlinger/ lærekandidater i Økningen på 400 kroner per måned per lærling/ lærekandidat vil også gjelde for For kontrakter som er løpende i hele 2010, vil totalt ekstra tilskudd gi en økning i tilskudd til bedriften på kroner. Dette beløpet kommer i tillegg til ordinære tilskudd (se satser under) og gjelder for alle typer kontrakter - uavhengig av tilskuddsordning. Utbetaling vil skje sammen med ordinære tilskudd. Fra og med 1. januar 2010 gjelder følgende satser: Basistilskudd I gis for lærlinger og lærekandidater som har rett til videregående opplæring. Basistilskudd I er nå kroner per lærling eller lærekandidat for ett år fulltids opplæring. Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift. Kontraktene er tilskuddsberettiget fra den dato læreforholdet begynner. MÅNEDSSATS KATEGORI LÆREKONTRAKT kroner i 24 måneder For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett, som følger hovedmodellen - dvs 1 år opplæring og 1 år verdiskapning. Opplæringslova 3-3 tredje ledd kroner i 36 måneder For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett, som har 2 år opplæring og 1 år verdiskapning i bedrift. Opplæringslova 3-3 fjerde ledd kroner i 48 måneder For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett, som får hele opplæringen i bedrift - dvs 3 år opplæring og 1 år verdiskapning. Opplæringslovas forskrift For lærekontrakter med annen læretid i bedrift enn henholdsvis to, tre eller fire år, gjelder samme prinsipp som nevnt over. Basistilskudd gis kun for opplæringsdelen og ikke for verdiskapningsdelen. Det er altså opplæringsdelen i bedrift som avgjør hvor mye tilskudd som utbetales. På bakgrunn av læretidens lengde kan fylkeskommunen regne ut månedssats. Små håndverksfag under opplæringslova som utløser ekstra tilskudd For lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett som tegner lærekontrakt i fag som er definert som verneverdige, gir fylkeskommunen tilskudd som for lærlinger og lærekandidater for øvrig. I tillegg til basistilskudd I, gis et ekstra tilskudd med kroner per lærling eller lærekandidat per år for læretiden i bedrift, også for verdiskapningsdelen. 14

15 Basistilskudd II gis til bedrifter for lærekontrakter inngått med lærlinger som har fylt 21 år, og for lærekontrakter med ungdom som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring. Dette tilskuddet utgjør nå kroner per lærling i året. Ett år regnes som 12 måneder. I denne ordningen gjøres ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapningstid. MÅNEDSSATS KATEGORI LÆREKONTRAKT kroner per lærling For lærlinger over 21 år og for lærlinger som har fått pr mnd i hele læretiden oppfylt sin rett til videregående opplæring. Opplæringslovas forskrift 6-40 Små håndverksfag under opplæringslova som utløser ekstra tilskudd For lærlinger over 21 år og lærlinger som har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring, utbetales tilskudd etter søknad. For lærekontrakter og opplæringskontrakter gjelder følgende sats: kroner per lærling per måned ( kroner per år) for læretiden i bedrift, også for verdiskapningsdelen. Generelt Det som bestemmer størrelsen på tilskuddet (tilskuddssats) er om lærlingen har ungdomsrett eller ikke. Når ungdom i aldersgruppen år har gjennomført 3 år videregående opplæring, har de brukt opp ungdomsretten sin. Tilskudd beregnes to ganger i året. Beregningen er basert på godkjente lærekontrakter per og Utbetaling skjer etterskuddsvis for hvert halvår, normalt i august og februar. Tilskudd til lærebedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov. Bedrifter som tar inn lærlinger/ lærekandidater med særskilte behov for tilrettelagt opplæring kan via fylkeskommunen v/ fagopplæringsseksjonen søke staten om ekstraordinært tilskudd. Dette kan gjelde utgifter til: Ekstra personellressurser. Lønn til instruktør/ fagarbeider som underviser/ veileder lærlingen. Forbruk av materiell utover det vanlige. Dersom lærlingen forbruker materiale utover det vanlige under opplæringen, kan det søkes om å få dekket ekstrautgiftene bedriften blir påført. Tilskuddet blir basert på en skjønnsmessig vurdering av den enkeltes søknad. Tilrettelegging av fag- og svenneprøver. Tilskudd til ekstra utgifter ved tilrettelegging i forbindelse med gjennomføring av fag- og svenneprøver. Tilskuddet blir basert på en skjønnsmessig vurdering av den enkeltes søknad. Mer informasjon om denne ordningen finnes på under tilskuddsordninger. 15

16 Returadresse: Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Fylkeshuset, 3020 Drammen E-post: Fagopplæring Bodil Onsaker Berg Leder av fagopplæringsseksjonen. Har driftsansvar, personalansvar og budsjettansvar i fagopplæringsseksjonen. Tlf: E-post; Liv B. Kristensen Saksbehandler for lærekandidater. Tlf: E-post: Ingunn Ek Pedersen Kompetanseutvikling, kurs- og instruktøropplæring. Redaktør for fagopplæringens internettsider. Tlf: E-post: Svein Helge Nygard Saksbehandler for frisørfag og lærefagene fra Restaurantog matfag (unntatt institusjonskokk) Tlf: e-post Mariann Gustavsen Formidlingsleder Tlf: E-post: Sæbjørn Nærø Saksbehandler for Teknikk og industriell produksjon, logistikk og yrkessjåfør. Kontakt for realkompetanse og OPUS. Tlf: E-post: Lisbeth Paulsen Formidling av søkere til læreplass Tlf: Ingvild Bellen Wear Saksbehandler for Helse og sosialfagene, institusjonskokk og aktivitør. Tlf: E-post; Leif Chr. Andersen Saksbehandler for lærefagene fra Naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk (unntatt tømrer), samt blomsterdekoratør. Tlf: E-post: Olav F. Horne Saksbehandler for lærefagene fra Service og samferdsel (unntatt resepsjonsfaget). Internasjonalisering. Tlf: E-post: Arne Hvinden Saksbehandler for elektrofag og tømrerfag. Tlf: E-post: Ny medarbeider Trude Fagerheim Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Klagesaker fag- og svenneprøver. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Bedrifts-web. Tlf: E-post: Solveig Skorta Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Klagesaker fag- og svenneprøver. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Ansvar for bedriftsregistrering i VIGO-opplæring. Tlf: E-post: Tonje Eriksen Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fag- og svennebrevutdeling. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Tlf: mail: Kari Knudsen Saksbehandler for lærefagene fra Medier og kommunikasjon og Design og håndverk (unntatt aktivitør, blomsterdekoratør og frisør). Ansvar for tilskudd, ekstraordinært tilskudd. Skoleopplæring for lærlinger. Nyhetsbrev. Tlf: E-post: Grete Echholt Holm Regnskap for hele utdanningsavdelingen. Honorering av prøvenemnder. Tlf: E-post:

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2012 Fagopplæring i Rogaland 2012 har vært et aktivt år for området fag- og yrkesopplæring. I løpet av året ble det signert 2850 ny lære. Innstrammingene i VG3-påbygg ga en

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.11 3: 6: 11: 14: Nye søkere til læreplass Nye prøvenemnder Aktiviteter i Buskerud 2010 Lærlingtilskudd 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Programområde Søkers hjemkommun e Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Ambulansefaget LARVIK Skogmo videregående skole 1 NØTTERØY

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere 2016 uten læreplass pr. 28. juni 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 453 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 29.08.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Karmøy... 7 Haugesund... 7 Sola... 8 Hå... 8

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 05.09.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Karmøy... 7 Haugesund... 7 Sola... 8 Strand...

Detaljer

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet)

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet) Kontaktpersoner for de ulike lærefagene Fargekoder: ❶Bygg og anleggsteknikk ❷Design og håndverk ❸Elektrofag ❹Helse- og oppvekstfag ❺Medier og kommunikasjon ❻Naturbruk ❼Restaurant og matfag ❽Service- og

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2015 Fagopplæring i Rogaland Det stod ikke på ambisjonene Til tross for at antallet nye kontrakter i landet har økt hvert år, ble det i 2015 inngått drøyt 2000 færre kontrakter

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 12.09.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 5 Karmøy... 6 Haugesund... 6 Gjesdal... 7 Sola...

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 07.08.2017 Innhold Stavanger... 1 Sandnes... 2 Karmøy... 3 Haugesund... 3 Sola... 4 Hå... 4 Eigersund... 4 Gjesdal... 5 Strand... 5 Time... 5

Detaljer

Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011

Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 3: 5: 15: Rapport fra din bedrift Gjennomgående dokumentasjon Kurs våren 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Jul hos Hjemme

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 15.08.2017 Innhold Stavanger... 1 Sandnes... 2 Karmøy... 3 Haugesund... 3 Sola... 4 Hå... 4 Gjesdal... 4 Strand... 5 Eigersund... 5 Klepp... 5

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Formidling til læreplass 2014/2015 20.11.2014 Innhold Fagopplæringen i Vest-Agder Samfunnskontrakten Formidlingen 2014

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal Rogaland fylkeskommune Seksjon for fag- og yrkesopplæring Jofrid Fludal Fag- og yrkesopplæring 6000 Antall lærlinger pr. 01.10.2015 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fag- og yrkesopplæring i tall: 5600 løpende

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Fagopplæring 3: 9: 11: 13: 1.08. Læreplanene for opplæring i bedrift er klare. Kurs for bedrifter og prøvenemnder. Årets lærling

Fagopplæring 3: 9: 11: 13: 1.08. Læreplanene for opplæring i bedrift er klare. Kurs for bedrifter og prøvenemnder. Årets lærling Fagopplæring Nyhetsbrev 1.08 3: 9: 11: 13: Læreplanene for opplæring i bedrift er klare Kurs for bedrifter og prøvenemnder Årets lærling Aktiviteter i Buskerud 2007 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder,

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Fagopplæring. 10: Nye prøvenemnder 1.12. Nyhetsbrev. Lærekandidatkoordinator 6: er på plass. Ny lærling i 2012-9: VIGObedrift er stedet

Fagopplæring. 10: Nye prøvenemnder 1.12. Nyhetsbrev. Lærekandidatkoordinator 6: er på plass. Ny lærling i 2012-9: VIGObedrift er stedet Fagopplæring Nyhetsbrev 1.12 Lærekandidatkoordinator 6: er på plass Ny lærling i 2012-9: VIGObedrift er stedet 10: Nye prøvenemnder 15: 2012 Tilskudd til lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret ÅRSRAPPORT 2013 Fagopplæringskontoret Fagopplæring Hordaland fylkeskommune ved Fagopplæringskontoret administrerer fagopplæringa i Hordaland. Om lag 50 % av elevane i vidaregåande opplæring i Hordaland

Detaljer

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Årets lærling 8: Aktiviteter i Buskerud 11: 2008 Tilskudd til 14: lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Nyutdannet helsefagarbeider

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Fagopplæring. 12: Besøk fra Frankrike 14: Nye tilskuddssatser 2.07. Godkjenning av 4: lærebedriftene

Fagopplæring. 12: Besøk fra Frankrike 14: Nye tilskuddssatser 2.07. Godkjenning av 4: lærebedriftene Fagopplæring Nyhetsbrev 2.07 Godkjenning av 4: lærebedriftene 12: Besøk fra Frankrike 14: Nye tilskuddssatser Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Sandra Pedersen

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass

Søkere 2016 uten læreplass Søkere 2016 uten læreplass Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget 719 Aluminiumskonstruksjonsfaget Totalt 1 Ambulansefaget 704 Skogmo videregående skole 2 706

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016 Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Ambulansefaget LARVIK Skogmo videregående skole 1 NØTTERØY

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARBEIDE LÆRLING R

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARBEIDE LÆRLING R NISER A G T OR A RLÆRLING R B EID E Fellesforbundet er et LO-forbund og det største forbundet i privat sektor. Vi organiserer et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor. Her kan du finne faget ditt

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/ L Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Fredag 21.mai AMM3002 Anleggsmaskinmekanikerfaget Forberedelsesdag

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 30. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 30. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 30. april 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 651 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring

Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/694-1 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Utdanningskomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017

Detaljer

Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon Teknikk og industriell Ved å velge Teknikk og industriell kan du få arbeid i store og små industribedrifter og verksteder for alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner. Du kan også få arbeid på skip, ved

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 29. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 29. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 29. april 2016 Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Horten videregående skole 1 Ambulansefaget LARVIK

Detaljer

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere 2016 uten læreplass pr. 16. juni 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 530 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2002-12 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater for perioden 1. mai 2002-30. april 2004 Dato:

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatist/ P/L Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Mandag 18. mai. EL6019 VKII Elektriker, elektriske bygningsinstallasjoner.

Detaljer

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. august 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Gjennestad videregående

Detaljer

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING Johnny Haugland Rådgiver Stab for fag- og yrkesopplæring Undervisningsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsrådet for yrkesutdanning, SRY Departementene

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Utdanningsavdelingen Arbeider sammen på tvers av seksjoner for helhetlig fagog yrkesopplæring til beste for elever og lærlinger/

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse 08.10.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møtested: Nesodden vgs, Kjartan Veldes vei 12, 1450 Nesodden Møtedato: 08.10.2013 Tid: 15:00 Saksliste 50/13 Hevinger

Detaljer

Overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg 2 på yrkesfaglige utdanningsprogram ordningen kort oppsummert

Overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg 2 på yrkesfaglige utdanningsprogram ordningen kort oppsummert Disposisjon Overgang fra Vg1 studiespesialisering til Vg 2 på yrkesfaglige utdanningsprogram ordningen kort oppsummert Modulstrukturert opplæring for voksne Yrkesfaglærerløftet Høring om endringer i tilbudsstrukturen

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Eilert Sundt videregående skole, studiested Lista Skoleår 2016/2017 Utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon Rektors/ avdelingsleders

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Service og samferdsel

Service og samferdsel Service og samferdsel Er du utadrettet, glad i å ha kontakt med andre mennesker og serviceinnstilt? Service og Samferdsel gir deg grunnlag for jobber innen butikk, kontor, reiseliv, resepsjon, transport

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

Utvikling læreplasser på Hadeland

Utvikling læreplasser på Hadeland Utvikling læreplasser på Hadeland Inge Myklebust Hadelandsregionen som opplæringsregion Per 1.1.2014 var det 1238 løpende lærekontrakter i Oppland fylke. Av disse var 178 i Hadelandsregionen. Det tilsvarer

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Fagopplæringsseksjonen Kai Tore Flottorp, fagopplæringssjef Tove Karlsrud, seniorrådgiver Transport og logistikkfag,

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Har du andre spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt på

Har du andre spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt på Utdanningsdirektoratets spørringer til Skole-Norge Merk at der dere er flere involvert i besvarelsen oppfordrer vi til å fylle ut spørreundersøkelsen på forhånd. PDF-versjon finnes ved å følge lenken under.

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013 Møtested: Kuben yrkesarena, Kuben kurs & teknologisenter (KKT) Møtedato: 07.10.2013 Tid: 13:00 Minner om fellesmøte med YON Oslo, start

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring VELKOMMEN til kurs for faglig ledere/ instruktører og veiledere i lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Hans Egil Berg Kursprogram Våre dagers unge? Våre dagers

Detaljer

Stjørdal fagskole Dok nr : 12-004 Utf av : FIA Rev : 00 Dato : 23.10.12 (Godkjent av styret) 01 Rev pkt 2.2.4, 6.1. Pkt 1.3.2 tatt ut 24.06.

Stjørdal fagskole Dok nr : 12-004 Utf av : FIA Rev : 00 Dato : 23.10.12 (Godkjent av styret) 01 Rev pkt 2.2.4, 6.1. Pkt 1.3.2 tatt ut 24.06. Reglement for fagskolene i Nord-Trøndelag. Innhold: 1. Opptak til toårig teknisk fagskole 2. Opptak til fagskoleutdanning for boreriggoperatør ved Stjørdal fagskole 3. Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Fagopplæring i Buskerud framover

Fagopplæring i Buskerud framover Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2015 og antall lærlinger fra 2013 Buskerud Fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda Vedtatt 27.09.11 1. Forord Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Fagkoder skriftlig eksamen for lærlinger og praksiskandidater

Fagkoder skriftlig eksamen for lærlinger og praksiskandidater Fagkoder skriftlig eksamen for lærlinger og praksiskandidater Fagkode Fag Eksamen Forberedelsesdag1 dag LÆRLING / PRAKSISKANDIDAT Merknad AKT3102 Aktivitørfaget 5t eksamen NEI Lærl./praksisk. 3-53, 3-54

Detaljer

Lærling 2015. Versjon: 2 (Gammel) Status endret : 29.01.2015 08:07:28. Innledning. Jeg søker herved

Lærling 2015. Versjon: 2 (Gammel) Status endret : 29.01.2015 08:07:28. Innledning. Jeg søker herved Lærling 2015 Versjon: 2 (Gammel) Status endret : 29.01.2015 08:07:28 Innledning Søknad om utdanning i Forsvaret Dette søknadsskjemaet bruker du for å søke om læreplass i Forsvaret. Du kan lese mer om mulighetene

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Elev/privatistP/ L Fag i Reform 94 er i grå felter Fag i Kunnskapsløftet er i hvite felter Torsdag 06.mai VG4103 Nordsamisk 1. språk, skriftlig 5t eksamen Privatister

Detaljer

Læreplassønsker i Østfold august 2016

Læreplassønsker i Østfold august 2016 Læreplassønsker i Østfold august 2016 Halden: Fag Antall ønsker Ambulansefaget 1 Asfaltfaget,LK 1 Barne- og ungdomsarb,lk 2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget 3 Betongfaget 1 Bilfaget, lette kjøretøy 3 Bilfaget,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.11.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Lokal læreplan i prosjekt til fordypning, PTF

Lokal læreplan i prosjekt til fordypning, PTF Lokal læreplan i prosjekt til fordypning, PTF Skolens navn Lister videregående skole, studiested Lista Skoleår 2014/2015 Utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon Rektors/ avdelingsleders underskrift

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Eilert Sundt videregående skole, studiested Lista Skoleår 2017/2018 Utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon Rektors/ avdelingsleders

Detaljer