12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev : Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass"

Transkript

1 UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev : Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere og undervisningspersonell i videregående skoler Jon S. Baglo er lærling i automatiseringsfaget hos Skala Robotech AS i Lier. Her er han i gang med monteringsarbeid på en robot palleteringscelle. Foto: Arne Hvinden

2 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.12 Fylkesutdanningssjefen har ordet! Fag- og yrkesopplæringen er svært viktig både nasjonalt og for oss i Buskerud. Mer enn halvparten av norsk ungdom velger yrkesutdanning, og det er et skrikende behov for utdannet arbeidskraft i mange bransjer og yrker. Buskerud fylkeskommune prioriterer fag- og yrkesopplæringen høyt. Det har vi tradisjon for. Oppgaven kan vi ikke løse alene. De gode utdanningsløpene skapes i samspill mellom skole, bedrifter, opplæringskontorer og andre viktige samarbeidspartnere, og vi ser svært mange gode resultater av dette samspillet! Samtidig står utfordringene i kø. Kunnskapsløftet blir nå evaluert. Vi ser en akademisering, alt for mange som velger påbygg, består ikke. Det er nedgang i Design og håndverk, og det er alt for få læreplasser i helsefag, selv om noen av kommunene våre gjør en hederlig innsats på dette feltet. Hovedmodellen med to år i skole og to år i lære er krevende for flere fag, og fagopplæring i skole etterspørres i økende grad. Tradisjonelt har dette ikke vært et anbefalt løp. Samlet sett ser det ikke ut til at Kunnskapsløftet har endret gjennomføring og kompetanseoppnåelse. Det blir spennende å følge opp evalueringene og arbeide videre sammen med alle aktører for å finne ny og bedre retning der det trengs. Og å beholde alle de gode løsningene vi har utviklet sammen i Buskerud. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med alle aktører i fag- og yrkesopplæringen i Buskerud! Med vennlig hilsen Jan-Helge Atterås Fylkesutdanningssjef Utdanningsavdelingen Nyhetsbrev November Redaktør: Kari Knudsen. Utgitt av fagopplæringsseksjonen Buskerud fylkeskommune. Tlf.: Fax: E-post: Mottakere: Lærebedrifter, opplæringskontor, kommuner, videregående skoler, ungdomsskoler, prøvenemnder, forvaltningsorganer. Grafisk design: Eiker Trykkeri AS - Opplag:

3 Aksjon Lærebedrift i Buskerud Kampanjen Nasjonal Aksjon lærebedrift er en kampanje for å rekruttere nye lærebedrifter i privat og offentlig sektor. Målet er å øke antall læreplasser med 10% innen og med 20% innen I Buskerud ble det formidlet 759 læreplasser i 2011, og det var 992 som søkte om læreplass. Det betyr at vi skal jobbe for å få 76 flere læreplasser i Buskerud innen NHO og LO mobiliserer tillitsvalgte og bedriftsledere til å jobbe sammen med fylkeskommunen for flere læreplasser, flere nye lærebedrifter og økt samarbeid mellom skolene og arbeidslivet. LOs tillitsvalgte og NHOs regionapparat har engasjert seg i arbeidet gjennom lokale initiativer, og gjør en stor innsats. En prosjektgruppe koordinerer arbeidet. Her er noen av tiltakene som er satt i gang for å oppnå målet på 10% flere læreplasser: brosjyre som skal gjøre bedriftene interessert i å ta inn lærlinger "kortnummer" (2080 ) som bedrifter/ institusjoner kan benytte for å kontakte fagopplæringsseksjonen med spørsmål om godkjenningsprosedyrer for de som ønsker å bli lærebedrift bedre informasjon til skoleelever om hvordan søke jobb/læreplass, om kompetansekrav og om plikter og rettigheter i arbeidslivet arbeidsgiver og tillitsvalgte i privat og offentlig sektor blir kontaktet med oppfordring om å ta inn lærlinger og bli godkjent som lærebedrift spørreundersøkelse som NHO sender til sine medlemsbedrifter -hvor de spør om bedriften er lærebedrift eller ikke. Det gis tilbud om nærmere informasjon dersom bedriften ikke er lærebedrift 3

4 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 Formidlet læreplass per fag Oversikt over antall søkere per lærefag som har fått læreplass i 2012 sammenlignet med 2011 LÆREFAG antall antall * Aktivitørfaget 1 0 Ambulansefaget 7 12 Anleggsgartnerfaget 6 8 Anleggsmaskinførerfaget Anleggsmaskinmekanikerfaget 2 2 Asfaltfaget 1 0 Automatiseringsfaget Avionikerfaget 1 0 Bakerfaget 1 3 Banemontørfaget 6 11 Barne- og ungdomsarbeiderfaget Betongfaget Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Billakkererfaget 9 3 Bilskadefaget 5 7 Blomsterdekoratørfaget 3 2 Boreoperatørfaget 0 1 Bunadstilvirkerfaget 1 0 Butikkslakterfaget 2 0 CNC-maskineringsfaget Dataelektronikerfaget 7 3 Dimensjonskontrollfaget 2 3 Elektrikerfaget Elektroreparatørfaget 1 0 Energimontørfaget Feierfaget 2 0 Fjell- og bergverksfaget 4 4 Fotograffaget 1 0 Frisørfaget Glassfaget,Særløp 0 1 Glasshåndverkerfaget,Særløp 0 1 Grafisk emballasjefaget 1 1 Heismontørfaget 1 0 Helsearbeiderfaget Hestefaget 6 7 Hjulutrustningfaget 1 0 Hovslagerfaget 0 1 IKT-servicefaget Industrimekanikerfaget Industrimontørfaget 1 7 LÆREFAG antall antall * Institusjonskokkfaget 3 7 Kjemiprosessfaget 7 4 Kjole- og draktsyerfaget 3 1 Kokkfaget Konditorfaget 3 3 Kontor- og admin.faget 4 5 Kran- og løfteoperasjonsfaget 1 0 Kulde- og varmep.montørfaget 0 2 Landbruksmaskinmekanikerfaget 5 4 Logistikkfaget 3 5 Malerfaget 5 3 Matrosfaget 1 3 Mediegrafikerfaget 2 1 Motormekanikerfaget 1 0 Murerfaget 10 8 Platearbeiderfaget 4 6 Polymerkomposittfaget 1 0 Reiselivsfaget 2 1 Resepsjonsfaget 7 4 Reservedelsfaget 4 4 Rørleggerfaget Salgsfaget Servitørfaget 2 3 Signalmontørfaget 3 4 Skogfaget 3 0 Sveisefaget 2 2 Tavlemontørfaget 2 2 Telekommunikasjonsmontørfaget 5 1 Togelektrikerfaget 0 3 Trevare- og bygginnr.faget 7 9 Tømrerfaget Urmakerfaget 1 1 Vei- og anleggsfaget 6 2 Ventilasj.- og blikkensl.faget 4 9 Verktøymakerfaget 2 1 Vikler- og transf.montørfaget 2 1 Yrkessjåførfaget Sum * Vi gjør oppmerksom på at tallene for 2012 ikke er endelige, da formidlingen ikke er avsluttet. 4

5 Mange søkere har fått læreplass i 2012 Fagopplæringsseksjonen berømmer bedriftene som finner plass til mange søkere. 734 søkere har i skrivende stund fått avtale om læreplass. Dette er omtrent samme antall som i I 2012 var det 1025 søkere som hadde søkt formidling til læreplass som sitt 1. ønske. 773 av søkerne har opplæringsrett. Dette er en liten økning på ca 30 søkere med opplæringsrett i forhold til søkertallene i Her må det være rekkverk! Aleksander Spiten Harangen er lærling hos Alt i Bygg Kongsberg AS. Foto: Arne Hvinden Fagopplæring i skole / alternativt skoleopplæring Vg3 Innen industrimekanikerfaget, helsearbeiderfaget og bilfagene gjensto så mange søkere at vi har sett det nødvendig å opprette et alternativt opplæringsløp i skole. Det er totalt ca. 50 søkere i disse fagene som vil gjennomføre opplæring i skole før de avlegger fag-/svenneprøve. Kan din bedrift ta imot en lærling? Bedriften bestemmer selv om den vil ansette lærling etter å ha vurdert søkerne. Det er mulig å gjøre avtaler også litt fram i tid. Mange søkere vil slå seg til ro med at de for eksempel kan begynne et sted første januar. Enkelte søkere har manglende karakterer og/eller høyt fravær som gjør det vanskelig å få læreplass. For disse søkerne kan det være et alternativ å få arbeidspraksis og forbedre skolefag for å få læreplass på sikt. Vi ønsker derfor også kontakt med bedrifter som kan ta imot ungdom på arbeidspraksis. Vi fortsetter formidlingen til alle med opplæringsrett har fått et tilbud i bedrift eller skole. Formidlingen blir normalt avsluttet i løpet av oktober. 5

6 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 INTERN bedriftens verktøy Læreplanen er sentral ved flere anledninger i forbindelse med fagopplæring i bedrift. Slike anledninger kan være arbeidet med å godkjenne nye lærebedrifter, evt. tap av godkjenning, ved planlegging av arbeidsoppgaver i bedriften, ved oppfølgingssamtaler og halvårsvurdering av lærlinger, ved avvikling av fag-/ svenneprøver, ved evt. klagebehandling. Fra læreplan til intern plan for opplæring i bedrift. Lovverket ( 4-4 i opplæringsloven) forutsetter at lærebedriften utarbeider en intern plan for opplæringen i bedriften, noe som innebærer å: konkretisere hva lærling/lærekandidat skal jobbe med i akkurat denne bedriften for å nå kompetansemålene informere om hvordan det skal jobbes definere konkrete krav som stilles til arbeidet (spes i forhold til bedriftens kvalitetskriterier og interne krav) gi en oversikt som viser at alle kompetansemålene kan nås i løpet av læretida Kunnskapsløftets læreplaner er utformet for å gi rom for lokale tilpasninger. mulighet for at kompetansen kan oppnås på forskjellige måter. rom for å bruke ulike oppgaver, tjenester, utstyr, materialer, metoder og prosesser. rom for at bedriftenes virksomhet kan bestemme hva lærlingene eller lærekandidatene kan jobbe med. Intern plan gir oversikt over aktuelle arbeidsoppgaver for opplæringsløpet i bedriften I bedriftens arbeid med læreplaner må instruktører, ledere og kolleger samarbeide for å finne arbeidsoppgaver som kan bidra til at lærlingene når kompetansemålene. Bedriften må også samarbeide med lærlingene for å sikre at de forstår hvordan de skal lære det som står i læreplanen. Samarbeid med lærlingen vil også kunne bidra til at han/hun får tilstrekkelige utfordringer innenfor rammen av læreplanen, og kan medvirke til god progresjon, helhet og sammenheng i opplæringen. Intern plan gir rom for justering av tid til læringsoppgavene underveis Veien fram til fagkompetansen kan være ulik, avhengig av bl.a. interesser, evner, erfaringer og behov. Noen kan ha behov for å jobbe lenge med en oppgave for virkelig å forstå hva det går ut på. Andre kan raskt overføre erfaring fra tilsvarende oppgaver de har arbeidet med tidligere, og trenger dermed kortere tid på kompetanseutvikling i tilknytning til en ny arbeidsoppgave. Lærling og bedrift må samarbeide om dette. Intern plan setter av tid til samtaler med lærlingene Vurdering og tilbakemelding er viktige motivasjonsfaktorer i en læringsprosess. En god plan bør derfor inneholde en oversikt over planlagte oppfølgingssamtaler og halvårsvurderinger som en del av aktivitetene. Da kan lærlingen både strekke seg mot mål og forberede seg til samtalen. T. h.: Henrik Gabrielsen Sletta har vært lærling hos Sødra Cell Tofte AS. Han avla fagprøve i automatiseringsfaget våren Her viser han oss en del av prøvearbeidet, som besto i å montere en kuleventil med aktuator og grensebryter. 6

7 PLAN i opplæringsløpet Intern plan definerer ansvarlig instruktør til de ulike arbeidsoppgavene i bedriften Lærlingen skal ha støttespillere i bedriften. I prinsippet vil alle i bedriften kunne bidra i opplæringen, men noen har et hovedansvar for oppfølgingen. Utforming av lokale planer er et arbeid som instruktøren må delta i, sammen med de andre som har ansvar for lærlinger i bedriften. Dersom bedriften er medlem av et opplæringskontor, vil det være naturlig å samarbeide med opplæringskontoret om den lokale tilpassingen for å sikre at alle målene i planen kan oppfylles. 7

8 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 Ny lærebedrift i IKT- Se Nettteam Consult er en nylig godkjent lærebedrift i IKT-servicefaget, og har i disse dager tegnet lærekontrakt med en lærling i dette faget. Bedriften ble kontaktet av en elev som ønsket læreplass i IKT-servicefaget. Daglig leder Kjell Hansen ble nysgjerrig på dette, og tok kontakt med Fagopplæringsseksjonen for mer orientering om det å bli godkjent lærebedrift. Utdanningsavdelingen i Buskerud ønsker at flere elever velger et yrkesrettet utdanningsløp der fageller svennebrev er målet. En av grunnene til dette er at det innenfor flere av yrkene er et stort behov for faglært arbeidskraft, samtidig som mange av ungdommene som velger en allmennfaglig utdannelse ikke fullfører og består. En naturlig konsekvens av at flere velger en yrkesrettet utdanning vil være flere godkjente lærekontrakter og et stort behov for flere lærebedrifter. På nasjonalt nivå er det en målsetting om å øke antall godkjente lærekontrakter med 20% innen utgangen av 2015, noe som vil kreve en formidabel innsats av alle de involverte partene. Et av tiltakene som er iverksatt på regionalt nivå er "aksjon lærebedrift" som er omtalt i en annen artikkel i bladet. Når Fagopplæringsseksjonen i Buskerud godkjenner lærebedrifter er det i hovedsak to veier å gå: Bedriften kan melde seg inn i et opplæringskontor som er godkjent i det aktuelle faget, for eksempel IKT-servicefaget På bildet ser vi fra venstre Kjell Hansen, daglig leder hos Nettteam Consult - sammen med lærling Patrick Derbakk. Foto: Leif Christian Andersen 8

9 rvicefaget Nye lærekontrakter Vi minner om at lærekontrakten må være godkjent av fagopplæringsseksjonen for å være tilskuddsberettiget. Preutfylte lærekontrakter er sendt til alle lærebedrifter som har gjort avtale om læreplass. Bedriften kan være selvstendig godkjent som lærebedrift I Buskerud har vi i dag flere godkjente opplæringskontor som jobber med IKT-servicefaget og som gjør en svært god jobb med å følge opp sine medlemsbedrifter. Opplæringskontorene er profesjonelle aktører som har hovedfokus på opplæring av lærlinger og lærekandidater. Kontrakter som er underskrevet av bedrift og lærling skal sendes fagopplæringsseksjonen for godkjenning innen 1 måned etter at læreforholdet starter. Når lærekontrakten er godkjent, kan lærlingen søke stipend/lån fra lånekassen. For mer informasjon, se: Netteam Consult arbeider med utvikling, rådgivning, søkemotoroptimalisering og drifting av nettsider, basert på blant annet publiseringsløsningen Joomla og dets komponenter- som f.eks. e-handelsløsninger, produktkataloger, eiendomsløsninger. Kundene til Netteam Consult er både fra privat og offentlig sektor. Lærekontrakten som er tegnet mellom lærling og bedrift går over to år. Lærling Patrick Derbakk vil få opplæring i alle bedriftens produkter samt it-relaterte oppgaver som serverhåndtering, webhotell, nettverk, feilsøking og support virksomhet. Fagopplæringsseksjonen har de senere årene hatt flere søkere til læreplass i IKT-servicefaget enn vi har hatt lærebedrifter. På bakgrunn av dette har vi fortsatt et stort behov for enda flere gode opplæringsarenaer der ungdom på vei mot en fagutdannelse kan få realisert sine karrierevalg. 9

10 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 Instruktørkurs på Klækken Hotell for bedrifter som har lærekandidater. Foto: Helle Skinnerud Har du lærling? Bli med på nyttige kurs! Delta på instruktørkurs i regi av utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune! Det er ingen deltakeravgift og kursmateriell/ lunsj er inkludert. Kursene er tilpasset alle lærefag og gir nyttige tips og bevissthet om hvordan man kan tilrettelegge for best mulig opplæring for lærlingen(e) i lærebedriften. Kort om vår kursaktivitet: Denne høsten er det gjennomført mange instruktørkurs spesielt i samarbeid med opplæringskontor og større bedrifter. Vi har også gjennomført eget kurs for de bedriftene som tar i mot lærekandidater. Blir.no kurs Buskerud fylkeskommune har utviklet som vurderings- og dokumentasjonsverktøy til hjelp i bedriftsopplæringen. Spesialkurs Opplæringskontor og større bedrifter som ønsker egne tilpassede kurs når det gjelder innhold, omfang, tid og sted kan ta kontakt. Kurset kan f.eks inngå som en del av annen bedriftsintern opplæring. Minimum antall deltakere: 15 Oversikt over vårens kurs vil være tilgjengelig ved årsskiftet. Les mer på Her kan du også melde deg på. Vi har et utstrakt samarbeid med opplæringskontorene i Buskerud. Mange av disse tilbyr egne kurs og samlinger. Ta evt. kontakt med ditt opplæringskontor for mer informasjon Kontaktperson: Ingunn Ek Pedersen: tlf / Velkommen på kurs! 10

11 2012 Buskerud Fylkeskommune Årlig rapport Årlig rapport 2012 Undersøkelsen årlig rapport - der lærebedriftene rapporterer om systemene for opplæring av lærlinger og lærekandidater - ble gjennomført for andre gang våren Undersøkelsen ble sendt ut til 309 selvstendig godkjente lærebedrifter og 252 respondenter har besvart undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 81,5%, noe som er en liten nedgang i forhold til resultatene fra første undersøkelse der svarprosenten endte på omlag 85%. Undersøkelsen gir utdanningsavdelingen gode indikatorer på hvilke systemer lærebedriftene har for å drive opplæring og hvordan de vurderer seg selv. Gjennom det forpliktende partssamarbeidet er lærebedriftene en viktig del av utdannelsesløpet for fagarbeidere i Norge. Oppsummeringen av årlig rapport 2012 viser at: 86% av lærebedriftene har et system for opplæring av lærlinger /lærekandidater. Fire av fem har utviklet en intern plan for opplæring. 70% har dokumentasjon på gjennomføringen av vurderingssamtaler. 84 % har rutiner for å rapportere om endringer til fylkeskommunen. 93% har etablerte rutiner for å skape et godt arbeids- og læremiljø. 71% har etablert rutiner for systematisk dokumentasjon av opplæringen. Tre av ti har deltatt på kompetansehevingstiltak. Det er særlig blir.no (dokumentasjonssystem) og instruktørkurs respondentene deltar på. Høsten 2012 vil "Årlig rapport" bli gjennomført for aktive opplæringskontor i Buskerud, og en ny runde med "årlig rapport vil bli sendt ut til de selvstendig godkjente lærebedriftene våren Det er ønskelig at det er kontinuitet i spørsmålene som stilles gjennom undersøkelsen, noe som innebærer små endringer fra år til år. Likevel vil det være rom for at enkelte formuleringer endres og at sammensetningen av spørsmål justeres da utdanningsavdelingen selvsagt ønsker å drøfte tidsaktuelle temaer. 11

12 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 Ny - - Ny GIV er et treårig prosjekt som har som mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. For regjeringen er det en hovedsak å få flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring. Ny GIV er en treårig nasjonal satsing for å øke andelen som fullfører og består videregående opplæring. Hensikten er å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Målet er å heve andelen elever som fullfører og består videregående opplæring fra i dag ca 70% til i %. PROSJEKTENE I NY GIV ER: 1a Overgangsprosjektet systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring. Prosjektansvarlig i fylkeskommunen er Anders Liverud 1b FYR-prosjektet - yrkesretting/relevans i fellesfagene engelsk, norsk og matematikk på yrkesfaglige utdanningsprogram er et delprosjekt under NY GIV Overgangsprosjektet. Prosjektansvarlig i fylkeskommunen er Hilde Reitan 2. Oppfølgingsprosjektet bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. Prosjektansvarlig i fylkeskommunen er Magne Skaalvik. 3. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen. Dette er et prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet. 1a overgangsprosjektet Hva skjer i Buskerud? Ny GIV overgangsprosjektet samarbeider tett med samtlige videregående skoler og ungdomskoler i Buskerud. Målsettingen er å etablere et samarbeid mellom skoleslagene som bedrer elevenes forutsetninger for å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Delmål: Styrke grunnopplæringen for elever med færre enn 30 skolepoeng Etablere gode overgangsordninger mellom grunnskolen og videregående opplæring og i alle overganger som møter elevene i videregående opplæring Etablere samarbeidsstrukturer og rutiner som sikrer elevene organisert støtte og oppfølging i videregående opplæring Ytterligere styrking av lærerrollen Ny GIV overgangsprosjektet skolerer lærere både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring så de kan arbeide med målgruppen på en ny måte. Kommunene skal i samarbeid med ungdomsskolene identifiserer og kartlegger elever som har behov for ekstra oppfølging og støtte før oppstart i videregående opplæring. Denne elevgruppen får styrket sine grunnleggende ferdigheter og motivasjon gjennom en intensivopplæring i regi av sin ungdomsskole. Elevene vil også få forsterket rådgivning og følges av rådgiverapparatet helt frem til oppstart i videregående opplæring. Elevene får tilbud om å ytterligere få styrket sine grunnleggende ferdigheter og motivasjon i form av sommeraktiviteter både i regi av folkehøyskolene og tidlig oppstart i videregående opplæring. 12

13 GIV! Det er også etablert et samarbeid med Arbeids Instituttet i Buskerud som gir et tilbud til de elevene som står på venteliste til videregående opplæring opplæring i fellesfag. Videregående opplæring overtar stafettpinnen og viderefører det tette oppfølgingsarbeidet fra ungdomsskolene og får god informasjon om elevene og har et system for tett oppfølging og tilrettelegging på skolen og i alle overganger til og med overgangen til VG3. Det skal videre etableres samarbeidsarenaer og samarbeidsavtaler mellom kommunene og fylkeskommunen. 1b FYR-prosjektet Overordna målsetting: Øke gjennomføringen i videregående opplæring gjennom yrkesretting/relevans av fellesfagene. Benytte og samarbeide med de etablerte fagnettverkene i fylket både i programfag og fellesfagene norsk, engelsk og matematikk for utvikling og spredning av kompetanse. NDLA og de nasjonale senterne for lesing, skriving, regning og fremmedspråk har det faglige ansvaret for å kvalitetssikre arbeidet med undervisningsopplegg og for å skolere fagkoordinatorene. Det legges opp til en "bruk og del- metodikk" som er lansert på en egen læringsplattform utarbeidet av NDLA. Dette gjør det mulig for alle lærere å bidra og dele aktuelt fagstoff med hverandre. I tillegg har hver videregående skole i Buskerud 3 lærere som skal samarbeide med fagkoordinatorene på knutepunktskolen, bidra til å forankre Hovedmålet: Skape økt motivasjon og forståelse av fellesfagene slik at flest mulig elever består også disse. Elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram skal i større grad oppleve fellesfagene som relevante for det yrket de sikter mot. Delmål: Fellesfaglærere og programfaglærere på alle skoler skal ha etablert samarbeid for å bedre yrkesrettingen Fellesfaglærere/programfaglærere skal kjenne til og kunne bruke NDLA NY GIV som er en nasjonal digital læringsarena Organisering: Alle fylkene har en Knutepunktskole med 3 fagkoordinatorer (matematikk, engelsk og norsk) som er frikjøpt i 30% stilling hver. Knutepunktskolen har ansvar for: Delta i nasjonalt nettverk og aktivt bidra med utvikling og utprøving av undervisningsopplegg. Etablere nettverk/arbeidsgrupper internt på egen skolen for å samle, utvikle/vurdere, spre undervisningsopplegg. Etablere samarbeid med de videregående skolene i eget fylke. Anders Liverud og Magne Skaalvik. Foto: Sigrun Bergseth 13

14 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 Skolen vurderer jevnlig opplæringen som grunnlag for utviklingstiltak Skolen og bedriften har god dialog om elevenes faglige utvikling- praktisk og teoretisk Elevene kan anvende sin allmennkunnskap i praktisk arbeid Opplæringen i skole er relevant for praksis i bedrift Hilde Reitan. arbeidet på egen skole og i egne fagmiljø og innhente, vurdere og spre undervisningsopplegg på hver enkelt skole. Gjennom denne måten å organisere arbeidet på, ønsker vi å etablere en læringskultur på hver enkelt skole med fokus på yrkesfaglig relevans i opplæringen. Det er også vesentlig at bedriftene opplever at skolen gir ungdom den praktisk og teoretisk fagkunnskap som er nødvendig at eleven har før de kommer ut i bedriftene som lærlinger. Det er etablert samarbeid med opplæringskontorene i Buskerud. Tegn på god praksis i arbeidet med å utvikle en læringskultur der fellesfag og yrkesfag spiller hverandre gode og fellesfagene er yrkesrettet er: - Opplæringen i fellesfagene er relevant for elevene i programfagene - Opplæringen i skolen er relevant for elevene i arbeidet i bedrift - Fellesfagene er relevante for elevene i arbeidet i fremtidig yrke - Det er god sammenheng mellom programfagene og fellesfagene - Programfaglærere og fellesfaglærere kjenner hverandres kompetansemål - Fellesfaglærere og programfaglærerne samarbeider om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen - Opplæringen integrerer kompetansemål fra fellesfag og programfag - Lærerne har til sammen kompetanse for å sikre elevene en yrkesrelevant opplæring - Skolen har satt av møtetid for samarbeid og erfaringsdeling mellom programfagslærere og fellesfaglærere - Skolen har satt av tid til samarbeid om yrkesretting av opplæringen mellom lærerne og bedriftene - Skolen samarbeider med bedrifter om utplassering av elever ut fra kompetansemålene - Skolen samarbeider med bedrifter om hospiteringsordninger for kompetanseheving av lærere 2 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Dette prosjektet er rettet mot Oppfølgingstjenesten (OT) sin målgruppe dvs. ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke benytter seg av retten sin. Ny GIV Oppfølging er et samarbeidsprosjekt mellom OT, videregåendeskole, fagopplæring og NAV. Det er et nært samarbeid mellom OT og NAV i alle kommunene om målgruppen. Det er ungdomskontakter på alle NAV kontorer og enkelte kontor har ungdomsteam. I disse OT-NAV møtene er det også andre representanter fra NAV med i enkelte kommuner. I tillegg samarbeider OT med de videregående skolene om de elevene som vurderer å slutte eller som vil slutte gjennom en avklaringssamtale som skolen har ansvar for å gjennomføre for alle elever som ønsker eller vurderer å avbryte sin videregående utdanning. Dette skal også gjennomføres for lærlinger som ønsker å bryte eller bryter sin lærekontrakt. Det er fagopplæringen som har ansvar for å gjennomføre denne avklaringssamtalen og invitere OT med i møte. Det er et tverretatlig samarbeid ute i regionene mellom OT, videregående skole og NAV. Fagopplæring skal også inviteres med, og noen kommuner. I dette samarbeidet jobbes med mange tiltak for å øke gjennomføringen i den videregående opplæringen. OT sin oppgave er også få oversikt over sin målgruppe, dvs de må komme i kontakt med alle ungdommene i sin målgruppe for å få en oversikt over hva ungdommene gjør. De som ikke er i aktivitet eller som ønsker det, vil få tilbud om rådgiving og veiledning. OT har oversikt over hvilke tilbud og tiltak som finnes i sin region. Det vi ser nå er at OT i Buskerud kommer raskere og i kontakt med flere og flere av ungdommene i sin målgruppe. Et av målene i Ny GIV Oppfølging er at OT skal ha vært i kontakt med alle ungdommene i sin målgruppe. Gjennom Ny GIV Oppfølging samarbeider vi med næringslivet ved at NHO regionsdirektøren sitter i styringsgruppa og en representant fra NHO er med i prosjektgruppa. Vi har også nå en arbeidsgruppe som ser på et praksisnært opplæringstilbud i videregåendeskole mot fagbrev hvor to opplæringskontor er representert. 14

15 Årets lærling 2012 Frist for innsending av forslag til Årets lærling i Buskerud 2012 var 1. november. Saken skal legges fram for hovedutvalget for utdanningssektoren 13. desember. Dersom en lærling etter fristen avlegger prøve som utmerker seg spesielt, og som prøvenemnda mener kan være kvalifisert som kandidat til prisen, kan prøvenemnda sende inn forslag. Hvis vi mottar forslag til prisen for sent i forhold til fylkeskommunens frist for saksbehandlingen, vil kandidaten bli vurdert sammen med forslag til kandidater for Årets lærling For øvrig minner vi om at statutter og vurderingsskjema finnes på F.v Kenny Holberg, Danmark (bronse), Julius Paulavicius, Litauen (gull), og Ingvild Eriksen, Norge (sølv). (Foto: Newswire/Robert Hansen). Vi gratulerer! 15. og 16. september ble det aller første nordisk/ baltiske mesterskapet i kjøttfag for lærlinger arrangert i Oslo, og Ingvild Eriksen sørget for at Norge fikk sølv. Det var imponerende gjort, og vi gratulerer. Ingvild er lærling i Buskerud hos Meny Gulskogen i Drammen, som er medlemsbedrift i Kurs- og opplæringskontoret for salgs- og matfagene. Det arrangeres fagbrevutdeling i Drammen 14. november og fag-/svennebrevutdeling på Kongsberg 19. november. Invitasjon til kandidatene samt aktuelle lærebedrifter og prøvenemnder er sendt ut. Representanter fra Drammens Håndverk- & Industriforening på vei til svennbrevutdeling i Drammens teater, våren Foto: Olav F. Horne 15

16 Returadresse: Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Postboks Drammen E-post: Fagopplæring Olav F. Horne Konstituert leder fagopplæringsseksjonen Internasjonalisering Tlf: E-post: Svein Helge Nygard Saksbehandler for frisørfagene. Tilskudd, ekstra tilskudd. Tlf: e-post Mariann Gustavsen Formidlingsleder Tlf: E-post: Sæbjørn Nærø Saksbehandler for lærefagene fra teknikk og industriell produksjon, restaurant- og matfagene unntatt institusjonskokk, logistikk, yrkessjåfør og resepsjonsfag. Kontakt for realkompetanse og OPUS. Tlf: E-post: Lisbeth Paulsen Formidling av søkere til læreplass Tlf: Bjørg Skaar (bildet) - Helle Skinnerud (til ) Saksbehandler for lærekandidater og helse- og oppvekstfagene. Tlf E-post: Tlf: E-post: Ingjerd Jakobsen Formidling av søkere til læreplass Ansvar for bedriftsregistrering i VIGO-opplæring Tlf e-post Leif Chr. Andersen Saksbehandler for lærefagene fra Naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk (unntatt tømrer) Service og samferdsel (unntatt resepsjon, logistikk og yrkessjåfør) - samt blomsterdekoratør. Tlf: E-post: Arne Hvinden Saksbehandler for elektrofag og tømrerfag. Kontaktperson for blir.no (bedrifter) Tlf: E-post: Kari Knudsen Saksbehandler for lærefagene fra Medier og kommunikasjon og Design og håndverk (unntatt aktivitør, blomsterdekoratør og frisør). Ansvar for tilskudd, ekstraordinært tilskudd. Skoleopplæring for lærlinger. Nyhetsbrev. Tlf: E-post: Trude Fagerheim Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Klagesaker fag- og svenneprøver. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Bedrifts-web. Tlf: E-post: Solveig Skorta Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Utstedelse av vitnemål. Tlf: E-post: Tonje Eriksen Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fag- og svennebrevutdeling. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Utstedelse av vitnemål. Tlf: mail: Ingunn Ek Pedersen Kompetanseutvikling, kurs- og instruktøropplæring. Kontaktperson yrkesfaglige nettverk. Prosjekt hospitering. Tlf: E-post: Liv B. Kristensen Saksbehandler for lærekandidater. Tlf: E-post: Grete Echholt Holm Regnskap for hele utdanningsavdelingen. Honorering av prøvenemnder. Tlf: E-post: