12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev : Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass"

Transkript

1 UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev : Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere og undervisningspersonell i videregående skoler Jon S. Baglo er lærling i automatiseringsfaget hos Skala Robotech AS i Lier. Her er han i gang med monteringsarbeid på en robot palleteringscelle. Foto: Arne Hvinden

2 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.12 Fylkesutdanningssjefen har ordet! Fag- og yrkesopplæringen er svært viktig både nasjonalt og for oss i Buskerud. Mer enn halvparten av norsk ungdom velger yrkesutdanning, og det er et skrikende behov for utdannet arbeidskraft i mange bransjer og yrker. Buskerud fylkeskommune prioriterer fag- og yrkesopplæringen høyt. Det har vi tradisjon for. Oppgaven kan vi ikke løse alene. De gode utdanningsløpene skapes i samspill mellom skole, bedrifter, opplæringskontorer og andre viktige samarbeidspartnere, og vi ser svært mange gode resultater av dette samspillet! Samtidig står utfordringene i kø. Kunnskapsløftet blir nå evaluert. Vi ser en akademisering, alt for mange som velger påbygg, består ikke. Det er nedgang i Design og håndverk, og det er alt for få læreplasser i helsefag, selv om noen av kommunene våre gjør en hederlig innsats på dette feltet. Hovedmodellen med to år i skole og to år i lære er krevende for flere fag, og fagopplæring i skole etterspørres i økende grad. Tradisjonelt har dette ikke vært et anbefalt løp. Samlet sett ser det ikke ut til at Kunnskapsløftet har endret gjennomføring og kompetanseoppnåelse. Det blir spennende å følge opp evalueringene og arbeide videre sammen med alle aktører for å finne ny og bedre retning der det trengs. Og å beholde alle de gode løsningene vi har utviklet sammen i Buskerud. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med alle aktører i fag- og yrkesopplæringen i Buskerud! Med vennlig hilsen Jan-Helge Atterås Fylkesutdanningssjef Utdanningsavdelingen Nyhetsbrev November Redaktør: Kari Knudsen. Utgitt av fagopplæringsseksjonen Buskerud fylkeskommune. Tlf.: Fax: E-post: Mottakere: Lærebedrifter, opplæringskontor, kommuner, videregående skoler, ungdomsskoler, prøvenemnder, forvaltningsorganer. Grafisk design: Eiker Trykkeri AS - Opplag:

3 Aksjon Lærebedrift i Buskerud Kampanjen Nasjonal Aksjon lærebedrift er en kampanje for å rekruttere nye lærebedrifter i privat og offentlig sektor. Målet er å øke antall læreplasser med 10% innen og med 20% innen I Buskerud ble det formidlet 759 læreplasser i 2011, og det var 992 som søkte om læreplass. Det betyr at vi skal jobbe for å få 76 flere læreplasser i Buskerud innen NHO og LO mobiliserer tillitsvalgte og bedriftsledere til å jobbe sammen med fylkeskommunen for flere læreplasser, flere nye lærebedrifter og økt samarbeid mellom skolene og arbeidslivet. LOs tillitsvalgte og NHOs regionapparat har engasjert seg i arbeidet gjennom lokale initiativer, og gjør en stor innsats. En prosjektgruppe koordinerer arbeidet. Her er noen av tiltakene som er satt i gang for å oppnå målet på 10% flere læreplasser: brosjyre som skal gjøre bedriftene interessert i å ta inn lærlinger "kortnummer" (2080 ) som bedrifter/ institusjoner kan benytte for å kontakte fagopplæringsseksjonen med spørsmål om godkjenningsprosedyrer for de som ønsker å bli lærebedrift bedre informasjon til skoleelever om hvordan søke jobb/læreplass, om kompetansekrav og om plikter og rettigheter i arbeidslivet arbeidsgiver og tillitsvalgte i privat og offentlig sektor blir kontaktet med oppfordring om å ta inn lærlinger og bli godkjent som lærebedrift spørreundersøkelse som NHO sender til sine medlemsbedrifter -hvor de spør om bedriften er lærebedrift eller ikke. Det gis tilbud om nærmere informasjon dersom bedriften ikke er lærebedrift 3

4 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 Formidlet læreplass per fag Oversikt over antall søkere per lærefag som har fått læreplass i 2012 sammenlignet med 2011 LÆREFAG antall antall * Aktivitørfaget 1 0 Ambulansefaget 7 12 Anleggsgartnerfaget 6 8 Anleggsmaskinførerfaget Anleggsmaskinmekanikerfaget 2 2 Asfaltfaget 1 0 Automatiseringsfaget Avionikerfaget 1 0 Bakerfaget 1 3 Banemontørfaget 6 11 Barne- og ungdomsarbeiderfaget Betongfaget Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Billakkererfaget 9 3 Bilskadefaget 5 7 Blomsterdekoratørfaget 3 2 Boreoperatørfaget 0 1 Bunadstilvirkerfaget 1 0 Butikkslakterfaget 2 0 CNC-maskineringsfaget Dataelektronikerfaget 7 3 Dimensjonskontrollfaget 2 3 Elektrikerfaget Elektroreparatørfaget 1 0 Energimontørfaget Feierfaget 2 0 Fjell- og bergverksfaget 4 4 Fotograffaget 1 0 Frisørfaget Glassfaget,Særløp 0 1 Glasshåndverkerfaget,Særløp 0 1 Grafisk emballasjefaget 1 1 Heismontørfaget 1 0 Helsearbeiderfaget Hestefaget 6 7 Hjulutrustningfaget 1 0 Hovslagerfaget 0 1 IKT-servicefaget Industrimekanikerfaget Industrimontørfaget 1 7 LÆREFAG antall antall * Institusjonskokkfaget 3 7 Kjemiprosessfaget 7 4 Kjole- og draktsyerfaget 3 1 Kokkfaget Konditorfaget 3 3 Kontor- og admin.faget 4 5 Kran- og løfteoperasjonsfaget 1 0 Kulde- og varmep.montørfaget 0 2 Landbruksmaskinmekanikerfaget 5 4 Logistikkfaget 3 5 Malerfaget 5 3 Matrosfaget 1 3 Mediegrafikerfaget 2 1 Motormekanikerfaget 1 0 Murerfaget 10 8 Platearbeiderfaget 4 6 Polymerkomposittfaget 1 0 Reiselivsfaget 2 1 Resepsjonsfaget 7 4 Reservedelsfaget 4 4 Rørleggerfaget Salgsfaget Servitørfaget 2 3 Signalmontørfaget 3 4 Skogfaget 3 0 Sveisefaget 2 2 Tavlemontørfaget 2 2 Telekommunikasjonsmontørfaget 5 1 Togelektrikerfaget 0 3 Trevare- og bygginnr.faget 7 9 Tømrerfaget Urmakerfaget 1 1 Vei- og anleggsfaget 6 2 Ventilasj.- og blikkensl.faget 4 9 Verktøymakerfaget 2 1 Vikler- og transf.montørfaget 2 1 Yrkessjåførfaget Sum * Vi gjør oppmerksom på at tallene for 2012 ikke er endelige, da formidlingen ikke er avsluttet. 4

5 Mange søkere har fått læreplass i 2012 Fagopplæringsseksjonen berømmer bedriftene som finner plass til mange søkere. 734 søkere har i skrivende stund fått avtale om læreplass. Dette er omtrent samme antall som i I 2012 var det 1025 søkere som hadde søkt formidling til læreplass som sitt 1. ønske. 773 av søkerne har opplæringsrett. Dette er en liten økning på ca 30 søkere med opplæringsrett i forhold til søkertallene i Her må det være rekkverk! Aleksander Spiten Harangen er lærling hos Alt i Bygg Kongsberg AS. Foto: Arne Hvinden Fagopplæring i skole / alternativt skoleopplæring Vg3 Innen industrimekanikerfaget, helsearbeiderfaget og bilfagene gjensto så mange søkere at vi har sett det nødvendig å opprette et alternativt opplæringsløp i skole. Det er totalt ca. 50 søkere i disse fagene som vil gjennomføre opplæring i skole før de avlegger fag-/svenneprøve. Kan din bedrift ta imot en lærling? Bedriften bestemmer selv om den vil ansette lærling etter å ha vurdert søkerne. Det er mulig å gjøre avtaler også litt fram i tid. Mange søkere vil slå seg til ro med at de for eksempel kan begynne et sted første januar. Enkelte søkere har manglende karakterer og/eller høyt fravær som gjør det vanskelig å få læreplass. For disse søkerne kan det være et alternativ å få arbeidspraksis og forbedre skolefag for å få læreplass på sikt. Vi ønsker derfor også kontakt med bedrifter som kan ta imot ungdom på arbeidspraksis. Vi fortsetter formidlingen til alle med opplæringsrett har fått et tilbud i bedrift eller skole. Formidlingen blir normalt avsluttet i løpet av oktober. 5

6 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 INTERN bedriftens verktøy Læreplanen er sentral ved flere anledninger i forbindelse med fagopplæring i bedrift. Slike anledninger kan være arbeidet med å godkjenne nye lærebedrifter, evt. tap av godkjenning, ved planlegging av arbeidsoppgaver i bedriften, ved oppfølgingssamtaler og halvårsvurdering av lærlinger, ved avvikling av fag-/ svenneprøver, ved evt. klagebehandling. Fra læreplan til intern plan for opplæring i bedrift. Lovverket ( 4-4 i opplæringsloven) forutsetter at lærebedriften utarbeider en intern plan for opplæringen i bedriften, noe som innebærer å: konkretisere hva lærling/lærekandidat skal jobbe med i akkurat denne bedriften for å nå kompetansemålene informere om hvordan det skal jobbes definere konkrete krav som stilles til arbeidet (spes i forhold til bedriftens kvalitetskriterier og interne krav) gi en oversikt som viser at alle kompetansemålene kan nås i løpet av læretida Kunnskapsløftets læreplaner er utformet for å gi rom for lokale tilpasninger. mulighet for at kompetansen kan oppnås på forskjellige måter. rom for å bruke ulike oppgaver, tjenester, utstyr, materialer, metoder og prosesser. rom for at bedriftenes virksomhet kan bestemme hva lærlingene eller lærekandidatene kan jobbe med. Intern plan gir oversikt over aktuelle arbeidsoppgaver for opplæringsløpet i bedriften I bedriftens arbeid med læreplaner må instruktører, ledere og kolleger samarbeide for å finne arbeidsoppgaver som kan bidra til at lærlingene når kompetansemålene. Bedriften må også samarbeide med lærlingene for å sikre at de forstår hvordan de skal lære det som står i læreplanen. Samarbeid med lærlingen vil også kunne bidra til at han/hun får tilstrekkelige utfordringer innenfor rammen av læreplanen, og kan medvirke til god progresjon, helhet og sammenheng i opplæringen. Intern plan gir rom for justering av tid til læringsoppgavene underveis Veien fram til fagkompetansen kan være ulik, avhengig av bl.a. interesser, evner, erfaringer og behov. Noen kan ha behov for å jobbe lenge med en oppgave for virkelig å forstå hva det går ut på. Andre kan raskt overføre erfaring fra tilsvarende oppgaver de har arbeidet med tidligere, og trenger dermed kortere tid på kompetanseutvikling i tilknytning til en ny arbeidsoppgave. Lærling og bedrift må samarbeide om dette. Intern plan setter av tid til samtaler med lærlingene Vurdering og tilbakemelding er viktige motivasjonsfaktorer i en læringsprosess. En god plan bør derfor inneholde en oversikt over planlagte oppfølgingssamtaler og halvårsvurderinger som en del av aktivitetene. Da kan lærlingen både strekke seg mot mål og forberede seg til samtalen. T. h.: Henrik Gabrielsen Sletta har vært lærling hos Sødra Cell Tofte AS. Han avla fagprøve i automatiseringsfaget våren Her viser han oss en del av prøvearbeidet, som besto i å montere en kuleventil med aktuator og grensebryter. 6

7 PLAN i opplæringsløpet Intern plan definerer ansvarlig instruktør til de ulike arbeidsoppgavene i bedriften Lærlingen skal ha støttespillere i bedriften. I prinsippet vil alle i bedriften kunne bidra i opplæringen, men noen har et hovedansvar for oppfølgingen. Utforming av lokale planer er et arbeid som instruktøren må delta i, sammen med de andre som har ansvar for lærlinger i bedriften. Dersom bedriften er medlem av et opplæringskontor, vil det være naturlig å samarbeide med opplæringskontoret om den lokale tilpassingen for å sikre at alle målene i planen kan oppfylles. 7

8 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 Ny lærebedrift i IKT- Se Nettteam Consult er en nylig godkjent lærebedrift i IKT-servicefaget, og har i disse dager tegnet lærekontrakt med en lærling i dette faget. Bedriften ble kontaktet av en elev som ønsket læreplass i IKT-servicefaget. Daglig leder Kjell Hansen ble nysgjerrig på dette, og tok kontakt med Fagopplæringsseksjonen for mer orientering om det å bli godkjent lærebedrift. Utdanningsavdelingen i Buskerud ønsker at flere elever velger et yrkesrettet utdanningsløp der fageller svennebrev er målet. En av grunnene til dette er at det innenfor flere av yrkene er et stort behov for faglært arbeidskraft, samtidig som mange av ungdommene som velger en allmennfaglig utdannelse ikke fullfører og består. En naturlig konsekvens av at flere velger en yrkesrettet utdanning vil være flere godkjente lærekontrakter og et stort behov for flere lærebedrifter. På nasjonalt nivå er det en målsetting om å øke antall godkjente lærekontrakter med 20% innen utgangen av 2015, noe som vil kreve en formidabel innsats av alle de involverte partene. Et av tiltakene som er iverksatt på regionalt nivå er "aksjon lærebedrift" som er omtalt i en annen artikkel i bladet. Når Fagopplæringsseksjonen i Buskerud godkjenner lærebedrifter er det i hovedsak to veier å gå: Bedriften kan melde seg inn i et opplæringskontor som er godkjent i det aktuelle faget, for eksempel IKT-servicefaget På bildet ser vi fra venstre Kjell Hansen, daglig leder hos Nettteam Consult - sammen med lærling Patrick Derbakk. Foto: Leif Christian Andersen 8

9 rvicefaget Nye lærekontrakter Vi minner om at lærekontrakten må være godkjent av fagopplæringsseksjonen for å være tilskuddsberettiget. Preutfylte lærekontrakter er sendt til alle lærebedrifter som har gjort avtale om læreplass. Bedriften kan være selvstendig godkjent som lærebedrift I Buskerud har vi i dag flere godkjente opplæringskontor som jobber med IKT-servicefaget og som gjør en svært god jobb med å følge opp sine medlemsbedrifter. Opplæringskontorene er profesjonelle aktører som har hovedfokus på opplæring av lærlinger og lærekandidater. Kontrakter som er underskrevet av bedrift og lærling skal sendes fagopplæringsseksjonen for godkjenning innen 1 måned etter at læreforholdet starter. Når lærekontrakten er godkjent, kan lærlingen søke stipend/lån fra lånekassen. For mer informasjon, se: Netteam Consult arbeider med utvikling, rådgivning, søkemotoroptimalisering og drifting av nettsider, basert på blant annet publiseringsløsningen Joomla og dets komponenter- som f.eks. e-handelsløsninger, produktkataloger, eiendomsløsninger. Kundene til Netteam Consult er både fra privat og offentlig sektor. Lærekontrakten som er tegnet mellom lærling og bedrift går over to år. Lærling Patrick Derbakk vil få opplæring i alle bedriftens produkter samt it-relaterte oppgaver som serverhåndtering, webhotell, nettverk, feilsøking og support virksomhet. Fagopplæringsseksjonen har de senere årene hatt flere søkere til læreplass i IKT-servicefaget enn vi har hatt lærebedrifter. På bakgrunn av dette har vi fortsatt et stort behov for enda flere gode opplæringsarenaer der ungdom på vei mot en fagutdannelse kan få realisert sine karrierevalg. 9

10 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 Instruktørkurs på Klækken Hotell for bedrifter som har lærekandidater. Foto: Helle Skinnerud Har du lærling? Bli med på nyttige kurs! Delta på instruktørkurs i regi av utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune! Det er ingen deltakeravgift og kursmateriell/ lunsj er inkludert. Kursene er tilpasset alle lærefag og gir nyttige tips og bevissthet om hvordan man kan tilrettelegge for best mulig opplæring for lærlingen(e) i lærebedriften. Kort om vår kursaktivitet: Denne høsten er det gjennomført mange instruktørkurs spesielt i samarbeid med opplæringskontor og større bedrifter. Vi har også gjennomført eget kurs for de bedriftene som tar i mot lærekandidater. Blir.no kurs Buskerud fylkeskommune har utviklet som vurderings- og dokumentasjonsverktøy til hjelp i bedriftsopplæringen. Spesialkurs Opplæringskontor og større bedrifter som ønsker egne tilpassede kurs når det gjelder innhold, omfang, tid og sted kan ta kontakt. Kurset kan f.eks inngå som en del av annen bedriftsintern opplæring. Minimum antall deltakere: 15 Oversikt over vårens kurs vil være tilgjengelig ved årsskiftet. Les mer på Her kan du også melde deg på. Vi har et utstrakt samarbeid med opplæringskontorene i Buskerud. Mange av disse tilbyr egne kurs og samlinger. Ta evt. kontakt med ditt opplæringskontor for mer informasjon Kontaktperson: Ingunn Ek Pedersen: tlf / Velkommen på kurs! 10

11 2012 Buskerud Fylkeskommune Årlig rapport Årlig rapport 2012 Undersøkelsen årlig rapport - der lærebedriftene rapporterer om systemene for opplæring av lærlinger og lærekandidater - ble gjennomført for andre gang våren Undersøkelsen ble sendt ut til 309 selvstendig godkjente lærebedrifter og 252 respondenter har besvart undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 81,5%, noe som er en liten nedgang i forhold til resultatene fra første undersøkelse der svarprosenten endte på omlag 85%. Undersøkelsen gir utdanningsavdelingen gode indikatorer på hvilke systemer lærebedriftene har for å drive opplæring og hvordan de vurderer seg selv. Gjennom det forpliktende partssamarbeidet er lærebedriftene en viktig del av utdannelsesløpet for fagarbeidere i Norge. Oppsummeringen av årlig rapport 2012 viser at: 86% av lærebedriftene har et system for opplæring av lærlinger /lærekandidater. Fire av fem har utviklet en intern plan for opplæring. 70% har dokumentasjon på gjennomføringen av vurderingssamtaler. 84 % har rutiner for å rapportere om endringer til fylkeskommunen. 93% har etablerte rutiner for å skape et godt arbeids- og læremiljø. 71% har etablert rutiner for systematisk dokumentasjon av opplæringen. Tre av ti har deltatt på kompetansehevingstiltak. Det er særlig blir.no (dokumentasjonssystem) og instruktørkurs respondentene deltar på. Høsten 2012 vil "Årlig rapport" bli gjennomført for aktive opplæringskontor i Buskerud, og en ny runde med "årlig rapport vil bli sendt ut til de selvstendig godkjente lærebedriftene våren Det er ønskelig at det er kontinuitet i spørsmålene som stilles gjennom undersøkelsen, noe som innebærer små endringer fra år til år. Likevel vil det være rom for at enkelte formuleringer endres og at sammensetningen av spørsmål justeres da utdanningsavdelingen selvsagt ønsker å drøfte tidsaktuelle temaer. 11

12 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 Ny - - Ny GIV er et treårig prosjekt som har som mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. For regjeringen er det en hovedsak å få flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring. Ny GIV er en treårig nasjonal satsing for å øke andelen som fullfører og består videregående opplæring. Hensikten er å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Målet er å heve andelen elever som fullfører og består videregående opplæring fra i dag ca 70% til i %. PROSJEKTENE I NY GIV ER: 1a Overgangsprosjektet systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring. Prosjektansvarlig i fylkeskommunen er Anders Liverud 1b FYR-prosjektet - yrkesretting/relevans i fellesfagene engelsk, norsk og matematikk på yrkesfaglige utdanningsprogram er et delprosjekt under NY GIV Overgangsprosjektet. Prosjektansvarlig i fylkeskommunen er Hilde Reitan 2. Oppfølgingsprosjektet bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. Prosjektansvarlig i fylkeskommunen er Magne Skaalvik. 3. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen. Dette er et prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet. 1a overgangsprosjektet Hva skjer i Buskerud? Ny GIV overgangsprosjektet samarbeider tett med samtlige videregående skoler og ungdomskoler i Buskerud. Målsettingen er å etablere et samarbeid mellom skoleslagene som bedrer elevenes forutsetninger for å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Delmål: Styrke grunnopplæringen for elever med færre enn 30 skolepoeng Etablere gode overgangsordninger mellom grunnskolen og videregående opplæring og i alle overganger som møter elevene i videregående opplæring Etablere samarbeidsstrukturer og rutiner som sikrer elevene organisert støtte og oppfølging i videregående opplæring Ytterligere styrking av lærerrollen Ny GIV overgangsprosjektet skolerer lærere både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring så de kan arbeide med målgruppen på en ny måte. Kommunene skal i samarbeid med ungdomsskolene identifiserer og kartlegger elever som har behov for ekstra oppfølging og støtte før oppstart i videregående opplæring. Denne elevgruppen får styrket sine grunnleggende ferdigheter og motivasjon gjennom en intensivopplæring i regi av sin ungdomsskole. Elevene vil også få forsterket rådgivning og følges av rådgiverapparatet helt frem til oppstart i videregående opplæring. Elevene får tilbud om å ytterligere få styrket sine grunnleggende ferdigheter og motivasjon i form av sommeraktiviteter både i regi av folkehøyskolene og tidlig oppstart i videregående opplæring. 12

13 GIV! Det er også etablert et samarbeid med Arbeids Instituttet i Buskerud som gir et tilbud til de elevene som står på venteliste til videregående opplæring opplæring i fellesfag. Videregående opplæring overtar stafettpinnen og viderefører det tette oppfølgingsarbeidet fra ungdomsskolene og får god informasjon om elevene og har et system for tett oppfølging og tilrettelegging på skolen og i alle overganger til og med overgangen til VG3. Det skal videre etableres samarbeidsarenaer og samarbeidsavtaler mellom kommunene og fylkeskommunen. 1b FYR-prosjektet Overordna målsetting: Øke gjennomføringen i videregående opplæring gjennom yrkesretting/relevans av fellesfagene. Benytte og samarbeide med de etablerte fagnettverkene i fylket både i programfag og fellesfagene norsk, engelsk og matematikk for utvikling og spredning av kompetanse. NDLA og de nasjonale senterne for lesing, skriving, regning og fremmedspråk har det faglige ansvaret for å kvalitetssikre arbeidet med undervisningsopplegg og for å skolere fagkoordinatorene. Det legges opp til en "bruk og del- metodikk" som er lansert på en egen læringsplattform utarbeidet av NDLA. Dette gjør det mulig for alle lærere å bidra og dele aktuelt fagstoff med hverandre. I tillegg har hver videregående skole i Buskerud 3 lærere som skal samarbeide med fagkoordinatorene på knutepunktskolen, bidra til å forankre Hovedmålet: Skape økt motivasjon og forståelse av fellesfagene slik at flest mulig elever består også disse. Elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram skal i større grad oppleve fellesfagene som relevante for det yrket de sikter mot. Delmål: Fellesfaglærere og programfaglærere på alle skoler skal ha etablert samarbeid for å bedre yrkesrettingen Fellesfaglærere/programfaglærere skal kjenne til og kunne bruke NDLA NY GIV som er en nasjonal digital læringsarena Organisering: Alle fylkene har en Knutepunktskole med 3 fagkoordinatorer (matematikk, engelsk og norsk) som er frikjøpt i 30% stilling hver. Knutepunktskolen har ansvar for: Delta i nasjonalt nettverk og aktivt bidra med utvikling og utprøving av undervisningsopplegg. Etablere nettverk/arbeidsgrupper internt på egen skolen for å samle, utvikle/vurdere, spre undervisningsopplegg. Etablere samarbeid med de videregående skolene i eget fylke. Anders Liverud og Magne Skaalvik. Foto: Sigrun Bergseth 13

14 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 Skolen vurderer jevnlig opplæringen som grunnlag for utviklingstiltak Skolen og bedriften har god dialog om elevenes faglige utvikling- praktisk og teoretisk Elevene kan anvende sin allmennkunnskap i praktisk arbeid Opplæringen i skole er relevant for praksis i bedrift Hilde Reitan. arbeidet på egen skole og i egne fagmiljø og innhente, vurdere og spre undervisningsopplegg på hver enkelt skole. Gjennom denne måten å organisere arbeidet på, ønsker vi å etablere en læringskultur på hver enkelt skole med fokus på yrkesfaglig relevans i opplæringen. Det er også vesentlig at bedriftene opplever at skolen gir ungdom den praktisk og teoretisk fagkunnskap som er nødvendig at eleven har før de kommer ut i bedriftene som lærlinger. Det er etablert samarbeid med opplæringskontorene i Buskerud. Tegn på god praksis i arbeidet med å utvikle en læringskultur der fellesfag og yrkesfag spiller hverandre gode og fellesfagene er yrkesrettet er: - Opplæringen i fellesfagene er relevant for elevene i programfagene - Opplæringen i skolen er relevant for elevene i arbeidet i bedrift - Fellesfagene er relevante for elevene i arbeidet i fremtidig yrke - Det er god sammenheng mellom programfagene og fellesfagene - Programfaglærere og fellesfaglærere kjenner hverandres kompetansemål - Fellesfaglærere og programfaglærerne samarbeider om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen - Opplæringen integrerer kompetansemål fra fellesfag og programfag - Lærerne har til sammen kompetanse for å sikre elevene en yrkesrelevant opplæring - Skolen har satt av møtetid for samarbeid og erfaringsdeling mellom programfagslærere og fellesfaglærere - Skolen har satt av tid til samarbeid om yrkesretting av opplæringen mellom lærerne og bedriftene - Skolen samarbeider med bedrifter om utplassering av elever ut fra kompetansemålene - Skolen samarbeider med bedrifter om hospiteringsordninger for kompetanseheving av lærere 2 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Dette prosjektet er rettet mot Oppfølgingstjenesten (OT) sin målgruppe dvs. ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke benytter seg av retten sin. Ny GIV Oppfølging er et samarbeidsprosjekt mellom OT, videregåendeskole, fagopplæring og NAV. Det er et nært samarbeid mellom OT og NAV i alle kommunene om målgruppen. Det er ungdomskontakter på alle NAV kontorer og enkelte kontor har ungdomsteam. I disse OT-NAV møtene er det også andre representanter fra NAV med i enkelte kommuner. I tillegg samarbeider OT med de videregående skolene om de elevene som vurderer å slutte eller som vil slutte gjennom en avklaringssamtale som skolen har ansvar for å gjennomføre for alle elever som ønsker eller vurderer å avbryte sin videregående utdanning. Dette skal også gjennomføres for lærlinger som ønsker å bryte eller bryter sin lærekontrakt. Det er fagopplæringen som har ansvar for å gjennomføre denne avklaringssamtalen og invitere OT med i møte. Det er et tverretatlig samarbeid ute i regionene mellom OT, videregående skole og NAV. Fagopplæring skal også inviteres med, og noen kommuner. I dette samarbeidet jobbes med mange tiltak for å øke gjennomføringen i den videregående opplæringen. OT sin oppgave er også få oversikt over sin målgruppe, dvs de må komme i kontakt med alle ungdommene i sin målgruppe for å få en oversikt over hva ungdommene gjør. De som ikke er i aktivitet eller som ønsker det, vil få tilbud om rådgiving og veiledning. OT har oversikt over hvilke tilbud og tiltak som finnes i sin region. Det vi ser nå er at OT i Buskerud kommer raskere og i kontakt med flere og flere av ungdommene i sin målgruppe. Et av målene i Ny GIV Oppfølging er at OT skal ha vært i kontakt med alle ungdommene i sin målgruppe. Gjennom Ny GIV Oppfølging samarbeider vi med næringslivet ved at NHO regionsdirektøren sitter i styringsgruppa og en representant fra NHO er med i prosjektgruppa. Vi har også nå en arbeidsgruppe som ser på et praksisnært opplæringstilbud i videregåendeskole mot fagbrev hvor to opplæringskontor er representert. 14

15 Årets lærling 2012 Frist for innsending av forslag til Årets lærling i Buskerud 2012 var 1. november. Saken skal legges fram for hovedutvalget for utdanningssektoren 13. desember. Dersom en lærling etter fristen avlegger prøve som utmerker seg spesielt, og som prøvenemnda mener kan være kvalifisert som kandidat til prisen, kan prøvenemnda sende inn forslag. Hvis vi mottar forslag til prisen for sent i forhold til fylkeskommunens frist for saksbehandlingen, vil kandidaten bli vurdert sammen med forslag til kandidater for Årets lærling For øvrig minner vi om at statutter og vurderingsskjema finnes på F.v Kenny Holberg, Danmark (bronse), Julius Paulavicius, Litauen (gull), og Ingvild Eriksen, Norge (sølv). (Foto: Newswire/Robert Hansen). Vi gratulerer! 15. og 16. september ble det aller første nordisk/ baltiske mesterskapet i kjøttfag for lærlinger arrangert i Oslo, og Ingvild Eriksen sørget for at Norge fikk sølv. Det var imponerende gjort, og vi gratulerer. Ingvild er lærling i Buskerud hos Meny Gulskogen i Drammen, som er medlemsbedrift i Kurs- og opplæringskontoret for salgs- og matfagene. Det arrangeres fagbrevutdeling i Drammen 14. november og fag-/svennebrevutdeling på Kongsberg 19. november. Invitasjon til kandidatene samt aktuelle lærebedrifter og prøvenemnder er sendt ut. Representanter fra Drammens Håndverk- & Industriforening på vei til svennbrevutdeling i Drammens teater, våren Foto: Olav F. Horne 15

16 Returadresse: Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Postboks Drammen E-post: Fagopplæring Olav F. Horne Konstituert leder fagopplæringsseksjonen Internasjonalisering Tlf: E-post: Svein Helge Nygard Saksbehandler for frisørfagene. Tilskudd, ekstra tilskudd. Tlf: e-post Mariann Gustavsen Formidlingsleder Tlf: E-post: Sæbjørn Nærø Saksbehandler for lærefagene fra teknikk og industriell produksjon, restaurant- og matfagene unntatt institusjonskokk, logistikk, yrkessjåfør og resepsjonsfag. Kontakt for realkompetanse og OPUS. Tlf: E-post: Lisbeth Paulsen Formidling av søkere til læreplass Tlf: Bjørg Skaar (bildet) - Helle Skinnerud (til ) Saksbehandler for lærekandidater og helse- og oppvekstfagene. Tlf E-post: Tlf: E-post: Ingjerd Jakobsen Formidling av søkere til læreplass Ansvar for bedriftsregistrering i VIGO-opplæring Tlf e-post Leif Chr. Andersen Saksbehandler for lærefagene fra Naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk (unntatt tømrer) Service og samferdsel (unntatt resepsjon, logistikk og yrkessjåfør) - samt blomsterdekoratør. Tlf: E-post: Arne Hvinden Saksbehandler for elektrofag og tømrerfag. Kontaktperson for blir.no (bedrifter) Tlf: E-post: Kari Knudsen Saksbehandler for lærefagene fra Medier og kommunikasjon og Design og håndverk (unntatt aktivitør, blomsterdekoratør og frisør). Ansvar for tilskudd, ekstraordinært tilskudd. Skoleopplæring for lærlinger. Nyhetsbrev. Tlf: E-post: Trude Fagerheim Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Klagesaker fag- og svenneprøver. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Bedrifts-web. Tlf: E-post: Solveig Skorta Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Utstedelse av vitnemål. Tlf: E-post: Tonje Eriksen Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fag- og svennebrevutdeling. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Utstedelse av vitnemål. Tlf: mail: Ingunn Ek Pedersen Kompetanseutvikling, kurs- og instruktøropplæring. Kontaktperson yrkesfaglige nettverk. Prosjekt hospitering. Tlf: E-post: Liv B. Kristensen Saksbehandler for lærekandidater. Tlf: E-post: Grete Echholt Holm Regnskap for hele utdanningsavdelingen. Honorering av prøvenemnder. Tlf: E-post:

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer

Fagopplæring 5: 11: 14: 1.10. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2009. Lærlingtilskudd 2010

Fagopplæring 5: 11: 14: 1.10. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2009. Lærlingtilskudd 2010 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.10 3: 5: 11: 14: Nye søkere til læreplass Instruktørkurs Aktiviteter i Buskerud 2009 Lærlingtilskudd 2010 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i

Detaljer

Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011

Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 3: 5: 15: Rapport fra din bedrift Gjennomgående dokumentasjon Kurs våren 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Jul hos Hjemme

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.11 3: 6: 11: 14: Nye søkere til læreplass Nye prøvenemnder Aktiviteter i Buskerud 2010 Lærlingtilskudd 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Formidling til læreplass 2014/2015 20.11.2014 Innhold Fagopplæringen i Vest-Agder Samfunnskontrakten Formidlingen 2014

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet)

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet) Kontaktpersoner for de ulike lærefagene Fargekoder: ❶Bygg og anleggsteknikk ❷Design og håndverk ❸Elektrofag ❹Helse- og oppvekstfag ❺Medier og kommunikasjon ❻Naturbruk ❼Restaurant og matfag ❽Service- og

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Fagopplæring. 10: Nye prøvenemnder 1.12. Nyhetsbrev. Lærekandidatkoordinator 6: er på plass. Ny lærling i 2012-9: VIGObedrift er stedet

Fagopplæring. 10: Nye prøvenemnder 1.12. Nyhetsbrev. Lærekandidatkoordinator 6: er på plass. Ny lærling i 2012-9: VIGObedrift er stedet Fagopplæring Nyhetsbrev 1.12 Lærekandidatkoordinator 6: er på plass Ny lærling i 2012-9: VIGObedrift er stedet 10: Nye prøvenemnder 15: 2012 Tilskudd til lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret ÅRSRAPPORT 2013 Fagopplæringskontoret Fagopplæring Hordaland fylkeskommune ved Fagopplæringskontoret administrerer fagopplæringa i Hordaland. Om lag 50 % av elevane i vidaregåande opplæring i Hordaland

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Fagopplæring 3: 9: 11: 13: 1.08. Læreplanene for opplæring i bedrift er klare. Kurs for bedrifter og prøvenemnder. Årets lærling

Fagopplæring 3: 9: 11: 13: 1.08. Læreplanene for opplæring i bedrift er klare. Kurs for bedrifter og prøvenemnder. Årets lærling Fagopplæring Nyhetsbrev 1.08 3: 9: 11: 13: Læreplanene for opplæring i bedrift er klare Kurs for bedrifter og prøvenemnder Årets lærling Aktiviteter i Buskerud 2007 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder,

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Fagopplæringsseksjonen Kai Tore Flottorp, fagopplæringssjef Tove Karlsrud, seniorrådgiver Transport og logistikkfag,

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARBEIDE LÆRLING R

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARBEIDE LÆRLING R NISER A G T OR A RLÆRLING R B EID E Fellesforbundet er et LO-forbund og det største forbundet i privat sektor. Vi organiserer et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor. Her kan du finne faget ditt

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse 08.10.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalget for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møtested: Nesodden vgs, Kjartan Veldes vei 12, 1450 Nesodden Møtedato: 08.10.2013 Tid: 15:00 Saksliste 50/13 Hevinger

Detaljer

Service og samferdsel

Service og samferdsel Service og samferdsel Er du utadrettet, glad i å ha kontakt med andre mennesker og serviceinnstilt? Service og Samferdsel gir deg grunnlag for jobber innen butikk, kontor, reiseliv, resepsjon, transport

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Fagopplæring. 12: Besøk fra Frankrike 14: Nye tilskuddssatser 2.07. Godkjenning av 4: lærebedriftene

Fagopplæring. 12: Besøk fra Frankrike 14: Nye tilskuddssatser 2.07. Godkjenning av 4: lærebedriftene Fagopplæring Nyhetsbrev 2.07 Godkjenning av 4: lærebedriftene 12: Besøk fra Frankrike 14: Nye tilskuddssatser Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Sandra Pedersen

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Utvikling læreplasser på Hadeland

Utvikling læreplasser på Hadeland Utvikling læreplasser på Hadeland Inge Myklebust Hadelandsregionen som opplæringsregion Per 1.1.2014 var det 1238 løpende lærekontrakter i Oppland fylke. Av disse var 178 i Hadelandsregionen. Det tilsvarer

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer

Startpakke for Restaurant- og matfag

Startpakke for Restaurant- og matfag Startpakke for Restaurant- og matfag 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til det faglige rådet Faglig råd for restaurant og matfag leverte en god problembeskrivelse

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Kunnskapsløftet og fagopplæringen

Kunnskapsløftet og fagopplæringen Kunnskapsløftet og fagopplæringen Avdelingsdirektør Lars Juterud, Oslo kommune, avdeling for fagopplæring Nasjonalt og regionalt ansvar - Partssamarbeidet Nasjonalt ansvar for rammene gjennom lov og forskrift,

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING-

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- Vest-Agder fylkeskommune VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- PRØVENEMNDSOPPLÆRING 2010 www.vaf.no Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune HOVEDMODELLEN INNENFOR FAGOPPLÆRING: 2 ÅR I SKOLE OG 2 ÅR

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Status samfunnskontrakten

Status samfunnskontrakten Avdeling for fagopplæring Nettverkssamling vekslingsmodeller 13. oktober 2014 Status samfunnskontrakten Jan Tvedt, nestleder Målsettinger Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. i 2015 i

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Ny GIV - overgangsprosjektet

Ny GIV - overgangsprosjektet Ny GIV - overgangsprosjektet GJENNOMFØRING I VGO Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 13. desember, 2010 Kunnskap er vår viktigste kapital Nasjonalformuen (2008) 12 3 Humankapital 12 Olje og gass Realkapital

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Ny læreplan for tavlemontørfaget Vg3. 23.03.07 F. Drevland

Ny læreplan for tavlemontørfaget Vg3. 23.03.07 F. Drevland Ny læreplan for tavlemontørfaget Vg3 Tema: Presentasjon av læreplangruppa for tavlemontørfaget Kunnskapsløftet Hva er Kunnskapsløftet? Hva er nytt? Ny/gammel struktur Læreplanarbeidet Framdriftsplan Føringer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Opplæringskontoret for håndverk og industrifag

Opplæringskontoret for håndverk og industrifag o Opplæringskontorenes rolle i yrkesutdanning o Hvordan jobber vi o Begrepsavklaring o Gjennomgående dokumentasjon o Utfordringer skole/næringsliv o Forankring av fagbrev i næringslivet o Fremtidig behov

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Skoleringskonferanser høst 2012

Skoleringskonferanser høst 2012 Skoleringskonferanser høst 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder Mål for prosjektet Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring Skape varige samarbeidsrelasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013 Møtested: Kuben yrkesarena, Kuben kurs & teknologisenter (KKT) Møtedato: 07.10.2013 Tid: 13:00 Minner om fellesmøte med YON Oslo, start

Detaljer

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet.

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Program Filmen «Et glimt i hverdagen i Østfold Asvo» Presentasjon av Okvta Karriereveiledningstilbudet i Okvta Spørsmål/kommentarer

Detaljer

tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV

tromsfylke.no Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV Ny GIV tiltak Quality Hotel Saga 28.03.2012 Tore Arnesen Prosjektleder Ny GIV TT4 Praksisnær opplæring TT7 Ny GIV Team på skole TT8 Tidlig formidling TT12 Eksamensverksted Rådgiversamlinger Rektormøte

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

The missing link. Når skolen ikke leverer til arbeidslivets behov

The missing link. Når skolen ikke leverer til arbeidslivets behov Asgeir Skålholt The missing link. Når skolen ikke leverer til arbeidslivets behov Hva er problemet? 1. Få rekrutteres inn i næringen med fagkompetanse 2. Mange faller fra utdanningen av de som faktisk

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer