12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev : Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass"

Transkript

1 UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev : Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere og undervisningspersonell i videregående skoler Jon S. Baglo er lærling i automatiseringsfaget hos Skala Robotech AS i Lier. Her er han i gang med monteringsarbeid på en robot palleteringscelle. Foto: Arne Hvinden

2 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.12 Fylkesutdanningssjefen har ordet! Fag- og yrkesopplæringen er svært viktig både nasjonalt og for oss i Buskerud. Mer enn halvparten av norsk ungdom velger yrkesutdanning, og det er et skrikende behov for utdannet arbeidskraft i mange bransjer og yrker. Buskerud fylkeskommune prioriterer fag- og yrkesopplæringen høyt. Det har vi tradisjon for. Oppgaven kan vi ikke løse alene. De gode utdanningsløpene skapes i samspill mellom skole, bedrifter, opplæringskontorer og andre viktige samarbeidspartnere, og vi ser svært mange gode resultater av dette samspillet! Samtidig står utfordringene i kø. Kunnskapsløftet blir nå evaluert. Vi ser en akademisering, alt for mange som velger påbygg, består ikke. Det er nedgang i Design og håndverk, og det er alt for få læreplasser i helsefag, selv om noen av kommunene våre gjør en hederlig innsats på dette feltet. Hovedmodellen med to år i skole og to år i lære er krevende for flere fag, og fagopplæring i skole etterspørres i økende grad. Tradisjonelt har dette ikke vært et anbefalt løp. Samlet sett ser det ikke ut til at Kunnskapsløftet har endret gjennomføring og kompetanseoppnåelse. Det blir spennende å følge opp evalueringene og arbeide videre sammen med alle aktører for å finne ny og bedre retning der det trengs. Og å beholde alle de gode løsningene vi har utviklet sammen i Buskerud. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med alle aktører i fag- og yrkesopplæringen i Buskerud! Med vennlig hilsen Jan-Helge Atterås Fylkesutdanningssjef Utdanningsavdelingen Nyhetsbrev November Redaktør: Kari Knudsen. Utgitt av fagopplæringsseksjonen Buskerud fylkeskommune. Tlf.: Fax: E-post: Mottakere: Lærebedrifter, opplæringskontor, kommuner, videregående skoler, ungdomsskoler, prøvenemnder, forvaltningsorganer. Grafisk design: Eiker Trykkeri AS - Opplag:

3 Aksjon Lærebedrift i Buskerud Kampanjen Nasjonal Aksjon lærebedrift er en kampanje for å rekruttere nye lærebedrifter i privat og offentlig sektor. Målet er å øke antall læreplasser med 10% innen og med 20% innen I Buskerud ble det formidlet 759 læreplasser i 2011, og det var 992 som søkte om læreplass. Det betyr at vi skal jobbe for å få 76 flere læreplasser i Buskerud innen NHO og LO mobiliserer tillitsvalgte og bedriftsledere til å jobbe sammen med fylkeskommunen for flere læreplasser, flere nye lærebedrifter og økt samarbeid mellom skolene og arbeidslivet. LOs tillitsvalgte og NHOs regionapparat har engasjert seg i arbeidet gjennom lokale initiativer, og gjør en stor innsats. En prosjektgruppe koordinerer arbeidet. Her er noen av tiltakene som er satt i gang for å oppnå målet på 10% flere læreplasser: brosjyre som skal gjøre bedriftene interessert i å ta inn lærlinger "kortnummer" (2080 ) som bedrifter/ institusjoner kan benytte for å kontakte fagopplæringsseksjonen med spørsmål om godkjenningsprosedyrer for de som ønsker å bli lærebedrift bedre informasjon til skoleelever om hvordan søke jobb/læreplass, om kompetansekrav og om plikter og rettigheter i arbeidslivet arbeidsgiver og tillitsvalgte i privat og offentlig sektor blir kontaktet med oppfordring om å ta inn lærlinger og bli godkjent som lærebedrift spørreundersøkelse som NHO sender til sine medlemsbedrifter -hvor de spør om bedriften er lærebedrift eller ikke. Det gis tilbud om nærmere informasjon dersom bedriften ikke er lærebedrift 3

4 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 Formidlet læreplass per fag Oversikt over antall søkere per lærefag som har fått læreplass i 2012 sammenlignet med 2011 LÆREFAG antall antall * Aktivitørfaget 1 0 Ambulansefaget 7 12 Anleggsgartnerfaget 6 8 Anleggsmaskinførerfaget Anleggsmaskinmekanikerfaget 2 2 Asfaltfaget 1 0 Automatiseringsfaget Avionikerfaget 1 0 Bakerfaget 1 3 Banemontørfaget 6 11 Barne- og ungdomsarbeiderfaget Betongfaget Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Billakkererfaget 9 3 Bilskadefaget 5 7 Blomsterdekoratørfaget 3 2 Boreoperatørfaget 0 1 Bunadstilvirkerfaget 1 0 Butikkslakterfaget 2 0 CNC-maskineringsfaget Dataelektronikerfaget 7 3 Dimensjonskontrollfaget 2 3 Elektrikerfaget Elektroreparatørfaget 1 0 Energimontørfaget Feierfaget 2 0 Fjell- og bergverksfaget 4 4 Fotograffaget 1 0 Frisørfaget Glassfaget,Særløp 0 1 Glasshåndverkerfaget,Særløp 0 1 Grafisk emballasjefaget 1 1 Heismontørfaget 1 0 Helsearbeiderfaget Hestefaget 6 7 Hjulutrustningfaget 1 0 Hovslagerfaget 0 1 IKT-servicefaget Industrimekanikerfaget Industrimontørfaget 1 7 LÆREFAG antall antall * Institusjonskokkfaget 3 7 Kjemiprosessfaget 7 4 Kjole- og draktsyerfaget 3 1 Kokkfaget Konditorfaget 3 3 Kontor- og admin.faget 4 5 Kran- og løfteoperasjonsfaget 1 0 Kulde- og varmep.montørfaget 0 2 Landbruksmaskinmekanikerfaget 5 4 Logistikkfaget 3 5 Malerfaget 5 3 Matrosfaget 1 3 Mediegrafikerfaget 2 1 Motormekanikerfaget 1 0 Murerfaget 10 8 Platearbeiderfaget 4 6 Polymerkomposittfaget 1 0 Reiselivsfaget 2 1 Resepsjonsfaget 7 4 Reservedelsfaget 4 4 Rørleggerfaget Salgsfaget Servitørfaget 2 3 Signalmontørfaget 3 4 Skogfaget 3 0 Sveisefaget 2 2 Tavlemontørfaget 2 2 Telekommunikasjonsmontørfaget 5 1 Togelektrikerfaget 0 3 Trevare- og bygginnr.faget 7 9 Tømrerfaget Urmakerfaget 1 1 Vei- og anleggsfaget 6 2 Ventilasj.- og blikkensl.faget 4 9 Verktøymakerfaget 2 1 Vikler- og transf.montørfaget 2 1 Yrkessjåførfaget Sum * Vi gjør oppmerksom på at tallene for 2012 ikke er endelige, da formidlingen ikke er avsluttet. 4

5 Mange søkere har fått læreplass i 2012 Fagopplæringsseksjonen berømmer bedriftene som finner plass til mange søkere. 734 søkere har i skrivende stund fått avtale om læreplass. Dette er omtrent samme antall som i I 2012 var det 1025 søkere som hadde søkt formidling til læreplass som sitt 1. ønske. 773 av søkerne har opplæringsrett. Dette er en liten økning på ca 30 søkere med opplæringsrett i forhold til søkertallene i Her må det være rekkverk! Aleksander Spiten Harangen er lærling hos Alt i Bygg Kongsberg AS. Foto: Arne Hvinden Fagopplæring i skole / alternativt skoleopplæring Vg3 Innen industrimekanikerfaget, helsearbeiderfaget og bilfagene gjensto så mange søkere at vi har sett det nødvendig å opprette et alternativt opplæringsløp i skole. Det er totalt ca. 50 søkere i disse fagene som vil gjennomføre opplæring i skole før de avlegger fag-/svenneprøve. Kan din bedrift ta imot en lærling? Bedriften bestemmer selv om den vil ansette lærling etter å ha vurdert søkerne. Det er mulig å gjøre avtaler også litt fram i tid. Mange søkere vil slå seg til ro med at de for eksempel kan begynne et sted første januar. Enkelte søkere har manglende karakterer og/eller høyt fravær som gjør det vanskelig å få læreplass. For disse søkerne kan det være et alternativ å få arbeidspraksis og forbedre skolefag for å få læreplass på sikt. Vi ønsker derfor også kontakt med bedrifter som kan ta imot ungdom på arbeidspraksis. Vi fortsetter formidlingen til alle med opplæringsrett har fått et tilbud i bedrift eller skole. Formidlingen blir normalt avsluttet i løpet av oktober. 5

6 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 INTERN bedriftens verktøy Læreplanen er sentral ved flere anledninger i forbindelse med fagopplæring i bedrift. Slike anledninger kan være arbeidet med å godkjenne nye lærebedrifter, evt. tap av godkjenning, ved planlegging av arbeidsoppgaver i bedriften, ved oppfølgingssamtaler og halvårsvurdering av lærlinger, ved avvikling av fag-/ svenneprøver, ved evt. klagebehandling. Fra læreplan til intern plan for opplæring i bedrift. Lovverket ( 4-4 i opplæringsloven) forutsetter at lærebedriften utarbeider en intern plan for opplæringen i bedriften, noe som innebærer å: konkretisere hva lærling/lærekandidat skal jobbe med i akkurat denne bedriften for å nå kompetansemålene informere om hvordan det skal jobbes definere konkrete krav som stilles til arbeidet (spes i forhold til bedriftens kvalitetskriterier og interne krav) gi en oversikt som viser at alle kompetansemålene kan nås i løpet av læretida Kunnskapsløftets læreplaner er utformet for å gi rom for lokale tilpasninger. mulighet for at kompetansen kan oppnås på forskjellige måter. rom for å bruke ulike oppgaver, tjenester, utstyr, materialer, metoder og prosesser. rom for at bedriftenes virksomhet kan bestemme hva lærlingene eller lærekandidatene kan jobbe med. Intern plan gir oversikt over aktuelle arbeidsoppgaver for opplæringsløpet i bedriften I bedriftens arbeid med læreplaner må instruktører, ledere og kolleger samarbeide for å finne arbeidsoppgaver som kan bidra til at lærlingene når kompetansemålene. Bedriften må også samarbeide med lærlingene for å sikre at de forstår hvordan de skal lære det som står i læreplanen. Samarbeid med lærlingen vil også kunne bidra til at han/hun får tilstrekkelige utfordringer innenfor rammen av læreplanen, og kan medvirke til god progresjon, helhet og sammenheng i opplæringen. Intern plan gir rom for justering av tid til læringsoppgavene underveis Veien fram til fagkompetansen kan være ulik, avhengig av bl.a. interesser, evner, erfaringer og behov. Noen kan ha behov for å jobbe lenge med en oppgave for virkelig å forstå hva det går ut på. Andre kan raskt overføre erfaring fra tilsvarende oppgaver de har arbeidet med tidligere, og trenger dermed kortere tid på kompetanseutvikling i tilknytning til en ny arbeidsoppgave. Lærling og bedrift må samarbeide om dette. Intern plan setter av tid til samtaler med lærlingene Vurdering og tilbakemelding er viktige motivasjonsfaktorer i en læringsprosess. En god plan bør derfor inneholde en oversikt over planlagte oppfølgingssamtaler og halvårsvurderinger som en del av aktivitetene. Da kan lærlingen både strekke seg mot mål og forberede seg til samtalen. T. h.: Henrik Gabrielsen Sletta har vært lærling hos Sødra Cell Tofte AS. Han avla fagprøve i automatiseringsfaget våren Her viser han oss en del av prøvearbeidet, som besto i å montere en kuleventil med aktuator og grensebryter. 6

7 PLAN i opplæringsløpet Intern plan definerer ansvarlig instruktør til de ulike arbeidsoppgavene i bedriften Lærlingen skal ha støttespillere i bedriften. I prinsippet vil alle i bedriften kunne bidra i opplæringen, men noen har et hovedansvar for oppfølgingen. Utforming av lokale planer er et arbeid som instruktøren må delta i, sammen med de andre som har ansvar for lærlinger i bedriften. Dersom bedriften er medlem av et opplæringskontor, vil det være naturlig å samarbeide med opplæringskontoret om den lokale tilpassingen for å sikre at alle målene i planen kan oppfylles. 7

8 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 Ny lærebedrift i IKT- Se Nettteam Consult er en nylig godkjent lærebedrift i IKT-servicefaget, og har i disse dager tegnet lærekontrakt med en lærling i dette faget. Bedriften ble kontaktet av en elev som ønsket læreplass i IKT-servicefaget. Daglig leder Kjell Hansen ble nysgjerrig på dette, og tok kontakt med Fagopplæringsseksjonen for mer orientering om det å bli godkjent lærebedrift. Utdanningsavdelingen i Buskerud ønsker at flere elever velger et yrkesrettet utdanningsløp der fageller svennebrev er målet. En av grunnene til dette er at det innenfor flere av yrkene er et stort behov for faglært arbeidskraft, samtidig som mange av ungdommene som velger en allmennfaglig utdannelse ikke fullfører og består. En naturlig konsekvens av at flere velger en yrkesrettet utdanning vil være flere godkjente lærekontrakter og et stort behov for flere lærebedrifter. På nasjonalt nivå er det en målsetting om å øke antall godkjente lærekontrakter med 20% innen utgangen av 2015, noe som vil kreve en formidabel innsats av alle de involverte partene. Et av tiltakene som er iverksatt på regionalt nivå er "aksjon lærebedrift" som er omtalt i en annen artikkel i bladet. Når Fagopplæringsseksjonen i Buskerud godkjenner lærebedrifter er det i hovedsak to veier å gå: Bedriften kan melde seg inn i et opplæringskontor som er godkjent i det aktuelle faget, for eksempel IKT-servicefaget På bildet ser vi fra venstre Kjell Hansen, daglig leder hos Nettteam Consult - sammen med lærling Patrick Derbakk. Foto: Leif Christian Andersen 8

9 rvicefaget Nye lærekontrakter Vi minner om at lærekontrakten må være godkjent av fagopplæringsseksjonen for å være tilskuddsberettiget. Preutfylte lærekontrakter er sendt til alle lærebedrifter som har gjort avtale om læreplass. Bedriften kan være selvstendig godkjent som lærebedrift I Buskerud har vi i dag flere godkjente opplæringskontor som jobber med IKT-servicefaget og som gjør en svært god jobb med å følge opp sine medlemsbedrifter. Opplæringskontorene er profesjonelle aktører som har hovedfokus på opplæring av lærlinger og lærekandidater. Kontrakter som er underskrevet av bedrift og lærling skal sendes fagopplæringsseksjonen for godkjenning innen 1 måned etter at læreforholdet starter. Når lærekontrakten er godkjent, kan lærlingen søke stipend/lån fra lånekassen. For mer informasjon, se: Netteam Consult arbeider med utvikling, rådgivning, søkemotoroptimalisering og drifting av nettsider, basert på blant annet publiseringsløsningen Joomla og dets komponenter- som f.eks. e-handelsløsninger, produktkataloger, eiendomsløsninger. Kundene til Netteam Consult er både fra privat og offentlig sektor. Lærekontrakten som er tegnet mellom lærling og bedrift går over to år. Lærling Patrick Derbakk vil få opplæring i alle bedriftens produkter samt it-relaterte oppgaver som serverhåndtering, webhotell, nettverk, feilsøking og support virksomhet. Fagopplæringsseksjonen har de senere årene hatt flere søkere til læreplass i IKT-servicefaget enn vi har hatt lærebedrifter. På bakgrunn av dette har vi fortsatt et stort behov for enda flere gode opplæringsarenaer der ungdom på vei mot en fagutdannelse kan få realisert sine karrierevalg. 9

10 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 Instruktørkurs på Klækken Hotell for bedrifter som har lærekandidater. Foto: Helle Skinnerud Har du lærling? Bli med på nyttige kurs! Delta på instruktørkurs i regi av utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune! Det er ingen deltakeravgift og kursmateriell/ lunsj er inkludert. Kursene er tilpasset alle lærefag og gir nyttige tips og bevissthet om hvordan man kan tilrettelegge for best mulig opplæring for lærlingen(e) i lærebedriften. Kort om vår kursaktivitet: Denne høsten er det gjennomført mange instruktørkurs spesielt i samarbeid med opplæringskontor og større bedrifter. Vi har også gjennomført eget kurs for de bedriftene som tar i mot lærekandidater. Blir.no kurs Buskerud fylkeskommune har utviklet som vurderings- og dokumentasjonsverktøy til hjelp i bedriftsopplæringen. Spesialkurs Opplæringskontor og større bedrifter som ønsker egne tilpassede kurs når det gjelder innhold, omfang, tid og sted kan ta kontakt. Kurset kan f.eks inngå som en del av annen bedriftsintern opplæring. Minimum antall deltakere: 15 Oversikt over vårens kurs vil være tilgjengelig ved årsskiftet. Les mer på Her kan du også melde deg på. Vi har et utstrakt samarbeid med opplæringskontorene i Buskerud. Mange av disse tilbyr egne kurs og samlinger. Ta evt. kontakt med ditt opplæringskontor for mer informasjon Kontaktperson: Ingunn Ek Pedersen: tlf / Velkommen på kurs! 10

11 2012 Buskerud Fylkeskommune Årlig rapport Årlig rapport 2012 Undersøkelsen årlig rapport - der lærebedriftene rapporterer om systemene for opplæring av lærlinger og lærekandidater - ble gjennomført for andre gang våren Undersøkelsen ble sendt ut til 309 selvstendig godkjente lærebedrifter og 252 respondenter har besvart undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 81,5%, noe som er en liten nedgang i forhold til resultatene fra første undersøkelse der svarprosenten endte på omlag 85%. Undersøkelsen gir utdanningsavdelingen gode indikatorer på hvilke systemer lærebedriftene har for å drive opplæring og hvordan de vurderer seg selv. Gjennom det forpliktende partssamarbeidet er lærebedriftene en viktig del av utdannelsesløpet for fagarbeidere i Norge. Oppsummeringen av årlig rapport 2012 viser at: 86% av lærebedriftene har et system for opplæring av lærlinger /lærekandidater. Fire av fem har utviklet en intern plan for opplæring. 70% har dokumentasjon på gjennomføringen av vurderingssamtaler. 84 % har rutiner for å rapportere om endringer til fylkeskommunen. 93% har etablerte rutiner for å skape et godt arbeids- og læremiljø. 71% har etablert rutiner for systematisk dokumentasjon av opplæringen. Tre av ti har deltatt på kompetansehevingstiltak. Det er særlig blir.no (dokumentasjonssystem) og instruktørkurs respondentene deltar på. Høsten 2012 vil "Årlig rapport" bli gjennomført for aktive opplæringskontor i Buskerud, og en ny runde med "årlig rapport vil bli sendt ut til de selvstendig godkjente lærebedriftene våren Det er ønskelig at det er kontinuitet i spørsmålene som stilles gjennom undersøkelsen, noe som innebærer små endringer fra år til år. Likevel vil det være rom for at enkelte formuleringer endres og at sammensetningen av spørsmål justeres da utdanningsavdelingen selvsagt ønsker å drøfte tidsaktuelle temaer. 11

12 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 Ny - - Ny GIV er et treårig prosjekt som har som mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. For regjeringen er det en hovedsak å få flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring. Ny GIV er en treårig nasjonal satsing for å øke andelen som fullfører og består videregående opplæring. Hensikten er å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Målet er å heve andelen elever som fullfører og består videregående opplæring fra i dag ca 70% til i %. PROSJEKTENE I NY GIV ER: 1a Overgangsprosjektet systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring. Prosjektansvarlig i fylkeskommunen er Anders Liverud 1b FYR-prosjektet - yrkesretting/relevans i fellesfagene engelsk, norsk og matematikk på yrkesfaglige utdanningsprogram er et delprosjekt under NY GIV Overgangsprosjektet. Prosjektansvarlig i fylkeskommunen er Hilde Reitan 2. Oppfølgingsprosjektet bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. Prosjektansvarlig i fylkeskommunen er Magne Skaalvik. 3. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen. Dette er et prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet. 1a overgangsprosjektet Hva skjer i Buskerud? Ny GIV overgangsprosjektet samarbeider tett med samtlige videregående skoler og ungdomskoler i Buskerud. Målsettingen er å etablere et samarbeid mellom skoleslagene som bedrer elevenes forutsetninger for å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Delmål: Styrke grunnopplæringen for elever med færre enn 30 skolepoeng Etablere gode overgangsordninger mellom grunnskolen og videregående opplæring og i alle overganger som møter elevene i videregående opplæring Etablere samarbeidsstrukturer og rutiner som sikrer elevene organisert støtte og oppfølging i videregående opplæring Ytterligere styrking av lærerrollen Ny GIV overgangsprosjektet skolerer lærere både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring så de kan arbeide med målgruppen på en ny måte. Kommunene skal i samarbeid med ungdomsskolene identifiserer og kartlegger elever som har behov for ekstra oppfølging og støtte før oppstart i videregående opplæring. Denne elevgruppen får styrket sine grunnleggende ferdigheter og motivasjon gjennom en intensivopplæring i regi av sin ungdomsskole. Elevene vil også få forsterket rådgivning og følges av rådgiverapparatet helt frem til oppstart i videregående opplæring. Elevene får tilbud om å ytterligere få styrket sine grunnleggende ferdigheter og motivasjon i form av sommeraktiviteter både i regi av folkehøyskolene og tidlig oppstart i videregående opplæring. 12

13 GIV! Det er også etablert et samarbeid med Arbeids Instituttet i Buskerud som gir et tilbud til de elevene som står på venteliste til videregående opplæring opplæring i fellesfag. Videregående opplæring overtar stafettpinnen og viderefører det tette oppfølgingsarbeidet fra ungdomsskolene og får god informasjon om elevene og har et system for tett oppfølging og tilrettelegging på skolen og i alle overganger til og med overgangen til VG3. Det skal videre etableres samarbeidsarenaer og samarbeidsavtaler mellom kommunene og fylkeskommunen. 1b FYR-prosjektet Overordna målsetting: Øke gjennomføringen i videregående opplæring gjennom yrkesretting/relevans av fellesfagene. Benytte og samarbeide med de etablerte fagnettverkene i fylket både i programfag og fellesfagene norsk, engelsk og matematikk for utvikling og spredning av kompetanse. NDLA og de nasjonale senterne for lesing, skriving, regning og fremmedspråk har det faglige ansvaret for å kvalitetssikre arbeidet med undervisningsopplegg og for å skolere fagkoordinatorene. Det legges opp til en "bruk og del- metodikk" som er lansert på en egen læringsplattform utarbeidet av NDLA. Dette gjør det mulig for alle lærere å bidra og dele aktuelt fagstoff med hverandre. I tillegg har hver videregående skole i Buskerud 3 lærere som skal samarbeide med fagkoordinatorene på knutepunktskolen, bidra til å forankre Hovedmålet: Skape økt motivasjon og forståelse av fellesfagene slik at flest mulig elever består også disse. Elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram skal i større grad oppleve fellesfagene som relevante for det yrket de sikter mot. Delmål: Fellesfaglærere og programfaglærere på alle skoler skal ha etablert samarbeid for å bedre yrkesrettingen Fellesfaglærere/programfaglærere skal kjenne til og kunne bruke NDLA NY GIV som er en nasjonal digital læringsarena Organisering: Alle fylkene har en Knutepunktskole med 3 fagkoordinatorer (matematikk, engelsk og norsk) som er frikjøpt i 30% stilling hver. Knutepunktskolen har ansvar for: Delta i nasjonalt nettverk og aktivt bidra med utvikling og utprøving av undervisningsopplegg. Etablere nettverk/arbeidsgrupper internt på egen skolen for å samle, utvikle/vurdere, spre undervisningsopplegg. Etablere samarbeid med de videregående skolene i eget fylke. Anders Liverud og Magne Skaalvik. Foto: Sigrun Bergseth 13

14 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 Skolen vurderer jevnlig opplæringen som grunnlag for utviklingstiltak Skolen og bedriften har god dialog om elevenes faglige utvikling- praktisk og teoretisk Elevene kan anvende sin allmennkunnskap i praktisk arbeid Opplæringen i skole er relevant for praksis i bedrift Hilde Reitan. arbeidet på egen skole og i egne fagmiljø og innhente, vurdere og spre undervisningsopplegg på hver enkelt skole. Gjennom denne måten å organisere arbeidet på, ønsker vi å etablere en læringskultur på hver enkelt skole med fokus på yrkesfaglig relevans i opplæringen. Det er også vesentlig at bedriftene opplever at skolen gir ungdom den praktisk og teoretisk fagkunnskap som er nødvendig at eleven har før de kommer ut i bedriftene som lærlinger. Det er etablert samarbeid med opplæringskontorene i Buskerud. Tegn på god praksis i arbeidet med å utvikle en læringskultur der fellesfag og yrkesfag spiller hverandre gode og fellesfagene er yrkesrettet er: - Opplæringen i fellesfagene er relevant for elevene i programfagene - Opplæringen i skolen er relevant for elevene i arbeidet i bedrift - Fellesfagene er relevante for elevene i arbeidet i fremtidig yrke - Det er god sammenheng mellom programfagene og fellesfagene - Programfaglærere og fellesfaglærere kjenner hverandres kompetansemål - Fellesfaglærere og programfaglærerne samarbeider om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen - Opplæringen integrerer kompetansemål fra fellesfag og programfag - Lærerne har til sammen kompetanse for å sikre elevene en yrkesrelevant opplæring - Skolen har satt av møtetid for samarbeid og erfaringsdeling mellom programfagslærere og fellesfaglærere - Skolen har satt av tid til samarbeid om yrkesretting av opplæringen mellom lærerne og bedriftene - Skolen samarbeider med bedrifter om utplassering av elever ut fra kompetansemålene - Skolen samarbeider med bedrifter om hospiteringsordninger for kompetanseheving av lærere 2 Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Dette prosjektet er rettet mot Oppfølgingstjenesten (OT) sin målgruppe dvs. ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke benytter seg av retten sin. Ny GIV Oppfølging er et samarbeidsprosjekt mellom OT, videregåendeskole, fagopplæring og NAV. Det er et nært samarbeid mellom OT og NAV i alle kommunene om målgruppen. Det er ungdomskontakter på alle NAV kontorer og enkelte kontor har ungdomsteam. I disse OT-NAV møtene er det også andre representanter fra NAV med i enkelte kommuner. I tillegg samarbeider OT med de videregående skolene om de elevene som vurderer å slutte eller som vil slutte gjennom en avklaringssamtale som skolen har ansvar for å gjennomføre for alle elever som ønsker eller vurderer å avbryte sin videregående utdanning. Dette skal også gjennomføres for lærlinger som ønsker å bryte eller bryter sin lærekontrakt. Det er fagopplæringen som har ansvar for å gjennomføre denne avklaringssamtalen og invitere OT med i møte. Det er et tverretatlig samarbeid ute i regionene mellom OT, videregående skole og NAV. Fagopplæring skal også inviteres med, og noen kommuner. I dette samarbeidet jobbes med mange tiltak for å øke gjennomføringen i den videregående opplæringen. OT sin oppgave er også få oversikt over sin målgruppe, dvs de må komme i kontakt med alle ungdommene i sin målgruppe for å få en oversikt over hva ungdommene gjør. De som ikke er i aktivitet eller som ønsker det, vil få tilbud om rådgiving og veiledning. OT har oversikt over hvilke tilbud og tiltak som finnes i sin region. Det vi ser nå er at OT i Buskerud kommer raskere og i kontakt med flere og flere av ungdommene i sin målgruppe. Et av målene i Ny GIV Oppfølging er at OT skal ha vært i kontakt med alle ungdommene i sin målgruppe. Gjennom Ny GIV Oppfølging samarbeider vi med næringslivet ved at NHO regionsdirektøren sitter i styringsgruppa og en representant fra NHO er med i prosjektgruppa. Vi har også nå en arbeidsgruppe som ser på et praksisnært opplæringstilbud i videregåendeskole mot fagbrev hvor to opplæringskontor er representert. 14

15 Årets lærling 2012 Frist for innsending av forslag til Årets lærling i Buskerud 2012 var 1. november. Saken skal legges fram for hovedutvalget for utdanningssektoren 13. desember. Dersom en lærling etter fristen avlegger prøve som utmerker seg spesielt, og som prøvenemnda mener kan være kvalifisert som kandidat til prisen, kan prøvenemnda sende inn forslag. Hvis vi mottar forslag til prisen for sent i forhold til fylkeskommunens frist for saksbehandlingen, vil kandidaten bli vurdert sammen med forslag til kandidater for Årets lærling For øvrig minner vi om at statutter og vurderingsskjema finnes på F.v Kenny Holberg, Danmark (bronse), Julius Paulavicius, Litauen (gull), og Ingvild Eriksen, Norge (sølv). (Foto: Newswire/Robert Hansen). Vi gratulerer! 15. og 16. september ble det aller første nordisk/ baltiske mesterskapet i kjøttfag for lærlinger arrangert i Oslo, og Ingvild Eriksen sørget for at Norge fikk sølv. Det var imponerende gjort, og vi gratulerer. Ingvild er lærling i Buskerud hos Meny Gulskogen i Drammen, som er medlemsbedrift i Kurs- og opplæringskontoret for salgs- og matfagene. Det arrangeres fagbrevutdeling i Drammen 14. november og fag-/svennebrevutdeling på Kongsberg 19. november. Invitasjon til kandidatene samt aktuelle lærebedrifter og prøvenemnder er sendt ut. Representanter fra Drammens Håndverk- & Industriforening på vei til svennbrevutdeling i Drammens teater, våren Foto: Olav F. Horne 15

16 Returadresse: Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Postboks Drammen E-post: Fagopplæring Olav F. Horne Konstituert leder fagopplæringsseksjonen Internasjonalisering Tlf: E-post: Svein Helge Nygard Saksbehandler for frisørfagene. Tilskudd, ekstra tilskudd. Tlf: e-post Mariann Gustavsen Formidlingsleder Tlf: E-post: Sæbjørn Nærø Saksbehandler for lærefagene fra teknikk og industriell produksjon, restaurant- og matfagene unntatt institusjonskokk, logistikk, yrkessjåfør og resepsjonsfag. Kontakt for realkompetanse og OPUS. Tlf: E-post: Lisbeth Paulsen Formidling av søkere til læreplass Tlf: Bjørg Skaar (bildet) - Helle Skinnerud (til ) Saksbehandler for lærekandidater og helse- og oppvekstfagene. Tlf E-post: Tlf: E-post: Ingjerd Jakobsen Formidling av søkere til læreplass Ansvar for bedriftsregistrering i VIGO-opplæring Tlf e-post Leif Chr. Andersen Saksbehandler for lærefagene fra Naturbruk, Bygg- og anleggsteknikk (unntatt tømrer) Service og samferdsel (unntatt resepsjon, logistikk og yrkessjåfør) - samt blomsterdekoratør. Tlf: E-post: Arne Hvinden Saksbehandler for elektrofag og tømrerfag. Kontaktperson for blir.no (bedrifter) Tlf: E-post: Kari Knudsen Saksbehandler for lærefagene fra Medier og kommunikasjon og Design og håndverk (unntatt aktivitør, blomsterdekoratør og frisør). Ansvar for tilskudd, ekstraordinært tilskudd. Skoleopplæring for lærlinger. Nyhetsbrev. Tlf: E-post: Trude Fagerheim Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Klagesaker fag- og svenneprøver. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Bedrifts-web. Tlf: E-post: Solveig Skorta Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fagog svennebrevutdeling. Registrering av lærekontrakter. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Utstedelse av vitnemål. Tlf: E-post: Tonje Eriksen Administrasjon av fag- og svenneprøve. Organisering av fag- og svennebrevutdeling. Stipend/lån til lærlinger i forhold til statens lånekasse. Utstedelse av vitnemål. Tlf: mail: Ingunn Ek Pedersen Kompetanseutvikling, kurs- og instruktøropplæring. Kontaktperson yrkesfaglige nettverk. Prosjekt hospitering. Tlf: E-post: Liv B. Kristensen Saksbehandler for lærekandidater. Tlf: E-post: Grete Echholt Holm Regnskap for hele utdanningsavdelingen. Honorering av prøvenemnder. Tlf: E-post:

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2012 Fagopplæring i Rogaland 2012 har vært et aktivt år for området fag- og yrkesopplæring. I løpet av året ble det signert 2850 ny lære. Innstrammingene i VG3-påbygg ga en

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt 2013. Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 201 Fagopplæring i Rogaland 95% 95% av alle norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god rekrutteringsmåte. Pengene er på bordet, og frivillige mottagere søkes. Skal

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 29.08.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Karmøy... 7 Haugesund... 7 Sola... 8 Hå... 8

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 05.09.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Karmøy... 7 Haugesund... 7 Sola... 8 Strand...

Detaljer

Fagopplæring 5: 11: 14: 1.10. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2009. Lærlingtilskudd 2010

Fagopplæring 5: 11: 14: 1.10. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2009. Lærlingtilskudd 2010 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.10 3: 5: 11: 14: Nye søkere til læreplass Instruktørkurs Aktiviteter i Buskerud 2009 Lærlingtilskudd 2010 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 19. mai 2016 Programområde Søkers hjemkommun e Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Ambulansefaget LARVIK Skogmo videregående skole 1 NØTTERØY

Detaljer

Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011

Fagopplæring 5: 15: 2.10. Nyhetsbrevet. Rapport fra din bedrift. Gjennomgående dokumentasjon. Kurs våren 2011 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.10 3: 5: 15: Rapport fra din bedrift Gjennomgående dokumentasjon Kurs våren 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Jul hos Hjemme

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere 2016 uten læreplass pr. 28. juni 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 453 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011

Fagopplæring 6: 11: 14: 1.11. Nyhetsbrevet. Nye søkere til læreplass. Nye prøvenemnder. Aktiviteter i Buskerud 2010. Lærlingtilskudd 2011 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.11 3: 6: 11: 14: Nye søkere til læreplass Nye prøvenemnder Aktiviteter i Buskerud 2010 Lærlingtilskudd 2011 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall

Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Søkere til opplæring i bedrift 2017 som ikke har fått læreplass. Kontakt Vestfold fylkeskommune, ved fagopplæringen, hvis dere ønsker å ta inn en lærling eller lærekandidat, på e-post til fagopplaring@vfk.no

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 12.09.2017 Innhold Hele Fylket... 1 Fordelt på Utdanningsprogram... 3 Stavanger... 5 Sandnes... 5 Karmøy... 6 Haugesund... 6 Gjesdal... 7 Sola...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Formidling til læreplass 2014/2015 20.11.2014 Innhold Fagopplæringen i Vest-Agder Samfunnskontrakten Formidlingen 2014

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 07.08.2017 Innhold Stavanger... 1 Sandnes... 2 Karmøy... 3 Haugesund... 3 Sola... 4 Hå... 4 Eigersund... 4 Gjesdal... 5 Strand... 5 Time... 5

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal Rogaland fylkeskommune Seksjon for fag- og yrkesopplæring Jofrid Fludal Fag- og yrkesopplæring 6000 Antall lærlinger pr. 01.10.2015 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fag- og yrkesopplæring i tall: 5600 løpende

Detaljer

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr

Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr Vilje gir vekst Kommuneoversikt, elever uten læreplass pr. 15.08.2017 Innhold Stavanger... 1 Sandnes... 2 Karmøy... 3 Haugesund... 3 Sola... 4 Hå... 4 Gjesdal... 4 Strand... 5 Eigersund... 5 Klepp... 5

Detaljer

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland

Vilje gir vekst. Årsoversikt Fagopplæring i Rogaland Vilje gir vekst Årsoversikt 2015 Fagopplæring i Rogaland Det stod ikke på ambisjonene Til tross for at antallet nye kontrakter i landet har økt hvert år, ble det i 2015 inngått drøyt 2000 færre kontrakter

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet)

X = Kryssløp (når man «krysser over» fra et utdanningsprogram til et annet) Kontaktpersoner for de ulike lærefagene Fargekoder: ❶Bygg og anleggsteknikk ❷Design og håndverk ❸Elektrofag ❹Helse- og oppvekstfag ❺Medier og kommunikasjon ❻Naturbruk ❼Restaurant og matfag ❽Service- og

Detaljer

Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring

Vg3 fagopplæring i skole - tilbud og kvalitetssikring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/694-1 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Utdanningskomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN Fornebu12.09.2013 Våre 30 min Erfaringer med hospiteringsprosjektet i Buskerud Suksesskriterier i arbeidet med hospitering Hvorfor og hvordan tenker

Detaljer

Fagopplæring. 10: Nye prøvenemnder 1.12. Nyhetsbrev. Lærekandidatkoordinator 6: er på plass. Ny lærling i 2012-9: VIGObedrift er stedet

Fagopplæring. 10: Nye prøvenemnder 1.12. Nyhetsbrev. Lærekandidatkoordinator 6: er på plass. Ny lærling i 2012-9: VIGObedrift er stedet Fagopplæring Nyhetsbrev 1.12 Lærekandidatkoordinator 6: er på plass Ny lærling i 2012-9: VIGObedrift er stedet 10: Nye prøvenemnder 15: 2012 Tilskudd til lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet?

Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Praksisbrevordningen delmål på veien til fagbrevet? Rådgiversamling Scandic Hell 23. 24.10.2017 Per-Kristian Storstad Bakgrunn for praksisbrevordningen Motvirke frafall i vgo Innført som prøveordning /

Detaljer

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING Johnny Haugland Rådgiver Stab for fag- og yrkesopplæring Undervisningsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsrådet for yrkesutdanning, SRY Departementene

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass

Søkere 2016 uten læreplass Søkere 2016 uten læreplass Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget 719 Aluminiumskonstruksjonsfaget Totalt 1 Ambulansefaget 704 Skogmo videregående skole 2 706

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret ÅRSRAPPORT 2013 Fagopplæringskontoret Fagopplæring Hordaland fylkeskommune ved Fagopplæringskontoret administrerer fagopplæringa i Hordaland. Om lag 50 % av elevane i vidaregåande opplæring i Hordaland

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder FRAFALLSPAKKA Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Utdanningsavdelingen Arbeider sammen på tvers av seksjoner for helhetlig fagog yrkesopplæring til beste for elever og lærlinger/

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 8. april 2016 Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Ambulansefaget LARVIK Skogmo videregående skole 1 NØTTERØY

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Fagopplæring 3: 9: 11: 13: 1.08. Læreplanene for opplæring i bedrift er klare. Kurs for bedrifter og prøvenemnder. Årets lærling

Fagopplæring 3: 9: 11: 13: 1.08. Læreplanene for opplæring i bedrift er klare. Kurs for bedrifter og prøvenemnder. Årets lærling Fagopplæring Nyhetsbrev 1.08 3: 9: 11: 13: Læreplanene for opplæring i bedrift er klare Kurs for bedrifter og prøvenemnder Årets lærling Aktiviteter i Buskerud 2007 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder,

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 29. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 29. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 29. april 2016 Programområde Søkers hjemkommune Avgiverskole / annen avgiver Antall Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Horten videregående skole 1 Ambulansefaget LARVIK

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Fagopplæringsseksjonen Kai Tore Flottorp, fagopplæringssjef Tove Karlsrud, seniorrådgiver Transport og logistikkfag,

Detaljer

Søkere 2016 uten læreplass pr. 30. april 2016

Søkere 2016 uten læreplass pr. 30. april 2016 Søkere 2016 uten læreplass pr. 30. april 2016 Programområde Søkers hjemkommun Avgiverskole / annen avgiver Antall Totalt 651 Aluminiumskonstruksjonsfaget ANDEBU Anleggsgartnerfaget LARVIK Melsom videregående

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer