Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret"

Transkript

1 Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver

2 Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene Formidler elever til lærebedriftene. Godkjenning, endring og heving av lærekontrakter Oppnevner prøvenemndene Kurs for faglige ledere, instruktører og prøvenemder Utsteder fag- svennebrev og vitnemål Informasjon om fagopplæringsordningen

3 Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere Ny Samfunnskontrakt for flere lærebedrifter Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon svært attraktivt på arbeidsmarkedet Mange muligheter godt arbeidsmarked Lønnsmessig kan det lønne seg å ta fagbrev

4 Mista 6 år med oppsparte pensjonspoeng/lønn samanlikna med Eirik Øyvind 15 år Studiespesialisering Studielån 55 3 år 000x 5= kr Detid/timevikar på treningsstudio Bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse 3 år Master i organisasjon og leiing 24 år - ferdig utdanna Vikar- Søker jobb 25 år Fast jobb som rådgjevar i avdeling hjå Fylkesmannen. Mål 1 nådd. Tent seg opp litt eigenkapital Mål 2 nådd: Kjøpt eigen bustad (leilegheit) 25 år Karakterer: Gjennomsnittlig Interesse: Fysisk aktivitet/idrett. Utdanning: Usikker. Type: leiar. Mål 1. Fast jobb. Grei lønn. Mål 2. Fet bustad Eirik 15 år 2 år på vg. Bygg- og anlegsteknikk og byggteknikk 2 år i lære. Murarfaget. 18 år. 100 % stilling. Tener egne penger. 20 år, ferdigutdanna. Fast 100 % jobb. Mål 1 nådd. 21 år. 3 år arbeidserfaring. Faglig leder. Meir ansvar. Meir lønn. Kjøper deg egen bolig. Mål 2 nådd. 23 år, meir ansvar- litt kontorarbeid og økonomi. Meir lønn. Starter på meisterbrevutdanning. (Kveldstid). 25 år. 7 års relevant arbeidserfaring.. Startar eiga bedrift. Sel leilegheit. Byggjer seg eige murhus.

5 Hva er en lærling? En lærling er en som har skrevet lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid i bedrift, jf. opplæringsloven 4-1 Arbeidspraksis/opplæring i bedrift etter mål fra læreplan Vg3. Vanligvis 2 år i lære

6 Lærekandidat Lærekandidat er den som har skrive ei opplæringskontrakt med sikte på ei mindre omfattande prøve enn fag- eller sveineprøve. Opplæringslova 4-1 Aktuelt i forhold til teoretisk mangler. Aktuelt i forhold til ønske om færre kompetansemål på selve fagprøven.

7 Lærekandidat Opplæring i bedrift Tilpasset opplæringsplan. Hele eller deler av læreplanen i bedrift Fører frem til kompetansebevis Kompetansebeviset viser opplæringen som er gjennomført og bestått. Lærling må ha bestått alle programfag og fellesfag for å få fagbrev. Fordeler Samler seg yrkespraksis mulighet for videre arbeid Har mulighet til å gå opp som praksiskandidat senere (5 års praksis + tverrfaglig eksamen)

8 Kan lærlingen gå i lære hvor som helst? Lærebedriftene må være godkjente som lærebedrifter av Hordaland fylkeskommune - fagopplæringskontoret Bedriften kan søke om godkjenning

9 Lærebedriften Gi opplæring i læreplanen VG 3 Plikter å gi opplæring iht. læreplan i faget Må ha slik produksjon og slikt utstyr at det kan gis opplæring i hele læreplanen Ha en faglig leder Person som er faglig kvalifisert til å ha ansvaret for og tilsynet med opplæringen på bedriften Følge opplæringsloven og gi lærlingen et godt arbeids- og opplæringsmiljø

10 Lærebedriften sine plikter: Intern opplæringsplan Plan som viser hvordan opplæringen er tenkt gjennomført Lærlingesamtale Rettlednings- og vurderingssamtale bedriften skal gjennomføre minst en gang hver sjette måned. Skal kunne dokumenteres gjennomført.

11 Lærekontrakten, - avtale mellom tre parter Lærebedriften/Opplæringskontoret Lærling / lærekandidat Fylkeskommunen som godkjenningsinstans

12 Tilskudd til lærebedrifter 2013 BASISTILSKUDD 1. UTBETALES FOR LÆRLINGER MED OPPLÆRINGSRETT Hovedmodell: 2 år i bedrift. Kr 4697 pr. måneden i 24 måneder. Tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping. Til sammen kroner. Full opplæring i bedrift Kr 7046 kr i 48 måneder. Tilsvarer 3 års opplæring og 1. år verdiskaping. Til sammen kroner BASISTILSKUDD 2. UTBETALES FOR LÆRLINGER SOM HAR FYLT 21 ÅR OG FOR LÆRLINGER SOM TIDLIGERE HAR FÅTT OPPFYLT SIN RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. Kr pr måneden gjennom hele læretiden. Totalt kr pr år. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis hvert halvår. Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift, dvs. også for verdiskapingsdelen

13 Lærlingens plikter Plikt til å følge regler på arbeidsplassen Arbeidstid/ferie Møte presis Gi beskjed straks ved sykdom Følge interne rutiner og regler Plikter å delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen Ta ansvar for egen læring Være aktiv og nysgjerrig Plikt til å følge de generelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven

14 Hva vil det si at fylkeskommunen formidler læreplass? Formidling via vigo.no Lister over alle godkjente lærebedrifter. Sender lister fra lærling - til bedrift Bedriften velger selv hvem de vil skrive kontrakt med Hordaland fylkeskommune kan opprette/tilby alternativ opplæring Vg3 skole, dersom eleven har rett til videregåande opplæring. Ingen har RETT på læreplass

15 Fakta De fleste får læreplass dersom fraværet ikke er for stort/svært dårlige karakterer Gjennomsnitt fravær for 266 personer som ikke fikk læreplass i 2011 var: 14 dager og 30 timer

16 Fakta Ca lærekontrakter fordelt på 1500 bedrifter Siste 2 år - mangel på læreplasser i følgende fag - kjole- og draktsyer (ingen lærebedrifter) - programområdet teknikk og industriell produksjon (industrimekaniker, plateog sveis) - Murerfaget * - Bilfaget - Lette kjøretøy* - Elektrikerfaget * - Konditor Ønsker å rekruttere flere lærebedrifter innen programområde teknikk og industriell produksjon bilfaget og elektrofag. Flere lærlinger og lærebedrifter i salgsfaget Flere lærlinger i eksempelvis malerfaget, stillasarbeider. Har opprettet VG 3 i Industrimekaniker, Elektriker, Bilfaget-lette kjøretøy, landbruksmekaniker, kjole og draktsyer

17 Yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon ner/grep/ Eksempel: Restaurant og matfag Vg2: Kokk og servitør eller Matfag Vg 3: Bakerfaget Butikkslakterfaget Industriell matproduksjon Institusjonskokkfaget Kjøttskjærerfaget Kokkfaget Konditorfaget Pølsemakerfaget Servitørfaget Sjømathandlerfaget Sjømatproduksjon Slakterfaget Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram 17

18 Ulike veier til kompetanse Muligheter for ulike modeller så lenge bedriften er godkjent og vil inngå kontrakt med lærlingen!! Hovedmodell 2 år i skole + 2 år i bedrift Verdiskapning/opplæring Unntak: Automatiseringsfaget. 3 år skole - 1,5 år i bedrift Elektriker; 2 år i skole, 2,5 år i bedrift Opplæring i bedrift etter Vg1- Delvis full opplæring i bedrift 1 år i skole 3 år i bedriften Skole 1 dag i uken for å ta fellesfag og programfag fra vg2 - Aktuelt for de som er skolelei men vil jobbe

19 Ulike veier til kompetanse Full opplæring i bedrift 4 år i bedriften Opplæring i bedrift etter ungdomskolen Skole 1 dag i uken for å ta fellesfag og programfag fra vg1 og vg2 Hordaland fylkeskommune oppretter egne klasser hvert år. Skole 1 dag i uken. (Laksevåg og Årstad. Opplæring i fellesfag, og eventuelt i programfag. Mindre undervisning Fellesfag-1 eksamen (standpunkt) Programfag- Tverrfaglig eksamen Ved inngåelse av lærekontrakt melder lærlingen opp i de manglende fagene. Må ha bestått programfag og fellesfag for å få fagbrev.

20 Vekslingsmodellen prøveprosjekt i Hordaland Mer praksisrettet *Samarbeid mellom skole og næringsliv. *Teori som moduler i læretiden. *Inngå lærekontrakt tidlig. *Lærer følger opp gjennom hele opplæringstiden. *Målsetting er høyere gjennomføring. *Søknadsfrist 3. mars Skoler Bygg- og Anleggsteknikk ved Slåtthaug vgs (betongfag og tømrerfaget) Helse- og sosialfag ved Olsvikåsen vgs (helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfaget) Næringsliv Byggopp, Byggmestrenes Servicekontor og Bergen kommune - Alle elever som har søkt aktuelle linjer vil bli informert om ordningen og får mulighet til å søke. - Informasjonsmøte og brev. - Etter søknad blir eleven valgt ut av skole/bedrift etter intervju der fokus blir motivasjon og utførelse av liten praktisk prøve. Målgruppe: Personer som er motivert for et yrke, men ønsker mer praksis i undervisningen.

21 TAF- tekniske og allmennfag Teknikk og industriell produksjon, bygg og anleggsteknikk, elektrofag (også helse- og sosial) Samarbeid mellom skole og bedrift Både studiekompetanse og fagbrev Kombinert praktisk og teoretisk utdanning Rett til inntak på høgskole/universitet 2 år som elev (3 dager skole 2 dager i bedrift) 2 siste år som lærling (siste året 3 dager i bedrift og 2 dager skole) Knarvik vgs, Austrheim vgs, Fusa vgs, Stord vgs Eksempel på fag: Helsefagarbeider, Produksjonselektroniker, Automatiseringsfaget Grunnlag: karakterer fra ungdomskolen og intervju med bedrift.

22 Fagskoler i Hordaland Fagskoleutdanning er praktisk og yrkesrettet høyere utdanning som bygger på fullført videregående opplæring/fagbrev - et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Fagskolene i Hordaland arbeider tett med næringsliv og kommuner i fylket, for å utvikle fagskoletilbud som dekker næringslivet sitt behov for kompetanse. Mer enn 20 fordjupinger innen fire ulike fagfelt. Tekniske fag, Maritime og petroleumsteknike fag, Helsefag, Marine og grønne fag. Utdanning blir gitt som hel- eller deltidstilbud, og har en varighet fra et halvt til to år. Flere av utdanningene gjør det mulig å kombinere arbeid og utdanning. Samarbeid med norske høyskoler - gjør det mulig å bygge på fagskoleutdanningen til en bachelorgrad og eventuelt til en mastergrad.

23 Y-veien Satsing på Y-veien vil styrke status for yrkesfag Universitet og høyskoler kan ta opp søkere uten generell studiekompetanse, men med relevant fag-/svennebrev til spesielle ingeniørstudium. Informasjon om slike studietilbud finner du på nettsidene til studiestedene. Du søker til disse studiene direkte til hvert lærested, ikke gjennom Samordna opptak. Disse lærestedene tilbyr et eller flere ingeniørstudium med Y-vei: Høyskolen i Buskerud Høyskolen i Gjøvik Høyskolen i Narvik Høgskulen i Sogn og Fjordane Høyskolen i Telemark Høyskolen i Østfold Høyskolen i Ålesund Universitetet i Agder Universitetet i Tromsø Høyskolen Stord/Haugesund

24 Eksempel på Y-veien Høyskolen Stord/Haugesund Har du yrkesfaglig bakgrunn og fagbrev, kan du ta bachelor i ingeniørfag ved HSH. Y-veien er et faglig og pedagogisk tilpasset opplegg hvor det blir kompensert for manglende bakgrunn innen matematikk, fysikk, norsk og engelsk. Etter endt studium (180 studiepoeng) får kandidaten graden Bachelor i ingeniørfag. Hvordan kommer du inn på studiet? Søkere må ha relevant videregående yrkesfaglig utdanning med læretid i bedrift og fagbrev, elektro, eller Relevant videregående yrkesfaglig utdanning med fagprøve etter 3-årig skole og minst ett års praksis etter fagbrev. Opptak til Elektroingeniør Y-vei skjer lokalt på høgskolen. Søknad sammen med aktuell dokumentasjon skal registreres i høgskolens søknadsweb innen søknadsfrist. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- /svenneprøve etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Ønsker du mer informasjon? Ta direkte kontakt med studieveileder/opptakskontoret ved høyskolen

25 Forkurs og realfagkurs for ingeniørutdanning Forkurs for ingeniørutdanning ved HIB Aktuelt dersom du mangler både generell studiekompetanse og fordypning i realfag. Ettårig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning. Utdanningen er spesielt rettet mot personer med yrkesutdanning og praksis. Bestått forkurs gir adgang til opptak til bachelorutdanning i ingeniørfag i egen kvote. Realfagkurs ved HIB Om du har generell studiekompetanse eller realkompetanse, men mangler realfaglig fordypning? Realfagkurset omfatter matematikk og fysikk på videregående skoles nivå. Du får imidlertid ikke offentlig eksamen i disse fagene fra videregående skole. Bestått realfagkurs kvalifiserer for opptak til ingeniørutdanning ved Høgskolen i Bergen, og kan også kvalifisere for ingeniørutdanning eller maritim utdanning ved andre høgskoler. Opptakskrav Fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglige utdanningsprogram, eller fag-/ svennebrev.

26 sine erfaringer De som ikke får læreplass er ofte de som er lite motivert eller har mye fravær Lærlingen er ikke alltid godt nok forberedt på yrkeslivet (møte til rett tid, turnusarbeid, var ikke klar over hvor tungt arbeidet var,.. La eleven gå i dybden på de ulike yrkene. Hva innebærer yrket egentlig? Hvilke muligheter gir dette yrket? Lærlingen er ikke alltid godt nok informert om sine rettigheter og plikter Ingen utdannelser er unyttig- viktig å fullføre

27 Til deg som rådgiver Bruk tid på hver enkelt elev det finnes mange spennende fagområde God teoretisk = direkte på høyere utdanning?? Om eleven ikke vet han/hun han vil - hvorfor ikke velge yrkesfag? Veien til fagbrev krever oppmøte og interesse for læring og faget har lister over alle godkjente lærebedrifter i Hordaland Dagens fagarbeidere er morgendagens bedriftseiere! Usikker på noe om fagopplæring? Ta kontakt!!

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Asbjørn Skogum fagopplæringsleder Elisabeth Berg Olsen Rådgiver inntak Åslaug Enger Olsen Rådgiver inntak Heidi Thuve Rådgiver inntak Kari Louise Hovland -

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Årets lærling 8: Aktiviteter i Buskerud 11: 2008 Tilskudd til 14: lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Nyutdannet helsefagarbeider

Detaljer

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning Nr.4 2003 www.utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundets Hefteserie Videregående opplæring en veiledning Videregående opplæring en veiledning Innhold Forord..........................................................

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer