Brukarmøte BIBSYS Nettportal. Onsdag, 17. April Radisson SAS Scandinavia, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukarmøte 2007. BIBSYS Nettportal. Onsdag, 17. April Radisson SAS Scandinavia, Oslo"

Transkript

1 Brukarmøte 2007 BIBSYS Nettportal Onsdag, 17. April Radisson SAS Scandinavia, Oslo

2 Plan for formiddagen Kort pressentasjon av BIBSYS Nettportal Status i dag og planar for BIBSYS Mime BIBSYSx BIBSYS Tyr Innspel til Arbeidsgruppa og Arbeidsplanen Eventuelt delar fra Brukarseminaret på mandag

3 BIBSYS Nettportal I BIBSYS Mime BIBSYS x Kva: Søkjeportal Kva: Lenkjeportal Målgruppe: Lavare grads studentar Målgruppe: Alle BIBSYS brukarar Databaseliste Fullteksttilgang Emneportal? Bestillingstjeneste Kjøpstjeneste? Vidare søkjetjeneste?

4 BIBSYS Nettportal II BIBSYS Tyr (TDNet Electronic Journal Managment) Kva: Tidsskriftsoversikt (og administrasjonsverktøy) Målgruppe: Erfarne brukarar og bibliotekarar BIBSYS Nettportal skulle anskaffe ein søkjeportal og ein lenkjeportal, så fekk vi med eit tidsskriftsadministrasjonsverktøy. All fulltekst funksjonalitet i BIBSYS x baserer seg på datagrunnlaget som BIBSYS Tyr administrerer. Einat Hulati fra TDNet vil informere om Tyr etter lunch i dag

5 Status i dag Mime I Mime er i vanlig drift Alle deltakarane har fått sitt eige «view», med sine databaser og sitt eget standard søkjeutvalg Er integrert med BIBSYS igjennom BIBSYS Adgangskontroll (FEIDE og «SSO») Kan tilby å søke i ca 200 ulike databaser Kvaliten på søkjeintegrasjonen er varierande Har ca 70 databaser på «venteliste» Dette er eit evighetsarbeid, all ledig kapasitet blir brukt på å forbedre og legge til nye søkjekjelder

6 Status i dag Mime II Inngått ein kjøpskontrakt med OCLC på «Z2Web» Modulen stammer fra ein anna søkjeportal som OCLC eig. Dette er «dop» til Mime. Tilbyr eit Z39.50 interface til eit stort antall søkjekjelder (ca 50) noken er svært relevante Neste versjon av Mime vil inneholde støtte for både ProQuest og Elsevier sine «XML Gateways» - den skal bli levert i denne månaden Vi kan vente oss ein merkbar kvalitets økning på søk mot ein heil del databaser når dette er levert

7 Planar for Mime I Testing av søking fra Mime Høy prioritet. Arbeidsgruppa mener at det er svært viktig at testing av søkingen i Mime blir satt i system. Skal vi lage automatiserte testmetoder for Mime? BIBSYS må ha IP fra alle institusjonene for å kunne utføre reell testing. Mime søker i mange databaser og konfigurasjonsfilene til databasene er mange og til tider komplekse. Det vil kreve automatisert testing for at dette skal bli i nærheita av feilfritt.

8 Planar for Mime II Brukergrensesnitt i Mime Høg prioritet. Utbedringer på grunnlag av tilbakemeldinger vi har fått etter lansering på valg av tekst formuleringer mindre flytting av brukargrensesnitt komponenter fargebruk utbedre hjelpetekstar

9 Planar for Mime III Lage opplæringsvideo (animasjon) Med 2-3 korte animasjonsvideoa så kan vi dekke alle normale brukstilfeller brukara les ikkje dokumentasjon, men dei vil sjå på film (håpar vi...)

10 Demo Opplæringsanimasjon for BIBSYS Mime På testserveren Enceladus

11 Planar for Mime VI Integrere BIBSYS x i Mime Høg prioritet. BIBSYS har fått levert eit XML-interface til BIBSYSx, fra TDNet det gjer at BIBSYS kan lage eit nytt brukargrensesnitt for BIBSYSx Når vi har kontroll på brukargrensesnittet, så kan vi også flytte det slik at det blir integrert inn i Mime Under ein postpressentasjons i Mime, kan ein da få opp lenkje til fullteksten Vi vil prøve å få på plass fulltekstlenker i trefflista!

12 Demo BIBSYS Mime hjå UMB med integrert BIBSYSx (Ikkje ferdig utvikla enda...) og ny postpressentasjon På testserveren Enceladus

13 Planar for Mime V Generelle utbedringar av brukargrensesnittet OCLC vil lansere ein ny versjon av Elektra (som Mime bygger på) med kraftig forbedra brukargrensesnittet i løpet av året Vi avventar derfor denne nye versjonen før vi gjer noko større endringar i brukargrensesnittet Neste versjon av Elektra blir levert denne veka, men det er ikkje den versjonen med forbedra brukargrensesnitt

14 Status i dag BIBSYSx Pressisering: Dette gjelder ikkje gamal BIBSYS X men «TDNet Tour Resolver» som kun portalkonsortiets medlemmar brukar i dag Tjenesten er drifta og levert av TDNet Tilbyr tilgang til: Fulltekstdokumenter Bestilling av dokument via BIBSYS Ask Vidare søk i BIBSYS Ask og Google Enkelt å legge til andre «Vidare søk» kjelder

15 Planar for BIBSYSx I Utbedre fullteksttilgangen (utbetre OpenURL data) Høy prioritet - hovedtjenesten i Nettportalen for mange Evaluere dagens situasjon, fastsette klart tallfesta mål Automatiske test-/valideringsprosedyrer Korleis teste automatisk? Er det verdt innsatsen å teste automatisk? Kva alternative testmetoder har vi å velge mellom? Utredningsoppgave av ukjent varighet Gjennomføre grundigare manuelle testar

16 Planar for BIBSYSx II Generell funksjonalitet i BIBSYS x Høy prioritet. Gjennomgang av hvilke lenker som er relevante å tilby i BIBSYSx Organisert sluttbrukartesting? Google o.l. søkemotorer, bokhandlere osv Utvalg av (faglige) lenker generelt Direktelenke til Ask postvisning utelukker behov for søkelenke til Ask. Skal det settes opp mange lenker til den samme artikkelen fra ulike leverandører?

17 Planar for BIBSYSx III E-bok støtte i BIBSYSx Skal BIBSYSx også støtte e-bøker? Er det relevant at BIBSYSx støtter e-bøker, uten at Tyr gjør det? (Tyr kan støtte ebøker, men gjer det ikkje i dag. Eksporten til TDNet fra BIBSYS inneheld ebøker.)

18 Planar for BIBSYSx IV Nytt brukargrensesnitt i BIBSYSx Vi har liten kontroll på dagens brukergrensesnitt. Det er kun på engelsk. Vi har alt starta på dette arbeidet. TDNet har levert eit XML-Interface BIBSYS kan lage ein norsk versjon kan tilpasse brukargrensesnittet til våre ynskjer vil prøve å integrere BIBSYSx inn i Mime (jamfør demo)

19 Planar for BIBSYSx V Lage OpenURL router som sameinar ny og gamal BIBSYSx/X (openurl.bibsys.no) Høy prioritet. Kravspesifisering er første oppgave. Ny og gammal BIBSYSx må integreres, slik at det blir en tjeneste og ikke to som i dag. Dagens IP oversikt og dagens ulike Institusjonsregister bør slåast saman Routeren vil ha stor nytte av et slikt register. Hva gjer vi med gamle BIBSYS X?

20 Status i dag BIBSYS Tyr Tjenesten er drifta og levert av TDNet Tjenesten har ikkje støtte for fleire språk Få endringar som BIBSYS kan utføre i brukargrensesnittet Tyr importerer data kvar veke fra BIBSYS Biblioteksystem Tilbyr tilgang til A-Å liste over tidsskrifter (etterspurt i anbudet) Søk på artikkelnivå vist databasen har «ToC»

21 Planar for Tyr I Automatisere testing av TDNet sine import rutiner Manuelle testar avdekkjer ikkje alle feil Vi har ikkje i dag full oversikt over kva TDNet gjer med dei dataene som BIBSYS eksporterer BIBSYS veit ikkje, i detalj, korleis TDNet tilbyr tjenesten BIBSYSx (som da nyttar Tyr i bakgrunnen)

22 Planar for Tyr II Eksportprosedyrene Høy prioritet Evaluering av eksportrutiner Kvalitetssjekke oppdateringer til/fra fra TDNet Avdekke behov for endringer/forbedringer av eksportprogrammene endringer i de manuelle prosedyrene Veldig stor oppgave å gjer ein god validering Kan få sjekka mykkje med litt innsats

23 Planar for Tyr III Brukergrensesnitt i Tyr Vurdere om A-Z lista er bra nok ut ifra tilbakemeldinger fra brukarane Flere lenker til samme tittel som inngår i flere pakker fra samme leverandør (ofte ulik beholdning) Problemet er det samme i BIBSYSx

24 Planar for Tyr IV Eksport av trykte tidsskrifter Lav prioritet grunnet liten etterspørsel Vil kreve større endringer i eksportprogrammene Kan resultere i mangedobling av eksportdatamengdene til TDNet

25 Planar for Tyr V BIBSYS Tyr kontra tidsskriftlister i BIBSYS Ask Videreutvikling av Tyr må sjåast i sammenheng med tidsskriftlister i BIBSYS Ask Ved å avgrense til elektroniske og trykte tidsskrifter i Ask så får ein søke funksjonalitet i den samme datamengden som Tyr tilbyr liste funksjonalitet i

26 Planar for Tyr VI Utrede om Tyr skal støtte ebøker Korleis skal ebøker integrerast i Tyr Seperat, men på lik linje med tidsskrift Det finnest ein betaversjon av Tyr som har dette Einat kan sikkert vise dette etter lunch Tilsvarande som tidsskrift, men i ikkje blanda Eller...

27 Kva vil konsortiet med Tyr BIBSYS Lisa og BIBSYS Tyr har ein overlappande funkjsonalitet Det er grunnen til at vi i dag kan utføre automatiske eksportar til TDNet Kostnaden knytta til BIBSYS Tyr ligger i: Oppdatering av BIBSYS Lisa og Biblioteksystemet Kontroll av at eksporten er tilstrekkeleg og korrekt Sjølve eksporten er tilnærma gratis i daglig drift

28 Konsortiet Utdrag fra Brukarseminaret på mandag eller...

29

30 Innlegg fra Arbeidsgruppedeltakarane Noken ord om planar, tankar o.l som institusjonen har rundt BIBSYS Nettportal Deling av eventuelle erfaringar Kristin Vigdal Ingeborg Hvaale Liv Inger Lamøy

31 Oppgave til slutt Kva skal Arbeidsgruppa prioritere på morgadagens møte om Arbeidsplanen? Arbeidsplanen skal leggast fram for Konsortiemøtet på slutten av dagen.

32 Noken relevante slida FAQ BIBSYS Nettportal og IP Døme på IP «Screenscraping» Fullteksttilgang

33 FAQ Det er opprettet ein FAQ på for BIBSYS Nettportal under «For BIBSYS-bibliotek --> Spørsmål og svar» Arbeidsgruppa vil hjelp BIBSYS med vedlikeholdet Produktansvarlig oppdaterer den fortløpande Tips oss vist der er noken tema eller spørsmål som vi bør legge til Er der behov for ein FAQ for sluttbrukarane også?

34 BIBSYS Nettportal og IP BIBSYS Mime kan ignorere IP og bruke informasjon fra BIBSYS Adgangskontroll ved søking. BIBSYSx og BIBSYS Tyr har ingen integrasjon med BIBSYS Adgangskontroll (det er ikkje mogleg) Brukaren får IP fra Internett leverandøren sin (Telenor, NextGenTel, Tele2 etc.) Ein institusjone kan la brukarane få IP fra sitt domene, vist dei har ein VPN- eller Proxy-løysning. Fulltekstdokumentet ligger hjå leverandøren og det er kun IP'ar fra institusjonar med avtale som får tilgang (NB! Brukar som er pålogga i Mime får ikkje tilgang!)

35 Døme på IP Det er brukaren som utfører alle handlingar, dermed er det brukaren sin IP som blir den synlege for omverdnen Vha ein VPN eller ein Proxy løsning så vil brukaren få instiusjonens IP også når brukaren brukar BIBSYS Nettportal fra heimekontoret 1: Søk 2: Klikk på BIBSYS x knappen i Mime 3: Klikker på ein lenkje i BIBSYS x vinduet Mime TDNet BIBSYS x EBSCO

36 «Screenscraping» Screenscraping = Skjermskraping Databaser som ikkje har eit søke API (application programming interface) men har eit brukargrensesnitt, krever at BIBSYS Mime brukar skjermskraping for å kunne søke i databasen. BIBSYS Mime vil da simulerer ein fysisk brukar og slik utfører søk i den aktuelle databasen igjennom brukargrensesnittet. Vanlege alternativ til skjermskraping er: Z39.50, SRU/W, XML-gateways m.f.

37 Fullteksttilgang Det er lenketjenesten BIBSYSx som fører til fullteksten OpenURL er ein måte å oversende bibliografiske data på den er svært enkel og lett forståeleg Vist dei bibliografiske dataene i søke kjelda er mangelfulle, så vil OpenURL'en også bli mangelfull Hovedårsak til at ein ikkje får fulltekst er at OpenURL er mangelfull Leverandøren kjenner ikkje igjenn IP'en til brukaren Biblioteket manglar avtale (eksport av data til TDNet) Brukaren har feil IP (ikkje institusjons - IP)

/ Fremtidens BIBSYS hvilken strategi skal vi velge? / Virtuell markedsplass / Workshop om nytt biblioteksystem

/ Fremtidens BIBSYS hvilken strategi skal vi velge? / Virtuell markedsplass / Workshop om nytt biblioteksystem ET NYHETSBLAD FRA BIBSYS / NR. 1 / JUNI 2012 / Fremtidens BIBSYS hvilken strategi skal vi velge? / Virtuell markedsplass / Workshop om nytt biblioteksystem / Innhold Fremtidens BIBSYS hvilken strategi

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Forprosjektrapport CampLett Automatisert innsjekkingssystem for campingplass av Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk HO2-300-Hovudprosjekt

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Sjølvbetjent Campingplass

Sjølvbetjent Campingplass Sjølvbetjent Campingplass Automatisk innsjekkingsautomat for campingplass av (12) Roy Arve Hetle (4) Jens Førsund (9) Eivind N. Inderøy (10) Sander Falkenstein Avdeling for ingeniør og naturfag Ingeniørfag

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Felles lånekort. Prosjektrapport

Felles lånekort. Prosjektrapport Felles lånekort Prosjektrapport 9. november 2005 Sammendrag Felles lånekort har hatt som hovedmål å utvikle en løsing for et felles lånekort basert på et sentralt lånerregister for personlige lånere i

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Obligatorisk oppgave 3

Obligatorisk oppgave 3 Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Obligatorisk oppgave 3 IN265 - gruppe 2 Itpays AS Nils Fredrik Gjerull (nilsfr) Edina Mahic (edinam) Visar Beqiri (visarb) Amer Mesihovic (amerm) Bente Brevig

Detaljer

Ny «webapp» for mobiltelefoner og nettbrett er snart klar

Ny «webapp» for mobiltelefoner og nettbrett er snart klar INFOBREV 4-2011 Ny «webapp» for mobiltelefoner og nettbrett er snart klar Det begynner å bli en god stund siden vi for første gang viste fram løsningen på brukermøtet i vår, og nå kan vi endelig si at

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3.

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3. INFOBREV 4-2013 ebokbib er i stadig utvikling Ny versjon med ny funksjonalitet lanseres snart. Den vil blant annet inneholde stjernekast og bokomtale. I tillegg vil låneren kunne se reserveringsdato og

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer