Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet"

Transkript

1 Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet Temamøte 18. april 2007 Erling Fossan

2 Program Hva administrasjon av nettdokumenter innebærer Dagens status i BIBSYS-samarbeidet Hva trenger institusjonene og bibliotekene? Innlegg fra UBO Pause 10:15 10:45 Innlegg fra HIBU Hvilke modeller for administrasjon finnes? Nye behov i Lisa og Akkvisisjon

3 Hva vi snakker om Fulltekst inetorgperson URL Søking Metalib Mime Søkeportal Baseressu rser BIBSYSx / TOUR Resolver TDNetbasen Tyr SFX Import Import Ask Lisa Lister NETT, Bibliotekbasen Meldingssystem SKR, NYKOP, URL DOKSTAT, Brage Institusjonelt arkiv

4 Forkortelsen ERMS ERMS ofte brukt forkortelse (Electronic Resource Management System) Er ERMS noe prinsippielt nytt i forhold til administrasjon av andre dokumenter? Delvis Ofte ikke eierskap, men tilgang til tjenester! Tettere kobling mot leverandør Nettbaserte tjenester betyr utfordringer spesielt for tilgang (varene ligger ikke på egen hylle) Men bør E håndteres som egen sektor?

5 Hva administrasjon av nettdokumenter innebærer Få kontroll med: Tilbud Lisensavtaler Metadata og abonnement på titler Søkemuligheter i OPAC / søkeportal Tilgang til fulltekst Kopibestilling fra dem som ikke har direkte tilgang Bruk av ressursene (evaluere statistikk) Budsjett og regnskap Arbeidsflyt

6 Veien videre i konsortiet? Hva er veien videre for BIBSYS-bibliotekene? Hvor skal informasjon om avtaler og nettdokumenter ligge? I Bibliotekbasen I lokale base (Ex Libris Verde?) Hos ABM-utvikling? Hos leverandørene (Ebsco?) Prosjekt Behandling av E-ressurser i BIBSYSkonsortiet planlagt, men ikke startet. Ment å stake ut kurs Kanskje nyttig med erfaringer først? Med EREG, Metalib/SFX, Mime/Tyr mm

7 Lisensavtaler prosess i mange trinn 1. Oppdage / motta tilbud 2. Vurdere anskaffelse 3. Inngå avtale 4. Registrere titler 5. Ordne tilgang 6. Evaluere nytteverdi

8 1. Oppdage / motta tilbud Via søkeverktøy Søke i søkeportal Søke på emner Via tilbud fra leverandører Via info fra ABM-utvikling Se andre bibliotek i kortene (eks via BIBSYS Lisa) Registrere tilbud

9 2. Vurdere anskaffelse Mulig å få oversikt over avtaler som forhandles Vurdere pris, stabilitet, metadata-kvalitet, arkivløsning, og andre avtalevilkår Kjøre sammenlignende statistikk Er tilbud fra leverandøre baset på full pakke eller utvalgte titler? Unngå å kjøpe mye som ikke er relevant Hvis fullpakke, sammenligne med hva vi har før Hvor mye overlapping? Teste Registrere informasjon og erfaringer

10 3. Inngå avtale Avklare og registrere kontraktsforhold Hvilke pakker Varighet Avtalebetingelser Adresser Kontaktpersoner lokalt og hos leverandør Kommentarer Skrive avtale med leverandør Registrere fakturadata (budsjett)

11 4. Registrere titler Sjekke inn pakker, ev registrere/importere titler i lokal base Registrere Betingelser Beholdnig, ev embargo Kommentarer Noen pakker er slik at titler kan gå ut og inn hele tiden ( eks Safari fra Proquest) Listemuligheter

12 5. Ordne tilgang Avklare tilgang med leverandør IP-adresser Brukernr / passord Ordne lenking til fulltekst URL Sjekke kobling fra OPAC / søkeportal Er titlene tilgjengelig for sluttbruker?

13 6. Evaluere / fornye Tilgang til oversikt over avtaler Hvilke er aktive Hvilke må fornyes Evaluere leverandør Hvordan er egentlig tilgangen? Statistikk på bruk Generell bruk av pakke / titler Noe som ikke brukes? Registrere fornyelse eller avvikling (Avvikling drar en del med seg, bl a at titler skal ut av lokal beholdning)

14 Prosess som syklus [Bilde lånt fra SerialsSolutions]

15 Arbeidsflyt Viktig å ha verktøy som støtter opp under arbeidsflyt For det enkelte bibliotek Mellom bibliotek Mellom bibliotek og BIBSYS Mellom bibliotek og leverandør Hva er nyttigste verktøy for dette?

16 Mellom bibliotek og BIBSYS Lisa og Meldingssystem For portalkonsortium: Få rett rekkefølge på abonnement avtale I Lisa: Bør Sjekke inn pakke i avtale før registrering/import av abonnement Bør Sjekke ut pakke fra avtale etter sletting av abonnement Sjekke ut skjer ved: Fjerne pakke fra avtale Fjerne deltaker fra avtale Fjerne kontrakt fra avtale

17 Former for anskaffelse Avtalebasert (fokusert på ovenfor) Enkelttitler kjøpes på lisens Pakker kjøpes på lisens Uavhengig av avtale Egenproduksjon ved institusjonen Digitalisering av trykte utgivelser (eks DigitAlt ved NB) Gratisressurser (OA Open Access) Viktig å kunne håndtere begge deler!

18 Hvor viktig er integrasjon? Bøker og tidsskrifter samlet Elektronisk og trykt samlet Gratis oglisensiert samlet Egenprodusert og kjøpt samlet Sammenfattet: Hvor viktig er det å se alt samlet? (Samling kan ordnes på flere måter)

19 Hva med integrasjon mellom verktøy? Integrasjon ved bruk av ApplinX?

20 Kobling ved bruk av ApplinX ApplinX gir en ny og bedre nettleser-versjon av Blåskjerm (enn Entire Web Viewer) Klikk på redigeringsknapp i Ask, og KORIK-skjerm kommer opp i nettleser (ev andre skjermer)

21 KORIK i ApplinX-versjon

22

23 Dagens status i BIBSYSsamarbeidet

24 Kategorier Alle kategorier i BIBSYS-basen E-tidsskrifter E-bøker Gratis Ikke gratis E-bøker på vei i portalene

25 Bruk av produkter Noen bibliotek har ikke tatt i bruk spesielle administrasjonsverktøy for e-ressurser Bruker bare bibliotekbasen for titler: ca halvparten av bibliotekene, dvs ca 50 bibliotek Bruker Mime/Tyr: 40 bibliotek Bruker Metalib/SFX: 5 bibliotek Bruker BIBSYS Lisa: Alle bibliotek som bruker Mime/Tyr (noen får hjelp av BIBSYS )

26 Tall fra Bibliotekbasen Avtaler i Lisa: 364 Pakker i Lisa: 320 Titler: E-tidsskrift: E-bøker: E-publikasjoner fra institusjonene: (doktorgradsavhandlinger, mastergrads- og hovedfagsoppgaver, andre studentarbeider)

27 Nettdokument via Ask Optimalisert søk i OPAC Begrenset til egne baser Enkle, utvetydige koblinger Treff bare på tittelnivå

28 Nettdokument via søkeportal Ikke optimalisert søk Men mange eksterne baser Litt usikre koblinger Men på artikkelnivå (tidsskrift)

29 Eksport til TDNet Tyr TDNetbasen Bibliotekbasen Lisa Data vedlikeholdes primært i Bibliotekbasen Ukentlig eksport Eksport primært basert på pakkedata i Lisa og pakkeid på dokument

30 Import fra SFX (kommer) Tyr Bibliotekbasen TDNetbasenSFX Data vedlikeholdes delvis i Bibliotekbasen, delvis i SFX Ukentlig import (?) Alle SFX-titler importeres Abonnement som allerede finnes i Bibliotekbasen (DOKUMENT-register) settes intern Nye titler betyr tilvekst i tittelbasen (OBJEKTregister)

31 ERMS-verktøy i BIBSYS I BIBSYS dekkes ERMS ved en kombinasjon av verktøy: BIBSYS Lisa BIBSYS Mime / BIBSYS x / Tyr BIBSYS Lister og statistikk BIBSYS Meldingssystem BIBSYS Biblioteksystem EREG-kommandoen NETT-kommandoen GRATVIS-kommandoen Nettsider i BIBSYS

32 Sammenligning Hvordan blir en sammenligning med fasilitetene i f eks Serials Solution? Se Tabell

33 Litt om styrke med BIBSYS-løsningene Støtte for alle typer dokumenter Har lenkeserver integrert med OPAC Utvetydig kobling Lenkeserver støtter også innholdsinformasjon på trykte dokumenter Integrering med trykte dokumenter Felles tittel- og eksemplarbase Felles leverandørregister Lisensadministrasjon integrert BIBSYS gjør import fra leverandør for bibliotekene

34 Litt om svakheter med BIBSYSløsningene Kunne vært bedre beslutningsstøtte ved vurdering av nye pakker F.eks avsløre overlapping med andre pakker Begrenset tilgang til bruksstatistikk Finnes noe i BIBSYS (antall klikk på nettlenker) Men burde formidlet COUNTER-data fra leverandørene, som har det rette bildet Mangler budsjettstøtte for e-bokpakker Lisa burde vært bedre utbygd Ikke god nok støtte for UBO ( konsortium innenfor konsortium)

35 Listemuligheter Kontinuerlig oppdaterte lister over pakker og avtaler: Avtaleoversikt Pakkeoversikt Importoversikt Kjøre ut egne tittellister Kjøre ut egne avtaleoversikter

36

37 Hvilke modeller for administrasjon finnes?

38 Dreier det seg om disse? BIBSYS utvikler integrert løsning videre, med Lisa sentral BIBSYS kjøper/drifter separat verktøy (eks Verde), med mest mulig integrasjon mot verktøy ellers i Bibliotekbasen De enkelte bibliotek etablerer hver sin løsning, eller konsortieløsninger Bibliotekene overlater administrasjonen til leverandører (eks Ebsco) Andre modeller?

39 Momenter Pris Frihetsgrad Fellesløsninger setter grenser Kvalitet på data Data skal være rett, straks og alltid Integrasjon datamessig Man prioriterer oversikt Samarbeid Samarbeid kan redusere dobbeltarbeid Hensyn til andre Man ser sin rolle i videre perspektiv, ser ikke bare på egne kunder

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver Nettdokumenter Brukerhåndbok Oppdatert: 2013-01-24 2013-01-24 Oppdatert avsnitt og skiftet skjermbilde i avsnitt Registreringsskjerm for nettdokumenter Endret teksten for PakkeID under Oversikt over feltene

Detaljer

BIBSYS får nye telefonnummer

BIBSYS får nye telefonnummer 2007 3 Oktober BIBSYS får nye telefonnummer BIBSYS vil i høst få nye telefonnummer. Dette gjelder BIBSYS Administrasjon, BIBSYS Brukerstøtte samt alle ansatte. De nye telefonnumrene vil bli tatt i bruk

Detaljer

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10 Virksomhetsplan 2010 Versjon 1 2009-11-10 1 Innhold 1 Økonomiske rammer og grunnlag for virksomhetsplan... 3 2 Innledning til virksomhetsplan... 5 3 Samarbeid... 6 4 Organisasjon... 6 5 Biblioteksystemet...

Detaljer

Brukarmøte 2007. BIBSYS Nettportal. Onsdag, 17. April Radisson SAS Scandinavia, Oslo

Brukarmøte 2007. BIBSYS Nettportal. Onsdag, 17. April Radisson SAS Scandinavia, Oslo Brukarmøte 2007 BIBSYS Nettportal Onsdag, 17. April Radisson SAS Scandinavia, Oslo Plan for formiddagen Kort pressentasjon av BIBSYS Nettportal Status i dag og planar for BIBSYS Mime BIBSYSx BIBSYS Tyr

Detaljer

Migrering av data til nytt biblioteksystem

Migrering av data til nytt biblioteksystem Migrering av data til nytt biblioteksystem Grove trekk om migreringen Hele Bibliotekbasen skal være migrert januar 2013 Migrere data for OCLC LinkResolver allerede høst 2011 Typer data som migreres Strukturer

Detaljer

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013 Årsplan 2013 Versjon 1.0 1.3.2013 1 Innledning Dette dokumentet viser oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2013. Mer detaljerte planer med delaktiviteter og milepæler lages innenfor

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

/ Fremtidens BIBSYS hvilken strategi skal vi velge? / Virtuell markedsplass / Workshop om nytt biblioteksystem

/ Fremtidens BIBSYS hvilken strategi skal vi velge? / Virtuell markedsplass / Workshop om nytt biblioteksystem ET NYHETSBLAD FRA BIBSYS / NR. 1 / JUNI 2012 / Fremtidens BIBSYS hvilken strategi skal vi velge? / Virtuell markedsplass / Workshop om nytt biblioteksystem / Innhold Fremtidens BIBSYS hvilken strategi

Detaljer

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3.

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3. INFOBREV 4-2013 ebokbib er i stadig utvikling Ny versjon med ny funksjonalitet lanseres snart. Den vil blant annet inneholde stjernekast og bokomtale. I tillegg vil låneren kunne se reserveringsdato og

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil!

Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil! INFOBREV 2-2011 Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil! Som et tilbud til lånerne velger noen bibliotek å gjøre eksemplarer av populære titler tilgjengelig utenom reserveringskøen. Dette er et flott tilbud

Detaljer

Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index

Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index mange baser, ett søkesystem! En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2008 Juni 2010 Veiledninger fra Medisinsk

Detaljer

2006-08-28 Mulig å velge utlånssted man skal ekspedere. Støtte for at materiale for DigitAlt-prosjektet kan håndteres som egen kø.

2006-08-28 Mulig å velge utlånssted man skal ekspedere. Støtte for at materiale for DigitAlt-prosjektet kan håndteres som egen kø. Automatlager Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-08-28 2006-08-28 Mulig å velge utlånssted man skal ekspedere. Støtte for at materiale for DigitAlt-prosjektet kan håndteres som egen kø. Alle brukere ved NB Rana

Detaljer

ÅRSRAPPORT/2009. Årsrapport 2009 1

ÅRSRAPPORT/2009. Årsrapport 2009 1 ÅRSRAPPORT/2009 Årsrapport 2009 1 / Innhold Styrets årsberetning... 3 BIBSYS prioriteringer i 2009... 5 BIBSYS fellessystemer... 6 Fellessystemer i fremtiden... 7 Produkter... 8 Kundekontakt og informasjon...

Detaljer

Brukerstøtte 2.0. 6. Lenkesamling

Brukerstøtte 2.0. 6. Lenkesamling Brukerstøtte 2.0 1. Innledning og problemstilling 2. Hva er brukerstøtte? 3. Hvilke "kanaler" bruker UBiT for brukerstøtte i dag? 4. Hva har andre bibliotek gjort for å møte brukeren der han/hun er? Hva

Detaljer

Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng. Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12. Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft

Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng. Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12. Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft Kvalitetssystem, vedlikeholdssystem, kunnskapssytem er det noen sammenheng Vedlikeholdsforum Oslo 11.9.12 Knut Ringsrud Eidsiva Vannkraft Eidsiva Vannkraft Datterselskap i Eidsiva Energi Selskapet forestår

Detaljer

Import av bibliografiske data.

Import av bibliografiske data. Import av bibliografiske data. Versjon 9, 2004-11-01 Jan Erik Garshol Versjon 10, 2006-05-23 Arnvid Hellebust Versjon 11, 2013-06-03 Elsa Ytterland og Arnvid Hellebust Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

24SevenOffice funksjoner og produkter

24SevenOffice funksjoner og produkter Nyhetsbrev fra 24SevenOffice 24SevenOffice funksjoner og produkter I dette skrivet vil du informasjon om noen av våre funksjoner og produkter som vil hjelpe deg å utnytte 24SevenOffice mer optimalt, og

Detaljer

Utskrifter, jobboversikt og abonnement

Utskrifter, jobboversikt og abonnement Utskrifter, jobboversikt og abonnement Brukerhåndbok Oppdatert: 200-11-04 2008-11-10: Mulig å aktivere browser for å se ferdig resultat av utskrift til Web. 2004-10-12: Fjernet omtale av destinasjonen

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Time

Kom i gang hefte Visma Avendo Time Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert det. Kom i gang hefte Visma Avendo Time Velkommen som bruker av Visma Avendo Time. Dette heftet

Detaljer

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning

Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Originalen er publisert i: Norsk Tidsskrift for Bibliotekforskning nr. 10, 1997 s51-74 Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon - en guide i informasjonsjungelen Et hefte for deg som vil vite mer om hvordan man søker etter kvalitetssikret informasjon Februar 2005 Medisinsk bibliotek Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Elektroniske ressurser

Elektroniske ressurser Elektroniske ressurser Retningslinjer og regelverk Oppdatert: 2009-11-11 2009-11-11 Avsnittet Elektroniske reproduksjoner (1.11.), s. 12 er oppdatert med opplysninger om reproduksjonsår og originalt utgivelsesår.

Detaljer

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB).

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB). Vafftech LTD Storgata 20, 0184 OSLO Telefon 2205 6100 Fax 2205 6101 sales@vafftech.no www.vaxtra.no Økonomi: Fakturering Repeterende faktura automatikk Dagsoppgjør (Kassedagbok) Ordrebehandling Kunde/leverandør

Detaljer