Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt"

Transkript

1 Utlån - bruk av samlingene 9 Oppsummering Utlån i prosent 29,6 % -2,5 % -4,1 % 2,8 % 16,6 % - i prosent -4,1 % -9,5 % 4,7 % 11,9 % 26,8 % Begge - i prosent 9, % -6,3 %,5 % 7,8 % 22,4 % Utlånstall hentes fra Bibsys: Antall utlån fordelt på avdeling (og samling). Kopier regnes også som utlån, hentes fra Bibsys: Innlåns-statistikk - innkomne bestillinger, samt manuelt registrerte tall for ikke-bibsysbibliotek Kommentarer: Før 24 ble utlånstall hentet fra «Antall utlån fordelt på utlånssted og låntakerkategori» - ikke «Antall utlån fordelt på avdeling» som av en eller annen grunn viser et litt lavere tall Utlån detaljer pr år Utlån utstyr Utlån via aut. andel automat Alt utlån u/kopier og manuelt Manuelle utlånstall Kopier Bibsys Kopier manuelt utlån m/kopier, uten utstyr Utlån utstyr Alt utlån u/kopier og manuelt ,1 % ,5 % ,3 % ,4 % ,5 % ,6 % ,4 % ,9 % ,3 % ,7 % ,6 % ,5 % ,7 % ,7 % ,4 % ,4 % ,5 % ,1 % ,1 % ,7 % ,7 % 33,3 % ,6 % ,1 % ,8 % ,8 % ,6 % ,9 % 37,6 % ,9 % ,8 % , % ,5 % ,1 % ,5 % 37,3 % ,2 % ,6 % ,1 % , % Manuelle utlånstall Kopier Bibsys Kopier manuelt

2 Felles (tbg) utlån m/kopier, uten utstyr Utlån utstyr Rene 1.gangs utlån Fornyelser Alt utlån u/kopier og andel fornyelser manuelt manuelle utlånstall kopier Bibsys kopier manuelt utlån m/kopier, uten utstyr utlån som legges til sum Kopier til venstre Bibsys ,1 % ,9 % ,5 % ,3 % ,6 % , % ,2 % ,1 % ,3 % ,3 % ,5 % , % 3 8-9,5 % 89 35,3 % ,1 % ,5 % 13,3 % ,1 % ,3 % ,7 % ,9 % ,2 % ,3 % 14,2 % ,3 % ,5 % ,9 % ,1 % ,6 % ,9 % 17,4 % ,6 % ,8 % ,8 % ,4 % ,3 % ,4 % 26,8 % ,5 % ,4 % Kopier manuelt

3 Fjernlån For utlån bøker: Bibsys: Antall utlån ved HVE fordelt på kategorier: Kategorier (inkluderer fornyinger). For utlån kopier: Bibsys: Innlåns-statistikk - innkomne bestillinger (effektuert), samt manuelt registrerte tall for kopier til ikke-bibsys-bibliotek. For innlån bøker/kopier: Bibsys: Fjernlåns-statistikk - Utsendte bestillinger for HVE (mottatte). Merknader: Ikke bruk 1999-tallene herfra, siden HVE/TBG er ikke medregnet. Utlånstall for kopier legges til hovedtall for utlån i ark «Utlån» Utlån bøker Bøker Bøker bøker ,4 % -8,4 % 19,8 % -,1 % -5,8 % - 28,2 % 13,2 %,4 % 7,9 % -4,3 % aktive - 57,3 % -,4 % 11,6 % 3, % -5,2 % Utlån - kopier Bibsys Kopier Bibsys Kopier Bibsys kopier Bibsys Utlån - kopier manuelt registrert Kopier manuelt reg Kopier manuelt reg kopier manuelt reg Utlån - alle kopier Alle kopier Alle kopier Kopier - 9,4 % -4,6 % 1, % 48,6 % 71,8 % Kopier - -51,8 % -54,5 % 11,9 % -12,9 % 15,8 % kopier - -28, % -46,3 % 39, % 16,3 % 49,8 % Utlån bøker og kopier bøker og kopier bøker og kopier bøker og kopier ,5 % -11,2 % 18,7 % 2,4 % -,1 % - 9,7 % 6,3 % 5,2 % 6,1 % -2,8 % begge - 41,7 % -4,7 % 13,1 % 3,8 % -1,2 % Fjernlån: Utlån totalt bøker og kopier bøker og kopier bøker og kopier

4 Innlån bøker Bøker Bøker bøker ,9 % 14,3 % -3,9 % -2,7 % 14,1 % - -11,1 % -22,3 % 2,5 % 12,5 % -9,5 % aktive - -18,4 % -2,7 % -1,5 % 3,2 % 4,1 % Innlån kopier Alle kopier Alle kopier Kopier - -31,9 %,1 % 17,2 % 8,9 % -14,1 % Kopier - 13,2 % -19,7 % -2, % -29,4 % -16,8 % kopier - -25,2 % -4,3 % 1,2 % 3,7 % -14,3 % Innlån bøker og kopier bøker og kopier bøker og kopier bøker og kopier , % 7,4 % 5,7 % 3,2 % -,9 % - -6,3 % -21,7 % -3,1 % 4, % -1,6 % begge - -21,3 % -3,4 % 3,1 % 3,4 % -3,6 % Fjernlån: Innlån totalt bøker og kopier bøker og kopier bøker og kopier Fjernlån: Forhold utlån - innlån 3 Forhold utlån - innlån utlån (hentet ovenfra) innlån (hentet ovenfra) Differanse utlån (hentet ovenfra) innlån (hentet ovenfra)

5 Utlån utstyr - detaljer Oppsummering i prosent 2,3 % 33,7 % -25,7 % 5,6 % -25,1 % - i prosent 29,5 % 37,1 % 81,8 % 95, % 17,1 % Begge - i prosent 24,3 % 35,3 % 23,9 % 66,1 % 8,4 % Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Kilde: Fra utlånsstatistikken - samling "Utstyr" HVE/BOR totalt Kilde: Fra "utall" mot enkelte dokid, oppsummert pr gruppe: Digitalkamera CD-/kassettspillere Videokanon Bærbar PC Quicktionary håndscanner Annet Utlån pr enhet (uten "annet") 51, 62,3 53,8 48,3 32,4 3,3 Kommentarer til tallene ovenfor: Til og med første halvår 22 ble utlånstall registrert manuelt ved. "Annet" er for eksempel LCD-skjerm - tall fremkommer (form 22) ved å trekke utall-sum fra utlåns-tall Utlån av utstyr Utlån av utstyr Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Kilde: Fra utlånsstatistikken - samling "Utstyr" HVE/BOR totalt Kilde: Fra "utall" mot enkelte dokid, oppsummert pr gruppe: Digitalkamera Digitale videokamera Analoge videokamera Skannere Videokanon 47 1 CD-/kassettspillere Minidisk-spiller/-opptaker Minnekortlesere Digitalt mikroskop Quicktionary håndscanner Kalkulatorer Annet Utlån pr enhet (uten "annet") 33, 23,3 24,7 31,1 14,6 19,8 Kommentarer til tallene ovenfor: låner også ut utstyr fra AV-lageret - dette er ikke statistikkført "Annet" er for eksempel mikrofoner, headset, lerret etc - tall fremkommer (form 22) ved å trekke utall-sum fra utlåns-tall

6 Antall låntakere Datakilde: Bibsys: Antall aktive brukere fordelt på utlånssted og kategori. Merknader: Felles = eksterne bibliotek. Eksterne personlige lånere - bruker kun kategori 6 og 7 fra bibsys.statistikken for enkelthets skyld Aktive lånere Aktive Aktive Aktive felles (andre bibl etc.) 15 1 Aktive Aktive felles (andre bibl etc.) Aktive Aktive aktive Aktive felles - 212,8 % 2,1 % -1,1 % 11,5 % -13,5 % Aktive - -7,4 % -,9 % -2,6 % 9,5 % -4,1 % Aktive - -6,4 % -7,2 % -7,6 % 13,1 % 3,5 % aktive - 1, % -3,3 % -4,5 % 11,2 % -2,2 % Eksterne aktive Eksterne aktive personlige Eksterne aktive personlige eksterne aktive personlige Eksterne -,1 %,1 %, %, %, % Eksterne - -1,6 % 5,9 % 2,8 % -8,8 % 8,3 % eksterne - -14,6 % -3,8 % 6,9 % -12, % 17,9 % Totalt Alle felles (andre bibl etc.) Alle Alle alle Aktive felles - 77,1 % 25,7 % 31,2 % -,3 % 2,3 % Aktive - 17,4 % 9,4 % 35,4 % -,1 % -1,8 % Aktive - 11,8 % 2,7 % 32,6 % -,3 % -8,3 % aktive - 27,7 % 11,9 % 33,2 % -,2 % -5,9 % Eksterne, aktive personlige lånere Eksterne aktive personlige Eksterne aktive personlige Totalt antall lånere Alle Alle Alle felles (andre bibl etc.) Utlån u/utstyr (fra ark Utlån) Utlån pr. aktiv låner , 15,3 15,1 14,9 14, 17, 18,5 18,9 18,5 2,9 2,7 25,4 14,1 15,2 14,7 15,5 15, 18,8 3, 25, 2, 15, ,4 2,9 2,7 18,5 18,9 18,5 17, 15,3 15,1 14,9 14, Utlån pr aktiv låner 1, 11, 5,,

7 Oppsummering Tbg Felles Kommentarer: 21/22: Tidligere anslag har vært uriktige og er justert på bakgrunn av erfaringstall. 22: Dette tallet er rettet i forhold til tidligere rapportert. - periodisering År Felles bibl. bibl. bibl. 23 pr pr pr 3.6. pr pr pr bibl. bibl. bibl. 24 pr , % ,6 % pr ,3 % ,9 % ,5 % pr 3.6. pr ,3 % ,3 % ,9 % pr ,9 % ,3 % ,7 % pr ,6 % ,2 % , %

8 Tilvekst / samling Bibsys: Netto tilvekst: TILVEKST Hoved-statistikk for bibkode xd: Mottatte fysiske enheter Bibsys: Kass og tapt: Katalog hovedstatistikk for bibkode xd,dokid fordelt på avdeling Brutto tilvekst Brutto tilvekst E-bøker (i abonnement) 121 Nett ,3 % -2,5 % -28,3 % -8, % 18,8 % - -3,8 % -18,8 % 21,6 %,3 % -2,6 % E-bøker - Nett - - 2,6 % -1,9 % -4,9 % -3, % 8,8 % Bibsys: TILVEKST Hoved-statistikk for bibkode xd: Mottatte fysiske enheter Nettdokumenter tom. 24: hentet fra Bibsys: Katalog hovedstatistikk for bibkode xd,dokid fordelt på avdeling E-bøker (i abonnement) Nett Kassert Nett 3 2 kassert Tapt tapt utskillelse Nett 3 2 utskillelse ,7 % 23,5 % -15,2 % -53,6 % 2,1 % - -22,4 % 138,2 % -15,9 % -32,4 % 19,2 % Nett - utskillelse - -55,8 % 178,2 % -15,5 % -43,3 % 11,9 % Bibsys: Katalog hovedstatistikk for bibkode xd,dokid fordelt på avdeling

9 Netto tilvekst E-bøker (i abonnement) 121 Nett ,7 % -14,4 % 35, % -146,7 % 69,1 % - 21, % -152,7 % -122,9 % 463,4 % -39,7 % E-bøker - Nett - 2, % 1,3 % -17,7 % -75,4 % 25, % ,9 % -146,3 % -5,5 % -299,7 % 2,1 % Primærkatalogiseringer Nett "Ukjent" ,5 % -17,2 % -46,8 % -6,7 % 42,5 % - -25, % 9,7 % -57,6 % -15,7 % 63,7 % Nett - 52,9 %, % -17,9 % -71,9 % -5, % - -9,2 % 13,4 % -4,3 % -25,2 % 113,6 % Bibsys: Katalog hovedstatistikk for bibkode xd, OBJEKTID fordelt på avdeling Samlingen (ABM-tall) Totalt ,8 % -,2 %,9 % -3,6 % Datakilde: Bibsys: ABM-statistikk - denne er sannsynligvis noe unøyaktig tom. 23. Fom. 24 stemmer tallene bedre overens med egne registreringer Netto tilvekst E-bøker (i abonnement) Nett Samlingens størrelse Samlingens størrelse (m/tbg) Nett ,9 % -2,3 % -3,1 % 1,5 % 2,5 % - 4, % -2, %,5 % 2,7 % 1,6 % Nett - 66,7 % 4,5 % 23,7 % 4,7 % 34,1 % - 5, % -2, % -1, % 2,2 % 2,2 % Egne registreringer basert på samlingens størrelse før overgang til Bibsys-systemet i 1997/98 og deretter justert i forhold til årlig netto tilvekst. (Bibsys/ABMtall nærmer seg våre egne tall) (m/tbg) Nett

10 Antall løpende periodikatitler Bibsys: ABM-statistikken, felt 62, 65 og 68 Bibsys: T.o.m. 23: PERIODIKA Hoved-statistikk for bibkode xd: Samlingens størrelse, tidsskrifter (ikke aviser) Bibsys: F.o.m. 24: Løpende ressurser - hovedstatistikk for bibkode xd: x - Tidsskrifter / p - Trykt materiale Tidsskrifter Kommentarer: ABM-statistikken kan ikke tas ut avdelingsvis. Før 22: tvilsomme tall Trykte titler E-tidsskrifter 2 ABM-statistikk (RBT-statistikk) Løpende trykte tidsskrifter (ABM-felt: 65) Løpende elektroniske (ABM-felt: 68) Unike titler (ABM-felt: 62) (kategoriene ovenfor overlapper) Overlappende titler (både trykt og elektronisk) Unike titler Bibsys: ABM-statistikken, felt 62, 65 og 68 (andre feltnummer i eldre RBT-statistikk) Antall elektroniske titler 2 hentet fra egne kilder. I 2-21 hadde vi kun e-tidsskrifter som vi allerede også hadde i trykt form Periodika hoved-statistikk / Løpende ressurser Trykte tidsskrifter Trykte tidsskrifter Trykte tidsskrifter - sum Differanse i forhold til ABM-tall Bibsys: T.o.m. 23: PERIODIKA Hoved-statistikk for bibkode xd: Samlingens størrelse, tidsskrifter (ikke aviser) Bibsys: F.o.m. 24: Løpende ressurser - hovedstatistikk for bibkode xd: x - Tidsskrifter / p - Trykt materiale Trykte tidsskrifter

11 Digitale ressurser / e-abonnementer fom søk poster fulltekst søk poster fulltekst søk poster fulltekst søk poster fulltekst søk poster fulltekst titler (ca-tall) pris i kr (ca) pris pr fulltekst pris pr søk Referansedatabaser: ETDEWEB 2 18 FirstSearch (OCLC) ISI Web of Science OVID OVID passord OVID Delsum referansebaser Artikkeldatabaser: Academic Search Elite (EBSCOhostbase) Atekst EBSCOhost EJS Blackwell Synergy STM ECO (FirstSearch-base) Idunn Ingenta Connect ScienceDirect Delsum fulltektsbaser Oppslagsverk: Britannica Online Norsk Elektronisk Legehåndbok Oxford Reference Online Delsum oppslagsverk alle baser Fulltekst fra artikkelbaser Fulltekst fra oppslagsverk fulltekst Fulltekst lastet ned Fulltekst fra artikkelbaser Fulltekst fra oppslagsverk fulltekst

12 Web-statistikk Innhold: Hovedstatistikk hive.no www-bib. (dette arket) borreminne. hive.no Digitale tekster eabonnemen ter Tellere 35 Antall filer 3 Antall filer under vev-dokumenttre (inkluderer internsider og minne): antall statiske vev-sider antall statiske filer samlet filstørrelse % økning, antall år (.htm/.html): totalt GB statiske filer , ,21 49,3 % 97,4 % ,62 51,6 % 16,6 % ,7 49,4 % 97,6 % ,35 17,7 % 21,6 % ,84-25,8 % -2,5 % , 9,3 % 1,2 % antall statiske vev-sider (.htm/.html): antall statiske filer totalt 1) Nedgangen fra 22 til 23 skyldes at NEL-tjenesten ble flyttet til ekstern server. 2) Filmengden øker saktere fordi fulltekstdokumenter publiseres i pdf-format (en fil pr publikasjon) heller enn html-format (mange filer pr publikasjon) Definisjoner til hovedloggene nedenfor: Hits: Antall filer lastet ned (en vevside kan bestå av flere filelementer) - dette tallet har liten betydning, men blir ofte brukt i media av folk som vil blåse opp nye nettsteder (hits = "treff"). Bytes/Gbytes: Den samlede størrelsen på nedlastede filer i bytes og gigabytes. Visits = : Totalt antall besøkende (basert på besøk individuelt pr. dag) - visits er det viktigste tallet. Pviews = Oppslag: Antall komplette sider nedlastet ("page views"/"page impressions") Se IFABC Web Measurement Standards: hovedlogger www-bib.hive.no og borreminne.hive.no 2 hovedlogger www-bib.hive.no og borreminne.hive.no Hits Visits Pviews Oppslag pr % økning År (treff) Bytes (besøk) (oppslag) Gbytes besøk besøk ,59 3, ,7 3,78 39,2 % ,15 3,63 4,7 % ,88 4,54 41,7 % ,46 4,71 4, % ,17 4,98 11,7 % ,61 5,8 32,7 % SUM ,95 Visits = besøk er det viktigste tallet Visits (besøk) Pviews (oppslag)

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

BIBSYS Lisa. Administrasjon av nettdokumenter

BIBSYS Lisa. Administrasjon av nettdokumenter BIBSYS Lisa Administrasjon av nettdokumenter Historikk eadmin 2004-2005 Lisa 2006 laget spesielt for ABM utvikling 2007: ABM ikke lenger aktør i Lisa Lisa direkte bruk Bibliotekene administrerer sine avtaler

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotek 2005 2010: E-bøker/Databaser

Fag- og forskningsbibliotek 2005 2010: E-bøker/Databaser Fag- og forskningsbibliotek 25 21: E-bøker/Databaser Innledende merknader: Det er knyttet noe usikkerhet til bibliotekenes rapportering når det gjelder digitale dokumenter, antall databaser og bruken av

Detaljer

Dokumentlevering utfordringer og muligheter

Dokumentlevering utfordringer og muligheter Dokumentlevering utfordringer og muligheter BIBSYS Brukermøte 2007 Temamøte Onsdag 18.04.07 kl.13-16 Endret innhold på temamøtet Automatisering av fjernlån Dokumentlevering: utfordringer og muligheter

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

E-ressurser i BIBSYS etter overgangen til SFX. Elsa Ytterland

E-ressurser i BIBSYS etter overgangen til SFX. Elsa Ytterland Oria-seminar - SFX E-ressurser i BIBSYS etter overgangen til SFX Elsa Ytterland Nyanskaffelser i BIBSYS Nytt Discovery-system: Oria Ny lenketjener: SFX Ny kunnskapsbase: SFX KnowledgeBase Hva er en lenketjener

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Hvordan skaffe artikler?

Hvordan skaffe artikler? Hvordan finner jeg fulltekst? Hvordan finne og organisere mine e-tidsskrifter? Besøk på ISM 30/3-09 Jan Ove Rein & Karen Buset Medisinsk bibliotek Kontakt oss på medbib@ub.ntnu.no Hvordan skaffe artikler?

Detaljer

Høgskolebiblioteket årsmelding 2008 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2008 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2008 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 2 3. Budsjett fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Folkebibliotekstatistikk for 2011

Folkebibliotekstatistikk for 2011 Folkebibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Skjema for folkebibliotek

Detaljer

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi?

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Even Hartmann Flood, førstebibliotekar, UBiT Powerpoint presentasjonen finnes på http://folk.ntnu.no/flood/brukstatistikk.ppt 1 Disposisjon Bruk økning 2006

Detaljer

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011 1 Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar Medisinsk bibliotek Mai 2011 2 Hva er Google Scholar? Søkemotor Database Åpent digitalt bibliotek: Det søkes bla i trykte og elektroniske tidsskrifter, åpne

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI BIBLIOTEKET Årsmelding 2003 St. Olavsgt. 32 Tel. +47 22 99 55 46 skabibli@khio.no 0166 Oslo Mål og brukergrupper Biblioteket er informasjons- og dokumentasjonssenter

Detaljer

Introduksjon til EndNote

Introduksjon til EndNote Introduksjon til EndNote Herregud hvorfor har ingen vist meg dette programmet før? (kvinne, 48 år, nettopp ferdig med phd-avhandlingen og en kort innføring i EndNote) Hva er EndNote? EndNote er et dataprogram

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria. Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»

Detaljer

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER Bibliotekets tjenester overfor studenter og fagpersonale skal dekke mange områder. Vi skal tilby ulike typer materialer som bøker, tidsskrifter, noter,

Detaljer

Indikatorer for folkebibliotek

Indikatorer for folkebibliotek Indikatorer for folkebibliotek i strategisk planlegging Nasjonale indikatorer Verktøy for evaluering og kvalitetsheving Felles sett av indikatorer Statistikk måling Internt fokus: styringsverktøy Eksternt

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2006

HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2006 HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2006 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Personale 3 3. Budsjett 3 4. Samlinger, tilvekst 4 5. Resultater og utviklingstrender 4 5.1 Utlån 4 5.2 Biblioteketsvirksomhet

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2005

HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2005 HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2005 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Personale 3 3. Budsjett 3 4. Samlinger, tilvekst 4 5. Resultater og utviklingstrender 4 5.1 Utlån 4 5.2 Biblioteketsvirksomhet

Detaljer

Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 2 3. Budsjett fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006 Elektroniske ressurser Oslo 22.9.2006 Hjelpemidler Katalogiseringsregler, 1998..., reviderte regler for kapittel 9 og 12, Oslo 2004 inkluderer 21.2 Endringer i hovedtittel, mm. Vedtak og avvik BIBSYS-MARC

Detaljer

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II «Sharing is caring», Stockholm 24. april 2015 Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek Foto: Sigrid Furnes

Detaljer

Migrering av data til nytt biblioteksystem

Migrering av data til nytt biblioteksystem Migrering av data til nytt biblioteksystem Grove trekk om migreringen Hele Bibliotekbasen skal være migrert januar 2013 Migrere data for OCLC LinkResolver allerede høst 2011 Typer data som migreres Strukturer

Detaljer

Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet

Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet Temamøte 18. april 2007 Erling Fossan Program Hva administrasjon av nettdokumenter innebærer Dagens status i BIBSYS-samarbeidet Hva trenger institusjonene

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

NTNU UB Statistikk 2011 Ekstern rapport

NTNU UB Statistikk 2011 Ekstern rapport NTNU UB Statistikk 211 Ekstern rapport Innhold Statistikk for UB 211... 4 1. Hva dekkes av denne rapporten... 4 2. Oppsummering... 4 3. E-ressurser... 5 3.1 e-bøker... 5 3.2 e-tidsskrifter... 9 4. Portal

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

Innhold. Fakturagrunnlag og avregning 2000-06-05 2

Innhold. Fakturagrunnlag og avregning 2000-06-05 2 BIBSYS Fakturagrunnlag og avregning Brukerhåndbok Skrevet av: Per Thoresen Oppdatert: 2000-06-05 2000-06-05 Noen viktige endringer i innledningskapitlet Avregning mellom BIBSYS-bibliotekene. 2000-05-03

Detaljer

Brukerprofil og brukeropplysninger

Brukerprofil og brukeropplysninger Brukerprofil og brukeropplysninger Brukerhåndbok Oppdatert: 2007-01-15 2007-01-15: Endret beskrivelse av rolleskjermen. 2005-10-13: Tilføyd beskrivelse av nytt felt i brukerprofilen: Ksted. 2005-02-15:

Detaljer

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland Møtereferat Oppdatert: 2007-05-22 BIBSYS Bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Detaljer

TEOLOGI FORDYPNING BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING. Svein Helge Birkeflet februar-16

TEOLOGI FORDYPNING BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING. Svein Helge Birkeflet februar-16 TEOLOGI FORDYPNING BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING Svein Helge Birkeflet februar-16 UBO Norges største fagbibliotek dekker alle fagområder ved UiO stab : 200 trykte samlinger : 2,5 mill bøker / 4.500

Detaljer

Opplæring i informasjonskompetanse

Opplæring i informasjonskompetanse Kurs 1: Å søke informasjon Ekholt 1-10-skole, ungdomstrinnet LÆRINGSMÅL Jeg kan effektivt søke etter hensiktsmessig informasjon. Jeg kan definere presise og hensiktsmessige søkeord 1 FØR DU SØKER Hva kan

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Adresseinformasjon. Samlinger, tilvekst og utskillelse

Adresseinformasjon. Samlinger, tilvekst og utskillelse Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene som vi har registrert. Hvis opplysningene er korrekte og fullstendige, skal en merke av for "Ja". Klikk deretter på

Detaljer

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Databasens innhold: Tidsskriftartikler innen sykepleie og andre helsefag Fullstendig dekning av engelskspråklige sykepleietidsskrifter Også referanser til en del bøker,

Detaljer

Lånebestillinger i INNLÅN og BRUBEST

Lånebestillinger i INNLÅN og BRUBEST Lånebestillinger i INNLÅN og BRUBEST Brukerhåndbok Oppdatert: 2009-02-01 2009-02-08 Mulig å få tilgang til OpenURL-tjeneste for å ekspedere bestilling, via PF9 både i BRUBest og INNBest. 2008-10-13 Mulig

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for folkebibliotek Side: 1 av 7 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

Innføring i. Informasjonssøking. for IVT og IME - studenter

Innføring i. Informasjonssøking. for IVT og IME - studenter Innføring i Informasjonssøking for IVT og IME - studenter 1 Universitetsbiblioteket Roar Storleer roar.storleer@ub.ntnu.no tel.: 73 59 51 23 mob: 918 97 049 adr.: NTNU UB Staff Høgskoleringen 1 7491 Trondheim

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Adresseinformasjon. Bibliotekstatistikk: Mobile bibliotek

Adresseinformasjon. Bibliotekstatistikk: Mobile bibliotek Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige. Se spesielt

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Konsortiearbeidet. Vårmøte 22. april 2013

Konsortiearbeidet. Vårmøte 22. april 2013 Konsortiearbeidet Vårmøte 22. april 2013 Agenda Med en fot i bakken Situasjon Fullmaktsavtaler Årshjulet Rutiner Forhandlingene Avtalene Nettsidene Med en fot i bakken! Vårmøtet 2013 Ikke nedi myra men

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

Import av referanser til EndNote

Import av referanser til EndNote Import av referanser til EndNote Import av referanser til EndNote Business Source Complete (BSC)... 3 Søk og importer fra Business Source Complete på Internett... 3 Søk og importer direkte fra EndNote...

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

2006-08-28 Mulig å velge utlånssted man skal ekspedere. Støtte for at materiale for DigitAlt-prosjektet kan håndteres som egen kø.

2006-08-28 Mulig å velge utlånssted man skal ekspedere. Støtte for at materiale for DigitAlt-prosjektet kan håndteres som egen kø. Automatlager Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-08-28 2006-08-28 Mulig å velge utlånssted man skal ekspedere. Støtte for at materiale for DigitAlt-prosjektet kan håndteres som egen kø. Alle brukere ved NB Rana

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014 Rigmor Haug Larvik bibliotek Hva er e-bøker? Definisjon Hvilken duppedings for å lese e-bøker? Nettbrett, lesebrett, smarttelefoner, pc Kjøpe e-bøker Ett eksempel

Detaljer

Høgskolebiblioteket årsmelding 2011 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2011 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 3 3. Regnskap fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

Statistikk for fag- og forskningsbibliotek 2006

Statistikk for fag- og forskningsbibliotek 2006 Statistikk for fag- og forskningsbibliotek 2006 Veiledning for bruk av statistikkskjemaet Innledning I henhold til Lov om bibliotekvederlag er alle offentlige bibliotek i Norge pliktig til å levere statistikk.

Detaljer

Årsberetning 2014 Stortingsbiblioteket

Årsberetning 2014 Stortingsbiblioteket Årsberetning 2014 Stortingsbiblioteket Stortingsbiblioteket støtter opp om den parlamentariske prosessen og tilbyr kvalitetssikret informasjon som representanter og ansatte benytter som grunnlag for beslutninger.

Detaljer

NTNU UB Statistikk. En dag på biblioteket: 2 361 personer besøkte et av våre bibliotek. 306 bøker ble lånt ut. 1 190 besøkte oss på webben

NTNU UB Statistikk. En dag på biblioteket: 2 361 personer besøkte et av våre bibliotek. 306 bøker ble lånt ut. 1 190 besøkte oss på webben NTNU UB Statistikk 214 En dag på biblioteket: 2 361 personer besøkte et av våre bibliotek 36 bøker ble lånt ut 1 19 besøkte oss på webben 4 784 artikler ble lastet ned 3 26 nedlastninger fra e-bøker 3

Detaljer

Arrangement 58 Søkeportaler på godt og vondt

Arrangement 58 Søkeportaler på godt og vondt Bibliotekmøtet mars 2008 Arrangement 58 Kristin Vigdal, Handelshøyskolen BI Hvorfor Handelshøyskolen BI ble med i BIBSYS Portalkonsortium? Samsøking i mange kvalitetsbaser via et felles grensesnitt Like

Detaljer

Konfigurasjon av SFX-menyen

Konfigurasjon av SFX-menyen Konfigurasjon av SFX-menyen SFX-menyen er den skjermen brukeren får opp når hun har fulgt en referanse fra f.eks. Google Scholar, Oria eller fra en annen referansedatabase. Menyen inneholder lenker som

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelinga sitt Namn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Veg/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststad Postadresse Veg/gate/postboks

Detaljer

1) Brei gjennomgang av nettportal-produktet sett fra sluttbrukerståsted

1) Brei gjennomgang av nettportal-produktet sett fra sluttbrukerståsted Møtereferat Oppdatert: 2006-11-01 Møte i Arbeidsgruppe for BIBSYS Mime og BIBSYS Tyr 2006-10-18 Referent: Liv Inger Lamøy Dato for referat: 2006-10-30 Til stede: Fra arbeidsgruppa: Else Norheim (HiØ),

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Fagbibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Fagbibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene som vi har registrert. Hvis opplysningene er korrekte og fullstendige, skal en merke av for "Ja". Klikk deretter på

Detaljer

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Brukerveiledning for bibliotek som bruker andre biblioteksystem Skrevet av: Erling Fossan og Hege Johannesen Oppdatert: 2004-03-22 2004-03-22 Nytt dokument.

Detaljer

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil Systemkrav Operativsystem: OS X eller Windows. Alle nyere versjoner støttet. Tekstbehandler: Microsoft Word. 2016-versjon er IKKE støttet! EndNote Web Et referansehåndteringsverktøy er et program som rett

Detaljer

Vedlegg A: Nedlasting fra PubMed

Vedlegg A: Nedlasting fra PubMed Vedlegg A: Nedlasting fra PubMed Merk referansene i trefflisten som skal lagres. Hvis ingen merkes, blir alle referansene lagret. Fra Send to, velg File. Velg MEDLINE fra format menyen, klikk Create File.

Detaljer

Holger Rørstrand Student 012095

Holger Rørstrand Student 012095 Holger Rørstrand Student 012095 BIBSYS Storoppgave i tekstbehandling Søk i Bibliotekene! Side 1 av 8 Kapittel 1: Oppgave 1... 3 Bibliotek:... 3 Fritekst:... 3 Sortering:... 3 Søk i tidsskrifter:... 3 Kapittel

Detaljer

BIBSYS Nettportal. 23. Mars 2006 Ole Husby

BIBSYS Nettportal. 23. Mars 2006 Ole Husby BIBSYS Nettportal 23. Mars 2006 Ole Husby Kort status Vi er i gang Åpningsdato: 1. september 2006 Prosjektleder: jan.erik.garshol@bibsys.no Nettportalkonsortium er opprettet Arbeidsgruppe er opprettet

Detaljer

Hoved fokus for denne App n:

Hoved fokus for denne App n: Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Brukermøte 2011 Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere

Detaljer

Import av referanser til EndNote X4

Import av referanser til EndNote X4 Import av referanser til EndNote X4 2 Import av referanser til EndNote Business Source Complete (BSC)... 4 Søk og importer fra Business Source Complete på Internett... 4 Søk og importer direkte fra EndNote...

Detaljer

Aktiv låner Registrert bruker som har lånt eller bestilt minst et dokument i rapportperioden (ISO 2.2.2)

Aktiv låner Registrert bruker som har lånt eller bestilt minst et dokument i rapportperioden (ISO 2.2.2) Skjema for statistikkinnhenting: fag- og forskningsbibliotek DEFINISJONER Aktiv låner Registrert bruker som har lånt eller bestilt minst et dokument i rapportperioden (ISO 2.2.2) Andre driftsutgifter Driftskostnader

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

Biblioteket. EndNote referansehåndteringsprogram

Biblioteket. EndNote referansehåndteringsprogram Biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De organiseres i et bibliotek. Enkle funksjoner for å hente inn referanser til Word,

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Workshop om import av e-ressurser. 28. april 2009

Workshop om import av e-ressurser. 28. april 2009 Workshop om import av e-ressurser 28. april 2009 Agenda 09.30 Kaffe 10.00 Velkommen/introduksjon 10.15 Dagens rutiner for import av e-tidsskrifter/e-bøker: Hvem gjør hva? Bibliotekets, BIBSYS, ABMs og

Detaljer

News. Ny og forbedret funksjonalitet. Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011

News. Ny og forbedret funksjonalitet. Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011 News Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen. Se i hjelpen eller

Detaljer

Oppgaver - Persistent Menu. Oppgaver - Persistent Search

Oppgaver - Persistent Menu. Oppgaver - Persistent Search Oppgaver - Persistent Menu Se på oppgavelista di, dvs: Tasks list. Du er currently at... hvor? Bytt sted og se på oppgavelista igjen. Har noe forandret seg? Hvor mange bøker skal hentes fram til brukere

Detaljer

bokhylla.no Fra idé til suksess Svein Arne Brygfjeld Nasjonalbiblioteket i Norge

bokhylla.no Fra idé til suksess Svein Arne Brygfjeld Nasjonalbiblioteket i Norge bokhylla.no Fra idé til suksess Svein Arne Brygfjeld Nasjonalbiblioteket i Norge Bokhylla I: erfaringstall - Ca 49.000 bøker - 83%... - 5%... - 46-50.000 Samlede dikt, Tomas Tranströmer Nobels litteraturpris,

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2007

Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Brukerveiledning for import av publikasjoner ved UiTø

Brukerveiledning for import av publikasjoner ved UiTø Brukerveiledning for import av publikasjoner ved UiTø I forbindelse med registrering av publikasjoner er det utviklet et hjelpesystem, Importtjeneste og autoritetsregister (ITAR), som bidrar til enklere

Detaljer

SPORTDiscus søkehjelp

SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus er en internasjonal idrettsdatabase som inneholder referanser og fulltekstdokumenter fra tidsskrifter, bøker, konferanser og avhandlinger. Den dekker alle sider av fagområdene

Detaljer

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 Folketellingen 1900 Er som regel den nyeste søkbare kilden som er landsomfattende som vi kan bruke til å finne slekt Snakk med venner og kjente Den beste kilde for å finne

Detaljer

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 News Produkt Versjon Beskrivelse Releasedato Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket Lindesnes bibliotek En «online» omvisning Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket www.lib.no www.lib.no Skranke Bibliotek Velkommen til Lindesnes bibliotek. Biblioteket ligger i 2.

Detaljer

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere.

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. Mine tegn Hovedside: Minetegn (www.minetegn.no) er et nettsted der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no), spille inn egne tegn med webkamera,

Detaljer

Få møter mange FUSJONEN MELLOM HIF OG UIT SETT FRA HIF'S BIBLIOTEKLEDER

Få møter mange FUSJONEN MELLOM HIF OG UIT SETT FRA HIF'S BIBLIOTEKLEDER Få møter mange FUSJONEN MELLOM HIF OG UIT SETT FRA HIF'S BIBLIOTEKLEDER Fusjon i august 2013: HiF går inn i UiT Forskjeller mellom HiF og UiT Organisasjonskartet og nye navn Den formelle prosessen Den

Detaljer