Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt"

Transkript

1 Utlån - bruk av samlingene 9 Oppsummering Utlån i prosent 29,6 % -2,5 % -4,1 % 2,8 % 16,6 % - i prosent -4,1 % -9,5 % 4,7 % 11,9 % 26,8 % Begge - i prosent 9, % -6,3 %,5 % 7,8 % 22,4 % Utlånstall hentes fra Bibsys: Antall utlån fordelt på avdeling (og samling). Kopier regnes også som utlån, hentes fra Bibsys: Innlåns-statistikk - innkomne bestillinger, samt manuelt registrerte tall for ikke-bibsysbibliotek Kommentarer: Før 24 ble utlånstall hentet fra «Antall utlån fordelt på utlånssted og låntakerkategori» - ikke «Antall utlån fordelt på avdeling» som av en eller annen grunn viser et litt lavere tall Utlån detaljer pr år Utlån utstyr Utlån via aut. andel automat Alt utlån u/kopier og manuelt Manuelle utlånstall Kopier Bibsys Kopier manuelt utlån m/kopier, uten utstyr Utlån utstyr Alt utlån u/kopier og manuelt ,1 % ,5 % ,3 % ,4 % ,5 % ,6 % ,4 % ,9 % ,3 % ,7 % ,6 % ,5 % ,7 % ,7 % ,4 % ,4 % ,5 % ,1 % ,1 % ,7 % ,7 % 33,3 % ,6 % ,1 % ,8 % ,8 % ,6 % ,9 % 37,6 % ,9 % ,8 % , % ,5 % ,1 % ,5 % 37,3 % ,2 % ,6 % ,1 % , % Manuelle utlånstall Kopier Bibsys Kopier manuelt

2 Felles (tbg) utlån m/kopier, uten utstyr Utlån utstyr Rene 1.gangs utlån Fornyelser Alt utlån u/kopier og andel fornyelser manuelt manuelle utlånstall kopier Bibsys kopier manuelt utlån m/kopier, uten utstyr utlån som legges til sum Kopier til venstre Bibsys ,1 % ,9 % ,5 % ,3 % ,6 % , % ,2 % ,1 % ,3 % ,3 % ,5 % , % 3 8-9,5 % 89 35,3 % ,1 % ,5 % 13,3 % ,1 % ,3 % ,7 % ,9 % ,2 % ,3 % 14,2 % ,3 % ,5 % ,9 % ,1 % ,6 % ,9 % 17,4 % ,6 % ,8 % ,8 % ,4 % ,3 % ,4 % 26,8 % ,5 % ,4 % Kopier manuelt

3 Fjernlån For utlån bøker: Bibsys: Antall utlån ved HVE fordelt på kategorier: Kategorier (inkluderer fornyinger). For utlån kopier: Bibsys: Innlåns-statistikk - innkomne bestillinger (effektuert), samt manuelt registrerte tall for kopier til ikke-bibsys-bibliotek. For innlån bøker/kopier: Bibsys: Fjernlåns-statistikk - Utsendte bestillinger for HVE (mottatte). Merknader: Ikke bruk 1999-tallene herfra, siden HVE/TBG er ikke medregnet. Utlånstall for kopier legges til hovedtall for utlån i ark «Utlån» Utlån bøker Bøker Bøker bøker ,4 % -8,4 % 19,8 % -,1 % -5,8 % - 28,2 % 13,2 %,4 % 7,9 % -4,3 % aktive - 57,3 % -,4 % 11,6 % 3, % -5,2 % Utlån - kopier Bibsys Kopier Bibsys Kopier Bibsys kopier Bibsys Utlån - kopier manuelt registrert Kopier manuelt reg Kopier manuelt reg kopier manuelt reg Utlån - alle kopier Alle kopier Alle kopier Kopier - 9,4 % -4,6 % 1, % 48,6 % 71,8 % Kopier - -51,8 % -54,5 % 11,9 % -12,9 % 15,8 % kopier - -28, % -46,3 % 39, % 16,3 % 49,8 % Utlån bøker og kopier bøker og kopier bøker og kopier bøker og kopier ,5 % -11,2 % 18,7 % 2,4 % -,1 % - 9,7 % 6,3 % 5,2 % 6,1 % -2,8 % begge - 41,7 % -4,7 % 13,1 % 3,8 % -1,2 % Fjernlån: Utlån totalt bøker og kopier bøker og kopier bøker og kopier

4 Innlån bøker Bøker Bøker bøker ,9 % 14,3 % -3,9 % -2,7 % 14,1 % - -11,1 % -22,3 % 2,5 % 12,5 % -9,5 % aktive - -18,4 % -2,7 % -1,5 % 3,2 % 4,1 % Innlån kopier Alle kopier Alle kopier Kopier - -31,9 %,1 % 17,2 % 8,9 % -14,1 % Kopier - 13,2 % -19,7 % -2, % -29,4 % -16,8 % kopier - -25,2 % -4,3 % 1,2 % 3,7 % -14,3 % Innlån bøker og kopier bøker og kopier bøker og kopier bøker og kopier , % 7,4 % 5,7 % 3,2 % -,9 % - -6,3 % -21,7 % -3,1 % 4, % -1,6 % begge - -21,3 % -3,4 % 3,1 % 3,4 % -3,6 % Fjernlån: Innlån totalt bøker og kopier bøker og kopier bøker og kopier Fjernlån: Forhold utlån - innlån 3 Forhold utlån - innlån utlån (hentet ovenfra) innlån (hentet ovenfra) Differanse utlån (hentet ovenfra) innlån (hentet ovenfra)

5 Utlån utstyr - detaljer Oppsummering i prosent 2,3 % 33,7 % -25,7 % 5,6 % -25,1 % - i prosent 29,5 % 37,1 % 81,8 % 95, % 17,1 % Begge - i prosent 24,3 % 35,3 % 23,9 % 66,1 % 8,4 % Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Kilde: Fra utlånsstatistikken - samling "Utstyr" HVE/BOR totalt Kilde: Fra "utall" mot enkelte dokid, oppsummert pr gruppe: Digitalkamera CD-/kassettspillere Videokanon Bærbar PC Quicktionary håndscanner Annet Utlån pr enhet (uten "annet") 51, 62,3 53,8 48,3 32,4 3,3 Kommentarer til tallene ovenfor: Til og med første halvår 22 ble utlånstall registrert manuelt ved. "Annet" er for eksempel LCD-skjerm - tall fremkommer (form 22) ved å trekke utall-sum fra utlåns-tall Utlån av utstyr Utlån av utstyr Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Utlån Enheter Kilde: Fra utlånsstatistikken - samling "Utstyr" HVE/BOR totalt Kilde: Fra "utall" mot enkelte dokid, oppsummert pr gruppe: Digitalkamera Digitale videokamera Analoge videokamera Skannere Videokanon 47 1 CD-/kassettspillere Minidisk-spiller/-opptaker Minnekortlesere Digitalt mikroskop Quicktionary håndscanner Kalkulatorer Annet Utlån pr enhet (uten "annet") 33, 23,3 24,7 31,1 14,6 19,8 Kommentarer til tallene ovenfor: låner også ut utstyr fra AV-lageret - dette er ikke statistikkført "Annet" er for eksempel mikrofoner, headset, lerret etc - tall fremkommer (form 22) ved å trekke utall-sum fra utlåns-tall

6 Antall låntakere Datakilde: Bibsys: Antall aktive brukere fordelt på utlånssted og kategori. Merknader: Felles = eksterne bibliotek. Eksterne personlige lånere - bruker kun kategori 6 og 7 fra bibsys.statistikken for enkelthets skyld Aktive lånere Aktive Aktive Aktive felles (andre bibl etc.) 15 1 Aktive Aktive felles (andre bibl etc.) Aktive Aktive aktive Aktive felles - 212,8 % 2,1 % -1,1 % 11,5 % -13,5 % Aktive - -7,4 % -,9 % -2,6 % 9,5 % -4,1 % Aktive - -6,4 % -7,2 % -7,6 % 13,1 % 3,5 % aktive - 1, % -3,3 % -4,5 % 11,2 % -2,2 % Eksterne aktive Eksterne aktive personlige Eksterne aktive personlige eksterne aktive personlige Eksterne -,1 %,1 %, %, %, % Eksterne - -1,6 % 5,9 % 2,8 % -8,8 % 8,3 % eksterne - -14,6 % -3,8 % 6,9 % -12, % 17,9 % Totalt Alle felles (andre bibl etc.) Alle Alle alle Aktive felles - 77,1 % 25,7 % 31,2 % -,3 % 2,3 % Aktive - 17,4 % 9,4 % 35,4 % -,1 % -1,8 % Aktive - 11,8 % 2,7 % 32,6 % -,3 % -8,3 % aktive - 27,7 % 11,9 % 33,2 % -,2 % -5,9 % Eksterne, aktive personlige lånere Eksterne aktive personlige Eksterne aktive personlige Totalt antall lånere Alle Alle Alle felles (andre bibl etc.) Utlån u/utstyr (fra ark Utlån) Utlån pr. aktiv låner , 15,3 15,1 14,9 14, 17, 18,5 18,9 18,5 2,9 2,7 25,4 14,1 15,2 14,7 15,5 15, 18,8 3, 25, 2, 15, ,4 2,9 2,7 18,5 18,9 18,5 17, 15,3 15,1 14,9 14, Utlån pr aktiv låner 1, 11, 5,,

7 Oppsummering Tbg Felles Kommentarer: 21/22: Tidligere anslag har vært uriktige og er justert på bakgrunn av erfaringstall. 22: Dette tallet er rettet i forhold til tidligere rapportert. - periodisering År Felles bibl. bibl. bibl. 23 pr pr pr 3.6. pr pr pr bibl. bibl. bibl. 24 pr , % ,6 % pr ,3 % ,9 % ,5 % pr 3.6. pr ,3 % ,3 % ,9 % pr ,9 % ,3 % ,7 % pr ,6 % ,2 % , %

8 Tilvekst / samling Bibsys: Netto tilvekst: TILVEKST Hoved-statistikk for bibkode xd: Mottatte fysiske enheter Bibsys: Kass og tapt: Katalog hovedstatistikk for bibkode xd,dokid fordelt på avdeling Brutto tilvekst Brutto tilvekst E-bøker (i abonnement) 121 Nett ,3 % -2,5 % -28,3 % -8, % 18,8 % - -3,8 % -18,8 % 21,6 %,3 % -2,6 % E-bøker - Nett - - 2,6 % -1,9 % -4,9 % -3, % 8,8 % Bibsys: TILVEKST Hoved-statistikk for bibkode xd: Mottatte fysiske enheter Nettdokumenter tom. 24: hentet fra Bibsys: Katalog hovedstatistikk for bibkode xd,dokid fordelt på avdeling E-bøker (i abonnement) Nett Kassert Nett 3 2 kassert Tapt tapt utskillelse Nett 3 2 utskillelse ,7 % 23,5 % -15,2 % -53,6 % 2,1 % - -22,4 % 138,2 % -15,9 % -32,4 % 19,2 % Nett - utskillelse - -55,8 % 178,2 % -15,5 % -43,3 % 11,9 % Bibsys: Katalog hovedstatistikk for bibkode xd,dokid fordelt på avdeling

9 Netto tilvekst E-bøker (i abonnement) 121 Nett ,7 % -14,4 % 35, % -146,7 % 69,1 % - 21, % -152,7 % -122,9 % 463,4 % -39,7 % E-bøker - Nett - 2, % 1,3 % -17,7 % -75,4 % 25, % ,9 % -146,3 % -5,5 % -299,7 % 2,1 % Primærkatalogiseringer Nett "Ukjent" ,5 % -17,2 % -46,8 % -6,7 % 42,5 % - -25, % 9,7 % -57,6 % -15,7 % 63,7 % Nett - 52,9 %, % -17,9 % -71,9 % -5, % - -9,2 % 13,4 % -4,3 % -25,2 % 113,6 % Bibsys: Katalog hovedstatistikk for bibkode xd, OBJEKTID fordelt på avdeling Samlingen (ABM-tall) Totalt ,8 % -,2 %,9 % -3,6 % Datakilde: Bibsys: ABM-statistikk - denne er sannsynligvis noe unøyaktig tom. 23. Fom. 24 stemmer tallene bedre overens med egne registreringer Netto tilvekst E-bøker (i abonnement) Nett Samlingens størrelse Samlingens størrelse (m/tbg) Nett ,9 % -2,3 % -3,1 % 1,5 % 2,5 % - 4, % -2, %,5 % 2,7 % 1,6 % Nett - 66,7 % 4,5 % 23,7 % 4,7 % 34,1 % - 5, % -2, % -1, % 2,2 % 2,2 % Egne registreringer basert på samlingens størrelse før overgang til Bibsys-systemet i 1997/98 og deretter justert i forhold til årlig netto tilvekst. (Bibsys/ABMtall nærmer seg våre egne tall) (m/tbg) Nett

10 Antall løpende periodikatitler Bibsys: ABM-statistikken, felt 62, 65 og 68 Bibsys: T.o.m. 23: PERIODIKA Hoved-statistikk for bibkode xd: Samlingens størrelse, tidsskrifter (ikke aviser) Bibsys: F.o.m. 24: Løpende ressurser - hovedstatistikk for bibkode xd: x - Tidsskrifter / p - Trykt materiale Tidsskrifter Kommentarer: ABM-statistikken kan ikke tas ut avdelingsvis. Før 22: tvilsomme tall Trykte titler E-tidsskrifter 2 ABM-statistikk (RBT-statistikk) Løpende trykte tidsskrifter (ABM-felt: 65) Løpende elektroniske (ABM-felt: 68) Unike titler (ABM-felt: 62) (kategoriene ovenfor overlapper) Overlappende titler (både trykt og elektronisk) Unike titler Bibsys: ABM-statistikken, felt 62, 65 og 68 (andre feltnummer i eldre RBT-statistikk) Antall elektroniske titler 2 hentet fra egne kilder. I 2-21 hadde vi kun e-tidsskrifter som vi allerede også hadde i trykt form Periodika hoved-statistikk / Løpende ressurser Trykte tidsskrifter Trykte tidsskrifter Trykte tidsskrifter - sum Differanse i forhold til ABM-tall Bibsys: T.o.m. 23: PERIODIKA Hoved-statistikk for bibkode xd: Samlingens størrelse, tidsskrifter (ikke aviser) Bibsys: F.o.m. 24: Løpende ressurser - hovedstatistikk for bibkode xd: x - Tidsskrifter / p - Trykt materiale Trykte tidsskrifter

11 Digitale ressurser / e-abonnementer fom søk poster fulltekst søk poster fulltekst søk poster fulltekst søk poster fulltekst søk poster fulltekst titler (ca-tall) pris i kr (ca) pris pr fulltekst pris pr søk Referansedatabaser: ETDEWEB 2 18 FirstSearch (OCLC) ISI Web of Science OVID OVID passord OVID Delsum referansebaser Artikkeldatabaser: Academic Search Elite (EBSCOhostbase) Atekst EBSCOhost EJS Blackwell Synergy STM ECO (FirstSearch-base) Idunn Ingenta Connect ScienceDirect Delsum fulltektsbaser Oppslagsverk: Britannica Online Norsk Elektronisk Legehåndbok Oxford Reference Online Delsum oppslagsverk alle baser Fulltekst fra artikkelbaser Fulltekst fra oppslagsverk fulltekst Fulltekst lastet ned Fulltekst fra artikkelbaser Fulltekst fra oppslagsverk fulltekst

12 Web-statistikk Innhold: Hovedstatistikk hive.no www-bib. (dette arket) borreminne. hive.no Digitale tekster eabonnemen ter Tellere 35 Antall filer 3 Antall filer under vev-dokumenttre (inkluderer internsider og minne): antall statiske vev-sider antall statiske filer samlet filstørrelse % økning, antall år (.htm/.html): totalt GB statiske filer , ,21 49,3 % 97,4 % ,62 51,6 % 16,6 % ,7 49,4 % 97,6 % ,35 17,7 % 21,6 % ,84-25,8 % -2,5 % , 9,3 % 1,2 % antall statiske vev-sider (.htm/.html): antall statiske filer totalt 1) Nedgangen fra 22 til 23 skyldes at NEL-tjenesten ble flyttet til ekstern server. 2) Filmengden øker saktere fordi fulltekstdokumenter publiseres i pdf-format (en fil pr publikasjon) heller enn html-format (mange filer pr publikasjon) Definisjoner til hovedloggene nedenfor: Hits: Antall filer lastet ned (en vevside kan bestå av flere filelementer) - dette tallet har liten betydning, men blir ofte brukt i media av folk som vil blåse opp nye nettsteder (hits = "treff"). Bytes/Gbytes: Den samlede størrelsen på nedlastede filer i bytes og gigabytes. Visits = : Totalt antall besøkende (basert på besøk individuelt pr. dag) - visits er det viktigste tallet. Pviews = Oppslag: Antall komplette sider nedlastet ("page views"/"page impressions") Se IFABC Web Measurement Standards: hovedlogger www-bib.hive.no og borreminne.hive.no 2 hovedlogger www-bib.hive.no og borreminne.hive.no Hits Visits Pviews Oppslag pr % økning År (treff) Bytes (besøk) (oppslag) Gbytes besøk besøk ,59 3, ,7 3,78 39,2 % ,15 3,63 4,7 % ,88 4,54 41,7 % ,46 4,71 4, % ,17 4,98 11,7 % ,61 5,8 32,7 % SUM ,95 Visits = besøk er det viktigste tallet Visits (besøk) Pviews (oppslag)

Høgskolen i Buskerud BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2007. http://www.hibu.no/bibliotek

Høgskolen i Buskerud BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2007. http://www.hibu.no/bibliotek Høgskolen i Buskerud BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2007 http://www.hibu.no/bibliotek 2 Innhold Oppsummering i tall 2007... 4 1.1 Målsetting og målgrupper... 6 1.2 Kvalitetssikring... 6 2 Samlingene... 6 2.1 Dokumenter...

Detaljer

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver Nettdokumenter Brukerhåndbok Oppdatert: 2013-01-24 2013-01-24 Oppdatert avsnitt og skiftet skjermbilde i avsnitt Registreringsskjerm for nettdokumenter Endret teksten for PakkeID under Oversikt over feltene

Detaljer

Dokumentlevering utfordringer og muligheter

Dokumentlevering utfordringer og muligheter Dokumentlevering utfordringer og muligheter BIBSYS Brukermøte 2007 Temamøte Onsdag 18.04.07 kl.13-16 Endret innhold på temamøtet Automatisering av fjernlån Dokumentlevering: utfordringer og muligheter

Detaljer

Elektroniske ressurser

Elektroniske ressurser Elektroniske ressurser Retningslinjer og regelverk Oppdatert: 2009-11-11 2009-11-11 Avsnittet Elektroniske reproduksjoner (1.11.), s. 12 er oppdatert med opplysninger om reproduksjonsår og originalt utgivelsesår.

Detaljer

Adresseinformasjon. Bibliotekstatistikk: Mobile bibliotek

Adresseinformasjon. Bibliotekstatistikk: Mobile bibliotek Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige. Se spesielt

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER Bibliotekets tjenester overfor studenter og fagpersonale skal dekke mange områder. Vi skal tilby ulike typer materialer som bøker, tidsskrifter, noter,

Detaljer

Besøk Nasjonalbiblioteket - Rapport

Besøk Nasjonalbiblioteket - Rapport Landslaget for lokal og privatarkiv PB: 7700 5020 BERGEN Besøk Nasjonalbiblioteket - Rapport BAKGRUNN Arkiv i Nordland søkte LLP stipend til å reise til Nasjonalbiblioteket(NB) vår begrunnelse var som

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 News Produkt Versjon Beskrivelse Releasedato Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

En hale uten ende Nasjonalbibliotekets pilotprosjekt om nordområdene en evaluering Per 1. oktober 2008

En hale uten ende Nasjonalbibliotekets pilotprosjekt om nordområdene en evaluering Per 1. oktober 2008 Utkast 11.11.08 En hale uten ende Nasjonalbibliotekets pilotprosjekt om nordområdene en evaluering Per 1. oktober 2008 1 Innhold 0 Sammendrag s. 3 1 Bakgrunn for prosjektet s. 4 2 Beskrivelse av funksjonalitet.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhold Årsrapport 2014... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Leders beretning... 2 Del II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall...

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Fjernlånsmøtet 27.08.2009

Fjernlånsmøtet 27.08.2009 Fjernlånsmøtet 27.08.2009 Haugar Kunstmuseum kl 9 13.30 Til stede: Kirsti Opstad Sandefjord bibliotek Kari Westheim Arntsen Sande bibliotek Aasta Holm Re bibliotek Anne Marie Fure Stokke bibliotek Gunvor

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

De siste årene har det skjedd en økt statlig innsats på bibliotekområdet. Den statlige innsatsen er spredt på ulike budsjetter.

De siste årene har det skjedd en økt statlig innsats på bibliotekområdet. Den statlige innsatsen er spredt på ulike budsjetter. Vedlegg 1 Økt statlig satsing De siste årene har det skjedd en økt statlig innsats på bibliotekområdet. Den statlige innsatsen er spredt på ulike budsjetter. Nasjonalbibliotekets innsats gjennom utviklingsmidler

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Høringsutkast veileder for planlegging av

Høringsutkast veileder for planlegging av høringsutkast til veileder for planlegging av lokaler for fag- og forskningsbibliotek Høringsutkast veileder for planlegging av fag- og forskningsbibliotek Dette dokumentet er et høringsutkast. Frist for

Detaljer

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon Veiledning til EndNote X6 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2012 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNoteX6... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt...

Detaljer

Hvordan skaffe artikler?

Hvordan skaffe artikler? Hvordan finner jeg fulltekst? Hvordan finne og organisere mine e-tidsskrifter? Besøk på ISM 30/3-09 Jan Ove Rein & Karen Buset Medisinsk bibliotek Kontakt oss på medbib@ub.ntnu.no Hvordan skaffe artikler?

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon - en guide i informasjonsjungelen Et hefte for deg som vil vite mer om hvordan man søker etter kvalitetssikret informasjon Februar 2005 Medisinsk bibliotek Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Kjenner du denne Kvinnen?

Kjenner du denne Kvinnen? Kjenner du denne Kvinnen? Torsdag 14. oktober 2010 gikk hun på internett. rapport fra prosjektene Bevaring og formidlig av svalbard museums historiske fotosamling del 1, 2 og 3. 2010-2013 Med støtte av:

Detaljer

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3.

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3. INFOBREV 4-2013 ebokbib er i stadig utvikling Ny versjon med ny funksjonalitet lanseres snart. Den vil blant annet inneholde stjernekast og bokomtale. I tillegg vil låneren kunne se reserveringsdato og

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer