Anbudsgjennomføring ved UBiS - erfaringer og tips

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbudsgjennomføring ved UBiS - erfaringer og tips"

Transkript

1 Anbudsgjennomføring ved UBiS - erfaringer og tips Kjersti K. Hettervik og Heidi Kvamme

2 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelser mellom kr og 1,1 mill. er underlagt nasjonale terskelverdier. Anbudskonkurranse ikke påbudt. Oppdrag kan tildeles etter konkurranse med forhandling Anskaffelser over 1,1 mill er underlagt EØS terskelverdier, kontrakter skal tildeles etter anbudskonkurranse

3 Pålagt anbudsutlysning Pålagt offentlige institusjoner Sikre effektiv ressursbruk basert på likebehandling Kontrakter skal tildeles etter konkurranse Opptre med stor integritet så allmennheten får tillitt til at anskaffelser skjer på riktig måte Ikke tillatt å dele opp planlagt anskaffelse for å komme under beløpsgrensen

4 Anbud UBiS Vi kommer ikke til å nevne hvilke aktører vi har fått tilbud fra og hvilke valg vi har gjort Tidsskriftabonnement UBiS ca 2 millioner pr år direkte abonnement Første anbud 2007, andre anbud 2011 Første anbud bøker 2004, andre anbud 2008, jobber med neste som skal gjelde fra 2012 Avtalene gjelder for 3 år med 1 års opsjon

5 Anbud bøker Mer tidkrevende med anbud på bøker fordi det kommer tilbud fra flere aktører Dokumentet må utformes på engelsk pga utenlandske aktører Er i gang med tredje anbud for bøker, må være ferdig i god tid før årsskiftet

6 Ansvarlige Innkjøpssjef har kontroll på tidsplan og lager dokumentet med konkurransegrunnlaget. Avdelingsleder for samlingsavdelingen og bibliotekar som har ansvar for bibliotekets abonnement utformer kravspesifikasjon og tildelingskriterier. Innkjøpssjef og bibliotekarer er saksbehandlere, bibliotekdirektør og universitetsdirektør er ansvarlige for avtalen.

7 Tidsplan Beregn god tid Oppstartsmøte med innkjøpssjef tidlig på året Utforming av kravspesifikasjon 6 uker fra anbudsutlysing til innleveringsfrist Vi bruker ca 4 uker på utvelgelsesjobben Tilbyderne har 2 ukers klagefrist Prosessen bør være ferdig i løpet av juni, slik at man har leverandør klar når fornyelsene kommer

8 Kravspesifikasjon til leverandør Må kunne levere alle titler vi ønsker Håndtere all kontakt med utgivere Ha løsning for elektronisk tilgang Dyktig kontaktperson som gir rask respons Ha effektive rutiner for reklamasjoner Komme med fornyelsesvarsler i god tid Håndtere Cristin-avtalene

9 Krav til fakturering Hver tittel skal spesifiseres med nødvendige opplysninger Inndeling etter fagområder Hovedfaktura 1 gang pr år

10 Tildelingskriterier Tildelingskriterium Vekting 1. Leveringsdyktighet 30 % 2. Referanser/service 30 % 3. Pris/kostnader 20 % 4. Leveringstid 15 % 5. Tilleggstjenester 5 %

11 Leveringsdyktighet 30% Må kunne levere alle tidsskrift også fra små leverandører Krever at kontakt skal foregå på norsk, evt. dansk eller svensk for å sikre leveranser fra mindre norske utgivere.

12 Referanser/service 30% Leverandør skal gi beskrivelse av egen service og oppfølging Skal angi minimum 3 referanser fra sammenlignbare kunder Vi legger stor vekt på referansesamtalene, det betyr mye om andre kunder er fornøyd Viktig å stille like spørsmål og notere ned svar

13 Pris/kostnader 20 % Leverandør skal angi pris i vedlagt prisskjema for et utvalg tidsskrift Vi krever angivelse av utgangspris i lokal valuta, påslag og totalpris i NOK inkludert moms UiS tillater heldigvis at vi ikke vekter pris så høyt som leveringsdyktighet og service

14 Leveringstid 15% Leverandør skal angi gjennomsnittlig leveringstid, dette har vært viktig med papirtidsskrift Nå mottar vi flest elektroniske tidsskrift og krever rask tilgang og effektiv oppfølging ifm reklamasjoner Agentene er prisgitt sine utgivere og oppgitt leveringstid er veldig likt

15 Tilleggstjenester 5% Leverandør skal angi hvilke tilleggstjenester som kan leveres som statistikk, søketjeneste, tidsskriftliste, lenketjener, ERM-tjeneste (Electronic Resource Manager) Vi vektlegger ikke dette så høyt fordi abonnementene er viktigst

16 Prosessen Innkjøpssjef mottar våre kravspesifikasjoner og tildelingskriterier og utformer konkurransegrunnlaget Anbudsinnbydelsen legges ut på Doffin Database for offentlige innkjøp Leverandører vet at de må følge med her

17 Konkurransegrunnlag m/vedlegg Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Tidsskrifter

18 Doffin

19 Levering av tilbud Leverandørene sender sine tilbud elektronisk via Eget anbudssystem hvor all korrespondanse sendes Vi logger oss på her for å lese tilbudene og følge med på korrespondanse mellom tilbyder og saksbehandler

20 EU-supply

21 Evalueringsmatrise - mal Innkjøpssjef gir oss tilgang til matrisen som er laget i Excel Del av større mal for anskaffelser kjøpt av First Ventura UH-sektorens felles mal Andre institusjoner kan også kjøpe systemet

22 Evalueringsmatrise Matrisen er inndelt etter tildelingskriteriene vi selv har satt opp Vi er nøye med kommentarene vi skriver. Ved klage kan det bli brukt som dokumentasjon på at vi har fulgt våre egne kriterier På skjemaet for servicekriterier noterer vi svar fra referansesamtalene Kommentarene blir brukt som grunnlag for poenggiving, vektingen blir automatisk regnet ut

23 Evalueringsmatrise eks 1 Utført evalueringsarbeid Tilbyder 1 Tilbyder 2 Tildelingskriterium #1: Score iht. parametre Score iht. parametre 1. Leveringsdyktighet Kriterium Dokumentasjonskrav Kommentarer Meget tilfredsstillende Poeng Vekt Vektet poeng 5,0 100 % 5,0 Kommentarer Meget tilfredsstillende Poeng Vekt Vektet poeng 5,0 100 % 5,0 0,0 0 % 0,0 Sum score 100 % Sum score 100 % 5,0 5,0 1 1 Kriterium Score Beskrivelse 0 Ingen uttelling 1 Lite tilfredsstillende 2 Mindre tilfredsstillende 3 Noe tilfredsstillende 4 Tilfredsstillende 5 Meget tilfredsstillende

24 Evalueringsmatrise eks 2 Utført evalueringsarbeid Tilbyder 1 Tilbyder 2 Tildelingskriterium #4: Score iht. parametre Score iht. parametre 4. Leveringstid Kriterium Dokumentasjonskrav Kommentarer Meget tilfredsstillende Poeng Vekt Vektet poeng 5,0 100 % 5,0 Tilfredsstillende Kommentarer Poeng Vekt Vektet poeng 4,0 100 % 4,0 0,0 0 % 0,0 Sum score 100 % Sum score 100 % 5,0 4,0 1 2 Kriterium Score Beskrivelse 0 Ingen uttelling 1 Lite tilfredsstillende 2 Mindre tilfredsstillende 3 Noe tilfredsstillende 4 Tilfredsstillende 5 Meget tilfredsstillende

25 Oppsummering evalueringsarbeid Oppsummering evalueringsarbeid ift. tildelingskriterier Tilbyder 1 Tilbyder 2 Vektin g Vektet innefor ramme Poeng Vektet poeng Poeng Vektet poeng Evalueringsområder 30 % 5,00 1,50 5,00 1,50 1. Leveringsdyktighet 2. Referanser/service 30 % 3,00 0,90 4,00 1,20 3. Pris/kostnader 20 % 4,00 0,80 5,00 1,00 4. Leveringstid 15 % 5,00 0,75 4,00 0,60 5. Tilleggstjenester 5 % 5,00 0,25 5,00 0,25 Total score 4,20 4,55 Rangering 2 1

26 Utvelgelse Tilbudene er som regel veldig like Vi leser dem nøye for å finne ut om noen skiller seg ut, sjekker tilbudene opp mot kravspesifikasjonen Det er viktig å ta hensyn til kriterier vi selv har satt opp Oppsummeringsmøte med innkjøpssjef og bibliotekdirektør hvor vårt forslag blir lagt fram. Innkjøpssjef har særlig fokus på at kriteriene er fulgt.

27 Tildeling Innkjøpssjef lager saksdokument og på bakgrunn av dette sendes Tildelingsbrev til alle tilbyderne Brevet inneholder sammenligning av tilbudene ut fra tildelingskriteriene Tilbyderne får opplyst hvilken score de har oppnådd samt det valgte tilbudets score 2 ukers klagefrist Kontrakt underskrives av begge parter

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/79 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/79 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av biladministrasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde adgang til å annullere tildelingsbeslutningen

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kontroll av lekeplassutstyr mv. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av slamtømming fra husholdninger, fritidsboliger og kommunale anlegg. Klager anførte dels at innklagede

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS Rapport 2012 nr 4 J.nr./Referanse: 2012-797/KL 1 2 SAMMENDRAG Rapporten er delt i tre deler: Forholdet til lov om offentlige

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering og tilpassing av søvnapnéskinner. Klager anførte at innklagede hadde

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering av fasadene på flere skoler. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-13

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

6.5 Tilbudet Det ønskes tilbud på regnskapsførsel i henhold til kommunale regnskapsprinsipper og/eller regnskapsloven samt lønnsutbetalingsrutinen.

6.5 Tilbudet Det ønskes tilbud på regnskapsførsel i henhold til kommunale regnskapsprinsipper og/eller regnskapsloven samt lønnsutbetalingsrutinen. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende regnskapsførsel og lønnsrutiner for selskapet. Klagenemnda fant at innkiagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for anskaffelse av mobiltelefoner. Tildelingskriteriene var ikke oppført i prioritert rekkefølge

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forskriften del I om anskaffelse av konsulenttjeneste i forbindelse med åpningsfesten for Bybanen i

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/19 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/19 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 20. september 2010 i sak 2009/240

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 20. september 2010 i sak 2009/240 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om drift av Kjølen Gjenvinningsstasjon. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravene til likebehandling i loven

Detaljer