Dokumentlevering utfordringer og muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentlevering utfordringer og muligheter"

Transkript

1 Dokumentlevering utfordringer og muligheter BIBSYS Brukermøte 2007 Temamøte Onsdag kl.13-16

2 Endret innhold på temamøtet Automatisering av fjernlån Dokumentlevering: utfordringer og muligheter

3 Dokumentlevering utfordringer og muligheter Bibliotekene har vært og er fremdeles hovedleverandør av dokumenter til studenter og ansatte, men møter i dag stadig større konkurranse fra leverandører av nettdokumenter og av nettbokhandlere. Hvordan skal bibliotekene møte denne utfordringen? Hvilke muligheter finnes? Hvilken rolle spiller dokumentlevering i denne sammenhengen? Temamøtet vil se på de ulike prosesser innen dokumentlevering og vil se på de utfordringer og muligheter som finnes for disse. Deltagerne oppfordres til å komme med innspill og til aktiv medvirkning under temamøtet. Møteleder og innleder: Rune Brandshaug, BIBSYS

4 Utfordringer Opprettholde bibliotekets posisjon som informasjonsleverandør Interne forhold vedr. dokumentlevering Ressurskrevende oppgaver (utlån, innlån/fjernlån, automatisering). Samlingsorganisering (magasiner / åpne hyller, innkjøp, beholdning). Leveringstid på bestillinger. Brukertilfredsstillelse Vanskelig å finne rett dokument. Hva har jeg tilgang til? Tungvindt å bestille. Lite informasjon om dokumentene. Lang leveringstid. Få eksemplarer av aktuelle dokumenter. Konkurranse Nettdokumenter på biblioteket Nettdokumenter Google Nettbutikker / Nettbokhandlene: Hva kan vi lære av dem? Hva tilbyr nettbokhandlene? Bibliotekene som nettbokhandel. Andre utfordringer?

5 Muligheter Raskere levering Mer effektiv samlingsadministrasjon Enklere tilgang til samlingene Høyere brukertilfredsstillelse Høyere kvalitet på tjenestene Lavere kostnad Nye tjenester Markedsføring Andre muligheter?

6 Hva er det mulig å forbedre? Tilgangen til dokumenter Interne driftsrutiner Datasystemene Tekniske løsninger Levering Brukeroppfølging Bibliotekpolitikken Andre forbedringsområder?

7 Visjon Biblioteket skal tilfredsstille informasjonsbehovet fra flest mulige studenter og ansatte og levere informasjonen raskes mulig til brukeren på en billigst mulig måte.

8 Status i dag - litt statistikk Utlån statistikk fordelt på kategori det siste året fordelt på Objektid av innkjøpt siste år utlån på automater Innlån statistikk fordelt på kopi/lån fordelt på DOKID-år leveringstid fra bestilling utlån sluttbruker Brukerbestilling (Brubest, bestillinger i BIBSYS Ask) statistikk fordelt på lån / kopi fordelt på kategori

9 Bruk av statistikken Hvordan blir samlingene brukt? Hvem er brukeren? Bruksmønster til brukeren Endringer fra

10 Utlån Antall utlån fordelt på år Utlån Av dette er utlånt fra automat i 2006, dvs 12,5%.

11 Utlån Utlån fordelt på DOKID-år Utlån Utlån fordelt på DOKID-år 1952

12 Utlån fordelt på kategori Utlån fordelt på kategori Utlån Prosent 77,9 78,6 78,9 79,5 79,8 79,8 78,7 Sum kategori

13 Utlån fordelt på kategori 1-4 Utlån fordelt på kategori Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat

14 Utlån 2006 Utlån av objekter (monografier) innkjøpt i 2006: Antall objekter : Antall dokumenter: Antall utlånt : 35318, tilsvarer 23,0%

15 Utlån totalt Utlån av objekter og dokumenter: Antall objekter : Antall dokumenter : Antall objekter utlånt : 47% Antall dokumenter utlånt: 66%

16 Utlån - låntakere utlån i antall låntakere ( bibliotek + LTID) antall låntakere (LTID) Gjennomsnitt: 17.5 (20) utlån pr. låntaker

17 Innlån fordelt på lån og kopi Innlån fordelt på kopi og lån Kopi Lån Sum Innlån (lån) mellom BIBSYS-bibliotek utgjør ca. 8% av utlån (tall for 2006)

18 Antall innlån fordelt på DOKID-år Antall innlån fordelt på DOKID-år Antall innlån

19 Leveringstid innlån Leveringstid innlån Leveringstid % av innlånene tar mer enn 1 uke

20 Leveringstid innlån Leveringstid Leveringstid

21 Brukerbestillinger fra BIBSYS Ask Brukerbestillinger pr.år Brukerbestillinger Antall brubest uten objektid i 2006: Antall objekter som er bestilt via brubest: Totalt antall brubest-bestillinger:

22 Brukerbestillinger fordelt på kopi og lån Brukerbestillinger fordelt på kopi og lån Kopi Lån Sum I 2006 var det ca. 20 mill. søk mot BIBSYS Bibliotekbase. Kun 3% resulterer i en brukerbestilling.

23 Brukerbestilling fordelt på kategori Antall brubest -bestillinger fordelt på kategori Antall brubest % av bestillingene kommer fra egen institusjon (kategori 1-4) 15% kommer fra folkebibliotek

24 Brukerbestillinger fordelt på objektid Antall bestillinger Antall Objektid Ca. 50% av de bestilte Objektid er bestilt 1 gang

25 Forholdet brubestbestillinger (lån) og utlån Forholdet brubestlånebestilling og utlån År Utlån Brubest % Utlån Brubestlån % , , , , , , ,3

26 Nettdokumenter Nettdokumenter registrert pr.år Objektid

27 Oppsummering statistikk Utlånet forsetter å øke, men økningen avtar Kun ¼ av innkjøpte bøker utlånes 1.året Økningen av brukerbestillinger er relativ liten ¾ av utlånene og brukerbestillingene kommer fra egen institusjon Stor variasjon i hvilke titler som bestilles Innlånet nesten konstant Innlån tar lang tid (30% mer enn 1uke) Mengden nettdokumenter som registreres pr. år er konstant Kun 3% av søkene resulterer i en bestilling

28 Oppsummering statistikk Spørsmål Kommentarer Utfordringer Muligheter Satsingsområder

29 Hva kan Amazon lære oss? Nytt brukergrensesnitt Ny funksjonalitet Aktiv markedsføring for salg Aktiv brukermedvirkning Åpen policy Brukerkonto Fokus på: Bokomslag - Rating - Omtale Tittel - Levering / kjøp - Hjelp Pris - Tilgang / beholdning

30 Hva er det mulig å forbedre? (1) Tilgangen til dokumenter Bibliotekpolicy Tilstedeværelse Presentasjon Opphavsrett Leveransetjeneste

31 Tilstedeværelse / policy Hvor ønsker biblioteket å tilby sine dokumenter? Hvordan ønsker biblioteket å tilby levering av sine dokumenter? Hvorfor ønsker biblioteket tilstedeværelse? Hva forventes av biblioteket? Hvordan påvirkers bruken av biblioteket av bibliotekenes bibliotekpolitikk? Tilgang til dokumenter Levering av dokumenter Brukerveiledning Fysiske bibliotekforhold

32 Presentasjon / tilgang Presentasjon av dokumentene i BIBSYS Ask Annen type informasjon / funksjonalitet: Nyheter /nyhetslister SDI-profiler Definisjoner / lenker til leksikon/wikipedia Bibliografi / discografi Bilder Fulltekst Googlesøk Kompetansepersoner Kurs / studier Pensumlister

33 Presentasjon / tilgang Relaterte dokumenter (andre har også lånt) Vis emne/klass Andre utgaver Kjøp Diskusjonsgrupper Brukerevalueringer /anbefalinger - rating Hva kommer snart? Legg inn omtale Tagging Min søke historikk Mine ordre Beholdning (betyr lagerbeholdning)

34 Leveransetjeneste Mulige valg etter søk Levering av dokumenter Leveringstilbud, leveringsmåter - policy Lisensiert materiale, tilgang

35 Opphavsrett Elektroniske kopier (DocUtrans) Digitalisering

36 Hva er det mulig å forbedre? (2) Interne driftsrutiner Automatisering Utlånsprosessen * Logistikk Distribusjon Brukerhåndtering (låntakere) * Samlingspolitikk *

37 Utlånsprosessen Dokumentoversikt Hyllekart, oppstilling, beholdning Dokumentadministrasjon Bruken av samlingene, statistikk Utlånsadministrasjon Utlån, retur, innkalling Selvbetjening

38 Låntakere Samvirke med institusjonens ansatt- og studentregistre Identifisering / pålogging Låntakerfunksjoner min side

39 Samlingspolitikk Innkjøp: Hva kjøpes inn? Hvem bestemmer? Hvor mye? Samlingsorganisering: Lukkede/åpne samlinger, oppstilling/organisering Utlånspolitikk: Alle bøker utlånt? Alle bøker på hylla? Flest lån pr bok / lang lånetid

40 Hva er det mulig å forbedre? (3) Datasystemene Ny funksjonalitet * Integrasjon *

41 Automatisering av fjernlån Kravspesifikasjon for automatiseirng av fjernlånsbestillinger er laget Hovedpunkter bedre brukerhjelp ved bestilling lenking mellom utgaver sporing av bestilling Brukeropplysninger Når blir dette laget? Vet ikke

42 Ny funksjonalitet Nye bøker Nye utgivelser Utlånsregler Utlånstid (når er boka ledig) Innkjøpsønsker Alternative utgaver Enkel bestilling (ta med data fra andre systemer, brukerprofiler)

43 Integrasjon Mellom moduler Med andre systemer Økonomi Innkjøp LMS Søkesystemer Netthandel Distribusjonssystemer

44 Hva er det mulig å forbedre? (4) Brukeroppfølging Min side Brukerprofiler Brukermedvirkning *

45 Brukermedvirkning Chat / biblioteksvar / søkehjelp Innkjøpsforslag / ønskelister Rating / beskrivelse Forum / diskusjonslister

46 Hva er det mulig å forbedre? (5) Tekniske løsninger Automater (inn/ut) Merking (strekkoder) Radiobrikker (sikring, på-plass) Leseutstyr (hyllelesere) Scannere (digitalisering)

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3.

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3. INFOBREV 4-2013 ebokbib er i stadig utvikling Ny versjon med ny funksjonalitet lanseres snart. Den vil blant annet inneholde stjernekast og bokomtale. I tillegg vil låneren kunne se reserveringsdato og

Detaljer

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 Behovsanalyse Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 MANDAT... 3 1.2 BAKGRUNN... 4 2 BIBLIOTEKENES OPPDRAG... 6 2.1 UH-BIBLIOTEKENES HOVEDOPPGAVER...

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

Ny «webapp» for mobiltelefoner og nettbrett er snart klar

Ny «webapp» for mobiltelefoner og nettbrett er snart klar INFOBREV 4-2011 Ny «webapp» for mobiltelefoner og nettbrett er snart klar Det begynner å bli en god stund siden vi for første gang viste fram løsningen på brukermøtet i vår, og nå kan vi endelig si at

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

/ Fremtidens BIBSYS hvilken strategi skal vi velge? / Virtuell markedsplass / Workshop om nytt biblioteksystem

/ Fremtidens BIBSYS hvilken strategi skal vi velge? / Virtuell markedsplass / Workshop om nytt biblioteksystem ET NYHETSBLAD FRA BIBSYS / NR. 1 / JUNI 2012 / Fremtidens BIBSYS hvilken strategi skal vi velge? / Virtuell markedsplass / Workshop om nytt biblioteksystem / Innhold Fremtidens BIBSYS hvilken strategi

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhold Årsrapport 2014... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Leders beretning... 2 Del II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall...

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Bibliofil brukermøte arrangeres i Bodø 5. og 6. mai

Bibliofil brukermøte arrangeres i Bodø 5. og 6. mai «Stormen, Kulturkvartalet sett fra havnepromenaden» Foto: DRDH Architects/Bodø kommune Infobrev 1/2015 Bibliofil brukermøte arrangeres i Bodø 5. og 6. mai Stormen bibliotek åpnet i Bodø i november og er

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

Vi er alltid glade for å få nye bibliotek i Bibliofil,

Vi er alltid glade for å få nye bibliotek i Bibliofil, Vi er alltid glade for å få nye bibliotek i Bibliofil, INFOBREV 3-2011 og her er bilder av noen av bibliotekene som har gått over til Bibliofil i løpet av 2010 og 2011: Flekkefjord bibliotek Fredrikstad

Detaljer

Fjernlånsmøtet 27.08.2009

Fjernlånsmøtet 27.08.2009 Fjernlånsmøtet 27.08.2009 Haugar Kunstmuseum kl 9 13.30 Til stede: Kirsti Opstad Sandefjord bibliotek Kari Westheim Arntsen Sande bibliotek Aasta Holm Re bibliotek Anne Marie Fure Stokke bibliotek Gunvor

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

10 rimelige regnskapsprogrammer

10 rimelige regnskapsprogrammer Særtrykk fra PC World Norge nr 10-2005 R e g n s k a p s p r o g r a m m e r f o r s m å b e d r i f t e r Stortest: 10 rimelige regnskapsprogrammer Programvare for regnskap og økonomistyring kan fort

Detaljer

Bruker. 2011 27. oktober 28. oktober. Uni Eiendom Uni Økonomi

Bruker. 2011 27. oktober 28. oktober. Uni Eiendom Uni Økonomi Bruker 2011 27. oktober 28. oktober Uni Eiendom Uni Økonomi Felles 09.00 09.30 Innregistrering/kaffe Kristin Lilleskare, Uni Pluss AS 09.30 10.00 Velkommen til Brukerforum 2011 Brukerforum arrangeres i

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer