Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner"

Transkript

1 Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17

2 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal gjennomføre i løpet av et arbeidsår bygger på erfaringer fra tidligere år, og de tidligere utgaver av retningslinjer for Viken II. Det er i Skytterboka gitt generelle regler for ledelsen av Landsdelskretsen. I tillegg til at det i Skytterboka er gitt regler for gjennomføring av stevner og andre oppgaver som må være felles for organisasjonen Det frivillige Skyttervesen. Dersom noen av de opplysningene som blir gitt her strider med Skytterbokas regler er det Skytterboka som er gjeldende. Styret i Landsdelskretsen Styret i landsdelskrets Viken II består av lederne i skyttersamlagene; Akershus, Follo, Oslo, Solør og Østfold. Styret konstituerer seg med leder, nestleder, valgt ungdomsleder og kasserer. Hvis ønskelig kan det som leder velges en utenforstående. Denne vil da komme i tillegg til de øvrige styremedlemmer. Landsdelskretsens ungdomsutvalg Landsdelskretsens ungdomsutvalg består av samlagenes ledere i ungdomsutvalgene. Leder velges blant ungdomslederne, eller en utenforstående hvis dette er ønskelig. Landsdelskretsens leder innkaller til styremøter. Hvis ønskelig kan også alle ungdomslederne i samlagene innkalles. Økonomi / regnskap Landsdelskretsen har egen kasse. Det føres et enkelt regnskap over midlene. Det må av regnskapet fremgå hvor mye som eventuelt er overskudd av premieinnskuddet til standardpremier ved landsdelskretsstevnet i felt- og baneskyting. Styret fastsetter godtgjøring til leder og kasserer for dekking av diverse utgifter. Denne godtgjøringen er for hver av de ovennevnte pr dd kr. 1000,- Reiseutgifter til landsdelskretsstevnene og samarbeidsmøter i forbindelse med landsdelskretsstevner dekkes med kilometergodtgjørelse. Dette gjelder også for Østlandsmesterskapet i feltskyting når dette arrangeres i landsdelskretsen. Reiseutgifter for øvrige styremedlemmer godtgjøres ikke. Lederen i ungdomsutvalget får dekket reiseutgifter etter de samme regler. For tiden betales det kr. 2,00 pr. km til dekking av reiseutgifter. Styret fastsetter hvert år om det skal kreves driftstilskudd fra samlagene. For tiden er ikke dette nødvendig. Side 2 av 17

3 Terminliste Styret skal oppfordre til samarbeide om terminlistene i samlagene innen landsdelskretsen. Dette for at tidspunktene for de obligatoriske stevnene bør være like for å unngå stevnekollisjoner. Dette bør gjøres tidlig på året slik at fristen for innsendelse til stevneguiden kan overholdes. Det bør også samordnes med de andre landsdelskretsene i Østlandet landsdel. Stevneansvar Styret har ansvar for at landsdelskretsstevner i felt-, baneskyting og 15 m avholdes hvert år etter oppsatt turnus mellom samlagene. Pga banekapasitet kan turnus avvike ved 15 m- stevnene. Samlagslederen i det samlag som etter turnus skal arrangere Viken II stevnet i 15 M, felteller baneskyting er ansvarlig for i god tid å bestemme hvilket skytterlag som skal arrangere, samt gi beskjed til lederen i Viken II. Frist for rapport er primært april/mai året før stevnet. Samlagslederen er også ansvarlig for at det eventuelt avholdes et samarbeidsmøte i god tid før stevnet. Landsdelskretsens leder kan overlate til den aktuelle samlagsleder å godkjenne stevneopplegget. Juryen ved et Viken II stevne består av de samlagsledere som er tilstede + stevneleder + arrangerende skytterlags leder. I de årene ØM arrangeres innen Viken II kretsen, har landsdelskretsens leder overordnet ansvar for arrangementet av Østlandsmesterskapet i feltskyting, dog i samarbeid med aktuell samlagsleder, og arrangerende skytterlag. Landsdelskretsens leder kaller inn til møte for de berørte parter under et ØM om nødvendig. Det er egen turnusliste for mesterskapet. Stevneinnskudd Styret er ansvarlig for å bestemme premieinnskudd og arrangementsavgift ved Viken II stevner i felt og baneskyting og på 15 meter. Medaljer, stjerner og premier Lederen har ansvar for bestilling av alle standardpremier til landsdelskretsstevne i baneskyting, felt og 15 m. Lederen bestiller også nødvendig antall medaljer og stjerner til klasseførte, samt veteranmedaljer og ungdomsmedaljer til rekrutt/juniorskyttere i både bane, felt og 15m. Alle medaljer i uekte valør. Mesterskapsmedaljene for seniorer og veteraner betales av arrangøren. Ungdomsmedaljene betales av kretsen. Statistikk Landsdelskretsen fører statistikk over vinnere av medaljer og stjerner, samt vinnere av faste troféer og vandrepremier. Statistikk over Verneidrettsmedaljen føres av Skytterkontoret. Side 3 av 17

4 Viken II standard Viken II standard tildeles arrangører av landsdelskretsstevner. Standarden tildeles en gang. Viken II standard tildeles også etter nærmere bestemmelser deltagere på vinnerlag i samlagsskyting i feltskyting for senior. Lederen i Viken II kan tildele Viken II bordstandard til enkeltpersoner eller lag/foreninger/firmaer som har gjort en innsats for Viken II landsdelskrets. Det skal føres liste over hvem som er tildelt Viken II standard. Samlagsskyting Det avholdes samlagsskytinger i 15 m, felt og baneskyting etter nærmere bestemte regler. Deltagere på vinnerlag i baneskyting og 15 m i kl. 3-5, veteran og rekrutt/junior tildeles Viken II s uekte medaljer. Det er en spesiell medalje til dette. Medaljen graveres på overstykket med klasse og årstall. Deltagere på vinnerlag i samlagsskyting i feltskyting grovfelt tildeles Viken II standard. Viken II standard tildeles kun første gang en skytter er med på vinnerlaget. Deltagere på vinnerlaget i feltskyting for veteraner tildeles Viken II s uekte medaljer, men med samme bånd (hvitt m/rød stripe) som de offisielle. Deltagere på vinnerlaget i feltskyting for finfelt kl. rekrutt/junior tildeles Viken II s uekte medaljer, men med samme bånd (hvitt m/rød stripe) som de offisielle. Lagskytinger Det arrangerende skytterlag kan selv bestemme om det vil gjennomføre lagskyting under landsdelskretsstevnet. Arrangøren må selv sørge for premiering. Ved landsdelskretsstevnet i feltskyting er det av Viken II oppsatt vandrepremie i lagskyting grovfelt og lagskyting R/J. Innskudd samlagsskyting Samlagene betaler hvert år et beløp for deltagelse i samlagsskytinger 15 M, bane- og feltskyting. Beløpet innbetales direkte til landsdelskretsen, konto Beløpet er beregnet å kunne dekke utgiftene til Viken II i forbindelse med samlagsskytinger 15 meter, bane og felt. Samlagenes avgift er for tiden kr. 300,- pr. stevne, dvs. kr. 900,- pr. år som innkreves ved starten av året. Side 4 av 17

5 TURNUSORDNING FOR VIKEN II ARRANGEMENT År Felt Bane ØM Felt 2000 Follo Solør 2001 Oslo Østfold Akershus 2002 Akershus Oslo 2003 Østfold Akershus 2004 Solør Follo Østfold 2005 Follo Solør 2006 Oslo Østfold 2007 Akershus Oslo Solør 2008 Østfold Akershus 2009 Solør Follo 2010 Follo Solør Oslo 2011 Oslo Østfold Byttet til Oslo 2012 Akershus Oslo Byttet til Østfold 2013 Østfold Akershus Follo 2014 Solør Follo 2015 Follo Solør 2016 Oslo Østfold Akershus 2017 Akershus Oslo 2018 Østfold Akershus 2019 Solør Follo Østfold 2020 Follo Solør 2021 Oslo Østfold 2022 Akershus Oslo Solør 2023 Østfold Akershus 2024 Solør Follo 2025 Follo Solør Oslo Side 5 av 17

6 VIKEN II BANESKYTING Arrangør Arrangementet går på turnus mellom samlagene etter en på forhånd oppsatt liste. Samlagslederen i det aktuelle samlag er ansvarlig for innen mai måned året før å gi beskjed til lederen i Viken II om hvilket skytterlag som er teknisk ansvarlig for stevnet. Samlagslederen er ansvarlig for å sammenkalle til et orienteringsmøte mellom landsdelskretsens leder, ungdomsleder og arrangør i god tid før stevnet. Primært for banestevnet i januar/februar. Innbydelse Innbydelse til landsdelskretsstevnet Viken II sendes til skytterlagene og skyttersamlagene ca. 4 uker før stevnet skal avholdes. Innbydelsen kan i tillegg også tas inn i Norsk Skyttertidende. I innbydelsen må det fremgå tid, sted (gjerne med kart), program og innskudd. Likeledes tas med premiering, og hvilke samlags- og lagskytinger som skal gjennomføres. Innskudd Styret i landsdelskretsen fastsetter hvert år størrelsen på arr. avgift og premieinnskudd. Styret bestemmer også hvor mye som kan kreves i forhåndsbetaling ved skriftlig påmelding. (Normalt er det arr. avgiften). Innskudd 2012: Kl. 1-5 og veteraner: Arrangementavgift: kr. 90,- Premieinnskudd: kr. 160,- Totalt kr. 250,- R/ER/J: Arrangementavgift: kr. 80,- Premieinnskudd: kr. 120,- Totalt kr. 200,- Skyteprogram Det skal skytes det program som til enhver tid er bestemt for mesterskapsskytinger landsdelskretsstevner i Skytterboka, pkt Side 6 av 17

7 Mesterskap Alle mesterskapsskytinger foretas i henhold til Skytterboka. All mesterskapsskyting skal foregår til slutt. For deltagelse i mesterskap, utdeling av medaljer og stjerner vises det til bestemmelser i Skytterboka. (For tiden pkt , , , , , ). Det skal kåres følgende mestere.: 100 meter 200/300 meter Rekrutt Kl. 3-5 Eldre rekrutt V55 Junior Beste kvinnelige mesterskapsskytter V65 Beste mesterskapsskytter o/55 år V73 Beste mesterskapsskytter u/20 år Medaljer og stjerner Medaljer og stjerner utdeles i alle mesterskap etter bestemmelsene i Skytterboka for Landsdelskretsstevnet. Medaljer skaffes til veie av landsdelskretsen, men betales av arrangøren av landsdelskretsstevnet. Utgifter til medaljer dekkes fra arrangementinnskuddet. Medaljer til R/ER/J dekkes av landsdelskretsen. Engangspremier - Faste trofeer For tiden blir faste troféer bestilt av DFS for vinner av mesterskap og beste mesterskapsskytter u/20 år og sendt direkte til landsdelskretsens ledere. Faste trofeer til Nr. 2 i mesterskapet, beste kvinne i mesterskapet og beste o/55 år i mesterskapet skaffes til veie av Viken II. Faste trofeer tildeles for tiden følgende skyttere. Vinner av mesterskap kl DFS Nr. 2 i mesterskap kl. 3-5 Viken II Beste mesterskapsskytter o/55 år, kl. 3-5 Viken II Beste mesterskapsskytter u/20 år, kl DFS Beste kvinnelige mesterskapskytter, kl. 3-5 Viken II Norma-medaljer tildeles de tre beste kvinnelige skyttere kl.3-5 (Gull, sølv og bronse) - DFS Premiering I følge Skytterboka (for tiden pkt ) bestemmer landsdelskretsen til en hvis grad selv hvordan de skal foreta premiering ved landsdelskretsstevner. For Viken II er det bestemt at det skal benyttes sølv standardpremier for hovedskytingen samlet. Godtgjøring pr. utdelt gavepremie bestemmes for hvert år av landsdelskretsens styre. Standardpremier Hovedpremieringen ved stevnet består av standardbeger. Standardbegre utdeles på 25 skudd sammenlagt. Fra 1987 er det besluttet innen Viken II landsdelskrets å innføre premier i form av beger tilsvarende de som benyttes på Landsskytterstevnet. Begrene preges med organisasjonsmerket og er ferdig preget med Landsdelskrets i bue over merket. Side 7 av 17

8 Fra 1996 er det gjennomført prøveordning med 1/3 premiering med en fordeling på 1/3 for hver av de tre størrelsene. Fra 2010 gjennomføres en endring av begertildeling pga en meget høy pris på beger og økonomien dermed ikke bærer seg. Begrenes størrelse er: Stort Mellomstort Lite 8 cm 7 cm 5,2 cm Det vil bli en fordeling av beger iht. deltakere iden enkelte klasse som følger: Antall deltakere Store Middels Små beger beger beger ?? Standardpremier bestilles av landsdelskretsen. Gavepremier Gavepremier utdeles i følge Skytterbokas regler for landsskytterstevnet. (Pkt og ) K1. 3-5; 15 skudd + 10 skudd, Kl. l, Kl 2, veteran- og rekrutteringsklassene; 15 skudd + 10 skudd. Hver utdelt gavepremie godtgjøres med et fast beløp som hvert år bestemmes av landsdelskretsstyret, og som trekkes fra premieinnskuddet. Gavepremiegodtgjøringen er for tiden kr pr. utdelt gavepremie. Samlagsskyting Det avholdes samlagsskyting for k på 2/300 meter, og for klassene rekrutt/junior og veteraner på 100 meter. Det er av Viken II oppsatt vandrepremier i samlagsskytinger for R/J, klasse 3-5 og Veteran. Side 8 av 17

9 Statutter for vandrepremier - samlagsskytinger Kl. 3-5, 2/300 meter Hvert samlag deltar med inntil 2 lag med hhv fire forhåndsuttatte skyttere. Det skytes samme program som ved landsskytterstevnet. Hvert samlag skyter med 1 skytter fra hvert av lag A og B i 3 innledende lag. Skive kapasitet kan føre til at arrangør velger annen gjennomføringsform for innledende lag. Det foretas summering av resultatene og skiveplassering/rangering for ankermennene. Det anvises enkeltvis i siste lag. Er det lik poengsum rangeres det iht. skytterboka. For å vinne vandrepokalen til odel og eie må et samlag vinne 5 aksjer. Klasse Veteran, 100 meter Hvert samlag deltar med fire forhåndsuttatte skyttere. To av skytterne skal være fra klassene V65 og/eller V73. De to siste fra klasse V55. Skytterne fra V55 skyter til slutt. Det skytes samme program som ved landsskytterstevnet. Hvert samlag skyter først med to skyttere samtidig (avhengig av skivekapasitet), så foretas det summering av resultatene og skiveplassering/rangering for ankermennene skyter i siste lag. Det anvises enkeltvis i siste lag. For klassebestemmelser gjelder samme regel som for Landsskytterstevnet. Er det lik poengsum rangeres det iht. skytterboka. For å vinne vandrepokalen til odel og eie må et samlag vinne 5 aksjer. Klasse rekruttklassene, 100 meter Hvert samlag deltar med inntil 2 lag med hhv fire forhåndsuttatte skyttere. To av skytterne fra klasse R og/eller ER, og 2 juniorer. Programmet er som ved landsskytterstevnet. Hvert samlag skyter med 1 skytter fra hvert av lag A og B i 3 innledende lag. Skive kapasitet kan føre til at arrangør velger annen gjennomføringsform for innledende lag. Det foretas summering av resultatene og skiveplassering/rangering for ankermennene (juniorskytter) i siste lag. Det anvises enkeltvis i siste lag. For klassebestemmelser gjelder samme regel som for Landsskytterstevnet. Er det lik poengsum rangeres det iht. skytterboka. For å vinne vandrepokalen til odel og eie, må et samlag vinne 5 aksjer. Side 9 av 17

10 Lagskyting (skytterlag) Arrangøren kan selv bestemme om det skal gjennomføres lagskyting for skytterlag i de forskjellige klassene. Arrangøren bestemmer innskudd og forestår selv premieringen. Stevnerapport Senest 4 uker etter stevnet skal en skriftlig rapport med premieregnkap og resultatlister for stevnet være utfylt og sendt til lederen i Viken II. Det er eget skjema for premieregnskap. Resultatlister Komplett premieliste sendes til alle skytterlag og skyttersamlag senest 4 uker etter stevnet. Til skyttersamlagene sendes også resultatlistene til ungdomslederne. Resultatlistene skal inneholde: Resultater for samtlige deltagere Premieregnskap for alle klasser Alle medaljevinnere Vinnere av alle trofeer Side 10 av 17

11 VIKEN II FELTSKYTING Arrangør Arrangementet går på turnus mellom samlagene etter en på forhånd oppsatt liste. Samlagslederen i det aktuelle samlag er ansvarlig for innen mai måned året før å gi beskjed til lederen i landsdelskrets Viken II om hvilke skytterlag som er teknisk ansvarlig for stevnet. Samlagslederen er ansvarlig for eventuelt å sammenkalle til et orienteringsmøte mellom landsdelskretslederen, landsdelskretsens ungdomsleder og arrangør i god tid før stevnet. Primært for feltstevnet i oktober året før. Innbydelse Innbydelse til landsdelskretsstevnet Viken II sendes til skytterlagene og skyttersamlagene ca. 4 uker før stevnet skal avholdes. Innbydelsen kan i tillegg også tas inn i Norsk Skyttertidende. I innbydelsen må det fremgå tid, sted (gjerne med kart), program og innskudd. Likeledes tas med premiering, og hvilke samlags- og lagskytinger som skal gjennomføres. Påmelding for de enkelte samlag fordeles utover formiddagen slik at det samlag der arrangementet foregår har tidligste tid for fremmøte og videre slik at det samlaget med lengst reisevei har seneste fremmøtetid. Anbefalte seneste møtetider er: kl , k , kl , k og kl Tidene kan fravikes, men det må fremgå av invitasjon når fremmøte er. Skyteprogram Det skal skytes program som bestemt i Skytterboka for feltskyting, pkt og Det henstilles til arrangøren av stevnet å variere opplegget, gjerne med tanke på at de første holdene ikke skal være for vanskelige. Det gis en tid på 2 minutter til klargjøring etter at skytterne er kommet til standplass. Utgangsstilling er ferdigstilling Skytetiden varieres etter følgende anbefalte skytetider; Knestående maks. skytetid ett minutt Liggende 40 sekunder til 1 minutt, avhengig av avstand og figurstørrelse. (Ved korte skytetider tas det hensyn til valg av figur). Det kan eventuelt benyttes et hold med to figursett (dobbelthold), og 3 skudd mot hver figur. Det skal evt. ikke være stillingsskifte. Finale: - Arrangeres på ukjente avstander - Det skal skytes 6 skudd knestående og 6 skudd liggende (3 + 3 godkjent, uten stillingsskifte ) - Skytetid: 35 sek. på liggende og 45 sek. på kne - Ved omskyting reduseres skytetiden med 5 sek. i hver stilling. - Ved kan skytetiden utvides med inntil 10 sek. Side 11 av 17

12 Fra 2011 har Viken II styret vedtatt følgende anbefalte skytetider for finfelt. - Arrangøren kan på inntil to hold velge skytetid ned til 1,5 minutter på hovedskytingen. - Øvrige hold på hovedskytingen skal ha 2 minutter skytetid. - Skyttere som lader enkeltskudd skal ha ett minutt forlenget skytetid. - For finaleskytingene kan skytetiden variere ut fra hver enkelt klasse, men det anbefales å ikke ha raskere skytetid enn 1 minutt for noen klasse. - Skyttere som i finalen lader enkeltskudd skal ha ett minutt forlenget skytetid. Premiering All premiering er i henhold til Skytterboka, og gjeldende bestemmelser. Det kan benyttes gavepremier. Fra 2010 gjennomføres en endring av begertildeling pga en meget høy pris på beger og økonomien dermed ikke bærer seg. Det vil bli en fordeling av beger iht. deltakere i den enkelte klasse som følger: Antall deltakere Store Middels Små beger beger beger ?? Standardpremier bestilles av landsdelskretsen. Innskudd Styret i landsdelskrets Viken II fastsetter hvert år størrelsen på arrangementsavgiften og premieinnskuddet. Landsdelskretsens styre godkjenner også eventuelle innskudd til lagskytinger. Innskudd 2012: Grovfelt og veteraner finfelt: Arrangementavgift: kr. 90,- Premieinnskudd: kr. 160,- Totalt kr. 250,- Finfelt: R/ER/J: Arrangementavgift: kr. 80,- Premieinnskudd: kr. 120,- Totalt kr. 200,- I tillegg til arrangement- og premieinnskudd kan det tas betalt for eventuell busstransport. Side 12 av 17

13 Mesterskap All mesterskapsskyting skal foregå til slutt. For deltagelse i mesterskapene vises det til bestemmelser i Skytterboka. For å få en rask avvikling av mesterskapene, spesielt for finfelt, bør det vurderes om det skal benyttes to opplegg til å fordele de forskjellige klassene på. Medaljer Det utdeles medaljer i alle mesterskap som bestemt i Skytterboka. Medaljer skaffes av landsdelskretsen, men betales av arrangøren av landsdelskretsstevnet. Utgifter til medaljer dekkes fra arrangementinnskuddet. Medaljer til R/ER/J dekkes av landsdelskretsen Troféer Vinner av mesterskap grovfelt tildeles et trofe som for tiden er gitt av DFS sentralt. SKYTTERLINKENS VINTERPOKAL VIKEN II er satt opp i 2011 og skal tildes beste 30- skudd i klasse 2-5 og gå i 10 år. Skytter med fleste napp vinner pokalen til odel og eie i Samlagsskytinger Deltageravgift for samlagsskytingen (kr. 300,-) betales av samlagene direkte til landsdelskretsen på begynnelsen av året. Samlagsskyting Grovfelt. kl. 2-5/V55 Samlagenes forhåndsuttatte 10 skyttere. Laget må være påmeldt før skytterne starter feltrunden. Ved likhet med treff/innertreff benyttes rangering etter Skytterboka. (For tiden pkt rangering andre skytinger felt). Vandrepokal vinnes til odel og eie av det skyttersamlag som først har 5 aksjer. Premiering Deltagerne på vinnerlaget i samlagsskyting grovfelt tildeles Viken II standard. Standarden tildeles samlagsskytteren bare første gang han/hun deltar på vinnerlaget. Det overlates til det enkelte skyttersamlag å påskjønne skytterne som senere deltar på vinnerlaget. Samlagsskyting rekruttklassene Hvert samlag stiller med 6 forhåndsuttatte skyttere. Laget skal være påmeldt før skytterne går ut. På et samlagslag skal alle klasser være representert, Dvs. det skal være minimum en rekrutt, en eldre rekrutt og en junior med på laget. De tre øvrige skytterne er valgfrie. Vandrepokal vinnes til odel og eie av det skyttersamlag som først har 5 aksjer. Premiering Deltagere på vinnerlaget tildeles Viken II s uekte medaljer, men med samme bånd (hvitt m/rød stripe) som de offisielle. Side 13 av 17

14 Samlagsskyting veteranklassene Hvert samlag forhåndsuttar 3 skyttere. En fra klasse V55 som skyter grovfelt og to skyttere fra klassene V65/V73. Laget skal være påmeldt før første skytter går ut. V55 skytter som deltar på veteranlaget kan ikke delta på laget for samlagsskyting grovfelt kl. 2-5/V55 Vandrepokal vinnes til odel og eie av det skyttersamlag som først får 5 aksjer. Premiering Deltagere på vinnerlaget tildeles Viken II s uekte medaljer, men med samme bånd (hvitt m/rød stripe) som de offisielle. Lagskyting for skytterlag Lagskyting kl 2-5/V55, 30 skudd Det er lagskyting for beste forhåndsmeldte 4 manns-lag. Hvert skytterlag kan stille med 1 lag. Det innkreves en avgift på kr. 50,- pr. skytterlag. Beløpet innbetales til landsdelskretsen. Dette for å dekke utgiftene til vandrepremien. Vandrepokal vinnes til odel og eie av det skytterlag som først har 3 aksjer. Pokalen ble skutt om første gang i 1978, og vunnet til odel og eie i Ny pokal er oppsatt i Pokal vunnet til odel og eie Ny pokal satt opp Lagskyting Rekruttklassene Det er lagskyting for beste forhåndspåmeldte 3 mannslag. Hvert skytterlag kan stille med 1 lag. Det er ikke krav om klassefordeling. Det innkreves en avgift på kr. 50,- pr. skytterlag. Beløpet innbetales til landsdelskretsen. Dette for å dekke utgiftene til vandrepremien. Vandrepokal vinnes til odel og eie av det skytterlag som først har 3 aksjer. Stevnerapport Senest 4 uker etter stevnet skal en skriftlig rapport med premieregnskap og resultatlister for stevnet være utfylt og sendt til lederen i Viken II. Resultatlister Komplett premieliste sendes til alle skytterlag og skyttersamlag senest 4 uker etter stevnet. Til skyttersamlagene sendes også resultatlistene til ungdomslederne. Resultatlistene skal inneholde: Resultater for samtlige deltagere Premieregnskap for alle klasser Alle medaljevinnere Side 14 av 17

15 VIKEN II 15 meter Arrangør Arrangementet går på turnus mellom samlagene etter en på forhånd oppsatt liste. Denne turnusen kan fravikes dersom et samlag ikke har stor nok kapasitet på innendørs skytebaner i samlaget. Samlagslederen i det aktuelle samlag er ansvarlig for innen mai måned året før å gi beskjed til lederen i Viken II om hvilket skytterlag som er teknisk ansvarlig for stevnet. Samlagslederen er ansvarlig for å sammenkalle til et orienteringsmøte mellom landsdelskretsens leder, ungdomsleder og arrangør i god tid før stevnet. Innbydelse Innbydelse til landsdelskretsstevnet Viken II sendes til skytterlagene og skyttersamlagene ca. 4 uker før stevnet skal avholdes. Innbydelsen kan i tillegg også tas inn i Norsk Skyttertidende. I innbydelsen må det fremgå tid, sted (gjerne med kart), program og innskudd. Likeledes tas med premiering, og hvilke samlags- og lagskytinger som skal gjennomføres. Innskudd Styret i landsdelskretsen fastsetter hvert år størrelsen på arr. avgift og premieinnskudd. Styret bestemmer også hvor mye som kan kreves i forhåndsbetaling ved skriftlig påmelding. (Normalt er det arr. avgiften). Innskudd 2012: 1-5 og veteraner: Arrangementavgift: kr. 70,- Premieinnskudd: kr. 140,- Totalt kr. 210,- R/ER/J: Arrangementavgift: kr. 60,- Premieinnskudd: kr. 110,- Totalt kr. 170,- Skyteprogram Det skal skytes det program som til enhver tid er bestemt i Skytterboka for skyting på 15 m som hovedskyting, pkt Mesterskap Det ble fra 2010 gjennomført finaleskyting i alle klasser, inkludert klasse 1, 2, 3 og 4 etter følgende finaleprogrammer. Klasse R, ER, V65, V73 og kl. 1 skyter 5 skudd liggende i serie, avsluttes med 5 enkle liggende skudd. Klasse J, V55 og klasse 2 skyter 5 skudd liggende i serie, avsluttes med 5 enkle knestående skudd. Klasse 3, 4 og 5 skyter 5 skudd knestående i serie, avsluttes med 5 enkle stående skudd. Side 15 av 17

16 Viken II 15 meter er et offisielt mesterskap men det deles det ikke ut offisielle medaljer. Fra og med 2010 er medaljefordeling som følger: Medaljer i alle klasser. Stevnevinner får gylt medalje, øvrige klasser sølv medaljer. Fra 2011 benyttes uekte medaljer i alle klasser. Det skal kåres følgende mestere.: 15 m 15 m Rekrutt Kl. 3-5 V65 Eldre rekrutt V55 V73 Junior Beste kvinnelige mesterskapsskytter V65 Beste Mesterskapsskytter o/55 år V73 Beste mesterskapsskytter u/20 år Medaljer og stjerner Det deles ikke ut offisielle medaljer eller stjerner. Viken II-styret vil vurdere om det skal innføres ordning med stjerner på lik linje som felt- og baneskyting. Dette vil i så fall være uekte stjerner. Medaljer skaffes til veie og betales av arrangøren av landsdelskretsstevnet. Utgifter til medaljer dekkes fra premieinnskuddet. Engangspremier - Faste trofeer For tiden blir faste troféer bestilt av landsdelskretsens styre og tildeles for tiden følgende skyttere: Vinner av mesterskap kl. 3-5 Nr. 2 og 3 i mesterskap kl. 3-5 Beste mesterskapsskytter o/55 år, kl. 3-5 Beste mesterskapsskytter u/20 år, kl. 3-5 Beste kvinnelige mesterskapskytter, kl. 3-5 Vinner klasse V55 Vinner klasse V65 Vinner klasse V73 Vinner klasse R Vinner klasse ER Vinner klasse J Det er i tillegg et vandretrofe i krystall til vinner av stevnet klasse napp for odel og eie. Standardpremier Fra og med 2010 innføres det standardpremier i krystall. Krystallpremiene skal være av 3 forskjellige størrelser. Det skal være 1/3 premiering med standardpremier i alle klasser og med lik fordeling av premiens størrelse. Dersom det ikke kan deles ut like antall premier skal det deles ut flest små premier. Standardpremien skal sandblåses med DFS sin logo og med påskrift: Viken II 15 m Landsdelskretsen fører regnskap over et eventuelt overskudd på premieinnskuddet, slik at det til enhver tid kommer frem hvilke beløp som er til disposisjon når summen for godtgjørelse Side 16 av 17

17 pr. utdelt gavepremie er trukket fra. Dette skal komme fremtidens premieinnskudd tilgode når det fastsettes. Standardpremier bestilles av landsdelskretsen. Gavepremier Gavepremier utdeles i følge Skytterbokas regler. I alle klasser deles gavepremier ut etter 25 skudd. Hver utdelt gavepremie godtgjøres med et fast beløp som hvert år bestemmes av landsdelskretsstyret, og som trekkes fra premieinnskuddet. Gavepremiegodtgjøringen er for tiden kr pr. utdelt gavepremie. Samlagsskyting Det avholdes samlagsskyting for k1. 3-5, rekrutt/junior og veteraner. Det er oppsatt vandrepremier i alle samlagsskytinger. Det deles ut medaljer til delatgere på vinnende lag. Det utdeles ikke deltakerpremier til deltakerne på vinnerlagene Statutter for vandrepremier - samlagsskytinger Kl. 3-5 Hvert samlag deltar med 1 lag med fire forhåndsuttatte skyttere. Det rangeres iht. skytterboka For å vinne vandrepokalen til odel og eie må et samlag vinne 5 aksjer. Klasse Veteran Hvert samlag deltar med 1 lag med fire forhåndsuttatte skyttere. To av skytterne skal være fra klassene V65 og/ellerv73. De to siste fra klasse V55. Det rangeres iht. skytterboka For å vinne vandrepokalen til odel og eie må et samlag vinne 5 aksjer. Klasse rekrutt/junior Hvert samlag deltar med 1 lag med fire forhåndsuttatte skyttere. To av skytterne fra klasse R og/eller ER, og 2 juniorer. Det rangeres iht. skytterboka For å vinne vandrepokalen til odel og eie, må et samlag vinne 5 aksjer. Lagskyting (skytterlag) Arrangøren kan selv bestemme om det skal gjennomføres lagskyting for skytterlag i de forskjellige klassene. Arrangøren forestar selv premieringen. Stevnerapport Senest 4 uker etter stevnet skal en skriftlig rapport med premieregnkap og resultatlister for stevnet være utfylt og sendt til lederen i Viken II. Det er spesielle skjemaer for dette. Resultatlister Komplett premieliste sendes til alle skytterlag og skyttersamlag senest 4 uker etter stevnet. Til skyttersamlagene sendes også resultatlistene til ungdomslederne. Resultatlistene skal inneholde: Resultater for samtlige deltagere Premieregnskap for alle klasser Alle medaljevinnere Vinnere av alle trofeer Side 17 av 17

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 KAP. l GENERELT s. 2 1.1. Turnusordning, felt 1.2. Turnusordning, bane 1.3. Turnusordning, 15 M 1.4. Skytterlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering )

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) KAP. 3 SKYTEPROGRAMMET. 3.2. Feltstevnet KAP. 4 MESTERSKAPSSKYTING MESTERSKAPSTROFEER s.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 KAP. l GENERELT s. 2 1.1. Turnusordning, felt 1.2. Turnusordning, bane 1.3. Turnusordning, 15 M 1.4. Skytterlag

Detaljer

Statutter Samlagsmesterskap Ofoten 15M BANE FELT. Tildeles etter turnus, og arrangeres av lag som har fasiliteter for

Statutter Samlagsmesterskap Ofoten 15M BANE FELT. Tildeles etter turnus, og arrangeres av lag som har fasiliteter for Statutter Samlagsmesterskap Ofoten 15M BANE FELT Arrangeres av Skytterlag i Ofoten Skyttersamlag. Arrangerende lag bestemmes av Ombudsmøtet. Tildeles etter turnus, og arrangeres av lag som har fasiliteter

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012 INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT Lørdag 17. mars 2012 Vestre Trysil skytterlag har som teknisk arrangør gleden av å invitere Deres samlag til det andre Østlandsmesterskapet i finfeltskyting. På

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 Tid: 28. - 29 januar 2012. Sted: Program: Påmelding: Premiering: Skytehallen på Bryhnitjernet I henhold til vedtektene for Fylkesmesterskapet 15 m - Hedmark http://www.pamelding.net

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 27.11.2014 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap

Stevneregler for samlagsmesterskap Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

Regler for Østlendingen-skytingen

Regler for Østlendingen-skytingen Regler for Østlendingen-skytingen 1. Østlendingen-skytingen er åpen for skyttere fra de fire skyttersamlagene i Hedmark fylke: Solør, Hedmark, Østerdal og Nord-Østerdal. Østlendingen-skytingen er åpen

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet.

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet. INNBYDELSE LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 14.-15. MARS 2009 Lesja skyttarlag og Gudbrandsdal skyttarsamlag vil med dette invitere alle skyttere i Opplandskretsen til Landsdelskretsstevne i feltskyting. Vi satsar

Detaljer

Regler for Østlendingen-skytingen

Regler for Østlendingen-skytingen Regler for Østlendingen-skytingen 1. Østlendingen-skytingen er åpen for skyttere fra de fire skyttersamlagene i Hedmark fylke Solør, Hedmark, Østerdal og Nord-Østerdal. Østlendingen-skytingen er åpen for

Detaljer

Akershus Skyttersamlag

Akershus Skyttersamlag Invitasjon Romerikscup 2015 for Asp, R, ER & J. Ungdomsutvalget inviterer til Romerikscup 2014. Romerikscupen er en sosial skyting hvor ungdommene får anledning til å skyte i litt mindre og roligere former

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN) ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRET... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM...

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane vart vedteke av Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert seinare: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN - MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane ble vedtatt på møte i Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert senere: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

Vedlegg til Skytterboka 2013

Vedlegg til Skytterboka 2013 Vedlegg til Skytterboka 2013 Utgitt av Det frivillige Skyttervesen www.dfs.no Vedtak i Norges Skytterstyre / Skyttertinget 2012 Godkjenning av Sauer 200 STR Rekruttmodell i kaliber.22: 6.144 Løp For Sauer

Detaljer

Statutter for trofeer

Statutter for trofeer Statutter for trofeer Lagskytinger ALLE KLASSER SKYTER SINE RESPEKTIVE PROGRAM OG GIS RESPITT ETTER FØLGENDE TABELL (FÅR SÅ MANGE PROSENT AV TAPTE POENG PÅPLUSSET SUMMEN) Kl J gis anledning til å delta

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Ombudsmøte Inntrøndelag skyttersamlag 2017

Ombudsmøte Inntrøndelag skyttersamlag 2017 Sted: Frosta Tid: 3. desember 2017 Ombudsmøte Inntrøndelag skyttersamlag 2017 Ombud fra skytterlagene: Aasen: Morten Haabeth, Rolf Skjesol Beitstad: Egge: Odd Jerpstad, John Jule, Vidar Hestmo Forr: Ingebrigt

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM)

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets - 2 - Statutter for avvikling av Midt-Norsk Mesterskap. 1.

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité Justert. februar 0 ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE Samlagets Uttakingskomité Faste oppgaver Komiteen består av medlemmer. Ett medlem er på valg hvert år. års gjensittende er komiteens leder. UK er ansvarlig for

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg.

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. 1. Godkjenne innkalling Innkallinga godkjent, med en kommentar fra Frank Sve, vedr. regelverk for innkalling i henhold til

Detaljer

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 STYRET Styret i Valdres Skyttersamlag har i 2014 bestått av; Ole Bergene, leder Hans Solbrekken Ruud, nestleder Reidar Andreassen, styremedlem og kasserer Ola Garlibakken,

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG 2013 1. desember 2013 i Etnedal Ombudsmøtesak 1. Innkalling til ombudsmøte. Innkalling og saksdokumenter er utsendt til styret og skytterlagene på epost i henhold til

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG.

OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG. Til skytterlagene i Fosen skyttersamlag Rissa, 11.11.10 OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG. Ombudsmøte i Fosen Skyttersamlag holdes i skytterhuset til Sørfjorden Skytterlag på Haugamyra tirsdag 30.11.10

Detaljer

V55 R ER J V65 V73

V55 R ER J V65 V73 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 100 meter: ASP R ER J V65 V73 Skyteprogram på 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 3-5 skyter vanlig DFS mesterskapsprogram 5 skudd liggende 5 skudd stående 5 skudd knestående

Detaljer

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i skyting 2011 Bodø Bestemorenga For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30.

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. ÅRSMØTE 2002 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

Håndbok for Ådal skytterlag

Håndbok for Ådal skytterlag Håndbok for Ådal skytterlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 09.09.16 Side 1 av 19 FORORD «HÅNDBOKA FOR ÅDAL SKYTTERLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 Arne Mørk nr 3 på Landskytterstevnet på Lesja 2015 Kristian Lerberg nr. 3 på Ungdomsstevnet i Numedal Årsmelding 2015. Styret har i 2015 bestått av: Marit Hefte,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO 14. juni 2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Telefonmøte Generalsekretær Jarle

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

OMBUDSMØTE I TROMS SKYTTERSAMLAG. Søndag 4.desember 2011 kl på Brenna skytterhus, Storfjord.

OMBUDSMØTE I TROMS SKYTTERSAMLAG. Søndag 4.desember 2011 kl på Brenna skytterhus, Storfjord. OMBUDSMØTE I TROMS SKYTTERSAMLAG Saksliste: Søndag 4.desember 2011 kl. 1100 på Brenna skytterhus, Storfjord. Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Opprop og godkjenning av møtefullmakter Godkjenning av møteinnkalling

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øyvind Kjøll, leder Steinar Berget, nestleder May-Britt Nordli, sekretær Svein Lobben,

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2017 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere 2 Alta Skytterlag ønsker alle medlemmer, jegere og støttespillere et Riktig Godt Nytt År! Vi ser frem til en ny skyte-sesong på alle våre anlegg i 2017! Undertegnede

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2014

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2014 ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2014 ADMINISTRASJON: Samlagsstyret har i 2014 bestått av: Leder Nestleder Utdanningskontakt Sekretær Kasserer Ungdomsleder IT kontakt Banekontakt Roger Larsen Else Restad

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Formål: Å skape aktivitet i feltskytings disiplinene basert på en organisatorisk forankring innen Det frivillige Skyttervesen

Formål: Å skape aktivitet i feltskytings disiplinene basert på en organisatorisk forankring innen Det frivillige Skyttervesen 1 Forslag til vedtekter for Dovrefjellcupen i feltskyting Dovrefjellcupen i feltskyting er en organisasjon for skyttersamlagene rundt Dovrefjell: Nord- Østerdal, Gudbrandsdal, Romsdal, Nordmør, Uttrøndelag

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2008 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

Vedtekter for Dovrefjellcupen i feltskyting - enst. vedtatt på konstituerende møte på Oppdal lørdag

Vedtekter for Dovrefjellcupen i feltskyting - enst. vedtatt på konstituerende møte på Oppdal lørdag 1 Vedtekter for Dovrefjellcupen i feltskyting - enst. vedtatt på konstituerende møte på Oppdal lørdag 20.01.2018 Dovrefjellcupen i feltskyting er en organisasjon for skyttersamlagene rundt Dovrefjell:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Følgende ombud møtte: Gol skytterlag Skurdalen og Dagali skytterlag Torpo skytterlag Hovet og Hol skytterlag Ødegården skytterlag Flå skytterlag

Detaljer

SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER

SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER ÅRSMØTE 2007 SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER 2007 -Side 1 av 34 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på skytterhuset lørdag 3. november 2007 klokken 17.00 Møtet er annonsert

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012 Ungdomsutvalgets styre i 2012 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Tom Håkon Berger og Inger

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane vart vedteke av Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert seinare: Molde 9 juli 1994 Overhalla 8 juli 1995 Sunndal 22 juni 1996 Stjørdal 12 juli

Detaljer

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING NROF-MESTERSKAPET I SKYTING REGLEMENT FOR NROF-MESTERSKAPET I SKYTING 1. VÅPEN Dersom ikke annet er bestemt i innbydelsen til arrangementet, skal egne våpen benyttes. Alternativt kan arrangøren stille

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 6. SEPTEMBER 2009 OLAVSGÅRD HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte MØTELEDER Hans O. Kveli, President

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 Året 2013 har vært et aktivt år for Fana skytterlag spesielt som arrangør. I tillegg til de vanlige åpne stevner har Fana skytterlag arrangert både samlagsstevne 15m og

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i skyting 2012 Voss - Skjervet For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 071400 05/2012

Detaljer