VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG"

Transkript

1 VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt aop. Rev: Om. sak 7/93 - o7/12/93 - aop. Jfr Styremøte jan Revidert og vedtatt på ombudsmøte og Revidert og vedtatt på ombudsmøtet Presisering i parantes, pkt 5 tilført juni GENERELT. 1.1 Samlagstevne 15m, felt og bane, holdes hvert år, på de dager som blir fastsatt til dette. 1.2 Arrangementet, tildeles etter søknad, eller utpekes av samlagstyret i forbindelse med utarbeidelse av neste års terminliste. 1.3 Samlagstevnet BØR arrangeres over en dag. 1.4 Dersom arrangørlaget ønsker å avikle hovedskytingen dagen før, skal det være forhåndspåmelding for denne dagen. Skyttere fra andre lag må ha anledning til å skyte samme dag som arrangørlaget. 1.5 Skyteprogrammet er NORMALPROGRAMMET beskrevet i skyteboka 1.6 Juniorskyttere skyter felthurtig-, og stangskyting i henhold til skyteboka 1.7 Klasse ER kan skyte felthurtig og stangskyting. Felthurtigskytinga med ferdigstilling som utgangsstilling. Stangskytinga som øvrige klasser. 2 MESTERSKAPSKYTING BANE / FELT 2.1 Mesterskapsomgangen skytes til slutt, etter reglementet i skyteboka. Samlagsstyret godkjenner finalen på en slik måte at aktuelle medaljer blir utdelt. 3. RANGERING. 3.1 Det rangeres etter innertierreglen på finaleomgang ( sjå rangering mesterskap og lagskyting i skyteboka) Er det fortsatt likhet skal det skytast om det tre første plassene. Står ein eller fleire skyttere likt på poeng og sentrum til siste medalje skal alle ha medalje. 3.2 Omskyting - felt skytes på det hold som arrangøren på forhånd har utpekt til dette bruk. Iht. skytterbokas rangering. 3.3 Rangering felt. Først teller antall treff 42 skudden, dernest antall innertreff i mesterskapsomgangen. Er det fortsatt likhet skal det skytast om de tre første plassane. 4. MEDALJER OG STJERNER (BANE / FELT ) 4.1 Mesterskapsmedaljen kan bare vinnes en gang av samme skytter (en sølv og en gylt medalje). 4.2 Det utdeles medaljer etter følgende beregning: Bane: Klasse 3-5: en gylt medalje pr. påbegynte 50 deltakere (1gylt fra 1-49 delt, 2 gylt / 50-99, 3 gylt etc.). En sølv pr. påbegynte 25 deltakere. Opptelling etter fullført hovedskyting (25 skudd). Medaljene i klasse 3-5 skal vera Vest-Agder skyttersamlags egne medaljer i 830s m/agraff og nasjonalfarget bånd.

2 4.2.2 Felt: Klasse 2-5 og V55: Fordeling som bane. 4.3 Det deles ut medaljer iht. skyteboka i hver av veteranklassene (V55-V65-V73). Denne kan vinnes år for år. Medaljene skal være av gullsmedkvallitet, med samlagets logo inngravert. 4.4 Medaljene i kl 2-5 og V 55 skal være Vest-Agder skyttersamlags egen medalje i 830s. m/agraff og nasjonalfarget bånd og påsettes feltmerke frå Br. Lohne. Stjernene skal være 935 fra Br. Lohne, Bergen. 4.5 I klassene R-ER-J, deles det ut Nammo- og DFS ungdomsmedaljer etter bestemmelsene i skytterboka. 4.6 STJERNER. Det deles ut gylt stjerne til skyttere som står til gylt medalje, men har denne fra før. Sølv stjerne som står til første eller andre sølv medalje, og som har denne fra før. Fra og med 3. sølv medalje deles det ikke ut stjerner. Stjernene rangeres etter innertierregelen i skyteboka 4.7 Dersom det deles ut 3 eller flere sølvmedaljer, og to eller flere skyttere står likt til siste medalje (if. Rangeringa) skal samtlige ha medalje. 4.8 Medaljer og stjerner anskaffes og bekostes av samlaget. 4.9 INNENDØRS / 15 m Klasse 3-5: Deles det ut en gylt medalje fra 1-10 skyttere, neste skyttere deles det ut en sølvmedalje, fra 26 skyttere og mer deles det ut en bronse medalje Klasse veteran, 1,2, AG3 og HK 416 deles det ut en gull medalje for deltakelse inntil 5 skyttere. Fra 6 deltakere deles det ut 1 sølvmedalje. Fra 15 skyttere deles det ut en bronse medalje Medaljene skal være i uekte valør fra Br. Lohne, Bergen Klasse R, ER, J deles det ut Nammo- og DFS ungdomsmedalje iht. skytterboka. 5. PREMIERING ( BANE / FELT OG 15M). 5.1 Samlagstevnet premieres iht. skytterboka I dei tilfeller arrangøren har gjenstandspremier/gavepremier nok til alle som står til premie kan arrangøren velge å bruke 25 skudden direkte under forutsetniung av samlagets godkjenning Klassene R, ER og J tildeles standardpremier. Disse anskaffes av samlaget, og premieinnskuddet for klassene betales til samlaget m: Vinnerne av klassene R, ER og J, tildeles en standerpremie med gravert " Samlagsmester 15m " Aspirantklassen iht. skyteboka. ( arrangøren står for premieringen). 5.2 GAVEPREMIER Arrangøren bør søke å få inn så mange gavepremier som mulig Deltakende lag, skal yte minst en gavepremie til samlagstevnene (15m, felt og bane) Så tidlig som mulig under stevnet, skal gavepremiene settes opp i de forskjellige klassene. Ett medlem av samlagstyret, skal sammen med arrangøren godkjenne premiefordelingen Til rekrutteringsklassene settes det opp egne fullverdige gavepremier. For hver 5 gavepremie skal en gå til rekrutteringsklassene. Disse premiene tas ut på forhånd.

3 5.2.5 Fordeling av gavepremier: Klasser med flest deltakere går først. Ein skyttar untatt rekrutteringsklassene kan få meir enn ein gavepremie. Antall gavepremier til fordeling gange med antall deltakere i klassen, dividert med totalt antall deltakere i klasse 1-5, AG3, HK 416 ogveteran, er lik gavepremier i klassene. Fordelingen av gavepremier for de aldersbestemte klassene, går etter samme fordelingsmodell som de klasseførte. BANE 200/300.M BANE 100M A. 15sk. Klasse 1-5, AG3, HK 416 ogveteran A. 15 sk. Klasse R, ER og J B. 10sk. Klasse 1-5, AG3, HK 416 og Veteran B. 10 sk. Klasse R, ER og J GROVFELT FINFELT A. 30sk. Klasse 1-5, AG3, HK 416 og Veteran A. 30 sk. Klasse R, ER og J 15 Meter 15 Meter A. 25sk. Klasse 1-5, AG3, og Veteran A. 25sk. Klasse R, ER og J 6. VANDREPREMIER. Vandrepremiene sette opp og bekostes av samlaget, unntak her for privat oppsatte vandrepremier. 6.1 VANDREPREMIER - BANESTEVNER P.t. er det 7 gavepremier i omløp. Disse er betegnelsene: -Mesterskapspokalen, -Grunnlagspokalen, -Felthurtigpokalen, -Stangpokalen, - Lagskyting 100 og 2/300m, samt Gunsten Pennes pokal (privat oppsatt) Vandrepremiene skytes om hvert år. Med unntak av lagskyting for 2/300m. som vinnes etter 5. aksje, vinnes vandrepremiene etter 3. aksje. 6.2 VANDREPREMIE - BANE - LAGSKYTING Til lagskyting på 2/300m. stiller hvert deltakende lag med 4 skyttere Til Lagskyting på 100m. stiller hvert deltakende lag med 2 skyttere fra kl. R-ER, og 1 skyttere fra kl. J. Skyttere fra rekruttklassene kan skyte juniorprogram. Og maks 3 lag frå kvert skytterlag Ved poenglikhet avgjeres det med rangering om de tre første plassene, dersom fortsatt likehet skal det foretas omskyting. (Hele laget skyter omskyting) Program for lagskyting er beskrevet i skyteboka Det deles ut medalje til deltakerne på lagene både på 100 m. og 200 / 300 m. til nr. 1, 2 og 3 henholdsvis gull, sølv og bronse. Kostnadene utlignes på alle deltakende lag. 6.3 VANDREPREMIER - FELTSTEVNET P.t. er det 3 vandrepremier i omløp. Disse betegnes: -Mesterskapspokal, ( -Felthurtigpokal og -Stangpokal.*) Vandrepremiene skytes om hver år. Vinnes etter 3. aksje. *(Når Felthurtigpokalen og Stangpokalen utgår, blir der ikke satt opp nye.)

4 7. FASTE TROFEER. 7.1 KLASSEPOKALER - BANE Samlaget bekoster og setter opp klassepokaler som tilfaller beste skytter i hver klasse etter 25 skudd bane Ved poenglikhet for klassepokalen rangeres etter tierregelen Klassepokalene graveres med KLASSEPOKAL, klasse og årstall. Samlagets merke skal være påsatt Klassepokalen er ikke å regne som gavepremie Det deles ikke ut klassepokaler ved felt og innendørsstevnet. 7.2 MESTERSKAPSPOKALER - BANE / FELT BANE: Samlagsmester, får særskilt pokal, pokalen graveres SAMLAGSMESTER hhv. BANE og årstall. Samlagets merke skal være påsatt Beste mesterskapsskytter i klasse 3-5 som i kalenderåret fyller 20 år eller yngre, får tildelt en pokal (kun bane). Pokalen graveres Beste under 21 år SAMLAGSTEVNET og årstall. Samlagets merke skal være påsatt FELT: Samlagsmester kl. 2-5 og V55 får særskilt pokal, pokalen graveres SAMLAGSMESTER hhv. FELT og årstall. Samlagets merke skal være påsatt Beste kvinnelige skytter fullt mesterskap, samt beste mesterskapsskytter kl. 3-5 over 55 år (inkl. V55 og kl. 2 - felt) får tildelt en pokal. Pokalene graveres henholdsvis Beste kvinne og Beste over 55 år SAMLAGSTEVNET og årstall. Samlagets merke skal være påsatt Ved like poengsummer til pokalene under punkt og 7.2.2, rangeres etter tierregelen Pokalene regnes ikke som gavepremier Det utdeles mesterskapspokal i kl. R, ER, J og veteraner på bane. For felt deles mesterskapspokalen ut på 42 skudd i samme klasser. 7.3 MESTERSKAPSPOKALER - 15M Vinner av 25-skudden eller 35- skudden alt etter valgte program i klasse 3-5.får særskilt pokal, pokalen graveres SAMLAGSMESTER 15M. Samlagets merke skal være påsatt Beste kvinnelige skytter, samt beste skytter kl. 3-5 over 55 år får tildelt en pokal. Pokalen graveres henholdsvis BESTE KVINNE og OVER 55 ÅR. Samlagets merke skal være påsatt Det utdeles mesterskapspokaler i kl. R, ER, J, 1, 2, V55, V65, V73 og AG3. Pokalene graveres SAMLAGSMESTER 15M. Samlagets merke skal være påsatt Pokalene regnes ikke som gavepremier. 8. SPESIELLE BESTEMMELSER. 8.1 Samlagsformannen skal godkjenne program, innskudd, arrangementsavgift og premieregnskapet. 8.2 Arrangøren plikter, så snart som mulig, og senest innen 3 - tre uker, å sende fullstendige premielister til alle deltakende lag. 8.3 Klassesettingslister skal alltid sendes den respektive skytters hjemmelag.

5 9. AVGIFT. Ombudsmøte vedtar årlig avgiftene for samlagstevnene.

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet.

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet. INNBYDELSE LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 14.-15. MARS 2009 Lesja skyttarlag og Gudbrandsdal skyttarsamlag vil med dette invitere alle skyttere i Opplandskretsen til Landsdelskretsstevne i feltskyting. Vi satsar

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

TINGVEDTAK. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger vil alltid orginalteksten i vedkommende TINGREFERAT være den gyldige.

TINGVEDTAK. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger vil alltid orginalteksten i vedkommende TINGREFERAT være den gyldige. B TINGVEDTAK Disse TINGVEDTAK er samlet og registrert som en hjelp og service for klubber og medlemmer. Nyheter siden siste utgivelse er angitt i kursiv skrift. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 21. september 2014 Register/innhold 1 OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998)

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) LOV NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) 1 Formål Norges Fektebunds (NF) mål er å fremme fekteidretten i Norge og å representere idretten internasjonalt. 2 Organisasjon

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 28.april 2013 Register/innhold OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM)

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) ØPM inneholder en del spesielle forhold som kun gjelder mesterskap. Forhold som ikke er omtalt finnes i reglene for de respektive grener (BMX, Landevei, Terreng) Dersom

Detaljer

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årets sesong er over og vi vil takke alle for godt samarbeid i året som er gått. Styret har i 2009 bestått av følgende: Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning. 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 NJFF 0 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2010 til 31.12.2014 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg. Vedtatt av NJFFs styre 30.09.2009

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN I Generelle internasjonale regler GE 1 Betingelser for å kunne delta i konkurranser GE 2 Internasjonale forhold GE 3 Konkurranser i utlandet GE 4 Ulovlig samkvem GE 5 Representasjon

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer