ÅRSMØTE Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30."

Transkript

1 ÅRSMØTE 2002 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent. 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 4. Årsmelding for Regnskap for Subsidiering av stevnedeltakelse for Fastsettelse av ammunisjonssubsidier for Dekning av forhåndspåmeldinger for Fastsettelse av innskudd/premiering på lagskytinger i Fastsettelse av medlemskontingent for Fastsettelse av terminliste for Utbetaling av pengepremier for Drøfting av videre planer for elektronikk. 14. Valg. 15. Eventuelt. Etter at årsmøtesakene er ferdigbehandlet vil det bli utdeling av merker, medaljer og premier fra årets skytinger. Møtet avsluttes med en enkel bevertning. VEL MØTT! Styret.

2 ÅRSMELDING FOR 2002 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Ole Arnt Solheim Trond Glidje Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Magne Ingolf Madsen 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre Ungdomsutvalget har bestått av: Formann Medlem Medlem Medlem Medlem Anders Aas Håkon Ormshammer Olav Ettestøl Ingrid Brattekleiv Erik Setekleiv 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Geir Henning Ormshammer Oversikt over aktive skyttere: Vi har i 2002 hatt 414 aktive skyttere (30-skuddsskyttere) som fordeler seg slik: 2002: 2001: Klasse Klasse Klasse Klasse Sum klasseførte Klasse V Klasse V Klasse V Sum veteran Junior Eldre Rekrutt 5 8 Rekrutt Sum J/ER/R 40 45

3 Klasse Sum aktive Aktivitet: Det er i løpet av året solgt skudd gjennom skytterlaget (2001: ). Og det er 157 medlemmer som har betalt kontingenten for 2002 (2001: 154). Aktiviteten har ligget på noenlunde samme nivå som tidligere år. Treningen innendørs på Fjellheim hver onsdagskveld for rekrutteringsskyttere og hver tirsdags- og torsdagskveld for seniorskytterne har fortsatt med relativt god oppslutning. Og skytebanen har også i år vært i flittig bruk med trening to kvelder i uken i hele sommer. Ungdomsutvalget arrangerte i vår SKYTESKOLE med 9 interesserte deltakere. Instruktører var Anders Aas, Tore O. Salvesen og Ole Arnt Solheim. Spesielt gledelig var det at foreldrene til de aller fleste deltakerne stilte opp på skyteskolen. Styret: Styret har hatt 6 møter i løpet av året. Følgende tillitsvalgte er utpekt av styret: Nestformann Sekretær Pressekontakt Tilsynsmann for innendørsbanen Tilsynsmann for skytebanen Skifeltutvalg Medlem av styret for Militærløpet Uttakningskomite 100m Uttakningskomite 200m Instruktører Kommunalt skytebaneutvalg Ole Arnt Solheim Tore O. Salvesen Magne Ingolf Madsen Knut E. Myre Tengel J. Digernes Jens Arild Kroken formann + styret Jens Arild Kroken Ungdomsutvalget Øivind Evensen - formann Magne Rike Trond Glidje Tore Salvesen Anders Aas Ole Arnt Solheim Einar Finsrud Olav Magne Kvisli Og det er vedtatt følgende arbeidsfordeling mellom styrets medlemmer og andre: Ansvarlig for ettersyn av våpen Morten Vefald Ansvarlig for utlån av våpen Anders Aas Ansvarlig for utlån av skytebanen Olav K. Vaaje Ansvarlig for annonsering av lagskytinger Olav K. Vaaje Ansvarlig for å føre protokoller for lagskytinger, merkeskytinger og vandrepokaler Olav K. Vaaje Ansvarlig for premier R/ER/J Anders Aas Ansvarlig for premieoppgjør fra åpne stevner Magne Ingolf Madsen Ansvarlig for adm.program EDB Magne Ingolf Madsen Ansvarlig for internettsiden Magne Ingolf Madsen

4 Ansvarlig for skyteprøven Olav K. Vaaje Av saker som er behandlet av styret innskrenker vi oss her til å nevne:?? Det er inngått avtale med Reidar Christensen AS som vederlagsfritt har påtatt seg å selge ammunisjon til lagets medlemmer.?? Arbeidet med å få en avtale med Statoil-Fiane om inntekter fra en spilleautomat er videreført uten at det foreligger noen endelig avklaring. Skytterlaget er nå registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, og det er sendt søknad til Lotteritilsynet om registrering.?? Det er ført forhandlinger med VSA AS om en ny og endret leieavtale. Målet er å få redusert det beløpet som skytterlaget skal betale i leie for innendørsbanen. Forhandlingene er ikke sluttført.?? Arbeidet med å utarbeide plan for innkjøp og finansiering av elektroniske skiver har fortsatt. Det er nedsatt et eget utvalg som har fått i oppgave å arbeide videre med saken. Utvalget består av Trond Glidje (formann), Magne Ingolf Madsen og Magne Rike. Det foreligger ennå ikke noen rapport fra utvalget.?? Det er inngått avtale med Politiet om leie av skytebanen.?? Skytterlaget har mottatt tre flotte sølvpokaler som gave fra arvingene etter Lars Bråten. Det vil bli arrangert en årlig konkurranse som vil bli kalt skyting om Lars Bråtens pokal. En av pokalene vil bli satt opp som vandrepokal som må vinnes tre ganger for at den skal bli til odel og eie. Når pokal nr. 1 er gått ut vil pokal nr. 2 bli satt opp som ny vandrepokal og deretter pokal nr. 3. Det vil på den måten gå mange år før alle tre pokalene er vunnet til odel og eie av lagets egne skyttere. Styret har vedtatt egne statutter for skyting om pokalen. Skytingen skal foregå på 100 meter mot 60 cm skive. Skyteprogrammet er 5 ( ) prøveskudd og deretter 5 skudd knestående (liggende for klasse Rekrutt og Eldre Rekrutt) og 5 skudd liggende i serier på 3 minutter. Representasjon: Roar Sommerset har vært 1. varamann til samlagsstyret, Magne Rike vært medlem av UK, Olav K. Vaaje har vært formann i Cuputvalget og Ole Arnt Solheim har vært medlem av Cuputvalget. Olav K. Vaaje er medlem av Norges Skytterstyre. Han ble på årets Skytterting i Os gjenvalgt for 3 nye år. Skytebanen: Anlegget er i meget god stand, og det har vært ryddig og fint på banen i hele sommer. Vi vil benytte anledningen til å takke vår banetilsynsmann, Tengel J. Digernes, for god innsats. Skyteprøven for storviltjegere: Skyteprøven for storviltjegere ble i år som i fjor et svært omfattende arrangement. Alle som skal ta prøven må dokumentere minst 30 treningsskudd. Disse kan gjennomføres enten som 2 X 15 skudd trening eller 30 skudd i terminfestet konkurranse. Skytterlaget arrangerte derfor 15 treningskvelder/dager for jegere. Vi hadde 233 påmeldinger totalt (2001: 247), og av disse var det 202 som betalte innskuddet på kr 50,- (2001: 220). Selve skyteprøven samlet også i 2002 mange jegere, og vi hadde 215 påmeldinger totalt

5 (2001: 205). Av disse var det 160 som betalte innskuddet på kr 100,- (2001: 155). Avviklingen av trening og skyteprøve gikk greit, og det virket som om jegerne var godt fornøyd med opplegget Det ble skutt 402 skyteprøveserier totalt (2001: 403), og av disse holdt 233 kravene til bestått prøve, dvs. 58,0% (2001: 222/55,1%). Det var 230 forskjellige personer (2001: 241) som trente/avla skyteprøven på Vegårshei skytterlags bane i Av disse var det 178 (2001: 168) som avla skyteprøven og 52 (2001: 73) som kun trente hos oss. I forbindelse med skyteprøven arrangerte vi også i år den såkalte "Vegårsheiskytinga". Gjennom den ordinære prøveavviklingen var det 34 skyttere som kvalifiserte seg til finalen. Av disse var det 30 som møtte opp til finaleskytingen. Denne var preget av svært god skyting. Best av alle ble Trond Værland med 46 poeng. Han ble belønnet med et geværfutteral (gavepremie fra Reidar Christensen AS). Det var forøvrig fine gavepremier til de 12 beste i finalen. Jens Arild Kroken vant etter loddtrekning et gavekort på kr som kan benyttes hos Reidar Christensen AS. Åpne stevner: I løpet av året har Vegårshei skytterlag stått som arrangør av 2 åpne stevner. Lørdag 6. april arrangerte vi 6. Karusellstevne i feltskyting med påmelding på Vegarheim. Stevnet ble i arrangert som bilfelt der skytterne kjørte til Storbrua og over Stavheia tilbake til Vegarheim. Det deltok 92 skyttere under gode og like forhold. Vår egen Trond Glidje ble stevnets vinner med 30/18 treff. I tillegg vant Vegårshei skytterlag lagskytingen på grovfelten med 105 treff. På laget skjøt Trond Glidje, Magne Rike, Erik Setekleiv og Ole Arnt Solheim. Lørdag 14. september arrangerte vi 4. Æresprisstevne. Stevnet samlet i alt 73 skyttere som konkurrerte under gode og like forhold. Stevnevinner ble Tor Harald Lund, Søgne, med 348 poeng som er ny banerekord. Skytinger innen laget: Følgende skytinger er arrangert innen laget i løpet av året: Deltakerantall: 15m: 2002: 2001: 6. februar Premieskyting for R/ER/J mars Lagsmesterskap for R/ER/J mars Lagsmesterskap for klasse Veteran 6 6 Felt: 30. mars Lagsmesterskap for R/ER/J mars Lagsmesterskap for Klasse Veteran april Bjorvattenfelten Bane: 11. juni Premieskyting for R/ER/J 8 8

6 1. september Lagsmesterskap for R/ER/J september Lagsmesterskap for klasse Veteran september Finale Vegårsheiskytinga september Jaktlagskonkurranse Deltakerantall: Merkeskytinger: 2002: 2001: 3. mai Kvartmatch, 1. runde juni Lagsmedaljeskyting juli Kvartmatch, 2. runde juni Dugleiksmerkeskyting for Kl Veteran august Dugleiksmerkeskyting for R/ER/J august Oppsamling Lagsmedaljene august Oppsamling Dugleiksmerket 4 3 Stang- og felthurtigskyting: 19. juli Lagsmesterskap Stangskyting juli Lagsmesterskap felthurtigskyting 2 3 Medalje- og klassevinnere - lagsmesterskap 15m: Gylt medalje Ole Arnt Solheim 226 p Sølv medalje Erik Setekleiv 217 Bronse medalje Magne Ingolf Madsen 212 Gylt medalje V65 Anders Aas 238 Klasse 5 Ole Arnt Solheim 226 Klasse 3 Erik Setekleiv 217 Klasse 2 Magne Ingolf Madsen 212 Klasse V65 Anders Aas 238 Rekrutt m/anlegg Terje B. Salvesen 136 Rekrutt Jarle Kroken 200 Junior Geir Henning Ormshammer 237 Medalje- og klassevinnere lagsmesterskap feltskyting: Gylt medalje Trond Glidje 42 tr. Sølv medalje Ole Arnt Solheim 42 Bronse medalje Magne Rike 41 Gylt medalje V55 Øivind Evensen 39 Gylt medalje V65 Anders Aas 27

7 Gylt medalje V73 Tallak Bjorvatten 10 Klasse 5 Ole Arnt Solheim 30/16 tr. Klasse 4 Tore O. Salvesen 27/14 Klasse 3 Trond Saga 25/9 Klasse V55 Øivind Evensen 27/11 Klasse V65 Anders Aas 27/16 Klasse V73 Tallak Bjorvatten 10/5 Rekrutt Christina Ormshammer 8/3 Junior Geir Henning Ormshammer 28/ Medalje- og klassevinnere lagsmesterskap baneskyting: Gylt medalje Trond Glidje 343 p Sølv medalje Tore O. Salvesen 334 Bronse medalje Magne Rike 331 Gylt medalje V55 Øivind Evensen 334 Gylt medalje V65 Tengel J. Digernes 333 Klasse 5 Trond Glidje 244 Klasse 4 Tore O. Salvesen 237 Klasse 3 Tallak Askland 228 Klasse V55 Øivind Evensen 238 Klasse V65 Tengel J. Digernes 239 Rekrutt m/anlegg Terje B. Salvesen 234 Rekrutt Daniel Jomås 223 Junior Jørgen Ettestøl 234 Lagsmester - stangskyting: Trond Glidje 19 tr. Lagsmester - felthurtigskyting: Trond Glidje 9,81 sek. Andre resultater: Trond Glidje vant Bjorvattenfelten med 30/22 treff. Han oppnådde også høyeste resultat på 1. kvartmatchskyting med 292 poeng. I tillegg ble han beste skytter på Lagsmedaljeskytingen med 147 poeng. Magne Rike ble beste skytter på 2. kvartmatchskyting med 281 poeng og på Dugleiksmerkeskytingen med 242 poeng. Jaktlagskonkurransen ble i år vunnet av Leidulvstad jaktlag med 147 poeng. På laget skjøt Tjøstolv Alfsen, Helge Twedt og Karl Erik Twedt. Beste enkeltresultat hadde Helge Twedt som skjøt 50 med 5 sentrumstiere. Vandrepokaler: Følgende skyttere fikk en aksje i vandrepokalene våre i 2002:

8 Tvedestrandspostens pokal Trond Glidje 42 tr. 1. aksje Vegårshei Motorsenter AS pokal Tore O. Salvesen aksje Magne Madsen AS pokal Vegårshei skytterlag 104 " 1. aksje Tvedestrand Boktrykkeri AS pokal (Ingen påmeldte lag) Stangpokalen Trond Glidje 19 " Til odel og eie. Felthurtigpokalen Trond Glidje 9,81 sek. Til odel og eie. GJENSIDIGE - pokalen Magne Rike 128 p Til odel og eie. STATOIL - pokalen Magne Rike aksje Vegårshei Sparebanks pokal Trond Glidje aksje HERGUN - pokalen Trond Glidje Plass aksje Auto-Cars pokal Magne Rike 569 p 2. aksje Jaktlagspokalen Leidulvstad jaktlag 147 " 1. aksje Sportslige prestasjoner: Trond Glidje har vært lagets desidert beste skytter denne sesongen. Han har vunnet mange medaljer og premier i både felt- og baneskyting. Høyest rager nok seieren i Samlagsskytingen på Landsskytterstevnet i Os. Aust-Agders lag vant lagkonkurransen med 389 poeng etter omskyting med Hordaland skyttersamlag som oppnådde samme poengsum. På laget skjøt Trond Glidje 96, May Britt Gjerstad 99, Ole N. Rydningen 98 og Vebjørn Berg 96. Alle fire ble tildelt ESEmedaljen i gull. Det må også nevnes at Trond Glidje vant årets feltkarusell i ren utklassingsstil med 120 poeng. Han var hele 4 poeng foran Anders Metveit som ble nr. 2 med 116 poeng. Nedenfor følger en oversikt over de beste prestasjonene i denne sesongen: Samlagsstevnet 15m Ugland: Erik Setekleiv Nr. 1 i klasse p 2. Feltkarusell Søndeled: Trond Glidje Nr. 1 i klasse tr. Gylt medalje Magne Rike Nr. 3 i klasse tr. Sølv medalje Tengel J. Digernes Nr. 1 i klasse V65 27 tr. Gylt medalje 3. Feltkarusell Imenes: Magne Rike Nr. 3 i klasse tr. Sølv medalje 4. Feltkarusell Rise og Løddesøl: Trond Glidje Nr. 2 i klasse tr. Sølv medalje Øivind Evensen Nr. 1 i klasse V55 22 tr. Gylt medalje Tengel J. Digernes Nr. 1 i klasse V65 25 tr. Gylt medalje 5. Feltkarusell - samlagsstevnet felt Froland: Tengel J. Digernes Nr. 1 i klasse V65 30 skudd 27 tr. Tengel J. Digernes Nr. 1 i klasse V65 m.skap 36 tr. Gylt medalje 6. Feltkarusell - Vegårshei: Trond Glidje Nr. 1 i klasse tr. Gylt medalje Feltkarusellen sammenlagt: Trond Glidje Nr. 1 i klasse p Gylt medalje og bestemannspremie Tengel J. Digernes Nr. 1 i klasse V p Gylt medalje Sørlandsmesterskapet felt Dølemo:

9 Trond Glidje Nr. 2 individuelt nr. 1 lag 37 tr. Sølv medalje Mælumstevnet felt: Trond Glidje Nr. 1 i klasse tr. Gylt medalje Sandvannsfelten: Trond Glidje Nr. 3 i klasse tr. Sølv medalje Myklandstevnet felt: Anders Aas Nr. 1 i klasse V65 30 tr. Gylt medalje Myrkongestevnet Evje: Magne Rike Nr. 5 i klasse 5 37/16 tr. Beste resultat fra A-A sk.samlag NM-felt Ulven/Os: Trond Glidje Nr. 12 i klasse tr Landsskytterstevnet Ulven/Os: Trond Glidje Nr. 104 i klasse p Trond Glidje Nr. 1 i samlagsskytingen 389 p ESE-med. i gull Landsdelskretsstevnet bane Drangedal: Trond Glidje Nr. 4 i klasse p Stjerne Samlagsstevnet bane Søndeled: Magne Rike Nr. 11 i klasse p Sølv stjerne Magne Rike Nr. 1 over 55 år (NORMA) 335 p Gylt medalje Den Norske Skyttermedalje: Trond Glidje Nr. 2 i klasse 5 og totalt 292 p Stjerne nr Ærespris Froland: Trond Glidje Nr. 3 i klasse p Sølv medalje Æresprisen sammenlagt: Trond Glidje Nr. 4 i klasse p Minnebeger Premiesentralens statuett: Trond Glidje Nr p Statuett Søndeledstevnet: Trond Glidje Nr. 1 i klasse p Gylt medalje Trond Glidje Nr. 1 Tellefsdals pokal 100 p 2. aksje i pokalen Trond Glidje Nr skuddspokalen 242 p 1. aksje i pokalen Samlagscupen: Vegårshei skytterlags lag på 200/300m ble nr. 5 i samlagscupfinalen med p. På laget skjøt Trond Glidje, Magne Rike, Tore O. Salvesen, Erik Setekleiv, Ingeborg Marie Solheim og Olav K. Vaaje. Vegårshei skytterlag stilte ikke lag på 100m.

10 Avslutning: Til slutt vil vi takke alle som har bidratt til "å holde hjulene i gang" i året som er gått. Vi er svært takknemlige for alt vi har mottatt av hjelp og velvilje. Vegårshei den 21. november 2002 Olav K. Vaaje/s Ole Arnt Solheim/s Tore O. Salvesen/s Formann Nestformann Sekretær Trond Glidje/s Tengel J. Digernes/s Magne I. Madsen/s Kasserer Styremedlem Styremedlem Anders Aas/s Formann i Ungdomsutvalget

11 STYRETS FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2002: Sak 6 : Subsidiering av stevnedeltakelse for 2002: Det vil i likhet med foregående år ikke bli gitt tilskudd til stevnedeltakelse for Sak 7 : Fastsettelse av ammunisjonssubsidier for 2003: Satsene blir uendret fra 2002, dvs.: 6,5 X 55 Rekrutt (se nedenfor) Kr 1,- pr. skudd 6,5 X 55 Rekrutt kuler Kr 1,- pr. kule 6,5 X 55 patroner Kr 0,50 pr. skudd 6,5 X 55 kuler Kr 0,60 pr. kule 7,62 NATO/30-06 Selges til innkjøpspris 22LR Selges til innkjøpspris Jaktammunisjon Selges til veiledende utsalgspris Tennhetter/krutt Selges til innkjøpspris Salg av subsidiert rekruttammunisjon og kuler er betinget av personlig frammøte hos forhandler av medlem som er under 18 år, og som skal bruke ammunisjonen selv. Ved kjøp av komponenter til ladning av rekruttammunisjon kjøpes det "pakker" på f.eks. 300 stk. kuler stk. tennhetter og 1 kg krutt. Dette for at skytterlaget ikke skal "betale" skytteren for kulene. Sak 8 : Dekning av forhåndspåmeldinger for 2003: Gebyrer ved forhåndspåmeldinger dekkes av skytterlaget. Det er en forutsetning at skytteren stiller opp på stevnet. I motsatt fall må skytteren betale gebyret tilbake til skytterlaget. Unntatt fra ovenstående er forhåndspåmeldinger til Landsskytterstevnet for klasse 1-5 samt Veteran.

12 - 2 - Sak 9 : Fastsettelse av innskudd/premiering på lagskytinger i 2003: Lagsmesterskap m/sølvpremiering (senior) Kr 50,- Lagsmesterskap m/tinnpremiering e.l. (R/ER/J) Kr 25,- Jaktlagskonkurransen (pr. lag) Kr 60,- Øvrige lagskytinger Gratis Merke- og medaljeskytinger Gratis Trening (inne og ute) Gratis Sak 10 : Fastsettelse av medlemskontingent for 2003: Medlemskontingenten foreslås uendret fra 2002, dvs.: Klasse Veteran Kr 150,- Klasse R/ER/J Kr 75,- Sak 11 : Fastsettelse av terminliste for 2003: Det fremlagte utkast til terminliste for 2003 godkjennes, se eget vedlegg. Sak 12 : Utbetaling av pengepremier for 2003: Pengepremier utbetales samlet på årsmøtet. Styret får fullmakt til å peke ut en person til å ta seg av dette.

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00.

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. ÅRSMØTE 2003 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann

Detaljer

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18. Årsmelding 2001 Vegårshei skytterlag Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.00 Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSMELDING FOR varamedlem Magne Rike 2. varamedlem Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR varamedlem Magne Rike 2. varamedlem Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2007 Laget har i år hatt følgende styre: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Ole Arnt Solheim Jan Solberg Tore O. Salvesen Espen Langmyr Roar Sommerset 1. varamedlem

Detaljer

Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. i Vegårsheihallen mandag 2. desember 2013 kl. 18.00.

Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. i Vegårsheihallen mandag 2. desember 2013 kl. 18.00. Årsmøte 2013 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag i Vegårsheihallen mandag 2. desember 2013 kl. 18.00. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 Året 2013 har vært et aktivt år for Fana skytterlag spesielt som arrangør. I tillegg til de vanlige åpne stevner har Fana skytterlag arrangert både samlagsstevne 15m og

Detaljer

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 Aust-Agder skyttersamlags ungdomsutvalg har i 2010 bestått av: Jan Solberg, leder - Trygve Thaule, Arne Hægestøyl, Kåre Storenes og Nils Topland

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering )

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) KAP. 3 SKYTEPROGRAMMET. 3.2. Feltstevnet KAP. 4 MESTERSKAPSSKYTING MESTERSKAPSTROFEER s.

Detaljer

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2008 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 Oppsummering av sesongen 2012 Rekrutteringsaktivitet 2012 o Innendørstreninger: 21 (+ 19) o Utendørstreninger: 11 o Stevner: 2 + 3 fellesstevner Premieutdeling

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øyvind Kjøll, leder Steinar Berget, nestleder May-Britt Nordli, sekretær Svein Lobben,

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2011

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2011 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2011 Året 2011 har vært et aktivt år for Fana skytterlag med flere gode prestasjoner. Sportslig sett var høydepunktet at Knut Jørgen Brodahl også dette året ledet etter innledende

Detaljer

Statutter for trofeer

Statutter for trofeer Statutter for trofeer Lagskytinger ALLE KLASSER SKYTER SINE RESPEKTIVE PROGRAM OG GIS RESPITT ETTER FØLGENDE TABELL (FÅR SÅ MANGE PROSENT AV TAPTE POENG PÅPLUSSET SUMMEN) Kl J gis anledning til å delta

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 KAP. l GENERELT s. 2 1.1. Turnusordning, felt 1.2. Turnusordning, bane 1.3. Turnusordning, 15 M 1.4. Skytterlag

Detaljer

Resultatvedlegg 2011.

Resultatvedlegg 2011. Resultatvedlegg 2011. Lagets egne skytinger. Vandrepokaler: Terrengpokal: Ingvar Brohaug 30 Vårpokalen: Ingvar brohaug - 288 Åsliapokalen ikke arrangert Høstpokalen: Ingvar Brohaug 343 Lagmesterskap: 15m

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Lyngdal Skytterlag Innhold Årsrapport 2015 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2015 8.

Detaljer

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere.

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere. HOVET OG HOL SKYTTERLAG Årsmelding 2012. Styret har i 2012 bestått av: Steinar Hammersbøen, leder, Karsten Fossly, nestleder, Marit Løken, sekretær, Torbjørn Bryøen kasserer, Bjørnar Bøkko, leder i jaktgruppa

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 27.11.2014 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 Styret i Vestfold skyttersamlag i år 2011 Leder Tom Knudsen Nestleder Jan Engen Ungdomsleder Tom Håkon Berger Kasserer Berit Sommerstad Sekretær Linda Herland Utdanningskontakt

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2010 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Oppsummering pr skytter 6. Tillitsvalgte 2010 1. Resultater Odd Arne ble Skytterprins

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2014

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2014 ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2014 ADMINISTRASJON: Samlagsstyret har i 2014 bestått av: Leder Nestleder Utdanningskontakt Sekretær Kasserer Ungdomsleder IT kontakt Banekontakt Roger Larsen Else Restad

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2013 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2013 8. Oppsummering skytteråret

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 Arne Mørk nr 3 på Landskytterstevnet på Lesja 2015 Kristian Lerberg nr. 3 på Ungdomsstevnet i Numedal Årsmelding 2015. Styret har i 2015 bestått av: Marit Hefte,

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Regler for Østlendingen-skytingen

Regler for Østlendingen-skytingen Regler for Østlendingen-skytingen 1. Østlendingen-skytingen er åpen for skyttere fra de fire skyttersamlagene i Hedmark fylke Solør, Hedmark, Østerdal og Nord-Østerdal. Østlendingen-skytingen er åpen for

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Årsmelding fra Treningsutvalget 2013

Årsmelding fra Treningsutvalget 2013 Årsmelding fra Treningsutvalget 2013 Treningsutvalget har i 2013 hatt denne sammensetningen Leder: Medlemmer: Odd Nordtug Morten Nordtug, Bjørnar Moe, Jostein Kjelvik 15 METER INNENDØRS: Innendørs treningen

Detaljer

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2014 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck Olav Stensås

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2012. Styret i 2012 har vært : Klas Eika leder Jan Vestgarden nestleder Sveinung Børte kasserer Gunnar Reinsborg sekretær Stian Hegna styremedlem Terje Slåttedalen leder

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 Tid: 28. - 29 januar 2012. Sted: Program: Påmelding: Premiering: Skytehallen på Bryhnitjernet I henhold til vedtektene for Fylkesmesterskapet 15 m - Hedmark http://www.pamelding.net

Detaljer

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 1. Generelt Skytteråret 2016 er over, og styret legger med dette fram årsmelding for nok et meget aktivt og godt sportslig år. 2. Administrasjon Styret har i 2016 bestått

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2010

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2010 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2010 Året 2010 vil for Fana skytterlag bli husket fordi laget fikk sin 4. skytterkonge gjennom tidene i og med Knut Jørgen Brodahl sin store triumf under LS på Elverum. Knut

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2015

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2015 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2015 Styret og dets arbeid: Styret har i 2015 bestått av følgende: Arne Åsan Leder Martin Raa Nestleder Siri Sjumarken Kasserer Kari Husebø Sekretær Eivind Lussand Leder i ungdomsutvalget

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2014 hatt følgende ledelse: Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Årsberetning 2016 Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2016 Trøgstad skytterlag Årsberetning 2016 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Eilen Hammer Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg.

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. 1. Godkjenne innkalling Innkallinga godkjent, med en kommentar fra Frank Sve, vedr. regelverk for innkalling i henhold til

Detaljer

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012 INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT Lørdag 17. mars 2012 Vestre Trysil skytterlag har som teknisk arrangør gleden av å invitere Deres samlag til det andre Østlandsmesterskapet i finfeltskyting. På

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2011 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ADMINISTRASJON: Samlagsstyret har i 2016 bestått av: Leder Nestleder Utdanningskontakt Sekretær Kasserer Ungdomsleder IT kontakt Banekontakt Roger Larsen Snorre

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2008-2009 Innendørsserien 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde Sum 3 beste ASPIRANT Stine Englund 231 230 231 228 212 692 Henrik

Detaljer

Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2015 hatt følgende ledelse: Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Ombudsmøte 23.11. kl 19 23 Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Følgende lag møtte med ombud: Lønset (1), Soknedal (1), Singsås (4), Budal (4), Haltdalen (2), Opdal og Midtbyden (3), Rennebu (5)

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap

Stevneregler for samlagsmesterskap Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 STYRET Styret i Valdres Skyttersamlag har i 2014 bestått av; Ole Bergene, leder Hans Solbrekken Ruud, nestleder Reidar Andreassen, styremedlem og kasserer Ola Garlibakken,

Detaljer

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 Styret har i 2010 bestått av: Tor Bjørnødegård, leder Knut Ole Gladhaug, nestleder Ole Bergene, kasserer Bergljot Skjærstein, styremedlem Knut Peter Eide, styremedlem

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff.

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff. Årsmelding 2011 Ombudsmøte for 2010 ble holdt på Bardøla Høyfjellshotell med Geilo skytterlag som arrangør. Det møtte 37 ombud fra 11 skytterlag. Nes skytterlag, Tunhovd skytterlag og Vats og Leveld skytterlag

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

Årsberetning 2014 Styret Sportslig aktivitet Miniatyr: Samlagsstevnet 15m Moss og Våler: Viken II 15m Felt: Samlagsstevnet felt Viken II felt

Årsberetning 2014 Styret Sportslig aktivitet Miniatyr: Samlagsstevnet 15m Moss og Våler: Viken II 15m Felt: Samlagsstevnet felt Viken II felt Årsberetning 2014 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

Årsmelding Klassefordelt oversikt over antall medlemmer de tre siste årene:

Årsmelding Klassefordelt oversikt over antall medlemmer de tre siste årene: Årsmelding 2010 Styret har bestått av: Knut Olav Rauk, leder Ole Hefte, Uppheim Olav Thoreplass, Hadding Erik Kristiansen, Geilo Lars Petter Hefte, Gol Vi har hatt ett styremøte i januar 2010. Kommunikasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 Ungdomsgjengen våres. B.fv. Kristian Lerberg, Jonas Haugen, Ola Flatåker og Torjus Berg. F fv. Gjermund Lerberg, Martin Knutsmoen Sørlie og Oda-Juliane Bråthen

Detaljer

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Møtestart kl 19.00 Sted: Ivar Stjern, Bjørgum Til stede: Svein Løvli, Ellen Løvli, Odd Gjeldnes, Ivar Stjern, Roger Svendsen, Lilly Nerenget fra sak 4, 19.30)

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding,

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, 14.12.2008 Følgende ombud møtte: Flå skytterlag Kolbjørn Berg, Ole Aavestrud Bromma skytterlag Kjell Engene, Knut Olav Rauk, Hans Dokken, Ole Tom Dokken

Detaljer