ÅRSMØTE Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30."

Transkript

1 ÅRSMØTE 2002 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent. 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 4. Årsmelding for Regnskap for Subsidiering av stevnedeltakelse for Fastsettelse av ammunisjonssubsidier for Dekning av forhåndspåmeldinger for Fastsettelse av innskudd/premiering på lagskytinger i Fastsettelse av medlemskontingent for Fastsettelse av terminliste for Utbetaling av pengepremier for Drøfting av videre planer for elektronikk. 14. Valg. 15. Eventuelt. Etter at årsmøtesakene er ferdigbehandlet vil det bli utdeling av merker, medaljer og premier fra årets skytinger. Møtet avsluttes med en enkel bevertning. VEL MØTT! Styret.

2 ÅRSMELDING FOR 2002 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Ole Arnt Solheim Trond Glidje Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Magne Ingolf Madsen 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre Ungdomsutvalget har bestått av: Formann Medlem Medlem Medlem Medlem Anders Aas Håkon Ormshammer Olav Ettestøl Ingrid Brattekleiv Erik Setekleiv 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Geir Henning Ormshammer Oversikt over aktive skyttere: Vi har i 2002 hatt 414 aktive skyttere (30-skuddsskyttere) som fordeler seg slik: 2002: 2001: Klasse Klasse Klasse Klasse Sum klasseførte Klasse V Klasse V Klasse V Sum veteran Junior Eldre Rekrutt 5 8 Rekrutt Sum J/ER/R 40 45

3 Klasse Sum aktive Aktivitet: Det er i løpet av året solgt skudd gjennom skytterlaget (2001: ). Og det er 157 medlemmer som har betalt kontingenten for 2002 (2001: 154). Aktiviteten har ligget på noenlunde samme nivå som tidligere år. Treningen innendørs på Fjellheim hver onsdagskveld for rekrutteringsskyttere og hver tirsdags- og torsdagskveld for seniorskytterne har fortsatt med relativt god oppslutning. Og skytebanen har også i år vært i flittig bruk med trening to kvelder i uken i hele sommer. Ungdomsutvalget arrangerte i vår SKYTESKOLE med 9 interesserte deltakere. Instruktører var Anders Aas, Tore O. Salvesen og Ole Arnt Solheim. Spesielt gledelig var det at foreldrene til de aller fleste deltakerne stilte opp på skyteskolen. Styret: Styret har hatt 6 møter i løpet av året. Følgende tillitsvalgte er utpekt av styret: Nestformann Sekretær Pressekontakt Tilsynsmann for innendørsbanen Tilsynsmann for skytebanen Skifeltutvalg Medlem av styret for Militærløpet Uttakningskomite 100m Uttakningskomite 200m Instruktører Kommunalt skytebaneutvalg Ole Arnt Solheim Tore O. Salvesen Magne Ingolf Madsen Knut E. Myre Tengel J. Digernes Jens Arild Kroken formann + styret Jens Arild Kroken Ungdomsutvalget Øivind Evensen - formann Magne Rike Trond Glidje Tore Salvesen Anders Aas Ole Arnt Solheim Einar Finsrud Olav Magne Kvisli Og det er vedtatt følgende arbeidsfordeling mellom styrets medlemmer og andre: Ansvarlig for ettersyn av våpen Morten Vefald Ansvarlig for utlån av våpen Anders Aas Ansvarlig for utlån av skytebanen Olav K. Vaaje Ansvarlig for annonsering av lagskytinger Olav K. Vaaje Ansvarlig for å føre protokoller for lagskytinger, merkeskytinger og vandrepokaler Olav K. Vaaje Ansvarlig for premier R/ER/J Anders Aas Ansvarlig for premieoppgjør fra åpne stevner Magne Ingolf Madsen Ansvarlig for adm.program EDB Magne Ingolf Madsen Ansvarlig for internettsiden Magne Ingolf Madsen

4 Ansvarlig for skyteprøven Olav K. Vaaje Av saker som er behandlet av styret innskrenker vi oss her til å nevne:?? Det er inngått avtale med Reidar Christensen AS som vederlagsfritt har påtatt seg å selge ammunisjon til lagets medlemmer.?? Arbeidet med å få en avtale med Statoil-Fiane om inntekter fra en spilleautomat er videreført uten at det foreligger noen endelig avklaring. Skytterlaget er nå registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, og det er sendt søknad til Lotteritilsynet om registrering.?? Det er ført forhandlinger med VSA AS om en ny og endret leieavtale. Målet er å få redusert det beløpet som skytterlaget skal betale i leie for innendørsbanen. Forhandlingene er ikke sluttført.?? Arbeidet med å utarbeide plan for innkjøp og finansiering av elektroniske skiver har fortsatt. Det er nedsatt et eget utvalg som har fått i oppgave å arbeide videre med saken. Utvalget består av Trond Glidje (formann), Magne Ingolf Madsen og Magne Rike. Det foreligger ennå ikke noen rapport fra utvalget.?? Det er inngått avtale med Politiet om leie av skytebanen.?? Skytterlaget har mottatt tre flotte sølvpokaler som gave fra arvingene etter Lars Bråten. Det vil bli arrangert en årlig konkurranse som vil bli kalt skyting om Lars Bråtens pokal. En av pokalene vil bli satt opp som vandrepokal som må vinnes tre ganger for at den skal bli til odel og eie. Når pokal nr. 1 er gått ut vil pokal nr. 2 bli satt opp som ny vandrepokal og deretter pokal nr. 3. Det vil på den måten gå mange år før alle tre pokalene er vunnet til odel og eie av lagets egne skyttere. Styret har vedtatt egne statutter for skyting om pokalen. Skytingen skal foregå på 100 meter mot 60 cm skive. Skyteprogrammet er 5 ( ) prøveskudd og deretter 5 skudd knestående (liggende for klasse Rekrutt og Eldre Rekrutt) og 5 skudd liggende i serier på 3 minutter. Representasjon: Roar Sommerset har vært 1. varamann til samlagsstyret, Magne Rike vært medlem av UK, Olav K. Vaaje har vært formann i Cuputvalget og Ole Arnt Solheim har vært medlem av Cuputvalget. Olav K. Vaaje er medlem av Norges Skytterstyre. Han ble på årets Skytterting i Os gjenvalgt for 3 nye år. Skytebanen: Anlegget er i meget god stand, og det har vært ryddig og fint på banen i hele sommer. Vi vil benytte anledningen til å takke vår banetilsynsmann, Tengel J. Digernes, for god innsats. Skyteprøven for storviltjegere: Skyteprøven for storviltjegere ble i år som i fjor et svært omfattende arrangement. Alle som skal ta prøven må dokumentere minst 30 treningsskudd. Disse kan gjennomføres enten som 2 X 15 skudd trening eller 30 skudd i terminfestet konkurranse. Skytterlaget arrangerte derfor 15 treningskvelder/dager for jegere. Vi hadde 233 påmeldinger totalt (2001: 247), og av disse var det 202 som betalte innskuddet på kr 50,- (2001: 220). Selve skyteprøven samlet også i 2002 mange jegere, og vi hadde 215 påmeldinger totalt

5 (2001: 205). Av disse var det 160 som betalte innskuddet på kr 100,- (2001: 155). Avviklingen av trening og skyteprøve gikk greit, og det virket som om jegerne var godt fornøyd med opplegget Det ble skutt 402 skyteprøveserier totalt (2001: 403), og av disse holdt 233 kravene til bestått prøve, dvs. 58,0% (2001: 222/55,1%). Det var 230 forskjellige personer (2001: 241) som trente/avla skyteprøven på Vegårshei skytterlags bane i Av disse var det 178 (2001: 168) som avla skyteprøven og 52 (2001: 73) som kun trente hos oss. I forbindelse med skyteprøven arrangerte vi også i år den såkalte "Vegårsheiskytinga". Gjennom den ordinære prøveavviklingen var det 34 skyttere som kvalifiserte seg til finalen. Av disse var det 30 som møtte opp til finaleskytingen. Denne var preget av svært god skyting. Best av alle ble Trond Værland med 46 poeng. Han ble belønnet med et geværfutteral (gavepremie fra Reidar Christensen AS). Det var forøvrig fine gavepremier til de 12 beste i finalen. Jens Arild Kroken vant etter loddtrekning et gavekort på kr som kan benyttes hos Reidar Christensen AS. Åpne stevner: I løpet av året har Vegårshei skytterlag stått som arrangør av 2 åpne stevner. Lørdag 6. april arrangerte vi 6. Karusellstevne i feltskyting med påmelding på Vegarheim. Stevnet ble i arrangert som bilfelt der skytterne kjørte til Storbrua og over Stavheia tilbake til Vegarheim. Det deltok 92 skyttere under gode og like forhold. Vår egen Trond Glidje ble stevnets vinner med 30/18 treff. I tillegg vant Vegårshei skytterlag lagskytingen på grovfelten med 105 treff. På laget skjøt Trond Glidje, Magne Rike, Erik Setekleiv og Ole Arnt Solheim. Lørdag 14. september arrangerte vi 4. Æresprisstevne. Stevnet samlet i alt 73 skyttere som konkurrerte under gode og like forhold. Stevnevinner ble Tor Harald Lund, Søgne, med 348 poeng som er ny banerekord. Skytinger innen laget: Følgende skytinger er arrangert innen laget i løpet av året: Deltakerantall: 15m: 2002: 2001: 6. februar Premieskyting for R/ER/J mars Lagsmesterskap for R/ER/J mars Lagsmesterskap for klasse Veteran 6 6 Felt: 30. mars Lagsmesterskap for R/ER/J mars Lagsmesterskap for Klasse Veteran april Bjorvattenfelten Bane: 11. juni Premieskyting for R/ER/J 8 8

6 1. september Lagsmesterskap for R/ER/J september Lagsmesterskap for klasse Veteran september Finale Vegårsheiskytinga september Jaktlagskonkurranse Deltakerantall: Merkeskytinger: 2002: 2001: 3. mai Kvartmatch, 1. runde juni Lagsmedaljeskyting juli Kvartmatch, 2. runde juni Dugleiksmerkeskyting for Kl Veteran august Dugleiksmerkeskyting for R/ER/J august Oppsamling Lagsmedaljene august Oppsamling Dugleiksmerket 4 3 Stang- og felthurtigskyting: 19. juli Lagsmesterskap Stangskyting juli Lagsmesterskap felthurtigskyting 2 3 Medalje- og klassevinnere - lagsmesterskap 15m: Gylt medalje Ole Arnt Solheim 226 p Sølv medalje Erik Setekleiv 217 Bronse medalje Magne Ingolf Madsen 212 Gylt medalje V65 Anders Aas 238 Klasse 5 Ole Arnt Solheim 226 Klasse 3 Erik Setekleiv 217 Klasse 2 Magne Ingolf Madsen 212 Klasse V65 Anders Aas 238 Rekrutt m/anlegg Terje B. Salvesen 136 Rekrutt Jarle Kroken 200 Junior Geir Henning Ormshammer 237 Medalje- og klassevinnere lagsmesterskap feltskyting: Gylt medalje Trond Glidje 42 tr. Sølv medalje Ole Arnt Solheim 42 Bronse medalje Magne Rike 41 Gylt medalje V55 Øivind Evensen 39 Gylt medalje V65 Anders Aas 27

7 Gylt medalje V73 Tallak Bjorvatten 10 Klasse 5 Ole Arnt Solheim 30/16 tr. Klasse 4 Tore O. Salvesen 27/14 Klasse 3 Trond Saga 25/9 Klasse V55 Øivind Evensen 27/11 Klasse V65 Anders Aas 27/16 Klasse V73 Tallak Bjorvatten 10/5 Rekrutt Christina Ormshammer 8/3 Junior Geir Henning Ormshammer 28/ Medalje- og klassevinnere lagsmesterskap baneskyting: Gylt medalje Trond Glidje 343 p Sølv medalje Tore O. Salvesen 334 Bronse medalje Magne Rike 331 Gylt medalje V55 Øivind Evensen 334 Gylt medalje V65 Tengel J. Digernes 333 Klasse 5 Trond Glidje 244 Klasse 4 Tore O. Salvesen 237 Klasse 3 Tallak Askland 228 Klasse V55 Øivind Evensen 238 Klasse V65 Tengel J. Digernes 239 Rekrutt m/anlegg Terje B. Salvesen 234 Rekrutt Daniel Jomås 223 Junior Jørgen Ettestøl 234 Lagsmester - stangskyting: Trond Glidje 19 tr. Lagsmester - felthurtigskyting: Trond Glidje 9,81 sek. Andre resultater: Trond Glidje vant Bjorvattenfelten med 30/22 treff. Han oppnådde også høyeste resultat på 1. kvartmatchskyting med 292 poeng. I tillegg ble han beste skytter på Lagsmedaljeskytingen med 147 poeng. Magne Rike ble beste skytter på 2. kvartmatchskyting med 281 poeng og på Dugleiksmerkeskytingen med 242 poeng. Jaktlagskonkurransen ble i år vunnet av Leidulvstad jaktlag med 147 poeng. På laget skjøt Tjøstolv Alfsen, Helge Twedt og Karl Erik Twedt. Beste enkeltresultat hadde Helge Twedt som skjøt 50 med 5 sentrumstiere. Vandrepokaler: Følgende skyttere fikk en aksje i vandrepokalene våre i 2002:

8 Tvedestrandspostens pokal Trond Glidje 42 tr. 1. aksje Vegårshei Motorsenter AS pokal Tore O. Salvesen aksje Magne Madsen AS pokal Vegårshei skytterlag 104 " 1. aksje Tvedestrand Boktrykkeri AS pokal (Ingen påmeldte lag) Stangpokalen Trond Glidje 19 " Til odel og eie. Felthurtigpokalen Trond Glidje 9,81 sek. Til odel og eie. GJENSIDIGE - pokalen Magne Rike 128 p Til odel og eie. STATOIL - pokalen Magne Rike aksje Vegårshei Sparebanks pokal Trond Glidje aksje HERGUN - pokalen Trond Glidje Plass aksje Auto-Cars pokal Magne Rike 569 p 2. aksje Jaktlagspokalen Leidulvstad jaktlag 147 " 1. aksje Sportslige prestasjoner: Trond Glidje har vært lagets desidert beste skytter denne sesongen. Han har vunnet mange medaljer og premier i både felt- og baneskyting. Høyest rager nok seieren i Samlagsskytingen på Landsskytterstevnet i Os. Aust-Agders lag vant lagkonkurransen med 389 poeng etter omskyting med Hordaland skyttersamlag som oppnådde samme poengsum. På laget skjøt Trond Glidje 96, May Britt Gjerstad 99, Ole N. Rydningen 98 og Vebjørn Berg 96. Alle fire ble tildelt ESEmedaljen i gull. Det må også nevnes at Trond Glidje vant årets feltkarusell i ren utklassingsstil med 120 poeng. Han var hele 4 poeng foran Anders Metveit som ble nr. 2 med 116 poeng. Nedenfor følger en oversikt over de beste prestasjonene i denne sesongen: Samlagsstevnet 15m Ugland: Erik Setekleiv Nr. 1 i klasse p 2. Feltkarusell Søndeled: Trond Glidje Nr. 1 i klasse tr. Gylt medalje Magne Rike Nr. 3 i klasse tr. Sølv medalje Tengel J. Digernes Nr. 1 i klasse V65 27 tr. Gylt medalje 3. Feltkarusell Imenes: Magne Rike Nr. 3 i klasse tr. Sølv medalje 4. Feltkarusell Rise og Løddesøl: Trond Glidje Nr. 2 i klasse tr. Sølv medalje Øivind Evensen Nr. 1 i klasse V55 22 tr. Gylt medalje Tengel J. Digernes Nr. 1 i klasse V65 25 tr. Gylt medalje 5. Feltkarusell - samlagsstevnet felt Froland: Tengel J. Digernes Nr. 1 i klasse V65 30 skudd 27 tr. Tengel J. Digernes Nr. 1 i klasse V65 m.skap 36 tr. Gylt medalje 6. Feltkarusell - Vegårshei: Trond Glidje Nr. 1 i klasse tr. Gylt medalje Feltkarusellen sammenlagt: Trond Glidje Nr. 1 i klasse p Gylt medalje og bestemannspremie Tengel J. Digernes Nr. 1 i klasse V p Gylt medalje Sørlandsmesterskapet felt Dølemo:

9 Trond Glidje Nr. 2 individuelt nr. 1 lag 37 tr. Sølv medalje Mælumstevnet felt: Trond Glidje Nr. 1 i klasse tr. Gylt medalje Sandvannsfelten: Trond Glidje Nr. 3 i klasse tr. Sølv medalje Myklandstevnet felt: Anders Aas Nr. 1 i klasse V65 30 tr. Gylt medalje Myrkongestevnet Evje: Magne Rike Nr. 5 i klasse 5 37/16 tr. Beste resultat fra A-A sk.samlag NM-felt Ulven/Os: Trond Glidje Nr. 12 i klasse tr Landsskytterstevnet Ulven/Os: Trond Glidje Nr. 104 i klasse p Trond Glidje Nr. 1 i samlagsskytingen 389 p ESE-med. i gull Landsdelskretsstevnet bane Drangedal: Trond Glidje Nr. 4 i klasse p Stjerne Samlagsstevnet bane Søndeled: Magne Rike Nr. 11 i klasse p Sølv stjerne Magne Rike Nr. 1 over 55 år (NORMA) 335 p Gylt medalje Den Norske Skyttermedalje: Trond Glidje Nr. 2 i klasse 5 og totalt 292 p Stjerne nr Ærespris Froland: Trond Glidje Nr. 3 i klasse p Sølv medalje Æresprisen sammenlagt: Trond Glidje Nr. 4 i klasse p Minnebeger Premiesentralens statuett: Trond Glidje Nr p Statuett Søndeledstevnet: Trond Glidje Nr. 1 i klasse p Gylt medalje Trond Glidje Nr. 1 Tellefsdals pokal 100 p 2. aksje i pokalen Trond Glidje Nr skuddspokalen 242 p 1. aksje i pokalen Samlagscupen: Vegårshei skytterlags lag på 200/300m ble nr. 5 i samlagscupfinalen med p. På laget skjøt Trond Glidje, Magne Rike, Tore O. Salvesen, Erik Setekleiv, Ingeborg Marie Solheim og Olav K. Vaaje. Vegårshei skytterlag stilte ikke lag på 100m.

10 Avslutning: Til slutt vil vi takke alle som har bidratt til "å holde hjulene i gang" i året som er gått. Vi er svært takknemlige for alt vi har mottatt av hjelp og velvilje. Vegårshei den 21. november 2002 Olav K. Vaaje/s Ole Arnt Solheim/s Tore O. Salvesen/s Formann Nestformann Sekretær Trond Glidje/s Tengel J. Digernes/s Magne I. Madsen/s Kasserer Styremedlem Styremedlem Anders Aas/s Formann i Ungdomsutvalget

11 STYRETS FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2002: Sak 6 : Subsidiering av stevnedeltakelse for 2002: Det vil i likhet med foregående år ikke bli gitt tilskudd til stevnedeltakelse for Sak 7 : Fastsettelse av ammunisjonssubsidier for 2003: Satsene blir uendret fra 2002, dvs.: 6,5 X 55 Rekrutt (se nedenfor) Kr 1,- pr. skudd 6,5 X 55 Rekrutt kuler Kr 1,- pr. kule 6,5 X 55 patroner Kr 0,50 pr. skudd 6,5 X 55 kuler Kr 0,60 pr. kule 7,62 NATO/30-06 Selges til innkjøpspris 22LR Selges til innkjøpspris Jaktammunisjon Selges til veiledende utsalgspris Tennhetter/krutt Selges til innkjøpspris Salg av subsidiert rekruttammunisjon og kuler er betinget av personlig frammøte hos forhandler av medlem som er under 18 år, og som skal bruke ammunisjonen selv. Ved kjøp av komponenter til ladning av rekruttammunisjon kjøpes det "pakker" på f.eks. 300 stk. kuler stk. tennhetter og 1 kg krutt. Dette for at skytterlaget ikke skal "betale" skytteren for kulene. Sak 8 : Dekning av forhåndspåmeldinger for 2003: Gebyrer ved forhåndspåmeldinger dekkes av skytterlaget. Det er en forutsetning at skytteren stiller opp på stevnet. I motsatt fall må skytteren betale gebyret tilbake til skytterlaget. Unntatt fra ovenstående er forhåndspåmeldinger til Landsskytterstevnet for klasse 1-5 samt Veteran.

12 - 2 - Sak 9 : Fastsettelse av innskudd/premiering på lagskytinger i 2003: Lagsmesterskap m/sølvpremiering (senior) Kr 50,- Lagsmesterskap m/tinnpremiering e.l. (R/ER/J) Kr 25,- Jaktlagskonkurransen (pr. lag) Kr 60,- Øvrige lagskytinger Gratis Merke- og medaljeskytinger Gratis Trening (inne og ute) Gratis Sak 10 : Fastsettelse av medlemskontingent for 2003: Medlemskontingenten foreslås uendret fra 2002, dvs.: Klasse Veteran Kr 150,- Klasse R/ER/J Kr 75,- Sak 11 : Fastsettelse av terminliste for 2003: Det fremlagte utkast til terminliste for 2003 godkjennes, se eget vedlegg. Sak 12 : Utbetaling av pengepremier for 2003: Pengepremier utbetales samlet på årsmøtet. Styret får fullmakt til å peke ut en person til å ta seg av dette.

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2008 BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 16. november 2008 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. 8 medlemmer møtte fram. Sakliste: Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009. 3.

Detaljer

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 2005 Stiftet 1882 Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 1.130 Lover for skytter sam lagen e Lov f or s kytt ersaml agene, med hjemmel i grunnreglene. Skyttertinget kan for eta endringer, så l angt

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årets sesong er over og vi vil takke alle for godt samarbeid i året som er gått. Styret har i 2009 bestått av følgende: Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17

ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17 ÅRSMØTE 2012 -Side 1 av 17 BREILIA, 30. OKTOBER 2012 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 30. oktober 2012 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR!

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR! SKYTTER- POSTEN Nr. 4. 2008 36. årgang VÅR PROFIL: Svein Arne Linnerud, her fotografert foran noen av sine 20.0000 kyllinger, i det nye oppdrettsanlegget sitt hjemme på Lundby gård! Skytter-Posten ønsker

Detaljer

SKYTTERPOSTEN. Nr. 1. 2010 38. årgang. Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge.

SKYTTERPOSTEN. Nr. 1. 2010 38. årgang. Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge. SKYTTERPOSTEN Nr. 1. 2010 38. årgang Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge. Vår profil! Jan Erik Nordvik fikk tilbake gløden for skyting, nå som sønnen Sindre ville bli med på

Detaljer

ÅRSBERETNING FRA VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2007. VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS styre i år 2007

ÅRSBERETNING FRA VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2007. VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS styre i år 2007 ÅRSBERETNING FRA VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2007 VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS styre i år 2007 Leder Nestleder Ungdomsleder Kasserer Sekretær Utdanningskontakt Samlagsinstruktør Leder veteanutvalg Skytebanekontakt

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2003.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2003. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2003. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2003, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer