Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag"

Transkript

1 Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

2 1 Innhold 1 Generelt DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP TURNUS FOR OMBUDSMØTE TURNUS FOR ARRANGØRER, 15 METER TURNUS FOR ARRANGØRER, FELTSTEVNENE TURNUS FOR ARRANGØRER, BANESTEVNE Administrative bestemmelser ARRANGØRENS ANSVAR Invitasjon til stevnet : Pressekontakt, før under og etter stevnet : Arbeidslister, rett mann på rett plass Premieutdeling Resultatlister SAMLAGETS ANSVAR Medaljer Vandrepokaler ENDRING AV STATUTTENE STEVNEINNBYDELSE 15 METER STEVNEINNBYDELSE FELT STEVNEINNBYDELSE BANE ARRANGEMENTSAVGIFTER INNSKUDD PÅMELDINGER Samlagsmesterskap 15 meter SKYTEPROGRAM LAGSKYTINGER PREMIERING MEDALJER Mesterskapsmedaljer for kl 3-5, 15 meter Klassemedalje for kl 1 og Mesterskapsmedalje i veteranklassene, 15 meter, klasse V55, V65 og V Medaljer for rekruttklassene Medaljeoversikt 15 meter VANDREPOKALER Samlagsmesterskap Feltskyting SKYTEPROGRAM Rangering mesterskap kl 2-5 og V Rangering finfelt : kl R/ER/J/V65 og V LAGSKYTINGER Lagskyting Grovfelt Lagskyting felt, veteraner Lagskyting felt rekruttklassene PREMIERING MEDALJER Mesterskapsmedaljer for kl 2-5 og V55 på felt Mesterskapsmedalje i veteranklassen felt, klasse V55, V65 og V Medalje i klasse 1 og AG3 klassen Medaljer for rekruttklassene Medaljeoversikt felt VANDREPOKALER... 13

3 2 5 Samlagmesterskap Baneskyting SKYTEPROGRAM LAGSKYTINGER Lagskytinger bane kl 3-5 og V Lagskyting bane veteran Lagskyting bane rekruttklassene MEDALJER Mesterskapsmedaljer for kl 3-5, bane Mesterskapsmedalje i veteranklassene, baneskyting klassev55, V65 og V Medaljer i rekruttklassene Medaljeoversikt bane VANDREPOKALER Like resultater / prioriteringer / omskytinger GENERELT RANGERINGER VED POENGLIKHET Diverse bestemmelser PROTESTER / JURY... 17

4 3 1 Generelt 1.1 Deltagere i samlagsmesterskap. Samlagsmesterskap i 15 m innendørs, felt og baneskyting er åpent for alle skyttere tilsluttet lag innen Hedmark skyttersamlag. 1.2 Turnus for ombudsmøte Ombudsmøte avholdes hvert år, første torsdag i desember. Turnusen er lagt opp slik at hvert skytterlag står som arrangør av ombudsmøte hvert niende år. Skytterlag Brumunddal Vang Stange og R Lismarken Hamar Åsheim Tangen Nes Løiten 1.3 Turnus for arrangører, 15 meter Det er 9 skytterlag i samlaget. Fire lag skyter på Kvemyra sentralskytebane slik at det er lagt opp til at hvert skytterlag i samlaget arrangerer Samlagsmesterskap 15 meter hvert syvende år. Skytterlag Tangen Stange og R Løiten Br.dal, Nes, Vang, Hamar Lismarken Åsheim

5 4 1.4 Turnus for arrangører, feltstevnene Det er 9 skytterlag i samlaget. Fire lag skyter på Kvemyra sentralskytebane slik at det er lagt opp til at hvert skytterlag i samlaget arrangerer Samlagsmesterskap felt hvert syvende år. Skytterlag Tangen Stange og R Løiten Br.dal, Nes, Vang, Hamar Lismarken Åsheim 1.5 Turnus for arrangører, banestevne Det er 9 skytterlag i samlaget. Fire lag skyter på Kvemyra sentralskytebane slik at det er lagt opp til at hvert skytterlag i samlaget arrangerer Samlagsmesterskap bane hvert syvende år. Skytterlag Tangen Stange og R Løiten Br.dal, Nes, Vang, Hamar Lismarken Åsheim

6 2 Administrative bestemmelser 2.1 Arrangørens ansvar Invitasjon til stevnet : Arrangerende lag skal sende ut skriftlig invitasjon til alle lag i samlaget minimum 4 uker før arrangementet. Sendes helst elektronisk via e-post til skytterlagene Pressekontakt, før under og etter stevnet : Arrangøren bør ta kontakt med pressen før stevnet for å få pressomtale. I tillegg skal pressen inviteres til stevnet. Arrangøren skal ta ut en pressekontakt som pressen forholder seg til Arbeidslister, rett mann på rett plass Arrangøren setter opp arbeidslister over mannskaper Premieutdeling Arrangøren deles ut alle premier. Representant fra samlagsstyret deler ut medaljer, diplomer og vandrepokaler Resultatlister Arrangøren er ansvarlig for utarbeidelse av komplett resultatliste og premieliste. Resultatliste sendes/leveres pressen samme dag som arrangementet. Premieliste (med penger, hvis pengepremier) skal sendes alle lag i samlaget innen 14 dager etter arrangementet. Resultater lastes også opp på i Mitt DFS. 2.2 Samlagets ansvar Medaljer Samlagsstyret anskaffer alle medaljer til alle samlagsstevner og leverer disse til arrangerende lag. Arrangøren blir belastet for kostnadene for medaljene i ettertid. Samlagsstyret dekker utgiftene til gravering på medaljene Vandrepokaler Samlagsstyret oppbevarer alle vandrepokaler og levere disse til arrangerende lag. Samlagsstyret sørger for gravering, og er ansvarlig for utlevering av pokaler som vinnes til odel og eie. Samlagsstyret skal anskaffe nye vandrepremier når de faste vandrepremiene går ut. Hvis det er enkeltpersoner eller lag/firmaer som gir vandrepremier skal samlaget ta kontakt med giver for å klarlegge statutter. Målsettingen er at alle vandrepokaler skal ha statuetter i.ht skytterboka. DVS at Innertiere, 10 ere, 9 ere osv. danner grunnlag for utlevering. Dette gjelder når vandrepokalene deles ut etter hovedskyting. 2.3 Endring av statuttene Endringer av statuttene godkjennes av ombudsmøtet. Innspill til regelendringer sendes formann i samlagsstyret, som legger forslaget frem for avgjørelse på ombudsmøtet. 5

7 6 2.4 Stevneinnbydelse 15 meter Innbydelse til Samlagsmesterskap 15 meter for Hedmark skyttersamlag skytterlag har i år gleden av å invitere til Samlagsmesterskap 15 meter. Dag /Dato: Oppmøte : Påmelding : Innskudd / påmeldingsavgift for: Kl. 1-5 og veteraner: 170,- Ungdomsskyttere: 120, - Aspiranter kr 100,- Lagskytinger kr 100. Skyteprogram i.ht skytterboka pkt (Arrangør informerer om det skytes standard eller utendørs program) Medaljer deles ut etter hovedskyting i klassene :1, 2, 3-5, V55, V65,V73 Nammomedalje/ungdomsmed. deles ut etter hovedskyting i klassene : R, ER, Jun. Lagskytinger : Medaljer og vandrepokal til vinnende lag. Lagskyting : Kl mann s lag som skal forhåndspåmeldes med navngitte personer. Det kan meldes på ubegrenset antall lag. Resultatene tas ut etter hovedskytingen (25 skudd) Lagskyting : Veteranklassene Kl Veteran: V55, V65 og V73 3 mann s lag som skal forhåndspåmeldes med navngitte personer. Det kan meldes på ubegrenset antall lag. Resultatene tas ut etter hovedskytingen (25 skudd) Merknad :Det er ikke krav til deltager fra kl V55, Som eks kan alle komme fra samme klasse. Begrunnelse for dette er at flest mulig skal kunne stille lag. Lagskyting : Rekruttklassene Kl R/ER/J 3 mann s lag fra R/ER/J hvorav minst en Junior som skal forhåndspåmeldes med navngitte personer. Det kan meldes på ubegrenset antall lag. Resultatene tas ut etter hovedskytingen (25 skudd) Møt opp til ett spennende mesterskap!! Velkommen fra : styret i skytterlaget ved :

8 7 2.5 Stevneinnbydelse felt Innbydelse til Samlagsmesterskap felt for Hedmark skyttersamlag skytterlag har i år gleden av å invitere til Samlagsmesterskap i feltskyting. Dag /Dato: Oppmøte : Påmelding : Innskudd / påmeldingsavgift for: Kl. 1-5 og veteraner: 170,- Ungdomsskyttere: 120, - Aspiranter kr 100,- Lagskytinger kr 100. Skyteprogram 5 6 skudd hovedskyting skudd mesterskapsomgang Klasse V65 og V73 kan delta på grovfelt, men premieres da sammen med kl V55 Mesterskapsmedaljer for kl 2-5 og V55 deles ut etter mesterskapsomgangen Det er egen mesterskapsmedalje i kl V55, med egen finale Mesterskapsmedaljer for kl V65 og V73 deles ut etter mesterskapsomgangen Nammomedalje/ungdomsmed. for kl R, ER, Jun deles ut etter mesterskapsomgang Klassemedalje for kl 1, 2, 3, 4, 5, V55, V65, V73 og AG3 etter hovedskyting. Lagskytinger : Medaljer og vandrepokal til vinnende lag. Det skytes ikke mesterskapsomgang i kl Asp, 1 og AG3 Lagskyting Grovfelt : Kl 2-5 og V55 (V65 eller V73 kan delta i klasse V55) 3 mann s lag som skal forhåndspåmeldes med navngitte personer. Det kan meldes på ubegrenset antall lag. Resultatene tas ut etter hovedskytingen (30 skudd) Lagskyting veteraner : Kl: V65 og V73 3 mann s lag som skal forhåndspåmeldes med navngitte personer. Det kan meldes på ubegrenset antall lag. Resultatene tas ut etter hovedskytingen (30 skudd) Lagskyting rekruttklassene : kl R/ER/J Det skal stille tre skyttere fra R/ER/J hvorav minst en Junior. Lagene skal forhåndspåmeldes med navngitte personer. Det kan meldes på ubegrenset antall lag. Resultatene tas ut etter hovedskytingen (30 skudd) Møt opp til ett spennende mesterskap!! Velkommen fra : styret i skytterlaget ved :

9 8 2.6 Stevneinnbydelse bane Innbydelse til Samlagsmesterskap bane for Hedmark skyttersamlag skytterlag har i år gleden av å invitere til Samlagsmesterskap i baneskyting. Dag /Dato: Oppmøte : Påmelding : Innskudd / påmeldingsavgift for: Kl. 1-5 og veteraner: 170,- Ungdomsskyttere: 120, - Aspiranter kr 100,- Lagskytinger kr 100. Skyteprogram i.ht. skytterboka: 25 skudd + 10 skudd mesterskapsomgang. Mesterskapsmedaljer for kl 3-5,V55, V65 og V73 deles ut etter mesterskapsomgangen. Nammomedalje/ungdomsmedalje for kl R, ER, Jun deles ut etter mesterskapsomgang Klassemedalje for kl 1, 2, 3, 4, 5, V55, V65, V73 og AG3 etter hovedskyting. Lagskytinger: Det arrangeres egen lagskyting. Medaljer og vandrepokal til vinnende lag. Det skytes ikke mesterskapsomgang i klasse Asp. 1, 2, og AG3 Lagskytinger bane kl 3-5 og V55 Det skal stille 3 skyttere på hvert lag. Alle skyter 10 skudd grunnlag på 4 min. Merknad: Hvis en V55 skytter deltar på 200m lagskyting, kan han ikke delta på veteranlagene på 100 m. Lagskyting bane veteran Det skal stille tre skyttere fra veteranklassene (V55, V65 / V73) hvorav minst en må skyte V55 (ikke nødvendig med V55 skytter) program, denne skyter til slutt. Program: Alle skyter 10 skudd på 4 min, V55: 6 kne og 4 ligg. V65 / V73 skyter 10 ligg. Merknad: Hvis ett lag mangler en V55 skytter kan en fra V65 eller V73 skyte V55 programmet, eventuelt det kan stille to eller tre V55 skyttere, men disse må da skyte V55 programmet. Lagskyting bane rekruttklassene Det skal stille tre skyttere fra R/ER/J hvorav minst en Junior. Junior skyter til slutt. Program: Alle skyter 10 skudd på 4/5min. Jun : 6 kne og 4 ligg, R/ER : 10 ligg Merknad: Hvis ett lag mangler skyttere i klasse R/ER kan det stille 2 eller 3 juniorer men disse må da skyte Jun programmet. Videre kan en R/ER skyte juniorprogrammet, men forutsetning for dette er at laget ikke har tilgjengelig junior. Møt opp til ett spennende mesterskap!! Velkommen fra : styret i skytterlaget ved :

10 9 2.7 Arrangementsavgifter innskudd påmeldinger Det er samme innskudd / påmeldingsavgift på bane felt og 15 meter Innskudd / påmeldingsavgift for kl. 1-5, veteraner og AG3: kr: 170,- som fordeles med kr: 75,- i arrangement, kr: 75,- i premieinnskudd og 20,- for gravering. Innskudd / påmeldingsavgift for rekrutt, eldre rekrutt og junior: Kr: 120,- som fordeles med kr: 50,- i arrangement, kr: 50,- i premieinnskudd og 20,- for gravering. Innskudd / påmeldingsavgift for aspirant: Kr: 100,- hvor hele summen går til premieinnskudd. Innskudd / påmeldingsavgift for Lagskytinger, alle klasser: Kr: 100,- for hvert forhåndspåmeldte lag. Merknad: Alle medaljer anskaffes av samlagsstyret og leveres til arrangerende lag. Arrangøren blir fakturert for medaljer i ettertid. Regning blir sendt ut fra samlagsstyret. 3 Samlagsmesterskap 15 meter 3.1 Skyteprogram Skytterbokas punkt Lagskytinger På lagskytinger kan det meldes på ubegrenset antall 3 manns lag, men lagene skal forhåndspåmeldes med navngitte personer før skyting. Kl manns lag som skal forhåndspåmeldes med navngitte personer. Det kan meldes på ubegrenset antall lag. Resultatene tas ut etter hovedskytingen (25 skudd) Veteranklassene Kl Veteran: V55, V65 og V73 3 manns lag som skal forhåndspåmeldes med navngitte personer. (Det er ikke krav til deltager fra kl V55, som eks kan alle komme fra samme klasse. Begrunnelse for dette er at flest mulig skal kunne stille lag.) Det kan meldes på ubegrenset antall lag. Resultatene tas ut etter hovedskytingen (25 skudd) Rekruttklassene Kl R/ER/J 3 mann s lag fra R/ER/J hvorav minst en Junior som skal forhåndspåmeldes med navngitte personer. Det kan meldes på ubegrenset antall lag. Resultatene tas ut etter hovedskytingen (25 skudd) 3.3 Premiering Kl 1-5, veteraner, rekrutt. eldre rekrutt og junior skal premieres med minimum 1/3 av deltagerne Kl Aspirant skal premieres 100 % Ingen premie skal ha lavere verdi enn premieinnskudd Øvrige detaljer om premiering, se skytterboka punkt

11 Medaljer Alle medaljer anskaffes av samlagsstyret og leveres til arrangerende lag. Arrangøren blir fakturert for medaljer i ettertid. Regning blir sendt ut fra samlagsstyret. Merknad! Klassemedaljer Ingen skyttere får mer enn en medalje i samme stevne. Dette medfører at hvis en skytter oppnår mesterskapsmedalje får han ikke klassemedalje, selv om han er kvalifisert for dette. Det bli da ikke utdelt klassemedalje i denne klassen Mesterskapsmedaljer for kl 3-5, 15 meter Mesterskapsmedaljer Gylt (830S), Sølv og Bronse. Medaljene deles ut etter hovedskyting. Samlagets premie: Tildeles vinneren av mesterskapet. Dette er en ekstra premie som tildeles i tillegg til vanlig premiering Klassemedalje for kl 1 og 2 Klassemedalje i sølv i hver klasse. Medaljen deles ut etter hovedskyting Mesterskapsmedalje i veteranklassene, 15 meter, klasse V55, V65 og V73 Mesterskapsmedalje i sølv i hver klasse. Medaljene deles ut etter hovedskyting (25 skudd) Medaljer for rekruttklassene R/ER/JUN Medaljer og diplomer i.ht skytterboka pkt Rangering; skytterboka pkt Medaljeoversikt 15 meter Mesterskap Gylt Mesterskap Sølv Mesterskap Bronse Klassemedalje ved minimum 3 deltagere 15 m 3-5 (830 S) X (Uekte) X (Uekte) 3-5 (Uekte) (ma 2 stk) 15 m kl. 1 X (Uekte) 15 m kl. 2 X (Uekte) 15 m V55 X (Uekte) 15 m V65 X (Uekte) 15 m V73 X (Uekte) R / ER og Jun Til og med 25 deltagere 1 Nammomedalje i bronse + diplom deltagere 1 Nammomedalje i bronse + diplom 15 m lagskyting Medaljer til kl 3-5 vinnende lag 15 m lagskyting Medaljer til kl veteraner vinnende lag 15 meter lagskyting Medaljer til rekrutt / junior vinnende lag Samlagsmester Kl ungdomsmedaljer i bronse 3 ungdomsmedaljer i bronse

12 Vandrepokaler Samlagsmester kl 3-5 vinnes tre ganger for odel og eie. Lagskyting kl 3-5 vinnes tre ganger for odel og eie. Tilfaller beste forhåndspåmeldte lag, med navngitte personer. Resultatene tas fra 25 skudd hovedskyting Lagskyting veteraner vinnes tre ganger for odel og eie. Tilfaller beste forhåndspåmeldte lag, med navngitte personer. Resultatene tas fra 25 skudd hovedskyting (det er ikke krav om skytter fra kl V55. som eks kan alle komme fra samme veteranklasse, eller det kan være blanding) Lagskyting rek/jun vinnes tre ganger for odel og eie. Tilfaller beste forhåndspåmeldte lag, med navngitte personer. Det må delta minimum en junior. Resultatene tas fra 25 skudd hovedskyting

13 4 Samlagsmesterskap Feltskyting 4.1 Skyteprogram Programmet på feltskyting er hovedskyting 56 skudd og mesterskapsomgang 26 skudd. Skyteavstander skal være i samsvar med gjeldende regler i skyteboka. Klasse V65 og V73 kan delta på grovfelt, men premieres da sammen med kl V55 Det er ikke egen finale eller finale for klasse 1 og AG-3. Ved samme opplegg som kl 2-5/V55 kan AG-3 skyttere kvalifisere seg til finale. Egen feltrunde anbefales. Det skal arrangeres egen finale i klasse V55, med utdeling av en medalje i sølv. Vinner av V55 kan i tillegg oppnå mesterskapsmedalje i mesterskapet for kl 1-5 og V Rangering mesterskap kl 2-5 og V55. Hovedskyting og mesterskapsomgang teller sammenlagt. Først teller antall treff, deretter teller innertreff i mesterskapsomgangen. Er det fortsatt likhet skal det være omskyting om de tre første medaljene. Detaljerte regler; se skytterboka punkt Rangering finfelt: Kl. R/ER/J/V65 og V73. Først teller antall treff (42 skudd) Deretter teller antall innertreff i mesterskapsomgangen (12 skudd) Er det fortsatt likhet skal det være omskyting om de tre første plassene Detaljerte regler: Se skytterboka punkt Lagskytinger Lagskyting Grovfelt Kl 2-5 og V55 (V65 eller V73 kan delta i klasse V55) 3 manns lag som skal forhåndspåmeldes med navngitte personer. Det kan meldes på ubegrenset antall lag. Resultatene tas ut etter hovedskytingen (30 skudd) Lagskyting felt, veteraner Kl veteran: V65 og V73 3 manns lag som skal forhåndspåmeldes med navngitte personer. Det kan meldes på ubegrenset antall lag. Resultatene tas ut etter hovedskytingen (30 skudd) Lagskyting felt rekruttklassene Kl R/ER/J Det skal stille tre skyttere fra R/ER/J hvorav minst en Junior. Lagene skal forhåndspåmeldes med navngitte personer. Det kan meldes på ubegrenset antall lag. Resultatene tas ut etter hovedskytingen (30 skudd) 4.3 Premiering Kl 1-5, AG-3, veteraner, rekrutt. eldre rekrutt og junior skal premieres med minimum 1/3 av deltagerne Kl Aspirant skal premieres 100 % Ingen premie skal ha lavere verdi enn premieinnskudd Øvrige detaljer om premiering, se skytterboka punkt Medaljer Alle medaljer anskaffes av samlagsstyret og leveres til arrangerende lag. Arrangøren blir fakturert for medaljer i ettertid. Regning blir sendt ut fra samlagsstyret. Merknad! Klassemedaljer Ingen skyttere får mer enn en medalje i samme stevne. Dette medfører at hvis en skytter oppnår mesterskapsmedalje får han ikke klassemedalje, selv om han er kvalifisert for dette. Det blir da ikke utdelt klassemedalje i denne klassen. (Unntak er V55 som i tillegg kan oppnå medalje i mesterskap for kl 2-5 og V55) 12

14 Mesterskapsmedaljer for kl 2-5 og V55 på felt Mesterskapsmedaljer Gylt (830S) Sølv og Bronse Medaljene deles ut etter mesterskap (finale) Samlagets premie: Tildeles vinneren av mesterskapet. Dette er en ekstra premie som tildeles i tillegg til vanlig premiering Mesterskapsmedalje i veteranklassen felt, klasse V55, V65 og V73 Mesterskapsmedalje i sølv i hver klasse. Medaljene deles ut etter mesterskap (finale) Medalje i klasse 1 og AG3 klassen Det arrangeres ikke finaleskytinger for kl 1 og AG3 skytterne. Det deles ut klassemedalje i hver klasse ved minimum 3 deltagere etter 30 skudden Medaljer for rekruttklassene R/ER/JUN Medaljer og diplomer i.ht skytterboka pkt Rangering; skytterboka pkt Medaljeoversikt felt Mesterskap Gylt Mesterskap Sølv Mesterskap Bronse Klassemedalje ved minimum 3 deltagere Felt 2-5, V55 X (830 S) X (Uekte) X (Uekte) 2-5, V55 (Uekte) (ma 5 stk) Felt V55 X (Uekte) X Felt V65 X (Uekte) X (Uekte) Felt V73 X (Uekte) X (Uekte) Felt 1 Skyter ikke mesterskap Felt AG3 Skyter ikke mesterskap Bane og Feltskyting R / ER og Jun Medaljer deles ut etter mesterskap Til og med 25 1 Nammomedalje 2 ungdomsmedaljer deltagere + diplom i sølv deltagere 1 Nammomedalje 3 ungdomsmedaljer + diplom i sølv Felt lagskyting Medaljer til Kl 2-5 og V55 vinnende lag Felt lagskyting Medaljer til Kl veteraner vinnende lag Felt lagskyting Medaljer til Rekrutt / junior vinnende lag Samlagsmester felt Kl 2-5 og V55 Vinner av 30 skudden Kl 2-5 og V Vandrepokaler Samlagsmester kl 2-5 og V55 vinnes tre ganger for odel og eie. Beste 30 skudd kl 2-5 og V55 vinnes tre ganger for odel og eie. X (Uekte) X (Uekte)

15 14 Lagskyting kl 2-5 og V55 vinnes tre ganger for odel og eie. Tilfaller beste forhåndspåmeldte lag, med navngitte personer. Resultatene tas fra 30 skudd hovedskyting Lagskyting veteraner vinnes tre ganger for odel og eie. Tilfaller beste forhåndspåmeldte lag, med navngitte personer. Resultatene tas fra 30 skudd hovedskyting Lagskyting rek/jun vinnes tre ganger for odel og eie. Tilfaller beste forhåndspåmeldte lag, med navngitte personer. Det må delta minimum en junior. Resultatene tas fra 30 skudd hovedskyting

16 15 5 Samlagmesterskap Baneskyting 5.1 Skyteprogram Alle klasser skyter vanlig 25 skudd og de beste skyter 10 skudd mesterskapsomgang til slutt. Det arrangeres ikke mesterskapsomgang i klasse 1, 2 og AG-3 Klasse 3-5 skyter om tre mesterskapsmedaljer. Det skal arrangeres egen finale for klasse V55 I klasse R/ER/J/V65 og V73 skal det kåres en vinner i hver klasse etter mesterskapsomgang Klasse Aspirant skyter ikke mesterskapsomgang. 5.2 Lagskytinger På lagskytinger kan det meldes på ubegrenset antall 3 manns lag, men lagene skal forhåndspåmeldes med navngitte personer før skyting Lagskytinger bane kl 3-5 og V55 Det skal stille 3 skyttere på hvert lag. Klasse 1 og 2 kan delta på lagskytinger, men må skyte 10 skudd grunnlag som de andre Program: Alle skyter 10 skudd grunnlag på 4 min. (3 stående - 3 kne og 4 ligg) Etter at 2 skyttere fra hvert lag har skutt, skal lagene rangeres. Merknad: Hvis en V55 skytter deltar på 200m lagskyting, kan han ikke delta på veteranlagene på 100 m Lagskyting bane veteran Det skal stille tre skyttere fra veteranklassene (V55, V65 / V73) hvorav minst en må skyte V55 (ikke nødvendig med V55 skytter) program, denne skyter til slutt. Program: Alle skyter 10 skudd på 4 min, V55: 6 kne og 4 ligg V65 / V73 skyter 10 ligg. Merknad: Hvis ett lag mangler en V55 skytter kan en fra V65 eller V73 skyte V55 programmet, eventuelt det kan stille to eller tre V55 skyttere, men alle disse må da skyte V55 programmet Lagskyting bane rekruttklassene Det skal stille tre skyttere fra R/ER/J hvorav minst en Junior. Junior skyter til slutt. Program: Alle skyter 10 skudd på 4/5min. (magasin / enkeltskudd) Jun: 6 kne og 4 ligg, R/ER: 10 ligg Merknad: Hvis ett lag mangler skyttere i klasse R/ER kan det stille 2 eller 3 juniorer men alle disse må da skyte Jun programmet. Videre kan en R/ER skyte juniorprogrammet, denne skyter da til slutt. Premiering Kl 1-5, AG-3, veteraner, rekrutt. eldre rekrutt og junior skal premieres med minimum 1/3 av deltagerne. Klasse Aspirant skal premieres 100 % Ingen premie skal ha lavere verdi enn premieinnskudd Øvrige detaljer om premiering, se skytterboka punkt

17 Medaljer Alle medaljer anskaffes av samlagsstyret og leveres til arrangerende lag. Arrangøren blir fakturert for medaljer i ettertid. Regning blir sendt ut fra samlagsstyret. Merknad! Klassemedaljer Ingen skyttere får mer enn en medalje i samme stevne. Dette medfører at hvis en skytter oppnår mesterskapsmedalje får han ikke klassemedalje, selv om han er kvalifisert for dette. Det bli da ikke utdelt klassemedalje i denne klassen Mesterskapsmedaljer for kl 3-5, bane Mesterskapsmedaljer Gylt (830S) Sølv og Bronse Medaljene deles ut etter mesterskap (finale) Samlagets premie: Tildeles vinneren av mesterskapet. Dette er en ekstra premie som tildeles i tillegg til vanlig premiering Mesterskapsmedalje i veteranklassene, baneskyting klassev55, V65 og V73 Mesterskapsmedalje i sølv i hver klasse. Medaljene deles ut etter mesterskap (finale) Medaljer i rekruttklassene R/ER/JUN Medaljer og diplomer iht skytterboka pkt Rangering se skytterboka pkt Medaljeoversikt bane Mesterskap Gylt Mesterskap Sølv Mesterskap Bronse Klassemedalje ved minimum 3 deltagere Bane 3-5 (830 S) X (Uekte) X (Uekte) 2-5 (Uekte) (ma 3 stk) Bane 1 Skyter ikke X (Uekte) mesterskap Bane 2 Skyter ikke X (Uekte) mesterskap Bane V55 X (Uekte) X (Uekte) Bane V65 X (Uekte) X (Uekte) Bane V73 X (Uekte) X (Uekte) Bane AG 3 Skyter ikke X (Uekte) mesterskap R / ER og Jun Medaljer deles ut etter mesterskap Til og med 25 deltagere 1 Nammomedalje + diplom 2 ungdomsmedaljer i sølv deltagere 1 Nammomedalje + diplom 3 ungdomsmedaljer i sølv Bane lagskyting Kl 3-5 og V55 Medaljer til vinnende lag Bane lagskyting Kl veteraner Medaljer til vinnende lag Bane lagskyting Kl Rekrutt / junior Medaljer til vinnende lag

18 Vandrepokaler Beste 10 skudd kl 3-5 Beste 15 skudd kl 3-5 (gikk ut i 2007) Samlagsmesteren kl 3-5 Lagskyting kl 3-5 og V55 Vinnes tre ganger til odel og eie vinnes tre ganger vinnes tre ganger for odel og eie. Beste lagskytter 3-5 og V55 vinnes tre ganger for odel og eie. Lagskyting veteraner Lagskyting rek/jun vinnes tre ganger for odel og eie. vinnes tre ganger for odel og eie. 6 Like resultater / prioriteringer / omskytinger 6.1 Generelt Skytterboka punkt Det vil si omskyting om mesterskapsmedaljer på bane og felt, samt lagskyting bane. Rangering etter Innertiere, 10 ere, 9 ere, osv ved 15meter, klassemedaljer og ved premiering. Merknad: Hvis det er gitt vandrepokaler som fraviker fra dette, vil dette stå som merknad under beskrivelse av nevnte pokal. 6.2 Rangeringer ved poenglikhet. På hovedskytinger, 10skudd, 15skudd, 25skudd, 30 skudd felt, vandrepokaler, beste lagskytter og lagskytinger (felt og 15 m) samt 15 meter gjelder skytterboka ved poenglikhet. Dvs rangering etter Treff, Innertreff på mesterskapet i felt eller Innertiere, 10 ere, 9 ere osv på bane og 15m. 7 Diverse bestemmelser 7.1 Protester / Jury På alle samlagsstevner skal det være en jury. Juryen er samlagsstyret, eller de som samlagsstyret peker ut. Alle protester skal leveres skriftlig

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet.

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet. INNBYDELSE LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 14.-15. MARS 2009 Lesja skyttarlag og Gudbrandsdal skyttarsamlag vil med dette invitere alle skyttere i Opplandskretsen til Landsdelskretsstevne i feltskyting. Vi satsar

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

Lag-NM junior (jenter og gutter)

Lag-NM junior (jenter og gutter) LagNM junior (jenter og gutter) Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

TINGVEDTAK. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger vil alltid orginalteksten i vedkommende TINGREFERAT være den gyldige.

TINGVEDTAK. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger vil alltid orginalteksten i vedkommende TINGREFERAT være den gyldige. B TINGVEDTAK Disse TINGVEDTAK er samlet og registrert som en hjelp og service for klubber og medlemmer. Nyheter siden siste utgivelse er angitt i kursiv skrift. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 11. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten

Detaljer

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN I Generelle internasjonale regler GE 1 Betingelser for å kunne delta i konkurranser GE 2 Internasjonale forhold GE 3 Konkurranser i utlandet GE 4 Ulovlig samkvem GE 5 Representasjon

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

Finnskogfestivalen. 5. og 6 september 2015. Tilleggsregler

Finnskogfestivalen. 5. og 6 september 2015. Tilleggsregler Finnskogfestivalen 5. og 6 september 2015 Tilleggsregler Arrangør KNA Solør Motorsport Postboks 122, 2271 Flisa. E-post: post@knasolor.no. Tlf: 90 18 55 89 Tlf løpsdagen sekretæriatet 91 76 79 88 Arr.

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer