Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen"

Transkript

1 Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene på turnus mellom de fire samlagene Styret i Mørekretsen er hovedansvarlig og jury for stevnet, og samlagsleder og ungdomsutvalgsleder i det samlaget hvor stemne arrangeres, er kontaktpersoner og kontrollører under planlegging og gjennomføring av stemne Stevnet følger gjeldende stevneregler og skyte program som beskrevet i Skytterboka kap.11. Programmet er fullt mesterskap med omgang til slutt, bortsett fra kl.1 og AG3 Se forøvrig i skytereglementet for AG3 klassen (Skytterboka pkt.7.238) I Mørekretsen skal all skyting av 25-skudden være avsluttet på lørdag. Parallelt med hovedskytingen skal det avvikles stang og felthurtigskyting. Denne skytingen er også åpen for juniorklassen. For å få en smidig og grei avvikling, kan skytterne fra arrangørlaget og nærliggende lag skyte 25-skudden på torsdag eller fredags kveld, og dette skal offentliggjøres ved innbydelsen av stevnet. Nytter arrangøren påmelding over nettet, kan skyttere som har lang reise, få tildelt ønsket skytetid. På lørdag etter hovedskytingen avvikles det finaler i stang og felthurtigskyting, program for finalene, (se vedlegg) På søndag arrangeres først samlagsskyting for veteran på 100m deretter rekrutteringsklassene. Samlagene kan stille 2 lag i rekruttklassene dersom kapasiteten på banen er stor nok. På 200/300 arrangeres to øvelser, for skyttere (U 25) i kl.1-5 opp til og med 25 år og seniorer kl.1-5-v55. Unntak fra dette er om arrangøren finn det mer hensiktsmessig å avvikle samlagskonkuranser for rekrutt/veteraner etter hoved skytingen på lørdag. Felles for alle fire samlagskonkuransene er: Påmelding innen lørdag kl ( Dersom samlagsskytinger avvikles på lørdag settes påmeldingen for denne til kl.1400 lørdag. Lagene: Veteraner: Henvises til reglementet i skyteboka.. KL.R/ER/JR: Lagene består av 2 skyttere fra kl.r/er og 2 skyttere fra kl.jr. Alle teller. Skyttere fra kl.r/er kan erstatte juniorer (på juniorprogram) dersom samlaget ikke har tilstrekkelig antall deltakende juniorer på det aktuelle stevnet. Skyttere fra kl.r/er skyter først. Klasse 1-5: Lagene består av 4 skyttere der alle teller med. Skyttere fra Veteranklassene kan skyte samlagsskyting for klasse 1-5 på samme program som klasse 1-5. Klasse 1-5 under 25 år: Lagene består av 4 skyttere som kan fylle 25 år stevneåret. Rekruttskyttere kan delta.

2 Program: Samlagsskyting veteran 100m. I henhold til DFS sitt reglement for lagskyting. Samlagsskyting rek./ jun. 100m I henhold til DFS sitt reglement for lagskyting Samlagsskyting kl. 1-5 (U 25) 200/300 m. I henhold til DFS sitt reglement for lagskyting. Samlagsskyting kl.1-5-v55 200/300 m. I henhold til DFS sitt reglement for lagskyting.. Det er ikke adgang for en og samme skytter fra V55 å delta på begge konkuranser. (senior / veteran) Eventuelle skyttere fra kl.j,1,.2 og V55 som deltar i senior må skyte ordinert grunnlag innkl. stående Ved alle samlagsskytinger skal forøvrig DFS sitt reglement følges. Skytterne på alle vinnerlagene skal ha samlagsskytingsnål Etter samlagsskytingene arrangeres finalene: V65, V73 og rekrutteringsklassene på 100 m. Veteran 55, Norma, U20, kvinne, 2 og 3-5 på 200/300 m. Jfr. skytterboka Velger arrangøren å ha premieutdeling, må denne helst gjennomføres på lørdag kveld. Vandrepremier, medaljer og andre trofeer utdeles umiddelbart etter finalene på søndag hvor Mørekretsen sammen med arrangør er ansvarlig. Det arrangeres ikke omskyting om gavepremier, men rangeringsreglementet følges. I Stang og Felthurtigskyting blir en tredjedel av skytterne i innledende skyting premiert med Stang og Felthurtig merker Vandrepremier: Mesterskapspokal klasse 3-5 Vandrepremie på 25-skudden kl. 3-5 Vandrepremie på 15-skudden kl. 3-5 Vandrepremie på grunnlaget kl. 3-5 Vandrepremie beste skytter over 55 år Vandrepremie samlagsskyting klasse 1-5-V55 5 aksjer Vandrepremie samlagsskyting klasse 1-5 U25 5 aksjer Vandrepremie stangskyting (etter finale) Vandrepremie felthurtigskyting (etter finale) Engangstrofé fra DFS: Vinner mesterskap klasse 3-5 Nr. 2 mesterskap klasse 3-5 Beste skytter under 20 år Beste skytter over 55 år klasse 3-5 Beste kvinnelige skytter klasse 3-5 Standardpremier i messing. Dersom det deles ut engangspremier gitt av DFS deles ikke ut engangspremie fra Mørekretsen, se ovenfor Nr 2 og 3 i mesterskap kl 3-5 Vinner mesterskapet klasse junior Vinner mesterskapet klasse eldre rekrutt

3 Vinner mesterskapet klasse rekrutt Vinner mesterskapet klasse V55 Vinner mesterskap klasse 2 Vinner mesterskapet klasse V65 Vinner mesterskapet klasse V73 Medaljer: Verneidrettsmedalje til vinner klasse 3-5 etter regler fastsatt av Norges Forsvarsforening. Verneidretts ungdomsmedalje i junior, eldre rekrutt og rekrutt Mesterskapsmedaljer klasse 3-5: 5 gylte for inntil 500 deltakere og så 1 medalje for kvar påbegynt 200 Medaljene skal vere: Uekte forgylt, kvit bånd med rød skrå stripe nr. xxxx Mesterskapsmedaljer i veteranklassene og klasse 2: 1 gylt for inntil 10 deltakarar, gylt + 1 sølv, gylt + 2 sølv, gylt + 3 sølv, videre 1 sølv for kvar påbegynt 100 Ved 51 deltakere eller flere, skal alle med lik poengsum med siste utdelte medalje, ha medalje Medaljene skal vere: Uekte forgylt, kvit bånd med rød skrå stripe nr. xxxx 3 Raufossmedaljer til tre beste kvinner Medaljer i rekrutteringsklassene: 1 Namomedalje og 2 DFS ungdomsmedaljer for inntil 25 deltakere DFSU medaljer, medaljer, videre 1 medalje for kvart påbegynt 100 Medalje til vinner Stang (etter finale) nr RØDT band Medalje til vinner Felthurtigskyting (etter finale) nr RØDT band. Agrafene på medaljene skal graveres med årstall Når en skytter står til Verneidrettsmedalje, men har denne fra før, utdeles det stjerne for festing i medaljebåndet Når en skytter i kl. 3-5 står til mesterskapsmedalje, men har denne fra før, utdeles det stjerne, og det utdeles stjerne heilt ned til poengsum lik med siste utdelte medalje Står to eller flere skyttere i kl. 3-5 likt til siste medalje, skal alle ha medalje eller stjerne, her må arrangøren etterbestille det nødvendige antall Det same gjeld for DFSmedaljene, (Mørekretsens ansvar) Mesterskapsnål tildeles vinneren i senior Medaljene bestilles hos: Brødrene Lohne Kaigt. 1 c-d 5016 Bergen Formann i Mørekretsen sitt ansvar: Alle Mesterskapsmedaljene i kl. 3-5 og Veteranklassene. Standardpremier, Stang og Felthurtig medaljer, Stang og Felthurtig-merker, Messingpremier, Stjerner, Mesterskapsnål, Samlagskytingsnåler og Vandretrofe. DFSmedaljer DFS sender automatisk til Mørekretsen: Namomedaljer, Verneidrettsmedaljer, Diplomer og engangstrofeer Arrangøren betaler etter regning fra Mørekretsen: Mesterskapsmedaljene kl.3-5 og veteran Standardpremiene, Stang og Felthurtigmerkene og DFSmedaljene

4 Mørekretsen betaler messingpremiene Premiering på stemne: Premieringen skjer med grunnlag i 25 skudd hoved skyting og det premieres på 25 skudd samlet, Det skal premieres 1/3-del i alle klasser. Arrangør er ansvarlig for anskaffelse av premiene. Arrangementsavgiften kan kreves inn i etterkant. Tidsplan (spesielt for søndag) forelegges arrangerende samlag for godkjenning Ved behov i planlegginga av stevnet kontaktes leder i Mørekretsen. Resultat/premielister: I resultat/premielistene skal alle medaljevinnerne føres opp. Videre skal alle vinnerne av vandrepremier tas med og i samlagsskytingene skal navnene på skytterne på de vinnende lag tas med Resultatene skal registreres i DFS sitt system for resultater så snart som råd etter avsluttet stevne. Kopi av resultat/premielistene SKAL være utlagt på samlagenes hjemmesider innen 5 dager etter at stevnet ble avholdt og det skal sendes kopi til de fire samlagslederne, samlagenes ungdomsutvalg, samt til Mørekretsens leder og leder i ungdomsutvalget NB! Arrangørene skal snarest sende presseliste til lokale aviser og Norsk Skyttertidende. Premieinnskudd og arrangementsavgift er fastsatt av styret i Mørekretsen og tatt inn i terminlisten Reglementet er vedtatt av Mørekretsen og gjelder fra samme dato Endret på møte under regional samling vedrørende samlagsskyting rek/jun Feltskyting. Vedtatt av Mørekretsen Landsdelskretsmesterskap i feltskyting arrangeres hvert år og etter turnus i de fire samlagene i Mørekretsen. Stevnet følger DFS sine gjeldende stevneregler og skyteprogram som beskrevet i Skytterboka Kap. 11. Hovedskytingen - 30-skudden - skal skytes på 5 kjente avstander. (Max-avstander. Jamf.skyteboka) Rekruttklassene skyter sine standardprogram etter Skytterboka på 100 meter Minst ett hold skal skytes knestående for senior og ett hold i junior. Det skal minst skytes fra to ulike standplasser, helst fem. De beste (antall etter Skytterboka) skyter mesterskapsomgang AG3 klassen skyter ikke mesterskapsomgang. (Sjå forøvrig i skytereglementet om retningslinjer for AG3 klassen)

5 Samlagskonkurranse. Her teller de fire beste skytterne på 30-skudden fra hvert samlag i senior. Skyttere fra kl. 2-5 og V55 kan delta på laget, og de to beste juniorene og to beste eldre rekrutt/rekruttene i rekrutteringsklassene Skytterne på vinnerlagene får utdelt «Samlagsskytingsnåler» Som ekstraskytinger skal det arrangeres: Stang og Felthurtigskyting som også er åpen for juniorklassen Finaler Det arrangeres finaler for alle klasser unntatt AG3 og kl.1, straks etter hovedskytingen er avsluttet. På grunn av medaljereglene, bør antall skyttere under finaleskytinga være 25 både på grov. Det bør være separate finalehold for veteraner/rekrutter på finfelt. Finaleskytingene må planlegges godt da denne har lett for å dra ut i tid. Opplegg for finaler i alle klasser godkjennes av arrangerende samlag. Det arrangeres ikke finaler i Stang og Felthurtigskyting Vandrepremier: Mesterskap klasse 2-5 og V55 Beste skytter klasse 2-5 og V55 på 30-skudden Beste Stangskytter Beste skytter på felthurtigskytingen (stuper) Samlagsskyting senior 5 aksjer Samlagsskyting rekrutt/junior 5 aksjer Etter hvert som pokalene i samlagsskytingene går ut, utdeles "samlagsskytingsnål" til deltakerne på det vinnende lag. Standardpremier i messing. Nummer 1 klasse 2-5-V55 Beste skytter under 20 år på hovedskytingen Vinner mesterskapet klasse junior Vinner mesterskapet klasse Eldre rekrutt Vinner mesterskapet klasse Rekrutt Vinner mesterskapet klasse V55 Vinner mesterskapet klasse V65 finfelt Vinner mesterskapet klasse V73 finfelt Medaljer Verneidrettsmedalje vinner klasse 2-5 og V55 Verneidrettsmedalje vinner junior, eldre rekrutt og rekrutt Mesterskapsmedaljer klasse 2-5-V55: 5 gylte for inntil 500 deltagerer, videre1 medalje for kvar påbegynt 200 Medaljene skal vere: Sølv forgylt, kvit bånd med skrå rød stripe nr Mesterskapsmedaljer i veteranklassene: 1 gylt for inntil 10 deltakarar, gylt + 1 sølv,

6 gyldt + 2 sølv, gylt + 3 sølv, videre 1 sølv for kvar påbegynt 100 Ved 51 deltakarar eller flere, skal alle med likt treff/innertreff med siste medalje, ha medalje Medaljene skal vere: Sølv forgylt, kvit bånd med skrå rød stripe nr Medalje vinner Stangskyting Grønt band Medalje nr Medalje vinner felthurtigskyting Grønt band Medalje nr Medalje i rekrutt-klassene: 1 Raufoss medalje og 2 DFSU medaljer for inntil 25 deltakere, DFSU medaljer, DFSU medaljer, videre 1 DFSU medalje for kvar påbegynt 100 DFSU medaljen skal ha feltfigur i båndet Agrafene på mesterskapsmedaljene skal graveres med årstall. Når en skytter står til Verneidrettsmedalje, men har denne fra før, utdeles det stjerne for festing i medaljebåndet jfr regler for medaljen. Når en skytter i kl. 2-5-V55 står til mesterskapsmedalje, men har denne fra før, utdeles det stjerne, og det utdeles stjerne heilt ned til treff/innertreff lik med siste utdelte medalje Står to eller flere skyttere i kl. 2-5-V55 likt til siste medalje, skal alle ha medalje eller stjerne, her må arrangøren etterbestille det nødvendige antall. Det same gjeld for DFSU medaljene, (Mørekretsens ansvar) Mesterskapsnål tildeles vinneren i senior. Medaljene bestilles hos: Brødrene Lohne Kaigt.1 c-d 5016 Bergen Leder i Mørekretsen sitt ansvar: Alle mesterskapsmedaljene i kl. 2-5 og veteranklassene, Mesterskapsstjerner, Stang og Felthurtig medaljer, Stang og Felthurtigmerker, Messingpremier, Samlagskytingsnåler, Mesterskapsnål og Vandretrofe Verneidrettsmedaljene, Nammomedaljene, Diplomer, Engangstrofe. DFS sender automatisk til Mørekretsen Verneidrettsmedaljene, Nammomedaljene, Diplomer, Engangstrofe. Arrangøren betaler etter regning fra Mørekretsen: Mesterskapsmedaljene kl.2-5 og veteran, Stang og Stupermerker samt ungdomsmedaljer Mørekretsen er hovedansvarlig og jury for stevnet. Samlagsleder og ungdomsutvalgsleder i det samlaget hvor stevnet arrangeres, er kontaktpersoner og kontrollører under planlegging og gjennomføring av stevnet Ved behov kontaktes Leder for Mørekretsen. Stang og felthurtigskyting premiers en tredjedel med Stang og Felthurtig merker. I resultat/premielistene skal det tas med medaljevinnerne, vinnerne av vandrepremiene og i samlagsskytingene skal navnene på deltakerne på laget tas med Premie/resultatlister SKAL leggest ut på DFS sitt system for resultatregistrering, samlagenes nettsider umiddelbart etter at stevnet ble avholdt. Kopi skal sendes de fire samlagslederne, lederne i samlagenes ungdomsutvalg, samt til Mørekretsens leder og leder i ungdomutvalget NB! Arrangøren sender presseliste aktuelle lokale aviser og til Norsk Skyttertidende. Premieinnskudd og arrangementsavgift er fastsatt av styret i Mørekretsen og tatt inn i terminlisten. I tillegg kan arrangøren kreve «bussbillett». Dette skal i tilfelle godkjennes av Leder i Mørekretsen i hvert enkelt tilfelle. Gjelder dette også rekrutteringsklassene skal leder i ungdomsutvalget bli kontaktet.

7 Dette regelverk gjelder fra

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet.

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet. INNBYDELSE LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 14.-15. MARS 2009 Lesja skyttarlag og Gudbrandsdal skyttarsamlag vil med dette invitere alle skyttere i Opplandskretsen til Landsdelskretsstevne i feltskyting. Vi satsar

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN I Generelle internasjonale regler GE 1 Betingelser for å kunne delta i konkurranser GE 2 Internasjonale forhold GE 3 Konkurranser i utlandet GE 4 Ulovlig samkvem GE 5 Representasjon

Detaljer

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM)

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) ØPM inneholder en del spesielle forhold som kun gjelder mesterskap. Forhold som ikke er omtalt finnes i reglene for de respektive grener (BMX, Landevei, Terreng) Dersom

Detaljer

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 NJFF 0 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2010 til 31.12.2014 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg. Vedtatt av NJFFs styre 30.09.2009

Detaljer

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 1 Mesterskapsstruktur 1.1 Klasser NM avvikles med klasser for menn og klasser for kvinner, med følgende aldersinndeling:

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 21. september 2014 Register/innhold 1 OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998)

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) LOV NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) 1 Formål Norges Fektebunds (NF) mål er å fremme fekteidretten i Norge og å representere idretten internasjonalt. 2 Organisasjon

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Retningslinjer for hovedløpet for yngre og o-landsleiren

Retningslinjer for hovedløpet for yngre og o-landsleiren Retningslinjer for hovedløpet for yngre og o-landsleiren Revidert utgave Norges Orienteringsforbund 08.06.2015 Hovedløpet for yngre og O-landsleiren er et årlig arrangement for gutter og jenter i alder

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 28.april 2013 Register/innhold OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

Lag-NM junior (jenter og gutter)

Lag-NM junior (jenter og gutter) LagNM junior (jenter og gutter) Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer