Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014"

Transkript

1 Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 STYRET Styret i Valdres Skyttersamlag har i 2014 bestått av; Ole Bergene, leder Hans Solbrekken Ruud, nestleder Reidar Andreassen, styremedlem og kasserer Ola Garlibakken, styremedlem Sigbjørn Evensen, styremedlem Svein Gunnar Huset, styremedlem Kåre Kvehaugen, leder ungdomsutvalget Tor Bjørnødegård, utdanningskontakt Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 15 saker Ledermøter 24. april på Rebne Skytterhus. Alle lag var invitert sammen med samlagsstyret, instruktører, IT-kontakt og banekontakt. De fleste fra styret møtte, men dessverre var bare 5 lag representert og ingen av de øvrige tillitsvalgte møtte. Det ble orientert om utdanningsvirksomheten i samlaget og lagene ble oppfordret til å komme med bestillinger til kurs og samlinger. Ellers ble følgende saker diskutert; Nye internettsider, krav om sanitet på skytestevner, Frifond-ordningen og årlig baneinspeksjon av skytebanene 9. oktober på Leirskogen skole. Alle lag var invitert, representanter fra følgende lag møtte: Øystre Slidre, Trudvang, Fagernes, Nord-Aurdal, Begna, Begnadalen og Etnedal. Samlagsleder, utanningskontakt og IT-kontakt møtte fra samlaget. Det viktigste som ble diskutert på møtet var neste års terminliste, denne ble det grei enighet om. Valdres skal arrangere Østlandsmesterskapet felt 14. mars 2015, foreløpig plan for gjennomføringen ble gjennomgått. Ellers en del generell orientering og diskusjon. Representasjon i krets og skytterting Samlagsleder har representert samlaget på møte i Opplandskretsen 11. januar på Elverum, møte i Østlandets krets i Oslo 28. juni samt Skyttertinget i Sandnes 2. august. Videre var samlagsleder tilstede i Sigdal under ØM grovfelt for å skaffe seg kunnskaper om arrangementet som vårt samlag skal gjennomføre neste år. Regional samling DFS arrangerer regionale samlinger i kretsene annethvert år. Slik samling ble arrangert for Østlandets krets i Oslo november hvor samlagsledere, ungdomsledere og utdanningskontakter fra alle samlag blir invitert. Ole Bergene, Kåre Kvehaugen og Tor Bjørnødegård deltok på årets samling. Dette er nyttige samlinger hvor svært mange tema blir gjennomgått og diskutert, det knyttes gode kontakter med andre samlag hvor erfaringsutveksling er en viktig faktor. Rapport fra Utdanningskontakten Valdres skyttersamlag har inneværende år arrangert flere kurs. DFS og Megalink kurs ble gjennomført 10. april med følgende agenda: Oppsett stevne VK-skytterlag, import av stevne fra DFS til Megalink, enkelt oppsett av MLRes og premiering i MLRes. Videre ble stevnegjennomføring, oppgaver ved stevneslutt og eksport av resultater til DFS gjennomgått. Kurset ble gjennomført med 9 deltagere. Feltkurs var planlagt torsdag 6. februar. Dette ble avlyst da det var liten interesse. Standplasslederkurs ble holdt på Fagernes 22.mai med 5 deltagere. Roger Heiene har deltatt på kurs III for instruktører mens Kåre Stubbene har tatt kurs II. For 2015 er planen er at vi skal gjennomføre temakvelder for samlag/lag i tillegg til terminfestede kurs.

2 AKTIVITET Valdres Skyttersamlag sin største utfordring er fortsatt å øke aktiviteten og kvaliteten på DFS-skytingen. Den lokale aktiviteten i 3-4 av skytterlagene er meget god, men det er svært få som deltar på stevner utenfor samlaget. Veteranene er meget godt representert ute, men dessverre er det et fåtall andre som reiser på stevner. Mest skuffende er deltakelsen på fylkesmesterskap og landsdelskretsstevner blant klasse- og rekrutteringsskyttere, på LKS felt deltok 2 klasseskyttere og INGEN fra RJ og i banemesterskapet 5 klasseskyttere og 1 RJ. Noe bedre på fylkesmesterskapet i S. Land med 7 klasseskyttere og 6 RJ. Det er ikke lenger kamp om plassene på samlagslagene, vi klarer faktisk ikke å stille lag. Spørsmålet om hvor lenge det er formålstjenlig å opprettholde Valdres som skyttersamlag bør vel igjen komme på dagsordenen snart? Vinterserien innendørs er fortsatt populær de 3 månedene denne pågår. Videre er Lapuacupen et godt tiltak hvor flere av lagene nå har hengt seg på. Dette er hjemmeskyting hvor treningsskytingene arrangeres som stevner, resultatene rapporteres inn til et sekretariat som hele tiden ligger oppdatert på nettet. De 8 beste i hver klasse møtes til slutt i en finale ca 1. februar. Det er god premiering både i hjemmeskytingen og finalen. Med dette opplegget blir det litt mer trykk på treningene og er helt klart en styrking av lagsarbeidet, både som stevnetrening og sosialt. I vårt samlag er det en stor mangel på innendørsbaner med stor nok kapasitet til å arrangere åpne stevner, noe som gjør at vi må ut av samlaget for å få stevnetrening på 15 meter. Per i dag er det kun Beito som har et tilfredsstillende anlegg, Øystre Slidre er i gang med bygging av nytt mens både Fagernes/Nord-Aurdal og Etnedal planlegger nye baner så her vil det forhåpentligvis blir bedring i løpet av den nærmeste tiden. Feltskytingen er vel nede på et minimum i vårt samlag. På årets samlagsstevne møtte bare 36 skyttere på en dag med påskevær i en flott og lettgått feltløype i Granumsbygda. Det er vel samme problemet her som for innendørsskytingen at tilbudet mangler, her har skytterlagene en jobb å gjøre. Kun Etnedal har f.t. feltløype oppe og går og er det eneste laget som arrangerer åpent stevne om vinteren. I motsetning til 15 meter og felt er det bra med tilbud i samlaget for baneskyting. I tillegg til obligatoriske stevner med vårstevnet, samlagsstevnet, skyting om organisasjonsmedaljen og Skytingens dag arrangeres det flere stevner. To kveldsstevner med innlagt valdresmesterskap i lagskyting og åpne stevner både i Etnedal, Fagernes og Øystre Slidre er blitt årlige arrangement. Ungdomsutvalget har også hatt gode samlinger, se under ungdomsutvalgets årsmelding. Antall deltakere på samlagsstevnene bør bli bedre, med svært god premiering og høy sosial profil er det ønskelig at skytterlagene prioriterer disse stevnene. LS-deltakelsen har tradisjonelt vært svært høy fra Valdres de siste årene. Selv om det ble en nedgang i år er dette likevel årets høydepunkt for mange. ÅRSRAPPORT 2014 Pr 13. november hadde 9 av 11 skytterlag levert årsrapport, de 2 siste Alle skytterlagene har nå konvertert til nytt medlemsregister i den nye IT-løsningen, men ikke alle bruker systemet etter forutsetningene. Oversikt aktive skyttere 2014 Skytterlag Kl 5 Klasseførte skyttere Veteranskyttere Rekrutteringsskyttere Kl Kl Kl Kl 1 Sum V55 V65 V73 Sum Asp R ER J Sum Aktive 4301 Begna Begnadalen Beito Etnedal Hedalen Nord-Aurdal Trudvang Vang Vestre Slidre Øystre Slidre Fagernes år yngre Sum

3 Medlemsutviklingen totalt er noenlunde stabil, men kvaliteten har vært synkende i flere år. Betenkelig er det at i år har vi hatt to 5-klasseskyttere, neste år får vi en! Det er bra med aspiranter, men utfordringen er å holde på disse når de kommer opp i rekruttklassene. Ungdomsutvalget har iverksatt tiltak for å hjelpe ungdomsskytterne med overgang til hhv kne- og stående skyting, noe som ofte er utfordringen. RESULTATER STEVNER Samlagstevnet 15 meter januar Beito skytterlag arrangerte også i år samlagsstevnet som ble skutt over 3 dager. Meget god deltakelse, 63 skyttere deltok, herav 35 seniorer. Det gir oss flere deltakere å skyte over flere dager, men det har den ulempen at vi ikke får en samlet avslutning på stevnet med premieutdeling. Samlagsstyret har imidlertid valgt å prioritere antall deltakere og vil derfor fortsette å arrangere stevnet over flere dager i alle fall inntil vi kan få baner i samlaget med minst 10 skiver. En annen fordel med å bruke flere dager er at vi da også tid til å kjøre utendørsprogram med 35 skudd. Meget god deltakelse med hele 63 skyttere, herav 35 seniorer. Stein Ove Robøle fra Øystre Slidre ble samlagsmester kl 3-5 med 342 poeng. Mesterskap Kl 3 5: 1. Stein Ove Robøle, Øystre Slidre 342 (gylt medalje), 2. Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 335 (sølv medalje). Kl 2: 1. Eline Bjørnødegård, Etnedal 342 (gylt medalje) Kl V55: 1. Jon Nerødegård, Begna 340 (gylt medalje) Kl V65: 1. Johannes Rundhaug, Etnedal 346 (gylt medalje) Kl V73: 1. Odd Kolsrud, Begnadalen 349 (gylt medalje) Mesterskapspokalen (Valdres Energiverk): Stein Ove Robøle, Øystre Slidre 342 p Lagskyting kl 3 5: 1. Øystre Slidre 706 (Ingrid Hegge 237, Stein Ove Robøle 243, Ingrid Grobakken 226). Samlagstevnet felt 30. mars i Granumsbygda Etnedal skytterlag arrangerte samlagsstevnet felt i Granumsbygda i et ypperlig påskevær i en lett og fin feltløype med meget godt preparerte standplasser. Et slikt arrangement hadde fortjent langt mer enn 36 deltakere, herav 24 i seniorklassene. Hans Solbrekken Ruud, Etnedal ble samlagsmester med 40/8 treff, som var bare 3 innertreff foran klubbkameraten Tor Bjørnødegård i V55. Kl 2 5 /V55: Samlagsmester Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 40/8 (gylt medalje), 2. Tor Bjørnødegård, Etnedal 40/5 (sølv medalje), 3. Jostein Nerødegård, Begna 39/6 (sølv medalje) Kl V55: 1. Tor Bjørnødegård, Etnedal 40/5 (gylt medalje) V65: 1. Arne Rogne, Øystre Slidre 40/6 (gylt medalje) V73: 1. Odd Kolsrud, Begnadalen 42/10 (gylt medalje) Lagskyting: 1. Etnedal 84/43 (Tor Bjørnødegård 30/17, Hans Solbrekken Ruud 30/19, Eivind Garli 24/7) Samlagets premie tilfalt Jostein Nerødegård, Begna (3) med 29 treff Vinterpokalen (Valdres Gjensidige Brannkasse): Hans Solbrekken Ruud, Etnedal med 40/8 treff Landsdelskretsstevnet felt mars Røros Dårlig deltakelse på landsdelsstevnet som ble avviklet under gode forhold på Glåmos, vi klarte ikke å stille noe lag i samlagsskytingen. Bare 6 seniorskyttere og 1 junior deltok. Veteranene var som vanlig de som gjorde det best resultatmessig, Odd Kolsrud, Begnadalen vant mesterskapet i klasse V73 og fikk gylt medalje, Johannes Rundhaug sikret pallplass som 3. mann i V65. Kl V73: 1. Odd Kolsrud, Begnadalen 42/12 Kl V65: 3. Johannes Rundhaug, Etnedal 42/9 Kl 2-5/V55: 32. Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 31/1

4 Østlandsmesterskapet grovfelt 15. mars i Sigdal Rinerike skyttersamlag sto som arrangør av årets ØM i felt. Selv om Valdres inntok sisteplassen i mesterskapet, stilte vi i alle fall lag. På laget skjøt Hans Solbrekken Ruud 26/10, Kristin Nerødegård 22/4, Jostein Nerødegård 18/3, Ståle Gulsrud 15/4 og Jon Nerødegård 12/3. Østlandsmesterskapet finfelt 16. mars på Lygna Samlaget deltok med 11 skyttere på ØM finfelt som ble arrangert av Tingelstad skytterlag på Lygna, 7 fra R/J og 4 veteraner. Samlagsskytingen er et sammensatt lag av R/J og veteraner. Valdres ble tilslutt nr 13 av 16 lag med 178/96 fig. På laget deltok Sigve Stubbene (R), Etnedal, Sander Stubbene (ER), Etnedal, Kjetil Opheim (J), Øystre Slidre, Odd Kolsrud (V73), Begnadalen og Bjørn Rundberg(V73), Etnedal. Individuelt ble Odd Kolsrud østlandsmester i V73 med 42/36. Vårstevnet 4. mai i Begnadalen Stevnet ble avviklet med Begnadalen Skytterlag som arrangør. Et godt gjennomført stevne med hele 43 skyttere, herav 26 seniorer. Dessverre det laveste antall deltakere på flere år. Kl 3 5: 1. Stein Ove Robøle, Øystre Slidre 338 (gylt medalje), 2. Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 338 (sølv medalje), 3. Kristin Nerødegård, Begna 334 (sølv medalje) Kl 2: 1. Gunnhild Svenstad, Fagernes 313 Kl V55: 1. Tor Bjørnødegård, Etnedal 338 (gylt medalje) V65: 1. Arne Rogne, Øystre Slidre 346 (gylt medalje) V73: 1. Odd Kolsrud, Begnadalen 350 (gylt medalje) Mesterskapspokalen (takstmann Grønolen): Stein Ove Robøle fikk årets aksje i den nyoppsatte pokalen. Vårpokalen (Respitpokalen): Odd Kolsrud, Begnadalen (V73) fikk årets aksje i pokalen med 99 poeng (91 + respitt 8). Dette var hans 3. aksje i pokalen som han da får til odel og eie. Lagskyting kl 3-5: 8. Etnedal 279 (Thomas Bjørke 94, Tor Bjørnødegård 89, Hans Solbrekken Ruud 96) Landsdelskretstevnet bane juni Stevnet ble arrangert av Øyer/Dølen skytterlag. Det var også i år dårlig deltakelse fra vårt samlag, kun en skytter fra R/J og 5 klasseskyttere, men som vanlig bra med veteraner der stilte hele 9 skyttere. Det ble ingen stor suksess for klasseskytterne, Hans Solbrekken Ruud fra Etnedal ble best av våre med 339 poeng som holdt til en 15. plass. Derimot gjorde vårt samlag langt på vei rent bord i veteranklassene, Tor Bjørnødegård fra Etnedal vant klasse V55 med 344 poeng, Odd Kolsrud, Begnadalen vant klasse V73 med 350 poeng mens Johannes Rundhaug fra Etnedal og Arne Rogne fra Øystre Slidre ble henholdsvis nr 6 og 7, begge med 347 poeng. I lag- og samlagsskytingen nådde ingen av våre lag opp blant de 5 beste. Kl 3 5: 15. Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 339, 27. Kristin Nerødegård, Begna 335 Kl V55: 6. Tor Bjørnødegård, Etnedal 344 Kl V65: 6. Johannes Rundhaug, Etnedal 347, 7. Arne Rogne, Øystre Slidre 347 Kl V73: 1. Odd Kolsrud, Begnadalen 350 (gylt medalje, 11. Birger Bendiksen, Fagernes 346 Fylkesmesterskapet bane 22.juni Stevnet ble avviklet av Søndre land skytterlag. Stein Ove Robøle leverte en meget god innsats og ble nr 6 i mesterskapet kl 3-5 med 342 poeng. Det ble dobbeltseier i begge de eldste veteranklassene, i V73 vant Odd Kolsrud, Begnadalen med Bjørn Rundberg fra Etnedal på 2.plass, begge med fullt hus 350 poeng og hhv 9 og 6 innertreff i finalen. I V65 vant Johannes Rundhaug fra Etnedal med full pott på 350 poeng, mens Arne Rogne knep 2. plassen med 348 poeng. Sterk plassering også til Helge Skogen i V55 med 3. plass og 343 poeng. Valdres vant også samlagsskytingen for veteraner mens klasselaget ble nr 2. Mesterskap Kl 3-5: 6. Stein Ove Robøle, Øystre Slidre 342 V55: 3. Helge Skogen, Øystre Slidre 343, 6. Tor Bjørnødegård, Etnedal 341 V65: 1. Johannes Rundhaug, Etnedal 350, 2. Arne Rogne, Øystre Slidre 348

5 V73: 1. Odd Kolsrud, Begnadalen 350, 2. Bjørn Rundberg, Etnedal 350 Samlagskyting kl 3 5 Nr 2. Valdres 1, 388 poeng (Stein Ove Robøle 98, Kristin Nerødegård 97, Jostein Nerødegård 95, Hans Solbrekken Ruud 98) Samlagskyting veteran Nr 1. Valdres 1, 396 poeng (Bjørn Rundberg 99, Odd Kolsrud 100, Jon Nerødegård 97, Tor Bjørnødegård 100) Landsskytterstevnet Sandnes 1.-8.august Landsskytterstevnet ble arrangert Sandnes i perioden august, Valdres deltok med 42 skyttere som var en nedgang fra 64 i fjor. Likevel en meget god deltakelse fra vårt vesle samlag. De beste resultatene: Odd Kolsrud gjorde, som tredje året på rad, rent bord i V73 med å vinne både bane- og felten og to gylte medaljer, selvsagt fullt hus i begge grener. Bjørn Rundberg tok 4. plassen i samme klasse i feltfinalen, dette ga sølv medalje. Ellers bør også nevnes at både Bjørn Rundberg (V73) og Arne Rogne (V65) vant minneskytingen i sine klasser med hhv 60 og 58 p. Tor Bjørnødegård gjorde det også bra i V55 med 2 plass i innledende felt og 4 pl i Stangskytingen. Alle finaleresultater: Bane: V73: Odd Kolsrud, Begnadalen 350, Bjørn Rundberg, Etnedal 348. Kl.5: Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 330. Kl V65: Arne Rogne, Øystre Slidre 349, Johannes Rundhaug, Etnedal 348. Felt: Kl 5: Kristin Nerødegård, Begna 36/1, Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 32/0. Kl V55: Tor Bjørnødegård, Etnedal 38/3. Kl V73: Odd Kolsrud, Begnadalen 42/11, Bjørn Rundberg, Etnedal 41/9. Følgende skyttere har mottatt sølvbeger/minnemedalje Bane Felt Minne Stang Felthurtig Stort Middels Lite Stort Middels Lite Klasse 1 Ola Garlibakken 9 Klasse 2 Syver Thon 24/10 45 Thor Vegard Woxen Klasse 3 Pål Jensen 51 Jostein Nerødegård /11 13 Ingrid Grobakken 16 Trude Martinsen /3 13 Svein Gunnar Huset 16 Klasse 4 Ståle Gulsrud 235 Stein Ove Robøle /8 Thomas Bjørke 24/ Klasse 5 Kristin Nerødegård 27/11 Hans Solbrekken Ruud / Klasse V55 Tor Bjørnødegård 29/ Klasse V65 Arne Rogne Johannes Rundhaug

6 Klasse V73 Odd Kolsrud /16 54 Eivin Rundberg 54 Bjørn Rundberg /22 60 Birger Bendiksen 28/20 Antall Følgende skyttere har mottatt gavepremier Odd Kolsrud bane V73, Bjørn Rundberg felt V73 og Tor Bjørnødegård felt kl V55. Følgende skyttere har mottatt mesterskapsmedaljer og stjerner Odd Kolsrud gylte medaljer i bane og felt i V73 og Bjørn Rundberg sølv medalje i V73 felt. Samlagskytingen I klasse 3 5 ble Valdres nr 25 med 378 poeng. På laget skjøt Hans Solbrekken Ruud 93, Kristin Nerødegård 94, Jostein Nerødegård 93 og Stein Ove Robøle 98. I klasse veteran ble Valdres nr 20 med 394 poeng. På laget skjøt Bjørn Rundberg 100, Odd Kolsrud 100, Jon Nerødegård 95 og Tor Bjørnødegård 98. Samlagstevnet bane 17. august i Etnedal Stevnet ble arrangert i Etnedal med god deltakelse. Totalt 53 skyttere deltok, 29 av disse i seniorklassene. Hans Solbrekken Ruud, Etnedal ble samlagsmester med 342 poeng. Kl 3 5: Samlagsmester Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 342 (gylt medalje), 2. Stein Ove Robøle, Øystre Slidre 341 (sølv medalje), 3. Jostein Nerødegård, Begna 334 (sølv medalje) Kl 2: 1. Gunnhild Svenstad, Fagernes 330 (gylt medalje) Kl V55: 1. Tor Bjørnødegård, Etnedal 341 (gylt medalje) V65: 1. Arne Rogne, Øystre Slidre 347 (gylt medalje) V73: 1. Odd Kolsrud, Begnadalen 350 (gylt medalje) Lagskyting: 1. Etnedal 283 (Thomas Bjørke 92, Trude Martinsen Ruud 91, Hans Solbrekken Ruud 100), 2. Etnedal (Tommy Bjørke 87, Kåre Stubbene 88, Gunnar Bergene 93), 3. Øystre Slidre 262 (Pål Jensen 88, Ingrid Grobakken 81, Stein Ove Robøle 93 ) Klassemedaljer: Klasse 1. Ola Garlibakken, Fagernes 234 Klasse 2. Kjell Ivar Haugen, Etnedal 231 Klasse 3. Tommy Bjørke, Etnedal 231 Klasse 4. Elin Strand, Fagernes 229 Klasse 5. Ikke utdelt Krus beste klasseskytter over 55 år: Ikke utdelt Samlagets premie tilfalt Bjørnar Bråthen, Beito med 229 poeng Vandrepokaler: Mesterskap kl 3-5 (DNB): Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 342 p Grunnlagspokalen (Valdres Installasjon): Stein Ove Robøle, Øystre Slidre, 98 p Omgangspokalen (Fjelltun Sandtak og Transport): Tor Bjørnødegård, Etnedal, 99 p 5* Østlandscup Ingen lag fra Valdres deltok i årets Østlandscup. Dugleiksmerkeskyting 7 skytterlag har gjennomført dugleiksmerkeskyting i 2014 med til sammen 44 deltakere i seniorklassene og 16 deltakere i rekrutteringsklassene. Stein Ove Robøle fra Øystre Slidre har oppnådd statuett etter 15 år til gullkravet.

7 Den norske skyttermedalje Skytingen ble avviklet sammen med samlagstevnet i Etnedal 17. august med rekorddeltakelse, hele 25 skyttere deltok. Viktig å merke seg er at vi har dyktige ungdommer som tar utfordringen med både stående og knestående skyting. Sander Thon(ER) og Kjetil Haugen(J), begge fra Etnedal skjøt seg helt opp til sølvmedaljer! 1. Stein Ove Robøle, Øystre Slidre 296 Stjerne 2. Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 293 Stjerne 2. Tor Bjørnødegård, Etnedal 293 Stjerne 4. Odd Kolsrud, Begnadalen 289 Stjerne 5. Jostein Nerødegård, Begna 288 Stjerne 6. Thomas Bjørke, Etnedal 286 Stjerne + Krus 6. Tommy Bjørke, Etnedal 286 Stjerne 8. Elin Strand, Fagernes 285 Gylt medalje 9. Trude Martinsen Ruud, Etnedal 284 Krus 10. Sander Thon, Etnedal 283 Sølv medalje 11. Bjørnar Bråthen, Beito Ingrid Grobakken, Øystre Slidre 280 Sølv medalje 13. Kjetil Haugen, Etnedal 278 Sølv medalje 14. Pål Jensen, Øystre Slidre Jon Nerødegård, Begna Gunnhild Svenstad, Fagernes Kjell Ivar Haugen, Etnedal Ole Edvard Gulsrud, Begnadalen Kjetil Opheim, Øystre Slidre Kåre Stubbene, Etnedal Gunnar Bergene, Etnedal 261 Krus 22. Rune Garli, Etnedal Syver Thon, Etnedal Ola Garlibakken, Fagernes Rolf Egil Stange, Fagernes 231 Skytingens dag Det var god gjennomføring av Skytingens dag 18. mai. Selv om bare 4 skytterlag hadde arrangement på egen bane hadde disse til sammen hele 147 deltakere. Valdresmesterskap i lagskyting Det var dårlig deltakelse på valdresmesterskap i lagskyting i år. Bare tre lag gjennomførte begge stevnene i på 100 meter og ett lag på 200 meter. I år ble denne konkurransen lagt til kveldsstevnene som ble arrangert i Etnedal 21. mai og på Fagernes 21. juni. På 100 meter vant Etnedals veteranlag med Ole Bergene, Eivin og Bjørn Rundberg og på 200 meter vant Øystre Slidre med Stein Ove Robøle, Ingrid Hegge, Ingrid Grobakken, Ole Martin Sørengen og Morten Steinsrud. Vinnerlagene tildeles plaketter. 100 meter: Lag Etnedal plass/poeng Fagernes plass/poeng Sum plass/poeng Plassering Etnedal 4 (Vet) 1/741 1/739 2/ Øystre Slidre 1 3/730 2/718 5/ Fagernes 1 2/736 3/701 5/ Etnedal 1 4/727 Etnedal 2 5/705 Etnedal 3 6/ meter: Lag Etnedal plass/poeng Fagernes plass/poeng Sum plass/poeng Plassering Øystre Slidre 1/699 1/709 2/ Etnedal 2/692

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2013

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2013 Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2013 STYRET Styret i Valdres Skyttersamlag har i 2013 bestått av; Ole Bergene, leder Hans Solbrekken Ruud, nestleder Jonn Tande, styremedlem og kasserer Ola Garlibakken,

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Morten Steinsrud Øystre Slidre * Sølv medalje 2 Gunnar Haugen Øystre Slidre * 3

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Morten Steinsrud Øystre Slidre * Sølv medalje 2 Gunnar Haugen Øystre Slidre * 3 Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Morten Steinsrud Øystre Slidre 46 49 47 97 239 7* Sølv medalje 2 Gunnar Haugen Øystre Slidre 47 49 48 89 233 7* 3 Per Svenstad Fagernes 42 41 40 58 181 2* Premieliste

Detaljer

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 Styret har i 2010 bestått av: Tor Bjørnødegård, leder Knut Ole Gladhaug, nestleder Ole Bergene, kasserer Bergljot Skjærstein, styremedlem Knut Peter Eide, styremedlem

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Åpent stevne 2011 Arrangør:Øystre Slidre SKL Mesterskap V55 Øystre Slidre Sparebank

Åpent stevne 2011 Arrangør:Øystre Slidre SKL Mesterskap V55 Øystre Slidre Sparebank Mesterskap V55 1 Ole Jan Engeli Vestre Toten 50 49 50 98 100 347 12* 2 Bjørn Halvard Lykken Beito 49 48 50 97 97 341 14* 3 Steinar Dalby Aasveen 47 49 49 97 242 9* 4 Kristoffer Lerhol Øystre Slidre 49

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 Styret i Vestfold skyttersamlag i år 2011 Leder Tom Knudsen Nestleder Jan Engen Ungdomsleder Tom Håkon Berger Kasserer Berit Sommerstad Sekretær Linda Herland Utdanningskontakt

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Øystre Slidre Stevnet 2012 Arrangør:Øystre Slidre SKL 31.05.2012 Premieliste Mesterskap Klasse 5 Øystre Slidre Sparebank

Øystre Slidre Stevnet 2012 Arrangør:Øystre Slidre SKL 31.05.2012 Premieliste Mesterskap Klasse 5 Øystre Slidre Sparebank Premieliste Mesterskap Klasse 5 1 Kim Andre Lund Jondalen 5 50 49 50 100 100 349 15* Gylt medalje 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 50 48 49 99 100 346 22* 3 Knut Bråthen Kongsberg 5 50 48 49 99 100

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

Resultatvedlegg 2011.

Resultatvedlegg 2011. Resultatvedlegg 2011. Lagets egne skytinger. Vandrepokaler: Terrengpokal: Ingvar Brohaug 30 Vårpokalen: Ingvar brohaug - 288 Åsliapokalen ikke arrangert Høstpokalen: Ingvar Brohaug 343 Lagmesterskap: 15m

Detaljer

Gylt medalje 5 50 45 49 98 99 341 9*

Gylt medalje 5 50 45 49 98 99 341 9* Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 5 50 48 50 97 100 345 1 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 47 50 50 98 100 345 1 3 Ola Tore Dokken Nordre Land 5 50 49 50 96 98 343 1 4

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I ÅRSMELDING 2012 Samlagsstyret 2012 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Det er per i dag levert 13 av 14 årsmeldinger fra skytterlagene. Samtlige årsmeldinger er levert direkte på Tillitsnett.

Det er per i dag levert 13 av 14 årsmeldinger fra skytterlagene. Samtlige årsmeldinger er levert direkte på Tillitsnett. VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS STYRE I ÅR 2010 Leder Nestleder Ungdomsleder Kasserer Sekretær Utdanningskontakt Hovedinstruktør Samlagsinstruktør Leder veteranutvalg Skytebanekontakt IT kontakt Tom Knudsen Jan

Detaljer

Premieliste Mesterskap V55 1 Ole Jan Engeli Vestre Toten Gylt medalje

Premieliste Mesterskap V55 1 Ole Jan Engeli Vestre Toten Gylt medalje Premieliste Mesterskap V55 1 Ole Jan Engeli Vestre Toten 50 49 50 98 100 347 1 Gylt medalje 2* 2 Bjørn Halvard Lykken Beito 49 48 50 97 97 341 1 4* 3 Steinar Dalby Aasveen 47 49 49 97 242 9* 4 Kristoffer

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

ÅRSBERETNING FRA VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2007. VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS styre i år 2007

ÅRSBERETNING FRA VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2007. VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS styre i år 2007 ÅRSBERETNING FRA VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2007 VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS styre i år 2007 Leder Nestleder Ungdomsleder Kasserer Sekretær Utdanningskontakt Samlagsinstruktør Leder veteanutvalg Skytebanekontakt

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2012

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2012 Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2012 Styret i Hedmark skyttersamlag 2012 Hovedstyret Leder Hilde Lunden Lang-Ree Løiten Nestleder Torill Engevold Stange og Romedal Kasserer Jens Petter Nesseth Stange

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere.

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere. HOVET OG HOL SKYTTERLAG Årsmelding 2012. Styret har i 2012 bestått av: Steinar Hammersbøen, leder, Karsten Fossly, nestleder, Marit Løken, sekretær, Torbjørn Bryøen kasserer, Bjørnar Bøkko, leder i jaktgruppa

Detaljer

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff.

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff. Årsmelding 2011 Ombudsmøte for 2010 ble holdt på Bardøla Høyfjellshotell med Geilo skytterlag som arrangør. Det møtte 37 ombud fra 11 skytterlag. Nes skytterlag, Tunhovd skytterlag og Vats og Leveld skytterlag

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012 Ungdomsutvalgets styre i 2012 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Tom Håkon Berger og Inger

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2014 Styret i Hedmark skyttersamlag 2014 Hovedstyret Leder Hilde Lunden Lang-Ree Løiten Nestleder Torill Engevold Stange og Romedal Kasserer Jens Petter Nesseth Stange

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2009

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2009 Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2009 Styret i Hedmark skyttersamlag 2009 Hovedstyret Leder Hilde Lang-Ree Løiten Nestleder Sverre Kristiansen Løiten Kasserer Jens Petter Nesseth Stange og Romedal Sekretær

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

ÅRSBERETNING FRA VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2008. VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS styre i år 2008

ÅRSBERETNING FRA VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2008. VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS styre i år 2008 ÅRSBERETNING FRA VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2008 VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS styre i år 2008 Leder Nestleder Ungdomsleder Kasserer Sekretær Utdanningskontakt Samlagsinstruktør Leder veteanutvalg Skytebanekontakt

Detaljer

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2014 hatt følgende ledelse: Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 Oppsummering av sesongen 2012 Rekrutteringsaktivitet 2012 o Innendørstreninger: 21 (+ 19) o Utendørstreninger: 11 o Stevner: 2 + 3 fellesstevner Premieutdeling

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Tid (dato, klokkeslett): 09.03.09 kl.19.00 Sted: Andebu Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Jon Berg (Tønsberg), Christian Henrik Dahl

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 Aust-Agder skyttersamlags ungdomsutvalg har i 2010 bestått av: Jan Solberg, leder - Trygve Thaule, Arne Hægestøyl, Kåre Storenes og Nils Topland

Detaljer

Årsberetning 2014 Styret Sportslig aktivitet Miniatyr: Samlagsstevnet 15m Moss og Våler: Viken II 15m Felt: Samlagsstevnet felt Viken II felt

Årsberetning 2014 Styret Sportslig aktivitet Miniatyr: Samlagsstevnet 15m Moss og Våler: Viken II 15m Felt: Samlagsstevnet felt Viken II felt Årsberetning 2014 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2010

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2010 Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2010 Styret i Hedmark skyttersamlag 2010 Hovedstyret Leder Hilde Lang-Ree Løiten Nestleder Gunn Lundsbakken Løiten Kasserer Jens Petter Nesseth Stange og Romedal Sekretær

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ADMINISTRASJON: Samlagsstyret har i 2016 bestått av: Leder Nestleder Utdanningskontakt Sekretær Kasserer Ungdomsleder IT kontakt Banekontakt Roger Larsen Snorre

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2010

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2010 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2010 Året 2010 vil for Fana skytterlag bli husket fordi laget fikk sin 4. skytterkonge gjennom tidene i og med Knut Jørgen Brodahl sin store triumf under LS på Elverum. Knut

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2012 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Lars Nøkleby (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2008-2009 Innendørsserien 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde Sum 3 beste ASPIRANT Stine Englund 231 230 231 228 212 692 Henrik

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TIRSDAG 20.01.2015, KL. 18.00 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn Arne Iversen, Asbjørn Tveit (vara for Børge Kristoffersen), Per Ivar Emanuelsen, Jostein

Detaljer

Resultater 2014. Miniatyr

Resultater 2014. Miniatyr Resultater 2014 Miniatyr Karusell 15 m Kl 5 1. Terje Svarteberg Geilo 973 Kl 4 1. Anne Guri Hodnungseth Ødegården 966 Kl 3 1. Ann Iren Rønningsgrind Geilo 937 Kl 2 1. Henrik Sjøthun Uppheim 974 Kl V65

Detaljer

V55 R ER J V65 V73

V55 R ER J V65 V73 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 100 meter: ASP R ER J V65 V73 Skyteprogram på 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 3-5 skyter vanlig DFS mesterskapsprogram 5 skudd liggende 5 skudd stående 5 skudd knestående

Detaljer

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30.

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. ÅRSMØTE 2002 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 Ungdomsgjengen våres. B.fv. Kristian Lerberg, Jonas Haugen, Ola Flatåker og Torjus Berg. F fv. Gjermund Lerberg, Martin Knutsmoen Sørlie og Oda-Juliane Bråthen

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding,

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, 14.12.2008 Følgende ombud møtte: Flå skytterlag Kolbjørn Berg, Ole Aavestrud Bromma skytterlag Kjell Engene, Knut Olav Rauk, Hans Dokken, Ole Tom Dokken

Detaljer

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012

Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Hatlestrand og Ølve skyttarlag (3806). Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Side 1 av 12 Generelt Laget har forutan interne stemner og lagsmeisterskap arrangert ope miniatyrstemne, krinsstemne i baneskyting

Detaljer

SKYTTER- POSTEN Nr. 01. 2012 40. årgang

SKYTTER- POSTEN Nr. 01. 2012 40. årgang SKYTTER- POSTEN Nr. 01. 2012 40. årgang Innhold. Referat fra årsmøte Årsberetning 2011 Regnskap Handlingsplan Terminliste Dugnadsliste Ungdommens side Premieutdeling 2012 Feltsesongen står for døren, og

Detaljer

Årsberetning fra Hedmark skyttersamlag 2008.

Årsberetning fra Hedmark skyttersamlag 2008. Årsberetning fra Hedmark skyttersamlag 2008. Styret i Hedmark skyttersamlag har bestått av følgende: Hovedstyret Leder Hilde Lang-Ree Løiten skytterlag Nestleder Sverre Kristiansen Løiten skytterlag Kasserer

Detaljer

SAMLAGETS OMBUDSMØTE 2011

SAMLAGETS OMBUDSMØTE 2011 21.12.11 Til SKYTTERLAGENE I FOLLO SAMLAGETS OMBUDSMØTE 2011 Det vises til orientering om Ombudsmøtet på terminlisten vedtatt på Ombudsmøtet 2010 og innkalling til Ombudsmøtet i brev av 10. oktober 2011.

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015 ÅRSMELDING FOR 2015 Generelt Sesongen 2015 er på det nærmeste over. Det er tid for tilbakeblikk og oppsummeringer. Sportslig har vel sesongen vært på det jevne, selv om noen fra tid til annen figurerer

Detaljer

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet.

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet. INNBYDELSE LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 14.-15. MARS 2009 Lesja skyttarlag og Gudbrandsdal skyttarsamlag vil med dette invitere alle skyttere i Opplandskretsen til Landsdelskretsstevne i feltskyting. Vi satsar

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2014

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2014 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2014 Ungdomsutvalgets styre i 2014 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Hanse Kalleberg, Odd Gunnar Knutsen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

SAMLAGETS OMBUDSMØTE 2014

SAMLAGETS OMBUDSMØTE 2014 Til SKYTTERLAGENE I FOLLO SAMLAGETS OMBUDSMØTE 2014 Det vises til orientering om Ombudsmøtet på terminlisten vedtatt på Ombudsmøtet 2013 og innkalling til Ombudsmøtet i melding av 29. september 2014. Årets

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann

Detaljer

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Ombudsmøte 23.11. kl 19 23 Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Følgende lag møtte med ombud: Lønset (1), Soknedal (1), Singsås (4), Budal (4), Haltdalen (2), Opdal og Midtbyden (3), Rennebu (5)

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Tid (dato, klokkeslett): 01.10.10 kl.10.00-16.00 Sted: Sandefjord Motor Hotel Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Fra skytterlag: Olav Røsholt

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN - MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane ble vedtatt på møte i Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert senere: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet.

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet. Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter. Formann ønsker velkommen til årets ombudsmøte, spesielt de lag fra Senja som blir en del av Troms fra og med neste år. Steinar Haralstad fra landsdelskretsen

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer