Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014"

Transkript

1 Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 STYRET Styret i Valdres Skyttersamlag har i 2014 bestått av; Ole Bergene, leder Hans Solbrekken Ruud, nestleder Reidar Andreassen, styremedlem og kasserer Ola Garlibakken, styremedlem Sigbjørn Evensen, styremedlem Svein Gunnar Huset, styremedlem Kåre Kvehaugen, leder ungdomsutvalget Tor Bjørnødegård, utdanningskontakt Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 15 saker Ledermøter 24. april på Rebne Skytterhus. Alle lag var invitert sammen med samlagsstyret, instruktører, IT-kontakt og banekontakt. De fleste fra styret møtte, men dessverre var bare 5 lag representert og ingen av de øvrige tillitsvalgte møtte. Det ble orientert om utdanningsvirksomheten i samlaget og lagene ble oppfordret til å komme med bestillinger til kurs og samlinger. Ellers ble følgende saker diskutert; Nye internettsider, krav om sanitet på skytestevner, Frifond-ordningen og årlig baneinspeksjon av skytebanene 9. oktober på Leirskogen skole. Alle lag var invitert, representanter fra følgende lag møtte: Øystre Slidre, Trudvang, Fagernes, Nord-Aurdal, Begna, Begnadalen og Etnedal. Samlagsleder, utanningskontakt og IT-kontakt møtte fra samlaget. Det viktigste som ble diskutert på møtet var neste års terminliste, denne ble det grei enighet om. Valdres skal arrangere Østlandsmesterskapet felt 14. mars 2015, foreløpig plan for gjennomføringen ble gjennomgått. Ellers en del generell orientering og diskusjon. Representasjon i krets og skytterting Samlagsleder har representert samlaget på møte i Opplandskretsen 11. januar på Elverum, møte i Østlandets krets i Oslo 28. juni samt Skyttertinget i Sandnes 2. august. Videre var samlagsleder tilstede i Sigdal under ØM grovfelt for å skaffe seg kunnskaper om arrangementet som vårt samlag skal gjennomføre neste år. Regional samling DFS arrangerer regionale samlinger i kretsene annethvert år. Slik samling ble arrangert for Østlandets krets i Oslo november hvor samlagsledere, ungdomsledere og utdanningskontakter fra alle samlag blir invitert. Ole Bergene, Kåre Kvehaugen og Tor Bjørnødegård deltok på årets samling. Dette er nyttige samlinger hvor svært mange tema blir gjennomgått og diskutert, det knyttes gode kontakter med andre samlag hvor erfaringsutveksling er en viktig faktor. Rapport fra Utdanningskontakten Valdres skyttersamlag har inneværende år arrangert flere kurs. DFS og Megalink kurs ble gjennomført 10. april med følgende agenda: Oppsett stevne VK-skytterlag, import av stevne fra DFS til Megalink, enkelt oppsett av MLRes og premiering i MLRes. Videre ble stevnegjennomføring, oppgaver ved stevneslutt og eksport av resultater til DFS gjennomgått. Kurset ble gjennomført med 9 deltagere. Feltkurs var planlagt torsdag 6. februar. Dette ble avlyst da det var liten interesse. Standplasslederkurs ble holdt på Fagernes 22.mai med 5 deltagere. Roger Heiene har deltatt på kurs III for instruktører mens Kåre Stubbene har tatt kurs II. For 2015 er planen er at vi skal gjennomføre temakvelder for samlag/lag i tillegg til terminfestede kurs.

2 AKTIVITET Valdres Skyttersamlag sin største utfordring er fortsatt å øke aktiviteten og kvaliteten på DFS-skytingen. Den lokale aktiviteten i 3-4 av skytterlagene er meget god, men det er svært få som deltar på stevner utenfor samlaget. Veteranene er meget godt representert ute, men dessverre er det et fåtall andre som reiser på stevner. Mest skuffende er deltakelsen på fylkesmesterskap og landsdelskretsstevner blant klasse- og rekrutteringsskyttere, på LKS felt deltok 2 klasseskyttere og INGEN fra RJ og i banemesterskapet 5 klasseskyttere og 1 RJ. Noe bedre på fylkesmesterskapet i S. Land med 7 klasseskyttere og 6 RJ. Det er ikke lenger kamp om plassene på samlagslagene, vi klarer faktisk ikke å stille lag. Spørsmålet om hvor lenge det er formålstjenlig å opprettholde Valdres som skyttersamlag bør vel igjen komme på dagsordenen snart? Vinterserien innendørs er fortsatt populær de 3 månedene denne pågår. Videre er Lapuacupen et godt tiltak hvor flere av lagene nå har hengt seg på. Dette er hjemmeskyting hvor treningsskytingene arrangeres som stevner, resultatene rapporteres inn til et sekretariat som hele tiden ligger oppdatert på nettet. De 8 beste i hver klasse møtes til slutt i en finale ca 1. februar. Det er god premiering både i hjemmeskytingen og finalen. Med dette opplegget blir det litt mer trykk på treningene og er helt klart en styrking av lagsarbeidet, både som stevnetrening og sosialt. I vårt samlag er det en stor mangel på innendørsbaner med stor nok kapasitet til å arrangere åpne stevner, noe som gjør at vi må ut av samlaget for å få stevnetrening på 15 meter. Per i dag er det kun Beito som har et tilfredsstillende anlegg, Øystre Slidre er i gang med bygging av nytt mens både Fagernes/Nord-Aurdal og Etnedal planlegger nye baner så her vil det forhåpentligvis blir bedring i løpet av den nærmeste tiden. Feltskytingen er vel nede på et minimum i vårt samlag. På årets samlagsstevne møtte bare 36 skyttere på en dag med påskevær i en flott og lettgått feltløype i Granumsbygda. Det er vel samme problemet her som for innendørsskytingen at tilbudet mangler, her har skytterlagene en jobb å gjøre. Kun Etnedal har f.t. feltløype oppe og går og er det eneste laget som arrangerer åpent stevne om vinteren. I motsetning til 15 meter og felt er det bra med tilbud i samlaget for baneskyting. I tillegg til obligatoriske stevner med vårstevnet, samlagsstevnet, skyting om organisasjonsmedaljen og Skytingens dag arrangeres det flere stevner. To kveldsstevner med innlagt valdresmesterskap i lagskyting og åpne stevner både i Etnedal, Fagernes og Øystre Slidre er blitt årlige arrangement. Ungdomsutvalget har også hatt gode samlinger, se under ungdomsutvalgets årsmelding. Antall deltakere på samlagsstevnene bør bli bedre, med svært god premiering og høy sosial profil er det ønskelig at skytterlagene prioriterer disse stevnene. LS-deltakelsen har tradisjonelt vært svært høy fra Valdres de siste årene. Selv om det ble en nedgang i år er dette likevel årets høydepunkt for mange. ÅRSRAPPORT 2014 Pr 13. november hadde 9 av 11 skytterlag levert årsrapport, de 2 siste Alle skytterlagene har nå konvertert til nytt medlemsregister i den nye IT-løsningen, men ikke alle bruker systemet etter forutsetningene. Oversikt aktive skyttere 2014 Skytterlag Kl 5 Klasseførte skyttere Veteranskyttere Rekrutteringsskyttere Kl Kl Kl Kl 1 Sum V55 V65 V73 Sum Asp R ER J Sum Aktive 4301 Begna Begnadalen Beito Etnedal Hedalen Nord-Aurdal Trudvang Vang Vestre Slidre Øystre Slidre Fagernes år yngre Sum

3 Medlemsutviklingen totalt er noenlunde stabil, men kvaliteten har vært synkende i flere år. Betenkelig er det at i år har vi hatt to 5-klasseskyttere, neste år får vi en! Det er bra med aspiranter, men utfordringen er å holde på disse når de kommer opp i rekruttklassene. Ungdomsutvalget har iverksatt tiltak for å hjelpe ungdomsskytterne med overgang til hhv kne- og stående skyting, noe som ofte er utfordringen. RESULTATER STEVNER Samlagstevnet 15 meter januar Beito skytterlag arrangerte også i år samlagsstevnet som ble skutt over 3 dager. Meget god deltakelse, 63 skyttere deltok, herav 35 seniorer. Det gir oss flere deltakere å skyte over flere dager, men det har den ulempen at vi ikke får en samlet avslutning på stevnet med premieutdeling. Samlagsstyret har imidlertid valgt å prioritere antall deltakere og vil derfor fortsette å arrangere stevnet over flere dager i alle fall inntil vi kan få baner i samlaget med minst 10 skiver. En annen fordel med å bruke flere dager er at vi da også tid til å kjøre utendørsprogram med 35 skudd. Meget god deltakelse med hele 63 skyttere, herav 35 seniorer. Stein Ove Robøle fra Øystre Slidre ble samlagsmester kl 3-5 med 342 poeng. Mesterskap Kl 3 5: 1. Stein Ove Robøle, Øystre Slidre 342 (gylt medalje), 2. Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 335 (sølv medalje). Kl 2: 1. Eline Bjørnødegård, Etnedal 342 (gylt medalje) Kl V55: 1. Jon Nerødegård, Begna 340 (gylt medalje) Kl V65: 1. Johannes Rundhaug, Etnedal 346 (gylt medalje) Kl V73: 1. Odd Kolsrud, Begnadalen 349 (gylt medalje) Mesterskapspokalen (Valdres Energiverk): Stein Ove Robøle, Øystre Slidre 342 p Lagskyting kl 3 5: 1. Øystre Slidre 706 (Ingrid Hegge 237, Stein Ove Robøle 243, Ingrid Grobakken 226). Samlagstevnet felt 30. mars i Granumsbygda Etnedal skytterlag arrangerte samlagsstevnet felt i Granumsbygda i et ypperlig påskevær i en lett og fin feltløype med meget godt preparerte standplasser. Et slikt arrangement hadde fortjent langt mer enn 36 deltakere, herav 24 i seniorklassene. Hans Solbrekken Ruud, Etnedal ble samlagsmester med 40/8 treff, som var bare 3 innertreff foran klubbkameraten Tor Bjørnødegård i V55. Kl 2 5 /V55: Samlagsmester Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 40/8 (gylt medalje), 2. Tor Bjørnødegård, Etnedal 40/5 (sølv medalje), 3. Jostein Nerødegård, Begna 39/6 (sølv medalje) Kl V55: 1. Tor Bjørnødegård, Etnedal 40/5 (gylt medalje) V65: 1. Arne Rogne, Øystre Slidre 40/6 (gylt medalje) V73: 1. Odd Kolsrud, Begnadalen 42/10 (gylt medalje) Lagskyting: 1. Etnedal 84/43 (Tor Bjørnødegård 30/17, Hans Solbrekken Ruud 30/19, Eivind Garli 24/7) Samlagets premie tilfalt Jostein Nerødegård, Begna (3) med 29 treff Vinterpokalen (Valdres Gjensidige Brannkasse): Hans Solbrekken Ruud, Etnedal med 40/8 treff Landsdelskretsstevnet felt mars Røros Dårlig deltakelse på landsdelsstevnet som ble avviklet under gode forhold på Glåmos, vi klarte ikke å stille noe lag i samlagsskytingen. Bare 6 seniorskyttere og 1 junior deltok. Veteranene var som vanlig de som gjorde det best resultatmessig, Odd Kolsrud, Begnadalen vant mesterskapet i klasse V73 og fikk gylt medalje, Johannes Rundhaug sikret pallplass som 3. mann i V65. Kl V73: 1. Odd Kolsrud, Begnadalen 42/12 Kl V65: 3. Johannes Rundhaug, Etnedal 42/9 Kl 2-5/V55: 32. Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 31/1

4 Østlandsmesterskapet grovfelt 15. mars i Sigdal Rinerike skyttersamlag sto som arrangør av årets ØM i felt. Selv om Valdres inntok sisteplassen i mesterskapet, stilte vi i alle fall lag. På laget skjøt Hans Solbrekken Ruud 26/10, Kristin Nerødegård 22/4, Jostein Nerødegård 18/3, Ståle Gulsrud 15/4 og Jon Nerødegård 12/3. Østlandsmesterskapet finfelt 16. mars på Lygna Samlaget deltok med 11 skyttere på ØM finfelt som ble arrangert av Tingelstad skytterlag på Lygna, 7 fra R/J og 4 veteraner. Samlagsskytingen er et sammensatt lag av R/J og veteraner. Valdres ble tilslutt nr 13 av 16 lag med 178/96 fig. På laget deltok Sigve Stubbene (R), Etnedal, Sander Stubbene (ER), Etnedal, Kjetil Opheim (J), Øystre Slidre, Odd Kolsrud (V73), Begnadalen og Bjørn Rundberg(V73), Etnedal. Individuelt ble Odd Kolsrud østlandsmester i V73 med 42/36. Vårstevnet 4. mai i Begnadalen Stevnet ble avviklet med Begnadalen Skytterlag som arrangør. Et godt gjennomført stevne med hele 43 skyttere, herav 26 seniorer. Dessverre det laveste antall deltakere på flere år. Kl 3 5: 1. Stein Ove Robøle, Øystre Slidre 338 (gylt medalje), 2. Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 338 (sølv medalje), 3. Kristin Nerødegård, Begna 334 (sølv medalje) Kl 2: 1. Gunnhild Svenstad, Fagernes 313 Kl V55: 1. Tor Bjørnødegård, Etnedal 338 (gylt medalje) V65: 1. Arne Rogne, Øystre Slidre 346 (gylt medalje) V73: 1. Odd Kolsrud, Begnadalen 350 (gylt medalje) Mesterskapspokalen (takstmann Grønolen): Stein Ove Robøle fikk årets aksje i den nyoppsatte pokalen. Vårpokalen (Respitpokalen): Odd Kolsrud, Begnadalen (V73) fikk årets aksje i pokalen med 99 poeng (91 + respitt 8). Dette var hans 3. aksje i pokalen som han da får til odel og eie. Lagskyting kl 3-5: 8. Etnedal 279 (Thomas Bjørke 94, Tor Bjørnødegård 89, Hans Solbrekken Ruud 96) Landsdelskretstevnet bane juni Stevnet ble arrangert av Øyer/Dølen skytterlag. Det var også i år dårlig deltakelse fra vårt samlag, kun en skytter fra R/J og 5 klasseskyttere, men som vanlig bra med veteraner der stilte hele 9 skyttere. Det ble ingen stor suksess for klasseskytterne, Hans Solbrekken Ruud fra Etnedal ble best av våre med 339 poeng som holdt til en 15. plass. Derimot gjorde vårt samlag langt på vei rent bord i veteranklassene, Tor Bjørnødegård fra Etnedal vant klasse V55 med 344 poeng, Odd Kolsrud, Begnadalen vant klasse V73 med 350 poeng mens Johannes Rundhaug fra Etnedal og Arne Rogne fra Øystre Slidre ble henholdsvis nr 6 og 7, begge med 347 poeng. I lag- og samlagsskytingen nådde ingen av våre lag opp blant de 5 beste. Kl 3 5: 15. Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 339, 27. Kristin Nerødegård, Begna 335 Kl V55: 6. Tor Bjørnødegård, Etnedal 344 Kl V65: 6. Johannes Rundhaug, Etnedal 347, 7. Arne Rogne, Øystre Slidre 347 Kl V73: 1. Odd Kolsrud, Begnadalen 350 (gylt medalje, 11. Birger Bendiksen, Fagernes 346 Fylkesmesterskapet bane 22.juni Stevnet ble avviklet av Søndre land skytterlag. Stein Ove Robøle leverte en meget god innsats og ble nr 6 i mesterskapet kl 3-5 med 342 poeng. Det ble dobbeltseier i begge de eldste veteranklassene, i V73 vant Odd Kolsrud, Begnadalen med Bjørn Rundberg fra Etnedal på 2.plass, begge med fullt hus 350 poeng og hhv 9 og 6 innertreff i finalen. I V65 vant Johannes Rundhaug fra Etnedal med full pott på 350 poeng, mens Arne Rogne knep 2. plassen med 348 poeng. Sterk plassering også til Helge Skogen i V55 med 3. plass og 343 poeng. Valdres vant også samlagsskytingen for veteraner mens klasselaget ble nr 2. Mesterskap Kl 3-5: 6. Stein Ove Robøle, Øystre Slidre 342 V55: 3. Helge Skogen, Øystre Slidre 343, 6. Tor Bjørnødegård, Etnedal 341 V65: 1. Johannes Rundhaug, Etnedal 350, 2. Arne Rogne, Øystre Slidre 348

5 V73: 1. Odd Kolsrud, Begnadalen 350, 2. Bjørn Rundberg, Etnedal 350 Samlagskyting kl 3 5 Nr 2. Valdres 1, 388 poeng (Stein Ove Robøle 98, Kristin Nerødegård 97, Jostein Nerødegård 95, Hans Solbrekken Ruud 98) Samlagskyting veteran Nr 1. Valdres 1, 396 poeng (Bjørn Rundberg 99, Odd Kolsrud 100, Jon Nerødegård 97, Tor Bjørnødegård 100) Landsskytterstevnet Sandnes 1.-8.august Landsskytterstevnet ble arrangert Sandnes i perioden august, Valdres deltok med 42 skyttere som var en nedgang fra 64 i fjor. Likevel en meget god deltakelse fra vårt vesle samlag. De beste resultatene: Odd Kolsrud gjorde, som tredje året på rad, rent bord i V73 med å vinne både bane- og felten og to gylte medaljer, selvsagt fullt hus i begge grener. Bjørn Rundberg tok 4. plassen i samme klasse i feltfinalen, dette ga sølv medalje. Ellers bør også nevnes at både Bjørn Rundberg (V73) og Arne Rogne (V65) vant minneskytingen i sine klasser med hhv 60 og 58 p. Tor Bjørnødegård gjorde det også bra i V55 med 2 plass i innledende felt og 4 pl i Stangskytingen. Alle finaleresultater: Bane: V73: Odd Kolsrud, Begnadalen 350, Bjørn Rundberg, Etnedal 348. Kl.5: Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 330. Kl V65: Arne Rogne, Øystre Slidre 349, Johannes Rundhaug, Etnedal 348. Felt: Kl 5: Kristin Nerødegård, Begna 36/1, Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 32/0. Kl V55: Tor Bjørnødegård, Etnedal 38/3. Kl V73: Odd Kolsrud, Begnadalen 42/11, Bjørn Rundberg, Etnedal 41/9. Følgende skyttere har mottatt sølvbeger/minnemedalje Bane Felt Minne Stang Felthurtig Stort Middels Lite Stort Middels Lite Klasse 1 Ola Garlibakken 9 Klasse 2 Syver Thon 24/10 45 Thor Vegard Woxen Klasse 3 Pål Jensen 51 Jostein Nerødegård /11 13 Ingrid Grobakken 16 Trude Martinsen /3 13 Svein Gunnar Huset 16 Klasse 4 Ståle Gulsrud 235 Stein Ove Robøle /8 Thomas Bjørke 24/ Klasse 5 Kristin Nerødegård 27/11 Hans Solbrekken Ruud / Klasse V55 Tor Bjørnødegård 29/ Klasse V65 Arne Rogne Johannes Rundhaug

6 Klasse V73 Odd Kolsrud /16 54 Eivin Rundberg 54 Bjørn Rundberg /22 60 Birger Bendiksen 28/20 Antall Følgende skyttere har mottatt gavepremier Odd Kolsrud bane V73, Bjørn Rundberg felt V73 og Tor Bjørnødegård felt kl V55. Følgende skyttere har mottatt mesterskapsmedaljer og stjerner Odd Kolsrud gylte medaljer i bane og felt i V73 og Bjørn Rundberg sølv medalje i V73 felt. Samlagskytingen I klasse 3 5 ble Valdres nr 25 med 378 poeng. På laget skjøt Hans Solbrekken Ruud 93, Kristin Nerødegård 94, Jostein Nerødegård 93 og Stein Ove Robøle 98. I klasse veteran ble Valdres nr 20 med 394 poeng. På laget skjøt Bjørn Rundberg 100, Odd Kolsrud 100, Jon Nerødegård 95 og Tor Bjørnødegård 98. Samlagstevnet bane 17. august i Etnedal Stevnet ble arrangert i Etnedal med god deltakelse. Totalt 53 skyttere deltok, 29 av disse i seniorklassene. Hans Solbrekken Ruud, Etnedal ble samlagsmester med 342 poeng. Kl 3 5: Samlagsmester Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 342 (gylt medalje), 2. Stein Ove Robøle, Øystre Slidre 341 (sølv medalje), 3. Jostein Nerødegård, Begna 334 (sølv medalje) Kl 2: 1. Gunnhild Svenstad, Fagernes 330 (gylt medalje) Kl V55: 1. Tor Bjørnødegård, Etnedal 341 (gylt medalje) V65: 1. Arne Rogne, Øystre Slidre 347 (gylt medalje) V73: 1. Odd Kolsrud, Begnadalen 350 (gylt medalje) Lagskyting: 1. Etnedal 283 (Thomas Bjørke 92, Trude Martinsen Ruud 91, Hans Solbrekken Ruud 100), 2. Etnedal (Tommy Bjørke 87, Kåre Stubbene 88, Gunnar Bergene 93), 3. Øystre Slidre 262 (Pål Jensen 88, Ingrid Grobakken 81, Stein Ove Robøle 93 ) Klassemedaljer: Klasse 1. Ola Garlibakken, Fagernes 234 Klasse 2. Kjell Ivar Haugen, Etnedal 231 Klasse 3. Tommy Bjørke, Etnedal 231 Klasse 4. Elin Strand, Fagernes 229 Klasse 5. Ikke utdelt Krus beste klasseskytter over 55 år: Ikke utdelt Samlagets premie tilfalt Bjørnar Bråthen, Beito med 229 poeng Vandrepokaler: Mesterskap kl 3-5 (DNB): Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 342 p Grunnlagspokalen (Valdres Installasjon): Stein Ove Robøle, Øystre Slidre, 98 p Omgangspokalen (Fjelltun Sandtak og Transport): Tor Bjørnødegård, Etnedal, 99 p 5* Østlandscup Ingen lag fra Valdres deltok i årets Østlandscup. Dugleiksmerkeskyting 7 skytterlag har gjennomført dugleiksmerkeskyting i 2014 med til sammen 44 deltakere i seniorklassene og 16 deltakere i rekrutteringsklassene. Stein Ove Robøle fra Øystre Slidre har oppnådd statuett etter 15 år til gullkravet.

7 Den norske skyttermedalje Skytingen ble avviklet sammen med samlagstevnet i Etnedal 17. august med rekorddeltakelse, hele 25 skyttere deltok. Viktig å merke seg er at vi har dyktige ungdommer som tar utfordringen med både stående og knestående skyting. Sander Thon(ER) og Kjetil Haugen(J), begge fra Etnedal skjøt seg helt opp til sølvmedaljer! 1. Stein Ove Robøle, Øystre Slidre 296 Stjerne 2. Hans Solbrekken Ruud, Etnedal 293 Stjerne 2. Tor Bjørnødegård, Etnedal 293 Stjerne 4. Odd Kolsrud, Begnadalen 289 Stjerne 5. Jostein Nerødegård, Begna 288 Stjerne 6. Thomas Bjørke, Etnedal 286 Stjerne + Krus 6. Tommy Bjørke, Etnedal 286 Stjerne 8. Elin Strand, Fagernes 285 Gylt medalje 9. Trude Martinsen Ruud, Etnedal 284 Krus 10. Sander Thon, Etnedal 283 Sølv medalje 11. Bjørnar Bråthen, Beito Ingrid Grobakken, Øystre Slidre 280 Sølv medalje 13. Kjetil Haugen, Etnedal 278 Sølv medalje 14. Pål Jensen, Øystre Slidre Jon Nerødegård, Begna Gunnhild Svenstad, Fagernes Kjell Ivar Haugen, Etnedal Ole Edvard Gulsrud, Begnadalen Kjetil Opheim, Øystre Slidre Kåre Stubbene, Etnedal Gunnar Bergene, Etnedal 261 Krus 22. Rune Garli, Etnedal Syver Thon, Etnedal Ola Garlibakken, Fagernes Rolf Egil Stange, Fagernes 231 Skytingens dag Det var god gjennomføring av Skytingens dag 18. mai. Selv om bare 4 skytterlag hadde arrangement på egen bane hadde disse til sammen hele 147 deltakere. Valdresmesterskap i lagskyting Det var dårlig deltakelse på valdresmesterskap i lagskyting i år. Bare tre lag gjennomførte begge stevnene i på 100 meter og ett lag på 200 meter. I år ble denne konkurransen lagt til kveldsstevnene som ble arrangert i Etnedal 21. mai og på Fagernes 21. juni. På 100 meter vant Etnedals veteranlag med Ole Bergene, Eivin og Bjørn Rundberg og på 200 meter vant Øystre Slidre med Stein Ove Robøle, Ingrid Hegge, Ingrid Grobakken, Ole Martin Sørengen og Morten Steinsrud. Vinnerlagene tildeles plaketter. 100 meter: Lag Etnedal plass/poeng Fagernes plass/poeng Sum plass/poeng Plassering Etnedal 4 (Vet) 1/741 1/739 2/ Øystre Slidre 1 3/730 2/718 5/ Fagernes 1 2/736 3/701 5/ Etnedal 1 4/727 Etnedal 2 5/705 Etnedal 3 6/ meter: Lag Etnedal plass/poeng Fagernes plass/poeng Sum plass/poeng Plassering Øystre Slidre 1/699 1/709 2/ Etnedal 2/692

ÅRSBERETNING FRA VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2007. VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS styre i år 2007

ÅRSBERETNING FRA VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2007. VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS styre i år 2007 ÅRSBERETNING FRA VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2007 VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS styre i år 2007 Leder Nestleder Ungdomsleder Kasserer Sekretær Utdanningskontakt Samlagsinstruktør Leder veteanutvalg Skytebanekontakt

Detaljer

GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00

GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00 Velkommen til GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00 2 SAKSLISTE: ÅRSMELDING REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG VALG VELKOMMEN STYRET ÅRSMELDING 2009 3 Sesong nr. 148 er over for Stavanger Skytterlag.

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014. Troms skyttersamlag 2014 1

ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014. Troms skyttersamlag 2014 1 ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014 Troms skyttersamlag 2014 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder /leder krets 2 Leder krets 1 Leder krets 3 Leder krets 4 Leder krets 5 Eva Rubbås-Risvik Svein Ivar

Detaljer

GENERALFORSAMLING Fredag 29. Oktober 2010 kl. 18.00

GENERALFORSAMLING Fredag 29. Oktober 2010 kl. 18.00 Velkommen til GENERALFORSAMLING Fredag 29. Oktober 2010 kl. 18.00 2 SAKSLISTE: ÅRSMELDING REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG VALG VELKOMMEN STYRET 3 ÅRSMELDING 2010 Sesong nr. 149 er over for Stavanger Skytterlag.

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årets sesong er over og vi vil takke alle for godt samarbeid i året som er gått. Styret har i 2009 bestått av følgende: Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær

Detaljer

Skilagsstoff Med utfyllende reportasjer. Norges Cup 2006 Fullstendig resultatliste Se side 22

Skilagsstoff Med utfyllende reportasjer. Norges Cup 2006 Fullstendig resultatliste Se side 22 Nr. 2 Juni 2006 60. årgang Norges Cup 2006 Fullstendig resultatliste Se side 22 Historisk Baneåpning! Side 4 Resultater fra Dameklubbens skytinger Side 6 Nytt fra Ungdomsavdelingen side 18 Skilagsstoff

Detaljer

Stange og Romedal skytterlag

Stange og Romedal skytterlag Stange og Romedal skytterlag Årsberetning 2011 Styresammensetning Leder Nestleder Kasserer Leder ungdom Sekretær Lars Standerholen Fride Berg Standerholen Rune Tangen Torill Engevoll Bjørn Oustad Arbeidsfordeling

Detaljer

SKYTTER-POSTEN. Nr. 01. 2013 41. årgang. Premieutdeling Kvemyra 2013. Innhold: Årsmøtet 2012 Årsberetning Regnskap Terminlister

SKYTTER-POSTEN. Nr. 01. 2013 41. årgang. Premieutdeling Kvemyra 2013. Innhold: Årsmøtet 2012 Årsberetning Regnskap Terminlister SKYTTER-POSTEN Nr. 01. 2013 41. årgang Premieutdeling Kvemyra 2013 Her ser vi premievinnerne som var tilstede på Kvemyra 20. januar. I tillegg til premieutdeling var det selvsagt god mat og godt drikke.

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Nr 4 Desember 2008 62. årgang

Nr 4 Desember 2008 62. årgang Nr 4 Desember 2008 62. årgang Så er det jul igjen Redaktør: Marit Jorsett I redaksjonen Eirik Ahdell, Tore Johansen, Tor Martin Saur, Bjørn Johansen Avisens adresse: Østre Posten Postboks 62 Årvoll 0515

Detaljer

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31 Nr. 1 2 3 januar februar mars 2005 59. årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen.

Detaljer

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. 8 medlemmer møtte fram. Sakliste: Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009. 3.

Detaljer

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30.

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. ÅRSMØTE 2002 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 2005 Stiftet 1882 Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 1.130 Lover for skytter sam lagen e Lov f or s kytt ersaml agene, med hjemmel i grunnreglene. Skyttertinget kan for eta endringer, så l angt

Detaljer

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2008 BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 16. november 2008 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Nr 1 Mars 2015 69. årgang

Nr 1 Mars 2015 69. årgang Nr 1 Mars 2015 69. årgang Marianne Berger ble samlagsmester på 15m Fem samlagstitler til på 15m Fem medaljer/stjerner i Viken II felt Suveren seier i lagskyting grovfelt Åtte medaljer i samlagsstevnet

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

Nr 4 Desember 2010 64. årgang

Nr 4 Desember 2010 64. årgang Nr 4 Desember 2010 64. årgang Øivind Mørk utnevnt til æresmedlem Mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen: Marit Jorsett, Sverre Brovoll, Bjørn Johansen

Detaljer

SKYTTERPOSTEN. Nr. 1. 2010 38. årgang. Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge.

SKYTTERPOSTEN. Nr. 1. 2010 38. årgang. Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge. SKYTTERPOSTEN Nr. 1. 2010 38. årgang Jan Erik Nordvik med en av de første Sauer ene som kom til Norge. Vår profil! Jan Erik Nordvik fikk tilbake gløden for skyting, nå som sønnen Sindre ville bli med på

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer