Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement."

Transkript

1 Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente endinger i disse reglene kan bare vedtas i et møte der representant for samtlige lag er blitt innkalt, og et flertall av lagene er representert. Årlig møte for alle lag i krets 1 arrangeres straks etter samlagets ombudsmøte, og etter innkalling fra lederen i Stjørdal Skytterlag. Midlertidig tilpasning av reglene kan gjøres ved behov, dersom representanter for de deltakende lag samtykker.

2 Innhold Innhold... 2 Statutter for Stjørdalsmesterskap bane senior / Stjørdalspokalen Statutter for Stjørdalsmesterskap bane 100 meter Statutter for Stjørdalsmesterskap i feltskyting Statutter for Stjørdalsmesterskap 15 meter Statutter for 6-mannspokalen... 8 Statutter for Banekarusellen... 9 Statutter for.22-serien Medaljer ved Stjørdalsmesterskap Respitt-tabell for.22-serien Turnusliste for skytinger i Krets Side 2 av 14

3 Statutter for Stjørdalsmesterskap bane senior / Stjørdalspokalen. Generelt 1. Stevnet arrangeres av og er åpent for medlemmer av lagene i krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. 2. Stevnet arrangeres etter egen turnusliste. 3. Stevnet er åpent for skyttere i klassene 1 5 og V Det skytes fullt mesterskapsprogram i henhold til Skytterboka. Mesterskapsomgangen arrangeres til slutt. Ved beregning av antall deltakere i mesterskapsomgangen må det tas hensyn til at vinner av medalje skal kåres. 5. Kostnader til ny pokal fordeles på lagene nevnt i punkt 1 etter regning fra årets arrangør. Kostnader til medaljer, kors og stjerne dekkes av arrangementsinnskuddet det enkelte år. 6. For alt ikke spesifisert i disse statutter gjelder reglene i Skytterboka. Stjørdalspokalen 7. Pokalen er av type Y Pokalen graveres Stjørdalspokalen nr. 10 (11,12 osv), og med årstall, vinnernes navn og poengsum under. 9. Pokalen går i inntil 10 år. 10. Vinner av Stjørdalsmesterskapet i klasse 3-5 får aksje i pokalen. 11. Pokalen vinnes til odel og eie av den som oppnår tre aksjer. 12. Hvis ingen i løpet av 10 år har tatt tre aksjer, går pokalen til den som har 2 aksjer. Hvis flere enn en skytter har to aksjer ved 10-års-periodens utløp, skytes det om etter gjeldende regler for mesterskapsomgang. 13. Hvis ingen skytter oppnår to aksjer i løpet av 10-års-perioden, skytes det om blant alle 10 aksjehavere etter gjeldende regler for mesterskapsomgang. Kors til Stjørdalspokalen 14. Tildeles vinneren av pokalen (Stjørdalsmesteren). 1 Medalje 15. Tilfaller beste skytter på fullt mesterskap klasse 3-5 som ikke har medaljen fra før. 16. Utforming: Se bestemmelser om Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. 17. Bare hvis Stjørdalsmesteren har medaljen fra før, får han/hun stjerne til medaljen. 2 Klasse V Vinneren av klasse V55 etter fullt mesterskap tildeles medalje som spesifisert i Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. Klasse Vinneren av klasse 1 etter 25 skudd tildeles medalje som spesifisert i Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. Klasse Vinneren av klasse 2 etter 25 skudd tildeles medalje som spesifisert i Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. 1 Gullsmed Odd Størseth har tegninger, lager og leverer korset. 2 Emaljert stjerne. Gullsmed Odd Størseth leverer. Side 3 av 14

4 Premiering av 15-skudd for klasse Vinner av 15-skudden klasse 3-5 får aksje i granathylse gravert med Stjørdalsmesterskapet 15-skudd. 22. Premien vinnes til odel og eie av den som oppnår tre aksjer. 23. Hvis ingen i løpet av 10 år har tatt tre aksjer, går premien til den som har 2 aksjer. Hvis flere enn en skytter har to aksjer ved 10-års-periodens utløp, får den som har høyest sum på de to 15-skuddene premien. Ved poenglikhet skytes det om med prøveskudd og en 15 skudd ( klasse ). 24. Hvis ingen skytter oppnår to aksjer i løpet av 10-års-perioden, skytes det om blant alle 10 aksjehavere med prøveskudd og en 15 skudd ( klasse ). Ved poenglikhet skytes det om. Øvrig premiering 25. Hovedskytingen (25-skudden) premieres i henhold til Skytterboka. Side 4 av 14

5 Statutter for Stjørdalsmesterskap bane 100 meter. Generelt 1. Stevnet arrangeres av og er åpent for medlemmer av lagene i krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. 2. Stevnet arrangeres etter egen turnusliste for Krets 1, normalt som siste stevne i Banekarusellen. 3. Stevnet er åpent for skyttere i klassene A - R ER J og V65 V Det skytes fullt mesterskapsprogram i henhold til Skytterboka. Mesterskapsomgangen arrangeres til slutt. Ved beregning av antall deltakere i mesterskapsomgangen må det tas hensyn til tre medaljer skal deles ut i rekrutteringsklassene. 5. For alt ikke spesifisert i disse statutter gjelder reglene i Skytterboka. Innskudd 6. Hver skytter betaler innskudd som på de øvrige stevnene i banekarusellen. Premieandelen går til premiering av banekarusellen så lenge Stjørdalsmesterskapet arrangeres som et stevne i denne. Premiering 7. I klasse Aspirant deles det ut sølv medalje til alle deltakere etter 25-skudd. 8. I klassene R, ER og J deles det ut gylt, sølv og bronse medaljer til de tre beste etter mesterskapsomgang. 9. I klassene V65 og V73 deles det ut en gylt medalje. 10. Medaljer utformes etter bestemmelser i Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. 11. Kostnader til medaljer bæres av arrangøren. Side 5 av 14

6 Statutter for Stjørdalsmesterskap i feltskyting. Generelt 1. Stevnet arrangeres av og er åpent for medlemmer av lagene i krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. 2. Stevnet arrangeres etter egen turnusliste. 3. Det skytes innledende 30 skudd på 5 ukjente avstander x 6 skudd finale på ukjente avstander arrangeres til slutt samlet eller i rekkefølge klasse V55, 2 3, 4 og 5 på grovfelt, og samlet eller i rekkefølge V65-V73-R-ER og J på finfelt. 5. Kostnader til medaljer dekkes av arrangementsinnskuddet det enkelte år. 6. For alt ikke spesifisert i disse statutter gjelder reglene i Skytterboka. Kåring av vinner 7. Vinner i hver klasse, med unntak av Aspirant og klasse 1, kåres etter 30 skudd + finale og får medalje. I klassene Rekrutt, Eldre Rekrutt og Junior deles i tillegg ut sølv og bronse medalje. 8. For klasse 1 kåres vinner på 30 skudd, etter rangering. 9. I klasse Aspirant får alle deltakere medalje etter 30 skudd. 10. Stjørdalsmester er den i klasse 2-5 og V55 med høyest poengsum på 30 skudd + finale. Stjørdalsmesteren får gylt medalje. 11. Utforming av medaljer skjer etter bestemmelser i Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. 12. Eventuelle omskytinger foretas etter at alle klasser har skutt finale, og såfremt mulig samlet. Hvis Stjørdalsmester ikke er kåret før omskyting, skjer også dette i samme omskyting. Dette for å unngå at stjørdalsmesteren ikke blir klassevinner, samtidig som alle med høyest antall treff etter 42 skudd kan skyte om tittelen. Vandrepokalen 13. Pokalen er av typen "Champagnekjøler". 14. Pokalen graveres Stjørdalsmesterskap i feltskyting, og med årstall, vinnernes navn og poengsum under. 15. Pokalen går i 10 år. Første år for utdeling er Vinner av Stjørdalsmesterskapet i klasse 2-5 og V55 får aksje i pokalen. 17. Pokalen vinnes til odel og eie av den som har flest aksjer etter 10 år. Ved likhet går pokalen videre i ett eller flere år til en skytter har flest aksjer. 18. Kostnader til ny pokal fordeles på lagene nevnt i punkt 1 etter regning fra årets arrangør. Øvrig premiering skudden premieres i henhold til Skytterboka. Side 6 av 14

7 Statutter for Stjørdalsmesterskap 15 meter. Generelt 1. Stevnet arrangeres av og er åpent for medlemmer av lagene i krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. 2. Stevnet arrangeres etter egen turnusliste for Krets Ved skyting over flere dager/kvelder skal det tas hensyn til skolegang for de yngste. Dette kan løses ved at R-klassene skyter fredag kveld. 4. For alt ikke spesifisert i disse statutter gjelder reglene i Skytterboka. Program: 5. For klasse A R ER: prøveskudd serier à 5 skudd liggende. Skytetid 3 (4) min. 6. For klasse J: prøveskudd serier à 5 skudd liggende. Skytetid 3 (4) min serier à 5 skudd knestående. Skytetid 3 (4) min. 7. Mesterskap for klasse R ER - J: prøveskudd R og ER: 10 skudd liggende. J: 5 kne og 5 liggende. Skytetid 4 (5) min. Omskyting ved poenglikhet Ved uttak til omgang må det tas hensyn til at tre medaljer skal deles ut. Innskudd 8. Hver skytter betaler innskudd etter bestemmelser fra Trønderkretsen. Premiering 9. I klasse Aspirant premieres alle deltakere med sølv medalje. 10. Hovedskytingen premieres i henhold til Skytterboka. Medaljer 11. I klassene R, ER og J deles det ut gylt, sølv og bronse medaljer til de tre beste etter mesterskapsomgang. Ved poenglikhet skytes det om. 12. I klassene V65 og V73 deles det ut en gylt medalje. Ved poenglikhet skytes det om. 13. I klasse 1 deles det ut gylt medalje til vinneren. 14. I klasse 2 deles det ut gylt medalje til vinneren. 15. I klasse 3 5 deles det ut gylt stor medalje til vinneren etter 25 skudd. 16. I klasse V55 deles det ut gylt medalje til vinneren etter 25 skudd. 17. Utforming av medaljer: Etter bestemmelser i Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. 18. Kostnader til medaljer bæres av arrangøren. Vandrepokal 19. Vinneren av klasse 3 5 får aksje i pokal gitt av Gjensidige i Denne pokalen går over ti år, med første utdeling i Pokalen graveres hvert år med årstall, vinnerens navn og poengsum. 22. Pokalen tilfaller den som har flest aksjer etter ti år til odel og eie. Ved aksjelikhet går pokalen til den som har høyest samlet poengsum 3. Ved fortsatt likhet skytes det om etter programmet i Skytterboka. 3 Forutsatt at samme program er brukt alle 10 år. Hvis ikke må det skytes om etter punkt 20. Side 7 av 14

8 Statutter for 6-mannspokalen Generelt: 1. Konkurransen er åpen for skytterlagene i krets Hvert skytterlag kan stille med ett lag på 6 skyttere. Dette laget må bestå av bare egne skyttere. Lagene må stille med minst tre ståendeskyttere og maks en liggendeskytter. 3. Arrangementet går på omgang mellom skytterlagene etter turnusliste for Krets For alt ikke spesifisert i disse statutter gjelder reglene i Skytterboka. Program: 5. Skytingen foregår på 200 eller 300 meter. 6. Prøveskudd etter Skytterboka skudd ( Grunnlag ) etter Skytterboka, men med skytetid 4 minutter. 8. Respitt: Skyttere i klasse 3 får fire poeng i tillegg til skutt sum og skyttere i klasse 4 to poeng. Ingen kan få mer enn 100 poeng. 9. Lagene rangeres etter hver etappe, slik at ledende lag skyter på skive 1 osv. Hvis praktiske forhold tilsier det kan arrangør fravike dette i innledende etapper. 10. Ved poenglikhet skytes det om. Etappevis skyting kan her fravikes. Individuell finale: 11. De beste skytterne fra grunnlaget skyter følgende program: 3 skudd knestående og 4 skudd liggende på 2 ½ minutt. Deretter 3 enkle skudd stående på ett minutt pr skudd. Vinner er den med høyest poengsum grunnlag + finale. Omskyting ved poenglikhet. 12. Poengrespitt fra innledende skyting for klassene 3 4 teller ved kvalifisering til finale. Premiering: 13. Vandrepremien, en ca. 17 cm høy tinnpokal med lokk og gravering 6-mannspokalen går til det laget som vinner. Pokalen vinnes til odel og eie etter tre seire. 14. Individuell premiering: En messinghylse med gravering 6-mannspokalen til vinneren. Premien vinnes til odel og eie etter tre seire. 15. Premier kostes av lagene i Krets 1 i fellesskap. 16. Gravering kostes av vinnerlaget og den individuelle vinner, evt. dennes lag. Side 8 av 14

9 Statutter for Banekarusellen Generelt 1. Karusellen arrangeres av og er åpent for medlemmer av lagene i krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. 2. Stevnene i karusellen arrangeres etter egen turnusliste. Denne settes opp på det årlige førjulsmøtet i krets Det bør tilstrebes en tidligst mulig start om våren, og en god spredning utover forsommeren. Karusellen bør være avsluttet medio juli. Arrangørene må ta tilbørlig hensyn til banekapasitet og tidsforbruk. 4. Siste stevne vil normalt være Stjørdalsmesterskap for skytterne på 100 meter. Arrangøren av dette stevnet arrangerer ikke karusellstevne påfølgende år. 5. Karusellen er åpen for skyttere i klassene A R ER J og V65 V Det skytes vanlig 25-skudds program i henhold til Skytterboka. 7. For alt ikke spesifisert i disse statuttene gjelder reglene i Skytterboka. Innskudd 8. Hver deltaker betaler et innskudd etter bestemmelse på kretsmøtet. Dette går i sin helhet til premiering. Premiering 9. Arrangøren av Stjørdalsmesterskapet 100 meter har ansvaret for resultatoversikten i karusellen og premieringen. 10. Den enkelte arrangør sender umiddelbart resultatliste og innskudd til arrangøren av Stjørdalsmesterskapet 100 meter. 11. Innbetalt premieinnskudd i den enkelte klasse samles og deles ut i form av gjenstandspremier på det siste stevnet i karusellen. 4 I veteranklassene kan pengepremiering nyttes. 12. For å få premie må skytteren ha deltatt i minst fire av de seks stevnene. 4 Dette krever kvalifisert gjetning mht deltakerantall på det siste stevnet, men feilen bør bli svært liten. Side 9 av 14

10 Statutter for.22-serien. Generelt 1. Serien er åpen for skytterlagene i Krets Hvert skytterlag kan stille med så mange lag de måtte ønske. 5 Skyttere fra alle klasser kan delta. 3. Arrangementet går på omgang mellom skytterlagene etter turnusliste for Krets Det Frivillige Skyttervesens regelverk som angitt i Skytterboka skal følges, med unntak av at bruk av kikkert er tillatt. 5. Skyteprogram og juniorprogram i henhold til Skytterboka. Avvikling 6. Hjemmelaget holder skiver og tolker. Bedømmelse av skiver skal utføres av begge lag i fellesskap. En representant for hvert lag underskriver resultatlisten. Resultatene sendes umiddelbart til arrangør. 7. Hvert lag kan stille med 5 skyttere hvorav de 4 beste teller. Maksimum to av de tellende skytterne kan skyte bare liggende. 8. Respitt gis klassene 3 (30 %) og 4 (20 %). Øvrige klasser gis ikke respitt Vinnerlaget får 2 poeng og det tapende lag 0 poeng. Ved uavgjort får hvert lag 1 poeng. Dersom et lag ikke møter skal det andre laget gjennomføre skytingen og sende inn resultatene. Dette laget får 2 poeng. Startkontigent 10. Kr. 400,- pr lag. Hele beløpet går til individuell premiering. Kostnad til evt. vandrepremie for serien deles mellom lagene. Premiering 11. Vandrepremien, en messinghylse satt opp i 2005 tildeles det lag som vinner serien. Vandrepremien vinnes til odel og eie av det lag som har flest aksjer etter 10 år. Inngravering skal beskrive summen av antall skutte poeng for hvert år. 12. Ved likt antall aksjer etter 10 år vil det laget som har flest skutte poeng få vandrepremien til odel og eie. 13. Individuell premiering skjer klassevis. Det kreves deltakelse i minimum 50 % av alle rundene. Sum poeng i denne minimumsdeltakelsen premieres, men slik at de beste resultatene teller. Ved for eksempel ni eller ti runder kreves deltakelse i fem runder, og sum poeng i de beste fem rundene er grunnlaget for premiering. Finale 14. Finalen avvikles umiddelbart etter at serien er avsluttet. 15. Finalen avvikles som Cup-skyting. 16. Hvilke lag som skal møtes i første runde og rekkefølgen av kampene avgjøres ved loddtrekning. Senere møter vinneren av kamp 1 vinneren av kamp 2 osv. 17. Antall skyttere og bestemmelser som i serien. 18. Det skytes prøveskudd og deretter 15-skudden ( Klassen ) fra det ordinære programmet. 19. Vinnerlaget i finalen får en treplakett med metallplate og gravering til odel og eie, betalt av årets arrangør. 5 Det presiseres at reglene ikke forbyr å bytte skyttere mellom lag. Dette var en regel tidligere, og den ble diskutert på kretsmøtet i 2007, uten at vedtak ble fattet. 6 Se egen tabell, vedlagt statuttene. Side 10 av 14

11 Medaljer ved Stjørdalsmesterskap 15 meter Lohne UEKTE medaljer med BLÅTT bånd og agraff Klasse 3-5 gylt stor medalje til vinner 25-skudd Klasse 1 og 2 gylt liten medalje til vinner 25-skudd Klasse V55 gylt liten medalje til vinner 25-skudd Klasse V65-73 gylt liten medalje til vinner 25-skudd i hver klasse Klasse R-ER-J gylt, sølv og bronse liten medalje i hver klasse etter mesterskapsomgang Klasse ASPIRANT sølv liten medalje til alle deltakere etter 25-skudd FELT Lohne UEKTE medaljer med GRØNT bånd og agraff Klasse 2-5-V55 gylt stor medalje til bestemann etter 42 skudd Klasse 1 gylt liten medalje til vinner etter 30-skudd Klasse V55-V65-V73 gylt liten medalje til klassevinnere etter 42-skudd Klasse R-ER-J gylt, sølv og bronse medalje i hver klasse etter mesterskapsomgang Klasse ASPIRANT sølv liten medalje til alle deltakere etter 30-skudd BANE Lohne UEKTE medaljer med NASJONALFARGET bånd Klasse 3-5 gylt stor medalje til mesterskapvinner pga. ev. stjerner (har vinner medalje fra før får vedk. stjerne til medalje (Gullsmed Odd Størseth ordner stjerner) Klasse 1 og 2 gylt liten medalje til vinner etter 25-skudd Klasse V55 gylt liten medalje til vinner etter mesterskapsomgang Klasse V65-V73 gylt liten medalje til vinnere etter mesterskapsomgang Klasse R-ER-J gylt, sølv, bronse liten medalje etter mesterskapsomgang Klasse ASPIRANT sølv liten medalje til alle deltakere etter 25-skudd FELLES Alle medaljer graveres med Stjørdalsmesterskap på agraff. Klasse og disiplin graveres på forsiden. Trykt klistrelapp/merke av god kvalitet med årstall festes på baksiden. Side 11 av 14

12 Respitt-tabell for.22-serien Klasse: 4 3 Skutt 20 % 30 % ,2 249, ,4 248, ,6 247, ,8 247, , ,2 245, ,4 245, ,6 244, ,8 243, ,2 242, ,4 241, ,6 240, ,8 240, , ,2 238, ,4 238, ,6 237, ,8 236, ,2 235, ,4 234, ,6 233, ,8 233, , ,2 231, ,4 231, ,6 230, ,8 229, ,2 228, ,4 227, ,6 226, ,8 226, , ,2 224, ,4 224, ,6 223, ,8 222, ,2 221, ,4 220, ,6 219, ,8 219, , ,2 217, ,4 217, ,6 216, ,8 215, ,2 214, ,4 213, ,6 212, ,8 212, , ,2 210, ,4 210, ,6 209, ,8 208, ,2 207, ,4 206, ,6 205, ,8 205, , ,2 203, ,4 203, ,6 202, ,8 201, ,2 200, ,4 199, ,6 198, ,8 198, , ,2 196, ,4 196, ,6 195, ,8 194, ,2 193, ,4 192, ,6 191, ,8 191, , ,2 189, ,4 189, ,6 188, ,8 187, ,2 186, ,4 185, ,6 184, ,8 184, , ,2 182, ,4 182, ,6 181, ,8 180, ,2 179, ,4 178, ,6 177, ,8 177, , ,2 175, ,4 175, ,6 174, ,8 173, ,2 172, ,4 171, ,6 170, ,8 170, , ,2 168, ,4 168, ,6 167, ,8 166, ,2 165, ,4 164, ,6 163, ,8 163, , ,2 161, ,4 161, ,6 160, ,8 159, ,2 158, ,4 157, ,6 156, ,8 156, , ,2 154, ,4 154, ,6 153, ,8 152, ,2 151, ,4 150, ,6 149, ,8 149, , ,2 147, ,4 147, ,6 146, ,8 145, ,2 144, ,4 143, ,6 142, ,8 142, , ,2 140, ,4 140, ,6 139, ,8 138, ,2 137, ,4 136, ,6 135, ,8 135, , ,2 133, ,4 133, ,6 132, ,8 131, ,2 130, ,4 129, ,6 128, ,8 128, , ,2 126, ,4 126, ,6 125, ,8 124, ,2 123, ,4 122, ,6 121, ,8 121, , ,2 119, ,4 119, ,6 118, ,8 117, ,2 116, ,4 115, ,6 114, ,8 114, , ,2 112, ,4 112, ,6 111, ,8 110, ,2 109, ,4 108, ,6 107, ,8 107, , ,2 105, ,4 105, ,6 104, ,8 103,7 Side 12 av 14

13 ,2 102, ,4 101, ,6 100, ,8 100, , ,2 98, ,4 98, ,6 97, ,8 96, ,2 95, ,4 94, ,6 93, ,8 93, , ,2 91, ,4 91, ,6 90, ,8 89, ,2 88, ,4 87, ,6 86, ,8 86, , ,2 84, ,4 84, ,6 83, ,8 82, ,2 81,3 8 56,4 80,6 7 55,6 79,9 6 54,8 79, ,5 4 53,2 77,8 3 52,4 77,1 2 51,6 76,4 1 50,8 75, Respittabell for finalen (15 skudd) Klasse: 4 3 Skutt 20 % 30 % ,2 149, ,4 148, ,6 147, ,8 147, , ,2 145, ,4 145, ,6 144, ,8 143, ,2 142, ,4 141, ,6 140, ,8 140, , ,2 138, ,4 138, ,6 137, ,8 136, ,2 135, ,4 134, ,6 133, ,8 133, , ,2 131, ,4 131, ,6 130, ,8 129, ,2 128, ,4 127, ,6 126, ,8 126, , ,2 124, ,4 124, ,6 123, ,8 122, ,2 121, ,4 120, ,6 119, ,8 119, , ,2 117, ,4 117, ,6 116, ,8 115, ,2 114, ,4 113, ,6 112, ,8 112, , ,2 110, ,4 110, ,6 109, ,8 108, ,2 107, ,4 106, ,6 105, ,8 105, , ,2 103, ,4 103, ,6 102, ,8 101, ,2 100, ,4 99, ,6 98, ,8 98, , ,2 96, ,4 96, ,6 95, ,8 94, ,2 93, ,4 92, ,6 91, ,8 91, , ,2 89, ,4 89, ,6 88, ,8 87, ,2 86, ,4 85, ,6 84, ,8 84, , ,2 82, ,4 82, ,6 81, ,8 80, ,2 79, ,4 78, ,6 77, ,8 77, , ,2 75, ,4 75, ,6 74, ,8 73, ,2 72, ,4 71, ,6 70, ,8 70, , ,2 68, ,4 68, ,6 67, ,8 66, ,2 65, ,4 64, ,6 63, ,8 63, , ,2 61, ,4 61, ,6 60, ,8 59, ,2 58, ,4 57, ,6 56, ,8 56, , ,2 54, ,4 54, ,6 53, ,8 52, ,2 51,3 8 36,4 50,6 7 35,6 49,9 6 34,8 49, ,5 4 33,2 47,8 3 32,4 47,1 2 31,6 46,4 1 30,8 45, Side 13 av 14

14 Turnusliste for skytinger i Krets 1 Alle stevner bortsett fra Rådalsstevnet skal arrangeres av alle lag i krets 1. Dette bl.a. for å få fordelt kostnader jevnt på alle lag over en sjuårsperiode. Arrangement År: osv Stj.msk 200 m M F STO H L SK STJ I 2015 får vi Stj.msk 100 m STO SK H F STJ M L samme Stj.msk 15 m L H F SK M STJ STO arrangører Stj.msk Felt STJ M L STO SK F H som i serien SK L STJ M STO H F osv. 6-manns-pokalen F STO M STJ H L SK Rådalsstevnet SK STJ H 2011 samme arrangør som i 2008 osv Denne tabellen er endret med virkning fra Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen F H L M SK STJ STO Side 14 av 14

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

TINGVEDTAK. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger vil alltid orginalteksten i vedkommende TINGREFERAT være den gyldige.

TINGVEDTAK. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger vil alltid orginalteksten i vedkommende TINGREFERAT være den gyldige. B TINGVEDTAK Disse TINGVEDTAK er samlet og registrert som en hjelp og service for klubber og medlemmer. Nyheter siden siste utgivelse er angitt i kursiv skrift. Ved eventuelle divergenser eller fortolkinger

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

Håndbok for Norges Dartsforbund

Håndbok for Norges Dartsforbund Håndbok for Norges Dartsforbund 2 2015 Innhold KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND... 7 1 NAVN... 7 2 FORMÅL... 7 3 MEDLEMSKAP... 7 4 RAPPORTSKJEMA... 7 5 FORBUNDSTING... 7 6 FORBUNDSTINGET SKAL:...

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN I Generelle internasjonale regler GE 1 Betingelser for å kunne delta i konkurranser GE 2 Internasjonale forhold GE 3 Konkurranser i utlandet GE 4 Ulovlig samkvem GE 5 Representasjon

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

Lag-NM junior (jenter og gutter)

Lag-NM junior (jenter og gutter) LagNM junior (jenter og gutter) Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 11. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten

Detaljer

Reglement for bilcross 2012 Kunngjort 2012-01-01

Reglement for bilcross 2012 Kunngjort 2012-01-01 603 Reglementets gyldighetsområde. Dette reglementet gjelder alle bilcrossløp arrangert i Norge, og er en del av NSR. 1. Definisjon Bilcross er en nasjonal hastighetskonkurranse for biler på permanent

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 28.april 2013 Register/innhold OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 21. september 2014 Register/innhold 1 OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer