Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement."

Transkript

1 Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente endinger i disse reglene kan bare vedtas i et møte der representant for samtlige lag er blitt innkalt, og et flertall av lagene er representert. Årlig møte for alle lag i krets 1 arrangeres straks etter samlagets ombudsmøte, og etter innkalling fra lederen i Stjørdal Skytterlag. Midlertidig tilpasning av reglene kan gjøres ved behov, dersom representanter for de deltakende lag samtykker.

2 Innhold Innhold... 2 Statutter for Stjørdalsmesterskap bane senior / Stjørdalspokalen Statutter for Stjørdalsmesterskap bane 100 meter Statutter for Stjørdalsmesterskap i feltskyting Statutter for Stjørdalsmesterskap 15 meter Statutter for 6-mannspokalen... 8 Statutter for Banekarusellen... 9 Statutter for.22-serien Medaljer ved Stjørdalsmesterskap Respitt-tabell for.22-serien Turnusliste for skytinger i Krets Side 2 av 14

3 Statutter for Stjørdalsmesterskap bane senior / Stjørdalspokalen. Generelt 1. Stevnet arrangeres av og er åpent for medlemmer av lagene i krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. 2. Stevnet arrangeres etter egen turnusliste. 3. Stevnet er åpent for skyttere i klassene 1 5 og V Det skytes fullt mesterskapsprogram i henhold til Skytterboka. Mesterskapsomgangen arrangeres til slutt. Ved beregning av antall deltakere i mesterskapsomgangen må det tas hensyn til at vinner av medalje skal kåres. 5. Kostnader til ny pokal fordeles på lagene nevnt i punkt 1 etter regning fra årets arrangør. Kostnader til medaljer, kors og stjerne dekkes av arrangementsinnskuddet det enkelte år. 6. For alt ikke spesifisert i disse statutter gjelder reglene i Skytterboka. Stjørdalspokalen 7. Pokalen er av type Y Pokalen graveres Stjørdalspokalen nr. 10 (11,12 osv), og med årstall, vinnernes navn og poengsum under. 9. Pokalen går i inntil 10 år. 10. Vinner av Stjørdalsmesterskapet i klasse 3-5 får aksje i pokalen. 11. Pokalen vinnes til odel og eie av den som oppnår tre aksjer. 12. Hvis ingen i løpet av 10 år har tatt tre aksjer, går pokalen til den som har 2 aksjer. Hvis flere enn en skytter har to aksjer ved 10-års-periodens utløp, skytes det om etter gjeldende regler for mesterskapsomgang. 13. Hvis ingen skytter oppnår to aksjer i løpet av 10-års-perioden, skytes det om blant alle 10 aksjehavere etter gjeldende regler for mesterskapsomgang. Kors til Stjørdalspokalen 14. Tildeles vinneren av pokalen (Stjørdalsmesteren). 1 Medalje 15. Tilfaller beste skytter på fullt mesterskap klasse 3-5 som ikke har medaljen fra før. 16. Utforming: Se bestemmelser om Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. 17. Bare hvis Stjørdalsmesteren har medaljen fra før, får han/hun stjerne til medaljen. 2 Klasse V Vinneren av klasse V55 etter fullt mesterskap tildeles medalje som spesifisert i Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. Klasse Vinneren av klasse 1 etter 25 skudd tildeles medalje som spesifisert i Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. Klasse Vinneren av klasse 2 etter 25 skudd tildeles medalje som spesifisert i Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. 1 Gullsmed Odd Størseth har tegninger, lager og leverer korset. 2 Emaljert stjerne. Gullsmed Odd Størseth leverer. Side 3 av 14

4 Premiering av 15-skudd for klasse Vinner av 15-skudden klasse 3-5 får aksje i granathylse gravert med Stjørdalsmesterskapet 15-skudd. 22. Premien vinnes til odel og eie av den som oppnår tre aksjer. 23. Hvis ingen i løpet av 10 år har tatt tre aksjer, går premien til den som har 2 aksjer. Hvis flere enn en skytter har to aksjer ved 10-års-periodens utløp, får den som har høyest sum på de to 15-skuddene premien. Ved poenglikhet skytes det om med prøveskudd og en 15 skudd ( klasse ). 24. Hvis ingen skytter oppnår to aksjer i løpet av 10-års-perioden, skytes det om blant alle 10 aksjehavere med prøveskudd og en 15 skudd ( klasse ). Ved poenglikhet skytes det om. Øvrig premiering 25. Hovedskytingen (25-skudden) premieres i henhold til Skytterboka. Side 4 av 14

5 Statutter for Stjørdalsmesterskap bane 100 meter. Generelt 1. Stevnet arrangeres av og er åpent for medlemmer av lagene i krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. 2. Stevnet arrangeres etter egen turnusliste for Krets 1, normalt som siste stevne i Banekarusellen. 3. Stevnet er åpent for skyttere i klassene A - R ER J og V65 V Det skytes fullt mesterskapsprogram i henhold til Skytterboka. Mesterskapsomgangen arrangeres til slutt. Ved beregning av antall deltakere i mesterskapsomgangen må det tas hensyn til tre medaljer skal deles ut i rekrutteringsklassene. 5. For alt ikke spesifisert i disse statutter gjelder reglene i Skytterboka. Innskudd 6. Hver skytter betaler innskudd som på de øvrige stevnene i banekarusellen. Premieandelen går til premiering av banekarusellen så lenge Stjørdalsmesterskapet arrangeres som et stevne i denne. Premiering 7. I klasse Aspirant deles det ut sølv medalje til alle deltakere etter 25-skudd. 8. I klassene R, ER og J deles det ut gylt, sølv og bronse medaljer til de tre beste etter mesterskapsomgang. 9. I klassene V65 og V73 deles det ut en gylt medalje. 10. Medaljer utformes etter bestemmelser i Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. 11. Kostnader til medaljer bæres av arrangøren. Side 5 av 14

6 Statutter for Stjørdalsmesterskap i feltskyting. Generelt 1. Stevnet arrangeres av og er åpent for medlemmer av lagene i krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. 2. Stevnet arrangeres etter egen turnusliste. 3. Det skytes innledende 30 skudd på 5 ukjente avstander x 6 skudd finale på ukjente avstander arrangeres til slutt samlet eller i rekkefølge klasse V55, 2 3, 4 og 5 på grovfelt, og samlet eller i rekkefølge V65-V73-R-ER og J på finfelt. 5. Kostnader til medaljer dekkes av arrangementsinnskuddet det enkelte år. 6. For alt ikke spesifisert i disse statutter gjelder reglene i Skytterboka. Kåring av vinner 7. Vinner i hver klasse, med unntak av Aspirant og klasse 1, kåres etter 30 skudd + finale og får medalje. I klassene Rekrutt, Eldre Rekrutt og Junior deles i tillegg ut sølv og bronse medalje. 8. For klasse 1 kåres vinner på 30 skudd, etter rangering. 9. I klasse Aspirant får alle deltakere medalje etter 30 skudd. 10. Stjørdalsmester er den i klasse 2-5 og V55 med høyest poengsum på 30 skudd + finale. Stjørdalsmesteren får gylt medalje. 11. Utforming av medaljer skjer etter bestemmelser i Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. 12. Eventuelle omskytinger foretas etter at alle klasser har skutt finale, og såfremt mulig samlet. Hvis Stjørdalsmester ikke er kåret før omskyting, skjer også dette i samme omskyting. Dette for å unngå at stjørdalsmesteren ikke blir klassevinner, samtidig som alle med høyest antall treff etter 42 skudd kan skyte om tittelen. Vandrepokalen 13. Pokalen er av typen "Champagnekjøler". 14. Pokalen graveres Stjørdalsmesterskap i feltskyting, og med årstall, vinnernes navn og poengsum under. 15. Pokalen går i 10 år. Første år for utdeling er Vinner av Stjørdalsmesterskapet i klasse 2-5 og V55 får aksje i pokalen. 17. Pokalen vinnes til odel og eie av den som har flest aksjer etter 10 år. Ved likhet går pokalen videre i ett eller flere år til en skytter har flest aksjer. 18. Kostnader til ny pokal fordeles på lagene nevnt i punkt 1 etter regning fra årets arrangør. Øvrig premiering skudden premieres i henhold til Skytterboka. Side 6 av 14

7 Statutter for Stjørdalsmesterskap 15 meter. Generelt 1. Stevnet arrangeres av og er åpent for medlemmer av lagene i krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. 2. Stevnet arrangeres etter egen turnusliste for Krets Ved skyting over flere dager/kvelder skal det tas hensyn til skolegang for de yngste. Dette kan løses ved at R-klassene skyter fredag kveld. 4. For alt ikke spesifisert i disse statutter gjelder reglene i Skytterboka. Program: 5. For klasse A R ER: prøveskudd serier à 5 skudd liggende. Skytetid 3 (4) min. 6. For klasse J: prøveskudd serier à 5 skudd liggende. Skytetid 3 (4) min serier à 5 skudd knestående. Skytetid 3 (4) min. 7. Mesterskap for klasse R ER - J: prøveskudd R og ER: 10 skudd liggende. J: 5 kne og 5 liggende. Skytetid 4 (5) min. Omskyting ved poenglikhet Ved uttak til omgang må det tas hensyn til at tre medaljer skal deles ut. Innskudd 8. Hver skytter betaler innskudd etter bestemmelser fra Trønderkretsen. Premiering 9. I klasse Aspirant premieres alle deltakere med sølv medalje. 10. Hovedskytingen premieres i henhold til Skytterboka. Medaljer 11. I klassene R, ER og J deles det ut gylt, sølv og bronse medaljer til de tre beste etter mesterskapsomgang. Ved poenglikhet skytes det om. 12. I klassene V65 og V73 deles det ut en gylt medalje. Ved poenglikhet skytes det om. 13. I klasse 1 deles det ut gylt medalje til vinneren. 14. I klasse 2 deles det ut gylt medalje til vinneren. 15. I klasse 3 5 deles det ut gylt stor medalje til vinneren etter 25 skudd. 16. I klasse V55 deles det ut gylt medalje til vinneren etter 25 skudd. 17. Utforming av medaljer: Etter bestemmelser i Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. 18. Kostnader til medaljer bæres av arrangøren. Vandrepokal 19. Vinneren av klasse 3 5 får aksje i pokal gitt av Gjensidige i Denne pokalen går over ti år, med første utdeling i Pokalen graveres hvert år med årstall, vinnerens navn og poengsum. 22. Pokalen tilfaller den som har flest aksjer etter ti år til odel og eie. Ved aksjelikhet går pokalen til den som har høyest samlet poengsum 3. Ved fortsatt likhet skytes det om etter programmet i Skytterboka. 3 Forutsatt at samme program er brukt alle 10 år. Hvis ikke må det skytes om etter punkt 20. Side 7 av 14

8 Statutter for 6-mannspokalen Generelt: 1. Konkurransen er åpen for skytterlagene i krets Hvert skytterlag kan stille med ett lag på 6 skyttere. Dette laget må bestå av bare egne skyttere. Lagene må stille med minst tre ståendeskyttere og maks en liggendeskytter. 3. Arrangementet går på omgang mellom skytterlagene etter turnusliste for Krets For alt ikke spesifisert i disse statutter gjelder reglene i Skytterboka. Program: 5. Skytingen foregår på 200 eller 300 meter. 6. Prøveskudd etter Skytterboka skudd ( Grunnlag ) etter Skytterboka, men med skytetid 4 minutter. 8. Respitt: Skyttere i klasse 3 får fire poeng i tillegg til skutt sum og skyttere i klasse 4 to poeng. Ingen kan få mer enn 100 poeng. 9. Lagene rangeres etter hver etappe, slik at ledende lag skyter på skive 1 osv. Hvis praktiske forhold tilsier det kan arrangør fravike dette i innledende etapper. 10. Ved poenglikhet skytes det om. Etappevis skyting kan her fravikes. Individuell finale: 11. De beste skytterne fra grunnlaget skyter følgende program: 3 skudd knestående og 4 skudd liggende på 2 ½ minutt. Deretter 3 enkle skudd stående på ett minutt pr skudd. Vinner er den med høyest poengsum grunnlag + finale. Omskyting ved poenglikhet. 12. Poengrespitt fra innledende skyting for klassene 3 4 teller ved kvalifisering til finale. Premiering: 13. Vandrepremien, en ca. 17 cm høy tinnpokal med lokk og gravering 6-mannspokalen går til det laget som vinner. Pokalen vinnes til odel og eie etter tre seire. 14. Individuell premiering: En messinghylse med gravering 6-mannspokalen til vinneren. Premien vinnes til odel og eie etter tre seire. 15. Premier kostes av lagene i Krets 1 i fellesskap. 16. Gravering kostes av vinnerlaget og den individuelle vinner, evt. dennes lag. Side 8 av 14

9 Statutter for Banekarusellen Generelt 1. Karusellen arrangeres av og er åpent for medlemmer av lagene i krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. 2. Stevnene i karusellen arrangeres etter egen turnusliste. Denne settes opp på det årlige førjulsmøtet i krets Det bør tilstrebes en tidligst mulig start om våren, og en god spredning utover forsommeren. Karusellen bør være avsluttet medio juli. Arrangørene må ta tilbørlig hensyn til banekapasitet og tidsforbruk. 4. Siste stevne vil normalt være Stjørdalsmesterskap for skytterne på 100 meter. Arrangøren av dette stevnet arrangerer ikke karusellstevne påfølgende år. 5. Karusellen er åpen for skyttere i klassene A R ER J og V65 V Det skytes vanlig 25-skudds program i henhold til Skytterboka. 7. For alt ikke spesifisert i disse statuttene gjelder reglene i Skytterboka. Innskudd 8. Hver deltaker betaler et innskudd etter bestemmelse på kretsmøtet. Dette går i sin helhet til premiering. Premiering 9. Arrangøren av Stjørdalsmesterskapet 100 meter har ansvaret for resultatoversikten i karusellen og premieringen. 10. Den enkelte arrangør sender umiddelbart resultatliste og innskudd til arrangøren av Stjørdalsmesterskapet 100 meter. 11. Innbetalt premieinnskudd i den enkelte klasse samles og deles ut i form av gjenstandspremier på det siste stevnet i karusellen. 4 I veteranklassene kan pengepremiering nyttes. 12. For å få premie må skytteren ha deltatt i minst fire av de seks stevnene. 4 Dette krever kvalifisert gjetning mht deltakerantall på det siste stevnet, men feilen bør bli svært liten. Side 9 av 14

10 Statutter for.22-serien. Generelt 1. Serien er åpen for skytterlagene i Krets Hvert skytterlag kan stille med så mange lag de måtte ønske. 5 Skyttere fra alle klasser kan delta. 3. Arrangementet går på omgang mellom skytterlagene etter turnusliste for Krets Det Frivillige Skyttervesens regelverk som angitt i Skytterboka skal følges, med unntak av at bruk av kikkert er tillatt. 5. Skyteprogram og juniorprogram i henhold til Skytterboka. Avvikling 6. Hjemmelaget holder skiver og tolker. Bedømmelse av skiver skal utføres av begge lag i fellesskap. En representant for hvert lag underskriver resultatlisten. Resultatene sendes umiddelbart til arrangør. 7. Hvert lag kan stille med 5 skyttere hvorav de 4 beste teller. Maksimum to av de tellende skytterne kan skyte bare liggende. 8. Respitt gis klassene 3 (30 %) og 4 (20 %). Øvrige klasser gis ikke respitt Vinnerlaget får 2 poeng og det tapende lag 0 poeng. Ved uavgjort får hvert lag 1 poeng. Dersom et lag ikke møter skal det andre laget gjennomføre skytingen og sende inn resultatene. Dette laget får 2 poeng. Startkontigent 10. Kr. 400,- pr lag. Hele beløpet går til individuell premiering. Kostnad til evt. vandrepremie for serien deles mellom lagene. Premiering 11. Vandrepremien, en messinghylse satt opp i 2005 tildeles det lag som vinner serien. Vandrepremien vinnes til odel og eie av det lag som har flest aksjer etter 10 år. Inngravering skal beskrive summen av antall skutte poeng for hvert år. 12. Ved likt antall aksjer etter 10 år vil det laget som har flest skutte poeng få vandrepremien til odel og eie. 13. Individuell premiering skjer klassevis. Det kreves deltakelse i minimum 50 % av alle rundene. Sum poeng i denne minimumsdeltakelsen premieres, men slik at de beste resultatene teller. Ved for eksempel ni eller ti runder kreves deltakelse i fem runder, og sum poeng i de beste fem rundene er grunnlaget for premiering. Finale 14. Finalen avvikles umiddelbart etter at serien er avsluttet. 15. Finalen avvikles som Cup-skyting. 16. Hvilke lag som skal møtes i første runde og rekkefølgen av kampene avgjøres ved loddtrekning. Senere møter vinneren av kamp 1 vinneren av kamp 2 osv. 17. Antall skyttere og bestemmelser som i serien. 18. Det skytes prøveskudd og deretter 15-skudden ( Klassen ) fra det ordinære programmet. 19. Vinnerlaget i finalen får en treplakett med metallplate og gravering til odel og eie, betalt av årets arrangør. 5 Det presiseres at reglene ikke forbyr å bytte skyttere mellom lag. Dette var en regel tidligere, og den ble diskutert på kretsmøtet i 2007, uten at vedtak ble fattet. 6 Se egen tabell, vedlagt statuttene. Side 10 av 14

11 Medaljer ved Stjørdalsmesterskap 15 meter Lohne UEKTE medaljer med BLÅTT bånd og agraff Klasse 3-5 gylt stor medalje til vinner 25-skudd Klasse 1 og 2 gylt liten medalje til vinner 25-skudd Klasse V55 gylt liten medalje til vinner 25-skudd Klasse V65-73 gylt liten medalje til vinner 25-skudd i hver klasse Klasse R-ER-J gylt, sølv og bronse liten medalje i hver klasse etter mesterskapsomgang Klasse ASPIRANT sølv liten medalje til alle deltakere etter 25-skudd FELT Lohne UEKTE medaljer med GRØNT bånd og agraff Klasse 2-5-V55 gylt stor medalje til bestemann etter 42 skudd Klasse 1 gylt liten medalje til vinner etter 30-skudd Klasse V55-V65-V73 gylt liten medalje til klassevinnere etter 42-skudd Klasse R-ER-J gylt, sølv og bronse medalje i hver klasse etter mesterskapsomgang Klasse ASPIRANT sølv liten medalje til alle deltakere etter 30-skudd BANE Lohne UEKTE medaljer med NASJONALFARGET bånd Klasse 3-5 gylt stor medalje til mesterskapvinner pga. ev. stjerner (har vinner medalje fra før får vedk. stjerne til medalje (Gullsmed Odd Størseth ordner stjerner) Klasse 1 og 2 gylt liten medalje til vinner etter 25-skudd Klasse V55 gylt liten medalje til vinner etter mesterskapsomgang Klasse V65-V73 gylt liten medalje til vinnere etter mesterskapsomgang Klasse R-ER-J gylt, sølv, bronse liten medalje etter mesterskapsomgang Klasse ASPIRANT sølv liten medalje til alle deltakere etter 25-skudd FELLES Alle medaljer graveres med Stjørdalsmesterskap på agraff. Klasse og disiplin graveres på forsiden. Trykt klistrelapp/merke av god kvalitet med årstall festes på baksiden. Side 11 av 14

12 Respitt-tabell for.22-serien Klasse: 4 3 Skutt 20 % 30 % ,2 249, ,4 248, ,6 247, ,8 247, , ,2 245, ,4 245, ,6 244, ,8 243, ,2 242, ,4 241, ,6 240, ,8 240, , ,2 238, ,4 238, ,6 237, ,8 236, ,2 235, ,4 234, ,6 233, ,8 233, , ,2 231, ,4 231, ,6 230, ,8 229, ,2 228, ,4 227, ,6 226, ,8 226, , ,2 224, ,4 224, ,6 223, ,8 222, ,2 221, ,4 220, ,6 219, ,8 219, , ,2 217, ,4 217, ,6 216, ,8 215, ,2 214, ,4 213, ,6 212, ,8 212, , ,2 210, ,4 210, ,6 209, ,8 208, ,2 207, ,4 206, ,6 205, ,8 205, , ,2 203, ,4 203, ,6 202, ,8 201, ,2 200, ,4 199, ,6 198, ,8 198, , ,2 196, ,4 196, ,6 195, ,8 194, ,2 193, ,4 192, ,6 191, ,8 191, , ,2 189, ,4 189, ,6 188, ,8 187, ,2 186, ,4 185, ,6 184, ,8 184, , ,2 182, ,4 182, ,6 181, ,8 180, ,2 179, ,4 178, ,6 177, ,8 177, , ,2 175, ,4 175, ,6 174, ,8 173, ,2 172, ,4 171, ,6 170, ,8 170, , ,2 168, ,4 168, ,6 167, ,8 166, ,2 165, ,4 164, ,6 163, ,8 163, , ,2 161, ,4 161, ,6 160, ,8 159, ,2 158, ,4 157, ,6 156, ,8 156, , ,2 154, ,4 154, ,6 153, ,8 152, ,2 151, ,4 150, ,6 149, ,8 149, , ,2 147, ,4 147, ,6 146, ,8 145, ,2 144, ,4 143, ,6 142, ,8 142, , ,2 140, ,4 140, ,6 139, ,8 138, ,2 137, ,4 136, ,6 135, ,8 135, , ,2 133, ,4 133, ,6 132, ,8 131, ,2 130, ,4 129, ,6 128, ,8 128, , ,2 126, ,4 126, ,6 125, ,8 124, ,2 123, ,4 122, ,6 121, ,8 121, , ,2 119, ,4 119, ,6 118, ,8 117, ,2 116, ,4 115, ,6 114, ,8 114, , ,2 112, ,4 112, ,6 111, ,8 110, ,2 109, ,4 108, ,6 107, ,8 107, , ,2 105, ,4 105, ,6 104, ,8 103,7 Side 12 av 14

13 ,2 102, ,4 101, ,6 100, ,8 100, , ,2 98, ,4 98, ,6 97, ,8 96, ,2 95, ,4 94, ,6 93, ,8 93, , ,2 91, ,4 91, ,6 90, ,8 89, ,2 88, ,4 87, ,6 86, ,8 86, , ,2 84, ,4 84, ,6 83, ,8 82, ,2 81,3 8 56,4 80,6 7 55,6 79,9 6 54,8 79, ,5 4 53,2 77,8 3 52,4 77,1 2 51,6 76,4 1 50,8 75, Respittabell for finalen (15 skudd) Klasse: 4 3 Skutt 20 % 30 % ,2 149, ,4 148, ,6 147, ,8 147, , ,2 145, ,4 145, ,6 144, ,8 143, ,2 142, ,4 141, ,6 140, ,8 140, , ,2 138, ,4 138, ,6 137, ,8 136, ,2 135, ,4 134, ,6 133, ,8 133, , ,2 131, ,4 131, ,6 130, ,8 129, ,2 128, ,4 127, ,6 126, ,8 126, , ,2 124, ,4 124, ,6 123, ,8 122, ,2 121, ,4 120, ,6 119, ,8 119, , ,2 117, ,4 117, ,6 116, ,8 115, ,2 114, ,4 113, ,6 112, ,8 112, , ,2 110, ,4 110, ,6 109, ,8 108, ,2 107, ,4 106, ,6 105, ,8 105, , ,2 103, ,4 103, ,6 102, ,8 101, ,2 100, ,4 99, ,6 98, ,8 98, , ,2 96, ,4 96, ,6 95, ,8 94, ,2 93, ,4 92, ,6 91, ,8 91, , ,2 89, ,4 89, ,6 88, ,8 87, ,2 86, ,4 85, ,6 84, ,8 84, , ,2 82, ,4 82, ,6 81, ,8 80, ,2 79, ,4 78, ,6 77, ,8 77, , ,2 75, ,4 75, ,6 74, ,8 73, ,2 72, ,4 71, ,6 70, ,8 70, , ,2 68, ,4 68, ,6 67, ,8 66, ,2 65, ,4 64, ,6 63, ,8 63, , ,2 61, ,4 61, ,6 60, ,8 59, ,2 58, ,4 57, ,6 56, ,8 56, , ,2 54, ,4 54, ,6 53, ,8 52, ,2 51,3 8 36,4 50,6 7 35,6 49,9 6 34,8 49, ,5 4 33,2 47,8 3 32,4 47,1 2 31,6 46,4 1 30,8 45, Side 13 av 14

14 Turnusliste for skytinger i Krets 1 Alle stevner bortsett fra Rådalsstevnet skal arrangeres av alle lag i krets 1. Dette bl.a. for å få fordelt kostnader jevnt på alle lag over en sjuårsperiode. Arrangement År: osv Stj.msk 200 m M F STO H L SK STJ I 2015 får vi Stj.msk 100 m STO SK H F STJ M L samme Stj.msk 15 m L H F SK M STJ STO arrangører Stj.msk Felt STJ M L STO SK F H som i serien SK L STJ M STO H F osv. 6-manns-pokalen F STO M STJ H L SK Rådalsstevnet SK STJ H 2011 samme arrangør som i 2008 osv Denne tabellen er endret med virkning fra Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen F H L M SK STJ STO Side 14 av 14

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane vart vedteke av Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert seinare: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN - MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane ble vedtatt på møte i Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert senere: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet.

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet. INNBYDELSE LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 14.-15. MARS 2009 Lesja skyttarlag og Gudbrandsdal skyttarsamlag vil med dette invitere alle skyttere i Opplandskretsen til Landsdelskretsstevne i feltskyting. Vi satsar

Detaljer

OMBUDSMØTE, INNTRØNDELAG SKYTTERSAMLAG 2014

OMBUDSMØTE, INNTRØNDELAG SKYTTERSAMLAG 2014 OMBUDSMØTE, INNTRØNDELAG SKYTTERSAMLAG 2014 Sted: Meskogen skytebane med Leksvik skytterlag som arrangør. Tid: 22. november 2014 Ombud fra skytterlagene: Aasen: Ingen ombud Beitstad: Ingen ombud Egge:

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014.

ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014. Side 1 av 12 ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014. DEL I LOVER... 3 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 EKSKLUSJON...

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER

SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER ÅRSMØTE 2007 SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER 2007 -Side 1 av 34 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på skytterhuset lørdag 3. november 2007 klokken 17.00 Møtet er annonsert

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 6. SEPTEMBER 2009 OLAVSGÅRD HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte MØTELEDER Hans O. Kveli, President

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Følgende ombud møtte: Gol skytterlag Skurdalen og Dagali skytterlag Torpo skytterlag Hovet og Hol skytterlag Ødegården skytterlag Flå skytterlag

Detaljer

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere.

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere. HOVET OG HOL SKYTTERLAG Årsmelding 2012. Styret har i 2012 bestått av: Steinar Hammersbøen, leder, Karsten Fossly, nestleder, Marit Løken, sekretær, Torbjørn Bryøen kasserer, Bjørnar Bøkko, leder i jaktgruppa

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI 2011 LANDSSKYTTERSTEVNET i BODØ, 30. JULI 6. AUGUST - RADISSON BLU OG BESTEMORENGA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

MLLeder. Ove Megalink. v.3.1

MLLeder. Ove Megalink. v.3.1 2011 MLLeder Ove Megalink. v.3.1 Electronic Scoring Systems Innholdsfortegnelse: Konfigurasjon:...3 Nytt Lag:...5 Oppsett Finale:...5 Lagskyting:...7 Endring på skytterkort:...8 6 Skudd i en skive:...8

Detaljer

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009)

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Innledning NLM arrangeres hvert år. NLM arrangeres som en tilnærmet workingtest for lag. Konkurransen gjennomføres

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL 24. OG 25. APRIL 2016 SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30.

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. ÅRSMØTE 2002 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff.

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff. Årsmelding 2011 Ombudsmøte for 2010 ble holdt på Bardøla Høyfjellshotell med Geilo skytterlag som arrangør. Det møtte 37 ombud fra 11 skytterlag. Nes skytterlag, Tunhovd skytterlag og Vats og Leveld skytterlag

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 18.-19. SEPTEMBER 2011 FLEISCHER HOTELL, VOSS MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BMANDAG 28. FEBRUAR 8BSKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

Side 1 av 8. Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING

Side 1 av 8. Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING Side 1 av 8 Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING Innhold 1.00 Generelt 2.00 Skifelt normalprogram 3.00 Skifelt sprint 4.00 Skogsløp med skyting normalprogram 5.00 Skogsløp med skyting

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. /mac 1:users:arnth:www:program og statutter for klubbens stevner.doc

INNHOLDSFORTEGNELSE. /mac 1:users:arnth:www:program og statutter for klubbens stevner.doc INNHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser...1 Amalgampokalen...2 B Pokalen...3 C Pokalen...3 Cowboypokalen...4 D Pokalen...5 Det militære skarpskyttermerke med pistol...6 Duellpokalen...7 Eventyrpokalen...8

Detaljer

Velkommen til UL 2004! NTNU-BIL ønsker alle idrettsvenner fra Oslo og Bergen velkommen til årets universitetsleker.

Velkommen til UL 2004! NTNU-BIL ønsker alle idrettsvenner fra Oslo og Bergen velkommen til årets universitetsleker. Velkommen til UL 2004! NTNU-BIL ønsker alle idrettsvenner fra Oslo og Bergen velkommen til årets universitetsleker. Innendørsgrenene (unntatt bowling) foregår i Idrettsbygget ved NTNU Gløshaugen. Bowling

Detaljer

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2014 hatt følgende ledelse: Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i skyting 2011 Bodø Bestemorenga For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2014 Innledning I Norges Skytterstyres møte den 21. og 22. september 2014 ble det gjort følgende vedtak: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

Konkurransereglement BSB-SB60+-ÅSB (Bergen Senior Bowlere)

Konkurransereglement BSB-SB60+-ÅSB (Bergen Senior Bowlere) Bergen B S B Senior Bowlere -- (Bergen Senior Bowlere) Bergen Senior Bowlere () Senior Bowlere 60 + (SB 60+) Åsane Senior Bowlere () Utgave nr. 5 22.08.2011 Sammendrag: Konkurransekomiteene i BPB, BSPB

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI OG UNDER LS CENTRAL HOTELL OG ARENA LS 2010 - ELVERUM MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN

Detaljer

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 Styret i Vestfold skyttersamlag i år 2011 Leder Tom Knudsen Nestleder Jan Engen Ungdomsleder Tom Håkon Berger Kasserer Berit Sommerstad Sekretær Linda Herland Utdanningskontakt

Detaljer

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00.

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. ÅRSMØTE 2003 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 20. OG 21. SEPTEMBER 2008 HEIMEVERNETS UTDANNINGSSENTER VÆRNES MØTE INNKALT AV MØTETYPE Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte

Detaljer

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 STYRET Styret i Valdres Skyttersamlag har i 2014 bestått av; Ole Bergene, leder Hans Solbrekken Ruud, nestleder Reidar Andreassen, styremedlem og kasserer Ola Garlibakken,

Detaljer

2015 1. runde baneskyting

2015 1. runde baneskyting 2015 1. runde baneskyting Norma april 2015_Layout 1 14.04.15 21:53 Side 1 Norma, ammunisjon for vinnere! VI GLEDER OSS TIL EN NY SESONG MED MANGE FLOTTE RESULTATER SKUTT MED NORMAPRODUKTER! Kr.7,88 pr.

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 Oppsummering av sesongen 2012 Rekrutteringsaktivitet 2012 o Innendørstreninger: 21 (+ 19) o Utendørstreninger: 11 o Stevner: 2 + 3 fellesstevner Premieutdeling

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING NROF-MESTERSKAPET I SKYTING REGLEMENT FOR NROF-MESTERSKAPET I SKYTING 1. VÅPEN Dersom ikke annet er bestemt i innbydelsen til arrangementet, skal egne våpen benyttes. Alternativt kan arrangøren stille

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann

Detaljer

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, DELTAGERKLASSER OG ALDERSINNDELING

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, DELTAGERKLASSER OG ALDERSINNDELING BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, Arrangementet arrangeres etter UCI s og UEC reglement for BMX med følgende endringer og tillegg. Arrangørlandet skal fremlegge nytt nordisk reglement

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

Innbydelse til Høstjakta 2011

Innbydelse til Høstjakta 2011 Innbydelse til Høstjakta 2011 24. og 25. September 2011 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til Høstjakta 2011 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18. Årsmelding 2001 Vegårshei skytterlag Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.00 Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder

Detaljer

Statutter Årets mestvinnende avlshund

Statutter Årets mestvinnende avlshund Statutter Årets mestvinnende avlshund Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok 12.11.10 nye statutter for konkurransen Årets mestvinnende avlshund med ikrafttredelse fra 2011. Konkurransen har blitt avholdt

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Innledning NRK sin ekspertkommentator under Landsskytterstevnet (LS), Ola Lunde, hadde et møte med Norges Skytterstyre i forbindelse med LS i Førde. Han skisserte

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 21.-22. FEBRUAR GARDERMOEN SAS HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte Hans O. Kveli,

Detaljer

Innbydelse til Høstjakta 2014

Innbydelse til Høstjakta 2014 Innbydelse til Høstjakta 2014 20 og 21. September 2014 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til Høstjakta 2014 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 11. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 Dette vedlegget fungerer som ett tillegg til WPBO regelverk for 2016 Innhold 2.1.1 Introduksjon & generell informasjon... 3 2.1.1.1 Registrering og «ranking»... 3 2.1.1.1.1

Detaljer

Mesterskapsreglement for Drifting

Mesterskapsreglement for Drifting Mesterskapsreglement for Drifting 2016 Driftingseksjonen NBF 1/1/2016 10. NORGESMESTERSKAP I DRIFTING. 1.Innbydelse Det arrangeres Norgesmesterskap for førere i drifting. I tillegg til bestemmelsene i

Detaljer

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag Styremøte nr. 03 Sogn Indre Skyttarsamlag Stad: RødeKorsHuset, Sogndal 26/3- klokka 18:00. Side 1 av 6 Tilstade; styret ved: Næss (Leiar) Aud Jorunn Fardal (Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik

Detaljer

Innkalling til møte i DFS/SFU

Innkalling til møte i DFS/SFU Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Innkalling til møte i DFS/SFU Møtedag: Fredag 3. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Vedlegg til Skytterboka 2015

Vedlegg til Skytterboka 2015 Vedlegg til Skytterboka 2015 Utgitt av Det frivillige Skyttervesen www.dfs.no Vedtak på Skyttertinget 2014 Endringer i Skytterbokas kap. 1: 1.200 Skyttertinget 2-1, siste ledd: Generalsekretæren har plikt

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer