INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING"

Transkript

1 INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

2 INVITASJON NM bedrift Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i samarbeid med Akershus Bedriftsidrettskrets og Øvre Romerike Skytterutvalg har den ære å invitere til Norgesmesterskap for bedriftsidrettsskyttere mars 2015 i Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta PÅMELDINGSFRIST: 1.mars 2015 GENERELT Arrangementet avvikles i samsvar med Bedriftsidrettens konkurranseregler og Aktivitetsreglement for skyting, samt revidert reglement for NM Bedrift Skyting, som åpent stevne med normalt program for NM, med finaleskyting for alle. I samme periode arrangeres det første NM Bedrift Luftsprint. PROGRAM - NM BEDRIFT SKYTING Skytterne plikter å ha lest reglementet for NM Bedrift Skyting og Sikkerhetsreglementet. Sikkerhetsreglene og lokale bestemmelser må være kjent før skytteren gjør seg klar til å gå inn på skytebanen. Våpentyper: Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle: Stående skyting: Luftvåpen på 10m og miniatyrrifle på 15m. Det er samme skyteprogram for alle våpentyper. Det benyttes elektroniske skiver, innstilt for normal bedriftsskyting for alle våpentyper. All skyting foregår i flere felles skytelag med fast starttid, som styres av standplassleder. Iflg. reglementet for NM Bedrift Skyting skal alle skyte prøveskudd etterfulgt av 40 skudd. Når arrangementet foregår over flere dager, er det ikke mulig å vite underveis hvem som blir kvalifisert for finale, og bl.a. pga. reiseavstand er det ikke mulig å avholde én samlet finaleskyting. Når skytterne er ferdig med de første 30 skudd, venter alle inntil hele skytelaget er ferdig. På ny kommando skal deretter alle i skytelaget skyte de siste 10 skudd. Følgende program gjelder for alle våpentyper i NM Bedrift Skyting iht. reglementet: Prøveskudd og 30 innledende skudd, med samlet skytetid på inntil 50 minutter. Deretter prøveskudd i inntil 5 minutter, og 10 finaleskudd på inntil 10 minutter. De første 30 skudd (etter prøveskudd) dømmes uten desimaler og er tellende i hver klasse. Disse første 30 tellende skudd er også kvalifisering for å kunne skyte om NM-titlene. De 10 siste skudd er finaleskudd som dømmes med tideler. For alle teller 40 skudd (inkl. finaleskudd) i en ekstra konkurranse. Etter gjennomført skyting (40 skudd) åpner skytteren kammeret, setter i kontrollsnoren, og blir på standplass til alle er ferdig, Visitering av våpen foretas samlet når alle har skutt 40 skudd før skytterne kan forlate skytebanen.

3 NORGESMESTERE Kun de 8 beste damer og 8 beste herrer - uavhengig av klasse - i hver våpengren - etter innledende skyting (dvs. de første 30 skudd) - blir kvalifisert til å konkurrere om Norgesmestertitlene i ordinær skyting. De får sine 10 siste skudd tellende som finaleskudd sammen med de innledende 30 skudd. Norgesmestere kåres kun blant disse 8 skytterne som blir kvalifisert i hver enkelt kategori, og rangering avgjøres etter summen av 40 skudd, (dvs. inklusive finaleskudd med tideler), og iht. Aktivitetsreglementet. Det kåres Norgesmestere i hver våpengren, for damer, herrer og lag: Hovedkategori Underkategori Antall skudd Funksjonsfriske Damer: uavhengig av klasse Herrer: uavhengig av klasse * 3-deltakerslag: kjønns og klasse-nøytralt 30 Funksjonshemmede Damer: uavhengig av klasse Herrer: uavhengig av klasse * 3-deltakerslag: kjønns og klasse-nøytralt 30 Norgesmestere i lagskyting kåres i hver våpengren. I lagskyting teller resultatene for skyttere på laget med de innledende 30 skudd. * I lagskyting kan ikke funksjonsfriske og funksjonshemmede delta på samme lag. EKSTRA KONKURRANSE 40 skudd For alle skyttere teller summen av de 30 innledende skudd og de 10 siste skuddene i en ekstra og gratis konkurranse i hver klasse og våpengren. Det gis her ekstra premiering til de 3 beste i hver klasse etter summen av 40 skudd, og noen overraskelser. PROGRAM - NM BEDRIFT SKYTING - LUFTSPRINT NM Bedrift Skyting Luftsprint arrangeres for første gang for skyttere med luftrifle og luftpistol. Dette er en ny og morsom konkurranseform. Det benyttes følgende skyteprogram i Luftsprint: 5 prøveskudd Skytetid: 2 1/2 min. (150 sek.) 30 tellende skudd Skytetid: 15 min. (900 sek.) Skivetyper: Bedriftskiver for luftrifle og luftsprintskiver for luftpistol. Dømming foretas med en desimal, og summen teller både individuelt og for lag. Det er ikke finaleskyting individuelt. Det er lagskyting også i Luftsprint. Skytterne deltar i sin klasse for ordinær bedriftsskive. Resultater i Luftsprint er ikke klassifiserende. Det blir satt opp egne skytelag for Luftsprint med felles start mellom skytelagene og etter ordinær skyting i NM. Hvis det blir ledige plasser i Luftsprint, kan Luftsprintlag slås sammen og ha felles start etter påfølgende lag. Det er mulig å be om en annen skytedag eller skytetid for Luftsprint, og dette må oppgis på påmeldingen. Se eget påmeldingsskjema for NM Bedrift Skyting - Luftsprint, som distribueres sammen med påmeldingsskjemaet til ordinært NM Bedrift Skyting. NORGESMESTERE I LUFTSPRINT Norgesmestere i NM Bedrift Skyting Luftsprint kåres i hver våpengren blant de som er best i Luftsprint totalt, uansett klasse, etter 30 skudd luftsprint. Det kåres Norgesmestere i hver våpengren, (luftrifle og luftpistol), for damer, herrer og lag.

4 KLASSER Det konkurreres i vanlige klasser: Klasse 1 t.o.m. 7 - individuelt i hver våpengren. Damer og herrer deltar i felles klasser som skytterne er klassisifisert foran sesongen, iht.oppdatert Aktivitetsreglement. Gyldig skytterkort må forevises ved fremmøte, eller klassifiseringsliste skal ligge på Internett. Oppgi i så fall link. Eventuelle skyttere med handicap deltar i sine egne klasser og i eventuell egen lagskyting. LAGSKYTING Hvert bedriftsidrettslag kan forhåndspåmelde flere 3-deltakers lag i hver våpengren. Hvert 3-deltakers lag skal bestå av 3 forhåndspåmeldte skyttere uansett kjønn og klasse. På påmeldingsskjemaet oppgis lagskytterne i prioritert rekkefølge. Ved eventuelt forfall på et lag rykker neste skytter inn på laget, og hvis det er påmeldt flere 3-deltakers lag rykker alle oppover. PREMIERING Medaljer, troféer og klassevis premiering er som oppgitt i NM-reglementet. 30 skudd, individuelt - pr. klasse - pr. våpengren: 1/3 premiering etter 30 skudd. 40 skudd, individuelt - pr. klasse - pr. våpengren: De 3 beste + overraskelser. Luftsprint, individuelt - pr. klasse - pr. våpengren (luftvåpen): 1/3 premiering. I ordinært NM Bedrift Skyting får de 3 beste damer og 3 beste herrer totalt uansett klasse, etter summen av 40 skudd i hver våpengren, et NM-trofè og medalje. Skytterne skal være kvalifisert som en av de 8 beste etter innledende 30 skudd. I NM Bedrift Skyting Luftsprint får de 3 beste damer og 3 beste herrer totalt uansett klasse i luftsprint i hver våpengren, et NM-trofè og medalje. De 3 beste 3-deltakers lag i hver våpengren i NM Bedrift Skyting ordinært og i NM Bedrift Skyting Luftsprint får også et NM-trofè. Medaljer gis til de 3 lagdeltakerne på de 3 beste lag i hver lagkonkurranse pr. våpengren. Det er 1/3 premiering for de øvrige 3-deltakers lag i hver våpengren. FREMMØTE Skytterne må oppgi ønske om skytedag og skytetid ved påmeldingen. Alle tildeles fast fremmøtetid. Det blir fast starttid for hvert skytelag for hver våpengren, med ca 1,5-2 timers intervaller for NM innenfor følgende tider: Onsdag 18.mars: Kl Torsdag 19.mars: Kl Fredag 20.mars: Kl Lørdag 21.mars: Kl Ønsker om skytedag og tid kan bli endret hvis mange ønsker samme skytetid. Det tas hensyn til reiseavstand, fellesreise og ønsker i den grad det er mulig. Endelig tildelt skytetid blir oppgitt etter påmeldingsfristen. Skytterne bes møte senest 30 minutter før oppsatt starttidspunkt. Mer informasjon blir gitt via vår hjemmeside: hvor aktuell informasjon og skytetider legges ut. Kun på våre hjemmesider blir også de offisielle resultatene fra våre arrangement utlagt under og etter NM. OVERNATTING For bestilling, vennligst kontakt ditt reisebyrå eller Scandic på telefon Henvis til kundenummer ND5399. Om du trenger hjelp kan du kontakte Winnie Tagge i administrasjonen på forbundskontoret TRANSPORT Tilreisende lag som benytter fly kan få idrettspriser med SAS. Kontakt oss for bekreftelse om deltagelse i NM Bedrift. For bestilling ring SAS. Husk å oppgi kundenummer CMP- BEDR999 ved bestilling. FORSIKRING Det er utøverens eget ansvar å sørge for forsikring. Vi anbefaler Bedriftsidrettens egen forsikring. Ring Bedriftsidretten på tlf eller bestill på nett

5 STARTKONTINGENT Kr. 225,- pr deltager individuelt 40 skudd pr. våpengren. Kr. 275,- for hvert 3-deltagers lag i lagskyting, pr. våpengren i ordinært NM Kr. 125,- pr deltager individuelt pr. våpengren i Luftsprint. Kr. 175,- for hvert 3-deltagers lag i lagskyting, pr. våpengren i Luftsprint. Innbetaling må skje innen påmeldingsfristen til bankkonto nr PÅMELDINGSFRIST: 1.mars 2015 Påmeldingsskjemaet må sendes til eller pr post til oppgitt postadresse. Se eget påmeldingsskjema. For mer informasjon, kontakt teknisk arrangør: Øvre Romerike Skytterutvalg v/ Gunnar A. Holm Postadresse: ØRS v/ Gunnar A. Holm, Sagerud Gård, 2260 Kirkenær Tlf: Mail: Alternativ kontakt: Reidun Byrbotten, tlf Se reglementene for skyting her: ANTI-DOPING Utøvere som deltar i Norgesmesterskap for bedriftsidrettslag er underlagt NIF`s regelverk vedr. doping. (Oppdatert dopingliste og mer informasjon finner du på ) Bedriftsidrettsutøvere og mosjonister har ifølge dette regelverket noen enklere regler ifht fritak av medisiner ordinert av lege. Den enkelte utøver som har fått ordinert medisiner av sin lege og som inneholder forbudte stoffer i henhold til dopinglisten, skal ikke levere inn noe søknad i forkant av deltakelse. Dersom det gjennomføres dopingkontroll og utøver tester positivt, vil utøveren måtte legge frem dokumentasjon fra sin lege som forklarer utøvers behov for medisinering. Hensikten med fritaksordningen er at alle skal ha mulighet til å drive med idrett, også de som trenger behandling med legemidler på dopinglista. Utøvere som bruker medisiner som inneholder forbudte stoffer, bør dermed være oppmerksom på at en slik dokumentasjon vil etterspørres ved et positivt analysesvar ved en eventuell dopingkontroll. Et regelbrudd avdekket gjennom positiv prøve under konkurranse, medfører at utøver automatisk uten domsbehandling taper premier, mesterskap og resultat fra angjeldende konkurranse. Bedriftsidretten samarbeider med Velkommen til NM Bedrift Skyting!

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 NJFF 0 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2010 til 31.12.2014 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg. Vedtatt av NJFFs styre 30.09.2009

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning. 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 1 Mesterskapsstruktur 1.1 Klasser NM avvikles med klasser for menn og klasser for kvinner, med følgende aldersinndeling:

Detaljer

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene 1. Ansvarsfordeling. 1.1 NFIF v/sentralstyret er arrangør av Ungdomsmesterskapene i friidrett. Sentralstyret bestemmer i hvilke øvelser det skal arrangeres Ungdomsmesterskap. 1.2 NFIF kan overlate det

Detaljer

Invitasjon til Norgesmesterskap i Karate Trondheim Spektrum 14. februar 2015

Invitasjon til Norgesmesterskap i Karate Trondheim Spektrum 14. februar 2015 Invitasjon til Norgesmesterskap i Karate Trondheim Spektrum 14. februar 2015 Arrangør: Norges Kampsportforbund Kontaktperson: Robert Hamara, mobil: 922 33 143 e-mail: robert@kampsport.no Teknisk arrangør:

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg.

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. Dette heftet avløser regelheftet datert 24. november 2004. Reglene gjøres gjeldende fra og med 1. desember 2009 og til et nytt regelverk

Detaljer

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger Isfiske Sjøfiske Tradisjonelt meitefiske Havfiske Moderne meitefiske 1 Erik Tanche Nilssen AS - 2010 Forsidefoto: Steinar

Detaljer

NBTFs Arrangementsmanual

NBTFs Arrangementsmanual NBTFs Arrangementsmanual HER SKAL JEG LAGE ET "ÅRSHJUL" SOM VISER DE FORSKJELLIGE STADIENE SOM TORE HAR LAGET STIGA NORGES CUP NM STIGA NORGESCUPFINALE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO. Juniorlekene arrangeres i år for 30. gang! LØRDAG 30. - SØNDAG 31. MAI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO. Juniorlekene arrangeres i år for 30. gang! LØRDAG 30. - SØNDAG 31. MAI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde INVITASJON JUNIORLEKENE Juniorlekene arrangeres i år for 30. gang! 2015 LØRDAG 30. - SØNDAG 31. MAI NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO Hovedsponsor: SSM Stiftelsen Sophies Minde Oslo handicapidrettslag inviterer

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hva er MinIdrett MinIdrett er Norges Idrettsforbund sin internett-portal for idretts-norge. Det vil si både deg, meg og alle andre som i en eller annen forbindelse:

Detaljer

Asker Svømmeklubb. Trivsel, Trygghet og Fart i vann. Asker Svømmeklubb inviterer til

Asker Svømmeklubb. Trivsel, Trygghet og Fart i vann. Asker Svømmeklubb inviterer til Til svømmeklubbene, Norges svømmeforbund, Akershus svømmekrets. Asker, november 2013 Asker Svømmeklubb inviterer til Risenga svømmehall Asker, fredag 10. til søndag 12. januar 2014 Revidert 26.12.2013,

Detaljer

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER KAP 7 KONKURRANSER 7.1 Generelt Alle nasjonale konkurranser skal godkjennes av NMF og skal være åpne. 7.2 Åpne konkurranser Med mindre annet er angitt er alle konkurranser åpne. 7.3 Søknad om godkjennelse

Detaljer

Innbydelse NM masters 2008 side 2. Publisert 18/01/2008

Innbydelse NM masters 2008 side 2. Publisert 18/01/2008 Innbydelse NM masters 2008 side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund vil Asker Svømmeklubb, som teknisk arrangør, invitere til NM i svømming for masters i Risenga Svømmehall fredag 4. søndag 6. april 2008.

Detaljer

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER INNHOLDSOVERSIKT LOVER L 1 Navn L 12 Lov- og dommerutvalg L 2 Formål L 13 Generalsekretær L 3 Opptak og medlemskap L 14 Rapportering L 4 Hovedorganer L 15 Startlisens

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 Info nr. 2 Eurogym

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2014 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer