Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement."

Transkript

1 Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente endinger i disse reglene kan bare vedtas i et møte der representant for samtlige lag er blitt innkalt, og et flertall av lagene er representert. Årlig møte for alle lag i krets 1 arrangeres straks etter samlagets ombudsmøte, og etter innkalling fra lederen i Stjørdal Skytterlag. Midlertidig tilpasning av reglene kan gjøres ved behov, dersom representanter for de deltakende lag samtykker. Side 1 av 16

2 Innhold Innhold... 2 Statutter for Stjørdalsmesterskap bane senior / Stjørdalspokalen Statutter for Stjørdalsmesterskap bane 100 meter Statutter for Stjørdalsmesterskap i feltskyting Statutter for Stjørdalsmesterskap 15 meter Statutter for 6-mannspokalen... 8 Statutter for Banekarusellen... 9 Statutter for.22-serien Medaljer ved Stjørdalsmesterskap Respitt-tabell for.22-serien Respittabell for finalen (15 skudd) Plan for finaleskyting i 22-serien Turnusliste for skytinger i Krets Side 2 av 16

3 Statutter for Stjørdalsmesterskap bane senior / Stjørdalspokalen. Generelt 1. Stevnet arrangeres av og er åpent for medlemmer av lagene i krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. 2. Stevnet arrangeres etter egen turnusliste. 3. Stevnet er åpent for skyttere i klassene 1 5 og V Det skytes fullt mesterskapsprogram i henhold til Skytterboka. Mesterskapsomgangen arrangeres til slutt. Ved beregning av antall deltakere i mesterskapsomgangen må det tas hensyn til at vinner av medalje skal kåres. 5. Kostnader til ny pokal fordeles på lagene nevnt i punkt 1 etter regning fra årets arrangør. Kostnader til medaljer, kors og stjerne dekkes av arrangementsinnskuddet det enkelte år. 6. For alt ikke spesifisert i disse statutter gjelder reglene i Skytterboka. Stjørdalspokalen 7. Pokalen er av type Y Pokalen graveres Stjørdalspokalen nr. 11 (12,13 osv), og med årstall, vinnernes navn og poengsum under. 9. Pokalen går i 10 år. 10. Vinner av Stjørdalsmesterskapet i klasse 3-5 får aksje i pokalen. 11. Pokalen vinnes til odel og eie av den som har flest aksjer etter 10 år. Ved likhet går pokalen videre i ett eller flere år til en skytter har flest aksjer. Kors til Stjørdalspokalen 12. Tildeles vinneren av pokalen (Stjørdalsmesteren). Medalje 13. Tilfaller beste skytter på fullt mesterskap klasse 3-5 som ikke har medaljen fra før. 14. Bare hvis Stjørdalsmesteren har medaljen fra før, får han/hun stjerne til medaljen. Klasse V Vinneren av klasse V55 etter fullt mesterskap tildeles medalje. Klasse Vinneren av klasse 1 etter 25 skudd tildeles medalje. Klasse Vinneren av klasse 2 etter fullt mesterskap tildeles medalje. Utforming 18. Utforming av kors, medaljer og stjerne, se Medaljer ved Stjørdalsmesterskap Premiering av 15-skudd for klasse Vinner av 15-skudden klasse 3-5 får aksje i granathylse gravert med Stjørdalsmesterskapet 15-skudd. 20. Premien vinnes til odel og eie av den som oppnår tre aksjer. 21. Hvis ingen i løpet av 10 år har tatt tre aksjer, går premien til den som har 2 aksjer. Hvis flere enn en skytter har to aksjer ved 10-års-periodens utløp, får den som har høyest sum på de to 15-skuddene premien. Ved poenglikhet skytes det om med prøveskudd og en 15 skudd ( klasse ). Side 3 av 16

4 22. Hvis ingen skytter oppnår to aksjer i løpet av 10-års-perioden, skytes det om blant alle 10 aksjehavere med prøveskudd og en 15 skudd ( klasse ). Ved poenglikhet skytes det om. Øvrig premiering 23. Hovedskytingen (25-skudden) premieres i henhold til Skytterboka. Side 4 av 16

5 Statutter for Stjørdalsmesterskap bane 100 meter. Generelt 1. Stevnet arrangeres av og er åpent for medlemmer av lagene i krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. 2. Stevnet arrangeres etter egen turnusliste for Krets 1, normalt som siste stevne i Banekarusellen. 3. Stevnet er åpent for skyttere i klassene A - R ER J og V65 V Det skytes fullt mesterskapsprogram i henhold til Skytterboka. Mesterskapsomgangen arrangeres til slutt. Ved beregning av antall deltakere i mesterskapsomgangen må det tas hensyn til tre medaljer skal deles ut i rekrutteringsklassene. 5. For alt ikke spesifisert i disse statutter gjelder reglene i Skytterboka. Innskudd 6. Hver skytter betaler innskudd som på de øvrige stevnene i banekarusellen. Premieandelen går til premiering av banekarusellen så lenge Stjørdalsmesterskapet arrangeres som et stevne i denne. Premiering 7. I klasse Aspirant deles det ut sølv medalje til alle deltakere etter 25-skudd. 8. I klassene R, ER og J deles det ut gylt, sølv og bronse medaljer til de tre beste etter mesterskapsomgang. 9. I klassene V65 og V73 deles det ut en gylt medalje. 10. Medaljer utformes etter bestemmelser i Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. 11. Kostnader til medaljer bæres av arrangøren. Side 5 av 16

6 Statutter for Stjørdalsmesterskap i feltskyting. Generelt 1. Stevnet arrangeres av og er åpent for medlemmer av lagene i krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. 2. Stevnet arrangeres etter egen turnusliste. 3. Det skytes innledende 30 skudd på 5 ukjente avstander x 6 skudd finale på ukjente avstander arrangeres til slutt samlet eller i rekkefølge klasse V55, 2 3, 4 og 5 på grovfelt, og samlet eller i rekkefølge V65-V73-R-ER og J på finfelt. 5. Kostnader til medaljer dekkes av arrangementsinnskuddet det enkelte år. 6. For alt ikke spesifisert i disse statutter gjelder reglene i Skytterboka. Kåring av vinner 7. Vinner i hver klasse, med unntak av Aspirant og klasse 1, kåres etter 30 skudd + finale og får medalje. I klassene Rekrutt, Eldre Rekrutt og Junior deles i tillegg ut sølv og bronse medalje. 8. For klasse 1 kåres vinner på 30 skudd, etter rangering. 9. I klasse Aspirant får alle deltakere medalje etter 30 skudd. 10. Stjørdalsmester er den i klasse 2-5 og V55 med høyest poengsum på 30 skudd + finale. Stjørdalsmesteren får gylt medalje. 11. Utforming av medaljer skjer etter bestemmelser i Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. 12. Eventuelle omskytinger foretas etter at alle klasser har skutt finale, og såfremt mulig samlet. Hvis Stjørdalsmester ikke er kåret før omskyting, skjer også dette i samme omskyting. Dette for å unngå at stjørdalsmesteren ikke blir klassevinner, samtidig som alle med høyest antall treff etter 42 skudd kan skyte om tittelen. Vandrepokalen 13. Pokalen er av typen "Champagnekjøler". 14. Pokalen graveres Stjørdalsmesterskap i feltskyting, og med årstall, vinnernes navn og poengsum under. 15. Pokalen går i 10 år. Første år for utdeling er Vinner av Stjørdalsmesterskapet i klasse 2-5 og V55 får aksje i pokalen. 17. Pokalen vinnes til odel og eie av den som har flest aksjer etter 10 år. Ved likhet går pokalen videre i ett eller flere år til en skytter har flest aksjer. 18. Kostnader til ny pokal fordeles på lagene nevnt i punkt 1 etter regning fra årets arrangør. Øvrig premiering skudden premieres i henhold til Skytterboka. Side 6 av 16

7 Statutter for Stjørdalsmesterskap 15 meter. Generelt 1. Stevnet arrangeres av og er åpent for medlemmer av lagene i krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. 2. Stevnet arrangeres etter egen turnusliste for Krets Ved skyting over flere dager/kvelder skal det tas hensyn til skolegang for de yngste. Dette kan løses ved at R-klassene skyter fredag kveld. 4. For alt ikke spesifisert i disse statutter gjelder reglene i Skytterboka. Program: 5. Etter Skytterboka for alle klasser. For rekrutteringsklassene avvikles det finale til slutt. Innskudd 6. Hver skytter betaler innskudd etter bestemmelser fra Trønderkretsen. Premiering 7. I klasse Aspirant premieres alle deltakere med sølv medalje. 8. Hovedskytingen premieres i henhold til Skytterboka. Medaljer 9. I klassene R, ER og J deles det ut gylt, sølv og bronse medaljer til de tre beste etter mesterskapsomgang. 10. I klassene V65 og V73 deles det ut en gylt medalje etter fullt mesterskap (25 skudd hvis arrangøren velger Alt. 2-programmet). 11. I klasse 1 deles det ut gylt medalje til vinneren etter 25 skudd. 12. I klasse 2 deles det ut gylt medalje til vinneren fullt mesterskap (25 skudd hvis arrangøren velger Alt. 2-programmet). 13. I klasse 3 5 deles det ut gylt stor medalje til vinneren etter fullt mesterskap (25 skudd hvis arrangøren velger Alt. 2-programmet). 14. I klasse V55 deles det ut gylt medalje til vinneren etter fullt mesterskap (25 skudd hvis arrangøren velger Alt. 2-programmet). 15. Utforming av medaljer: Etter bestemmelser i Medaljer ved Stjørdalsmesterskap. 16. Kostnader til medaljer bæres av arrangøren. Vandrepokal 17. Vinneren av klasse 3 5 får aksje i treplakett. 18. Denne plaketten går over ti år, med første utdeling i Plaketten graveres på plate hvert år med årstall, vinnerens navn og poengsum. 20. Plaketten tilfaller den som har flest aksjer etter ti år til odel og eie. Ved aksjelikhet går plaketten til den som har høyest samlet poengsum 1. Ved fortsatt likhet skytes det om etter programmet i Skytterboka. 1 Forutsatt at samme program er brukt alle 10 år. Hvis ikke må det skytes om etter programmet i Skytterboka. Side 7 av 16

8 Statutter for 6-mannspokalen Generelt: 1. Konkurransen er åpen for skytterlagene i krets Hvert skytterlag kan stille med ett lag på 6 skyttere. Dette laget må bestå av bare egne skyttere. Lagene må stille med minst tre ståendeskyttere og maks en liggendeskytter. 3. Arrangementet går på omgang mellom skytterlagene etter turnusliste for Krets For alt ikke spesifisert i disse statutter gjelder reglene i Skytterboka. Program: 5. Skytingen foregår på 200 eller 300 meter. 6. Prøveskudd etter Skytterboka skudd ( Grunnlag ) etter Skytterboka, men med skytetid 4 minutter. 8. Respitt: Skyttere i klasse 3 får fire poeng i tillegg til skutt sum og skyttere i klasse 4 to poeng. Ingen kan få mer enn 100 poeng. 9. Lagene rangeres etter hver etappe, slik at ledende lag skyter på skive 1 osv. Hvis praktiske forhold tilsier det kan arrangør fravike dette i innledende etapper. 10. Ved poenglikhet i lagskytingen skal hele laget rangeres etter innertierregelen. Individuell finale: 11. De beste skytterne fra grunnlaget skyter følgende program: 3 skudd knestående og 4 skudd liggende på 2 ½ minutt. Deretter 3 enkle skudd stående på ett minutt pr skudd. Vinner er den med høyest poengsum grunnlag + finale. Omskyting ved poenglikhet. 12. Poengrespitt fra innledende skyting for klassene 3 4 teller ved kvalifisering til finale. Premiering: 13. Vandrepremien, en plakett merket 6-mannspokalen går til det laget som vinner. Årlige vinnere markeres med plate. Plaketten vinnes til odel og eie etter fem seire. Første utdeling i Individuell premiering: En messinghylse med gravering 6-mannspokalen til vinneren. Premien vinnes til odel og eie etter tre seire. 15. Premier kostes av lagene i Krets 1 i fellesskap. 16. Gravering kostes av vinnerlaget og den individuelle vinner, evt. dennes lag. Side 8 av 16

9 Statutter for Banekarusellen Generelt 1. Karusellen arrangeres av og er åpent for medlemmer av lagene i krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. 2. Stevnene i karusellen arrangeres etter egen turnusliste. Denne settes opp på det årlige førjulsmøtet i krets Det bør tilstrebes en tidligst mulig start om våren, og en god spredning utover forsommeren. Karusellen bør være avsluttet medio juli. Arrangørene må ta tilbørlig hensyn til banekapasitet og tidsforbruk. 4. Hver arrangør plikter å sende resultatene umiddelbart til aviser og til resultatfører. Oppdatert sammenlagtliste skal henges opp før hvert stevne. 5. Siste stevne vil normalt være Stjørdalsmesterskap for skytterne på 100 meter. Arrangøren av dette stevnet arrangerer ikke karusellstevne påfølgende år. 6. Karusellen er åpen for skyttere i klassene A R ER J og V65 V Det skytes vanlig 25-skudds program i henhold til Skytterboka. 8. For alt ikke spesifisert i disse statuttene gjelder reglene i Skytterboka. Innskudd 9. Hver deltaker betaler et innskudd etter bestemmelse på kretsmøtet. Dette går i sin helhet til premiering. Premiering 10. Arrangøren av Stjørdalsmesterskapet 100 meter har ansvaret for resultatoversikten i karusellen og premieringen. 11. Den enkelte arrangør sender umiddelbart resultatliste og innskudd til arrangøren av Stjørdalsmesterskapet 100 meter. 12. Innbetalt premieinnskudd i den enkelte klasse samles og deles ut i form av gjenstandspremier på det siste stevnet i karusellen. 2 I veteranklassene kan pengepremiering nyttes. 13. For å få premie må skytteren ha deltatt i minst fire av stevnene. 2 Dette krever kvalifisert gjetning mht deltakerantall på det siste stevnet, men feilen bør bli svært liten. Side 9 av 16

10 Statutter for.22-serien. Generelt 1. Serien er åpen for skytterlagene i Krets Hvert skytterlag kan stille med så mange lag de måtte ønske. Skyttere fra alle klasser kan delta. 3. Arrangementet går på omgang mellom skytterlagene etter turnusliste for Krets Det Frivillige Skyttervesens regelverk som angitt i Skytterboka skal følges. Fullt mesterskap (35 skudd) skytes. Aspirant gis 3 minutter og Klasse 1 to minutter til omgangen. Avvikling 5. En representant for hvert lag underskriver resultatlisten. Resultatene sendes umiddelbart til arrangør. 6. Hvert lag kan stille med 5 skyttere hvorav de 4 beste teller. Maksimum to av de tellende skytterne kan skyte bare liggende. 7. Lagene trenger ikke å ha fast mannskap fra runde til runde. 8. En skytter kan ikke stille for mer enn ett lag hver runde. 9. Respitt gis klassene 3 (30 %) og 4 (20 %). Øvrige klasser gis ikke respitt Vinnerlaget får 2 poeng og det tapende lag 0 poeng. Ved uavgjort får hvert lag 1 poeng. Dersom et lag ikke møter skal det andre laget gjennomføre skytingen og sende inn resultatene. Dette laget får 2 poeng. Startkontigent 11. Kr. 400,- pr lag. Hele beløpet går til individuell premiering. Kostnad til evt. vandrepremie for serien deles mellom lagene. Premiering 12. Vandrepremien, en messinghylse satt opp i 2005 tildeles det lag som vinner serien. Vandrepremien vinnes til odel og eie av det lag som har flest aksjer etter 10 år. Inngravering skal beskrive summen av antall skutte poeng for hvert år. 13. Ved likt antall aksjer etter 10 år vil det laget som har flest skutte poeng få vandrepremien til odel og eie. 14. Individuell premiering skjer klassevis. Det kreves deltakelse i minimum 50 % av alle rundene. Sum poeng i denne minimumsdeltakelsen premieres, men slik at de beste resultatene teller. Ved for eksempel ni eller ti runder kreves deltakelse i fem runder, og sum poeng i de beste fem rundene er grunnlaget for premiering. Finale 15. Finalen avvikles umiddelbart etter at serien er avsluttet. 16. Finalen avvikles som Cup-skyting, etter eget oppsett. Se vedlegg. 17. Antall skyttere og bestemmelser som i serien. 18. Det skytes prøveskudd og deretter 15-skudden ( Klassen ) fra det ordinære programmet. 19. Vinnerlaget i finalen får en ca 10 x 15 cm stor treplakett med metallplate og gravering til odel og eie, betalt av årets arrangør. 3 Se egen tabell, vedlagt statuttene. Side 10 av 16

11 Medaljer ved Stjørdalsmesterskap IKKE OPPDATERT, NYE MEDALJER ER ANSKAFFET FRA ORKLA. JF ODD STENMO. 15 meter UEKTE medaljer med BLÅTT bånd og agraff Klasse 3-5 gylt stor medalje til vinner av mesterskap 4 Klasse 1 gylt liten medalje til vinner av 25-skudd Klasse 2 gylt liten medalje til vinner av mesterskap Klasse V55 gylt liten medalje til vinner av mesterskap Klasse V65-73 gylt liten medalje til vinner av mesterskap i hver klasse Klasse R-ER-J gylt, sølv og bronse liten medalje i hver klasse etter mesterskapsomgang Klasse ASPIRANT sølv liten medalje til alle deltakere etter 25-skudd FELT UEKTE medaljer med GRØNT bånd og agraff Klasse 2-5-V55 gylt stor medalje til bestemann etter 42 skudd Klasse 1 gylt liten medalje til vinner etter 30-skudd Klasse V55-V65-V73 gylt liten medalje til klassevinnere etter 42-skudd Klasse R-ER-J gylt, sølv og bronse medalje i hver klasse etter mesterskapsomgang Klasse ASPIRANT sølv liten medalje til alle deltakere etter 30-skudd BANE Medaljer: UEKTE medaljer med NASJONALFARGET bånd Klasse 3-5 gylt stor medalje til mesterskapsvinner. Har vinner medalje fra før får vedkommende en emaljert stjerne til medaljen. Se eget bilde. Klasse 1 og 2 gylt liten medalje til vinner etter 25-skudd Klassene V55 - V73 gylt liten medalje til vinnerne etter mesterskapsomgang Klasse R-ER-J gylt, sølv, bronse liten medalje etter mesterskapsomgang Klasse ASPIRANT sølv liten medalje til alle deltakere etter 25-skudd Kors (til Stjørdalsmesteren kl. 3-5) og Stjerne: (Bilde) (Bilde) FELLES Alle medaljer graveres med Stjørdalsmesterskap på agraff. Klasse og disiplin graveres på forsiden. Trykt klistrelapp/merke av god kvalitet med årstall festes på baksiden. 4 Evt 25-skudd hvis fullt mesterskap (35 skudd) ikke skytes. Gejelder alle klasser. Side 11 av 16

12 Respitt-tabell for.22-serien Klasse: 4 3 Skutt 20 % 30 % ,2 349, ,4 348, ,6 347, ,8 347, , ,2 345, ,4 345, ,6 344, ,8 343, ,2 342, ,4 341, ,6 340, ,8 340, , ,2 338, ,4 338, ,6 337, ,8 336, ,2 335, ,4 334, ,6 333, ,8 333, , ,2 331, ,4 331, ,6 330, ,8 329, ,2 328, ,4 327, ,6 326, ,8 326, , ,2 324, ,4 324, ,6 323, ,8 322, ,2 321, ,4 320, ,6 319, ,8 319, , ,2 317, ,4 317, ,6 316, ,8 315, ,2 314, ,4 313, ,6 312, ,8 312, , ,2 310, ,4 310, ,6 309, ,8 308, ,2 307, ,4 306, ,6 305, ,8 305, , ,2 303, ,4 303, ,6 302, ,8 301, ,2 300, ,4 299, ,6 298, ,8 298, , ,2 296, ,4 296, ,6 295, ,8 294, ,2 293, ,4 292, ,6 291, ,8 291, , ,2 289, ,4 289, ,6 288, ,8 287, ,2 286, ,4 285, ,6 284, ,8 284, , ,2 282, ,4 282, ,6 281, ,8 280, ,2 279, ,4 278, ,6 277, ,8 277, , ,2 275, ,4 275, ,6 274, ,8 273, ,2 272, ,4 271, ,6 270, ,8 270, , ,2 268, ,4 268, ,6 267, ,8 266, ,2 265, ,4 264, ,6 263, ,8 263, , ,2 261, ,4 261, ,6 260, ,8 259, ,2 258, ,4 257, ,6 256, ,8 256, , ,2 254, ,4 254, ,6 253, ,8 252, ,2 251, ,4 250, ,6 249, ,8 249, , ,2 247, ,4 247, ,6 246, ,8 245, ,2 244, ,4 243, ,6 242, ,8 242, , ,2 240, ,4 240, ,6 239, ,8 238, ,2 237, ,4 236, ,6 235, ,8 235, , ,2 233, ,4 233, ,6 232, ,8 231, ,2 230, ,4 229, ,6 228, ,8 228, , ,2 226, ,4 226, ,6 225, ,8 224, ,2 223, ,4 222, ,6 221, ,8 221, , ,2 219, ,4 219, ,6 218, ,8 217, ,2 216, ,4 215, ,6 214, ,8 214, , ,2 212, ,4 212, ,6 211, ,8 210, ,2 209, ,4 208, ,6 207, ,8 207, , ,2 205, ,4 205, ,6 204, ,8 203,7 Side 12 av 16

13 ,2 202, ,4 201, ,6 200, ,8 200, , ,2 198, ,4 198, ,6 197, ,8 196, ,2 195, ,4 194, ,6 193, ,8 193, , ,2 191, ,4 191, ,6 190, ,8 189, ,2 188, ,4 187, ,6 186, ,8 186, , ,2 184, ,4 184, ,6 183, ,8 182, ,2 181, ,4 180, ,6 179, ,8 179, , ,2 177, ,4 177, ,6 176, ,8 175, ,2 174, ,4 173, ,6 172, ,8 172, , ,2 170, ,4 170, ,6 169, ,8 168, ,2 167, ,4 166, ,6 165, ,8 165, , ,2 163, ,4 163, ,6 162, ,8 161, ,2 160, ,4 159, ,6 158, ,8 158, , ,2 156, ,4 156, ,6 155, ,8 154, ,2 153, ,4 152, ,6 151, ,8 151, , ,2 149, ,4 149, ,6 148, ,8 147, ,2 146, ,4 145, ,6 144, ,8 144, , ,2 142, ,4 142, ,6 141, ,8 140, ,2 139, ,4 138, ,6 137, ,8 137, , ,2 135, ,4 135, ,6 134, ,8 133, ,2 132, ,4 131, ,6 130, ,8 130, , ,2 128, ,4 128, ,6 127, ,8 126, ,2 125, ,4 124, ,6 123, ,8 123, , ,2 121, ,4 121, ,6 120, ,8 119, ,2 118, ,4 117, ,6 116, ,8 116, , ,2 114, ,4 114, ,6 113, ,8 112, ,2 111,3 8 76,4 110,6 7 75,6 109,9 6 74,8 109, ,5 4 73,2 107,8 3 72,4 107,1 2 71,6 106,4 1 70,8 105, Side 13 av 16

14 Respittabell for finalen (15 skudd) Klasse: 4 3 Skutt 20 % 30 % ,2 149, ,4 148, ,6 147, ,8 147, , ,2 145, ,4 145, ,6 144, ,8 143, ,2 142, ,4 141, ,6 140, ,8 140, , ,2 138, ,4 138, ,6 137, ,8 136, ,2 135, ,4 134, ,6 133, ,8 133, , ,2 131, ,4 131, ,6 130, ,8 129, ,2 128, ,4 127, ,6 126, ,8 126, , ,2 124, ,4 124, ,6 123, ,8 122, ,2 121, ,4 120, ,6 119, ,8 119, , ,2 117, ,4 117, ,6 116, ,8 115, ,2 114, ,4 113, ,6 112, ,8 112, , ,2 110, ,4 110, ,6 109, ,8 108, ,2 107, ,4 106, ,6 105, ,8 105, , ,2 103, ,4 103, ,6 102, ,8 101, ,2 100, ,4 99, ,6 98, ,8 98, , ,2 96, ,4 96, ,6 95, ,8 94, ,2 93, ,4 92, ,6 91, ,8 91, , ,2 89, ,4 89, ,6 88, ,8 87, ,2 86, ,4 85, ,6 84, ,8 84, , ,2 82, ,4 82, ,6 81, ,8 80, ,2 79, ,4 78, ,6 77, ,8 77, , ,2 75, ,4 75, ,6 74, ,8 73, ,2 72, ,4 71, ,6 70, ,8 70, , ,2 68, ,4 68, ,6 67, ,8 66, ,2 65, ,4 64, ,6 63, ,8 63, , ,2 61, ,4 61, ,6 60, ,8 59, ,2 58, ,4 57, ,6 56, ,8 56, , ,2 54, ,4 54, ,6 53, ,8 52, ,2 51,3 8 36,4 50,6 7 35,6 49,9 6 34,8 49, ,5 4 33,2 47,8 3 32,4 47,1 2 31,6 46,4 1 30,8 45, Side 14 av 16

15 Plan for finaleskyting i 22-serien Plassering i serien danner grunnlaget for kvalifisering og finaleskyting. De seks første lagene i serien går direkte til kvartfinale. KVALIFISERING KVARTFINALE SEMIFINALE FINALE Kval.kamp Lag Kamp Lag Kamp Lag Kamp Lag nr nr. nr. nr. nr. nr Beste kval Beste kval Ved færre enn 9 lag skytes ingen kvalifisering. Ved 9 lag skytes det en kvalifiseringkamp med tre lag der to går videre. Ved 10 lag skytes det to kvalifiseringskamper der ett går videre fra hver kamp. Ved 11 lag skytes det to kvalifiseringskamper med tre lag i første kamp og to lag i andre kamp der ett lag går videre fra hver kamp. Ved 12 lag skytes det to kvalifiseringkamper med tre lag i hver kamp der ett lag går videre fra hver kamp. Av hensyn til tiden så vil lag etter 12. plass i serien ikke være kvalifisert til finaleskyting. Side 15 av 16

16 Turnusliste for skytinger i Krets 1 Alle stevner bortsett fra Rådalsstevnet skal arrangeres av alle lag i krets 1. Dette bl.a. for å få fordelt kostnader jevnt på alle lag. Arrangement År: osv Stj.msk 200 m SK STJ F STO H L SK I 2020 får vi Stj.msk 100 m L STO SK H F STJ L samme Stj.msk 15 m STJ STO L H F SK STJ arrangører Stj.msk Felt F H STJ L STO SK F som i serien H F SK L STJ STO H osv. 6-manns-pokalen L SK F STO STJ H L Rådalsstevnet H SK STJ 2016 samme arrangør som i 2013 osv Denne tabellen er endret med virkning fra Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen F H L M SK STJ STO Side 16 av 16

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

Statutter Samlagsmesterskap Ofoten 15M BANE FELT. Tildeles etter turnus, og arrangeres av lag som har fasiliteter for

Statutter Samlagsmesterskap Ofoten 15M BANE FELT. Tildeles etter turnus, og arrangeres av lag som har fasiliteter for Statutter Samlagsmesterskap Ofoten 15M BANE FELT Arrangeres av Skytterlag i Ofoten Skyttersamlag. Arrangerende lag bestemmes av Ombudsmøtet. Tildeles etter turnus, og arrangeres av lag som har fasiliteter

Detaljer

Regler for Østlendingen-skytingen

Regler for Østlendingen-skytingen Regler for Østlendingen-skytingen 1. Østlendingen-skytingen er åpen for skyttere fra de fire skyttersamlagene i Hedmark fylke: Solør, Hedmark, Østerdal og Nord-Østerdal. Østlendingen-skytingen er åpen

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Regler for Østlendingen-skytingen

Regler for Østlendingen-skytingen Regler for Østlendingen-skytingen 1. Østlendingen-skytingen er åpen for skyttere fra de fire skyttersamlagene i Hedmark fylke Solør, Hedmark, Østerdal og Nord-Østerdal. Østlendingen-skytingen er åpen for

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Statutter for trofeer

Statutter for trofeer Statutter for trofeer Lagskytinger ALLE KLASSER SKYTER SINE RESPEKTIVE PROGRAM OG GIS RESPITT ETTER FØLGENDE TABELL (FÅR SÅ MANGE PROSENT AV TAPTE POENG PÅPLUSSET SUMMEN) Kl J gis anledning til å delta

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 KAP. l GENERELT s. 2 1.1. Turnusordning, felt 1.2. Turnusordning, bane 1.3. Turnusordning, 15 M 1.4. Skytterlag

Detaljer

Akershus Skyttersamlag

Akershus Skyttersamlag Invitasjon Romerikscup 2015 for Asp, R, ER & J. Ungdomsutvalget inviterer til Romerikscup 2014. Romerikscupen er en sosial skyting hvor ungdommene får anledning til å skyte i litt mindre og roligere former

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering )

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) KAP. 3 SKYTEPROGRAMMET. 3.2. Feltstevnet KAP. 4 MESTERSKAPSSKYTING MESTERSKAPSTROFEER s.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 KAP. l GENERELT s. 2 1.1. Turnusordning, felt 1.2. Turnusordning, bane 1.3. Turnusordning, 15 M 1.4. Skytterlag

Detaljer

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 Tid: 28. - 29 januar 2012. Sted: Program: Påmelding: Premiering: Skytehallen på Bryhnitjernet I henhold til vedtektene for Fylkesmesterskapet 15 m - Hedmark http://www.pamelding.net

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012 INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT Lørdag 17. mars 2012 Vestre Trysil skytterlag har som teknisk arrangør gleden av å invitere Deres samlag til det andre Østlandsmesterskapet i finfeltskyting. På

Detaljer

Ombudsmøte Inntrøndelag skyttersamlag 2017

Ombudsmøte Inntrøndelag skyttersamlag 2017 Sted: Frosta Tid: 3. desember 2017 Ombudsmøte Inntrøndelag skyttersamlag 2017 Ombud fra skytterlagene: Aasen: Morten Haabeth, Rolf Skjesol Beitstad: Egge: Odd Jerpstad, John Jule, Vidar Hestmo Forr: Ingebrigt

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap

Stevneregler for samlagsmesterskap Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Vedlegg til Skytterboka 2013

Vedlegg til Skytterboka 2013 Vedlegg til Skytterboka 2013 Utgitt av Det frivillige Skyttervesen www.dfs.no Vedtak i Norges Skytterstyre / Skyttertinget 2012 Godkjenning av Sauer 200 STR Rekruttmodell i kaliber.22: 6.144 Løp For Sauer

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN) ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRET... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM...

Detaljer

V55 R ER J V65 V73

V55 R ER J V65 V73 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 100 meter: ASP R ER J V65 V73 Skyteprogram på 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 3-5 skyter vanlig DFS mesterskapsprogram 5 skudd liggende 5 skudd stående 5 skudd knestående

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM)

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets - 2 - Statutter for avvikling av Midt-Norsk Mesterskap. 1.

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG.

OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG. Til skytterlagene i Fosen skyttersamlag Rissa, 11.11.10 OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG. Ombudsmøte i Fosen Skyttersamlag holdes i skytterhuset til Sørfjorden Skytterlag på Haugamyra tirsdag 30.11.10

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

2009/2010 RESULTATER FRA LAGETS INTERNE SKYTINGER. Klikk på linken til den skytingen du ønsker resultater for:

2009/2010 RESULTATER FRA LAGETS INTERNE SKYTINGER. Klikk på linken til den skytingen du ønsker resultater for: 1 2009/2010 RESULTATER FRA LAGETS INTERNE SKYTINGER Klikk på linken til den skytingen du ønsker resultater for: Miniatyrskyting: Premieskyting Julekurven Solstatuetten Nordeas vandrepokal Økonors vandrepokal

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Vedtekter for Dovrefjellcupen i feltskyting - enst. vedtatt på konstituerende møte på Oppdal lørdag

Vedtekter for Dovrefjellcupen i feltskyting - enst. vedtatt på konstituerende møte på Oppdal lørdag 1 Vedtekter for Dovrefjellcupen i feltskyting - enst. vedtatt på konstituerende møte på Oppdal lørdag 20.01.2018 Dovrefjellcupen i feltskyting er en organisasjon for skyttersamlagene rundt Dovrefjell:

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Formål: Å skape aktivitet i feltskytings disiplinene basert på en organisatorisk forankring innen Det frivillige Skyttervesen

Formål: Å skape aktivitet i feltskytings disiplinene basert på en organisatorisk forankring innen Det frivillige Skyttervesen 1 Forslag til vedtekter for Dovrefjellcupen i feltskyting Dovrefjellcupen i feltskyting er en organisasjon for skyttersamlagene rundt Dovrefjell: Nord- Østerdal, Gudbrandsdal, Romsdal, Nordmør, Uttrøndelag

Detaljer

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg.

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. 1. Godkjenne innkalling Innkallinga godkjent, med en kommentar fra Frank Sve, vedr. regelverk for innkalling i henhold til

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN - MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane ble vedtatt på møte i Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert senere: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet.

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet. INNBYDELSE LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 14.-15. MARS 2009 Lesja skyttarlag og Gudbrandsdal skyttarsamlag vil med dette invitere alle skyttere i Opplandskretsen til Landsdelskretsstevne i feltskyting. Vi satsar

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane vart vedteke av Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert seinare: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

OMBUDSMØTE, INNTRØNDELAG SKYTTERSAMLAG 2014

OMBUDSMØTE, INNTRØNDELAG SKYTTERSAMLAG 2014 OMBUDSMØTE, INNTRØNDELAG SKYTTERSAMLAG 2014 Sted: Meskogen skytebane med Leksvik skytterlag som arrangør. Tid: 22. november 2014 Ombud fra skytterlagene: Aasen: Ingen ombud Beitstad: Ingen ombud Egge:

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

Fra 2013 arrangerer NPA finaler for kvalifiserte showdeltakere i eksteriør, ride/kjøreklasser, og mønstringsklasser for barn og unge.

Fra 2013 arrangerer NPA finaler for kvalifiserte showdeltakere i eksteriør, ride/kjøreklasser, og mønstringsklasser for barn og unge. Regler for finaleshow med kvalifisering Fra 2013 arrangerer NPA finaler for kvalifiserte showdeltakere i eksteriør, ride/kjøreklasser, og mønstringsklasser for barn og unge. Formål Formålet med å avholde

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2008-2009 Innendørsserien 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde Sum 3 beste ASPIRANT Stine Englund 231 230 231 228 212 692 Henrik

Detaljer

Instruks for gjennomføring for NM for Nordlandshest/Lyngshest 2018

Instruks for gjennomføring for NM for Nordlandshest/Lyngshest 2018 Instruks for gjennomføring for NM for Nordlandshest/Lyngshest 2018 Revisjon B 18.04-18 NM for Nordlandshest/Lyngshest arrangeres etter NRYFs KR og Statutter for NM for Nordlandshest/Lyngshest, vedtatt

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

MLLeder. Ove Megalink. v.3.1

MLLeder. Ove Megalink. v.3.1 2011 MLLeder Ove Megalink. v.3.1 Electronic Scoring Systems Innholdsfortegnelse: Konfigurasjon:...3 Nytt Lag:...5 Oppsett Finale:...5 Lagskyting:...7 Endring på skytterkort:...8 6 Skudd i en skive:...8

Detaljer

Håndbok for Ådal skytterlag

Håndbok for Ådal skytterlag Håndbok for Ådal skytterlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 09.09.16 Side 1 av 19 FORORD «HÅNDBOKA FOR ÅDAL SKYTTERLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2015 hatt følgende ledelse: Forr skytterlag 2015 Årsmelding fra arbeidsutvalget Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere.

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere. HOVET OG HOL SKYTTERLAG Årsmelding 2012. Styret har i 2012 bestått av: Steinar Hammersbøen, leder, Karsten Fossly, nestleder, Marit Løken, sekretær, Torbjørn Bryøen kasserer, Bjørnar Bøkko, leder i jaktgruppa

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

Regler og retningslinjer. Norma Ungdomscup Pistol

Regler og retningslinjer. Norma Ungdomscup Pistol Regler og retningslinjer Norma Ungdomscup Pistol Norma Ungdomscup er en cup som skytes på klubbens hjemmebane, mens resultatene registreres på nett slik at skyttere fra hele landet kan følge med på hvordan

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2017 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere 2 Alta Skytterlag ønsker alle medlemmer, jegere og støttespillere et Riktig Godt Nytt År! Vi ser frem til en ny skyte-sesong på alle våre anlegg i 2017! Undertegnede

Detaljer

SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER

SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER ÅRSMØTE 2007 SKYTTERHUSET, 3 NOVEMBER 2007 -Side 1 av 34 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på skytterhuset lørdag 3. november 2007 klokken 17.00 Møtet er annonsert

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2008 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014.

ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014. Side 1 av 12 ELVERUM SKYTTERLAG LOVER - INSTRUKSER- STATUTTER Vedtatt 8. desember 1972. Revidert i november 1982, 1985, 1987, 1992, 2013 og 2014. DEL I LOVER... 3 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 EKSKLUSJON...

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 Året 2013 har vært et aktivt år for Fana skytterlag spesielt som arrangør. I tillegg til de vanlige åpne stevner har Fana skytterlag arrangert både samlagsstevne 15m og

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI 2011 LANDSSKYTTERSTEVNET i BODØ, 30. JULI 6. AUGUST - RADISSON BLU OG BESTEMORENGA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES

Detaljer

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, DELTAGERKLASSER OG ALDERSINNDELING

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, DELTAGERKLASSER OG ALDERSINNDELING BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAP OG NORDISK CUP 2010, Arrangementet arrangeres etter UCI s og UEC reglement for BMX med følgende endringer og tillegg. Arrangørlandet skal fremlegge nytt nordisk reglement

Detaljer

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i skyting 2011 Bodø Bestemorenga For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2011

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2011 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2011 Året 2011 har vært et aktivt år for Fana skytterlag med flere gode prestasjoner. Sportslig sett var høydepunktet at Knut Jørgen Brodahl også dette året ledet etter innledende

Detaljer

ÅRSMELDING FOR FOSEN SKYTTERSAMLAG 2012

ÅRSMELDING FOR FOSEN SKYTTERSAMLAG 2012 ÅRSMELDING FOR FOSEN SKYTTERSAMLAG 2012 Administrasjon /drift Styret har i 2012 bestått av: Leder Asbjørn Hårstad By Nestleder Roar Alseth Rissa Sekretær Kristin Sve Bratseth Rissa Styremedlem Tore Reksterberg

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Følgende ombud møtte: Gol skytterlag Skurdalen og Dagali skytterlag Torpo skytterlag Hovet og Hol skytterlag Ødegården skytterlag Flå skytterlag

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2015 Arne Mørk nr 3 på Landskytterstevnet på Lesja 2015 Kristian Lerberg nr. 3 på Ungdomsstevnet i Numedal Årsmelding 2015. Styret har i 2015 bestått av: Marit Hefte,

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer