Statutter samlagsmesterskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statutter samlagsmesterskap"

Transkript

1 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus, og arrangeres av lag som har fasiliteter for å gjennomføre dette. Lag som har turnus og ikke kan arrangere stevnet, plikter å gi samlaget beskjed senest 1.mars. Stevnene skal terminfestes INNBYDELSE: kunngjøres senest 2 mnd. før Tildeles etter turnus, og arrangeres av lag som har fasiliteter for å gjennomføre dette. Lag som har turnus og ikke kan arrangere stevnet plikter, å gi samlaget beskjed senest på ombudmøtet. kunngjøres senest 1 mnd. før Det skal være forhåndspåmelding som avsluttes 15 dager før stevnedato. FELLES: NB: Liste med antall forhåndspåmeldte lag og skyttere sendes til samlagets premieansvarlig 14 dager før stevnedato. Overholdes ikke dette kan vi regne med at medaljene ikke kommer frem til stevne dagen. Det utarbeides tidstabell som viser når den enkelte skytter skal skyte, og sendes lagene senest 1 uke før arrangementet. (Gjelder ikke ved web-påmelding) Innskudd /arrangementsavgift: I henhold til ombudsmøtevedtak, se /Innskudd. Innskudd som ikke er vedtatt av ombudmøte skal godkjennes av samlagsstyret. SKYTEPROGRAM: Skytterboka pkt og Rangering innendørs Mesterskapet avgjøres etter hovedskyting 25 skudd. Skytterboka pkt Rangering bane I tillegg skytes disse øvelsene: -Samlagspokalen (5 kne, 5ligg) 200 / 300m. -Grunnlagspokalen (3 min) 200 / 300m. -Klassepokalen (15 sk) hentes fra innledende skyting. -Innertierpokalen for R-ER-J hentes fra 35-sk. Skytterboka pkt Rangering felt Det skytes ikke finale i aspirant og jegerkasse. I finalen kl 2-5-V55 Skytterbokas : Sitat: (Ved beregning av deltakerantall hvor antallet avgjøres ved skjønn, bør alle som har rimelig mulighet til å vinne, eller oppnå medalje få delta.) Lagskytinger og finaler skytes til slutt. For de andre klassene. Minimum 5% og maksimum 10% av

2 Det skytes ikke finale i aspirant og jegerkasse. I finalen kl 3-5: Skytterbokas : Sitat: Ved beregning av deltakerantall hvor antallet avgjøres ved skjønn, bør alle som har rimelig mulighet til å vinne, eller oppnå medalje få delta. For de andre klassene: Så mange som må til for å fordele medaljene. skytterne, eller alle skyttere med 3 treff fra beste resultat på hovedskytingen er kvalifisert til finalen. AG3 og HK416 klassen skal skyte full hovedskyting med eget opplegg, skytterboka pkt Max avstand for disse skytterne er 400 m. Det er tillatt å skyte et av holdene to ganger eller sløyfe et av holdene, skytterboka pkt Jegerklassen skyter AG3 / HK416 programmet. LAGSKYTING: Program for lagskytingene er 10- skudd grunnlag. Det kan foretas endring i lagsammensetningen frem til første skytter starter skytingen. Laget består av 3 skyttere. Det kan påmeldes flere enn ett lag, laget som oppnår høyeste poengsum vinner medaljen. Program for lagskytingene er 10- skudds grunnlag Det kan foretas endring i lagsammensetningen frem til første skytter starter skytingen. Laget består av 3 skyttere. Det kan påmeldes flere enn ett lag, laget som oppnår høyeste poengsum vinner medaljen. Program for lagskytingene er resultat oppnådd på 30- skudden. Det kan foretas endring i lagsammensetningen frem til første skytter starter skytingen. Laget består av 3 skyttere. Det kan påmeldes flere enn ett lag, laget som oppnår høyeste poengsum vinner medaljen. Senior: I seniorklassen kan skyttere fra andre klasser enn 3-5 delta men de må skyte seniorprogrammet. I seniorklassen kan skyttere fra andre klasser enn 3-5 delta men de må skyte seniorprogrammet. En og samme skytter kan delta i flere lag. (eks en Jr. eller Vet. som skyter både lag-senior og lagegen klasse) I seniorklassen må alle deltakere ha skutt seniorprogrammet. Veteran: For klassene Veteran må min. en skytter komme fra V55 og de andre fra de respektive klasser. For klassene Veteran må min. en skytter komme fra V55/Norma og de andre fra de respektive For klassene Veteran må min. en skytter komme fra V55/Norma og de andre fra de respektive

3 Unntak: Lag som ikke har V55 skyttere kan delta med 3 V65/V73 skyttere, en av disse må skyte V55 programmet. Lag som ikke har nok V65/V73 skyttere kan stille med nødvendig antall V55/Norma skyttere, som alle må alle skyte sitt respektive program. Har laget påmeldt V55-skyttere skal disse velges foran Norma. veteran klasser. Dersom laget har V55 skyttere påmeldt går disse fremfor Norma. Unntak: Lag som ikke har V55 skyttere kan delta med 3 V65/V73 skyttere, en av disse må skyte V55 program. Lag som ikke har nok V65/V73 skyttere, kan stille med nødvendig antall V55/Norma, som alle må skyte sitt respektive program. Har laget påmeldt V55-skyttere skal disse velges foran Norma. Alle skyter på 100m. veteran klasser. Dersom laget har V55 skyttere påmeldt går disse fremfor Norma. Unntak: Lag som ikke har V65/V73 skyttere kan stille med 3 V55/Norma skyttere, her må alle skyte grovfelt programmet. Lag som bare har V65/V73 skyttere, kan ikke delta. R-ER-J: For klassene R/ER/J, må min. en skytter komme fra Junior og de andre fra de respektive klasser. Unntak: Lag som ikke har junior kan delta med 3 R/ER, en av disse må skyte Junior programmet. Lag som ikke har R/ER kan stille med 3 Juniorer, her må alle skyte junior programmet. For klassene R/ER/J, må min. en skytter komme fra Junior og de andre fra de respektive klasser. Unntak: Lag som ikke har junior kan delta med 3 R/ER, en av disse må skyte Junior programmet. Lag som ikke har R/ER kan stille med 3 Juniorer, her må alle skyte junior programmet. For klassene R/ER/J, må min. en skytter komme fra Junior og de andre fra de respektive klasser. Unntak: Lag som ikke har junior kan delta med 3 R/ER, en av disse må skyte Junior programmet. Lag som ikke har R/ER kan stille med 3 Juniorer, her må alle skyte junior programmet. Premiering lagskyting: Gylt uekte medalje til det vinnende lag. Kun det laget som oppnår høyest verdi pr. skytterlag teller med i medaljeberegningen. Medaljene er Br.Lohne nr: med gravering i anheng LAG og årstall og i medaljen oppe: SM 15m. medaljen nede: gren. Det laget som har høyest samlet poeng sum får en aksje i oppsatt vandrepokal eller skjold. Ved poenglikhet foretas omskyting. Vandrepokal tildeles til odel og Gylt uekte medalje for Lagskyting, utdeles til det vinnende lag. Medaljene er Br.Lohne nr: med gravering i anheng LAG Årstall og i medaljen oppe: SM Bane medaljen nede: gren.(senior,veteran,ungdom) Det laget som har høyest samlet poeng sum får en aksje i oppsatt vandrepokal eller skjold. Ved poenglikhet foretas omskyting. Vandrepokal tildeles til odel og Gylt uekte medalje til det vinnende lag. Medaljene er Br.Lohne nr: med gravering i agraf SM-Felt +åratall og i medaljen oppe: (Lagskyting) medaljen nede: Gren enten (Senior, Veteran, Ungdom) Det laget som har høyest samlet poeng sum får en aksje i oppsatt vandrepokal eller skjold. Ved poenglikhet foretas omskyting. Vandrepokal tildeles

4 eie etter kriterier som er satt av giveren. Vandrepremien overrekkes det vinnende lag på først kommende ombudmøte etter at premien er vunnet til odel og eie. eie etter kriterier som er satt av giveren. Vandrepremien overrekkes det vinnende lag på først kommende ombudsmøte etter at premien er vunnet til odel og eie. til odel og eie etter kriterier som er satt av giveren. Vandrepremien overrekkes det vinnende lag på først kommende ombudsmøte etter at premien er vunnet til odel og eie. VANDREPREMIER: SM-mester kl 1-5-V55: En aksje i premien tildeles samlagsmesteren. Premien tildeles til odel og eie etter kriterier som er satt av giveren. Ved likt antall aksjer vinnes den av skytteren med høyest samlet poengsum. Ved fortsatt likhet tildeles den skytteren med beste, eventuelt nestbest, enkeltresultat. Vandrepremien overrekkes på først kommende ombudmøte etter at premien er vunnet til odel og eie SM-mester kl 2-5-V55: En aksje i premien tildeles samlagsmesteren. Premien tildeles til odel og eie etter kriterier som er satt av giveren. Ved likt antall aksjer vinnes den av skytteren med høyest samlet poengsum. Ved fortsatt likhet tildeles den skytteren med beste, eventuelt nestbest, enkeltresultat. Felthurtigskyting: (Arrangeres dersom arr. har mulighet for det.) En aksje tildeles vinneren av denne skytingen. Premien må vinnes 3 ganger for å bli skytterens eie. Program for skytingen, se skyteboka pkt Vandrepremien overrekkes vinneren etter at premien er vunnet til odel og eie. SM-mester kl 2-5-V55: En aksje i premien tildeles samlagsmesteren. Premien tildeles til odel og eie etter kriterier som er satt av giveren. Ved likt antall aksjer vinnes den av skytteren med høyest samlet poengsum. Ved fortsatt likhet tildeles den skytteren med beste, eventuelt nestbest, enkeltresultat. Vandrepremien overrekkes på først kommende ombudmøte etter at premien er vunnet til odel og eie. Stangskyting: (Arrangeres dersom arr. har mulighet for det.) En aksje tildeles vinneren av denne skytingen. Premien må vinnes 3 ganger for å bli skytterens eie. Program for skytingen, se skyteboka pkt Vandrepremien overrekkes vinneren etter at premien er

5 vunnet til odel og eie. Samlagspokalen det skytes (5 kne, 5ligg) 200 / 300m. skytetid pr. serie er 3 min. Skyttere fra klasse 1-2-ER-J - V55og V65 kan delta i skytingen men alle skyter samme program. En aksje i premien tildeles vinneren. Vandrepremien overrekkes vinneren etter at premien er vunnet til odel og eie. Klassepokal resultat hentes fra innledende 15 skudd for kl 3-5. En aksje i. Premien tildeles til odel og eie etter kriterier som er satt av giveren. Vandrepremien overrekkes vinneren etter at premien er vunnet til odel og eie. Grunnlagspokal Det benyttes følgende skyteprogram : 3stå + 3 kne + 4 ligg, skytetid 4 min. Skyttere fra klasse 1-2-ER-J - V55og V65 kan delta i skytingen men skyter samme program som kl 3-5. En aksje i premien tildeles beste 10 skudd. Premien tildeles til odel og eie etter kriterier som er satt av giveren. Vandrepremien overrekkes vinneren etter at premien er vunnet til odel og eie. Norma kruset Tildeles beste mesterskapsskytter i kl 3-5 som i kalenderåret fyller 55 år eller eldre. Skyttere med vinnersjanse må skyte finale. Premien tildeles

6 hvert år. MEDALJER/STJERNER/TROFEER: Senior: 3 5 Det utdeles Br. Lohne medaljen nr: spesialmedalje for Ofoten Skyttersamlag. Medalje i valør Sølvforgylt uekte, sølv uekte. Medaljer fordeles, ut fra antall deltagere, etter denne skala: 1-10: 1 gylt 11-25: 1 sølv 26-50: 1 sølv : 1 sølv pr. påbegy. nye 100: 1 sølv Alle som har samme poengsum som siste medalje utdeles på skal ha medalje. Medaljene skal graveres med (15m. og på agraffen. 3 5 Det utdeles Br. Lohne medaljen nr: spesialmedalje for Ofoten Skyttersamlag. Medalje i valør sølvforgylt og sølv ekte. Mesterskaps stjerner type Gylt og sølv. Medaljer fordeles, ut fra antall deltagere, etter denne skala: 1-10: 1 gylt 11-25: 1 sølv 26-50: 1 sølv : 1 sølv pr. påbegy. nye 100: 1 sølv Hvis en skytter tidligere har vunnet gylt medalje og kvalifisere seg til ny, vil vedkommende få gylt stjerne og medaljen tildeles neste på lista osv. Det samme gjelder for sølv medalje. Medaljer og stjerner kan kun tildeles skyttere som har skutt finalen. Alle som har samme poengsum som siste medalje utdeles på skal ha medalje eller stjerne. 2 5 og V55 Det utdeles Br. Lohne medaljen nr: spesialmedalje for Ofoten Skyttersamlag. Medalje i valør sølvforgylt og sølv ekte. Mesterskaps stjerner type Gylt og sølv. Medaljer fordeles, ut fra antall deltagere, etter denne skala: 1-10: 1 gylt 11-25: 1 sølv 26-50: 1 sølv : 1 sølv pr. påbegy. nye 100: 1 sølv Hvis en skytter tidligere har vunnet gylt medalje og kvalifisere seg til ny, vil vedkommende få gylt stjerne og medaljen tildeles neste på lista osv. Det samme gjelder for sølv medalje. Medaljer og stjerner kan kun utdeles til skyttere som har skutt finalen. Alle som har samme resultat som siste medalje utdeles på skal ha medalje eller stjerne. Medaljene skal graveres med (Bane og på agraffen. Medaljene skal graveres med (Felt og på agraffen R - ER J: Det utdeles bronse Raufoss medalje med diplom, bronse ungdomsmedalje og Ofoten s medalje i gylt og Det utdeles sølv Raufoss medalje med diplom, sølv ekte ungdomsmedalje. Og Ofoten s medalje i sølv Det utdeles sølv Raufoss medalje med diplom, sølv ekte ungdomsmedalje og Ofoten s medalje i sølv

7 sølv uekte og fast trofe etter denne skala ut fra antall deltakere: 1-5: 1 bronse Raufoss. m/diplom 6-15: 1 bronse ungd.med 16-25: 1 bronse ungd.med 26-50: 1 bronse ungd.med : 1 bronse ungd.med pr. påbeg. nye 100: 1 bronse ungd.med. uekte og fast trofer etter denne skala ut fra antall deltakere: 1-5: 1 sølv Raufoss. m/diplom 6-15: 1 sølv ungd.med 16-25: 1 sølv ungd.med : 1 sølv ungd.med : 1 sølv ungd.med. pr. ny påbg. 100: 1 sølv ungd.med. uekte og fast trofe etter denne skala ut fra antall deltakere: 1-5: 1 sølv Raufoss. m/diplom 6-15: 1 sølv ungd.med 16-25: 1 sølv ungd.med : 1 sølv ungd.med : 1 sølv ungd.med. pr. ny påbg. 100: 1 sølv ungd.med. Øvrige klasser: 1-5: 1 gylt med / trofe 6-15: 1 sølv med / trofe sølv med / trofe 26-50: 1 sølv med / trofe sølv med / trofe pr. ny påbg. 100: 1 sølv med / trofe gylt medalje / trofe) sølv med / trofe) sølv med / trofe) sølv med / trofe) sølv med/ trofe) pr. ny påbg. 100: 1 sølv med / trofe gylt medalje / trofe) sølv med / trofe) sølv med / trofe) sølv med / trofe) sølv med/ trofe) pr. ny påbg. 100: 1 sølv med / trofe skytter i klasse 1. Premien graveres (15m. Kl.1 - skytter i klasse 2. Premien graveres (15m. Kl.2 - Medalje/fast trofe beste kvinne i kl Premien graveres (15m. Kl.2 - Medalje/fast trofe beste Jeger. Premien graveres (15m. JG - Klasseførte jegere teller ikke med i medaljekampen. 1 gylt medalje til beste V55. Medaljen graveres (15m.V55-1 gylt medalje til beste V65. Medaljen graveres (15m. V65- Alle som har samme poengsum som siste medalje /trofe utdeles på skal ha premie. kvinnelige mesterskapsskytter i klasse 3-5. Premien graveres (Bane og Kv. - skytter i klasse 1 etter 25 skudden. Premien graveres (Bane og Kl.1 - skytter i klasse 2 etter 25 skudden. Premien graveres (Bane og Kl.2 - Medalje/fast trofe beste AG3 skytter. Premien graveres (Bane og AG3 - Medalje/fast trofe beste HK416 Samme skala benyttes for medaljeberegningen i de øvrige klasser. (kl.1- Jeger - AG3- HK416-V55-V65 og V73.) skytter i klasse 1 etter 30 skudden. Premien graveres (Felt og Kl.1 Jeger skytter etter 30 skudden. Premien graveres (Felt og JG - Klasseførte jegre skyttere teller ikke med i medaljekampen. kvinnelige mesterskaps skytter. Premien graveres (Felt og Kv - AG3 skytter. Premien graveres (Felt

8 1 gylt medalje til beste V73. Medaljen graveres (15m. V73- skytter. Premien graveres (Bane og HK416-1 gylt medalje til beste V55 skytter etter 35 skudden. Medaljen graveres (Bane og V55-1 gylt medalje til beste V65 skytter etter 35 skudden. Medaljen graveres (Bane og V65-1 gylt medalje til beste V73 skytter etter 35 skudden. Medaljen graveres (Bane og V73- og AG3 - HK416 skytter. Premien graveres (Felt og HK416-1 gylt medalje til beste V55 skytter etter 42 skudden. Medaljen graveres (Felt og V55-1 gylt medalje til beste V65 skytter etter 42 skudden. Medaljen graveres (Felt og V65-1 gylt medalje til beste V73 skytter etter 42 skudden. Medaljen graveres (Felt og V73- FELLES BESTEMELSER: Premiering: DFS s rangeringsregler benyttes Det skal være 1/3 premiering med gavepremier I aspirantklassen premieres alle med lik premie. (Aspirantpremier bestilles av samlaget ihht forhåndspåmelding.) Arrangøren har ansvar for innsamling og utdeling av gavepremier. Alle skytterlag som har deltakere, og samlaget, skal bidra med min. 1 stk gavepremie til stevnet, eventuelt betale inn premiebeløp fastsatt av ombudmøtet/samlagsstyret. Samlaget sørger for utdeling av medaljer. Stevnets jury skal bestå av 3 personer: - Formann: Representant fra Samlaget - Representant fra arrangerende lag - Representant fra Samlagets ungdomsutvalg Jury formannen kan ikke komme fra samme lag som arrangøren. Juryen skal etter stevne skrive en kort rapport til samlaget med gjenpart til arrangerende lag. Navnene på Juryens medlemmer skal være oppslått hos arrangøren og bør oppgis ved stevneinnbydelse. PR tiltak: Arrangøren er ansvarlig for presseomtale før og etter Dette kan gjøres i samråd med samlagsstyret.

9 Arrangøren skal ta vel i mot eventuelle pressefolk som kommer til stevnet og skal legge forholdene best mulig til rette for dem. ANSVARSOMRÅDER: Samlaget: Arrangør: -Samlagsstyret skal i god tid utpeke ansvarshavende for -Samlaget har ansvar for at riktige medaljer, pokaler og diplomer er tilstede og foretar utdeling av disse etter gavepremieutdelinge n. Samlaget fører kartotek over medaljer / stjerner og vinnere. -skal fortløpende føre oversikt over de beste skytterne. 10 på topp liste skal slås opp. -går stevnet over to dager, må det utarbeides fremdriftsplan for 2. dags skyting og slå denne opp i god tid, slik at skytterne er klar over når de skal skyte på dag 2. Alle finaler skal avvikles på stevnets siste dag. -bør ha høyttaleranlegg og speaker tjeneste. -utarbeide komplette resultatlister som skal inneholde hvem som har fått medaljer/stjerner/vandrepremier/penge og gavepremier. -innsamling og utdeling av gavepremier. -snarest etter stevnet laste opp komplett resultatliste til DFS-portalen. -standplassledere skal være utstyrt med siste utgave av skytterboka. Vedkommende skal på forhånd ha satt seg grundig inn i bestemmelsene for den skyting som vedkommende skal lede. -arrangøren kan etter avtale med samlagsstyret avvikle skyting for lagets medlemmer utenom terminlistens fastsatte dato.

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet.

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet. INNBYDELSE LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 14.-15. MARS 2009 Lesja skyttarlag og Gudbrandsdal skyttarsamlag vil med dette invitere alle skyttere i Opplandskretsen til Landsdelskretsstevne i feltskyting. Vi satsar

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010

Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 Regler for jaktskyting HAGLE OG RIFLE Gjelder fra 01.01.2010 NJFF 0 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2010 til 31.12.2014 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg. Vedtatt av NJFFs styre 30.09.2009

Detaljer

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING

INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING INVITASJON NM BEDRIFT SKYTING 18. - 21. mars 2015 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON NM bedrift 2015 - Skyting Luftrifle - luftpistol miniatyrrifle - Luftsprint Norges Bedriftsidrettsforbund i

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM)

ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) ØVELSESPROGRAM FOR MESTERSKAP (ØPM) ØPM inneholder en del spesielle forhold som kun gjelder mesterskap. Forhold som ikke er omtalt finnes i reglene for de respektive grener (BMX, Landevei, Terreng) Dersom

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN

GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN GENERELLE REGLER FOR IDRETTEN I Generelle internasjonale regler GE 1 Betingelser for å kunne delta i konkurranser GE 2 Internasjonale forhold GE 3 Konkurranser i utlandet GE 4 Ulovlig samkvem GE 5 Representasjon

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 21. september 2014 Register/innhold 1 OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 28.april 2013 Register/innhold OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2013 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Lag-NM junior (jenter og gutter)

Lag-NM junior (jenter og gutter) LagNM junior (jenter og gutter) Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen

Detaljer

Håndbok for Norges Dartsforbund

Håndbok for Norges Dartsforbund Håndbok for Norges Dartsforbund 2 2015 Innhold KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND... 7 1 NAVN... 7 2 FORMÅL... 7 3 MEDLEMSKAP... 7 4 RAPPORTSKJEMA... 7 5 FORBUNDSTING... 7 6 FORBUNDSTINGET SKAL:...

Detaljer

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998)

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) LOV NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) 1 Formål Norges Fektebunds (NF) mål er å fremme fekteidretten i Norge og å representere idretten internasjonalt. 2 Organisasjon

Detaljer

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg.

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. Dette heftet avløser regelheftet datert 24. november 2004. Reglene gjøres gjeldende fra og med 1. desember 2009 og til et nytt regelverk

Detaljer