VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 KAP. l GENERELT s Turnusordning, felt 1.2. Turnusordning, bane 1.3. Turnusordning, 15 M 1.4. Skytterlag som teknisk arrangør KAP. 2 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER s Forkortelser 2.1. Arrangør og ansvar 2.2. Innbydelser, påmelding og skytetider 2.3. Etteranmeldte 2.4. Arrangementsavgifter, premieinnskudd Pressekontakt skal opprettes av arrangør. KAP. 3 SKYTEPROGRAMMET. s Banestevnet 3.2. Feltstevnet M 3.4. Ekstraskytinger KAP. 4 MESTERSKAPSSKYTING MESTERSKAPSTROFEER s Kvalifisering 4.2.Tid for mesterskapskyting 4.3. Mesterskapsskyting - felt senior 4.4. Mesterskapstrofeene KAP. 5 PREMIERING s Premiering generelt 5.2. Gavepremier KAP. 6 LIKE RESULTAT/PRIORITERING/OMSKYTING s Banestevner 6.2. Feltstevner M 6.4. Omskytinger KAP. 7 VANDREPREMIER. s Banestevner 7.2. Feltstevner KAP. 8 MEDALJER/ STJERNER s Medaljer 8.2. Stjerner 8.3. Medaljer LKS samlagskyting felt, alle klasser 8.4. Medaljer LKS samlagsskyting bane, alle klasser 8.5. Medaljer LKS lagskyting, felt 8.6. Medaljer LKS lagskyting, bane 1

2 KAP. 9 DIVERSE BESTEMMELSER s Protester 9.2. Stevnejury 9.3. Anke KAP. 10 VEDTEKTSENDRINGER s. 8 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER l OPPLANDSKRETSEN 1. GENERELT Landsdelskretsstevnet, i det følgende forkortet til LKS, er åpent for skyttere tilsluttet skytterlag innen følgende skyttersamlag: Gudbrandsdal Hedmark Nord-Østerdal Opland Valdres Østerdal 1.1. TURNUSORDNING - FELTSKYTING For feltstevne er følgende turnusordning innarbeidet: 2015: Gudbrandsdal 2016: Valdres 2017: Østerdal 2018: Opland 2019: Hedmark 2020: Nord-Østerdal 1.2. TURNUSORDNING - BANESTEVNER For banestevne er følgende turnusordning innarbeidet: 2015: Østerdal 2016: Opland 2017: Hedmark 2018: Valdres 2019: Nord-Østerdal 2020: Gudbrandsdal 1.3. TURNUSORDNING 15 M For 15 M er følgende turnusordning innarbeidet: 2015: Hedmark 2016: Nord-Østerdal 2017: Gudbrandsdal 2018: Østerdal 2019: Opland 2020: Valdres 1.4. SKYTTERLAG SOM TEKNISK ARRANGØR De enkelte skyttersamlag bestemmer selv hvilket skytterlag som skal stå som teknisk arrangør av de enkelte års LKS-stevner LANDSDELSKRETSSTYRET (LST) Landsdelskretsen (LK) Landsdelskretsstevne (LKS) Landsdelskretsstyre (LST) Landsdelskretsformann (LKF) 2. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.1. ARRANGØR OG ANSVAR LST avgjør tidspunkt (stevnedatoer) for de enkelte års arrangement i samsvar med terminliste for hovedbegivenheter i DFS. Lederen i det arrangerende samlag plikter å gi de øvrige samlag melding om hvilket lag som står som teknisk arrangør, og denne melding skal gis på et tidspunkt slik at dette kan komme med i de enkelte samlags terminlister. 2

3 2.2. STEVNEINNBYDELSER/PÅMELDINGER/SKYTETIDER Arrangørlaget plikter å sende ut stevneinnbydelser som skal være de enkelte skytterlag i hende senest fire uker før stevnet. Innbydelsen sendes også til samlagslederne og lederne i samlagenes ungdomsutvalg. Skyttere fra klassene 5 og rekrutt skyter samlet. Stevnet legges ut på DFS stevnekalender med individuell påmelding hvor lag «låses» for klassene 5 og rekrutt. Om nødvendig foretar arrangøren regulering av skytetid ETTERANMELDTE Arrangørlaget kan gi etteranmeldte anledning til å skyte. på ledig plass. Etteranmeldte skyttere fra klassene 5 og rekrutt skyter sammen med øvrige skyttere fra samme klasse. Arrangøren kan kreve en tilleggsavgift på kr. 30, PREMIEINNSKUDD/ARR.AVGIFT BANE OG FELT Klasse 1 5, AG3 og veteraner kr. 290,-, herav kr. 110,- i arr. avgift. Klasse R/ER/J kr. 240,-, herav kr. 90,- i arr. avgift. Lagskyting kr. 200,- Samlagsskyting kr ,- Satsene for arrangementsavgift og premieinnskudd fastsettes av kretsstyret hvert år PREMIEINNSKUDD/ARR.AVGIFT 15 m De til enhver tid gjeldende satser (åpne stevner) fastsatt av kretsstyret. Rekrutteringsklassene: Kr. 100,- (50/50 premieinnskudd /arr.avgift). Seniorklassene: Kr. 150,- (75/75 premieinnskudd/ arr.avgift). Lagskyting: Kr. 200,- pr. skytterlag som tilfaller kretsen. Samlagsskyting: Kr. 500,- pr. samlag som tilfaller kretsen. Medaljeutgifter: Kr. 20,- pr. skytter som tilfaller kretsen PRESSEKONTAKT Arrangøren utnevner pressekontakt som formidler resultatlister til samlag og Opplandskretsens aviser. Både de aviser som har journalist til stede og de som ikke er på stevnet. 3. SKYTEPROGRAM BANESTEVNET Skyteprogrammet for banestevnet skal i sin helhet følge gjeldende bestemmelser for Landsdelskretsstevnet LAGSKYTING - BANE R/ER/J Hvert skytterlag kan delta med et forhåndspåmeldt 3-mannslag, hvorav minst en juniordeltaker. Konkurransen skal legges inn i hovedskytingen LAGSKYTING - BANE V 65 og V 73 Kun aktuelt dersom minimum 6 lag deltar. Hvert skytterlag kan delta med et forhåndspåmeldt 3-mannslag. Konkurransen skal legges inn i hovedskytingen LAGSKYTING - BANE - SENIOR Hvert skytterlag kan delta med et forhåndspåmeldt 3-mannslag. Egen skyting SAMLAGSSKYTING BANE R/ER/J Hvert samlag kan delta med 2 to - forhåndspåmeldte 4-mannslag som består av 2 juniorer og 2 rekrutter. Alle lag stiller likt i konkurransen om medaljene. Egen skyting. 3

4 SAMLAGSSKYTING - BANE SENIOR Hvert skyttersamlag kan delta med 2 to - forhåndspåmeldte 4-mannslag i samlagskonkurransen. Alle lag stiller likt i konkurransen om medaljene. Egen skyting der LS-modellen til enhver tid benyttes SAMLAGSSKYTING BANE VETERANER Hvert samlag kan delta med 2 to - forhåndspåmeldte 4-mannslag. 2 av 4 skal være fra V55. Alle lag stiller likt i konkurransen om medaljene. Egen skyting. Skyteprogrammet skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Skytterboka EKSTRASKYTINGER Stang- og felthurtigskyting bør søkes arrangert. Annen ekstraskyting må godkjennes av LST FELTSTEVNET I forbindelse med feltstevnet skal det arrangeres hovedskyting 5x6 skudd og mesterskapsomgang 2x6 skudd. Skyteavstander skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Skytterboka LAGSKYTING - FELT R/ER/J Hvert skytterlag kan delta med et forhåndspåmeldt 3-mannslag, hvorav minst en junior i lagkonkurransen. Summen av de 3 skytternes resultater i hovedskytingen gir lagets poengsum i lagkonkurransen LAGSKYTING - FELT - SENIOR Hvert skytterlag kan delta med et forhåndspåmeldt 3-mannslag. Summen av de tre skytternes resultater i hovedskytingen gir lagets poengsum i lagkonkurransen LAGSKYTING - FELT - VETERANER Hvert skytterlag kan delta med et forhåndspåmeldt 3-mannslag. Laget skal bestå av 3 skyttere fra V55/V65/V73. Summen av de 3 skytternes resultater i hovedskytingen gir lagets poengsum i konkurransen. V55-skyttere kan ikke delta på grovfeltlag, lagskyting. Lagskytinga opphører når eksisterende pokal går ut SAMLAGSSKYTING - FELT R/ER/J Hvert skyttersamlag kan delta med et forhåndspåmeldt lag i samlagskytingen. Laget skal bestå av 2 rekrutter og 2 juniorer. Summen av de 4 skytternes resultater i hovedskytingen gir samlagets poengsum i konkurransen SAMLAGSSKYTING - FELT - SENIOR Hvert skyttersamlag deltar med et forhåndspåmeldt 4-mannslag i samlagskonkurransen. Summen av de 4 skytternes resultater i hovedskytingen gir samlagets poengsum i samlagskonkurransen SAMLAGSSKYTING - VETERANER Hvert skyttersamlag deltar med et forhåndspåmeldt 4-mannslag i samlagskonkurransen. 2 av de 4 skytterne skal være fra V55. Summen av de 4 skytternes resultater i hovedskytingen gir lagets poengsum i samlagskonkurransen. V55-skyttere som deltar i samlagskytingen, felt senior, kan ikke delta på veteranlaget EKSTRASKYTINGER Stang- og felthurtigskyting bør søkes arrangert. Annen ekstraskyting må godkjennes av LST M Skyteprogrammet for 15 M er DFS innendørsprogram, - jfr. Skytterboka pkt alt. 2. Det skytes ikke omgang. 4

5 LAGSKYTING 15 M R/ER/J Hvert skytterlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 3-mannslag, hvorav minst en juniordeltaker. Konkurransen legges inn i hovedskytingen LAGSKYTING 15 M V 55, V 65 og V 73 Hvert skytterlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 3-mannslag, hvorav minst en V 55- skytter. Konkurransen legges inn i hovedskytingen LAGSKYTING 15 M KL. 3-5 Hvert skytterlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 3-mannslag. Konkurransen legges inn i hovedskytingen SAMLAGSSKYTING 15 M R/ER/J Hvert samlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 4-mannslag som består av 2 juniorer og 2 rekrutter. Alle lag stiller likt i konkurransen om medaljene. Konkurransen legges inn i hovedskytingen SAMLAGSSKYTING 15 M KL. 3-5 Hvert samlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 4-mannslag i samlags-konkurransen. Alle lag stiller likt i konkurransen om medaljen. Konkurransen legges inn i hovedskytingen SAMLAGSSKYTING 15 M VETERANER Hvert samlag kan delta med flere forhåndspåmeldte 4-mannslag. 2 av 4 skal være fra V55. Alle lag stiller likt i konkurransen om medaljen. Konkurransen legges inn i hovedskytingen. 4. MESTERSKAPSSKYTING/MESTERSKAPSTROFEER 4.1. KVALIFISERING Uttak til mesterskapsomgang skal foretas i samsvar med Skytterbokas bestemmelser slik at alle på samme og siste poengsum/treff går videre til skyting om mesterskapstrofeene og arrangeres på stevnets siste dag TID FOR MESTERSKAPSSKYTING All mesterskapsskyting skal foregå etter avsluttet hovedskyting og arrangeres på stevnets siste dag. Mesterskapsskyting for veteraner kan avsluttes på lørdag MESTERSKAPSSKYTING FELT SENIOR All anvisning skal skje etter at siste finalelag har skutt MESTERSKAPSTROFEENE Medaljer og trofeer i samsvar med Skytterbokas bestemmelser. 5. PEMIERING 5.1. PREMIERING GENERELT Standardbegre i sølv utdeles på 25-skudd, bane og 30-skudd, felt. Begerne skal være i 3 størrelser i klassene 1 5, veteraner og AG 3 og 2 størrelser (middels og lite) i rekrutteringsklassene. På 15 M benyttes pengepremier på 25 skudd GAVEPREMIER Gavepremier fra lag og samlag skal være penger. Samlag og skytterlag med 3 eller flere deltakere ved stevnet bidrar med gavepremie. Anbefalt beløp: Samlag kr. Lag kr. 5

6 6. LIKE RESULTAT/PRIORITERING/OMSKYTING 6.1. BANESTEVNET Skytterbokas bestemmelser følges FELTSTEVNET Skytterbokas bestemmelser følges. I tillegg presiseres at ved lagskyting og samlagsskyting avgjøres rekkefølgen etter prioritering på laget etter de samme regler som gjelder for individuelt M Det skytes ikke omgang. Prioritering etter Skytterbokas bestemmelser OMSKYTINGER Omskytinger skal foretas mest mulig samlet og etter avsluttet mesterskapsomgang BANESTEVNET 7. VANDREPREMIER MESTERSKAPSPOKAL - KLASSE 3 5 Vinneren tildeles en aksje. Pokalen tilfaller den skytter som først får 3 aksjer. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skytterens navn og antall poeng LAGPOKALEN - LKS - R/ER/J Det seirende 3-mannslag i lagskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det lag som først får 3 aksjer. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skytterlagets navn og antall poeng LAGPOKALEN - LKS KL. 3-5 Det seirende 3-mannslag i lagkonkurransen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det lag som først får 3 aksjer. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste arrangement. Graveres med årstall skytterlagets navn og antall poeng SAMLAGSPOKAL - LKS - R/ER/J Det seirende 4-mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i Samlagspokalen. Pokalen tilfaller det lag som først får 3 aksjer. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng SAMLAGSPOKALEN - LKS KL. 3-5 Det seirende 4-mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i Samlagspokalen. Pokalen tilfaller det samlag som først får 3 aksjer. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og for at pokalen er til stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng SAMLAGSPOKAL - LKS - VETERANER Det seirende 4-mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i Samlagspokalen. Pokalen tilfaller det samlag som først får 3 aksjer. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng. 6

7 7.2. FELTSTEVNET LAGPOKALEN - LKS - R/ER/J Det seirende 3-mannslag i lagskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det lag som først får 3 aksjer. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er tilstede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skytterlagets navn og antall poeng LAGPOKALEN - LKS - SENIOR Det seirende 3-mannslag i lagskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det lag som først får 3 aksjer. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skytterlagets navn og antall poeng LAGPOKALEN - LKS - VETERAN Det seirende 3-mannslag i lagskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det lag som først får 3 aksjer og går ut når eksisterende pokal vinnes til odel og eie. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skytterlagets navn og antall poeng SAMLAGSPOKAL - LKS - R/ER/J Det seirende lag, 4 mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i samlagspokalen. Pokalen tilfaller det lag som først får 3 aksjer. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng SAMLAGSPOKALEN - LKS - SENIOR Det seirende 4-mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det samlag som først får 3 aksjer. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng SAMLAGSPOKALEN - LKS - VETERANER Det seirende 4-mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det samlag som først får 3 aksjer. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng. 8. MEDALJER - STJERNER 8.1. MEDALJER Skytterbokas regler Kap og følges. For 15 M, - se vedlegg! 8.2. STJERNER LKS Skytterbokas regler Kap følges MEDALJER - LKS - SAMLAGSSKYTING - FELT Det seirende samlag tildeles gylte medaljer. Nr. 2 og 3 tildeles hhv. sølv og bronse medaljer. Medaljene (Lohne 75461) graveres med årstall. Feltmerket settes på samtlige medaljer MEDALJER - LKS - SAMLAGSSKYTING - BANE Det seirende samlag tildeles gylte medaljer. Nr. 2 og 3 tildeles hhv. sølv og bronse medaljer. Medaljene (Lohne 75461) graveres med årstall. 7

8 8.5. MEDALJER - LKS - SAMLAGSSKYTING 15 M Det seirende samlag tildeles sølv medaljer MEDALJER - LKS - LAGSKYTING - FELT De seirende lag tildeles gylte medaljer. Nr. 2 og 3 i lagskytingene tildeles hhv. sølv og bronse medaljer. I lagskyting for veteranlag deles kun gylte medaljer ut. Medaljene graveres med årstall. Feltmerket settes på samtlige medaljer MEDALJER - LKS - LAGSKYTING - BANE De seirende lag tildeles gylte medaljer. Nr. 2 og 3 i lagskytingene tildeles hhv. sølv og bronse medaljer. Rekrutteringsklassene tildeles Lohnemedalje 75600: Gylt, sølv og bronse. Eventuelt 6 eller flere veteranlag, tildeles gylt Lohnemedalje til vinnerlaget. Medaljene graveres med årstall MEDALJER - LKS - LAGSSKYTING 15 M Det seirende samlag tildeles sølv medaljer. 9. DIVERSE BESTEMMELSER 9.1. PROTESTER Protester som gjelder forberedelser, stevnets opplegg og avvikling skal behandles av stevnejuryen STEVNEJURY Det oppnevnes en stevnejury bestående av: Kretsleder Arrangerende samlags leder Arrangerende skytterlags leder Eventuelle stedfortredere kan møte i juryen 9.3. ANKE Juryens avgjørelse kan innankes for Skytterstyret. 10. VEDTEKTSENDRINGER Forslag til endringer av disse vedtekter skal fremlegges skriftlig og må være styremedlemmene i hende senest to uker før styremøtet. Endring av vedtektene krever alminnelig flertallsvedtak i styremøtet der samtlige samlag er representert. Foranstående vedtekter er revidert og godkjent i styremøtet den 11. januar 2014 og gjøres gjeldende pr. d.d. Østerdal skyttersamlag Odd Køhl(s) Nord-Østerdal skyttersamlag Stein Narjord(s) Hedmark skyttersamlag Hilde Lunden Lang-Ree(s) Sindre Undseth(s) Kretsleder Gudbrandsdal skyttersamlag Ole Kolrud(s) Opland skyttersamlag Tor K. Munkelien(s) Valdres skyttersamlag Ole Bergene(s) Jan Åge Gjerstad(s) Sekretær/Skytterstyret 8

9 Vedlegg: Medaljeliste for banestevnet Medaljeliste for feltstevnet Medaljeliste for 15 M Medaljer til Landsdelskretsstevnet, bane Kl. 3-5 Mesterskap Gylte med. Lohne nr graveres årstall på agraff 5 stk Kl. 3-5 Mesterskap Stjerner Lohne nr Kl. 3-5 Mesterskap, kv. NAMMO med. gylt, sølv, bronse LKS årstall på agraff (Skytterkontoret) Kl. V55-V/65-V/73 Gylt med. Lohne nr graveres årstall på agraff Sølv med. Lohne nr graveres årstall på agraff Kl. R - ER - Jun Ungdomsmed. Lohne nr graveres årstall på agraff ca.10 stk Mesterskap Skytterboka nr. 19, Junior med krone i båndet Mesterskap NAMMO-medaljer. Holdes av DFSU, Skytterkontoret Samlagsskyting Kl. 3-5 Gylt med Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Kl. V55/65/73 Gylt med Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Kl. J/ER/R Gylt med Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Lagskyting Kl. 3-5 Nr. 1 Gylt med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. 3-5 Nr. 2 Sølv med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. 3-5 Nr. 3 Bronse med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. J/ER/R Nr. 1 Gylt med. uekte Lohne nr graveres årstall på agraff Kl. J/ER/R Nr. 2 Sølv med. uekte Lohne nr graveres årstall på agraff Kl. J/ER/R Nr. 3 Bronse med. uekte Lohne nr graveres årstall på agraff Kl. Vet. Nr. 1 Gylt med. uekte Lohne nr graveres årstall på agraff Medaljer til Landsdelskretsstevnet, felt Feltmerket påsettes samtlige medaljer med unntak av nr Kl. 2-5/V55 Mesterskap Gylt med. Lohne nr graveres årstall på agraff 5 stk Kl. V55/65/73 Mesterskap Gylt med. Lohne nr graveres årstall på agraff Sølv med. Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Kl. R/ER/J Mesterskap Ungd.med. Lohne nr graveres årstall på agraff 9 stk Mesterskap NAMMO-medaljer, holdes av DFSU, Skytterkontoret 9

10 Samlagsskyting Kl. 2-5/V55 Gylt med Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Kl. V55/65/73 Gylt med Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Kl. J/ER/R Gylt med Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Lagskyting Kl. Senior Nr. 1 Gylt med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. Senior Nr. 2 Sølv med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. Senior Nr. 3 Bronse med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. Vet. Nr. 1 Gylt med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. J/ER/R Nr. 1 Gylt med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. J/ER/R Nr. 2 Sølv med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. J/ER/R Nr. 3 Bronse med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Medaljer til Landsdelskretsstevnet, 15 M Kl. 3-5 Nr. 1 Gylt med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff 1 stk Kl. 3-5 Nr. 2 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff 1 stk Kl. 3-5 Nr. 3 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff 1 stk Kl. 1 Nr. 1 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff 1 stk Kl. 2 Nr. 1 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff 1 stk Kl. V 55 Nr. 1 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff 1 stk Kl. V 65 Nr. 1 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff 1 stk Kl. V 73 Nr. 1 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff 1 stk Kl. R Nr. 1 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff 1 stk Kl. ER Nr. 1 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff 1 stk Kl. J Nr. 1 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff 1 stk Lagskyting Kl. 3-5 Nr. 1 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff Kl. Vet. Nr. 1 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff Kl. R/ER/J Nr. 1 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff Samlagsskyting Kl. 3-5 Nr. 1 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff 4 stk Kl. Vet. Nr. 1 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff 4 stk Kl. R/ER/J Nr. 1 Sølv med. uekte Lohne nr , graveres årstall på agraff 4 stk 10

11 Mesterskapstrofeer til Landsdelskretsstevnet, felt og bane FELT DFS pokal tildeles mesteren i kl. 2-5/V55. Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje tildeles mesteren i kl. 2-5/V55. Norges Forsvarsforenings ungdomsmedalje tildeles mesteren i hver av klassene junior, eldre rekrutt og rekrutt. NAMMO-medalje tildeles mesteren i hver av klassene junior, eldre rekrutt og rekrutt. BANE DFS pokal tildeles mesteren i kl DFS pokal tildeles beste skytter, 20 år og yngre i kl Landsdelskretsens pokal til nr. 2 i kl Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje tildeles mesteren i kl Norges Forsvarsforenings ungdomsmedalje tildeles mesteren i hver av klassene junior, eldre rekrutt og rekrutt. NAMMO-medalje tildeles mesteren i hver av klassene junior, eldre rekrutt og rekrutt. NAMMO-medalje (gylt, sølv og bronse) tildeles de 3 beste kvinnelige skyttere i kl

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering )

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) KAP. 3 SKYTEPROGRAMMET. 3.2. Feltstevnet KAP. 4 MESTERSKAPSSKYTING MESTERSKAPSTROFEER s.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 Tid: 28. - 29 januar 2012. Sted: Program: Påmelding: Premiering: Skytehallen på Bryhnitjernet I henhold til vedtektene for Fylkesmesterskapet 15 m - Hedmark http://www.pamelding.net

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 27.11.2014 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap

Stevneregler for samlagsmesterskap Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012 INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT Lørdag 17. mars 2012 Vestre Trysil skytterlag har som teknisk arrangør gleden av å invitere Deres samlag til det andre Østlandsmesterskapet i finfeltskyting. På

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Akershus Skyttersamlag

Akershus Skyttersamlag Invitasjon Romerikscup 2015 for Asp, R, ER & J. Ungdomsutvalget inviterer til Romerikscup 2014. Romerikscupen er en sosial skyting hvor ungdommene får anledning til å skyte i litt mindre og roligere former

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

Regler for Østlendingen-skytingen

Regler for Østlendingen-skytingen Regler for Østlendingen-skytingen 1. Østlendingen-skytingen er åpen for skyttere fra de fire skyttersamlagene i Hedmark fylke Solør, Hedmark, Østerdal og Nord-Østerdal. Østlendingen-skytingen er åpen for

Detaljer

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet.

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet. INNBYDELSE LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 14.-15. MARS 2009 Lesja skyttarlag og Gudbrandsdal skyttarsamlag vil med dette invitere alle skyttere i Opplandskretsen til Landsdelskretsstevne i feltskyting. Vi satsar

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Statutter for trofeer

Statutter for trofeer Statutter for trofeer Lagskytinger ALLE KLASSER SKYTER SINE RESPEKTIVE PROGRAM OG GIS RESPITT ETTER FØLGENDE TABELL (FÅR SÅ MANGE PROSENT AV TAPTE POENG PÅPLUSSET SUMMEN) Kl J gis anledning til å delta

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN) ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRET... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM...

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

Vedlegg til Skytterboka 2013

Vedlegg til Skytterboka 2013 Vedlegg til Skytterboka 2013 Utgitt av Det frivillige Skyttervesen www.dfs.no Vedtak i Norges Skytterstyre / Skyttertinget 2012 Godkjenning av Sauer 200 STR Rekruttmodell i kaliber.22: 6.144 Løp For Sauer

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg.

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. 1. Godkjenne innkalling Innkallinga godkjent, med en kommentar fra Frank Sve, vedr. regelverk for innkalling i henhold til

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM)

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets - 2 - Statutter for avvikling av Midt-Norsk Mesterskap. 1.

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN - MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane ble vedtatt på møte i Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert senere: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2012

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2012 Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2012 Styret i Hedmark skyttersamlag 2012 Hovedstyret Leder Hilde Lunden Lang-Ree Løiten Nestleder Torill Engevold Stange og Romedal Kasserer Jens Petter Nesseth Stange

Detaljer

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG 2013 1. desember 2013 i Etnedal Ombudsmøtesak 1. Innkalling til ombudsmøte. Innkalling og saksdokumenter er utsendt til styret og skytterlagene på epost i henhold til

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane vart vedteke av Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert seinare: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øyvind Kjøll, leder Steinar Berget, nestleder May-Britt Nordli, sekretær Svein Lobben,

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité Justert. februar 0 ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE Samlagets Uttakingskomité Faste oppgaver Komiteen består av medlemmer. Ett medlem er på valg hvert år. års gjensittende er komiteens leder. UK er ansvarlig for

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012 Ungdomsutvalgets styre i 2012 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Tom Håkon Berger og Inger

Detaljer

Ø S T E R D A L S K Y T T E R S A M L A G PROTOKOLLUTSKRIFT FRA OMBUDSMØTET 2013

Ø S T E R D A L S K Y T T E R S A M L A G PROTOKOLLUTSKRIFT FRA OMBUDSMØTET 2013 Ø S T E R D A L S K Y T T E R S A M L A G PROTOKOLLUTSKRIFT FRA OMBUDSMØTET 2013 Sendes til: Skytterlagene innen samlaget Samlagsstyrets medlemmer Kretsformennene Lederen i Opplandskretsen Opplandske HV-distrikt

Detaljer

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 Aust-Agder skyttersamlags ungdomsutvalg har i 2010 bestått av: Jan Solberg, leder - Trygve Thaule, Arne Hægestøyl, Kåre Storenes og Nils Topland

Detaljer

Vedtekter for Dovrefjellcupen i feltskyting - enst. vedtatt på konstituerende møte på Oppdal lørdag

Vedtekter for Dovrefjellcupen i feltskyting - enst. vedtatt på konstituerende møte på Oppdal lørdag 1 Vedtekter for Dovrefjellcupen i feltskyting - enst. vedtatt på konstituerende møte på Oppdal lørdag 20.01.2018 Dovrefjellcupen i feltskyting er en organisasjon for skyttersamlagene rundt Dovrefjell:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2014

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2014 ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2014 ADMINISTRASJON: Samlagsstyret har i 2014 bestått av: Leder Nestleder Utdanningskontakt Sekretær Kasserer Ungdomsleder IT kontakt Banekontakt Roger Larsen Else Restad

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ADMINISTRASJON: Samlagsstyret har i 2016 bestått av: Leder Nestleder Utdanningskontakt Sekretær Kasserer Ungdomsleder IT kontakt Banekontakt Roger Larsen Snorre

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 Styret har i 2010 bestått av: Tor Bjørnødegård, leder Knut Ole Gladhaug, nestleder Ole Bergene, kasserer Bergljot Skjærstein, styremedlem Knut Peter Eide, styremedlem

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 6. SEPTEMBER 2009 OLAVSGÅRD HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte MØTELEDER Hans O. Kveli, President

Detaljer

V55 R ER J V65 V73

V55 R ER J V65 V73 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 100 meter: ASP R ER J V65 V73 Skyteprogram på 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 3-5 skyter vanlig DFS mesterskapsprogram 5 skudd liggende 5 skudd stående 5 skudd knestående

Detaljer

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 STYRET Styret i Valdres Skyttersamlag har i 2014 bestått av; Ole Bergene, leder Hans Solbrekken Ruud, nestleder Reidar Andreassen, styremedlem og kasserer Ola Garlibakken,

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Følgende ombud møtte: Gol skytterlag Skurdalen og Dagali skytterlag Torpo skytterlag Hovet og Hol skytterlag Ødegården skytterlag Flå skytterlag

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding,

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, 14.12.2008 Følgende ombud møtte: Flå skytterlag Kolbjørn Berg, Ole Aavestrud Bromma skytterlag Kjell Engene, Knut Olav Rauk, Hans Dokken, Ole Tom Dokken

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane vart vedteke av Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert seinare: Molde 9 juli 1994 Overhalla 8 juli 1995 Sunndal 22 juni 1996 Stjørdal 12 juli

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff.

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff. Årsmelding 2011 Ombudsmøte for 2010 ble holdt på Bardøla Høyfjellshotell med Geilo skytterlag som arrangør. Det møtte 37 ombud fra 11 skytterlag. Nes skytterlag, Tunhovd skytterlag og Vats og Leveld skytterlag

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30.

ÅRSMØTE 2002. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. ÅRSMØTE 2002 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 29. november 2002 kl. 18.30. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI 2011 LANDSSKYTTERSTEVNET i BODØ, 30. JULI 6. AUGUST - RADISSON BLU OG BESTEMORENGA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI OG UNDER LS CENTRAL HOTELL OG ARENA LS 2010 - ELVERUM MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO 14. juni 2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Telefonmøte Generalsekretær Jarle

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2009

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2009 Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2009 Styret i Hedmark skyttersamlag 2009 Hovedstyret Leder Hilde Lang-Ree Løiten Nestleder Sverre Kristiansen Løiten Kasserer Jens Petter Nesseth Stange og Romedal Sekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 18.-19. SEPTEMBER 2011 FLEISCHER HOTELL, VOSS MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2015

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2015 ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2015 ADMINISTRASJON: Samlagsstyret har i 2015 bestått av: Leder Nestleder Utdanningskontakt Sekretær Kasserer Ungdomsleder IT kontakt Banekontakt Roger Larsen Snorre

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

OMBUDSMØTE, INNTRØNDELAG SKYTTERSAMLAG 2014

OMBUDSMØTE, INNTRØNDELAG SKYTTERSAMLAG 2014 OMBUDSMØTE, INNTRØNDELAG SKYTTERSAMLAG 2014 Sted: Meskogen skytebane med Leksvik skytterlag som arrangør. Tid: 22. november 2014 Ombud fra skytterlagene: Aasen: Ingen ombud Beitstad: Ingen ombud Egge:

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 Året 2013 har vært et aktivt år for Fana skytterlag spesielt som arrangør. I tillegg til de vanlige åpne stevner har Fana skytterlag arrangert både samlagsstevne 15m og

Detaljer

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2014 hatt følgende ledelse: Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2014 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck Olav Stensås

Detaljer

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 Styret i Vestfold skyttersamlag i år 2011 Leder Tom Knudsen Nestleder Jan Engen Ungdomsleder Tom Håkon Berger Kasserer Berit Sommerstad Sekretær Linda Herland Utdanningskontakt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00.

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. ÅRSMØTE 2003 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

Resultatvedlegg 2011.

Resultatvedlegg 2011. Resultatvedlegg 2011. Lagets egne skytinger. Vandrepokaler: Terrengpokal: Ingvar Brohaug 30 Vårpokalen: Ingvar brohaug - 288 Åsliapokalen ikke arrangert Høstpokalen: Ingvar Brohaug 343 Lagmesterskap: 15m

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2014 Styret i Hedmark skyttersamlag 2014 Hovedstyret Leder Hilde Lunden Lang-Ree Løiten Nestleder Torill Engevold Stange og Romedal Kasserer Jens Petter Nesseth Stange

Detaljer

Håndbok for Ådal skytterlag

Håndbok for Ådal skytterlag Håndbok for Ådal skytterlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 09.09.16 Side 1 av 19 FORORD «HÅNDBOKA FOR ÅDAL SKYTTERLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2016 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck

Detaljer

Ø S T E R D A L S K Y T T E R S A M L A G PROTOKOLLUTSKRIFT FRA OMBUDSMØTET 2015.

Ø S T E R D A L S K Y T T E R S A M L A G PROTOKOLLUTSKRIFT FRA OMBUDSMØTET 2015. Ø S T E R D A L S K Y T T E R S A M L A G PROTOKOLLUTSKRIFT FRA OMBUDSMØTET 2015. Sendes til: Skytterlagene innen samlaget Samlagsstyrets medlemmer Kretsformennene Lederen i Opplandskretsen Opplandske

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer