VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0. Forkortelser 2.1. Arrangør og ansvar 2.2. Innbydelser, påmelding og skytetider 2.3. Avvik fra oppsatt skytetid 2.4. Etteranmeldte 2.5. Arrangementsavgifter, premieinnskudd Pressekontakt skal opprettes av arrangør. SKYTEPROGRAMMET Banestevnet 3.2. Feltstevnet 3.3. Ekstraskytinger MESTERSKAPSSKYTING - MESTERSKAPSTROFEER 4.1.Kvalifisering 4.2.Tid for mesterskapskyting 4.3. Mesterskapsskyting - felt senior 4.4. Mesterskapstrofeene PREMIERING 5.1. Premiering generelt 5.2. Gavepremier LIKE RESULTAT/PRIORITERING/OMSKYTING 6.1. Banestevner 6.2. Feltstevner 6.3. Omskytinger VANDREPREMIER Banestevner 7.2. Feltstevner MEDALJER/ STJERNER 8.1. Medaljer 8.2. Stjerner 8.3. Medaljer LKS samlagskyting felt, alle klasser 8.4. Medaljer LKS samlagsskyting bane, alle klasser 8.5. Medaljer LKS lagskyting, felt 8.6. Medaljer LKS lagskyting, bane DIVERSE BESTEMMELSER 9.1. Protester 9.2. Stevnejury 9.3. Anke VEDTEKTSENDRINGER Revidert 8. juni

2 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER l OPPLANDSKRETSEN 1. GENERELT Landsdelskretsstevnet, i det følgende forkortet til LKS, er åpent for skyttere tilsluttet skytterlag innen følgende skyttersamlag: Gudbrandsdal Hedmark Nord-Østerdal Opland Valdres Østerdal 1.1. TURNUSORDNING - FELTSKYTING For feltstevne er følgende turnusordning innarbeidet: 2010: Valdres 2011: Østerdal 2012: Opland 2013: Hedmark 2014: Nord-Østerdal 2015: Gudbrandsdal 1.2. TURNUSORDNING - BANESTEVNER For banestevne er følgende turnusordning innarbeidet: 2010: Opland 2011: Hedmark 2012: Valdres 2013: Nord-Østerdal 2014: Gudbrandsdal 2015: Østerdal 1.3. SKYTTERLAG SOM TEKNISK ARRANGØR De enkelte skyttersamlag bestemmer selv hvilket skytterlag som skal stå som teknisk arrangør av de enkelte års LKS-stevner. 2. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0. LANDSDELSKRETSSTYRET (LST) Landsdelskretsen (LK) Landsdelskretsstevne (LKS) Landsdelskretsstyre (LST) Landsdelskretsformann (LKF) 2.1. ARRANGØR OG ANSVAR LST avgjør tidspunkt (stevnedatoer) for de enkelte års arrangement i samsvar med terminliste for hovedbegivenheter i DFS. Lederen i det arrangerende samlag plikter å gi de øvrige samlag melding om hvilket lag som står som teknisk arrangør, og denne melding skal gis på et tidspunkt slik at dette kan komme med i de enkelte samlags terminlister STEVNEINNBYDELSER/PÅMELDINGER/SKYTETIDER Arrangørlaget plikter å sende ut stevneinnbydelser som skal være de enkelte skytterlag i hende senest fire uker før stevnet. Innbydelsen sendes også til samlagslederne og lederne i samlagenes ungdomsutvalg. Skytterlagene sender påmelding lagvis. Den skal være arrangørlaget i hende senest to uker før stevnet. Skyttere fra klasse 5 skyter til slutt. Melding om skytetider skal sendes skytterlagene lagvis og skal være skytterlagene i hende senest en uke før stevnet AVVIK FRA OPPSATT SKYTETID: I utgangspunktet kan de skytetider som er utsendt fra arrangør ikke endres. I særlige tilfeller kan det søkes om endring av skytetid. Søknad om avvik fra oppsatt skytetid skal være begrunnet og fremsatt overfor arrangøren senest to dager før tildelt skytetid. Søknaden behandles og avgjøres av arrangørlaget i samråd med samlagsleder i arrangerende samlag. Revidert 8. juni

3 2.4. ETTERANMELDTE Arrangørlaget kan gi etteranmeldte anledning til å skyte. på ledig plass. Etteranmeldte skyttere fra klasse 5 skyter sammen med øvrige skyttere fra samme klasse. Arrangøren kan kreve en tilleggsavgift på kr. 30, PREMIEINNSKUDD Klasse 1 5, AG3 og veteraner kr. 230,-, herav kr. 80,- i arr. avgift. Klasse R/ER/J kr. 170,-, herav kr. 60,- i arr. avgift. Lagskyting kr. 150,- Samlagsskyting kr ,- Satsene for arrangementsavgift og premieinnskudd fastsettes av kretsstyret hvert år PRESSEKONTAKT Arrangøren utnevner pressekontakt som formidler resultatlister til samlag og Opplandskretsens aviser. Både de aviser som har journalist til stede og de som ikke er på stevnet. 3. SKYTEPROGRAM BANESTEVNET Skyteprogrammet for banestevnet skal i sin helhet følge gjeldende bestemmelser for Landsdelskretsstevnet LAGSKYTING - BANE - REKRUTT/JUNIOR Hvert skytterlag kan delta med ett forhåndsuttatt 3-mannslag, hvorav minst en juniordeltaker. Konkurransen skal legges inn i hovedskytingen LAGSKYTING - BANE - SENIOR Hvert skytterlag kan delta med ett forhåndsanmeldt 3-mannslag. Egen skyting SAMLAGSSKYTING BANE REKRUTT/JUNIOR Hvert samlag kan delta med 2 to - forhåndsuttatt 4-mannslag som består av 2 juniorer og 2 rekrutter. Alle lag stiller likt i konkurransen om medaljene. Egen skyting SAMLAGSSKYTING - BANE SENIOR Hvert skyttersamlag kan delta med 2 to - forhåndspåmeldte 4-mannslag i samlagskonkurransen. Alle lag stiller likt i konkurransen om medaljene. Egen skyting der LS-modellen til enhver tid benyttes SAMLAGSSKYTING BANE VETERANER Hvert samlag kan delta med 2 to - forhåndsuttatt 4-mannslag. 2 av 4 skal være fra V55. Alle lag stiller likt i konkurransen om medaljene. Egen skyting. Skyteprogrammet skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Skytterboka EKSTRASKYTINGER Stang- og felthurtigskyting bør søkes arrangert. Annen ekstraskyting må godkjennes av LST FELTSTEVNET I forbindelse med feltstevnet skal det arrangeres hovedskyting 5x6 skudd og mesterskapsomgang 2x6 skudd. Skyteavstander skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Skytterboka LAGSKYTING - FELT REKRUTT/JUNIOR Hvert skytterlag kan delta med ett forhåndspåmeldt 3-mannslag, hvorav minst 1 junior i lagkonkurransen. Summen av de 3 skytternes resultater i hovedskytingen gir laget poengsum i lagkonkurransen. Revidert 8. juni

4 LAGSKYTING - FELT - SENIOR Hvert skytterlag kan delta med ett forhåndspåmeldt 3-mannslag. Summen av de tre skytternes resultater i hovedskytingen gir lagets poengsum i lagkonkurransen LAGSKYTING - FELT - VETERANER Hvert skytterlag kan delta med ett forhåndspåmeldt 3-mannslag. Laget skal bestå av 2 skyttere fra V65/V73 og 1 skytter fra V55. Summen av de 3 skytternes resultater i hovedskytingen gir samlagets poengsum i konkurransen SAMLAGSSKYTING - FELT REKRUTT/JUNIOR Hvert skyttersamlag kan delta med ett forhåndspåmeldt lag i samlagskytingen. Laget skal bestå av 2 rekrutter og 2 juniorer. Summen av de 4 skytternes resultater i hovedskytingen gir samlagets poengsum i konkurransen SAMLAGSSKYTING - FELT - SENIOR Hvert skyttersamlag deltar med ett forhåndspåmeldt 4-mannslag i samlagskonkurransen. Summen av de 4 skytternes resultater i hovedskytingen gir lagets poengsum i samlagskonkurransen SAMLAGSSKYTING - VETERANER Hvert skyttersamlag deltar med ett forhåndspåmeldt 4-mannslag i samlagskonkurransen. 2 av de 4 skytterne skal være fra V55. Summen av de 4 skytternes resultater i hovedskytingen gir lagets poengsum i samlagskonkurransen. V55-skyttere som deltar i samlagskytingen, felt senior, kan ikke delta på veteranlaget EKSTRASKYTINGER Stang- og felthurtigskyting bør søkes arrangert. Annen ekstraskyting må godkjennes av LST. 4. MESTERSKAPSSKYTING/MESTERSKAPSTROFEER 4.1. KVALIFISERING Uttak til mesterskapsomgang skal foretas i samsvar med Skytterbokas bestemmelser slik at alle på samme og siste poengsum/treff går videre til skyting om mesterskapstrofeene og arrangeres på stevnets siste dag TID FOR MESTERSKAPSSKYTING All mesterskapsskyting skal foregå etter avsluttet hovedskyting og arrangeres på stevnets siste dag MESTERSKAPSSKYTING FELT SENIOR All anvisning skal skje etter at siste finalelag har skutt MESTERSKAPSTROFEENE Medaljer og trofeer i samsvar med Skytterbokas bestemmelser. 5. PEMIERING 5.1. PREMIERING GENERELT Standardbegre i sølv utdeles på 25-skudd, bane og 30-skudd, felt. Begerne skal være i 3 størrelser i klassene 1 5, veteraner og AG 3 og 2 størrelser (middels og lite) i rekrutteringsklassene GAVEPREMIER Gavepremier fra lag og samlag skal være penger. Samlag og skytterlag med 3 eller flere deltakere ved stevnet bidrar med gavepremie. Revidert 8. juni

5 6. LIKE RESULTAT/PRIORITERING/OMSKYTING 6.1. BANESTEVNER Skytterbokas bestemmelser følges FELTSTEVNER Skytterbokas bestemmelser følges. I tillegg presiseres at ved lagskyting og samlagsskyting avgjøres rekkefølgen etter prioritering på laget etter de samme regler som gjelder for individuelt OMSKYTINGER Omskytinger skal foretas mest mulig samlet og etter avsluttet mesterskapsomgang. 7. VANDREPREMIER 7.1. BANESTEVNER MESTERSKAPSPOKAL - KLASSE 3 5 Vinneren tildeles en aksje. Pokalen tilfaller den skytter som først får 3 aksjer. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er til stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skytterlagets navn og antall poeng LAGPOKALEN - LKS - REKRUTT/ELDRE REKRUTT/JUNIOR Det seirende 3-mannslag i lagskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det lag som først får 3 aksjer. arrangement. Graveres med årstall, skytterlagets navn og antall poeng LAGPOKALEN - LKS KL. 3-5 Det seirende 3-mannslag i lagkonkurransen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det lag som først får 3 aksjer. arrangement. Graveres med årstall skytterlagets navn og antall poeng SAMLAGSPOKAL - LKS - REKRUTT/ELDRE REKRUTT/JUNIOR Det seirende 4-mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i Samlagspokalen. Pokalen tilfaller det lag som først får 3 aksjer. arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng SAMLAGSPOKALEN - LKS KL. 3-5 Det seirende 4-mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i Samlagspokalen. Pokalen tilfaller det samlag som først får 3 aksjer. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og for at pokalen er til stede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng SAMLAGSPOKAL - LKS - VETERANER Det seirende 4-mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i Samlagspokalen. Pokalen tilfaller det samlag som først får 3 aksjer. arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng. Revidert 8. juni

6 7.2. FELTSTEVNER LAGPOKALEN - LKS - REKRUTT/ELDRE REKRUTT/JUNIOR Det seirende 3-mannslag i lagskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det lag som først får 3 aksjer. LK har ansvaret for gravering, oppbevaring og at pokalen er tilstede ved neste arrangement. Graveres med årstall, skytterlagets navn og antall poeng LAGPOKALEN - LKS - SENIOR Det seirende 3-mannslag i lagskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det lag som først får 3 aksjer. arrangement. Graveres med årstall, skytterlagets navn og antall poeng LAGPOKALEN - LKS - VETERAN Det seirende 3-mannslag i lagskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det lag som først får 3 aksjer. arrangement. Graveres med årstall, skytterlagets navn og antall poeng SAMLAGSPOKAL - LKS - REKRUTT/ELDRE REKRUTT/JUNIOR Det seirende lag, 4 mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i samlagspokalen. Pokalen tilfaller det lag som først får 3 aksjer. arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng SAMLAGSPOKALEN - LKS - SENIOR Det seirende 4-mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det samlag som først får 3 aksjer. arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng SAMLAGSPOKALEN - LKS - VETERANER Det seirende 4-mannslag i samlagsskytingen tildeles en aksje i lagpokalen. Pokalen tilfaller det samlag som først får 3 aksjer. arrangement. Graveres med årstall, skyttersamlagets navn og antall poeng. 8. MEDALJER - STJERNER 8.1. MEDALJER Skytterbokas regler Kap og følges STJERNER LKS Skytterbokas regler Kap følges MEDALJER - LKS - SAMLAGSSKYTING - FELT Det seirende samlag tildeles gylte medaljer. Nr. 2 og 3 tildeles hhv. sølv og bronse medaljer. Medaljene (Lohne 75461) graveres med årstall. Feltmerket settes på samtlige medaljer MEDALJER - LKS - SAMLAGSSKYTING - BANE Det seirende samlag tildeles gylte medaljer. Nr. 2 og 3 tildeles hhv. sølv og bronse medaljer. Medaljene (Lohne 75461) graveres med årstall. Revidert 8. juni

7 8.5. MEDALJER - LKS - LAGSKYTING - FELT De seirende lag tildeles gylte medaljer. Nr. 2 og 3 i lagskytingene tildeles hhv. sølv og bronse medaljer. Medaljene graveres med årstall. Feltmerket settes på samtlige medaljer MEDALJER - LKS - LAGSKYTING - BANE De seirende lag tildeles gylte medaljer. Nr. 2 og 3 i lagskytingene tildeles hhv. sølv og bronse medaljer. Rekrutteringsklassene tildeles Lohnemedalje 75600: Gylt, sølv og bronse. Medaljene graveres med årstall. 9. DIVERSE BESTEMMELSER 9.1. PROTESTER Protester som gjelder forberedelser, stevnets opplegg og avvikling skal behandles av stevnejuryen STEVNEJURY Det oppnevnes en stevnejury bestående av: Kretsleder Leder i kretsens ungdomsutvalg Arrangerende samlags leder Arrangerende skytterlags leder Eventuelle stedfortredere kan møte i juryen 9.3. ANKE Juryens avgjørelse kan innankes for Skytterstyret. 10. VEDTEKTSENDRINGER Forslag til endringer av disse vedtekter skal fremlegges skriftlig og må være styremedlemmene i hende senest to uker før styremøtet. Endring av vedtektene krever alminnelig flertallsvedtak i styremøtet der samtlige samlag er representert. Foranstående vedtekter er revidert og godkjent i styremøtet den 8. juni 2007 og gjøres gjeldende pr. d.d. Østerdal skyttersamlag Jan Rytterbakken(s) Gudbrandsdal skyttersamlag Pål Dalhaug(s) Nord-Østerdal skyttersamlag Iver Nymoen(s) Opland skyttersamlag Torstein Dynna(s) Hedmark skyttersamlag Klas Erik Lindstad(s) Sindre Undseth(s) leder Vedlegg: Medaljeliste for banestevnet Medaljeliste for feltstevnet Revidert 8. juni

8 Medaljer til Landsdelskretsstevnet, bane Kl. 3-5 Mesterskap Gylte med. Lohne nr graveres årstall på agraff 5 stk Kl. 3-5 Mesterskap Stjerner Lohne nr Kl. 3-5 Mesterskap, kv. Raufoss med. gylt, sølv, bronse LKS årstall på agraff (Skytterkontoret) Kl. V55-V/65-V/73 Gylt med. Lohne nr graveres årstall på agraff Sølv med. Kl. R - ER - Jun Ungdomsmed. Lohne nr ca.10 stk Mesterskap Skytterboka nr. 19, Junior med krone i båndet Mesterskap Raufossmedaljer. Holdes av DFSU, Skytterkontoret Samlagsskyting Kl. 3-5 Gylt med Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Sølv med. Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Bronse med. Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Kl. V55/65/73 Gylt med Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Sølv med. Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Bronse med. Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Vet. graveres bak på medaljene. Kl. J/ER/R Gylt med Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Sølv med. Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Bronse med. Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk R/ER/J graveres bak på medaljene. Lagskyting Kl. 3-5 Nr. 1 Gylt med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. 3-5 Nr. 2 Sølv med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. 3-5 Nr. 3 Bronse med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. J/ER/R Nr. 1 Gylt med. uekte Lohne nr graveres årstall Kl. J/ER/R Nr. 2 Sølv med. uekte Lohne nr graveres årstall Kl. J/ER/R Nr. 3 Bronse med. uekte Lohne nr graveres årstall Medaljer til Landsdelskretsstevnet, felt Feltmerket påsettes samtlige medaljer med unntak av nr Kl. 2-5/V55 Mesterskap Gylt med. Lohne nr graveres årstall på agraff 5 stk Kl. V55/65/73 Mesterskap Gylt med. Lohne nr graveres årstall på agraff Sølv med. Lohne nr graveres årstall på agraff 4 stk Kl. R/ER/J Mesterskap Ungd.med. Lohne nr graveres årstall på agraff 9 stk Mesterskap Raufossmedaljer. Holdes av DFSU, Skytterkontoret Skytterboka nr Junior med gevær i båndet. Samlagsskyting Kl. 2-5/V55 Gylt med Lohne nr graveres 2004 på agraff 4 stk Sølv med. Lohne nr graveres 2004 på agraff 4 stk Bronse med. Lohne nr graveres 2004 på agraff 4 stk Revidert 8. juni

9 Kl. V55/65/73 Gylt med Lohne nr graveres 2004 på agraff 4 stk Sølv med. Lohne nr graveres 2004 på agraff 4 stk Bronse med. Lohne nr graveres 2004 på agraff 4 stk Vet. graveres bak på medaljene. Kl. J/ER/R Gylt med Lohne nr graveres 2004 på agraff 4 stk Sølv med. Lohne nr graveres 2004 på agraff 4 stk Bronse med. Lohne nr graveres 2004 på agraff 4 stk R/ER/J graveres bak på medaljene. Lagskyting Kl. Senior Nr. 1 Gylt med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. Senior Nr. 2 Sølv med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. Senior Nr. 3 Bronse med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. Vet. Nr. 1 Gylt med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. Vet. Nr. 2 Sølv med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. Vet. Nr. 3 Bronse med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. J/ER/R Nr. 1 Gylt med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. J/ER/R Nr. 2 Sølv med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Kl. J/ER/R Nr. 3 Bronse med. uekte Lohne nr uten 100M med bånd som i Mesterskapstrofeer til Landsdelskretsstevnet, felt og bane FELT DFS pokal tildeles mesteren i kl. 2-5/V55. Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje tildeles mesteren i kl. 2-5/V55. Norges Forsvarsforenings ungdomsmedalje tildeles mesteren i hver av klassene junior, eldre rekrutt og rekrutt. Raufossmedalje tildeles mesteren i hver av klassene junior, eldre rekrutt og rekrutt. BANE DFS pokal tildeles mesteren i kl DFS pokal tildeles nr. 2 i kl DFS pokal tildeles beste kvinnelige skytter i kl DFS pokal tildeles beste skytter, 20 år og yngre i kl Br. Lohnes pokal tildeles beste skytter, 55 år og eldre i kl Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje tildeles mesteren i kl Norges Forsvarsforenings ungdomsmedalje tildeles mesteren i hver av klassene junior, eldre rekrutt og rekrutt. Raufossmedalje tildeles mesteren i hver av klassene junior, eldre rekrutt og rekrutt. Raufoss A/S medalje (gylt, sølv og bronse) tildeles de 3 beste kvinnelige skyttere i kl Revidert 8. juni

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering )

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) KAP. 3 SKYTEPROGRAMMET. 3.2. Feltstevnet KAP. 4 MESTERSKAPSSKYTING MESTERSKAPSTROFEER s.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 KAP. l GENERELT s. 2 1.1. Turnusordning, felt 1.2. Turnusordning, bane 1.3. Turnusordning, 15 M 1.4. Skytterlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1 KAP. l GENERELT s. 2 1.1. Turnusordning, felt 1.2. Turnusordning, bane 1.3. Turnusordning, 15 M 1.4. Skytterlag

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012

INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 INVITASJON TIL FYLKESMESTERSKAP 15 M. 2012 Tid: 28. - 29 januar 2012. Sted: Program: Påmelding: Premiering: Skytehallen på Bryhnitjernet I henhold til vedtektene for Fylkesmesterskapet 15 m - Hedmark http://www.pamelding.net

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

Sørlandskretsen i Det frivillige Skyttervesen

Sørlandskretsen i Det frivillige Skyttervesen REGLEMENT FOR LANDSDELSKRETSSTEVNET I BANESKYTING 1. Ved Landsdelskretsstevnet i baneskyting følges Skytterbokas bestemmelser, jfr. pkt. 11.240 og tilhørende punkter for skyteprogram. 2. Medaljer utdeles

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Statutter Samlagsmesterskap Ofoten 15M BANE FELT. Tildeles etter turnus, og arrangeres av lag som har fasiliteter for

Statutter Samlagsmesterskap Ofoten 15M BANE FELT. Tildeles etter turnus, og arrangeres av lag som har fasiliteter for Statutter Samlagsmesterskap Ofoten 15M BANE FELT Arrangeres av Skytterlag i Ofoten Skyttersamlag. Arrangerende lag bestemmes av Ombudsmøtet. Tildeles etter turnus, og arrangeres av lag som har fasiliteter

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 2.12.2009 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

Akershus Skyttersamlag

Akershus Skyttersamlag Invitasjon Romerikscup 2015 for Asp, R, ER & J. Ungdomsutvalget inviterer til Romerikscup 2014. Romerikscupen er en sosial skyting hvor ungdommene får anledning til å skyte i litt mindre og roligere former

Detaljer

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement.

Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Krets 1, Uttrøndelag Skyttersamlag. Samlet regelverk for lokale arrangement. Sist endret i kretsmøte 27.11.2014 Gjelder for skytterlagene: Floren Hegra Lånke Meråker Skjelstadmark Stjørdal Stordalen Permanente

Detaljer

Regler for Østlendingen-skytingen

Regler for Østlendingen-skytingen Regler for Østlendingen-skytingen 1. Østlendingen-skytingen er åpen for skyttere fra de fire skyttersamlagene i Hedmark fylke: Solør, Hedmark, Østerdal og Nord-Østerdal. Østlendingen-skytingen er åpen

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap

Stevneregler for samlagsmesterskap Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet.

INNBYDELSE. Vi skal prøve å få lagt ut figurer og avstandar på heimesida noen dagar før stevnet. INNBYDELSE LANDSDELSKRETSSTEVNE FELT 14.-15. MARS 2009 Lesja skyttarlag og Gudbrandsdal skyttarsamlag vil med dette invitere alle skyttere i Opplandskretsen til Landsdelskretsstevne i feltskyting. Vi satsar

Detaljer

Regler for Østlendingen-skytingen

Regler for Østlendingen-skytingen Regler for Østlendingen-skytingen 1. Østlendingen-skytingen er åpen for skyttere fra de fire skyttersamlagene i Hedmark fylke Solør, Hedmark, Østerdal og Nord-Østerdal. Østlendingen-skytingen er åpen for

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER

NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER NIDAROS SKYTTERLAG STATUTTER FOR INTERNE SKYTINGER Godkjent på årsmøte 06.11.02 Samt program for Ragnhilds premie godkjent av styret 25.05.03 Revidert på styremøte 28.01.04 Revidert på styremøte 27.04.11

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012

INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT. Lørdag 17. mars 2012 INVITASJON TIL ØSTLANDSMESTERSKAP FINFELT Lørdag 17. mars 2012 Vestre Trysil skytterlag har som teknisk arrangør gleden av å invitere Deres samlag til det andre Østlandsmesterskapet i finfeltskyting. På

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane vart vedteke av Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert seinare: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

Statutter for trofeer

Statutter for trofeer Statutter for trofeer Lagskytinger ALLE KLASSER SKYTER SINE RESPEKTIVE PROGRAM OG GIS RESPITT ETTER FØLGENDE TABELL (FÅR SÅ MANGE PROSENT AV TAPTE POENG PÅPLUSSET SUMMEN) Kl J gis anledning til å delta

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014

Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Stevneregler for samlagsmesterskap Sist revidert: Mars 2014 Dette veiledningen er utarbeidet av samlagsstyret for å gi retningslinjer til arrangører av samlagsstevner bane, felt og 15m samt skytingen om

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN) ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRET... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM...

Detaljer

Vedlegg til Skytterboka 2013

Vedlegg til Skytterboka 2013 Vedlegg til Skytterboka 2013 Utgitt av Det frivillige Skyttervesen www.dfs.no Vedtak i Norges Skytterstyre / Skyttertinget 2012 Godkjenning av Sauer 200 STR Rekruttmodell i kaliber.22: 6.144 Løp For Sauer

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP

STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN - MIDT NORGE LANDSDEL STATUTTAR MIDT NORSK MEISTERSKAP Statuttane ble vedtatt på møte i Midt Norge Landsdel på Oppdal den 23 april 1994 Revidert senere: Molde 9 juli 1994 Overhalla

Detaljer

Trønderkretsen. 3. Statutter på landsdelens stevner

Trønderkretsen. 3. Statutter på landsdelens stevner Trønderkretsen Årsmøte 11.11.17 kl 1200 1500 - Stjørdal rådhus. Tilstede : Uttrøndelag v/leder Ivar Otto Husby og ungdomsleder Ove Raaen, Fosen v/ styremedlem Tore Reksterberg, Namndal v/kasserer Halvor

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup

STATUTTER FOR AVVIKLING KRETSMESTERSKAP (KM) KretsCup STATUTTER FOR AVVIKLING AV KRETSMESTERSKAP (KM) og KretsCup FOR MØRE OG ROMSDAL SKYTTERKRETS Vedtatt på styremøte 19.01.2017 Statutter for avvikling av Kretsmesterskap 1. KM arrangeres i de øvelser og

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2012

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2012 Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2012 Styret i Hedmark skyttersamlag 2012 Hovedstyret Leder Hilde Lunden Lang-Ree Løiten Nestleder Torill Engevold Stange og Romedal Kasserer Jens Petter Nesseth Stange

Detaljer

ØSTFOLD SKYTTERSAMLAG

ØSTFOLD SKYTTERSAMLAG Ombudsmøte 2015 STED: Sarpsborg skytterlags klubbhus TID: Onsdag 2. desember 2015 Kl. 18:30 1. Konstituering Oddvar Andersen refererte innkallingen. Saksliste ble referert. Møteleder:?? ble valgt til dirigent.??

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Følgende ombud møtte: Gol skytterlag Skurdalen og Dagali skytterlag Torpo skytterlag Hovet og Hol skytterlag Ødegården skytterlag Flå skytterlag

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff.

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff. Årsmelding 2011 Ombudsmøte for 2010 ble holdt på Bardøla Høyfjellshotell med Geilo skytterlag som arrangør. Det møtte 37 ombud fra 11 skytterlag. Nes skytterlag, Tunhovd skytterlag og Vats og Leveld skytterlag

Detaljer

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 Aust-Agder skyttersamlags ungdomsutvalg har i 2010 bestått av: Jan Solberg, leder - Trygve Thaule, Arne Hægestøyl, Kåre Storenes og Nils Topland

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

V55 R ER J V65 V73

V55 R ER J V65 V73 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 100 meter: ASP R ER J V65 V73 Skyteprogram på 200 og 300 meter: 5 4 3 2 1 V55 AG3 3-5 skyter vanlig DFS mesterskapsprogram 5 skudd liggende 5 skudd stående 5 skudd knestående

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG 2013 1. desember 2013 i Etnedal Ombudsmøtesak 1. Innkalling til ombudsmøte. Innkalling og saksdokumenter er utsendt til styret og skytterlagene på epost i henhold til

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM)

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets - 2 - Statutter for avvikling av Midt-Norsk Mesterskap. 1.

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TIRSDAG 20.01.2015, KL. 18.00 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn Arne Iversen, Asbjørn Tveit (vara for Børge Kristoffersen), Per Ivar Emanuelsen, Jostein

Detaljer

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet.

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet. Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter. Formann ønsker velkommen til årets ombudsmøte, spesielt de lag fra Senja som blir en del av Troms fra og med neste år. Steinar Haralstad fra landsdelskretsen

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2014 Styret i Hedmark skyttersamlag 2014 Hovedstyret Leder Hilde Lunden Lang-Ree Løiten Nestleder Torill Engevold Stange og Romedal Kasserer Jens Petter Nesseth Stange

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG.

OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG. Til skytterlagene i Fosen skyttersamlag Rissa, 11.11.10 OMBUDSMØTE I FOSEN SKYTTERSAMLAG. Ombudsmøte i Fosen Skyttersamlag holdes i skytterhuset til Sørfjorden Skytterlag på Haugamyra tirsdag 30.11.10

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

Side 1 av 8. Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING

Side 1 av 8. Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING Side 1 av 8 Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING Innhold 1.00 Generelt 2.00 Skifelt normalprogram 3.00 Skifelt sprint 4.00 Skogsløp med skyting normalprogram 5.00 Skogsløp med skyting

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité Justert. februar 0 ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE Samlagets Uttakingskomité Faste oppgaver Komiteen består av medlemmer. Ett medlem er på valg hvert år. års gjensittende er komiteens leder. UK er ansvarlig for

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ADMINISTRASJON: Samlagsstyret har i 2016 bestått av: Leder Nestleder Utdanningskontakt Sekretær Kasserer Ungdomsleder IT kontakt Banekontakt Roger Larsen Snorre

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2014 hatt følgende ledelse: Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg.

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. 1. Godkjenne innkalling Innkallinga godkjent, med en kommentar fra Frank Sve, vedr. regelverk for innkalling i henhold til

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

Årsberetning fra Hedmark skyttersamlag 2008.

Årsberetning fra Hedmark skyttersamlag 2008. Årsberetning fra Hedmark skyttersamlag 2008. Styret i Hedmark skyttersamlag har bestått av følgende: Hovedstyret Leder Hilde Lang-Ree Løiten skytterlag Nestleder Sverre Kristiansen Løiten skytterlag Kasserer

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2009

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2009 Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2009 Styret i Hedmark skyttersamlag 2009 Hovedstyret Leder Hilde Lang-Ree Løiten Nestleder Sverre Kristiansen Løiten Kasserer Jens Petter Nesseth Stange og Romedal Sekretær

Detaljer

OMBUDSMØTE I TROMS SKYTTERSAMLAG. Søndag 4.desember 2011 kl på Brenna skytterhus, Storfjord.

OMBUDSMØTE I TROMS SKYTTERSAMLAG. Søndag 4.desember 2011 kl på Brenna skytterhus, Storfjord. OMBUDSMØTE I TROMS SKYTTERSAMLAG Saksliste: Søndag 4.desember 2011 kl. 1100 på Brenna skytterhus, Storfjord. Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Opprop og godkjenning av møtefullmakter Godkjenning av møteinnkalling

Detaljer

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 Styret i Vestfold skyttersamlag i år 2011 Leder Tom Knudsen Nestleder Jan Engen Ungdomsleder Tom Håkon Berger Kasserer Berit Sommerstad Sekretær Linda Herland Utdanningskontakt

Detaljer

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 Styret har i 2010 bestått av: Tor Bjørnødegård, leder Knut Ole Gladhaug, nestleder Ole Bergene, kasserer Bergljot Skjærstein, styremedlem Knut Peter Eide, styremedlem

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 6. SEPTEMBER 2009 OLAVSGÅRD HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte MØTELEDER Hans O. Kveli, President

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18. Årsmelding 2001 Vegårshei skytterlag Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.00 Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder

Detaljer

Formål: Å skape aktivitet i feltskytings disiplinene basert på en organisatorisk forankring innen Det frivillige Skyttervesen

Formål: Å skape aktivitet i feltskytings disiplinene basert på en organisatorisk forankring innen Det frivillige Skyttervesen 1 Forslag til vedtekter for Dovrefjellcupen i feltskyting Dovrefjellcupen i feltskyting er en organisasjon for skyttersamlagene rundt Dovrefjell: Nord- Østerdal, Gudbrandsdal, Romsdal, Nordmør, Uttrøndelag

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2013 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øyvind Kjøll, leder Steinar Berget, nestleder May-Britt Nordli, sekretær Svein Lobben,

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 21.-22. FEBRUAR GARDERMOEN SAS HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte Hans O. Kveli,

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2016 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

Referat fra møte i DFS/SFU

Referat fra møte i DFS/SFU Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Referat fra møte i DFS/SFU Møtedag: Fredag 11. mars 2015 Tidspunkt: Fra kl. 15.00 Sted: Skytterhuset på Oppdal Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2010

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2010 Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2010 Styret i Hedmark skyttersamlag 2010 Hovedstyret Leder Hilde Lang-Ree Løiten Nestleder Gunn Lundsbakken Løiten Kasserer Jens Petter Nesseth Stange og Romedal Sekretær

Detaljer

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2014 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck Olav Stensås

Detaljer

Ombudsmøte Inntrøndelag skyttersamlag 2017

Ombudsmøte Inntrøndelag skyttersamlag 2017 Sted: Frosta Tid: 3. desember 2017 Ombudsmøte Inntrøndelag skyttersamlag 2017 Ombud fra skytterlagene: Aasen: Morten Haabeth, Rolf Skjesol Beitstad: Egge: Odd Jerpstad, John Jule, Vidar Hestmo Forr: Ingebrigt

Detaljer