ÅRSMELDING Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn Husevåg Kasserer: Aud Gravem Surnadal Styremedlem: Kurt Otnes Valsøyfjord Styremedlem: Kirsti Rakstang Asp/Straum Leder ungdomsutv: Bjørn Walør Heggem Reinsfjell Utdanningskontakt: Asbjørg Kanestrøm Smøla Skytebanekontak: Ola Krogstad IT kontakt: Kay Margido Sletnes Møtevirksomhet 2013 Det er avholdt 6 styremøter der i alt 68 saker er blitt behandlet. Møtene er blitt holdt på Straumsnes vekselvis i forsamlingshuset og i Aspøy og Straumsnes miniatyrbane. Representasjon: Skytterting: Ola Krogstad. Midt- Norge i Namdal: Ola Krogstad og Mette Helen Mikkelsen Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER 2013 Nedenfor er styrets årsplan satt inn og enkelte områder blir omtalt spesielt. Planen har vært styrets opplegg for arbeidet som er utført. I hovedsak er de fleste målene nådd, men vi har ikke rukket å arbeide med alle oppgavene like godt og grundig. Ansvarlig Mål Resultat Gjennomføre møter i Gjennomført Styremøter Leder henhold til plan Gjennomføre møte i Gjennomført Ombudsmøte Leder/sekretær henhold til plan Utdanningskon/sekretær/I Gjennomført Kurs og samlinger T kontakt Se handlingsplan Skytebaner/sikkerhet Skytebanekontakten/leder Se handlingsplan Gjennomført Regnskapsrapportering Kasserer Gjøres på styremøte Gjennomført Rekruttutvalget - Gjennomført rapportering Ungdomsleder Gjøres på styremøte Oppfølging lag Styret Se handlingsplan Delvis

2 LS Styret Flest mulig deltagere Gjennomført Aktive skyttere Styret Se handlingsplan Se eget avsnitt under 30 skudds skyttere Styret Se handlingsplan Se eget avsnitt under Aktive skyttere nivå Styret Opplegg for både kvalitet og bredde Delvis gjennomført Skifelt og skogsløp med Skogsløp med skyting Ikke nådd skyting Kirsti R lokalt i 10 lag Skytingen dag Styret Arrangement i minst 20 lag Innendørssesongen Gjennomført Rekruttering innendørs Ungdomsleder høst og vinter Økonomi Leder/kasserer Skaffe støttemidler Gjennomført Kurs og samlinger Sted Ansvarlig Mål Ny IT løsning DFS Kretsvis arrangement i Styremedlemmer Informasjon til alle lag februar Rekruttsamling Angråmyra Ungdomsutvalget Mange deltagere og godt program Skytebaner og utstyr Skytebanesikkerhet Skytebanekontakten Alle baner skal ha utfylt skjema Gjennomført innen utløpet av mai Drift og vedlikehold utstyr på banene Leder/skytebanekontakt Gjennomgå driftsprotokoller Dokumentasjon forbered. til stevner Fysisk inspeksjon elektronisk utstyr Dokumenteres ved utfylt skjema Oppfølging lag Hos de enkelte lag Styret Besøke minimum 3 lag i hver krets Medlemsutvikling Post ved våre kurs Styret Bedre kvalitet på rapport medl. Opprydding lister LS deltagelse Informasjon fra samlaget Styre, lagene Samles i et område ved innkvart. Sosialt arrangement Oppfølging lag Arbeidet har bestått i kontakt med både til passive og aktive lag. Spesielt ved manglende innsending av årsmelding og sikkerhetsskjema for skytebaner har det vært mye kontakt mot enkelte lag. Det er viktig at samlagets tillitsvalgte er ute på arrangement og er i kontakt med de ulike lagene. Dette har styret først og fremst gjennomført ved de kretsvise møtene og ved samlagets egne stevner. Sikkerhet på skytebanene Alle lag har gjennomgått og fylt ut skjema egenkontroll sikkerhet skytebaner. Det er gjennomført befaring på 2 baner og har vært spesielt tema på de kretsvise kursene. Rekrutteringstiltak Se årsmelding fra ungdomsutvalget.

3 SAMARBEIDE MED HEIMEVERNET Samlaget har nå ett HV-distrikt å forholde seg til, Møre og Fjordane HV-distrikt 11. Samarbeidet med HV på regionalt plan er meget godt. KURSVIRKSOMHETEN 2013 Kursaktiviteten dette året har bestått av de kretsvise samlingene med til sammen 39 deltakere fra 17 lag. Dette er et viktig fora for gode diskusjoner og innspill til styret. Ungdomsutvalget har hatt samling med 32 deltagere, se deres årsmelding. SKYTESESONGEN 15 m innendørs Det er avviklet 12 stevner inkludert samlagsstevne. Samlagsstevnet med Rindal som arrangør hadde 138 deltagere. Sunndal arrangerte Landsdelskretsstevnet med 212 deltagere. Begge arrangementene var godt gjennomført. Skogsløp med skyting og skifelt Samlaget har oppfordret lagene til å arrangere interne skogsløp med skyting. Det rapporteres at noen lag har fulgt opp dette, med målet i handlingsplanen ble ikke nådd. Det viser seg krevende å få en stor aktivitet innenfor dette området. Feltskyting Det er blitt avholdt 13 åpne feltstevner. Samlagsstevnet ble arrangert av Eide og Naas skl. med 119 deltagere. Landsdelskretsstevnet ble arrangert av Søre Sunnmøre skyttersamlag. Resultatene kan finnes på vår hjemmeside. Baneskyting Det er avholdt 17 åpne banestevner med jevnt god deltakelse på alle stevner. Samlagsstevnet ble arrangert av Fosna skytterlag. Stevnet ble godt arrangert og med 186 deltagere. Skyting om organisasjonsmedaljen ble arrangert på 2 baner, men oppslutningen er lav. Kragens minnestevne ble arrangert av Halsa skl. Breddeserien og Veteranserien ble arrangert i henhold til opplegget. Det vises for øvrig til resultatliste på vår hjemmeside. Midt-Norsk mesterskap Namdal skyttersamlag arrangerte Midt-Norsk med Overhalla og Skage skl skl som arrangør. Resultatene finnes på vår hjemmeside. Landsskytterstevnet Årets landskytterstevne ble et godt stevne i Oppdal med mange gode prestasjoner fra samlagets skyttere. Ingunn Hopmark ble vinner av kvinneklassen i skogsløp med skyting, Torgeir Nisja bane kl 2 og Jorunn Snekvik felt kl ER. Jorunn Snekvik ble også nr 2 i baneskytingen. Årets Nordmørsskytter 2013 Følgende skyttere er året til Årets Nordmørsskytter 2013 i sin klasse : Klasse Navn Lag 5 Terje Nisja Sunndal 4 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 3 Rolf Morten Berg Hjelmen 2 Aksel Skuggevik Surnadal 1 Kjell Otnes Valsøyfjord V55 Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes

4 V65 Birger Indreiten Halsa V73 Jon Oren Ludvik Gravem Surnadal Sunndal AG Nils Halse Halsa R Karen Snekvik Tor Fredrik Mikkelsen Surnadal Surnadal ER Jorunn Snekvik Surnadal J Eline Lillegård Hjelmen Fra og med 2006 er premieringen utvidet slik at de 3 beste skyttere i hver klasse der deltakerantallet er stort nok får premie. 276 skyttere har oppnådd poeng i konkurransen mot 265 i INFORMASJON TIL LAG OG SKYTTERE All informasjon til lagene er blitt utsendt pr. E-post. All informasjon blir lagt ut på samlagets hjemmeside. Redaktør er Kristin Kanestrøm. UTMERKELSER/JUBILEER Samlagets miljøpris for 2012: NM krus for 2012: Kay Sletnes Marita Gujord I år er samlaget 100 år og Halsa og Sunndal 150 år. Det eldste laget i samlaget er Surnadal som fylte 150 år i Antall skyttere i de ulike klassene Klasse Antall skyttere 2013 Antall skyttere V V V AG 3 3 Rek ER J Asp Skyttere under 25 år Sum aktive skyttere Antall skudd Skytingens dag 12 lag med 325 deltakere 13 lag med 870 deltakere Ikke aktive medlemmer Det er innenfor fristen innkommet årsmeldinger fra 24 skytterlag.

5 TAKK! En takk rettes til Møre og Romsdal fylke for bidrag gjennom Mørekretsen som går til ungdoms- og rekrutteringsarbeide. Samlagstyret vil også takke de mange tillitsvalgte i lagene som står på år etter år for skyttersaken. Det er i lagene aktiviteten skapes og flere lag kan vise til meget høy aktivitet. Vi vil til slutt takke tillitsvalgte fra landsdelen for godt samarbeidet i året som er gått. Straumsnes, 04.november 2013 Ola Krogstad Asbjørg Kanestrøm Kirsti Rakstang Alf Høgset Aud Gravem Kurt Otnes Bjørn Walør Heggem

6 ÅRSMELDING FRA SKYTEBANEKONTAKTEN Alle lag med egen skytebane har bekreftet at de har gjennomført sikkerhetskontroll av sin skytebane. Ved Øre skytterlag sin bane har det dette året ikke vært skyting. Ved Vestre Tustna sin skytebane har 200 meterbanen vært stengt for skyting. Ellers har alle skytterlag rapportert banene i orden. Det er viktig å påpeke at det til en hver tid er lagleder med sitt styre som er ansvarlig for sikkerheten på lagets bane. Skytebanekontakten har vært på inspeksjon ved Vestre Tustna skytterlag og Valsøyfjord skytterlag sine baner. Skytebanekontakten har videre deltatt på mange åpne banestevner i samlaget og observert at utfylt skytebaneprotokoll var lagt fram. Eide Ola Krogstad skytebanekontakt

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2008 BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 16. november 2008 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bjerkvik Hotell. Tid: Lørdag 6. desember 2014 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Ballangen: 1, Bestebostad: 1, Bjerkvik: 5, Evenes: 3, Gratangen: 0, Idus: 0, Kjøpsnes:

Detaljer

ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014. Troms skyttersamlag 2014 1

ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014. Troms skyttersamlag 2014 1 ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014 Troms skyttersamlag 2014 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder /leder krets 2 Leder krets 1 Leder krets 3 Leder krets 4 Leder krets 5 Eva Rubbås-Risvik Svein Ivar

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 2005 Stiftet 1882 Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 1.130 Lover for skytter sam lagen e Lov f or s kytt ersaml agene, med hjemmel i grunnreglene. Skyttertinget kan for eta endringer, så l angt

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 11. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

MIDT-NORSK MESTERSKAP I BANE OG FELTSKYTING 3 6. Juli 2014. Arrangører: Rindal Skytterlag og Surnadal Skytterlag

MIDT-NORSK MESTERSKAP I BANE OG FELTSKYTING 3 6. Juli 2014. Arrangører: Rindal Skytterlag og Surnadal Skytterlag MIDT-NORSK MESTERSKAP I BANE OG FELTSKYTING 3 6. Juli 2014 Arrangører: Rindal Skytterlag og Surnadal Skytterlag 1 Velkommen til Surnadal og Rindal Vi ser fram til å ta imot ivrige og dyktige skyttere fra

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

ÅRSBERETNING FRA VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2007. VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS styre i år 2007

ÅRSBERETNING FRA VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2007. VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS styre i år 2007 ÅRSBERETNING FRA VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2007 VESTFOLD SKYTTERSAMLAGS styre i år 2007 Leder Nestleder Ungdomsleder Kasserer Sekretær Utdanningskontakt Samlagsinstruktør Leder veteanutvalg Skytebanekontakt

Detaljer

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR!

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR! SKYTTER- POSTEN Nr. 4. 2008 36. årgang VÅR PROFIL: Svein Arne Linnerud, her fotografert foran noen av sine 20.0000 kyllinger, i det nye oppdrettsanlegget sitt hjemme på Lundby gård! Skytter-Posten ønsker

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00

GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00 Velkommen til GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00 2 SAKSLISTE: ÅRSMELDING REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG VALG VELKOMMEN STYRET ÅRSMELDING 2009 3 Sesong nr. 148 er over for Stavanger Skytterlag.

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 26. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer