Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015"

Transkript

1 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2 Distriktsguvernør (DG) Øivind Martinsen åpnet årets distriktsmøte. Lions etiske norm: ble lest av VDG1 Rolf Norgren. Minnestund: Minnestund hvor det ble tent lys for de medlemmene som er gått bort, ble ledet av DG Øivind Martinsen. 1.3 Valg av møteleder: Som møteleder ble Birger Strømsheim LC Oslo/Ekeberg valgt. Som assisterende møteleder ble Eilert Ottesen LC Haslum valgt. 1.4 Valg av to referenter: John Meling LC Haslum og Per Kristian Lindberg LC Eiksmarka/Hosle ble valgt. 1.5 Valg av to til å underskrive protokollen: Martin Nickelsen LC Eiksmarka/Hosle og Inger Elise Bergaust LC Bærum/Verdande ble valgt. 1.6 Praktisk informasjon ble gitt av møteleder vedr.: Delegatnumre, tidsanvendelse, rømningsveier, toaletter, røyking, vann, kaffe, lunsj og mobiltelefon. 1.7 Innkallingen og dagsorden som var sendt ut første uken av januar ble godkjent. 1.8 Referat fra distriktsmøte 2014 ble godkjent. 1.9 Fastsettelse av antall delegater og observatører ved møtestart. Det var i alt frammøtt 75 påmeldte møtedelegater og 20 observatører ved møtets begynnelse. 2. Rapporter 2.1 Endelig rapport fra IPDG Randi Mathisen for Godkjent. 2.2 Foreløpig rapport fra DG Øivind Martinsen for Til orientering. 3. Godkjenning av regnskapet for året Distriktsregnskap m/noter. Godkjent. 3.2 Regnskap for ungdomskontoen m/noter. Godkjent. 3.3 Det er mitt valg regnskap distrikt 104 H med noter. Godkjent. 3.4 Aktivitetsregnskapet. Godkjent.

2 3.5 Regnskap for distriktets IR prosjekt, Sør Afrika m/noter. Godkjent. 3.6 Lions Sponsorregnskap. Godkjent. 3.7 Revisjonsberetning ble lest opp av møteleder. Godkjent. 3.8 Regnskap for Distriktsmøtet Godkjent. Foreløpige regnskap for Foreløpig distriktsregnskap med noter. Til orientering Foreløpig regnskap for ungdomskontoen med noter. Til orientering Foreløpig regnskap for Det er mitt valg med noter. Til orientering Foreløpig regnskap for IR prosjektet med noter. Til orientering. 4. Orienteringssaker Tulipanaksjonen v/dg Øivind Martinsen: Øivind Martinsen kunne opplyse om at antall bestilte tulipaner for dette året har gått betydelig ned på landsbasis, og at det også er en markant reduksjon i vårt distrikt. Dette er svært beklagelig, da det betyr mindre midler inn til sakens formål og også mindre inntekter til klubbene. Han minnet om at tulipanaksjonen er Lions store dag og at det er en god anledning for klubbene til å markere seg i lokalmiljøet. Bestilte tulipaner hentes også i år hos Matthe J.M. Schouten i Lier, og som det ble foreslått fra salen, vil det være en god idé om klubbene kan samordne hentingen. Sonelederne ba klubbene om å henvende seg til dem ved en samordnet henting. 4.2 GLT Opplæring av nye styrer i klubbene v/glt Rolf Norgren: Noen klubber har problemer med å holde på medlemmene, og noen sliter med å få medlemmene til å påta seg verv. Opplæringsleder Rolf Norgren pekte på at sentrale utfordringer i klubbene er motivasjon, klubbmiljø og fornyelse. Både eksisterende og potensielt nye medlemmer stiller krav om at medlemskap og aktiviteter skal være givende og engasjerende at det må være gøy å være medlem i Lions. Dette er forhold som det fokuseres på i kursporteføljen, og han oppfordret klubbene om å prioritere de opplæringstilbudene som er tilgjengelige både på nett for selvstudie og som kurs på kveldstid. Aktuelle opplæringskurs er Kjenn Lions, President- og styrekurs, Lederkurs i distriktet, Soneopplæring, Sekretærkurs og Kassererkurs. Lederkurset gjennomføres av folk med profesjonell bakgrunn innenfor området. En vesentlig del av distriktets budsjett går til opplæring. Det er sendt purring til klubbene for å melde seg på kursene. 4.3 Status nye distriktsgrenser v/dg Øivind Martinsen: Øivind Martinsen informerte om at antall distrikter fra 1. juli vil bli redusert fra 10 til 7 distrikter. Det er ennå ikke avklart om distrikt J (Østfold) kan bli slått sammen med vårt distrikt H. Distrikt H mangler 250 nye medlemmer for å oppnå fullverdig status som distrikt, og dermed tilgang på større midler fra Lions internasjonalt. Det ble en del diskusjon om forskjellige måter for å få opp medlemstallet i distriktet vårt, og ikke minst hvordan beholde de medlemmene som vi har. 4.4 Lions Røde Fjær 2015 v/ Jon Vangsøy LC Oslo-Røa Jon Vangsøy har vært distriktets leder for aksjonen og han ga en orientering om status på Røde Fjær aksjonen Totalt innsamlet beløp er nå kommet opp i ca 25 millioner kroner, mot målsatt 30 mill. Tallene er ikke 100 % bekreftet og er derfor ikke lagt ut på LRF.no ennå. Han kunne fortelle at staten

3 3 skuffende nok ikke har bidratt med én krone. I vårt distrikt er innsamlet beløp ca 2,4 millioner kroner (inkludert gaver fra klubbene) fordelt på 34 klubber. Dette er noe lavere enn målet som ble satt på Stormøtet i oktober på NOK 3 millioner. Han takket alle for innsatsen. 4.5 (Nytt pkt.) Norsk Narkotikapolitiforening v/jan Erik Bresli Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) hadde stand i vestibylen på distriktsmøtet, og politibetjent og leder i NNPF Jan Erik Bresli orienterte kort om virksomheten deres og spesielt om to prosjekter som de ønsker å samarbeide med Lions om. Det ene prosjektet er å utstyre et antall demonstrasjonskofferter til undervisnings- og opplæringsformål rundt om i landet. Koffertene som brukes i dag er svenske og laget i Kostnadene per ny koffert med utstyr er ca kroner. Det andre prosjektet er knyttet til holdningsskapende arbeid i forbindelse med russ og narkotika. Russ som inngår samarbeid med NNPF (BryDeg Russ) skriver under på en kontrakt hvor de tar tydelig avstand fra ulovlige rusmidler og kjøring i alkoholpåvirket tilstand. NNPF ønsker bl.a. å bidra med sponsing av den beste russebussen som samtidig overholder vilkårene i BryDeg Russ avtalen. 4.6 (Nytt pkt.) Lions Førerhundskole v/sverre Norgren LC Eiksmarka-Hosle Lions Førerhundskole hadde stand på distriktsmøtet. Sverre Norgren er, i tillegg til medlem av LC Eiksmarka/Hosle, også med i styret i Lions Førerhundskole. Lions Førerhundskole ble etablert i 1966 og har i disse årene utdannet over 500 førerhunder/ekvipasjer. Skolen utdanner ca. 12 hunder i året og dette dekker ca 1/3 av behovet i Norge. Skolen er kjent for å utdanne hunder av meget høy kvalitet, og var den første skolen i verden som begynte å lære hundene å gå i rulletrapper. Skolen har fått aksept for opprettelse av et faglig utvalg i NAV for kontroll og godkjenning av førerhundskoler. Sverre Norgren oppfordret alle klubbene som ennå ikke har vært der til å besøke skolen og få en omvisning. Forslagsvis kan en legge et av klubbmøtene til skolen. 4.7 (Nytt pkt.) Kortbetaling v/natalie Eklund, izettle Kortbetalingsfirmaet izettle hadde stand på distriktsmøtet. Natalie Eklund i firmaet ga en kort orientering om izettles system for kortbetaling. Systemet består av en hendig liten kortlesningsmaskin som virker sammen med en smarttelefon, og kunden vil kunne få kvittering via e-post. izettle har inngått avtale med Lions sentralt, og systemet kan leveres innen tulipanaksjonsdagen neste lørdag, hvis rask nok bestilling. Med dette systemet på plass, ser vi endelig slutten på den tiden hvor kundene kan vri seg unna med at de dessverre ikke har kontanter med seg. 4.8 (Nytt pkt.) Hilsen fra ordføreren i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh Ordføreren fikk en takk fra distriktet for en gave på kr ,- til LRF. Ordføreren ønsket DM velkommen til Bærum kommune og takket for den verdifulle innsatsen som Lions nedlegger. Hun så felles trekk med politisk arbeide og slik vi driver. Hun nevnte "Mitt Valg" spesielt med et opplegg både for skole og lokalsamfunn. Videre fremhevet hun vårt globale engasjement. For Bærum kommune trakk hun frem at næringslivet på Fornebu er det tredje største innenfor oljevirksomhet i landet. Omstilling til fornybar energi er en stor utfordring både for dette miljøet og for kommunen. Befolkningsveksten i kommunen er en utfordring for planlegging av kollektivtransporten og gode bomiljøer og for å kunne opprettholde et grønt Bærum. Ensomhet er vår nye folkesykdom og prestasjonssamfunnet kan oppleves som en belastning. Hun takket for den strålende innsatsen som Lions gjør i lokalmiljøet, og ønsket oss lykke til videre. Hun fikk takk og blomster fra DG Øivind Martinsen og stor applaus fra salen. Orientering av de ulike seminarene v/øivind Martinsen. Øivind Martinsen ga en kort orientering om de tre parallelle seminarene som var satt opp etter lunsj, fra kl 13:15 til 14:15. Møtedeltakerne velger selv hvilket seminar de ønsker å delta på. De tre seminarene fokuserer på Lions, våre utfordringer og muligheter: Seminar 1: Om Lions Lær mer om vår egen organisasjon Seminar 2: Klubb og medlemsutvikling Hvordan skaper vi mer entusiasme i klubben? Seminar 3: PR og informasjon Hvordan kan vi i klubbene bli flinkere til å drive PR for oss selv?

4 4 Prisutdeling 6 skoler deltok i årets konkurranse. Vinneren av tegnekonkurransen, Mehwish Banaras Iqubal, kommer fra Nordtvedt skole, og fikk overrakt en gavesjekk på NOK Det har ikke vært noen deltakere til ungdommens pris. 5. Distriktsaktiviteter 5.1 IR prosjektet v/irc Bjarte Nygård Bjørndal: IRC Bjarte Nygård Bjørndal fortalte om og ga en oppsummering av prosjektet ithemba Labantu, Phillippi Township i Cape Town, Sør-Afrika. Dette er et prosjekt som klubbene i Lions Distrikt 104 H har støttet i perioden 2008 til 2015 og som har bidratt til å gi muligheter for mange unge mennesker i en vanskelig situasjon. Lions bidrag har gått med til å etablere et opplæringssenter i ithemba Labantu for utdannelse med fagbrev av bla. bilmekanikere og teknikere/rørleggere innen solcelleteknologi. Totalt innsamlede midler i perioden er ca 1,8 millioner kroner. Per 31. mars 2015 er beløpet for perioden kommet opp i litt over kroner, mens målet for denne siste perioden er kroner før 30. juni i år. Bjarte Nygård Bjørndal oppfordret alle klubbene til å stå på og bidra til at målet kan bli nådd, og benyttet anledningen til å rette en stor takk til de ulike styrer og tillitsvalgte i Distrikt 104 H, klubbene i distriktet og enkeltpersoner for bidrag og støtte til prosjektet i Sør-Afrika. Vi kan være stolte av at vi gjennom støtten til dette prosjektet har vært med på gi mennesker muligheter og fremtidshåp, og han uttrykte håp om at utdanningssenteret ithemba Labantu vil ha en sikker fremtid også uten støtten fra Lions. 6. Riksmøtesaker 6.1 Kort gjennomgang av riksmøtesaker av DG Øivind Martinsen: På grunn av store reisekostnader knyttet til riksmøtedeltakelse er det forslag om at MD i fremtiden skal stå for arrangementet, og at riksmøte legges til et hotell på Gardermoen de nærmeste årene. Det vil bli foreslått at matrikkelen i papirutgave vil bli laget og distribuert som en klubbaktivitet. Ellers sliter vi med å sende folk til ungdomsleir. 7. Saker til vedtak 7.1 Forslag fra LC Rykkinn om nytt IR prosjekt, TITELI barnehjem. Distriktsstyrets innstilling til forslag nr. 7.1 Nytt IR prosjekt Titeli barnehjem. Styret behandlet forslaget på distriktsstyremøte den 05. mars Forslaget går ut på at alle klubbene i distriktet gir kr ,- pr. klubb eller etter evne i tre år. Distriktsstyret har gjennomgått prosjektet og finner dette interessant og godt underbygget. Distriktsstyret ønsker at det på distriktsmøtet presenteres bedre dokumentasjon av økonomisk drift etter de tre første årene og mer informasjon om hvilke utvelgeskriterier man benytter for å gi barn adgang til barnehjemmet. Styret har følgende innstilling til distriktsmøtet 18. april 2015: Forslaget fra LC Rykkinn anbefales gitt at styrets ønske om ytterligere informasjon blir tilfredsstillende besvart. Harald Løberg, LC Rykkinn presenterte prosjektet TITELI barnehjem.

5 5 Kristin Hasner fra Hosle hadde vært ansatt 10 år i politiet da hun søkte permisjon for å jobbe som frivillig i India for å hjelpe barn. I løpet av de månedene hun var der i 2010 møtte hun sin tilkommende mann som var leder for frivillighetsprosjektet hun jobbet ved, nord i India. Han har for øvrig lang erfaring med ledelse av ulike prosjekter for barn og unge. De er nå gift og bosatt i India. Kristin og hennes mann bestemte seg for å bygge et barnehjem selv og drive det sammen i fremtiden etter som behovet for barnehjem som tar hånd om foreldreløse og fattige barn er stort i India. Byggearbeidene startet i 2012 og pr dags dato er ca. 50 % ferdig og planen er å gjøre det ferdig i løpet av Hovedbygget er på ca. 800 m 2 fordelt over 3 etasjer inkl. bygg for ansatte og et vakthus - tomt ca m 2. Hele tomten skal sikres med en betongmur. Det er plass til 52 barn. Hvis det er aktuelt med begge kjønn vil de få hver sin etasje. Totale byggekostnader, eks vanntilførsel, er beregnet til NOK inkludert en ekstra buffer på ca. 15 %- risiko/uforutsette kostnader. Dette gir en kostnad pr m 2 på NOK som er ca 40 % høyere enn sammenlignbare prosjekter i dette området av India. Vanntilførsel, som leveres gratis av lokale politikere/kommunen, er beregnet å koste ca. NOK Prosjektet er fullfinansiert med mottatte pengegaver og lån fra Kristin. Driftskostnadene er beregnet til NOK per år. Det første året vil Kristins foreldre garantere for driftskostnadene. Målet er at Lions kan bidra med NOK pr klubb eller etter evne. Sammenlignet med Sør-Afrikaprosjektet forventer vi ca NOK pr år. Vårt forslag er at Lions støtter prosjektet i 3 år. Det manglende driftsbeløpet NOK ( ) = NOK inndekkes av donasjoner og salg av julekort som i 2014 beløp seg til NOK Dette beløpet forventes å øke etter at barnehjemmet er satt i drift. Eventuelt overskytende beløp ved donasjoner etc. vil bli benyttet til nedbetaling av lån som Kristin har bidratt med i prosjektet. Alle innkomne midler settes inn på konto i norsk bank og det er Kristins mor, som til daglig er revisor, som fører regnskap. Selv med en pålagt regnskapsførsel fra indiske myndigheter vil Kristins mor fortsatt føre regnskaper som en ekstra sikkerhet. Det er kun Kristin og hennes mor som kan disponerer bankkontoen. Innkomne midler pr i dag er slik: 2012: ca. NOK : ca. NOK : ca. NOK I tillegg kommer gaver fra foreldre etc. Mye av årsaken til inntektene er omtale av prosjektet i VG. VG har uttalt at de vil komme med en oppfølgingsartikkel om Titeli etter at barna har flyttet inn. I tillegg har private givere uttrykt positivitet til å øke donasjonene, samt at det er store muligheter for å få med flere givere når de ser at barnehjemmet drives på en god måte. Kriterier/prioriteringer for utvelgelse av barn: Prioritere foreldreløse barn med dårligst bakgrunn uten foresatte. Prioritere yngre barn, fremfor eldre. Prioritere barn som er normalt friske og som har en mulighet til å klare seg videre i livet. Når barna har flyttet inn: Søknad om økonomisk støtte fra lokale myndigheter Etter 3 års drift: Søknad om økonomisk støtte fra sentrale indiske myndigheter. Disse eventuelle bistandene er ikke hensyntatt i søknader/kalkyler

6 Etter 3 års drift: Søknad om medlemskap i CARA (statlig adopsjonskontor) for å sikre barna gode nye hjem. 6 Kristin og hennes mann har et vennepar som bor i Norge, der han er indisk og hun er norsk. Mannen, og et fond opprettet av hans far, har vært med på å støtte TITELI økonomisk fra begynnelsen. Mannen er i India flere ganger i året for å følge opp flere andre prosjekter av ulik karakter. Det foreligger et skriv, som er deponert hos Kristins mor, at dette paret vil overta ansvaret for driften av TITELI hvis det skulle tilstøte Kristin og hennes mann noe som tilsier at de ikke kan drive barnehjemmet. Prosjektleder er: Harald Løberg, LC Rykkinn 7.2 Styrets innstilling/vedtak: Alle klubbene i distriktet gir kr ,- pr. klubb eller etter evne i tre år til IR-prosjekt TITELI barnehjem i India. Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer. 8. Handlingsplan og budsjetter Distriktets langtidsplan, handlingsplan og budsjetter for v/rolf Norgren. VDG1 Rolf Norgren foretok en gjennomgang av temaene i langtidsplanen og handlingsplanen på distriktsnivå: Klubb- og medlemsutvikling. 1. Få alle klubbene i distriktet til å bli aktive og veldrevne klubber 2. Øke medlemstallet med 2,5 % ved å målrettet rekruttering Just ask -konseptet redusere antall utmeldelser rekruttere flere kvinner styrke klubbmiljøene Opplæring Øke kunnskapen om Lions blant våre medlemmer Heve lederkompetansen blant tillitsmenn i klubbene Styrke sonelederne Aktiviteter Stormøtet (130 deltakere sist) Hudøy (videreføres) Mitt valg (kan profesjonaliseres) Tegnekonkurransen (viktig for synliggjøring) Vanskeligstilte barn (godt etablert i Bærum. Kan utvides) Ungdomsleir Lions-dagen (Tulipanaksjonen) (vær synlige) Distriktets IR prosjekt (vedtatt under pkt. 7) Frivillighetspris (bør jobbes videre med) Nye soneaktiviteter (har tydeliggjort sonelederrollen bedre) Rolf Norgren minnet også om at mye god informasjon ligger inne på Lions nettsider og som er lett tilgjengelig for medlemmene. All informasjon som ligger på Lions er åpen for alle, bortsett fra medlemsregisteret. Han understrekte at hensikten med distriktsledelsen er å være til støtte for klubbene, og at fagsjefer og andre oppfordres til å bruke distriktsledelsen i større grad enn før.

7 7 Budsjett Rolf Norgren gikk kort gjennom budsjetter for neste periode. Det var ingen merknader til budsjettet som ble godkjent. 9. Utmerkelser v/dg Øivind Martinsen Øivind Martinsen delte ut DG Award til Jon Vangsøy LC Oslo/Røa og Tore Lynau LC Oslo/Nordstrand for deres store innsats i forbindelse med Lions Røde Fjær aksjonen. 10. Valg, (etter lunsj) 10.1 Valg av Distriktsguvernør (DG) for året : Rolf Norgren LC Eiksmarka /Hosle. (Bekreftelse fra forrige års valg) Valgt med akklamasjon Valg av Visedistriktsguvernør 1 (VDG 1) for året : Ketil Stuan LC Oslo/Nordstrand. (Bekreftelse fra forrige års valg) Valgt med akklamasjon Valg av Visedistriktsguvernør 2 (VDG 2) for året : Kandidatene Terje Fodstad LC Oslo-Hauketo og Bjørn Zarbell LC Oslo-Bøler ga hver sin presentasjon av seg selv. Skriftlig valg ga følgende resultat: Terje Fodstad: 40 stemmer Bjørn Zarbell: 20 stemmer 2 stemmer var blanke Terje Fodstad ble dermed valgt Valg av revisor for året : John Kåre Bakken LC Rykkinn. (Nok et gjenvalg) Valgt med akklamasjon. 11. Møteleder avrunder Møteleder Birger Strømsheim takket for et hyggelig distriktsmøte og fin meningsutveksling, og ga deretter ordet til DG. 12. Avslutning v/ DG, Øivind Martinsen) DG Øivind Martinsen takket for fremmøtet og takket styre og råd for innsatsen og overrakte takk og blomster til møteledere, teknisk assistent, referenter, arrangementskomite mfl for et godt gjennomført møte. Han ga deretter ordet til DG Elect Rolf Norgren. 13. Presentasjon av distriktsrådet for ved DG Elect Rolf Norgren DG Elect Rolf Norgren takket for tilliten og gikk over til presentasjonen av nytt distriktsråd.

8 8 Verv Navn Klubb DG-Distriktsguvernør Rolf Norgren LC Eiksmarka/Hosle VDG 1- Visedistriktsguvernør Ketil Stuan LC Oslo/Nordstrand VDG-2 Visedistriktsguvernør 2 Terje Fodstad LC Oslo/Hauketo IPDG Forrige års DG Øivind Martinsen LC Haslum DS Distriktets servicekontor Terje Skudvig LC Haslum DK Distriktskasserer Arild Hansen LC Eiksmarka/Hosle Ass.DS/ITC/IKT Bjørn Andresen LC Oslo/Bryn Sone 1 Torill Skøyen LC Oslo/Christiania Sone 2 Helge Vedal LC Oslo/Linderud Sone 3 Tore Lynau LC Oslo/Nordstrand Sone 4 Martin Nickelsen LC Eiksmarka/Hosle Fagsjefer GLT/GMT Rolf Norgren (leder) LC Eiksmarka/Hosle Chistian Johansen LC Nordstrand Bjørn Plyhn LC Haslum Øystein Eek LC Eiksmarka/Hosle Inger Elise Bergaust LC Bærum/Verdande og andre etter behov YEC ansvarlig for ungdomsutveksling NN AC-Komitéleder/ Aktivitetskom. NN NAC-Leder forebyggende ungdomsarbeid Finn Helge Hartmann LC Oslo/Ekeberg IRC-Leder internasjonalt arbeid Jon Hanssen LC Oslo/Røa IT Støtte/Sosiale medier Gaute Holmin LC Oslo PRC Revisor Jon Vangsøy Jon K. Bakken Som vist av oversikten mangler to personer til funksjonene YEC ansvarlig for ungdomsutveksling og AC-Komiteleder/Aktivitetskomiteen. Rolf Norgren etterlyste personer som kunne ta disse vervene. Rolf Norgren avsluttet med å takke Øivind Martinsen for innsatsen og overrakte blomster og vimpel. 14. Avslutning Visepresident i LC Haslum Freddy Nilsen avsluttet distriktsmøte med en vise om Løkketangen i gode gamle dager.

9 9 Distriktsmøtet ble avsluttet kl. 15:55. Sandvika, 18. april 2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 26. mars. Årsmøtedokumenter. Bærum Sykehus 90 år. 1/2014. VBS-NYTT 1/2014 ı 1

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 26. mars. Årsmøtedokumenter. Bærum Sykehus 90 år. 1/2014. VBS-NYTT 1/2014 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Temamøte 26. mars Årsmøtedokumenter Bærum Sykehus 90 år. 1/2014 VBS-NYTT 1/2014 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Nr. 1 - februar 2014 - Årgang 22 Ansvarlig

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer