Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015"

Transkript

1 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2 Distriktsguvernør (DG) Øivind Martinsen åpnet årets distriktsmøte. Lions etiske norm: ble lest av VDG1 Rolf Norgren. Minnestund: Minnestund hvor det ble tent lys for de medlemmene som er gått bort, ble ledet av DG Øivind Martinsen. 1.3 Valg av møteleder: Som møteleder ble Birger Strømsheim LC Oslo/Ekeberg valgt. Som assisterende møteleder ble Eilert Ottesen LC Haslum valgt. 1.4 Valg av to referenter: John Meling LC Haslum og Per Kristian Lindberg LC Eiksmarka/Hosle ble valgt. 1.5 Valg av to til å underskrive protokollen: Martin Nickelsen LC Eiksmarka/Hosle og Inger Elise Bergaust LC Bærum/Verdande ble valgt. 1.6 Praktisk informasjon ble gitt av møteleder vedr.: Delegatnumre, tidsanvendelse, rømningsveier, toaletter, røyking, vann, kaffe, lunsj og mobiltelefon. 1.7 Innkallingen og dagsorden som var sendt ut første uken av januar ble godkjent. 1.8 Referat fra distriktsmøte 2014 ble godkjent. 1.9 Fastsettelse av antall delegater og observatører ved møtestart. Det var i alt frammøtt 75 påmeldte møtedelegater og 20 observatører ved møtets begynnelse. 2. Rapporter 2.1 Endelig rapport fra IPDG Randi Mathisen for Godkjent. 2.2 Foreløpig rapport fra DG Øivind Martinsen for Til orientering. 3. Godkjenning av regnskapet for året Distriktsregnskap m/noter. Godkjent. 3.2 Regnskap for ungdomskontoen m/noter. Godkjent. 3.3 Det er mitt valg regnskap distrikt 104 H med noter. Godkjent. 3.4 Aktivitetsregnskapet. Godkjent.

2 3.5 Regnskap for distriktets IR prosjekt, Sør Afrika m/noter. Godkjent. 3.6 Lions Sponsorregnskap. Godkjent. 3.7 Revisjonsberetning ble lest opp av møteleder. Godkjent. 3.8 Regnskap for Distriktsmøtet Godkjent. Foreløpige regnskap for Foreløpig distriktsregnskap med noter. Til orientering Foreløpig regnskap for ungdomskontoen med noter. Til orientering Foreløpig regnskap for Det er mitt valg med noter. Til orientering Foreløpig regnskap for IR prosjektet med noter. Til orientering. 4. Orienteringssaker Tulipanaksjonen v/dg Øivind Martinsen: Øivind Martinsen kunne opplyse om at antall bestilte tulipaner for dette året har gått betydelig ned på landsbasis, og at det også er en markant reduksjon i vårt distrikt. Dette er svært beklagelig, da det betyr mindre midler inn til sakens formål og også mindre inntekter til klubbene. Han minnet om at tulipanaksjonen er Lions store dag og at det er en god anledning for klubbene til å markere seg i lokalmiljøet. Bestilte tulipaner hentes også i år hos Matthe J.M. Schouten i Lier, og som det ble foreslått fra salen, vil det være en god idé om klubbene kan samordne hentingen. Sonelederne ba klubbene om å henvende seg til dem ved en samordnet henting. 4.2 GLT Opplæring av nye styrer i klubbene v/glt Rolf Norgren: Noen klubber har problemer med å holde på medlemmene, og noen sliter med å få medlemmene til å påta seg verv. Opplæringsleder Rolf Norgren pekte på at sentrale utfordringer i klubbene er motivasjon, klubbmiljø og fornyelse. Både eksisterende og potensielt nye medlemmer stiller krav om at medlemskap og aktiviteter skal være givende og engasjerende at det må være gøy å være medlem i Lions. Dette er forhold som det fokuseres på i kursporteføljen, og han oppfordret klubbene om å prioritere de opplæringstilbudene som er tilgjengelige både på nett for selvstudie og som kurs på kveldstid. Aktuelle opplæringskurs er Kjenn Lions, President- og styrekurs, Lederkurs i distriktet, Soneopplæring, Sekretærkurs og Kassererkurs. Lederkurset gjennomføres av folk med profesjonell bakgrunn innenfor området. En vesentlig del av distriktets budsjett går til opplæring. Det er sendt purring til klubbene for å melde seg på kursene. 4.3 Status nye distriktsgrenser v/dg Øivind Martinsen: Øivind Martinsen informerte om at antall distrikter fra 1. juli vil bli redusert fra 10 til 7 distrikter. Det er ennå ikke avklart om distrikt J (Østfold) kan bli slått sammen med vårt distrikt H. Distrikt H mangler 250 nye medlemmer for å oppnå fullverdig status som distrikt, og dermed tilgang på større midler fra Lions internasjonalt. Det ble en del diskusjon om forskjellige måter for å få opp medlemstallet i distriktet vårt, og ikke minst hvordan beholde de medlemmene som vi har. 4.4 Lions Røde Fjær 2015 v/ Jon Vangsøy LC Oslo-Røa Jon Vangsøy har vært distriktets leder for aksjonen og han ga en orientering om status på Røde Fjær aksjonen Totalt innsamlet beløp er nå kommet opp i ca 25 millioner kroner, mot målsatt 30 mill. Tallene er ikke 100 % bekreftet og er derfor ikke lagt ut på LRF.no ennå. Han kunne fortelle at staten

3 3 skuffende nok ikke har bidratt med én krone. I vårt distrikt er innsamlet beløp ca 2,4 millioner kroner (inkludert gaver fra klubbene) fordelt på 34 klubber. Dette er noe lavere enn målet som ble satt på Stormøtet i oktober på NOK 3 millioner. Han takket alle for innsatsen. 4.5 (Nytt pkt.) Norsk Narkotikapolitiforening v/jan Erik Bresli Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) hadde stand i vestibylen på distriktsmøtet, og politibetjent og leder i NNPF Jan Erik Bresli orienterte kort om virksomheten deres og spesielt om to prosjekter som de ønsker å samarbeide med Lions om. Det ene prosjektet er å utstyre et antall demonstrasjonskofferter til undervisnings- og opplæringsformål rundt om i landet. Koffertene som brukes i dag er svenske og laget i Kostnadene per ny koffert med utstyr er ca kroner. Det andre prosjektet er knyttet til holdningsskapende arbeid i forbindelse med russ og narkotika. Russ som inngår samarbeid med NNPF (BryDeg Russ) skriver under på en kontrakt hvor de tar tydelig avstand fra ulovlige rusmidler og kjøring i alkoholpåvirket tilstand. NNPF ønsker bl.a. å bidra med sponsing av den beste russebussen som samtidig overholder vilkårene i BryDeg Russ avtalen. 4.6 (Nytt pkt.) Lions Førerhundskole v/sverre Norgren LC Eiksmarka-Hosle Lions Førerhundskole hadde stand på distriktsmøtet. Sverre Norgren er, i tillegg til medlem av LC Eiksmarka/Hosle, også med i styret i Lions Førerhundskole. Lions Førerhundskole ble etablert i 1966 og har i disse årene utdannet over 500 førerhunder/ekvipasjer. Skolen utdanner ca. 12 hunder i året og dette dekker ca 1/3 av behovet i Norge. Skolen er kjent for å utdanne hunder av meget høy kvalitet, og var den første skolen i verden som begynte å lære hundene å gå i rulletrapper. Skolen har fått aksept for opprettelse av et faglig utvalg i NAV for kontroll og godkjenning av førerhundskoler. Sverre Norgren oppfordret alle klubbene som ennå ikke har vært der til å besøke skolen og få en omvisning. Forslagsvis kan en legge et av klubbmøtene til skolen. 4.7 (Nytt pkt.) Kortbetaling v/natalie Eklund, izettle Kortbetalingsfirmaet izettle hadde stand på distriktsmøtet. Natalie Eklund i firmaet ga en kort orientering om izettles system for kortbetaling. Systemet består av en hendig liten kortlesningsmaskin som virker sammen med en smarttelefon, og kunden vil kunne få kvittering via e-post. izettle har inngått avtale med Lions sentralt, og systemet kan leveres innen tulipanaksjonsdagen neste lørdag, hvis rask nok bestilling. Med dette systemet på plass, ser vi endelig slutten på den tiden hvor kundene kan vri seg unna med at de dessverre ikke har kontanter med seg. 4.8 (Nytt pkt.) Hilsen fra ordføreren i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh Ordføreren fikk en takk fra distriktet for en gave på kr ,- til LRF. Ordføreren ønsket DM velkommen til Bærum kommune og takket for den verdifulle innsatsen som Lions nedlegger. Hun så felles trekk med politisk arbeide og slik vi driver. Hun nevnte "Mitt Valg" spesielt med et opplegg både for skole og lokalsamfunn. Videre fremhevet hun vårt globale engasjement. For Bærum kommune trakk hun frem at næringslivet på Fornebu er det tredje største innenfor oljevirksomhet i landet. Omstilling til fornybar energi er en stor utfordring både for dette miljøet og for kommunen. Befolkningsveksten i kommunen er en utfordring for planlegging av kollektivtransporten og gode bomiljøer og for å kunne opprettholde et grønt Bærum. Ensomhet er vår nye folkesykdom og prestasjonssamfunnet kan oppleves som en belastning. Hun takket for den strålende innsatsen som Lions gjør i lokalmiljøet, og ønsket oss lykke til videre. Hun fikk takk og blomster fra DG Øivind Martinsen og stor applaus fra salen. Orientering av de ulike seminarene v/øivind Martinsen. Øivind Martinsen ga en kort orientering om de tre parallelle seminarene som var satt opp etter lunsj, fra kl 13:15 til 14:15. Møtedeltakerne velger selv hvilket seminar de ønsker å delta på. De tre seminarene fokuserer på Lions, våre utfordringer og muligheter: Seminar 1: Om Lions Lær mer om vår egen organisasjon Seminar 2: Klubb og medlemsutvikling Hvordan skaper vi mer entusiasme i klubben? Seminar 3: PR og informasjon Hvordan kan vi i klubbene bli flinkere til å drive PR for oss selv?

4 4 Prisutdeling 6 skoler deltok i årets konkurranse. Vinneren av tegnekonkurransen, Mehwish Banaras Iqubal, kommer fra Nordtvedt skole, og fikk overrakt en gavesjekk på NOK Det har ikke vært noen deltakere til ungdommens pris. 5. Distriktsaktiviteter 5.1 IR prosjektet v/irc Bjarte Nygård Bjørndal: IRC Bjarte Nygård Bjørndal fortalte om og ga en oppsummering av prosjektet ithemba Labantu, Phillippi Township i Cape Town, Sør-Afrika. Dette er et prosjekt som klubbene i Lions Distrikt 104 H har støttet i perioden 2008 til 2015 og som har bidratt til å gi muligheter for mange unge mennesker i en vanskelig situasjon. Lions bidrag har gått med til å etablere et opplæringssenter i ithemba Labantu for utdannelse med fagbrev av bla. bilmekanikere og teknikere/rørleggere innen solcelleteknologi. Totalt innsamlede midler i perioden er ca 1,8 millioner kroner. Per 31. mars 2015 er beløpet for perioden kommet opp i litt over kroner, mens målet for denne siste perioden er kroner før 30. juni i år. Bjarte Nygård Bjørndal oppfordret alle klubbene til å stå på og bidra til at målet kan bli nådd, og benyttet anledningen til å rette en stor takk til de ulike styrer og tillitsvalgte i Distrikt 104 H, klubbene i distriktet og enkeltpersoner for bidrag og støtte til prosjektet i Sør-Afrika. Vi kan være stolte av at vi gjennom støtten til dette prosjektet har vært med på gi mennesker muligheter og fremtidshåp, og han uttrykte håp om at utdanningssenteret ithemba Labantu vil ha en sikker fremtid også uten støtten fra Lions. 6. Riksmøtesaker 6.1 Kort gjennomgang av riksmøtesaker av DG Øivind Martinsen: På grunn av store reisekostnader knyttet til riksmøtedeltakelse er det forslag om at MD i fremtiden skal stå for arrangementet, og at riksmøte legges til et hotell på Gardermoen de nærmeste årene. Det vil bli foreslått at matrikkelen i papirutgave vil bli laget og distribuert som en klubbaktivitet. Ellers sliter vi med å sende folk til ungdomsleir. 7. Saker til vedtak 7.1 Forslag fra LC Rykkinn om nytt IR prosjekt, TITELI barnehjem. Distriktsstyrets innstilling til forslag nr. 7.1 Nytt IR prosjekt Titeli barnehjem. Styret behandlet forslaget på distriktsstyremøte den 05. mars Forslaget går ut på at alle klubbene i distriktet gir kr ,- pr. klubb eller etter evne i tre år. Distriktsstyret har gjennomgått prosjektet og finner dette interessant og godt underbygget. Distriktsstyret ønsker at det på distriktsmøtet presenteres bedre dokumentasjon av økonomisk drift etter de tre første årene og mer informasjon om hvilke utvelgeskriterier man benytter for å gi barn adgang til barnehjemmet. Styret har følgende innstilling til distriktsmøtet 18. april 2015: Forslaget fra LC Rykkinn anbefales gitt at styrets ønske om ytterligere informasjon blir tilfredsstillende besvart. Harald Løberg, LC Rykkinn presenterte prosjektet TITELI barnehjem.

5 5 Kristin Hasner fra Hosle hadde vært ansatt 10 år i politiet da hun søkte permisjon for å jobbe som frivillig i India for å hjelpe barn. I løpet av de månedene hun var der i 2010 møtte hun sin tilkommende mann som var leder for frivillighetsprosjektet hun jobbet ved, nord i India. Han har for øvrig lang erfaring med ledelse av ulike prosjekter for barn og unge. De er nå gift og bosatt i India. Kristin og hennes mann bestemte seg for å bygge et barnehjem selv og drive det sammen i fremtiden etter som behovet for barnehjem som tar hånd om foreldreløse og fattige barn er stort i India. Byggearbeidene startet i 2012 og pr dags dato er ca. 50 % ferdig og planen er å gjøre det ferdig i løpet av Hovedbygget er på ca. 800 m 2 fordelt over 3 etasjer inkl. bygg for ansatte og et vakthus - tomt ca m 2. Hele tomten skal sikres med en betongmur. Det er plass til 52 barn. Hvis det er aktuelt med begge kjønn vil de få hver sin etasje. Totale byggekostnader, eks vanntilførsel, er beregnet til NOK inkludert en ekstra buffer på ca. 15 %- risiko/uforutsette kostnader. Dette gir en kostnad pr m 2 på NOK som er ca 40 % høyere enn sammenlignbare prosjekter i dette området av India. Vanntilførsel, som leveres gratis av lokale politikere/kommunen, er beregnet å koste ca. NOK Prosjektet er fullfinansiert med mottatte pengegaver og lån fra Kristin. Driftskostnadene er beregnet til NOK per år. Det første året vil Kristins foreldre garantere for driftskostnadene. Målet er at Lions kan bidra med NOK pr klubb eller etter evne. Sammenlignet med Sør-Afrikaprosjektet forventer vi ca NOK pr år. Vårt forslag er at Lions støtter prosjektet i 3 år. Det manglende driftsbeløpet NOK ( ) = NOK inndekkes av donasjoner og salg av julekort som i 2014 beløp seg til NOK Dette beløpet forventes å øke etter at barnehjemmet er satt i drift. Eventuelt overskytende beløp ved donasjoner etc. vil bli benyttet til nedbetaling av lån som Kristin har bidratt med i prosjektet. Alle innkomne midler settes inn på konto i norsk bank og det er Kristins mor, som til daglig er revisor, som fører regnskap. Selv med en pålagt regnskapsførsel fra indiske myndigheter vil Kristins mor fortsatt føre regnskaper som en ekstra sikkerhet. Det er kun Kristin og hennes mor som kan disponerer bankkontoen. Innkomne midler pr i dag er slik: 2012: ca. NOK : ca. NOK : ca. NOK I tillegg kommer gaver fra foreldre etc. Mye av årsaken til inntektene er omtale av prosjektet i VG. VG har uttalt at de vil komme med en oppfølgingsartikkel om Titeli etter at barna har flyttet inn. I tillegg har private givere uttrykt positivitet til å øke donasjonene, samt at det er store muligheter for å få med flere givere når de ser at barnehjemmet drives på en god måte. Kriterier/prioriteringer for utvelgelse av barn: Prioritere foreldreløse barn med dårligst bakgrunn uten foresatte. Prioritere yngre barn, fremfor eldre. Prioritere barn som er normalt friske og som har en mulighet til å klare seg videre i livet. Når barna har flyttet inn: Søknad om økonomisk støtte fra lokale myndigheter Etter 3 års drift: Søknad om økonomisk støtte fra sentrale indiske myndigheter. Disse eventuelle bistandene er ikke hensyntatt i søknader/kalkyler

6 Etter 3 års drift: Søknad om medlemskap i CARA (statlig adopsjonskontor) for å sikre barna gode nye hjem. 6 Kristin og hennes mann har et vennepar som bor i Norge, der han er indisk og hun er norsk. Mannen, og et fond opprettet av hans far, har vært med på å støtte TITELI økonomisk fra begynnelsen. Mannen er i India flere ganger i året for å følge opp flere andre prosjekter av ulik karakter. Det foreligger et skriv, som er deponert hos Kristins mor, at dette paret vil overta ansvaret for driften av TITELI hvis det skulle tilstøte Kristin og hennes mann noe som tilsier at de ikke kan drive barnehjemmet. Prosjektleder er: Harald Løberg, LC Rykkinn 7.2 Styrets innstilling/vedtak: Alle klubbene i distriktet gir kr ,- pr. klubb eller etter evne i tre år til IR-prosjekt TITELI barnehjem i India. Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer. 8. Handlingsplan og budsjetter Distriktets langtidsplan, handlingsplan og budsjetter for v/rolf Norgren. VDG1 Rolf Norgren foretok en gjennomgang av temaene i langtidsplanen og handlingsplanen på distriktsnivå: Klubb- og medlemsutvikling. 1. Få alle klubbene i distriktet til å bli aktive og veldrevne klubber 2. Øke medlemstallet med 2,5 % ved å målrettet rekruttering Just ask -konseptet redusere antall utmeldelser rekruttere flere kvinner styrke klubbmiljøene Opplæring Øke kunnskapen om Lions blant våre medlemmer Heve lederkompetansen blant tillitsmenn i klubbene Styrke sonelederne Aktiviteter Stormøtet (130 deltakere sist) Hudøy (videreføres) Mitt valg (kan profesjonaliseres) Tegnekonkurransen (viktig for synliggjøring) Vanskeligstilte barn (godt etablert i Bærum. Kan utvides) Ungdomsleir Lions-dagen (Tulipanaksjonen) (vær synlige) Distriktets IR prosjekt (vedtatt under pkt. 7) Frivillighetspris (bør jobbes videre med) Nye soneaktiviteter (har tydeliggjort sonelederrollen bedre) Rolf Norgren minnet også om at mye god informasjon ligger inne på Lions nettsider og som er lett tilgjengelig for medlemmene. All informasjon som ligger på Lions er åpen for alle, bortsett fra medlemsregisteret. Han understrekte at hensikten med distriktsledelsen er å være til støtte for klubbene, og at fagsjefer og andre oppfordres til å bruke distriktsledelsen i større grad enn før.

7 7 Budsjett Rolf Norgren gikk kort gjennom budsjetter for neste periode. Det var ingen merknader til budsjettet som ble godkjent. 9. Utmerkelser v/dg Øivind Martinsen Øivind Martinsen delte ut DG Award til Jon Vangsøy LC Oslo/Røa og Tore Lynau LC Oslo/Nordstrand for deres store innsats i forbindelse med Lions Røde Fjær aksjonen. 10. Valg, (etter lunsj) 10.1 Valg av Distriktsguvernør (DG) for året : Rolf Norgren LC Eiksmarka /Hosle. (Bekreftelse fra forrige års valg) Valgt med akklamasjon Valg av Visedistriktsguvernør 1 (VDG 1) for året : Ketil Stuan LC Oslo/Nordstrand. (Bekreftelse fra forrige års valg) Valgt med akklamasjon Valg av Visedistriktsguvernør 2 (VDG 2) for året : Kandidatene Terje Fodstad LC Oslo-Hauketo og Bjørn Zarbell LC Oslo-Bøler ga hver sin presentasjon av seg selv. Skriftlig valg ga følgende resultat: Terje Fodstad: 40 stemmer Bjørn Zarbell: 20 stemmer 2 stemmer var blanke Terje Fodstad ble dermed valgt Valg av revisor for året : John Kåre Bakken LC Rykkinn. (Nok et gjenvalg) Valgt med akklamasjon. 11. Møteleder avrunder Møteleder Birger Strømsheim takket for et hyggelig distriktsmøte og fin meningsutveksling, og ga deretter ordet til DG. 12. Avslutning v/ DG, Øivind Martinsen) DG Øivind Martinsen takket for fremmøtet og takket styre og råd for innsatsen og overrakte takk og blomster til møteledere, teknisk assistent, referenter, arrangementskomite mfl for et godt gjennomført møte. Han ga deretter ordet til DG Elect Rolf Norgren. 13. Presentasjon av distriktsrådet for ved DG Elect Rolf Norgren DG Elect Rolf Norgren takket for tilliten og gikk over til presentasjonen av nytt distriktsråd.

8 8 Verv Navn Klubb DG-Distriktsguvernør Rolf Norgren LC Eiksmarka/Hosle VDG 1- Visedistriktsguvernør Ketil Stuan LC Oslo/Nordstrand VDG-2 Visedistriktsguvernør 2 Terje Fodstad LC Oslo/Hauketo IPDG Forrige års DG Øivind Martinsen LC Haslum DS Distriktets servicekontor Terje Skudvig LC Haslum DK Distriktskasserer Arild Hansen LC Eiksmarka/Hosle Ass.DS/ITC/IKT Bjørn Andresen LC Oslo/Bryn Sone 1 Torill Skøyen LC Oslo/Christiania Sone 2 Helge Vedal LC Oslo/Linderud Sone 3 Tore Lynau LC Oslo/Nordstrand Sone 4 Martin Nickelsen LC Eiksmarka/Hosle Fagsjefer GLT/GMT Rolf Norgren (leder) LC Eiksmarka/Hosle Chistian Johansen LC Nordstrand Bjørn Plyhn LC Haslum Øystein Eek LC Eiksmarka/Hosle Inger Elise Bergaust LC Bærum/Verdande og andre etter behov YEC ansvarlig for ungdomsutveksling NN AC-Komitéleder/ Aktivitetskom. NN NAC-Leder forebyggende ungdomsarbeid Finn Helge Hartmann LC Oslo/Ekeberg IRC-Leder internasjonalt arbeid Jon Hanssen LC Oslo/Røa IT Støtte/Sosiale medier Gaute Holmin LC Oslo PRC Revisor Jon Vangsøy Jon K. Bakken Som vist av oversikten mangler to personer til funksjonene YEC ansvarlig for ungdomsutveksling og AC-Komiteleder/Aktivitetskomiteen. Rolf Norgren etterlyste personer som kunne ta disse vervene. Rolf Norgren avsluttet med å takke Øivind Martinsen for innsatsen og overrakte blomster og vimpel. 14. Avslutning Visepresident i LC Haslum Freddy Nilsen avsluttet distriktsmøte med en vise om Løkketangen i gode gamle dager.

9 9 Distriktsmøtet ble avsluttet kl. 15:55. Sandvika, 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014 1 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014 1. Åpning 1.1 President i LC Oslo/Maud Kari Markhus ønsket alle velkommen. 1.2 Distriktsguvernør (DG) Randi Mathisen åpnet årets distriktsmøte.

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4.

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4. Side 1 MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 4. JUNI kl 19:00 Se Side 2 Klubbmøter: 4.06; 03.09; 01.10; 05.11; 03.12 Styremøter: 20.08; 17.09; 22.10; 19.11 Vivil lekene: 1. - 2. juni, Nadderud stadion

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. Side 1. Klubbavis nr: 240 Juni 2014. LC Haslum Distrikt 104 H. Se Program mm. neste side. Grill på Solbakken 12.

SOMMERAVSLUTNING. Side 1. Klubbavis nr: 240 Juni 2014. LC Haslum Distrikt 104 H. Se Program mm. neste side. Grill på Solbakken 12. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 3. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Harald harald.myhr@gmail.com mobiltelefon 913 52 953 senest søndag 1. juni Grill på Solbakken 12. juni Vi arrangerer

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 1 i sone 3-2015-2016 Dato: 17. september 2015 Kl.: 18.00 Sted: Kongshavn videregående skole (Gamle Sjømannskolen

Detaljer

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

køkøkæøkæøkærift /Tittel på dokument

køkøkæøkæøkærift /Tittel på dokument Martin Nickelsen Soneleder Distrikt 104 H - Sone 4 - Bærum Til Sone 4 Bærum 17.9.2015 Referat sonemøte nr. 1-2015/16 i Sone 4 - Bærum Sted: Rykkinn Seniorsenter Tid: Onsdag 16. Sept. kl. 19:00. Avsluttet

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Distriktsmøte lørdag 23. april 2016 Lions Club Eiksmarka-Hosle Øvrevoll Vollsveien Jar

Distriktsmøte lørdag 23. april 2016 Lions Club Eiksmarka-Hosle Øvrevoll Vollsveien Jar Distriktsmøte lørdag 23. april 2016 Lions Club Eiksmarka-Hosle Øvrevoll Vollsveien 132 1358 Jar Med Med bil bil E18 fra Oslo : Ta av mot Jar ved Lysaker, (før Fornebu) og deretter Vollsveien direkte til

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

Harstad, april 2016

Harstad, april 2016 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Harstad, 15. - 16. april 2016 FREDAG 15. april 2016 Sak 1.0 Åpning av distriktsmøtet 2016 1.1 Åpning ved hovedkomiteens leder Torgeir Pettersen, LC Lødingen

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Lions Club Haslum. Velkommen til nytt Lions-år Vi kaster loss med M/S Rigmor tirsdag 1. september kl 18.00!!

Lions Club Haslum. Velkommen til nytt Lions-år Vi kaster loss med M/S Rigmor tirsdag 1. september kl 18.00!! Velkommen til nytt Lions-år Vi kaster loss med M/S Rigmor tirsdag 1. september kl 18.00!! Dette blir et åpent møte hvor vi også har invitert bl.a. brukere ved Haslum Seniorsenter, soneleder, etc. Vi oppfordrer

Detaljer

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE VEDTATT PÅ DISTRIKTSMØTET 24.04.82 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 28.04.84 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 22.04.89 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Terminliste 2015-2016 Medlemsmøter 3.11 og 1.12 (Juleavslutning Rakfisk) 5.1, 2.2, 1.3, 5.4, 3.5, 7.6 (Sommer-avslutning) Aktuelle kontonummer

Terminliste 2015-2016 Medlemsmøter 3.11 og 1.12 (Juleavslutning Rakfisk) 5.1, 2.2, 1.3, 5.4, 3.5, 7.6 (Sommer-avslutning) Aktuelle kontonummer Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE NB! Tirsdag 3. novenber kl 19 00 Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 Åpent møte med foredrag av «Cato-Prest» Agenda Klubbmøte 1. Velkommen, Lions etiske norm. 2. Klubbsaker,

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

! " # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009 SAK 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET (DM-18.04.09) 1.1 Åpning Åpning av DM-09 ved presidenten i LC Notodden/Telerosa Ragnfrid Høgmo Bakken. Velkomsttale av Notoddens ordfører Lise Wiik. Innlegg av distriktsguvernør

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang September 2013 Medlemsmøte Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Regnskap 2012/2013 4. Budsjett 2013/2014 5. Aktuelle saker 6. Eventuelt Sosialt

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Presidentens faste spalte:

Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Mai 2013 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Mai måned står for døren og naturen har begynt å våkne til liv etter en lang vinter. Jeg og sikkert dere også,

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 1 i sone 3-2014-2015 Dato: 17. september 2014 Kl.: 18.30 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 23. April 2016

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 23. April 2016 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 23. April 2016 1. Åpning 1.1 President i LC Eiksmarka/Hosle, Nils Kallevig ønsket alle velkommen og orienterte om LC Eiksmarka/Hosle. 1.2 Distriktsguvernør (DG)

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Kiwanis International

Kiwanis International Kiwanis International District Norden www.kiwanis.no org.nr 983 757 189 ÅRSMØTET 2012 PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN) 46 ÅRSMØTE, AVHOLDT PÅ CLARION HOTEL TYHOLMEN, ARENDAL,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 Stor-Elvdal 6. Januar 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal - Nr 1 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 PRESIDENT STEIN OVE BRUN 970 67 703 steino.brun@gmail.com VISEPRESIDENT

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Distriktsmøte 104F Bø Hotell 21. april 2012 Arrangør LC Bø Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 1/18 President Olav Anders Hellekås

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015 Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Dagsorden 29. mai 2015 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 Innhold: 1.1 Åpning av Distriktsmøtet

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste Terje Fodstad Stormøtet 30. oktober 2014 Klubber i Sonen: LC Oslo Abilsø-Manglerud LC Oslo Bekkelaget LC Oslo Bryn LC Oslo Bøler LC Oslo Ekeberg LC Oslo Hauketo LC Oslo Nordstrand LC Oslo Ormsund LC Oslo

Detaljer

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme

Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme 1.1 Åpning av Distriktsmøtet 2016 ved Distriktsguvernør Yngve Lindgaard-Berntsen Distriktsguvernør

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: M.NR./M.NO: Hotel Clarion-Bakeriet, Trondheim DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 25.01.14 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein Fandal, IPDG

Detaljer

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014 /// District Norden Org. nr: 983 757 189 MOTIVASJONSKONFERANSEN 2014 www.kiwanis.no REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014 Konferansen ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell Gardermoen,

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag 21. mars 2015 kl. 11.00 Elektroveien 4, 2069 Jessheim Sparebank 1 sine lokaler Jessheim ligger 11 km fra Gardermoen langs

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Lillian

Detaljer

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 Stor-Elvdal 7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster: 26. årgang Mai 2016 Medlemsmøte Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Evaluering av Tulipanaksjonen 2016 4. Nytt fra komitéene Evaluering av søppelplukking våren

Detaljer

Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2014 2015

Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2014 2015 Årsrapport for LC Oslo- Bryn for Lionsåret 2014-2015 Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2014 2015 Styret har i fiskalåret bestått av: President : Bjørn Andresen Visepresident

Detaljer