Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distriktsmøte 104H. 5. april 2014"

Transkript

1 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo

2 Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass for foreldrene deres og resten av lokalbefolkningen. I tillegg til skolen huser dette nye senteret blant annet kombinasjonsbibliotek, flerbruks-idrettshall og profesjonell kulturscene. Mangfoldet i det lokale kulturlivet som Stovner bydel gav under åpningsforestillingen på nye Rommen scene, blant annet dans, rap og sang. Moderne teknologi Skoleanlegget er universelt utformet, og blir daglig arbeidsplass for 750 elever og 120 ansatte. Det er lagt stor vekt på å utnytte moderne teknologi i den nye skolen. Den kan blant annet skilte med digitale kunstverk av den fremadstormende samtidskunsteren Are Mokkelbost, digitale lekeapparat og elektroniske 'smartboards' i stedet for tavler. Kart til Rommen skole

3 Distriktsmøte 104 H Oslo og Bærum LC Oslo-Maud har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Rommen Skole. Rommen Skole, Karen Platous vei 31, 0988 Oslo. lørdag 5. april :30-09:30 Registrering. Programmet er planlagt som følger: 09:30-09:50 Åpning ved LC Oslo-Maud v/president Kari Markhus Kunstnerisk innslag 09:50-10:00 Valg av møteledelse 10:00-12:00 Distriktsmøteforhandlinger. 12:00-13:00 Lunsj på Rommen skole 13:00-13:15 Kunstnerisk innslag 13:15-13:45 Foredrag ved Groruddalen Historielag 13:45-14:15 Utdeling av priser. 14:15-14:45 Kaffepause. 14:45-16:00 Distriktsmøteforhandlinger med påfølgende avslutning. Med hilsen Lions Club Oslo/Maud Kari Markhus Inger Marie Astad Randi Mathisen President Leder DM komité Distriktsguvernør Mob.: Mob.: Mob.:

4 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTE 104H Åpning Side 1.1 Presidenten i LC Oslo-Maud, Kari Markus, ønsker velkommen 1.2 DG Randi Mathisen åpner årets distriktsmøte - Lions etiske norm - Minnestund 1.3 Valg av møteleder 2 - Forslag: Birger Strømsheim LC Oslo Ekeberg - Ass. Kjell Markhus LC Oslo/Grorud 1.4 Valg av to referenter - Forslag: Olav Mølmen LC Oslo/Grorud - John Meling, LC Haslum. 1.5 Valg av to til å skrive under protokollen - Forslag: Kari Markhus president LC Oslo-Maud - Evan Colban president i LC Oslo/Høybråten. 1.6 Praktisk informasjon. 1.7 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.8 Godkjenning av referatet fra distriktsmøtet 2013 (utsendt tidligere) 1.9 Fastsettelse av antall delegater og observatører ved møtestart. 2. Rapporter 2.1 Endelig rapport fra IPDG Tore G. Hovde Foreløpig rapport fra DG Randi Mathisen Godkjenning av regnskapet for året Distrikts regnskap m/noter Regnskap for ungdomskontoen m/ noter Det er mitt valg regnskap distrikt 104H med noter Aktivitetsregnskapet Regnskap for distriktets IR prosjekt, Sør Afrika m/noter Sponsorregnskap Revisjonsberetning Regnskap for Distriktsmøtet Foreløpige regnskap Foreløpig distrikts regnskap med noter Foreløpig regnskap for ungdomskontoen med noter Foreløpig regnskap for Det er mitt valg med noter Foreløpig regnskap for IR prosjektet med noter Orienteringssaker. 4.1 Tulipanaksjonen v/nac 4.2 GLT Opplæring av nye styrer i klubbene 4.3 Status nye distriktsgrenser 4.4 Lions Røde Fjær Ny Cyber klubb i vårt distrikt 2

5 5. Distriktsaktiviteter 5.1 IR prosjektet v/irc Bjarte Nygård Bjørndal Rusken, Foreslås nedlagt Riksmøtesaker 6.1 Kort gjennomgang av DG Randi Mathisen 7. Saker til vedtak 7.1 Forslag fra LC Haslum om et års forlengelse av SA prosjektet Forlag om nedleggelse av Rusken som distrikts prosjekt Gjentatt forslag Fra LC Oslo/Nordstrand om All Sport gruppa Handlingsplan og budsjetter Distriktets langtidsplan, handlingsplan og Budsjetter for Utmerkelser 10. Valg, se vedlegg fra valgkomiteen Valg av Distrikts guvernør (DG) for året Valg av Visedistriktsguvernør 1 (VDG1) for året Valg av Visedistriktsguvernør 2 (VDG2) for året Valg av revisor for året Møteleder avrunder 12. Avslutning v/dg 13. Presentasjon av distriktsrådet for ved DG Elect 14. Appell ved DG Elect 3

6 Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Bærum, Endelig rapport fra DG til Distriktsmøtet 2014 om året Rapporten gir et bilde av hva vi har arbeidet med i Lionsåret køkøkæøkæøkærift Medlemssituasjonen. Antall medlemmer pr : Nedleggelse av LC Ullern, LC Futura og LC Momentum Sluttet eller døde: Nye medlemmer: Medlemmer pr Endring i Lionsåret 1046 medlemmer - 43 medlemmer - 50 medlemmer 50 medlemmer 1003 medlemmer - 43 medlemmer Utsiktene fremover er slik at distriktet har 7 klubber med til sammen 98 medlemmer hvor gjennomsnittsalderen er høy og alle klubbene har 15 eller færre medlemmer. Risikoen for at disse klubbene vil forsvinne de neste årene er høy. Antall medlemmer vil da kunne bli redusert til under 900 medlemmer Struktur. Våre klubber er små: /Tittel på dokument 15 % har15 eller færre medlemmer 30 % har 20 eller færre medlemmer 55 % har 25 eller færre medlemmer Prosjekt «Ny start», en undersøkelse av klubber i Europa og verden indikerer at større klubber har større sjanser for å overleve enn små. En egnet størrelse på en klubb i Norge og vårt distrikt mener vi bør være 30 eller flere medlemmer. Vi har lagt planene om å starte nye klubber på is, og isteden oppfordre distriktets klubber om å samarbeide eventuelt slå seg sammen. De stedene hvor vi er underrepresentert oppfordres klubbene til å gjennomføre vervekampanjer. Lions Club Kolsås. E-post: Slalåmveien 124, 1350 Lommedalen. Telefon: Mobil:

7 Antall soner i distriktet er redusert til 4, 3 soner i Oslo og 1 sone i Bærum. I Oslo følger vi bydelsgrensene. Dette øker mulighetene for mer sonearbeid, og bedrer mulighetene for samarbeid med bydelene. Fremtidige konsepter vil antagelig kreve resurser som er større enn det en enkelt klubb kan klare å gjennomføre. Kfr. konseptet «Vanskeligstilte barn og unge». Organisasjonsendring. Sonelederne ble gjort tilen linje funksjon, d.v.s. klubbpresidentene rapporterer til soneleder som igjen rapporterer til DG. Dette gjør kommandolinjene og ansvaret klarere. Sekretariatet ble utvidet til å omfatte alle hjelpefunksjonene med unntak av GLT og IR. Prosjekt 2014 foreslo at også GMT skal være en egen funksjon neste år. Lionsskolen. «Kunnskap er lett å bære!» «Kjenn Lions». Revidert og forbedret utgave ble utarbeidet. Soneleder og klubbene ble anmodet om å kontakte GLT dersom de ønsket å gjennomføre dette kurset i klubben eller i sonen, eller dere kan gjøre det selv. President/styreopplæring. Arrangeret over 2 x 2 kvelder ble gjennomført i mai og igjen i september Likeledes ble det holdt nye kurs i april Sonelederopplæring. Kurs på kvelder ble gjennomført i mai Nytt kurs holdt i mai Lederkurset. 5 kvelders kurs ble gjennomført i januar. Neste kurs ble arrangert høsten Det er arrangert 6 kurs til nå med til sammen ca. 90 deltagere. 3 personer fra vårt distrikt har deltatt på Leadership Institute. Annet. Det er gjennomført sekretær- og kassererkurs i mai Kursene vil bli gjentatt i mai Produkt utvikling. Konseptet «Vanskeligstilte barn og unge» er ferdig. Konseptet har fungert i Bærum i ca. 3 år. Introduksjon i Oslo har begynt under ledelse av IPDG Jan Fachenberg. Arbeidet med å hjelpe barn fra vanskeligstilte familier reiser endel problemstillinger. Vi har derfor i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus utarbeidet en Master-oppgave for studentene. Oppgaven skulle belyse hvordan statlige, kommunale og frivillige organisasjoner kan utfylle hverandre. Flere studenter meldte sin interesse for oppgaven, men dessverre ble andre oppgaver valgt. Vi håper at dette kan åpne for et tettere samarbeid med universiteter og høyskoler. Et slikt samarbeid vil gi Lions dyptgående kunnskaper som bl.a. kan brukes i vår informasjonsvirksomhet og utvikling av nye konsepter. Vi har også foreslått at NSR Nordisk Samarbeidsråd blir orientert mer i retning av forskning og utvikling. En doktorgrad vil gå over flere år og være resurskrevende ca. kr pr. år, og bør derfor være nordiske samarbeidsprosjekter. Dette arbeides det fortsatt med. 2 5

8 Et nytt konsept for ungdom år er nesten ferdig, og vil bli diskutert i ulike fora. Konseptet vil kunne resultere i at flere yngre mennesker blir Lions medlemmer. Konseptet er løftet opp på MD nivå og er ferdig for introduksjon på Riksmøtet i Distriktet har flere forslag til nye konsepter i idebanken. Sponsorvirksomhet Mange av våre fremtidige konsepter vil være resurskrevende. Det vil derfor være nødvendig med økonomisk støtte fra kilder utenfor Lions: bedrifter, fonds og ikke minst fra offentlige tilskuddsordninger som bl.a. departementer og kulturråd. For å ta del i moderne hjelpearbeid må det tenkes nytt. Hvert år deles det ut store summer i tilskudd til foreninger og organisasjoner i Norge. Noen Lions klubber har med hell søkt stiftelser og legater, men Lions er ikke godt nok representert her. For å få tilslag på midler kreves innsikt og kunnskap. Ledet av PDG Geir Hindal og basert på retningslinjer fra styret i 104 H, ble det satt i gang arbeid med å bygge opp sponsorvirksomhet. Ungdomsutveksling. 6 ungdommer er sendt på ungdomsleir til utlandet. Normalt har distriktet sendt ut ungdommer. Det er altså ønskelig med flere. Tulipanaksjonen. Tulipanaksjonen i 2013 resulterte i ca tulipaner, opp fra ca tulipaner eller ca. 16% økning. Dette er vi godt fornøyd med!. Det er laget en blomstervase med emblemer beregnet for bedriftsmarkedet. Konseptet er presentert på nettet. «Det er mitt valg». Det er i distriktet arrangert kurs i henhold til vedtatte planer. Tegnekonkurransen. 16 ungdommer har deltatt i tegnekonkurransen. Vinneren er Selma Lou Reinhart, klasse 7b Nøklevann skole. LC Bøler har formidlet tegningen. Månedsbrevene. Månedsbrevene har vært temaorientert, og ga en god indikasjon på distrikts ulike aktiviteter i året og som indikerer områder som fortsatt bør ha distriktsstyrets oppmerksomhet. Temaene som ble omtalt i månedsbrevene var: Holdninger, kunnskap, linje/stab, våre aktiviteter, struktur i klubber soner distrikter, prosjekt 2014 og fellesaktiviteter. Utsiktene fremover. Distriktet og hele landet står foran en rekke utfordringer, først og fremst rekruttering av nye medlemmer. 3 6

9 Riktig struktur i organisasjonen er en viktigforutsetning for suksess. Prosjekt 2014 var et strukturprosjekt. Prosjektet ble reformulert på Riksmøtet 2013 og kommer opp igjen på Riksmøtet i Hvis prosjektet mot formodning skulle falle under avstemningen på riksmøtet, må organisasjonen allikevel struktureres annerledes. Temaene i månedsbrevene bør være gjenstand for oppfølging. Tore G. Hovde IPDG Sign. _ 4 7

10 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Februar 2013 Foreløpig rapport til Distriktsmøtet 2014 for Lionsåret Styret. Styret har bestått av: DG Randi Mathisen, VDG1 Øivind Martinsen, VDG2 Rolf Norgren, IPDG Tore G. Hovde, Distriktssekretær Terje Skudvig, Distriktskasserer Ketil Stuan og Sponsoransvarlig Geir Hindahl. Ved utgangen av februar måne har det vært avholdt 6 styremøter og 3 distriktsrådsmøter. VDG1 Øivind Martinsen deltok på årets møte i Nordisk Samarbeidsråd (NSR) som ble avholdt på Klækken hotell i midten av januar. En del av DG opplæringen var lagt til dette møtet. køkøkæøkæøkærift Sonene. Reduksjonen av antall soner som ble foretatt Lionsåret har vært vellykket. Med flere klubber i hver sone har det vært lettere å få engasjement rundt aktiviteter. Det har ikke vært avholdt sonelederforum dette Lionsåret, i stedet har det vært avholdt separate sonesamtaler med leder av hver sone ved årets oppstart. DG, VDG1, GLT og GMT var med på disse samtaler som ga god innsikt i klubbenes styrke og svakheter. Skriftlig rapport har vært levert fra soneleder før hvert distriktsrådsmøte. Etter at soneledernes funksjon ble tatt inn i linjen skal klubbpresidentene rapportere til soneleder og soneleder er også den som skal gjennomføre klubbesøkene. Etter invitasjon fra klubber og soner har DG og andre styremedlemmer også vært på klubb og sone besøk. Klubbene. Det jobbes godt i klubbene med mange gode aktiviteter. Flere klubber gjør en god jobb for å «selge» «Det er mitt valg» til /Tittel skolene. på Det dokument er viktig for klubbenes indre liv at de har gode aktiviteter som engasjerer medlemmene. Distriktets IR prosjekt. Fagsjef Bjarte Nygård Bjørndal har i høst sendt ut informasjonsbrev til klubbene. Prosjektet følges tett opp gjennom vår samarbeidsklubb i Sør Afrika og ved besøk i februar. Vi er nå inne i det siste året i denne tre års perioden med støtte til dette prosjektet. Utf ra de rapporter som er sendt ut fra fagsjefen har vi kunnet lese at dette er et meget vellykket prosjekt. I forbindelse med årets ungdomsleir var det planer om å invitere en ungdom fra prosjektet som deltager på leiren. Etter å ha rådført oss med ledelsen i Sør-Afrika ble styret enige om at pengene som ville blitt brukt til reise og leiropphold heller skulle gis som støtte til utdannelse for en eller to elever der nede. Pengene ble overrakt ved årets tur til prosjektet i februar. Lions Club Oslo/Maud. E-post: Åkerøv. 20 c, 0586 Oslo. Telefon: Mobil:

11 Ungdomsarbeidet. «Camp Hudøy». Det planlegges en dugnad på Hudøy i midten av mai. De har behov for hjelp til maling av hus, opphenging av gardiner, rydding av kratt på tursti og nye tavler for opphenging av informasjon og konkurranse langs turstien. I tillegg har de også behov for utemøbler. I tillegg til å gjøre dugnadsarbeid er dette også en fin anledning til sosialt samvær med andre Lionsmedlemmer. Ungdomsleir «face2face» Denne ble gjennomført i perioden 27.juli til 17.august. To av ukene var leiropphold mens den siste uken var opphold hos vertsfamilier. Det var klubber i sone 3 som var hovedansvarlig og de hadde lagt opp til en meget vellykket og godt gjennomført leir. En stor takk til leirkomiteen og alle klubbene som bidro til gjennomføringen. Ungdomsutvekslingen. Det er reservert plasser for 6 ungdommer til årets leire i utlandet. Tegnekonkurransen 12 skoler deltok i årets konkurranse. Vinneren som kommer fra Bestum skole, vil bli hedret på distriktsmøtet. «Det er mitt valg» Det har så langt i år blitt arrangert 7 kurs med 211 deltagere. I tillegg har det vært arrangert oppfølgingskurs. Det er planlagt 6 kurs med 179 deltagere så langt for våren. Tulipanaksjonen Det er registrert en liten nedgang i antallet bestilte tulipaner til årets aksjon, årets bestilling er på nesten Jeg håper at mange klubber benytter dagen til å lage en ekstra markering med tanke på Lions Røde Fjær 2015 Lions Røde Fjær 2015 Distriktets leder for aksjonen er Jon Sigurd Vangsøy fra LC Oslo-Røa. Det velges ut en til to soneledere, som skal inngå i teamet som ble konstituert på Kick-off i slutten av januar. Teamet består i tillegg til lederen, p.t. av VDG Øivind, LC Haslum, Pilot LRF Anne Fagereng Wessel, LC Oslo-Nordstrand, og medlem i sentrale LRF Prosjektgruppe Tore Lynau, LC Oslo-Nordstrand. PR. Facebook-guider er publisert og PRC har også fått en fast spalte i LION om sosiale medier. Opplæringsvideo for bruk av servicekontor.no er laget og publisert. IT. Det har vært jobbet med opprydding og ajourføring av medlemsregistret. Det jobbes også med et kurs i bruk av medlemsregister. Stormøtet. Høstens Stormøte ble som tidligere avholdt på Engebråten skole. Ca. 80 tilhørere fikk høre fagsjefene fortelle om arbeidet innen sine områder. Et nytt godt bekjentskap var nytilsatt koordinator på landsbasis for Lions Røde Fjær 2015 Lise Gulbransen. Allerede etter å ha jobbet med temaet i et par uker hadde hun mange planer klare. Vi hadde også besøk av inspiratoren Anders Tangen som med humor manet oss til å fortsette med den gode jobben som gjøres rundt om i klubbene. 2 9

12 RAPPORT fra GLT Rolf Norgren Distrikt 104 H har de siste årene fokusert sterkt på opplæring av medlemmer og tillitsmenn. Dette er gjort som en konsekvens av et tydelig behov og ikke minst er det i Prosjekt Lions 2014 fokusert sterkt på viktigheten av dette. Opplæring av medlemmer En forutsetning for at vi som medlemmer skal kunne rekruttere nye medlemmer, er at vi har et minimumskunnskap om organisasjonen utover det som skjer i egen klubb. Derfor har det vært fokusert sterkt på opplæringsprogrammet Kjenn Lions. Dette ligger åpent tilgjengelig på websidene og klubbene er oppfordret til å benytte dette. I tillegg er klubbene oppfordret til å invitere soneleder eller en fra opplæringsteamet (GLT). Dette året har hele 18 klubber vært besøkt og fått gjennomgang av Kjenn Lions. De resterende klubbene oppfordres til å gjøre det samme. Opplæring av tillitsmenn Kurs for president og styre gjennomføres hver eneste vår. Kursene er betydelig endret og rettet mot klubbenes behov. De som deltar, gir uttrykk for at disse er meget verdifulle for deltagerne, men det er fortsatt alt for mange klubber som ikke møter opp. Og dessverre er det ofte de klubbene som mest kunne trenge påfyll som ikke møter opp. Kurs for sekretærer og kasserer måtte kanselleres i fjor på grunn av manglende påmelding. Derfor er det nå laget opplæringsmateriell beregnet for selvstudium for disse funksjonene. Disse er tilgjengelige på Åpne kurs Også dette året har det vært gjennomført lederkurs over 5 kvelder for alle interesserte medlemmer i distriktet. Kursene får meget gode tilbakemeldinger. Det er utarbeidet IT kurs for de som ønsker å lære mer om sosiale medier. Disse er tilgjengelig på Rapport fra GMT Terje Fodstad Klubb- og medlemsutvikling i distrikt 104 H 2013/2014 Hovedmålene dette Lionsåret har vært: - Få nye medlemmer inn få medlemmene til å bli værende - Det er bare de medlemmene som trives i klubben som forblir medlemmer på sikt! - Nye og gamle medlemmer må føle at - Lions arbeidet er meningsfullt og at klubbmiljøet er trivelig og inkluderende. Virkemidler for 2013 / 2014 har vært! - Klubbene må satse på godt innhold. eksempelvis gode aktiviteter, flere aktiviteter i nærområdet, fyrtårn etc. - Klubbene skal ha et hovedmål, skape begeistring og entusiasme i klubben! 3 10

13 ( Gjøre det medlemmene har lyst til ) - Satse på samarbeid, synlighet, vekst og ikke minst motivasjon. - «Døende» klubber må vurdere å bli mixklubber Virker som distriktet har lykkes med sine mål og virkemidler. GMT har vært med på Sonemøter, besøkt klubber direkte etc. for å få ut sitt budskap. Distriktet har lykkes med årets jobbing og har hatt en positiv utvikling rundt klubb- og medlemsutvikling dette Lionsåret. Vi har klart å bremse opp den medlemsflukten som har vært de siste årene. En naturlig avgang kan en ikke forhindre, men i dette Lionsåret har vi fått flere medlemmer inn enn de som har meldt seg ut av egen vilje. Vi har beklageligvis lagt ned en Lionsklubb, men samtidig fått dannet en helt ny klubb. Cyber Lions Club Norge er den første rene nettbaserte Lions klubben i Norge. Denne klubben har som formål å jobbe mot mobbing, hovedsakelig digital mobbing, og annet ungdomsarbeid som er relevant. Dette arbeidet skal hovedsakelig skje på internett. Klubben skal også etablere ett nettsted som skal være ett norgesledende sted for informasjon om mobbing, med hovedfokus på digital mobbing. Sist men ikke minst skal de arrangere en årlig ungdoms-camp med fokus på mobbing i samarbeid med blant annet Det er Mitt Valg. Denne lages gjerne i samarbeid med de 470 eksisterende Lionsklubbene i Norge. Oslo Randi Mathisen 4 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 Lions Club Kolsås Distriktsmøtet i 104 H lørdag 13.april 2013 Sandvika videregående skole R E G N S K A P Regnskapet er ført med desimaler, men vises kun med hele kroner INNTEKTER Kroner Klubbavgifter á kr klubber representert, betalt for 40 Deltageravgifter à kr deltakere, derav 100 betalende Lunsj 200 En utstiller betalt Solgt 15 bøker á kr Bokgave fra Hans Kristian Lingsom Renter 8 Møtekonto avsluttet Sum inntekter UTGIFTER Leie av lokale Mat og drikke Rekvisita Blomster à kr buketter Leie av keyboard Til sangerinne Innleid pianist Til orkesteret Vin til sangerinne 254 Sum Utgifter Kun selvkost for pålagt vakttjeneste Wienerbrød, kaffe, lasagne, saft og frukt Skrevet alle trykksaker selv OVERSKUDD Overført til klubbkassen Kolsås Rolf Bjørnskau President Per Lund-Mathiesen Økonomiansvarlig PS. Av overskuddet ble kr gitt til LC Lilleakers prosjekt for krisesenter for barn i Auce, Latvia og kr gitt til LC Nordstrands prosjekt for Nordstrand allsportgruppe 23

26 24

27 25

28 26

29 27

30 28

31 29

32 30

33 Lions Club Haslum Styret i Lions Distrikt 104 H Att: Distriktsguvernør Randi Mathisen Søknad om forlengelse av Distrikts prosjektet: Utdanning I ithemba Labantu fra Lions Distrikt 104 H har ved utgangen av Lions året 2013/2014 (pr ) gjort en stor innsats gjennom støtten til ithemba Labantu i Philippi Township, Cape Town. Et utdanningssenter ble reist og tatt i bruk pr, februar 2009, som følge av vår støtte vedtatt på Distriktsmøte i Gode resultat er oppnådd noe som vil fremgå nedenfor. Bakgrunn for søknaden om ytterligere ett års støtte. Prosjektet har vært og er fortsatt vellykket og Lions har bidratt med virkelig «Hjelp til selvhjelp». Vårt Distrikt er nå i forhandlinger med nabodistrikter for sammenslåing fra Lions året 2014/2015 altså fra På den bakgrunn kan det være mer naturlig og fortsette ett år til med det prosjektet som er i drift. Neste år må ett nytt stort Distrikt ta stilling til hva som skal være det fremtidige IR-prosjekt. Da er det liten tid for vårt nåværende Distrikt å starte noe nytt for kun ett år. Ved at vi fortsetter ett år til vil vi også kunne følge de studentene som har tatt teori ved ithemba Labantu sin bilmekanikerlinje - som nå er dratt til BMW sitt hovedkontor i Pretoria for videre skolering og praksis. Etter oppholdet der er planen at de skal få lærlingeplasser hos BMWforhandlere i og omkring Cape Town. Ett kvalitetsstempel til utdanningen ved ithemba Labantu. Lions Distrikt 104 H har siden starten av prosjektet i 2008 bidratt med kr (pr noe mer er forventet i inneværende Lions år). Pengene har muliggjort dekning av løpende driftsutgifter til utdanningen av bilmekanikere og solcelleteknikere siden starten av utdanningssenteret.) Forslag På denne bakgrunn ønsker LC Haslum å foreslå at Lions Distrikt 104 H vedtar på sitt Distriktsmøte i april d.å. å forlenge støtten til ithemba Labantu også for Lions året 2014/2015. Styrets innstilling: Styret anbefaler distriktsmøte å forlenge prosjektet med ett år Av hva som er oppnådd siteres fra IR-brevet i august 2013: Vocational Training Centre, We have trained from 2009 until 2012: 110 Solar installers/plumbers 35 Motor mechanics level Computer students They all received certificates that enable them to be competitive on the job market. It s difficult to say how many are formally employed as they often move and or their cell phones get lost or stolen, so that we can t contact them. Sometimes some come back and tell us that they have found work due to the training received from us. Lions Club Haslum. E-post: Hjemmeside: Mobil:

34 I know of two former solar students who work in a factory in the maintenance department and of two former motor mechanic students who work in proper workshops. Most of the others work in the informal sector, that means they work from home or go to customers to repair their cars. Formal jobs are very difficult to get so most of them work for themselves, but all of them make use of the skills they got at our VTC and support themselves and their families. Norsk oversettelse: Yrkesrettet treningssenter/utdanningssenter. Vi har undervist fra : 110 studenter for socelleinstallatører/rørlegger. 35 bilmekanikere grad datastudenter. De har alle mottatt vitnemål som gjør den konkurransedyktige i arbeidsmarkedet. Det er vanskelig å si hvor mange som er formelt ansatt da de ofte flytter eller mobiltelefonen mistes eller blir frastjålet, slik at vi ikke kan kontakte dem. Noen ganger kommer enkelte tilbake og forteller oss at de har fått arbeid grunnet den opplæring/praksis de har fått fra oss. Jeg er kjent med at to tidligere solcellestudenter arbeider i vedlikeholdsavdelingen til en fabrikk og to bilmekanikerstudenter arbeider på bra verksteder. Mesteparten av de andre arbeider uformelt det betyr at de arbeider fra hjemmet eller drar til kunder for å reparere bilene deres. Formell tilsetting er vanskelig å oppnå så mange arbeider for seg selv, men alle har nytte av de ferdigheter de fikk ut av vår yrkesrettede opplæring/trening og kan forsørge seg selv og sine familier. Videre henvises til at studenter nå I januar 2014 reiser til BMW sitt hovedkontor for Sør-Afrika for videre skolering. Dette har vært arbeidet med over tid og har vært kjent det siste året, Avtalen er nå en realitet ved at studentene drar til Pretoria nå i januar IRC i Distriktet reiser til Cape Town i februar d.å. med den femte turgruppen for å besøke prosjektet og kan dermed bringe ferske rapporter tilbake når Distriktsmøtet arrangeres ca. 4 uker etter at han er tilbake. LC Haslum, Eilert Ottesen President 2 Referat fra distriktsrådsmøte nr august

35 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Til Distriktsmøte i MD 104H Oslo, 30. januar 2014 Nedleggelse av Rusken som distriktaktivitet. køkøkæøkæøkærift En årlig Rusken aksjon som distriktaktivitet i samarbeid med Oslo kommune ble vedtatt på distriktsmøtet i På bakgrunn av at Oslo kommune har endret opplegget for sin Rusken aksjon, har det ikke vært mulig å få til en ny avtale om Rusken som distriktaktivitet for Lionsklubbene i Oslo. Distriktsstyret foreslår derfor at Rusken, som distriktaktivitet for Lionsklubbene i Oslo, legges ned. Klubber/soner som ønsker å drive Rusken aksjon i sine områder står fritt til dette. På vegne av styret i distrikt 104H Randi Mathisen Sign Distriktsguvernøt /Tittel på dokument Styrets innstilling: Styret går enstemmig inn for å nedlegge Rusken som distrikts prosjekt. Lions Club Oslo/Maud. E-post: Åkerøv. 20 c, 0586 Oslo. Telefon: Mobil:

36 Lions Club Oslo/Nordstrand Til distriktsmøtet 104 H FORSLAG NORDSTRAND ALLSPORTGRUPPE BLIR EN DISTRIKTSAKTIVITET Nordstrand Allsportgruppe er en gruppe på lik linje med fotball- og håndballgruppa i Nordstrand IF. Det er et tilbud til alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Dog er de aller fleste utviklingshemmet på en eller annen måte. Allsporten startet opp med i underkant av 10 medlemmer, og nå ti år senere har gruppen 70 medlemmer. Alderspennet er fra seks til litt over tyve år. Gruppen ble startet som en følge av et manglende idrettslig tilbud for barn med utviklingshemminger. Etableringen skjedde i samarbeid med Nordstrand IF og har siden vært en gruppe i klubben. De første årene bestod tilbudet kun av en time trening i uken hvor det ble lagt vekt på basistrening og ballspill. I dag har Allsporten fire treningstimer på mandager hvor medlemmene er inndelt i grupper etter alder og ferdigheter. Da er det basistrening i regi av fysioterapeut/trener. På onsdager har Allsporten håndballtrening og på torsdager er det fotballtrening. Allsporten er med på flere cuper og turneringer i løpet av året, og arrangerer selv et friidrettsstevne hver vår Løvelekene. I løpet av alle disse årene har Allsporten også arrangert mange sosiale turer og treff, men dessverre har det blitt færre av disse aktivitetene. Allsporten har et godt omdømme, og hvert eneste år er det en positiv tilvekst. Fra en situasjon hvor de fleste medlemmene kom fra Nordstrand og nærmiljøet, har Allsporten nå medlemmer fra mange bydeler i Oslo. Av medlemmene kommer nå kun 1/3 fra Nordstrand Bydel. Mye av vår suksess ligger i det å ha voksne og pedagogisk dyktige trenere. Trenerlønninger er vår største utgiftspost, men Allsportgruppens styre er helt sikre på at det er en nødvendig kostnad. Uten våre dyktige trenere, hadde Allsporten aldri vært der den er i dag. De siste årene har Allsporten også fått flere fremmedspråklige medlemmer. Dette setter Allsporten ekstra pris på og det krever en spesiell oppfølging. Unge mennesker med utviklingshemming slutter ikke i et idrettslag uten en veldig god grunn. Heldigvis fortsetter de uansett hvor gamle de blir. Dette skaper god inkludering og sosial tilhørighet. Allsporten vil fortsette å vokse i årene som kommer. Her kommer de unge til og få eldre slutter 34

37 Lions Club Oslo/Nordstrand Et prioritert mål, er at Allsporten kan fortsette å gi et tilbud til alle som henvender seg. Hittil har de klart det, men det kan bli en utfordring fremover. Mye av utfordringen ligger i det økonomiske. Treningsavgiften dekker mye, men Allsporten ser seg nødt til å henvende seg til de instanser/foreninger og lignende som har mulighet til å bidra med støtte og hjelp. Gruppen finansieres for det meste av treningsavgift som den enkelte betaler. Pr i dag er treningsavgiften kr 1900 pr år, hvorav kr 100 skal dekke deltagelse på Løvelekene. I regnskapet for 2013 dekker treningsavgiften 66 % av inntektsbehovet på kr pr år. Inntektene skal dekke trenerkostnader som utgjør 75 %, turneringsavgifter og annet for å drive gruppen på en god og forsvarlig måte. Utfordringen er å skaffe de resterende 34 % av inntektsgrunnlaget. I 2013 har gruppen mottatt støtte på til sammen kr Støtten kommer fra Oslo kommune, Nordstrand Bydel (frivillighetsmidler) og fra flere Lions klubber. Beløpene er kun engangsbeløp og det må søkes årlig. Det må nevnes at både LC Oslo/Rustad-Lambertseter (spesielt i forbindelse med Løvelekene) og vår klubb har vært faste økonomiske støttespillere og en garantist for videre drift. Ønsket er å sikre videre drift med litt mer faste økonomiske rammer. Dette kan også bidra til å øke aktivitetsnivået. Det er bl.a. tanker om en ny aktivitet Allsport Fritid. Aktiviteten skal være månedsbasert med ikke-sportslig fokus. Aktiviteter som bowling, skiturer, kino, diskotek osv. I og med at Allsporten fremdeles har medlemmer fra hele Oslo, fremmes dermed forslag at Allsporten blir en distriktsaktivitet. Vårt forslag er at hver klubb i distriktet forplikter seg til en innbetaling på kr 1.500,- pr år over en tre års periode. På vegne av styret i Lions Club Oslo/Nordstrand Tore Lynau President Styrets innstilling: Styret støtter forslaget, men på grunn av mulig distriktsammenslåing går styret inn for ett år. Når det gjelder beløpets størrelse må klubbene kunne gi kr eller etter evne. 35

38 Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Øivind Martinsen Forutsetninger Langtidsplan MD (Godkjennes på RM) Handlingsplan MD (Godkjennes på RM) Utgave dato: Statusrapportering: 20.sept. 2014, 20. November. 2014, 20. Januar.2015 og 20 Mars 2015 Omr. Distriktets mål Handling Virkemidler Ansv MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING OPPLÆRING NY ORGANISASJON OG STRUKTUR (Hvis vedtatt på Riksmøte) 4 LIONS RØDE FJÆR Drive klubbutvikling med fokus på å følge opp klubber som har stagnert. 2. Jobbe for flere kvinner i Lions. 3. Redusere antall utmeldinger i forhold til tidligere år. 4. Opprette en ny klubb i Bærum samt videreutvikle Cyber Club 5. Vurdere sammenslåing av klubber som ønsker «nye utfordringer» 6. Venner av Lions Skolere tillitsvalgte Opplæring av nye Soneledere og presidenter. Soneledere vil bli en viktig ressurs for DG i de framtidige distrikter og må derfor gis en så god opplæring som mulig. Følge opp vedtak som blir gjort på Riksmøte Sammenslåing av distrikter, omorganisering mv. Gjennomføre aksjonen - LRF2015 som går til vårt eget program DMV. Aksjonsdagen er 8.februar uken før Lions Røde Fjær vil være det store virkemidlet mot rekruttering og det å beholde medlemmer. Bistå med gjennomføringen av interne prosesser i klubber. Videreutvikle GMT-teamet Brosjyremateriale og Presentasjoner og veiledninger på Videreføring av distriktets lederkurs, Opplæring av VDG2, SL, presidenter og styrene. Utvikle nytt GLT-Team Egen prosjektgruppe Felles møter Virkemidler fra Prosjektet Egne handlingsplaner Egen Fagråd? DG,VDG,GMT, GLT,SL. Alle VDG/GLT Kurs i egen regi + sørge for påmelding til MD DG, VDG, SL Prosjektgruppe Arbeidsgruppe Soner Klubber MD 104H Rev /Side 1 av 4 36

39 Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Øivind Martinsen Omr. Distriktets mål Handling Virkemidler Ansv. Vurdere å opprette en prosjektgruppe på 5 LØVELEKENE Dagens aktivitet bibeholdes og distrikts nivå videreutvikles Promotere Løvelekene ovenfor idrettslag/idrettskretser 6 DMV (Det er mitt valg) 7 NASJONALE OG INTERNASJONALE PROSJEKTER 8 UNGDOMSKONSEPTET 9 UNGDOMSUTVEKSLING Selge inn Det er mitt valg (DMV) overfor kommuner, lærere, lærerstudenter, skoleledere, barnehager, foreldre og andre som har ansvar for barn og unges oppvekstsvilkår Bruke Lions Tegnekonkurranse som en døråpner inn i skolen for å etablere tettere kontakt Lions og skole. Økonomisk støtte via Tulipanfondet. Støtte de prosjektene som er vedtatt og blir vedtatt på RM Støtte det (de) distriktsprosjektene som blir vedtatt på DM i april 2014 for 104H. Introdusere ungdomskonseptet i tråd med retningslinjer fra MD Motivere soner og klubber til å gjennomføre ungdomsleir sommeren Delta med ungdom på leir utenlands Aktiv bruk av NAC og Piloter God innføring på klubbnivå. Fokus i sonenes handlingsplaner og opprette soneprosjekter for bedre koordinering klubbene imellom. ( Tilsvarende som Bærum har gjort når det gjelder egen komite for «Vanskeligstilte barn og unge») Ta kontakt med skoler, vær godt forberedt, bruk referanser fra skoler som bruker programmet. Arbeidsgruppen i LRF vil også være en pådriver - insitament Fokus på Sonemøter. Gennom god motivasjon, sørge for at alle klubbene bidrar etter evne. Retningslinjer og opplegg fra MD SL med hjelp av Christian J DG/VDG/ NAC IRC, DG SL Klubb DG/VDG YEC MD 104H Rev /Side 2 av 4 37

40 Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Øivind Martinsen Omr. Distriktets mål Handling Virkemidler Ansv. 10 Vanskeligstilte barn og unge Motivere klubber og soner slik at Bruk av VBU-komiteen i Bærum for (VBU) VBU blir en aktivitet i alle soner. informasjon og motivasjon DG Støtte sone og klubbaktiviteter fortløpende 2. Stormøte i høst. (LRF prioriteres) 3. Hudøy - gjennomføre dugnad og ANDRE annet vedlikeholdsarbeid. DISTRIKTSAKTIVITER 4. Oppfordre klubber til ildsjelprisen, tegnekonkurransen og ungdommens frivillighetspris 5. Søke fond og stiftelser ved behov 12 ORGANISERING AV DISTRIKTET Vurdere å utvikle gjøre sonene mer formelt selvstendige med egne aktiviteter. Utvikle sone og soneleders funksjon Kommentar: I dag innbetaler alle klubbene til en felles konto til DMV, som koordineres av NAC. Dette gjør at den enkelte klubb får mindre eierskap til DMVprosjektet. I Bærum har de en felles komite for VBU (Vanskeligstilte barn og unge) DG/VDG, SL berørte fagsjefer DG/VDG samt SL bør se på organiseringen vår. Måltall Virkelig 2012/2013 Virkelig 2013/2014 Mål 2014/2015 Antall medlemmer Klubbutvikling - Ordinære klubber - Studentklubb i Oslo - Cyber Club (1) 40*) 1 1 MD 104H Rev /Side 3 av 4 38

41 Budsjett Distriktskassen Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Øivind Martinsen Aktiviteter Inntekter Utgifter Kommentarer Distriktskontingent medlemmer à kr. 100,- Kontingent Cyber club medlemmer à kr. 50,- Tilskudd MD Dette er redusert med ca. 33 % fra i Fjor. (Totalsett er tilskuddet til Distriktene redusert fra 1.2 mill til ) Refusjoner fra Oak Brook Renter 150 Sum Convention, DG-Elect Lions Leadership Institute (VDG2 og SL-opplæring dekkes av MD) Lions Skolen Distriktsopplæring, Presidentkurs, styreopplæring Etablering av nye klubber Fusjonskostnader Kostnader forbundet med sammenslåing Informasjonsaktiviteter Reiseutgifter, møter mv Stormøte Lokalleie Kontor, telefon, div Sone-aktiviteter Diverse Sum Resultat MD 104H Rev /Side 4 av 4 39

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 Virksomheten og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av 46 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer. Lions

Detaljer

Innkalling til Riksmøte

Innkalling til Riksmøte Innkalling til Riksmøte 2012 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøte 2012 Fredag 1. juni Kl 13.00 14.30 Kl 15.00 17.45 Kl 19.30 23.30 Åpning i Agdersalen på Quality Hotel & Resort Riksmøte del I

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr Guvernørrådsmøte den 14.2. 2015 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Nyheter i Distrikt 104E

Nyheter i Distrikt 104E ÅRGANG 3 NR.1 24. OKTOBER 2012 Saker av interesse: Lions Røde Fjær arrangeres hvert femte år. Neste innsamling skjer 2015 og per i dag er det kommet inn 10 forslag. Det er medlemmene som skal stemme fram

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Lions Club Odal Løvebrølet Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Glimt fra vår klubbhistorie Intervju med vårt eldste medlem Bilder og referat fra medlemsmøtet

Detaljer

Lions-medlem i 60 år!

Lions-medlem i 60 år! LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions-medlem i 60 år! Legg vekt på alt det positive DGs månedsbrev Side 2 Alv Johannesen har vært medlem av Lions Club Tønsberg i 60 år.

Detaljer

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY Thon Oslo Airport Hotel Fredag 27. april 2012: Årsmøteforhandlinger Lørdag 28. april 2012: Årsmøteforhandlinger og Årsmøte Søndag 29. april

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES INNHOLDSFORTEGNELSE I. Verdenspresidentens motto og føringer Side 1 II. Distriktets målsetninger for året

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer