Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distriktsmøte 104H. 5. april 2014"

Transkript

1 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo

2 Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass for foreldrene deres og resten av lokalbefolkningen. I tillegg til skolen huser dette nye senteret blant annet kombinasjonsbibliotek, flerbruks-idrettshall og profesjonell kulturscene. Mangfoldet i det lokale kulturlivet som Stovner bydel gav under åpningsforestillingen på nye Rommen scene, blant annet dans, rap og sang. Moderne teknologi Skoleanlegget er universelt utformet, og blir daglig arbeidsplass for 750 elever og 120 ansatte. Det er lagt stor vekt på å utnytte moderne teknologi i den nye skolen. Den kan blant annet skilte med digitale kunstverk av den fremadstormende samtidskunsteren Are Mokkelbost, digitale lekeapparat og elektroniske 'smartboards' i stedet for tavler. Kart til Rommen skole

3 Distriktsmøte 104 H Oslo og Bærum LC Oslo-Maud har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Rommen Skole. Rommen Skole, Karen Platous vei 31, 0988 Oslo. lørdag 5. april :30-09:30 Registrering. Programmet er planlagt som følger: 09:30-09:50 Åpning ved LC Oslo-Maud v/president Kari Markhus Kunstnerisk innslag 09:50-10:00 Valg av møteledelse 10:00-12:00 Distriktsmøteforhandlinger. 12:00-13:00 Lunsj på Rommen skole 13:00-13:15 Kunstnerisk innslag 13:15-13:45 Foredrag ved Groruddalen Historielag 13:45-14:15 Utdeling av priser. 14:15-14:45 Kaffepause. 14:45-16:00 Distriktsmøteforhandlinger med påfølgende avslutning. Med hilsen Lions Club Oslo/Maud Kari Markhus Inger Marie Astad Randi Mathisen President Leder DM komité Distriktsguvernør Mob.: Mob.: Mob.:

4 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTE 104H Åpning Side 1.1 Presidenten i LC Oslo-Maud, Kari Markus, ønsker velkommen 1.2 DG Randi Mathisen åpner årets distriktsmøte - Lions etiske norm - Minnestund 1.3 Valg av møteleder 2 - Forslag: Birger Strømsheim LC Oslo Ekeberg - Ass. Kjell Markhus LC Oslo/Grorud 1.4 Valg av to referenter - Forslag: Olav Mølmen LC Oslo/Grorud - John Meling, LC Haslum. 1.5 Valg av to til å skrive under protokollen - Forslag: Kari Markhus president LC Oslo-Maud - Evan Colban president i LC Oslo/Høybråten. 1.6 Praktisk informasjon. 1.7 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.8 Godkjenning av referatet fra distriktsmøtet 2013 (utsendt tidligere) 1.9 Fastsettelse av antall delegater og observatører ved møtestart. 2. Rapporter 2.1 Endelig rapport fra IPDG Tore G. Hovde Foreløpig rapport fra DG Randi Mathisen Godkjenning av regnskapet for året Distrikts regnskap m/noter Regnskap for ungdomskontoen m/ noter Det er mitt valg regnskap distrikt 104H med noter Aktivitetsregnskapet Regnskap for distriktets IR prosjekt, Sør Afrika m/noter Sponsorregnskap Revisjonsberetning Regnskap for Distriktsmøtet Foreløpige regnskap Foreløpig distrikts regnskap med noter Foreløpig regnskap for ungdomskontoen med noter Foreløpig regnskap for Det er mitt valg med noter Foreløpig regnskap for IR prosjektet med noter Orienteringssaker. 4.1 Tulipanaksjonen v/nac 4.2 GLT Opplæring av nye styrer i klubbene 4.3 Status nye distriktsgrenser 4.4 Lions Røde Fjær Ny Cyber klubb i vårt distrikt 2

5 5. Distriktsaktiviteter 5.1 IR prosjektet v/irc Bjarte Nygård Bjørndal Rusken, Foreslås nedlagt Riksmøtesaker 6.1 Kort gjennomgang av DG Randi Mathisen 7. Saker til vedtak 7.1 Forslag fra LC Haslum om et års forlengelse av SA prosjektet Forlag om nedleggelse av Rusken som distrikts prosjekt Gjentatt forslag Fra LC Oslo/Nordstrand om All Sport gruppa Handlingsplan og budsjetter Distriktets langtidsplan, handlingsplan og Budsjetter for Utmerkelser 10. Valg, se vedlegg fra valgkomiteen Valg av Distrikts guvernør (DG) for året Valg av Visedistriktsguvernør 1 (VDG1) for året Valg av Visedistriktsguvernør 2 (VDG2) for året Valg av revisor for året Møteleder avrunder 12. Avslutning v/dg 13. Presentasjon av distriktsrådet for ved DG Elect 14. Appell ved DG Elect 3

6 Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Bærum, Endelig rapport fra DG til Distriktsmøtet 2014 om året Rapporten gir et bilde av hva vi har arbeidet med i Lionsåret køkøkæøkæøkærift Medlemssituasjonen. Antall medlemmer pr : Nedleggelse av LC Ullern, LC Futura og LC Momentum Sluttet eller døde: Nye medlemmer: Medlemmer pr Endring i Lionsåret 1046 medlemmer - 43 medlemmer - 50 medlemmer 50 medlemmer 1003 medlemmer - 43 medlemmer Utsiktene fremover er slik at distriktet har 7 klubber med til sammen 98 medlemmer hvor gjennomsnittsalderen er høy og alle klubbene har 15 eller færre medlemmer. Risikoen for at disse klubbene vil forsvinne de neste årene er høy. Antall medlemmer vil da kunne bli redusert til under 900 medlemmer Struktur. Våre klubber er små: /Tittel på dokument 15 % har15 eller færre medlemmer 30 % har 20 eller færre medlemmer 55 % har 25 eller færre medlemmer Prosjekt «Ny start», en undersøkelse av klubber i Europa og verden indikerer at større klubber har større sjanser for å overleve enn små. En egnet størrelse på en klubb i Norge og vårt distrikt mener vi bør være 30 eller flere medlemmer. Vi har lagt planene om å starte nye klubber på is, og isteden oppfordre distriktets klubber om å samarbeide eventuelt slå seg sammen. De stedene hvor vi er underrepresentert oppfordres klubbene til å gjennomføre vervekampanjer. Lions Club Kolsås. E-post: Slalåmveien 124, 1350 Lommedalen. Telefon: Mobil:

7 Antall soner i distriktet er redusert til 4, 3 soner i Oslo og 1 sone i Bærum. I Oslo følger vi bydelsgrensene. Dette øker mulighetene for mer sonearbeid, og bedrer mulighetene for samarbeid med bydelene. Fremtidige konsepter vil antagelig kreve resurser som er større enn det en enkelt klubb kan klare å gjennomføre. Kfr. konseptet «Vanskeligstilte barn og unge». Organisasjonsendring. Sonelederne ble gjort tilen linje funksjon, d.v.s. klubbpresidentene rapporterer til soneleder som igjen rapporterer til DG. Dette gjør kommandolinjene og ansvaret klarere. Sekretariatet ble utvidet til å omfatte alle hjelpefunksjonene med unntak av GLT og IR. Prosjekt 2014 foreslo at også GMT skal være en egen funksjon neste år. Lionsskolen. «Kunnskap er lett å bære!» «Kjenn Lions». Revidert og forbedret utgave ble utarbeidet. Soneleder og klubbene ble anmodet om å kontakte GLT dersom de ønsket å gjennomføre dette kurset i klubben eller i sonen, eller dere kan gjøre det selv. President/styreopplæring. Arrangeret over 2 x 2 kvelder ble gjennomført i mai og igjen i september Likeledes ble det holdt nye kurs i april Sonelederopplæring. Kurs på kvelder ble gjennomført i mai Nytt kurs holdt i mai Lederkurset. 5 kvelders kurs ble gjennomført i januar. Neste kurs ble arrangert høsten Det er arrangert 6 kurs til nå med til sammen ca. 90 deltagere. 3 personer fra vårt distrikt har deltatt på Leadership Institute. Annet. Det er gjennomført sekretær- og kassererkurs i mai Kursene vil bli gjentatt i mai Produkt utvikling. Konseptet «Vanskeligstilte barn og unge» er ferdig. Konseptet har fungert i Bærum i ca. 3 år. Introduksjon i Oslo har begynt under ledelse av IPDG Jan Fachenberg. Arbeidet med å hjelpe barn fra vanskeligstilte familier reiser endel problemstillinger. Vi har derfor i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus utarbeidet en Master-oppgave for studentene. Oppgaven skulle belyse hvordan statlige, kommunale og frivillige organisasjoner kan utfylle hverandre. Flere studenter meldte sin interesse for oppgaven, men dessverre ble andre oppgaver valgt. Vi håper at dette kan åpne for et tettere samarbeid med universiteter og høyskoler. Et slikt samarbeid vil gi Lions dyptgående kunnskaper som bl.a. kan brukes i vår informasjonsvirksomhet og utvikling av nye konsepter. Vi har også foreslått at NSR Nordisk Samarbeidsråd blir orientert mer i retning av forskning og utvikling. En doktorgrad vil gå over flere år og være resurskrevende ca. kr pr. år, og bør derfor være nordiske samarbeidsprosjekter. Dette arbeides det fortsatt med. 2 5

8 Et nytt konsept for ungdom år er nesten ferdig, og vil bli diskutert i ulike fora. Konseptet vil kunne resultere i at flere yngre mennesker blir Lions medlemmer. Konseptet er løftet opp på MD nivå og er ferdig for introduksjon på Riksmøtet i Distriktet har flere forslag til nye konsepter i idebanken. Sponsorvirksomhet Mange av våre fremtidige konsepter vil være resurskrevende. Det vil derfor være nødvendig med økonomisk støtte fra kilder utenfor Lions: bedrifter, fonds og ikke minst fra offentlige tilskuddsordninger som bl.a. departementer og kulturråd. For å ta del i moderne hjelpearbeid må det tenkes nytt. Hvert år deles det ut store summer i tilskudd til foreninger og organisasjoner i Norge. Noen Lions klubber har med hell søkt stiftelser og legater, men Lions er ikke godt nok representert her. For å få tilslag på midler kreves innsikt og kunnskap. Ledet av PDG Geir Hindal og basert på retningslinjer fra styret i 104 H, ble det satt i gang arbeid med å bygge opp sponsorvirksomhet. Ungdomsutveksling. 6 ungdommer er sendt på ungdomsleir til utlandet. Normalt har distriktet sendt ut ungdommer. Det er altså ønskelig med flere. Tulipanaksjonen. Tulipanaksjonen i 2013 resulterte i ca tulipaner, opp fra ca tulipaner eller ca. 16% økning. Dette er vi godt fornøyd med!. Det er laget en blomstervase med emblemer beregnet for bedriftsmarkedet. Konseptet er presentert på nettet. «Det er mitt valg». Det er i distriktet arrangert kurs i henhold til vedtatte planer. Tegnekonkurransen. 16 ungdommer har deltatt i tegnekonkurransen. Vinneren er Selma Lou Reinhart, klasse 7b Nøklevann skole. LC Bøler har formidlet tegningen. Månedsbrevene. Månedsbrevene har vært temaorientert, og ga en god indikasjon på distrikts ulike aktiviteter i året og som indikerer områder som fortsatt bør ha distriktsstyrets oppmerksomhet. Temaene som ble omtalt i månedsbrevene var: Holdninger, kunnskap, linje/stab, våre aktiviteter, struktur i klubber soner distrikter, prosjekt 2014 og fellesaktiviteter. Utsiktene fremover. Distriktet og hele landet står foran en rekke utfordringer, først og fremst rekruttering av nye medlemmer. 3 6

9 Riktig struktur i organisasjonen er en viktigforutsetning for suksess. Prosjekt 2014 var et strukturprosjekt. Prosjektet ble reformulert på Riksmøtet 2013 og kommer opp igjen på Riksmøtet i Hvis prosjektet mot formodning skulle falle under avstemningen på riksmøtet, må organisasjonen allikevel struktureres annerledes. Temaene i månedsbrevene bør være gjenstand for oppfølging. Tore G. Hovde IPDG Sign. _ 4 7

10 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Februar 2013 Foreløpig rapport til Distriktsmøtet 2014 for Lionsåret Styret. Styret har bestått av: DG Randi Mathisen, VDG1 Øivind Martinsen, VDG2 Rolf Norgren, IPDG Tore G. Hovde, Distriktssekretær Terje Skudvig, Distriktskasserer Ketil Stuan og Sponsoransvarlig Geir Hindahl. Ved utgangen av februar måne har det vært avholdt 6 styremøter og 3 distriktsrådsmøter. VDG1 Øivind Martinsen deltok på årets møte i Nordisk Samarbeidsråd (NSR) som ble avholdt på Klækken hotell i midten av januar. En del av DG opplæringen var lagt til dette møtet. køkøkæøkæøkærift Sonene. Reduksjonen av antall soner som ble foretatt Lionsåret har vært vellykket. Med flere klubber i hver sone har det vært lettere å få engasjement rundt aktiviteter. Det har ikke vært avholdt sonelederforum dette Lionsåret, i stedet har det vært avholdt separate sonesamtaler med leder av hver sone ved årets oppstart. DG, VDG1, GLT og GMT var med på disse samtaler som ga god innsikt i klubbenes styrke og svakheter. Skriftlig rapport har vært levert fra soneleder før hvert distriktsrådsmøte. Etter at soneledernes funksjon ble tatt inn i linjen skal klubbpresidentene rapportere til soneleder og soneleder er også den som skal gjennomføre klubbesøkene. Etter invitasjon fra klubber og soner har DG og andre styremedlemmer også vært på klubb og sone besøk. Klubbene. Det jobbes godt i klubbene med mange gode aktiviteter. Flere klubber gjør en god jobb for å «selge» «Det er mitt valg» til /Tittel skolene. på Det dokument er viktig for klubbenes indre liv at de har gode aktiviteter som engasjerer medlemmene. Distriktets IR prosjekt. Fagsjef Bjarte Nygård Bjørndal har i høst sendt ut informasjonsbrev til klubbene. Prosjektet følges tett opp gjennom vår samarbeidsklubb i Sør Afrika og ved besøk i februar. Vi er nå inne i det siste året i denne tre års perioden med støtte til dette prosjektet. Utf ra de rapporter som er sendt ut fra fagsjefen har vi kunnet lese at dette er et meget vellykket prosjekt. I forbindelse med årets ungdomsleir var det planer om å invitere en ungdom fra prosjektet som deltager på leiren. Etter å ha rådført oss med ledelsen i Sør-Afrika ble styret enige om at pengene som ville blitt brukt til reise og leiropphold heller skulle gis som støtte til utdannelse for en eller to elever der nede. Pengene ble overrakt ved årets tur til prosjektet i februar. Lions Club Oslo/Maud. E-post: Åkerøv. 20 c, 0586 Oslo. Telefon: Mobil:

11 Ungdomsarbeidet. «Camp Hudøy». Det planlegges en dugnad på Hudøy i midten av mai. De har behov for hjelp til maling av hus, opphenging av gardiner, rydding av kratt på tursti og nye tavler for opphenging av informasjon og konkurranse langs turstien. I tillegg har de også behov for utemøbler. I tillegg til å gjøre dugnadsarbeid er dette også en fin anledning til sosialt samvær med andre Lionsmedlemmer. Ungdomsleir «face2face» Denne ble gjennomført i perioden 27.juli til 17.august. To av ukene var leiropphold mens den siste uken var opphold hos vertsfamilier. Det var klubber i sone 3 som var hovedansvarlig og de hadde lagt opp til en meget vellykket og godt gjennomført leir. En stor takk til leirkomiteen og alle klubbene som bidro til gjennomføringen. Ungdomsutvekslingen. Det er reservert plasser for 6 ungdommer til årets leire i utlandet. Tegnekonkurransen 12 skoler deltok i årets konkurranse. Vinneren som kommer fra Bestum skole, vil bli hedret på distriktsmøtet. «Det er mitt valg» Det har så langt i år blitt arrangert 7 kurs med 211 deltagere. I tillegg har det vært arrangert oppfølgingskurs. Det er planlagt 6 kurs med 179 deltagere så langt for våren. Tulipanaksjonen Det er registrert en liten nedgang i antallet bestilte tulipaner til årets aksjon, årets bestilling er på nesten Jeg håper at mange klubber benytter dagen til å lage en ekstra markering med tanke på Lions Røde Fjær 2015 Lions Røde Fjær 2015 Distriktets leder for aksjonen er Jon Sigurd Vangsøy fra LC Oslo-Røa. Det velges ut en til to soneledere, som skal inngå i teamet som ble konstituert på Kick-off i slutten av januar. Teamet består i tillegg til lederen, p.t. av VDG Øivind, LC Haslum, Pilot LRF Anne Fagereng Wessel, LC Oslo-Nordstrand, og medlem i sentrale LRF Prosjektgruppe Tore Lynau, LC Oslo-Nordstrand. PR. Facebook-guider er publisert og PRC har også fått en fast spalte i LION om sosiale medier. Opplæringsvideo for bruk av servicekontor.no er laget og publisert. IT. Det har vært jobbet med opprydding og ajourføring av medlemsregistret. Det jobbes også med et kurs i bruk av medlemsregister. Stormøtet. Høstens Stormøte ble som tidligere avholdt på Engebråten skole. Ca. 80 tilhørere fikk høre fagsjefene fortelle om arbeidet innen sine områder. Et nytt godt bekjentskap var nytilsatt koordinator på landsbasis for Lions Røde Fjær 2015 Lise Gulbransen. Allerede etter å ha jobbet med temaet i et par uker hadde hun mange planer klare. Vi hadde også besøk av inspiratoren Anders Tangen som med humor manet oss til å fortsette med den gode jobben som gjøres rundt om i klubbene. 2 9

12 RAPPORT fra GLT Rolf Norgren Distrikt 104 H har de siste årene fokusert sterkt på opplæring av medlemmer og tillitsmenn. Dette er gjort som en konsekvens av et tydelig behov og ikke minst er det i Prosjekt Lions 2014 fokusert sterkt på viktigheten av dette. Opplæring av medlemmer En forutsetning for at vi som medlemmer skal kunne rekruttere nye medlemmer, er at vi har et minimumskunnskap om organisasjonen utover det som skjer i egen klubb. Derfor har det vært fokusert sterkt på opplæringsprogrammet Kjenn Lions. Dette ligger åpent tilgjengelig på websidene og klubbene er oppfordret til å benytte dette. I tillegg er klubbene oppfordret til å invitere soneleder eller en fra opplæringsteamet (GLT). Dette året har hele 18 klubber vært besøkt og fått gjennomgang av Kjenn Lions. De resterende klubbene oppfordres til å gjøre det samme. Opplæring av tillitsmenn Kurs for president og styre gjennomføres hver eneste vår. Kursene er betydelig endret og rettet mot klubbenes behov. De som deltar, gir uttrykk for at disse er meget verdifulle for deltagerne, men det er fortsatt alt for mange klubber som ikke møter opp. Og dessverre er det ofte de klubbene som mest kunne trenge påfyll som ikke møter opp. Kurs for sekretærer og kasserer måtte kanselleres i fjor på grunn av manglende påmelding. Derfor er det nå laget opplæringsmateriell beregnet for selvstudium for disse funksjonene. Disse er tilgjengelige på Åpne kurs Også dette året har det vært gjennomført lederkurs over 5 kvelder for alle interesserte medlemmer i distriktet. Kursene får meget gode tilbakemeldinger. Det er utarbeidet IT kurs for de som ønsker å lære mer om sosiale medier. Disse er tilgjengelig på Rapport fra GMT Terje Fodstad Klubb- og medlemsutvikling i distrikt 104 H 2013/2014 Hovedmålene dette Lionsåret har vært: - Få nye medlemmer inn få medlemmene til å bli værende - Det er bare de medlemmene som trives i klubben som forblir medlemmer på sikt! - Nye og gamle medlemmer må føle at - Lions arbeidet er meningsfullt og at klubbmiljøet er trivelig og inkluderende. Virkemidler for 2013 / 2014 har vært! - Klubbene må satse på godt innhold. eksempelvis gode aktiviteter, flere aktiviteter i nærområdet, fyrtårn etc. - Klubbene skal ha et hovedmål, skape begeistring og entusiasme i klubben! 3 10

13 ( Gjøre det medlemmene har lyst til ) - Satse på samarbeid, synlighet, vekst og ikke minst motivasjon. - «Døende» klubber må vurdere å bli mixklubber Virker som distriktet har lykkes med sine mål og virkemidler. GMT har vært med på Sonemøter, besøkt klubber direkte etc. for å få ut sitt budskap. Distriktet har lykkes med årets jobbing og har hatt en positiv utvikling rundt klubb- og medlemsutvikling dette Lionsåret. Vi har klart å bremse opp den medlemsflukten som har vært de siste årene. En naturlig avgang kan en ikke forhindre, men i dette Lionsåret har vi fått flere medlemmer inn enn de som har meldt seg ut av egen vilje. Vi har beklageligvis lagt ned en Lionsklubb, men samtidig fått dannet en helt ny klubb. Cyber Lions Club Norge er den første rene nettbaserte Lions klubben i Norge. Denne klubben har som formål å jobbe mot mobbing, hovedsakelig digital mobbing, og annet ungdomsarbeid som er relevant. Dette arbeidet skal hovedsakelig skje på internett. Klubben skal også etablere ett nettsted som skal være ett norgesledende sted for informasjon om mobbing, med hovedfokus på digital mobbing. Sist men ikke minst skal de arrangere en årlig ungdoms-camp med fokus på mobbing i samarbeid med blant annet Det er Mitt Valg. Denne lages gjerne i samarbeid med de 470 eksisterende Lionsklubbene i Norge. Oslo Randi Mathisen 4 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 Lions Club Kolsås Distriktsmøtet i 104 H lørdag 13.april 2013 Sandvika videregående skole R E G N S K A P Regnskapet er ført med desimaler, men vises kun med hele kroner INNTEKTER Kroner Klubbavgifter á kr klubber representert, betalt for 40 Deltageravgifter à kr deltakere, derav 100 betalende Lunsj 200 En utstiller betalt Solgt 15 bøker á kr Bokgave fra Hans Kristian Lingsom Renter 8 Møtekonto avsluttet Sum inntekter UTGIFTER Leie av lokale Mat og drikke Rekvisita Blomster à kr buketter Leie av keyboard Til sangerinne Innleid pianist Til orkesteret Vin til sangerinne 254 Sum Utgifter Kun selvkost for pålagt vakttjeneste Wienerbrød, kaffe, lasagne, saft og frukt Skrevet alle trykksaker selv OVERSKUDD Overført til klubbkassen Kolsås Rolf Bjørnskau President Per Lund-Mathiesen Økonomiansvarlig PS. Av overskuddet ble kr gitt til LC Lilleakers prosjekt for krisesenter for barn i Auce, Latvia og kr gitt til LC Nordstrands prosjekt for Nordstrand allsportgruppe 23

26 24

27 25

28 26

29 27

30 28

31 29

32 30

33 Lions Club Haslum Styret i Lions Distrikt 104 H Att: Distriktsguvernør Randi Mathisen Søknad om forlengelse av Distrikts prosjektet: Utdanning I ithemba Labantu fra Lions Distrikt 104 H har ved utgangen av Lions året 2013/2014 (pr ) gjort en stor innsats gjennom støtten til ithemba Labantu i Philippi Township, Cape Town. Et utdanningssenter ble reist og tatt i bruk pr, februar 2009, som følge av vår støtte vedtatt på Distriktsmøte i Gode resultat er oppnådd noe som vil fremgå nedenfor. Bakgrunn for søknaden om ytterligere ett års støtte. Prosjektet har vært og er fortsatt vellykket og Lions har bidratt med virkelig «Hjelp til selvhjelp». Vårt Distrikt er nå i forhandlinger med nabodistrikter for sammenslåing fra Lions året 2014/2015 altså fra På den bakgrunn kan det være mer naturlig og fortsette ett år til med det prosjektet som er i drift. Neste år må ett nytt stort Distrikt ta stilling til hva som skal være det fremtidige IR-prosjekt. Da er det liten tid for vårt nåværende Distrikt å starte noe nytt for kun ett år. Ved at vi fortsetter ett år til vil vi også kunne følge de studentene som har tatt teori ved ithemba Labantu sin bilmekanikerlinje - som nå er dratt til BMW sitt hovedkontor i Pretoria for videre skolering og praksis. Etter oppholdet der er planen at de skal få lærlingeplasser hos BMWforhandlere i og omkring Cape Town. Ett kvalitetsstempel til utdanningen ved ithemba Labantu. Lions Distrikt 104 H har siden starten av prosjektet i 2008 bidratt med kr (pr noe mer er forventet i inneværende Lions år). Pengene har muliggjort dekning av løpende driftsutgifter til utdanningen av bilmekanikere og solcelleteknikere siden starten av utdanningssenteret.) Forslag På denne bakgrunn ønsker LC Haslum å foreslå at Lions Distrikt 104 H vedtar på sitt Distriktsmøte i april d.å. å forlenge støtten til ithemba Labantu også for Lions året 2014/2015. Styrets innstilling: Styret anbefaler distriktsmøte å forlenge prosjektet med ett år Av hva som er oppnådd siteres fra IR-brevet i august 2013: Vocational Training Centre, We have trained from 2009 until 2012: 110 Solar installers/plumbers 35 Motor mechanics level Computer students They all received certificates that enable them to be competitive on the job market. It s difficult to say how many are formally employed as they often move and or their cell phones get lost or stolen, so that we can t contact them. Sometimes some come back and tell us that they have found work due to the training received from us. Lions Club Haslum. E-post: Hjemmeside: Mobil:

34 I know of two former solar students who work in a factory in the maintenance department and of two former motor mechanic students who work in proper workshops. Most of the others work in the informal sector, that means they work from home or go to customers to repair their cars. Formal jobs are very difficult to get so most of them work for themselves, but all of them make use of the skills they got at our VTC and support themselves and their families. Norsk oversettelse: Yrkesrettet treningssenter/utdanningssenter. Vi har undervist fra : 110 studenter for socelleinstallatører/rørlegger. 35 bilmekanikere grad datastudenter. De har alle mottatt vitnemål som gjør den konkurransedyktige i arbeidsmarkedet. Det er vanskelig å si hvor mange som er formelt ansatt da de ofte flytter eller mobiltelefonen mistes eller blir frastjålet, slik at vi ikke kan kontakte dem. Noen ganger kommer enkelte tilbake og forteller oss at de har fått arbeid grunnet den opplæring/praksis de har fått fra oss. Jeg er kjent med at to tidligere solcellestudenter arbeider i vedlikeholdsavdelingen til en fabrikk og to bilmekanikerstudenter arbeider på bra verksteder. Mesteparten av de andre arbeider uformelt det betyr at de arbeider fra hjemmet eller drar til kunder for å reparere bilene deres. Formell tilsetting er vanskelig å oppnå så mange arbeider for seg selv, men alle har nytte av de ferdigheter de fikk ut av vår yrkesrettede opplæring/trening og kan forsørge seg selv og sine familier. Videre henvises til at studenter nå I januar 2014 reiser til BMW sitt hovedkontor for Sør-Afrika for videre skolering. Dette har vært arbeidet med over tid og har vært kjent det siste året, Avtalen er nå en realitet ved at studentene drar til Pretoria nå i januar IRC i Distriktet reiser til Cape Town i februar d.å. med den femte turgruppen for å besøke prosjektet og kan dermed bringe ferske rapporter tilbake når Distriktsmøtet arrangeres ca. 4 uker etter at han er tilbake. LC Haslum, Eilert Ottesen President 2 Referat fra distriktsrådsmøte nr august

35 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Til Distriktsmøte i MD 104H Oslo, 30. januar 2014 Nedleggelse av Rusken som distriktaktivitet. køkøkæøkæøkærift En årlig Rusken aksjon som distriktaktivitet i samarbeid med Oslo kommune ble vedtatt på distriktsmøtet i På bakgrunn av at Oslo kommune har endret opplegget for sin Rusken aksjon, har det ikke vært mulig å få til en ny avtale om Rusken som distriktaktivitet for Lionsklubbene i Oslo. Distriktsstyret foreslår derfor at Rusken, som distriktaktivitet for Lionsklubbene i Oslo, legges ned. Klubber/soner som ønsker å drive Rusken aksjon i sine områder står fritt til dette. På vegne av styret i distrikt 104H Randi Mathisen Sign Distriktsguvernøt /Tittel på dokument Styrets innstilling: Styret går enstemmig inn for å nedlegge Rusken som distrikts prosjekt. Lions Club Oslo/Maud. E-post: Åkerøv. 20 c, 0586 Oslo. Telefon: Mobil:

36 Lions Club Oslo/Nordstrand Til distriktsmøtet 104 H FORSLAG NORDSTRAND ALLSPORTGRUPPE BLIR EN DISTRIKTSAKTIVITET Nordstrand Allsportgruppe er en gruppe på lik linje med fotball- og håndballgruppa i Nordstrand IF. Det er et tilbud til alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Dog er de aller fleste utviklingshemmet på en eller annen måte. Allsporten startet opp med i underkant av 10 medlemmer, og nå ti år senere har gruppen 70 medlemmer. Alderspennet er fra seks til litt over tyve år. Gruppen ble startet som en følge av et manglende idrettslig tilbud for barn med utviklingshemminger. Etableringen skjedde i samarbeid med Nordstrand IF og har siden vært en gruppe i klubben. De første årene bestod tilbudet kun av en time trening i uken hvor det ble lagt vekt på basistrening og ballspill. I dag har Allsporten fire treningstimer på mandager hvor medlemmene er inndelt i grupper etter alder og ferdigheter. Da er det basistrening i regi av fysioterapeut/trener. På onsdager har Allsporten håndballtrening og på torsdager er det fotballtrening. Allsporten er med på flere cuper og turneringer i løpet av året, og arrangerer selv et friidrettsstevne hver vår Løvelekene. I løpet av alle disse årene har Allsporten også arrangert mange sosiale turer og treff, men dessverre har det blitt færre av disse aktivitetene. Allsporten har et godt omdømme, og hvert eneste år er det en positiv tilvekst. Fra en situasjon hvor de fleste medlemmene kom fra Nordstrand og nærmiljøet, har Allsporten nå medlemmer fra mange bydeler i Oslo. Av medlemmene kommer nå kun 1/3 fra Nordstrand Bydel. Mye av vår suksess ligger i det å ha voksne og pedagogisk dyktige trenere. Trenerlønninger er vår største utgiftspost, men Allsportgruppens styre er helt sikre på at det er en nødvendig kostnad. Uten våre dyktige trenere, hadde Allsporten aldri vært der den er i dag. De siste årene har Allsporten også fått flere fremmedspråklige medlemmer. Dette setter Allsporten ekstra pris på og det krever en spesiell oppfølging. Unge mennesker med utviklingshemming slutter ikke i et idrettslag uten en veldig god grunn. Heldigvis fortsetter de uansett hvor gamle de blir. Dette skaper god inkludering og sosial tilhørighet. Allsporten vil fortsette å vokse i årene som kommer. Her kommer de unge til og få eldre slutter 34

37 Lions Club Oslo/Nordstrand Et prioritert mål, er at Allsporten kan fortsette å gi et tilbud til alle som henvender seg. Hittil har de klart det, men det kan bli en utfordring fremover. Mye av utfordringen ligger i det økonomiske. Treningsavgiften dekker mye, men Allsporten ser seg nødt til å henvende seg til de instanser/foreninger og lignende som har mulighet til å bidra med støtte og hjelp. Gruppen finansieres for det meste av treningsavgift som den enkelte betaler. Pr i dag er treningsavgiften kr 1900 pr år, hvorav kr 100 skal dekke deltagelse på Løvelekene. I regnskapet for 2013 dekker treningsavgiften 66 % av inntektsbehovet på kr pr år. Inntektene skal dekke trenerkostnader som utgjør 75 %, turneringsavgifter og annet for å drive gruppen på en god og forsvarlig måte. Utfordringen er å skaffe de resterende 34 % av inntektsgrunnlaget. I 2013 har gruppen mottatt støtte på til sammen kr Støtten kommer fra Oslo kommune, Nordstrand Bydel (frivillighetsmidler) og fra flere Lions klubber. Beløpene er kun engangsbeløp og det må søkes årlig. Det må nevnes at både LC Oslo/Rustad-Lambertseter (spesielt i forbindelse med Løvelekene) og vår klubb har vært faste økonomiske støttespillere og en garantist for videre drift. Ønsket er å sikre videre drift med litt mer faste økonomiske rammer. Dette kan også bidra til å øke aktivitetsnivået. Det er bl.a. tanker om en ny aktivitet Allsport Fritid. Aktiviteten skal være månedsbasert med ikke-sportslig fokus. Aktiviteter som bowling, skiturer, kino, diskotek osv. I og med at Allsporten fremdeles har medlemmer fra hele Oslo, fremmes dermed forslag at Allsporten blir en distriktsaktivitet. Vårt forslag er at hver klubb i distriktet forplikter seg til en innbetaling på kr 1.500,- pr år over en tre års periode. På vegne av styret i Lions Club Oslo/Nordstrand Tore Lynau President Styrets innstilling: Styret støtter forslaget, men på grunn av mulig distriktsammenslåing går styret inn for ett år. Når det gjelder beløpets størrelse må klubbene kunne gi kr eller etter evne. 35

38 Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Øivind Martinsen Forutsetninger Langtidsplan MD (Godkjennes på RM) Handlingsplan MD (Godkjennes på RM) Utgave dato: Statusrapportering: 20.sept. 2014, 20. November. 2014, 20. Januar.2015 og 20 Mars 2015 Omr. Distriktets mål Handling Virkemidler Ansv MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING OPPLÆRING NY ORGANISASJON OG STRUKTUR (Hvis vedtatt på Riksmøte) 4 LIONS RØDE FJÆR Drive klubbutvikling med fokus på å følge opp klubber som har stagnert. 2. Jobbe for flere kvinner i Lions. 3. Redusere antall utmeldinger i forhold til tidligere år. 4. Opprette en ny klubb i Bærum samt videreutvikle Cyber Club 5. Vurdere sammenslåing av klubber som ønsker «nye utfordringer» 6. Venner av Lions Skolere tillitsvalgte Opplæring av nye Soneledere og presidenter. Soneledere vil bli en viktig ressurs for DG i de framtidige distrikter og må derfor gis en så god opplæring som mulig. Følge opp vedtak som blir gjort på Riksmøte Sammenslåing av distrikter, omorganisering mv. Gjennomføre aksjonen - LRF2015 som går til vårt eget program DMV. Aksjonsdagen er 8.februar uken før Lions Røde Fjær vil være det store virkemidlet mot rekruttering og det å beholde medlemmer. Bistå med gjennomføringen av interne prosesser i klubber. Videreutvikle GMT-teamet Brosjyremateriale og Presentasjoner og veiledninger på Videreføring av distriktets lederkurs, Opplæring av VDG2, SL, presidenter og styrene. Utvikle nytt GLT-Team Egen prosjektgruppe Felles møter Virkemidler fra Prosjektet Egne handlingsplaner Egen Fagråd? DG,VDG,GMT, GLT,SL. Alle VDG/GLT Kurs i egen regi + sørge for påmelding til MD DG, VDG, SL Prosjektgruppe Arbeidsgruppe Soner Klubber MD 104H Rev /Side 1 av 4 36

39 Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Øivind Martinsen Omr. Distriktets mål Handling Virkemidler Ansv. Vurdere å opprette en prosjektgruppe på 5 LØVELEKENE Dagens aktivitet bibeholdes og distrikts nivå videreutvikles Promotere Løvelekene ovenfor idrettslag/idrettskretser 6 DMV (Det er mitt valg) 7 NASJONALE OG INTERNASJONALE PROSJEKTER 8 UNGDOMSKONSEPTET 9 UNGDOMSUTVEKSLING Selge inn Det er mitt valg (DMV) overfor kommuner, lærere, lærerstudenter, skoleledere, barnehager, foreldre og andre som har ansvar for barn og unges oppvekstsvilkår Bruke Lions Tegnekonkurranse som en døråpner inn i skolen for å etablere tettere kontakt Lions og skole. Økonomisk støtte via Tulipanfondet. Støtte de prosjektene som er vedtatt og blir vedtatt på RM Støtte det (de) distriktsprosjektene som blir vedtatt på DM i april 2014 for 104H. Introdusere ungdomskonseptet i tråd med retningslinjer fra MD Motivere soner og klubber til å gjennomføre ungdomsleir sommeren Delta med ungdom på leir utenlands Aktiv bruk av NAC og Piloter God innføring på klubbnivå. Fokus i sonenes handlingsplaner og opprette soneprosjekter for bedre koordinering klubbene imellom. ( Tilsvarende som Bærum har gjort når det gjelder egen komite for «Vanskeligstilte barn og unge») Ta kontakt med skoler, vær godt forberedt, bruk referanser fra skoler som bruker programmet. Arbeidsgruppen i LRF vil også være en pådriver - insitament Fokus på Sonemøter. Gennom god motivasjon, sørge for at alle klubbene bidrar etter evne. Retningslinjer og opplegg fra MD SL med hjelp av Christian J DG/VDG/ NAC IRC, DG SL Klubb DG/VDG YEC MD 104H Rev /Side 2 av 4 37

40 Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Øivind Martinsen Omr. Distriktets mål Handling Virkemidler Ansv. 10 Vanskeligstilte barn og unge Motivere klubber og soner slik at Bruk av VBU-komiteen i Bærum for (VBU) VBU blir en aktivitet i alle soner. informasjon og motivasjon DG Støtte sone og klubbaktiviteter fortløpende 2. Stormøte i høst. (LRF prioriteres) 3. Hudøy - gjennomføre dugnad og ANDRE annet vedlikeholdsarbeid. DISTRIKTSAKTIVITER 4. Oppfordre klubber til ildsjelprisen, tegnekonkurransen og ungdommens frivillighetspris 5. Søke fond og stiftelser ved behov 12 ORGANISERING AV DISTRIKTET Vurdere å utvikle gjøre sonene mer formelt selvstendige med egne aktiviteter. Utvikle sone og soneleders funksjon Kommentar: I dag innbetaler alle klubbene til en felles konto til DMV, som koordineres av NAC. Dette gjør at den enkelte klubb får mindre eierskap til DMVprosjektet. I Bærum har de en felles komite for VBU (Vanskeligstilte barn og unge) DG/VDG, SL berørte fagsjefer DG/VDG samt SL bør se på organiseringen vår. Måltall Virkelig 2012/2013 Virkelig 2013/2014 Mål 2014/2015 Antall medlemmer Klubbutvikling - Ordinære klubber - Studentklubb i Oslo - Cyber Club (1) 40*) 1 1 MD 104H Rev /Side 3 av 4 38

41 Budsjett Distriktskassen Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Øivind Martinsen Aktiviteter Inntekter Utgifter Kommentarer Distriktskontingent medlemmer à kr. 100,- Kontingent Cyber club medlemmer à kr. 50,- Tilskudd MD Dette er redusert med ca. 33 % fra i Fjor. (Totalsett er tilskuddet til Distriktene redusert fra 1.2 mill til ) Refusjoner fra Oak Brook Renter 150 Sum Convention, DG-Elect Lions Leadership Institute (VDG2 og SL-opplæring dekkes av MD) Lions Skolen Distriktsopplæring, Presidentkurs, styreopplæring Etablering av nye klubber Fusjonskostnader Kostnader forbundet med sammenslåing Informasjonsaktiviteter Reiseutgifter, møter mv Stormøte Lokalleie Kontor, telefon, div Sone-aktiviteter Diverse Sum Resultat MD 104H Rev /Side 4 av 4 39

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014 1 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014 1. Åpning 1.1 President i LC Oslo/Maud Kari Markhus ønsket alle velkommen. 1.2 Distriktsguvernør (DG) Randi Mathisen åpnet årets distriktsmøte.

Detaljer

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017 Lions Club International 104 H Oslo Bærum Distriktsmøte 22. april 2017 NORDSTRAND SKOLE Nordstrandveien 27, 1163 Oslo Arrangør Lions Club Oslo/Nordstrand Nordstrand skole ble bygd i 1913. Datidens sogneprest,

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Ketil Stuan. Distriktsguvernør (DG. Distrikt 104H Oslo og Bærum Foreløpig rapport til Distriktsmøte 2017 for Lionsåret

Ketil Stuan. Distriktsguvernør (DG. Distrikt 104H Oslo og Bærum Foreløpig rapport til Distriktsmøte 2017 for Lionsåret Ketil Stuan Distriktsguvernør Distrikt 104H Oslo og Bærum 2016-2017 Foreløpig rapport til Distriktsmøte 2017 for Lionsåret 2016-2017 Styret Styret har bestått av: Distriktsguvernør (DG Visedistriktsguvernør

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Agenda 17. juni 2017 på Rådhusplassen Kl Åpning musikalsk ved Line Marie Brudevold Kl Distriktsguvernør Ketil Stuan hilser til

Agenda 17. juni 2017 på Rådhusplassen Kl Åpning musikalsk ved Line Marie Brudevold Kl Distriktsguvernør Ketil Stuan hilser til Agenda 17. juni 2017 på Rådhusplassen Kl. 11.00 Åpning musikalsk ved Line Marie Brudevold Kl. 11.08 Distriktsguvernør Ketil Stuan hilser til fremmøtte på vegne av Lions Clubs Oslo Bærum Kl. 11.13 Statsminister

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 1 i sone 3-2015-2016 Dato: 17. september 2015 Kl.: 18.00 Sted: Kongshavn videregående skole (Gamle Sjømannskolen

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Sonelederopplæring MD104 Utarbeidet av MD GLT 04-06-2012 2 Soneleders rolle Utdrag fra Den Internasjonale Arbeidsordningen Artikkel X, seksjon 2 e) Sonelederen er underlagt

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

Rolf Norgren. Distriktsguvernør (DG) Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Rolf Norgren. Distriktsguvernør (DG) Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Rolf Norgren Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Endelig rapport for Lionsåret 2015-2016 til Distriktsmøtet 2017 Styret Styret har bestått av: Distriktsguvernør (DG) Rolf Norgren,

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Klubbavis nr: 261 Oktober 2016

Klubbavis nr: 261 Oktober 2016 Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE TERMINLISTE Tirsdag 4. oktober kl 19:00 Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 Klubbsaker 1. Velkommen, Lons etiske norm 2. Opprop og ordensmenn 3. Resultat 15-16 (Øivind)

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Klubbavis nr: 270 September MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE

Klubbavis nr: 270 September MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE Tirsdag 5. semptember kl. 19:00. Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 AGENDA 1. Lions etiske norm. 2. Postgjennomgang og kort tilbakeblikk på sommeren. 3. Gjennomgang av

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4.

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4. Side 1 MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 4. JUNI kl 19:00 Se Side 2 Klubbmøter: 4.06; 03.09; 01.10; 05.11; 03.12 Styremøter: 20.08; 17.09; 22.10; 19.11 Vivil lekene: 1. - 2. juni, Nadderud stadion

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ).

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ). FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2. Lov gitt i henhold til

Detaljer

HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET

HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET [Velg dato] LIONS NORGE HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET 2014-2015 MD-GMT 2014-2017 Christian H. Johansen 0 GMTs hovedtema Fra LCI Ask One: Every Lion should invite at least one new member

Detaljer

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE

LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE LOV OG ARBEIDSORDNING FOR LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 H, NORGE VEDTATT PÅ DISTRIKTSMØTET 24.04.82 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 28.04.84 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET 22.04.89 REVIDERT PÅ DISTRIKTSMØTET

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

Klubbavis nr: 271 Oktober. 2017

Klubbavis nr: 271 Oktober. 2017 Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE Agenda Tirsdag 3. oktober kl. 19:00. Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 1. Lions etiske norm 2. Gjennomgang av styrereferater 3. Gjennomgang av klubbmøtereferater 4. Nytt

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

Distriktsmøte lørdag 23. april 2016 Lions Club Eiksmarka-Hosle Øvrevoll Vollsveien Jar

Distriktsmøte lørdag 23. april 2016 Lions Club Eiksmarka-Hosle Øvrevoll Vollsveien Jar Distriktsmøte lørdag 23. april 2016 Lions Club Eiksmarka-Hosle Øvrevoll Vollsveien 132 1358 Jar Med Med bil bil E18 fra Oslo : Ta av mot Jar ved Lysaker, (før Fornebu) og deretter Vollsveien direkte til

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. Side 1. Klubbavis nr: 240 Juni 2014. LC Haslum Distrikt 104 H. Se Program mm. neste side. Grill på Solbakken 12.

SOMMERAVSLUTNING. Side 1. Klubbavis nr: 240 Juni 2014. LC Haslum Distrikt 104 H. Se Program mm. neste side. Grill på Solbakken 12. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 3. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Harald harald.myhr@gmail.com mobiltelefon 913 52 953 senest søndag 1. juni Grill på Solbakken 12. juni Vi arrangerer

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Lions Club Haslum. Velkommen til nytt Lions-år Vi kaster loss med M/S Rigmor tirsdag 1. september kl 18.00!!

Lions Club Haslum. Velkommen til nytt Lions-år Vi kaster loss med M/S Rigmor tirsdag 1. september kl 18.00!! Velkommen til nytt Lions-år Vi kaster loss med M/S Rigmor tirsdag 1. september kl 18.00!! Dette blir et åpent møte hvor vi også har invitert bl.a. brukere ved Haslum Seniorsenter, soneleder, etc. Vi oppfordrer

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Endring ved vedtak på DM Lena 16. april 2016. Endring ved vedtak på DM Lunner 21. 23. april 2017 RØD tekst: Forslag til endring?

Detaljer

Terminliste Medlemsmøter 6.10, 3.11 og 1.12 (Juleavslutning Rakfisk) 5.1, 2.2, 1.3, 5.4, 3.5, 7.6 (Sommer-avslutning)

Terminliste Medlemsmøter 6.10, 3.11 og 1.12 (Juleavslutning Rakfisk) 5.1, 2.2, 1.3, 5.4, 3.5, 7.6 (Sommer-avslutning) Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE Tirsdag 6. oktober kl 19.30 Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 Agenda Klubbmøte 1. Velkommen, Lions mål, 2. Klubbsaker, innkommende saker og gjennomgåelse av styremøte

Detaljer

Hei dere. Forskjellen mellom det umulige og det mulige, ligger i et menneskes besluttsomhet

Hei dere. Forskjellen mellom det umulige og det mulige, ligger i et menneskes besluttsomhet Juni 2015 Hei dere Ja, da er det siste møtet før sommerferien og slutten på dette lionsåret. Vi har klart å få til mye dette året, bra aktiviteter hvor de fleste stiller, Motevisning, loppemarked, LRF

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman Handlingsplan 2016/2017 for distrikt 104E6 Denne Handlingsplanen bygger på styrende dokumentasjon i Lions MD 104 E6 Lions Etiske Norm Lions Mål Strategiplan for Lions Norge 2016-2020 MD (multippeldistriktets)

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

AGENDA Medlemsmøte 14. oktober 2013

AGENDA Medlemsmøte 14. oktober 2013 Oktober 2013 Kjære Lions venner For et høstvær vi har hatt så langt, nå har vi ingen grunn til å klage. Rene sommer været. Vi (jeg) er rare vi må alltid snakke om været. Men takk for i kveld til dere.

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016

LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016 LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016 Distriktsmøtet kan modifisere / tilpasse Loven etter lokale forhold så lenge dette ikke er i strid med internasjonalt lovverk. Loven skal oppdateres ved

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste Terje Fodstad Stormøtet 30. oktober 2014 Klubber i Sonen: LC Oslo Abilsø-Manglerud LC Oslo Bekkelaget LC Oslo Bryn LC Oslo Bøler LC Oslo Ekeberg LC Oslo Hauketo LC Oslo Nordstrand LC Oslo Ormsund LC Oslo

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

Terminliste 2015-2016 Medlemsmøter 3.11 og 1.12 (Juleavslutning Rakfisk) 5.1, 2.2, 1.3, 5.4, 3.5, 7.6 (Sommer-avslutning) Aktuelle kontonummer

Terminliste 2015-2016 Medlemsmøter 3.11 og 1.12 (Juleavslutning Rakfisk) 5.1, 2.2, 1.3, 5.4, 3.5, 7.6 (Sommer-avslutning) Aktuelle kontonummer Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE NB! Tirsdag 3. novenber kl 19 00 Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 Åpent møte med foredrag av «Cato-Prest» Agenda Klubbmøte 1. Velkommen, Lions etiske norm. 2. Klubbsaker,

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL Vedtatt av Distriktsmøtet 2003 i Spydeberg med senere endringer, sist vedtatt av Distriktsmøtet 2016 i Fredrikstad

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015 Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Dagsorden 29. mai 2015 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 Innhold: 1.1 Åpning av Distriktsmøtet

Detaljer