6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE"

Transkript

1 Søk eksperthjelp Ta eierskifteproblematikken med banken DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Start i god tid Ta deg tid til gode forberedelser før et salg Modningsprosess La alle partene venne seg til tanken før skiftet GENERASJONS- OG EIERSKIFTE No.2 / Mars 09 6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE Nye regler Nye avgiftsregler kan gjøre generasjonsskifter dyrere FOTO: STÅLE ANDERSEN Aksjonæravtale Regulér hva som skjer ved en aksjonærs bortgang Arveavgift Vil distriktene blø med de nye arveavgiftsreglene i statsbudsjettet? EKSPERTENE OM GENERASJONSSKIFTE Einar Harboe, partner i Advokatfirmaet Harboe & Co, er én av tre som svarer på spørsmål i vårt ekspertpanel. NY VEKST MED INTELLIGENT KAPITAL Tripp trapp : Les om hvordan partnerskap med en midlertidig eier for deler av gruppen doblet omsetningen for barnemøbelprodusenten Stokke AS. Generasjonsskifte i krisetider Generasjonsskifte reiser flere spørsmål, blant annet om den yngre generasjon kan og ønsker å videreføre virksomheten eller om det er mer hensiktsmessig å selge ut. Partenes fremtidige økonomi og hensynet til virksomheten må også vurderes. I krisetider er god planlegging særlig viktig. Advokatfirmaet Grette har høy kompetanse og erfaring innenfor alle rettsområder av betydning for generasjonsskifte. Kontaktpersoner: Advokat Tore Karlsson, Advokat Kollbjørn Johnsen Adresse: H. Heyerdahls gate 1, Postboks 1397 Vika, N-0114 Oslo Telefon: Telefaks: E-post:

2 2 MARS 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Ved et eierskifte tas det viktige valg. Har bedriften potensial til fortsatt verdiskaping og vekst, eller bør den få dø? For samfunnet er det viktig at de bedriftene som har et verdiskapingspotensiale og vekstmuligheter blir videreført. Eierskifte gir muskler til vekst og innovasjon Er det grunnlaget til stede, trengs kanskje både ny ledelse og nye eiere. Det kan være neste generasjon, de ansatte, eller kanskje bør bedriften selges til noen utenfra? De som overtar vil ha nye ideer, planer, energi og ressurser. Dette gjør dem spesielt godt egnet til å utvikle bedriften videre. Målet er å skape økt lønnsomhet og vekst gjennom nye innovasjoner. Derfor er gode eierskifteprosesser viktige, enten bedriften overdras innen familien, til de ansatte eller den skal selges. Er du småbedriftseier og er mer enn 55 år? Forskning har vist at lønnsomheten i norske bedrifter faller etter at eieren har passert 60 år. Hvis ingenting gjøres, forvitrer dine verdier. Start tidlig Vårt råd til deg er: Start vurderinger rundt eierskifte tid- 1 lig. Hva er best for bedriften? Er virksomheten av en slik karakter at det er nok ressurser til utvikling. Hva er best for familien? Bør du skille på eierskap og lederskap? Dette er bare noen eksempler på spørsmål. Drøft dette med dine nærmeste, i styret eller med andre som er i samme situasjon. Du vil trenge tid til å vurdere din situasjon. Det finnes ingen fasit. Finn gode samarbeidspartnere. Hvem du skal samarbeid med, avhenger av hvilken retning eierskiftet tar og hvilke utfordringer du definerer. Skal junior overta, kan det være behov for en mentor. Skal bedriften selges, trenger du kanskje en bedriftsmegler. Organiser eierskiftet som et prosjekt. Sett av tid til å prioritere dette. Et eierskifte er en kritisk periode i en families og en bedrifts liv. Kristian Skjølaas (t.v.) Næringspolitisk leder i NHO Oslo og Akershus. Geir Samdal Daglig leder i gess.no - Generasjons og EierSkifte Senter AS. VÅRE TIPS Planlegg i tide Start vurderinger rundt eierskifte tidlig. Hva er best 1 for bedriften? Hva er best for familien? Bør du skille på eierskap og lederskap? Samarbeidspartnere Finn gode samarbeidspartnere. Hvem du skal samar- 2 beid med, avhenger av hvilken retning eierskiftet tar og hvilke utfordringer du definerer. Prosjekt Organiser eierskiftet som et 3 prosjekt. Sett av tid til å prioritere dette.et eierskifte er en kritisk periode i en families og en bedrifts liv. Eldrebølgen kommer Hvorfor er eierskifter særlig 2 viktig i dag? Jo, fordi det nå blir så mange i de nærmeste årene. Eldrebølgen, kombinert med at Norge har mange små bedrifter, gir mange eierskifter. I Norge er det beregnet til ca , hvorav ca aksjeselskaper og ca personlig eide foretak. EU har estimert at ca. 1/3 av alle europeiske små og mellomstore bedrifter skal gjennomgå et eierskifte i løpet av de neste 10 årene. Familiebedriftenes samfunnsøkonomiske betydning i Europa er godt dokumentert, sist i EUs rapport Overview of Family Business Relevant Issues, 2008: Across Europe, about 70 % - 80 % of enterprises are family businesses and they account for about 40 % - 50 % of employment. On the one hand, a large share of European SMEs are family businesses, and some of the largest European companies are also family businesses. On the other hand, similar to the European economy in general, the family business sector is dominated by SMEs, and particularly by micro enterprises with less than 10 employees. Økt arveavgift Regjeringen har økt arveavgiften for mange familiebedrif- 3 ter og viser liten forståelse for den samfunnsmessige betydningen det er å videreføre lønnsomme bedrifter. Men andre land har sett det! Svenske myndigheter og en rekke EU-land har fjernet arveavgiften ved generasjonsskifter. I mange land finnes en rekke tiltak for å stimulere til eierskifte i tide. I EUkommisjonen er viktigheten av eierskifte likestilt med viktigheten av etableringen av nye bedrifter. Det er billigere for samfunnet å videreføre en lønnsom arbeidsplass enn å etablere en ny. Norske myndigheter bør ta lærdom av EUs kunnskap og av våre naboer over kjølen. I denne avisen får du en oversikt over tjenestetilbydere og viktige problemstillinger knyttet til generasjons- og eierskifter. Vi håper det vil være nyttig lesing for mange. Lykke til! VI ANBEFALER SIDE 18 Irene Udnæs Solgte familiebedriften CM Gruppen til Celina Midelfart. Vi fi kk bakoversveis da vi kom til forhandlingene og så hvor mange personer som dukket opp på den andre siden av bordet. Bygg gode nettverk s Lær av andre som er i samme situasjon som deg på nettverksmøter. Velg riktig foretaksform s Verdsettingen avhenger av type bedrift man eier. Vi hjelper våre lesere å lykkes! GENERASJONS- OG EIERSKIFTE, 2. UTGAVE, MARS 2009 Adm.Dir.: Thomas A. Berge Redaksjonssjef: Bjarne S. Brokke Redigerer: Erlend Lans Pedersen Prosjektleder: Eirik Winsnes Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv Mars 2009 Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet: Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører ved å tilby lesere som gjennom faglig høyt redaksjonellt innhold blir motivert til å handle. tilgivelse vs tillatelse Samtykke. Godkjenning. Dispensasjon. Mange former for tillatelse blir gitt på forhånd. Men det finnes også tilfeller der avklaringen enklest gjøres i ettertid. Det som blir kostbart, er å ikke vite hva som gjelder. En juridisk vurdering av regelverk og fortolkningen av det gjør beslutninger enklere og tryggere. Løsninger finnes.

3 Forretningsjuridiske tjenester T: F: E: Vi leverer forretningsjuridiske tjenester til norske og utenlandske oppdragsgivere. Vårt mål er å kombinere juridisk fagkunnskap og bransjekunnskap slik at våre leveranser leder til et best mulig resultat for våre oppdragsgivere. Vår erfaring spenner fra løpende bistand til større transaksjoner og cross-border oppdrag. Vi har et uformelt nettverk av samarbeidspartnere i Norge og utlandet.

4 4 MARS 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER DETTE BETYR DE NYE REGLENE 1TIPS TA HØYDE FOR NYE REGLER Spørsmål: Hva betyr regelendringene for de som står foran et generasjonsskifte? Svar: At verdsettingsgrunnlaget øker fi re til ti ganger for normale generasjonsskifter i ikke-børsnoterte selskaper, sier advokat Johan Kiær Engelschiøn i Advokatfi rmaet Schjødt DA. Generelt er det blitt billigere å arve, ettersom satsene er bortimot halvert, sier Engelschiøn. Men verdsettelsen av ikke-børsnoterte aksjer skjer på en helt spesiell måte, og endringene i disse reglene innebærer en vesentlig skjerpelse. Engelschiøn forteller at de fleste virksomheter i Norge er ikke-børsnoterte aksjeselskaper. Det er der generasjonsskifter er mest aktuelle, sier han. De nye reglene for arveavgift kom i forbindelse med statsbudsjettet Hardt for næringseiendom Selskaper med betydelig innslag av fast eiendom har fått størst skjerpelse i arveavgiften. Dette har en sammenheng med formuesskatteskjerpelser, sier Engelschiøn. Han anbefaler at alle med ikkebørsnoterte eiendomsselskaper skaffer seg hjelp til å finne ut hvordan, og ikke minst når, generasjonsskiftet kan gjøres mest mulig smidig. Overgangsregler og innfasing av de nye verdsettelsesreglene over tre år, kan gjøre det lønnsomt å overføre i 2009 fremfor senere. Kan komme bedre ut Økte fribeløp og halverte arveavgiftssatser kompenserer i noen tilfeller for effekten av de skjerpede regler ved overføring av ikke-børsnoterte aksjer, sier advokat og partner Camilla Fiskevoll i Kluge Advokatfirma DA. Den rentefrie avdragsordningen som mottakeren kan kreve ved betaling av arveavgift ved generasjonsskifter i bedrifter er utvidet fra syv til tolv år. Irene Søreide Advokat og leder av Kluges skattegruppe. Arveavgiften skal betales med like store årlige avdrag, og betalingsperioden er altså rentefri. Tidligere var det kun mottakere av aksjer og andeler i små foretak som fikk nyte godt av muligheten for avdragsordningen. Denne begrensningen er nå opphevet, og den rentefrie avdragsordningen gjelder uansett om bedriften er stor eller liten etter regnskapslovens definisjon, såfremt giver opprinnelig eier 25 prosent av aksjene i selskapet. Fiskevoll viser på denne bakgrunn til at generasjonsskifte i et ikke-børsnotert aksjeselskap som har lavere ligningsverdi enn 10 millioner per mottaker faktisk kan komme bedre ut med de nye reglene. Annerledes stiller det seg ved store verdier hvor taket for aksjerabatten overskrides. Planlegg etter reglene Det er viktig å planlegge generasjonsskiftet også etter de nye reglene, blant annet i forhold til givers kostpris og hvilke aksjer rabatten skal brukes på. Med i det totale regnestykket har vi fradrag i arveavgiftsgrunnlaget for latent skattepliktig gevinst på aksjene, sier Fiskevoll. Kluge hadde i fjor høst et betydelig antall henvendelser i forkant av at statsbudsjettet ble lagt frem. Det var stor pågang for generasjonsskifter i ikke-børsnoterte selskaper, ettersom det var ventet at reglene skulle strammes inn, bekrefter leder av Kluges skattegruppe, advokat Irene Søreide. I ettertid av endringen har vi mange henvendelser om rådgivning og hvordan reglene skal forstås. METTE RYEN

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MARS RÅD OM FORETAKSFORM Alle som står foran et arveskifte bør beregne seg noe tid i tilfelle selskapsformen bør endres, sier Ragnar Østensen, partner i Haavind AS. FOTO: EIRIK WINSNES Velg riktig foretaksform Verdsettingen avhenger av type bedrift vi eier. Ved arv er det egne verdsettelsesregler for aksjer og eierandeler i ansvarlige selskaper, sier advokat og partner Ragnar Østensen i Haavind AS. Det gis rabatt ved arv av aksjer i AS og ved arv av eierandel i ANS. Slik rabatt gis ikke hvis man arver et enkeltpersonforetak. AS gis rabatt Hvis barna til en som eier en næringseiendom som leies ut til kontorer eller lignende skal motta denne som forskudd på arv, må man finne markedsverdien på eiendommen siden det er markedsverdien som er grunnlaget vi beregner arveavgiften av. Ligger næringseiendommen i et aksjeselskap, finner vi først ligningsverdien av eiendommen. Denne kan ikke settes høyere enn 60 prosent av markedsverdien, men den kan ligge lavere. I tillegg gis det en rabatt på aksjene på 40 prosent. Dermed blir grunnlaget vi beregner arveavgiften av maksimalt 60 prosent av 60 prosent av næringseiendommens markedsverdi. Har eiendommen en markedsverdi på 10 millioner, er grunnlaget vi beregner arveavgiften av maksimalt 3,6 millioner, sier Østensen. Eies næringseiendommen som et enkeltpersonforetak, er arveavgiftsgrunnlaget 10 millioner. Men pass på Imidlertid er det ikke gitt at det alltid lønner seg å gjøre om fra personlig driftsform til AS. Dersom utleievirksomheten er beskjeden og vi personlig eier og leier ut næringslokaler som er under 500 kvm eller inntil fire utleieleiligheter, vil inntekten normalt være kapitalinntekt og føre til 28 prosent skatt på overskuddet. Eies dette av et AS, betaler AS-et 28 prosent skatt av overskuddet, og dernest betaler vi i tillegg 28 prosent skatt av utbyttet vi tar ut. En leilighet kan dessuten selges skattefritt hvis vi eier en leilighet personlig og har bodd i den i ett år av de siste to. Dette gir en vurderingssak. Arveprosessen er billigst når eiendommene eies av et AS. Skal virksomheten drives videre, vil det være mer kostbart å ha det hele i et aksjeselskap. Bruk tid Alle som står foran et arveskifte bør beregne seg noe tid i tilfelle selskapsformen bør endres, sier Østensen. Derfor er det også viktig å tenke på rekkefølgen på det man gjør for å få totale skatter og avgifter så lave som mulig. Et eksempel er at det kan lønne seg å opprette et holdingselskap der arvingene eier aksjer, og la dette AS-et arve aksjene etter far eller mor. Holdingselskaper betaler ikke utbytteskatt. Hvis det ikke er mer enn fire aksjonærer, regnes arveavgiften som om disse hadde arvet mens holdingselskapet betaler arveavgiften. Dermed tappes man ikke for utbytteskatt av det utbyttet som tas ut til betaling av arveavgiften. METTE RYEN 5 CECILIE AMDAHL TIPSER CECILIE AMDAHL ER PARTNER I SCHJØDT DA Næringseiendommer For næringseiendommer 1 som leies ut, settes ny ligningsverdi til 40 prosent av den kapitaliserte utleieverdien. Utleieinntektene beregnes som glidende gjennomsnitt av utleieinntekter de siste 3 årene. For ikke utleid eiendom, skal 2009-verdiene opp med 76 prosent. For 2010 og fremover skal det komme mer presise regler. De nærmeste årene kan derfor ses på som en overgangsperiode, der arveavgift blir påvirket av tidspunktet for skiftet. Slå sammen igjen? Å skille eiendoms- og driftsselskaper for å redusere ri- 2 siko, er ikke uvanlig. Med nye regler bør det vurderes om disse bør slås sammen igjen. Hvis driftssiden har negative verdier som kan trekkes fra eiendomsselskapets positive verdier, kan total avgift minskes. Tilpass omfanget Noen virksomheter som leier ut boligeiendom kan være 3 i et grenseland for hvorvidt de regnes som næring eller ikke. I slike tilfeller kan det være aktuelt å tilpasse omfanget slik at det som overføres ikke regnes som næring. Gjeld For selskapets gjeld, teller 4 hver krone negativt. Det å få lagt gjeld inn i selskapet er altså med på å redusere verdien og dermed total avgift. Gavesalg Ved gavesalg skal det foretas en gevinstberegning på 5 givers hånd. Vær særlig oppmerksom på dette hvis giver har negativ inngangsverdi. Strategisk og finansiell rådgivning for bedrifter og eiere Berg Goller & Co AS har lang erfaring med rådgivning ved kjøp og salg av bedrifter i Norge og internasjonalt. Vi har i tillegg spesiell kompetanse på lånefinansiering i forbindelse med kjøp eller salg av bedrifter. Alle våre rådgivere har industriell og finansiell erfaring på ledernivå. Ta gjerne kontakt med Per Christian Goller på mobil eller om du ønsker å diskutere dine problemstillinger. På tide å trekke seg tilbake? Med vårt nettverk av spesialister innenfor generasjons- og eierskifte, kan vi bistå deg igjennom hele prosessen. Olav V s gate 5, Postboks 1300 Vika, 0112 Oslo Tel Tlf: nordea.no Gjør det mulig

6 6 MARS 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER H jelp av banken med 2TIPS SØK EKSPERT- ERT- HJELP eierskifteproblematikken Spørsmål: Hvorfor dra banken inn i eierskifteproblematikken? Svar: Fordi det er viktig å opprettholde et godt forhold til de som hjelper oss med fi nansieringen, sier daglig leder Geir Samdal i gess.no. Geir Samdal anbefaler at vi finner en konstruktiv bank som kan bistå i eierskifteprosessen. Innenfor generasjons- og eierskifter er det noen banker som er proaktive, mens andre er passive. Hvilken bank som gjør hva, er ikke så kjent i markedet. Modningsprosess Prosesser med generasjonsskifter går over flere år, sier Samdal. Det tar tid å sette i gang modningsprosessen. Det er en maktbalanse i bedriften som skal overføres. Beslutningsmyndigheten skal fases ut av senior og junior skal overta. Banken som finansierer bedriften må ha tro på junior og dennes strategi. Samdal minner om at finansieringen kan være ekstra vanskelig nå for tiden, ettersom bankene er restriktive med å låne ut penger. Oppkjøpsfinansiering er nok ekstra problematisk å få til nå for tiden, sier han. Det er mange måter å gjennomføre et generasjons- og eierskifte på, og hvordan det bør skje er en selvstendig vurdering som må gjøres fra bedrift til bedrift. Enkelte likhetstrekk finnes det imidlertid. Når kunden står foran en slik prosess, er det selvsagt nyttig å trekke til seg eksper- IKKE GJØR NOE FORHASTET. Når prosessen er godt planlagt har bedriften kontroll på når ting skal gjøres, sier Terje Engen i Nordea. FOTO: NORDEA.NO ter på området. Imidlertid kan bare det å vite hva slags eksperter vi bør snakke med eller hvilke momenter vi bør tenke på være en vurdering i seg selv. Hvem bør vi snakke med først, og når bør dette skje? Bruk tid Tilrettelegging og forberedelse av et eierskifte er meget viktig, sier eierskiftespesialist Terje Engen i Nordea. Han anbefaler alle å planlegge eierskiftet så tidlig som mulig. Ti- FRA SENIOR TIL JUNIOR - FÅ BANKENS TILLIT Åpenhet 1 Vær åpen og diskuter med banken. Banken må ha tro på ledelsen og at dennes strategi gjør bedriften i stand til å betjene lånet. Uten bankens tillit, er det ikke grunnlag for slike transaksjoner. Start i tide 2 Mange seniorer er dominerende, og spesielt gründere kan ha vanskelig for å gi fra seg beslutningsmyndighet, anerkjenne junior og finne sin nye rolle etter skiftet. Det er ganske vanlig å vente for lenge med å la junior overta. Med tiden kan banken miste tillit fordi senior ikke lenger driver godt nok. Få junior frem Tillit er noe vi opparbeider oss 3 over tid. Derfor må junior få anledning å trene seg opp over et lengre tidsrom. Junior må få anledning til å gjøre feil og å gjøre ting på sin måte. Gi gjerne junior et eget prosjekt å jobbe med, for eksempel å implementere en ny ITløsning. Junior skaper sin egen autoritet gjennom å levere på sitt område, gjerne på et område hvor ikke senior har kompetanse. KILDE: GEIR SAMDAL, GESS.NO den kunden bruker til å planlegge gjennomføringen av generasjonseller eierskifte er meget viktig for å få til en best mulig løsning. For å lykkes, er det også viktig å ha tilgang til dyktige rådgivere. Når prosessen er godt planlagt, har bedriften kontroll på når ting skal gjøres, sier Engen. En styrt prosess er alltid det beste. Et vanlig eierskifte er komplisert i seg selv. Når skal bedriften selges, og til hvem? En partner, leverandør, konkurrent eller investor? Et generasjonsskifte som innebærer salg eller gave til arvinger kan være enda mer komplisert. Tankestart Det er så mye følelser inne i bildet, sier Engen. En rolle banken kan ha i det hele, er å sette tankeprosessen i gang. Dette er kanskje et tema mange kvier seg for å ta opp med sine nærmeste. For banken, som er en tredjepart i forhold til aktørene i den familiedrevne geskjeften, kan det imidlertid være lettere. Vi ønsker å bistå ved blant annet å stille spørsmål til kunden om forhold det er viktig å tenke på. Og eksemplene på når man ikke snakker sammen internt i en familie er mange. Det kan være mange arvinger og ikke alltid innlysende hvem av dem som er best skikket til å drive virksomheten. Kanskje har ikke arvingen den rette kompetansen til å drive bedriften? Det kan også være at junior synes det er vanskelig å ta problemstillingen opp med senior. METTE RYEN Eierskiftealliansen F.v. Kristian Skjølaas (NHO), Heidi Lill Oppegaard (HSH), Viveka Bøhn (Fokus Bank), Unni Kaspersen (Nordea) og Geir Samdal (Gess.no). Et kompetansemiljø for eierskifter Mange foretar eierskifter kun én gang i livet. Da er det nyttig med hjelp. Nesten 3000 bedrifter med mindre enn 50 ansatte i Akershus har en majoritetseier som er 55 år eller eldre det vil si omtrent en tredel av alle majoritetseierne. Disse eierne sysselsetter cirka personer, som leverer en årlig verdiskaping til samfunnet på 4,6 milliarder. Hjørnestensbedrifter i lokalsamfunnet kan gå tapt hvis eierskiftet ikke håndteres og støttes på en god måte, sier næringspolitisk leder i NHO Oslo og Akershus, Kristian Skjølaas. Møteplasser NHO så et behov for å tilby møteplasser og tjenester som støtter alle som står foran et eierskifte. Høsten 2008 ble Eierskiftealliansen i Akershus dannet under ledelse av NHO Oslo og Akershus. Alliansen består blant andre av HSH, Bedriftsforbundet, Fokus Bank, Sparebank 1 og Nordea. Prosjektet støttes finansielt av Akershus fylkeskommune, og Geir Samdal i Generasjons- og EierSkifte Senter (gess.no) er prosjektleder. Alliansens arbeid er i tråd med EUs anbefalinger, sier Samdal. Han mener næringslivet i distriktene er spesielt sårbare for eldrebølgen ved at en vesentlig andel av verdiskapingen hviler på få hender. Alliansen skal blant annet gjøre det lettere for kjøpere og selgere av bedrifter å finne hverandre. GENERASJONSSKIFTE/EIERSKIFTE SIKKERHET OG GJENNOMFØRING ADVOCO ADVOKATFIRMA DA Vi har: - Lang erfaring - Høy kompetanse - Fornøyde kunder advoco Vi kan: Arv- og generasjonsskifte, skatte- og avgiftsrett, virksomhetsoverdragelse, selskapsrett, fast eiendom og arbeider regelmessig innenfor rettsområder som berører generasjons- og eierskifte. Thomas Berg Nordahl Anders Kvarberg Tom Olav Risa Bjørn Frederick Salvesen Carl-Christian Wishman Axel Øwre Vi legger vekt på et tett samarbeidsforhold med våre klienter med fokus på kvalitet, resultatoppnåelse og kostnadseffektivitet Kristian Augusts gate 3, Postboks 7139 st. olavs pl, 0130 Oslo Tlf.: Fax:

7 NYHETER I andre tilfeller ønsker ikke arvingen å sitte med aksjeposten og vil realisere sin arv ved salg. Hvem kan da arvingen selge til og til hvilken pris? Er det knyttet forkjøpsrett til aksjene? En arving kan også ha urealistiske forventninger til utbytte, sier advokat Ingjer Ofstad i Advokatfirmaet Vogt & Wiig i Trondheim. Vær føre var For å unngå slike typer problemstillinger, kan du i en aksjonæravtale regulere hva som skjer ved en aksjonærs død. Aksjonærene har ofte behov for å sikre seg at de har kapital til å sitte igjen med selskapet, herunder utbetale aksjonærens eventuelle ektefelle og barn, dersom medeieren dør. Du kan gjøre disposisjoner i levende live gjennom aksjonæravtaler som kan være gunstige for å hindre at man blir tvunget til å selge aksjene til utenforstående, sier hun. Det kan i aksjonæravtalen inntas bestemmelser om verdifastsettelse av virksomheten som får betydning ved et eventuelt utkjøp av avdødes ektefelle/livsarvinger. Det kan tegnes forsikring for å dekke opp et eventuelt utkjøp av DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Sikre fremtiden med aksjonæravtale Spørsmål: Hva skjer ved en aksjonærs død hvordan skal verdier fordeles? Svar: Eierskap til aksjer går i arv. En arving kan automatisk bli ny aksjonær gjennom arvelovens regler om pliktdelsarv/ ektefellearv. Gjenværende aksjonærer kan i verste fall miste styringen med virksomheten til arvinger som ikke er kompetente til å overta virksomheten. HVORDAN FORDELE VERDIENE? En aksjonæravtale kan være et godt verktøy for å regulere hva som skjer ved en aksjonærs bortgang. avdødes ektefelle/livsarvinger. Forsikringssummens størrelse vil avhenge av verdifastsettelsen av bedriften og den enkelte aksjonærs andel. Forsikringssummen bør TIPS Snakk med arvingene Dette er muligens litt beklemmende, men arvingene vil 1 føle at de blir hørt og du kan få en overraskelse i forhold til hva de faktisk ønsker. Dette bidrar til å unngå strid når arven skal fordeles. Planlegg mens du lever Da vil du kunne få på 2 plass 3 en fordeling som du mener er rettferdig, og som sparer familien for arveavgift. B-aksjer kan overføres mens disse reglene fortsatt er gunstige og aksjonæravtaler kan inngås mens du lever, og derved sikre at bedriftens hensyn blir ivaretatt og at beste arving kan sluses inn i virksomheten. Tenk rettferdighet I mange tilfeller 3 blir skatt og avgift altfor dominerende. Hvis man f.eks. legger privat hus og hytte inn i et AS som gis til barna, sparer man mye avgift, men risikerer både gjennomskjæring, at selskapet ikke kan selge videre skattefritt og at selskapet må skatte for markedsleie. Er det flere arvinger, må den som bor i huset krangle med de øvrige aksjonærene om husleien. 3TIPS AKSJONÆR- AVTALER vurderes jevnlig i takt med virksomhetens økonomiske utvikling. I tilfeller hvor man er usikker på arvingenes evne til å drive virksomheten, kan det avtales med arvingene at aksjene overføres uten stemmerett slik at arvingene kun har økonomiske rettigheter, sier hun. Fordeling av verdier En problemstilling som kan komme opp, er om aksjonærer kan inngå avtaler som binder ektefelle/ samboer/barn. Man kan fritt gjøre dette, men det er to viktige unntak: For det første må avtaler som bare har betydning etter eiers dødsfall gjøres i testaments form for å stå seg dersom disse gjelder fordeling av verdier. For det andre vil man i forhold til aksjer måtte ta hensyn til eksisterende vedtekter dersom disse har begrensninger for hvem som kan være aksjonær. Ellers er det også en begrensning i at man selv med testament ikke kan overskride reglene om pliktarv til barna, forteller advokat og partner Johannes Andersen i KPMG Law Advokatfirma DA. Det er ikke lovlig å bestemme at noen skal få mindre enn andre for aksjene sine ved uttreden med mindre dette kan begrunnes i saklige hensyn, eksempelvis at dette er noe som gjelder for absolutt alle aksjonærer. Det er imidlertid lov å forfordele arvingene sine innenfor den såkalte frie tredelen i arvesituasjon. Dersom det er nødvendig å gi alle aksjene til bare én arving, og dette vil være i strid med pliktarven, må man gjøre dette mens man lever. I slike tilfeller gjelder ingen begrensninger så lenge dette gjøres med reell virkning, sier han. SILJE RØNNE MARS KRISE GIR OGSÅ MULIGHETER Dette betyr fi nanskrisen for generasjonsskifte De økonomiske nedgangen medfører en unik mulighet til å få overført aksjer til lave verdier. Når børskurser raser, vil en arving kunne overta uten at arveavgiften blir for tyngende. Dette kan enten skje ved at aksjene overføres direkte eller ved at far/mor kan realisere disse uten gevinst, for deretter å kunne gi bort penger. Overføring av eiendommer vil ved lav verdsettelse innebære at arvingene likviditetsmessig kommer bedre ut av overtakelsen. Særlig aktuelt vil dette være for fritidseiendommer, ettersom eiendomsretten for disse kan gå over til barna på det tidspunktet foreldrene selv måtte ønske, selv om de også selv ønsker å bruke denne videre. Med hovedboligen kan man ikke foreta noen overføring av eierskap med arveavgiftsvirkning dersom man ikke lar barna flytte inn. Slik finanskrisen har herjet med hyttemarkedet, vil jeg tro at det er betydelige fordeler i å overføre hytta til barna nå, sier advokat og partner Johannes Andersen i KPMG Law Advokatfirma DA. Positiv virkning Finanskrisen gjør det lettere å kjøpe fast eiendom. Dette kan ha stor betydning for fremtidig verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer ettersom kjøp av fast eiendom innebærer en reduksjon av formuesverdiene i selskapet. Dersom man investerer i eiendom nå og overfører aksjene til neste år, vil man normalt ha spart store verdier i arveavgift, sier han. HSH for familieeide virksomheter Syv av ti HSH-medlemmer er familieeide. Derfor jobber HSH daglig med å bedre rammevilkårene for norske familiebedrifter. HSH arbeider kontinuerlig med å utvikle mer kunnskap om familie eide virksomheter for å tilrette legge informasjon og hjelp som er tilpasset familie - bedriftenes behov og situasjon. HSH mener arveavgiften bør avvikles for å gjøre eierskifte enklere. HSH tilbyr kurs og nettverk skreddersydd familieeide virksomheter. Nettverkene er små og møtes ofte. For mer informasjon, kontakt direktør Heidi Lill M. Oppegaard:

8 8 MARS 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 4TIPS VURDÉR KON- SEKVENSER Harald K. Berg Daglig leder i Berg Goller & Co. Regjeringen årelater familieeide bedrifter Spørsmål:Hva sier årets statbudsjett om arveavgiten? Svar: De nye arveavgiftsreglene i statsbudsjettet innebærer en dramatisk økning. Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, mener regjeringen årelater familiebedrifter til fordel for økte skatteinntekter. BAKGRUNN Det som er helt klart, er at distriktene vil blø med de nye reglene for arveavgift, sier nestleder Jan Tore Sanner i Høyre til Mediaplanet. I årets statsbudsjett ble rabatten for aksjer i ikke-børsnoterte aksjeselskap og andeler i ansvarlige selskap kuttet ned fra 70 til 40 prosent. Samtidig ble det besluttet å begrense rabatten til arveavgiftsgrunnlaget til 10 millioner kroner knyttet til ikke-børsnoterte aksjer og andeler for den enkelte mottaker. Dermed fikk arveoverføring ved for eksempel generasjonsskifte en betydelig høyere arveavgift. Mange familieeide bedrifter vil få både en tre- og firedobling av arveavgiften ved et generasjonsskifte nå. Det vil raskt bety at bedrifter kan bli solgt ut, og det betyr tap av viktige arbeidsplasser, sier Sanner. Høyre, som lenge har foreslått å fjerne avgiften, mener regjeringen med denne skjerpelsen vil ramme arbeidsplasser i Distrikts-Norge og svekke det lokalt baserte eierskapet. Økningen er direkte distriktsfiendtlig. Det er et stort paradoks at når noen skal starte en ny bedrift, kommer staten løpende med ulike gunstige ordninger, men når barn skal overta en allerede vellykket bedrift skal staten beslaglegge en større andel, sier Sanner. Mange familieeide bedrifter vil få både en tre- og fi redobling av arveavgiften nå Jan Tore Sanner Nestleder i Høyre. FAKTA: DE NYE ARVEAVGIFTSREGLENE Fribeløpet ved beregning av arveavgift økte fra til kroner. De laveste satsene ble redusert fra 8 til 6 prosent for barn og foreldre og fra 10 til 8 prosent for andre mottakere. De høyeste satsene ble redusert fra 20 til 10 prosent for barn og foreldre og fra 30 til 15 prosent for andre mottakere. Flere endringer Snarere tvert om. Vi har gitt distriktene en hjelpende hånd med disse forandringene. Det ble gjort en rekke endringer i arveavgiften. Både innstramninger og lettelser. I sum innebærer dette faktisk en halvering av arveavgiften. Mens Høyre satt i fire år uten å gjøre noe, har denne regjeringen foretatt store lettelser, sier statssekretær Geir Axelsen (Ap) i Finansdepartementet til Mediaplanet. Innslagspunktet for de høye satsene ble økt fra til kroner. Rabatten for aksjer i ikkebørsnoterte aksjeselskap og andeler i ansvarlige selskap ble kuttet ned fra 70 til 40 prosent. Rabatten til arveavgiftsgrunnlaget er begrenset til 10 millioner kroner knyttet til ikkebørsnoterte aksjer og andeler for den enkelte mottaker. Den rentefrie avdragsordningen for arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter er utvidet fra 7 til 12 år, og størrelsesbegrensningen på hvilke foretak som omfattes av denne ordningen er avviklet. NYE AVGIFTSREGLER Regjeringen styrer etter sine ideologiske dogmer som gjør dem mer opptatt av å ta noen rike enn å sikre arbeidsplasser i familieeide bedrifter, sier nestleder i Høyre og stortingsrepresentant, Jan Tore Sanner. FOTO: EUROBANKS/ISTOCK Axelsen viser til at den omstridte aksjerabatten for det meste kom de rikeste menneskene i Norge til gode. 90 til 95 prosent av alle ikke-børsnoterte aksjer eies av de rikeste menneskene i Norge. Rabatten var et smutthull for dem, som vi nå har strammet inn, sier han. Avgiftslettelser Satsene for arveavgift ble lettet kraftig i statsbudsjettet. Reduksjonen kom på mellom 8 til 6 prosent for barn og foreldre og fra 10 til 8 prosent for andre mottakere. I tillegg økte fribeløpet ved beregning av arveavgift fra til kroner. Det gamle systemet innebar at vanlige folk og små bedrifter måtte betale veldig høye satser. Nå er det gunstigere å bl.a. overdra boliger og enkeltmannsforetak. Meget positiv utvikling for de aller fleste i Norge, sier Axelsen. Men Sanner lar seg ikke imponere av lettelsene. Den økningen er helt grei, men man må huske at det første de gjorde når de kom i regjering var å redusere dette beløpet. På dette spørsmålet er vi nå tilbake til start. Regjeringen styrer etter sine ideologiske dogmer som gjør dem mer opptatt av å ta noen rike enn å sikre arbeidsplasser i familieeide bedrifter. FREDRIK GRØNNINGSÆTER FINANSIERING Gjeldsfi nansiering i krisetider De siste seks måneders negative utvikling i finansmarkedet har gjort det vanskeligere for bedrifter å få finansieringslån. - Nå sier bankene i utgangspunktet nei til alt, forteller Harald K.Berg i Berg Goller & Co. - Utfordringen vi har i markedet nå er at det er umulig for bankene å gjøre prognoser for sine bedriftskunder. I motsetning til når markedet er i vekst, da er det lett å få fram troverdighet, sier daglig leder Harald K.Berg i rådgivningsselskapet Berg Goller & Co til Mediaplanet. Situasjonen for markedet for små og mellomstore bedrifter (SMB) har siden finanskrisen startet i fjor forverret seg drastisk. De siste årene har det vært bedrevet ekspansiv utlånsaktivitet, finansiert av korte innlån, men nå har bankene satt bremsene på. Blant dem som er rammet er bedriftskunder som ønsker å gjennomføre oppkjøp, eller som har aktiviteter innen kapitalintensiv industri. -Investeringer som med enkelthet kunne gjeldsfinansieres i begynnelsen av 2008 er nå ikke lenger gjennomførbart. Problemet blir å opprettholde lånefinansiering i en slik situasjon, sier Berg og peker på flere løsninger. Flere mulige løsninger Oppskrivning av anleggsmidler i forbindelse med langsiktige investeringer kan være en løsning. En kan fusjonere med selskaper som gir kostnads og inntektssynergier, og en kan fusjonere med selskaper som gir styrket balanse. Det finnes også alternative finansieringsløsninger som salg og leie av eiendommer, samt flere modeller for oppkjøp av selskaper. Berg forteller at det var de islandske bankene som skapte dagens SMB-marked. Bedriftene forlot sine gamle banker til fordel for gunstige finansieringstilbud. Han er nå spent på hvordan de neste månedene vil fortone seg. -Det er mer eller mindre fullstendig lånestopp på SMB-siden. Det spennende er å se hvilken effekt nedgangen i renten får. Pluss likviteten Norges Bank har gitt bankene, og hvilke krav som ligger i krisepakken. Et av kravene bør være at de begynner å gi nye lån til bedrifter, konkluderer Berg.

9 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MARS INSPIRASJON TIPS ØKT LIGNINGSVERDI Dyrere å eie og arve næringseiendom Ligningsverdi på næringseiendom har økt fra 25 til 40 % av virkelig verdi. Det gir høyere formuesbeskatning. Sammen med redusert aksjerabatt og innføring av rabattak, blir også arveavgiftsgrunnlaget høyere. Selv om fribeløpet har økt og arveavgiftssatsene er redusert, er det nå blitt dyrere å eie og arve næringseiendom, sier advokat og partner Martin Holger Dale i Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma til Mediaplanet. Dale gir følgende tips: 1. Benytt regelen om 12 års rentefri avdragsordning for betaling av arveavgift. 2. Gjennomfør skiftet tidlig, før selskapsverdiene øker mer. Negative konsekvenser kan begrenses via A- og B-aksjer, vedtekter, aksjonæravtaler, rådighetsbegrensninger og beslagsforbud ARV AV NÆRINGSEIENDOM 1. Statsbudsjettet for 2009 har gjort det dyrere å eie og arve næringseiendom. 2. Ta forholdsregler og gjennomfør skiftet tidlig, før selskapsverdiene øker mer. 3. Martin Holger Dale, advokat og partner i Garmann, Mitchell & Co. FOTO: DNY59, URBANCOW/ISTOCK

10 10 MARS 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hva kan gjøres når en bedrift har vokst seg mer kompleks enn eierne selv har kapasitet til å håndtere? Svar: En løsning er å overlate driften i en periode til et spesialistselskap gjennom en Private Equity eierskapsmodell. Private Equity sammen om utvikling SLIK GJORDE VI DET STRATEGISKE VALG Den tradisjonsrike Stokke Gruppen, grunnlagt og eid av Stokke-familien siden 1932, var ved århundreskiftet blitt svært kompleks i forhold til størrelsen og slet med dårlig lønnsomhet i to av sine virksomhetsområder. I 2004 gjorde hovedeier og styreleder Rune Stokke et strategisk valg. Han besluttet å fokusere alle ressursene til familien mot det området som hadde størst potensiale, nemlig barneutstyr. Firmaet skiftet samtidig navn til Stokke AS. Konsekvensen var at nye løsninger måtte finnes for de andre delene av gruppen. De solgte først to av bedriftene, Westnofa Industrier AS (2001) og Wonderland AS (2004). Vi slet særlig med lønnsomheten til virksomhetsområdet Movement. Det ble inngangen til samarbeidet med selskapet Credo Partners i Her var en god basiside og gode produkter, sier Rune Stokke. Stokke-navnet er mest kjent for barnestolen Tripp Trapp og møbler med fokus på ergonomi og funksjonalitet. Det var den sistnevnte delen området Movement besto av, og dette var på mange måter et hjertebarn for Stokkefamilien. Vi hadde et sterkt ønske om å se denne bedriften og ideene leve videre, og inngikk et partnerskap for verdiutvikling. Det resulterte i et nytt selskap som nå heter Variér AS, hvor Credo Partners er hovedaksjonærer, mens vi har en 38 prosents post og sitter i styret. Familien har støttet den strategiske omleggingen og de grepene som ble tatt, forklarer Stokke. Doblet omsetningen Samarbeidet ble inngått i 2006, og snuoperasjonen ga raske resultater. Viktige valg ble foretatt, og Variér ble lønnsomt allerede etter noen måneder. Men basisen i konseptet er beholdt. Senere, i 2007, ble de enige med Credo om å gjøre et lignende samarbeid for bedriften Fora form AS, som allerede var skilt ut. Stokke angrer ikke på PE-løsningene. En bedrift er nødt til å være i vekst for å være interessant for omverdenen PROFIL Rune Stokke Født: 1961 Posisjon: Styreleder og hovedeier i Stokke AS fra Diverse lederjobber i Stokke-systemet fra 1991 Tidligere: Næringskonsulent i Storebrand fra 1987 til Finanskonsulent i Nevi Finans fra 1985 til 1987 Utdannelse: Utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen i Bergen. Master of Business Administration ved IESE, Barcelona over tid. Som eier gjelder det da å ha et reflektert forhold til hva man skal satse på, hva man gjør best og hva andre gjør bedre enn en selv, sier han, og legger til: Etter at vi fikk fullt fokus på Stokke AS, har vi doblet vår egen omsetning. Lønnsomhetsforbedringer Vi er midlertidige eiere. Vår jobb er å sikre at bedriften fremstår etter noen år som levedyktig, tjener penger og er attraktive for andre. Denne oppkjøpsformen brukes gjerne i urolige situasjoner for å bringe bedriftene inn i smulere farvann, sier administrerende direktør Wilhelm Mohn i Credo Partners til Mediaplanet. Dette gjelder gjerne bedrifter med gode merkevarer i bunn, men som er kommet til et punkt hvor de har møtt en økonomisk stagnasjon. Prosessen starter gjerne med at eierne søker en ny løsning. Vi går inn på eiersiden. Det setter oss i en situasjon hvor vi kan hjelpe til med kapital. Men PE-varianten gir flere fordeler; vi går inn med egen aktuell kompetanse og planlegging, sier Mohn, og påpeker at nettopp denne varianten gir flere fordeler fremfor andre investorer og konsulenter: Vi bidrar ikke bare med råd og kapital, men vi tar en risiko selv samtidig som vi har full kontroll over utviklingen. Intelligent kapital I lys av markedet og tidene, er det økende interesse for intelligent kapital. De aller fleste bedriftene i dag har behov for å forbedre driften sin, påpeker Mohn. Familieeiere er kanskje spesielt opptatt av å ivareta det som generasjonene før har skapt. Derfor er det også viktig at man har respekt for bedriftenes historie. Det første steget i en oppkjøpsløsning er en gjennomgang av bedriften. Vi går gjennom alt av verdiskapningsdrivere i bedriften. Vi jobber i partnerskap med tidligere eiere, som også skal få mer ut av denne løsningen enn de hadde greid på egen hånd, konkluderer Mohn. FREDRIK GRØNNINGSÆTER KLUGEs spesialister innen skatt og avgift har lang erfaring med tilrettelegging og gjennomføring av vellykkede generasjons- og eierskifter. Stig Tufte-Johnsen Per Sandvik Irene Søreide Eirik Jensen Camilla Fiskevoll Geir Even Asplin Torgils Bryn Vår rådgivning omfatter i tillegg alle former for omorganisering av virksomhet, etablering av selskapsstruktur, ivaretakelse av eierrettigheter m.v. Avdelingens 14 advokater har for øvrig spisskompetanse innen merverdiavgift, toll og prosedyre. Håkon Schei Mentzoni Astrid Hestnes Shoghl Ketil Sørvig Bjarte Songstad Lasse Aanestad Camilla Rydgren Per Kristian Meland Ramsland (permisjon) Ta gjerne kontakt med ett av våre kontorsteder i Oslo, Bergen eller Stavanger. Stavanger: Maskinveien 32 Postboks 277 Forus, 4066 Stavanger Tlf: Oslo: Fr. Nansens plass 7 Postboks 1548 Vika, 0117 Oslo Tlf: Bergen: Chr. Michelsensgate 2A Postboks 394 Sentrum, 5805 Bergen Tlf:

11 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MARS SATSET PÅ TRIPP TRAPP Vi hadde et sterkt ønske om å se denne bedriften og ideene leve videre, og inngikk et partnerskap for verdiutvikling, forklarer Rune Stokke. FOTO: STÅLE ANDERSEN 5 STOKKES PE-TIPS Vær med og bestem Private Equity-samarbeid 1 (PE) bør først og fremst dreie seg om verdiutvikling til felles beste for eierne. Da er det viktig at man selv er med og bestemmer hvordan bedriften best kan verdiutvikles i samarbeid med det PEselskapet som er interessert. Ha klare mål I dette samarbeidet er det 2 viktig at man selv må ha en mening om hvordan bedriften best kan videreutvikles i samarbeidet og ha klarlagt hva samarbeidet skal føre frem til. Sjekk referanser Sjekk referanser hvis du ikke 3 kjenner PE-selskapet fra før. Hvilken driftskompetanse har de? Hvilken annen kompetanse? Har de nettverk som kan bidra i utlandet? Og hvordan kan de bidra i forhold til kapital? Be om å få snakke med eierne og bedrifter de har jobbet med på lignende løsninger. Kjenn til PE-selskapet Allerede tidlig i prosessen er 4 det viktig å bruke tid og lære personene i PE-selskapet å kjenne. Det er viktig at kjemien stemmer og at man har samme ambisjoner og mål hvis man skal eie og styre noe sammen. Ha felles agenda Det er kritisk at man er enige 5 om en felles agenda, strategi og plan før samarbeidet starter. Og det er viktig å få avtalefestet dette. Lag grundige kontrakter. I tillegg er det greit å ha diskutert de mulige fallgruvene bedriften kan støte på. Det er greit å ha snakket om og avtalt «hva om»-scenarioer for perioden man skal samarbeide innledningsvis. Generasjonsskifte tid og planlegging er avgjørende! OSLO STAVANGER BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM BRUSSEL VI KAN SKATT I Schjødt har vi lang erfaring fra store og komplekse generasjons- og eierskifter. Kontaktpersoner: Cecilie Amdahl og Johan K. Engelschiøn Rokades kjernekompetanse er rådgivning innen M&A og endringsledelse. Slike utfordringer krever god strategi og tilnærming, høy gjennomføringsevne og lang erfaring. Bedrifter med krevende utfordringer bruker Rokade. SPESIALISTER PÅ STRUKTURENDRINGER

12 12 MARS 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON SPØRSMÅL OG SVAR 1. Hva er den viktigste endringen i de nye skatteog avgiftsreglene for småog mellomstore bedrifter? Vibeke Hammer Madsen Administrerende direktør i HSH. 1. På plussiden vil jeg trekke frem forslaget om adgang til å tilbakeføre underskudd inntil 20 millioner kroner, noe som i løpet av høsten vil kunne gi en likviditetsmessig håndsrekning til små og mellomstore bedrifter. På minussiden vil jeg understreke hvor særs umusikalsk det er å tynge bedriftene med skjerpet formuesskatt og arveavgift i dagens situasjon. START ARBEIDET I GOD TID Vurder konsekvenser, gjør analyser og oppsøk kvalifisert hjelp er noen av rådene til de som går med tanker om å selge familiebedriften. FOTO: YURI_ARCURS/ISTOCK Advarer mot raske salg Spørsmål: Hva skal du gripe fatt i når du begynner å planlegge salg av familiebedriften? Svar: Oppsøke kvalifi sert hjelp, gjøre nøye analyser og framfor alt begynne i god tid, er ekspertenes fremste råd. FORANDRING PLANLEGG GENERASJONSSKIFTET Å gi slipp på familiebedriften, kan være en vanskelig prosess for mange. Kanskje er det ingen arvinger til å overta, eller kanskje man bare har lyst til å høste fruktene av et langt arbeidsliv. I startfasen av en slik beslutning er det en del viktige momenter som må vurderes. I første omgang må du vurdere konsekvensene av hvordan selskapet eies og hvilke fordeler eller ulemper den bringer med seg. Eier du aksjene som privatperson eller i aksjeselskap? Her er det store skattemessige konsekvenser, sier Tomm Amundsen i konsulentfirmaet Weibull til Mediaplanet. Han peker på at personeiere blir utsatt for høy beskatning men er det for eksempel et akskjeselskap imellom, kan man høste mange fordeler. Mange familieselskaper er fortsatt personlig eid, men det finnes fortsatt muligheter for overgang til aksjeselskaper som er akseptert av skattemyndighetene. I tillegg må man tenke på de arverettslige og skattemessige konsekvensene. Eksperter på arve- og selskapsrett er ofte de beste å oppsøke. FAKTA OM NORSKE BEDRIFTER Per 1. januar 2009 var det bedrifter i Norge. 14,5 prosent av alle bedrifter tilhører jordbruk, skogbruk og fiske. Bedrifter innen næringen varehandel og reparasjon av motorvogner utgjør samme andel. Det var 1,5 millioner ansatte i private bedrifter og ansatte i offentlig sektor per 1. januar prosent av alle norske bedrifter klassifiseres som små og mellomstore, og disse foretakene sysselsetter 57 prosent av ansatte i næringslivet og står for 54 prosent av næringslivets Ved et generasjonsskifte pleier jeg å anslå halvannet til to år med forberedelser og gjennomføring Tomm Amundsen Seniorpartner i Weibull. Verdiøkning De fleste ønsker seg optimalt utbytte av bedriften sin ved salg, men dette er sjelden et ønske som raskt blir innfridd. De aller fleste selskaper har et vesentlig større forbedringspotensiale enn eieren selv kan se. Det potensialet kan det ta lang tid å få realisert. Ved et generasjonsskifte pleier jeg å anslå halvannet til to år med forberedelser og gjennomføring, sier Amundsen. Han forklarer at bedriften i løpet av denne tiden skal gjennom tre hovedprosesser: tilpasninger samlede omsetning. 2/3 av norske bedrifter er familieeide selskap. Familieeide virksomheter står for en stor del av den samlede verdiskapingen i Norge, i størrelsesorden 350 milliarder. I tillegg representerer de en produksjonsverdi på 750 milliarder. Familieeide bedrifter sysselsetter ca arbeidere. En rapport estimerte i 2006 at ca norske bedrifter skal gjennom et eierskifte i løpet av ti år, som følge av aldersbølgen. KILDER: GESS, BEDRIFTSFORBUNDET, NHO OG SSB til generasjonsskifte, verdiøkning og salg. Den første fasen handler om arverett og skatteoptimalisering og den andre om kostnadsforbedring, produkter, tjenester og å redusere risikofaktorer. Fase tre handler om å finne riktig overtaker og gjennomføre et godt salg. Anbefaler distanse Hvis butikken er veldig avhengig av deg, er ikke det heldig. Selg butikken som selvgående. Få på plass en troverdig ekstern ledelse, forteller partner og advokat Trond Hellum i Saga Corporate til Mediaplanet. Han peker på at mange gründere tjener på å innta en ambassadørlignende rolle til bedriften i salgsprosessen. Hellum fremhever også behovet for å ta seg god tid. Styr unna kortsiktige beslutninger. De kan avsløres ved en due diligence og kan skade de langsiktige planene. Ha en toårsramme, sier han. Denne tiden kan du ifølge advokaten bruke til å få virksomheten i «trim». Tenk for eksempel på hvor mange kunder du har og hvor tett knyttet du er til leverandørene. Hvis få kunder står for omsetningen, er du sårbar, sier Hellum. Amundsen legger også inn en advarsel: Husk at rådgivere koster penger, og bare er verdt det de skaper av merverdi. FREDRIK GRØNNINGSÆTER Petter H. Brubakk Næringspolitisk direktør i NHO. 1. Små og mellomstore bedrifter vil særlig merke en skjerpelse i formuesskatten. Det er nå ingen grenser for hvor stor formuesskatten kan bli i forhold til en persons inntekt. Formuesskatten må betales også når bedriften går med underskudd. For å klare dette, må noen eiere ta pengene ut av bedriften eller ta opp lån for å betale skatten. Tom Arild Risa Partner i Advoco Advokatfi rma. 1. Den viktigste endringen er at satsforskjellen mellom arveavgift og inntektsskatt sammen med økt avgiftsgrunnlag på samme tid kan begunstige eller fordyre et generasjonsskifte avhengig av verdier og gjennomføring. Men alle generasjonsskifter er forskjellige, så det viktigste varierer fra økt avgiftsgrunnlag på aksjer eller næringseiendom til lavere avgiftssats eller lengre avdragsordning. Gunhild Buestad Partner i advokatfi r- maet Nordia Law. 1. Skjerpningen som ble vedtatt i høst av formuesskatten for ikkebørsnoterte bedrifter, rammer de små og mellomstore bedriftene. Det samme gjelder økningen i gave- og arveavgift for bedrifter over 10 millioner. Det er gledelig at regjeringen tillater tilbakeføring av underskudd og øker avskrivningssatsen på maskiner med 10 prosent.

13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 13 NYHETER 5TIPS BYGG GODE NETTVERK Partnerskap for verdiskapning Credo Partners er et norsk investerings- og rådgivningsselskap fokusert på å skape verdier i selskaper med behov for strategisk utvikling og driftsmessige forbedringer. Vi tilbyr: Partnerskap med eksisterende eiere for verdiutvikling Aktivt bidrag til drift og eiermessig utvikling Private equity investeringsmodell for verdiskapning LÆR AV ANDRE Nettverksmøter kan være en god arena for å dele erfaringer med andre i samme situasjon. FOTO: HSH Vi søker: Flere investeringsmuligheter Flere dyktige medarbeidere Treff likesinnede på nettverksmøter Spørsmål: Hvorfor delta i nettverk? Svar: For å få tilgang til sosial kapital, sier førsteamanuensis Ragnhild Silkoset på BI. Det er nettverksmøte hos HSH for familieeide bedrifter. På møterommet sitter syv representanter for sine tredje- og fjerdegenerasjonsvirksomheter for å få mental input og diskutere felles problemstillinger. Nettverket gir deltagerne mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling innen sitt fagområde, med innsikt i hvordan kunnskap omsettes til praktiske løsninger. Hensikten er å øke kunnskapen, utveksle erfaringer, tenke kreativt, få overblikk og bygge relasjoner. Denne gangen er Urmaker Bjerke foredragsholder og snakker om det å være leder i en familieeid virksomhet. Han tar for seg problemstillinger knyttet til uklare kommandolinjer når flere i familien er involvert og ulike mål når partnerne er nære familiemedlemmer. Overføringer til neste generasjon når også etterkommerne er i ulike livsfaser, skaper gjenkjennelse og bekreftende nikk hos de andre bedriftseierne rundt bordet. Lærende I nettverket får deltagerne samspill med andre i samme situasjon, og det legges vekt på konkrete problemstillinger fra gruppen. Læring skjer gjennom innspill fra foredragsholdere, erfaringsutveksling, gruppearbeid/workshops og diskusjon. I tillegg har nettverket sin egen lukkede hjemmeside, hvor de kan logge seg på, laste ned relevant informasjon og diskutere seg imellom. Jeg har tro på nettverk, sier Silkoset, og snakker om historiske trekk ved at nettverk er noe som er blitt viktigere og viktigere. Først var finansiell kapital og produksjonsfaktorer viktig. Så ble intellektuell kapital en viktig ressurs. Og nå mener mange at posisjon og nettverk har en verdi i et marked. Dette kalles sosial kapital, som nettverk prøver å skape. KJENN DITT NETTVERK Lukkede nettverk Her slippes ikke andre inn. Dette skaper tette bånd mellom nettverksmedlemmene, gir tillit, normer og gjensidighet. Faren er at alle tenker likt og at medlemmene ikke får impulser utenfra. Like aktører Nettverk med like aktører gjør det lett å dele kompleks informasjon. Medlemmene har likt stammespråk og forstår hverandre. Nettverket vil skape god kommunikasjon mellom deltagerne på feltet de jobber innenfor. Dersom andre slipper inn i nettverket skapes det støy, fordi det ødelegger likhetstanken de opprinnelige medlemmene har. Ressursbesparende Silkoset forteller at nettverk gir to viktige fordeler. Det ene er at medlemmene får tilgang til informasjon det ikke er så lett å få tilgang til uten nettverket. Den andre fordelen er at nettverk er normdannende. Dermed slipper man å lage kontrakter med samarbeidspartnerne, fordi normene er med på å oppdra medlemmene. Ulempen med tette nettverk, er at de må pleies. Svake bånd til de andre i nettverket er best ut fra et ressursperspektiv, sier Silkoset. Da slipper vi å pleie båndene til alle medlemmene. METTE RYEN Ragnhild Silkoset Førsteamanuensis ved BI. Ulike aktører Nettverk med ulike aktører er mye i fokus innenfor forskningen. Når aktører kommer inn fra forskjellig ståsted og samles ikke nødvendigvis fysisk skapes kreativitet. Faremomentet med slike nettverk er at maktpersonene kan bruke informasjonen som skapes til eget beste i stedet for til bedriftens beste. Credo Partners har inngått partnerskap for verdiutvikling med eiere av selskap som omsetter for tilsammen kr. 2,5 milliarder og med 650 ansatte i 15 land. Kontakt Anna-Marija Cancar på: Telefon: eller E-post: For mer informasjon se vår hjemmeside.

14 14 MARS 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Start prosessen i god tid før overførelsen Spørsmål: Når skal vi begynne å tenke på generasjonsskifte? Svar: Ved næringsvirksomhet er det nok viktigere å være tidlig ute enn ved overføring av andre aktiva som hus og hytter, sier høyesterettsadvokat og partner Odd Wisløff i Advokatfi rma Ræder DA. Når næringsvirksomhet skal overføres, kan ofte flere av barna kvalifisere seg for dette. I slike tilfeller kan det være grunn til å reflektere over generasjonsskiftet i forbindelse med at de mulige kandidatene velger karrierevei, sier Wisløff. Han mener det vanligvis også kan være atskillig å vinne ved gjennomføring i levende live, fremfor å vente til et dødsboskifte. Tilpasninger av eierform og verdsettelsesmåter vil målrettet og lovlig kunne styres mot gunstig overføring både skatte- og avgiftsmessig. START PROSESSEN TIDLIG. Både eieren og den som skal overta må venne seg til tanken, sier Tore Karlsson, partner i Grette. FOTO: CENTAURIA/ISTOCK Omforenet Under enhver omstendighet bør det brukes nødvendig tid på forberedelsen av et generasjonsskifte, sier Wisløff. La spørsmål av juridisk og økonomisk karakter utstå inntil løsninger, gjerne over lang tid, er blitt drøftet og modnet frem. Løsningene skal alle involverte om enn kanskje ikke med glede, men i et hvert fall av fornuft kunne gi sin tilslutning til. Om det ikke er mulig å oppnå dette, råder Wisløff den eldre garde til å la generasjonsskiftet ligge. En løsning som tvinges gjennom, vil lett føre til ufred og motsetningsforhold mellom generasjonene og søsken, sier han. Dette bør de gamle skåne seg selv for. Om dette ikke kan unngås, bør ufreden utsettes til etter deres død. Start tidlig I Grette Advokatfirma er det enighet om at det er viktig å starte modningsprosessen tidlig. Det er viktig å ta seg god tid, sier partner Tore Karlsson. Resultatet blir sjelden bra for de som venter for lenge. Det er fort gjort å bli innhentet av TIPS FOR ET SMIDIG GENERASJONSSKIFTE Planlegg 1 Involverte parter må snakke sammen slik at alle forventninger kommer på bordet. Skatteog avgiftsmessige spørsmål skal ikke være det mest sentrale når dette skjer. Få avklart om den påtenkte arvtaker overhodet er interessert i å overta og hvorledes det kan skje. Først da kan avstemming og planlegging i lys av skatte- og avgiftsreglene skje. Tilpass Med dagens lavere arveavgiftssatser, økt bunnfradrag 2 og mulighet for rentefrihet over tolv år, behøver det ikke være noe stort poeng å forsøke å holde verdiene lavest mulig. Er det muligheter for salg innenfor en ikke altfor lang tidshorisont, kan det tvert imot lønne seg å sette inngangsverdiene høyest mulig. Dokumentér 3 Beslutningsgrunnlaget transaksjonene bygger på må være godt dokumentert. Da er det bedre mulighet til å unngå splid i familien i ettertid. Rettssaker etter at senior har forlatt planeten kan skje. KILDE: ADVOKATFIRMAET GRETTE 6TIPS VÆR UTE I GOD TID alder eller sykdom. Spesielt i gründervirksomheter begynner prosessen ofte for sent. Både eieren og den som skal overta må venne seg til tanken, sier Karlsson. Det er nyttig at de som overtar trekkes gradvis inn i driften for å få en vellykket kunnskapsoverføring. Et problemområde er der det er både aktive og passive eiere i en bedrift. Den aktive eieren får alle fordelene, mens de passive synes de får et skrøpelig utbytte. Den aktive ser det gjerne omvendt. Er det mulig, bør passive eiere unngås, sier partner Peter Chr. Meyer. Rettferdighet mellom arvingene er imidlertid en svært viktig del av et vellykket generasjonsoppgjør. Ved slike saker er det ofte behov for ulik kompetanse. Noen bør ha kunnskap på arv og skifte, andre på skatt og avgifter og selskapsforhold. Det trekkes også av og til inn andre eksperter, som revisorer og takstfolk. Et lite puff Partner Kollbjørn Johnsen har mange familiebedrifter som klienter. Jeg liker å jobbe med klienter over flere år. Det gir meg anledning til å komme med endringsforslag når jeg ser at dette er hensiktsmessig, sier han. Ofte kan det være lettere for en utenforstående både å identifisere problemene og foreslå løsninger. I enkelte tilfeller bør kanskje ingen av arvingene overta. Da er det riktig å selge ut. METTE RYEN SALG AV FAMILIEBEDRIFTEN Et rasjonelt salg Da familiebedriften ble solgt, ble navnet beholdt. Det var ikke dramatisk det som skjedde, sier Peter Kolderup Greve om salget av den operative delen av den 150-årige familiebedriften PMK til et private equity-fond. Familien har hatt som ledetråd at bedriftens interesser er viktigere enn familiens interesser. Engros-bedriften drev kjedene Tilbords og Culina og var størst i sin del av interiørbransjen. For å fortsette som markedsleder i en bransje i sterk strukturendring, var det best for bedriften å komme inn i et miljø der det var kapital og ressurser til å gjøre viktige endringer, sier Greve. Emosjonelt Det var rasjonelt, men en følelsesmessig sterk og vanskelig prosess som går på flere dimensjoner, sier Greve. Medarbeidere har vært der i opptil år, og kunder har vært tilknyttet bedriften i generasjoner. Det å bryte slike bånd er tungt, sier Greve. Det er også vanskelig å se på at andre går inn og treffer beslutninger han er faglig og personlig uenig i innenfor et område han betrakter som livsverket sitt. På den positive siden er det godt å slippe ansvaret. Man blir ganske ensom som eier/leder av en familiebedrift, sier han. Greve har kjøpt seg inn i selskapet som kjøpte familiebedriften. Navnet PMK er fortsatt i familiens eie og drives som et investeringsselskap. I tillegg til å være daglig leder her, driver Greve i dag konsulentvirksomhet og har styreverv. Starte arbeidet med å finne nye eiere? Å GJØRE endringer på eiersiden tar som regel tid og krever planlegging. De beste resultatene oppnås av dem som starter søket etter riktige kjøpere, investorer og samarbeidspartnere i god tid. I slike prosesser er det viktig med kunnskap og erfaring - det har vi i Weibull. Weibull bygger bro mellom virksomheter som har nytte av hverandre. Kontakt Frithjof Samuelsen på telefon for en uforpliktende samtale om hvordan vi skaper resultater. OSLO KRISTIANSAND STAVANGER BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Kjøp, salg eller fusjon med andre er ofte tidkrevende prosesser. Legg en eierskapsplan i god tid, så er du forberedt på fremtiden.

15 Månedsmagasinet VI OVER lesere hver måned! På tide å skaffe deg oversikt? Rett&Riktig 12 sider i hver utgave med de viktige artiklene om dine rettigheter og muligheter 12 sider midt i bladet hver måned Artikkeltjeneste: Som abonnent kan kan du også benytte deg av VI OVER 60s artikkeltjeneste som gir deg tilgang til en mengde artikler. Generasjonsskifte i familieselskapet De fleste småbedrifter i Norge er familieeide. Generasjonsskifter reiser mange spørsmål. Skal bedriften selges eller skal neste generasjon overta? Hvordan skal man verdsette bedriften? Har barna råd til å overta? Alle som kommer i denne situasjonen bør snakke med alle barna om overdragelsen av forretningen, lage klare avtaler og kanskje opprette et testament som sier noe om det skal tas hensyn til tidligere gaver eller ikke. Ny regel: Ekstra ferieuke Fra og med i år får de som er født før 1. september eller senere sin ekstra ferieuke fra og med det året de fyller 60. Inntil nå har det vært slik at de som var født 1. september eller senere måtte vente til året etterpå før de fikk sin rett til en ekstra ferieuke. Tips for deg som er født i septemberdesember 1949: Sjekk at arbeidsgiveren din er oppdatert på disse nye reglene. Bruksrett reduserer hytteverdien Vedlikehold og ansvar for hytta kan bli et ork, og eierne vil heller feriere i varmere deler av verden. Hvis foreldrene vurderer å overføre hytta til barna, kan arveavgiften reduseres hvis de betinger seg bruksrett til eiendommen i inntil fire uker i året. Skattemyndighetene beregner bruksrettens verdi ut fra eiendommens årlige avkastning og foreldrenes statistiske levealder. VI OVER 60 over 1000 sider godt lesestoff i året! I hver utgave kan du også lese aktuelle og nyttige helseartikler, spennende reisereportasjer fra inn- og utland, artikler om mellommenneskelige relasjoner og eksistensielle spørsmål, portrett med mennesker som byr på seg selv og om aktuelle tema i tiden; om bil, data, mat og egenpleie. 1 års abonnement 11 utgaver: 489,- Abonnement er god investering: Gode og verdifulle råd fra ekspertene, abonnentfordeler, tilbud og rabatter på reiser, varer og tjenester i bilaget VI OVER 60 PLUSS. Spar 160,- Bestill ditt abonnement i dag: SMS: Send A60 til 1901 eller ring Kundeservice:

16 16 MARS 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Sigurd Knudtzon Partner i Simonsen Advokatfirma DA Einar Harboe Partner i Advokatfirmaet Harboe & Co AS Svein Gunnar Stang Hansen Partner i Pricewaterhouse - Coopers AS Spørsmål 1: Når bør man starte planleggingen av et generasjonsskifte? Spørsmål 2: Hva er det beste rådet du kan gi bedriftsledere som nå står overfor et generasjonsskifte? Det er helt individuelt, men regelen er å planlegge i meget god tid før det mest hensiktsmessige overdragelsestidspunktet, gjerne et par år. Ofte utsettes planleggingen fordi senior er usikker på sin fremtidige rolle, jamfør den alminnelige erfaring om at enhver tanke om endring av status quo også foranlediger en mental motstand. Dersom planleggingen skjer for raskt, vil dette kunne gå ut over den nødvendige forankring i familien. Begynn med en analyse av de overordnede interesser som et generasjonsskifte skal ivareta før de mer fagtekniske temaer. Overordnede interesser er 1) ivaretakelse av seniors interesser, 2) resultatrettferdighet blant arvingene, 3) å sikre kontinuitet av virksomheten, 4) skatteog avgiftsoptimal tilpasning og 5) å sikre forankring av prosessen blant alle berørte personer. De tre største utfordringene i et generasjonsskifte er gjerne knyttet til psykologi, psykologi og psykologi. Et første spørsmål er om et generasjonsskifte i det hele tatt er en god idé. Det er slett ikke sikkert at neste generasjon bør få ansvaret for å videreføre familiebedriften. Barna bør ikke presses inn i rollen som bedriftseiere og ledere hvis de ikke har rimelige forutsetninger for å lykkes. Her er det nok en fare for at barn i for høy grad lar seg lede av foreldrenes ønsker om at bedriften skal forbli en familieeid bedrift ledet av et familiemedlem. Bruk god tid. Å vurdere egne barn er ikke enkelt. Finnes det noen som kjenner både familien og bedriften og som kan vurdere situasjonen kritisk? Generasjonsskiftet må resultere i en utvetydig plassering av ansvar og myndighet. Den som skal overta ledelsen bør også overta styringen på eiersiden, men ikke nødvendigvis med en gang. Legg gjerne opp til en trinnvis overføring av aksjer bruk av aksjeklasser kan være hensiktsmessig. Planleggingen skal starte i hvert fall fra barna er 18 år. Selve generasjonsskiftet kan skje mange år senere, men selve prosessen bør igangsettes i god tid før selve generasjonsskiftet skal skje. De gode generasjonsskiftene skjer gjerne over 3 4 år, der beslutningene blir klarlagt med neste generasjon i et familieråd eller lignende. Ved å tenke på dette i mange år, vil normalt generasjonsskiftet skiftet også kunne skje på et gunstig avgiftsmessig tidspunkt. Hastverksarbeid blir fort dyrt. Ekspertene gir deg svarene! Skaff deg oversikt over dine egne skatteposisjoner, som innbetalt kapital og mingsgrunnlag. Tenk også på hva du skal skjerleve av etter generasjonsskiftet. Ved å overføre eierandeler suksessivt, får du avklart om arvingene faktisk er interessert i virksomheten eller om det kun er avkastningen som er interessant. Ha stramme avtaler med neste generasjon, og ikke vær redd for å bruke aksjeklasser. Samtidig bør kompliserte overføringer unngås. Forsøk å gjøre dette så enkelt som mulig. Spørsmål 3: Hvilke muligheter og utfordringer fører finanskrisen med seg for bedrifter som skal gjennom et generasjonsskifte? Den positive siden er at alle berørte kan ha et edruelig forhold til de verdier som ligger i virksomheten, hvilket kan bidra til en mer forståelsesfull dialog. Utfordringen ligger i at det kan være vanskelig å få finansiert en utløsning av arvinger på grunn av lånetørken, og at det derfor ikke er riktig tidspunkt nå å avhende virksomheten. Generasjonsskifter er en nødvendighet uavhengig av konjunkturer og markedsforhold. Det optimale tidspunktet for overføring av ledelsesansvar styres av situasjonen for den som skal ut og den som skal overta, ikke av konjunkturene. For overføring av eierinteresser er det viktig å ha oversikt over skatte- og avgiftskonsekvenser. Er for eksempel arveavgiften så tyngende at et generasjonsskifte ikke lar seg gjennomføre, får man vente til situasjonen endrer seg. Det kan være fornuftig å ta generasjonsskiftet i løpet av de neste årene. Lave verdier nå, med potensial for vesentlig verdistigning senere, gir mulighet til billige overføringer til neste generasjon. Utfordringen er at en del generasjonsskifter utløser høy arveavgift. Dette er jo spesielt ille i de tidene vi nå er inne i. Selv med oppmykning av avdragsordningen til å gå over 12 år, hjelper det ikke stort dersom bedriften i disse tider heller burde bruke midlene i selskapets virksomhet. STO CPH GOT OSL We mind your business NORDIA er et skandinavisk advokatkontor i Stokholm, Oslo, København og Gøteborg. Vi bistår innen alle forretningsjuridiske områder. Med vår skandinaviske struktur og vårt internasjonale nettverk kan vi tilby grenseoverskridende løsninger. Ditt beste er vårt fokus.

17 Sponsorlykke er fulle tribuner, ellevill jubel og norsk seier. Likevel er det mulig å skape noe enda mer betydningsfullt enn liv på en tribune. Det finnes en langt viktigere sekundstrid straks etter en trafikkulykke. Livshistorisk øyeblikk Ved å få pasienter ut av vraket og til sykehus så raskt som mulig, skapes en betydelig økning i muligheten for å overleve. Akkurat der og da er det verken fulle tribuner eller vill jubel. Men etterpå, når livet vender tilbake kommer en glede som ingen andre enn de som har opplevd det kan beskrive. Det er dette livshistoriske øyeblikk vi inviterer deg til å bidra til å skape. VI SØKER SPONSOR TIL LIVSVIKTIG SEKUNDSTRID Norsk Luftambulanse er en lyd. Lyden av et menneske som puster. Så kort kan vår virksomhet beskrives. Vårt virke handler om å redde liv og helse. Når det haster. Det gjør det alltid når mennesker ikke puster lenger, enten det er spedbarnet som er født for tidlig eller bestefaren med hjertestans. Hjelp oss å skape historie Norsk Luftambulanse ble skapt på erkjennelsen av jo raskere hjelpen kommer, desto større er muligheten for å overleve. I 1977 var løsningen å sende lege ut til ulykkesstedet med helikopter. Hele Norges befolkning forsto hvor klokt og effektivt dette var. Luksusmedisin, fnøs daværende helseminister, men 10 år senere tok departementet ansvar. Fortsatt ser vi at myndighetene ligger etter når det gjelder innføring av nye metoder innen akuttmedisin. Til tross for at vi vet hvor viktig det er å gi rask behandling til akutt syke, er det betydelige mangler i beredskapen. Derfor gjør vi fortsatt som for 30 år siden; samler inn midler for å styrke redningskjeden. Akkurat nå Et prioritert prosjekt som vi nå bruker store ressurser på er trening og opplæring av utrykningspersonell. Basert på vår forskning og våre legers og redningsmenns erfaring, vil vi gi et kurstilbud til politi, ambulanse og brannpersonell i alle norske kommuner. Gi dem trening som sørger for at planer og teori virker i praksis. Et livsviktig arbeid som ikke dekkes av kommunale budsjetter. Til dette arbeidet trenger vi bedrifter som kan støtte oss og bruke sitt engasjement i egen omdømmebygging. Engasjementet bør vare i minimum to år. Ta kontakt med Stiftelsen Norsk Luftambulanse, marked bedrift på telefon , eller send en e-post til Telefon

18 18 MARS 2009 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Lot Celina Midelfart kjøpe familiebedriften Spørsmål: Hvorfor selge en godt drevet familiebedrift? Svar: For å se selskapet vokse inn i en ny fase med nye eiere, sier gründer og tidligere daglig leder Irene Udnæs i CM Gruppen. LEDER TIL LEDER FORBERED SALGET GODT Vi fikk bakoversveis da vi kom til forhandlingene og så hvor mange personer som dukket opp på den andre siden av bordet, sier Udnæs. Da var det godt å ha med erfarne representanter som visste hvordan man skulle håndtere disse tingene. Pionérarbeid Udnæs gründereventyr begynte i 1978 da hun startet opp en hudpleiesalong sammen med en kompanjong, og med årene opprettet de flere filialer. Det var på mange måter en flying start, sier Udnæs. Den gang var vi pionérer fordi vi holdt på med dette. Et problem var imidlertid at de ikke fikk bruke de samme hudpleieproduktene som parfymeriene. Derfor skaffet de seg egne agenturer, begynte å importere hudpleieprodukter selv og solgte også hudpleieprodukter gjennom salongene. Med tiden ble det naturlig for Udnæs og kompanjongen å dele selskapet mellom seg. Som eier tok Udnæs grep i selskapet der det var naturlig. Jeg var selger, pengeinnkrever, daglig leder, lagerarbeider, holdt kurs og gjorde alt mulig, sier hun. I tillegg fikk hun resten av familien med. Mannen tok seg av fakturaer, sønnen tok seg av den økonomiske driften og datteren tok seg av salg og markedsføring. Mange har spurt meg hvordan det er å jobbe med familie, men dette har gått veldig bra, sier Udnæs. De unge tenker annerledes enn oss og kommer med helt ny input. Vekst gav tanker om salg Etter hvert som bedriften vokste, ble det mer å gjøre og ansvaret ble større, og det ble naturlig å tenke på salg. Vi snakket selvsagt med barna våre først om de var interessert i å overta bedriften, sier Udnæs. Vi så at selskapet hadde vekstmuligheter, men syntes det var best tjent med å være del av et større konsern, sier datteren Line Udnæs Franck. Udnæs rådgiver sendte ut brev til potensielle kjøpere. Ved å bruke brev og ikke annonser, unngår man å skape usikkerhet hos leverandørene. Det er fort gjort å miste et viktig agentur hvis det står i pressen at vi er i ferd med å selge selskapet, sier Udnæs. Forhandlingene skjedde med flere potensielle kjøpere, men etter hvert dukket selskapet Vami opp, som Celina Midelfart eier en del av. Vi fikk en god magefølelse for dem og følte det var seriøse mennesker bak, sier Udnæs. For Udnæs var det viktig at de som kjøpte var noen som kunne løfte selskapet videre. Fra Vami møtte økonomer og advokater. Våre rådgivere veiledet oss med hva vi kun- Vi fi kk bakoversveis da vi kom til forhandlingene og så hvor mange personer som dukket opp på den andre siden av bordet ne gå med på og hva vi ikke kunne gå med på, og de hadde sine egne utregninger, sier hun. Her er det permer med papirer som skal fylles ut. Lettsolgt Dette var et oppdrag hvor det var morsomt å være rådgiver, sier Breivik i Weibull, og trekker frem prosessen som et typisk salg av et familiedrevet selskap. CM Gruppen var lett å selge, sier han, og mener det kan skyldes at bedriften var så godt drevet. CM gruppen har gått med overskudd i alle år. For en rådgiver for et salg, er det lettere å selge bedrifter som drives godt. I ni av ti tilfeller ønsker kjøper å beholde de som driver selskapet en stund videre. Vi fant raskt frem til flere interessenter. Irene Udnæs forpliktet seg til å fortsette som daglig leder til en ny var på plass. Datteren Udnæs Franck er fortsatt i selskapet, og jobber nå som markedssjef og er en del av ledergruppen. Det har hele tiden vært en selvfølge for meg å fortsette å jobbe i selskapet, sier Udnæs Franck. Nå som selskapet er en del av et større konsern, får hun andre muligheter. Det er gøy å være med på dette etter å ha vært med som medeier i lang tid. Det er fint å være med selskapets videre vekst. Udnæs Franck forteller at den nye CM Gruppen har fått tilført nye varegrupper og nye medarbeidere. Organisasjonen er blitt mer strømlinjeformet, ansvarsområdene er mer avgrenset og jobbingen er mer målrettet. Tidligere ville man være involvert i absolutt alt, sier hun. Nå jobber jeg med marked, noe jeg synes er gøy. METTE RYEN PROFIL CM-gruppen Startet som en hudpleiesalong i 1978 Hadde ansatte da det ble solgt i 2007 og en årlig omsetning på millioner Vami Eies av Validus Konsernet og Midelfart Capital, et investeringsselskap som eies 100 prosent av Celina Midelfart privat Fjern arveavgiften Privat eierskap er helt grunnleggende for arbeidsplassene, verdiskapingen og dermed velferden i Norge. Høyre vil derfor gjøre generasjonsskifter enklere og tryggere for de familieeide bedriftene. Den rødgrønne regjeringen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har økt skatten på privat eierskap (formueskatten) og varsler ytterligere høyere skatt. Høyre vil: - Fjerne arveavgiften for å lette generasjonsskifter - Fjerne formueskatten Et sterkt Høyre din beste garanti for en borgerlig regjering i 2009

19 YOUnited reklamebyrå AS CHRONO CLASSIC XLS MT Swiss Made analog/digital quartz movement with Multi- Tasking capability Allows 1/100th of a second short time measurement Date and multilingual perpetual calendar Alarm Second time zone Countdown End-of-life indication 45mm diameter stainless steel (316L) case and bracelet with Black Ice PVD coating Fixed bezel with count-up scale Water resistant to 100 meters (10 ATM / 330 feet) Scratch-resistant, triple-coated antireflective sapphire crystal 3-year warranty Ref Veil. pris kr ,- Inspired by the ingenuity of the Original Swiss Army Knife

20 ANNONSE ANNONSE I 2005 etablerte vi Silver Pensjonsforsikring AS. Frem til da ruget de store livselskapene på sin 100-milliarder kroners pengebinge av fripoliser uten innblanding eller innsyn. Plagsomme konkurrenter glimret med sitt fravær. Ikke en gang kundene etterlyste avkastning på pengene sine. Det var gode tider for monopolistene. Alt for gode tider! Da vi startet opp viste undersøkelser at omkring halvparten av de som har en fripolise ikke vet det selv. Og halvparten av de som har en anelse vet ikke hva fripolisen deres innebærer. Og det til tross for at en fripolise er en sparekonto med en saldo på flere hundre tusen kroner, som blir lønnen din når du blir pensjonist. Ikke sjelden står det mer enn én million kroner på kontoen. Ta frem kontoutskriften du får på fripolisen din hver vår. Bransjen selv har funnet ut av bare 1 av 10 kunder forstår hva som står på kontoutskriften. Det er mange uforståelige begreper for rente, saldo på konto gjemmes bort, og mange kunder er trukket for store ekstragebyrer på grunn av kostnadsoverforbruk uten at de har hatt forutsetninger for å oppdage det. Gebyrer som aldri sto på noen prisliste. Hadde banken din oppført seg på samme måte, hadde du flyttet for lenge siden! Og det har mange allerede gjort: Vi satte oss som mål å motta 1 milliard kroner til forvaltning de første tre årene. Fasiten ble 3 milliarder på 3 år! Interessen har overgått forventningene. Mange ønsker mer i lønningsposen som pensjonist. Silver er et lite og kostnadseffektivt livselskap: Vi er bare 18 medarbeidere, som i 2007 og 2008 til tross for en tredobling av kundemassen. Silver er fripolisespesialisten, like godt kjent som bransjens giganter. Vi er utfordrer til de store, og vår oppgave er å forvalte fripoliser slik at det gir mer i lønningsposen til våre kunder når de blir pensjonister. Våre konkurransefortrinn har helt fra starten vært lave administrasjonskostnader og tilstrekkelig egenkapital til å kunne holde en andel av kundemidlene i aksjefond til tross for svingninger, fordi vi tror det blir mer pensjon av det over tid. Vi møtte derfor finanskrisen som det mest solide livselskapet i Norge. Silvers kunder har de beste forutsetningene for å få med seg børsoppgangen når den kommer! Vennlig hilsen Mikkel A. Berg Adm. dir. FAKTA: het fra et tidligere arbeidsforhold. i Vital eller Storebrand. Selvaag gruppen, Norsk Hydros Pensjonskasse, Åge Westbø (Skagen fondene), KLP, Oslo Pensjonsforsikring, flyselskapet Norwegian m.fl. ett kontor i Oslo FÅ MED DEG BØRSOPPGANGEN! Flytt fripolisen din til Silver! Send sms SILVER til 1960, eller besøk oss på NÅ.

Generasjonsskifte / eierskifte

Generasjonsskifte / eierskifte Generasjonsskifte / eierskifte Karl Otto Eidem, DNB Private Banking Agenda 1. Kort om formålet bak seminaret 2. Status i bedriften 3. Generasjonsskifte 4. Skattemessige forhold 5. Eierskifte Bakteppe 1

Detaljer

1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt. 2) Nærmere om vår leveranse. 3) Overordnet om å gjennomføre et generasjonsskifte

1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt. 2) Nærmere om vår leveranse. 3) Overordnet om å gjennomføre et generasjonsskifte Generasjonsskifte før eller etter 31.12.2013 økonomiske vurderinger - Karls Bilverksted 1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt Fra og med 1/1-2014 forsvinner som kjent arveavgiften.

Detaljer

EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt. 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1

EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt. 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1 EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1 MITT BUDSKAP ER KNYTTET TIL BABYBOOMEN ETTER KRIGEN Bilder fra picasaweb.google.com/.../jtv1uqw2dxmzcxf2g1euia

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Jeg skal ikke snakke om formuesskatten, ei heller om skatt på arbeidende kapital. I Sverige var det en helt annen debatt i forkant

Jeg skal ikke snakke om formuesskatten, ei heller om skatt på arbeidende kapital. I Sverige var det en helt annen debatt i forkant Jeg skal ikke snakke om formuesskatten, ei heller om skatt på arbeidende kapital I Sverige var det en helt annen debatt i forkant av deres fjerning av formuesskatten Formuesskatten er et missfoster, det

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 Dagens tema Beslutningsprosessen hvem skal overta og når? Den praktiske gjennomføringen

Detaljer

GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT

GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT Advokatene Terje Fiskerstrand og Gøran Mjelde Aarvik 27. juni 2011 1 OSLO BERGEN LONDON SINGAPORE SHANGHAI KOBE INNLEDNING/OVERSIKT Generasjonsskifte noen sentrale

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt.

Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt. Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. Av Gaute Nøkleholm NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt. La meg innledningsvis si at vi som næringsorganisasjon klart

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Eldrebølge gir flere generasjonsskifter

Eldrebølge gir flere generasjonsskifter Eldrebølge gir flere generasjonsskifter GIR RÅD: Eierskiftealliansens prosjektleder Kristian Skjølaas og Nordea-jurist Linda Hjelvik Amsrud gir råd om eierskifter. Eldrebølgen gir flere generasjons- og

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010 www.pwc.no Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey Global og norsk undersøkelse av familiebedrifter, med vekt på utfordringer og anbefalinger knyttet til finanskrisen, strategisk fokus,

Detaljer

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.100 medlemsbedrifter med 450.000 årsverk

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober

HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober 2015 10 gode råd for et vellykket generasjonsskifte 1. Snakk med familien om dine ønsker. 2. Sett deg inn i hvilke

Detaljer

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2. NORSKE SKATTER PÅ EIENDOM I SPANIA... 2.1 Utgangspunkter - globalinntektsprinsippet... 2.2

Detaljer

Juridiske sider ved eier- /generasjonsskifte i selskaper

Juridiske sider ved eier- /generasjonsskifte i selskaper 1 Juridiske sider ved eier- /generasjonsskifte i selskaper Advokat Tore Holtan 18. januar 2017 www.svw.no Eier-/generasjonsskifte Et veiskille for familiebedrifter: - skal virksomheten selges ut av familien,

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i Trøndelag i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Trondheim den 26. nov 2015 Kristian Skjølaas 06.08.2013 1 VELKOMMEN! Tidsdisponering 0800

Detaljer

Presentasjon av foredragsholder

Presentasjon av foredragsholder ÅPEN 1 Presentasjon av foredragsholder Ståle Lorås er: Statsautorisert revisor Partner i Trondheim med ansvar for skatt og selskapsrett Bakgrunn fra Skatteetaten (11 år) Jobbet som revisor i 16 år Hovedfokus

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Bevaring og overføring av eierskap Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Agenda Skatteoptimale eierstrukturer Generasjonsskifte - AS Overføring av andre eiendeler 2 Har du/dere en skatteoptimal

Detaljer

ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA

ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA PENGEDOKTOREN AS ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA agnes.bergo@pengedoktoren.no 09.05.2012 P 1 www.pengedoktoren.no Uavhengig rådgivning Selger ingen produkter Mottar ingen provisjoner Rådgivningsområder

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

Innst. 297 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:74 S (2012 2013)

Innst. 297 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:74 S (2012 2013) Innst. 297 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:74 S (2012 2013) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Hans

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Streiftog i rettslige rsmål l for nordmenn med tilknytning til Spania av advokat Terje Hensrud

Streiftog i rettslige rsmål l for nordmenn med tilknytning til Spania av advokat Terje Hensrud Streiftog i rettslige spørsm rsmål l for nordmenn med tilknytning til Spania av advokat Terje Hensrud i nye lokaler hos Polaris World Norway AS for Resort Homes 14. august 2007 Presentasjon av advokat

Detaljer

Introduksjon til temaet og noen fakta om Hordaland! Generasjons- og eierskifter i Hordaland. Prosjektleder Kristian Skjølaas

Introduksjon til temaet og noen fakta om Hordaland! Generasjons- og eierskifter i Hordaland. Prosjektleder Kristian Skjølaas Introduksjon til temaet og noen fakta om Hordaland! Generasjons- og eierskifter i Hordaland Prosjektleder Kristian Skjølaas Litt om meg selv: - er partner i Eierskiftesentret AS og leder bl.a. prosjekter

Detaljer

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS rivate investeringer eller Holdingstruktur? tgangspunkt: Privat investor Direkte eide aksjer Utbytte

Detaljer

Den gode eierskifteprosessen

Den gode eierskifteprosessen Den gode eierskifteprosessen Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Elementer i et eierskifte

Detaljer

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016 Fagseminar Eierskiftealliansen Rørvik 17. februar 2016 Sentrale skattemessige problemstillinger ved generasjonsskifte og salg av bedrift Arveavgift borte fra 1.1.2014 Eierstruktur i forkant Familieforhold

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Frode Nergaard Fjeldstad, NHO Hordaland Eierskiftealliansen i Sogn og Fjordane og Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 28. oktober 2014 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter AKTUELT Tekst: Gjesteskribenter: advokat Thorvald Nyquist og advokatfullmektig Ina Wikborg, Deloitte Advokatfirma DA Foto: Arvi Tikkanen & IstockPhoto DOKUME 68 ESTATE MAGASIN 4/2008 NTAVGIFT flere tilpasningsmuligheter

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Buskerud Vestfold Telemark Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i OSLOFJORD VEST i samarbeid med Kongsberg Næringsforening Kongsberg den 23. oktober 2014 06.08.2013 1 Buskerud Vestfold Telemark

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Eierskifte Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Bodø, 13. februar 2007 1 Regjeringens eierskapsmelding Regjeringens næringspolitikk Eierskap offentlig og privat Hvorfor er regjeringen

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Jusfrokost: Aksjonæravtaler

Jusfrokost: Aksjonæravtaler Jusfrokost: Aksjonæravtaler Tore Holtan John Aksel Stav 2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Problemområdene ved et generasjonsskifte

Problemområdene ved et generasjonsskifte Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 02.06.2014 Problemområdene ved et generasjonsskifte Få oversikt over de viktigste problemområdene, samt ideer til hvordan et generasjonsskifte i familiebedrift kan

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Tom Knudsen styreleder i Eierskiftealliansen i Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 5. november 2013 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i Trøndelag i samarbeid med Næringsalliansen på Fosen 25. februar 2014 06.08.2013 1 Formål: Øke SMB s eier s bevissthet og kunnskap om generasjons- og eierskifter

Detaljer

Eierskifter - en utfordring

Eierskifter - en utfordring Eierskifter - en utfordring Innhold Litt om Aktive Eierfond Antall eierskifter er økende Eierskifter, fusjoner/oppkjøp - mange feiler Hva bør en tenke på i forkant Hvordan oppnå best pris om en selger

Detaljer

Kunsten å forvalte en formue

Kunsten å forvalte en formue 5002630. 08.09. 7000. Kampen Grafisk En PRIVATE BANKER, mange spesialister Kunsten å forvalte en formue Hans Olav Coward, Private Banker, Nordea Private Banking Når det snakkes om velstand, tenker man

Detaljer

Kunsten å forvalte en formue

Kunsten å forvalte en formue En PRIVATE BANKER, mange spesialister Kunsten å forvalte en formue Hans Olav Coward, Private Banker, Nordea Private Banking Når det snakkes om velstand, tenker man gjerne på økonomi. Dine ønsker i fokus.

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Salg av selskap og verdivurdering

Salg av selskap og verdivurdering Salg av selskap og verdivurdering Lillehammer 2. desember 2015 Erik Valen 24 04 66 64 / 91 33 93 41 erik.valen@norne.no Aksjer ObligASjoner Netthandel Corporate Finance www.norne.no Corporate Finance Aksjehandel

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

Testamentariske gaver. På vei mot fremtiden

Testamentariske gaver. På vei mot fremtiden Testamentariske gaver På vei mot fremtiden Kjære leser I Norge finnes det i dag ca. 5000 mennesker som mangler en eller flere kroppsdeler som følge av dysmeli (medfødt), sykdom eller ulykke. Mange lever

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Oslo Vest Rotary Klubb Schafteløkken Oslo 27. September 2017. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet Arv Ny vergemålslov fra 2013. Arveavgiften

Detaljer

EUROSTARS Mo i Rana 7. sept. 2010. Bjørn Henriksen

EUROSTARS Mo i Rana 7. sept. 2010. Bjørn Henriksen EUROSTARS Mo i Rana 7. sept. 2010 Bjørn Henriksen Eurostars 3. call Best i Europa: Et norsk ledet prosjekt med svensk samarbeidspartner Tre norske blant de 10 beste Totalt 237 prosjektsøknader vurdert

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

Formål: Øke SMB s eier s bevissthet og kunnskap om generasjons- og eierskifter

Formål: Øke SMB s eier s bevissthet og kunnskap om generasjons- og eierskifter www.eierskiftealliansen.no Formål: Øke SMB s eier s bevissthet og kunnskap om generasjons- og eierskifter Metode: - møteplasser for eiere verdiskapingsanalyser informasjon til opinion og medier Introduksjon

Detaljer

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang)

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang) Olsen, H.S. (2010) Nye arveavgiftsregler ved arv av ikke børsnoterte aksjer tilpasningsmuligheter. Skatterett, 29(3), pp. 276-286 Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer