HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS"

Transkript

1 HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

2 Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen din eller ikke, vi synes det er stas at du vil jobbe sammen med oss. Hva og hvem er MMG? Max Marketing Gruppen er en samling selskaper som har kontor i Kristiansand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Porsgrunn og Oslo. Vi er totalt ca 350 ansatte i selskapet. I Norge er vi en betydelig aktør innenfor dialogmarkedsføring. Vi er bygget opp rundt 12 ulike selskaper, fra TM Husene, Respons-og Logstikkhuset, Adressehuset, Fiko og Digitalhuset. Alle disse driver med kundekontakt, enten når vi ringer ut til kunder eller kundene ringer inn til oss. Vi jobber også med tekniske løsninger for kontaktsenter, databasehåndtering og print, pakking og forsendelse av varer. I denne «hviteboka» vil vi forsøke å fortelle deg litt mer om hva vi er og hva vi ønsker å bli oppfattet som. Du må huske at å jobbe for MMG, betyr at du representerer en av våre oppdragsgivere overfor de menneskene du snakker med. Det vil stille krav til hvordan du opptrer. Videre har du noen forpliktelser overfor oss som arbeidsgiver, og vi har noen forpliktelser overfor deg som medarbeider. Vi vil forsøke å beskrive dette så godt som mulig i dette heftet. Lykke til som medarbeider i vår organisasjon. Vi vil gjøre deg god og vil at du skal lykkes. Din nærmeste leder har ansvar for at du finner deg til rette og det er denne lederen som er din kontaktperson i selskapet. Igjen, velkommen til oss i MMG. Vi gleder oss til fortsettelsen. Thor Einar Jacobsen Administrerende direktør

3 Hva skjer på dag 1? NÅR DU STARTER OPP DIN ARBEIDSDAG SKAL DU FÅ: Kleskode Foreløpig Ansettelseskontrakt Den forteller om arbeidsavtalen mellom deg og MMG samt hvordan du skal jobbe og til hvilken lønn. Produktboka Denne forteller deg alt du trenger å vite om MMG og datterselskapene, produktområdene vi jobber med og noen av våre kunder. Arbeidsplass og teknisk utstyr som behøves Alle medarbeiderne i MMG og datterselskaper skal kle seg på en måte som gjør at vi kan motta besøk fra oppdragsgivere eller potensielle kunder uten forvarsel. Treningstøy, joggebukse, shorts / bikini eller singlets (til herre) er ikke akseptert. Vi går ikke barbeint på jobb. Parfyme må brukes i begrenset omfang. Parfymer kan gi allergiske reaksjoner hos andre, skarpe eller intense dufter må unngås. Arbeidstid og fravær Arbeidstid avtales med nærmeste leder og er beskrevet i arbeidskontrakten. På TM Husene starter dagen kl 09:00. Det er ikke lurt å komme for sent. Oppstarten er viktig og den starter 09:00 uansett. Det er få grunner som aksepteres når det gjelder å komme for sent. Ettermiddagsskiftet starter på plassene kl. 16:00 og løper til kl. 21:00. Oppsigelse / sluttattest Arbeidsavtalen beskriver forholdet til når en oppsigelse skal leveres (tidspunkt), oppsigelsestid og opphold av arbeidsavtale. Sluttattest sendes arbeidstaker snarest etter arbeidsforholdet er opphørt. Opplæring fra nærmeste leder i arbeidsoppgavene Diverse informasjon Sjekkliste / Arbeidstidsavtale DU SKAL LEVERE TIL OSS: Personalia ( fødselsnummer, adresser etc) Lunsj Vi serverer et måltid mat, både midt på dagen og i forkant av ettermiddagsskiftet. Det er hyggelig å kunne spise sammen og ha en avslappende samtale rundt et måltid. Benytt deg gjerne av det. Dette tilbudet har en kostpris som trekkes fra lønnen. Du velger selv å være med i ordningen eller ikke. Nærmeste pårørende (kontaktperson) Velferdspermisjon Korte velferdspermisjoner kan innvilges med inntil 1 døgns varighet. Alt slikt fravær skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder på eget skjema. Mobilnummer / kontaktdata Ansettelseskontrakten vil også inneholde en taushetserklæring. Det betyr at du ikke kan snakke om oppdragsgivere eller MMGs forretningsanliggende utenfor bedriften. Du kan heller ikke omtale våre oppdragsgivere på sosiale medier. Ved brudd på taushetsforpliktelsen vil du bli tatt av oppdraget umiddelbart. I alvorlige tilfeller kan det medføre skriftlig advarsel eller avskjedigelse. Våre medarbeidere skal aldri uttale seg til media om forhold som berører våre oppdragsgivere. Om du blir kontaktet av media, skal nærmeste overordnede underrettes øyeblikkelig. UNDER 18 ÅR? Da kreves det at en av dine foresatte signerer ansettelseskontrakten sammen med deg. Når alle data er registrert på Økonomi, vil du motta en endelig Ansettelseskontrakt. Dersom en medarbeider ønsker å feire religiøde høytider utover det som er hellig- / fridager i Norge, søkes det velferdspermisjon med lønn. Medarbeidersamtaler Medarbeidersamtaler skal ta opp forhold som er viktige både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Medarbeidersamtalen skal vurdere arbeidsforhold, innsats, forbedringsmuligheter, videre-/ etterutdanning / kurs etc.

4 Sykefravær Ferie Jobbrelaterte reiser Alle kan bli syke og av den grunn ikke stiller på jobb. Du må sørge for å gi beskjed til din leder umiddelbart. Ta en telefon. Første dag på jobb etter fravær skal du skrive en egenmelding. Dersom du er syk i mer enn 3 dager kreves sykemelding fra lege. Sykemeldingen leveres eller sendes inn umiddelbart. Ferien gis i henhold til Ferielovens bestemmelser. Ansatte har rett til 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden Ansatte som ikke har full ferieopptjening i selskapet, kan frasi seg retten til å ta ut den del av ferien som ikke blir kompensert for i form av feriepenger. All reisevirksomhet skal være godkjent av nærmeste leder. Den som skal reise bestiller selv billetter og hotell. Alle reiser skal gjennomføres på en kostnadseffektiv måte, der vi balanserer kost / nytte ved ulike reisemåter. Alle medarbeidere skal forholde seg til inngåtte konsernavtaler hva gjelder hotell, leiebiler, flyselskaper, reisebyråer. Attestasjon skal følge farfar-prinsippet, dvs hvis for eksempel daglig leder er med på en tilsteling / aktivitet der utlegget betales av en annen ansatt, kan ikke daglig leder attestere for utlegget, da må hans nætmeste leder attestere. Fravær ved barns sykdom skal rapporteres på samme måte som ved egen sykdom. Melding skal gis til nærmeste leder umiddelbart og egenmelding skal leveres ved første arbeidsdag. Fravær ved barns sykdom gjelder fram til barnet er 12 år. Fravær over 3 dager krever attestasjon fra lege. Arbeidstaker kan ha fravær pga barns sykdom inntil 10 dager pr. år dersom man har omsorg for 1-2 barn og 15 dager pr. år dersom man har omsorg for minst 3 barn. Dersom man er alene om omsorgen, gjelder hhv 20 og 30 dager i løpet av ett år. Fødselspermisjon Folketrygdloven regulerer stønader ved fødsel og adopsjon. Det er en forutsetning for å motta stønad at man har jobbet 6 mnd av de siste 10 mnd før permisjon tas ut. I tillegg er det et krav at man har hatt tilstrekkelig inntekt. Med unntak av lovbestemt ferie, skal fødselspengeperioden tas ut som en sammenhengende periode. Uttak av permisjon og dekningsgrad avtales med selskapets daglige leder. Generell permisjon Ønsker en arbeidstaker å søke permisjon fra sitt arbeid for en kortere eller lengre periode, er det daglig leder i selskapet som avgjør om permisjon kan innvilges. Bakgrunn for permisjon må være forankret i videreutdanning, spesielle omsorgsbehov i nær familie eller planlagte utenlandsopphold p.g.a. frivillig arbeid, ledsagers engasjement eller lignende. Rene velferdspermisjoner innvilges normalt sett ikke. Alle bilag og utlegg dokumenteres og det leveres reiseregning umiddelbart etter avsluttet reise. For stillinger hvor reiser er en del av jobbeskrivelsen, gjelder spesielle regler vedr. kjøregodtgjørelser etc. Reiseregninger honoreres kun dersom attestert regning er levert inn senest den 10de i måneden etter at reisen er foretatt. MMG forbeholder seg retten til å avvise krav på reiseutgifter ved for sent innkommen reiseregning. På reiser gjelder samme regler for oppførsel som når medarbeideren er i bedriften. Vi representerer MMG og opptrer i henhold til vårt regelverk. Brudd på eget regelverk, norsk lov eller stedlige lover kan medføre avskjedigelse. Utlegg Dersom en medarbeider krever dekning for utlegg i tjeneste, skal utleggsskjema utfylles og leveres til økonomiavdelingen umiddelbart. Utlegg må dokumenteres med bilag som vedlegges utleggsskjema. Det aksepteres ikke at private utgifter framkommer på bilagene. Utleggskjema skal kontrolleres og signeres av nærmeste leder og godkjennes av daglig leder. Bruk av selskapets IT-utstyr /sikkerhetsregler. Det er ikke adgang til å laste ned noe programvare fra nett som ikke er forhåndsgodkjent av vår ITK ansvarlig. Vi skal ikke distribuere videre innhold som kommer eksternt fra, uten å forsikre oss om at innholdet er virusfritt og har et innhold som ikke er i strid med våre verdier eller retningslinjer. Sosiale medier skal i arbeidstiden kun benyttes i sammenheng med utøvelse av arbeidet for MMG eller datterselskaper. Det er ikke tillatt å bruke arbeidsgivers utstyr eller software til private gjøremål, uten tillatelse fra overordnet. Når arbeidsplassen forlates skal du logge ut av alle programmer.

5 Lønn og feriepenger Lønnsutbetaling Lønn utbetales hver måned den 15de etterskuddsvis for opptjent lønn i foregående måned. Skattekort behøver ikke lenger leveres til arbeidsgiver, da vi henter inn skattekort automatisk fra Skatteetaten. Men det er din plikt å sørge for at skattetrekket er tilstrekkelig. Arbeidsgiver har ikke ansvar for at ditt skattetrekk er tilstrekkelig. Arbeidsgiver kan rette opp i feil foretatt på foregående lønnsutbetaling uten å informere på forhånd. All annen trekk skal avtales. Det er viktig å være oppmerksom på at fordeler som følge av arbeidskontrakten kan være skattepliktige. Det er også viktig å være klar over at gavekort som utdeles blir akkumulert over inntektsåret. Overstiger dette kr. 1000,- pr. år er det overskytende skattepliktig inntekt og det blir trukket skatt av beløpet. Alle inntekter forbundet med arbeid er skattepliktig. Ligningskontoret utsteder et skattekort ut fra forventet årsinntekt. Skattekort behøver ikke lenger leveres inn fysisk. Lønningskontoret henter inn skattekortet elektronisk fra Skattekontoret. Forventet årsinntekt gir forventet skatt for året. Denne skatten fordeles automatisk over 10 ½ mnd slik at feriepenger blir utbetalt uten fradrag for skatt og lønn utbetalt i desember har ½ skattetrekk. Feriepenger Man snakker om opptjeningsår og ferieår når det gjelder feriepenger. Grunnlaget for beregning av feriepenger er den inntekten du har hatt i året før ferieåret. Altså inntekten i 2013 danner beregningsgrunnlag for feriepengene i Feriepenger opptjenes i året før du tar ut ferie. Feriepenger som utbetales i ferieåret er ikke gjenstand for skattetrekk. Normalt vil feriepengene utbetales i en egen lønnskjøring i slutten av juni. Feriepengene utgjør pt. 10.2% av opptjeningen året før. Det dekker 4 ukers ferie. For arbeidstakere over 60 år er satsen noe høyere. Arbeidskontrakten skal inneholde opplysninger om feriepenger og antall feriedager pr. år. Er det hensiktsmessig å utbetale feriepenger i opptjeningsåret (ved opphør av arbeidsforholdet etc) vil det måtte trekkes skatt av feriepengene. Udokumenterte utlegg Dersom selskapet har betalt personlige utgifter for en ansatt, og man ikke klarer å inndrive disse pengene, vil utgiftene bli lagt til grunnlaget for skattbar inntekt og den ansatte må svare skatt av beløpet. Pensjon Det trekkes 2% av brutto lønn til en såkalt OTP / innskuddpensjonsfond for den enkelte ansatte. Dette forutsetter at medarbeideren er mellom 20 og 67 år og jobber mer enn 20% av fulltid. En medarbeider som slutter i løpet av de første 12 mnd etter innmelding i systemet, mister OTP-rettigheten og vil få innbetalt beløp refundert. MMG anbefaler for øvrig alle ansatte å tegne en egen privat pensjonsforsikring. Overtid For at en medarbeider skal kunne kreve overtidsbetaling eller at overtidstimer legges i en tidbank, kreves at overtid er pålagt av overordnede. Avspassering av opptjent overtid skal rapporteres til nærmeste leder i forkant av avspasseringen. I administrative stillinger er kjernetiden Den enkelte ansatte må selv beregne tilstedetid utover kjernetid og kunne dokumentere dette på ukentlig basis hvis påkrevd. HMS helse, miljø og sikkerhet MMG er opptatt av at du skal komme hjem fra jobb i like god form som da du kom på jobb. Vi er ikke en arbeidsplass som er eksponert for skader, men det er allikevel viktige ting å ta hensyn til: Sittestilling tilpasning av arbeidsplass Øvelser som løser opp stive muskler Smittespredning Sikkerhet til og fra jobb Bruk av musikk på arbeidsplassen Hvordan gå i trapper Sittestilling: Viktig at du før hver arbeidsøkt tilpasser stol og bordhøyde slik at belastningen blir minst mulig på armer og skuldre. Øvelser: Kjenner du at det begynner å stramme i muskulaturen, ta øvelser som tøyer ut. Viktig også å bruke pausetiden til å trekke litt frisk luft. Smittespredning: Er du smittebærer (forkjølelse, influensa el). Vær sikker på at du ikke sprer smitte til andre. Host i albukroken, bruk desinfeksjon og husk håndvask. Sikkerhet: Kjører du bil, bruk bilbelte. Bruker du sykkel skal du alltid bruke hjelm. Husk lys på sykkelen og refleks, også om du går til og fra jobb/buss. Bruk alltid handsfree i bilen. Musikk: Ta vare på hørselen. Ikke bruk øreplugger på for høy styrke. Og musikk må ikke forstyrre andre i arbeidsrommet.. Trapper: Begge hendene skal være ledige og kunne fange gelender om du faller eller snubler. Gå aldri med hendene i lommen eller begge hender fulle av saker og ting. Vår oppgave er å sørge for at det er tilstrekkelig lys og luft i arbeidsrommene. Videre at allergifremkallende elementer ikke finnes. Vi skal også sørge for at renholdet er av en god standard. HMS kan virke som pirk, men over tid vinner den organisasjonen som tar HMS på alvor og som retter seg etter fornuftige retningslinjer. Førstehjelp- og brannslukkingsutstyr Det er førstehjelpsutstyr og brannslukkingsutstyr på alle arbeidsområdene. Gjør deg kjent med hvor de befinner seg og hvordan de virker. Før det brenner LÆR DEG: Branninstruks Brannvernkontakt kan gi deg ytterligere informasjon og veiledning GJØR DEG KJENT MED: Hvor alle nødutganger og trapper er Hvor brannmeldere og slokkingsmateriell er Hvordan det brukes HUSK AT: Nødutganger aldri brukes som lagerplass Det må være fri adgang til trapper og korridorer

6 Brannfarlig avfall må ikke tømmes i papirkurven Elektriske apparater må brukes i samsvar med bruksanvisningen Dørlukkere må ikke frakobles Når det brenner: VARSLE Ved brann varsles brannvesenet over brannsentralen og over TELEFON 110 REDDE LIV Alt personell evakueres fra det brann- pg røyktruede området ut via nødutganger og trapper. BRUK IKKE HEIS! Brannvernkontakt plikter å melde fra til brannleder når alle på avdelingen er kommet ut. Gi straks beskjed til sentralbordet dersom brannvarsler aktiviseres uten grunn på ditt kontor. Databriller Arbeidsmiljøloven har bestemmelser i.h.t. databrille. Dersom arbeidsgiver skal dekke kostnadene til databrille for en ansatt og det ikke skal medføre skatteplikt for den ansatte, må det foreligge skriftlig dokumentasjon fra optiker eller øyelege. Øyeundersøkelse og tilpasning av databrille dekkes også. MMG godtar pris på innfatning på inntil kr 800,- eks. mva. Dersom det ønskes en dyrere innfatning kan den ansatte betale mellomlegget selv. Trening 50% av treningsavgift hos kjedebasert treningssenter dekkes av arbeidsgiver. MMG og hva vi vil Max Marketing Gruppen har en forretningsidè som sier: På oppdragsgivers ordre, å gjennomføre planlagt, styrt og kontrollert bruk av kunde- og persondatabaser til markedsføring av produkter eller tjenester gjennom dialog med sluttkunde ( B2B og B2C) på telefon, elektroniske medier og / eller «print». MMG tilbyr høykvalitets rådgiving, telefonitjenester, kundeservice, respons- og logistikk, kvalitetssikring og kundepleie. Vi skal være det naturlige førstevalget for kunder og ansatte innen dialogbasert markedsføring. Det er helt avgjørende for MMG at vi leverer våre tjenester med høy kvalitet og troverdighet. Våre oppdragsgivere skal oppleve at MMG kan sitt fag, jobber seriøst, etter lovverket og at vi har de dyktigste medarbeiderne i bransjen. Derfor er det viktig at du setter deg inn i de verdiene vi vil skal gjennomsyre vår bedrift: Motivasjon og mestring Vi vil at du skal lykkes. Derfor er det alltid viktig å gjøre hverandre gode. Støtte og coaching er en del av vår hverdag. Både positiv kritikk og korreksjoner er nødvendig. Sammen med respekt for hverandre, skaper vi vinnere. Vinnerkultur Det er viktig å dyrke vinnere. Vinnere driver organisasjonen framover og skaper resultater. Å ville være en vinner er den beste forutsetningen for å lykkes. Å sette seg tøffe mål og klare å oppnå målene skaper vinnerkultur, både hva gjelder felles mål og individuelle mål. Vi bruker en «payoff» som sier For oss er det personlig. I begrepet legges det mange føringer. Det viktigste er : Sentralbordet har ca 1,5 minutt til å melde falsk alarm til brannvesenet. NÅR ALARMEN GÅR: Familiefølelsen Som strekker seg lenger enn til internt bruk. Vi vil at også våre kunder skal få den følelsen av tilhørighet og samhold som ligger i begrepet. Skal samtalige straks forlate sine arbeidsplasser og gå ut. Samlingsplass er: Se oppslag på din arbeidsplass Ingen forlater området før Brannvernleder har gitt beskjed. Verneombudet er spesielt ansvarlig for å påse at bedriften og ansatte følger regelverket. Verneombud skal finnes på alle arbeidsplasser i MMG. Nærmeste leder vil kunne opplyse om hvem som er valgt verneombud på akkurat din arbeidsplass. Kvalitet Et absolutt krav om at vi opptrer i henhold til de retningslinjer som oppdragsgiver gir oss og som lovverket krever av oss. Vi tar aldri snarveier. Respekt Både overfor de menneskene vi har kontakt med på telefonen, men også respekt overfor våre oppdragsgivere, ledere og kolleger. I MMG er mangfold en tilgang..

7 R Arbdeidsreglement 1. Ansettelse - Ved ansettelse utleveres ansettelseskontrakt og arbeidsreglement. 2. Arbeidstid og pauser - Den effektive ordinære arbeidstid er 37.5 timer per uke. - Matpausen er satt til 30 minutter. Kjernetiden er 09:00-15:00, og avdelingene kan selv avtale arbeidstids bestemmelser med kjernetiden som utgangspunkt. 3. Ferie - Ferien avvikles etter den til enhver tid gjeldende feri elov, eventuelt gjeldende tariffavtale. 4. Utbetaling av lønn - Lønn utbetales per den 15.i hver måned etterskuddsvis. - Hva angår trekk i lønn og feriepenger vises til arbeidsmiljøloven Alminnelig orden - Ansatte skal holde lokaler og utstyr i orden, sørge for ryddig kjøkken og kantine. 6. Fravær - Fravær underrettes umiddelbart til nærmeste leder. 7. Taushetsplikt - Arbeidstaker er forpliktet til å bevare fullstendig taush et om forretnings- eller driftshemmeligheter eller annen informasjon av intern art om virksomheten. 8. Sikkerhet - Det er utarbeidet egen instruks for datasikkerhet i selskapet. 9. Forhold til oppdragsgivere - Oppdragsgivere forventer full konfidensialitet om deres prisstrategier, produktstrategier og omsetning. 10. Forhold til kunder / brukere - Arbeidstaker skal følge retningslinjer som følger appendix når oppdragsgiver krever dette. Dette f orelegges før oppstart av oppdraget. 11. Oppsigelse - Her vises det til arbeidsmiljøloven kapittel 15 (Opphør av arbeidsforhold) evt. individuelle avtale eller tariffavtale ved avvik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser. 12. Avskjed - Virksomhetens leder eller den han gir fullmakt kan uten oppsigelsesfrist avskjedige en arbeidstaker, dersom vedkommende gjør seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Det vises for øvrig til arbeidsmiljøloven Policies MMG har følgende policies for medarbeidere: Lojalitet Den enkeltes plikt til lojalitet overfor selskapet handler grunnleggende om å unngå situasjoner der selskapets interesser kommer i konflikt med den enkeltes egeninteresse. Dersom slike interessekonflikter likevel oppstår, skal den enkelte umiddelbart underrette sin nærmeste overordnende om situasjonen. Kravet til lojalitet omfatter også en plikt for den enkelte til å informere sin nærmeste overordnede om forhold som er eller kan være skadelig for selskapet. Integritet Det skal ikke være tvil om den enkeltes integritet i omgang med forretningsforbindelser. Relasjoner skal ikke på noen måte være så tette at det kan reises tvil om det forretningsmessige forholdet. Tillit Selskapet har tillit til den enkeltes lojalitet og dømmekraft. Den enkelte skal avstå fra handlinger som kan skape konflikt mellom egne private forhold og de interesser som skal ivaretas i forhold til selskap og konsern. Den enkelte som opptrer på vegne av MMG eller døtre, skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Situasjoner og relasjoner som kan medføre konflikt mellom konsernets interesser og den enkeltes egeninteresse skal unngås. Disse regler er likevel ikke til hinder for at den enkelte kan motta oppmerksomhet og gaver i moderate former, begrenset oppad til en verdi av 500 kroner. Den enkelte som mottar slike gaver, skal informere nærmeste overordnede. Den enkelte skal ikke be om eller motta fordeler av noen art fra selskapets leverandører eller kunder. De reiser som den enkelte foretar i arbeidsmessig sammenheng, skal dekkes av MMG med mindre noe annet på forhånd er godkjent av konsernsjefen. Utlegg Dersom en medarbeider krever dekning for utlegg i tjeneste, skal utleggsskjema utfylles og leveres til økonomiavdelingen umiddelbart. Utlegg må dokumenteres med bilag som vedlegges utleggsskjema. Det aksepteres ikke at private utgifter framkommer på bilagene. Utleggskjema skal kontrolleres og signeres av nærmeste leder og godkjennes av daglig leder. Attestasjon skal følge farfar-prinsippet, dvs hvis for eksempel daglig leder er med på en tilsteling / aktivitet der utlegget betales av en annen ansatt, kan ikke daglig leder attestere for utlegget, da må hans nætmeste leder attestere. Sosiale tilstelninger Det enkelte selskap i MMG kan arrangere sosiale tilstelninger for sine medarbeidere. Det er viktig å merke seg at alkohol ikke skal serveres der det er medarbeidere under 18 år tilstede. Ved tilstelninger der alkohol serveres og tilstelningen er en del av selskapets virksomhet, er lederen ansvarlig for at alkoholserveringen foregår innenfor policy for selskapet. Leder er også ansvarlig for at det ikke oppstår situasjoner som kan stille selskapet eller konsernet i forlegenhet eller bidra til et dårlig omdømme. Dette gjelder uansett om selskapelighetene foregår privat eller på offentlige steder.

8 Sosiale medier Bruk av sosiale medier Medarbeidere i MMG skal tenke over at de i enkelte tilfeller også representerer selskapet eller en av våre oppdragsgivere, også i privat sammenheng. Det er viktig å ha et avklart og positivt forhold til hva som legges ut på sosiale medier der tilgangen er åpen for alle. Også sosiale medier som benyttes til internt bruk skal brukes med forstand. Vi aksepterer ikke mobbing, selektiv informasjon eller direkte angrep på personer eller selskaper på sosiale medier som drives av / under MMG paraplyen. Vi krever en åpen og ærlig dialog, der postinger og kommentarer fører et høvelig og akseptert språk. Vi ønsker også at bruk av bilder på sosiale medier tilpasses slik at man ikke skader eget eller selskapets omdømme. Ved bruk av konsernets materiell i publiseringen, skal profilhåndbokens retningslinjer benyttes.

9 Max Marketing Gruppen Personalhåndbok utgave Trykkeri: 07 Sør Design: Drivhuset

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

HMS / 4 / / OTP

HMS / 4 / / OTP Innholdsfortegnelse 1 Velkommen til Bergen Bemanning AS 1 Hvem er Bergen Bemanning AS 1 Kvalitetssikring 2 HMS 2 Ansettelse 3 Lønn 3 Arbeidstid / Overtid 4 Sykelønn / Fravær 5 Ferie og Feriepenger 5 Helligdager/

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Her vil du få en del praktiske opplysninger og en god del informasjon

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Fredensborgveien 4 N-0177 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Oslo, juni 2011 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen»

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok Rekrutteringshuset Mork 2014 1 Velkommen som medarbeider hos Rekrutteringshuset Mork AS Takk for at du valgte Rekrutteringshuset Mork som din

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT. Dialogue BPA AS

ARBEIDSREGLEMENT. Dialogue BPA AS ARBEIDSREGLEMENT Dialogue BPA AS 1 Ansettelse Arbeidstakerne ansettes av bedriften Dialogues ledelse eller den i personalavdelingen lederen gir fullmakt til. Ved ansettelse opprettes det en skriftlig ansettelseskontrakt

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. For ansatte i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK. For ansatte i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For ansatte i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Pilestredet 17, 2. etasje 0164 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

Velkommen til Adecco. Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap.

Velkommen til Adecco. Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider mange tusen medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE Hva er avlastning Avlastning er en ordning som skal gi familier med særlig tyngende omsorgsarbeid regelmessig fritid og ferie, mens barnet får tilfredsstillende

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

Arbeidsreglement Vadsø kommune

Arbeidsreglement Vadsø kommune RÅDMANNEN 14.12.06 Side 1 av 7 Vadsø kommune Arbeidsreglement Vadsø kommune Vedtatt av Vadsø bystyre 14.12.06 RÅDMANNEN 14.12.06 Side 2 av 7 1. Innledende kommentar Av Arbeidsmiljølovens 14-17 fremgår

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

NBT AS. Sjekkliste / viktige punkter gjennomgått: Personopplysningsblankett (om nødvendig) leveres dagen etter

NBT AS. Sjekkliste / viktige punkter gjennomgått: Personopplysningsblankett (om nødvendig) leveres dagen etter Sjekkliste / viktige punkter gjennomgått: Kontrakt gjennomgått og signert av begge parter Oppstartstidspunkt (muntlig gjennomgang) Kommunikasjonsrutiner Uteblitte besøk (muntlig gjennomgang) Skattekort

Detaljer

AMS Avansert Ma le-og Styringssystem

AMS Avansert Ma le-og Styringssystem AMS Avansert Ma le-og Styringssystem Smart Strøm Informasjon om kundeprosessen Bakgrunn Olje- og energidepartementet vedtok innføringen av nye AMS - strømmålere i 2007. Innen 1. januar 2017 skal alle strømkunder

Detaljer

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE VÅR VISJON Vi vil være den beste barnehagen for våre barn! LØNN, FERIE, OVERTID OG AVSPASERING LØNN Lønn justeres hvert år etter tariff-forhandlinger i PBL. Lønn beregnes

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.)

ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL. (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) ARBEIDSREGLEMENT FOR AS NIPRO NORD-ODAL (har sin hjemmel i Arbeidsmiljølovens 14-16.) Gyldig fra: 01.02.2009 Revisjon: 1.1 Godkjenningsdato: 01.02.2009 Godkjent av: For FLT: Vidar Pedersen.../... For Fellesforbundet:

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Arbeidsreglement. Færder kirkelige fellesråd Arbeidsreglement Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang. s. 2 2 Tilsetting... s. 2 3 Arbeidsavtale... s. 2 4 Arbeids- og hviletider.. s. 2 5 Ferie.. s. 3 6 Fravær...... s. 3 7 Utbetaling av lønn s. 3 8 Alminnelig

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok forfor ABC Personell Vikarog og Personalhåndbok ABC Personell Vikarrekrutteringsbyrå ASAS rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Dette

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Om økonomireglementet I henhold til vedtektenes

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer