SAK M 26/15. Referatsaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK M 26/15. Referatsaker"

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/542 IBA004 Dato: Sak M 26/15 SAK M 26/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. desember 2015 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 1. september 2015 (Godkjent av møtedeltakerne på sirkulasjon) 2. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 30. september Referat fra ekstraordinært møte i universitetsstyret avholdt 14. oktober Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 27. oktober Referat fra møte i Ottar-redaksjonen 24. september 2015 Inger Kaisa Bækø e.f. konstituert kontorsjef Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 Referatsak 1, arkivref.: 2015/542 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/542 IBA004 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Museumsstyret Morten Ruud/Inger Kaisa Bækø Møtedato: 1. september 2015 Til stede: Forfall: Morten Ruud, Bjørn Eirik Olsen, Charlotte Damm, Monica Hansen og Jostein Kjærandsen. Fra administrasjonen: Marit Anne Hauan og Inger Kaisa Bækø Mai Britt Utsi, Eiliv Lund, Peder Landsverk og Oliver Mizero Ingen kommentarer til møteinnkallingen. Saksnr. M 20/15 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 8. juni Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 27. mai Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 18. juni Referat fra møte i Ottar-redaksjonen avholdt 6. juli Ingen kommentarer til referatsakene. Saksnr. M 21/15 Orienteringssaker Muntlig orientering om økonomisk situasjon ved museumsdirektør Marit Anne Hauan, med mer. Ingen kommentarer til orienteringssakene. Saksnr. M 22/15 Godkjenning av HMS-system ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Museumsstyret godkjenner HMS-systemet som et tre-årlig prøveprosjekt, med årlige evalueringer. Avstemming: Enstemmig. Endelig vedtak: Museumsstyret godkjenner HMS-systemet som et tre-årlig prøveprosjekt, med årlige evalueringer. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

3 Saksnr. M 23/15 Oppfølging av UiTs Forsknings- og utdanningsmelding Museumsstyret tar Forsknings- og utdanningsmeldinga 2014 til etterretning 2. Museumsdirektøren får i oppgave å fortsette å gjøre årlige analyser av publiseringsaktiviteten, som legges fram for museumsstyret 3. Museumsdirektøren får i oppgave å fortsette arbeidet med å informere om og oppfordre til bruk av Open Access tidsskrifter samt egenarkivering 4. Museumsdirektøren setter doktorgradsstudentene på agendaen høsten 2015 Avstemming: Enstemmig. Endelig vedtak: 1. Museumsstyret tar Forsknings- og utdanningsmeldinga 2014 til etterretning 2. Museumsdirektøren får i oppgave å fortsette å gjøre årlige analyser av publiseringsaktiviteten, som legges fram for museumsstyret 3. Museumsdirektøren får i oppgave å fortsette arbeidet med å informere om og oppfordre til bruk av Open Access tidsskrifter samt egenarkivering 4. Museumsdirektøren setter doktorgradsstudentene på agendaen høsten 2015 Saksnr. M 24/15 Forslag om prisøkning av Ottar Forslag til vedtak: Museumsstyret godkjenner en prisøkning av Ottar-abonnement til kr 270,- per år, samt en økning på løssalg til kr 65,- per hefte. Avstemming: Enstemmig Endelig vedtak: Museumsstyret godkjenner en prisøkning av Ottar-abonnement til kr 270,- per år, samt en økning på løssalg til kr 65,- per hefte. Saksnr. M 25/18 Ber om utsettelse av FoU-termin til 1. januar 2016 Unntatt offentlighet. Enstemmig vedtatt. Inger Kaisa Bækø e.f. konstituert kontorsjef UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

4 Referatsak 2 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Geir Johnsen Vara Ekstern vararepresentant Hans-Kristian Hernes Medlem Ansatt representant Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Kjersti R. Aronsen Medlem Studentrepresentant Rubesh Thirumeny Medlem Studentrepresentant Mats J. Beldo Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Johnsen Jan-Frode Janson Ekstern representant Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lasse Lønnum universitetsdirektør Britt Elin Steinveg ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes Kommunikasjonsdirektør Bjarte Toftaker Seniorrådgiver O-sak André Løvik Seniorrådgiver O-sak Eli M. Pedersen Økonomidirektør Sak S Sissel Tjosaas Kst. Personalsjef Sak S 40 og Pål Vegar Storeheier Forskningsdirektør Sak S Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

5 Merknader Innkalling og saksliste ble godkjent Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 38/15 Referatsaker til universitetsstyrets møte /338 S 39/15 Revisjon av statutter for universitetsstyrets priser 2011/3917 S 40/15 Plan for likestilling 2015/4311 S 41/15 Regnskapsrapportering 2.tertial UIT Norges arktiske universitet 2014/5719 S 42/15 Forslag til møtedatoer for universitetsstyret /2023 S 43/15 Klagesak oppsigelse X 2009/4422 S 44/15 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektør X 2009/7549 Orienteringssaker OS 16/15 Orientering om fusjonsprosessen 2015/1505 S 38/15 Referatsaker til universitetsstyrets møte /338 Styret tar referatsakene til orientering. Saksprotokoll i Universitetsstyret Referat fra IDF-møte ble sendt ut på mail til medlemmene Sakene ble tatt til orientering. S 39/15 Revisjon av statutter for universitetsstyrets priser 2011/3917 Utkast til statutter for universitetsstyrets priser godkjennes slik de foreligger i utkastet. Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt, med de endringene som framkom i møtet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 2

6 S 40/15 Plan for likestilling 2015/4311 Universitetsstyret godkjenner framlagte plan for likestilling mellom kjønnene ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 41/15 Regnskapsrapportering 2. tertial UIT Norges arktiske universitet 2014/5719 Universitetsstyret godkjenner avlagt regnskap pr 2.tertial 2015 for UIT Norges arktiske universitet. Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 42/15 Forslag til møtedatoer for universitetsstyret /2023 Følgende møtedatoer foreslås for 2016: Torsdag 11. februar (Foreløpig årsregnskap for 2015) Torsdag 10. mars (Årsrapport ) Torsdag 19. mai (1. tertialregnskap og fordeling av stipendiat/post doc.) Torsdag 16. juni (Budsjettfordeling 2017) Torsdag 22. september (2. tertialregnskap) Torsdag 27. oktober (Budsjettforslag 2017 satsningsforslag utenfor rammen) Torsdag 24. november (Fastsettelse av studieprogramportefølje) Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt, med en tilføyelse 22. september: Torsdag 11. februar (Foreløpig årsregnskap for 2015) Torsdag 10. mars (Årsrapport ) Torsdag 19. mai (1. tertialregnskap og fordeling av stipendiat/post doc.) Torsdag 16. juni (Budsjettfordeling 2017) Torsdag 22. september (2. tertialregnskap) og styreseminar med dekanene Torsdag 27. oktober (Budsjettforslag 2017 satsningsforslag utenfor rammen) Torsdag 24. november (Fastsettelse av studieprogramportefølje) Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 3

7 S 43/15 Klagesak oppsigelse 2009/4422 Saken ble utsatt til neste styremøte. S 44/15 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektør 2009/7549 Lasse Lønnum og Britt Elin Steinveg forlot møtet under behandlingen av denne saken. Orienteringssaker OS 16/15 Orientering om fusjonsprosessen 2015/1505 Neste møter i universitetsstyret: Mandag 26. oktober: styreseminar Tirsdag 27. oktober: styremøte Tirsdag 8. desember: styremøte Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 4

8 Referatsak 3 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: B124 Hiet, Administrasjonsbygget, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 15:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Kjersti Dahle Leder Medlem Rektor Teknisk-administrativ ansattrepresentant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Audun Hetland Medlem Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Midl. Vit. ansatt Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Hans-Kristian Hernes Medlem Ansatt representant Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Møtte for Representerer Kjersti R. Aronsen Medlem Studentrepresentant Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Rubesh Thirumeny Medlem Studentrepresentant Mats J. Beldo Medlem Studentrepresentant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Anders T. Lind Mats Beldo Studentrepresentant Fra Rektoratet møtte: Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning Fra administrasjonen møtte: Navn Lasse Lønnum Britt Elin Steinveg Stilling Universitetsdirektør Assisterende universitetsdirektør Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

9 Bjarte Toftaker Seniorrådgiver Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 45/15 Forslag på eksternt styremedlem i perioden X 2012/6312 S 46/15 Forslag på eksternt styremedlem i perioden /6312 Rektor gis fullmakt til å foreslå kandidater som eksternt styremedlem for UiT i perioden på bakgrunn av styrets diskusjon og dialog med Høgskolene i Harstad og Narvik. Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 2

10 Referatsak 4 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Administrasjonsbygget Møtedato: Tidspunkt: 09:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder til kl Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Hans-Kristian Hernes Medlem Ansatt representant Kjersti R. Aronsen Medlem Studentrepresentant Rubesh Thirumeny Medlem Studentrepresentant Mats J. Beldo Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Fra rektoratet møte: Navn Kenneth Ruud Sveinung Eikeland Stilling Prorektor for forskning Ledet møtet fra kl Viserektor Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lasse Lønnum Universitetsdirektør Britt Elin Steinveg Assisterende universitetsdirektør Asbjørn Bartnes Kommunikasjonsdirektør Bjarte Toftaker Seniorrådgiver Sak S André Løvik Seniorrådgiver Sak S 48 og Sissel Tjosaas Konst.pers.sjef Sak S 49, 50, 51 og Svein Are Edøy Jurist Sak S Sølvi B. Anderssen Nestleder AFU Sak S og O Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

11 Eli M. Pedersen Økonomidirektør Sak S 52, 53 og 54 + Sak O 18 og Merknader Innkallingen ble godkjent. Rektor fratrådte møtet under behandlingen av sak S 59/15, og prorektor Kenneth Ruud ledet møtet under denne saken. Universitetsdirektøren fratrådte møtet under behandlingen av sak S 50/15. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 47/15 Referatsaker til universitetsstyrets møte /338 S 48/15 S 49/15 S 50/15 Organisering, styring og ledelse av det fusjonerte universitetet Midlertidig endring av størrelse og sammensetning av styret ved UiT Norges arktiske universitet ( ) Innplassering i stilling som universitetsdirektør for det fusjonerte universitetet 2015/ /2023 X 2015/4761 S 51/15 Klagesak oppsigelse X 2009/4422 S 52/15 S 53/15 S 54/15 S 55/15 S 56/15 S 57/15 Satsingsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet 2017 Forslag til prosess for justering av UITs budsjettfordelingsmodell fra 2017-budsjettet Tildeling av midler til utstillingsprosjektet TellUs ved Tromsø Museum Etablering av fellesgrad på ph.d.-nivå i maritime operasjoner Sammenslåing av Institutt for språkfag (IS) og Institutt for kultur og litteratur (IKL) ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL- fak) Finansiering av studentutveksling med Det nordlige arktiske føderale universitet for ny treårsperiode, høsten våren 2019 S 58/15 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen Prinsipper og mål for arbeidet med Adm2020 S 59/15 Oppnevnelse av styremedlemmer til Tromsø Forskningsstiftelse Orienteringssaker 2015/ / / / / / / /23 OS 17/15 Karriereutvikling og rekruttering som virkemidler for å 2015/4848 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 2

12 gjøre UiT internasjonalt ledende OS 18/15 Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet 2. tertial /2985 OS 19/15 Statsbudsjettet UIT Norges Arktiske universitet 2015/1950 OS 20/15 Opptakstallene høsten /2650 S 47/15 Referatsaker til universitetsstyrets møte / Protokoll/møtebok for universitetsstyremøtet Protokoll/møtebok for universitetsstyremøtet (hastemøte) 3. Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden Fakultetsstyret for naturvitenskap og teknologi, referat fra fakultetsstyremøte Finnmarksfakultetet, referat fra fakultetsstyremøte Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 48/15 Organisering, styring og ledelse av det fusjonerte universitetet 2015/ Økonomi, organisasjons- og ledelsesutdanningene med tilhørende ansatte ved Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad legges til Handelshøgskolen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. 2. Utdanningene innenfor sykepleie med tilhørende etter- og videreutdanninger og ansatte i Narvik og Harstad overføres til Det helsevitenskapelige fakultet og blir en del av Institutt for helse- og omsorgsfag. 3. Det opprettes et Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (ITV-fak) med ledelse fra campus i Narvik. Fakultetet vil ha følgende institutter: - Institutt for industriell teknologi - Institutt for bygg, energi og materialteknologi - Institutt for elektroteknologi - Institutt for datateknikk Ingeniørutdanningene i arktisk anlegg, automasjon og prosess- og gassteknologi samt forkursene overføres til IVT-fakultetet i Narvik. Det opprettes et midlertidig institutt med de tilsatte som overføres fra IIS i Tromsø i påvente av endelig innplassering i den foreslåtte instituttstruktur ved IVT-fakultetet. Sikkerhet og miljø, nautikk og luftfartsfag (IIS) organiseres videre i NT-fak. Studiene innen samfunnssikkerhet og beredskap videreføres som i dag med miljøer på alle tre campuser med et felles programstyre, og med intensjon om å samle miljøene på sikt. Fagmiljøene innen sikkerhet, beredskap og miljø ved dagens HiH overføres midlertidig til HHT og ass instituttleder ved HHT på campus Harstad gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet. Fagmiljøet ved dagens HiN overføres midlertidig til IHO og ass instituttleder ved IHO på campus Narvik gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 3

13 Det opprettes et ekspertutvalg som skal se på den samlende fagporteføljen innen sikkerhet og beredskap. Utvalget gis frist til I lys av denne utredningen skal de berørte fakulteter sammen vurdere nærmere organisering av nautikk, luftfartsfag og BA i samfunnssikkerhet og miljø og BSc i sikkerhet og miljø, ingeniør innen utgangen av BA i barnevern ved Høgskolen i Harstad med tilhørende ansatte legges til Finnmarksfakultetet og det opprettes et ekspertutvalg som skal gi en anbefaling om organisering av de sosialfaglige miljøene inkludert vernepleie. Frist for en slik anbefaling settes til 1.mai 2016, og det etableres en midlertidig enhet av vernepleiemiljøet under universitetsstyret i påvente av anbefalingen. Vernepleie innplasseres midlertidig som enhet på nivå 2 og leder av utdanningen inngår inntil endelig organisatorisk innplassering er avklart på "ledernivå 2" i organisasjonen. 5. Avdeling for IT organiseres i 5 seksjoner og stab. Følgende seksjoner opprettes: - Brukernær IT-støtte - Digitale utdanningstjenester - Digitale forskningstjenester - Systemutvikling og arkitektur - Grunntjenester 6. Organisasjon - Det opprettes viserektorstilling ved campus i Harstad med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd med fungeringstid til Det opprettes viserektorstilling ved campus i Narvik med ansvar for regional utvikling innen næringsliv og innovasjon med fungeringstid til Ved fakultet der et institutt har aktivitet ved flere campus skal det være assisterende instituttleder på stedet hvor ledelsen ikke sitter - Det tilrås at en midlertidig opprettholder administrasjonene ved HiN og HiH med unntak av de ansatte som skal overføres til Avdeling for IT, Avdeling for bygg- og eiendom og Universitetsbiblioteket. Det skal vurderes nærmere organisering av administrative tjenester, som skal være på plass senest 1. mai 2016, herunder hvilke helhetlige administrative tjenester, som kan ivaretas utenfor campus i Tromsø. - For campus Narvik skal det etableres en fakultetsadministrasjon ved IVT-fakultet så snart som mulig og seinest 1.mai Inntil fakultetsadministrasjon er på plass og det er gjort en nærmere vurdering av faglig og administrativ organisering ved campus Harstad så skal dagens administrasjon under ledelse av fakultetsdirektør ved IVT-fakultetet og tidligere høgskoledirektør ved Høgskolen i Harstad levere administrative tjenester til fagmiljøene ved campus i Harstad og Narvik. - Det etableres campusråd ved campusene i Harstad og Narvik. Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen til vedtak ble endret av universitetsdirektøren i møtet. Ny innstilling til vedtak: 1. Styret har en ambisjon om at miljøet ved campus Harstad skal utvikles og styrkes, med sikte på et mer omfattende fagtilbud innen vernepleie, sikkerhet og beredskap. Organisering av miljøet, inklusiv vurdering av fakultetsstatus avhenger av den framtidige organiseringen av UiT Norges arktiske universitet. Styret ber om at en plan for reorganiseringsprosess av UiT Norges arktiske universitet fremmes i løpet av våren Økonomi, organisasjons- og ledelsesutdanningene med tilhørende ansatte ved Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad legges til Handelshøgskolen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 4

14 3. Utdanningene innenfor sykepleie med tilhørende etter- og videreutdanninger og ansatte ved Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad overføres til Det helsevitenskapelige fakultet og blir en del av Institutt for helse- og omsorgsfag. 4. Det opprettes et Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (ITV-fak) med ledelse fra campus i Narvik. Fakultetet vil ha følgende institutter: - Institutt for industriell teknologi - Institutt for bygg, energi og materialteknologi - Institutt for elektroteknologi - Institutt for datateknikk Ingeniørutdanningene i arktisk anlegg, automasjon og prosess- og gassteknologi samt forkursene overføres til IVT-fakultetet i Narvik. Det opprettes et midlertidig institutt med de tilsatte som overføres fra IIS i Tromsø i påvente av endelig innplassering i den foreslåtte instituttstruktur ved IVT-fakultetet. Sikkerhet og miljø, nautikk og luftfartsfag (IIS) organiseres inntil videre i NT-fak. 5. Studiene innen samfunnssikkerhet og beredskap videreføres som i dag med miljøer på alle tre campuser med et felles programstyre, og med intensjon om å samle miljøene på sikt. Fagmiljøene innen sikkerhet, beredskap og miljø ved Høgskolen i Harstad overføres midlertidig til HHT og ass instituttleder ved HHT på campus Harstad gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet. Fagmiljøet ved Høgskolen i Narvik overføres midlertidig til IHO og ass instituttleder ved IHO på campus Narvik gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet. Styret har som ambisjon å styrke sikkerhet og beredskap som fagområde ved UiT Norges arktiske universitet, og ønsker at det utarbeides forslag for å utvikle dette som et flerfaglig forsknings- og utdanningsområde. Som et bidrag i dette arbeidet etableres det et ekspertutvalg som skal se på den samlede fagporteføljen innen samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap. Utvalget gis frist til 1. juni I lys av plan for reorganisering av UiT Norges arktiske universitet (jfr. pkt. 1) skal man vurdere nærmere organisering av nautikk, luftfartsfag og BA i samfunnssikkerhet og miljø og BSc i sikkerhet og miljø, ingeniør. 6. Vernepleie innplasseres midlertidig som enhet på nivå 2 og leder av utdanningen inngår inntil endelig organisatorisk innplassering er avklart, på "ledernivå 2" i organisasjonen. BA i barnevern ved Høgskolen i Harstad med tilhørende ansatte legges til Finnmarksfakultetet. Styret vil vedta en plan for å styrke fagmiljøet i sosialfag og vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet. Det nedsettes et ekspertutvalg som skal gi forslag om hvordan forskning og studier på dette flerfaglige fagfeltet kan styrkes ved universitetet. Utvalget gis frist til 1.juni Avdeling for IT organiseres i 5 seksjoner og stab. Følgende seksjoner opprettes: - Brukernær IT-støtte - Digitale utdanningstjenester - Digitale forskningstjenester - Systemutvikling og arkitektur - Grunntjenester 8. Organisasjon - Det opprettes viserektorstilling ved campus i Harstad med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd med fungeringstid til Det opprettes viserektorstilling ved campus i Narvik med ansvar for regional utvikling innen næringsliv og innovasjon med fungeringstid til Ved fakultet der et institutt har aktivitet ved flere campus skal det være assisterende instituttleder på stedet hvor ledelsen ikke sitter. - Det tilrås at en midlertidig opprettholder administrasjonene ved campus Narvik og campus Harstad med unntak av de ansatte som skal overføres til Avdeling for IT, Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 5

15 Avdeling for bygg- og eiendom og Universitetsbiblioteket. Det skal vurderes nærmere organisering av administrative tjenester, som skal være på plass senest 1. mai 2016, herunder hvilke helhetlige administrative tjenester, som kan ivaretas utenfor campus i Tromsø. - For campus Narvik skal det etableres en fakultetsadministrasjon ved IVT-fakultet så snart som mulig og seinest 1.mai Inntil fakultetsadministrasjon er på plass og det er gjort en nærmere vurdering av faglig og administrativ organisering ved campus Harstad så skal dagens administrasjon under ledelse av fakultetsdirektør ved IVTfakultetet og tidligere høgskoledirektør ved Høgskolen i Harstad levere administrative tjenester til fagmiljøene ved campus i Harstad og Narvik. - Det etableres campusråd ved campusene i Harstad og Narvik i tråd med saksframlegget. Bjørn Hersoug foreslo følgende tilleggstekst til innstillingen: Administrasjonen bes overveie å starte et følgeforskningsprosjekt på samme måte som NTNU. Prosjektet bør starte snarest mulig og løpe i 3 år Voteringen skjedde punkt for punkt og alle punktene i den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt, også tilleggsteksten fra Bjørn Hersoug. S 49/15 Midlertidig endring av størrelse og sammensetning av styret ved UiT Norges arktiske universitet ( ) 2013/2023 Saksprotokoll i Universitetsstyret Det ble foreslått en presisering i strekpunkt 3 «velges fra HiH og HiN og vara skal komme fra den institusjonen som ikke har det faste medlemmet». Innstillingen med presisering, ble enstemmig vedtatt: Styret ved UiT Norges arktiske universitet utvides til 17 representanter for perioden Utvidelsen omfatter følgende fire nye representanter: - 1 representant for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling hvorav representant velges fra Høgskolen i Narvik og vara fra Høgskolen i Harstad - 1 representant for teknisk/administrativt tilsatte hvorav representant velges fra Høgskolen i Harstad og vara fra Høgskolen i Narvik - 1 representant for studentene, velges fra HiH og HiN og vara skal komme fra den institusjonen som ikke har det faste medlemmet - 1 ekstern representant, som utnevnes av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra universitetsstyret Nye styrerepresentanter fra Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad fom utvelges ved ekstraordinære valg høsten 2015 for berørte valgkretser ved henholdsvis Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad. Studentene selv får ansvar for å komme til enighet mht. prosess fram mot utvelgelse av ny representant med vara. Valgregler for institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitetet oppdateres i henhold til de vedtatte endringene. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 6

16 S 50/15 Innplassering i stilling som universitetsdirektør for det fusjonerte universitetet 2015/4761 Saksframlegget er unntatt offentlighet. Lasse Lønnum forlot møtet under behandlingen av denne saken. : Lasse Lønnum vurderes å ha rettskrav til åremålsstillingen og innplasseres som universitetsdirektør i det fusjonerte universitetet. Arbeidsavtalen videreføres ut åremålsperioden, som er fastsatt frem til S 51/15 Klagesak oppsigelse - korrigert 2009/4422 Saken er unntatt offentlighet S 52/15 Satsingsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet /4897 Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens innstilling til satsingsforslag utenfor rammen 2017, med de endringer som fremkom under møtet. Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 53/15 Forslag til prosess for justering av UITs budsjettfordelingsmodell fra 2017-budsjettet 2015/ Universitetsdirektøren gis følgende mandat til arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell: Universitetsdirektøren bes nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til justering av UiTs budsjettfordelingsmodell i tråd med de målsettinger som er beskrevet i dette saksdokumentet. Justert modell forutsettes å tre i kraft fra 2017-budsjettet. Arbeidet skal inkludere en bred prosess med diskusjoner og høringer og forankring mot styre, fakulteter og øvrige enheter i institusjonen. Sak om ny budsjettfordelingsmodell legges frem og vedtas av universitetsstyret høsten Innspill og momenter som kom frem under behandlingen i møtet, tas med i det videre arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 7

17 Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 54/15 Tildeling av midler til utstillingsprosjektet TellUs ved Tromsø Museum 2014/2209 Universitetsstyret bevilger 1,9 mill kroner av styrets strategiske midler for å sikre den nye basisutstillingen TellUs ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 55/15 Etablering av fellesgrad på ph.d.-nivå i maritime operasjoner 2015/ Universitetsstyret vedtar å sende inn søknad til NOKUT om akkreditering av fellesgrad på ph.d.- nivå i maritime operasjoner. 2. Universitetsstyret forutsetter at UiTs andel av fellesgraden finansieres innenfor rammen av NTfaks budsjett. Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 56/15 Sammenslåing av Institutt for språkfag (IS) og Institutt for kultur og litteratur (IKL) ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL- fak) 2012/5956 Institutt for språkfag (IS) og Institutt for kultur og litteratur (IKL) ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak) slås sammen til ett institutt fra Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 8

18 S 57/15 Finansiering av studentutveksling med Det nordlige arktiske føderale universitet for ny treårsperiode, høsten våren / Universitetsstyret setter årlig av midler til studentutveksling mellom NArFU og UiT Norges arktiske universitet for treårsperioden, fra og med høsten 2016 til og med våren For studieåret settes det totalt av kr De neste to studieårene skal den årlige rammen justeres etter Lånekassens satser for basisstøtte (se punkt 2.a nedenfor). 2. Bevilgningen brukes på følgende måte: a) Stipend i ett semester etter Statens lånekasses satser til inntil 10 NArFU-studenter som studerer norsk og som skal ta NOR-0100 Norsk språk, litteratur og kultur for internasjonale studenter. b) Tilskudd til maksimalt 8 russiske studenter per år for studier ved andre fagområder en norsk (kr 7000 per måned per student). c) Tilskudd til inntil 10 UiT-studenter per år for utvekslingsopphold ved NArFU (kr 1000 per måned, maksimalt kr 5000 per student) Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 58/15 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen Prinsipper og mål for arbeidet med Adm / Universitetsstyret godkjenner prinsippene for administrativ organisering som beskrevet i saksdokumentet. 2. Følgende konkrete mål settes for arbeidet: Antall administrative ansatte skal ikke overstige 30% av det totale antallet UFF og administrative stillinger Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 59/15 Oppnevnelse av styremedlemmer til Tromsø Forskningsstiftelse 2010/23 Universitetsstyret oppnevner som representanter til styret i Tromsø forskningsstiftelse: - Rektor Anne Husebekk, leder - Professor Kjell Arne Røvik, styremedlem - Professor Marit Reigstad, Styremedlem - Professor Tore Henriksen, varamedlem Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 9

19 Saksprotokoll i Universitetsstyret Rektor Anne Husebekk forlot møtet under behandlingen av denne saken, prorektor Kenneth Ruud ledet møtet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Orienteringssaker OS 17/15 Karriereutvikling og rekruttering som virkemidler for å gjøre UiT internasjonalt ledende 2015/4848 OS 18/15 Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet 2. tertial /2985 OS 19/15 Statsbudsjettet UIT Norges Arktiske universitet 2015/1950 OS 20/15 Opptakstallene høsten /2650 Neste styremøte er tirsdag 8. desember 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side 10

20 Referatsak 5 Referat fra redaksjonsmøte i OTTAR Til stede: Marit Anne Hauan, Ivar Bjørklund, Cathrine Paus, Jostein Kjærandsen og Elisabeth J. Nilsen. Sak 10/2015: Markedsføringsplan Ottar nr. 4/2015 (Nord-Norge etter oljen) 22. oktober 2015 lanseres Ottar på Stormen bibliotek i Bodø av hefteredaktør Brigt Dale fra Nordlandsforskning, Universitetet i Nordland. Elisabeth J. Nilsen og Cathrine Paus er til stede for å promotere Ottar. Ottar lanseres 28. Oktober 2015 på Vin&Viten på Tromsø Museum, Rossella Ragazzi har ansvaret. Sak 11/2015: Trykkeplan 2016/2017: Ottar 1/2016: Miljø, klima, dyr.(nina v/hanssen/jostein Kjærandsen) Ottar 2/2016: Den evige utopi? (Marit A. Hauan/Tora Hultgren) Ottar 3/2016: Blandingsnummer (Jostein Kjærandsen/Ivar Bjørklund) Ottar 4/2016: Tanavassdraget (Jostein Kjærandsen/Martin Svenning) Ottar 5/2016: Asymmetrisk naboskap (Ivar Bjørklund) Ottar 1/2017: 100 år siden første samisk Landsmøte (Ivar Bjørklund) - Om bruken av olje (Elsebeth Thomsen/Jostein Kjærandsen) - Introduserte arter (Jostein Kjærandsen) - Tellus Sak 12/2015: Økning i prisen for abonnement og løssalg, Ottar Museumsstyret vedtok prisøkning fra 1/ De nye prisene blir: Abonnement: 270,- pr. År. Løssalg: 65,- pr. Nr. Sak 13/2015: Ottar 5/2015: Isbjørn Artiklene sendes til lesing i redaksjonen, tilbakemelding til Jostein Kjærandsen. Sak 14/2015: Eventuelt - Ivar Bjørklund overtar etter Rossella Ragazzi som fagredaktør for kultur og samfunn fra Elisabeth J. Nilsen (ref).

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Administrasjonsbygget Møtedato: Tidspunkt: 09:00 -

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Administrasjonsbygget Møtedato: Tidspunkt: 09:00 - MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Administrasjonsbygget Møtedato: 27.10.2015 Tidspunkt: 09:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: 27.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Fra administrasjonen møtte: Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Fra administrasjonen møtte: Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterom SIRMA, campus Hammerfest Møtedato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:30 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Siwertson Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Siwertson Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Linken møtesenter, Breivika, Tromsø Møtedato: 11.02.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

SAK M 4/16. Referatsaker

SAK M 4/16. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/1696 IBA004 Dato: 20.01.2016 Sak M 4/16 SAK M 4/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 16. februar 2016 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret 3. desember

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Fra administrasjonen møtte:

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Realfagbygget, møterom M1 - rom A 155, Campus Breivika, Realfagbygget Møtedato: 12.03.2015 Tidspunkt: 10:30 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: 09.00 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: 16.06.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - offentlig

MØTEPROTOKOLL - offentlig MØTEPROTOKOLL - offentlig Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Anne Husebekk

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Kirkenes, Thon hotell Møtedato: 8.5.2014 Tidspunkt: 12:00 17.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem

Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Tromsø Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

SAK M 8/14. Referatsaker

SAK M 8/14. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 IBA004 Dato: 17.03.2014 Sak M 8/14 SAK M 8/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 11.

Detaljer

SAK M 2/15. Referatsaker

SAK M 2/15. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/542 IBA004 Dato: 26.01.2015 Sak M 2/15 SAK M 2/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. februar 2015 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 13.

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 13. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Tromsø Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 13.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAK M 15/15. Referatsaker

SAK M 15/15. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/542 IBA004 Dato: 06.05.2015 Sak M 15/15 SAK M 15/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 8. juni 2015 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00 14:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00 14:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: 09.02.2017 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAK M 9/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Referatsaker

SAK M 9/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1007 IBA004 Dato: 25.04.2017 Saksnr: M 9/17 SAK M 9/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret 21. februar

Detaljer

SAK M 25/16. Til: Museumsstyret Møtedato: 1. desember Referatsaker

SAK M 25/16. Til: Museumsstyret Møtedato: 1. desember Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/1696 IBA004 Dato: 06.09.2016 Saksnr: M 25/16 SAK M 25/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. desember 2016 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret

Detaljer

SAK M 3/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 21. februar Referatsaker

SAK M 3/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 21. februar Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1007 IBA004 Dato: 08.02.2017 Saksnr: M 3/17 SAK M 3/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 21. februar 2017 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Auditorium 3, Hus 6, Terorifagsbygget/Ardna, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Auditorium 3, Hus 6, Terorifagsbygget/Ardna, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Auditorium 3, Hus 6, Terorifagsbygget/Ardna, Campus Breivika Møtedato: 24.11.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: rom 4.213, Teo Hus 4, Campus Breivika Møtedato: 08.12.2015 Tidspunkt: 10:30-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

SAK M 24/14. Referatsaker

SAK M 24/14. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 IBA004 Dato: 16.07.2014 Sak M 24/14 SAK M 24/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 26. august 2014 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt

Detaljer

Sakene legges ut på styrets hjemmeside: https://uit.no/nyheter/referater?uit_referat_kat=6

Sakene legges ut på styrets hjemmeside: https://uit.no/nyheter/referater?uit_referat_kat=6 Dato: 21.10.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Administrasjonsbygget Møtedato: 27.10.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall bes meldt snarest til Inger-Torill

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Faktultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 03.03.2016 Tidspunkt: 09:15-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Møterom Haldde, Finnmarksfakultetet, campus Alta Møtedato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00-1200 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 09.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEREFERAT SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER: Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent:

MØTEREFERAT SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER: Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent: MØTEREFERAT Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent: Arkivref: Styret ved Universitetet i Tromsø 26.mars 2009 10.00-15.30 Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, assisterende universitetsdirektør 2009/86

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Observatører: Anita Pettersen Seniorrådgiver Sentral HMS-gruppe. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Observatører: Anita Pettersen Seniorrådgiver Sentral HMS-gruppe. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Alta BT 1 1031 Rom 1031 Videokonferanserom/Tromsø B 124 Hiet, Alta/Tromsø Møtedato: 15.05.2014 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 07.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 07.10.2015 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Referatsak 1 Arkivref. 2014/486-8 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 ELA031 Dato: 01.04.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Museumsstyret Møtedato: 1.april

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret. Sirkulasjonssak til Universitetsstyret - Organisering av administrasjonen ved campus Harstad

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret. Sirkulasjonssak til Universitetsstyret - Organisering av administrasjonen ved campus Harstad Universitetsledelsen Arkivref: 2016/4610/BTO002 Dato: 24.05.2016 SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Sirkulasjonssak til Universitetsstyret - Organisering av administrasjonen ved campus

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 09.11.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

SAK M 30/13. Referatsaker

SAK M 30/13. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/229 EST003 Dato: 01.12.2013 Sak M 30/13 SAK M 30/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. desember 2013 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2014/107 ANA026 Dato: 22.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 23.10.2014 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 01.12.2015 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 12.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 12.02.2015 Til stede: Forfall: Nina

Detaljer

SAK M 2/14. Referatsaker

SAK M 2/14. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 IBA004 Dato: 03.02.2014 Sak M 2/14 SAK M 2/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 11. februar 2014 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt

Detaljer

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Sigurd Svendsen Medlem (er i permisjon frem til 31.7.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Sigurd Svendsen Medlem (er i permisjon frem til 31.7. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Møterom M1, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 07.02.2017 Tidspunkt: 12:15 16:00 Følgende

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 10.02.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 10.02.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyre ved IHO

Detaljer

SAK M 17/14. Referatsaker

SAK M 17/14. Referatsaker Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 IBA004 Dato: 12.05.2014 Sak M 17/14 SAK M 17/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 28. mai 2014 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdet

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/375 JFO001 Dato: 14.09.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fak. Steinar Stjernø/Sonni

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Koren Medlem HEMIS AS Britt Elin Steinveg Medlem Arbeidsgiver

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Koren Medlem HEMIS AS Britt Elin Steinveg Medlem Arbeidsgiver MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Alta PAV P153 Gabo Videokonferanserom; ADM B124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 13.11.2014 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ MØTEREFERAT Møte: Møtedato: Møteleder: Referent: Arkivref: Styret ved Universitetet i Tromsø Torsdag 7.mai 2009, kl 10.00 15.30 Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, assisterende direktør 2009/86

Detaljer

Møtedato: Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Møtedato: Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret IIS Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Til stede: Terje F. Olsen

Detaljer

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET

MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 22. oktober 2009 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Britt-Vigdis Ekeli (ledet møtet under behandlingen av sak S 66-09B) Referent: Arkivref: Til stede: Odd Arne Paulsen,

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2015/2 MJE000 Dato: 27.05.2015 MØTE REFERAT Utvalg/ m øte i : Møteleder/referen t : Fakultetsstyret ved BFE - fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Møtedato: 01.06.10 kl. 12.00

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: Arkivref.

KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: Arkivref. KF 07-11 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 01.04.2011 Arkivref.: 2010/542 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet 18.02.11. 2. Referat fra

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330)

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2017/605 FLA000 Dato: 15.09.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

SAK KF 17/15. Referatsaker. 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet Tromsø Kjell Magne Mælen dekan.

SAK KF 17/15. Referatsaker. 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet Tromsø Kjell Magne Mælen dekan. Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2015/247 Dato: 20.09.15 Saksnr.: KF 17-15 SAK KF 17/15 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 25.09.2015 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte

Detaljer

Terje Aspen Christian Hansen Kathrine Tveiterås og Derek Clark (orienteringssak 3) Anne Høydal (orienteringssak 4)

Terje Aspen Christian Hansen Kathrine Tveiterås og Derek Clark (orienteringssak 3) Anne Høydal (orienteringssak 4) Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2014/88 MJE000 Dato: 10.09.2014 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEINNKALLING Møtetid: 02.11.10 fra kl. 12.00 Møtested: Møterom J100 Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: IIS-S 27-10 2010/990-13 Referatsaker IIS-S 28-10

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 10 13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2013/141 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Orienteringssak. Status for fusjonsprosessen mellom UiT og HiF UNIVERSITETSLEDELSEN

Orienteringssak. Status for fusjonsprosessen mellom UiT og HiF UNIVERSITETSLEDELSEN UNIVERSITETSLEDELSEN Orienteringssak Til: Universitetsstyret Fra: Universitetsdirektøren Arkivref.:2012/6171 KKV010/011.0 Status for fusjonsprosessen mellom UiT og HiF Styringsgruppens arbeid Styringsgruppen

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A 155, Fakultetsadministrasjonen Nt-Fak, Realfagbygget Møtedato: 03.06.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

FS BFE /2 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 24. NOVEMBER 2015

FS BFE /2 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 24. NOVEMBER 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2016/168 MJE000 Dato: 11.02.2016 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen Møtedato:

Detaljer

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret.

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Tid: Fredag 3.11.17 klokka 11.15 15.00 Sted: Adm A319 Styrerommet, Administrasjonsbygget Saksliste: Sak 22 17 Rapport fra Fokusgruppe Innovasjon og entreprenørskap

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Universitetsbiblioteket Arkivref: 2013/1372 MFO000 Dato: 17.12.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Bibliotekstyret Møteleder/referent: Eirik Mikkelsen/Marianne Foss Møtedato: 17.12.2013 Til stede:

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Heidi Kristensen

Detaljer

Dekan Fakultetsdirektør Personal- og økonomisjef Studiesjef

Dekan Fakultetsdirektør Personal- og økonomisjef Studiesjef MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyre for Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag Møtested: Gabo, Alta Møtedato: 01.06.2016 Tidspunkt: 09:00-1330 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref: 2015/1642 IST000 Dato: 08.06.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret Arild O. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato: 01. juni 2015

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 ANA026 Dato: 20.04.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 20.04.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015.

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/5050 MNI001 Dato: 25.02.2015 SAK FS 7/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/11 ASS032 Dato: 02.11.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Åge Danielsen/Åshild

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker SAK KF 19-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 08.06.2012 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet 20.04.12. 2. Referat fra e-postmøte i fakultetsstyret

Detaljer

Instituttleder Nina Emaus/ kontorsjef Vibeke Guddingsmo

Instituttleder Nina Emaus/ kontorsjef Vibeke Guddingsmo Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 VGU001 Dato: 09.06.2016 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 09.06.2016 Til stede: Forfall: Instituttleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET: 19.oktober 2015 kl Møtet avholdes ved UiT, campus Tromsø, styrerommet A-319, Administrasjonsbygget.

INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET: 19.oktober 2015 kl Møtet avholdes ved UiT, campus Tromsø, styrerommet A-319, Administrasjonsbygget. Til rektorrådets medlemmer UiT arkivref: Dato: 14.10.2015 INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET: 19.oktober 2015 kl 12.00. Møtet avholdes ved UiT, campus Tromsø, styrerommet A-319, Administrasjonsbygget. Følgende

Detaljer

Med kunnskap bygger vi landsdelen

Med kunnskap bygger vi landsdelen Med kunnskap bygger vi landsdelen Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 01.11.2016 Tromskonferansen Foto: Stig Brøndbo, UiT UiT Norges arktiske universitet 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon Universitetsstyret

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Universitetsbiblioteket Arkivref: 2013/1372 MFO000 Dato: 04.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Bibliotekstyret Møteleder/referent: Eirik Mikkelsen/Marianne Foss Møtedato: 27.9.2013 Til stede:

Detaljer

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEINNKALLING Til: Fakultetsstyret ved NT-fak Møtetid: Onsdag 5. desember 2012 kl. 12.30 Møtested: Møterom M1 i fakultetsadministrasjonen i Realfagbygget Arkivref.:

Detaljer