Appendix vareimport komplett (OF51)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Appendix vareimport komplett (OF51)"

Transkript

1 Appendix vareimport komplett (OF51) Vareimport av varer fra Excel

2 Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 10 Appendix vareimport fra Excel AaGH INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET 2 VERSJONSHISTORIKK 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Forord 3 Innlesingsmodul 3 Forbehandlingsmodul 3 CSWEB - Standard Input Records 3 Input-filen 3 Desimal-tegn 3 Varer 3 Tilbud/Kampnaje 4 Start-record 4 Slutt-record 4 CSWEB Importens regnskapsside 4 CSWEB Importens vareside 7 Formatet skal se slik ut: 8

3 Page 3 of 13 Forord CSWEB her en egen IMPORTMODUL som importerer data til CS-butikkdata Importmodulen består av 2 undermoduler: Innlesingsmodul Programmet mottar data fra diverse leverandører Data blir konvertert til såkalt «Standard input records» som er beskrevet i dette notatet Etter konvertering leses filen inn til et forbehandlings-register Forbehandlingsmodul Alle data som er relatert til varer blir lagt inn i et forbehandlingsregister, det er feks varer, kampanjer, varegrupper mm Direkte inn i denne modulen kan også leverandørfiler i Excel format leses, inn, disse må imidlertid «konverteres» i et eget program (Rutinen er beskrevet i dokumentasjonen dette appendiks utfyller) CSWEB - Standard Input Records Importen baserer seg på en standard csv fil fra Excel Recordene kan komme i tilfeldig rekkefølge De blir sortert før behandling, på record -type og id-nr Inputfilen må starte med en såkalt start -record, og den må avsluttes med en sluttrecord Input-filen Asciifil, variabel record-lengde Semikolon er skilletegn mellom de forskjellige elementene Desimal-tegn Komma skal brukes som desimaltegn Dersom et beløp ikke består av desimaler, så brukes helst kun hele-tallet Eks på godkjente verdier: 120 og 120,00 og 120,50 Kolonne 3 i alle tabellene viser største felt-lengde for det enkelte felt Felt som kan inneholde desimaltall er avmerket feks 6,3 Det betyr at heltallsdelen ikke kan bestå av flere en 6 siffer og desimaldelen kan ikke bestå av flere enn 3 siffer Det høyeste beløp som kan legges inn i dette feltet er ,999 Alle recordene skal starte med en 4-sifret record type Tallverdien angir oppdaterings rekkefølge For eksempel: Vare-recorden har verdi 4100, tilbud har 4600 Varen må legges inn før tilbud kan legges inn Det vil ofte være nødvendig å opprette spesial-recorder for noen bransjer For eksempel matrise-recordene hvor kjedene ofte bestemmer hvilke faste matriseinformasoner som skal brukes Varer Alle record typer som har med varer å gjøre skal identifiseres med en VARE-ID Vare-ID`en skal være varens EAN-nr Dersom en vare har flere EAN nr, så må man benytte recordtype

4 Page 4 of Programmet vil alltid sjekke om en vare er registrert som dublettnr i CS-systemet før den legges inn som ny vare Tilbud/Kampnaje Tilbud-recorder må alltid sendes som egen fil Dersom tilbudsvaren ikke ligger inne i hovedsystemet så skippes recorden Start-record 1000 = Start-record (Denne record legges I linje 6 og 7) Type 1000 Start-record 1 Record-id 4 N Fast Leverandør 20 A Blank Fyll ut med BOHUS, FS, SEELIG, EMO,EMO-KONTOR hvis vareregistre fra disse leverandørene 3 Beskrivelse 40 A Beskrivelse av hva filen inneholder 4 Dato 8 N Dato generert, på formen ååååmmdd 5 Klokken 8 N Klokken tt:mm:ss Slutt-record 9999 = Slutt-record (denne blir dannet automatisk ved konverteringen til CS-Standard format OF51XLS) Type 9999 Slutt-record 1 Record-id 4 N Fast Antall 6 N Antall recor ds som sendingen består av, inklusiv start- og sluttrecord CSWEB Importens regnskapsside Aktuelle regnskapsfiler er: 2000 Kontoplan 2100 Leverandører 2200 Befraktere 2300 Bankregister 2400 Factoring-selskaper 2500 Postnr/poststed TYPE KON Kontoplan 1 Record-id 4 N Fast Update/Delete 1 A U=Update D=Delete 2 Kontonr 8 A Kontonr, alphanumeric 3 Kontonavn 30 A Kontobeskrivelse 4 Mva-kode 2 N Mva-kode som foreslåes ve kontering?? 5 Overstyring av mva-kode 1 A Svar J eller N 6 Kontotype 1 A Blank, eller K=Kunder, L=Leverandører 7 Reg kostnadssted 1 A J=kostnadssted skal registreres N=kostnadssted skal ikke registreres T=tvang på å registrere kostnadssted 8 Likviditet- type 1 A Likviditetsbudsjett: Type: M = mva, S=Skattetrekk

5 Page 5 of 13 9 Likviditet- Justering 3,2 N Likviditetsbudsjett: Justering i % (Eks: 23%mva skal trekkes ut) 10 Likviditets-regel 6 A Likviditetsbudsjett: Regel: FORLAG, BET-1, BET-2, BET-3, BET-4, BET-5, D=Debitorer, L=Leverandører, A=Akkumulert reserve, U= Utelukke kontoen TYPE LEV Leverandører 1 Record-id 4 N Fast Leverandør-nr 8 N Leverandørens nummer 3 Alfasøk 20 A Alfasøk-navn 4 Leverandør navn 30 A Leverandørens navn 5 Leverandøradresse-1 30 A Leverandørens postboks 6 Leverandøradresse-2 30 A Gateadresse-1 7 Leverandøradresse-3 30 A Gateadresse-2 8 Postnr 5 N Post-nr (Kun i Norge) 9 Poststed 24 A Poststed 10 Land 30 A Land 11 Telefon 16 A Telefon-nr 12 Telefax 16 A Telefax A -adresse 14 Bank giro 16 A Bankgiro 15 Post giro 16 A Postgiro 16 Org-nr 30 A Organisasjons-nr 17 Leveringsbetingelse 20 A Leveringsbetingelser: Eks: Fraktfritt, FOB, CIF 18 Kontobok 8 A Leverandør-konto (i regnskapet) 19 Konto 8 A Konto Fyll inn den konto som ønskes ved postering 20 Gruppe 4 A Leverandørgruppe som kan brukes i innkjøpsprogram 21 Kategori 4 A Kategori Brukes i remitterings- og bestillings-program 22 Agent 8 N Agent-nr 23 Befrakter 8 N Befrakter-nr 24 Factoring 8 N Factoring-selskap Type 2110 LEV, del 2 Leverandører, del 2 1 Record-id 4 N Fast Leverandør-nr 8 N Leverandør-nr 3 Fraktfri-grense 8 N Fraktfri grense 4 Årsbonus 2,2 N Årsbonus 5 Kjedebonus 2,2 N Kjedebonus 6 Leverandør-rabatt-1 2,2 N Leverandør-rabatt-1 (På innkjøp) 7 Leverandør-rabatt-2 2,2 N Leverandør-rabatt-2 (På innkjøp) 8 Kalkyle 3,3 N Kalkyle 9 Språk 1 0 Språk på bestillinger: 0=norsk, 1= Engelsk 10 Levering 5 N Forventet bestillingstid (i uker)

6 Page 6 of Valutakode 3 A Valutakode, i henhold til DnBs telebanksystem 12 Land 3 A Landkode, i henhold Til DnBs telebanksystem 13 Bettype 1 A Betalingstype: B=Bank, P=Post, M=Manuell 14 Remtype 1 A Remitteringstype: F=Forlag, D=Deutche Bank, 15 Remittering/utland 8 N Remitteringsbank i utlandet / = Bank-løpenr i rectype Val-konto 8 A Valutakonto ved remittering 17 Mnd-1 2 N Kontantrabatt ved betaling: Antall mnd 18 Dag-1 3 N Kontantrabatt ved betaling: Antall dager 19 Rabatt-1 2,2 N Kontantrabatt ved betaling: I % 20 Mnd-2 2 N Kontantrabatt ved betaling: Antall mnd 21 Dag-2 3 N Kontantrabatt ved betaling: Antall dager 22 Rabatt-2 2,2 N Kontantrabatt ved betaling: I % TYPE BEFR Befraktere 1 Record-id 4 N Fast Befrakter-nr 8 N Befrakter-nr 3 Alfasøk-navn 20 A Alfasøk-navn 4 Befrakter-navn 30 A Befrakter-navn 5 Befrakter-adresse-1 30 A Adresse-2 6 Befrakter-adresse-2 30 A Adresse-2 7 Befrakter-adresse-3 30 A Adresse-3 8 Befrakter-adresse-4 30 A Adresse-4 9 Telefon 16 A Telefon 10 Bank giro 16 A Bank giro 11 Postgiro 16 A Telefon 12 Tele fax 16 A Telefaks 13 Valuta 3 A Standard valutakode 14 Antall-mnd 3 N Antall mnd 15 Antall-dager 4 N Antall dager 16 Rabatt 2,1 N Rabattsats i % 17 Sats-i-kr-1 6,2 A Sats i kr Fyll ut enten sats i kr eller sats i % 18 Sats-i %-1 3,1 N Sats i % 19 Spedisjonstabell-1 3 Spedisjonstabell 20 Sats-i-kr-2 6,2 N Sats i kr Fyll ut enten sats i kr eller sats i % 21 Sats-i-%-2 2,2 N Sats i % 22 Spedisjonstabell-2 3 Spedisjonstabell Det er mulig å legge inn inntil 10 spedisjonstabeller Type 2300 BANK Bank register 1 Record-id 4 N Fast Banknr 8 N Bank-nr, løpenr 3 Bankens navn 35 A Bankens navn 4 Adresse-1 35 A Adresse-1 5 Adresse-2 35 A Adresse-2

7 Page 7 of 13 6 Adresse-3 35 A Adresse-3 7 Bic-kode 16 A Bankens BIC-kode (Bank Identifier Code) 8 Swift-adresse 16 A Bankens swift-adresse 9 Swift-rembbank 16 A Swiftadresse for remburserende bank 10 Landkode 2 A Standard landkode 11 Id 16 A Bankens id, valgfri Nødvendig?? Type 2400 FACT Factoring-selskaper 1 Record-id 4 N Fast Factoring-nr 8 N Factoring-nr 3 Factoring Alfasøk 20 A Navn, alfasøk 4 Factoring-navn 30 A Selskapets navn 5 Adresse-1 30 A Adresse-1 6 Adresse-2 30 A Adresse-2 7 Adresse-3 30 A Adresse-3 6 Adresse-4 30 A Adresse-4 8 Bank giro 16 A Bankgiro 9 Post giro 16 A Postgiro 10 Telefon 16 A Telefon 11 Telefaks 16 A Telefaks 12 Betalingstype 1 A Betalingstype Nødvendig?? TYPE POST Postnummer-tabell 1 Record-id 4 N Fast Postnr 5 N Postnummer 3 Poststed 32 A Poststed 4 Fylke 2 N Fylke, 2-sifret kode 5 Kommune 2 N Kommunenr Innen fylket 2 siffer!!?? 6 Kommunenavn 30 A Kommunenavn CSWEB Importens vareside Filene er: 4000 VG varegrupper 4010 KAMP Kampanjer 4020 SESONG 4100 V - Varebeskrivelser 4110 Bokrecord (Svensk og norsk) 4300 Priser, rabatter, valuta etc 4510 MAT- Matrise-fil generell 4600 TBUD Tilbud 4700 VINFO- Vareinformasjon tekstformat 4710 BOHUS møbelopplysninger (nuppet etc) 4711 BOHUS vare-beskrivelser, 5 linjer 4800 BESTAA- Består-av-fil 4800 Består-av-varer 4810 Erstatningsvarer 4820 Alternative leverandører 4850 HENV-flere EAN-nr på samme vare

8 Page 8 of 13 Type Varegrupper 1 Record-id 4 N Fast Varegruppe 8 N Varegruppe 3 Varegruppenavn 30 A Varegruppenavn 4 Kredittsalg 8 A Salgskonto for kredittsalg 5 Solgte varers inntakskost 8 A Konto for solgte varers inntaks-kost 6 Kontantsalg 8 A Salgskonto for kontantsalg 7 Lager-endring 8 A Konto for beholdningsendring (lager-endring) 8 Bruttofortjeneste 2,2 N Bruttofortjeneste i % Benyttes ved salg på varegruppe 9 Lagerstyring 1 A Lagerstyring på varegruppen J eller N Varegrupper må importeres ved at det lages en fil som er tilpasset innlesningsformatet til komplett i OF51 direkte Formatet skal se slik ut: 1000;STANDARD;Nye varegrupper; ;08:50:00; 4000;U;93203;FOTO BATTERIER ELITE FOTO;;;;;;;; 4000;U;93212;FOTO RAMMER ELITE FOTO;;;;;;;; 4000;U;93211;FOTO ALBUM ELITE FOTO;;;;;;;; 4000;U;93200;FOTO FREMKALLING;;;;;;;; 4000;U;93200;FOTO FREMKALLING;;;;;;;; 4000;U;93200;FOTO FREMKALLING;;;;;;;; osv Det er avslutning med kun et semikolon i første linje, mens 4000 linjene skal avsluttes med 8 semikoloner Type Kampanje 1 Record-id 4 N Fast Kampanje-nr 6 N Kampanje-nr 3 Kampanje-navn 30 A Kampanje-navn 4 Fra-dato 8 N Start-dato, på formen ååååmmdd 5 Til-dato 8 N Slutt-dato, på formen ååååmmdd 6 Fra-dato-lev 8 N Startdato for varekjøp hos leverandør ååååmmdd 7 Til-dato-lev 8 N Sluttdato for varekjøp hos leverandør ååååmmdd 8 Beskrivelse 40 A Beskrivelse av kampanjen, fri tekst, 3 linjer a 40 tegn 9 40 A A Type 4020 Sesong 1 Record-id 4 N Fast Sesong nr 4 N Sesong-nummer 3 Sesong navn 30 A Sesongens navn 4 Status 1 A A = Aktiv, ellers blank 5 Sorteringsrekkefølge 1 A Sorteringsrekkefølge for aktive sesong 6 Sesong-start-uke 2 N Ukenr for sesongstart

9 Page 9 of 13 7 Sesong-start-år 4 N Årstall for sesongstart, feks 1999, Slutt uke 2 N Slutt uke 9 Slutt-år 4 N Slutt år, årstall 4 siffer 10 Tidligste leveringsdato 8 N På formen ååååmmdd 11 Seneste leveringsdato 8 N På formen ååååmmdd 12 Annulleringsdato 8 N På formen ååååmmdd TYPE 4100 Varebeskrivelse 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr,varenummer 14 A Fortløpende eller EAN 3 Varenavn-1 40 A Er en sammensetning av serie og sammensetning (hos Bohus) 4 Varenavn-2 30 A Er en sammensetning av bekledning, farge, må (hos Bohus) 5 Bongtekst 20 A Tekst på kassa-bongen 6 Leverandør 8 N Leverandør 7 Leverandørens vare-nr 14 A Leverandørens vare-nr 8 Varegruppe 8 N Varegruppe 9 Enhet 7 A Vanligvis: STK 10 Sortiment 8 A Sortiment-koder 11 Mva-kode 1 N Alltid 1 0 hvis ikke mva 12 Antprenhet 6,3 N Eks: 12 og 12,5 (Sjelden desimaler) 13 Minste-bestillings-enhet 6,3 N Eks 24 og 24,755 (Sjelden desimaler) 14 Kubikk 6,3 N Eks 1000,5 15 Vekt 6,3 N Eks 1, Sesong 4 N Sesong må være reg i sesongregisteret 17 Status på varen 3 A Leverandør-status Valgfritt tekstfelt Man kan legge inn feks, leveringstid (ant dager) 18 Innkjøpsavtale 6 A Spesialfelt (ptemo) 19 Utgått-2 1 N Utgått-kode, leverandørens lager: 0=ikke utgått, 1=gratis, 2=utgått 20 Utgått-1 1 N Utgått-kode, eget lager: 0=ikke utgått, 1=utgått, 2=ikke tillatt å bestille Feltet er aktuelt ved sentralt lagerhold, feks INTERBOK Type 4110: Bok-record Til norske og svenske bøker 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr, varenr 14 N EAN-nr 3 ISBN-nr 10 A ISBN-nr 4 Serie 6 A Bokserie 5 Sider 4 N Antall sider i boken 6 Innbinding 3 A Innbindings art 7 Utgitt år + mnd 6 N Utgitt årstall + mnd , Rabattgruppe 6 A Rabattgruppe (fra FS) 9 Målform 3 A Målform, språk 10 Returrett 1 A J el N 11 Endringsdato 8 N På formen ååååmmdd 12 Katalognr 4 N Brukes ved Mammut og lignende

10 Page 10 of Forlag 3 A Forlagskode (Svensk) 14 Kategori-kode 3 A Svensk: Bøker, Kart, Kassetter og lignende 15 Returfelter 21 A Svensk, består av bla fra og til dato 16 Oversetter 38 A Svensk, oversetter 17 Arbeidstittel 40 A Svensk: Forfatter og tittel pakket sammen Type 4300: Priser 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr, varenr 14 A Varenr, 3 Grunnpris 8,2 N Grunnpris Komma mellom kr og øre 4 Lev-rabatt-1 2,2 N Rabatter gitt av leverandør, i % 5 Lev-rabatt-2 2,2 N Leverandør-rabatt 2, i % 6 Innpris 8,2 N Innkjøpspris, nettopris Leverandørrabatt fratrukket 7 Utpris 9,2 N Utpris fra butikk 8 Kalkyle 3,3 N Eks,2,185 9 Toll i kr 5,2 N 10 Toll i % 2,2 N Eks 15,75 11 Frakt i kr 5,2 N Beregnes automatisk i MB00 hvis rubikken er utfylt og leverandøren er koblet opp mot en befrakter 12 Frakt i % 2,2 n = 20% 13 Valutabeløp 8,2 N Grunnpris i leverandørens valuta 14 Valutakode 3 A feks DM, USD 15 Kjede-bonus 2,2 N Eks: 2,37 16 Årsbonus 2,2 N TYPE 4510 MATRISE BOHUS-produktbeskrivelse - møbler 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr 14 A ID-nr 3 Matrise-1: Serie (navn) 14 A Hva heter produktet, f eks BEITO Seelig: Signum-1 4 Matrise-2: Sammensetning 14 a feks 3-bue, kommode, seng Seelig: Signum-2 5 Matrise-3: Materiale 14 A Bohus har egen oversikt Seelig, FS: Katalog-nr 6 Matrise-4: Bekledningstype 14 A Enten hud, PVC eller stoff 7 Matrise-5: Bekledning 14 A Navn på stoff 8 Matrise-6: Farge 14 A 9 Matrise-7: Mål 14 A 10 Matrise-8: Bohus 14 A varenummer 11 Matrise-9: Leverandørens 14 A vnr 12 Matrise-10: EAN-nr 14 A TYPE 4510 MATRISE EMO side og headinger til varekataloger 1 Record-id 4 N Fast: 4510

11 Page 11 of 13 2 ID-nr 14 A ID-nr 3 Matrise-1: Kontorkatalogen 14 A Sidenr 4 Matrise-2: Kontorkatalogen 14 a Kapitteloverskrifter 5 Matrise-3 14 A Skolekatalogen, sidenr 6 Matrise-4: Formingskatalog 14 A Sidenr 7 Matrise-5: Lek og Spill 14 A Sidenr 8 Ledig 9 Ledig 10 Ledig 11 Ledig TYPE 4600 TILBUD 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr, varenr 14 A samme som primærnr 3 Kampanje 6 n Kampanjen må være definert på forhånd 4 Fra dato 8 N ååååmmdd 5 Til dato 8 n ååååmmdd 6 Tilbudsrabatt-1 2,2 N I % 7 Tilbudsrabatt-2 2,2 n I % 8 Innpris 7,2 N Nettopris, fratrukket tilbudsrabatter 9 Kalkyle 3,3 N Kalkyle 10 Salgspris 7,2 N Salgspris før siste tilbudsrabatt 11 Tilbudsrabatt 2,2 N Tilbudsrabatt i % 12 Tilbudspris 7,2 N Selve tilbudsprisen 13 Toll 5,2 N 14 Toll-i % 2,2 N 15 Frakt 5,2 N 16 Frakt i % 2,2 n 17 Valutapris 8,2 N Pris i leverandørens valuta 18 Valutakode 3 A 19 Speditør 4 n 20 Referanse 4 n Valgfritt Feks sidenr i kampanjekatalog 21 Antall 6 N Antall varer på tilbud Ikke i bruk pt

12 Page 12 of 13 TYPE VINFO Bohus produktbeskrivelse 1 Record-id 4 N Fast: ID-NR, varenr 14 A Id-varenr 3 Høyde 16 A Se F4-tast i MB00 4 Bredde 16 A Se F4-tast i MB00 5 Dybde 16 A Se F4-tast i MB00 6 Lengde 16 A Se F4-tast i MB00 7 Martindale 16 A se F4-tast i MB00 8 Nupping 16 A Se F4-tast i MB00 9 Lyseffekt 16 A se F4-tast i MB00 10 Sigtest 16 A Se F4-tast i MB00 11 Pakket 16 A Se F4-tast i MB00 4 valg: Flatpakket, Montert, Delvis montert og Rullekomprimert 12 Antall kolli 4 N 13 Bruksområde 16 A Feks Hard bruk 14 Enesalg 16 A Enesalg 15 Sittehøyde 16 A Sittehøyde 16 Sittedybde 16 A Sittedybde TYPE 4711 VINFO Vareinformasjon i tekstformat Gyldig linjenummer er: (Linje 1-19 vises pt i OF00/MB00) 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr,varenr 14 A 3 Linje-nr 1 A Fast tekst på alle disse recordene 4 Tekst 78 A TYPE 4800 BESTAA Består-av-records Kan være flere records 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr,varenr 14 A 3 Sekundær-varenr 14 N Varenr til består-av-varen 4 Antall 3,3 N Antall av Sekundær-varenr TYPE 4810 ERSTATNINGSVARER Kan være flere records pr hovedvare 4810-records legges kun ut for varer som skal erstattes av en annen vare 1 Record-id 4 N Fast: Varenummer 14 N E2=Denne vare skal erstatte varenr angitt i felt 3 3 Varenummer, som skal erstattes 14 N E1=Erstattes av varenr angitt i felt 2

13 Page 13 of 13 TYPE ALTERNATIVE LEVERANDØRER Kan være flere records pr hovedvare Ved oppdatering av nye records blir først ALLE gamle records for en vare slettet 1 Record-id 4 N Fast: Update/Delete 1 A U=Update, D=Delete 3 Varenummer 14 N Varenr (Hovedvarenr) 4 Linjenr 4 N Linjenr 5 Leverandørnr 8 N Nr på alternativ leverandør 6 Gyldig fra dato 8 N Ååååmmdd 7 Gyldig til dato 8 N Ååååmmdd 8 Pris 8,2 N Leverandørens pris 9 Rabatt 8,2 N Leverandør-rabatt i % 10 Minste bestillings antall 8 N Minste bestillings-antall TYPE HENV Kan være flere records til hver vare 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr varenr 14 A 3 EAN-nr 14 N EAN-nr

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB

Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB Versjon 0.8 Oppdatert 10.06.2014 Vedlikeholdes av Norwegian Advisory Services AS post@noads.no Side 1 av 14 Innledning Denne dokumentasjon er ment å

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN...

2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN... Innholdsfortegnelse DXKino 1 GENERELT... 3 1.1 SENTRALE BEGREPER, HVA SOM LEGGES I DISSE..... 3 1.2 BILLETTPRISER... 4 1.3 MASKIN/SYSTEMKRAV... 5 1.4 SIKKERHETSKOPIERING... 5 2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud

Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud Veiledning Eltilbud ELtilbud Innhold: Velkommen... 2 Login... 3 ELtilbud... 4 Tilbud... 11 Akkord...26 Prisbok...29 Rabattavtaler...32 Pakker...34 Adressebok...38 Rapport Utforsker... 41 Importer data

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

TAZETT SERVICE BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT SERVICE BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT SERVICE BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Service Side 1 Innholdsfortegnelse: Hovedmeny...3 Menyen File...4 Menyen File - Open...4 Menyen File Open Addresses......5 Menyen File Open

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag Microsoft Access Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no Sammendrag Microsoft Access (heretter skriver vi kun Access) er et databasehåndteringsverktøy til bruk for personlige

Detaljer

Quick Brukerkonferansen 2005. 2005... Quick Systems as

Quick Brukerkonferansen 2005. 2005... Quick Systems as Quick Brukerkonferansen 2005 Innhold I Innholdsfortegnelse Del I Velkommen 6 1 Mål med kurset... 6 2 Agenda... 7 Mandag Tirsdag Onsdag... 7... 7... 8 3 Deltakerliste... 9 Del II Grunnkurs 12 1 Oppstart...

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

TrellisPOS. Butikkløsning 2009-2012. Brukerdokumentasjon

TrellisPOS. Butikkløsning 2009-2012. Brukerdokumentasjon TrellisPOS Butikkløsning 2009-2012 Brukerdokumentasjon P Teknisk dokumentasjon INNHOLD INNHOLD... 2 PROGRAMVINDUET... 7 SALGSPROSESSEN... 8 Registrere salg... 8 Uten scanner... 8 Med scanner... 8 Betaling...

Detaljer