Appendix vareimport komplett (OF51)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Appendix vareimport komplett (OF51)"

Transkript

1 Appendix vareimport komplett (OF51) Vareimport av varer fra Excel

2 Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 10 Appendix vareimport fra Excel AaGH INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET 2 VERSJONSHISTORIKK 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Forord 3 Innlesingsmodul 3 Forbehandlingsmodul 3 CSWEB - Standard Input Records 3 Input-filen 3 Desimal-tegn 3 Varer 3 Tilbud/Kampnaje 4 Start-record 4 Slutt-record 4 CSWEB Importens regnskapsside 4 CSWEB Importens vareside 7 Formatet skal se slik ut: 8

3 Page 3 of 13 Forord CSWEB her en egen IMPORTMODUL som importerer data til CS-butikkdata Importmodulen består av 2 undermoduler: Innlesingsmodul Programmet mottar data fra diverse leverandører Data blir konvertert til såkalt «Standard input records» som er beskrevet i dette notatet Etter konvertering leses filen inn til et forbehandlings-register Forbehandlingsmodul Alle data som er relatert til varer blir lagt inn i et forbehandlingsregister, det er feks varer, kampanjer, varegrupper mm Direkte inn i denne modulen kan også leverandørfiler i Excel format leses, inn, disse må imidlertid «konverteres» i et eget program (Rutinen er beskrevet i dokumentasjonen dette appendiks utfyller) CSWEB - Standard Input Records Importen baserer seg på en standard csv fil fra Excel Recordene kan komme i tilfeldig rekkefølge De blir sortert før behandling, på record -type og id-nr Inputfilen må starte med en såkalt start -record, og den må avsluttes med en sluttrecord Input-filen Asciifil, variabel record-lengde Semikolon er skilletegn mellom de forskjellige elementene Desimal-tegn Komma skal brukes som desimaltegn Dersom et beløp ikke består av desimaler, så brukes helst kun hele-tallet Eks på godkjente verdier: 120 og 120,00 og 120,50 Kolonne 3 i alle tabellene viser største felt-lengde for det enkelte felt Felt som kan inneholde desimaltall er avmerket feks 6,3 Det betyr at heltallsdelen ikke kan bestå av flere en 6 siffer og desimaldelen kan ikke bestå av flere enn 3 siffer Det høyeste beløp som kan legges inn i dette feltet er ,999 Alle recordene skal starte med en 4-sifret record type Tallverdien angir oppdaterings rekkefølge For eksempel: Vare-recorden har verdi 4100, tilbud har 4600 Varen må legges inn før tilbud kan legges inn Det vil ofte være nødvendig å opprette spesial-recorder for noen bransjer For eksempel matrise-recordene hvor kjedene ofte bestemmer hvilke faste matriseinformasoner som skal brukes Varer Alle record typer som har med varer å gjøre skal identifiseres med en VARE-ID Vare-ID`en skal være varens EAN-nr Dersom en vare har flere EAN nr, så må man benytte recordtype

4 Page 4 of Programmet vil alltid sjekke om en vare er registrert som dublettnr i CS-systemet før den legges inn som ny vare Tilbud/Kampnaje Tilbud-recorder må alltid sendes som egen fil Dersom tilbudsvaren ikke ligger inne i hovedsystemet så skippes recorden Start-record 1000 = Start-record (Denne record legges I linje 6 og 7) Type 1000 Start-record 1 Record-id 4 N Fast Leverandør 20 A Blank Fyll ut med BOHUS, FS, SEELIG, EMO,EMO-KONTOR hvis vareregistre fra disse leverandørene 3 Beskrivelse 40 A Beskrivelse av hva filen inneholder 4 Dato 8 N Dato generert, på formen ååååmmdd 5 Klokken 8 N Klokken tt:mm:ss Slutt-record 9999 = Slutt-record (denne blir dannet automatisk ved konverteringen til CS-Standard format OF51XLS) Type 9999 Slutt-record 1 Record-id 4 N Fast Antall 6 N Antall recor ds som sendingen består av, inklusiv start- og sluttrecord CSWEB Importens regnskapsside Aktuelle regnskapsfiler er: 2000 Kontoplan 2100 Leverandører 2200 Befraktere 2300 Bankregister 2400 Factoring-selskaper 2500 Postnr/poststed TYPE KON Kontoplan 1 Record-id 4 N Fast Update/Delete 1 A U=Update D=Delete 2 Kontonr 8 A Kontonr, alphanumeric 3 Kontonavn 30 A Kontobeskrivelse 4 Mva-kode 2 N Mva-kode som foreslåes ve kontering?? 5 Overstyring av mva-kode 1 A Svar J eller N 6 Kontotype 1 A Blank, eller K=Kunder, L=Leverandører 7 Reg kostnadssted 1 A J=kostnadssted skal registreres N=kostnadssted skal ikke registreres T=tvang på å registrere kostnadssted 8 Likviditet- type 1 A Likviditetsbudsjett: Type: M = mva, S=Skattetrekk

5 Page 5 of 13 9 Likviditet- Justering 3,2 N Likviditetsbudsjett: Justering i % (Eks: 23%mva skal trekkes ut) 10 Likviditets-regel 6 A Likviditetsbudsjett: Regel: FORLAG, BET-1, BET-2, BET-3, BET-4, BET-5, D=Debitorer, L=Leverandører, A=Akkumulert reserve, U= Utelukke kontoen TYPE LEV Leverandører 1 Record-id 4 N Fast Leverandør-nr 8 N Leverandørens nummer 3 Alfasøk 20 A Alfasøk-navn 4 Leverandør navn 30 A Leverandørens navn 5 Leverandøradresse-1 30 A Leverandørens postboks 6 Leverandøradresse-2 30 A Gateadresse-1 7 Leverandøradresse-3 30 A Gateadresse-2 8 Postnr 5 N Post-nr (Kun i Norge) 9 Poststed 24 A Poststed 10 Land 30 A Land 11 Telefon 16 A Telefon-nr 12 Telefax 16 A Telefax A -adresse 14 Bank giro 16 A Bankgiro 15 Post giro 16 A Postgiro 16 Org-nr 30 A Organisasjons-nr 17 Leveringsbetingelse 20 A Leveringsbetingelser: Eks: Fraktfritt, FOB, CIF 18 Kontobok 8 A Leverandør-konto (i regnskapet) 19 Konto 8 A Konto Fyll inn den konto som ønskes ved postering 20 Gruppe 4 A Leverandørgruppe som kan brukes i innkjøpsprogram 21 Kategori 4 A Kategori Brukes i remitterings- og bestillings-program 22 Agent 8 N Agent-nr 23 Befrakter 8 N Befrakter-nr 24 Factoring 8 N Factoring-selskap Type 2110 LEV, del 2 Leverandører, del 2 1 Record-id 4 N Fast Leverandør-nr 8 N Leverandør-nr 3 Fraktfri-grense 8 N Fraktfri grense 4 Årsbonus 2,2 N Årsbonus 5 Kjedebonus 2,2 N Kjedebonus 6 Leverandør-rabatt-1 2,2 N Leverandør-rabatt-1 (På innkjøp) 7 Leverandør-rabatt-2 2,2 N Leverandør-rabatt-2 (På innkjøp) 8 Kalkyle 3,3 N Kalkyle 9 Språk 1 0 Språk på bestillinger: 0=norsk, 1= Engelsk 10 Levering 5 N Forventet bestillingstid (i uker)

6 Page 6 of Valutakode 3 A Valutakode, i henhold til DnBs telebanksystem 12 Land 3 A Landkode, i henhold Til DnBs telebanksystem 13 Bettype 1 A Betalingstype: B=Bank, P=Post, M=Manuell 14 Remtype 1 A Remitteringstype: F=Forlag, D=Deutche Bank, 15 Remittering/utland 8 N Remitteringsbank i utlandet / = Bank-løpenr i rectype Val-konto 8 A Valutakonto ved remittering 17 Mnd-1 2 N Kontantrabatt ved betaling: Antall mnd 18 Dag-1 3 N Kontantrabatt ved betaling: Antall dager 19 Rabatt-1 2,2 N Kontantrabatt ved betaling: I % 20 Mnd-2 2 N Kontantrabatt ved betaling: Antall mnd 21 Dag-2 3 N Kontantrabatt ved betaling: Antall dager 22 Rabatt-2 2,2 N Kontantrabatt ved betaling: I % TYPE BEFR Befraktere 1 Record-id 4 N Fast Befrakter-nr 8 N Befrakter-nr 3 Alfasøk-navn 20 A Alfasøk-navn 4 Befrakter-navn 30 A Befrakter-navn 5 Befrakter-adresse-1 30 A Adresse-2 6 Befrakter-adresse-2 30 A Adresse-2 7 Befrakter-adresse-3 30 A Adresse-3 8 Befrakter-adresse-4 30 A Adresse-4 9 Telefon 16 A Telefon 10 Bank giro 16 A Bank giro 11 Postgiro 16 A Telefon 12 Tele fax 16 A Telefaks 13 Valuta 3 A Standard valutakode 14 Antall-mnd 3 N Antall mnd 15 Antall-dager 4 N Antall dager 16 Rabatt 2,1 N Rabattsats i % 17 Sats-i-kr-1 6,2 A Sats i kr Fyll ut enten sats i kr eller sats i % 18 Sats-i %-1 3,1 N Sats i % 19 Spedisjonstabell-1 3 Spedisjonstabell 20 Sats-i-kr-2 6,2 N Sats i kr Fyll ut enten sats i kr eller sats i % 21 Sats-i-%-2 2,2 N Sats i % 22 Spedisjonstabell-2 3 Spedisjonstabell Det er mulig å legge inn inntil 10 spedisjonstabeller Type 2300 BANK Bank register 1 Record-id 4 N Fast Banknr 8 N Bank-nr, løpenr 3 Bankens navn 35 A Bankens navn 4 Adresse-1 35 A Adresse-1 5 Adresse-2 35 A Adresse-2

7 Page 7 of 13 6 Adresse-3 35 A Adresse-3 7 Bic-kode 16 A Bankens BIC-kode (Bank Identifier Code) 8 Swift-adresse 16 A Bankens swift-adresse 9 Swift-rembbank 16 A Swiftadresse for remburserende bank 10 Landkode 2 A Standard landkode 11 Id 16 A Bankens id, valgfri Nødvendig?? Type 2400 FACT Factoring-selskaper 1 Record-id 4 N Fast Factoring-nr 8 N Factoring-nr 3 Factoring Alfasøk 20 A Navn, alfasøk 4 Factoring-navn 30 A Selskapets navn 5 Adresse-1 30 A Adresse-1 6 Adresse-2 30 A Adresse-2 7 Adresse-3 30 A Adresse-3 6 Adresse-4 30 A Adresse-4 8 Bank giro 16 A Bankgiro 9 Post giro 16 A Postgiro 10 Telefon 16 A Telefon 11 Telefaks 16 A Telefaks 12 Betalingstype 1 A Betalingstype Nødvendig?? TYPE POST Postnummer-tabell 1 Record-id 4 N Fast Postnr 5 N Postnummer 3 Poststed 32 A Poststed 4 Fylke 2 N Fylke, 2-sifret kode 5 Kommune 2 N Kommunenr Innen fylket 2 siffer!!?? 6 Kommunenavn 30 A Kommunenavn CSWEB Importens vareside Filene er: 4000 VG varegrupper 4010 KAMP Kampanjer 4020 SESONG 4100 V - Varebeskrivelser 4110 Bokrecord (Svensk og norsk) 4300 Priser, rabatter, valuta etc 4510 MAT- Matrise-fil generell 4600 TBUD Tilbud 4700 VINFO- Vareinformasjon tekstformat 4710 BOHUS møbelopplysninger (nuppet etc) 4711 BOHUS vare-beskrivelser, 5 linjer 4800 BESTAA- Består-av-fil 4800 Består-av-varer 4810 Erstatningsvarer 4820 Alternative leverandører 4850 HENV-flere EAN-nr på samme vare

8 Page 8 of 13 Type Varegrupper 1 Record-id 4 N Fast Varegruppe 8 N Varegruppe 3 Varegruppenavn 30 A Varegruppenavn 4 Kredittsalg 8 A Salgskonto for kredittsalg 5 Solgte varers inntakskost 8 A Konto for solgte varers inntaks-kost 6 Kontantsalg 8 A Salgskonto for kontantsalg 7 Lager-endring 8 A Konto for beholdningsendring (lager-endring) 8 Bruttofortjeneste 2,2 N Bruttofortjeneste i % Benyttes ved salg på varegruppe 9 Lagerstyring 1 A Lagerstyring på varegruppen J eller N Varegrupper må importeres ved at det lages en fil som er tilpasset innlesningsformatet til komplett i OF51 direkte Formatet skal se slik ut: 1000;STANDARD;Nye varegrupper; ;08:50:00; 4000;U;93203;FOTO BATTERIER ELITE FOTO;;;;;;;; 4000;U;93212;FOTO RAMMER ELITE FOTO;;;;;;;; 4000;U;93211;FOTO ALBUM ELITE FOTO;;;;;;;; 4000;U;93200;FOTO FREMKALLING;;;;;;;; 4000;U;93200;FOTO FREMKALLING;;;;;;;; 4000;U;93200;FOTO FREMKALLING;;;;;;;; osv Det er avslutning med kun et semikolon i første linje, mens 4000 linjene skal avsluttes med 8 semikoloner Type Kampanje 1 Record-id 4 N Fast Kampanje-nr 6 N Kampanje-nr 3 Kampanje-navn 30 A Kampanje-navn 4 Fra-dato 8 N Start-dato, på formen ååååmmdd 5 Til-dato 8 N Slutt-dato, på formen ååååmmdd 6 Fra-dato-lev 8 N Startdato for varekjøp hos leverandør ååååmmdd 7 Til-dato-lev 8 N Sluttdato for varekjøp hos leverandør ååååmmdd 8 Beskrivelse 40 A Beskrivelse av kampanjen, fri tekst, 3 linjer a 40 tegn 9 40 A A Type 4020 Sesong 1 Record-id 4 N Fast Sesong nr 4 N Sesong-nummer 3 Sesong navn 30 A Sesongens navn 4 Status 1 A A = Aktiv, ellers blank 5 Sorteringsrekkefølge 1 A Sorteringsrekkefølge for aktive sesong 6 Sesong-start-uke 2 N Ukenr for sesongstart

9 Page 9 of 13 7 Sesong-start-år 4 N Årstall for sesongstart, feks 1999, Slutt uke 2 N Slutt uke 9 Slutt-år 4 N Slutt år, årstall 4 siffer 10 Tidligste leveringsdato 8 N På formen ååååmmdd 11 Seneste leveringsdato 8 N På formen ååååmmdd 12 Annulleringsdato 8 N På formen ååååmmdd TYPE 4100 Varebeskrivelse 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr,varenummer 14 A Fortløpende eller EAN 3 Varenavn-1 40 A Er en sammensetning av serie og sammensetning (hos Bohus) 4 Varenavn-2 30 A Er en sammensetning av bekledning, farge, må (hos Bohus) 5 Bongtekst 20 A Tekst på kassa-bongen 6 Leverandør 8 N Leverandør 7 Leverandørens vare-nr 14 A Leverandørens vare-nr 8 Varegruppe 8 N Varegruppe 9 Enhet 7 A Vanligvis: STK 10 Sortiment 8 A Sortiment-koder 11 Mva-kode 1 N Alltid 1 0 hvis ikke mva 12 Antprenhet 6,3 N Eks: 12 og 12,5 (Sjelden desimaler) 13 Minste-bestillings-enhet 6,3 N Eks 24 og 24,755 (Sjelden desimaler) 14 Kubikk 6,3 N Eks 1000,5 15 Vekt 6,3 N Eks 1, Sesong 4 N Sesong må være reg i sesongregisteret 17 Status på varen 3 A Leverandør-status Valgfritt tekstfelt Man kan legge inn feks, leveringstid (ant dager) 18 Innkjøpsavtale 6 A Spesialfelt (ptemo) 19 Utgått-2 1 N Utgått-kode, leverandørens lager: 0=ikke utgått, 1=gratis, 2=utgått 20 Utgått-1 1 N Utgått-kode, eget lager: 0=ikke utgått, 1=utgått, 2=ikke tillatt å bestille Feltet er aktuelt ved sentralt lagerhold, feks INTERBOK Type 4110: Bok-record Til norske og svenske bøker 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr, varenr 14 N EAN-nr 3 ISBN-nr 10 A ISBN-nr 4 Serie 6 A Bokserie 5 Sider 4 N Antall sider i boken 6 Innbinding 3 A Innbindings art 7 Utgitt år + mnd 6 N Utgitt årstall + mnd , Rabattgruppe 6 A Rabattgruppe (fra FS) 9 Målform 3 A Målform, språk 10 Returrett 1 A J el N 11 Endringsdato 8 N På formen ååååmmdd 12 Katalognr 4 N Brukes ved Mammut og lignende

10 Page 10 of Forlag 3 A Forlagskode (Svensk) 14 Kategori-kode 3 A Svensk: Bøker, Kart, Kassetter og lignende 15 Returfelter 21 A Svensk, består av bla fra og til dato 16 Oversetter 38 A Svensk, oversetter 17 Arbeidstittel 40 A Svensk: Forfatter og tittel pakket sammen Type 4300: Priser 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr, varenr 14 A Varenr, 3 Grunnpris 8,2 N Grunnpris Komma mellom kr og øre 4 Lev-rabatt-1 2,2 N Rabatter gitt av leverandør, i % 5 Lev-rabatt-2 2,2 N Leverandør-rabatt 2, i % 6 Innpris 8,2 N Innkjøpspris, nettopris Leverandørrabatt fratrukket 7 Utpris 9,2 N Utpris fra butikk 8 Kalkyle 3,3 N Eks,2,185 9 Toll i kr 5,2 N 10 Toll i % 2,2 N Eks 15,75 11 Frakt i kr 5,2 N Beregnes automatisk i MB00 hvis rubikken er utfylt og leverandøren er koblet opp mot en befrakter 12 Frakt i % 2,2 n = 20% 13 Valutabeløp 8,2 N Grunnpris i leverandørens valuta 14 Valutakode 3 A feks DM, USD 15 Kjede-bonus 2,2 N Eks: 2,37 16 Årsbonus 2,2 N TYPE 4510 MATRISE BOHUS-produktbeskrivelse - møbler 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr 14 A ID-nr 3 Matrise-1: Serie (navn) 14 A Hva heter produktet, f eks BEITO Seelig: Signum-1 4 Matrise-2: Sammensetning 14 a feks 3-bue, kommode, seng Seelig: Signum-2 5 Matrise-3: Materiale 14 A Bohus har egen oversikt Seelig, FS: Katalog-nr 6 Matrise-4: Bekledningstype 14 A Enten hud, PVC eller stoff 7 Matrise-5: Bekledning 14 A Navn på stoff 8 Matrise-6: Farge 14 A 9 Matrise-7: Mål 14 A 10 Matrise-8: Bohus 14 A varenummer 11 Matrise-9: Leverandørens 14 A vnr 12 Matrise-10: EAN-nr 14 A TYPE 4510 MATRISE EMO side og headinger til varekataloger 1 Record-id 4 N Fast: 4510

11 Page 11 of 13 2 ID-nr 14 A ID-nr 3 Matrise-1: Kontorkatalogen 14 A Sidenr 4 Matrise-2: Kontorkatalogen 14 a Kapitteloverskrifter 5 Matrise-3 14 A Skolekatalogen, sidenr 6 Matrise-4: Formingskatalog 14 A Sidenr 7 Matrise-5: Lek og Spill 14 A Sidenr 8 Ledig 9 Ledig 10 Ledig 11 Ledig TYPE 4600 TILBUD 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr, varenr 14 A samme som primærnr 3 Kampanje 6 n Kampanjen må være definert på forhånd 4 Fra dato 8 N ååååmmdd 5 Til dato 8 n ååååmmdd 6 Tilbudsrabatt-1 2,2 N I % 7 Tilbudsrabatt-2 2,2 n I % 8 Innpris 7,2 N Nettopris, fratrukket tilbudsrabatter 9 Kalkyle 3,3 N Kalkyle 10 Salgspris 7,2 N Salgspris før siste tilbudsrabatt 11 Tilbudsrabatt 2,2 N Tilbudsrabatt i % 12 Tilbudspris 7,2 N Selve tilbudsprisen 13 Toll 5,2 N 14 Toll-i % 2,2 N 15 Frakt 5,2 N 16 Frakt i % 2,2 n 17 Valutapris 8,2 N Pris i leverandørens valuta 18 Valutakode 3 A 19 Speditør 4 n 20 Referanse 4 n Valgfritt Feks sidenr i kampanjekatalog 21 Antall 6 N Antall varer på tilbud Ikke i bruk pt

12 Page 12 of 13 TYPE VINFO Bohus produktbeskrivelse 1 Record-id 4 N Fast: ID-NR, varenr 14 A Id-varenr 3 Høyde 16 A Se F4-tast i MB00 4 Bredde 16 A Se F4-tast i MB00 5 Dybde 16 A Se F4-tast i MB00 6 Lengde 16 A Se F4-tast i MB00 7 Martindale 16 A se F4-tast i MB00 8 Nupping 16 A Se F4-tast i MB00 9 Lyseffekt 16 A se F4-tast i MB00 10 Sigtest 16 A Se F4-tast i MB00 11 Pakket 16 A Se F4-tast i MB00 4 valg: Flatpakket, Montert, Delvis montert og Rullekomprimert 12 Antall kolli 4 N 13 Bruksområde 16 A Feks Hard bruk 14 Enesalg 16 A Enesalg 15 Sittehøyde 16 A Sittehøyde 16 Sittedybde 16 A Sittedybde TYPE 4711 VINFO Vareinformasjon i tekstformat Gyldig linjenummer er: (Linje 1-19 vises pt i OF00/MB00) 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr,varenr 14 A 3 Linje-nr 1 A Fast tekst på alle disse recordene 4 Tekst 78 A TYPE 4800 BESTAA Består-av-records Kan være flere records 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr,varenr 14 A 3 Sekundær-varenr 14 N Varenr til består-av-varen 4 Antall 3,3 N Antall av Sekundær-varenr TYPE 4810 ERSTATNINGSVARER Kan være flere records pr hovedvare 4810-records legges kun ut for varer som skal erstattes av en annen vare 1 Record-id 4 N Fast: Varenummer 14 N E2=Denne vare skal erstatte varenr angitt i felt 3 3 Varenummer, som skal erstattes 14 N E1=Erstattes av varenr angitt i felt 2

13 Page 13 of 13 TYPE ALTERNATIVE LEVERANDØRER Kan være flere records pr hovedvare Ved oppdatering av nye records blir først ALLE gamle records for en vare slettet 1 Record-id 4 N Fast: Update/Delete 1 A U=Update, D=Delete 3 Varenummer 14 N Varenr (Hovedvarenr) 4 Linjenr 4 N Linjenr 5 Leverandørnr 8 N Nr på alternativ leverandør 6 Gyldig fra dato 8 N Ååååmmdd 7 Gyldig til dato 8 N Ååååmmdd 8 Pris 8,2 N Leverandørens pris 9 Rabatt 8,2 N Leverandør-rabatt i % 10 Minste bestillings antall 8 N Minste bestillings-antall TYPE HENV Kan være flere records til hver vare 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr varenr 14 A 3 EAN-nr 14 N EAN-nr

Appendix vareimport. Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel

Appendix vareimport. Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel Appendix vareimport Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Appendix vareimport fra Excel 08.12.2012 AaGH 2.0 04.02.2014

Detaljer

Appendix vareimport. Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel

Appendix vareimport. Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel Appendix vareimport Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Appendix vareimport fra Excel 08.12.2012 AaGH 4.0 21.05.2014

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 Lagt info. om ny funk. 21.05.2015 HamMir INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Import av varer fra Excel

Import av varer fra Excel Import av varer fra Excel Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012 AaGH

Detaljer

Vareimport fra Excel (OF51XLS)

Vareimport fra Excel (OF51XLS) Vareimport fra Excel (OF51XLS) Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012

Detaljer

Vareimport. Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre

Vareimport. Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre Vareimport Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer 09.12.2012 AaGH 2.0 04.02.2014

Detaljer

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer

Detaljer

Analyse vareregister faghandel

Analyse vareregister faghandel Analyse vareregister faghandel Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregisteranalyse faghandel 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 Page 3 of 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Omsetningsrapporter Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Omsetningsrapporter (varer) 07.03.2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des.

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des. EFO/NELFO Rabatt versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra rev 2009-04-23 er markert med rosa farge Rev. 2009-04-23. Rettelser fra rev. 2004-06-18 er markert med gul farge Rabattfilen er en tekstfil med

Detaljer

Består-av-vare. Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt.

Består-av-vare. Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt. Består-av-vare Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

CS-Web Ordrebehandling (T20)

CS-Web Ordrebehandling (T20) CS-Web Ordrebehandling (T20) Ordrebehandling, registrering av varer og varemottak i (T20) Page 2 of 20 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Ordrebehandling 09.12.2013

Detaljer

S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN.

S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN. NYTT I S4 S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN. S4 2.4 (05.03.09) Nytt i denne oppgraderingen: * XML

Detaljer

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 13.2.2 (Mellom-release) Page 1 of 13

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 13.2.2 (Mellom-release) Page 1 of 13 Page 1 of 13 Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 13.2.2 (Mellom-release) Page 2 of 13 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Tilbud/kampanje 01.11.2013

Detaljer

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 15.2. Page 1 of 12

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 15.2. Page 1 of 12 Page 1 of 12 Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 15.2 Page 2 of 12 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Korrigert og revidert 13/02/2015 BDR 2.0

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

NOBB integrasjonsformat

NOBB integrasjonsformat Dette formatet brukes til å hente informasjon om varer og priser ut av NOBB for import inn i et OFL-system. Filen brukes vanligvis til første gangs etablering av vare informasjon og senere til å hente

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Informasjonsbredde for møbelbransjen Versjon 1, 1.mars 2010

Informasjonsbredde for møbelbransjen Versjon 1, 1.mars 2010 Informasjonsbredde for møbelbransjen Versjon 1, 1.mars 2010 Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet BIT Møbel VIM. Dokumentet gir en anbefaling for overføring av informasjonsbredde

Detaljer

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Leverandørregisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørregister 01.12.2014 HamMir 2.0 Oppdatert 05.08.2015 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Section III-A G98.1 Delivering system:

Section III-A G98.1 Delivering system: Section III-A G98.1 Delivering system: Relevant tables: Description of outbound interfaces: /SPRING/XIDIAG MessageInterface MessageType DataType InterfaceMapping MessageMapping /SPRING/XIDAIG_OUT /SPRING/XIDAIG_OUT

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 14.2... 4 Sortering av kolonner og bedre visning der det

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector.

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Visma Business Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Business Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire

Detaljer

Azets. Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra SuperOffice 8 Online

Azets. Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra SuperOffice 8 Online Azets Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Azets Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Oppstart av butikkdata

Oppstart av butikkdata Oppstart av butikkdata Rutiner og programmer som er viktige for å kunne starte riktig. OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppstartsdokument for nye brukere. 29.10.2012

Detaljer

Elektroniske følgesedler

Elektroniske følgesedler Elektroniske følgesedler Varemottak ved bruk av elektroniske følgesedler Page 2 of 7 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak med elektroniske følgesedler 25.01.2013

Detaljer

CS-Enterprise. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Enterprise. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Enterprise Page 2 of 11 Forord... 3 Prinsipper:... 4 Rapportering i CS-Enterprise... 4 Hva skal være felles:... 5 Oppsett for masterdatabasen.... 5 Kjeder... 6 BD88 Oppsett av butikker... 6 BD80 Parameter

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Mix`n Match Bruk Mix n Match som rabatt. Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mix n Match 17.02.2014 AaGH 2.0 Revidert 24.07.2015 HamMir 3.0 Endret bilder

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett Prosjekt Standard

Detaljer

Brukerveiledning Kunder

Brukerveiledning Kunder Brukerveiledning Kunder Kundelisten gir en strukturert oversikt over dine kunder. Her kan du opprette kundekartotek, endre stamdataopplysninger, samt sette opp til fakturering og styring av kunde saldo.

Detaljer

Systemspesifikasjon Direkte remittering

Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-28 Innhold SYSTEM SPESIFIKATION FOR DIREKTE REMITTERING... 3 1. STRUKTUR INNDATA... 3 2. RECORDTYPER,

Detaljer

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Mix`n Match Bruk Mix n Match som rabatt. Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mix n Match 17.02.2014 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

EFO/NELFO XML Standard Versjon 4.0 : Vareformat. Brukerdokumentasjon. Versjon: 1.0. - Side 1 of 10 -

EFO/NELFO XML Standard Versjon 4.0 : Vareformat. Brukerdokumentasjon. Versjon: 1.0. - Side 1 of 10 - Vareformat XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen.

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Data fra/til kasse Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kasseprogrammer

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse versjon 3.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse versjon 3.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Datafilen er en tekstfil med 3 posttyper, med variabel postlengde. Merk at det er flere ulike posttyper for linjepostene. Tegnsett skal være Windows

Detaljer

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV Hva er standard synkronisering? Fra Microsoft Dynamics NAV Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør Person Prosjekt Nr. X X X X Navn X X

Detaljer

XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT)

XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT) XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT) Status: GODKJENT Versjon: 1.2 Dato: 02.03.2007 Utarbeidet av: Concept Factory AS 1. Innledning Denne spesifikasjonen omfatter definisjonen for priskatalogmeldingen

Detaljer

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Anbud/Tilbud OF30 En enkel rutinebeskrivelse i forbindelse med bruk av Anbud/tilbud/bedriftssalg (OF30). (Dette må ikke sammenblandes med tilbudsmodulen BD03) Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

SAFEFOOD Management Software

SAFEFOOD Management Software SAFEFOOD FOOD LOGISTIKK OG PRODUKSJONSSYSTEM Ordre- fakturering- og produksjonssystem system for matvareprodusenter med integrasjon til regnskapssystemer. Systemet er et komplett logistikksystem til bakerier,

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

CS-Web SMS og E-Post

CS-Web SMS og E-Post CS-Web SMS og E-Post Bruk av SMS og E-post direkte til kunder ved varemottak. Page 2 of 6 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 SMS og Epost ved varemottak 08.02.2014

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Versjon 7 av 14. desember 2009 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 22. Dette dokumentet er av betydning for tredjepartsleverandører

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat / Pristilbud versjon 4.0 Rev. 2004-06-18

EFO/NELFO Vareformat / Pristilbud versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 EFO/NELFO Vareformat / Pristilbud versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Varefil Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel post som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. VH-Vare

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

Utbetaling til utenlandsk bank

Utbetaling til utenlandsk bank 03.09.2012 Utbetaling til utenlandsk bank Firmaopplysninger På skillekortet bankoverføring skriver du inn opplysninger under Telepay format. Foretaksnummer Fyll inn ditt foretaksnummer. Dette nummeret

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon

Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon Filoverføring Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon Side 2 Filoverføring - versjon 9.93.0 Spesifikasjon av filformater Innholdsfortegnelse Filoverføring... 3 Import av filer fra eksternt

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Dokument versjon 8 av 25.05.2015 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 27, oppdatering 12. Endringer fra forrige versjon:

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0

Detaljer

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CSWEB - Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Kostnadsføring Bank innskudd

Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring og bank innskudd (Nattsafe) med registrering på Silent Touch kassen Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppsett

Detaljer

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Web Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 SYSTEMSPESIFIKASJON FOR OCR giro I N N H O L D 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2 RECORDTYPER, RECORDLAYOUT, ORGANISERING AV RECORDS...2 2.1 STARTRECORD FOR FORSENDELSE...3 2.2 STARTRECORD FOR OPPDRAG...4

Detaljer

Tips og hint fra. Brukerkonferanse høsten 2011

Tips og hint fra. Brukerkonferanse høsten 2011 Tips og hint fra Brukerkonferanse høsten 2011 Takk for din deltagelse og interesse i alle ting PCKasse. Vi håper du har lært mye og nå er i gang med å sette all teorien ut i livet. Det kan gjøre livet

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Introduksjon til....i Klesbutikk

Introduksjon til....i Klesbutikk Introduksjon til...i Klesbutikk M erk at dette dokumentet er laget for deg som akkurat har startet å bruke PCKasse i en butikk der en kan handle klær og liknende. Bruker du PCKasse i en annen type butikk

Detaljer

Kunderegisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kunderegisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kunderegisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 7 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kunderegister 07.03.2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:...

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... 2 Mislighold:... 2 Oppsigelse av tjeneste:... 2 Hvordan

Detaljer

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data.

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. NOBB Kontrakt 7.0 Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. Søk i avtalelister Alle avtalelister har

Detaljer

informasjonsbredde i Møbelbransjen

informasjonsbredde i Møbelbransjen Brukerveiledning for: informasjonsbredde i Møbelbransjen Versjon: 2012 v1.0 GS1 Norway Brynsveien 13 Boks 454 Økern 0513 Oslo Tlf. 22 97 13 20 Faks. 22 97 13 47 http://www.gs1.no e-post: post@gs1.no Versjon

Detaljer

Teknisk beskrivelse 1. STANDARD FILFORMAT 1.1 HOVEDREGISTRET

Teknisk beskrivelse 1. STANDARD FILFORMAT 1.1 HOVEDREGISTRET Teknisk beskrivelse 1. STAAR FILFORMAT 1.1 HOVEREGISTRET MERK AT: atoer i fast feltlengde legges ut MMÅÅÅÅ (8 posisjoner). For kommaseparerte filer legges dato ut som.mm.åååå (10 posisjoner) Ikke alle

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.2 Oktober 2015 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 4 Hurtigtaster... 4 Menyfeltet og frisøke etter program... 4 Nyheter i CS- Web 15.2... 5 Min

Detaljer

FORHANDLERPORTAL. Velkommen som bruker av Validus` forhandlerportal

FORHANDLERPORTAL. Velkommen som bruker av Validus` forhandlerportal Velkommen som bruker av Validus` forhandlerportal På de neste sidene gir vi en enkel innføring i ordreregistrering og andre nyttige verktøy Brukermanual forhandlerportal Validus Engros FORHANDLERPORTAL

Detaljer

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE B u t i kk 5.3 NorNet as NorNet as - Avd. Oslo Postboks 510, 2057 Jessheim Fyrstikkalleen 11B, Oslo : 63 97 35 12 : 22 67 04 70 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Kjerstin Rastad Epost: hanserik@nor-net.no

Detaljer

Oppdaterte med nye skjermbilder: 17.04.2013

Oppdaterte med nye skjermbilder: 17.04.2013 Oppdaterte med nye skjermbilder: 17.04.2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon NOBB support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no

Detaljer

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering VED KJØP AV NÆRINGSMIDLER TIL KANTINER OG STORHUSHOLDNING Varegruppe 1, 2 og 3 I BALSFJORD KOMMUNE Side 1 av 5 1. INNLEDNING De aktuelle pristilbudsskjemaene skal fylles ut, dateres, signeres og påføres

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-033462 ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Skaffevarer... 3 1.3

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kredittsalg Ordreregistrering og fakturering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kredittsalg (OF14) 04.11.2013 AaGH 1.1 Revidert 28/04/2014 BDR 2.0 Lagt

Detaljer

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere NARFs produktkatalog Fyll posen med kvalitetsprodukter fra NARF Bestill varene på narf.no/butikk Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Fakturakontroll. Mai 2017

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Fakturakontroll. Mai 2017 Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Fakturakontroll Mai 2017 Innholdsfortegnelse Innledning 3 1. Innlogging og krav til nettleser 3 2. Fakturakontroll 4 Navigering 4 Definere regler/profiler 4 Profil-

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere NARFs produktkatalog Fyll posen med kvalitetsprodukter fra NARF Bestill varene på narf.no/butikk Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer