Appendix vareimport. Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Appendix vareimport. Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel"

Transkript

1 Appendix vareimport Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel

2 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Appendix vareimport fra Excel AaGH BDR BDR

3 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 Forord... 4 Innlesingsmodul... 4 CS-Web Vareimport (OF51XLS)... 4 Vareimport... 5 Type 4100: Varebeskrivelse... 5 Type 4110: Bok-record... 6 Type 4300: Priser, rabatter, valuta etc Type 4510: Matrise, generell Varegrupper... 8 Type 4000: Varegrupper... 8

4 Forord CS-WEB har en egen IMPORTMODUL som importerer data til CS-butikkdata. Innlesingsmodul Data blir konvertert til såkalt «Standard input records, som er beskrevet i dette notatet. Importen baserer seg på en standard.csv fil fra Excel. Feltene kan være i tilfeldig rekkefølge. De blir sortert på <Record-type> og <Id.nr> før innlesning. Inputfilen må starte med en såkalt <Start-record>, og den må avsluttes med en <Slutt-record>. CS-Web Vareimport (OF51XLS) Filene er: 4000: VG - varegrupper 4100: V - Varebeskrivelser 4110: Bokrecord (Svensk og norsk) 4300: Priser, rabatter, valuta etc 4510: MAT- Matrise-fil generell 4850: HENV-flere EAN-nr på samme vare

5 Vareimport Type 4100: Varebeskrivelse 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr, varenummer 14 A Fortløpende eller EAN 3 Varenavn-1 40 A Er en sammensetning av serie og sammensetning (hos Bohus) 4 Varenavn-2 30 A Er en sammensetning av bekledning og farge (hos Bohus) 5 Bongtekst 20 A Tekst på kassa-bongen 6 Leverandør 8 N Leverandør 7 Leverandørens vare-nr 14 A Leverandørens vare-nr 8 Varegruppe 8 N Varegruppe 9 Enhet 7 A Vanligvis: STK 10 Sortiment 8 A Sortiment-koder 11 Mva-kode 1 N Alltid 1. 0 hvis ikke mva. 12 Ant.pr.enhet 6,3 N Eks: 12 og 12,5. (Sjelden desimaler) 13 Minste-bestillings-enhet 6,3 N Eks 24 og 24,755 (Sjelden desimaler) 14 Kubikk 6,3 N Eks. 1000,5 15 Vekt 6,3 N Eks 1, Sesong 4 N Sesong må være registrert i sesongregisteret. 17 Status på varen 3 A Leverandør-status. Valgfritt tekstfelt. Man kan legge inn f.eks, leveringstid (ant.dager). 18 Innkjøpsavtale 6 A Spesialfelt. (p.t.emo) 19 Utgått-2 1 N Utgått-kode, leverandørens lager: 0=ikke utgått, 1=gratis, 2=utgått

6 20 Utgått-1 1 N Utgått-kode, eget lager: 0=ikke utgått, 1=utgått, 2=ikke tillatt å bestille. Feltet er aktuelt ved sentralt lagerhold, feks INTERBOK. Type 4110: Bok-record Til norske og svenske bøker 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr, varenr. 14 N EAN-nr 3 ISBN-nr 10 A ISBN-nr 4 Serie 6 A Bokserie 5 Sider 4 N Antall sider i boken 6 Innbinding 3 A Innbindings art. 7 Utgitt år + mnd 6 N Utgitt årstall + mnd.: , Rabattgruppe 6 A Rabattgruppe (fra FS) 9 Målform 3 A Målform, språk 10 Returrett 1 A J el. N 11 Endringsdato 8 N På formen (ååååmmdd) 12 Katalognr. 4 N Brukes ved Mammut og lignende 13 Forlag 3 A Forlagskode (Svensk) 14 Kategori-kode 3 A Svensk: Bøker, Kart, Kassetter og lignende 15 Returfelter 21 A Svensk, består av bl.a. fra og til dato 16 Oversetter 38 A Svensk, oversetter 17 Arbeidstittel 40 A Svensk: Forfatter og tittel pakket sammenr

7 Type 4300: Priser, rabatter, valuta etc. 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr, varenr. 14 A Varenr. 3 Grunnpris 8,2 N Grunnpris. Komma mellom kr og øre. 4 Lev-rabatt-1 2,2 N Rabatter gitt av leverandør (i %) 5 Lev-rabatt-2 2,2 N Leverandør-rabatt 2, i % 6 Innpris 8,2 N Innkjøpspris, nettopris. Leverandør-rabatt fratrukket 7 Utpris 9,2 N Utpris fra butikk 8 Kalkyle 3,3 N Eks,2,185 9 Toll i kr 5,2 N 10 Toll i % 2,2 N Eks. 15,75 11 Frakt i kr 5,2 N Beregnes automatisk i MB00 hvis kubikk er utfylt og leverandøren er koblet opp mot en befrakter. 12 Frakt i % 2,2 n = 20% 13 Valutabeløp 8,2 N Grunnpris i leverandørens valuta 14 Valutakode 3 A F.eks. DM, USD 15 Kjede-bonus 2,2 N Eks.: 2,37 16 Årsbonus 2,2 N

8 Type 4510: Matrise, generell. Egen definisjon pr kunde, med for eksempel: 1 Record-id 4 N Fast: ID-nr 14 A ID-nr 3 Matrise-1: 14 A Sidenr. 4 Matrise-2: 14 a Kapitteloverskrifter 5 Matrise-3 14 A Skolekatalogen, sidenr. 6 Matrise-4: 14 A Sidenr. 7 Matrise-5: 14 A Sidenr. 8 Ledig 9 Ledig 10 Ledig Varegrupper Varegrupper må importeres ved at det lages en fil som er tilpasset innlesningsformatet til Komplett i OF51 direkte. Type 4000: Varegrupper 1 Record-id 4 N Fast Update/Delete 1 A U=Update, D=Delete 2 Varegruppe 8 N Varegruppe 3 Varegruppenavn 30 A Varegruppenavn 4 Kredittsalg 8 A Salgskonto for kredittsalg 5 Solgte varers inntakskost 8 A Konto for solgte varers inntaks-kost 6 Kontantsalg 8 A Salgskonto for kontantsalg 7 Lager-endring 8 A Konto for beholdningsendring (lager-endring) 8 Bruttofortjeneste 2,2 N Bruttofortjeneste i %. Benyttes ved salg på varegruppe.

9 9 Lagerstyring 1 A Lagerstyring på varegruppen. J eller N Formatet skal se slik ut: 1000;STANDARD;Nye varegrupper; ;08:50:00; 4000;U;93203;FOTO BATTERIER ELITE FOTO;;;;;;;; 4000;U;93212;FOTO RAMMER ELITE FOTO;;;;;;;; 4000;U;93211;FOTO ALBUM ELITE FOTO;;;;;;;; 4000;U;93200;FOTO FREMKALLING;;;;;;;; 4000;U;93200;FOTO FREMKALLING;;;;;;;; 4000;U;93200;FOTO FREMKALLING;;;;;;;; osv. Det er avslutning med kun et semikolon i første linje, mens 4000 linjene skal avsluttes med 8 semikoloner.