H e l s e S t a v a n g e r H F

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H e l s e S t a v a n g e r H F"

Transkript

1 Økonomi Utarbeide og detaljere budsjett for egen enhet innenfor gitt ramme Omfordele godkjent budsjett for egen divisjon/klinikk Iverksette koordinerende tiltak innenfor egne budsjettrammer Opprette, omgjøre eller nedlegge stillinger i tråd med foretakets retningslinjer innen økonomiske rammer Avsetninger i regnskapet ved månedens slutt i tråd med regnskapslov Forutsetter vedtak i stillingsutvalget. Økonomidirektør og økonomisjef samt den enkelte controller i samråd med div.dir/ledere. Skriftlig dokumentasjon nødvendig. Regnskap Attestere inngående fakturaer innen egen enhet Attestasjonsfullmakt kan videredelegeres. Anvise inngående fakturaer over mill Anvise inngående fakturaer mellom til mill Anvise inngående fakturaer mellom 00 tusen og mill Anvise inngående fakturaer fra 0-00-tusen Opprette bankkonti Gi tilgang til å disponere bankkonti (systemansvarlig) Remittering Avstemme alle balansekonti månedlig Endre anleggsverdier i tråd med regnskapslov Øk.dir og regnskapssjef med fullmakt gitt av adm.dir Innkjøp/kontraktsinngåelse Kontraktsinngåelse over MNOK i avtaleperioden Revidert: av 6

2 Kontraktsinngåelse mellom og MNOK i avtaleperioden Økonomi- og finansdirektør med fullmakt gitt av adm.dir. Kontraktsinngåelse under MNOK Økonomi- og finansdirektør og innkjøpssjef med fullmakt gitt av adm.dir. over MNOK Gjelder per bestilling mellom og MNOK mellom 0, og MNOK under Samarbeidsavtaler med eksterne instanser som medfører økonomiske forpliktelser Samarbeidsavtaler med eksterne instanser som ikke medfører økonomiske forpliktelser Gjelder per bestilling Gjelder per bestilling Gjelder per bestilling Økonomi- og finansdirektør og innkjøpssjef med fullmakt gitt av adm.dir. Lønn og annen godtgjøring Klargjøre utbetaling av månedslønn samt godkjenne utbetaling av månedslønn Fastsette lønn og andre arbeidsvilkår innen tariffavtalte rammer som er gitt for den enkelte stillingskategori (lønnsspenn) Fastsette lønn og andre arbeidsvilkår utover tariffavtalte rammer som er gitt for den enkelte stillingskategori (lønnsspenn) Endre ansattes lønn utenom lønnsoppgjør Godkjenne elektroniske timelister (Rapport 60) Inngå/endre/oppsigelse av særavtaler herunder beredskapsavtale/hjemmevakt/uta >t per uke Klargjøring og godkjenning av lønnsutbetaling må utføres av personer; lønningssjef og en dedikert lønnsmedarbeider Ved usikkerhet avklare med Personalavdeling Personal- og org.direktør etter fullmakt gitt av adm.direktør Personal- og organisasjonsdirektør etter fullmakt gitt av adm.direktør Skal gjøres i samarbeid med personalog org.direktør. Ved uenighet skal adm.dir. involveres Arbeidstid Godkjenne/endre bemanningsplaner og arbeidsplaner Fastsette ferie samt godkjenne overføring, forskuttering eller endring av ferietid Godkjenne og pålegge overtid Inngå avtale om forskjøvet arbeidstid Godkjenne avspasering av overtid og timer utover avtalt arbeidstid Revidert: av 6

3 Ansettelser/anskaffelse av personalressurser Godkjenne stillingsbeskrivelse Utlyse stillinger - internt/eksternt Ansette i fast eller midlertidig stilling Endring av ansettelseforhold Etter at stilling er godkjent av stillingsutvalg, Innleie av arbeidskraft Introduksjon av nyansatte Opplæring av nyansatte Tildele tilgangs- og adgangsrettigheter Medarbeideroppfølging/ Personalutvikling Oppfølging i prøvetid Jf. administrative retningslinjer Gjennomføre og følge opp medarbeidersamtale Kartlegge og sikre nødvendig kompetanse, og ha ansvar for kompetanseutvikling Oppfølging sykefravær: Registrere og følge opp egenmeldt og sykmeldt fravær. Folketrygdloven 8- til 8-7 Avgjøre tap av retten til egenmelding Folketrygdloven 8-7 Søke om fritak for arbeidsgiverperioden ved kronisk sykdom Tilrettelegging av arbeid AML -6 og IA-avtalen Attføring/omskolering: Fremme sak for attføringsutvalget ved SUS Jf. Attføringsreglementet Oppfølging under attføring Avslutte attføringssak Opphør av arbeidsforhold Arbeidstakers oppsigelse AML -, - Bekrefte oppsigelse til arbeidstaker, og viderebringe opplysninger til lønn Revidert: av 6

4 Arbeidsgivers oppsigelse Forberede grunnlaget for avskjed eller oppsigelse i samsvar med lov og forskrifter AML -7 Foreta oppsigelse i prøvetid AML -6 Foreta oppsigelse AML -7 Foreta avskjed AML - Foreta suspensjon AML - Permisjoner Innvilge permisjoner i henhold til Arbeidsmiljølovens kap. - med unntak av omsorgspermisjon, militær/siviltjeneste, utdanningspermisjon med lønn over uker og uten lønn over mnd samt tillitsverv. AML kap. samt retningslinjer Personalhåndbok. Utenlandsreiser utenom Norden skal godkjennes av divisjonsdirektør. Innvilge omsorgspermisjon, militær/siviltjeneste, utdanningspermisjon med lønn over uker og uten lønn over mnd samt tillitsverv. Helse - miljø - sikkerhet (HMS) AML kap. og Ansvar for systematisk HMS-arbeid i samsvar med lover, forskrifter og interne innen egen enhet Ansvar for utarbeidelse og oppdatering av enhetens HMS-plan Iverksette nødvendige HMS-tiltak i henhold til planer, lov og forskrifter Oppfølging av uønskede hendelser AML kap. Rapportering Ivareta all rapportering fra foretaket - eksterne aktører Nivå med fullmakt gitt av adm.direktør - styret - Helse Vest RHF - internt i foretaket Nivå, og med fullmakt gitt av leder nivå Revidert: av 6

5 Revidert: av 6

6 Helse Stavanger HF F u l l m a k t s s t r u k t u r

7

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Overenskomst Del B mellom DNLF og Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Side 1 av 18 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PARTSFORHOLD OG VIRKEOMRÅDE MM.... 4 1.1 Partsforhold...4 1.2 Lokale parter...4

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Godkjent dato: 20.05.08 1 Innhold I Innledning... 3 II Samarbeidsavtale... 3 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål... 3 3. Styring og ledelse av det

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Overenskomster i Spekter 1. mai 2010 30. april 2012

Overenskomster i Spekter 1. mai 2010 30. april 2012 Overenskomster i Spekter 1. mai 2010 30. april 2012 Innhold FORORD... 5 OVERENSKOMSTENS DEL A PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE FORHANDLINGENE OM OVERENSKOMSTREVISJON 2010... 7 I INNDELING I OVERENSKOMSTOMRÅDER...

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere

Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere. VÅR VIRKSOMHET SKAL VÆRE MÅLSTYRT, BALANSERT OG UNDRENDE Visjonen for Lunner kommune: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! - Målstyrt,

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer