VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen."

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Brumunddal, 12. desember 2013 Morten Lang-Ree administrerende direktør

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2013 Bakgrunn Styret for Sykehuset Innlandet HF (SI) vedtok 20. desember i sak attestasjons- og anvisningsfullmakter for SI i Som en del av styringsverktøyet for 2014 fremmes ny sak om økonomiske fullmakter. Hensikten med å ha et sett økonomiske fullmakter er å gi oversikt og kontroll over hvem som kan forplikte helseforetaket innenfor bestemte rammer. Fullmaktsstrukturen skal redusere risikoen for økonomiske misligheter, og samtidig gjøre organisasjonen fleksibel og bidra til en mest mulig effektiv beslutningskultur. Denne fullmaktssaken gjelder økonomiske forhold fra beslutning om kjøp til betaling har funnet sted, knyttet til interne og eksterne leverandører. Fullmakter knyttet til utbetaling av lønn og andre godtgjørelser til ansatte er regulert i et eget reglement med tilhørende fullmaktsstruktur. Dette følger som vedlegg til saken. Definisjon av fullmakter Fullmaktsgiver og fullmaktshaver Med fullmakter forstår vi de rettigheter og begrensninger en fullmaktshaver blir tildelt av en fullmaktsgiver. En fullmaktshave defineres som den personen som er gitt fullmakter, mens en fullmaktsgiver er den personen som fastsetter og tildeler fullmaktshaveren rettigheter med tilhørende begrensninger. Administrerende direktør er den overordnede fullmaktsgiver i SI. Innkjøpsfullmakt Innkjøpsfullmakt er fullmakt til å inngå en juridisk bindende avtale eller bestilling. Fullmaktshaver er ansvarlig for å påse at det er budsjettdekning for anskaffelsen, samt å gjennomføre anskaffelsen i henhold til rutiner for kjøp av varer og tjenester. Innkjøpsfullmakt reguleres nærmere i fullmaktsdirektiv gitt av administrerende direktør. Attestasjonsfullmakt Attestasjonsfullmakt er fullmakt til å attestere fakturaer eller andre økonomiske krav. Den som har attestasjonsfullmakt er ansvarlig for at mottatt vare eller tjeneste er i samsvar med bestilling / avtale. Henvisning til bestilling / avtale påføres ved postering. Attestant er videre ansvarlig for at fakturaen er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler og at den er riktig kontert. Attestasjonsfullmakt tildeles i henhold til fullmaktsdirektiv gitt av administrerende direktør. Side 2 av 5

3 Anvisningsfullmakt Anvisningsfullmakt er fullmakt til å anvise fakturaer eller andre økonomiske krav. Den som har anvisningsfullmakt er ansvarlig for at fakturaen er attestert på korrekt måte. Ingen faktura skal anvises uten at det foreligger skriftlig bestilling eller avtale som det er henvist til ved attestasjon. Anvisning er en godkjenning av at utgiften er pådratt og skal belastes det aktuelle ansvarssted og kan betales, samt at den er økonomisk forsvarlig. Foretaket har iverksatt automatisk attestasjon av fakturaer på bakgrunn av godkjente, elektroniske bestillinger. Dersom det ikke er avvik mellom faktura og ordre, ligger attestasjonen i varemottaket som gjøres i innkjøpssystemet Anvisning skjer på ordinær måte i fakturasystemet. Budsjettdisponeringsmyndighet Dette er rett til å bestemme hva budsjettmidler skal brukes til innenfor gitt(e) ansvarssted(er). Denne retten videredelegeres gjennom de årlige driftsavtalene. Direktør Med direktør mener vi divisjonsdirektører, direktør virksomhetsstyring og økonomi, fagdirektør, kommunikasjonsdirektør og HR-direktør. Fullmaktsgrenser ved inngåelse av leieavtaler Det er den leieforpliktelsen leieavtalen representerer for helseforetaket, som holdes opp mot fullmaktnivået. Leieforpliktelsen skal beregnes ved å diskontere årlig leieforpliktelse (grunnleie samt andre kostnader forbundet med leieavtalen) med tre prosent. Dette gjøres for hele leieavtalens periode, inkludert eventuelle opsjoner om forlengelse. Er leieforpliktelsen over 50 millioner for leie av lokaler, eller over 10 millioner for leie av utstyr (MTU, IKT og annet), skal saken fremlegges for Helse Sør-Øst RHF for fullmakt. Jf styresak og i Helse Sør-Øst RHF. Organisering av ansvar for budsjettdisponeringen og resultater i SI Administrerende direktør har et samlet overordnet ansvar for budsjettdisponeringen og resultatet ved Sykehuset Innlandet. Budsjettdisponeringsmyndighet er fordelt mellom direktørene som har ansvar for å følge opp anvendelsen av midlene innenfor de rammer som er tildelt av administrerende direktør. For 2014 vil ansvaret for budsjettdisponeringen og resultatene i SI være fordelt på administrerende direktør, divisjonsdirektørene, direktør for virksomhetsstyring og økonomi, fagdirektør, kommunikasjonsdirektør og HR-direktør. Side 3 av 5

4 Tildeling og delegering av anvisningsfullmakter 1. Styret i SI delegerer anvisningsfullmakt til administrerende direktør på 10 millioner kroner. Beløp utover denne grensen må anvises av styreleder. Samme beløp gjelder delegering av innkjøpsfullmakt. 2. Styret i SI gir direktør virksomhetsstyring og økonomi og økonomisjef fullmakt uten beløpsgrense til å anvise månedlige fakturaer for gjestepasientoppgjør mellom helseforetakene, fakturaer på avdrag og renter lån fra HSØ, månedlige fakturaer fra Sykehuspartner, fellesregninger fra Sykehusapotekene og kvartalsvise fakturaer fra Kommunal Landspensjonskasse. Direktør virksomhetsstyring og økonomi kan delegere denne fullmakten videre ved behov. Delegeringen skal skje skriftlig. 3. Administrerende direktør sin anvisningsfullmakt gis til den som fungerer som administrerende direktør i dennes fravær. 4. Administrerende direktør kan gi fullmakt til å anvise på sine vegne til fagdirektør, direktør virksomhetsstyring og økonomi eller økonomisjef for hele sin anvisningsfullmakt. Styret i SI gir divisjonsdirektør Eiendom og intern service fullmakt på 10 millioner kroner til å inngå og anvise på investeringskontrakter. 5. Direktørene får sine anvisningsfullmakter i kraft av sin stilling. 6. Administrerende direktør gir fullmakt til divisjonsdirektør Eiendom og internservice (EIS) til å anvise på vegne av seg selv i saker tilknyttet investeringsbudsjettet. 7. Direktørenes anvisningsfullmakt gis til den som fungerer i dennes fravær. Divisjonsdirektørene kan delegere anvisningsfullmakt for inntil halvparten av sin fullmakt til sine avdelingssjefer etter behov. Denne delegeringen skal være skriftlig. 8. Avdelingssjef kan i sin tur delegere sin anvisningsfullmakt til sine nærmeste underordnede. Fullmakt kan gis for inntil halvparten av avdelingssjefens fullmakt. Denne delegeringen skal være skriftlig. 9. Alle delegeringer av anvisningsfullmakt gis skriftlig med gjenpart til divisjonens innkjøpssjef, controller og SIs regnskapssjef, systemadministratorer av innkjøpssystemet og fakturabehandlingssystemet. Divisjonsdirektør er ansvarlig for at det til enhver tid finnes oppdaterte oversikter over hvem som har anvisningsfullmakt i divisjonen, og at de som får anvisningsfullmakt er inneforstått med det ansvar som tilligger fullmakten. Side 4 av 5

5 For regnskapsåret 2014 gir administrerende direktør følgende anvisningsfullmakter: Fagdirektør kr ,- Direktør virksomhetsstyring og økonomi kr ,- HR-direktør kr ,- Kommunikasjonsdirektør kr ,- Divisjonsdirektører kr ,- Beløpsgrensene er satt ut i fra behovet for fleksibilitet og effektivitet i organisasjonen. Alle beløp nevnt i saken er inklusive merverdiavgift. Vedlegg: Fullmaktsreglement HR Fullmaktsstruktur for beslutninger / områder. Side 5 av 5

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30. april 2015 SAK NR 031-2015 SYKEHUSPARTNER HF ÅPNINGSBALANSE OG KAPITALISERING Forslag til vedtak: 1. Åpningsbalansen til Sykehuspartner

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Misligheter offentlig anskaffelser Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Advokat Kristine Wang 23. Oktober NIRF Plan videre Innledning Hva kan være

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE.

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN 1.1 Opplæringsloven 5-6 «Kvar kommune og kvar

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer