Overvektsepidemien -Hvordan møter vi den? -Vet vi hva som virker?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overvektsepidemien -Hvordan møter vi den? -Vet vi hva som virker?"

Transkript

1 Overvektsepidemien -Hvordan møter vi den? -Vet vi hva som virker? Samira Lekhal Seksjonsoverlege, PhD Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Seksjon for barn og unge SiV HF Tønsberg

2 Seksjonsoverlege, Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge. Bachelor i psykologi og helseatferd.

3 Regionalt senter Pasientbehandling Forskning og kvalitetssikring Nettverkbygging og kompetanseoverføring

4 Disposisjon Identifisere overvekt hos barn. Overvekt og risiko for sykdom Behandling av overvekt og fedme. Behandlingsalternativer Samarbeid med primærhelsetjenesten

5 BARNA VÅRE..

6 Hva er overvekt hos barn?

7 isokmi (KMI justert for alder og kjønn) Cole TJ et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000;320:1240 Alder (år) isokmi 25 isokmi 30 gutter jenter gutter jenter 2 18,4 18,0 20,1 19,8 2,5 18,1 17,8 19,8 19,6 3 17,9 17,6 19,6 19,4 3,5 17,7 17,4 19,4 19,2 4 17,6 17,3 19,3 19,2 4,5 17,5 17,2 19,3 19,1 5 17,4 17,2 19,3 19,2 5,5 17,5 17,2 19,5 19,3 6 17,6 17,3 19,8 19,7 6,5 17,7 17,5 20,2 20,1 7 17,9 17,8 20,6 20,5 7,5 18,2 18,0 21,1 21,0 8 18,4 18,4 21,6 21,6 8,5 18,8 18,7 22,2 22,2 9 19,1 19,1 22,8 22,8 9,5 19,5 19,5 23,4 23, ,8 19,9 24,0 24,1 10,5 20,2 20,3 24,6 24, ,6 20,7 25,1 25,4 11,5 20,9 21,2 25,6 26, ,2 21,7 26,0 26,7 12,5 21,6 22,1 26,4 27, ,9 22,6 26,8 27,8 13,5 22,3 23,0 27,3 28, ,6 23,3 27,6 28,6 14,5 23,0 23,7 28,0 28, ,3 23,9 28,3 29,1 15,5 23,6 24,2 28,6 29, ,9 24,4 28,9 29,4 16,5 24,2 24,5 29,1 29, ,5 24,7 29,4 29,7 17,5 24,7 24,9 29,7 29, ,0 25,0 30,0 30,0

8 Grad av overvekt og effekt av behandling

9 Overvekt og fedme 3.klasse 2008/2010/2012 Klassifisert etter IOTF grenseverdier (Cole indeks) Hovengen R 2013, Barns vekst i Norge, Folkehelseinstituttet.

10 Hvem blir overvektig?

11 Risikofaktorer for utvikling av overvekt Overvekt og fedme hos mor. Høy fødselsvekt. Svært høy vektøkning første leveårene. Røyking under svangerskap. Weng et al, Arch Dis Child, 2012, epub ahead.

12 Prognose (tracking) Fedme i skolealder Fedme i ungdomsalder Gordon-Larsen P et al.,am J Clin Nutr 2004;80: , NEJM 1997;337:869-73

13 Psykisk helse og livskvalitet Jeg lever på siden av meg selv. Jeg er der, men likevel er jeg liksom ikke til stede. Martin 11 år Makka et al, 2013, Pediatrics

14

15 2 av 3 overvektige barn har økt kardiovaskulære risiko

16 Hva med våre barn? Data fra Vestfold Barnefedmeregister

17 Nasjonale retningslinjer forebygging og behandling

18 Tiltak, Nasjonal veileder Helsedirektoratet.no

19 Behandling Oppfølging lokalt hos helsesøster/fastlege. Oppfølging i tverrfaglig poliklinikk. Opphold på rehabiliteringsinstitusjon (FamilY) Bariatrisk kirurgi (4XL).

20 Barn og unge med fedme er ikke en homogen gruppe

21 Behandling Utredning og oppfølging i tverrfaglig poliklinikk. Kostholdsveiledning Fysisk aktivitet Holdnings -og atferdsendring Oude et al, 2009, Cochrane systematic review Dexter C., Bundred P, Clinical Evidence 2011; 04:325

22 Kostholdsveiledning Måltidsrytme Sammensetning av matvarer Porsjonsstørrelse

23 Enkle kjøreregler.. 1. Lær barna åsmake pånye frukter og grønnsaker 2. Spis grove kornprodukter 3. Spis ren mat 4. Drikk vann som tørstedrikk 5. Godteri, kjeks og kaker er ikke en del av hverdagskostholdet

24 Fysisk aktivitet hvor vanskelig skal vi gjøre det?

25 Hvordan fåtil livsstilendring? Klinisk verktøy Motiverende intervju Teknikker fra kognitiv atferdsterapi

26 Vellykket livsstilsendring

27 Endring av helseadferd Vite hva som skal til og hvorfor (Information) Ville (ønske) endre adferd (Motivation) Velgeen strategi for åfådet til (Strategy) Martin LR et al. Health Behavior Change and Treatment Adherence Oxford University Press 2010

28 Foreldrerollen og grensesetting

29 Hva kan vi forvente åoppnå?

30 Tverrfaglig intensiv behandling vs tradisjonell behandling Bocca G. et al, Arch Pediatr Adolsc Med, oct. 2012

31

32 Intervensjon rettet mot foreldrene og familien.

33 Oppsummerende kunnskap Livsstilsintervensjon gir reduksjon i BMI z skår og bedrer kardiometabolsk profil i kortidssperspektiv (studier har ihs oppfølging mnd.) Veiledning knyttet til kosthold er suksesskriterie (matavarevalgog kalorirestriksjon) Veiledning knyttet til fysisk aktivitet (FA) er suksesskriterie (hjelpe til med å opprette daglig moderat-intensiv FA lokalt, veiledning knyttet til å begrense stillesitting). Inkludere og opprette lokal oppfølging parallellt med behandling synes åvære suksesskriterie. Forventet frafall i behandlingsløpet påopptil %. Dvs frafall betyr ikke dårlig tilbud, men representerer utfordringer i pasientgruppen.

34 De magiske 10 %

35 Estimated metabolic and vascular benefits of 10% weight loss Blood pressure 10 mm Hg in systolic + diastolic blood pressure in hypertensive patients Diabetes up to 50% in fasting glucose for newly diagnosed patients Lipids 10% in total cholesterol 15% in low density lipoprotein cholesterol 30% in triglycerides 8% in high density lipoprotein cholesterol Mortality >30% fall in deaths related to diabetes >40% fall in deaths related to obesity Haslam D et al. BMJ 2006; 333: from Jung RT. Br Med Bull 1997; 53:

36 Helsedirektoratet.no KOMPETANSEBROER

37 Tidlig intervensjon er viktig! Barn og ungdom med alvorlig fedme er vanskeligere åbehandle, sjeldnere redusert grad av fedme. Ungdom med alvorlig fedme oppnår sjeldnere enn barn effekt av livsstilsintervensjon. Knop et al, Pediatr Obes, 2013 dec

38 Hva gjør vi når ingenting hjelper?

39 Kirurgiske metoder Restriksjon Gastrisk innsnøring (bånd) Vertikal gastrektomi (sleeve) Kombinasjon Gastrisk bypass Biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling (DS)

40 Gastrisk bypass Tidsskrift for Den norske legeforening Hofsø D, et al.tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:

41 Bariatrisk kirurgi hos voksne - vektreduksjon Sjöström L et al. N Engl J Med 2007;357:741-52

42 Redusert total dødelighet etter gjennomgått bariatrisk kirurgi Sjøstrom L. et al., New England J Med, 2007:;357:741-52

43 Overvektoperasjon hos ungdom USA 1 -tredobling av antall overvektsoperasjoner blant ungdom i perioden (1) USA 2 -bariatrisk kirurgi til ungdom bør tilbys som del av en prospektiv studie og kun etter omfattende preoperativ forberedelse (2) England -retningslinjer sier at bariatrisk kirurgi kan vurderes hos ungdom med sykelig overvekt i særlige tilfeller (3) 1. Tsai WS. et al., Arch Pediatr Adolesc Med 2007;161: Treadwell JR, Sun F, Schoelles K. Systematicreview and meta-analysis Ann Surg 2008; 248: Obesity guidance on the prevention, identification,assessment and management of overweight and obesity in adults and children. London: National Institute for Health and Clinical Excellence, ( ).10. Pratt JS, Lenders CM,

44 Overvektoperasjon påungdom Olbers T et al., International Journal of Obesity (2012), 1-8

45 Bariatrisk kirurgi hos ungdom med sykelig overvekt i Norge 4XL studien Ungdom år Alvorlig fedme BMI med følgesykdom BMI > 40 BMI 55 Forsøkt konservativ behandling Tanner 4-5 GBP versus intensiv konservativ behandling Gastric bypass med Roux-en-Y-slyn

46 Eksklusjonskriterier Tanner stadium < 4 KMI 55 kg/m 2 Betydelig risiko for mangel på etterlevelse (compliance) Spesifikke fedmesyndromer (for eksempel Prader Willi syndrom) Fedme pga. hjerneskade Alvorlig generell sykdom

47 Pasientflyt Informasjonsdag i tverrfaglig team. Testdøgn med registrering og testing ved inklusjon i gruppe A eller B Følges hver 3 mnd. første 12 mnd. Totalt oppfølging i 10 år.

48 Pasientflyt Informasjonsdag i tverrfaglig team. Testdøgn med registrering og testing ved inklusjon i gruppe A eller B Følges hver 3 mnd. første 12 mnd. Totalt oppfølging i 10 år. Involvere fastlegen og lokale støttespillere tidlig i behandlingsløpet.

49 Operasjon eller ikke? -Alle måendre livsstil!

50 Preliminære resultater 4XL Totalt 26 inkluderte 16 opererte Overvekt av jenter Gjennomsnittsalder ved operasjon 16.7 (0.7), yngste 16 år. Ingen postoperative komplikasjoner.

51 Psykisk helse og livskvalitet Livskvalitet KINDL Selvfølelse Rosenberg Self-Esteem scale Psykisk helse Development and well-being assessment (DAWBA) Spiseatferd Binge eating scale (BES). Dutch eating behaviour quistionnare (DEBQ).

52 Psykisk helse og livskvalitet Livskvalitet KINDL Selvfølelse Rosenberg Self-Esteem scale Psykisk helse Development and well-being assessment (DAWBA) Spiseatferd Binge eating scale (BES). Dutch eating behaviour quistionnare (DEBQ). 12 mnd etter gjennomført gastrisk bypass skårer samtlige høyere på livskvalitet (KINDL) og selvfølelse (Rosenberg) og har redusert risiko for psykisk sykdom (DAWBA). 12 mnd etter gjennomført gastrisk bypass viser samtlige redusert grad over tvangs/overspising (BES).

53 Bariatrisk kirurgi kan være et behandlingsalternativ for ungdom med alvorlig fedme.

54 Bariatrisk kirurgi kan være et behandlingsalternativ for ungdom med alvorlig fedme. Per 17 år, kontroll 2 år etter operasjon Før levde jeg på utsiden. Nå føler jeg meg som Superman!

55 MEN.. Sofie 18 år. Jeg ser at de gamle buksene ikke passer, men tenker liksom at jeg er like stor som før!

56 Fedmebehandling hos barn gir helsegevinst! Overvektige barn som forble overvektige som voksne hadde økt risiko for DMII, hypertensjon, dyslipidemi og økt aterosklerotiske plakk i carotis intima. Juonola M. et al, N Engl J Med, dec 2011, 365;20

57 Fedmebehandling gir helsegevinst! Overvektige barn som forble overvektige som voksne hadde økt risiko for DMII, hypertensjon, dyslipidemi og økt aterosklerotiske plakk i carotis intima. Overvektige barn som ble normalvektige voksne hadde samme risikoprofil som barn som aldri hadde vært overvektige! Juonola M. et al, N Engl J Med, dec 2011, 365;20

58 VI MÅBEGYNNE MED BARNA VÅRE.. TUSEN TAKK

Overvektsepidemien - Hvordan møter vi den? - Vet vi hva som virker?

Overvektsepidemien - Hvordan møter vi den? - Vet vi hva som virker? Overvektsepidemien - Hvordan møter vi den? - Vet vi hva som virker? Samira Lekhal Seksjonsoverlege, PhD Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Seksjon for barn og unge SiV HF Tønsberg www.siv.no/sso

Detaljer

Hvordan vurdere overvekt hos barn og ungdom?

Hvordan vurdere overvekt hos barn og ungdom? Hvordan vurdere overvekt hos barn og ungdom? -Hvordan vurdere overvekt og fedme? -Hvorfor følge opp ved overvekt og fedme? Samira Lekhal MD, PhD, Seksjonsoverlege Senter for sykelig overvekt i Helse Sør

Detaljer

o Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller [Zj Fungerer det de facto som landsfunksjon allerede i dag?

o Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller [Zj Fungerer det de facto som landsfunksjon allerede i dag? Søknadsskjema for nasjonale behandlingstjenester Viktig bakgrunnsinformasjon: Se dokumentet Innledning og veiledning for søknader om nye nasjonale behandlingstjenester Helseforetak Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Tverrfaglig poliklinisk behandling av sykelig overvekt

Tverrfaglig poliklinisk behandling av sykelig overvekt Tverrfaglig poliklinisk behandling av sykelig overvekt Femteårsoppgave i stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø. Av Sindre Hellum Olaisen, MK- 06. Veiledere: PhD. Samira Lekhal

Detaljer

Disposisjon. Disposisjon. Følgesykdommmer. Vektoppgang etter kirurgi. Indremedisinerens rolle? Definisjoner

Disposisjon. Disposisjon. Følgesykdommmer. Vektoppgang etter kirurgi. Indremedisinerens rolle? Definisjoner Vektoppgang etter kirurgi Indremedisinerens rolle? Jøran Hjelmesæth Senterleder dr.med. Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg www.siv.no/sso Inntroduksjon og definisjoner Mekanismer

Detaljer

Utredning og behandling av fedme i spesialisthelsetjenesten - barn og ungdom 01.11.2007

Utredning og behandling av fedme i spesialisthelsetjenesten - barn og ungdom 01.11.2007 Utredning og behandling av fedme i spesialisthelsetjenesten - barn og ungdom 01.11.2007 SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...4 1.1 BEGRUNNELSE FOR ETABLERING AV BEHANDLINGSTILBUD TIL OVERVEKTIG BARN OG UNGDOM...7

Detaljer

Oppfølging etter fedmekirurgi1887 92

Oppfølging etter fedmekirurgi1887 92 Oversiktsartikkel Oppfølging etter fedmekirurgi1887 92 Sammendrag Bakgrunn. Antall fedmeoperasjoner øker i Norge. Fedmeopererte pasienter kan få kirurgiske, medisinske og ernæringsmessige komplikasjoner.

Detaljer

Tema Sykelig overvekt

Tema Sykelig overvekt I dette nummer av Tidsskriftet publiseres seks artikler om sykelig overvekt. Artiklene er redigert av Michael Bretthauer. Sykelig overvekt er et økende helseproblem i mange land, også i vårt. Artiklene

Detaljer

Akkurat passe - BARN

Akkurat passe - BARN Akkurat passe - BARN - en randomisert kontrollert studie av familiebasert, lavgradig livsstilsintervensjon i behandling av overvekt hos barn Silje Steinsbekk BUP Barneklinikken, St.Olavs Hospital/Psykologisk

Detaljer

BARIATRISK KIRURGI. Kirurgisk overvektsbehandling. Bakgrunn. Operasjonsmetoder. Hvem skal opereres? Resultater. Bivirkninger.

BARIATRISK KIRURGI. Kirurgisk overvektsbehandling. Bakgrunn. Operasjonsmetoder. Hvem skal opereres? Resultater. Bivirkninger. BARIATRISK KIRURGI Kirurgisk overvektsbehandling Bakgrunn Operasjonsmetoder Hvem skal opereres? Resultater Bivirkninger Komplikasjoner 1 BMI / KMI (voksne) WHO KLASSIFISERING KROPP-MASSE INDEX (BMI) Kg/m²

Detaljer

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien 4XL-studien Hoveddel 21.03.12 Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien Bakgrunn og hensikt Barnet ditt har sykelig fedme og er henvist til, eller allerede pasient ved Senter for

Detaljer

Behandling av fedme hos barn og unge

Behandling av fedme hos barn og unge Pediatrisk Endokrinologi 2008;22:64-69 Behandling av fedme hos barn og unge Helena M. V. Jørgensen 1, Therese Knag 2, Yngvild Danielsen 3, Pétur B. Júlíusson 4,5 1 Det medisinsk-odontologiske fakultet,

Detaljer

Livsstilsendringer etter institusjonsbasert rehabilitering ved diabetes type 2 og samtidig hjerte- eller lungesykdom

Livsstilsendringer etter institusjonsbasert rehabilitering ved diabetes type 2 og samtidig hjerte- eller lungesykdom Livsstilsendringer etter institusjonsbasert rehabilitering ved diabetes type 2 og samtidig hjerte- eller lungesykdom Bakgrunn Diabetes type 2 er en kronisk sykdom karakterisert av varierende grad av insulinresistens

Detaljer

Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 04.05.05

Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 04.05.05 Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 04.05.05 1 SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...4 1.1 BEGRUNNELSE FOR ETABLERING AV BEHANDLINGSTILBUD...4 1.1 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT...5 1.3 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING

Detaljer

Masteroppgave Samfunnsernæring 2013

Masteroppgave Samfunnsernæring 2013 Masteroppgave Samfunnsernæring 2013 Hvordan opplever gastrisk bypass-opererte utfordringene de møter etter operasjonen og hva oppgir de som hensiktsmessig og god oppfølging fra helsevesenet? Marte Rossavik

Detaljer

Gratulasjoner til NSF. Norsk Sykepleieforbund 100 års jubileum Stord 24. oktober 2013

Gratulasjoner til NSF. Norsk Sykepleieforbund 100 års jubileum Stord 24. oktober 2013 Gratulasjoner til NSF Norsk Sykepleieforbund 100 års jubileum Stord 24. oktober 2013 «Fedme-epidemien og helsefremmende sykepleie» Gudbjørg Øen Dosent i helsefag og pedagogikk Høgskolen Stord Haugesund

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1735 Nasjonale faglige retningslinjer Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten Forord Overvekt og fedme er sterkt økende

Detaljer

Livsstilsendring hos gastric bypass pasienter

Livsstilsendring hos gastric bypass pasienter BACHELOROPPGAVE: Livsstilsendring hos gastric bypass pasienter Hvordan møte og hjelpe gastric bypass pasienter med utfordringene operasjonen vil gi knyttet til endring av livsstil? FORFATTERE: MIA CAROLINE

Detaljer

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt?

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin,universitetet i Tromsø Christina

Detaljer

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Nordlandssykehuset Bodø HF Bakgrunn Høsten 2004

Detaljer

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

Forebyggende intervensjoner rettet mot overvekt og fedme -et innblikk i internasjonal litteratur Folkehelsekonferansen 2011 Stiklestad

Forebyggende intervensjoner rettet mot overvekt og fedme -et innblikk i internasjonal litteratur Folkehelsekonferansen 2011 Stiklestad Forebyggende intervensjoner rettet mot overvekt og fedme -et innblikk i internasjonal litteratur Folkehelsekonferansen 2011 Stiklestad Ingrid S. Følling, RSSO Hvordan imøtegå vektøkningen i befolkningen?

Detaljer

fag «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi

fag «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi fag vitenskapelig artikkel «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi Karen Synne Groven, postdoc, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

Livsstilsbehandling av sykelig overvektige

Livsstilsbehandling av sykelig overvektige Marte Kjøren Livsstilsbehandling av sykelig overvektige En evalueringsstudie av 12 og 5 ukers behandlingsopplegg ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Masterstudium i idrettsvitenskap Høgskulen

Detaljer

1. Økonomiske og administrative konsekvenser

1. Økonomiske og administrative konsekvenser Markedsføring av mat og drikke rettet mot barn. EØS-notifisering av forskriftsutkast Konsekvensanalyse 1. Økonomiske og administrative konsekvenser 1.1 Internasjonale undersøkelser av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 01.02.05

Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 01.02.05 Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 01.02.05 1 SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...3 1.1 BEGRUNNELSE FOR OPPBYGNING AV BEHANDLINGSTILBUD... 4 1.2 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT... 4 1.3 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING

Detaljer

OVERVEKT OG FØLGESYKDOMMER -

OVERVEKT OG FØLGESYKDOMMER - OVERVEKT OG FØLGESYKDOMMER - MEDISINSK KUR ELLER KIRURGI Jan Aaseth, Professor / forskningsrådgiver, dr med HiH/SI-HF DISPOSISJON DEFINISJON FØLGESYKDOMMER UTBREDELSE LIVSSTILSBEHANDLING: EN EGEN STUDIE

Detaljer

Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme.

Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme. Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme. Bakgrunn for prosjektet Overvekt og fedme er et økende problem i Norge og internasjonalt. Livsstilsrelaterte sykdommer øker i forekomst.

Detaljer