OVERVEKT OG FØLGESYKDOMMER -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERVEKT OG FØLGESYKDOMMER -"

Transkript

1 OVERVEKT OG FØLGESYKDOMMER - MEDISINSK KUR ELLER KIRURGI Jan Aaseth, Professor / forskningsrådgiver, dr med HiH/SI-HF

2 DISPOSISJON DEFINISJON FØLGESYKDOMMER UTBREDELSE LIVSSTILSBEHANDLING: EN EGEN STUDIE GENERELT OM LIVSSTIL KIRURGISK BEHANDLING HVA ER PRISEN? VITAMINER & MINERALER HORMONER OG HORMONHERMERE FOREBYGGING KONKLUSJON

3 Definisjon: Fedme og BMI BMI = Vekt / (høyde x høyde) BMI Normal vekt BMI >25-30 Overvekt eller muskulatur BMI >30-35 Fedme grad 1 BMI >35-40 Fedme grad 2 BMI >40 Fedme grad 3 (sykelig fedme) eller >35 med følgesykdom (sykelig fedme)

4

5 Metabolsk syndrom, tre eller flere kriterier (National Cholesterol Education Program / AHA 2005) Midjemål, menn > 102 cm Midjemål, kvinner > 88 cm Triglyserider (eller medisin) > 1,7 mmol/l HDL kolesterol, menn < 1,03 mmol/l HDL kolesterol, kvinner < 1,29 mmol/l Systolisk BT > 130 mm Hg Diastolisk BT > 85 mm Hg Glukose, fastende > 5,6 mmol/l Grundy SM et al. Circulation 2005; 112:

6 Insulinproduksjon - Metformin - Livsstil - Kosthold Prediabetes Diabetes

7 Sykdomsutvikling og komponenter i syndromet Abdominal fedme (magefedme) Insulin resistens Dyslipidemia Betennelses respons (økt CRP og SR) Forhøyet BT Økt blodlevrings-tendens (fibrinogen)

8 Behandlingsmessige implikasjoner Livsstils behandling: (DPS, DPP) Insulin resistens terapi: medisin (metformin eller..) Dyslipidemia terapi: statin eller.. Blodtrykksterapi Hindre blod-levring: ASA (= Albyl) Eller KIRURGI? Grundy SM et al. Circulation 2005; 112:

9 CVD og metabolsk risikosyndrom Metabolsk syndrom predikerer cirka 25 % av nye kardio-vaskulære hendelser. Lakka HM et al. JAMA 2002; 288:

10 Overvektssykdommer Insulinresistens eller diabetes 2 Høyt blodtrykk Høye nivåer av blodfett / lav HDL (dyslipidemi) Økt blodlevringstendens Hjerteinfarkt Hjerneslag Leddplager Snorking / pustevansker (søvn-apné) Visse former for kreft Ufrivillig barnløshet Psykisk stress

11 MÅL FOR VÅR tidlige STUDIE av livsstilsbehandling av overvektige Bakgrunn: Prevalens av sykelig fedme har økt dramatisk i Norge - særlig I Hedmark - og globalt i de siste ti-år. Mål: Å utvikle, implementere og evaluere et behandlingsprogram for personer med sykelig overvekt, med bruk av en kognitiv strategi for å øke de overvektiges innsikt i sammenhengen mellom livsstil og vekt. 32. Skyrud R, Aaseth J. The Open Behavioral Science Journal 2011; 5: 28-

12 Materiale og metode Etter en to-års-periode ( ) med livsstils-intervensjon hadde 15 (9.6 %) av 156 pasienter forlatt intervensjonsprogrammet. De resterende ble spurt via brev om å delta i studien. Skriftlig informert samtykke ble gitt av 69.

13 Karakteristika for studiegruppen og totalgruppen (angitt ved middelverdi eller %). Undersøkte pasienter Hele gruppen (n=69) (n=141) Alder, år (SD) 49,7 (11) 44,9 (22) Vekt, kg (SD) 122 (22) 128 (20) Kjønn (%kvinner) 59 % 64 % Type 2 diabetes 30 % 38 % Hypertensjon 53 % 55 %

14 Intervensjon Etter en screening undersøkelse ved start ble pasientene inkludert til regelmessige møter, i grupper med omkring 8 deltakere. Deltakerne ble oppfordet til å bruke en kost-dagbok (konseptet var intensivt ). Første halvår møttes de ukentlig, senere månedlig. Fokus var på motivasjon og framskritt i vektreduksjonsprosessen.

15 Resultater Reduksjon I vekt og BMI var 10.5% etter to år, med et økende vekttap gjennom hele perioden. Middel vekttap var 10,8 kg for kvinner og 17.3 kg for menn. Reduksjon I midjemål var 7 %. Det kom også reduksjon i syst and diast blodtrykk, kolesterol and triglyserider. Kriteriene for diagnosen metabolsk syndrom fantes hos 100% ved start og cirka 75% etter intervensjonen. Omtrent 10% oppnådde omkring samme vektreduksjon, 30%, som etter overvektskirurgi.

16

17 Pasient karakterika (n=69) angitt som middelverdi og standardavvik (SD) før og etter 2 år livsstilsbehandling. Ved start Etter 2 år P-verdi Vekt (kg) 122 (22) 109 (20) BMI (kg/m2) 41.6 (5.9) 37.5 (5.5) 0,000 Livvdde (cm) 125 (14) 114 (15) HbA1c (%) 6.1 (1.1) 6.0 (1.0) Kolesterol (mmol/l) 5.3 (0.9) 5.0 (1.0) LDL (mmol/l) 3.4 (0.6) 3.2 (0.9) Triglyserider (mmol/l) 1.5 (0.6) 1.3 (0.6) Systolisk BT (mm Hg) 140 (21) 132 (16) Diastolisk BT (mm Hg) 87 (11) 81 (9) 0.000

18 Konklusjon på vår tidligere studie Omkring ¼ av pasienter med risikosyndromet ble bra etter 2 år. Omkring ¼ oppnådde ganske lite Resten hadde moderat gevinst av lang tids intensiv livsstils-behandling. LavKarbo: gir 5 7 kg vekttap (Santos et al Obesity Rev 2012; Aug 21; Schwarzfuchs & Golan NEJM 2012; 367: )

19 DISKUSJON av våre resultater av livsstilsbehandling Sammenholdt med andre studier ga vårt konsept relativt gode resultater. En finsk intervensjonsstudie av overvektige med nedsatt glukosetoleranse viste nær 60 % redusert diabetes-insidens over 4 år, etter en vektreduksjon på knapt 5 %.

20 Hva må til? MOTIVASJON KUNNSKAP STYRKE TIL Å PRIORITERE REALISTISK PLAN - LANGSIKTIG HENSIKTSMESSIGE TANKEMØNSTRE TETT OPPFØLGING / EVALUERING / BELØNNING

21 Eksempel på individualbehandling uten medikament 57 årig mann med høyt BT, høyt blodsukker og BMI > 30. Han får et mini hjerneslag! Etter 4 mndr er BMI redusert til 25, livvidde fra 107 til 87, insulin og glukose er normale, og kolesterol redusert med 35%. Etter 6 mndr er BT 120/80 og livvidde 82 uten medisiner. Vekt fra 86 til 71 kg.

22 MAT Kunnskap -> MOTIVASJON Medisin Mosjon Omprogrammert adferd -> MESTRING

23 ULIKE METODER FOR VEKTREDUKSJON INTENSIV LIVSSTILSBEHANDLING: - Gjevestad et al. 2013: 10 13% etter 12 mndr (Vestfold) IKKE-INTENSIV LIVSSTIL: - Vestfold 2013: 1 5 % vekttap etter 12 mndr KIRURGI - Gastrisk by-pass: Cirka 30 % vekttap - Duodenal switch: Cirka 40 % vekttap

24 GASTRISK BY-PASS

25 Kostnad vs helsegevinst Beregninger indikerer at en tjener inn 2 år (egtl 2 QUALY) ved gastrisk bypass (Picot et al 2009) med estimert pris pr år Prisen pr QUALY med konservativ behandling Prisen pr QUALY med konservativ behandling kan være nesten like høy.

26 Komplikasjoner ved kirurgi Kirurgiske: - Lungeemboli - GI-blødning - Lekkasje ved anastomosen - Infeksjon i sår /- eller peritonitt - Brokk Nutritiv eller hormonell ubalanse - Vitamin- /mineral-mangel - Frigjøring av hormonhermere?

27 HENSIKT MED VÅRE STUDIER NÅ - ved gastrisk bypass 1. Er vitaminmangel til stede før kirurgi? 2. Vil kirurgi gi vitamin- eller mineral mangel? Er tilskuddene adekvate? 3. Er testosteronnivåene patologiske i starten? Vil de normaliseres? 4. Frigjøres hormon-hermende toksiner fra fettet?

28 Standard tilskudd Ved gastrisk bypass Multivitaminer/ mineraler livslang (NycoPlus Multi inneholder Mg 100 mg, Zn 15 mg, Fe 15 mg, samt Cu og Se. Calsium + D: Calcigran forte 100 mg Ca og 400 IE vitamin D3 første år, deretter blir behovet vurdert Betolvex 1 mg B12 im per kvartal livslang Ferromax 65 mg Fe daglig første år deretter blir behovet vurdert Solvezinc 200 mg sinksulfat / 45 mg sink daglig behov vurderes

29 25-OH-vitamin-D

30 Årsak til vekttap ved gastric bypass. malabsorbsjon, eller kostendring? 14 måneder etter operasjon Redusert matinntak 1418 ± 171 kcal, nær 90% Malabsorbsjon 172 ± 60 kcal Elizabeth A Odstrcil. The contribution of malabsorbtion to the reduction in net energy absorbtion after long-limb Rou-en-Y gastric bypass.am J Clin Nutr. 2010;92:704

31 MAT Medisin KIRURGI Kunnskap -> MOTIVASJON Mosjon Omprogrammert adferd -> MESTRING

32 FOREBYGGING: Struktur i hverdagen Spis frokost, lunsj, middag og kveldsmat Drikk nok vann Øk inntaket av grønt, frukt og bær ( 5 daglig ) Unngå den hvite giften (sukker osv) Bruk proteinrik mat Unngå synlig og skjult fett Ta en daglig trimtur (30 min min)

33 KONKLUSJON

34 TAKK FOR AT DERE HØRTE PÅ

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien 4XL-studien Hoveddel 21.03.12 Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien Bakgrunn og hensikt Barnet ditt har sykelig fedme og er henvist til, eller allerede pasient ved Senter for

Detaljer

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet?

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Sigmund A. Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag Norges idrettshøgskole Disposisjon Dose-respons-forhold Anbefalinger for folket

Detaljer

Hva gjør vi i møte med barn med fedme og deres foreldre på kontoret

Hva gjør vi i møte med barn med fedme og deres foreldre på kontoret Hva gjør vi i møte med barn med fedme og deres foreldre på kontoret Verktøy, pasient historier Ane Kokkvoll overlege barn Finnmarks sykehuset oktober 2013 Innhold- verktøy 1.Samtalen som verktøy- ulike

Detaljer

fag «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi

fag «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi fag vitenskapelig artikkel «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi Karen Synne Groven, postdoc, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet

Detaljer

Behandling av fedme hos barn og unge

Behandling av fedme hos barn og unge Pediatrisk Endokrinologi 2008;22:64-69 Behandling av fedme hos barn og unge Helena M. V. Jørgensen 1, Therese Knag 2, Yngvild Danielsen 3, Pétur B. Júlíusson 4,5 1 Det medisinsk-odontologiske fakultet,

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Diabetes LFH. kunnskap

Diabetes LFH. kunnskap Diabetes LFH kunnskap LFH kunnskap DIABETES Diagnostisering og behandling «En sammenstilling av fagartikler og forskningsresultater om samfunnsmessige konsekvenser av forekomsten av diabetes i den norske

Detaljer

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Interessekonflikter (siste 3 år) Honorar for foredrag:

Detaljer

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver.

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2007 Mandag 14. januar 2008 kl. 09:00-15:00 Bokmål Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV)

Detaljer

Eva Gunnes Sverre Myren. Helsetilstand og bruk av fastlege hos sprøytemisbrukere. Hovedoppgave

Eva Gunnes Sverre Myren. Helsetilstand og bruk av fastlege hos sprøytemisbrukere. Hovedoppgave Eva Gunnes Sverre Myren Helsetilstand og bruk av fastlege hos sprøytemisbrukere Hovedoppgave Trondheim, første versjon januar 2011, revidert og utvidet versjon januar 2012 Norges teknisk naturvitenskapelige

Detaljer

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo Trening nytter! Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander SAMMENDRAG: Regelmessig fysisk aktivitet utover det som er nødvendig for å tilfredsstille dagliglivets krav, gir

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER.

HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. HELSE OG LIVSSTIL BLANT PASIENTER I ET DPS IDENTIFIKASJON AV RISIKOPASIENTER. Møyfrid Løvbrekke Juni 2010 Masteroppgave i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Rapport IS 2170 Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Innhold Forord 4 Formål 6 Anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet 7 Kostråd 7 Anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting

Detaljer

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen

Kreftsykdom og bivirkninger av kreftbehandlingen Ernæringsbehandling Kvalme, dårlig appetitt, passasjehinder og smerter gjør at kreftpasienter står i fare for å miste vekt. Dette bør forebygges med gode kostholdsråd som følges opp jevnlig. Av Malene

Detaljer

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Forord Mat og helse henger nøye sammen. I Helse Bergen har vi utviklet en ernæringsstrategi som vi mener vil være en viktig del av behandlingen.

Detaljer

og måltider i eldreomsorgen

og måltider i eldreomsorgen og måltider i eldreomsorgen Vigdis Guttormsen Forord Mat og måltider er i alles liv svært viktig og bør ha høy prioritet. Måltidet er rikt og har mange ulike funksjoner. Først og fremst å dekke de ernæringsmessige

Detaljer

Livsstilsendringer skreddersydd til pasientens egne preferanser er mer effektivt enn informasjon og formanende råd

Livsstilsendringer skreddersydd til pasientens egne preferanser er mer effektivt enn informasjon og formanende råd Livsstilsendringer skreddersydd til pasientens egne preferanser er mer effektivt enn informasjon og formanende råd en randomisert kontrollert studie Liv Wensaas PhD, RN Senter for pasientmedvirkning og

Detaljer

Diabetes en innledning... 2. Type 1-diabetes... 3. Type 2-diabetes... 4. Svangerskapsdiabetes... 5. Symptomer på diabetes... 6. Behandling...

Diabetes en innledning... 2. Type 1-diabetes... 3. Type 2-diabetes... 4. Svangerskapsdiabetes... 5. Symptomer på diabetes... 6. Behandling... DVD om diabetes på arabisk og tyrkisk Innhold Diabetes en innledning... 2 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 4 Svangerskapsdiabetes... 5 Symptomer på diabetes... 6 Behandling... 7 Kosthold... 8 En

Detaljer