Arbeid og livskvalitet ved sykelig overvekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid og livskvalitet ved sykelig overvekt"

Transkript

1 Arbeid og livskvalitet ved sykelig overvekt Randi Størdal Lund, overlege Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO) SiV HF Tønsberg

2 Originalartikkel Employment is associated with the health related quality of life of morbidly obese persons Obesity surgery november 2011 Randi Størdal Lund Tor-Ivar Karlsen* Dag Hofsø Jan Magnus Fredheim Jo Røislien* Rune Sandbu Jøran Hjelmesæth

3 Sykelig overvekt Sykelig overvekt = BMI 40 eller 35 hvis vektrelatert følgesykdom BMI er en utregningsmodell for vekt basert på høyde = kg/ m² Ca 2 til 2,5 % av befolkningen? Fedme (obesity) BMI 30, overvekt (overweight) BMI 25

4

5 HUNT 1 ( ), HUNT 2 ( ), HUNT 3 ( ) The prevalence (%) of obesity (BMI 30) in HUNT 1, 2 and 3 in women.

6 Vårt pasientmateriale N =143 Alder gjennomsn. (SD) 44 (11) år BMI gjennomsn.(sd) 44 (5) kg/m² 74 % kvinner 56 % yrkesaktive

7 Livskvalitet Utgangspunkt i helse, funksjonsnivå, symptomer alle sykdomskonsekvenser i vid forstand

8 Følgesykdom (komorbiditet) 66 % leddsmerter 40 % depresjon/ angst 37 % hypertensjon* 31 % obstruktiv søvnapnoe* 31 % type 2 diabetes mellitus* * signifikant hyppigere hos menn enn kvinner

9 Livskvalitet og arbeidstilknytning Sykelig overvektige pasienter har redusert livskvalitet Ulike studier divergerer med hensyn til hvilke enkeltfaktorer som kan forklare denne reduksjonen Lavt utdanningsnivå kan være en del-forklaring, mens andre sosioøkonomiske variabler er lite undersøkt Kvinner oppgir gjennomgående lavere livskvalitet enn menn, men kjønnsaspektet er mangelfullt belyst Sykelig overvektige har lavere jobbtilknytning, og høyere grad av uførhet og andre trygdeytelser enn normalbefolkningen Flere av de yrkesaktive står i fare for å falle ut av arbeidslivet Vi ønsket kunnskap om betydningen av jobbtilknytning i vår pasientgruppe

10 Hypotese Livskvalitet er positivt korrelert med yrkesaktivitet

11 Metoder Medical outcome study - short form 36 (SF 36) Generell fysisk og psykisk helse fysisk funksjon, vitalitet, smerter, sosial funksjon mm Obesity and Weight-loss Quality of life (OWLQOL) Overvektsrelaterte spørsmål som spesifikt belyser emosjonelle og stigmatiserende sider ved tilstanden

12 SF-36 Spørsmål angående begrensning av fysiske aktiviteter Tiltakslyst, slitenhet, vitalitet Kroppslige smerter Spørsmål angående begrensning av vanlig sosial omgang Følelsesmessige fenomener Oppfatning av egen helse (friskere/sykere enn andre)

13 OWLQOL Obesity and Weight-loss Quality of life Overvektsrelaterte spørsmål som spesifikt belyser emosjonelle og stigmatiserende sider ved tilstanden. F.eks Skyldfølelse, skam Unnvikelsesadferd (snakk, fotografering) Føle seg stygg, bruke skjulende tøy Frustrasjon, egenaksept, misunnelse, bekymring

14 Variabler av mulig betydning for livskvalitet Kjønn, alder Tidspunkt for debut av fedme BMI /WHR Obstruktiv lungesykdom Hypertensjon Obstruktiv søvnapnoe Angst/depresjon Leddsmerter Type 2 diabetes Sivil status Utdannelse Jobbtilknytning Sedat livsstil

15 Variabler av mulig betydning for livskvalitet Kjønn Alder Tidspunkt for debut av fedme BMI/WHR Obstruktiv lungesykdom* Hypertensjon Obstruktiv søvnapnoe Angst/depresjon* Leddsmerter* Type 2 diabetes Sivil status Utdannelse Jobbtilknytning Sedat livsstil

16 Våre funn; prediktorer for livskvalitet SF36 Fysisk helse SF36 Psykisk helse OWLQOL R²=0.36 R²=0.33 R²=0.51 Jobbtilknytn. 0.43*** 0.33*** Kjønn 0.51*** Obstruktivitet 0.27** Angst/depresj. 0.30* Leddsmerter 0.21* Ønsker kirurgi 0.26**

17 Konklusjon Yrkesaktivitet er signifikant assosiert med høyere helserelatert livskvalitet (SF-36), men yrkesaktive er like frustrert og beskjemmet av sin overvekt som ikke yrkesaktive Kvinner er signifikant mer frustrert og beskjemmet av sin overvekt enn menn (OWLQOL), men helserelatert livskvalitet er jevnt fordelt mellom kjønnene

18 SF -36 yrkesaktive vs ikke-yrkesaktive Physical functioning *** 100 Mental health * Role-emotional ** Role-physical *** Bodily pain ** Social functioning * General health * Vitality *

19 Funnet samsvarer med klinisk erfaring

20 Konklusjon Tilknytning til arbeidslivet er positivt assosiert med livskvalitet i vår studie av sykelig overvektige personer Denne assosiasjonen er sterkere enn, og blir stående når vi korrigerer for alder, varighet og grad av fedme, samt en rekke fedmerelaterte følgetilstander

21 Avsluttende betraktninger Det er et betydelig, men oftest sammensatt og maskert bruk av trygdemidler knyttet til sykelig overvekt Det å få/ holde seg i/ rehabiliteres til arbeid er et vesentlig element i behandlingen ved sykelig overvekt Målet er deltagelse og fungering i det virkelige liv, herunder arbeidslivet Jobb er ikke bare et mål, men også et virkemiddel * Arbeidslivet er en viktig arena for forebygging

22 Sammenhenger mellom arbeidsliv og overvekt Sammenheng med sosioøkonomisk status? Opphopning i visse yrker? Samsvar med jobbens fysiske aktivitetsnivå? Vektmessig ugunstige jobbfaktorer?

23 Vekt og trygdemessige forhold Risiko for langstidsfravær (over 14 d) øker ikke-lineært ved økende BMI, sterk effekt inntrer først ved BMI omkring 30 Karlsen EB, UiB 2006 Finland: Fedme gir RR 7,4 for arbeidsuførhet ift normalvektige menn i aldersgruppen år. Visscher TLS 2004 Danmark: Blant uføretrygdede menn kan 5% av tilfellene tilskrives overvekt, hos kvinner 9%. Overvekt er forbundet med et produksjonstap på 6290 millioner kr Siff 2006 s 178 Sverige: Personer med fedme har ganger flere sykedager enn normalvektige. Behandling medfører redusert sykefravær og uføretrygd, særlig på lang sikt. Narbro K

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

o Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller [Zj Fungerer det de facto som landsfunksjon allerede i dag?

o Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller [Zj Fungerer det de facto som landsfunksjon allerede i dag? Søknadsskjema for nasjonale behandlingstjenester Viktig bakgrunnsinformasjon: Se dokumentet Innledning og veiledning for søknader om nye nasjonale behandlingstjenester Helseforetak Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge.

Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge. Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge. Heidi Johansen Inger-Lise Andresen Innledning Resultater fra kortvokststudien er nå publisert: Tre vitenskaplige artikler, en på engelsk og to

Detaljer

Plastikkirurgi etter fedmekirurgi 1044 9

Plastikkirurgi etter fedmekirurgi 1044 9 Oversiktsartikkel Plastikkirurgi etter fedmekirurgi 1044 9 BAKGRUNN Store vekttap etter overvektskirurgi medfører gjerne overflødig hud, noe som kan gi et stigmatiserende utseende og uttalte fysiske og

Detaljer

Livsstilsbehandling av sykelig overvektige

Livsstilsbehandling av sykelig overvektige Marte Kjøren Livsstilsbehandling av sykelig overvektige En evalueringsstudie av 12 og 5 ukers behandlingsopplegg ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Masterstudium i idrettsvitenskap Høgskulen

Detaljer

Denne lista viser hvilke prosjekter som bruker eller har brukt data fra HUNT (sist oppdatert 1.8.12).

Denne lista viser hvilke prosjekter som bruker eller har brukt data fra HUNT (sist oppdatert 1.8.12). Forskningsprosjekter basert på HUNT-data Data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag kan brukes i forskningsprosjekter som er ledet fra en institusjon med forskningskompetanse, avbefalt av Regional komité

Detaljer

Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet?

Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet? Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet? Ragnhild Aasen Jacobsen er politisk rådgiver i Rådet for psykisk helse. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon som arbeider

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Forord. Oslo, mai 2013. Line Sofie Uldal

Forord. Oslo, mai 2013. Line Sofie Uldal pasientmotivasjon for gastric bypass - en kvalitativ studie Patient motivation for gastric bypass - a qualitative study line sofie uldal Institutt for landskapsplanlegging Masteroppgave 30 stp. 2013 i

Detaljer

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Sammendrag Bakgrunn. Oppmerksomhetstrening har utviklet seg over 25 år til å bli en metode for behandling av stress og helseplager.

Detaljer

Helse og funksjon etter yrkesskade1458 62

Helse og funksjon etter yrkesskade1458 62 Helse og funksjon etter yrkesskade1458 62 Sammendrag Bakgrunn. Tilgjengelig statistikk gir relativt pålitelig informasjon om antall meldte yrkesskader årsaker og skademekanismer mens det er begrenset kunnskap

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

Fastlegen, Edderkoppen.. Legens mulige påvirkning av pasientenes livsstil inkludert fysisk aktivitet. Toppen av isfjellet?

Fastlegen, Edderkoppen.. Legens mulige påvirkning av pasientenes livsstil inkludert fysisk aktivitet. Toppen av isfjellet? Legens mulige påvirkning av pasientenes livsstil inkludert fysisk Jøsendal / Daltveit Avdeling for rusmedisin Helse Bergen HF Fastlegen, Edderkoppen.. Fastlegene kan nå en stor andel av befolkningen,også

Detaljer

Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Ellen Merethe Haug, NLA Høgskolen

Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Ellen Merethe Haug, NLA Høgskolen Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Ellen Merethe Haug, NLA Høgskolen Hvorfor er fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene viktig? De store folkehelseutfordringene:

Detaljer

Helse i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Helse i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 41 Statistiske analyser Statistical Analyses Helse i Norge Helsetilstand og behandlingstilbud belyst ved befolkningsundersøkelser Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser

Detaljer

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 1 Innhold Bare 1 av 5 Bare 1 av 5 3 Om undersøkelsen 5 Ulikheter i befolkningen 6 Variasjoner i aktivitetene

Detaljer

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas Rapport 2011: Innledning 2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Psykisk helse

Detaljer

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme SLUTTRAPPORT Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme Prosjektet er gjennomført ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS i perioden januar 2012 desember

Detaljer

Jorun Ramm. På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Jorun Ramm. På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien

Detaljer

Helse og sykdom. Helse i Norge

Helse og sykdom. Helse i Norge Helse i Norge Helse og sykdom II Helse og sykdom Et stadig tilbakevendende spørsmål er hva som omfattes av begrepet helse. I vestlige land har god helse tradisjonelt vært definert som fravær av sykdom.

Detaljer

Barn og overvekt. Camilla Volpe Høsten 2009. Helsesøsteres erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge.

Barn og overvekt. Camilla Volpe Høsten 2009. Helsesøsteres erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Barn og overvekt. Helsesøsteres erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge. Camilla Volpe Høsten 2009 MASTEROPPGAVE

Detaljer

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger rapport 29:6 Levekårsundersøkelsen 25 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Jocelyne Clench-Aas Marit Rognerud Odd Steffen Dalgard Rapport 29:6 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAPHIC AND WORKRELATED FACTORS ASSOCIATED WITH NECK, SHOULDER AND UPPER BACK PAIN BENTE ØFJORD

Detaljer

Utfordringer i helsetjenestene i lys av offentlig statistikk og helsebarometeret

Utfordringer i helsetjenestene i lys av offentlig statistikk og helsebarometeret Helse, helsetilbud og prioriteringer i helse-norge Utfordringer i helsetjenestene i lys av offentlig statistikk og helsebarometeret "Til lags aat alle kann ingen gjera" LHLs helsekonferanse Oslo kongressenter,

Detaljer

Masteroppgave i folkehelsevitenskap juli 2011.

Masteroppgave i folkehelsevitenskap juli 2011. Masteroppgave i folkehelsevitenskap juli 2011. Hel-3950 Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Lav inntekt, økonomiske problemer og lavt utdanningsnivå som risiko for utvikling av kronisk

Detaljer

Opplevelse av vektreduksjon gjennom livsstilsendring

Opplevelse av vektreduksjon gjennom livsstilsendring Opplevelse av vektreduksjon gjennom livsstilsendring En kvalitativ studie om opplevd effekt av vektreduksjon gjennom livsstilsendring i spesialisthelsetjenesten Kine Rasmussen Veileder Gudrun E. Rohde

Detaljer

Påvirker tannstatus livskvaliteten?

Påvirker tannstatus livskvaliteten? Påvirker tannstatus livskvaliteten? ANNE NORDREHAUG ÅSTRØM og EINAR BERG Hva er livskvalitet? I en vurdering om tannstatus påvirker livskvalitet, er det naturlig å begynne med å diskutere hva begrepet

Detaljer

Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden

Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden Norsk Epidemiologi 2009; 19 (2): 103-114 103 Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden Johan Håkon Bjørngaard 1, Steinar Krokstad 1, Roar Johnsen 1, Anita Oxaas Karlsen 1, Kristine Pape 1, Morten

Detaljer