Oppsummering frå distriktsmøte januar og februar 2012 Innspel til Regional delplan tannhelse. Fylkestannlegen i Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering frå distriktsmøte januar og februar 2012 Innspel til Regional delplan tannhelse. Fylkestannlegen i Møre og Romsdal"

Transkript

1 Oppsummering frå distriktsmøte januar og februar 2012 Innspel til Regional delplan tannhelse Fylkestannlegen i Møre og Romsdal

2 Faglig utvikling Kompetanseutvikling innen flere områder, eldre pasienter spesielt. Geriatri C1 + C2. Innvandrergruppa. Psykiatri. Traumetilfeller m.v. Terror, odontofobi, overgrepsutsatte. Protetikk og kirurgi Holde oss faglig oppdatert, forutsigbar kompetansehevende tiltak. Bidra til NY kunnskap. Vi må forholde oss til oppdaterte pasienter. Mer tid til fagutvikling, forskning. Ordninger som stimulerer; OUmidler, permisjonsordninger etc. Kontorarbeidsplasser (gjerne eksterne, eller kontorlandskap i større enheter). Kompetanseoverføring satt i system. Samfunnsutvikling Eldre pasienter og unge psykiatriske p. Endra demografi. Sentralisering, kommunikasjonsbedring, kortere reiseavstander. «Curlinggenerasjonen» mindre mobil. Stadig mer krevende, oppdaterte og rettighetsorienterte pasienter. Behandler-pasientrelasjonen stadig mer krevende. Utfordring: «Nivellere» kravene og realitetsorientere brukerne. Livsstilssykdommer, fedme. Språklige utfordringer knyttet til minoritetsgrupper. Må øke våre egne kommunikasjonsferdigheter. klinikkstørrelse for Godt fagmiljø. Enmannsklinikker gir ikke stabilitet, virker ikke rekrutterende. Konkurransedyktige lønnsbetingelser og særavtaler (provisjonsordninger). Nye krevende grupper betinger økte ressurser og annen prioritert tidsbruk. Tidlig markedsføring; U-skoler, yrkesmesser. Identifisere «lokale» kandidater tidlig i utdanningsforløpet. NB alle profesjoner. Introduksjonsprogram for nytilsatte. Egne veiledere. Viktig å «selge» arbeidsplassen på en positiv måte. Ikke «turistvideoer» som rekrutteringstiltak. Fokus på faglighet. «Tannklinikken i Spjelkavik er helt perfekt.» Dvs; 5 T, 7 THS, 2 TP (pasienttall 8000) Bjørgvin: 10 st. Klinikker med spesialister og enheter med muligheter for faglige utfordringer som gir rom for spesialisering. Andre forhold Forebygge helseskader som følge av statisk belastende arbeid. Fylkeskommunal subsidiering av treningsaktiviteter. Trimøkter i arbeidstida.

3 Faglig utvikling Stipend, støtte til videreutdanning (omfang?). Tilgang til å behandle alle pasientgrupper. Større faglige utfordringer i fht generell medisin, farmakologi, psykiatri og rus, odontofobi, gerodontologi, tortur-/voldsofre. Fortsatt sikre generell kompetanseutvikling for alle profesjoner. Samfunnsutvikling Endra demografi; eldre, innvandrergruppa, rus og psykiatri. Økt narkosebehandling (også andre grupper enn barn). Ekstremt overvektige. Gråsoneproblematikk, fritt klientell vs andre grupper. Stimulere og utvikle «henvisningspersonell». Immobilitetsutfordring, nærhet partnerskap med kommunehelsetjenesten? Definere samarbeidsområder i fht spesialisthelsetj. Ta i mot studenter på utplassering. Identifisere og bearbeide kandidater under utdanning med geografisk tilknytning. Delta aktiv på yrkesmesser. Også i grunnskolen. Stabil bemanning svært viktig gir rom for kompetanseoverføring etc. Kvalitetssikre rekrutteringsprosessene. Voksenopplæring for sekretærar (hva er mulighetsrommet?) Innspill: 5, 2 TL, 1 TP, 2 THS. Mer enn en tannlege, helst 3. Noen å diskutere med Bedre utstyrsnivå, ny teknologi, betinger større enheter 3-4 tannleger, 2 tannpleiere, 3-4 THS + en THS i «skrankefunksjon». 5 tannleger, 4 tannpleiere, 6 THS + resepsjon (befolkningsgr.l ?) Tannpleiere mer i utadretta folkehelsearbeid, også en faktor. Spesialisering?

4 Faglig utvikling Kvalitetssirkler. Legge opp til internettbasert videreutdanning. Flere spesialister Kurs for alle og på alle «nivåer» Stabile fagmiljø, mentorordninger for nyansatte, hospitering Veiledning av spesialister i egen etat Samfunnsutvikling Flere eldre, færre «tannløse», -> ansette en «tannpleier» på institusjonene Flerkulturelle pasienter (mer tolketjenester) Mer kravstore og bevisste pasienter Gruppe rus og psykiatri øker Bedre kommunikasjon, bedre tannhelsetjenester Økt press fra flere grupper Viktig med bedre kapasitet6 i sykehjem Mer betalende klientell for å få enda større faglige utfordringer Legg mer vekt på Bedre lønn, utdanningsstipend, lang ansiennitet må lønne seg Målretta rekrutteringsframstøt på VGS og universitetene Ambulering til større klinikker Bedre markedsføring av yrka i DOT, trivelige arbeidsforhold 1TL+1THS=for lite, 2TL+2THS=for lite, 2TL+1TPL+2THS=optimalt 3TL og minst 1TPL + 3THS og 1 i resepsjon 5 tannleger og 2 tannpleiere (i by på str. med Kr.sund) 3 team og en tannpleier

5 Faglig utvikling Samfunnsutvikling Verksted regional delplan tannhelse Endra pasientsammensetning, ny kompetanse. Utvikling i fht spesialkompetanse. Spisskompetanse i enkelte team. Kurstilbud i nærområdet (gjerne ei samarbeid med org.). Vi trenger spesialkompetanse! Vi må tenke annerledes. Også sosial kompetanse og kommunikasjonsferdigheter «internt» og «eksternt». Vi må ligge faglig i forkant (jfr. rettighetsorientering i samfunnet). Hele teamet må omfattes av målretta og systematisk kompetanseheving. Kompetanseutvikling via «nett» (jfr. helsebiblioteket). Jfr. endra alderssammensetning. Bedre samarbeid og dialog med privat tannhelsetj. om fordeling av pasienter (jfr. vårt ansvar for «tunge» grupper). NB utfordringer rundt private og «nødvendig» tannbehandling. Vi må fronte vår spesialkompetanse. Pasientgrupper (eldre) kommer med større forventninger og krav. For mye fokus på rekruttering for lite på. Ta vare på de vi har! Bedre oppfølging bredere perspektiv, ex. barnehageplass -> kommunene en viktig premissgiver. Legge «infrastruktur» til rette, skoler, barnehage etc. Tannhelsesekretærer vår neste rekrutteringsutfordring! Lønnspolitisk strategi for å ivareta stabilitet (hva er «mulighetsrommet»?). Vanskelig å generalisere eller standardisere. Avveining mellom sårbarhet og inntjening m.m. Forholdstallet tannleger og tannpleiere. Ambulering fra flermannsklinikker til enmannsklinikker (for å skape større stabilitet). Kompetanseklinikker med robust fagmiljø kan sikre et desentralisert klinikkmønster. Bevare velfungerende enmannsklinikker.

6 Innspill i plenum Faglig utvikling Samfunnsutvikling Satse på forebygging. Jf. alderssammensetning. Tannpleierens oppgaveportefølje. Dialog for alle, tverrfaglig forebyggende arbeid. Kompetanseheving (ny teknologi, hvem henvise til osv.) flere kursaktiviteter. Ex. leie inn spisskompetanse. «Spisse» bruken av kompetansemidler. «Nett-tid» med spesialist. Mest mulig tilgjengelige tannhelsetjenester for brukerne. Holde fast på desentral kl.struktur. Voksende gruppe c2. (Ansvar for psykiatri?). Flere individ- og brukerretta tiltak i samarbeid med kommunehelsetjenesten.(behov for avklaringer). Folkehelseperspektivet blir stadig viktigere. Gode lønnsforhold og gode utviklingsmuligheter for alle. Flere tannpleiere (optimalisering av bemanning, forholdstallet mellom tannleger og tannpleiere). Minst to tannl. To-tre sekretærer og en tannpleier. Teamet(ene) må være stort nok til å takle fravær.

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010. Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010. Foto: Emilie Husvik. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud Fylkeskommune ÅRSMELDING 2010 Foto: Emilie Husvik Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING...

Detaljer

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes VESTERÅLEN RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Helse Nord RHF 8038 Bodø Uttalelse til «Forslag til

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF ÅRSMELDING FOR TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF 2008 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 7 MÅL OG RESULTATER..8 TANNHELSE

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 - FYLKESTANNLEGENS INNSPEL TIL SEKTOROMTALE (1.9.2014)

ØKONOMIPLAN 2015 2018 - FYLKESTANNLEGENS INNSPEL TIL SEKTOROMTALE (1.9.2014) ØKONOMIPLAN 2015 2018 - FYLKESTANNLEGENS INNSPEL TIL SEKTOROMTALE (1.9.2014) 1 Tannhelsetenestene Tannhelsetenesta har 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket og gir tannhelsetenester til klientell

Detaljer

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2012. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune Tannhelse mars 2013 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1 Organisering...

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Årsmelding 2014. Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Buskerud fylkeskommune BFK Tannhelse mars 2015 Innhold Innhold 1. STYRELEDERS FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 3. FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 7 3.1

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik BUSKERUD FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2007 Gamle Gulskogen bro Foto Emilie Husvik Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF INNHOLD side FORORD AV STYRELEDER... 1 SAMMENDRAG... 2 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN...

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007 Sluttrapport Forprosjekt Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge 12. juli 2007 Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylke Innholdsfortegnelse 1.0 Sammendrag...

Detaljer

Strategisk kompetanseplan fase 2. Rapport fra regional prosjektgruppe

Strategisk kompetanseplan fase 2. Rapport fra regional prosjektgruppe Strategisk kompetanseplan fase 2 Rapport fra regional prosjektgruppe Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning... 7 1.1 Bakgrunn og mandat... 7 1.1.1 Prosjektorganisering...

Detaljer

Finnmarkssykehuset som førstevalget

Finnmarkssykehuset som førstevalget Finnmarkssykehuset som førstevalget Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset fram mot 2030 Innhold 1 Grunnlag for strategisk utviklingsplan... 2 1.1 Forutsetninger for utvikling av Finnmarkssykehuset...

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten. Nord-Trøndelag fylkeskommune Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-2/2011 Tannhelsetjenesten Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag...

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING...

STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 1 INNHOLD side STYRELEDERS FORORD...3 SAMMENDRAG... 4 FORMÅLET MED DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN... 6 ORGANISERING... 6 ORGANISASJON OG BEMANNING... 7 TANNKLINIKKER... 8 MÅL OG RESULTATER... 8 TANNHELSE...

Detaljer

Styresak. Maiken H. Jonassen Sak 004/10 O Rekrutteringsutfordringer i Helse Stavanger HF. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Styresak. Maiken H. Jonassen Sak 004/10 O Rekrutteringsutfordringer i Helse Stavanger HF. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Saken gjelder: Maiken H. Jonassen Sak 004/10 O Rekrutteringsutfordringer i Helse Stavanger HF Arkivsak 0

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 1 Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Innledning Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 er en overordnet plan for

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Unios helsepolitiske plattform

Unios helsepolitiske plattform Unios helsepolitiske plattform 1 INNHOLD Forord 3 Innledning 4 Lik tilgang til helse- og omsorgstjenester 6 Utjevning av sosiale helseforskjeller 8 Helsefremmende og forebyggende arbeid 10 Samhandling

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010

4 Hvordan tilrettelegge for kompetanseheving? 5 Satsingsområder for kompetanseheving i perioden 2007 2010 KOMPETANSEPLAN FOR HELSE- OG SOSIALOMRÅDET 2007 2010 1 INNHOLD 1 Bakgrunn og mål for kompetanseplanen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kompetanseløftet 2015... 3 1.3 Mål... 3 1.4 Arbeidsgivers og arbeidstakers

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Kompetanseplan. for helse og omsorg. Rennebu kommune 2011-2015. Vedtatt i HOO 23.06.11. Høringsutkast pr mars 2011. Kompetansepaln for

Kompetanseplan. for helse og omsorg. Rennebu kommune 2011-2015. Vedtatt i HOO 23.06.11. Høringsutkast pr mars 2011. Kompetansepaln for Kompetanseplan for helse og omsorg Rennebu kommune 2011-2015 Kompetansepaln for Høringsutkast pr mars 2011 Vedtatt i HOO 23.06.11 Innhold 1 BAKGRUNN... 4 2 MÅL... 5 2.1 Styrende dokumenter... 5 3 UTFORDRINGER...

Detaljer

Kompetanseplan helse og omsorg 2012-2016

Kompetanseplan helse og omsorg 2012-2016 Lund kommune Helse og omsorg Kompetansenivå Trening Kompetanseplan helse og omsorg 2012-2016 Innhold 1 Kompetanseplanens forankring og ambisjoner... 2 1.1 Etatens visjon... 2 1.2 Kommunens arbeidsgiverstrategi

Detaljer