God tannhelsetjeneste og godt arbeidsmiljø Oppsummering - Molde tannhelsedistrikt februar Fylkestannlegen i Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God tannhelsetjeneste og godt arbeidsmiljø Oppsummering - Molde tannhelsedistrikt februar 2012. Fylkestannlegen i Møre og Romsdal"

Transkript

1 God tannhelsetjeneste og godt arbeidsmiljø Oppsummering - Molde tannhelsedistrikt februar 2012 Fylkestannlegen i Møre og Romsdal

2 Plenum hva er det viktigste bevaringsområdet? God kommunikasjon. Får faglig bistand fra gode kolleger. God kollegialitet. Distriktsmøter. God kommunikasjon mellom klinikkene. Distriktsmøtene. Åpenhet med andre klinikker. Samarbeid, «lave terskler» mellom kolleger og klinikker. Godt samarbeid, god kjemi. (Også privat). Høy trivsel. God kommunikasjon med alle pasienter, helsestasjon, leger. Arbeidsfordeling i teamet. Godt arbeidsmiljø. God oversikt over klientellet, god styring på timeboka. Optimal bemanning (nb tannpleier!) Godt samarbeid prega av åpenhet. Stor rolleklarhet. Gir hverandre tilbakemeldinger. Positive tilbakemeldinger fra pasientene. Godt samarbeid. (Mor/sønn, ektepar ) Viktig med distriktsmøter. Må kjenne hverandre for å samarbeide godt. Teamjobbing. Friksjonsfritt samarbeid, god kjemi. Viktig å beholde møteplassene. Godt samarbeid mellom klinikkene. Åpenhet på og mellom klinikkene. Utadretta framferd (pasienter og pårørende). God service det er oss! Godt samarbeid internt. Klinikkmøter, morgenmøter ukentlig. Akuttvakt. Trim. Være tilgjengelig, yte god service. Følge opp både ris og ros. Undervisningsrollen (studenter). Fylkest. God tone, kjemi. Åpenhet. Fleksibilitet.

3 Plenum hva er det viktigste forbedringsområdet? Spesialistbistand. Organisering av dagen. Avveining av tidsbruk på administrasjon og behandling. Tidsbruk. Kommunikasjon. Bedre samarbeid om akuttpasienter mellom klinikkene. Mer henvisning. Mer info fra ledelsen. Raskere utlysning av st. Bedre og raskere IT-bistand. Stabil bemanning. Rask stillingutlysning. Trim. Mer kompetansepåfyll. Bedre utstyr. Mer «objektiv» informasjon om utstyr. Trim. Raskere innkalling, oppfylling av eldre pasienter. Raskere utlysninger for å unngå vakanser. Mer faglig utveksling, kompetanseoverføring. (Himla fornøyd ) Bli enda mer ja-mennesker. Stille mer opp for hverandre. Fleksibilitet (kunnskapsoverføring). Lyse ut stillinger raskere. Pasientlogistikk. (grupper, årskull). Bli mer profesjonelle (mindre prat i gangene). Teamarbeidet må optimaliseres. Raskere utlysning (alle profesjoner). Bedre kommunikasjon om faglige problemstillinger. Lavere terskler (bedre å veære idiot i 20 sek. Enn resten av livet) Være åpen fra innspill fra alle medarbeidergrupper/profesjoner. Ikke avfeie nye tanker. Tid til samtale om hverdagslige utfordringer og problemstillinger Oppfølging av ting vi er enige om. (HMSvernerunder). Fylkestannlegen Alle bør delta på flere distriktsmøter. Flere kontormøter (blir lett salderingspost).

4 Plenum hva er den viktigste årsaken til at gruppens bevaringsområde fungerer så bra? Respekt for hverandre. Må ønske dialog. Tid til dialog. Respekt for hverandre. Vilje til å kommunisere. Lederen må lytte. Godt planlagte distriktsmøter. Åpenhet og positivitet fra hver enkelt. Vi må kjenne hverandre for å kommunisere. Folkehelsekoordinator Blir tatt på alvor. Bistand ved behov. God kommunikasjon, respekt, tillit og åpenhet. Stabil bemanning. God rollefordeling. Godt samarbeid med alle gruppene (pri. klientell). Vi «misforstår» hverandre ikke med vilje. Kommunikasjon og informasjon. God rollefordeling. Diplomatisk og respektfull innstilling til hverandre. Sekretærene representerer kontinuitet, tradisjonsbærere. Gode rutiner for nyansatte Tilgjengelighet. Felles forståelse for hva god service innebærer. God faglig kompetanse i alle 3 grupper. Møteplasser er viktige! Toleranse og gjensidig respekt. Legge godviljen til. Fokus på intern evaluering. Ekstern kommunikasjon mot pasienter etc Fylkestannlegen Dialog som er trygg og ikke prega av «forsvar».

5 Plenum hva ser gruppen på som det viktigste tiltaket på forbedringsområdet? Bedre tilgjengelighet til spesialistkompetansen Bedre tid til klinikkmøter, fokus på organisering. Fylkes- Bedre samarbeide, klare rutiner for håndtering av akuttpasienter. Henvise til andre behandlere før narkosebehandl. Flere distriktsmøter med faglige kurs. Innsikt i tilsettingsprosesser. Mer bistand (vi er små). Utvikle bedre rutiner for faglig samarbeid. Utveksle mer faglig. Raskere utlysning av stillinger. Raskere st.utlysning ved vakanser (være mer på «forskudd»). Mer aktiv rekruttering. Bedre IT-verktøy/-støttefunksjoner. (Redusere sårbarhet.) Tidsrammer for oppfølging av vernerunder, handlingsplaner. Hyppigere klinikkmøter. TRIM «Ikke møtt pasienter», hva gjør vi? Vi må bli flinkere til å be om bistand + Flinkere til å gi hverandre beskjed, spørre hverandre. Innse at vi alle jobber mot felles mål. Pasientlogistikk: Fast tema på klinikkmøter (analysere pasientgrunnlaget bedre). Profesjonalitet: Hva betyr dette for hver av oss. Stikkord: «Plakat». Utnytte tid når vi er samlet. Planlegge

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid. Hva er tverrfaglig samarbeid? En arbeidsform, en metode

Tverrfaglig samarbeid. Hva er tverrfaglig samarbeid? En arbeidsform, en metode Tverrfaglig samarbeid Roller og funksjon Hva er tverrfaglig samarbeid? En arbeidsform, en metode Når flere faggrupper arbeider sammen på tvers av faggrenser og tilstreber en helhetlig tilnærming for å

Detaljer

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Kultur Vest AS, Grieghallen, BIT20 Ensemble og Norsk publikumsutvikling inviterte til seminar med utgangspunkt i behovet for og kravet til økt samarbeid i kultursektoren.

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Vi har en felles målsetting! Durapart AS sin visjon/ langsiktige mål er å være førstevalget for alle som vil tilbake til arbeidslivet, og våre

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer