DE 20 DELØVELSENE. Mål Svømmedyktighet: svømme 25 meter ha hodet under vann snu svømmeretning vende fra mage til rygg og motsatt flyte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DE 20 DELØVELSENE. Mål Svømmedyktighet: svømme 25 meter ha hodet under vann snu svømmeretning vende fra mage til rygg og motsatt flyte"

Transkript

1 DE 20 DELØVELSENE Svømmedyktighet: svømme 25 meter ha hodet under vann snu svømmeretning vende fra mage til rygg og motsatt flyte 1) Hodet under vann 2) Rytmisk pusting 3) Hopp - hodet under vann 4) Flyte på magen 5) Flyte på ryggen 6) Rulle fra mage til rygg og tilbake 7) Gli på magen 8) Gli på ryggen 9) Gli med crawl beinspark på magen 10) Gli med crawl beinspark på ryggen 11) Hopp på dypt vann 12) Grunnleggende stup-progresjon 13) Begynner-crawl armtak 14) Begynner-ryggcrawl armtak 15) Begynnersvømming på magen 16) Begynnersvømming på ryggen 17) Skifte retning 18) Hvile på mage og rygg 19) Livredning 20) Kombinert prøve

2 ØVELSE 1 - Hodet under vann oppholde seg under vann uten ubehag tåle vanntrykk på ansiktet/hodet holde pusten i sekunder a) gå og løpe på bunnen b) blås kork/bordtennisball 10 meter c) vask ansikt og hår 10 ganger d) skyll vann over hodet 10 ganger e) munn under vann i 5 sekunder f) nese under vann i 5 sekunder g) øyne under vann i 5 sekunder h) hent opp 5 fargede rokkeringer i) holde i stangen, ansiktet i vann

3 ØVELSE 2 - Rytmisk pusting blåse ut gjennom munn og nese mot vannets motstand puste rytmisk og avslappet gjentatte ganger tilegne seg rytmisk pusting og hensiktsmessige kroppsstil. a) holde pusten i luften i 15 sekunder b) blå ut lys fra ½ meters avstand c) blås håret bort fra ansiktet på hverandre d) repitere 1 e,f,g e) snakk, rop, skrik, se og hør under vann f) rytmisk pusting 5 ganger g) bobbing h) rytmisk pusting 10 ganger uten støtte i kanten (bryst) i) rytmisk pusting 10 ganger uten støtte i kanten (crawl) j) rytmisk pusting 10 ganger bryst og crawl

4 ØVELSE 3 - Hopp - hodet under vann kontrollere balansen under hopping trekke og holde pusten ved hopping blåse ut gjennom nese og munn ved nedslaget ta imot nedslaget og bunnen på en sikker og behagelig måte a) sitt på bassengkanten, hopp uti med hjelp b) sitt på hus på bassengkanten, hopp uti med hjelp c) stå på bassengkanten, hopp uti med hjelp d) sitt på bassengkanten, hopp uti uten hjelp e) klatre ned en stang (f.eks. trappa) f) sitt på huk på bassengkanten, hopp uti uten hjelp g) hopp gjennom rokkering h) hopp gjennom ringen og hent opp noe fra bunnen i) bobbing j) hopp uti med ball og kast den i en rokkering

5 ØVELSE 4 - Flyte på magen holde pusten i 15 sekunder i flytestilling kjenne vannets bæreevne og kroppens flyteevne ligge rolig og avslappet i flytestilling kontrollere rotasjon rundt kroppens tverrakse og stå opp alene a) repiter øvelse 1 b) manetflyting c) flytende X eller sjøstjerne d) manet - skillpadde - manet e) flyt som du vil - slapp helt av f) sculling - loddrett stilling g) flytende X i 10 sekunder - stå opp alene h) flytende strak stilling 10 sekunder - stå opp alene i) hopp uti, flyt opp til flytende stilling på magen j) ligg på bunnen k) gjenta innånding i flytende stilling 3 ganger (ut u/vann)

6 ØVELSE 5 - Flyte på ryggen flyte på ryggen avslappet og rolig kontrollere pusten under flyting kontrollere rotasjon rundt tverraksen og stå opp alene a) flyte X med støtte 10 sekunder b) stå opp med støtte c) flytende X alene - 10 sekunder d) sculling i loddrett stilling (4f) e) stå opp alene f) flytende X, stå opp alene g) flyte - synk - ligg på bunnen

7 ØVELSE 6 - Rulle fra mage til rygg og tilbake kontrollere rotasjon rundt kroppens lengdeakse rulle fra mage til rygg og tilbake kontroller pusten under rullingen a) flyt på mage eller rygg, vend med hjelp b) flyte på mage eller rygg, vend uten hjelp

8 ØVELSE 7 - Gli på mage sparke i fra vegg og bunn på en hensiktsmessig måte kjenne fart på kroppen når vannet strømmer forbi kjenne motstand på kroppen i forskjellige stillinger kontrollere motstand ved å forandre på kroppsstillingen kontrollere pusten i forhold til øvelsens varighet a) repiter flyteøvelsene 4 e,f,g,h b) repiter 1i, 15 sekunder c) fraspark i veggen, gli 2 meter, stå opp alene d) fraspark i veggen, gli 4-5 meter, stå opp alene e) gli i forskjellige stillinger f) hopp uti, spark ifra bunnen og gli 2-3 meter g) gli på mage med armene langs siden h) gli på mage med scullingbevegelser i) gli på mage med armene over hodet som i stupnedslag

9 ØVELSE 8 - Gli på ryggen sparke i fra vegg og bunn på en hensiktsmessig måte kjenne fart på kroppen når vannet strømmer forbi kontrollere motstand ved å forandre på kroppsstillingen kontrollere pustenm under glidning a) repiter 5c,d,e b) heng i stangen 15 sek./10 m, eller ved hjelp av instr. c) fraspark i veggen, gli 2-3 meter d) fraspark i veggen, gli 4-5 meter, stå opp alene e) gli i forskjellige stillinger f) hopp uti, spark fra på bunnen og gli over på ryggen, gli 2-3 meter g) gli på ryggen, armene over hodet som i stupnedslag h) gli på rygg med sculling

10 ØVELSE 9 - Gli - crawl beinspark på mage utføre crawl beinspark (fremdrift for 1. gang) kontroller farten ved forandring av frekvens på beinspark og kroppsstilling kontrollere leie i vannet ved å forandre på kroppsstiloling, luftinntak eller fraspark a) sitt på bassengkanten, strake bein, crawl beinspark b) beinspark på magen med feste i skvalperennen c) crawl beinspark på mage 5 meter d) fraspark i kanten, gli på ryggen 2 meter, snu til magen, crawl beinspark 3 meter e) spark i forskjellige stillinger f) fraspark i kanten, gli med crawl beinspark på magen 10 meter, pust hvis nødvendig, med/uten plate g) hopp uti, spark i fra bunnen og gli fremover, crawl beinspark 4-5 meter h) gli med crawl beinspark på magen, forlengs salto i) gli med crawl beinspark på magen mens hendene utfører sculling

11 ØVELSE 10 - Gli crawl - beinspark på rygg utføre noe kjent (crawl beinspark) i en annen kroppsstilling kontroll over farten ved forandring av frekvens på beinsparkene og forandring av kroppsstilling kontroll over oppdrift, kroppsstilling og pusting under utførelsen forbedre teknikken på selve beinsparket a) beinspark på ryggen med feste i skvalperenne b) crawl beinspark på ryggen, 5 meter c) fraspark i kanten, gli på magen 2 meter, snu til ryggen, crawl beinspark 5 meter d) spark i forskjellige stillinger e) fraspark i kanten, gli på ryggen med crawl beinspark 10 meter f) hopp uti, spark i fra bunnen og gli over på ryggen g) gli med crawl beinspark på ryggen og gjør en baklengs salto i vannet h) gli med crawl beinspark på ryggen mens hendene utfører sculling

12 ØVELSE 11 - Hopp på dypt vann kontroll over balanse ved hopping ta nedslaget på en behagelig måte tåle undervannsopphold rolig ta seg opp til overflaten ligge og hvile etter hoppet a) repiter 3 a,b,c b) sitt på huk på kanten, hopp uti, nå bunnen med føttene c) stående hopp fra kanten, hele hodet under vann d) klatre ned stang, slipp den og flyt opp til overflaten uten bruk av armene eller beina e) stående hopp fra kanten med hodet under vann, flyt bevegelsesløst opp til flytende X på magen, flyt i 10 sekunder f) stående hopp fra kanten, hodet under vann, flyt bevegelsesløs opp til flytende X på ryggen, flyt i 10 sekunder g) hopp uti, flyt opp til svømmestilling, spark 5 meter h) bobbing

13 ØVELSE 12 - Grunnleggende stup beherske forlengs rotasjon i luften slik at hendene tar vannet først tåle opp-ned kroppstilling under vann komme opp til overflaten igjen på en behagelig måte a) stup fra sittende b) stup fra knestående c) stup fra gangstående d) stup fra stående i knekk e) stup med sats

14 ØVELSE 13 - Crawl armtak på mage anvende «vannfølelses» øvelser til crawl armtak benytte seg av selvutviklet drivkraft ved bruk av armene i mageliggende stilling a) repiter 2e,f,g,h,i b) armtak på land stående og gående c) armtak på grunt vann, gående d) armtak gående på grunt vann 10 meter e) armtak 4-5 meter i liggende stilling f) armtak med crawl pusting på hvert 2. tak, 10 meter g) forlengs undervannssalto kroppert h) hopp ut, spark i fra på bunnen og gli fremover, sett inn armtak og svøm 4-5 meter i) stup uti, spark ifra på bunnen og gli femover, sett inn armtak og svøm 4-5 meter

15 ØVELSE 14 - Crawl armtak på rygg kjenne aksjon og reaksjon i forbindelse med armtaket anvende aksjon - reaksjon på ryggen kontrollere kroppsstillingen for å oppnå god effekt til fremdrift a) armtak i skulderdypt vann, gående baklengs b) armtak 4-5 meter i ryggliggende stilling c) armtak i skulderdypt vann, gående baklengs 10 meter med rytmisk pusting d) armtak på ryggen 10 meter med rytmisk pusting e) sculling i ryggliggende stilling f) undervannssalto baklengs g) hopp uti, spark i fra bunnen og gli over på ryggen, sett inn armtak (sculling) og svøm 4-5 meter

16 ØVELSE 15 - Begynnersvømming på mage kombinere flere tidligere innlærte øvelser koordinere disse elementene svømme en hel svømmeart på magen a) armtak og beinspark 4-5 meter b) armtak og beinspark 4-5 meter med rytmisk pusting på hvert 2. tak c) armtak og beinspark med rytmisk pusting, 10 meter d) svøm med hodet opp og hodet ned e) svøm med knyttede never og åpne hender f) svøm med og uten beinspark g) hopp uti, svøm 4-5 meter h) stup uti, svøm 4-5 meter i) grunnstilling på magen

17 ØVELSE 16 - Begynnersvømming på rygg kombinere flere tidligere innlærte øvelser på ryggen koordinere disse elementene svømme en ferdig svømmeart på ryggen a) armtak og beinspark 5 meter b) armtak, beinspark og rytmisk pusting 10 meter c) armtak, beinspark og rytmisk pusting 10 meter d) svøm i sittende stilling og svøm utstrakt e) svøm med knyttede hender og åpne hender f) svøm med og uten beinspark g) svøm med padlebevegelse og sculling h) svøm med en arm, svøm med høyre, svøm med venstre i) hopp uti, gli over på ryggen, svøm 4-5 meter j) stup uti, gli over på ryggen og svøm 4-5 meter k) grunnstilling på ryggen

18 ØVELSE 17 - Skifte retning manøvrere kroppen ved å skifte retning skifte retning båte til høyre og venstre på mage og rygg orientere kroppen i forhold til hvor en skal a) svøm på magen 2-3 meter, snu, svøm tilbake b) svøm på ryggen 2-3 meter, snu, svøm tilbake c) svøm noen tak på ryggen, rull over til magen d) hopp uti, svøm 5 meter på magen, snu, svøm tilbake e) hopp uti, svøm 5 meter på ryggen, snu, svøm tilbake f) tub

19 ØVELSE 18 - Hvile på mage og rygg stoppe og hvile under svømming kontrollere pusten slik at hvilepausen er effektiv velge den mest hensiktsmessige hvilestilling etter forholdene a) repiter 4g b) repiter 5e c) foreta innånding under flyting i fullstendig avslappet stilling på magen i 15 sekunder d) flyt avslappet på ryggen i 15 sekunder e) flere inn- og utåndinger under flyting i fullstendig avslappet stilling på magen i 30 sekunder f) flyt avslappet på ryggen i 30 sekunder g) trå i vannet i 30 sekunder

20 ØVELSE 19 - Livredning vise respekt for vannet kjenne sine egne begrensninger utføre elementær selvberging utføre enkle assisterende tiltak a) assistere en partner fra flytende stilling b) rekke ut fra bassengkanten med forskjellige gjenstander c) behandling av krampe d) bruk av redningsvest e) badevett, båtvett, isvett f) MTM

21 ØVELSE 20 - Kombinert prøve kontrollere flere tidligere innlærte øvelser vise sammenhengende at alle sentrale ferdigheter er mestret bevisst utføre flere øvelser sammenhengende og i en bestemt rekkefølge forstå sammenhengen mellom de forskjellige øvelsene Svømmedyktighetsprøven: a) stup uti på den dype delen av bassenget b) svøm 12,5 meter på magen c) snu mot startstedet og svøm 2-3 meter på magen d) flyt i 30 sekunder e) svøm tilbake på ryggen

Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen

Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen Svømme- og livredningsopplæring Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen Magnolia design as Foto: Paal Staven (www.paalstaven.com) Med unntak av: Side 13: Mats Melbye Side 15, 27, 37: Lasse

Detaljer

Treningsbank Fridykking

Treningsbank Fridykking Treningsbank Fridykking Versjon 1.1 1 Innledning Treningsbank fridykking er samlet inn med bidrag fra følgende: Kongsberg Dykkeklubb Røyken Sportsdykkerklubb Larvik Dykkeklubb I tillegg er det inkludert

Detaljer

Impulsuka 2014. Sted/Dato/Navn

Impulsuka 2014. Sted/Dato/Navn Impulsuka 2014 Sted/Dato/Navn NSFs teknikkoppbygging Crawl Teknikk på grunnleggende nivå (grovkoordinert) Kroppsposisjon: horisontal, rett, strømlinje, ansiktet i vannet Føtter og bein: på linje med kroppen;

Detaljer

Aktivitetshefte til Vill i vann

Aktivitetshefte til Vill i vann Aktivitetshefte til Vill i vann Norges Svømmeforbund 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Krav til basseng og utstyr (sikkerhet)... 3 3. Styrketreningsøvelser på land... 3 4. Lekbaserte på land... 4 5. Lekbaserte

Detaljer

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING AKTIVITETSFORSLAG TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING Dette heftet er en omarbeiding av Norges Handikapidrettsforbunds (NHIF) hefte nr. 12, tilhørende B- kurs Handikapidrett. Hefte

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 5 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Takling. - Blokkering. - Samarbeid to og to. Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen.

Detaljer

Bruk Airtrack. Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Bruk Airtrack. Norges Gymnastikk- og Turnforbund Bruk Airtrack Norges Gymnastikk- og Turnforbund 2008 AIRTRACK Airtrack (AT) er et trenings- og oppvisningsapparat. De første airtrackene kom til Norge i 2001 og over siden da har turnforeninger i hele

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET 2006 FAGPLAN KROPPSØVING

KUNNSKAPSLØFTET 2006 FAGPLAN KROPPSØVING KUNNSKAPSLØFTET 2006 FAGPLAN KROPPSØVING BARNETRINNET Kompetansemål etter 7. trinn og kjennetegn på måloppnåelse Sjøholmen Skole 2008 Maritim opplæring Kroppsøving skoleidrett Svømmeopplæring Naturfag

Detaljer

Innholdsfortegnelse MediYoga Startpakke 3

Innholdsfortegnelse MediYoga Startpakke 3 Innholdsfortegnelse MediYoga Startpakke 3 Innhold i hefte: > Hva er MediYoga? > Å tenke på før du begynner > Om yoga > Om meditasjon > Medisinsk yoga som terapi > Pusteteknikk - Lange, dype åndedrag. >

Detaljer

Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR

Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR Bryteskolen-mestring hver gang Det handler ikke om å vinne, men om mestring, gode opplevelser og å ha det gøy. Bryting Verdens beste

Detaljer

Barns motoriske, perseptuelle og språklige utvikling

Barns motoriske, perseptuelle og språklige utvikling Barns motoriske, perseptuelle og språklige utvikling Innledning Alle barn følger samme skjema i sin utvikling, selv om tempo alltid er og skal være individuelt. Ylva Elllneby har i boken Barns rett til

Detaljer

UKE 4 UKE 3 UKE 2 UKE 1

UKE 4 UKE 3 UKE 2 UKE 1 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSADVARSLER OG BRUK... 2-4 hovedkomponenter... 5 Delliste... 6 Montere... 7-5 ØVELSER... 6 Bli kjent med... 6 Tre innstillinger for håndtaket... 6 Komme seg

Detaljer

Treningstips. For deg som er benamputert

Treningstips. For deg som er benamputert Treningstips For deg som er benamputert 1. opplag/2007 Treningstips For deg som er benmaputert Innhold Innledning.............................................. 3 Basis balanseøvelser med protese............................

Detaljer

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein.

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein. Knestående. Grunnleggende. Knestående kan være teknisk vanskelig, dette fordi kroppsbygningen på den enkelte skytter har større påvirkning en på liggende og stående. Etter som det er så store forskjeller

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 7 - Duellspill Tema: -Duellspill. Hovedbudskap i økten: Alle håndballkamper avgjøres til syvende og sist av duellene en mot en. På denne økten har vi fokus på det å vinne

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. A. Merknad... 1. B. Viktige sikkerhetsinstrukser... 1-2. C. De viktigste delene til Total Flex... 3. D. Montere Total Flex...

INNHOLDSFORTEGNELSE. A. Merknad... 1. B. Viktige sikkerhetsinstrukser... 1-2. C. De viktigste delene til Total Flex... 3. D. Montere Total Flex... INNHOLDSFORTEGNELSE NOTATER A. Merknad... 1 B. Viktige sikkerhetsinstrukser... 1 - C. De viktigste delene til Total Flex... 3 D. Montere Total Flex... 4 Powerpod... 4 Benforlenger... 4-6 E. Sette opp Total

Detaljer

Diplomer i avansert svømming og livredning

Diplomer i avansert svømming og livredning Diplomer i avansert svømming og livredning Heftet inneholder oppgaver for gjennomføring av øvelser for å kunne motta diplomer i avansert svømming og livredning. Hvert diplom viser målene for kurs- og treningsprogrammet

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Stafetter. Småkonkurranser. Parkonkurranser. Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Stafetter. Småkonkurranser. Parkonkurranser. Norges Gymnastikk- og Turnforbund Stafetter Småkonkurranser Parkonkurranser Norges Gymnastikk- og Turnforbund FORORD...3 STAFETTER...4 KASTESTAFFET...4 TRILLEBÅR STAFETT...5 TJUKKAS STAFETT...6 FORLENGS RULLE STAFETT...6 TRANSPORTSTAFETT...7

Detaljer

For andre stevner må arrangørene få satt stevnet inn i NLS offisielle terminliste hvert år.

For andre stevner må arrangørene få satt stevnet inn i NLS offisielle terminliste hvert år. Regler for livredningskonkurranser utgave januar 2010 MED VEDLEGG: Tillegg til Regler for Livredningskonkurranser 2011-2012 Innhold: 1. Arrangør 2. Innbydelse og program 3. Startberettiget 4. Påmelding

Detaljer

SELVHJELPSMETODER. Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no

SELVHJELPSMETODER. Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no SELVHJELPSMETODER Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no Dyregrov 2005 (2010) Materialet er ikke lov å kopiere. Kun til personlig bruk.

Detaljer

EASY BASKET Øvelseshefte

EASY BASKET Øvelseshefte EASY BASKET Øvelseshefte Alle mennesker ønsker å gjøre rett, utfordringen er å lære de hvordan. Sokrates Dette er et øvelseshefte som følger opp introduksjonsheftet til Easy Basket, utgitt av NBBF. Introduksjonsheftet

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET 2006 FAGPLAN KROPPSØVING UNGDOMSTRINNET

KUNNSKAPSLØFTET 2006 FAGPLAN KROPPSØVING UNGDOMSTRINNET KUNNSKAPSLØFTET 2006 FAGPLAN KROPPSØVING UNGDOMSTRINNET Kompetansemål etter 10. trinn og kjennetegn på måloppnåelse Sjøholmen Skole 2008 Maritim opplæring Kroppsøving skoleidrett Svømmeopplæring Naturfag

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Snapp. - eredsskapsstilling. - Forflytning. N! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter.

Detaljer

Sikkerhetsinstruksjoner:

Sikkerhetsinstruksjoner: Sikkerhetsinstruksjoner: ADVARSEL! Dersom du har hatt en sykdom/skade eller det er lenge siden du har trent jevnlig, bør du kontakte lege før du starter treningen. Dette er ikke noe leketøy, la aldri barn

Detaljer

Balansetrening for hørselshemmede

Balansetrening for hørselshemmede Balansetrening for hørselshemmede Betydning for kommunikasjon og mestring Inger Anita Herheim psykomotorisk fysioterapeut Inger Anita Herheim Psykomotorisk fysioterapeut PROSJEKTET ER STØTTET AV: Veien

Detaljer

Astma- og KOLS-skole. Fysioterapeutens informasjon og råd ved behandling av obstruktiv lungesykdom.

Astma- og KOLS-skole. Fysioterapeutens informasjon og råd ved behandling av obstruktiv lungesykdom. Astma- og KOLS-skole Fysioterapeutens informasjon og råd ved behandling av obstruktiv lungesykdom. Innhold Pusteorganets inndeling Anatomi Fysiologi Patofysiologi side 2-4 side 5-6 side 7 Øvre luftveier

Detaljer

Bedre håndball. - og uten skader! Veiledende treningsprogram

Bedre håndball. - og uten skader! Veiledende treningsprogram Bedre håndball - og uten skader! Veiledende treningsprogram Innledning Treningsprogrammet er laget for å forbedre prestasjon og forebygge skader hos yngre håndballspillere. Øvelsene i programmet har til

Detaljer

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Friskere og Gladere medarbeidere Treningsprogram Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Hva Øvelse Moderat intensitet Mer intensivt Repetisjoner Bein & Rumpe Knebøy Som beskrevet Knebøy på 1 fot Utfall

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Modell: AB5110

BRUKERVEILEDNING Modell: AB5110 MKING FITNESS FUN! Modell: 5110 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING I. rukerhåndbok Innledning...2 Sikkerhetsadvarsler...3-4 Deler...5 Deltegning...5 Delliste...6-7 Hovedkomponenter...8 Monteringsanvisning...9-13

Detaljer