Impulsuka Sted/Dato/Navn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Impulsuka 2014. Sted/Dato/Navn"

Transkript

1 Impulsuka 2014 Sted/Dato/Navn

2 NSFs teknikkoppbygging Crawl

3 Teknikk på grunnleggende nivå (grovkoordinert) Kroppsposisjon: horisontal, rett, strømlinje, ansiktet i vannet Føtter og bein: på linje med kroppen; tett mot overflaten; stabilt alternerende spark; bevegelse gjennom hele beinet med føtter og tær strukket; lite plask Hender og armer: alternerende bevegelse med kontrollert isett foran; fingre først; hendene trekker tett mot kroppen og mot hoften; framføring i sirkelformet bevegelse Pusting: kontrollert vridning av hodet til siden; regelmessig mønster; sikre utveksling av luft Timing: koordinering av spark, armtrekk og pusting i en kontinuerlig bevegelse

4 Teknikk på videregående nivå (finkoordinert) Kroppsposisjon: horisontal, rett, strømlinje, ansiktet i vannet. Hoftene litt lavere enn skuldrene; øyne ser litt frem og ned; rotasjon av skuldre og overkropp; hodet stabilt og sentrert med unntak av jevn dreining til siden for pusting Føtter og bein: på linje med kroppen; tett mot overflaten; stabilt alternerende spark; bevegelse gjennom hele beinet med føtter og tær strukket; lite plask; liten avstand mellom beina; bevegelsen starter i hoften og avsluttes ved at føttene presser mot vannet Hender og armer: Isett hånden glir ned i vannet, bøyd albue; isett mellom skulder og hodet; finger, så håndledd, så albue. Fremdrift etter isett skal hånden bevege seg litt ut og ned til vannfesteposisjon (catch); presser under kroppen, så skyver man bakover og utover mot hoften. Framføring albuen forlater vannet først, fulgt av vrist og hånd; armen beveges over vannet tett mot kroppen og hodet til et kontrollert isett. Pusting: kontrollert vridning av hodet til siden; regelmessig mønster; sikre utveksling av luft; puste kraftig ut i vannet like før munnen forlater vannet; rask innpust; hodet tilbake til senterposisjon Timing: koordinering av beinspark, armtak og pusting i en kontinuerlig og fast bevegelse; jevn og kontrollert teknikk

5 Teknikk på effektivt nivå (automatisert) Kroppsposisjon: økt skulder- og overkroppsrotasjon frigjør mer kraft i trekket Føtter og bein: kontrollert og stabil for lengre svømming i lav fart; hurtigere og kraftigere for korte distanser og høyere fart Hender og armer: øke lengden på bevegelsen både ved start og avslutning av taket, øker lengden pr tak Pusting: evnen til å puste balansert til hver side er med på å balansere teknikken Timing: forholdet mellom taklengde og frekvens bør utvikles, og varierer for hvert enkelt individ og med hastighets- og distansekravene

6 Læringspunkter crawlteknikk (keypoints)

7 Arbeide med kroppsstilling Senk hodet for å holde hoften høyt. (Overflateområdet på hodet ditt gir mye mindre motstand enn overflateområdet på underkropp og bein når du løfter hodet) Rull kroppen fra side til side for å øke kraft og redusere motstand. Hold bakhodet på linje med ryggraden, slik at du roterer for å puste; ikke løft eller vri på hodet for å puste. Hold hoften høyt med kroppsstillingen, ikke ved å sparke kraftig. (Kraftige spark fører tidligere til utmattelse)

8 Arbeide med fremdrift Strekk hånden fremover foran skulderen; isett med pekefinger først. Rett hånden ned dypt, fingrene skal peke mot bunnen av bassenget. Bøy albuen gjennom trekkfasen, så strekk albuen bakover i skyvfasen. Rett albuen mot sideveggen i bassenget. «Ankre opp» albuen og trekk kroppen forbi albuen. Mens armen strekkes ut, skvis den bakover mot siden av kroppen. Skyv gjennom med hånden under vann; albuen leder overgangsfasen (framføringen).

9 Arbeide med framføring Rull albuen ut av vannet først Hold albuen høy, hånden lav og nært vannet Albuen leder framføringen; hånden følger albuen. Høy albue i framføringen hviler triceps og gjør at hånden beveger seg i en rett linje fra avslutningen av taket til isett på neste tak. Vektlegg avslapning i framføringen av armen

10 Arbeide med god pusteteknikk Pust helt ut, kraftig, under vann Pust inn kun når kroppen har rotert slik at halve munnen er utav vannet Lær små barn til å puste på hvert tredje tak, slik at de puster til begge sider. Senere vil de legge seg til å puste til den siden de foretrekker.

11 NSFs teknikkoppbygging Rygg

12 Teknikk på grunnleggende nivå (grovkoordinert) Kroppsposisjon: nesten horisontal, rett, strømlinje, bakhodet i vannet Føtter og bein: på linje med kroppen; stabilt alternerende spark, bevegelse gjennom hele beinet med føtter og tær strukket, lite plask, knær under vannflaten Hender og armer: alternerende og sirkulær bevegelse over og under vann; kontrollert håndisett over hodet med strak arm på linje med skulder; hender og armer trekker rundt siden mot hoften Pusting: utveksling av luft regelmessig, ved behov Timing: koordinering av spark og armtrekk i en kontinuerlig bevegelse

13 Teknikk på videregående nivå (finkoordinert) Kroppsposisjon: nesten horisontal, rett, strømlinje, bakhodet i vannet og helt rolig i sentrert posisjon; brystet fri av vannet med hofter og bak litt senket; kontrollert rotasjon av skuldre; skuldre fri av vannet; øyne ser opp og litt frem Føtter og bein: på linje med kroppen; (positivt) alternerende spark; beinet skal opp mot overflaten men knærne under; bevegelse gjennom hele beinet med lett bøy i kneet og liten avstand mellom beina; føttene strukket og tærne peker litt innover, tærne lager litt plask i vannflaten Hender og armer: Isett kontrollert med rett albue; hånden plasseres i vannet, håndflaten utover og lillefinger først, på linje med skulder; fortsetter nedover når skulderen ruller mot den siden Fremdrift på det dypeste punkt etter isett bøyes albuen og hånden presser rundt og bakover mot hoften; når armen strekkes presser hånden nedover mot bunnen før den sveiper mot hoften og opp til overflaten Framføring skulderen leder og løftes opp og rundt når hånden går ut av vannet med tommelen først; albuen er strak når armen løftes strak opp over skulder mot isettposisjon Pusting: skjer naturlig, men regelmessig i forhold til kraftfasene i armtrekket Timing: koordinering av spark og armtrekk i en kontinuerlig og konsistent bevegelse; jevn og kontrollert teknikk

14 Teknikk på effektivt nivå (automatisert) Kroppsposisjon: økt skulder- og overkropprotasjon mens hodet holdes stabilt, frigjør mer kraft i hver armtrekk Føtter og bein: et kontinuerlig og kraftig spark gir større stabilitet for underkroppen Hender og armer: et kontrollert isett og dypt vannfeste med skulderrotasjon fulgt av et kraftig trekk med bøyd albue gjennom mot hoften, øker kraften og distansen for hvert tak Pusting: kontrollert regelmessig pusting i forhold til kraftfasene i armtrekket Timing: forholdet mellom taklengde og frekvens bør utvikles og varierer med hvert enkelt individ og arbeidskravet i øvelsen

15 Læringspunkter ryggteknikk (keypoints)

16 Arbeide med kroppsstilling Hold hodet i ro Hold hodet litt bakover, se opp og litt bak Rotér kroppen godt til hver side Rotér hoften litt før resten av kroppen. Bruk hoften som motor for å bevege kroppen. Rotér skuldre sammen med kroppen slik at den framførende armen er utav vannet.

17 Arbeide med fremdrift Isett med lillefinger først; rett den dypt ned i vannet. Hånden skal i vannet like utenfor skulderbredden Bøy albuen og skyv hånden fra «dypt og langt ute fra kroppen» til hoften, med håndflaten pekende mot beina. I løpet av armtaket skal albuen peke mot bunnen av bassenget

18 Arbeide med framføring Tommelen ut av vannet først. Så snart som mulig roterer man hånden slik at lillefingeren leder Rotér skulderen innover slik at den går klar av vannet. Dette bidrar til mindre frontalmotstand. Hold armen strak i framføringen, og strekk den oppover Rask og jevn bevegelse i framføringen

19 Arbeide med god pusteteknikk Innpust på isettet for den ene armen, utpust på isettet for den andre armen Oppretthold god rytme i pustingen

20 NSFs teknikkoppbygging Bryst

21 Teknikk på grunnleggende nivå (grovkoordinert) Kroppsposisjon: strak, strømlinjeformet etter sparket; løfte hodet og skuldrene for å puste i løpet av taket Føtter og bein: samtidig spark; før føttene opp mot baken; vinkle fotbladene utover; spark rundt og bakover i en sirkulær bevegelse, og før føttene og beina sammen igjen når de er strake Hender og armer: fra strak stilling press begge hendene ut og rundt i en liten sirkulær bevegelse foran skuldrene Pusting: løft hodet forover i løpet av armtaket og før hvert spark Timing: fra strak stilling skyver hender og armer mens innpustet skjer, fulgt av sparket og frem til strak stilling

22 Teknikk på videregående nivå (finkoordinert) Kroppsposisjon: strak, strømlinjeformet stilling, med hodet i linje, ansiktet i vannet; hodet og overkroppen vil løftes og falle i rytme med spark, armtak og pust Føtter og bein: Framføring fra strak stilling, bøy knærne, trekk helene opp mot baken under vannet; knærne skal være bak baken og mellomrom i hoftebredde Vannfeste begge føttene flate og vendes ut i den karakteristiske froske-stillingen Fremdrift spark bak, rundt og litt ned, med sålene og innsiden av føttene som presser mot vannet til beina er nesten strukket; føttene strekkes og føres sammen når beina er fullt strukket Hender og armer: Vannfeste fra fullt strukket stilling, skal hendene (som peker litt ut og ned) presse ut mot siden til Ystilling litt utenfor skulderbredde Fremdrift hendene leder underarmene i en nedover og innover bevegelse, slik at hendene føres nesten sammen under haken; hendene føres mot hverandre og albuer og overarmer følger etter Framføring uten pause føres hender og underarmer videre under haken og strekkes frem mot startstilling Pusting: en gang for hver syklus, forover i løpet av armtaket og før hvert spark Timing: fra fullt strukket stilling trekker armene, innpustet skjer, armene starter framføring, så framføres beina og sparker bak til fullt strukket stilling; trekk, pust, spark, strekk

23 Teknikk på effektivt nivå (automatisert) Kroppsposisjon: en undulerende, bølgelignende bevegelse gjennom hele syklusen med en strukket strømlinjeformet stilling etter hvert spark Føtter og bein: et kraftig akselererende spark bakover Hender og armer: vektlegge et kraftig innoversveep av hendene og underarmene som umiddelbart leder fremover til fullt strukket stilling; opprettholde en rask rytme Pusting: kontrollert regelmessig pusting, inhaler i løpet av armtrekket og ekshaler mot slutten av strekkfasen Timing: forholdet mellom taklengde og frekvens varierer med hvert enkelt individ og arbeidskravet i øvelsen, og bør utvikles

24 Læringspunkter brystteknikk (keypoints)

25 Arbeide med kroppsstilling Hold hoften høyt gjennom syklusen Oppretthold strak linje fra skuldre til knær (liten bøy i hoften når man trekker opp beina) «Len deg fremover» med kroppen når man strekker armene frem. Svøm nedoverbakke. Bruk hodet til hjelp for å holde hoften høyt. Se ned mot bunnen når armene strekkes fremover.

26 Arbeide med fremdrift Beinsparket Trekk opp hælene mot utsiden av hoften Vend tærne utover Spark bak, rundt og ned Skvis leggene sammen mot slutten av sparket. Avslutt med samlete legger/føtter. Løft beina opp mot vannflaten for å starte framføringen av beina Armtaket Tomlene mot hverandre, håndflaten ned, armene strukket Skyv hender/håndflater utover, forbi skulderbredde Lillefingrene peker litt oppover når armene er strukket ut i hjørnene Vend fingrene/håndflatene nedover og skyv innover, med stabile albuer Når hendene passerer under albuene, skvis albuene sammen direkte under haken og begynn framføringen. Akselerer hendene i innskyvet mot midtlinjen. Framføring med «raske hender».

27 Arbeide med god pusteteknikk Utpust under vann Innpust på det naturlige «høyeste punkt» i syklusen (normalt sett mot slutten av innskyvet) Pust en gang pr syklus

28 Arbeide med timing Spark, strekk og trekk Tenk at du skal sparke en pil fremover, formet av overkroppen og armene Tenk at du skal trekke en pil, formet av at beina ligger høyt og at hoften ikke er i veien

29 NSFs teknikkoppbygging Butterfly

30 Teknikk på grunnleggende nivå (grovkoordinert) Kroppsposisjon: liggende på magen, varierer med bølgebevegelsen gjennom syklusen Føtter og bein: et samtidig spark, starter ved hoften; bevegelsen forplantes gjennom beina og føttene; tærne peker bakover Hender og armer: en samtidig sirkulær bevegelse, hendene settes i vannet foran skuldrene, presser litt utover, deretter trekker inn og under kroppen mot hoftene; hendene svinges lavt over vannet tilbake til isettet Pusting: løfte hodet forover i løpet av armtaket Timing: spark; armtrekk; framføring; innpust tas i løpet av taket

31 Teknikk på videregående nivå (finkoordinert) Kroppsposisjon: strak med hendene strukket forover; med hodet i linje, ansiktet i vannet; hodet og overkroppen vil løftes og falle i rytme med spark, armtak og pust Føtter og bein: full undulerende bevegelse av hoften, beina og føttene; baken løftes og senkes; knærne bøyes og strekkes; føtter og tær er lange og strukket Hender og armer: Isett hendene føres i vannet foran, og på linje med, skuldre og hode Fremdrift etter isettet beveges hendene litt ut og ned til vannfestestilling; sveip under kroppen, så bak og gjennom til hoften Framføring jevn framføring av begge armer over vannflaten Pusting: hodet løftes med haken forover før hendene fullfører skyvet bakover Timing: konstant undulering med to spark for hver armsyklus; pust en gang for hver syklus eller annenhver syklus

32 Teknikk på effektivt nivå (automatisert) Kroppsposisjon: ansiktet i vannet før håndisett vil forbedre strømlinjeformen Føtter og bein: et kraftig, rytmisk, piskelignende spark, som begynner ved hoften og forplantes gjennom tærne Hender og armer: ved å vektlegge vannfeste, trekk under kroppen og følge på mot hoften, vil øke kraften og distansen i hver syklus Pusting: kontrollert regelmessig pusting relatert til kraftfasene i taket Timing: vektlegge jevnt, rytmisk og kontrollert balanse av spark og trekk gjør at teknikken kan utføres kontinuerlig over lengre distanser

33 Læringspunkter butterflyteknikk (keypoints)

34 Arbeide med kroppsstilling Rytmen i butterfly kommer fra kroppsstillingen Kroppen ruller gjennom vannet; hoften opp, brystet ned, så hoften ned, brystet opp. Lær først kroppsdelfin med armene framover, så med armene langs siden. Hold bakhodet på linje med ryggraden

35 Arbeide med timing I isettet går hoften opp og brystet ned Spark når hendene går i vannet og ut av vannet Pust annethvert tak for å hjelpe med rytme og kroppsstilling

36 Arbeide med fremdrift Isett med hendene utenfor skulderbredde. Skyv ned og innover, hendene ganske tett sammen under halsen Høye albuer i innskyvet Skyv gjennom, lillefingeren kutter utover når taket avsluttes En-arms drill vil hjelpe til med å lære godt armtaksmønster og god timing Spark med beina samlet, som en stor finne La knærne få litt bøy på nedsparket Spark både opp og ned

37 Arbeide med god pusteteknikk Pust ut når armene trekker Strekk haken fremover gjennom vannflaten for å puste inn Raskt innpust, og ned med hodet igjen

38 Arbeide med framføring Løft lillefingrene ut først og la de lede armene i framføringen. Håndflatene opp. Framføring med hender og armer lavt og flatt ned mot vannflaten. Avslappede armer i framføringen.

Trekk skuldre bakover press

Trekk skuldre bakover press TRENINGSGUIDE 1 (Periode 06.01.11. 22.02.11.) Velkommen. - Satt av tid til å bruke på oss selv roe oss ned være her og nå. - Hold fokus på egen kropp og eget utgangspunkt! - Fokus på det du får til! Ikke

Detaljer

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt

Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Friskere og Gladere medarbeidere Treningsprogram Øvelser som til sammen gir ca 5000 skritt Hva Øvelse Moderat intensitet Mer intensivt Repetisjoner Bein & Rumpe Knebøy Som beskrevet Knebøy på 1 fot Utfall

Detaljer

Manualtrening BRYST. Flies

Manualtrening BRYST. Flies Manualtrening Manualtrening gir utallige muligheter for øvelser som styrker muskulaturen i kroppen. Her har vi valgt ut en del øvelser for ulike muskelgrupper. Merk også at mange av øvelsene som er vist

Detaljer

UKE 4 UKE 3 UKE 2 UKE 1

UKE 4 UKE 3 UKE 2 UKE 1 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSADVARSLER OG BRUK... 2-4 hovedkomponenter... 5 Delliste... 6 Montere... 7-5 ØVELSER... 6 Bli kjent med... 6 Tre innstillinger for håndtaket... 6 Komme seg

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 7 - Duellspill Tema: -Duellspill. Hovedbudskap i økten: Alle håndballkamper avgjøres til syvende og sist av duellene en mot en. På denne økten har vi fokus på det å vinne

Detaljer

Smidige bevegelser, en flott kropp og en god helse. Det finnes ingen snarveier, men noen metoder er mer effektive enn andre.

Smidige bevegelser, en flott kropp og en god helse. Det finnes ingen snarveier, men noen metoder er mer effektive enn andre. f STYRKETRENING TUNGE LØFT =STERK KROPP Smidige bevegelser, en flott kropp og en god helse. Det finnes ingen snarveier, men noen metoder er mer effektive enn andre. Tekst: Marta Holstein-Beck Foto: Anne

Detaljer

SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER

SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER Rå pilatesøvelser for SPRETTRUMPE OG STERKE ARMER Har du en halvtime å spandere på rumpa di tre ganger i uka? Da kan vi love deg resultater med dette effektive programmet. Du trenger bare en yogamatte!

Detaljer

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein.

Knestående. Grunnleggende. Pølle. Høyre fot og høyre bein. Knestående. Grunnleggende. Knestående kan være teknisk vanskelig, dette fordi kroppsbygningen på den enkelte skytter har større påvirkning en på liggende og stående. Etter som det er så store forskjeller

Detaljer

Sikkerhetsinstruksjoner:

Sikkerhetsinstruksjoner: Sikkerhetsinstruksjoner: ADVARSEL! Dersom du har hatt en sykdom/skade eller det er lenge siden du har trent jevnlig, bør du kontakte lege før du starter treningen. Dette er ikke noe leketøy, la aldri barn

Detaljer

Innholdsfortegnelse MediYoga Startpakke 3

Innholdsfortegnelse MediYoga Startpakke 3 Innholdsfortegnelse MediYoga Startpakke 3 Innhold i hefte: > Hva er MediYoga? > Å tenke på før du begynner > Om yoga > Om meditasjon > Medisinsk yoga som terapi > Pusteteknikk - Lange, dype åndedrag. >

Detaljer

(Og med et slikt lag på banen trengs vel en god keeper?) Keepertrening

(Og med et slikt lag på banen trengs vel en god keeper?) Keepertrening (Og med et slikt lag på banen trengs vel en god keeper?) Keepertrening Et treningsopplegg for grunnleggende trening av håndballkeepere Ved Bjørn Engebretsen KEEPERTRENING 1 Innholdsfortegnelse Talent eller

Detaljer

8 ukers treningsplan marinejegerprogram (les forklaring til programmet nederst)

8 ukers treningsplan marinejegerprogram (les forklaring til programmet nederst) 8 ukers treningsplan marinejegerprogram (les forklaring til programmet nederst) Treningsplan Uke Belastning Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn 1 Medium Test Styrke HF maks Test 5000m Test Svømmi ng Styrke 3

Detaljer

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING AKTIVITETSFORSLAG TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING Dette heftet er en omarbeiding av Norges Handikapidrettsforbunds (NHIF) hefte nr. 12, tilhørende B- kurs Handikapidrett. Hefte

Detaljer

En god holdning er ditt vakreste smykke

En god holdning er ditt vakreste smykke Brosjyren inneholder øvelser Et liv i bevegelse En god holdning er ditt vakreste smykke Bevegelse er den beste medisin Norsk Kiropraktorforening Et liv i bevegelse En god helse er avhengig av en aktiv

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer

SANDAR G14 PROGRAM FOR SOMMERTRENING 2010 19.07. - 01.08.

SANDAR G14 PROGRAM FOR SOMMERTRENING 2010 19.07. - 01.08. SANDAR G14 PROGRAM FOR SOMMERTRENING 2010 19.07. - 01.08. Da er det tid for litt oppkjøring til høstens utfordringer. Fellestreninger starter opp mandag 2.8. Kl 18:00. Før den tid legges det opp til litt

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

OTAGO STYRKE & BALANSE

OTAGO STYRKE & BALANSE OTAGO STYRKE & BALANSE Hjemmebasert Treningsprogram Tekst av Sheena Gawler Research Associate, Research Department of Primary Care and Population Health, University College London Medical School Co-Development

Detaljer

Kjersti Idem (37) ble

Kjersti Idem (37) ble HUSK Å PUSTE Du skal puste inn og ut gjennom nesa, og forsøke å ha like lang utpust som innpust. Det er viktig at du husker å puste riktig når du gjør øvelsene. FRI flyt Unngå feriestresset. Ta med deg

Detaljer

SIVANANDA YOGA. Line Gudahl, Tlf. 951 90 256, Org.nr: 985 962 057, E-post: linegudahl@hotmail.com, Internett: www.bevegelse.

SIVANANDA YOGA. Line Gudahl, Tlf. 951 90 256, Org.nr: 985 962 057, E-post: linegudahl@hotmail.com, Internett: www.bevegelse. - 1 - Basic Sivananda yogatime Innledning Innledende avslapping - Savasana Innledende bønn Øyeøvelser Nakkeøvelser Avslapping mellom øvelsene - Savasana Pranayama (pusteøvelser) Pusteøvelse magen Pusteøvelse

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

TRENINGSPLAN FREM MOT FELLES OPPTAK OG SELEKSJON

TRENINGSPLAN FREM MOT FELLES OPPTAK OG SELEKSJON For å bli tatt opp som elev ved Forsvarets befalsskoler stilles det krav til din fysiske form gjennom tester, både under opptak, seleksjon og elevperioden. Fysisk fostring er et viktig virkemiddel og del

Detaljer

hjemmetrening På de neste sidene får du et Funksjonell

hjemmetrening På de neste sidene får du et Funksjonell Funksjonell hjemmetrening Hjemmetrening er både praktisk og tidsbesparende, og med dette programmet kan du trene hele kroppen på bare en halvtime nesten uten utstyr. ved ane Solstad sønnesyn foto: vegard

Detaljer

EASY BASKET Øvelseshefte

EASY BASKET Øvelseshefte EASY BASKET Øvelseshefte Alle mennesker ønsker å gjøre rett, utfordringen er å lære de hvordan. Sokrates Dette er et øvelseshefte som følger opp introduksjonsheftet til Easy Basket, utgitt av NBBF. Introduksjonsheftet

Detaljer

Aleksander Kilde, junior verdensmester i storslalåm2013

Aleksander Kilde, junior verdensmester i storslalåm2013 Styrketreningsprogram Alpint v/ Aleksander Kilde, junior verdensmester i storslalåm2013 Under følger forslag til to forskjellige økter tatt ut fra treningsopplegget til landslagsalpinist Aleksander Kilde

Detaljer

Barns motoriske, perseptuelle og språklige utvikling

Barns motoriske, perseptuelle og språklige utvikling Barns motoriske, perseptuelle og språklige utvikling Innledning Alle barn følger samme skjema i sin utvikling, selv om tempo alltid er og skal være individuelt. Ylva Elllneby har i boken Barns rett til

Detaljer

Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR

Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR Bryteskolen MESTRING HVER GANG! 7-10 ÅR NIVÅ 1 7-10 ÅR NIVÅ 2 10-13 ÅR Bryteskolen-mestring hver gang Det handler ikke om å vinne, men om mestring, gode opplevelser og å ha det gøy. Bryting Verdens beste

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Modell: AB5110

BRUKERVEILEDNING Modell: AB5110 MKING FITNESS FUN! Modell: 5110 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING I. rukerhåndbok Innledning...2 Sikkerhetsadvarsler...3-4 Deler...5 Deltegning...5 Delliste...6-7 Hovedkomponenter...8 Monteringsanvisning...9-13

Detaljer

Teknikkutviklingsmodell

Teknikkutviklingsmodell Teknikkutviklingsmodell Trener 2 oppgave 2005 Av Gard Hongslo og Eirik Ansnes INTRODUKSJON 4 DE FIRE GRUNNREGLENE 6 TRINN 1 GREPET STYRER ALT 8 RACKETGREPET 8 TRINN 2 DE FØRSTE SLAGENE 9 SERVE UTEN SKRU

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Snapp. - eredsskapsstilling. - Forflytning. N! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter.

Detaljer