Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel. Grafikkrapport Bodø. Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel. Grafikkrapport Bodø. Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel"

Transkript

1 Grafikkrapport Bodø

2 Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Å bo i kommunen 5 3 Kommunen og fylkeskommunens tjenester 4 Politisk deltakelse og tilhørighet på lokalt/kommunalt nivå Å bo i Norge 1 Statens tjenester 5 Politisk deltakelse på nasjonalt nivå 8 Holdninger til det offentlige Erfaring med offentlige tjenester Klager og diskriminering Erfaring med internett Bakgrunn 3 2

3 1 Om undersøkelsen

4 Om undersøkelsen Målet med innbyggerundersøkelsen er å innhente kunnskap om hvor fornøyde innbyggerne og brukerne er med det offentlige velferdstilbudet. Undersøkelsen skal gi politikere og regjering, departementer og etater, fylkeskommuner og kommuner oversikt og kunnskap de kan bruke både i planlegging og prioritering av kvalitets- og utviklingsarbeid i virksomhetene. Innbyggerundersøkelsen skal ikke erstatte virksomhetenes egne brukerundersøkelser, men supplere disse og gi økt kunnskap og bedre oversikt på tvers av tjenester. Det er full åpenhet rundt alle resultater, data, metodikk og spørreskjemaer, og alle data er tilgjengelige på (se innbyggerundersøkelsen). Undersøkelsen i er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Difi. Undersøkelsens målgruppe er den norske befolkningen fra 18 år eller eldre tilfeldig utvalgte nordmenn fikk tilsendt spørreskjema. Datainnsamlingen er gjennomført med postalt spørreskjema med mulighet for å svare elektronisk på internett (innlogging med brukernavn og passord). Feltarbeidet er gjennomført i perioden september 2012 februar Utvalget for undersøkelsen (adresselistene) er hentet fra folkeregisteret. Grafikken i denne rapporten viser resultatene både i skår og prosentvis fordeling av svarene på svarskalaen. Skår er gjennomsnittet av alle svarene på skalaen (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) omregnet til en skår fra 0-0 der 0 tilsvarer -3 og 0 tilsvarer +3. Aktuell målgruppe for denne rapporten: Bodø Antall gjennomførte intervju med aktuell målgruppe (for denne rapporten): 111 Prosjektleder i Difi: John Nonseid E-post: Prosjektnummer i TNS Gallup: / Konsulent i TNS Gallup: Thomas Karterud E-post: 4

5 2 Å bo i kommunen

6 Å bo i kommunen Oppsummering etter temaområde (skår 0-0) Innbyggernes inntrykk totalt Natur og miljø Kultur og idrett Handel og service Arbeid og utdanning Samferdsel Renovasjon Oppvekst Pleie og omsorg Fastlege og legevakt Trygghet Informasjon og service fra kommunen Hele landet 2013 Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-0 middels, 1-80 høy, 81-0 svært høy Filtrering/ målgruppe: Bodø

7 Å bo i kommunen: Natur og miljø Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet Støynivået der du bor (n=) 8 8 Luftkvaliteten der du bor (n=5) Drikkevannskvaliteten der du bor (n=) Hele landet 2013 Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 8041

8 Å bo i kommunen: Natur og miljø Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=) Støynivået der du bor 20 (n=111) (n=5) Luftkvaliteten der du bor 20 (n=) Drikkevannskvaliteten der du bor 2013 (n=) (n=) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

9 Å bo i kommunen: Kultur og idrett Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 84 8 Mulighetene til å drive kulturaktiviteter (n=3) Mulighetene til å delta i foreningsliv og kursaktiviteter (n=2) Mulighetene til å gå på kino, konsert og teater (n=5) Mulighetene til å gå på museum, kunstutstilling og lignende (n=3) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 8041

10 Å bo i kommunen: Kultur og idrett Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 8 84 Mulighetene til å komme til kirke, moské og lignende (n=) Mulighetene til å gå på sports- og idrettsstevner (n=4) Mulighetene til selv å drive idrett (n=2) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 4031

11 Å bo i kommunen: Kultur og idrett Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=3) , 8 Mulighetene til å drive kulturaktiviteter 20 (n=) Mulighetene til å delta i foreningsliv og kursaktiviteter 2013 (n=2) 20 (n=) Mulighetene til å gå på kino, konsert og teater 2013 (n=5) 20 (n=) Mulighetene til å gå på museum, kunstutstilling og lignende 2013 (n=3) 20 (n=) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

12 Å bo i kommunen: Kultur og idrett Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende forhold (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=) Mulighetene til å komme til kirke, moské og lignende 20 (n=1) Mulighetene til å gå på sports- og idrettsstevner 2013 (n=4) 20 (n=1) Mulighetene til selv å drive idrett 2013 (n=2) (n=1) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

13 Å bo i kommunen: Handel og service Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 3 Tilbudet av butikker (n=2) Tilbudet av restauranter, kafeer, uteliv (n=4) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

14 Å bo i kommunen: Handel og service Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=2) Tilbudet av butikker 20 (n=111) (n=4) Tilbudet av restauranter, kafeer, uteliv 20 (n=111) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

15 Å bo i kommunen: Arbeid og utdanning Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 84 Muligheten til å ta videregående opplæring (n=4) Nærhet til grunnskole (barne- og ungdomsskole) (n=3) Muligheten til å ta grunnskoleopplæring for voksne (n=3) Muligheten til å få norskopplæring for innvandrere (n=1) Muligheten til å få arbeid i kommunen (n=2) Muligheten til å etablere egen næringsvirksomhet i kommunen (n=4) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 302

16 Å bo i kommunen: Arbeid og utdanning Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? Skår 0-0 Hele landet Muligheten til å ta videregående opplæring 2013 (n=4) 20 (n=1) Nærhet til grunnskole (barne- og ungdomsskole) 2013 (n=3) 20 (n=1) Muligheten til å ta grunnskoleopplæring for voksne 2013 (n=3) 20 (n=111) Muligheten til å få norskopplæring for innvandrere 2013 (n=1) 20 (n=) Muligheten til å få arbeid i kommunen 2013 (n=2) 20 (n=1) Muligheten til å etablere egen næringsvirksomhet i kommunen 2013 (n=4) 20 (n=111) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 302 1

17 Å bo i kommunen: Samferdsel Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet Standarden på veier og gater (n=4) Tilretteleggingen for fotgjengere (n=4) Tilretteleggingen for syklister (n=1) Tilretteleggingen for personer med nedsatt funksjonsevne Sikkerheten på skoleveier (n=3) Vedlikeholdet av veier vinterstid (brøyting, strøing o.l.) Vedlikeholdet av veier resten av året (n=5) Vedlikeholdet av fortau og sykkelstier vinterstid (n=4) Muligheten til å reise kollektivt (n=4) Parkeringsmulighetene i kommunens sentrum (n=4) Postleveringen der du bor (n=5) Hele landet Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 31 1

18 Å bo i kommunen: Samferdsel Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=4) Standarden på veier og gater 20 (n=111) Tilretteleggingen for fotgjengere 2013 (n=4) 20 (n=111) Tilretteleggingen for syklister 2013 (n=1) 20 (n=111) Tilretteleggingen for personer med nedsatt funksjonsevne 2013 (n=3) 20 (n=1) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 31 18

19 Å bo i kommunen: Samferdsel Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=3) Sikkerheten på skoleveier 20 (n=) Vedlikeholdet av veier vinterstid (brøyting, strøing o.l.) 2013 (n=4) 20 (n=1) Vedlikeholdet av veier resten av året 2013 (n=5) 20 (n=111) Vedlikeholdet av fortau og sykkelstier vinterstid 2013 (n=4) 20 (n=8) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 31 1

20 Å bo i kommunen: Samferdsel Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=4) Muligheten til å reise kollektivt 20 (n=1) (n=4) Parkeringsmulighetene i kommunens sentrum 20 (n=111) Postleveringen der du bor 2013 (n=5) (n=111) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 31 20

21 Å bo i kommunen: Renovasjon Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 8 Innhenting av husholdningsavfall (n=4) Muligheten til å sortere søppel for gjenvinning (kildesortering) (n=5) Renholdet på offentlige steder (gater, parker, torg osv.) (n=4) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 35 21

22 Å bo i kommunen: Renovasjon Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=4) Innhenting av husholdningsavfall 20 (n=111) Muligheten til å sortere søppel for gjenvinning (kildesortering) 2013 (n=5) 20 (n=1) Renholdet på offentlige steder (gater, parker, torg osv.) 2013 (n=4) (n=111) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 35 22

23 Å bo i kommunen: Oppvekst Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 3 3 Tilgangen på barnehageplasser (n=) Oppvekstmiljøet for barn (n=4) Oppvekstmiljøet for ungdom (n=5) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

24 Å bo i kommunen: Oppvekst Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=) Tilgangen på barnehageplasser 20 (n=) (n=4) Oppvekstmiljøet for barn 20 (n=) Oppvekstmiljøet for ungdom 2013 (n=5) (n=1) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

25 Å bo i kommunen: Pleie og omsorg Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet Tilgangen på hjemmehjelp (n=3) Tilgangen på hjemmesykepleie (n=5) Tilgangen på sykehjemsplasser (n=4) Tilgangen på boliger tilpasset personer med spesielle behov (n=3) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 31 25

26 Å bo i kommunen: Pleie og omsorg Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=3) Tilgangen på hjemmehjelp 20 (n=1) Tilgangen på hjemmesykepleie 2013 (n=5) 20 (n=1) Tilgangen på sykehjemsplasser 2013 (n=4) (n=1) Tilgangen på boliger tilpasset personer med spesielle behov 2013 (n=3) (n=) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 31 2

27 Å bo i kommunen: Fastlege og legevakt Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 5 3 Fastlegetilbudet i kommunen (n=5) Ventetiden på legevakten (n=3) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 31 2

28 Å bo i kommunen: Fastlege og legevakt Hvor godt eller dårlig mener du at det følgende er i din kommune? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=5) Fastlegetilbudet i kommunen 20 (n=1) Ventetiden på legevakten 2013 (n=3) (n=111) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 31 28

29 Å bo i kommunen: Trygghet Hvor trygt eller utrygt mener du at det følgende er i din kommune? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet Å bo i ditt nærområde (n=) Å ferdes i sentrum av kommunen på dagtid (n=) Å ferdes i sentrum av kommunen om kvelden/natten (n=8) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller utrygt, 51-0 delvis trygt, 1-80 trygt, 81-0 svært trygt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 404 2

30 Å bo i kommunen: Trygghet Hvor trygt eller utrygt mener du at det følgende er i din kommune? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=) Å bo i ditt nærområde 20 (n=111) (n=) Å ferdes i sentrum av kommunen på dagtid 20 (n=111) Å ferdes i sentrum av kommunen om kvelden/natten 2013 (n=8) (n=1) til -2 Svært utrygt til +3 Svært trygt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

31 Å bo i kommunen: Informasjon og service fra kommunen Hvor lett eller vanskelig mener du det følgende er i din kommune? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet Å få rett person i kommunen i tale (n=) Å få informasjon fra de ansatte i kommunen (n=) Å klage til kommunen, dersom du oppfatter deg urettferdig behandlet (n=) Å forstå skriftlig informasjon fra kommunen (n=8) Å finne nyttig informasjon på kommunens internettsider (n=) Å bruke kommunens internettbaserte tjenester (n=) Å forstå hvordan skjemaer skal fylles ut (søknadsskjemaer o.l.)(n=8) Å få innsyn i dokumenter og saker som behandles i kommunen (n=) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller vanskelig, 51-0 delvis lett, 1-80 lett, 81-0 svært lett. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

32 Å bo i kommunen: Informasjon og service fra kommunen Hvor lett eller vanskelig mener du det følgende er i din kommune? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=) Å få rett person i kommunen i tale 20 (n=111) Å få informasjon fra de ansatte i kommunen 2013 (n=) 20 (n=111) Å klage til kommunen, dersom du oppfatter deg urettferdig behandlet 2013 (n=) 20 (n=111) Å forstå skriftlig informasjon fra kommunen 2013 (n=8) (n=1) til -2 Svært vanskelig til +3 Svært lett Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

33 Å bo i kommunen: Informasjon og service fra kommunen Hvor lett eller vanskelig mener du det følgende er i din kommune? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet Å finne nyttig informasjon på kommunens internettsider 2013 (n=) 20 (n=111) Å bruke kommunens internettbaserte tjenester 2013 (n=) 20 (n=111) Å forstå hvordan skjemaer skal fylles ut 2013 (n=8) 20 (n=111) Å få innsyn i dokumenter og saker som behandles i kommunen 2013 (n=) 20 (n=111) til -2 Svært vanskelig til +3 Svært lett Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

34 Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt Innbyggernes inntrykk totalt Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din kommune som et sted å bo og leve? (n=) Hvor godt eller dårlig oppfyller kommunen dine forventninger til et sted å bo og leve? (n=) Forestill deg den perfekte kommune. Hvor nær et slikt ideal synes du din kommune er? (n=8) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. «Innbyggernes inntrykk totalt» er en indeks eller gjennomsnittet av de tre spørsmålene om tilfredshet alt i alt, om å oppfylle forventninger, og om nærhet til ideal. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-0 delvis fornøyd, 1-80 fornøyd, 81-0 svært fornøyd. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

35 Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt På hvilken måte vil du omtale din kommune som et sted å bo og leve? (n=8) 81 2 Hvor sterkt ville du anbefale eller fraråde venner og bekjente å flytte til din kommune? (n=8) Hele landet 2013 Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-0 middels, 1-80 høy, 81-0 svært høy. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

36 Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt På hvilken måte vil du omtale din kommune som et sted å bo og leve? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=8) (n=111) til -2 Svært negativt til +3 Svært positivt Vet ikke Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-0 skala. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 404 3

37 Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din kommune som et sted å bo og leve? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=) (n=111) til -2 Svært misfornøyd til +3 Svært fornøyd Vet ikke Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-0 skala. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 404 3

38 Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt Hvor godt eller dårlig oppfyller kommunen dine forventninger til et sted å bo og leve? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=) (n=111) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-0 skala. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

39 Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt Forestill deg den perfekte kommune. Hvor nær et slikt ideal synes du din kommune er? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=8) (n=1) til -2 Langt fra idealet til +3 Svært nær idealet Vet ikke Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-0 skala. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 404 3

40 Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt Hvor sterkt ville du anbefale eller fraråde venner og bekjente å flytte til din kommune? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=8) (n=111) til -2 Sterkt fraråde til +3 Sterkt anbefale Vet ikke Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-0 skala. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

41 3 Kommunen og fylkeskommunens tjenester

42 Kommunens tjenester Hvor gode eller dårlige mener du de følgende tjenestene er? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 5 4 Barnehage (n=8) Skolefritidsordning (n=) Grunnskole (n=) Fastlege (n=) Legevakt (n=) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) (n=5) Barneverntjenesten (n=) Sykehjem (n=8) Helsestasjon (n=5) Hele landet Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

43 Kommunens tjenester Hvor gode eller dårlige mener du de følgende tjenestene er? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 5 4 Omsorgsbolig (n=) Hjemmesykepleie (n=) Hjemmehjelp (personlig assistanse) (n=8) Sosialtjenesten (sosialhjelp, økonomisk rådgivning o.l.) (n=) Kemner (n=8) Plan- og bygningskontoret (n=) Brannvesen (n=) Kollektivtransporten i kommunen (n=) Folkebibliotek (n=) Hele landet Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

44 Kommunens tjenester Hvor gode eller dårlige mener du de følgende tjenestene er? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet Barnehage 2013 (n=8) 20 (n=) Skolefritidsordning 2013 (n=) 20 (n=) Grunnskole 2013 (n=) 20 (n=) Fastlege 2013 (n=) 20 (n=) Legevakt 2013 (n=) 20 (n=) Pedagogisk-psykologisk tjeneste 2013 (n=5) Barneverntjenesten 2013 (n=) til -2 Svært dårlig til +3 Svært god Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

45 Kommunens tjenester Hvor gode eller dårlige mener du de følgende tjenestene er? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet Sykehjem 2013 (n=8) 20 (n=) Helsestasjon 2013 (n=5) 20 (n= ) Omsorgsbolig 2013 (n=) 20 (n= ) Hjemmesykepleie 2013 (n=) 20 (n=) Hjemmehjelp (personlig assistanse) 2013 (n=8) 20 (n=8) Sosialtjenesten (sosialhjelp, økonomisk rådgivning o.l.) 2013 (n=) 20 (n=) Kemner 2013 (n=8) 20 (n=) til -2 Svært dårlig til +3 Svært god Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

46 Kommunens tjenester Hvor gode eller dårlige mener du de følgende tjenestene er? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=) Plan- og bygningskontoret 20 (n=) Brannvesen 2013 (n=) 20 (n=) Kollektivtransporten i kommunen 2013 (n=) 20 (n=) Folkebibliotek 2013 (n=) (n=8) til -2 Svært dårlig til +3 Svært god Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

47 Fylkeskommunens tjenester Hvor gode eller dårlige mener du de følgende tjenestene er? (frekvensfordeling i prosent) Totalskår for dette temaområdet 1 5 Videregående opplæring/skoler (n=) 4 Fagskoler (n=) 8 5 Tannhelsetjenesten (n=5) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 402 4

48 Fylkeskommunens tjenester Hvor gode eller dårlige mener du de følgende tjenestene er? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=) Videregående opplæring/skoler 20 (n=8) Fagskoler 2013 (n=) (n=8) Tannhelsetjenesten 2013 (n=5) til -2 Svært dårlig til +3 Svært god Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

49 Kommunens og fylkeskommunens tjenester (skår 0-0) Innbyggernes inntrykk totalt 3 Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kvaliteten på disse tjenestene (n=) Hvor godt eller dårlig oppfyller kvaliteten på disse tjenestene dine forventninger? (n=) 3 Kommunen/ fylkeskommunen i forhold til ideell kommune (n=8) 5 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. «Innbyggernes inntrykk totalt» er en indeks eller gjennomsnittet av de tre spørsmålene om tilfredshet alt i alt, om å oppfylle forventninger, og om nærhet til ideal. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-0 delvis fornøyd, 1-80 fornøyd, 81-0 svært fornøyd. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

50 Kommunens og fylkeskommunens tjenester Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kvaliteten på disse tjenestene? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=) til -2 Svært misfornøyd til +3 Svært fornøyd Vet ikke Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-0 skala. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

51 Kommunens og fylkeskommunens tjenester Hvor godt eller dårlig oppfyller kvaliteten på disse tjenestene dine forventninger? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-0 skala. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

52 Kommunens og fylkeskommunens tjenester Kommunen/ fylkeskommunen i forhold til ideell kommune (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=8) til -2 Langt fra idealet til +3 Svært nær idealet Vet ikke Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-0 skala. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

53 4 Politisk deltakelse og tilhørighet på lokalt/kommunalt nivå

54 Kommunepolitikerne (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet Kommunepolitikernes evne til å lytte til innbyggernes synspunkter i din kommune? (n=4) Hvor stor eller liten tillit har du til at kommunepolitikerne arbeider for innbyggernes beste? (n=4) Hele landet 2013 Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-0 middels, 1-80 høy, 81-0 svært høy. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 30 54

55 Kommunepolitikerne Kommunepolitikernes evne til å lytte til innbyggernes synspunkter i din kommune (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=4) (n=1) til -2 Svært misfornøyd til +3 Svært fornøyd Vet ikke Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-0 skala. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 30 55

56 Kommunepolitikerne Hvor stor eller liten tillit har du til at kommunepolitikerne arbeider for innbyggernes beste? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=4) (n=1) til -2 Svært liten tillit til +3 Svært stor tillit Vet ikke Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-0 skala. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 30 5

57 Politisk deltakelse Har du i løpet av siste 12 måneder gjort noe av det følgende? (frekvensfordeling i prosent) Hatt kontakt med en politiker i kommunen om saker som har opptatt deg? 2013 (n=4) 20 (n=) Hatt kontakt med en ansatt i kommunen om saker som har opptatt deg? 2013 (n=4) 20 (n=) Prøvd å få tak i informasjon fra kommunen om saker som har opptatt deg? 2013 (n=4) 20 (n=) Gjort noe for å påvirke en avgjørelse i kommunens styringsorganer? 2013 (n=3) 20 (n=) Ja Nei Vet ikke Figuren viser frekvensfordelingen i prosent. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 353 5

58 Partipreferanser Hvilket parti stemte du på ved forrige kommunevalg? (frekvensfordeling i prosent) Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Kystpartiet Annet parti/lokale lister/felleslister Vet ikke/husker ikke Vil ikke oppgi Hadde stemmerett, men stemte ikke Hadde ikke stemmerett Hele landet 2013 Figuren viser svarfordelingen i prosent. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 30 58

59 Bo i kommunen om 3 år Regner du med at du bor i den samme kommunen om 3 år? (frekvensfordeling i prosent) 84 Ja 80 Nei Usikker Hele landet 2013 Figuren viser svarfordelingen i prosent. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

60 Tilhørighet Hvor sterk eller svak tilhørighet føler du til kommunen du bor i? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=5) (n=) til -2 Svært svak til +3 Svært sterk Vet ikke Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-0 skala. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 3 0

61 5 Å bo i Norge

62 Å bo i Norge (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet Mulighetene til å få høyere utdanning (høyskole/universitet/fagskole) i Norge? (n=5) Mulighetene til å finne arbeid i Norge? (n=5) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 3 2

63 Å bo i Norge Mulighetene til å få høyere utdanning (høyskole/universitet/fagskole) i Norge (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=5) (n=5) til -2 Svært dårlige til +3 Svært gode Vet ikke Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-0 skala. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 3 3

64 Å bo i Norge Mulighetene til å finne arbeid i Norge (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=5) (n=) , -3 til -2 Svært dårlige til +3 Svært gode Vet ikke Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-0 skala. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 3 4

65 Å bo i Norge Oppsummering etter temaområde (skår 0-0) Innbyggernes inntrykk totalt Trygghet for trygderettigheter Samferdsel Sikkerhet Myndighetens håndtering og forebygging av ulykker og katastrofer Myndighetenes ivartakelse av oppgaver: arbeidsmiljø, forbrukerrettigheter, personvern, strålefare og medisiner Myndighetenes ivartakelse av oppgaver: minoriteter, integrering, likestilling, funksjonshemmede, barn og unge. Myndighetenes ivartakelse av oppgaver: kriminalitet, korrupsjon, trygghet, og ulovlig innførsel Myndighetenes ivartakelse av oppgaver: ressursforvaltning, energiforsyning og forurensning Myndighetenes ivartakelse av oppgaver: kulturminner og naturforvaltning Selvbetjeningsløsninger, innsyn og kommunikasjon Hele landet 2013 Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-0 middels, 1-80 høy, 81-0 svært høy. Filtrering/ målgruppe: Bodø 5

66 Å bo i Norge: Trygghet for trygderettigheter Hvor trygg eller utrygg er du på at det offentlige gir deg den hjelpen du trenger ved (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet Arbeidsledighet (n=4) Sykdom eller skade (n=4) Uførhet (n=4) Alderdom (n=3) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller utrygg, 51-0 delvis trygg, 1-80 trygg, 81-0 svært trygg. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 353

67 Å bo i Norge: Trygghet for trygderettigheter Hvor trygg eller utrygg er du på at det offentlige gir deg den hjelpen du trenger ved (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet Arbeidsledighet 2013 (n=4) Sykdom eller skade 2013 (n=4) Uførhet 2013 (n=4) Alderdom 2013 (n=3) til -2 Svært utrygg til +3 Svært trygg Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 353

68 Å bo i Norge: Samferdsel Hvor gode eller dårlige mener du de følgende forholdene er i Norge? Totalskår for dette temaområdet 40 4 Standarden på riksveier og europaveier i Norge (n=3) Muligheten til å reise kollektivt i Norge (n=4) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

69 Å bo i Norge: Samferdsel Hvor gode eller dårlige mener du de følgende forholdene er i Norge? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=3) Standarden på riksveier og europaveier i Norge 20 (n=4) Muligheten til å reise kollektivt i Norge 2013 (n=5) (n=) til -2 Svært dårlige til +3 Svært gode Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 3512

70 Å bo i Norge: Sikkerhet Hvor godt eller dårlig mener du myndighetene ivaretar de følgende områdene i Norge? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 8 Matsikkerheten/at maten er trygg å spise (n=5) 5 Trafikksikkerheten for bilister (n=4) Trafikksikkerheten for reisende med buss, tog og trikk/bane o.l. (n=4) 8 0 Internettsikkerheten (n=4) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 3 0

71 Å bo i Norge: Sikkerhet Hvor godt eller dårlig mener du myndighetene ivaretar de følgende områdene i Norge? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=5) Matsikkerheten/at maten er trygg å spise 20 (n=) Trafikksikkerheten for bilister 2013 (n=4) 20 (n=111) Trafikksikkerheten for reisende med buss, tog og trikk/bane o.l (n=4) 20 (n=1) Internettsikkerheten 2013 (n=4) (n=111) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 3 1

72 Å bo i Norge: Myndighetens håndtering og forebygging av ulykker og katastrofer Hvor gode eller dårlige mener du myndighetene er til det følgende? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 53 2 Redusere risikoen (forebygge) for store ulykker og katastrofer (n=3) Håndtere store ulykker og katastrofer (n=5) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 3 2

73 Å bo i Norge: Myndighetens håndtering og forebygging av ulykker og katastrofer Hvor gode eller dårlige mener du myndighetene er til det følgende? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=3) Redusere risikoen (forebygge) for store ulykker og katastrofer 20 (n=5) Håndtere store ulykker og katastrofer 2013 (n=) (n=1) til -2 Svært dårlige til +3 Svært gode Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 3 3

74 Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: arbeidsmiljø, forbrukerrettigheter, personvern, strålefare og medisiner Hvor godt eller dårlig mener du at myndighetene ivaretar de følgende oppgavene? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 5 Sikre et godt arbeidsmiljø (n=) Sikre forbrukernes rettigheter (n=8) Sikre personvernet (n=) Sikre innbyggerne mot strålefare (n=) Sikre trygge og gode medisiner (n=) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

75 Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: arbeidsmiljø, forbrukerrettigheter, personvern, strålefare og medisiner Hvor godt eller dårlig mener du at myndighetene ivaretar de følgende oppgavene? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet Sikre et godt arbeidsmiljø 2013 (n=) 20 (n=) Sikre forbrukernes rettigheter 2013 (n=8) 20 (n=) Sikre personvernet 2013 (n=) 20 (n=n=) Sikre innbyggerne mot strålefare 2013 (n=) 20 (n=n=1) Sikre trygge og gode medisiner 2013 (n=) , 4 20 (n=n=1) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

76 Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: minoriteter, integrering, likestilling, funksjonshemmede, barn og unge. Hvor godt eller dårlig mener du at myndighetene ivaretar de følgende oppgavene? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet Legge til rette for integreringen av innvandrere i Norge (n=) Sikre nasjonale minoriteters rettigheter i Norge (n=8) Sørge for likestilling mellom kvinner og menn i Norge (n=8) Sikre god tilgjengelighet for funksjonshemmede (n=) Gi alle mulighet til å delta i arbeidslivet (n=8) Verne og hjelpe barn og unge (n=8) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 41458

77 Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: minoriteter, integrering, likestilling, funksjonshemmede, barn og unge. Hvor godt eller dårlig mener du at myndighetene ivaretar de følgende oppgavene? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet Legge til rette for integreringen av innvandrere i Norge 2013 (n=) Sikre nasjonale minoriteters rettigheter i Norge 2013 (n=8) Sørge for likestilling mellom kvinner og menn i Norge 2013 (n=8) 20 (n=1) Sikre god tilgjengelighet for funksjonshemmede 2013 (n=) Gi alle mulighet til å delta i arbeidslivet 2013 (n=8) 20 (n=1) Verne og hjelpe barn og unge 2013 (n=8) 20 (n=8) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 41458

78 Å bo i Norge - myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: kriminalitet, korrupsjon, trygghet, og ulovlig innførsel Hvor godt eller dårlig mener du at myndighetene ivaretar de følgende oppgavene? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet Forhindre korrupsjon i stat og kommune (n=8) Redusere kriminalitet (n=8) Ivareta tryggheten i ditt nærområde (n=8) Hindre ulovlig innførsel av varer (n=) Hindre ulovlig innførsel av narkotika (n=) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

79 Å bo i Norge - myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: kriminalitet, korrupsjon, trygghet, og ulovlig innførsel Hvor godt eller dårlig mener du at myndighetene ivaretar de følgende oppgavene? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet Forhindre korrupsjon i stat og kommune 2013 (n=8) 20 (n=) Redusere kriminalitet 2013 (n=8) 20 (n=8) Ivareta tryggheten i ditt nærområde 2013 (n=8) Hindre ulovlig innførsel av varer 2013 (n=) Hindre ulovlig innførsel av narkotika 2013 (n=) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse: 41458

80 Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: ressursforvaltning, energiforsyning og forurensning. Hvor godt eller dårlig mener du at myndighetene ivaretar de følgende oppgavene? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 5 4 Sikre god forvaltning av olje og gass (n=8) Sikre strømforsyningen (n=) Redusere forurensning og CO2-utslipp (n=) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

81 Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: ressursforvaltning, energiforsyning og forurensning. Hvor godt eller dårlig mener du at myndighetene ivaretar de følgende oppgavene? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=8) Sikre god forvaltning av olje og gass 20 (n=1) Sikre strømforsyningen 2013 (n=) (n=1) Redusere forurensning og CO2-utslipp 2013 (n=) til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

82 Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: kulturminner og naturforvaltning Hvor godt eller dårlig mener du at myndighetene ivaretar de følgende oppgavene? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 4 Sikre kulturminner/-bygg (n=) 1 5 Sikre en god naturforvaltning (n=) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-0 delvis godt, 1-80 godt, 81-0 svært godt. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

83 Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: kulturminner og naturforvaltning Hvor godt eller dårlig mener du at myndighetene ivaretar de følgende oppgavene? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet 2013 (n=) Sikre kulturminner/-bygg 20 (n=8) Sikre en god naturforvaltning 2013 (n=) (n=) , 5-3 til -2 Svært dårlig til +3 Svært godt Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

84 Å bo i Norge: Korrupsjon I hvilken grad mener du at ulike former for korrupsjon, slik som bestikkelser/ smøring og favorisering av familie og venner, skjer i norsk offentlig sektor? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 2 I staten (n=2) 1 I kommunene (n=4) Hele landet 2013 Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 0. En høy skår tilsier at man tror at korrupsjon finner sted, mens en lav skår tilsier at man ikke tror at korrupsjon finner sted. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

85 Å bo i Norge: Korrupsjon I hvilken grad mener du at ulike former for korrupsjon, slik som bestikkelser/ smøring og favorisering av familie og venner, skjer i norsk offentlig sektor? Skår 0-0 Hele landet I staten 2013 (n=2) I kommunene 2013 (n=4) til -2 Svært liten grad til +3 Svært stor grad Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. En høy skår tilsier at man tror at korrupsjon finner sted, mens en lav skår tilsier at man ikke tror at korrupsjon finner sted. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

86 Å bo i Norge: Selvbetjeningsløsninger, innsyn og kommunikasjon Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med det offentlige (statlige, fylkeskommunale og kommunale tjenester og myndighetsorganer) når det gjelder følgende? (skår 0-0) Totalskår for dette temaområdet 0 3 Innloggingsløsninger for å utføre oppgaver elektronisk (n=) Muligheten til selv å utføre oppgaver over internett (n=) Muligheten til å få innsyn i personlig informasjon det offentlige har om deg via internett (n=) Muligheten til å følge med på og gi innspill til det offentlige via sosiale medier (n=8) Muligheten til å bruke alternativer til elektroniske løsninger (n=8) Hele landet 2013 Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-0 delvis fornøyd, 1-80 fornøyd, 81-0 svært fornøyd. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

87 Å bo i Norge: Selvbetjeningsløsninger, innsyn og kommunikasjon Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med det offentlige (statlige, fylkeskommunale og kommunale tjenester og myndighetsorganer) når det gjelder følgende? (frekvensfordeling i prosent) Skår 0-0 Hele landet Innloggingsløsninger for å utføre oppgaver elektronisk 2013 (n=) Muligheten til selv å utføre oppgaver over internett 2013 (n=) Muligheten til å få innsyn i personlig informasjon det offentlige har om deg via internett 2013 (n=) Muligheten til å følge med på og gi innspill til det offentlige via sosiale medier 2013 (n=8) Muligheten til å bruke alternativer til elektroniske løsninger 2013 (n=8) til -2 Svært misfornøyd til +3 Svært fornøyd Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0. Filtrering/ målgruppe: Bodø Populasjonsstørrelse:

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge John Nonseid Hvorfor? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse

Detaljer

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen.

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Samlet tilfredshet 3 Tilfredshet med Den norske kirke - detaljert etter temaområde 4 Klagebehandling 3 Bakgrunn 3 2 1 Om undersøkelsen Om undersøkelsen Målet

Detaljer

Regjeringens Innbyggerundersøkelse

Regjeringens Innbyggerundersøkelse Regjeringens Innbyggerundersøkelse Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge Hans Christian Holte Gjennomføring Bruttoutvalg 30 000 innbyggere over 18 år Landsrepresentativt utvalg

Detaljer

HVA SYNES DU OM DET OFFENTLIGE NORGE? I denne undersøkelsen får du en del spørsmål om hva du synes om kommunen og fylket du bor i, og om Norge.

HVA SYNES DU OM DET OFFENTLIGE NORGE? I denne undersøkelsen får du en del spørsmål om hva du synes om kommunen og fylket du bor i, og om Norge. Spørreskjema innbyggerundersøkelsen 2012-2013 HVA SYNES DU OM DET OFFENTLIGE NORGE? I denne undersøkelsen får du en del spørsmål om hva du synes om kommunen og fylket du bor i, og om Norge. Noen spørsmål

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen. John Nonseid Direktoratet for forvaltning og IKT

Innbyggerundersøkelsen. John Nonseid Direktoratet for forvaltning og IKT Innbyggerundersøkelsen John Nonseid Hvorfor en Innbyggerundersøkelse? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse av det offentlige tjenestetilbud Svarprosent

Detaljer

SPØRRESKJEMA INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012/13

SPØRRESKJEMA INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012/13 SPØRRESKJEMA INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012/13 HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN OG DET Å BO I NORGE? Din vurdering av bostedskommunen og ulike offentlige tjenester NN (Undersøkelsesbyrået) i samarbeid med Fornyings-

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2017 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2017:6 ISSN

Innbyggerundersøkelsen 2017 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2017:6 ISSN Innbyggerundersøkelsen 2017 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2017:6 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN

INNBYGGERUNDERSØKELSEN INNYGGERUNDERSØKELSEN 2016-2017 I denne undersøkelsen ber vi deg vurdere hvordan det er å bo i kommunen din, og å motta tjenester levert av kommunen, fylket og av staten. Forsøk å svare på alle spørsmål:

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN

INNBYGGERUNDERSØKELSEN INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2016-2017 I denne undersøkelsen ber vi deg vurdere hvordan det er å bo i kommunen din, og å motta tjenester levert av kommunen, fylket og av staten. Forsøk å svare på alle spørsmål:

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Resultater fra del 2 Hans Christian Holte, direktør i Difi Virksomheter vi har undersøkt Oppvekst og utdanning Skolefritidsordning Barnehage Grunnskole Videregående opplæring Universitet

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Inntrykk av å bo i kommunen og i Norge DIFI rapport 2010:01 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen Inntrykk av å bo i kommunen og i Norge DIFI rapport 2010:01 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen Inntrykk av å bo i kommunen og i Norge DIFI rapport 2010:01 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Kort om undersøkelsen... 4 2.1 Metode... 4 2.2 Styrker/svakheter i datagrunnlaget...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen. Seniorrådgiver Tore Basmo Bergh

Innbyggerundersøkelsen. Seniorrådgiver Tore Basmo Bergh Innbyggerundersøkelsen Seniorrådgiver Tore Basmo Bergh Hvorfor Innbyggerundersøkelsen? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse av det offentlige tjenestetilbud

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Citizen Survey 2013, citizens part

Citizen Survey 2013, citizens part Norway TNS Gallup Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, FAD Agency for Public Management and Government, Difi Difi /Nebben, Eivor Bremer Citizen Survey 2013, citizens part Study

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Inhabitants Survey, Part 1, 2009

Inhabitants Survey, Part 1, 2009 Norway Agency for Public Management and egovernment, DIFI Inhabitants Survey, Part 1, 2009 Study Documentation February 20, 2017 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services

Detaljer

Innledende bemerkninger

Innledende bemerkninger Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? Heldagsseminar AFIN 24.10.2013 Erik Hornnes, Innledende bemerkninger Data i presentasjonen er hentet fra flere ulike undersøkelser med ulike formål og

Detaljer

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener brukerne? Difi-rapport 2015:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener brukerne? Difi-rapport 2015:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener brukerne? Difi-rapport 2015:6 ISSN 1890-83 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra brukerdelen av innbyggerundersøkelsen 2015, som ble gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Hva er godt nok? - Kompetansen og kulturen som møter den offentlige forbrukeren. forbrukerportalen.no. Forbrukerrådets direktør Randi Flesland

Hva er godt nok? - Kompetansen og kulturen som møter den offentlige forbrukeren. forbrukerportalen.no. Forbrukerrådets direktør Randi Flesland Hva er godt nok? - Kompetansen og kulturen som møter den offentlige forbrukeren Forbrukerrådets direktør Randi Flesland Forbrukerrådets visjon: Vi gir forbrukeren makt og mulighet til å gjøre gode valg

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2017 Hva mener brukerne? Difi-rapport 2017:7 ISSN

Innbyggerundersøkelsen 2017 Hva mener brukerne? Difi-rapport 2017:7 ISSN Innbyggerundersøkelsen 2017 Hva mener brukerne? Difi-rapport 2017:7 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra brukerdelen av innbyggerundersøkelsen 2017, som ble gjennomført

Detaljer

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

Citizen Survey 2015, citizens part

Citizen Survey 2015, citizens part Norway Agency for Public Management and Government, Difi Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, KMD Epinion Citizen Survey 2015, citizens part Study Documentation October 9,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Publikumsundersøkelsen Grafikkrapport

Publikumsundersøkelsen Grafikkrapport Publikumsundersøkelsen Grafikkrapport Fakta om undersøkelsen Målgruppe: befolkning år + : Metode: postalt spørreskjema med mulighet for å svare elektronisk Utvalg: personer med folkeregistrert adresse

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10.

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10. Innledende bemerkninger Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? Heldagsseminar AFIN 24.10.2013 Erik Hornnes, Data i presentasjonen er hentet fra flere ulike undersøkelser med ulike formål og

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2011

Innbyggerundersøkelse 2011 Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse 2011 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og

Detaljer

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Videregående skole I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med en videregående skole i løpet av de siste 12 månedene. Dersom du er forelder eller pårørende og har flere barn

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 2 1. Innledning...3 2. Gjennomføring av undersøkelsen...3 3. Selve undersøkelsen...3 3.1 Bakgrunnsopplysninger...3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Selve undersøkelsen... 3 3.1 Bakgrunnsopplysninger... 3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.08.2015 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2017

Innbyggerundersøkelsen 2017 Innbyggerundersøkelsen 2017 INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2017 Innledning Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i Hol kommune våren 2017. Bakgrunnen for undersøkelsen var den forestående revisjonen av kommuneplanens

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 79 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Del 2. Difi-rapport 2010:14 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen Del 2. Difi-rapport 2010:14 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen Del 2 Difi-rapport 2010:14 ISSN 1890-83 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra Innbyggerundersøkelsens del 2 som ble gjennomført våren og sommeren 2010.

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE

INNBYGGERUNDERSØKELSE INNBYGGERUNDERSØKELSE Lørenskog kommune Presentasjon av rapport Ingjerd Astad Seniorrådgiver KS-Konsulent as Veien videre Om KS innbyggerundersøkelse Lørenskog Resultater Oppdraget til KS- Konsulent as

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener brukerne? Difi rapport 2013:7 ISSN

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener brukerne? Difi rapport 2013:7 ISSN Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener brukerne? Difi rapport 2013:7 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra brukerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble gjennomført

Detaljer

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004 MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET ALLE N=11277 50 (49) [] 1 Små, middels bundne k. N=5 40 (37) [42] 2 Små, middels bundne k. N=2 42 (42) [45] 3 Små, middels bundne k. N=3 35 (38) [45] 4 Små, høye

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2011 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 77 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 78 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyde

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Ny Gallup-undersøkelse Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Bakgrunn og formål Måler målene satt i MSM- og Bps-prosjektene. MSMdelen måler samfunnsutviklingen. Sentrale

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE?

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE? NAV I dette skjemaet kan du gi uttrykk for din med NAV de siste 12 månedene. Hvis du har både personlig som bruker og som pårørende, ber vi deg svare ut fra din som personlig bruker. HVORDAN SKAL DU BESVARE

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Møteplass Medborgere MSM/ Best på service

Møteplass Medborgere MSM/ Best på service Møteplass Medborgere MSM/ Best på service 2009 Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet, og vurderinger av kommunale tjenester 2009 Side 2 av 62 Forord Fredrikstad kommune har gjennomført en

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 Arbeidslag 7 Innbygger og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 De første resultatene Formannskapet 3. mai 2017 Side 1 Innbyggerundersøkelsen 2017 Side 2 Innbyggerundersøkelsen 2017

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune LIVSKVALITET Måler vi gjennom to typer undersøkelser: - Hvordan det er å leve og bo der man bor - Borgerundersøkelsen - Egenrapportert helsesituasjon - Rullering

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 Foto: Turid Telebond Turid Telebond 15. oktober 2010 Innhold Oversikt over figurer og tabeller... 3 SAMMENDRAG... 4 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 5 Formål... 5

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune Målselv kommune 2014 Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune 0 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Sammendrag... 2 Gjennomføring... 2 Beste resultater... 3 Beste resultater sammenlignet med

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 21. mars 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

ER STØRRE KOMMUNER NØDVENDIG? VIL AUKRA/MIDSUND VÆRE LIV LAGA UT FRA DE RAMMEBETINGELSER SOM NÅ ER KJENT. Professor Bjarne Jensen Molde 18.

ER STØRRE KOMMUNER NØDVENDIG? VIL AUKRA/MIDSUND VÆRE LIV LAGA UT FRA DE RAMMEBETINGELSER SOM NÅ ER KJENT. Professor Bjarne Jensen Molde 18. ER STØRRE KOMMUNER NØDVENDIG? VIL AUKRA/MIDSUND VÆRE LIV LAGA UT FRA DE RAMMEBETINGELSER SOM NÅ ER KJENT Professor Bjarne Jensen Molde 18.03 2015 UTVIKLING NORSK KOMMUNESTRUKTUR GJENNOMSNITTLIG ANTALL

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 19. mai 2014 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Spørsmål 1: Vil Fet være del av en større kommune i 2020? Ja Ja/nei Kanskje Vil ikke! Vet ikke Ja, kanskje Spørsmål 2: Hvilken kommune eller kommuner

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer