Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % år 17,9 % år 56,7 % år og eldre 25,4 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? år 17,9 % år 56,7 % år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning? 1. Grunnskole 21,4 % 2. Videregående utdanning 39,5 % 3. Universitet/høgskole 39,1 % Antall personer i husstanden 1. 1 person 26,8 % 2. 2 personer 39,7 % 3. 3 personer 12,1 % 4. 4 personer 15,5 % 5. 5 personer eller flere 5,9 % Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) år 20,6 % år 20,3 % år 41,0 % år og eldre 18,2 % Hva slags bolig bor du i? 1. Enebolig 84,4 % 2. Rekkehus/tomannsbolig % 3. Leilighet 5,6 % 4. Hybel/hybelleilighet 2,3 % 5. Trygdebolig/omsorgsbolig 1,3 % 6. Annet 2,7 % Eierforhold? 1. Eier selv (selveier, borettslag e.l) 88,7 % 2. Leier 11,3 % Hvor lenge har du bodd i kommunen? år 11,7 % år 15,9 % år eller mer 72,3 % Hvor er du født? 1. Norge 95,2 % 2. Norden 1,5 % 3. Europa 2,7 % 4. Utenfor Europa 0,6 %

2 Kjønn Alder 56,0 % 54,0 % 54,2 % 60,0 % 50,0 % 56,7 % 52,0 % 50,0 % 48,0 % 30,0 % 25,4 % 46,0 % 45,8 % 17,9 % 44,0 % 10,0 % 42,0 % 1. Mann 2. Kvinne 0,0 % år år år og eldre Høyeste fullførte utdanning 45,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 21,4 % 39,5 % 39,1 % 1. Grunnskole 2. Videregående utdanning 3. Universitet/høgskole Antall personer i husstanden 45,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 26,8 % 39,7 % 12,1 % 15,5 % 5,9 % 1. 1 person 2. 2 personer 3. 3 personer 4. 4 personer 5. 5 personer eller flere

3 45,0 % Husstandsmedlemmenes alder 41,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,6 % 20,3 % 18,2 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % år år år år og eldre 90,0 % Hva slags bolig bor du i? 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 30,0 % 84,4 % 10,0 % 0,0 % % 5,6 % 2,3 % 1,3 % 2,7 %

4 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 30,0 % Eierforhold 88,7 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 30,0 % Hvor lenge har du bodd i kommunen? 72,3 % 10,0 % 0,0 % 1. Eier selv (selveier, borettslag e.l) 11,3 % 2. Leier 10,0 % 0,0 % 11,7 % 15,9 % år år år eller mer 100,0 % 95,2 % Hvor er du født? 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 30,0 % 10,0 % 0,0 % 1,5 % 2,7 % 0,6 % 1. Norge 2. Norden 3. Europa 4. Utenfor Europa

5 muligheter til å få arbeid innen muligheter til å etablere egen standard på veier og gater? tilrettelegging for fotgjengere? tilrettelegging for syklister? kollektivtilbudet innenfor kollektivtilbudet inn og ut av kvaliteten på drikkevannet? muligheten for sortering av avfall henting av husholdningsavfall? luftkvaliteten? støynivået der du bor? kommunens innsats for å møte tilrettelegging for friluftsliv? hvordan kommunen tar vare på oppvekstmiljøet for barn og unge? kommunen som bosted for eldre? kommunens hjelp til personer i naboskap og sosialt fellesskap? møteplasser der du kan treffe folkeliv og aktivitet i kommunen? ryddighet og renhold på offentlige tilbudet av kafeer, restauranter, bank, post og forsikring? butikktilbudet? muligheten for å skaffe seg leilighet? muligheten for å skaffe seg muligheten for å skaffe seg tomt? kulturtilbudet i kommunen? muligheten til å delta i idrett? andre fritidsaktiviteter? utviklingen av kommunesenteret? utviklingen av andre næringsutviklingen? bevaringen av dyrket mark? ivaretakingen av friluftsområder? leke- og aktivitetsområder? Hvor trygt opplever du at det er å området der du bor? å bo i kommunen? I hvilken grad vil du anbefale dine hvordan folkevalgte i kommunen hvordan folkevalgte i kommunen muligheten for å påvirke hvordan kommunen følger opp det serviceinnstillingen hos de ansatte hvor raskt du får hjelp/svar på dine informasjonen fra Vet ikke i % 30,5 % 59,0 % 1,1 % 4,1 % 7,5 % 20,2 % 13,2 % 12,6 % 1,9 % 2,1 % % 0,6 % 61,3 % 9,5 % 20,6 % 19,4 % 46,6 % 7,2 % 12,1 % 8,5 % 4,7 % % 1,3 % 0,4 % 54,4 % 45,6 % 56,0 % 10,3 % 22,2 % 21,7 % 18,1 % 32,3 % 31,5 % 39,4 % 25,1 % 27,3 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % 13,9 % 20,4 % 17,9 % 24,6 % 20,7 % 10,8 % 16,3 % 12,9 % 10,2 % 21,6 % 20,1 % 16,6 % 0,0 % 60,0 % 80,0 %

6 Gjennomsnittlig brukertilfredshet (1-6) muligheter til å få arbeid innen muligheter til å etablere egen 2,7 standard på veier og gater? 2,1 tilrettelegging for fotgjengere? tilrettelegging for syklister? 3,0 2,8 kollektivtilbudet innenfor kollektivtilbudet inn og ut av 2,3 2,5 kvaliteten på drikkevannet? muligheten for sortering av avfall henting av husholdningsavfall? luftkvaliteten? støynivået der du bor? 5,1 5,0 4,9 5,4 4,7 kommunens innsats for å møte tilrettelegging for friluftsliv? 4,5 hvordan kommunen tar vare på 3,9 oppvekstmiljøet for barn og unge? kommunen som bosted for eldre? 4,2 kommunens hjelp til personer i naboskap og sosialt fellesskap? møteplasser der du kan treffe folkeliv og aktivitet i kommunen? ryddighet og renhold på offentlige tilbudet av kafeer, restauranter, 3,1 bank, post og forsikring? 4,2 butikktilbudet? 4,5 muligheten for å skaffe seg leilighet? muligheten for å skaffe seg muligheten for å skaffe seg tomt? kulturtilbudet i kommunen? muligheten til å delta i idrett? 4,8 andre fritidsaktiviteter? utviklingen av kommunesenteret? utviklingen av andre 3,4 3,4 næringsutviklingen? 2,8 bevaringen av dyrket mark? ivaretakingen av friluftsområder? leke- og aktivitetsområder? 4,0 3,9 Hvor trygt opplever du at det er å området der du bor? 5,0 5,0 å bo i kommunen? I hvilken grad vil du anbefale dine 4,5 4,4 hvordan folkevalgte i kommunen hvordan folkevalgte i kommunen 3,1 3,0 muligheten for å påvirke hvordan kommunen følger opp det 2,7 2,8 serviceinnstillingen hos de ansatte hvor raskt du får hjelp/svar på dine informasjonen fra 3,2 2,

7 Dimensjoner Miljø i kommunen 5,0 5,1 Klima og energi Natur og landskap og friluftsliv 4,2 4,4 Levekår Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor 4,1 4,0 Servicetilbudet 3,9 4,1 Boligtilbudet 4, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge Næring, arbeid, transport, miljø muligheter til å få arbeid innen muligheter til å etablere egen standard på veier og gater? tilrettelegging for fotgjengere? tilrettelegging for syklister? kollektivtilbudet innenfor kollektivtilbudet inn og ut av kvaliteten på drikkevannet? muligheten for sortering av henting av husholdningsavfall? luftkvaliteten? støynivået der du bor? 2,7 3,4 2,1 2,8 3,0 3,4 2,8 3,2 2,3 2,7 2,5 3,4 5,1 5,2 5,0 4,9 4,9 4,8 5,4 5,4 4,7 5, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

8 kommunens innsats for å møte tilrettelegging for friluftsliv? hvordan kommunen tar vare på oppvekstmiljøet for barn og kommunen som bosted for eldre? kommunens hjelp til personer i naboskap og sosialt fellesskap? Klima, natur og landskap og levekår 4,5 4,7 3,9 4,2 4,5 4,2 4,4 4,6 Gjennomsnittlig 1 tilfredshet 2 Gjennomsnittlig 3 tilfredshet 4 Norge 5 6 Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor møteplasser der du kan treffe andre? folkeliv og aktivitet i kommunen? 3,9 4,0 ryddighet og renhold på offentlige steder? 4,2 tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv? 3,1 bank, post og forsikring? butikktilbudet? 4,2 4,5 4,4 muligheten for å skaffe seg leilighet? muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus? 4,1 muligheten for å skaffe seg tomt? kulturtilbudet i kommunen? 3,9 muligheten til å delta i idrett? 4,8 4,7 andre fritidsaktiviteter? Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

9 Utbygging og utvikling utviklingen av kommunesenteret? 3,4 3,5 utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen? 3,4 3,4 næringsutviklingen? 2,8 bevaringen av dyrket mark? 4,0 3,9 ivaretakingen av friluftsområder? 3,9 4,2 leke- og aktivitetsområder? Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge Kommunen som bosted området der du bor? 5,0 5,1 å bo i kommunen? 4,5 4,8 I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune? 4,4 4, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

10 Møte med din kommune hvordan folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes synspunkter? 3,1 hvordan folkevalgte i kommunen løser lokale utfordringer? 3,0 3,1 muligheten for å påvirke kommunale beslutninger? 2,7 3,0 hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet? 2,8 3,1 serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen? 4,1 hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål? informasjonen fra kommunen/bydelen? 3, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge Tillit har du tillit til at politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste? har du tillit til at kommunen behandler like saker likt? 2,9 3,2 har du tillit til at kommunen følger lover og regler? 4, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

11

12

13

14

15

16

17

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Det gode liv i Stavanger. Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029

Det gode liv i Stavanger. Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 Det gode liv i Stavanger Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 1 Innhold Forord... 5 Folkehelse... 7 Folkehelsen vår... 7 Folkehelsearbeidet i Stavanger kommune...8 Satsingsområder... 11 Gode bo-

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen

Resultater fra undersøkelsen Spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen 2006 Om undersøkelsen: Kvinneuniversitetet Nord utførte i februar/mars 2006 spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen i aldersgruppen 20-45 år. Hensikten var

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg.

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Spørreundersøkelse leiligheter Eidsvåg desember 21. Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Bakgrunn Nesset kommune sliter med fraflytting, og 21 har vært et dårlig

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER.

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKAL ÅPNES SOMMEREN 2015 DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKISSEPROSJEKT

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Høyre - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019) Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke

Høyre - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019) Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke Høyre - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019) Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke De følgende kommentarer refereres til Rullering av kommuneplan 2007-2019 Grunnlag for innspill

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 1 Kjære Rørosborger! Vi er godt i gang med 2015, det går mot sommer og det er på tide å se framover. Mye er bra i Røros kommune. Vi har et offensivt

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

Infrastruktur og boligutvikling som motor for regional vekst

Infrastruktur og boligutvikling som motor for regional vekst Norsk Form 2010 Infrastruktur og boligutvikling som motor for regional vekst Muligheter og strategier Samfunnsøkonom Erik Holmelin, Agenda Kaupang AS Muligheter for næringsutvikling Norge er utsatt for

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke En bydel for alle På slutten av 90- årene ble det utarbeidet boligprogrammer i alle bydeler i Oslo. Siden

Detaljer

å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven?

å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven? 01 Nyttig å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven? Hva handler husleieloven om? Husleieloven handler om hvilke rettigheter og plikter leier og utleier har i et leieforhold. Loven har regler både

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer