Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål"

Transkript

1 Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % ,5 % ,7 % ,3 % ,3 % 1989 eller senere 0,0 % Hva er din høyeste fullførte utdanning? Grunnskole 8,3 % Videregående utdanning 41,5 % Universitet/høgskole 50,2 % Antall personer i husstanden 1 person 11,9 % 2 personer 43,4 % 3 personer 14,4 % 4 personer 20,7 % 5 personer eller flere 9,6 % Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) 0-5 år 10,4 % 6-12 år 13,5 % år 10,6 % år 5,5 % år 48,8 % ,2 % Hva slags bolig bor du i? Enebolig 65,5 % Rekkehus/tomannsbolig 19,4 % Leilighet 11,6 % Hybel/hybelleilighet 0,2 % Kollektiv/bofellesskap 0,6 % Trygdebolig/omsorgsbolig 0,0 % Annet 2,7 % Eierforhold? Eier selv (selveier, borettslag el.l) 99,8 % Leier 0,2 % Hvor lenge har du bodd i kommunen? Mindre enn ett år 2,7 % 1-2 år 6,8 % 3-4 år 5,8 % 5-14 år 27,6 % 15 år eller mer 57,1 %

2 Hvor er du født? Norge 92,3 % Annet nordisk 3,3 % Annet europeisk 2,7 % Nord-Amerika 0,2 % Mellom-/Sør-Amerika 0,2 % Australia/Oceania 0,0 % Afrika 0,4 % Asia 0,8 % Hvor er din mor født? Norge 90,1 % Annet nordisk 4,8 % Annet europeisk 3,1 % Nord-Amerika 0,6 % Mellom-/Sør-Amerika 0,4 % Australia/Oceania 0,0 % Afrika 0,4 % Asia 0,6 % Hvor er din far født? Norge 89,9 % Annet nordisk 5,0 % Annet europeisk 3,1 % Nord-Amerika 0,4 % Mellom-/Sør-Amerika 0,4 % Australia/Oceania 0,0 % Afrika 0,6 % Asia 0,6 % Regner du/dere med å bo i kommunen om 3 år? Ja 86,7 % Usikker 10,3 % Nei % Planlegger du/dere å flytte til en annen bolig i kommunen i løpet av de neste fem årene? (kryss gjerne av på flere alternativer) Nei 80,5 % Ja, til en større bolig 4,9 % Ja, til en mindre bolig 7,8 % Ja, til en mer sentralt beliggende bolig 2,1 % Ja, planlegger å bygge egen bolig/kjøpe nybygd 4,7 % Har du i løpet at de siste 2 årene engasjert deg i politiske saker, eks ved å ta kontakt med folkevalgte, deltatt i aksjoner, skrevet leserinnlegg? Ja 22,9 % Nei 77,1 %

3 hatt verv eller oppgaver i forbindelse med frivillige organisasjoner, fritidsaktiviteter, innsamlinger, idrettslag el.l? Ja 35,8 % Nei 64,2 % hatt verv eller oppgaver i forbindelse med kommunale tjenester, eks styrer/råd i skole eller barnehage, brukerråd el.l? Ja 16,3 % Nei 83,7 % deltatt på dugnad i nærmiljøet, foreldresamarbeid/kjøring? Ja 65,5 % Nei 34,5 %

4 Vedlegg 2; Gjennomsnittlig brukertilfredshet pr spørsmål 11 kommuner i snittet. Tjenester fra kommunen - bruker [Graf] Hvis ja, hvor fornøyd var du med servicetorget? Hvis ja, hvor fornøyd var du med de internettbaserte tjenestene? Hvis ja, hvor fornøyd var du med barnehagetjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med grunnskolen? Hvis ja, hvor fornøyd var du med fritidstilbudet til ungdom? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmehjelpstjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmesykepleietjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med fastlegetjenesten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med legevakttjensten? Hvis ja, hvor fornøyd var du med bibliotek/bokbussen? Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? Tjenester fra kommunen - Inntrykk [Graf] servicetorget? de internettbaserte tjenestene? barnehagetjenesten? grunnskolen? fritidstilbudet til ungdom? hjemmehjelpstjenesten? hjemmesykepleietjenesten? heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjenesten? fastlegetjenesten? legevakttjenesten? bibliotek/bokbussen? Næring og arbeid [Graf] muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet? muligheter til å etableree egen virksomhet i din kommune? 4,4 4,4 4,0 4,2 4,8 4,8 4,4 4,4 4,1 4,3 4,6 4,7 4,9 4,9 5,1 4,9 4,5 4,6 3,7 4,3 5,4 5,2 4,2 4,2 4,5 4,6 4,2 4,1 4,0 4,0 4,3 4,4 4,3 4,2 3,4 3,6 4,0 4,1 4,2 4,3 4,1 4,2 3,7 3,9 3,8 4,1 4,5 4,5 4,0 4,1 3,8 4,0 3,5 3,3 3,7 3,7 Høyest Lavest 5,3 4,7 5,0 4,9 4,7 5,0 5,3 6,0 5,0 5,0 5,4 4,9 5,1 Høyest Lavest 4,7 4,6 4,9 4,6 4,4 4,8 4,8 4,9 4,2 4,3 4,8 4,6 Høyest Lavest 5,2 4,2 4,7 4,0 3,9 4,3 4,5 4,2 3,7 2,0 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,6 3,8 2,5 3,2 2,9 Transport og tilgjengelighet i kommunen [Graf] Høyest Lavest standard på veier og gater? 2,9 2,9 3,5 2,4 tilrettelegging for fotgjengere? 3,4 3,5 6,0 2,6 tilrettelegging for syklister? 3,2 3,3 3,8 2,4 kollektivtilbudet innenfor kommunen? 2,7 2,8 3,5 2,1 kollektivtilbudet inn og ut av kommunen? 2,8 3,2 3,7 2,1 3,2 4,1 2,3 Miljø i kommunen [Graf] Høyest Lavest

5 kvaliteten på drikkevannet? 4,6 5,0 5,6 2,0 muligheten for sortering av avfall for gjenvinning? 3,7 4,3 6,0 3,3 henting av husholdningsavfall? 4,8 4,7 5,0 4,4 luftkvaliteten? 4,9 4,9 5,4 2,8 støynivået der du bor? 4,6 4,8 5,4 4,5 4,7 5,5 3,1 Klima og energi [Graf] kommunens innsats for å møte klimautfordringene? Natur, skap og friluftsliv [Graf] tilrettelegging for friluftsliv? hvordan kommunen tar vare på naturen og skapet? Levekår [Graf] oppvekstmiljøet for barn og unge? kommunen som bosted for eldre? kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner? naboskap og sosialt fellesskap? Bomiljø og senterfunksjoner [Graf] møteplasser der du kan treffe andre? folkeliv og aktivitet i kommunen? ryddighet og renhold på offentlige steder? Servicetilbud [Graf] tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv? bank, post og forsikring? butikktilbudet? Boligtilbud [Graf] muligheten for å skaffe seg leilighet? muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus? muligheten for å skaffe seg tomt? 3,4 3,6 3,4 3,6 4,2 4,5 3,4 4,0 3,8 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 3,4 3,5 4,6 4,5 4,1 4,1 3,7 3,8 3,8 3,9 3,6 3,9 3,7 3,9 3,8 3,8 4,3 4,3 4,0 4,6 4,0 4,2 4,2 3,8 4,5 3,9 3,4 3,3 4,1 3,7 Høyest Lavest 4,1 4,1 Høyest Lavest 4,7 4,5 4,6 Høyest Lavest 4,8 5,1 4,2 4,7 4,7 Høyest Lavest 4,2 5,0 6,0 5,1 Høyest Lavest 5,0 4,8 5,0 4,9 Høyest Lavest 4,5 4,7 4,5 4,6 2,0 2,0 2,0 2,5 2,2 3,5 2,8 3,5 3,2 2,4 2,7 3,6 2,9 2,1 3,1 2,7 2,5 2,8 2,8 Høyest Lavest

6 Kultur og idrett [Graf] kulturtilbudet i kommunen? 4,0 4,1 5,0 3,2 muligheten til å delta i idrett? 4,5 4,5 5,0 4,0 andre fritidsaktiviteter? 4,1 4,1 4,4 3,7 4,2 4,3 4,8 3,6 Utbygging og utvikling [Graf] utviklingen av kommunesenteret? utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen? næringsutviklingen? bevaringen av dyrket mark? ivaretakingen av friluftsområder? leke- og aktivitetsområder? Trygghet [Graf] Trygghet Hvor trygtt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune? 3,3 3,7 3,3 3,5 4,0 3,5 3,1 3,5 3,6 4,0 3,6 3,6 3,5 3,6 4,9 4,9 4,9 4,9 Høyest Lavest 4,4 4,5 4,3 4,5 4,6 4,5 4,5 Høyest Lavest 5,3 5,3 2,8 2,8 3,1 3,2 Kommunen som bosted [Graf] området der du bor? å bo i kommunen I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune? Møte med din kommune [Graf] Hvor fornøyd er du med hvordan folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes synspunkter? hvordan folkevalgte i kommunen løser lokale utfordringer? muligheten for å påvirke kommunale beslutninger? hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet? serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen? hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål? informasjonen fra kommunen/bydelen? 5,1 5,1 4,7 4,7 4,6 4,5 4,8 4,8 3,2 3,2 2,7 2,8 3,8 3,7 3,5 3,5 3,4 3,6 3,2 3,3 Høyest Lavest 5,2 5,2 5,0 5,1 Høyest Lavest 3,8 4,0 3,5 4,0 4,5 4,4 4,3 4,1 2,0 2,5 2,5 2,8 2,7 2,0 2,4 2,0 2,0 2,0 2,3 Tillit [Graf] har du tillit til at politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste? har du tillit til at kommunen behandler like saker likt? har du tillit til at kommunen følger lover og regler? 3,5 3,7 3,1 3,1 3,8 3,9 3,5 3,6 Høyest Lavest 4,5 3,8 4,6 4,3 2,0 2,0 3,6 2,5 Helhetsvurdering [Graf] Høyest Lavest

7 Helhetsvurdering - Tror du kommunen din har godt omdømme? 3,8 4,0 6,0 3,5 3,8 4,0 6,0 3,5 totalt: 3,9 4,0 4,7 2,9

8 Vedlegg 3; Tilfredshet pr spørsmål for brukere og inntrykk fra ikke-brukere e som har brukt tjenesten; Vet ikke Vestby Landsgj. Hvis ja, hvor fornøyd var du med servicetorget? 0,5 % 9,2 % 53,8 % 4,4 4,4 Hvis ja, hvor fornøyd var du med de internettbaserte tjenestene? 1,7 % 10,5 % 38,0 % 4,0 4,2 Hvis ja, hvor fornøyd var du med barnehagetjenesten? 4,0 % 6,3 % 63,5 % 4,8 4,8 Hvis ja, hvor fornøyd var du med grunnskolen? % 11,2 % 59,0 % 4,4 4,4 Hvis ja, hvor fornøyd var du med fritidstilbudet til ungdom? 2,0 % 1 % 45,0 % 4,1 4,3 Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmehjelpstjenesten? 4,5 % 9,5 % 66,7 % 4,6 4,7 Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmesykepleietjenesten? 3,6 % 7,4 % 66,7 % 4,9 4,9 Hvis ja, hvor fornøyd var du med heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjenesten? 6,3 % 6,7 % 80,0 % 5,1 4,9 Hvis ja, hvor fornøyd var du med fastlegetjenesten? 1,1 % 9,8 % 57,7 % 4,5 4,6 Hvis ja, hvor fornøyd var du med legevakttjensten? 0,7 % 23,9 % 35,5 % 3,7 4,3 Hvis ja, hvor fornøyd var du med bibliotek/bokbussen? 0,9 % 1,4 % 88,7 % 5,4 5,2 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? 17,5 % 5,0 % 41,3 % 4,2 4,2 3,8 % 9,5 % 58,0 % 4,5 4,6 e som ikke har brukt tjenesten (inntrykk); Vet ikke Vestby Landsgj. servicetorget? 59,4 % 5,6 % 38,0 % 4,2 4,1 de internettbaserte tjenestene? 65,7 % 6,8 % 21,6 % 4,0 4,0 barnehagetjenesten? 53,3 % % 43,9 % 4,3 4,4 grunnskolen? 58,7 % 5,0 % 47,9 % 4,3 4,2 fritidstilbudet til ungdom? 148,2 % 19,4 % 15,8 % 3,4 3,6 hjemmehjelpstjenesten? 67,5 % 7,3 % 30,7 % 4,0 4,1 hjemmesykepleietjenesten? 65,4 % 6,1 % 35,1 % 4,2 4,3 heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjenesten? 67,1 % 7,1 % 35,5 % 4,1 4,2 fastlegetjenesten? 52,8 % 16,7 % 23,8 % 3,7 3,9 legevakttjenesten? 59,0 % 13,3 % 27,3 % 3,8 4,1 bibliotek/bokbussen? 64,7 % 1,2 % 48,2 % 4,5 4,5 69,3 % 8,3 % 33,4 % 4,0 4,1

9 Vedlegg 4 Svarfordeling totalt Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn 1 - Mann ,7 % Kvinne ,3 % Hvilket år er du født? eller tidligere eller senere Hva er din høyeste fullførte utdanning? 1 - Grunnskole Videregående utdanning Universitet/høgskole Antall persone i husstanden 1-1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer eller flere 11 2,3 % 41 8,5 % ,7 % ,3 % ,3 % 0 0,0 % 38 8,3 % ,5 % ,2 % 57 11,9 % ,4 % 69 14,4 % 99 20,7 % 46 9,6 % Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) år 83 17,0 % 6-12 år ,0 % år 84 17,2 % år 44 9,0 % år ,7 % ,3 % Hva slags bolig bor du i? 1 - Enebolig Rekkehus/tomannsbolig Leilighet Hybel/hybelleilighet Kollektiv/bofellesskap 6 - Trygdebolig/omsorgsbolig 7 - Annet ,5 % 94 19,4 % 56 11,6 % 1 0,2 % 3 0,6 % 0 0,0 % 13 2,7 %

10 Eierforhold? 1 - Eier selv (selveier, borettslag el.l) Leier Hvor lenge har du bodd i kommunen? 1 - Mindre enn ett år 1-2 år 3-4 år 5-14 år 15 år eller mer Hvor er du født? 1 - Norge Annet nordisk Annet europeisk Nord-Amerika Mellom-/ /Sør-Amerika 6 - Australia/Oceania 7 - Afrika 8 - Asia Hvor er din mor født? 1 - Norge Annet nordisk Annet europeisk Nord-Amerika Mellom-/ /Sør-Amerika 6 - Australia/Oceania 7 - Afrika 8 - Asia Hvor er din far født? 1 - Norge Annet nordisk Annet europeisk Nord-Amerika Mellom-/ /Sør-Amerika 6 - Australia/Oceania 7 - Afrika 8 - Asia ,8 % 1 0,2 % 13 2,7 % 33 6,8 % 28 5,8 % ,6 % ,1 % ,3 % 16 3,3 % 13 2,7 % 1 0,2 % 1 0,2 % 0 0,0 % 2 0,4 % 4 0,8 % ,1 % 23 4,8 % 15 3,1 % 3 0,6 % 2 0,4 % 0 0,0 % 2 0,4 % 3 0,6 % ,9 % 24 5,0 % 15 3,1 % 2 0,4 % 2 0,4 % 0 0,0 % 3 0,6 % 3 0,6 % Vi ber deg nå vurdere hvor fornøyd du er med noen av tjenestene fra kommunen. For spørsmål 1 34 ønsker vi svar fra deg som har brukt en eller flere av disse tjenestene. Dersom du ikke har brukt tjenesten, kan du krysse av der det står "nei". I spørsmål 35 kan du svare på hvilket inntrykk du har av de tjenestene du ikke har brukt. Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? 1 - Ja ,5 % Nei ,5 %

11 Hvis ja, hvor fornøyd var du med servicetorget? 8 4,1 % 10 5,1 % 21 10,7 % 51 26,0 % 64 32,7 % 41 20,9 % 1 0,5 % Har du eller noen i din nære familie brukt internettbaserte tjenester i kommunen de siste 12 måneder? 1 - Ja ,4 % Nei ,6 % Hvis ja, hvor fornøyd var du med de internettbaserte tjenestene? 12 5,2 % 12 5,2 % 46 19,7 % 72 30,9 % 65 27,9 % 22 9,4 % 4 1,7 % Har du eller noen i din nære familie benyttet barnehagee i kommunenn de siste 12 måneder? 1 - Ja ,3 % Nei ,7 % Hvis ja, hvor fornøyd var du med barnehagetjenesten? 2 2,0 % 4 4,0 % 3 % 26 26,0 % 28 28,0 % 33 3 % 4 4,0 % Har du eller noen i din nære familie benyttet grunnskolen (1-10 klasse) i kommunen de siste 12 måneder? 1 - Ja ,9 % Nei ,1 % Hvis ja, hvor fornøyd var du med grunnskolen? 7 4,2 % 11 6,6 % 18 10,8 % 30 18,1 % 62 37,3 % 33 19,9 % 5 %

12 Har du eller noen i din nære familie benyttet fritidstilbudd til ungdom i kommunen de siste 12 måneder? 1 - Ja ,6 % Nei ,4 % Hvis ja, hvor fornøyd var du med fritidstilbudet til ungdom? 7 6,9 % 6 5,9 % 14 13,7 % 28 27,5 % 30 29,4 % 15 14,7 % 2 2,0 % Har du eller noen i din nære familie benyttet hjemmehjelp fra kommunen de siste 12 måneder? 1 - Ja 22 4,7 % Nei ,3 % Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmehjelpstjenesten? 1 4,5 % 1 4,5 % 2 9,1 % 3 13,6 % 9 40,9 % 5 22,7 % 1 4,5 % Har du eller noen i din nære familie benyttet hjemmesykepleie i kommunen de siste 12 måneder? 1 - Ja 28 5,8 % Nei ,2 % Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmesykepleietjenesten? 1 - Svært fornøyd 1 3,6 % 1 3,6 % 2 7,1 % 5 17,9 % 5 17,9 % 13 46,4 % 1 3,6 % Har du eller noen i din nære familie benyttet heldøgns omsorgs-tjeneste/sykehjem i kommunen de siste 12 måneder? 1 - Ja 16 3,4 % Nei ,6 %

13 Hvis ja, hvor fornøyd var du med heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjenesten? 0 0,0 % 1 6,2 % 1 6,2 % 1 6,2 % 4 25,0 % 8 50,0 % 1 6,2 % Har du eller noen i din nære familie benyttet fastlegen i kommunen de siste 12 måneder? 1 - Ja ,0 % Nei 96 20,0 % Hvis ja, hvor fornøyd var du med fastlegetjenesten? 15 3,9 % 22 5,8 % 48 12,6 % 74 19,5 % ,3 % ,8 % 4 1,1 % Har du eller noen i din nære familie benyttet legevakttjensten i kommunen de siste 12 måneder? 1 - Ja ,0 % Nei ,0 % Hvis ja, hvor fornøyd var du med legevakttjensten? 15 10,8 % 18 12,9 % 28 20,1 % 28 20,1 % 27 19,4 % 22 15,8 % 1 0,7 % Har du eller noen i din nære familie benyttet bibliotek/bokbussen i kommunen de siste 12 måneder? 1 - Ja ,0 % Nei ,0 % Hvis ja, hvor fornøyd var du med bibliotek/bokbussen? 0 0,0 % 3 1,3 % 5 2,2 % 17 7,6 % 78 35,0 % ,9 % 2 0,9 %

14 Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? 3 0,6 % 16 3,4 % 61 13,1 % ,2 % ,9 % 33 7,1 % 81 17,5 % Dersom du IKKE har brukt en eller flere av tjenestene, ønsker vi ditt inntrykk av disse tjenestene. Hvilket inntrykk har du av servicetorget? de internettbaserte tjenestene? barnehagetjenesten? grunnskolen? 1 0,4 % 5 1,9 % 18 6,8 % 43 16,2 % 33 12,4 % 8 % ,4 % 0 0,0 % 5 2,3 % 10 4,6 % 43 19,9 % 13 6,0 % 3 1,4 % ,7 % 2 0,6 % 3 0,9 % 16 4,6 % 71 20,2 % 60 17,1 % 12 3,4 % ,3 % 3 1,0 % 3 1,0 % 15 5,2 % 41 14,2 % 52 18,1 % 5 1,7 % ,7 %

15 fritidstilbudet til ungdom? hjemmehjelpstjenesten? 8 2,3 % 19 5,5 % 43 12,5 % 47 13,6 % 19 5,5 % 3 0,9 % ,7 % 3 0,7 % 7 1,7 % 22 5,2 % 63 14,9 % 38 9,0 % 4 0,9 % ,5 % Dersom du IKKE har brukt en eller flere av tjenestene, ønsker vi ditt inntrykk av disse tjenestene. Hvilket inntrykk har du av hjemmesykepleietjenesten? heldøgns omsorgstjeneste/ /sykehjemtjenesten? fastlegetjenesten? 2 0,5 % 7 1,6 % 23 5,4 % 64 15,0 % 37 8,6 % 15 3,5 % ,4 % 4 0,9 % 6 1,4 % 25 5,8 % 56 13,1 % 35 8,2 % 15 3,5 % ,1 % 4 4,5 % 3 3,4 % 8 9,0 % 17 19,1 % 8 9,0 % 2 2,2 % 47 52,8 %

16 legevakttjenesten? bibliotek/bokbussen? 3 1,0 % 14 4,5 % 36 11,5 % 40 12,8 % 24 7,7 % 11 3,5 % ,0 % 0 0,0 % 1 0,4 % 9 3,8 % 33 14,0 % 26 11,1 % 14 6,0 % ,7 % Hvor fornøyd er du med muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet? 36 7,7 % 46 9,8 % 54 11,5 % 67 14,3 % 63 13,4 % 68 14,5 % ,8 % muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune? 13 2,8 % 24 5,2 % 32 6,9 % 37 8,0 % 30 6,5 % 10 2,2 % ,5 %

17 Transport og tilgjengelighet i kommunen Hvor fornøyd er du med standard på veier og gater? tilrettelegging for fotgjengere? tilrettelegging for syklister? kollektivtilbudet innenfor kommunen? kollektivtilbudet inn og ut av kommunen? 83 17,2 % 92 19,1 % ,6 % ,1 % 39 8,1 % 10 2,1 % 4 0,8 % 48 10,0 % 80 16,6 % ,5 % ,3 % 87 18,1 % 13 2,7 % 9 1,9 % 58 12,1 % 81 16,9 % ,0 % ,5 % 61 12,7 % 13 2,7 % 20 4,2 % ,2 % 90 18,7 % ,2 % 76 15,8 % 39 8,1 % 6 1,2 % 56 11,6 % 98 20,4 % 96 20,0 % ,7 % 82 17,0 % 46 9,6 % 9 1,9 % 41 8,5 %

18 Miljø i kommunen Hvor fornøyd er du med kvaliteten på drikkevannet? muligheten for sortering av avfall for gjenvinning? henting av husholdningsavfall? luftkvaliteten? støynivået der du bor? 3 0,6 % 16 3,3 % 44 9,2 % ,8 % ,6 % 90 18,8 % 42 8,8 % 51 10,6 % 67 13,9 % 74 15,3 % ,5 % ,8 % ,0 % 3,9 % 11 2,3 % 12 2,5 % 40 8,3 % 85 17,7 % ,5 % ,0 % 13 2,7 % 4 0,8 % 2 0,4 % 29 6,0 % ,7 % ,7 % ,2 % 20 4,1 % 27 5,6 % 27 5,6 % 34 7,0 % 83 17,1 % ,9 % % 4 0,8 %

19 Hvor fornøyd er du med kommunens innsats for å møte klimautfordringene? 17 3,5 % 33 6,9 % 53 11,0 % 66 13,8 % 27 5,6 % 8 1,7 % ,5 % Natur, skap og friluftsliv Hvor fornøyd er du med tilrettelegging for friluftsliv? 9 1,9 % 30 6,2 % 73 15,2 % ,6 % ,3 % 58 12,1 % 51 10,6 % hvordan kommunen tar vare på naturen og skapet? 44 9,2 % 54 11,3 % ,1 % ,1 % 70 14,6 % 21 4,4 % 68 14,2 % Levekår Hvor fornøyd er du med oppvekstmiljøet for barn og unge? 5 1,0 % 25 5,2 % 44 9,2 % ,5 % ,9 % 49 10,2 % 81 16,9 %

20 kommunen som bosted for eldre? 7 1,5 % 14 2,9 % 37 7,7 % ,3 % 92 19,2 % 27 5,6 % ,8 % kommunens hjelp til personer i vanskeligee livssituasjoner? 16 3,3 % 33 6,9 % 36 7,5 % 50 10,5 % 32 6,7 % 10 2,1 % % naboskap og sosialt fellesskap? 10 2,1 % 10 2,1 % 47 9,7 % ,6 % ,7 % 98 20,2 % 22 4,5 % Hvor fornøyd er du med møteplasser der du kan treffe andre? folkeliv og aktivitet i kommunen? 24 5,0 % 43 8,9 % 95 19,7 % ,4 % 72 14,9 % 32 6,6 % 80 16,6 % 14 2,9 % 43 9,0 % ,5 % ,4 % 85 17,8 % 28 5,9 % 55 11,5 %

21 ryddighet og renhold på offentlige steder? 29 6,0 % 66 13,7 % ,7 % ,2 % 93 19,3 % 18 3,7 % 16 3,3 % Servicetilbudet Hvor fornøyd er du med tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv? bank, post og forsikring? butikktilbudet? 28 5,8 % 63 1 % 95 19,6 % ,9 % ,7 % 63 1 % 24 5,0 % 11 2,3 % 21 4,3 % 65 13,4 % ,1 % ,9 % 65 13,4 % 13 2,7 % 21 4,4 % 49 10,2 % 86 17,8 % ,8 % ,9 % 68 14,1 % 4 0,8 %

22 Boligtilbudet Hvor fornøyd er du med muligheten for å skaffe seg leilighet? muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus? muligheten for å skaffe seg tomt? 10 2,1 % 18 3,8 % 36 7,5 % 75 15,6 % 80 16,7 % 36 7,5 % ,9 % 3 0,6 % 12 2,5 % 35 7,3 % 96 20,0 % ,7 % 52 10,8 % ,2 % 21 4,4 % 34 7,1 % 44 9,2 % 64 13,3 % 32 6,7 % 14 2,9 % ,5 % Kultur og idrett Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i kommunen? 9 1,9 % 23 4,8 % 98 20,2 % ,6 % 94 19,4 % 30 6,2 % 82 16,9 %

23 muligheten til å delta i idrett? andre fritidsaktiviteter? 1 0,2 % 14 2,9 % 33 6,9 % ,2 % ,2 % 61 12,7 % ,9 % 5 1,0 % 29 6,0 % 55 11,4 % ,9 % 87 18,1 % 33 6,9 % ,7 % Hvor fornøyd er du med utviklingen av kommunesenteret? 28 5,9 % 43 9,0 % 85 17,8 % 99 20,7 % 25 5,2 % 9 1,9 % ,5 % utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen? 35 7,3 % 57 11,9 % ,5 % ,0 % 54 11,3 % 6 1,3 % 90 18,8 % næringsutviklingen? 20 4,2 % 38 7,9 % 65 13,6 % ,1 % ,8 % 35 7,3 % 91 19,0 %

24 bevaringen av dyrket mark? ivaretakingen av friluftsområder? leke- og aktivitetsområder? 68 14,3 % 43 9,1 % 76 16,0 % 72 15,2 % 55 11,6 % 15 3,2 % ,6 % 35 7,3 % 54 11,3 % 79 16,5 % ,6 % 83 17,4 % 20 4,2 % 75 15,7 % 24 5,1 % 47 9,9 % 97 20,5 % ,9 % 73 15,4 % 16 3,4 % 99 20,9 % Trygghet Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune? 1 - Svært utrygt 2 0,4 % 9 1,9 % 35 7,3 % 99 20,7 % ,9 % 6 - Svært trygt ,2 % 3 0,6 % Hvor fornøyd er du med området der du bor? 4 0,8 % 10 2,1 % 22 4,6 % 65 13,5 % ,4 % ,5 % 1 0,2 %

25 å bo i kommunen Regner du/dere med å bo i kommunen om 3 år? 1 - Ja Usikker Nei 3 0,6 % 14 2,9 % 40 8,4 % ,3 % ,8 % ,4 % 3 0,6 % ,7 % 48 10,3 % 14 % Planlegger du/ /dere å flytte til en annen bolig i kommunen i løpet av de neste fem årene? (kryss gjerne av på flere alternativer) 1 - Nei ,3 % Ja, til en større bolig 24 4,9 % Ja, til en mindre bolig 38 7,8 % Ja, til en mer sentralt beliggende bolig 10 2,1 % Ja, planlegger å bygge egen bolig/kjøpe nybygd 23 4,7 % I hvilken grad vil du anbefalee dine venner og bekjente å flytte til din kommune? 1 - Svært liten grad 14 2,9 % 18 3,8 % 45 9,4 % ,7 % ,8 % 6 - Svært stor grad ,5 % 19 4,0 % Hvor fornøyd er du med hvordan folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes synspunkter? 45 9,5 % 65 13,7 % ,2 % ,0 % 22 4,7 % 6 1,3 % ,6 %

26 hvordan folkevalgte i kommunen løser lokale utfordringer? 44 9,3 % 84 17,7 % ,1 % ,1 % 20 4,2 % 4 0,8 % ,7 % muligheten for å påvirke kommunale beslutninger? 54 11,3 % 94 19,7 % ,4 % 63 13,2 % 14 2,9 % 3 0,6 % ,8 % hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet? 47 10,0 % 64 13,6 % ,3 % 83 17,6 % 24 5,1 % 7 1,5 % ,1 % serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen? hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål? 22 4,6 % 41 8,6 % 80 16,8 % ,8 % 94 19,8 % 27 5,7 % 93 19,6 % 35 7,4 % 41 8,6 % 82 17,3 % ,7 % 62 13,1 % 25 5,3 % ,6 %

27 informasjonenn fra kommunen/bydelen? 30 6,3 % 66 13,8 % 99 20,8 % ,7 % 54 11,3 % 14 2,9 % 63 13,2 % Har du i løpet at de siste 2 årene engasjert deg i politiske saker, eks ved å ta kontakt med folkevalgte, deltatt i aksjoner, skrevet leserinnlegg? 1 - Ja ,9 % Nei ,1 % hatt verv eller oppgaver i forbindelse med frivillige organisasjoner, fritidsaktiviteter, innsamlinger, idrettslag el..l? 1 - Ja ,8 % Nei ,2 % hatt verv eller oppgaver i forbindelse med kommunale tjenester, eks styrer/råd i skole eller barnehage, brukerråd el.l? 1 - Ja 77 16,3 % Nei ,7 % deltatt på dugnad i nærmiljøet, foreldresamarbeid/kjøring? 1 - Ja ,5 % Nei ,5 % I hvilken grad har du tillit til at politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste? 1 - Svært liten grad 33 6,9 % 63 13,3 % 99 20,8 % ,0 % 73 15,4 % 6 - Svært stor grad 18 3,8 % 37 7,8 % har du tillit til at kommunen behandler like saker likt? 1 - Svært liten grad 67 14,0 % 77 16,1 % ,2 % 99 20,8 % 61 12,8 % 6 - Svært stor grad 11 2,3 % 61 12,8 %

28 har du tillit til at kommunen følger lover og regler? 1 - Svært liten grad 6 - Svært stor grad 22 4,6 % 44 9,3 % 91 19,2 % ,3 % ,6 % 34 7,2 % 52 10,9 % Helhetsvurdering - Tror du kommunen din har godt omdømme? 1 - Svært liten grad 17 3,6 % 44 9,2 % 88 18,4 % ,5 % ,6 % 6 - Svært stor grad 19 4,0 % 46 9,6 % Til slutt får du anledning til å bruke egne ord til å uttrykke dine opplevelser av kommunen, se vedlegg 7

29 Vedlegg 5; Tilfredshet pr spørsmål Vet ikke Vestby Landsgj, snitt muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet? 28,8 % 24,6 % 39,2 % 3,8 4,0 muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune? 68,5 % 25,3 % 27,4 % 3,5 3,3 standard på veier og gater? 0,8 % 36,6 % 10,3 % 2,9 2,9 tilrettelegging for fotgjengere? 1,9 % 27,1 % 21,2 % 3,4 3,5 tilrettelegging for syklister? 4,2 % 30,2 % 16,1 % 3,2 3,3 kollektivtilbudet innenfor kommunen? 8,5 % 44,1 % 12,5 % 2,7 2,8 kollektivtilbudet inn og ut av kommunen? 8,5 % 44,1 % 12,5 % 2,8 3,2 kvaliteten på drikkevannet? 8,8 % 4,3 % 58,4 % 4,6 5,0 muligheten for sortering av avfall for gjenvinning? 3,9 % 25,4 % 36,2 % 3,7 4,3 henting av husholdningsavfall? 2,7 % 4,9 % 68,4 % 4,8 4,7 luftkvaliteten? 4,1 % 1,3 % 70,8 % 4,9 4,9 støynivået der du bor? 0,8 % 11,2 % 64,4 % 4,6 4,8 kommunens innsats for å møte klimautfordringene? 57,5 % 24,5 % 17,2 % 3,4 3,6 tilrettelegging for friluftsliv? 10,6 % 9,1 % 45,2 % 4,2 4,5 hvordan kommunen tar vare på naturen og skapet? 14,2 % 23,9 % 22,2 % 3,4 4,0 oppvekstmiljøet for barn og unge? 16,9 % 7,5 % 43,5 % 4,3 4,3 kommunen som bosted for eldre? 41,8 % 7,5 % 42,7 % 4,2 4,2 kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner? 6 % 27,7 % 23,7 % 3,4 3,5 naboskap og sosialt fellesskap? 4,5 % 4,3 % 58,7 % 4,6 4,5 møteplasser der du kan treffe andre? 16,6 % 16,6 % 25,8 % 3,7 3,8 folkeliv og aktivitet i kommunen? 11,5 % 13,5 % 26,7 % 3,8 3,9 ryddighet og renhold på offentlige steder? 3,3 % 20,4 % 23,9 % 3,6 3,9 tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv? 5,0 % 19,8 % 36,5 % 3,8 3,8 bank, post og forsikring? 2,7 % 6,8 % 43,4 % 4,3 4,3 butikktilbudet? 0,8 % 14,6 % 40,4 % 4,0 4,6 muligheten for å skaffe seg leilighet? 46,9 % 11,0 % 45,5 % 4,2 3,8 muligheten for å skaffe seg enebolig/rekkehus? 31,2 % 4,5 % 55,9 % 4,5 3,9 muligheten for å skaffe seg tomt? 56,5 % 26,3 % 22,0 % 3,4 3,3 kulturtilbudet i kommunen? 16,9 % 8,0 % 30,8 % 4,0 4,1 muligheten til å delta i idrett? 23,9 % 4,1 % 51,1 % 4,5 4,5 andre fritidsaktiviteter? 28,7 % 9,9 % 35,0 % 4,1 4,1

30 utviklingen av kommunesenteret? 39,5 % 24,6 % 11,8 % 3,3 utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen? 18,8 % 23,7 % 15,4 % 3,3 3,5 næringsutviklingen? 19,0 % 15,0 % 38,5 % 4,0 3,5 bevaringen av dyrket mark? 30,6 % 33,7 % 21,3 % 3,1 3,5 ivaretakingen av friluftsområder? 15,7 % 22,1 % 25,6 % 3,6 4,0 leke- og aktivitetsområder? 20,9 % 18,9 % 23,7 % 3,6 3,6 Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune? 0,6 % 2,3 % 69,5 % 4,9 4,9 området der du bor? 0,2 % 2,9 % 79,0 % 5,1 5,1 å bo i kommunen 0,6 % 3,6 % 65,5 % 4,7 4,7 I hvilken grad vil du anbefale dine venner og bekjente å flytte til din kommune? 4,0 % 6,9 % 59,7 % 4,6 4,5 hvordan folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes synspunkter? 26,6 % 31,7 % 8,1 % 3,2 hvordan folkevalgte i kommunen løser lokale utfordringer? 21,7 % 34,5 % 6,5 % 3,2 muligheten for å påvirke kommunale beslutninger? 30,8 % 44,8 % 5,2 % 2,7 2,8 hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet? 26,1 % 31,8 % 8,9 % serviceinnstillingen hos de ansatte i kommunen? 19,6 % 16,5 % 31,7 % 3,8 3,7 hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål? 26,6 % 21,8 % 25,0 % 3,5 3,5 informasjonen fra kommunen/bydelen? 13,2 % 23,2 % 16,4 % 3,4 3,6 har du tillit til at politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste? 7,8 % 21,9 % 20,8 % 3,5 3,7 har du tillit til at kommunen behandler like saker likt? 12,8 % 34,6 % 17,3 % 3,1 3,1 har du tillit til at kommunen følger lover og regler? 10,9 % 15,6 % 34,5 % 3,8 3,9 Helhetsvurdering - Tror du kommunen din har godt omdømme? 9,6 % 14,2 % 28,3 % 3,8 4,0 3,7

31 Vedlegg 6; Bakgrunnsspørsmål grafisk fremstilling Engasjement politiske saker: 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 22,9 % Ja 77,1 % Nei Hatt verv/oppgaver i forbindelse med frivillige organisasjoner, fritidsaktiviteter, innsamlinger, idrettslag el.l: 90,0 % 80,0 % 83,7 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 16,3 % 10,0 % 0,0 % Ja Nei

32 Hatt verv eller oppgaver i forbindelse med kommunale tjenester, eks styrer/råd i skole eller barnehage, brukerråd el.l: 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 16,3 % Ja 83,7 % Nei Deltatt på dugnad i nærmiljøet, foreldresamarbeid/kjøring; 70,0 % 65,5 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 34,5 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Ja Nei

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2011

Innbyggerundersøkelse 2011 Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse 2011 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2017

Innbyggerundersøkelsen 2017 Innbyggerundersøkelsen 2017 INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2017 Innledning Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i Hol kommune våren 2017. Bakgrunnen for undersøkelsen var den forestående revisjonen av kommuneplanens

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Selve undersøkelsen... 3 3.1 Bakgrunnsopplysninger... 3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 2 1. Innledning...3 2. Gjennomføring av undersøkelsen...3 3. Selve undersøkelsen...3 3.1 Bakgrunnsopplysninger...3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1 HOVEDRESULTAT 2009 Kommunesnitt 2011 Landssnitt 2011 Tjenester fra n 4,4 5,0 4,6 Næring og arbeid 4,1 4,2 3,7 Transport og tilgjengelighet i n 2,9 3,0 3,1 Miljø i n 4,9 5,1 5,0 Klima og energi 3,8 4,3

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE

INNBYGGERUNDERSØKELSE INNBYGGERUNDERSØKELSE Lørenskog kommune Presentasjon av rapport Ingjerd Astad Seniorrådgiver KS-Konsulent as Veien videre Om KS innbyggerundersøkelse Lørenskog Resultater Oppdraget til KS- Konsulent as

Detaljer

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011 Kvinesdal - undersøkelsen 2011 Hovedresultat: 1. Kommunens omdømme har hatt en positiv utvikling fra 2009 til 2011. Resultat for helhetsvurdering omdømme har økt fra 4,4 til 4,8. nes inntrykk av tjenestene

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 Foto: Turid Telebond Turid Telebond 15. oktober 2010 Innhold Oversikt over figurer og tabeller... 3 SAMMENDRAG... 4 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 5 Formål... 5

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune Meldal kommune Del av Omdømmeprosjektet Prosjektet skal ha som formål å etablere en plattform for videre utvikling og bevisstgjøring av bruken av kommunikasjon Dette er en del av arbeidet med oppfølging

Detaljer

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald Innbyggarundersøking kommune 2015 - Resultat Spørsmålskategorier Næring og arbeid Tenestene frå din kommune framhald 3,6 3,6 Tenester frå din kommune framhald - inntrykk Klima og energi Natur og landskap

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Samfunn og miljø Rapport I 30.11.2011 Med få unntak har Grimstad

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen resultatene

Innbyggerundersøkelsen resultatene Innbyggerundersøkelsen 2009 - resultatene En presentasjon av resultatene for Grimstad og sammenligning av Grimstadresultatene med landet og fire andre kommuner RAPPORT I Kapittel: Innledning Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 Arbeidslag 7 Innbygger og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 De første resultatene Formannskapet 3. mai 2017 Side 1 Innbyggerundersøkelsen 2017 Side 2 Innbyggerundersøkelsen 2017

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Kommunereformen i Aremark Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Bakgrunn Regjeringsplattformen: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Kommuneproposisjonen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune 2014 KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Januar 2015 1 Forord Som et ledd i sin strategi for dialog med sine innbyggere gjennomfører Ullensaker kommune annet hvert år en

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2016

Innbyggerundersøkelse 2016 Innbyggerundersøkelse 2016 Kommunestyremøte 16.06.16 Lindesnes har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i n vil anbefale andre å flytte til n, de bor her lenge og vil

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2010

Innbyggerundersøkelsen 2010 Innbyggerundersøkelsen 2010 - Rapport - kommune 1 Forord I løpet av høsten 2010 ble det, som en følge av markeringen av som landsby, gjennomført en stor innbyggerundersøkelse i kommune. Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen analysene

Innbyggerundersøkelsen analysene Innbyggerundersøkelsen 2011 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Institutt for arbeidsliv og innovasjon Rapport 3 1 Sammendrag Denne rapporten bygger videre på

Detaljer

Faglig veileder for innbyggerundersøkelse. Kvalitetskartlegging av. kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet

Faglig veileder for innbyggerundersøkelse. Kvalitetskartlegging av. kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet Faglig veileder for innbyggerundersøkelse Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester kommunen som bosted tilliten til lokaldemokratiet Innhold 1 Innledning s 3 Bakgrunn og formål s 3 Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Ullensaker kommune KS-K rapport nr. 1/2017

Innbyggerundersøkelse i Ullensaker kommune KS-K rapport nr. 1/2017 Innbyggerundersøkelse i kommune 2016 KS-K rapport nr. 1/2017 09.01.2017 1 Innbyggerundersøkelsen 2016 Forord kommune har ansvaret for utviklingen av lokalsamfunnet og for å yte gode tjenester til kommunens

Detaljer

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010 1. BAKGRUNN Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i perioden 6. april til 14. mai 2010. Utvalgte innbyggere fikk tilsendt undersøkelsen pr. post. Undersøkelsen ble samtidig annonsert på Vestby kommunes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold:

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold: Innhold: 1 Sammendrag... 3 1.1 Innbyggerne er godt fornøyd med å bo i Kongsberg... 3 1.2 Det er fremgang på alle områder siden 2013... 3 1.3 Brukerne er fornøyde med tjenestene i Kongsberg... 3 1.4 Demokrati

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Harstad kommune AttraLv he!el:vet Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Forord Harstad kommune trenger innbyggernes innspill i forbedringsarbeid. De tjenesteområdene som kommer dårligst ut i innbyggerundersøkelsen

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Turid Telebond 13. februar 2015 Innhold side Oversikt over figurer og tabeller... 2 SAMMENDRAG... 3 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 4 Metode (Innsamling av data)...

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Rådmann Ragnar Christoffersen

Rådmann Ragnar Christoffersen Rådmann Ragnar Christoffersen 1 Lørenskog kommune Ca. 37 000 innbyggere Ca. 110 nasjonaliteter Ca. 20 000 arbeidsplasser Ca. 70 km² areal, herunder: o o o 49 km² skog 7 km² dyrket mark 12 km² urbant område

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.08.2015 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009

Innbyggerundersøkelsen 2009 SAMMEN OM BEDRE TJENESTER Innbyggerundersøkelsen 2009 Sluttrapport Februar 2010 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Hovedresultatene... 4 4. De ulike delresultatene...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Sel kommune

Innbyggerundersøkelse Sel kommune ØF-notat nr.: 03/2010 Innbyggerundersøkelse Sel kommune av Vegard Johansen Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner samt Kommunaldepartementet

Detaljer

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015 RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015 Rådmannen, 25.august 2015 Innhold Sammendrag...4 Innledning...5 Metode...6 Geografisk inndeling...6 Resultater og analyse...7 Bakgrunnsspørsmål...7 Aldersfordeling...8

Detaljer

Antall svar Andel i % Antall svar Vet ikke 10 2,1% 267. Svært dårlig 4,8% 1. Dårlig 14 2,9% 4. Under Middels 37 7,6% 23. Over Middels 89 18,4% 47

Antall svar Andel i % Antall svar Vet ikke 10 2,1% 267. Svært dårlig 4,8% 1. Dårlig 14 2,9% 4. Under Middels 37 7,6% 23. Over Middels 89 18,4% 47 Kryssing bruker.xls inneholder inntrykket av kommunens tjenester etter om respondenten tjenesten eller ikke. Dette er en kombinasjon av to spørsmål, det er ett spørsmål for de som tjenesten og ett annet

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Sluttrapport 24.08.2011 kommune Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen (analyse

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Marlene Blomstereng Karlsen Folkehelserådgiver Folkehelsekonferansen 23. oktober 2017 Barn og unges stemme i Meløy med fokus på nærområdene til Ørnes og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/558 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

Februar 2015 Sluttrapport. Innbyggjarundersøking 2014

Februar 2015 Sluttrapport. Innbyggjarundersøking 2014 Februar 2015 Sluttrapport Innbyggjarundersøking 2014 2 Innhald 1. Innleiing... 5 2. Gjennomføring... 5 3. Respons... 5 4. Grunndata... 6 5. Hovudutdrag av svar... 9 6. Ulike delresultat... 11 7. Delresultat

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune

Målselv kommune. Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune Målselv kommune 2014 Sluttrapport Innbyggerundersøkelse Målselv kommune 0 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Sammendrag... 2 Gjennomføring... 2 Beste resultater... 3 Beste resultater sammenlignet med

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport.

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport. INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012 Foreløpig rapport. 1 Innhold 1. Bakgrunn og sammendrag... 3 1.1. Bakgrunn.... 3 1.2. Sammendrag.... 3 2. Gjennomføring og tilbakemelding.... 3 2.1. Utsending og svarprosent....

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 79 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Nesodden kommune 2016

Innbyggerundersøkelsen Nesodden kommune 2016 Innbyggerundersøkelsen Nesodden kommune 6 Utgave..7 Innholdsfortegnelse. Innledning.... Hovedfunn i rapporten og bemerkninger.... Kommunen som tjenesteutøver..... Tjenestene fra kommune erfaring som bruker.....

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 77 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 78 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyde

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2016 RAPPORT

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2016 RAPPORT INNBYGGERUNDERSØKELSE 2016 RAPPORT Sammendrag Nes kommune gjennomfører for andre gang innbyggerundersøkelsen. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av KS, som også flere andre

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune LIVSKVALITET Måler vi gjennom to typer undersøkelser: - Hvordan det er å leve og bo der man bor - Borgerundersøkelsen - Egenrapportert helsesituasjon - Rullering

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel. Grafikkrapport Bodø. Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel

Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel. Grafikkrapport Bodø. Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel Grafikkrapport Bodø Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Å bo i kommunen 5 3 Kommunen og fylkeskommunens tjenester 4 Politisk deltakelse og tilhørighet på lokalt/kommunalt nivå 41 53 5 Å bo i Norge 1 Statens

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre For Sunndal kommune 2011 Orientering kommunestyret Gjennomført i 6 kommuner i perioden uke 48 og 49 2011. Rindal, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Nesset og Surnadal, og Møre og Romsdal fylkeskommune deltar fra

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

OSLO KOMMUNES PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 2010

OSLO KOMMUNES PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 2010 OSLO KOMMUNES PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 2010 1 Er du mann eller kvinne? Mann Kvinne 2 Hvilket år er du født? Skriv inn ditt fødselsår med fire siffer 1 9 3 Hva er din høyeste fullførte utdanning? Grunnskolutdanning

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård VEDLEGG En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Husbanken Studentsamskipnaden Bergen kommune Innhold 1. Detaljkart over Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård... 3 2. Befolkningsoversikt

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

Regjeringens Innbyggerundersøkelse

Regjeringens Innbyggerundersøkelse Regjeringens Innbyggerundersøkelse Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge Hans Christian Holte Gjennomføring Bruttoutvalg 30 000 innbyggere over 18 år Landsrepresentativt utvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge John Nonseid Hvorfor? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Tilleggsanalyser på data fra Gran kommune i Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014

Tilleggsanalyser på data fra Gran kommune i Levekårsundersøkelsen i Oppland 2014 Tilleggsanalyser på data fra Gran kommune i Leveksundersøkelsen i Oppland 2014 Gran kommune bestilte en tilleggs analyse fra Østlandsforskning på data samlet inn i forbindelse med Leveksundersøkelsen i

Detaljer

Rapport: Lokaldemokratiet i Grimstad

Rapport: Lokaldemokratiet i Grimstad Rapport: Lokaldemokratiet i Grimstad Hva viser resultatene fra Innbyggerundersøkelsen 2009 og Lokaldemokratiundersøkelsen 2010? Hvilke lokaldemokratiske utfordringer har Grimstad og hvordan kan lokaldemokratiet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006)

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) 1. Generell trivsel og tilfredshet Hvis du skal gi en samlet vurdering av ditt lærested, hvor fornøyd vil du da si at du er? Psykologi

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 03. juni 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer