Innbyggerundersøkelsen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelsen 2011"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011

2 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking Oppdal kommune Ingrid Lien, organisasjonssjef Oppdal kommune Kartlegge innbyggernes vurderinger av sentrale sider ved situasjonen i Oppdal kommune, kommunens virksomhet, holdninger og tillit til kommunen Kvantitativ, telefonintervju Innbyggerne i Oppdal kommune Innbyggere over 18 år i Oppdal kommune 5 valgkretser, proporsjonalt uttrekk per valgkrets, tilfeldig: den i husstanden som sist hadde bursdag Antall intervju 300 Feilmargin Ved n=300 må resultatet tolkes innenfor en feilmargin på 2,5 og 5,8 prosentpoeng Feilmarginene for undergrupper er større Gjennomføring Uke i 2011 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf (prosjektansv.) Marthe Taftø Petersen, Opinion ble grunnlagt i 1986 og er et av Norges største og best kjente markedsanalysebyråer. Vi gjennomfører alle typer markedsanalyser og tilbyr undersøkelser over hele verden gjennom Global Network for Research. Opinion har spesialkompetanse innen samfunnsanalyse, merkevareanalyse og fremtidsanalyse. Vi skaper verdi for våre oppdragsgivere. Vi presenterer våre leveranser på en tydelig og handlingsrettet måte. Vi utformer undersøkelsene i tråd med de behov våre oppdragsgivere har. Innbyggerundersøkelsen 2011 Oppdal kommune Opinion as 09/

3 Hovedinnsikt; tjenestetilbudet Oppdal kommune får en god score på spørsmålet om hvor fornøyd innbyggerne alt i alt er med tjenestetilbudet i kommunen: 70 % av de spurte gir nest høyeste eller høyeste score på total tilfredshet med tjenestetilbudet i kommunen. Det er ingen som gir verdien 1 eller 2, som er laveste score. De mest brukte tjenestene: Fastlegetjenesten: 87 % Servicetorget: 68 % Internettbaserte tjenester: 56 % Biblioteket/bokbussen: 52 % Tjenester med høyest tilfredshet (verdi 5-6), uavhengig av antall brukere: Biblioteket/bokbussen: 95 % Hjemmesykepleien: 79 % Fritidstilbud til ungdom: 79 % Heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem: 75 % (merk: velig liten base) Det er tjenestene knyttet til heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem (merk liten base) og legevakt som har den høyeste andelen misfornøyde brukere, henholdsvis 8 % og 15 % (verdi 1-2). 3

4 Tjenester fra din kommune - bruker

5 Mer enn to av tre har brukt servicetorget Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med servicetorget? 6 Svært fornøyd % 22 % 22 % 47 % 68 % - mer enn to av tre av de spurte svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder. 91 prosent mer enn ni av ti gir score 4-6, der 6 er svært fornøyd. 22 % gir toppscore. 2 3 % 1 Svært misfornøyd 0 % 0 Vet ikke 0 % Ja, 68% Nei, 32% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=203 Totalt 68% av de spurte svarer ja, N= 300 5

6 Over halvparten har brukt de internettbaserte tjenestene Har du eller noen i din nære familie brukt internettbaserte tjenester i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med de internettbaserte tjenestene? Svært fornøyd 5 15 % 46 % 56 % over halvparten av de spurte svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har brukt internettbaserte tjenester i kommunen de siste 12 måneder % 85 % - mer enn åtte av ti gir score 4-6, der 6 er svært fornøyd % Det er svært få som uttrykker misnøye med de internettbaserte tjenestene i kommunen. 2 2 % Svært misfornøyd 1 % Vet ikke 2 % Ja, 56% Nei, 44% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=165 Totalt 56% av de spurte svarer ja, N= 297 6

7 Høy tilfredshet med barnehagetjenesten Har du eller noen i din nære familie benyttet barnehage i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med barnehagetjenesten? Svært fornøyd 5 29 % 49 % 15 % av de spurte svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet barnehage i kommunen de siste 12 måneder % Nær en av tre som har benyttet barnehagetjenesten svarer at de er svært fornøyd med den % 0 % Til sammen 96 % gir score 4-6, der 6 er svært fornøyd. Det er ikke fanget opp misnøye. Svært misfornøyd Vet ikke 0 % 2 % Ja, 15% Nei, 85% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=45 Totalt 15% av de spurte svarer ja, N= 297 7

8 Høy tilfredshet med grunnskolen Har du eller noen i din nære familie benyttet grunnskolen (1-10 klasse) i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med grunnskolen? Svært fornøyd 5 23 % 49 % 31 % av de spurte svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet grunnskolen (1-10 klasse) i kommunen de siste 12 måneder % 23 % gir toppscore. 3 5 % 90 % - ni av ti som har benyttet grunnskolen gir score 4-6, der 6 er svært fornøyd. 2 1 % Det er knapt registrert misnøye. Svært misfornøyd Vet ikke 0 % 3 % Ja, 31% Nei, 69% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=91 Totalt 31% av de spurte svarer ja, N= 297 8

9 Mer enn to av tre svært fornøyd med fritidstilbud til ungdom Har du eller noen i din nære familie benyttet fritidstilbud til ungdom i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med fritidstilbudet til ungdom? Svært fornøyd 5 36 % 43 % 25 % - hver fjerde innbygger svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie benyttet fritidstilbud til ungdom i kommunen de siste 12 måneder % 14 % Av disse er det 36 som er svært fornøyd med tilbudet, 79 % som gir score 5-6 og 93 % som gir score 4-6, der 6 er svært fornøyd. 2 3 % Svært misfornøyd 0 % Ja, 25% Nei, 75% Vet ikke 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=74 Totalt 25% av de spurte svarer ja, N= 298 9

10 Lav andel som oppgir at de har benyttet hjemmehjelp Har du eller noen i din nære familie benyttet hjemmehjelp fra kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmehjelpstjenesten? Svært fornøyd 5 29 % 39 % 9 % - mindre enn 1 av ti svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet hjemmehjelp fra kommunen de siste 12 måneder % 21 % Av disse er det derimot mange som uttrykker høy grad av tilfredshet med tjenesten. 68 % - mer enn to av tre gir høyeste eller nest høyeste score. 2 4 % Svært misfornøyd 0 % Vet ikke 4 % Ja, 9% Nei, 91% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=28 Totalt 9% av de spurte svarer ja, N=

11 Meget høy grad av tilfredshet med hjemmesykepleien Har du eller noen i din nære familie benyttet hjemmesykepleie i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmesykepleietjenesten? Svært fornøyd 5 41 % 38 % 11 % svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet hjemmesykepleie i kommunen de siste 12 måneder % 0 % 19 % 41 % gir toppscore. 79 % gir høyeste eller nest høyeste score. Det er ikke registrert misnøye med hjemmesykepleietjenesten. Svært misfornøyd Vet ikke 0 % 3 % Ja, 11% Nei, 89% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=32 Totalt 11% av de spurte svarer ja, N=

12 Svært få ha benyttet heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem* Har du eller noen i din nære familie benyttet heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem? Svært fornøyd 5 17 % 58 % Det er kun 4 % av de spurte som oppgir at de, eller noen i nær familie, har benyttet heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem i kommunen de siste 12 måneder.* % 8 % Et flertall av de spurte gir score 5 på skalaen 1-6, der 6 er svært fornøyd.* 2 8 % Svært misfornøyd 0 % Vet ikke 0 % Ja, 4% Nei, 96% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % *Obs: veldig liten base N=12 Totalt 4% av de spurte svarer ja, N=

13 Høy grad av tilfredshet med fastlegetjenesten Har du eller noen i din nære familie benyttet fastlegen i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med fastlegetjenesten? Svært fornøyd 5 24 % 44 % 87 % svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet fastlegen i kommunen de siste 12 måneder % 20 % Nær hver fjerde 24 % gir høyeste score, men 44 % gir nest høyeste score. To av tre må derfor rubriseres som meget godt fornøyd med tjenesten. 2 2 % 11 % gir verdien 3 eller lavere, men det er en marginal andel som gir laveste eller nest laveste score. Svært misfornøyd 1 % Vet ikke 0 % Ja; 87 % Nei; 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=260 Totalt 87% av de spurte svarer ja, N=

14 Varierende grad av tilfredshet med legevakttjenesten Har du eller noen i din nære familie benyttet legevakttjenesten i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med legevakttjenesten? Svært fornøyd 5 17 % 31 % 29 prosent nær en av tre svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet legevakttjenesten i kommunen de siste 12 måneder % Det er på dette spørsmålet vi registrerer den største spredningen i svarene og der vi registrerer noe misnøye % 18 % 15 prosent av de som har benyttet tjenesten kan karakteriseres som misfornøyde. Om vi inkluderer score 3 også, uttrykker en av tre misnøye i en eller annen grad. Svært misfornøyd 8 % Vet ikke 0 % Ja, 29% Nei, 71% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=87 Totalt 29% av de spurte svarer ja, N=

15 Over halvparten er svært fornøyd med bibliotek/bokbussen Har du eller noen i din nære familie benyttet bibliotek/bokbussen i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med bibliotek/bokbussen? Svært fornøyd 5 41 % 54 % 52 % - over halvparten av de spurte svar ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet bibliotek/ bokbussen i kommunen de siste 12 måneder % 0 % 5 % Av disse er det over halvparten 54 % som gir toppscore, svært fornøyd. I det hele tatt er tilfredsheten med dette tilbudet svært høy. Svært misfornøyd 0 % Vet ikke 0 % Ja; 52 % Nei; 48 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=155 Totalt 52% av de spurte svarer ja, N=

16 7 av 10 gir nest høyeste eller høyeste score på total tilfredshet Ali i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? Svært fornøyd 5 14 % 56 % Oppdal kommune får en god score på spørsmålet om hvor fornøyd innbyggerne alt i alt er med tjenestetilbudet i kommunen % 25 % 70 % av de spurte gir nest høyeste eller høyeste score på total tilfredshet med tjenestetilbudet i kommunen. 2 0 % Det er ingen som gir verdien 1 eller 2, som er laveste score. Og det er kun tre prosent som gir verdien 3. Svært misfornøyd 0 % Vet ikke 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=300 16

17 Tjenester fra kommunen Dersom du IKKE har brukt en eller flere av tjenestene, hvilket inntrykk har du av fastlegetjenesten (n=40) 10 % 40 % 13 % 18 % 20 % grunnskolen (n=205) 12 % 37 % 10 % 3 % 38 % bibliotek/bokbussen (n=143) 10 % 39 % 14 % 5 % 31 % barnehagetjenesten (n=250) 8 % 40 % 13 % 3 % 36 % hjemmehjelptjenesten (n=268) 7 % 33 % 21 % 4 % 1 % 34 % fritidstilbudet til ungdom (n=224) 10 % 27 % 17 % 7 % 39 % hjemmesykepleietjenesten (n=258) 7 % 28 % 22 % 5 % 1 % 36 % servicetorget (n=96) 5 % 30 % 22 % 5 % 38 % legevakttjenesten (n=209) 6 % 23 % 21 % 21 % 5 % 1 % 22 % heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjeneste (n=281) 4 % 23 % 21 % 9 % 4 % 1 % 38 % de internettbaserte tjenestene (n=131) 2 % 13 % 12 % 6 % 66 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke 17

18 Næring og arbeid Hvor fornøyd er du med muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet 11% 27% 24% 12% 4% 1% 21% muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune 2% 15% 22% 14% 1% 46% Flere menn enn kvinner er fornøyd med muligheten til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært f ornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=300 18

19 Transport og tilgjengelighet i kommunen Hvor fornøyd er du med tilrettelegging for fotgjengere 4% 30% 36% 20% 9% 1% tilrettelegging for syklister 4% 26% 37% 19% 10% 2% 2% kollektivtilbudet inn og ut av kommunen 3% 19% 27% 25% 10% 4% 12% standard på veier og gater 1% 16% 33% 34% 12% 4% kollektivtilbudet innenfor kommunen 1% 8% 15% 16% 20% 19% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=

20 Miljø i kommunen Hvor fornøyd er du med luftkvaliteten 65% 28% 6% 1% kvaliteten på drikkevannet 75% 18% 6% støynivået der du bor 46% 33% 12% 4% 2% 2% muligheten for sortering av avfall for gjennvinning 31% 43% 19% 5% 1% henting av husholdningsavfall 28% 38% 18% 8% 4% 2% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=

21 Klima, natur og landskap og levekår Hvor fornøyd er du med kommunens innsats for å møte klimautfordringene 3% 11% 23% 8% 1%1% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=297 21

22 Natur, landskap og friluftsliv Hvor fornøyd er du med tilrettelegging for friluftsliv 47% 32% 12% 4% 1% 4% hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet 22% 38% 23% 9% 1% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=

23 Levekår Hvor fornøyd er du med naboskap og sosialt fellesskap 32% 44% 16% 7% 1% oppvekstmiljøet for barn og unge 19% 55% 13% 2% 10% kommunen som bosted for eldre 11% 30% 28% 17% 7% 7% kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner 4% 18% 24% 12% 5% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=

24 Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor Hvor fornøyd er du med folkeliv og aktivitet i kommunen 25% 49% 20% 5% møteplasser der du kan treffe andre 23% 48% 21% 6% 1% ryddighet og renhold på offentlige steder 11% 45% 30% 11% 1% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=

25 Servicetilbudet Hvor fornøyd er du med butikktilbudet 48% 41% 8% 2% 1% bank, post og forsikring 39% 46% 11% 2% 2% tilbudet av kafeer, restauranter og uteliv 32% 41% 18% 3%1% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært f ornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=

26 Boligtilbudet Hvor fornøyd er du med muligheten for å skaffe seg tomt 8% 39% 27% 7% 1% 18% enebolig/rekkehus 7% 39% 30% 8% 2% 14% leilighet 8% 37% 25% 10% 2% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=296 26

27 Kultur og idrett Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i kommunen 37% 47% 12% 1% 2% muligheten til å delta i idrett 41% 43% 8% 1% 6% andre fritidsaktiviteter 35% 42% 13% 2% 1% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=

28 Utbygging og utvikling Hvor fornøyd er du med ivaretakingen av friluftsområder 21% 41% 25% 5% 1% 7% leke-og aktivitetsområder 16% 32% 24% 9% 3% 1% 16% bevaring av dyrket mark 9% 28% 30% 11% 3% 1% 18% utvikling av kommunesenteret 5% 25% 36% 19% 6% 2% 7% utvikling av andre tettsteder/boområder i kommunen 3% 21% 39% 15% 3% 1% 18% næringsutvikling 2% 19% 31% 13% 3% 1% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=

29 Trygghet Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune 37% 52% 9% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=299 29

30 Kommunen som bosted Hvor fornøyd er du med Regner du/dere med å bo i kommunen om tre år? området der du bor 53% 39% 7% 1% Nei 4% Usikker 4% å bo i kommunen 43% 47% 9% 1% Ja 92% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=300 N=298 30

31 Kommunen som bosted Planlegger du/dere å flytte til en annen bolig i kommunen i løpet av de neste fem årene? (flere svar mulig) I hvilken grad vil du anbefale venner og bekjente å flytte til kommunen? Ja, planlegger å bygge egen bolig/kjøpe 2% Ja, til en mer sentralt beliggende 4% Ja, til en mindre bolig 6% 1 34% 47% 12% 3%4% Ja, til en større bolig 7% Nei 84% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I svært stor grad I svært liten grad Vet ikke N=300 N=297 31

32 Møte med din kommune Hvor fornøyd er du med serviceinnstillingen hos de ansatte 16% 43% 26% 8% 1% 5% informasjonen fra kommunen/bydelen 14% 38% 31% 7% 2% 7% hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål 16% 34% 30% 8% 2% 1% 9% hvordan de folkevalgte lytter til innbyggernes synspunkter 2% 21% 44% 20% 2% 1% 9% hvordan de folkevalgte løser lokale utfordringer 2% 21% 42% 19% 5% 1% 10% hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet 1% 17% 44% 23% 3% 2% 9% muligheten for å påvirke kommunale beslutninger 1% 15% 36% 27% 5% 4% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=

33 Engasjement Har du i løpet av de 2 siste årene engasjert deg i politiske saker 18% 82% Ja Nei hatt verv eller oppgaver i fbm frivillige organisasjoner, fritidsaktiviteter, innsamlinger, idrettlag el.l 44% 56% hatt verv eller oppgaver i fbm kommunale tjenester 25% 75% deltatt på dugnad i nærmiljøet, foreldresamarbeid/kjøring 36% 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% N=

34 Tillit Har du tillit til at kommunen følger lover og regler 16% 38% 27% 11% 2% 5% politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste 10% 40% 32% 9% 2% 1% 7% kommunen behandler like saker likt 8% 29% 30% 16% 7% 2% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært stor grad Svært liten grad Vet ikke N=

35 Helhetsvurdering Tror du kommunen din har et godt omdømme? 18% 38% 31% 7% 1% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært stor grad Svært liten grad Vet ikke N=298 35

36 Helhetsvurdering På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? 33 respondenter har avgitt svar Generert av Wordle; jo større ord, desto mer nevnt 36

37 Helhetsvurdering På hvilket område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene? 37 respondenter har avgitt svar Generert av Wordle; jo større ord, desto mer nevnt 37

38 Helhetsvurdering Har du noen konkrete forslag til bedringer? 34 respondenter har avgitt svar Avstemning om E6 - Bedre tilbud for tenåringer - Bevare grendeskoler og et levende lokalmiljø - Bruke pengene på noe annet enn å flytte E6 Destinasjonsselskap - Flere bo alternativ for de eldre før sykehjem - Flere variasjoner innen eldreomsorg - Flytte E6 ut av sentrum - Få folk inn folk med kompetanse Helsevesenet - Høre mer på de folkevalgte Høre på de som jobber på plassene, når det gjelder helse og sosial - Hørt på folket når det gjelder E6 og barnehage - Innflyttere må tas bedre vare på - Kommunen er en god plass å bo for unge å eldre - Kommunen må jobbe for eldreomsorgen, og tilrettelegge et godt tilbud for folk som blir rammet av demens - Kretsskolen får samme status som sentrumsskolen - Likere snøscooterpolitikk - Mer samla innsats av turistnæringa med støtte av kommunen - Mer åpenhet - Må tørre å ta standpunkt og si hva de mener - Ny idrettshall - Reagere fortere når folk ber om hjelp - Rydde opp i sentrum, så det blir litt finere i sentrum. Liker ikke planen for sentrum - Større fokus på den demografisk utviklingen - Større tilbud for barnefamilier. Lekesteder og park - Ta et valg å legg ned noen barneskoler - Unngå fartsdumper i sentrum - Utbygging innen eldreomsorg. Sykehjemsplasser - Veier som må gjøres noe med - Videreutvikle turismen litt bedre 38

39 Bakgrunn

40 Bakgrunn (n=297) Kjønn, alder, utdanning Kvinne 59 % Mann 41 % år 54 % 67+ år 26 % år 20 % Videregående utdanning 47 % Universitet/ Høyskole 35 % Grunnskole 18 % 40

41 Bakgrunn (n=297) Antall personer i husstanden; husstandsmedlemmenes alder 5 personer eller flere 10 % 4 personer 14 % 1 person 22 % 67+ år 16 % 0-17 år 23 % 3 personer 10 % 2 personer 44 % år 39 % år 22 % 41

42 Bakgrunn Hva slags bolig bor du i? n=297 Enebolig 74% Eierforhold? n=295 Leilighet 13% Leier 17 % Rekkehus/tomannsbolig Annet 4% 4% Eier selv 83 % Trygdebolig/omsorgsbolig Hybel/hybelleilighet 3% 2% 8 av 10 har bodd i kommunen i 15 år eller mer. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 42

43 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller mål-gruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95 % signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved f.eks. en base på 500 (n=500) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor 1,9 og 4,5 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5 %/95 %. Utvalgsstørrelse 5% el. 95% 10% el. 90% 15% el. 85% 20% el. 80% 25% el. 75% 30% el. 70% 35% el. 65% 40% el. 60% 45% el. 55% 50% 25 8,6 12,0 14,2 16,0 17,4 18,3 19,0 19,6 19,9 20,0 50 6,2 8,5 10,1 11,3 12,2 13,0 13,6 13,9 14,1 14,1 75 5,0 6,9 8,2 9,2 10,0 10,6 11,0 11,3 11,5 11, ,4 6,0 7,1 8,0 8,7 9,2 9,5 9,8 9,9 10, ,6 4,9 5,8 6,5 7,1 7,5 7,8 8,0 8,1 8, ,1 4,2 5,0 5,7 6,1 6,5 6,7 6,9 7,0 7, ,8 3,8 4,5 5,1 5,5 5,8 6,0 6,2 6,3 6, ,5 3,5 4,1 4,6 5,0 5,3 5,5 5,7 5,7 5, ,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5, ,9 2,7 3,2 3,6 3,9 3,9 4,1 4,3 4,4 4, ,8 2,5 2,9 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4, ,6 2,3 2,7 3,0 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3, ,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3, ,5 2,0 2,4 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3, ,4 1,9 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1 3, ,3 1,7 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9 2, ,2 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2, ,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 43

44 <Prosjektnavn> for <Oppdragsgiver> Opinion as - <mnd/år> 44

Skaun/Innbyggere Skaun

Skaun/Innbyggere Skaun Innbyggerundersøkelse 2012 Skaun/Innbyggere Skaun http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 15.02.12 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Her limes passordetikett

Her limes passordetikett Her limes passordetikett Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål om deg og husstanden din 1) Kjønn Mann Kvinne 2) Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 1930-1939 1940-1955 1956-1970

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2011

Innbyggerundersøkelse 2011 Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse 2011 Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 2 1. Innledning...3 2. Gjennomføring av undersøkelsen...3 3. Selve undersøkelsen...3 3.1 Bakgrunnsopplysninger...3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014

Rapport fra innbyggerundersøkelsen i Modum 2014 Rapport fra innbyggerundersøkelsen i 2014 13. januar 2015 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Selve undersøkelsen... 3 3.1 Bakgrunnsopplysninger... 3 3.1.1 Svarfordeling fordelt

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE

INNBYGGERUNDERSØKELSE INNBYGGERUNDERSØKELSE Lørenskog kommune Presentasjon av rapport Ingjerd Astad Seniorrådgiver KS-Konsulent as Veien videre Om KS innbyggerundersøkelse Lørenskog Resultater Oppdraget til KS- Konsulent as

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2017

Innbyggerundersøkelsen 2017 Innbyggerundersøkelsen 2017 INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2017 Innledning Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i Hol kommune våren 2017. Bakgrunnen for undersøkelsen var den forestående revisjonen av kommuneplanens

Detaljer

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1 HOVEDRESULTAT 2009 Kommunesnitt 2011 Landssnitt 2011 Tjenester fra n 4,4 5,0 4,6 Næring og arbeid 4,1 4,2 3,7 Transport og tilgjengelighet i n 2,9 3,0 3,1 Miljø i n 4,9 5,1 5,0 Klima og energi 3,8 4,3

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune Meldal kommune Del av Omdømmeprosjektet Prosjektet skal ha som formål å etablere en plattform for videre utvikling og bevisstgjøring av bruken av kommunikasjon Dette er en del av arbeidet med oppfølging

Detaljer

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011

Kvinesdal kommune - Innbyggerundersøkelsen 2011 Kvinesdal - undersøkelsen 2011 Hovedresultat: 1. Kommunens omdømme har hatt en positiv utvikling fra 2009 til 2011. Resultat for helhetsvurdering omdømme har økt fra 4,4 til 4,8. nes inntrykk av tjenestene

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 INNBYGGERUNDERSØKELSEN Høsten 2009 Foto: Turid Telebond Turid Telebond 15. oktober 2010 Innhold Oversikt over figurer og tabeller... 3 SAMMENDRAG... 4 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 5 Formål... 5

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald

Spørsmålskategorier. Innbyggarundersøking Ulstein kommune Resultat 4,7. Næring og arbeid 4,7 3,6 3,6. Tenestene frå din kommune framhald Innbyggarundersøking kommune 2015 - Resultat Spørsmålskategorier Næring og arbeid Tenestene frå din kommune framhald 3,6 3,6 Tenester frå din kommune framhald - inntrykk Klima og energi Natur og landskap

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Samfunn og miljø Rapport I 30.11.2011 Med få unntak har Grimstad

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017

Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 Arbeidslag 7 Innbygger og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen Kongsberg 2017 De første resultatene Formannskapet 3. mai 2017 Side 1 Innbyggerundersøkelsen 2017 Side 2 Innbyggerundersøkelsen 2017

Detaljer

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Kommunereformen i Aremark Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Bakgrunn Regjeringsplattformen: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Kommuneproposisjonen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen resultatene

Innbyggerundersøkelsen resultatene Innbyggerundersøkelsen 2009 - resultatene En presentasjon av resultatene for Grimstad og sammenligning av Grimstadresultatene med landet og fire andre kommuner RAPPORT I Kapittel: Innledning Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2010

Innbyggerundersøkelsen 2010 Innbyggerundersøkelsen 2010 - Rapport - kommune 1 Forord I løpet av høsten 2010 ble det, som en følge av markeringen av som landsby, gjennomført en stor innbyggerundersøkelse i kommune. Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen analysene

Innbyggerundersøkelsen analysene Innbyggerundersøkelsen 2011 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Institutt for arbeidsliv og innovasjon Rapport 3 1 Sammendrag Denne rapporten bygger videre på

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015

Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Innbyggerundersøkelsen i Ullensaker kommune 2014 KS-K Rapport nr. 4/ 2015 Januar 2015 1 Forord Som et ledd i sin strategi for dialog med sine innbyggere gjennomfører Ullensaker kommune annet hvert år en

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Sluttrapport 24.08.2011 kommune Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen (analyse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.08.2015 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Turid Telebond 13. februar 2015 Innhold side Oversikt over figurer og tabeller... 2 SAMMENDRAG... 3 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 4 Metode (Innsamling av data)...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse 2016

Innbyggerundersøkelse 2016 Innbyggerundersøkelse 2016 Kommunestyremøte 16.06.16 Lindesnes har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i n vil anbefale andre å flytte til n, de bor her lenge og vil

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold:

Innbyggerundersøkelse Kongsberg kommune Innhold: Innhold: 1 Sammendrag... 3 1.1 Innbyggerne er godt fornøyd med å bo i Kongsberg... 3 1.2 Det er fremgang på alle områder siden 2013... 3 1.3 Brukerne er fornøyde med tjenestene i Kongsberg... 3 1.4 Demokrati

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Harstad kommune AttraLv he!el:vet Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Forord Harstad kommune trenger innbyggernes innspill i forbedringsarbeid. De tjenesteområdene som kommer dårligst ut i innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010

RAPPORT etter gjennomført INNBYGGERUNDERSØKELSE i Vestby kommune 2010 1. BAKGRUNN Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført i perioden 6. april til 14. mai 2010. Utvalgte innbyggere fikk tilsendt undersøkelsen pr. post. Undersøkelsen ble samtidig annonsert på Vestby kommunes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Råde kommune Opinion AS November 015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Råde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Rådmann Ragnar Christoffersen

Rådmann Ragnar Christoffersen Rådmann Ragnar Christoffersen 1 Lørenskog kommune Ca. 37 000 innbyggere Ca. 110 nasjonaliteter Ca. 20 000 arbeidsplasser Ca. 70 km² areal, herunder: o o o 49 km² skog 7 km² dyrket mark 12 km² urbant område

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, desember, 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Folk og Forsvar Anne Marie

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Sel kommune

Innbyggerundersøkelse Sel kommune ØF-notat nr.: 03/2010 Innbyggerundersøkelse Sel kommune av Vegard Johansen Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner samt Kommunaldepartementet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vaksdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vaksdal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer