Innbyggerundersøkelsen 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelsen 2011"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011

2 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking Oppdal kommune Ingrid Lien, organisasjonssjef Oppdal kommune Kartlegge innbyggernes vurderinger av sentrale sider ved situasjonen i Oppdal kommune, kommunens virksomhet, holdninger og tillit til kommunen Kvantitativ, telefonintervju Innbyggerne i Oppdal kommune Innbyggere over 18 år i Oppdal kommune 5 valgkretser, proporsjonalt uttrekk per valgkrets, tilfeldig: den i husstanden som sist hadde bursdag Antall intervju 300 Feilmargin Ved n=300 må resultatet tolkes innenfor en feilmargin på 2,5 og 5,8 prosentpoeng Feilmarginene for undergrupper er større Gjennomføring Uke i 2011 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf (prosjektansv.) Marthe Taftø Petersen, Opinion ble grunnlagt i 1986 og er et av Norges største og best kjente markedsanalysebyråer. Vi gjennomfører alle typer markedsanalyser og tilbyr undersøkelser over hele verden gjennom Global Network for Research. Opinion har spesialkompetanse innen samfunnsanalyse, merkevareanalyse og fremtidsanalyse. Vi skaper verdi for våre oppdragsgivere. Vi presenterer våre leveranser på en tydelig og handlingsrettet måte. Vi utformer undersøkelsene i tråd med de behov våre oppdragsgivere har. Innbyggerundersøkelsen 2011 Oppdal kommune Opinion as 09/

3 Hovedinnsikt; tjenestetilbudet Oppdal kommune får en god score på spørsmålet om hvor fornøyd innbyggerne alt i alt er med tjenestetilbudet i kommunen: 70 % av de spurte gir nest høyeste eller høyeste score på total tilfredshet med tjenestetilbudet i kommunen. Det er ingen som gir verdien 1 eller 2, som er laveste score. De mest brukte tjenestene: Fastlegetjenesten: 87 % Servicetorget: 68 % Internettbaserte tjenester: 56 % Biblioteket/bokbussen: 52 % Tjenester med høyest tilfredshet (verdi 5-6), uavhengig av antall brukere: Biblioteket/bokbussen: 95 % Hjemmesykepleien: 79 % Fritidstilbud til ungdom: 79 % Heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem: 75 % (merk: velig liten base) Det er tjenestene knyttet til heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem (merk liten base) og legevakt som har den høyeste andelen misfornøyde brukere, henholdsvis 8 % og 15 % (verdi 1-2). 3

4 Tjenester fra din kommune - bruker

5 Mer enn to av tre har brukt servicetorget Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med servicetorget? 6 Svært fornøyd % 22 % 22 % 47 % 68 % - mer enn to av tre av de spurte svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder. 91 prosent mer enn ni av ti gir score 4-6, der 6 er svært fornøyd. 22 % gir toppscore. 2 3 % 1 Svært misfornøyd 0 % 0 Vet ikke 0 % Ja, 68% Nei, 32% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=203 Totalt 68% av de spurte svarer ja, N= 300 5

6 Over halvparten har brukt de internettbaserte tjenestene Har du eller noen i din nære familie brukt internettbaserte tjenester i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med de internettbaserte tjenestene? Svært fornøyd 5 15 % 46 % 56 % over halvparten av de spurte svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har brukt internettbaserte tjenester i kommunen de siste 12 måneder % 85 % - mer enn åtte av ti gir score 4-6, der 6 er svært fornøyd % Det er svært få som uttrykker misnøye med de internettbaserte tjenestene i kommunen. 2 2 % Svært misfornøyd 1 % Vet ikke 2 % Ja, 56% Nei, 44% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=165 Totalt 56% av de spurte svarer ja, N= 297 6

7 Høy tilfredshet med barnehagetjenesten Har du eller noen i din nære familie benyttet barnehage i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med barnehagetjenesten? Svært fornøyd 5 29 % 49 % 15 % av de spurte svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet barnehage i kommunen de siste 12 måneder % Nær en av tre som har benyttet barnehagetjenesten svarer at de er svært fornøyd med den % 0 % Til sammen 96 % gir score 4-6, der 6 er svært fornøyd. Det er ikke fanget opp misnøye. Svært misfornøyd Vet ikke 0 % 2 % Ja, 15% Nei, 85% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=45 Totalt 15% av de spurte svarer ja, N= 297 7

8 Høy tilfredshet med grunnskolen Har du eller noen i din nære familie benyttet grunnskolen (1-10 klasse) i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med grunnskolen? Svært fornøyd 5 23 % 49 % 31 % av de spurte svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet grunnskolen (1-10 klasse) i kommunen de siste 12 måneder % 23 % gir toppscore. 3 5 % 90 % - ni av ti som har benyttet grunnskolen gir score 4-6, der 6 er svært fornøyd. 2 1 % Det er knapt registrert misnøye. Svært misfornøyd Vet ikke 0 % 3 % Ja, 31% Nei, 69% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=91 Totalt 31% av de spurte svarer ja, N= 297 8

9 Mer enn to av tre svært fornøyd med fritidstilbud til ungdom Har du eller noen i din nære familie benyttet fritidstilbud til ungdom i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med fritidstilbudet til ungdom? Svært fornøyd 5 36 % 43 % 25 % - hver fjerde innbygger svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie benyttet fritidstilbud til ungdom i kommunen de siste 12 måneder % 14 % Av disse er det 36 som er svært fornøyd med tilbudet, 79 % som gir score 5-6 og 93 % som gir score 4-6, der 6 er svært fornøyd. 2 3 % Svært misfornøyd 0 % Ja, 25% Nei, 75% Vet ikke 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=74 Totalt 25% av de spurte svarer ja, N= 298 9

10 Lav andel som oppgir at de har benyttet hjemmehjelp Har du eller noen i din nære familie benyttet hjemmehjelp fra kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmehjelpstjenesten? Svært fornøyd 5 29 % 39 % 9 % - mindre enn 1 av ti svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet hjemmehjelp fra kommunen de siste 12 måneder % 21 % Av disse er det derimot mange som uttrykker høy grad av tilfredshet med tjenesten. 68 % - mer enn to av tre gir høyeste eller nest høyeste score. 2 4 % Svært misfornøyd 0 % Vet ikke 4 % Ja, 9% Nei, 91% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=28 Totalt 9% av de spurte svarer ja, N=

11 Meget høy grad av tilfredshet med hjemmesykepleien Har du eller noen i din nære familie benyttet hjemmesykepleie i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmesykepleietjenesten? Svært fornøyd 5 41 % 38 % 11 % svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet hjemmesykepleie i kommunen de siste 12 måneder % 0 % 19 % 41 % gir toppscore. 79 % gir høyeste eller nest høyeste score. Det er ikke registrert misnøye med hjemmesykepleietjenesten. Svært misfornøyd Vet ikke 0 % 3 % Ja, 11% Nei, 89% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=32 Totalt 11% av de spurte svarer ja, N=

12 Svært få ha benyttet heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem* Har du eller noen i din nære familie benyttet heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem? Svært fornøyd 5 17 % 58 % Det er kun 4 % av de spurte som oppgir at de, eller noen i nær familie, har benyttet heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem i kommunen de siste 12 måneder.* % 8 % Et flertall av de spurte gir score 5 på skalaen 1-6, der 6 er svært fornøyd.* 2 8 % Svært misfornøyd 0 % Vet ikke 0 % Ja, 4% Nei, 96% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % *Obs: veldig liten base N=12 Totalt 4% av de spurte svarer ja, N=

13 Høy grad av tilfredshet med fastlegetjenesten Har du eller noen i din nære familie benyttet fastlegen i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med fastlegetjenesten? Svært fornøyd 5 24 % 44 % 87 % svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet fastlegen i kommunen de siste 12 måneder % 20 % Nær hver fjerde 24 % gir høyeste score, men 44 % gir nest høyeste score. To av tre må derfor rubriseres som meget godt fornøyd med tjenesten. 2 2 % 11 % gir verdien 3 eller lavere, men det er en marginal andel som gir laveste eller nest laveste score. Svært misfornøyd 1 % Vet ikke 0 % Ja; 87 % Nei; 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=260 Totalt 87% av de spurte svarer ja, N=

14 Varierende grad av tilfredshet med legevakttjenesten Har du eller noen i din nære familie benyttet legevakttjenesten i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med legevakttjenesten? Svært fornøyd 5 17 % 31 % 29 prosent nær en av tre svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet legevakttjenesten i kommunen de siste 12 måneder % Det er på dette spørsmålet vi registrerer den største spredningen i svarene og der vi registrerer noe misnøye % 18 % 15 prosent av de som har benyttet tjenesten kan karakteriseres som misfornøyde. Om vi inkluderer score 3 også, uttrykker en av tre misnøye i en eller annen grad. Svært misfornøyd 8 % Vet ikke 0 % Ja, 29% Nei, 71% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=87 Totalt 29% av de spurte svarer ja, N=

15 Over halvparten er svært fornøyd med bibliotek/bokbussen Har du eller noen i din nære familie benyttet bibliotek/bokbussen i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med bibliotek/bokbussen? Svært fornøyd 5 41 % 54 % 52 % - over halvparten av de spurte svar ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet bibliotek/ bokbussen i kommunen de siste 12 måneder % 0 % 5 % Av disse er det over halvparten 54 % som gir toppscore, svært fornøyd. I det hele tatt er tilfredsheten med dette tilbudet svært høy. Svært misfornøyd 0 % Vet ikke 0 % Ja; 52 % Nei; 48 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=155 Totalt 52% av de spurte svarer ja, N=

16 7 av 10 gir nest høyeste eller høyeste score på total tilfredshet Ali i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? Svært fornøyd 5 14 % 56 % Oppdal kommune får en god score på spørsmålet om hvor fornøyd innbyggerne alt i alt er med tjenestetilbudet i kommunen % 25 % 70 % av de spurte gir nest høyeste eller høyeste score på total tilfredshet med tjenestetilbudet i kommunen. 2 0 % Det er ingen som gir verdien 1 eller 2, som er laveste score. Og det er kun tre prosent som gir verdien 3. Svært misfornøyd 0 % Vet ikke 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=300 16

17 Tjenester fra kommunen Dersom du IKKE har brukt en eller flere av tjenestene, hvilket inntrykk har du av fastlegetjenesten (n=40) 10 % 40 % 13 % 18 % 20 % grunnskolen (n=205) 12 % 37 % 10 % 3 % 38 % bibliotek/bokbussen (n=143) 10 % 39 % 14 % 5 % 31 % barnehagetjenesten (n=250) 8 % 40 % 13 % 3 % 36 % hjemmehjelptjenesten (n=268) 7 % 33 % 21 % 4 % 1 % 34 % fritidstilbudet til ungdom (n=224) 10 % 27 % 17 % 7 % 39 % hjemmesykepleietjenesten (n=258) 7 % 28 % 22 % 5 % 1 % 36 % servicetorget (n=96) 5 % 30 % 22 % 5 % 38 % legevakttjenesten (n=209) 6 % 23 % 21 % 21 % 5 % 1 % 22 % heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjeneste (n=281) 4 % 23 % 21 % 9 % 4 % 1 % 38 % de internettbaserte tjenestene (n=131) 2 % 13 % 12 % 6 % 66 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke 17

18 Næring og arbeid Hvor fornøyd er du med muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet 11% 27% 24% 12% 4% 1% 21% muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune 2% 15% 22% 14% 1% 46% Flere menn enn kvinner er fornøyd med muligheten til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært f ornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=300 18

19 Transport og tilgjengelighet i kommunen Hvor fornøyd er du med tilrettelegging for fotgjengere 4% 30% 36% 20% 9% 1% tilrettelegging for syklister 4% 26% 37% 19% 10% 2% 2% kollektivtilbudet inn og ut av kommunen 3% 19% 27% 25% 10% 4% 12% standard på veier og gater 1% 16% 33% 34% 12% 4% kollektivtilbudet innenfor kommunen 1% 8% 15% 16% 20% 19% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=

20 Miljø i kommunen Hvor fornøyd er du med luftkvaliteten 65% 28% 6% 1% kvaliteten på drikkevannet 75% 18% 6% støynivået der du bor 46% 33% 12% 4% 2% 2% muligheten for sortering av avfall for gjennvinning 31% 43% 19% 5% 1% henting av husholdningsavfall 28% 38% 18% 8% 4% 2% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=

21 Klima, natur og landskap og levekår Hvor fornøyd er du med kommunens innsats for å møte klimautfordringene 3% 11% 23% 8% 1%1% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=297 21

22 Natur, landskap og friluftsliv Hvor fornøyd er du med tilrettelegging for friluftsliv 47% 32% 12% 4% 1% 4% hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet 22% 38% 23% 9% 1% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=

23 Levekår Hvor fornøyd er du med naboskap og sosialt fellesskap 32% 44% 16% 7% 1% oppvekstmiljøet for barn og unge 19% 55% 13% 2% 10% kommunen som bosted for eldre 11% 30% 28% 17% 7% 7% kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner 4% 18% 24% 12% 5% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=

24 Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor Hvor fornøyd er du med folkeliv og aktivitet i kommunen 25% 49% 20% 5% møteplasser der du kan treffe andre 23% 48% 21% 6% 1% ryddighet og renhold på offentlige steder 11% 45% 30% 11% 1% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=

25 Servicetilbudet Hvor fornøyd er du med butikktilbudet 48% 41% 8% 2% 1% bank, post og forsikring 39% 46% 11% 2% 2% tilbudet av kafeer, restauranter og uteliv 32% 41% 18% 3%1% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært f ornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=

26 Boligtilbudet Hvor fornøyd er du med muligheten for å skaffe seg tomt 8% 39% 27% 7% 1% 18% enebolig/rekkehus 7% 39% 30% 8% 2% 14% leilighet 8% 37% 25% 10% 2% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=296 26

27 Kultur og idrett Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i kommunen 37% 47% 12% 1% 2% muligheten til å delta i idrett 41% 43% 8% 1% 6% andre fritidsaktiviteter 35% 42% 13% 2% 1% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=

28 Utbygging og utvikling Hvor fornøyd er du med ivaretakingen av friluftsområder 21% 41% 25% 5% 1% 7% leke-og aktivitetsområder 16% 32% 24% 9% 3% 1% 16% bevaring av dyrket mark 9% 28% 30% 11% 3% 1% 18% utvikling av kommunesenteret 5% 25% 36% 19% 6% 2% 7% utvikling av andre tettsteder/boområder i kommunen 3% 21% 39% 15% 3% 1% 18% næringsutvikling 2% 19% 31% 13% 3% 1% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=

29 Trygghet Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune 37% 52% 9% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=299 29

30 Kommunen som bosted Hvor fornøyd er du med Regner du/dere med å bo i kommunen om tre år? området der du bor 53% 39% 7% 1% Nei 4% Usikker 4% å bo i kommunen 43% 47% 9% 1% Ja 92% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=300 N=298 30

31 Kommunen som bosted Planlegger du/dere å flytte til en annen bolig i kommunen i løpet av de neste fem årene? (flere svar mulig) I hvilken grad vil du anbefale venner og bekjente å flytte til kommunen? Ja, planlegger å bygge egen bolig/kjøpe 2% Ja, til en mer sentralt beliggende 4% Ja, til en mindre bolig 6% 1 34% 47% 12% 3%4% Ja, til en større bolig 7% Nei 84% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I svært stor grad I svært liten grad Vet ikke N=300 N=297 31

32 Møte med din kommune Hvor fornøyd er du med serviceinnstillingen hos de ansatte 16% 43% 26% 8% 1% 5% informasjonen fra kommunen/bydelen 14% 38% 31% 7% 2% 7% hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål 16% 34% 30% 8% 2% 1% 9% hvordan de folkevalgte lytter til innbyggernes synspunkter 2% 21% 44% 20% 2% 1% 9% hvordan de folkevalgte løser lokale utfordringer 2% 21% 42% 19% 5% 1% 10% hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet 1% 17% 44% 23% 3% 2% 9% muligheten for å påvirke kommunale beslutninger 1% 15% 36% 27% 5% 4% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=

33 Engasjement Har du i løpet av de 2 siste årene engasjert deg i politiske saker 18% 82% Ja Nei hatt verv eller oppgaver i fbm frivillige organisasjoner, fritidsaktiviteter, innsamlinger, idrettlag el.l 44% 56% hatt verv eller oppgaver i fbm kommunale tjenester 25% 75% deltatt på dugnad i nærmiljøet, foreldresamarbeid/kjøring 36% 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% N=

34 Tillit Har du tillit til at kommunen følger lover og regler 16% 38% 27% 11% 2% 5% politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste 10% 40% 32% 9% 2% 1% 7% kommunen behandler like saker likt 8% 29% 30% 16% 7% 2% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært stor grad Svært liten grad Vet ikke N=

35 Helhetsvurdering Tror du kommunen din har et godt omdømme? 18% 38% 31% 7% 1% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært stor grad Svært liten grad Vet ikke N=298 35

36 Helhetsvurdering På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? 33 respondenter har avgitt svar Generert av Wordle; jo større ord, desto mer nevnt 36

37 Helhetsvurdering På hvilket område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene? 37 respondenter har avgitt svar Generert av Wordle; jo større ord, desto mer nevnt 37

38 Helhetsvurdering Har du noen konkrete forslag til bedringer? 34 respondenter har avgitt svar Avstemning om E6 - Bedre tilbud for tenåringer - Bevare grendeskoler og et levende lokalmiljø - Bruke pengene på noe annet enn å flytte E6 Destinasjonsselskap - Flere bo alternativ for de eldre før sykehjem - Flere variasjoner innen eldreomsorg - Flytte E6 ut av sentrum - Få folk inn folk med kompetanse Helsevesenet - Høre mer på de folkevalgte Høre på de som jobber på plassene, når det gjelder helse og sosial - Hørt på folket når det gjelder E6 og barnehage - Innflyttere må tas bedre vare på - Kommunen er en god plass å bo for unge å eldre - Kommunen må jobbe for eldreomsorgen, og tilrettelegge et godt tilbud for folk som blir rammet av demens - Kretsskolen får samme status som sentrumsskolen - Likere snøscooterpolitikk - Mer samla innsats av turistnæringa med støtte av kommunen - Mer åpenhet - Må tørre å ta standpunkt og si hva de mener - Ny idrettshall - Reagere fortere når folk ber om hjelp - Rydde opp i sentrum, så det blir litt finere i sentrum. Liker ikke planen for sentrum - Større fokus på den demografisk utviklingen - Større tilbud for barnefamilier. Lekesteder og park - Ta et valg å legg ned noen barneskoler - Unngå fartsdumper i sentrum - Utbygging innen eldreomsorg. Sykehjemsplasser - Veier som må gjøres noe med - Videreutvikle turismen litt bedre 38

39 Bakgrunn

40 Bakgrunn (n=297) Kjønn, alder, utdanning Kvinne 59 % Mann 41 % år 54 % 67+ år 26 % år 20 % Videregående utdanning 47 % Universitet/ Høyskole 35 % Grunnskole 18 % 40

41 Bakgrunn (n=297) Antall personer i husstanden; husstandsmedlemmenes alder 5 personer eller flere 10 % 4 personer 14 % 1 person 22 % 67+ år 16 % 0-17 år 23 % 3 personer 10 % 2 personer 44 % år 39 % år 22 % 41

42 Bakgrunn Hva slags bolig bor du i? n=297 Enebolig 74% Eierforhold? n=295 Leilighet 13% Leier 17 % Rekkehus/tomannsbolig Annet 4% 4% Eier selv 83 % Trygdebolig/omsorgsbolig Hybel/hybelleilighet 3% 2% 8 av 10 har bodd i kommunen i 15 år eller mer. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 42

43 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller mål-gruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95 % signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved f.eks. en base på 500 (n=500) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor 1,9 og 4,5 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5 %/95 %. Utvalgsstørrelse 5% el. 95% 10% el. 90% 15% el. 85% 20% el. 80% 25% el. 75% 30% el. 70% 35% el. 65% 40% el. 60% 45% el. 55% 50% 25 8,6 12,0 14,2 16,0 17,4 18,3 19,0 19,6 19,9 20,0 50 6,2 8,5 10,1 11,3 12,2 13,0 13,6 13,9 14,1 14,1 75 5,0 6,9 8,2 9,2 10,0 10,6 11,0 11,3 11,5 11, ,4 6,0 7,1 8,0 8,7 9,2 9,5 9,8 9,9 10, ,6 4,9 5,8 6,5 7,1 7,5 7,8 8,0 8,1 8, ,1 4,2 5,0 5,7 6,1 6,5 6,7 6,9 7,0 7, ,8 3,8 4,5 5,1 5,5 5,8 6,0 6,2 6,3 6, ,5 3,5 4,1 4,6 5,0 5,3 5,5 5,7 5,7 5, ,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5, ,9 2,7 3,2 3,6 3,9 3,9 4,1 4,3 4,4 4, ,8 2,5 2,9 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4, ,6 2,3 2,7 3,0 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3, ,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3, ,5 2,0 2,4 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3, ,4 1,9 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1 3, ,3 1,7 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9 2, ,2 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2, ,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 43

44 <Prosjektnavn> for <Oppdragsgiver> Opinion as - <mnd/år> 44

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen

Resultater fra undersøkelsen Spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen 2006 Om undersøkelsen: Kvinneuniversitetet Nord utførte i februar/mars 2006 spørreundersøkelse blant kvinner i Steigen i aldersgruppen 20-45 år. Hensikten var

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE 04-07 Furulund barnehage FORSLAG TIL FORMANNSKAPET NOVEMBER

Detaljer