Innbyggerundersøkelsen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelsen 2011"

Transkript

1 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011

2 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking Oppdal kommune Ingrid Lien, organisasjonssjef Oppdal kommune Kartlegge innbyggernes vurderinger av sentrale sider ved situasjonen i Oppdal kommune, kommunens virksomhet, holdninger og tillit til kommunen Kvantitativ, telefonintervju Innbyggerne i Oppdal kommune Innbyggere over 18 år i Oppdal kommune 5 valgkretser, proporsjonalt uttrekk per valgkrets, tilfeldig: den i husstanden som sist hadde bursdag Antall intervju 300 Feilmargin Ved n=300 må resultatet tolkes innenfor en feilmargin på 2,5 og 5,8 prosentpoeng Feilmarginene for undergrupper er større Gjennomføring Uke i 2011 Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf (prosjektansv.) Marthe Taftø Petersen, Opinion ble grunnlagt i 1986 og er et av Norges største og best kjente markedsanalysebyråer. Vi gjennomfører alle typer markedsanalyser og tilbyr undersøkelser over hele verden gjennom Global Network for Research. Opinion har spesialkompetanse innen samfunnsanalyse, merkevareanalyse og fremtidsanalyse. Vi skaper verdi for våre oppdragsgivere. Vi presenterer våre leveranser på en tydelig og handlingsrettet måte. Vi utformer undersøkelsene i tråd med de behov våre oppdragsgivere har. Innbyggerundersøkelsen 2011 Oppdal kommune Opinion as 09/

3 Hovedinnsikt; tjenestetilbudet Oppdal kommune får en god score på spørsmålet om hvor fornøyd innbyggerne alt i alt er med tjenestetilbudet i kommunen: 70 % av de spurte gir nest høyeste eller høyeste score på total tilfredshet med tjenestetilbudet i kommunen. Det er ingen som gir verdien 1 eller 2, som er laveste score. De mest brukte tjenestene: Fastlegetjenesten: 87 % Servicetorget: 68 % Internettbaserte tjenester: 56 % Biblioteket/bokbussen: 52 % Tjenester med høyest tilfredshet (verdi 5-6), uavhengig av antall brukere: Biblioteket/bokbussen: 95 % Hjemmesykepleien: 79 % Fritidstilbud til ungdom: 79 % Heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem: 75 % (merk: velig liten base) Det er tjenestene knyttet til heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem (merk liten base) og legevakt som har den høyeste andelen misfornøyde brukere, henholdsvis 8 % og 15 % (verdi 1-2). 3

4 Tjenester fra din kommune - bruker

5 Mer enn to av tre har brukt servicetorget Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med servicetorget? 6 Svært fornøyd % 22 % 22 % 47 % 68 % - mer enn to av tre av de spurte svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder. 91 prosent mer enn ni av ti gir score 4-6, der 6 er svært fornøyd. 22 % gir toppscore. 2 3 % 1 Svært misfornøyd 0 % 0 Vet ikke 0 % Ja, 68% Nei, 32% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=203 Totalt 68% av de spurte svarer ja, N= 300 5

6 Over halvparten har brukt de internettbaserte tjenestene Har du eller noen i din nære familie brukt internettbaserte tjenester i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med de internettbaserte tjenestene? Svært fornøyd 5 15 % 46 % 56 % over halvparten av de spurte svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har brukt internettbaserte tjenester i kommunen de siste 12 måneder % 85 % - mer enn åtte av ti gir score 4-6, der 6 er svært fornøyd % Det er svært få som uttrykker misnøye med de internettbaserte tjenestene i kommunen. 2 2 % Svært misfornøyd 1 % Vet ikke 2 % Ja, 56% Nei, 44% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=165 Totalt 56% av de spurte svarer ja, N= 297 6

7 Høy tilfredshet med barnehagetjenesten Har du eller noen i din nære familie benyttet barnehage i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med barnehagetjenesten? Svært fornøyd 5 29 % 49 % 15 % av de spurte svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet barnehage i kommunen de siste 12 måneder % Nær en av tre som har benyttet barnehagetjenesten svarer at de er svært fornøyd med den % 0 % Til sammen 96 % gir score 4-6, der 6 er svært fornøyd. Det er ikke fanget opp misnøye. Svært misfornøyd Vet ikke 0 % 2 % Ja, 15% Nei, 85% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=45 Totalt 15% av de spurte svarer ja, N= 297 7

8 Høy tilfredshet med grunnskolen Har du eller noen i din nære familie benyttet grunnskolen (1-10 klasse) i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med grunnskolen? Svært fornøyd 5 23 % 49 % 31 % av de spurte svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet grunnskolen (1-10 klasse) i kommunen de siste 12 måneder % 23 % gir toppscore. 3 5 % 90 % - ni av ti som har benyttet grunnskolen gir score 4-6, der 6 er svært fornøyd. 2 1 % Det er knapt registrert misnøye. Svært misfornøyd Vet ikke 0 % 3 % Ja, 31% Nei, 69% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=91 Totalt 31% av de spurte svarer ja, N= 297 8

9 Mer enn to av tre svært fornøyd med fritidstilbud til ungdom Har du eller noen i din nære familie benyttet fritidstilbud til ungdom i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med fritidstilbudet til ungdom? Svært fornøyd 5 36 % 43 % 25 % - hver fjerde innbygger svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie benyttet fritidstilbud til ungdom i kommunen de siste 12 måneder % 14 % Av disse er det 36 som er svært fornøyd med tilbudet, 79 % som gir score 5-6 og 93 % som gir score 4-6, der 6 er svært fornøyd. 2 3 % Svært misfornøyd 0 % Ja, 25% Nei, 75% Vet ikke 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=74 Totalt 25% av de spurte svarer ja, N= 298 9

10 Lav andel som oppgir at de har benyttet hjemmehjelp Har du eller noen i din nære familie benyttet hjemmehjelp fra kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmehjelpstjenesten? Svært fornøyd 5 29 % 39 % 9 % - mindre enn 1 av ti svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet hjemmehjelp fra kommunen de siste 12 måneder % 21 % Av disse er det derimot mange som uttrykker høy grad av tilfredshet med tjenesten. 68 % - mer enn to av tre gir høyeste eller nest høyeste score. 2 4 % Svært misfornøyd 0 % Vet ikke 4 % Ja, 9% Nei, 91% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=28 Totalt 9% av de spurte svarer ja, N=

11 Meget høy grad av tilfredshet med hjemmesykepleien Har du eller noen i din nære familie benyttet hjemmesykepleie i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med hjemmesykepleietjenesten? Svært fornøyd 5 41 % 38 % 11 % svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet hjemmesykepleie i kommunen de siste 12 måneder % 0 % 19 % 41 % gir toppscore. 79 % gir høyeste eller nest høyeste score. Det er ikke registrert misnøye med hjemmesykepleietjenesten. Svært misfornøyd Vet ikke 0 % 3 % Ja, 11% Nei, 89% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=32 Totalt 11% av de spurte svarer ja, N=

12 Svært få ha benyttet heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem* Har du eller noen i din nære familie benyttet heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem? Svært fornøyd 5 17 % 58 % Det er kun 4 % av de spurte som oppgir at de, eller noen i nær familie, har benyttet heldøgns omsorgstjeneste/sykehjem i kommunen de siste 12 måneder.* % 8 % Et flertall av de spurte gir score 5 på skalaen 1-6, der 6 er svært fornøyd.* 2 8 % Svært misfornøyd 0 % Vet ikke 0 % Ja, 4% Nei, 96% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % *Obs: veldig liten base N=12 Totalt 4% av de spurte svarer ja, N=

13 Høy grad av tilfredshet med fastlegetjenesten Har du eller noen i din nære familie benyttet fastlegen i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med fastlegetjenesten? Svært fornøyd 5 24 % 44 % 87 % svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet fastlegen i kommunen de siste 12 måneder % 20 % Nær hver fjerde 24 % gir høyeste score, men 44 % gir nest høyeste score. To av tre må derfor rubriseres som meget godt fornøyd med tjenesten. 2 2 % 11 % gir verdien 3 eller lavere, men det er en marginal andel som gir laveste eller nest laveste score. Svært misfornøyd 1 % Vet ikke 0 % Ja; 87 % Nei; 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=260 Totalt 87% av de spurte svarer ja, N=

14 Varierende grad av tilfredshet med legevakttjenesten Har du eller noen i din nære familie benyttet legevakttjenesten i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med legevakttjenesten? Svært fornøyd 5 17 % 31 % 29 prosent nær en av tre svarer ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet legevakttjenesten i kommunen de siste 12 måneder % Det er på dette spørsmålet vi registrerer den største spredningen i svarene og der vi registrerer noe misnøye % 18 % 15 prosent av de som har benyttet tjenesten kan karakteriseres som misfornøyde. Om vi inkluderer score 3 også, uttrykker en av tre misnøye i en eller annen grad. Svært misfornøyd 8 % Vet ikke 0 % Ja, 29% Nei, 71% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=87 Totalt 29% av de spurte svarer ja, N=

15 Over halvparten er svært fornøyd med bibliotek/bokbussen Har du eller noen i din nære familie benyttet bibliotek/bokbussen i kommunen de siste 12 måneder? Hvis ja, hvor fornøyd var du med bibliotek/bokbussen? Svært fornøyd 5 41 % 54 % 52 % - over halvparten av de spurte svar ja på spørsmålet om du eller noen i din nære familie har benyttet bibliotek/ bokbussen i kommunen de siste 12 måneder % 0 % 5 % Av disse er det over halvparten 54 % som gir toppscore, svært fornøyd. I det hele tatt er tilfredsheten med dette tilbudet svært høy. Svært misfornøyd 0 % Vet ikke 0 % Ja; 52 % Nei; 48 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=155 Totalt 52% av de spurte svarer ja, N=

16 7 av 10 gir nest høyeste eller høyeste score på total tilfredshet Ali i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i kommunen? Svært fornøyd 5 14 % 56 % Oppdal kommune får en god score på spørsmålet om hvor fornøyd innbyggerne alt i alt er med tjenestetilbudet i kommunen % 25 % 70 % av de spurte gir nest høyeste eller høyeste score på total tilfredshet med tjenestetilbudet i kommunen. 2 0 % Det er ingen som gir verdien 1 eller 2, som er laveste score. Og det er kun tre prosent som gir verdien 3. Svært misfornøyd 0 % Vet ikke 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % N=300 16

17 Tjenester fra kommunen Dersom du IKKE har brukt en eller flere av tjenestene, hvilket inntrykk har du av fastlegetjenesten (n=40) 10 % 40 % 13 % 18 % 20 % grunnskolen (n=205) 12 % 37 % 10 % 3 % 38 % bibliotek/bokbussen (n=143) 10 % 39 % 14 % 5 % 31 % barnehagetjenesten (n=250) 8 % 40 % 13 % 3 % 36 % hjemmehjelptjenesten (n=268) 7 % 33 % 21 % 4 % 1 % 34 % fritidstilbudet til ungdom (n=224) 10 % 27 % 17 % 7 % 39 % hjemmesykepleietjenesten (n=258) 7 % 28 % 22 % 5 % 1 % 36 % servicetorget (n=96) 5 % 30 % 22 % 5 % 38 % legevakttjenesten (n=209) 6 % 23 % 21 % 21 % 5 % 1 % 22 % heldøgns omsorgstjeneste/sykehjemtjeneste (n=281) 4 % 23 % 21 % 9 % 4 % 1 % 38 % de internettbaserte tjenestene (n=131) 2 % 13 % 12 % 6 % 66 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke 17

18 Næring og arbeid Hvor fornøyd er du med muligheter til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet 11% 27% 24% 12% 4% 1% 21% muligheter til å etablere egen virksomhet i din kommune 2% 15% 22% 14% 1% 46% Flere menn enn kvinner er fornøyd med muligheten til å få arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært f ornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=300 18

19 Transport og tilgjengelighet i kommunen Hvor fornøyd er du med tilrettelegging for fotgjengere 4% 30% 36% 20% 9% 1% tilrettelegging for syklister 4% 26% 37% 19% 10% 2% 2% kollektivtilbudet inn og ut av kommunen 3% 19% 27% 25% 10% 4% 12% standard på veier og gater 1% 16% 33% 34% 12% 4% kollektivtilbudet innenfor kommunen 1% 8% 15% 16% 20% 19% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=

20 Miljø i kommunen Hvor fornøyd er du med luftkvaliteten 65% 28% 6% 1% kvaliteten på drikkevannet 75% 18% 6% støynivået der du bor 46% 33% 12% 4% 2% 2% muligheten for sortering av avfall for gjennvinning 31% 43% 19% 5% 1% henting av husholdningsavfall 28% 38% 18% 8% 4% 2% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=

21 Klima, natur og landskap og levekår Hvor fornøyd er du med kommunens innsats for å møte klimautfordringene 3% 11% 23% 8% 1%1% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=297 21

22 Natur, landskap og friluftsliv Hvor fornøyd er du med tilrettelegging for friluftsliv 47% 32% 12% 4% 1% 4% hvordan kommunen tar vare på naturen og landskapet 22% 38% 23% 9% 1% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=

23 Levekår Hvor fornøyd er du med naboskap og sosialt fellesskap 32% 44% 16% 7% 1% oppvekstmiljøet for barn og unge 19% 55% 13% 2% 10% kommunen som bosted for eldre 11% 30% 28% 17% 7% 7% kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner 4% 18% 24% 12% 5% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=

24 Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen der du bor Hvor fornøyd er du med folkeliv og aktivitet i kommunen 25% 49% 20% 5% møteplasser der du kan treffe andre 23% 48% 21% 6% 1% ryddighet og renhold på offentlige steder 11% 45% 30% 11% 1% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=

25 Servicetilbudet Hvor fornøyd er du med butikktilbudet 48% 41% 8% 2% 1% bank, post og forsikring 39% 46% 11% 2% 2% tilbudet av kafeer, restauranter og uteliv 32% 41% 18% 3%1% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært f ornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=

26 Boligtilbudet Hvor fornøyd er du med muligheten for å skaffe seg tomt 8% 39% 27% 7% 1% 18% enebolig/rekkehus 7% 39% 30% 8% 2% 14% leilighet 8% 37% 25% 10% 2% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=296 26

27 Kultur og idrett Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i kommunen 37% 47% 12% 1% 2% muligheten til å delta i idrett 41% 43% 8% 1% 6% andre fritidsaktiviteter 35% 42% 13% 2% 1% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=

28 Utbygging og utvikling Hvor fornøyd er du med ivaretakingen av friluftsområder 21% 41% 25% 5% 1% 7% leke-og aktivitetsområder 16% 32% 24% 9% 3% 1% 16% bevaring av dyrket mark 9% 28% 30% 11% 3% 1% 18% utvikling av kommunesenteret 5% 25% 36% 19% 6% 2% 7% utvikling av andre tettsteder/boområder i kommunen 3% 21% 39% 15% 3% 1% 18% næringsutvikling 2% 19% 31% 13% 3% 1% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=

29 Trygghet Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune 37% 52% 9% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misf ornøyd Vet ikke N=299 29

30 Kommunen som bosted Hvor fornøyd er du med Regner du/dere med å bo i kommunen om tre år? området der du bor 53% 39% 7% 1% Nei 4% Usikker 4% å bo i kommunen 43% 47% 9% 1% Ja 92% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=300 N=298 30

31 Kommunen som bosted Planlegger du/dere å flytte til en annen bolig i kommunen i løpet av de neste fem årene? (flere svar mulig) I hvilken grad vil du anbefale venner og bekjente å flytte til kommunen? Ja, planlegger å bygge egen bolig/kjøpe 2% Ja, til en mer sentralt beliggende 4% Ja, til en mindre bolig 6% 1 34% 47% 12% 3%4% Ja, til en større bolig 7% Nei 84% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I svært stor grad I svært liten grad Vet ikke N=300 N=297 31

32 Møte med din kommune Hvor fornøyd er du med serviceinnstillingen hos de ansatte 16% 43% 26% 8% 1% 5% informasjonen fra kommunen/bydelen 14% 38% 31% 7% 2% 7% hvor raskt du får hjelp/svar på dine spørsmål 16% 34% 30% 8% 2% 1% 9% hvordan de folkevalgte lytter til innbyggernes synspunkter 2% 21% 44% 20% 2% 1% 9% hvordan de folkevalgte løser lokale utfordringer 2% 21% 42% 19% 5% 1% 10% hvordan kommunen følger opp det som er blitt lovet 1% 17% 44% 23% 3% 2% 9% muligheten for å påvirke kommunale beslutninger 1% 15% 36% 27% 5% 4% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært fornøyd Svært misfornøyd Vet ikke N=

33 Engasjement Har du i løpet av de 2 siste årene engasjert deg i politiske saker 18% 82% Ja Nei hatt verv eller oppgaver i fbm frivillige organisasjoner, fritidsaktiviteter, innsamlinger, idrettlag el.l 44% 56% hatt verv eller oppgaver i fbm kommunale tjenester 25% 75% deltatt på dugnad i nærmiljøet, foreldresamarbeid/kjøring 36% 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% N=

34 Tillit Har du tillit til at kommunen følger lover og regler 16% 38% 27% 11% 2% 5% politikerne i kommunen arbeider for befolkningens beste 10% 40% 32% 9% 2% 1% 7% kommunen behandler like saker likt 8% 29% 30% 16% 7% 2% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært stor grad Svært liten grad Vet ikke N=

35 Helhetsvurdering Tror du kommunen din har et godt omdømme? 18% 38% 31% 7% 1% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Svært stor grad Svært liten grad Vet ikke N=298 35

36 Helhetsvurdering På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? 33 respondenter har avgitt svar Generert av Wordle; jo større ord, desto mer nevnt 36

37 Helhetsvurdering På hvilket område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene? 37 respondenter har avgitt svar Generert av Wordle; jo større ord, desto mer nevnt 37

38 Helhetsvurdering Har du noen konkrete forslag til bedringer? 34 respondenter har avgitt svar Avstemning om E6 - Bedre tilbud for tenåringer - Bevare grendeskoler og et levende lokalmiljø - Bruke pengene på noe annet enn å flytte E6 Destinasjonsselskap - Flere bo alternativ for de eldre før sykehjem - Flere variasjoner innen eldreomsorg - Flytte E6 ut av sentrum - Få folk inn folk med kompetanse Helsevesenet - Høre mer på de folkevalgte Høre på de som jobber på plassene, når det gjelder helse og sosial - Hørt på folket når det gjelder E6 og barnehage - Innflyttere må tas bedre vare på - Kommunen er en god plass å bo for unge å eldre - Kommunen må jobbe for eldreomsorgen, og tilrettelegge et godt tilbud for folk som blir rammet av demens - Kretsskolen får samme status som sentrumsskolen - Likere snøscooterpolitikk - Mer samla innsats av turistnæringa med støtte av kommunen - Mer åpenhet - Må tørre å ta standpunkt og si hva de mener - Ny idrettshall - Reagere fortere når folk ber om hjelp - Rydde opp i sentrum, så det blir litt finere i sentrum. Liker ikke planen for sentrum - Større fokus på den demografisk utviklingen - Større tilbud for barnefamilier. Lekesteder og park - Ta et valg å legg ned noen barneskoler - Unngå fartsdumper i sentrum - Utbygging innen eldreomsorg. Sykehjemsplasser - Veier som må gjøres noe med - Videreutvikle turismen litt bedre 38

39 Bakgrunn

40 Bakgrunn (n=297) Kjønn, alder, utdanning Kvinne 59 % Mann 41 % år 54 % 67+ år 26 % år 20 % Videregående utdanning 47 % Universitet/ Høyskole 35 % Grunnskole 18 % 40

41 Bakgrunn (n=297) Antall personer i husstanden; husstandsmedlemmenes alder 5 personer eller flere 10 % 4 personer 14 % 1 person 22 % 67+ år 16 % 0-17 år 23 % 3 personer 10 % 2 personer 44 % år 39 % år 22 % 41

42 Bakgrunn Hva slags bolig bor du i? n=297 Enebolig 74% Eierforhold? n=295 Leilighet 13% Leier 17 % Rekkehus/tomannsbolig Annet 4% 4% Eier selv 83 % Trygdebolig/omsorgsbolig Hybel/hybelleilighet 3% 2% 8 av 10 har bodd i kommunen i 15 år eller mer. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 42

43 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller mål-gruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95 % signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved f.eks. en base på 500 (n=500) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor 1,9 og 4,5 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5 %/95 %. Utvalgsstørrelse 5% el. 95% 10% el. 90% 15% el. 85% 20% el. 80% 25% el. 75% 30% el. 70% 35% el. 65% 40% el. 60% 45% el. 55% 50% 25 8,6 12,0 14,2 16,0 17,4 18,3 19,0 19,6 19,9 20,0 50 6,2 8,5 10,1 11,3 12,2 13,0 13,6 13,9 14,1 14,1 75 5,0 6,9 8,2 9,2 10,0 10,6 11,0 11,3 11,5 11, ,4 6,0 7,1 8,0 8,7 9,2 9,5 9,8 9,9 10, ,6 4,9 5,8 6,5 7,1 7,5 7,8 8,0 8,1 8, ,1 4,2 5,0 5,7 6,1 6,5 6,7 6,9 7,0 7, ,8 3,8 4,5 5,1 5,5 5,8 6,0 6,2 6,3 6, ,5 3,5 4,1 4,6 5,0 5,3 5,5 5,7 5,7 5, ,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5, ,9 2,7 3,2 3,6 3,9 3,9 4,1 4,3 4,4 4, ,8 2,5 2,9 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4, ,6 2,3 2,7 3,0 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3, ,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3, ,5 2,0 2,4 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3, ,4 1,9 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1 3, ,3 1,7 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9 2, ,2 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2, ,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 43

44 <Prosjektnavn> for <Oppdragsgiver> Opinion as - <mnd/år> 44

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013

Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Innbyggerundersøkelsen - Kongsberg 2013 Formannskapets budsjettkonferanse 12. juni 2013 Side 1 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen 2013 Side 2 14.06.13 Innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015

Kommunereformen i Aremark. Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Kommunereformen i Aremark Presentasjon, Furulund 10. mars 2015 Bakgrunn Regjeringsplattformen: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden Kommuneproposisjonen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Sluttrapport 24.08.2011 kommune Lillellehammer kommune - Innbyggerundersøkelse 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen (analyse

Detaljer

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010

Harstad kommune AttraLv he!el:vet. Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Harstad kommune AttraLv he!el:vet Harstad kommune Innbyggerundersokelsen 2010 Forord Harstad kommune trenger innbyggernes innspill i forbedringsarbeid. De tjenesteområdene som kommer dårligst ut i innbyggerundersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen; Longyearbyen lokalstyre; 2014. Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Innbyggerundersøkelsen Høsten 2014 Turid Telebond 13. februar 2015 Innhold side Oversikt over figurer og tabeller... 2 SAMMENDRAG... 3 Bakgrunn for brukerundersøkelsen... 4 Metode (Innsamling av data)...

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Sel kommune

Innbyggerundersøkelse Sel kommune ØF-notat nr.: 03/2010 Innbyggerundersøkelse Sel kommune av Vegard Johansen Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner samt Kommunaldepartementet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009

Innbyggerundersøkelsen 2009 SAMMEN OM BEDRE TJENESTER Innbyggerundersøkelsen 2009 Sluttrapport Februar 2010 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring av undersøkelsen... 3 3. Hovedresultatene... 4 4. De ulike delresultatene...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015

RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015. Rådmannen, 25.august 2015 RAPPORT: INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2015 Rådmannen, 25.august 2015 Innhold Sammendrag...4 Innledning...5 Metode...6 Geografisk inndeling...6 Resultater og analyse...7 Bakgrunnsspørsmål...7 Aldersfordeling...8

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013 Ekstremvær i vente Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge Oslo, desember 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Energi Norge Aslak Øverås, informasjonssjef Kartlegge

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Om undersøkelsen Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Sande Venstre Per Martin Berg Kartlegge holdninger

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Direktoratet for forvaltning og IKT Oslo / 0. februar 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge John Nonseid Hvorfor? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Mosseregionen

Innbyggerundersøkelse i Mosseregionen Innbyggerundersøkelse i Mosseregionen Møte i Utredningsutvalget Rygge rådhus, 18. juni 2015 Bakgrunn 20.03.15: KMDs tilbudsforespørsel 09.06.15: Opinion er innstilt til å bli tildelt kontrakt 19.06.15:

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre For Sunndal kommune 2011 Orientering kommunestyret Gjennomført i 6 kommuner i perioden uke 48 og 49 2011. Rindal, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Nesset og Surnadal, og Møre og Romsdal fylkeskommune deltar fra

Detaljer

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009 Gjennomført av 1 Innhold INNLEDNING... 3 DATAINNSAMLING... 3 SKALABRUK OG PRESENTASJON AV RESULTATER... 3 FEILMARGINER... 4

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Inntrykk av å bo i kommunen og i Norge DIFI rapport 2010:01 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen Inntrykk av å bo i kommunen og i Norge DIFI rapport 2010:01 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen Inntrykk av å bo i kommunen og i Norge DIFI rapport 2010:01 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Kort om undersøkelsen... 4 2.1 Metode... 4 2.2 Styrker/svakheter i datagrunnlaget...

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Resultater fra del 2 Hans Christian Holte, direktør i Difi Virksomheter vi har undersøkt Oppvekst og utdanning Skolefritidsordning Barnehage Grunnskole Videregående opplæring Universitet

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer