Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010"

Transkript

1 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010

2 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens ulike virksomheter? - Hvilken innflytelse synes borgerne at de har på kommunale vedtak? Svarene på dette får man i Borgerundersøkelsen. Hva nordmenn flest mener om dette skal dere få se nå.

3 Overordnet modell Sentio Researchs Borgerundersøkelse 3 1. Tjenesteindeks 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks 5.Organisasjonsindeks Hovedmål I: Tjenestetilfredshet Hovedmål II: Omdømme Affektiv tilknytning Borgerskåre: Totalbedømming av kommunen

4 Innhold 4 Om utvalget 1. Tjenesteindeks 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks 5. Organisasjonsindeks I. Tjenestetilfredshet II. Omdømme Hovedmålene

5 Om utvalget 5 Nord-Norge (n=97) Midt-Norge (n=139) Vestlandet (n=205) Sørlandet (n=93) Østlandet (n=237) Oslo/Akershus (n=235) Denne rapporten er basert på en representativ befolkningsundersøkelse gjennomført via Norstats webpanel respondenter er intervjuet, og utvalget er vektet etter kjønn, alder og geografi. Dette utvalget er ment å være et representativt sammenligningsgrunnlag for regionvise Borgerundersøkelser Landsdelene i denne undersøkelsen vil i regionvise undersøkelser bli erstattet av kommuner.

6 1. Tjenesteindeks Enkeltspørsmål "Hvilket inntrykk har du av tjenestene i din kommune når det gjelder " 6 Barnehagetilbudet? Grunnskolen? Eldreomsorgen? Helsetjenesten? Veier? Gang- og sykkelstier? Renovasjon? Vann og avløp? Næringsutvikling? Additiv indeks med standardisert gjennomsnitt, der 0=Svært dårlig og 100=Svært bra. 'Vet ikke'-kategorien er kodet bort Denne indeksen indikerer inntrykket med tjenestetilbudet til kommunen. Kommunalt kulturtilbud? 63 Tjenesteindeks

7 1. Tjenesteindeks Påvirkning på Tjenestetilfredshet 7 Styrke Tjenestetilfredshet er et overordnet spørsmål som går på tilfredsheten med de kommunale tjenestene. Styrke/tilstand-matrise Styrke er den den bivariat påvirkning hvert enkeltspørsmål eller underindeks har på eksempelvis Tjenestetilfredshet Styrke måles som 0=Ingen påvirkning, 1=Full påvirkning basert på enten bivariate korrelasjoner eller regresjonskoeffisienter. Tilstand er dagens situasjon for spørsmålene/ indeksen. Måles med standardisert gjennomsnitt. Tilstand

8 1. Tjenesteindeks Påvirkning på Tjenestetilfredshet 0,50 0,50 STYRKE STYRKE 0,25 Enkeltspørsmål Tjeneste-indeks Tjeneste-indeks Helse-tjenesten Tjeneste-indeks Helse-tjenesten Eldre-omsorgen Kommunalt Eldre-omsorgen kulturtilbud Nærings-utvikling Kommunalt Grunn-skolen Nærings-utvikling kulturtilbud Vann og avløp Renovasjon Veier Grunn-skolen Veier Renovasjon Vann og avløp Barnehage-tilbudet Gang- og sykkelstier Barnehage-tilbudet Gang- og sykkelstier Tjenestetilfredshet er et overordnet spørsmål som går på tilfredsheten med de kommunale tjenestene. Styrke/tilstand-matrise Styrke er den den bivariat påvirkning hvert enkeltspørsmål eller underindeks har på eksempelvis Tjenestetilfredshet Styrke måles som 0=Ingen påvirkning, 1=Full påvirkning basert på enten bivariate korrelasjoner eller regresjonskoeffisienter. Tilstand er dagens situasjon for spørsmålene/ indeksen. Måles med standardisert gjennomsnitt. Utsnitt av hele figuren. Som vi ser så er det Helsetjenesten som er viktigst for Tjenesteindeksen, mens Gang- og sykkelstier er minst viktig. Barnehagetilbudet er også mindre viktig selv om tilstanden er høy! 8 0,00 0, TILSTAND 100 TILSTAND

9 1. Tjenesteindeks Oversikt over regionene 9 Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Standardiserte gjennomsnitt (Skårer) for alle regioner sammenlignet med Norge. Signifikante utslag markert Her er det små forskjeller I en regionrapport vil her kommunene sammenlignes med regionen og tallet for Norge. Sørlandet 62 Østlandet 61 Oslo/Akershus 60 Norge 61 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

10 1. Tjenesteindeks Oversikt over regionene Alle spørsmål 10 Hvilket inntrykk har du av tjenestene i din kommune når det gjelder Barnehagetilbudet Grunnskolen Eldreomsorgen Helsetjenesten Veier Gang- og sykkel-stier Renovasjon Vann og avløp Næringsutvikling Kommunalt Tjenesteindeks kulturtilbud Valid antall Nord-Norge 76,5 71,5 54,3 65,9 33,6 47,3 71,5 65,5 60,4 62,1 60,6 (n=97) Midt-Norge 80,1 69,5 53,9 63,3 41,7 45,7 68,1 70,2 59,9 60,5 61,0 (n=137) Vestlandet 75,0 68,3 58,1 66,5 43,0 44,3 65,9 69,5 61,0 65,0 61,3 (n=203) Sørlandet 77,7 67,6 54,3 63,6 44,6 47,0 73,2 67,7 53,8 62,7 61,6 (n=93) Østlandet 80,5 69,6 52,9 60,6 39,4 47,5 72,4 70,7 59,2 59,1 60,7 (n=235) Oslo/Akershus 68,4 67,9 50,1 62,2 46,6 46,6 64,9 68,0 62,8 66,4 59,7 (n=231) Totalt 76,1 69,0 53,8 63,4 42,0 46,3 68,7 69,0 60,1 62,8 60,7 (n=996) Signifikant høyere skåre Signifikant lavere skåre Oversikt over skåren på alle spørsmål for alle regioner. Signifikante forskjeller uthevet med farge og piler for å markere retning

11 2. BOSTEDSINDEKS 11

12 2. Bostedsindeks Enkeltspørsmål "Hvor er tilfreds er du med din kommune når det gjelder " jobbmuligheter?... utdanningstilbud?... kollektivtilbud? Additiv indeks med standardisert gjennomsnitt, der 0=Svært misfornøyd og 100=Svært fornøyd. 'Vet ikke'- kategorien er kodet bort Denne indeksen sier noe om kommunen som plass å bo.... kulturtilbud? muligheten til natur- og friluftsliv? ungdomstilbud? turisttilbud?... mulighet for å drive næringsvirksomhet? Bostedsindeks

13 2. Bostedsindeks Påvirkning på Tjenestetilfredshet 13 0,50 STYRKE STYRKE Ungdoms-tilbud 0,25 0,25 Kollektiv-tilbud Turist-tilbud Enkeltspørsmål Bosteds-indeks Ungdoms-tilbud Kollektiv-tilbud Mulighet for å drive næringsvirksomhet? Turist-tilbud Kultur-tilbud Jobb-muligheter Bosteds-indeks Bosteds-indeks Mulighet for å drive næringsvirksomhet? Kultur-tilbud Jobb-muligheter Muligheten til natur- og friluftsliv Styrke/tilstand-matrise Utsnitt av hele figuren. Her se vi Muligheten for å drive natur- og friluftsliv har høy tilstand, men lavere tilstand når det gjelder påvirking på tilfredsheten Summen av alle bostedsfaktorer har påvirkning på Tjenestetilfredshet Utdannings-tilbud Muligheten til natur- og friluftsliv 0,00 0,13 Utdannings-tilbud TILSTAND 100

14 2. Bostedsindeks Påvirkning på Omdømme 14 0,50 Enkeltspørsmål Ungdoms-tilbud Bosteds-indeks Bosteds-indeks Mulighet for å drive næringsvirksomhet? Styrke/tilstand-matrise Utsnitt av hele figuren. Summen av alle bostedsfaktorer har også påvirkning på Omdømme STYRKE 0,25 Kollektiv-tilbud Turist-tilbud Jobb-muligheter Kultur-tilbud Muligheten til natur- og friluftsliv Utdannings-tilbud 0, TILSTAND 100

15 2. Bostedsindeks Oversikt over regionene 15 Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Sørlandet Østlandet Standardiserte gjennomsnitt (Skårer) for alle regioner sammenlignet med Norge. Signifikante utslag markert Her ser vi at Østlandet skårer signifikant lavere og Oslo/Akershus skårer signifikant høyere Oslo/Akershus 69 Norge 64 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

16 2. Bostedsindeks Oversikt over regionene Alle spørsmål 16 Hvor tilfreds er du med din kommune når det gjelder Muligheten til natur- og friluftsliv Mulighet for å drive næringsvirksomhet Jobbmulighetetilbutilbutilbutilbutilbuindeks Utdannings- Kollektiv- Kultur- Ungdoms- Turist- Bosteds- Valid antall Nord-Norge 65,7 60,6 37,6 65,0 94,6 51,8 63,2 62,1 63,3 (n=97) Midt-Norge 58,0 63,1 44,8 67,8 88,5 54,0 63,4 59,0 62,8 (n=139) Vestlandet 67,0 70,6 44,1 69,9 84,8 55,6 67,3 64,3 66,1 (n=205) Sørlandet 57,9 57,8 42,3 63,7 90,5 48,3 61,2 57,2 61,9 (n=93) Østlandet 55,3 55,1 42,0 61,3 89,7 48,8 58,5 59,0 59,3 (n=231) Oslo/Akershus 67,3 73,2 62,9 75,1 86,5 52,9 56,1 65,1 69,3 (n=235) Totalt 62,1 64,5 47,4 67,8 88,3 52,2 61,2 61,5 64,2 (n=1000) Signifikant høyere skåre Signifikant lavere skåre Oversikt over skåren på alle spørsmål for alle regioner. Signifikante forskjeller uthevet

17 3. TRYGGHETSINDEKS 17

18 3. Trygghetsindeks Enkeltspørsmål 18 Hvor trygg er du på at det samlede sykehustilbudet i regionen gir deg forsvarlig behandling om du skulle bli syk? Hvor trygg er du på at du ikke blir utsatt for kriminalitet der du bor? Hvor trygg er du på at din kommune har beredskap for å håndtere krisesituasjoner? Additiv indeks med standardisert gjennomsnitt, der 0=Svært lite trygg og 100=Svært trygg. 'Vet ikke'- kategorien er kodet bort Indeksen sier noe om hvordan respondentene ser på ulike trykkhetsindikatorer. Dette blir en type bostedsindeks som sier noe generelt om regionen/kommunen respondenten bor. Trygghetsindeks

19 3. Trygghetsindeks Påvirkning på Omdømme 19 Enkeltspørsmål Trygghetsindeks Styrke/tilstand-matrise Merk: Utsnitt av hele figuren. 0,50 din kommune har beredskap for å håndtere krisesituasjoner? Trygghetsindeks STYRKE det samlede sykehustilbudet i regionen gir deg forsvarlig behandling om du skulle bli syk? 0,25 du ikke blir utsatt for kriminalitet der du bor? 50 TILSTAND 100

20 3. Trygghetsindeks Oversikt over regionene 20 Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Sørlandet Østlandet Standardiserte gjennomsnitt (Skårer) for alle regioner sammenlignet med Norge. Signifikante utslag markert Signifikant høyere skåre for Vestlandet, mens det er signifikant lavere skåre for Østlandet. Nord-Norge har høyest skåre, men antallet her er for lavt til at vi kan si om det er signifikant forskjellig. Oslo/Akershus 61 Norge 64 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

21 3. Trygghetsindeks Oversikt over regionene Alle spørsmål 21 Hvor trygg er du på at det samlede sykehustilbudet i regionen gir deg forsvarlig behandling om du skulle bli syk? din kommune har beredskap for å håndtere krisesituasjoner? Trygghetsindeks Valid antall du ikke blir utsatt for kriminalitet der du bor? Nord-Norge 70,5 73,3 61,6 68,9 (n=97) Midt-Norge 72,8 69,9 58,9 67,6 (n=138) Vestlandet 73,7 67,2 63,4 68,0 (n=204) Sørlandet 71,3 61,9 56,8 63,8 (n=93) Østlandet 60,3 63,1 55,8 60,0 (n=235) Oslo/Akershus 65,4 57,7 61,5 61,3 (n=233) Totalt 68,0 64,5 59,9 64,2 (n=1000) Signifikant høyere skåre Signifikant lavere skåre Oversikt over skåren på alle spørsmål for alle regioner. Signifikante forskjeller uthevet

22 4. DEMOKRATIINDEKS 22

23 4. Demokratiindeks Enkeltspørsmål 23 I hvor stor grad er du tilfreds med hvordan kommunens politikere lytter til innbyggernes synspunkter? I hvor stor grad har du tillit til politikerne i din kommune? I hvor stor grad opplever du at innbyggerne har innflytelse på kommunale beslutninger? Additiv indeks med standardisert gjennomsnitt, der 0=Svært liten grad og 100=Svært stor grad. 'Vet ikke'-kategorien er kodet bort Generelt svært lave skårer Demokratiindeks

24 4. Demokratiindeks Påvirkning på Omdømme 24 STYRKE 0,75 0,50 Enkeltspørsmål Demokratiindeks I hvor stor grad opplever du at innbyggerne har innflytelse på kommunale beslutninger? I hvor stor grad har du tillit til politikerne i din kommune? I hvor stor grad er du tilfreds med hvordan kommunens politikere lytter til innbyggernes synspunkter? Demokratiindeks Styrke/tilstand-matrise Legg merke til at skalaen er vid Både indeksen og enkeltspørsmålene har veldig sterk påvirking på Omdømmet 0,25 0, TILSTAND

25 4. Demokratiindeks Oversikt over regionene 25 Nord-Norge 42 Standardiserte gjennomsnitt (Skårer) for alle regioner sammenlignet med Norge. Signifikante utslag markert Generelt lave skårer, ingen skiller seg nevneverdig ut. Midt-Norge 43 Vestlandet 46 Sørlandet 43 Østlandet 44 Oslo/Akershus 43 Norge 44 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

26 4. Demokratiindeks Oversikt over regionene Alle spørsmål 26 I hvor stor grad er du tilfreds med hvordan kommunens politikere lytter til innbyggernes synspunkter? I hvor stor grad opplever du at innbyggerne har innflytelse på kommunale beslutninger? Demokratiindeks Valid antall I hvor stor grad har du tillit til politikerne i din kommune? Nord-Norge 41,6 43,8 39,2 42,1 (n=96) Midt-Norge 41,9 43,2 40,1 42,5 (n=130) Vestlandet 43,9 47,7 41,0 45,7 (n=195) Sørlandet 43,4 43,5 41,7 42,7 (n=86) Østlandet 46,6 44,8 40,1 44,0 (n=220) Oslo/Akershus 43,0 44,9 39,9 43,1 (n=220) Totalt 43,8 45,0 40,3 43,6 (n=947) Signifikant høyere skåre Signifikant lavere skåre Oversikt over skåren på alle spørsmål for alle regioner. Signifikante forskjeller uthevet

27 5. ORGANISASJONSINDEKS 27

28 5. Organisasjonsindeks Enkeltspørsmål "Hvilket inntrykk har du av din kommune som organisasjon når det gjelder " 28 Miljøbevissthet Det kommunale tjenestetilbudet Additiv indeks med standardisert gjennomsnitt, der 0=Svært liten grad og 100=Svært stor grad. 'Vet ikke'-kategorien er kodet bort Igjen forholdsvis lave skårer Generell drift 52 Informasjon til innbyggerne 56 Samfunnsansvar og etikk 54 Organisasjonsindeks

29 5. Organisasjonsindeks Påvirkning på Omdømme 29 Styrke/tilstand-matrise Utsnitt av figur Enkeltspørsmål Organisasjons-indeks Organisasjonsindeks Miljøbevishet har lavest påvirkning 0,63 Generell drift Samfunnsansvar og etikk Det kommunale tjenestetilbudet Kommuniser ut at Generell drift er god. 'It's all about the wrapping!" STYRKE Informasjon til innbyggerne Miljøbevissthet 0, TILSTAND

30 5. Organisasjonsindeks Oversikt over regionene 30 Nord-Norge 52 Standardiserte gjennomsnitt (Skårer) for alle regioner sammenlignet med Norge. Signifikante utslag markert Generelt lave skårer, ingen skiller seg nevneverdig ut. Midt-Norge 54 Vestlandet 56 Sørlandet 55 Østlandet 57 Oslo/Akershus 56 Norge 56 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

31 5. Organisasjonsindeks Oversikt over regionene Alle spørsmål 31 Det kommunale Informasjon til Samfunnsansvar Organisasjonsindeks Miljøbevissthet tjenestetilbudet Generell drift innbyggerne og etikk Valid antall Nord-Norge 56,7 56,3 49,9 50,9 48,9 52,5 (n=97) Midt-Norge 57,5 55,8 49,4 53,3 52,3 53,9 (n=136) Vestlandet 56,3 58,8 54,6 58,3 54,3 56,5 (n=197) Sørlandet 58,1 59,3 50,0 53,4 51,0 55,1 (n=93) Østlandet 62,7 57,3 52,4 55,0 56,0 57,0 (n=228) Oslo/Akershus 55,2 56,2 53,8 59,1 55,4 55,9 (n=227) Totalt 58,0 57,2 52,2 55,8 53,8 55,6 (n=979) Signifikant høyere skåre Signifikant lavere skåre Oversikt over skåren på alle spørsmål for alle regioner. Signifikante forskjeller uthevet

32 32 HOVEDMÅL I. TJENESTETILFREDSHET

33 I. Tjenestetilfredshet Spørsmålet opp mot underindekser "Hvor fornøyd totalt sett er du med de kommunale tjenestene i din kommune?" 33 Tjenesteindeks Bostedsindeks Enkeltspørsmål som standardisert gjennomsnitt, der 0=Svært misfornøyd og 100=Svært fornøyd. 'Vet ikke'- kategorien er kodet bort Indeksen måler det inntrykket av kommunens tjenester Totalt er Tjenestetilfredshet midt på treet for Norge Underindekser som påvirker Omdømmet Tjenestetilfredshet

34 I. Tjenestetilfredshet Underindeksers påvirkning 34 STYRKE 0,75 0,50 0,25 Underindeks Tjenesteindeks Tjenesteindeks Bostedsindeks Bostedsindeks Styrke/tilstand-matrise Her ser vi på underindeksenens påvirkning Utsnitt av figur Bivariate påvirkninger. Kontrollerer ikke for effekten av de andre underindeksene Oppsummerende av de andre figurene vi har sett Kjører en multivariat regresjon med de samme underindeksene Her øker viktigheten (påvirkningen) av Tjenesteindeksen på bekostning av påvirkningen av Bostedsindeksen 0, TILSTAND

35 I. Tjenestetilfredshet Oversikt over regionene 35 Standardiserte gjennomsnitt (Skårer) for alle regioner sammenlignet med Norge. Ingen signifikante utslag Nord-Norge 59 Midt-Norge 57 Vestlandet 63 Sørlandet 59 Østlandet 62 Oslo/Akershus 61 Norge 61 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

36 I. Tjenestetilfredshet Oversikt over regionene Alle spørsmål 36 Tjenesteindeks Bostedsindeks Tjenestetilfredshet Valid antall Nord-Norge 60,6 63,3 59,4 (n=96) Midt-Norge 61,0 62,8 56,8 (n=137) Vestlandet 61,3 66,1 62,8 (n=198) Sørlandet 61,6 61,9 59,4 (n=87) Østlandet 60,7 59,3 62,3 (n=228) Oslo/Akershus 59,7 69,3 61,3 (n=212) Totalt 60,7 64,2 60,9 (n=956) Signifikant høyere skåre Signifikant lavere skåre Oversikt over skåren på alle spørsmål for alle regioner. Signifikante forskjeller uthevet

37 HOVEDMÅL II. OMDØMME 37

38 II. Omdømme Spørsmålet opp mot underindekser " Hvor godt inntrykk har du totalt sett av din kommune?" 38 Enkeltspørsmål som standardisert gjennomsnitt, der 0=Svært dårlig inntrykk og 100=Svært godt inntrykk. 'Vet ikke'-kategorien er kodet bort Bostedsindeks Trygghetsindeks Demokratiindeks Organisasjonsindeks Indeksen måler det inntrykket av kommunen som avgrenset område Totalt Omdømme er midt på treet for Norge Underindekser som påvirker Omdømmet Omdømme

39 II. Omdømme Underindeksers påvirkning 39 STYRKE 0,75 0,50 0,25 Demokratiindeks Demokratiindeks Underindeks Bostedsindeks Organisasjonsindeks Organisasjonsindeks Trygghetsindeks Bostedsindeks Styrke/tilstand-matrise Her ser vi på underindeksenens påvirkning Utsnitt av figur Bivariate påvirkninger. Kontrollerer ikke for effekten av de andre underindeksene Oppsummerende av de andre figurene vi har sett Kjører en multivariat regresjon med de samme underindeksene Den enkeltes effekt minskes når vi kontrollerer for de andre, men mønsteret er det samme Trygghetsindeks 0, TILSTAND

40 II. Omdømme Oversikt over regionene 40 Standardiserte gjennomsnitt (Skårer) for alle regioner sammenlignet med Norge. Ingen signifikante utslag Nord-Norge 61 Midt-Norge 62 Vestlandet 67 Sørlandet 62 Østlandet 65 Oslo/Akershus 67 Norge 65 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

41 II. Omdømme Oversikt over regionene Alle spørsmål 41 Bostedsindeks Trygghetsindeks Demokratiindeks Organisasjonsindeks Omdømme Valid antall Nord-Norge 63,3 68,9 42,1 52,5 61,4 (n=97) Midt-Norge 62,8 67,6 42,5 53,9 62,0 (n=138) Vestlandet 66,1 68,0 45,7 56,5 67,0 (n=203) Sørlandet 61,9 63,8 42,7 55,1 62,4 (n=93) Østlandet 59,3 60,0 44,0 57,0 65,2 (n=233) Oslo/Akershus 69,3 61,3 43,1 55,9 66,5 (n=235) Totalt 64,2 64,2 43,6 55,6 64,8 (n=999) Signifikant høyere skåre Signifikant lavere skåre Oversikt over skåren på alle spørsmål for alle regioner. Signifikante forskjeller uthevet

42 HOVEDMÅLENE 42

43 HOVEDMÅLENE - Kryss REGIONER UNDERGRUPPER KJØNN ALDER KJØNN x ALDER KOMMUNEIMAGE De to hovedmålene Tjenestetilfredshet og Omdømme blir to dimensjoner hvor vi kan se om det er enkelte kommuner, eller enkelte grupper i enkelte kommuner som skiller seg ut. På X-aksen måler vi Tjenestetilfredshet Snittet for Norge er markert På y-aksen markeres det samme for Omdømme (Kommuneimage) I dette figuren kan vi plotte undergrupper i forskjellige utvalg For å se nærmere på hvordan gruppene skiller seg fra hverandre ser vi på et utsnitt av figuren og markerer de i farger TJENESTETILFREDSHET

44 HOVEDMÅLENE - Kryss REGIONER KJØNN KJØNNALDER KJØNN x ALDER KOMMUNEIMAGE For å se på forskjellene mellom de ulike gruppene på hovedmålene ser vi kun på et utsnitt som er +/- 6 poeng av snittene på hver dimensjon Først ser vi på Kjønn TJENESTETILFREDSHET

45 HOVEDMÅLENE - Kryss KJØNN 71 KOMMUNEIMAGE For å se på forskjellene mellom de ulike gruppene på hovedmålene ser vi kun på et utsnitt som er +/- 6 poeng av snittene på hver dimensjon Først ser vi på Kjønn Her ser vi at Kvinner er mer tilfreds med tjenestene og har bedre inntrykk 45 Kvinne 65 Mann TJENESTETILFREDSHET

46 HOVEDMÅLENE - Kryss 71 KJØNN ALDER Samme skala Alder De eldste skårer høyest på begge dimensjoner 46 KOMMUNEIMAGE år 60 år eller eldre år år30 år eller yngre TJENESTETILFREDSHET

47 HOVEDMÅLENE - Kryss 71 KJØNN ALDER KJØNN x ALDER Alder og kjønn Understreker de to forrige figurene 47 KOMMUNEIMAGE Kvinner 40 år eller eldre 65 Menn 40 år eller eldre Kvinner yngre enn 40 år Menn yngre enn 40 år TJENESTETILFREDSHET

48 HOVEDMÅLENE - Kryss 71 KOMMUNEIMAGE REGIONER Vestlandet Oslo/Akershus Regioner Midt-Norge har lavest tilfredshet med tjenestene Nord-Norge har dårligst inntrykk av kommunen 48 Østlandet 65 Midt-Norge Sørlandet Nord-Norge TJENESTETILFREDSHET

49 49 HVOR FORNØYD TOTALT SETT ER DU MED DIN KOMMUNE SOM EN PLASS Å BO OG LEVE I?

50 TOTAL BEDØMMELSE AV KOMMUNEN: BORGERSKÅREN Tjenesteindeks Bostedsindeks Forholdsvis god skåre på Borgerskåren totalt Bedre enn de konstruerte underindeksene Spørsmålet om Affektiv tilknytning (Grad av tilhørighet til kommunen) har høyere skåre enn de andre indeksene 50 Trygghetsindeks 64 Demokratiindeks 44 Organisasjonsinntrykk 56 Affektiv tilknytning 68 Borgerskåre

51 BORGERSKÅREN Indekser 0,5 STYRKE 0,25 Organisasjonsindeks Affektivtilknytning Bruker igjen styrke/tilstandsmatrise Multivariat regresjon med alle underindekser mot Total bedømmelse Affektiv tilknytning (Grad av tilhørighet) med kommunen som kontrollvariabel Kun signifikante resultater. Trygghetsindeksen har ikke signifikant påvirkning Organisasjonsindeks har størst påvirkning 51 Bostedsindeks Demokratiindeks Tjenesteindeks TILSTAND

52 BORGERSKÅREN Vestlandet 74 Rangert oversikt over hvordan regionene skårer Ingen signifikante forskjeller mellom regionene 52 Oslo/Akershus 71 Østlandet 71 Nord-Norge 70 Midt-Norge 69 Sørlandet 67 Norge

53 BORGERSKÅREN STYRKE Hovedmål 0,75 0,50 Kontrollvariabel Hovedmål II: Omdømme Til slutt en enkel oppsummerende figur Styrke/tilstands-matrise Multivariat regresjon med de to hovedmålene (Tjenestetilfredshet og Omdømme) og kontrollvariabelen Affektiv tilknyting mot Borgerskåren. Understreker at det er det totalt Omdømme som er viktigst for Borgerskåren 53 0,25 Hovedmål I: Tjenestetilfredshet Affektiv tilknytning 0, TILSTAND

54 Oppsummering 54 Organisasjonsindeks har mest å si for totalbedømmelsen av kommunen (Borgerskåren) Synet av hvordan kommunen som organisasjon fungerer er viktigere enn inntrykket av kvaliteten på enkelttjenestene Respondentene (hvorav mange selv jobber i kommunene) har forståelse av at kvaliteten på tjenestene er avhengig av økonomien som ofte er gitt Det er forvaltningen av de midlene en har til rådighet som er viktig. Borgernes inntrykk av kommunen som organisasjon, formes kanskje i for stor grad av media. Eks. "Adresseavisen hadde fredag oppslag om at en gangvei ikke var strødd, på mandag var oppslag om at den samme gangveien ikke var kostet." Affektiv tilknytning (Grad av tilhørighet) ligger bak og er en viktig påvirker i bedømmelsen av kommunen Borgerskåren sier ikke bare noe om kommunen som organisatorisk og administrativ enhet, men også som et område og et samfunn. For kommunen som organisasjon er derfor Tjenesteindeksen viktig Eldreomsorg og helsetjenester er de viktigste driverne for et godt Tjenesteindeks Barnehager er en mindre viktig driver

55 Mange tall og forholde seg til? Siden Omdømme er tema senere i dag oppsummerer vi med tabloidversjonen.

56 Hvordan dannes og påvirkes et omdømme? Medieomtale Trykte medier TV/Radio Nettmedier, blogger etc Virksomhetens kommunikasjon Reklame Nettsider Samfunnsansvar Ulike gruppers oppfatninger Liker Stoler på God følelse for Omdømme Folks erfaringer Kvalitet Service og opplevelse Verdi for pengene Arbeidsmiljø Etter Apeland Det gode selskap

57 Omdømme påvirkes altså av mediene, og: Erfaringene med tjenestene. Helsetjenesten, eldreomsorgen og frontlinjetjenesten påvirker mest Bostedsindeksen påvirker også, ungdomstilbudet og mulighetene til å drive næringsvirksomhet påvirker mest, men tjenestene er viktigere når vi ser alt i sammenheng Kommuniser ut at kommunen har beredskapsplaner for å håndtere krisesituasjoner Demokrati og deltakelse er viktig og sammen med Organisasjonsindeksen (Generell drift) de to enkeltindeksene som i størst grad påvirker Omdømme Tips på Tampen (fri synsing) Våre erfaringer fra renovasjonbransjen er at der hvor tjenestene er skilt ut fra kommunal virksomhet inn under en interkommunal paraply med egen merkevare/logo, der øker tilfredsheten med tjenestene Overført til Regionrådene: Hvis flere kommunale tjenester utføres under en interkommunal paraply (les: Regionrådene) vil tilfredsheten øke Takk for oppmerksomheten

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 79 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 77 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 78 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyde

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune LIVSKVALITET Måler vi gjennom to typer undersøkelser: - Hvordan det er å leve og bo der man bor - Borgerundersøkelsen - Egenrapportert helsesituasjon - Rullering

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre

Første analyse ferdig uke 5 2012 Kommunerapportene ferdig vår 2012. Sunnmøre, Romsdal og Indre Nordmøre For Sunndal kommune 2011 Orientering kommunestyret Gjennomført i 6 kommuner i perioden uke 48 og 49 2011. Rindal, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Nesset og Surnadal, og Møre og Romsdal fylkeskommune deltar fra

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner

Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Men Verdal er minst like bra! Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Borgerundersøkelsen i Levanger og Verdal kommuner Sammenlignet med de store..

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100

Kommune Sykehustilbudet Kriminalitet Kriseberedskap Trygghetsindeksen Antall Fjell Kommune 74,94 76,28 57,65 69,86 100 Her er resultatene for Fjell kommune. Disse tallene slår fast følgende: Det oppleves signifikant tryggere å bo i Fjell kommune enn det som er normalt i Norge (Trygghetsindeksen samlet) Sykehustilbudet

Detaljer

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009 Gjennomført av 1 Innhold INNLEDNING... 3 DATAINNSAMLING... 3 SKALABRUK OG PRESENTASJON AV RESULTATER... 3 FEILMARGINER... 4

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Omdømme og Kundetilfredshet 2012

Omdømme og Kundetilfredshet 2012 ENVINA IKS Omdømme og Kundetilfredshet 12 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Roar Håskjold 21.6.12 OPPSUMMERING Denne rapporten presenterer resultater fra en omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker

Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Snitt Tjenestene fra din kommune - bruker 13 enheter() er med i lands- snittet Bakgrunnsspørsmål Land Åmli Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand - - - - - - - - Tjenestene fra din - bruker Land Åmli Vi ber deg

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Borgerundersøkelsen i Levanger kommune. Fra BC til strategisk omdømmehåndtering i kommunene. Sentio Research Group 2012

Borgerundersøkelsen i Levanger kommune. Fra BC til strategisk omdømmehåndtering i kommunene. Sentio Research Group 2012 Borgerundersøkelsen i Levanger kommune Fra BC til strategisk omdømmehåndtering i kommunene Sentio Research Group 2012 Balle Clorin Norsk Supperåd Bakgrunn: Gapet mellom substans og fremtreden I 1969 laget

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Ny Gallup-undersøkelse Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Bakgrunn og formål Måler målene satt i MSM- og Bps-prosjektene. MSMdelen måler samfunnsutviklingen. Sentrale

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13.

Orientering fra revisor (sak 3/13) gis i lukket møte. Komm.l. 31.5, jf. off.l. 13 og forv.l. 13. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 12. mars 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1

Snitt totalt: 4,2 4,4 4,1 HOVEDRESULTAT 2009 Kommunesnitt 2011 Landssnitt 2011 Tjenester fra n 4,4 5,0 4,6 Næring og arbeid 4,1 4,2 3,7 Transport og tilgjengelighet i n 2,9 3,0 3,1 Miljø i n 4,9 5,1 5,0 Klima og energi 3,8 4,3

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 19.05.2016 Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer