KPU STHF. Sakspresentasjon 23/6 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KPU STHF. Sakspresentasjon 23/6 2014"

Transkript

1 KPU STHF Sakspresentasjon 23/6 2014

2 Saksliste 44/2014 Godkjenning av referat og saksliste 45/2014 Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe (3-3a) 46/2014 Antibiotikastatistikk 47/2014 Insidens og prevalens sykehusinfeksjoner 48/2014 Læringsnotat fra Kunnskapssenteret om manglende oppfølging av prøver og undersøkelser 49/2014 Eventuelt

3 44/2014 Godkjenning av referat og saksliste

4 45/2014 Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe (3-3a)

5 46/2014 Antibiotikastatistikk

6 Antibiotikastatistikk 2013 Yngvar Tveten Smittevernoverlege

7 Sykehuset Telemark: Skien og Porsgrunn Cefalosporiner er summen av J01DB, J01DC og J01DD. Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per

8 Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per Medisinsk klinikk Skien

9 Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per Medisinsk klinikk Skien

10 Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per Medisinsk klinikk Skien

11 DDD/100 liggedøgn Gastro sengeenhet J01CA - Penicillins with extended spectrum 6 5 J01CE - Beta-lactamase sensitive penicillins J01CF - Beta-lactamase resistant penicillins 1 J01CR05 - piperacillin and enzyme inhibitor

12 Kirurgiske sengeposter Skien Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per

13 Kirurgiske sengeposter Skien Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per

14 Kirurgiske sengeposter Skien Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per

15 Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per Intensiv Skien

16 Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per Intensiv Skien

17 Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per Intensiv Skien

18 FEM FORETAK I HSØ

19 J01E Smalspektrede penicilliner Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per

20 J01CA Bredspektrede penicilliner Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per

21 Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per J01CF Koxacilliner

22 J01CR Piperacillin/tazobaktam Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per

23 Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per J01DC02 Cefuroxim

24 Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per J01DD01 Cefotaxim

25 Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per J01DD04 Ceftriaxon

26 Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per J01G Aminoglykosider

27 Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per J01M Kinoloner

28 Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk per J01DH Karbapenemer

29 Medisinsk klinikk Skien

30 DDD/100 liggedøgn Sengeenhet blod/kreft J01C - BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS Cefalosporiner J01DH - Carbapenems J01G - AMINOGLYCOSIDE ANTIBACTERIALS J01M - QUINOLONE ANTIBACTERIALS

31 DDD/100 liggedøgn Sengeenhet Medisin J01C - BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS Cefalosporiner J01DH - Carbapenems J01G - AMINOGLYCOSIDE ANTIBACTERIALS J01M - QUINOLONE ANTIBACTERIALS

32 DDD/100 liggedøgn Sengeenhet Medisin J01C - BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS Cefalosporiner J01DH - Carbapenems J01G - AMINOGLYCOSIDE ANTIBACTERIALS J01M - QUINOLONE ANTIBACTERIALS

33

34 Bedre profil En av de beste i HSØ Fokus Konklusjoner Fortsatt høyt forbruk av cefotaksim (alle avd) Fornuftig bruk av aminoglykosider (hele ST) Økt forbruk av karbapenemer på intensiv Kvalitetssikre data!

35 2014 Implementering Begrunne valg Prevalensregistreringer

36 47/2014 Prevalens og insidens sykehusinfeksjoner

37 Prevalens

38 Prevalens Hos 298 pasienter ble det registrert 13 infeksjoner som fordelte seg slik: 2 Urinveisinfeksjoner = 0,7 % 5 Nedre luftveisinfeksjoner = 1,7 % 4 Postoperative sårinfeksjoner = 1,3 % (1overfladisk, 3 dype) 2 Septikemier = 0,7 % Intensiv avdelingen, Skien, medisinsk avdeling Kragerø og Rjukan, TRS og Kir 1 (plast/ønh) har ikke levert data.

39 Insidensandel postoperative sårinfeksjoner pr 1. mars 2014 Inngrep Antall opererte Overfladisk infeksjon Dyp infeksjon Hulrom infeksjon Insidens andel Skien-keisersnitt ,6 % Skien-totalprotese hofte Skien - delprotese hofte Skien- kneprotese Skien-galle inngrep ,2 % Skien-tarm (kolon) inngrep 56 (38) 2 (1) 0 (0) 2 (2) 7,1 % (7,9 %) Notodden-totalprotese hofte Notodden- delprotese hofte Notodden-galle inngrep Notodden-koloninngrep Rjukan-totalprotese hofte Rjukan - delprotese hofte oppdatert 21.mai 2014

40 NOIS STHF 2013: alle infeksjonstyper Inngrep Antall opererte Overfladiske infeksjoner Dype infeksjoner Hulrom infeksjoner Insidensandel STHF Insidensandel nasjonalt Skien-keisersnitt ,8 % 4,2 % Skien-totalprotese hofte % 2,2 % Skien - delprotese hofte ,2 % 3,9 % Skien-galle inngrep ,3 % 4,5 % Skien-kolon inngrep % 13,5 % Notodden-totalprotese hofte ,2 % Notodden- delprotese hofte ,3 % 3,9 % Notodden-galle inngrep ,4 % 4,5 % Notodden-koloninngrep ,5 % Rjukan-totalprotese hofte ,8 % 2,2 % Rjukan - delprotese hofte ,9 % oppdatert 16. juni 2014

41 NOIS STHF: dyp- / organ-hulromsinfeksjoner Inngrep Antall opererte Dype infeksjoner Hulrom infeksjoner Insidensandel STHF Insidensandel nasjonalt Skien-keisersnitt % 1,2 % Skien-totalprotese hofte ,1 % Skien - delprotese hofte ,2 % 2,5 % Skien-galle inngrep ,3 % 1,1 % Skien-kolon inngrep ,7 % 6,0 % Notodden-totalprotese hofte ,1 % Notodden- delprotese hofte ,8 % 2,5 % Notodden-galle inngrep ,1 % Notodden-koloninngrep ,0 % Rjukan-totalprotese hofte ,6 % 1,1 % Rjukan - delprotese hofte ,5 % Oppdatert 16.juni

42 48/2014 Læringsnotat fra Kunnskapssenteret om manglende oppfølging av prøver og undersøkelser

43 Bakgrunn/Innledning Meldeordningen har mottatt 480 meldinger om uønskede pasienthendelser knyttet til manglende oppfølging av prøver og undersøkelser. Prøvesvar blir forvekslet, forsinket, glemt, forlagt og forsvinner. Feil skyldes også IKT- og transportproblemer. Svikt skyldes ofte en kombinasjon av menneskelige feil og mangelfulle rutiner og kan reduseres gjennom systemrettede tiltak.

44 Seks hovedkategorier av svikt 1. Identitetsforveksling 2. IKT-problemer 3. Prøvesvar som ikke kommer frem til rette vedkommende 4. Feil eller forsinkelser på laboratoriet 5. Prøven kan ikke analyseres pga. feil ved prøve, oppbevaring eller frakt 6. Rekvisisjoner eller prøver som forsvinner

45 Kunnskapssenteret foreslår Gjennomfør hendelsesanalyse for å identifisere områder for systemsvikt. Automatiser laboratorierekvisisjoner og eliminer manuell innleggelse av data. Innfør trådløs strekkodeteknologi for å bekrefte pasientens identitet. Sikre korrekt og enhetlig prøvetaking for innlagte pasienter. Fjern alle papirer og etiketter i prøvetakings-, undersøkelses- og operasjonsrom før ny pasient tas inn. Lag en enkel sjekkliste. Tillat bare IKT-systemer som kan kommunisere med hverandre. Test ut nye teknologiske løsninger, som evalueres med faste intervaller. Sørg for ekstra kontroll når teknologi og manuelle rutiner kombineres. Etabler opplæringsprogram i alle teknologiske prosedyrer for relevant personell. Sørg for at kliniske avdelinger og serviceavdelinger samarbeider om entydige rutiner og undervisning.

46 Sentrale funn uønskede hendelser STHF innen undersøkelse/behandling/diagnostikk (fra KPU ) Tyder på forbedret meldekultur innen undersøkelse og behandling Pasienter med overfylt urinblære oppdages først etter overflytting mellom enheter Histologiske prøver forsinkelser - kan bli liggende i opptil tre uker før de sendes til patologi MTU / MU blir ikke alltid meldt til DSB/Hdir Forbytting av pasienter til us og behandling Forbytting av prøver og svar

47 Sentrale funn forts. DIPS avvik behandles i egen enhet meldes ikke til DIPS forvaltning/sp Reelle pasientskader registreres som potensielle Saksbehandlingen avsluttes før tiltak er iverksatt og effekten er vurdert Saksbehandling mangelfull dokumentasjon av tiltak og læringseffekt på systemnivå

48 49/2014 Eventuelt

49 Erfaringskonferanse om varselordningen Statens helsetilsyn inviterer til erfaringskonferanse om varselordningen (spesialisthelsetjenesteloven 3-3a) for somatisk spesialisthelsetjeneste. Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen Tidspunkt: Torsdag 4. desember 2014

50 Oppfølging av sak 26/2014 i neste KPU Sak 26/2014 Økning i meldte skadesaker fra 2012 til 2013 innen undersøkelse/diagnostikk/behandling Konklusjon: Hver KPU -klinikk legger fram resultatene fra sin (minst) årlige gjennomgåelse /ledelsens gjennomgåelse av pasientskader/ 3-3 meldinger for KPU. Legges fram i neste KPU 2. september

2. Brukermedvirkning... 18 2.1 Brukerutvalget... 18 2.2 Ungdomsrådet... 18 2.3 Brukertilbakemeldinger... 19

2. Brukermedvirkning... 18 2.1 Brukerutvalget... 18 2.2 Ungdomsrådet... 18 2.3 Brukertilbakemeldinger... 19 Ledelsens gjennomgang Utvalgte områder og kommentarer 2. tertial 2014 Vedlegg 2 Styresak 55/2014 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetsstyring, intern styring og kontroll... 3 1.1 Styrende dokumentasjon som

Detaljer

Andel av registreringer med betydelig skade/død ligger på samme nivå som tidligere (3.5 % tilsvarende 4,0 % i 1 tertiale 2012).

Andel av registreringer med betydelig skade/død ligger på samme nivå som tidligere (3.5 % tilsvarende 4,0 % i 1 tertiale 2012). 2. Pasientsikkerhet 2.1 Pasienthendelser Andel av registreringer med betydelig skade/død ligger på samme nivå som tidligere (3.5 % tilsvarende 4,0 % i 1 tertiale 2012). 49 % av de pasientrelaterte avviksregistreringene

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.8.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2013/38 Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter...

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter... 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Ledelsens gjennomgang 3.tertial 2011 Styringshjul

Detaljer

Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014

Vedlegg 1: Resultater eksterne tilsyn og revisjoner pr november 2014 Vurdering av status: Grønt: Høy grad av styring og kontroll. Tilsynet avsluttet. Gult: Middels grad av styring og kontroll. Oppfølging pågår. Rødt: Lav grad av styring og kontroll. Vesentlige mangler.

Detaljer

Årsmelding Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i Helse Nord- Trøndelag 2013

Årsmelding Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i Helse Nord- Trøndelag 2013 Årsmelding Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i Helse Nord- Trøndelag 2013 Årsmelding for Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i Helse Nord-Trøndelag 2013... 3 1. Innledning... 3 2. Kvalitetsutvalgets

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Dagens agenda - Hva myndighetskrav sier om hensikten med å registrere meldinger - Registrere melding - Behandle melding - Organisering

Detaljer

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 35-2013 Fagdirektør Halfrid Waage/ Orienteringssak 03.04.2013

Detaljer

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Mandat Vedtatt av styringsgruppa 27. august 2014 Side 1 av 32 Innhold 1 Programinformasjon... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Innledning... 5 4 Strategiske føringer...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.11.2014 Sak nr: 065/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen og Siri Vedeld Hammer Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2014 Trykte vedlegg : Eksterne

Detaljer

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/246/134 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 8.6.2012 Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord,

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.9.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 079/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 8/20 Arkivsak 0

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 28.02.2013 Versjon 2 28.02.2013 1 Innhold Forkortelser... 4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Innhold Arbeidsmiljø Beredskap Brannsikkerhet El - sikkerhet Fysisk sikkerhet Informasjonssikkerhet Matsikkerhet og ernæring

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 2/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 2/2013. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 6.3.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 020/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 2/2013 Arkivsak

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero)

Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero) Åpen Rapport Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero) Forfattere Jan Wilhelm Lippestad, Line Melby, Stine Skaufel

Detaljer

Sak med oppdatert mandat for kvalitetsutvalgene og pasientsikkerhetsutvalgene lages. Kvalitetssjef

Sak med oppdatert mandat for kvalitetsutvalgene og pasientsikkerhetsutvalgene lages. Kvalitetssjef PROTOKOLL Sentralt kvalitetsutvalg (SKU) Dato: 14. februar 2012 kl.08.00 10.00 Sted: Wergelandsgt. 10 Glitre 1 og 2 Til Administrerende direktør : Nils Fr. Wisløff stede: Viseadministrerende direktør:

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13 Saksfremlegg Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Hilde Skredtveit Moen Internkontroll (kvalitetssystemet). Ledelsens gjennomgang. Møte Saksnr.

Detaljer

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF I HELSETILSMIIET tilsyn med sosial og helse Tilsynsrapport blodbanken i Hammerfest Helse Finnmark HF Tilsynsvarsel sendt: 18. januar 2008 Kontaktperson ved blodbanken: Overbioingeniør Inger Roulund Sammendrag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4

1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 HMS Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 5 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og arbeidsmiljø 6 4 Inkluderende

Detaljer

Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service

Årsberetning 2014 Innledning Virksomheten Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Psykiatri og avhengighetsbehandling Medisinsk service Årsberetning 2014 Innledning Sørlandet sykehus HF (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst med Agder-fylkene som primært opptaksområde. SSHF yter helsetjenester i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Kvalitetsrapport Resultat og ltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Side 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Datagrunnlag... 3 3 Foreløpige månedlige ventelistetall... 3 3.1 Regional oversikt... 3

Detaljer

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005 Handlingsplanen.doc 29.09.2003 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 4 BAKGRUNN... 5 Innledning... 5 Utviklingen av smittevernet

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.12.2011 Saksbehandler: Gro Simonsen Saken gjelder: Styresak 130/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer