Årsrapport 2012 Overvåking av postoperative sårinfeksjoner ved Akershus universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 Overvåking av postoperative sårinfeksjoner ved Akershus universitetssykehus"

Transkript

1 Årsrapport 1 Overvåking av postoperative sårinfeksjoner ved Akershus universitetssykehus 1. Hovedbudskap Dette dokumentet omtaler overvåking av sykehusinfeksjoner ved Ahus og resultater for 1. Ved Ahus overvåkes postoperative sårinfeksjoner kontinuerlig etter kirurgiske inngrep ved Ortopedisk avdeling, Gastrokirurgisk avdeling og Kvinneklinikken. Vi overvåker flere inngrep enn det som er lovpålagt. Det gjennomføres også fire årlige prevalensregistreringer, hvor alle inneliggende pasienter inkluderes. Forekomsten av postoperative sårinfeksjoner ved Ahus er på linje med landsgjennomsnittet for de fleste av de inngrepene som inngår i nasjonal overvåkning.. Innledning Insidensovervåkning av sykehusinfeksjoner inngår i et sett med nasjonale kvalitetsindikatorer som benyttes som mål på sykehusets kvalitet på pleie og behandling. I en tid hvor dagkirurgi blir stadig mer utbredt samtidig som innlagte pasienter har kortere liggetid, er det viktig at overvåkningen omfatter hele det postoperative forløpet (3 dager), for at den skal kunne brukes som en god kvalitetsindikator. Ved vårt sykehus overvåkes postoperative sårinfeksjoner (POSI) ved Ortopedisk avdeling, Gastrokirurgisk avdeling og Kvinneklinikken. Gjennomføring av insidensovervåking er ressurskrevende, både for aktuell avdeling og for Smittevernseksjonen. Det er tidkrevende å få en god datainnsamling, og enkelte av registreringsmetodene foregår manuelt. Det gjennomføres jevnlige møter mellom inkluderte parter, hvor utveksling av resultater og infeksjonsforebyggende tiltak blir tatt opp til diskusjon. Overvåking av infeksjoner etter kirurgiske inngrep er et godt dokumentert infeksjonsforebyggende tiltak. Alle sykehus i Norge er pålagt å gjennomføre overvåking etter Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOISregisterforskriften). NOIS-forskriften pålegger helsetjenesten å overvåke forekomst av postoperative sårinfeksjoner etter følgende inngrep: Tabell 1 Operasjonskoder for overvåking PRIORITET NOMESCO-KODE INNGREP 1 FNA, FNB, FNC, Aortokoronar bypass FNE MCA 1 Keisersnitt, nedre uterinsegment 3 NFB Innsetting av proteser i hofteledd JKA Kolecystektomi JKA 1 5. JFB - JFB 7 JFC 1 - JFC51 Kolonkirurgi: reseksjon av tarm og tarmanastomoser.1 Metode Det er noe ulik metode for datainnsamling ved de ulike avdelinger hvor overvåkingen gjennomføres, og det henvises til protokollene ved hver avdeling:

2 Protokoll for insidensovervåking av postoperative sårinfeksjoner ved ortopedisk seksjon DokumentID 1961, Smittevernhåndboka/EQS Protokoll for insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner ved kirurgisk avdeling DokumentID 1963, Smittevernhåndboka/EQS Protokoll for insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner etter keisersnitt DokumentID 167, Smittevernhåndboka/EQS Nois5, postoperative sårinfeksjoner, mal 9 Innsamling av data til NOIS ble gjennomført i perioden 1/9-3/11, mens ved Ahus gjennomføres kontinuerlig helårsovervåking. 3. Resultater fra NOIS overvåkingsperiode 1 Her sees insidensandel for Ahus sammenlignet med nasjonal insidensandel NOIS-perioden 1. Inngrep Antall inngrep Antall infeksjoner Ahus insidensandel % Nasjonal insidensandel % Bypass Keisersnitt 37 8, 5, Hofte_totalprotese 9 3 3, 3, Hofte_hemiprotese 8,, Kolecystektomi 6 3,1 5,5 Koloninngrep 5 11, 1,8 3.1 Oppsummering NOIS 1 I de nasjonale Nois-data er alle pasienter som er operert inkludert i statstikken, mens ved Ahus eksluderes pasienter som ikke følges opp i 3 dager. Slik at våre tall har en noe lavere andel inkluderte. Ahus sine resultater fra NOIS-perioden er ikke signifikant forskjellige fra Nasjonal insidensandel for hemiprotese hofte, totalprotese hofte og kolecystektomi, mens for koloninngrep har vi høyere insidens enn landsgjennomsnittet.

3 . Resultater fra Ortopedisk avdeling Ved ortopedisk avdeling overvåkes flere inngrep enn de NOIS-forskriften pålegger sykehuset. Oppfølgingsprosenten etter 3 dager for alle ortopediske inngrep samlet er 98, %. Resultater fra 5 til og med 1, alle inkluderte inngrep: POSI ortopedisk avdeling Ahus i n s i d e n s i % år Totalprotese hofte Hemiprotese hofte Totalprotese kne Ankelinngrep HCS Revisjonsprot. hofte Man bør merke seg at vi for kneproteser har færre infeksjoner enn forventet i henhold til litteratur som angir at vanlig infeksjonsrate for kneproteser er x infeksjonsraten for hofteproteser. Ettersom inngrepet ikke inngår i NOIS er det imidlertid ikke mulig å sammenligne med landet forøvrig. 5. Resultater fra Gastrokirurgisk avdeling Ved gastrokirurgisk avdeling overvåkes flere inngrep enn de NOIS-forskriften pålegger. Oppfølgingsprosenten etter 3 dager for alle inngrepene samlet er 91, %. 5.1 Galleinngrep Insidens av POSI ved galleinngrep har vært høyere ved Ahus siste årene enn landsgjennomsnittet. Se tabell under fra Ahus er helårsovervåking, mens NOIS-perioden er 1/9-3/11.

4 AHUS (helårs) - Norge (NOIS) Galleinngrep insidens postoperativ sårinfeksjon AHUS NOIS 5. Koloninngrep Koloninngrep har vært inkludert i NOIS fra 9. Insidens av POSI ved koloninngrep har vært høyere ved Ahus siste årene enn landsgjennomsnittet Resultatene fra Ahus er helårsovervåking, mens NOIS-perioden er 1/9-3/11. Ahus (helårs) - Norge (NOIS) coloninngrep 3 Insidens % postoperative sårinfeksjoner År Ahus NOIS 5.3 Rektuminngrep I perioden -1 ble rektuminngrep kun overvåket fram til utreise. Fra august 11 har oppfølgingstiden vært 3 dager. Her finnes ikke NOIS-tall til sammenligning. Her vises resultater fra helårsovervåking.

5 JGB, 3 dager oppfølging fra aug. 11 3, 5, I n s i d e n s P O S I %, 15, 1, 5,, År overflatisk infeksjon Infeksjon dyp/indre organ/hulrom alle postoperative sårinfeksjoner 6. Resultater keisersnitt Registrering av postoperative infeksjoner etter keisersnitt startet i august 1. Her vises resultater fra helårsovervåking ved Ahus og nasjonale NOISresultater (1/9-3/11). Oppfølgingsprosenten etter 3 dager for alle inngrepene samlet er 88,8 %. Årlig insidens av postoperative sårinfeksjoner etter keisersnitt In sid en s År Insidens Ahus kontinuerlig NOIS landsgjennomsnitt

6 7. Prevalensregistrering Det gjennomføres årlige prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner og antibiotikabruk. Følgende sykehusinfeksjoner ble registrert: urinveisinfeksjoner, postoperative sårinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner og blodbaneinfeksjoner. Metoden gir et øyeblikksbilde, og svingninger i prevalensen må forventes. Registreringen omfatter kun inneliggende pasienter på ett eksakt tidspunkt, og noen utvalgte helsetjenesteassosierte infeksjoner. Det er kjent at de fleste postoperative sårinfeksjoner oppstår etter utreise. Resultater for de fire prevalensmålingene i 1 viser gjennomsnitt på,8 %. Prevalens resultater 1 3,5 3,5 3 3 Prosent,5 1,5,5, 1,5 Februar Mai September November Prevalens 8. Sammenfatning Ved Ahus overvåkes postoperative sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep ved Ortopedisk avdeling, Gastrokirurgisk avdeling og Kvinneklinikken. Registreringen skjer i nært samarbeid med Smittevernseksjonen, og vi overvåker flere inngrep enn det som er lovpålagt. Det gjennomføres jevnlige møter mellom inkluderte parter, hvor utveksling av resultater og infeksjonsforebyggende tiltak blir tatt opp til diskusjon. Forekomsten av postoperative sårinfeksjoner ved Ahus er noe høyere enn landsgjennomsnittet for de fleste av inngrepene som inngår i nasjonal overvåkning. Vennlig hilsen Smittevernseksjonen Silje Bakken Jørgensen Smittevernoverlege Silje Severine Sætre Spesialsykepleier/Smittevern

NOIS-å rsråpport. Bakgrunn

NOIS-å rsråpport. Bakgrunn Avdeling for infeksjonsovervåking Epost: nois@fhi.no Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) - Folkehelseinstituttet NOIS-å rsråpport 2013 Redaktører:

Detaljer

1 Endringer siden NOIS-4

1 Endringer siden NOIS-4 Innhold 1 Endringer siden OIS-4 1 2 Begrunnelse og bakgrunn 2 2.1 Formål 2 2.2 Deltaking 2 2.3 Overvåkingsperiode 3 2.4 Inngrep som skal overvåkes 3 2.5 Pasienter som skal overvåkes 3 3 Definisjoner av

Detaljer

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005 Handlingsplanen.doc 29.09.2003 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 4 BAKGRUNN... 5 Innledning... 5 Utviklingen av smittevernet

Detaljer

DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER

DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 100 DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER Paulsen V, Hofstad B Gastromedisinsk avdeling, Kreft- og kirurgidivisjonen Ullevål Universitetssykehus,

Detaljer

Alle pasienter som gjennomgår det eller de inngrep som overvåkes ved sykehuset, skal inkluderes.

Alle pasienter som gjennomgår det eller de inngrep som overvåkes ved sykehuset, skal inkluderes. NOIS Rapportering [Oppdatert 28.02.2013 av Daniel Gjestvang] Formålet med NOIS er å forebygge infeksjoner gjennom en fortløpende og systematisk innsamling, analyse, tolkning og rapportering av opplysninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge

ÅRSRAPPORT 2014. Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2014 Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge INNHOLD 1.0 Mandat... 4 2.0 Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner... 4 2.1 Insidensovervåking av postoperative sårinfeksjoner...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013 Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser Åp Åp Åp Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom: Norsk pasientregister, som er drevet av Helsedirektoratet,

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: I Norge utføres det årlig rundt 8000

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 101/2011 24.11.11 Vedlegg: Ingen Saksfremlegg Medarbeiderundersøkelsen 2011 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Monica Holmen Skjeldrum 90150919 Saksnr.

Detaljer

FORSKNING OG UTVIKLING

FORSKNING OG UTVIKLING FORSKNING OG UTVIKLING Lars Aabakken (N), februar 2014. Endoskopi er et praktisk fag preget av produktutvikling, tekniske nyvinninger og fokus på praktiske ferdigheter. På mange måter minner det om kirurgiske

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.12.2011 Saksbehandler: Gro Simonsen Saken gjelder: Styresak 130/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011 Arkivsak

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF Smittevernplan Regional plan for Helse Sør Øst RHF 2015 1 FORORD Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Forslag til tiltak:... 15

Forslag til tiltak:... 15 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Saksnr Utvalg Møtedato XX/2011 Styret Universitetssykehuset

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING Ida Mykkeltveit Master i kunnskapsbasert praksis Senter for kunnskpapsbasert praksis Avdeling for helse og sosisalfag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer